Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320"

Transkript

1 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel Závěrečný účet města Žamberka ke dni I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy , , ,10 100,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,41 103,43 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,50 111,88 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,26 92,56 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů , , ,33 x Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,27 97,79 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,65 94,58 Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,33 x Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,74 85,00 Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,39 92,62 Saldo: příjmy - výdaje , , ,12 46,89 Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0, ,00 x Uhrazené splátky krátkodob. přij. půj. prostředků ,00 0, ,00 x Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 100,00 Splátky úvěrů , , ,80 99,99 Změna prostředků na BÚ , , ,08-3,94 Opravné položky k peněžním operacím , , ,00 2,14 Financování celkem , , ,12 46,89

2 2 I.2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , v členění na provozní a kapitálový přebytek rozpočtu příjmů a výdajů města Ukazatel v tis. Kč Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka - skutečnost ke dni Rozpočtový rok: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: DPH (podíl na výnosu) DPFOZČ (podíl na výnosu) DPFOSVČ (podíl na výnosu) Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) Zúčtování DPPO za obec Správní poplatky Daň z nemovitostí Místní daně a poplatky NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: Prodej zboží a služeb Příjmy z pronájmů Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE, v tom: Řádné dotace Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: Personální výdaje Opravy a udržování Úroky Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje PROVOZNÍ PŘEBYTEK KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY, v tom: Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ

3 3

4 4 I.3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , sledující tvorbu provozního přebytku/schodku V Kč Rok / Položka Příjmy po konsolidaci celkem, z toho: daňové nedaňové kapitálové dotace provozní dotace investiční Výdaje po konsolidaci celkem, z toho: kapitálové provozní Financování splátky úvěrů přijaté úvěry Vazba investičních a provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní Výdaje provozní Provozní schodek/přebytek včetně splátek za úvěry Provozní schodek/přebytek bez splátek za úvěry Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ

5 5 I.4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 41/2012-RM - dne Název položky rozpočtu Příjmy Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace na sčítání lidu, domů a bytů Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace na výkon lesního hospodáře Dotace ZŠ MŠMT Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení Dotace- Program regenerace památkových zón Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám Dotace - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace - obnova kamenného kříže Dotace - hospodaření v lesích Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého Dotace - Středisko volného času ANIMO Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva" Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická brána" Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM" Dotace - Sbor dobrovolných hasičů Dotace - Speciální škola Žamberk Dotace - Informační středisko Dotace - Lesní hospodářské osnovy Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW v tis. Kč Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

6 6 Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Modernizace kinosálu Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Výročí 100. narození J. Faltuse Cena města Žamberka Majáles Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola Speciální základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Mládežnický tábor Jam rock party Fidiko FIDIKO - příspěvek Orlická brána - nekapitálové příspěvky Fidiko - Divadelní kavárna Orlická brána Divadelní kavárna Letní kino 2011 na Pěší zóně Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek výročí muzea - příspěvek Instalace soch symposia Svátků dřeva Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Příspěvek Římskokatolická církev Obnova kamenného kříže Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Malé památky ,7 Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště

7 7 Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Pěší zóna Rekonstrukce komunikace Polsko Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu Veřejné osvětlení Polsko Přístavba ZUŠ na budově čp Infrastruktura -Velký Hájek Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp Poliklinika - jednodenní chirurgie Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém Oprava komunikace v areálu kasárna Projekt kuchyně - ŠJ Prodej bytů - firma, daně Projekt zateplení ZŠ Projekt zateplení ZŠ Kamerový systém Mostní listy, oprava mostu Polsko Digitalizace kinosálu Opěrná zeď pod Radnicí Rozvoj města Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Příjmy z náhrad Příjmy z věcných břemen Příjmy z prodeje dr. majetku Prodej garáží - pěší zóna Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém Prodej garáží - pěší zóna Prodej nemovitého majetku - pozemky, Příjmy z prodeje ost. majetku

8 8 Prodej volných bytů - dražba Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nemovitostí Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy MP Provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů Provozní příjmy Provozní výdaje Dopravní automobil Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce Informační středisko Správa MÚ- celkem Příjmy MÚ Dotace Technologické centrum EGON Dotace Technologické centrum EGON Dotace Egon Provozní výdaje Investiční výdaje (eaukce) Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast Vzdělávání v Egon centru Žamberk 779, Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nadměrný odpočet DPH Finanční vypořádání (volby) ČZS - splátka jistiny úvěru Nahodilé příjmy Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit Pokuty, penále Právní služby Nákup kolků

