Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320"

Transkript

1 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, Žamberk, IČ: , tel Závěrečný účet města Žamberka ke dni I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni I.1. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni v členění na příjmy, výdaje a financování dle tříd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % UR/Plnění Ukazatel/hodnota v Kč Třída 1 - Daňové příjmy , , ,10 100,92 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,41 103,43 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,50 111,88 Třída 4 - Přijaté dotace , , ,26 92,56 Třída 4 - Převody z rozpočtových účtů , , ,33 x Příjmy celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,27 97,79 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,65 94,58 Třída 5 - Převody vlastním rozpočtovým účtům , , ,33 x Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,74 85,00 Výdaje celkem bez převodů z rozpočtových účtů , , ,39 92,62 Saldo: příjmy - výdaje , , ,12 46,89 Třída 8 - financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky ,00 0, ,00 x Uhrazené splátky krátkodob. přij. půj. prostředků ,00 0, ,00 x Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0, , ,00 100,00 Splátky úvěrů , , ,80 99,99 Změna prostředků na BÚ , , ,08-3,94 Opravné položky k peněžním operacím , , ,00 2,14 Financování celkem , , ,12 46,89

2 2 I.2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , v členění na provozní a kapitálový přebytek rozpočtu příjmů a výdajů města Ukazatel v tis. Kč Rozpočet příjmů a výdajů města Žamberka - skutečnost ke dni Rozpočtový rok: DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: DPH (podíl na výnosu) DPFOZČ (podíl na výnosu) DPFOSVČ (podíl na výnosu) Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) Zúčtování DPPO za obec Správní poplatky Daň z nemovitostí Místní daně a poplatky NEDAŇOVÉ BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM, v tom: Prodej zboží a služeb Příjmy z pronájmů Ostatní nedaňové příjmy BĚŽNÉ PŘIJATÉ DOTACE, v tom: Řádné dotace Mimořádné dotace BĚŽNÉ PŘÍJMY CELKEM BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: Personální výdaje Opravy a udržování Úroky Leasingové splátky Poskytnuté dotace Ostatní provozní výdaje PROVOZNÍ PŘEBYTEK KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY, v tom: Prodej dlouhodobého majetku Kapitálové dotace KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM, v tom: Investiční nákupy Kapitál. dotace jiným subjektům KAPITÁLOVÝ VÝSLEDEK ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT FINANCOVÁNÍ Čerpání úvěru (+) Splátky jistiny (-) Ostatní financování Operace řízení likvidity (+/-)* Změna stavu rozpočt. účtů (+/-)* ZŮSTATEK ROZPOČT. ÚČTŮ

3 3

4 4 I.3. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka porovnání v letech , sledující tvorbu provozního přebytku/schodku V Kč Rok / Položka Příjmy po konsolidaci celkem, z toho: daňové nedaňové kapitálové dotace provozní dotace investiční Výdaje po konsolidaci celkem, z toho: kapitálové provozní Financování splátky úvěrů přijaté úvěry Vazba investičních a provozních příjmů a výdajů Příjmy provozní Výdaje provozní Provozní schodek/přebytek včetně splátek za úvěry Provozní schodek/přebytek bez splátek za úvěry Zůstatek peněžních prostředků na ZBÚ

5 5 I.4. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI Schváleno: 41/2012-RM - dne Název položky rozpočtu Příjmy Daňové příjmy DPFO - závislá činnost DPFO - podnikatelé DPFO - srážková DPPO - podnikatelé DPPO - město DPH Daň z nemovitostí Poplatky Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za sběr a svoz odpadu Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek ze psů Poplatek -veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Vyúčtování VHP za předcházející období Přijaté dotace Globální dotace školství Dotace na sčítání lidu, domů a bytů Dotace ze SFRB (program PANEL) Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-dávky soc. péče a pomoci Ostatní neinvest. přijaté transfery ze SR-příspěvek na soc. péči Dotace na výkon lesního hospodáře Dotace ZŠ MŠMT Dotace Městská knihovna - obnova techn. vybavení Dotace- Program regenerace památkových zón Dotace - ZŠ 581 EU peníze školám Dotace - na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace - obnova kamenného kříže Dotace - hospodaření v lesích Převod fin. prostředků z HČ Neinvestiční příjmy od obcí na žáky Příspěvek na restaurování sochy sv. J. Nepomuckého Dotace - Středisko volného času ANIMO Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Městské muzeum "Svátky dřeva" Dotace - Městský kulturní podnik Fidiko "Kulturní festival Orlická brána" Dotace - Městské muzeum "Oslavy 100 let od založení MM" Dotace - Sbor dobrovolných hasičů Dotace - Speciální škola Žamberk Dotace - Informační středisko Dotace - Lesní hospodářské osnovy Dotace - Městská knihovna vybavení HW a SW v tis. Kč Výdaje rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá %

