Základní teze Privatismu dle významnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní teze Privatismu dle významnosti"

Transkript

1

2 Základní teze Privatismu dle významnosti 1 svobodný prodej práce 2 osobní identifikace a odpovědnost 3 osobní identifikace a odpovědnost ve firmách 4 vyřešení nezaměstnanosti 5 vyřešení cikánské otázky 6 vyřešení otázky bezdomovců a žebráků 7 zrušení soukromých exekutorů 8 snížení daní a změny v daňovém systému 9 změny zdaňování příjmů odstranění nákladových položek 2 10 snížení daní jako důsledek změny prodeje práce 11 konec daňových rájů, konec praní špinavých peněz 12 česká komerční banka v rukou a správě státu 13 zákaz výběru plateb nařízených zákonem soukromými osobami 14 zdravotnictví, důchody, sociální pojištění 15 energetické a přírodní zdroje 16 ochrana životního prostředí, zrušení kol.systémů 17 změny volebního systému a odvolatelnost volených 18 činnost státu vytvořen občany, pro služby občanům!

3 Úvod Vážení čtenáři, dostáváte do ruky stručný přehled hesel nové společensko-ekonomické formace privatismus, teorie 21. Století, s vysvětlením, pro lepší pochopení. Vydání předchozí, o privatismu pojednávající, Jak ozdravit českou ekonomiku, Cesta k bohatství či Bohatství na dosah jsou knihy s širším pojednáním a ne pro všechny zcela stravitelné a čtivé. Pochopit principy společensko-ekonomické formace privatismus není složité. Jde o osvobození závislosti práce, stanovení osobní odpovědnosti, snížení daní a garanci občanských jistot. Je odstraněna nezaměstnanost, bída a kriminalita. To vše na principech rovnosti, svobody a spravedlnosti, garance práva i ochrany životů, zdraví a majetků občanů. Zrušení tzv. právnických osob vyrovnává postavení podnikatelů prodejců práce a podnikatelem je vlastně každý, který je schopen své vlastnosti, schopnost a dovednosti použít k vytváření nových hodnot. Může to být i stařík či babička, kteří svou vitalitou mnohdy zastíní i občany v produktivním věku. To, že jsou lidé posunuti do skupiny důchodců je nevyřazuje z produktivního života. Stejně tak mládež dokáže být kreativnější a přínosnější než dospělí. 3 Jedno však je jisté. Vytváření nových hodnot je přírodou dáno každému člověku a je jen v jeho rukách, jak s tímto darem naloží. Jedinečné vlastnosti k vytváření hodnot patří jen jemu a je třeba toto vlastnictví ctít. Schopnost prací vytvářet nové hodnoty je skutečné bohatství, které dřímá v každém jedinci a jen tomuto jedinci náleží všechna práva i k výsledným hodnotám, jeho prací vytvořených. Lidé, učiňte vše pro to, aby vám dále nikdo nebránil brát si výsledky vaší práce, abyste mohli se svou prací volně nakládat na principu svobodných a rovných obchodů, bez obav z možného postihu arogantní moci nenasytných. Žijte tak, abyste mohli říci: byl jsem šťastný a cítím se bohatý.

4 Předmluva Život v dostatku předpokládá existenci základních atributů pro život. Jsou to: svoboda, rovnost, spravedlnost a ochrana práva. Prioritou je svobodný prodej práce, osobní odpovědnost jedince za její výkon i výsledky. Vlastnické právo k výsledkům práce patří jedinci. Vytvořením svobodného, rovného a spravedlivého tržního prostředí s jedním typem účastníků trhu, kde každý může být každému obchodním partnerem a střídavě vystupující jako kupující či prodávající. Každý s plnou osobní odpovědností. Spravedlivé daně ze všech příjmů, které budou platit všichni bez výjimek. Daň se sníží pod 1%, bude existovat jedna daň a to daň z příjmů. Odpočty, odpisy, dary, dotace, slevy, úlevy a další položky používané dnes musí být zrušeny. Vzniká spravedlivé a rovné tržní prostředí. 4 Stát nesmí svolit k tomu, aby zákon ukládal občanům platit zákonné platby soukromým osobám. Zákonné platby mohou být uhrazovány pouze na účet státu. Pro vytvoření konkurenčního prostředí a pomoc domácí ekonomice musí být vytvořena silná komerční banka ve vlastnictví a správě státu. Přírodní suroviny musí být v rukou státu jsou majetkem všech občanů. Jejich těžba musí být kontrolována státem. Energetika a přírodní zdroje musí být v rukou státu. Jedná se o výrobu elektrické energie, vodní hospodářství, těžba i prodej paliv a energií. Zdravotnictví, sociální péče a důchodová problematika musí být spravována pouze státem.