9 9 Pojištění majetku města, PC, Pojištění majetku - škodní události Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF DPPO - placená městem Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 759, Rezerva rozpočtu na investice Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Čerpání kontokorentního úvěru Čerpání revolvingového úvěru Čerpání dlouhodobého úvěru Splátka kontokorentního úvěru Splátka revolvingového úvěru Splátky úvěrů I. 5. Výše zůstatků nesplacených úvěrů vykazovaných ke dni a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Kč ,00 Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč ,20 - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků Kč ,-- - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč ,80 - Smlouva číslo: oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo: hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč ,-- CELKEM úvěry u České spořitelny a.s. Kč ,00 b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč ,-- - Smlouva číslo: inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč ,-- - Smlouva číslo: na refinancování projektu

10 10 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk Kč ,-- CELKEM úvěry u Komerční banky a.s. Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni činil ztrátu ve výši Kč ,36. Ztráty bylo dosaženo z důvodu nového způsobu výpočtu opotřebení dlouhodobého hmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví (účet 553) ve výši tis. Kč a dále tím, že tržby z prodeje majetku (městských bytových a nebytových prostor) nebyly proúčtovány na hospodářské činnosti města, ale přímo v hlavním, rozpočtovém účetnictví města Žamberka. III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk a stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje bydlení Stav k : Kč ,59 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny do fondu ve výši stanovené v obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Sociální fond: Stav k : Kč ,65 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS Fond rezerv a rozvoje Stav k : Kč ,70 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 4.088,98 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2011 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků Ostatní účty Stav k : Kč ,67 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů.

11 11 IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberk Ukazatel k k Stálá aktiva , ,32 Oběžná aktiva , ,88 Vlastní kapitál , ,67 Cizí zdroje , ,53 Bankovní úvěry , ,00 v Kč Ukazatel IV.2. Finanční ukazatele města Žamberk Hlavní činnost k v Kč Hospodářská činnost k Náklady celkem tř , ,54 z toho: náklady z činnosti , ,54 finanční náklady ,60 0 náklady na transfery ,60 0 Výnosy celkem tř , ,18 z toho: výnosy z činností , ,47 finanční výnosy , ,71 výnosy z daní a poplatků ,87 0 výnosy z transferů ,95 0 Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk; - ztráta , ,36 IV.3.Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2011 Číslo řádku Ukazatel Zdroj údajů Hodnota (Kč) 1 Počet obyvatel k ČSÚ Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin 2-12 M ,27 3 Úroky Finanční výkaz Fin 2-12 M ,41 Uhrazené splátky dluhopisů a 4 půjčených prostředků Finanční výkaz Fin 2-12 M ,80

12 12 5 Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a ,21 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 5,28 7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha ,20 8 Cizí zdroje a PNFV Účetní výkaz - Rozvaha ,53 9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha ,79 10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha ,00 11 Přijaté NFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha 0,00 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a ,00 13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 10,29 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 62,26 15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a ,58 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha ,88 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha ,55 18 Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 1, Rozvaha, výsledovka, výkaz 40 včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. V.1. Hospodářské výsledky ke dni dosažené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk (+zisk / -ztráta) Organizace Centrum sociální péče města Žamberk Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Rozdělení HV - fond odměn Rozdělení HV - fond rezervní Rozdělení HV - krytí ztráty z RF , , ,41 300, ,41 x MěKP FIDIKO Žamberk ,55 x ,55 x x ,55

13 13 Městská knihovna Žamberk ,45 x , , ,45 x Městské muzeum Žamberk ,67 x , , ,67 x MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk 2 040,78 x 2 040,78 300, ,78 x 3 668,99 x 3 668,99 400, ,99 x SVČ ANIMO Žamberk ,00 x , , ,00 x Školní jídelna Žamberk , , , , ,40 x ZŠ 28. října 581, Žamberk ,62 x ,62 x x ,62 ZŠ Nádražní 743, Žamberk 8 374,29 x 8 374,29 x 8 374,29 x ZUŠ Petra Ebena, Žamberk ,00 x , , ,00 x V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk Organizace Centrum sociální péče města Žamberka Dlouhodobý majetek Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k Fond odměn FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond FRIM , , , , , ,21 MěKP FIDIKO Žamberk , , , ,01 0, ,00 Městská knihovna Žamberk , , , ,91 0, ,00 Městské muzeum Žamberk ,75 0,00 759, ,31 55,00 0,00 MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk , , , , , , , , , , , ,00 SVČ ANIMO Žamberk ,80 0, ,00 0, ,00 0,00 Školní jídelna Žamberk , , , ,31 0, ,93 Základní škola 28. října 581, Žamberk Základní škola Nádražní 743, Žamberk , , ,99 0, , , ,50 0, , , , ,50 ZUŠ Petra Ebena, Žamberk ,51 0, ,00 0, , ,62 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