6 6 Dotace - Městské muzeum - preventivní péče o sbírky muzeí a galerií Dotace - ZUŠ P. Ebena Dotace - Modernizace kinosálu Bezpečnost a veřejný pořádek Lesní hospodářství - činnost města Sdružení obcí Orlicko Rozhledna Propagace města, oslavy, výročí, Žamberk v číslech, ohňostroj Výročí 100. narození J. Faltuse Cena města Žamberka Majáles Parkovací automaty, autobusové doprava Vodní hospodářství Mateřská škola Sluníčko Mateřská škola Čtyřlístek Základní škola Základní škola Speciální základní škola ŠJ - Gen. Knopa ZUŠ P. Ebena Partnerské vztahy Evropská sekce ŽIFA Mládežnický tábor Jam rock party Fidiko FIDIKO - příspěvek Orlická brána - nekapitálové příspěvky Fidiko - Divadelní kavárna Orlická brána Divadelní kavárna Letní kino 2011 na Pěší zóně Městská knihovna Městské muzeum Městské muzeum - příspěvek Nákup uměleckých předmětů XI. ročník Svátků dřeva - příspěvek výročí muzea - příspěvek Instalace soch symposia Svátků dřeva Obnova hodnot kult. povědomí Městská památková zóna Příspěvek Římskokatolická církev Obnova kamenného kříže Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého Malé památky ,7 Žamberské listy Kabelová televize SPOZ SPOZ Občánci (peněžní dary) Koupaliště

7 7 Fotbalový stadion Tenisová hala Víceúčelová hala - zimní stadion CEMA Středisko volného času ANIMO Zájmová činnost Sport - příspěvky organizacím Dětské dopravní hřiště Autokempink Zdravotnictví, sociální - příspěvky organizacím Veřejné osvětlení Fond rozvoje bydlení Pohřebnictví Investiční výstavba(vč.projektů) ( nad 500.tis.) Pěší zóna Rekonstrukce komunikace Polsko Areál aktivní turistiky II. - víceúčelové hřiště Víceúčelová hala - zimní stadion Rekonstrukce MŠ Sluníčko Divadelní kavárna Rekonstrukce kinosálu Veřejné osvětlení Polsko Přístavba ZUŠ na budově čp Infrastruktura -Velký Hájek Vybudování komunikace Na Rozárce Rekonstrukce střechy čp Poliklinika - jednodenní chirurgie Infrastruktura kasárna Digitalizace povodňového plánu a varovný systém Hlasovací systém Oprava komunikace v areálu kasárna Projekt kuchyně - ŠJ Prodej bytů - firma, daně Projekt zateplení ZŠ Projekt zateplení ZŠ Kamerový systém Mostní listy, oprava mostu Polsko Digitalizace kinosálu Opěrná zeď pod Radnicí Rozvoj města Nákup nemovitostí Příjmy z prodeje a pronájmu majetku Pronájem pozemků Příjem z nájemného - bufet na koupališti Příjmy z náhrad Příjmy z věcných břemen Příjmy z prodeje dr. majetku Prodej garáží - pěší zóna Příspěvek na vyrozumívací a varovný systém Prodej garáží - pěší zóna Prodej nemovitého majetku - pozemky, Příjmy z prodeje ost. majetku