5 Privatismus Definice privatismu Společensko-ekonomická formace ctící jedinečnost soukromého vlastnictví práce, její výsledky, ochranu osobního vlastnictví, práv a svobody podnikání na svůj účet i odpovědnost. Obecně platí instituty cti, práva, svobody a spravedlnosti. Základem a prioritou změn ve společnosti je uvolnění trhu práce, zavedení osobní identifikace, osobní odpovědnosti a změna daňového systému. Správu státu zajišťují občané, kteří jsou odborníky v daném oboru a pracují pro dobro občanů. Občané jim za to, na principu obchodních zásad, platí jejich práci. Stát je vytvořen občany proto, aby pro ně zajišťoval společné potřeby. Za zajišťování této činnosti do společné pokladny občanů státní pokladny, odvádí příspěvek ve formě daní, který může být použit pro zajištění úkolů svěřených státu. Privatismus řeší nezaměstnanost, cikánskou/romskou otázku, otázku bezdomovců a znovu zařazení do společnosti, z níž byly takové osoby vypuzeny. 5 Privatismus je návodem a východiskem z ekonomických potíží státu i občanů. Ekonomická stabilita zajistí snížení rozvodovosti a výchovu dětí v úplných rodinách. Privatismus je cestou z bídy, cestou k rozvoji ekonomiky a současně potlačení kriminality. Čtenáři mohou teorii PRIVATISMU konzultovat a zasílat dotazy na: Autor nabízí možnost při zpracování případných sudijních prací, například bakalářských, diplomových či disertačních.

6 Práce Práce je vytváření nových hodnot lidským jedincem. Práce je činnost člověka, při níž vzniká nová hodnota. Lze použít i označení z této doby přidaná hodnota. Při práci užívá člověk soubor svých znalostí, schopností, dovedností a jiných svých osobních předností, které mu umožňují vytvářet nové hodnoty, s nimiž může následně obchodovat, nebo si je ponechat dle svého rozhodnutí. Práce je v podstatě vše, čím člověk přetváří své okolí či vytváří nové hodnoty. Je to jedinečná vlastnost člověka, bez níž by nemohly být vytvářeny nové hodnoty. Je to jediný prostředek pro zhodnocení stávajícího stavu a vytvoření hodnoty vyšší. Vlastnictví práce Práce je v privatismu zvláště chráněným majetkem. Patří jen fyzickému jedinci. Výsledky práce jedincem vytvořené (vytvořené hodnoty) musí patřit tomuto jedinci. Prodej práce Prodej práce se chová jako zboží nebo služba nabízená v tržním hospodářství. Rozhodující je poptávka a nabídka. Je vysoce flexibilní. 6 Prodej práce probíhá na obchodních principech s osobní identifikací občana/jedince. Práce námezdní - závislá Přežitek z doby kapitalismu, přetrvávající dodnes. Jedná se o nákup práce fyzickými osobami od vlastníků práce, rovněž fyzických osob (princip vytváření pracovních míst) deformovaný nařízeními zákoníku práce. Podstatou je však obchodní vztah nákupu a prodeje, který má být svobodný! V době minimálních možností pro komunikaci byl tento stav využit pro určení povinnosti výběru sociálního, zdravotního či důchodového pojištění a daní. Zavazoval jednu či druhou zúčastněnou stranu k plnění povinností za stranu druhou. Nelogicky! V dnešní době již nemá opodstatnění a degraduje schopnosti i psychiku jednotlivců, kteří se následně cítí opravdu závislí na zaměstnavatelích a očekávají, že se o ně někdo vždy postará. Ostatní vztahy (nájem, smlouvy s elektrárnou či plynárnou, telekomunikačními společnostmi atd ) si závislí ale zajišťují sami, bez cizí pomoci!

7 Postavení občana v tržním prostoru Všichni občané mají stejná práva pro podnikání a průhlednost vztahů je řešena osobní identifikací, při všech jejich aktivitách, nezaměnitelným osobním číslem. Končí doba právnických osob a fiktivních IČ (identifikačních čísel) Každý každému může být obchodním partnerem. Vzájemné vztahy mezi podnikajícími občany jsou řešeny smluvně na principu svobodných rozhodnutí jejich účastníků. Svobodný prodej práce Občan má právo svým jménem svobodně prodávat svou práci bez drábů a omezování. Je povinen platit daň za služby poskytované státem, rovněž na principu rovného obchodního vztahu. Podnikání Prodej vlastní práce je svobodný prodej osobních schopností, dovedností, znalostí a jiných vlastností, které vytvářejí nové hodnoty. Každý občan může svou práci prodávat bez omezení. Za svou práci, její kvalitu a sjednané podmínky ručí osobně v plném rozsahu. Výsledky práce, vytvořené hodnoty jsou ve vlastnictví svého tvůrce, který s nimi může volně nakládat obchodovat na svůj účet a odpovědnost. 7 Prodej práce realizuje na své rodné číslo svou osobní jedinečnou identifikaci. K firmě (názvu) bude vždy toto číslo připojeno. Připouští se tak neomezené množství firem v jeho vlastnictví, za všechny však plně ručí. Svoboda podnikání Občan může svou práci prodávat komukoliv, s nímž se na jejím prodeji/koupi dohodnul na principu obchodních pravidel. Občan může svou práci prodávat bez omezování a ohlašování. Je povinen zajistit kvalitu práce v rozsahu sjednaných obchodních podmínek s ostatními účastníky obchodu.