14 14 VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2011 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy, obce a ostatní poskytovatelé. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly v řádném termínu vráceny na příslušný účet poskytovatele. Město obdrželo v roce 2011 nižší dotaci oproti roku 2010 na výkon státní správy včetně globální dotace a to v částce tis. Kč a dále obdrželo nižší dotaci na příspěvek na péči o částku Kč tis. Kč. V roce 2010 byl oproti roku 2011 vyšší převod z hospodářské činnosti do hlavní činnosti a to o částku tis. Kč V roce 2011 byly obdrženy nižší kapitálové dotace oproti roku 2010, tomuto odpovídá i nižší objem kapitálových výdajů. Z přijatých dotací ze SR tvoří nejvyšší podíl dotace na příspěvek na péči a na dávky sociální péče 88,15 %, dotace na výkon státní správy 5,02 %, dotace do lesního hospodářství 2,54 % a do oblasti kultury 1,77 %. Dotace na sedačky Divišova divadla se vztahovala k akci, která byla realizována v průběhu roku Ze státního rozpočtu nebyla využita dotace na sčítání lidu, domů v roce Celou akci zajišťovala Česká pošta, městu nevznikly náklady na dodateční titul ve výši do částky přidělené dotace Kč, částka byla vrácena prostřednictví Pardubického kraje do státního rozpočtu dne Skutečná výše dávek pro zdravotně postižené a na pomoc v hmotné nouzi byla o téměř 100 tis. nižší než poskytnutá dotace, částka ve výši Kč ,-- byla opět vrácena prostřednictvím Pardubického kraje do státního rozpočtu dne Rovněž z uvedeného důvodu nebyla dočerpána dotace příspěvek na péči, která byla ve výši ,-- vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne Nedočerpaná částka dotace dle 24 lesního zákona ve výši Kč 150,-- byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne VI.1. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle účelů UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Neinvestiční dotace na výkon stát. správy Neinvestiční dotace na SPOD Dotace na sčítání lidu, domů v r Dávky soc.pomoc pro TZP a dávky pomoci v HN Výplata příspěvku na péči Dotace na výkon OLH Program protidrogové politiky Dotace dle 24 lesního zákona č. 289/1995 Sb Lesní hospodářský plán Na technické vybavení Městské knihovny Regenerace městské památkové zóny Podpora obnovy kulturních památek Vzdělávání v EGONcentru Dotace na VISK

15 Dotace na zpracování LHO EU peníze školám X Celkem ze státního rozpočtu VI.2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Sedačky Divišovo divadlo Sedačky Divišovo divadlo X Celkem ze SF VI.3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Na zvýšené náklady SDH Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - převod zřizovatelských funkcí Dotace pro SVČ ANIMO Žamberk - převod zřizovatelských funkcí , , , ,73 0 Orlická brána Svátky dřeva Oslavy 100. výročí založení Městského muzea Dotace pro Speciální školu Žamberk - zájezd do Německa Dotace na obnovu sochy Jana Nepomuckého Dotace na činnost IS Dotace pro Městské muzeum v Žamberku - napojení na EZS Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - na pořízení basklarinetu X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje VI.4. Přehled dotací ostatních UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Dotace ze SFRB na úroky - program PANEL Globální dotace na výkon státní správy X Celkem VI.5. Přehled dotací přijatých od obcí UZ Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Úhrada neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky: Bartošovice Česká Rybná Dlouhoňovice Hejnice

16 16 Helvíkovice Kameničná Líšnice Lukavice Mladkov Nekoř Pěčín Záchlumí Přestupky - VPS Dlouhoňovice Helvíkovice Klášterec nad Orlicí Kunvald Líšnice Lukavice Písečná X Celkem VII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberk ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Účasti ve společnostech Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Obchodní společnosti s majetkovou účastní města Žamberka Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Bytové družstvo U Jatek, Žamberk HV ke dni v tis. Kč* * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ke dni zpracování ZÚ schváleny statutárním orgánem HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál ** Cizí zdroje ** Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) ** nezapisuje se *** *** *** *** *** ***

17 17 VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2011 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 616/11 z jednání Rady města Žamberka číslo 12/2011-RADA ze dne , kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, podrobně uvedeno ve Zprávě, která je v plném znění zveřejněna níže. II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 2,79 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 11,27 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 22,24 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plné znění Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011 :