8 8 Prodej volných bytů - dražba Prodej bytů - pozemky Prodej bytů II. etapa Nájemné placené Geom. plány, daň z převodu nemovitostí Studie, projekty, územní plán Opravy, údržba a investice do majetku města Havarijní opravy na maj. města, škody - spoluúčast města Opravy a investice do budov města Opravy a výstavba - akce do 500.tis Ostatní plochy a kasárna Odpadové hospodářství, Sběrný dvůr, Centrum nakl. s odpady Péče o vzhled obcí a veř. zeleň Sociální péče, pomoc, dávky Prevence kriminality, výchovné programy Centrum sociální péče Civilní obrana Krizové řízení Povodně Městská policie Příjmy MP Provozní výdaje JPO II sboru dobrovolných hasičů Provozní příjmy Provozní výdaje Dopravní automobil Zastupitelé Sčítání lidu, domů a bytů v roce Informační středisko Správa MÚ- celkem Příjmy MÚ Dotace Technologické centrum EGON Dotace Technologické centrum EGON Dotace Egon Provozní výdaje Investiční výdaje (eaukce) Technologické centrum EGON - 15% spoluúčast Vzdělávání v Egon centru Žamberk 779, Sociální fond BOZP a PO organizací města Finanční operace Příjmy z úroků Nadměrný odpočet DPH Finanční vypořádání (volby) ČZS - splátka jistiny úvěru Nahodilé příjmy Platby DPH Interní audit, daňové poradenství DPH a personální audit Pokuty, penále Právní služby Nákup kolků

9 9 Pojištění majetku města, PC, Pojištění majetku - škodní události Finanční operace z bankovních záruk, služby peněž. úst Příspěvek do SF DPPO - placená městem Poskytnutý úvěr Českému zahrádkářskému svazu Splátka úroků z úvěrů a půjček Poplatky za rezervaci zdrojů z úvěrů Výdaje z fin.vypořádání min.let (soc. dávky, volby) Rezerva rozpočtu na ostatní výdaje a energie 759, Rezerva rozpočtu na investice Financování Použití přebytku min. let Operace z peněžních účtů (mzdy, odvody za XII/2010) Použití prostředků FRB na půjčky z FRB Použití prostředků SF Čerpání kontokorentního úvěru Čerpání revolvingového úvěru Čerpání dlouhodobého úvěru Splátka kontokorentního úvěru Splátka revolvingového úvěru Splátky úvěrů I. 5. Výše zůstatků nesplacených úvěrů vykazovaných ke dni a) Úvěry čerpané u České spořitelny a.s. - Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce komunikací a budov v majetku města Kč ,00 Smlouva číslo: /LCD rekonstrukce, regenerace a nástavba domu čp. 1063, 1064 v Žamberku Kč ,20 - Smlouva číslo: 1829/04/LCD nákup nemovitostí z majetku bývalého ČSAD, nákup pozemků Kč ,-- - Smlouva číslo: 886/05/LCD rekonstrukce komunikací v majetku města, obnova zeleně Kč ,80 - Smlouva číslo: oprava schodů k Sokolovně, rekonstrukce domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo 1002/06/LCD rekonstrukce bytového domu čp Kč ,-- - Smlouva číslo: hasičské auto, výstavba tenisového areálu Kč ,-- CELKEM úvěry u České spořitelny a.s. Kč ,00 b) Úvěry čerpané u Komerční banky a.s. - Smlouva číslo: dokončení kanalizačního sběrače, výkupy pozemků, oprava chodníků a komunikací, zateplení MŠ Čtyřlístek Kč ,-- - Smlouva číslo: inženýrské sítě u Albertina, komunikace k Albertinu Kč ,-- - Smlouva číslo: na refinancování projektu

10 10 Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk Kč ,-- CELKEM úvěry u Komerční banky a.s. Kč ,-- II. Hospodářská činnost města Hospodářská činnost Správa a údržba bytových a nebytových prostor v majetku města je zajišťována na základě uzavřené mandátní smlouvy včetně všech platných dodatků společností Správa budov Žamberk s.r.o. Účetní hospodářský výsledek dosažený na hospodářské činnosti města ke dni činil ztrátu ve výši Kč ,36. Ztráty bylo dosaženo z důvodu nového způsobu výpočtu opotřebení dlouhodobého hmotného majetku a jeho zachycení v účetnictví (účet 553) ve výši tis. Kč a dále tím, že tržby z prodeje majetku (městských bytových a nebytových prostor) nebyly proúčtovány na hospodářské činnosti města, ale přímo v hlavním, rozpočtovém účetnictví města Žamberka. III. Stav účelových fondů zřízených a vedených městem Žamberk a stavy na ostatních účtech 3.1. Fond rozvoje bydlení Stav k : Kč ,59 Fond je tvořen splátkami půjček poskytnutých v minulých letech, úroky z běžného účtu vedeného u peněžního ústavu a prostředky z rozpočtu města, které jsou převáděny do fondu ve výši stanovené v obecně závazné vyhlášce města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Výdaji fondu jsou půjčky poskytované v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Žamberka č. 5/2011 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Sociální fond: Stav k : Kč ,65 Tvorba a čerpání fondu se řídí Směrnicí pro tvorbu a využívání SF MěÚ, MP a uvolněných zastupitelů města Žamberk číslo OS Fond rezerv a rozvoje Stav k : Kč ,70 Příjmem fondu jsou přebytky hospodaření z minulých let a příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Jiný finanční fond rezerva na rekultivaci Stav k : Kč 4.088,98 Příjmem fondu jsou rekultivační poplatky za uložené množství odpadu na skládce při jejím provozu. V roce 2011 nebyly na tomto fondu žádné příjmy kromě přijatých úroků Ostatní účty Stav k : Kč ,67 Jedná se o součet základních, příjmových a výdajových účtů.