8 Každý dle svých možností a schopností Každý může svou práci prodávat podle svých možností a schopností. Za svou činnost plně ručí. Výběr pracovní činnosti záleží na občanu/jednotlivci. Jistě bude prodávat svou práci takovou, kde má nejlepší výsledky a znalosti. Zkvalitní se tak kvalita zboží i služeb. Navíc se nabídka zboží a služeb v tržním prostředí rozroste. Ekonomické subjekty Musí platit právo na ochranu vlastnictví práce jejím vlastníkem/jedincem! Rovněž musí platit právo na ochranu vlastnictví hodnot prací jedincem vytvořených, ve prospěch vlastníka práce. Jen vlastník může v rámci obchodních vztahů práci, vytvořené hodnoty a jiný majetek v jeho vlastnictví s obchodními partnery směňovat a s ním obchodovat dle svobodné vůle a smluvní volnosti. Ekonomický subjekt v privatismu je reprezentován občanem/jedincem, který vystupuje a je identifikován svým osobním nezaměnitelným a jedinečným číslem rodným číslem. Každý občan může mít neomezený počet aktivit a může být účastníkem neomezeného počtu spolků (týmů, vlastníků ), kteří při podnikání spolupracují. Musí však být vždy zachována zásada plné majetkové a trestní odpovědnosti. 8 V privatismu končí éra bílých koní a vyhýbání se odpovědnosti! Znamená to, že jedinec XY může mít například Truhlářství Prima, Zelinářství Celer, cestovku Maroko, poradenství Help atd. Všechny tyto firmy však mají jedno stejné identifikační číslo číslo jedince XY. Škody způsobené ostatním účastníkům trhu jednou jsou uhrazovány z majetku firem ostatních, tedy z majetku občana XY. Nezůstávají dluhy, nikdo nemusí nic vymáhat, vztahy jsou korektní. Pokud dojde k úmyslnému poškozování ostatních účastníků trhu, ekonomický subjekt ručí celým svým majetkem, tedy všemi firmami a ostatními hodnotami v jeho vlastnictví.

9 Hodnota práce (vytvořených a vytvářených hodnot) Tržní prostředí velmi rychle a spravedlivě může nastavit cenové hladiny prací, služeb, věcí a dalších hodnot podle aktuální nabídky a poptávky trhu. Je zcela nesmyslné zasahovat do tržního prostředí cenovými nařízeními, ceníky služeb, nařízením minimálních cen nebo jiné (např. advokáti, znalci, notáři ) Svoboda prodeje práce občana/jednotlivce, ve skutečném tržním prostředí, zajistí všem občanům dostatek příležitostí pro realizaci a prodej práce. Tržní prostředí nesmí být deformováno zásahy státu cenovými diktáty, dotacemi a jinými prvky znevýhodňujícími ostatní účastníky trhu. Důležité je též potírání nekalého podnikání a nekalé hospodářské soutěže, což ve své podstatě naplňuje i zvýhodňování jakéhokoliv účastníka tržního prostředí. Cena práce, služby či provádění nebo zajištění určité činnosti musí být vždy jedinečná a musí odpovídat kvalitě, odpovědnosti, časovým parametrům, vhodnosti a přiměřenosti i dalším možným posouzením. Není možné, aby například cena za notářský zápis byla pro všechny takové zápisy stejná, aby za právní úkon byly účtovány stejné peníze - když se jedná o zcela odlišné situace, různou náročnost, různou kvalitu, jiné prostředí i jiné účastníky. 9 Je nutno respektovat kvalitu, výsledek a rovněž množství i dostupnost obchodované práce, služeb nebo jiných hodnot. K tomu se následně váží obchodní ujednání mezi kupujícím a prodávajícím. Má-li být tržní prostředí skutečně tržní, není možné zasahování do jeho přirozené tvorby. Trh a tržní podmínky jsou řízeny poptávkou a nabídkou. Při jakémkoliv zásahu státu se tyto vztahy deformují a následně poškozují trh i všechny účastníky trhu. Mezi škodlivé zásahy do tržního prostředí patří i dotace či podpory. Všem má být měřeno stejně a není proto možné jakéhokoliv účastníka zvýhodňovat oproti jinému. Musí být respektováno rovné a svobodné právo sjednávat obchod dle podmínek tržního prostředí.

