Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320"

Transkript

1 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel Závěrečný účet města Žamberka ke dni I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy , , ,10 100,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,41 103,43 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,50 111,88 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,26 92,56 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů , , ,33 x Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,27 97,79 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,65 94,58 Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,33 x Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,74 85,00 Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,39 92,62 Saldo: příjmy - výdaje , , ,12 46,89 Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0, ,00 x Uhrazené splátky krátkodob. přij. půj. prostředků ,00 0, ,00 x Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 100,00 Splátky úvěrů , , ,80 99,99 Změna prostředků na BÚ , , ,08-3,94 Opravné položky k peněžním operacím , , ,00 2,14 Financování celkem , , ,12 46,89

2 2 I.2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , v členění na provozní a kapitálový přebytek rozpočtu příjmů a výdajů města Ukazatel v tis. Kč Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka - skutečnost ke dni Rozpočtový rok: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: DPH (podíl na výnosu) DPFOZČ (podíl na výnosu) DPFOSVČ (podíl na výnosu) Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) Zúčtování DPPO za obec Správní poplatky Daň z nemovitostí Místní daně a poplatky NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: Prodej zboží a služeb Příjmy z pronájmů Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE, v tom: Řádné dotace Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: Personální výdaje Opravy a udržování Úroky Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje PROVOZNÍ PŘEBYTEK KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY, v tom: Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ

3 3

4 4 I.3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , sledující tvorbu provozního přebytku/schodku V Kč Rok / Položka Příjmy po konsolidaci celkem, z toho: daňové nedaňové kapitálové dotace provozní dotace investiční Výdaje po konsolidaci celkem, z toho: kapitálové provozní Financování splátky úvěrů přijaté úvěry Vazba investičních a provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní Výdaje provozní Provozní schodek/přebytek včetně splátek za úvěry Provozní schodek/přebytek bez splátek za úvěry Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ

5 5 I.4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 41/2012-RM - dne Název položky rozpočtu Příjmy Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace na sčítání lidu, domů a bytů Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace na výkon lesního hospodáře Dotace ZŠ MŠMT Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení Dotace- Program regenerace památkových zón Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám Dotace - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace - obnova kamenného kříže Dotace - hospodaření v lesích Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého Dotace - Středisko volného času ANIMO Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva" Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická brána" Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM" Dotace - Sbor dobrovolných hasičů Dotace - Speciální škola Žamberk Dotace - Informační středisko Dotace - Lesní hospodářské osnovy Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW v tis. Kč Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

6 6 Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Modernizace kinosálu Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Výročí 100. narození J. Faltuse Cena města Žamberka Majáles Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola Speciální základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Mládežnický tábor Jam rock party Fidiko FIDIKO - příspěvek Orlická brána - nekapitálové příspěvky Fidiko - Divadelní kavárna Orlická brána Divadelní kavárna Letní kino 2011 na Pěší zóně Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek výročí muzea - příspěvek Instalace soch symposia Svátků dřeva Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Příspěvek Římskokatolická církev Obnova kamenného kříže Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Malé památky ,7 Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště

7 7 Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Pěší zóna Rekonstrukce komunikace Polsko Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu Veřejné osvětlení Polsko Přístavba ZUŠ na budově čp Infrastruktura -Velký Hájek Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp Poliklinika - jednodenní chirurgie Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém Oprava komunikace v areálu kasárna Projekt kuchyně - ŠJ Prodej bytů - firma, daně Projekt zateplení ZŠ Projekt zateplení ZŠ Kamerový systém Mostní listy, oprava mostu Polsko Digitalizace kinosálu Opěrná zeď pod Radnicí Rozvoj města Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Příjmy z náhrad Příjmy z věcných břemen Příjmy z prodeje dr. majetku Prodej garáží - pěší zóna Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém Prodej garáží - pěší zóna Prodej nemovitého majetku - pozemky, Příjmy z prodeje ost. majetku

8 8 Prodej volných bytů - dražba Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nemovitostí Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy MP Provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů Provozní příjmy Provozní výdaje Dopravní automobil Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce Informační středisko Správa MÚ- celkem Příjmy MÚ Dotace Technologické centrum EGON Dotace Technologické centrum EGON Dotace Egon Provozní výdaje Investiční výdaje (eaukce) Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast Vzdělávání v Egon centru Žamberk 779, Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nadměrný odpočet DPH Finanční vypořádání (volby) ČZS - splátka jistiny úvěru Nahodilé příjmy Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit Pokuty, penále Právní služby Nákup kolků

9 9 Pojištění majetku města, PC, Pojištění majetku - škodní události Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF DPPO - placená městem Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 759, Rezerva rozpočtu na investice Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Čerpání kontokorentního úvěru Čerpání revolvingového úvěru Čerpání dlouhodobého úvěru Splátka kontokorentního úvěru Splátka revolvingového úvěru Splátky úvěrů I. 5. Výše zůstatků nesplacených úvěrů vykazovaných ke dni a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Kč ,00 Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč ,20 - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků Kč ,-- - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč ,80 - Smlouva číslo: oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo: hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč ,-- CELKEM úvěry u České spořitelny a.s. Kč ,00 b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč ,-- - Smlouva číslo: inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč ,-- - Smlouva číslo: na refinancování projektu