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje

Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Schválený rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2012 Schváleno: ZM 12/2012 ze dne 21.2.2012 v tis. Kč Název položky rozpočtu Příjmy Výdaje Daňové příjmy 60 007 DPFO - závislá činnost 10 339 DPFO

Více

Příjmy. Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

Příjmy. Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.5.2011 Schváleno: 16/2011-RM - dne 26.5. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 24 285 31 948 43 DPFO - závislá činnost 10 439 4 028 6

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Výstavba "rozjezdových" bytů pro mladé rodiny- dotace 9 210 Bezbariérové město Areál aktivní turistiky 3 003

Výstavba rozjezdových bytů pro mladé rodiny- dotace 9 210 Bezbariérové město Areál aktivní turistiky 3 003 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2009 v tis. Kč Název položky rozpočtu 2009 2009 Daňové příjmy 51 951 DPFO - závislá činnost 10 000 DPFO - podnikatelé 2 500 DPFO - srážková 881 DPPO

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 55/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.09. 2016 Schváleno: 55/2016 -RADA dne 22.9. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč Příjmy. Schváleno: 57/2016 -RADA dne PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2016 Schváleno: 57/2016 -RADA dne 20.10. 2016 Název položky rozpočtu v tis. Kč Příjmy Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI v tis. Kč. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.11. 2016 Schváleno: 60/2016 -RADA dne 16.11. 2016 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 82 573 71 917 10 656 87 DPFO - závislá činnost 15 612 14

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007

SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2007 Schváleno: 3/2007 - ZAST Dne: 6. 3. 2007 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu 2 007 2 007 Tř. 1 - Daňové příjmy 50 870 DPFO - závislá činnost

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2012 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014. Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014. Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.07. 2014 Schváleno: 111/2014 - RM dne 31.7. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 70 861 44 374 26 487 63 DPFO - závislá činnost 15 432 7 239

Více

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 28.02. 2014 Schváleno: 32/2014 - ZAST dne 26.2. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 11 427 60 949 16 DPFO - závislá činnost 15 432 2 719

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 112/ RM dne Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 112/ RM dne Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.08. 2014 Schváleno: 112/2014 - RM dne 28.8. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 70 861 49 304 21 557 70 DPFO - závislá činnost 15 432 8 511

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014. Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014. Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.10. 2014 Schváleno: 116/2014 - RM dne 23.10. 2014 v tis. Kč Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 101/ RM dne Název položky rozpočtu PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.03. 2014 Schváleno: 101/2014 - RM dne 27.3. 2014 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 72 376 17 276 55 100 24 DPFO - závislá činnost 15 432 3 757

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke dni 31. 12. 2009 I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.3.2011 Schváleno: 11/2011-RM - dne 31.3. 2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 59 582 18 642 40 940 31 DPFO - závislá činnost 10 439 2 781 7

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2008 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PRO MĚSTO ŽAMBERK NA ROK 2008 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu 2008 2008 Daňové příjmy 48 837 DPFO - závislá činnost 8 456 DPFO - podnikatelé 2 039 DPFO - srážková 399

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Obec Ohnišťany IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Ohnišťany IČ: 00269255 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v ) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 15.5.2012 8:58:43 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Řenče za rok návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obec Řenče Řenče 54 IČ: 00257184 Závěrečný účet Obce Řenče za rok 2015 - návrh ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 9. 5. 2016 Zpracovala:

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Sedliště IČ: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Sedliště IČ: 00574244 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 14.2.2012 10:57:08 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet města za rok 2011

Závěrečný účet města za rok 2011 Závěrečný účet města za rok 2011 Dle 17zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku zpracovávají

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2015 MĚSTA BOROHRÁDEK ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) Schválený Rozpočtová Upravený Plnění k plnění V Kč Č.Ř. rozpočet opatření

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2006 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005

Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2005 je zpracován v souladu s ustanovením 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Více

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice

Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice Závěrečný účet za rok 2013 Obec Černožice ( v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci IČO 00268682 Adresa : Obec Černožice, Gen. Svobody 268, 50304 Černožice Telef. spojení : 495 421 121 Fax.

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.

Stránka 1. Javorek IČ: Vytvořeno v období 13/2012 Fenix , Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2. Stránka 1 Javorek IČ: 00599441 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.005, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 22.2.2013 13:25:02 Stránka 2 z 11 1. Plnění

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet za rok 2010.