10 Zásahy státu do tržního prostředí jsou nepřípustné Jakékoliv zásahy státu do funkčnosti tržního prostředí jsou nepřípustné. Zásahy různými nařízeními omezeními, formou dotací, úlev či výhod znevýhodňují ostatní účastníky tržního prostředí. Svobodný trh Tržní prostředí může být ovlivňováno pouze poptávkou a nabídkou. Účastníci tržního prostředí si mohou svobodně na principu rovných práv sjednávat obchody, které nejsou v rozporu se zákonem. Soutěžní prostředí a kvalita Soutěžní prostředí tržního mechanismu přináší všem účastníkům vyšší kvalitu a cenovou přiměřenost. Nedeformovaným tržním prostředím se docílí zvyšování kvality nabízených výrobků i služeb. Současně je přirozeně regulována nabídka i poptávka jednotlivých produktů nabízených na trhu. Dochází k přirozené eliminaci extrémních cen i uklidnění cenové hladiny jednotlivých produktů a služeb. 10 Eliminace podvodů, příživníků V čistém tržním prostředí se snižuje množství podvodů a nekalé činnosti Trh vytvoří informační systém pro likvidaci nečestného jednání a chování. Je to přirozená obrana kvality trhu. Černá a šedá ekonomika Obrovské ztráty způsobované existencí černé a šedé ekonomiky jsou v současné době úmyslně vyvolávány existencí zákoníku práce, pracovních vztahů, vysokými neúnosnými náklady zaměstnavatelů a nemožností se zaměstnanci jednat jako s obchodními partnery. V privatismu, existují pouze obchodní vztahy a čisté tržní prostředí se svobodnou a rovnoprávnou volbou smluvních cen. Osobní vlastnictví práce, její koupě a prodej vždy dobrovolným smluvním vztahem.

11 Každý je odpovědný za své jednání a prodej práce. Každý se zodpovídá za její kvalitu a každý sám za sebe odvádí spravedlivou, přiměřenou daň v rozsahu 0,6 až 1% všech dosažených příjmů (dle studie cca 0,75% z celkového příjmu). Zákoník práce - přežitek Souhrn nařízení, povinností a omezování Takovým označením je možné charakterizovat zákoník práce, který diskriminoval především zaměstnavatele a ukládal jim nesmyslné povinnosti. Svobodný prodej práce bez sankcí za její prodej poskytuje každému právo prodeje svých znalostí, dovedností a jiných vlastností, které jsou cennou hodnotou každého jedince. Každý sám musí odpovídat za své jednání, za svá rozhodnutí a za kvalitu prodávané práce, tedy produktů, služeb či jiných hodnot jedincem vytvořených. Všechny vztahy jedince si musí jedinec řešit sám. Může využít i služeb jiných osob v rámci obchodních dohod za úplatu. Příklady: 11 - nemusím si upéci rohlík či chleba pokud mám hlad, mohu si jej koupit za hodnoty získané prodejem své práce - nemusím mít řidičský průkaz, pokud potřebuji jet na výlet. Využiji taxi či veřejnou dopravu nebo si objednám soukromého dopravce Tržní hospodářství Je nezbytně nutné respektovat tržní prostředí, bez zásahů státu! Zvýhodňování formou dotací, příspěvků, podpor či úlev ve prospěch kohokoliv je zakázáno. V tržním prostředí je nutné, aby nabídka byla úměrná poptávce a opačně. Veškeré výkyvy poptávky i nabídky si tržní prostředí vyrovnává samo, množstvím a cenami, při zachování vysoké kvality. Pokud bude chtít jakýkoliv subjekt vstoupit na trh, má možnost. Obstojí kvalita, cena a doprovodné služby. Stát nesmí zasahovat intervencemi, ani podporou, či zvýhodňováním formou zákonných opatření! Chce-li stát zasáhnout do tržního

12 prostředí, je to možné pouze jako státní organizace ve vlastnictví a správě českého státu se všemi zisky pro státní pokladnu. V případě ztrátové činnosti bude požadována celá výše způsobené ztráty a spojených nákladů po osobě či osobách, které takovou státní aktivitu iniciovaly, včetně možné trestní odpovědnosti! Podpory a dotace Jedná se negativní vliv Dotace a podpory znehodnocují tržní prostředí a zvýhodňují či znevýhodňují jeho účastníky. Proč mají dostávat z peněz všech daňových poplatníků peníze vybraní jedinci, kteří následně získávají výhody oproti jiným účastníkům trhu? Ve vybraných oblastech má možnost podnikat stát, jako správce peněz daňových poplatníků/občanů na svůj účet a odpovědnost těch, kteří mají právo takové aktivity řídit. Nezaměstnanost - řešení 12 Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude nezaměstnanost existovat. Každý má možnost svobodně svou práci prodávat a užívat jejich plodů. Vysoká míra flexibility a kreativity či vynalézavosti při nabídce a uspokojení poptávky zcela zlikviduje nezaměstnanost. Každý, kdo chce svou práci prodávat, může nalézt oblast, v níž bude úspěšný. Tržní prostředí a svobodná volba jedinců účastníků obchodů zajistí úspěch všem práce schopným jedincům. Cikánská/Romská otázka - řešení Cikáni/Romové, ale i mnoho jiných národností chce žít dnes, ne až dostane výplatu. V rovném, svobodném a spravedlivém prostředí s možností volného prodeje vlastní práce naleznou své uplatnění i všichni dnes žijící na okraji společnosti.