10 10 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk Kč ,-- CELKEM úvěry u Komerční banky a.s. Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni činil ztrátu ve výši Kč ,36. Ztráty bylo dosaženo z důvodu nového způsobu výpočtu opotřebení dlouhodobého hmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví (účet 553) ve výši tis. Kč a dále tím, že tržby z prodeje majetku (městských bytových a nebytových prostor) nebyly proúčtovány na hospodářské činnosti města, ale přímo v hlavním, rozpočtovém účetnictví města Žamberka. III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk a stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje bydlení Stav k : Kč ,59 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny do fondu ve výši stanovené v obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Sociální fond: Stav k : Kč ,65 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS Fond rezerv a rozvoje Stav k : Kč ,70 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 4.088,98 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2011 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků Ostatní účty Stav k : Kč ,67 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů.

11 11 IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberk Ukazatel k k Stálá aktiva , ,32 Oběžná aktiva , ,88 Vlastní kapitál , ,67 Cizí zdroje , ,53 Bankovní úvěry , ,00 v Kč Ukazatel IV.2. Finanční ukazatele města Žamberk Hlavní činnost k v Kč Hospodářská činnost k Náklady celkem tř , ,54 z toho: náklady z činnosti , ,54 finanční náklady ,60 0 náklady na transfery ,60 0 Výnosy celkem tř , ,18 z toho: výnosy z činností , ,47 finanční výnosy , ,71 výnosy z daní a poplatků ,87 0 výnosy z transferů ,95 0 Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk; - ztráta , ,36 IV.3.Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2011 Číslo řádku Ukazatel Zdroj údajů Hodnota (Kč) 1 Počet obyvatel k ČSÚ Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin 2-12 M ,27 3 Úroky Finanční výkaz Fin 2-12 M ,41 Uhrazené splátky dluhopisů a 4 půjčených prostředků Finanční výkaz Fin 2-12 M ,80

12 12 5 Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a ,21 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 5,28 7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha ,20 8 Cizí zdroje a PNFV Účetní výkaz - Rozvaha ,53 9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha ,79 10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha ,00 11 Přijaté NFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha 0,00 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a ,00 13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 10,29 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 62,26 15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a ,58 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha ,88 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha ,55 18 Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 1, Rozvaha, výsledovka, výkaz 40 včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. V.1. Hospodářské výsledky ke dni dosažené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk (+zisk / -ztráta) Organizace Centrum sociální péče města Žamberk Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Rozdělení HV - fond odměn Rozdělení HV - fond rezervní Rozdělení HV - krytí ztráty z RF , , ,41 300, ,41 x MěKP FIDIKO Žamberk ,55 x ,55 x x ,55

13 13 Městská knihovna Žamberk ,45 x , , ,45 x Městské muzeum Žamberk ,67 x , , ,67 x MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk 2 040,78 x 2 040,78 300, ,78 x 3 668,99 x 3 668,99 400, ,99 x SVČ ANIMO Žamberk ,00 x , , ,00 x Školní jídelna Žamberk , , , , ,40 x ZŠ 28. října 581, Žamberk ,62 x ,62 x x ,62 ZŠ Nádražní 743, Žamberk 8 374,29 x 8 374,29 x 8 374,29 x ZUŠ Petra Ebena, Žamberk ,00 x , , ,00 x V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk Organizace Centrum sociální péče města Žamberka Dlouhodobý majetek Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k Fond odměn FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond FRIM , , , , , ,21 MěKP FIDIKO Žamberk , , , ,01 0, ,00 Městská knihovna Žamberk , , , ,91 0, ,00 Městské muzeum Žamberk ,75 0,00 759, ,31 55,00 0,00 MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk , , , , , , , , , , , ,00 SVČ ANIMO Žamberk ,80 0, ,00 0, ,00 0,00 Školní jídelna Žamberk , , , ,31 0, ,93 Základní škola 28. října 581, Žamberk Základní škola Nádražní 743, Žamberk , , ,99 0, , , ,50 0, , , , ,50 ZUŠ Petra Ebena, Žamberk ,51 0, ,00 0, , ,62 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