Závěrečný účet za rok 2010. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2010. Závěrečný účet roku 2010 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010

Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Návrh závěrečného účtu města Kouřím za rok 2010 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Návrh závěrečného účtu města Kouřim za rok 2010 1) Plněnípříjmů a výdajů za rok

Více

Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008

Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Komentář k plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka rok 2008 Schváleno: 36/2008 - RADA 10.1. 2008 Skutečnost ke dni: 29.2. 2008 Nerozpočtované příjmy a výdaje "Rozpočtu příjmů a výdajů Města Žamberk

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO :

Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května Jablonné nad Orlicí IČO : Město Jablonné nad Orlicí vzniklo jako samostatný právní subjekt na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplň Identifikační údaje : Město Jablonné nad Orlicí Náměstí 5.května

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

CELKEM ,22 99, ,26 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2010 třída skutečnost rozpočet rozpočet schválený upravený 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 2 130 845,26 1 747 620,00 2 433 230,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 2 130 845,26

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORL ICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Sdružení obcí ORLICKO

Sdružení obcí ORLICKO Sdružení obcí ORLICKO Dobrovolný svazek obcí ORLICKO Závěrečný účet 2012 V souladu s 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Hospodaření svazku

Více

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013

Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 Zjednodušený závěrečný účet DSO Mikroregion Vysokomýtsko za rok 2013 P Ř Í J M Y členské příspěvky C E L K E M 342 900,00 dary - tombola na ples 9 990,00 varovný informační systém 4 919 341,00 V Ý D A

Více

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482

Závěrečný účet města Kouřim. za rok 2011. Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Závěrečný účet města Kouřim za rok 2011 Město Kouřim, Mírové náměstí 145,281 61 Kouřim IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Město Kouřim, Mírové náměstí 145, 28161 Kouřim v o IC 00235482, DIC CZ00235482 Návrh závěrečného

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke dni 31. 12. 2008 I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni 31. 12.

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014

Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 Komentář k výsledkům hospodaření MČ Brno Jundrov za rok 2014 červen 2015 Zpracovala: Bc. Jana Zelinková, vedoucí Odboru finančního a majetkového, ÚMČ Brno Jundrov Hospodaření městské části Brno Jundrov

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč

853,20 tis. Kč. 36,00 tis. Kč Závěrečný účet hospodaření města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2007 Upravený rozpočet města Rtyně v Podkrkonoší předpokládal: - příjmy 37 119,23 tis. Kč - výdaje 34 849,90 tis. Kč - financování -2 269,33

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO:

OBEC VELKÁ POLOM. Obec Velká Polom Sídlo: Velká Polom, Opavská 58, PSČ: IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ POLOM ROK 2014 v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Základní údaje o obci: Název: Obec Velká Polom

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Závěrečný účet za rok 2011

Závěrečný účet za rok 2011 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2011 ( 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění) Podklady: Rozvaha ÚSC ke dni 31. 12.2011

Více

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14.

Třída 5 běžné výdaje 9.823,65 13.311,35 13.311.37 Třída 6 kapitálové výdaje 5.510,00 689,99 689,99 Výdaje celkem 15.333,65 14.001,34 14. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 29.5.2015 v elektronické podobě dne: 29.5.2015 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2013. Závěrečný účet roku 2013 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

1. Plnění rozpočtu za období

1. Plnění rozpočtu za období Obec Ponědrážka IČO: 00666513 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. vyvěšeno: 6.5.2015 vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz sejmuto

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2011 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 6.95.601, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2009-2011 2009 2010 2011 PŘÍJMY

Více

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012

1. Plnění rozpočtu za období Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2012 Obec Slavětín IČ: 00580082 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 8.4.2013 15:24:10 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZDĚCHOV ZA ROK 2010 Podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. 1/ Rozpočet, hospodářský výsledek / údaje jsou v Kč, po

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011

OBEC Kačlehy, Kačlehy 51, Kačlehy, IČ NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KAČLEHY ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KAČLEHY Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC KAČLEHY 377 01 KAČLEHY 51 IČO 00441 V DOLNÍ

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond. 74.953,30Kč Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2014. Závěrečný účet roku 2014 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013

Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 Závěrečný účet OBCE PŘEHÝŠOV za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 v Kč Třída 1

Více

N á v r h. Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond ,75Kč

N á v r h. Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond ,75Kč N á v r h Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2015. Závěrečný účet roku 2015 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem

Více

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

Mikroregion Milada IČO: ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Mikroregion Milada IČO: 70875294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2015 Fenix 7.70.014, 2004-2016 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.4.2016 13:53:23 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více