13 Šance se začlenit jako rovnocenní obchodní partneři, poskytne všem občanům bez rozdílu barvy pleti, národnosti či náboženského vyznání možnost pracovat samostatně, v rozsahu sjednaných obchodních podmínek, s úhradou za prodanou práci dle obchodních dohod ve sjednané výši i čase. Nikdo nebude nahánět nikoho za práci či zaměstnávání na černo. Vše legální, vše zdaněno, všichni jako účastníci tržního prostředí (dokonalý švarcsystém). Bezdomovci a žebráci řešení Svoboda prodeje práce umožňuje prodej práce a výsledků práce i bezdomovcům a žebrákům. Rovnost s ostatními občany a právo na svobodu a spravedlivé vztahy jim umožňuje zařadit se zpátky do společenství občanů, odkud byli špatnou vládní politikou v minulosti vytlačeni na okraj společnosti. Exekutoři pouze v dikci státu Zrušení soukromých exekutorů a výkon exekutorské činnosti 13 Zasahování do soukromých práv občanů a jejich majetků může být prováděno pouze státními úředníky, šetrně a bez nehorázných zisků, které si současní soukromí exekutoři jako podnikatelé účtují. V privatismu není možné vybírat násilím jakékoliv platby soukromými podnikateli. Současně není možné, aby stát svěřil správní či výkonnou moc soukromým osobám, nebo aby zmocnil zákonem soukromou osobu k výběru jakýchkoliv plateb stanovených zákonem na soukromý účet soukromé osoby. Výběr smí provádět pouze státní úředníci a pouze ve prospěch státní pokladny!!! Vrcholem arogance soukromých exekutorů podnikatelů jsou exekuce vedené proti státu. Jak může stát takovou situaci vůbec připustit? Koho stihne trest za schválení právní normy, která tento exces připustila?

14 Bohatství Bohatství je pocit. Bohatství je míra spokojenosti jednotlivého občana/jedince, kterému k pocitu dosažení bohatství stačí uspokojení jeho cílů a potřeb. Bohatství nemůže být měřeno velikostí konta v bance, ani vahou zlatých cihel v trezorech. Příklad: K pocitu bohatství stačí některým úspěch v lásce, jiným úspěchy profesní, jiným dostatek toho, po čem touží a mají rádi. Mnoho lidí tvrdí, že jsou bohatí, protože mají spokojenou rodinu, vzdělané děti, úspěch ve své činnosti či naplňují svá přání a touhy. Osobní odpovědnost Každý občan plně odpovídá sám za své jednání trestně i majetkově. Všechny úkony občana jsou plně v jeho rozhodnutí. Občan musí dodržovat zákonné normy a ctít práva jiných. V případě poškozování cizích práv či porušování zákona je za své jednání odpovědný. Odpovědnost je pro všechny stejná, bez rozdílu postavení, vyznání či barvy pleti. Znamená to každý sám za sebe v obchodních i odpovědnostních vztazích. 14 Osobní odpovědnost ve firmách Forma zůstane zachována, změní se však pozice účastníků v podniku. Bude se jednat o týmová uskupení na principu obchodních vztahů, kde jedinci prodávají a kupují práci vzájemně. Znamená to, že pracovní smlouvy se změní na smlouvy obchodní, například smlouva o zajištění činnosti, provedení díla, zajištění prodeje, poskytování služeb atd. Jednoduše řečeno, každý na svou identifikaci. Tento stav bývá v současné době označován (pro lepší pochopení) jako švarcsystém. Osobní odpovědnost ve stávajících firmách musí převzít majoritní vlastníci, kteří i v současné době mají právo o řízení, strategii a výsledcích rozhodovat. Při dobrém vedení inkasují zisk, při špatném odpovídají celým majetkem za škody způsobené ostatním účastníkům trhu. Konec bílých koní a podvodníků v Českých zemích.

15 Zlaté padáky z peněz daňových poplatníků přežitek minulých vlád výmysl volených Žádný podnikatel nevyplácí ze svého zlaté padáky, tedy odstupné lidem, kteří poškozovali jeho podnikání. Není tedy možné, aby neschopný či všehoschopný člověk působící ve státním sektoru dostával odměnu za to, že okrádal a špatně řídil. V privatismu je taková osoba odpovědná celým svým majetkem za způsobené škody. Současně je vystavena trestnímu stíhání a tvrdému trestu. Vlastnictví Každá společnost má svého vlastníka či vlastníky fyzické osoby (i banky a nadnárodní podniky). Tyto osoby jsou povinny nést ztráty a škody způsobené klientům a to v rozsahu celého svého majetku. Není možné, aby stát dotoval soukromé banky či velké podniky soukromé peněženky bankéřů z peněz občanů/daňových poplatníků. Vlastník banky či velkého podniku musí odpovídat celým svým majetkem za škody způsobené ostatním účastníkům trhu. Tyto škody musí být uhrazeny z majetku vlastníka. Trestní odpovědnost tím není dotčena. Ukončení činnosti banky nebo velkého podniku je stejné jako ukončení podnikatelské činnosti jakéhokoliv občana. 15 Za činnost svou i činnost svých podniků/týmů odpovídá každý podnikající občan celým svým majetkem a současně je odpovědný i trestně za škody způsobené. Ekonomika a daně Přestávají existovat právnické osoby, které zanechávaly po sobě pouze dluhy a spoušť bez možnosti postihů skutečných vlastníků a odpovědných škůdců. Tímto opatřením stát chrání všechny své občany při jejich podnikání i peníze občanů ve státní pokladně, určené k zajištění společných potřeb občanů. Všechny právnické osoby musí změnit identifikační čísla podle většinových vlastníků jejich rodným číslem. Většinový vlastník rozhoduje o řízení podnikatelských aktivit a odpovídá za ně! Rozumějme všechny aktivity/podnikatelská seskupení, tedy i banky, všechny druhy fondů, velké podniky atd