11 11 IV. Hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány údaje o hospodaření s majetkem města Žamberka ke dni IV.1. Majetkové ukazatele města Žamberk Ukazatel k k Stálá aktiva , ,32 Oběžná aktiva , ,88 Vlastní kapitál , ,67 Cizí zdroje , ,53 Bankovní úvěry , ,00 v Kč Ukazatel IV.2. Finanční ukazatele města Žamberk Hlavní činnost k v Kč Hospodářská činnost k Náklady celkem tř , ,54 z toho: náklady z činnosti , ,54 finanční náklady ,60 0 náklady na transfery ,60 0 Výnosy celkem tř , ,18 z toho: výnosy z činností , ,47 finanční výnosy , ,71 výnosy z daní a poplatků ,87 0 výnosy z transferů ,95 0 Výsledek hospodaření před zdaněním + zisk; - ztráta , ,36 IV.3.Ostatní finanční ukazatele hospodaření města Žamberka za rok 2011 Číslo řádku Ukazatel Zdroj údajů Hodnota (Kč) 1 Počet obyvatel k ČSÚ Příjem celkem (po konsolidaci) Finanční výkaz Fin 2-12 M ,27 3 Úroky Finanční výkaz Fin 2-12 M ,41 Uhrazené splátky dluhopisů a 4 půjčených prostředků Finanční výkaz Fin 2-12 M ,80

12 12 5 Dluhová služba celkem Součet sloupců 3 a ,21 6 Ukazatel Dluhové služby (v %) Podíl sloupce 5 a 2 5,28 7 Rozvaha aktiv a pasiv Účetní výkaz - Rozvaha ,20 8 Cizí zdroje a PNFV Účetní výkaz - Rozvaha ,53 9 Stav na bankovních účtech Účetní výkaz - Rozvaha ,79 10 Úvěry a komunální obligace Účetní výkaz - Rozvaha ,00 11 Přijaté NFV a ostatní dluhy Účetní výkaz - Rozvaha 0,00 12 Zadluženost celkem Součet sloupců 10 a ,00 13 Podíl CZ a PNFV k celkovým aktivům (v %) Podíl sloupce 8 a 7 10,29 14 Podíl zadluženosti na CZ a PNFV (v %) Podíl sloupce 12 a 8 62,26 15 Zadluženost (CZ a PNFV) na 1 obyvatele Podíl sloupce 8 a ,58 16 Oběžná aktiva Účetní výkaz - Rozvaha ,88 17 Krátkodobé závazky Účetní výkaz - Rozvaha ,55 18 Celková likvidita Podíl sloupce 16 a 17 1, Rozvaha, výsledovka, výkaz 40 včetně ostatních zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ. V. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk ke dni (údaje v Kč) V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk a stavy majetkových a finančních fondů vedených uvedenými příspěvkovými organizacemi. V.1. Hospodářské výsledky ke dni dosažené příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Žamberk (+zisk / -ztráta) Organizace Centrum sociální péče města Žamberk Hlavní činnost Doplňková činnost Celkem HV Rozdělení HV - fond odměn Rozdělení HV - fond rezervní Rozdělení HV - krytí ztráty z RF , , ,41 300, ,41 x MěKP FIDIKO Žamberk ,55 x ,55 x x ,55