14 14 VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2011 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy, obce a ostatní poskytovatelé. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly v řádném termínu vráceny na příslušný účet poskytovatele. Město obdrželo v roce 2011 nižší dotaci oproti roku 2010 na výkon státní správy včetně globální dotace a to v částce tis. Kč a dále obdrželo nižší dotaci na příspěvek na péči o částku Kč tis. Kč. V roce 2010 byl oproti roku 2011 vyšší převod z hospodářské činnosti do hlavní činnosti a to o částku tis. Kč V roce 2011 byly obdrženy nižší kapitálové dotace oproti roku 2010, tomuto odpovídá i nižší objem kapitálových výdajů. Z přijatých dotací ze SR tvoří nejvyšší podíl dotace na příspěvek na péči a na dávky sociální péče 88,15 %, dotace na výkon státní správy 5,02 %, dotace do lesního hospodářství 2,54 % a do oblasti kultury 1,77 %. Dotace na sedačky Divišova divadla se vztahovala k akci, která byla realizována v průběhu roku Ze státního rozpočtu nebyla využita dotace na sčítání lidu, domů v roce Celou akci zajišťovala Česká pošta, městu nevznikly náklady na dodateční titul ve výši do částky přidělené dotace Kč, částka byla vrácena prostřednictví Pardubického kraje do státního rozpočtu dne Skutečná výše dávek pro zdravotně postižené a na pomoc v hmotné nouzi byla o téměř 100 tis. nižší než poskytnutá dotace, částka ve výši Kč ,-- byla opět vrácena prostřednictvím Pardubického kraje do státního rozpočtu dne Rovněž z uvedeného důvodu nebyla dočerpána dotace příspěvek na péči, která byla ve výši ,-- vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne Nedočerpaná částka dotace dle 24 lesního zákona ve výši Kč 150,-- byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne VI.1. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle účelů UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Neinvestiční dotace na výkon stát. správy Neinvestiční dotace na SPOD Dotace na sčítání lidu, domů v r Dávky soc.pomoc pro TZP a dávky pomoci v HN Výplata příspěvku na péči Dotace na výkon OLH Program protidrogové politiky Dotace dle 24 lesního zákona č. 289/1995 Sb Lesní hospodářský plán Na technické vybavení Městské knihovny Regenerace městské památkové zóny Podpora obnovy kulturních památek Vzdělávání v EGONcentru Dotace na VISK

15 Dotace na zpracování LHO EU peníze školám X Celkem ze státního rozpočtu VI.2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Sedačky Divišovo divadlo Sedačky Divišovo divadlo X Celkem ze SF VI.3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Na zvýšené náklady SDH Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - převod zřizovatelských funkcí Dotace pro SVČ ANIMO Žamberk - převod zřizovatelských funkcí , , , ,73 0 Orlická brána Svátky dřeva Oslavy 100. výročí založení Městského muzea Dotace pro Speciální školu Žamberk - zájezd do Německa Dotace na obnovu sochy Jana Nepomuckého Dotace na činnost IS Dotace pro Městské muzeum v Žamberku - napojení na EZS Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - na pořízení basklarinetu X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje VI.4. Přehled dotací ostatních UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Dotace ze SFRB na úroky - program PANEL Globální dotace na výkon státní správy X Celkem VI.5. Přehled dotací přijatých od obcí UZ Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Úhrada neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky: Bartošovice Česká Rybná Dlouhoňovice Hejnice

16 16 Helvíkovice Kameničná Líšnice Lukavice Mladkov Nekoř Pěčín Záchlumí Přestupky - VPS Dlouhoňovice Helvíkovice Klášterec nad Orlicí Kunvald Líšnice Lukavice Písečná X Celkem VII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberk ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Účasti ve společnostech Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Obchodní společnosti s majetkovou účastní města Žamberka Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Bytové družstvo U Jatek, Žamberk HV ke dni v tis. Kč* * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ke dni zpracování ZÚ schváleny statutárním orgánem HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál ** Cizí zdroje ** Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) ** nezapisuje se *** *** *** *** *** ***

17 17 VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2011 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 616/11 z jednání Rady města Žamberka číslo 12/2011-RADA ze dne , kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, podrobně uvedeno ve Zprávě, která je v plném znění zveřejněna níže. II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 2,79 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 11,27 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 22,24 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plné znění Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011 :

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013

Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 Závěrečný účet města Holešova za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1 Obsah: 1. Plnění příjmů a výdajů str. 3 7 tabulka 1 4

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet a účetní závěrka města Žamberka ke dni 31.12.2013 Důvodová zpráva I. Úvod V roce 2013 se hospodaření

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí

Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Návrh rozpočtu 2014 Město Suchdol nad Lužnicí Mgr. Pavel Mráček, starosta města Návrh sumáře rozpočtu na rok 2014 v tis. Kč Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2014 na rok 2014 Třída

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014

Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Návrh Závěrečného účtu Obce Zahrádky za rok 2014 Obec Zahrádky hospodařila dle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 5. 12. 2013 usnesením č. 47/2013 jako přebytkový. Podkladem pro vypracování

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2009 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2010 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014

N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČET OBCE JÍKEV ZA ROK 2014 Účetní jednotka Obec Jíkev Sídlo Jíkev 58, 289 32 Oskořínek IČ: 00 239 216 DIČ: CZ: 00239216 Starostka obce Ing. Dana Wiehlová Zákonná úprava Obsah a náležitosti

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012

Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 Závěrečný účet Obce Kotvrdovice za rok 2012 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou

Více