16 Zjednodušení daňového systému Osvobozením práce ze závislosti (zrušení závislé práce a současné zrušení zákoníků práce) a nastavení skutečně tržního postavení pro všechny podnikatelské subjekty s jednotností práv a povinností pro všechny, dojde k vyžadování osobní odpovědnosti a nastavení obchodních vztahů i do oblasti prodeje práce. Nově tak budou vztahy při prodeje práce sjednávány na obchodních principech, například smlouvou o provedení díla, zajišťování činnosti, opravě věci.. Právnické osoby zaniknou je to jen schovávání fyzických osob za pomyslné a fiktivní označení a vykonstruovanou identifikaci. Jediným identifikátorem bude nezaměnitelné a jedinečné číslo občana rodné číslo, pod kterým budou zjistitelné všechny aktivity občana. Pokud bude mít více firem s různými názvy, je to jen záruka vzájemných garancí a ručení majetkem. V žádném případě při zkrachování např. jedné z firem nezůstanou dluhy u poškozených a státu, neboť dluhy musí uhradit podnikající subjekt/občan z jiného svého majetku. V současné době je takto řešena odpovědnost u OSVČ a svobodných povolání. Snížení daní a změny v daňovém systému Daně: Co je to daň v privatismu? 16 Daň je poplatek občana za zajištění společných potřeb všech občanů. Je to úhrada za služby, které si občan platí u subjektu označovaného jako stát. Stát je vytvořen proto, aby zajišťoval všem občanům ochranu jejich života, zdraví, majetku. Jde například o organizaci a zajištění školství, bezpečnostních sborů (armáda, policie, hasiči), provoz některých nemocnic (např. fakultní či vojenské ) atd Patří sem i ochrana a správa důchodového systému a společných hodnot. Jeden druh podnikatelů jeden druh daní Každý občan po dovršení plnoletosti je oprávněn podnikat pod svým rodným číslem. Prodej své práce a služeb vykonává bez nutnosti registrací kdekoliv a u kohokoliv. Za svou práci a prodávané hodnoty ručí v plném rozsahu požadované a sjednané kvality. Neexistují právnické osoby. Podnikající občané se mohou sdružovat do obchodních sdružení, za jejich činnost však musí odpovídat každý celým svým majetkem. Zisky si rozdělují podle principů obchodních dohod mezi jednotlivými účastníky sdružení.

17 Daňový základ Daňovým základem pro výpočet daně z příjmů je skutečně součet všech příjmů ekonomického subjektu/jednotlivce/občana. Je to součet příjmů v hotovosti či na bankovních účtech za jím prodanou práci či výsledky jeho práce za určité období, zpravidla kalendářní rok. Při větších obratech bude daňovým obdobím pololetí, čtvrtletí či měsíční období. Výše daní Výše daně z příjmů je dle studií navrhována ve výši 0,65% - 1% všech příjmů poplatníka. Příjmy nejsou snižovány o odpisy, náklady, úlevy, slevy atd Snížení daní je důsledkem změn v prodeji a vlastnictví práce. Jsou zdaňovány všechny příjmy přijatelným procentem, které současně zajišťuje vysoký výběr daně od všech účastníků tržního prostředí. Neexistují osoby vykazující ztrátu a vyhýbající se placení daní. Množství druhů daní Daň existuje jedna a to daň z příjmu. S ohledem na skutečnost, že majetek občanů/jedinců vzniká jejich prací a všechny jejich příjmy jsou řešeny daní z příjmů, není možné, aby bylo následně zdaňováno vlastnictví majetku občana/jedince dalšími daněmi. 17 Všechny ostatní daně (s výjimkou daně z příjmů) musí být zrušeny. Jedná se například o daně z majetku, nemovitostí, daně dědické, z převodu nemovitostí a další. Daně za služby například daň silniční by měla být označena jako poplatek za službu poskytovanou státem za užívání komunikací. Obdobou jsou dálniční poplatky atd. Změny zdaňování příjmů odstranění nákladových položek V novém daňovém systému nemohou být užívány tzv. odpisy, odpočty, daňově uznatelné či neuznatelné položky. Nesmí platit ani žádné výjimky a výjimky z výjimek. Všem musí být měřeno stejně. Daň musí být vyměřována podle výše uvedeného principu. Se zbytkem si může poplatník dělat co chce. Samozřejmě musí myslet na princip důchodového, zdravotního či sociálního zabezpečení. Příklad: V rodinném rozpočtu nemůžete uplatnit odpisy na ledničku či pořízený dům nebo byt. Nemůžete si snížit rodinný rozpočet jakoukoliv slevou nebo úlevou. Musíte vyjít s tím, jaký je váš příjem po zaplacení daně. (Rozumné daně na úhradu sdružených potřeb všech občanů).