13 13 Městská knihovna Žamberk ,45 x , , ,45 x Městské muzeum Žamberk ,67 x , , ,67 x MŠ Čtyřlístek, Tylova, Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa Žamberk 2 040,78 x 2 040,78 300, ,78 x 3 668,99 x 3 668,99 400, ,99 x SVČ ANIMO Žamberk ,00 x , , ,00 x Školní jídelna Žamberk , , , , ,40 x ZŠ 28. října 581, Žamberk ,62 x ,62 x x ,62 ZŠ Nádražní 743, Žamberk 8 374,29 x 8 374,29 x 8 374,29 x ZUŠ Petra Ebena, Žamberk ,00 x , , ,00 x V.2. Stavy peněžních a majetkových fondů u příspěvkových organizací zřízených městem Žamberk Organizace Centrum sociální péče města Žamberka Dlouhodobý majetek Majetkové, finanční a peněžní fondy - stav k Fond odměn FKSP Rezervní fond z HV Rezervní fond FRIM , , , , , ,21 MěKP FIDIKO Žamberk , , , ,01 0, ,00 Městská knihovna Žamberk , , , ,91 0, ,00 Městské muzeum Žamberk ,75 0,00 759, ,31 55,00 0,00 MŠ Čtyřlístek, Tylova Žamberk MŠ Sluníčko, Nám. gen. Knopa, Žamberk , , , , , , , , , , , ,00 SVČ ANIMO Žamberk ,80 0, ,00 0, ,00 0,00 Školní jídelna Žamberk , , , ,31 0, ,93 Základní škola 28. října 581, Žamberk Základní škola Nádražní 743, Žamberk , , ,99 0, , , ,50 0, , , , ,50 ZUŠ Petra Ebena, Žamberk ,51 0, ,00 0, , ,62 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na finančním odboru MěÚ.

14 14 VI. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis a čerpání dotací přijatých v roce 2011 je uveden níže v jednotlivých tabulkách dle poskytovatelů státní rozpočet, Pardubický kraj, státní fondy, obce a ostatní poskytovatelé. Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané finanční prostředky z dotace byly v řádném termínu vráceny na příslušný účet poskytovatele. Město obdrželo v roce 2011 nižší dotaci oproti roku 2010 na výkon státní správy včetně globální dotace a to v částce tis. Kč a dále obdrželo nižší dotaci na příspěvek na péči o částku Kč tis. Kč. V roce 2010 byl oproti roku 2011 vyšší převod z hospodářské činnosti do hlavní činnosti a to o částku tis. Kč V roce 2011 byly obdrženy nižší kapitálové dotace oproti roku 2010, tomuto odpovídá i nižší objem kapitálových výdajů. Z přijatých dotací ze SR tvoří nejvyšší podíl dotace na příspěvek na péči a na dávky sociální péče 88,15 %, dotace na výkon státní správy 5,02 %, dotace do lesního hospodářství 2,54 % a do oblasti kultury 1,77 %. Dotace na sedačky Divišova divadla se vztahovala k akci, která byla realizována v průběhu roku Ze státního rozpočtu nebyla využita dotace na sčítání lidu, domů v roce Celou akci zajišťovala Česká pošta, městu nevznikly náklady na dodateční titul ve výši do částky přidělené dotace Kč, částka byla vrácena prostřednictví Pardubického kraje do státního rozpočtu dne Skutečná výše dávek pro zdravotně postižené a na pomoc v hmotné nouzi byla o téměř 100 tis. nižší než poskytnutá dotace, částka ve výši Kč ,-- byla opět vrácena prostřednictvím Pardubického kraje do státního rozpočtu dne Rovněž z uvedeného důvodu nebyla dočerpána dotace příspěvek na péči, která byla ve výši ,-- vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne Nedočerpaná částka dotace dle 24 lesního zákona ve výši Kč 150,-- byla vrácena do státního rozpočtu prostřednictvím Pardubického kraje dne VI.1. Přehled dotací poskytnutých ze státního rozpočtu podle účelů UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Neinvestiční dotace na výkon stát. správy Neinvestiční dotace na SPOD Dotace na sčítání lidu, domů v r Dávky soc.pomoc pro TZP a dávky pomoci v HN Výplata příspěvku na péči Dotace na výkon OLH Program protidrogové politiky Dotace dle 24 lesního zákona č. 289/1995 Sb Lesní hospodářský plán Na technické vybavení Městské knihovny Regenerace městské památkové zóny Podpora obnovy kulturních památek Vzdělávání v EGONcentru Dotace na VISK