18 Odůvodnění - Zneužívání odpisů, odpočtů, úlev, slev.v současnosti V současné době jsou využívány odpisy, odpočty, slevy, úlevy, výjimky a řada dalších možností jako daňově uznatelné či neuznatelné položky pro různé typy daňových poplatníků. Díky tomu je mnoho podnikatelských subjektů ztrátových a daně neplatí. Většina takových podnikatelských subjektů má ale na luxusní vozy, udivující paláce, dokonce vlastní letadla či lodě (pro reprezentaci, ne na podnikání), utrácí za spoustu cest do zahraničí, nesmyslné dary a další výdaje, které by jinak neinvestovaly. Každý nechť utrácí po zaplacení daně z příjmů, pokud mu na to bude zbývat. Je to jen jeho věcí. Daňové přiznání Daňové přiznání je zcela jednoduché. Obsahuje základní data o občanovi, adresu a kontakty. Pro výpočet daně z příjmu je uvedena celková suma příjmu za daňové období a připojen seznam příjmů dle skutečnosti (výpis z evidence pokladní knihy či bankovní evidence). Jednotná sazba, pro všechny stejná, násobená celkovým příjmem je daňovou povinností občana, kterou hradí státu. 18 Forma daňového přiznání může být jednostránková. Osoby, které si nechtějí zpracovávat daňové přiznání sami, využijí ekonomických poradců, účetních atd. nakoupením jejich služeb tak, jak je tomu i v dnešní době. Kontrola poctivosti Finanční policie Kontrolu správnosti odváděné daně z příjmu provádí Finanční policie, která má právo porovnávat údaje z daňového přiznání s poznatky od účastníků trhu, kteří vedou své podnikové účetnictví pro svou potřebu a poskytují Finanční policii informace o tom, komu byly prováděny výplaty. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. Obchodní prostředí při prodeji práce zjednodušuje evidence a zužuje se pouze na evidenci příjmů (v hotovosti, bankovním převodem či získáním finančně vyjádřitelných hodnot). Pro vlastní evidenci budou podnikatelé pracující ve větších týmech využívat klasické účetnictví, do něhož může finanční policie nahlížet a následně kontrolovat shodu s údaji u jiných subjektů, které měly za povinnost evidenci příjmů takových plateb.

19 Jedná se o kontroly poctivosti občanů, které jsou nutné k zachování spravedlivých vztahů ve společnosti. Finanční úřady Jedná se o úřad spravující a shromažďující daňová přiznání. FU provádí kontrolu správnosti výpočtů a posuzuje věrohodnost údajů. Finanční úřady slouží pro občany hlavně jako poradenská centra pro pomoc při plnění daňové povinnosti daně z příjmu (jiné daně v privatismu neexistují). Při zjištění lživých a nepravdivých údajů, ověřených Finanční policií, vydávají platební výměry na rozdíl daně a současně mohou ukládat pokuty za úmyslné zkreslování skutečných dat. Hazard a jeho zdanění Hazard a loterijní hry by měly být pod přísnou kontrolou státu. Zdanění by mělo být mimořádné a to až do výše 50% všech příjmů loterijní či hazardní společnosti. V lehké nabytí peněz věří zpravidla ti, kteří žijí v nedostatku či nemají práci. Změnami ve společnosti, především osvobození práce ze závislosti (závislá práce) a důsledným dodržováním osobní odpovědnosti u všech bez rozdílu by zájem o hazardní hry v určitém rozsahu klesl. Podpora hazardu snižuje u mnoha lidí zájem o poctivou práci. Zákaz hazardu by jistě občanům této země prospěl. Určitě by měly skončit výherní automaty a zařízení, která ožebračují občany. Různé druhy sázek vycházející ze znalostí či tipů mohou pod dozorem a kontrolou být povoleny. Osobní názor autora privatismu je však takový, že příjem má být podložen prací, nikoliv aby byl bezpracným ziskem. Kapitál -udržení kapitálu v tuzemsku Změnou systému prodeje vlastnictví práce a změně daňového systému nebude důvod vyvážet kapitál z tuzemska do daňových rájů. Vytvořením české banky pro komerční bankovnictví bude mít občan jistotu seriózního přístupu státu ke klientům banky, současně zůstane kapitál v tuzemsku. 19

20 Udržení kapitálu v tuzemsku podpoří rozvoj investic na našem území i rozvoj ekonomiky a rozvoj podnikání. Daňové ráje Daňové ráje ztrácí smysl. Kapitál zůstává v tuzemsku. Je využit pro rozvoj ekonomiky země. Vlastníci kapitálu investují do svého podnikání v místě kde zisk vytvořili. Změnou daňového systému privatismu okamžitě dochází ke ztrátě půvabu daňových rájů, které budou spíše zatěžující. Sídlo firem pak bude zůstávat či se vracet do tuzemska s ohledem na výhodnost podnikání v tuzemsku a možnost dalších investic, včetně rychlého rozvoje ekonomiky. Investice Čistota investic a kapitálu Zprůhledněním majetkové struktury zavedením osobních identifikací v podnikání je v privatismu i zprůhledněno investování. Investování je rovněž forma podnikání. Udržení kapitálu v tuzemsku podpoří rozvoj investic na našem území i rozvoj ekonomiky a rozvoj podnikání. 20 Provedením výše uvedených změn ztrácí význam i pojem praní špinavých peněz a špinavé peníze. Banky a peněžnictví Pro vytvoření skutečně tržního hospodářství je třeba jako jeden z prioritních prvků postavit silný konkurenční bankovní ústav ve vlastnictví a správě českého státu, který by poskytoval komerční bankovní služby pro občany. Je to například vedení účtů, poskytování úvěrů a půjček, vedení úročených vkladů a další komerční bankovní služby. Stát má příjmy z úroků a poplatků, občané nejsou zatíženi nesmyslnými a nehorázně vysokými poplatky zahraničních bank. Ostatní banky na trhu jsou nuceny nastavit vztah ke svým klientům tak, aby neodcházeli k bankám jiným. Peníze občanů a firem zůstávají na území České republiky, posilují jistotu investic v tuzemsku. Stát provádí platby ze svých účtů (např. výplata důchodů)

Jak to chodí v PRIVATISMU

Jak to chodí v PRIVATISMU Společensko-ekonomická teorie PRIVATISMUS v heslech aneb Jak to chodí v PRIVATISMU 1 Josef Barta, Praha 2013 Úvod Vážení čtenáři, dostáváte do ruky stručný přehled tezí a pojmů s vysvětlením, pro lepší

Více

HODNOTOVÁ EKONOMIKA Základní teze dle významnosti

HODNOTOVÁ EKONOMIKA Základní teze dle významnosti HODNOTOVÁ EKONOMIKA Základní teze dle významnosti 1 svobodný prodej práce 2 osobní identifikace a odpovědnost 3 osobní identifikace a odpovědnost ve firmách 4 vyřešení nezaměstnanosti 5 vyřešení cikánské

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

1. Co? Co budeme vyrábět. 2. Jak? Jak budeme vyrábět (know how, ). 3. Pro koho? Pro jakou vrstvu obyvatel, pro jaký sortiment klientů.

1. Co? Co budeme vyrábět. 2. Jak? Jak budeme vyrábět (know how, ). 3. Pro koho? Pro jakou vrstvu obyvatel, pro jaký sortiment klientů. Otázka: Ekonomické systémy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Simwne Základní ekonomické problémy a jejich řešení 1. Co? Co budeme vyrábět. 2. Jak? Jak budeme vyrábět (know how, ). 3. Pro koho? Pro jakou vrstvu

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti

Podkladový materiál pro přednášku: Subkapitola 9.2 - Převodové daně LS 2012. Převodové daně. úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti Převodové daně Specifika: daně bez zdaňovacího období jednorázové daně spojené s okamžikem úmrtí darování úplatného převodu (přechodu) nemovitosti není stanoven pevný termín (datum) splatnosti daně není

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Příloha č. 4 ke statutu ČVUT PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ ČVUT Článek 1 Obecná ustanovení 1. V oblasti hospodaření se ČVUT řídí zákonem, dalšími obecně závaznými právními předpisy, vnitřními předpisy ČVUT a příkazy

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov

STANOVY. Odborové organizace PILA Paskov STANOVY Odborové organizace PILA Paskov Ve smyslu ustanovení Listiny základních práv a svobod, kde je zakotveno i právo občana se svobodně sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 1074/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 1074/0 Návrh poslanců Otto Chaloupky, Kateřiny Klasnové, Víta Bárty a Michala Babáka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992

Více

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P

Vliv zvýšených paušálních výdaj na da ovou povinnost podnikatel fyzických osob Ing. Hana ermáková, rok 2005 od roku 2006. zvýšení paušálních výdaj P Vliv zvýšených paušálních výdajů na daňovou povinnost podnikatelů fyzických osob Ing. Hana Čermáková, odborný asistent JČU Č. Budějovice, Zemědělská fakulta, katedra účetnictví a financí Cílem novely zákona

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem

Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Jak založit S.R.O.? Založení s.r.o. krok za krokem Založení s.r.o. Prvotní potřebné informace: 1) Jak se bude společnost jmenovat? 2) Kde bude mít sídlo (adresu podnikání)? 3) Jaký bude předmět podnikání?

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou :

Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Jak darovat? Na podporu naší neziskové organizace Sdružení řidičů CZ, o.s., máte několik možností, jak přispět k plnění našich hlavních úkolů, které jsou : Hlavním posláním Sdružení je informovanost členů

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č.

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES. Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření. CE LEX č. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Navrhovaný právní předpis ČR Ustanove ní zákona č. / 2011 Sb. o Obsah doplňkov ém penzijním spoření CE LEX č. Odpovídající předpis ES Ustanovení 2

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více