15 Dotace na zpracování LHO EU peníze školám X Celkem ze státního rozpočtu VI.2. Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Sedačky Divišovo divadlo Sedačky Divišovo divadlo X Celkem ze SF VI.3. Přehled dotací poskytnutých Pardubickým krajem UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Na zvýšené náklady SDH Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - převod zřizovatelských funkcí Dotace pro SVČ ANIMO Žamberk - převod zřizovatelských funkcí , , , ,73 0 Orlická brána Svátky dřeva Oslavy 100. výročí založení Městského muzea Dotace pro Speciální školu Žamberk - zájezd do Německa Dotace na obnovu sochy Jana Nepomuckého Dotace na činnost IS Dotace pro Městské muzeum v Žamberku - napojení na EZS Dotace pro ZUŠ Petra Ebena Žamberk - na pořízení basklarinetu X Celkem z rozpočtu Pardubického kraje VI.4. Přehled dotací ostatních UZ Označení účelové dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Dotace ze SFRB na úroky - program PANEL Globální dotace na výkon státní správy X Celkem VI.5. Přehled dotací přijatých od obcí UZ Označení dotace Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Úhrada neinvestičních výdajů na dojíždějící žáky: Bartošovice Česká Rybná Dlouhoňovice Hejnice

16 16 Helvíkovice Kameničná Líšnice Lukavice Mladkov Nekoř Pěčín Záchlumí Přestupky - VPS Dlouhoňovice Helvíkovice Klášterec nad Orlicí Kunvald Líšnice Lukavice Písečná X Celkem VII. Finanční hospodaření právnických osob založených městem Žamberk ke dni V souladu s ustanovením 17 zákona číslo 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů, jsou předkládány výsledky hospodaření dosažené ke dni právnickými osobami založenými Městem Žamberk nebo s majetkovou účastí města. Účasti ve společnostech Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s. Obchodní společnosti s majetkovou účastní města Žamberka Vloženo městem v tis. Kč Podíl města v % Základní jmění v tis. Kč Ekola České Libchavy, s.r.o Správa budov Žamberk s.r.o TS Žamberk s.r.o Poliklinika Žamberk spol. s r.o. Bytové družstvo U Jatek, Žamberk HV ke dni v tis. Kč* * údaje čerpány z Výkazu zisků a ztrát ÚJ; + zisk (před zdaněním) ztráta ** údaje čerpány z výkazu Rozvaha ÚJ *** údaje nejsou ke dni zpracování ZÚ schváleny statutárním orgánem HV minulé období v tis. Kč* Stálá aktiva ke dni ** Oběžná aktiva ke dni ** Vlastní kapitál ** Cizí zdroje ** Bankovní úvěry (součást cizích zdrojů) ** nezapisuje se *** *** *** *** *** ***

17 17 VIII. Zpráva Krajského úřadu Pardubického kraje o provedení přezkoumání hospodaření města Žamberka za rok 2011 Přezkoumání hospodaření města Žamberka bylo provedeno v souladu s usnesením číslo 616/11 z jednání Rady města Žamberka číslo 12/2011-RADA ze dne , kterým bylo schváleno provedení přezkumu hospodaření města za rok 2011 Krajským úřadem Pardubického kraje, oddělením přezkumu hospodaření obcí, v souladu se zákonem číslo 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO, ve znění platných předpisů. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011 Zpráva obsahuje následující ustanovení: A. Přezkoumané písemnosti: výčet přezkoumaných písemností B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Žamberk nebyly zjištěny chyby a nedostatky. C. Závěr: I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných: a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky. b) při dílčím přezkoumání: byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky, podrobně uvedeno ve Zprávě, která je v plném znění zveřejněna níže. II. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.), kromě chyb a nedostatků uvedených v textu této zprávy ad písm. b), odstraněných v průběhu přezkoumání. III. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Neuvádí se zjištěná rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. IV. Při přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011: Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celku: 2,79 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku: 11,27 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: 22,24 % V souladu s ustanovením 12 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a v souladu s ustanoveními 17 odst. 5 a 7 zákona č. 250/2000 Sb., o finančním hospodaření územních samosprávných celků a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, musí být tato zpráva projednána na jednání ZM spolu se závěrečným účtem Města Žamberka za rok Plné znění Zprávy Krajského úřadu Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Žamberk za rok 2011 :

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více