Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování"

Transkript

1 Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování

2

3 Šokové zchlazování / zmrazování Šokové zchlazování a šokové zmrazování je nejlepší přirozený systém pro zajištění delší trvanlivosti potravin. Podnik Tecnomac, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti chlazení potravin, proto vyvinul řadu zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid, která je určena pro zlepšení kvality práce a organizace v restauracích, cukrárnách, pekárnách a prodejnách zmrzliny. Vysoký výkon, mnohostrannost a spolehlivost, to jsou nejvýraznější vlastnosti zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid. Tisíce podniků na celém světě s úspěchem používají zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování od firmy Tecnomac a vyjadřují své uspokojení nad tím, že se jejich práce zlepšila a mají více času pro kreativní práci. Le refroidissement rapide et la surgélation sont les meilleurs systèmes naturels pour prolonger la durée de vie des aliments.c'est pour cette raison que Enodis, grâce à sa grande expérience dans la réfrigération, a créé la gamme des cellules de refroidissement rapide et surgélation ConvoChill, des machines nées pour améliorer la qualité et l'organisation du travail dans les restaurants, les pâtisseries, les boulangeries et les glaciers. Grande puissance, polyvalence et fiabilité sont les caractéristiques les plus évidentes des cellules ConvoChill. Des milliers d'opérateurs dans le monde entier utilisent déjà avec succès les cellules ConvoChill et sont satisfaits d'avoir amélioré leur travail en laissant plus de place à la créativité.

4 Funkce Les fonctions Šokové zmrazování +90 C -18 C Každý zná zmražené potraviny, ale ne každý ví, že lze přirozené vlastnosti potravin zachovat pouze při rychlém - šokovém - zmrazení. Během mražení se totiž molekuly vody přeměňují v krystaly, které jsou tím menší, čím rychleji proces zmrazování proběhne: to znamená, že k destrukci molekul potravin nedochází pouze při velmi rychlém zmrazení V zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac se díky výkonnému systému chlazení vzduchem o teplotě -40 C dosáhne teploty -18 C v potravinách za méně než 240 minut. To odpovídá maximální době, za kterou je nutno šokové zmrazení provést, má-li se krystalizace udržet v mikrorozsahu a mají-li zůstat přirozené vlastnosti potravin nezměněné. Po rozmrazení pak nenacházíme takové závady, jako je ztráta hmotnosti, konzistence a změna chuťových vlastností. Nous savons tous ce qu'est un aliment congelé mais nous ne savons peut-être pas que ce n'est que si le procédé de congélation est exécuté rapidement (surgélation) que les qualités organoleptiques de l'aliment sont conservées.en effet, durant la congélation, toutes les molécules d'eau se transforment en cristaux; plus le procédé de congélation sera rapide et plus les cristaux seront petits. Par conséquent, ce n'est qu'avec une micro-cristallisation de l'eau que les molécules des aliments ne sont pas détruites. La cellule ConvoChill, grâce à une température de l'air de -40 C, abaisse la température au cœur du produit à -18 C en moins de 240 minutes, temps suffisant pour obtenir la micro-cristallisation, en maintenant intactes toutes les qualités des aliments.de plus, après la décongélation, on ne constate aucune perte de liquide, de consistance ni de goût. BEZ ZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZMRAZOVÁNÍ: MAKROKRYSTALY SANS CELLULE: MACRO-CRISTAUX SE ZAŘÍZENÍM PRO ŠOKOVÉ ZMRAZOVÁNÍ: MIKROKRYSTALY +95 C 0 C -18 C AVEC CELLULE: MICRO-CRISTAUX

5 Šokové zchlazování - Le refroidissement rapide +90 C +3 C Každý uvařený pokrm, který se nechá před podáváním pomalu zchládnout, ztrácí na kvalitě. Může za to v první řadě rychlé množení bakterií, ke kterému dochází u pokrmů při teplotách mezi +65 C a +10 C. Použití zařízení pro šokové zchlazování Tecnomac umožňuje snížit teplotu jádra právě uvařeného pokrmu na +3 C za méně než 90 minut, čímž se podstatně zredukuje množení bakterií a nedochází ani k osychání výrobku. Jakost, barva a vůně jídla tak zůstávají zachovány, prodlužuje se jeho trvanlivost. Pro šéfa kuchyně to znamená vyšší bezpečnost, lepší organizaci a více prostoru pro kreativní práci. Tout aliment cuit et laissé a refroidir lentement pour le servir par la suite, perd ses meilleures qualités. La raison principale en est la très haute prolifération bactérienne qui a lieu lorsque l'aliment a une température comprise entre +65 C et +10 C. L'emploi de cellule ConvoChill permet d'abaisser la température du cœur des aliments à peine cuits jusqu'à +3 C en moins de 90 minutes, en réduisant la prolifération bactérienne et la déshydratation du produit. Le résultat final est la conservation de la qualité, de la couleur et de la fraîcheur des aliments, en prolongeant la durée de conservation. Tout ceci permet au chef de mieux travailler, en s'organisant tranquillement et en laissant plus de place à la créativité. +95 C +20 C +3 C BEZ ZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ: BAKTERIÁLNÍ NEBEZPEČÍ SANS CELLULE: RISQUE BACTÉRIEN SE ZAŘÍZENÍM PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ: BEZPEČNOST POTRAVIN AVEC CELLULE: SÛRETÉ ALIMENTAIRE

6 Použití Les utilisations Gastronomie Gastronomie Zařízení pro šokové zchlazování je nepostradatelným pomocníkem šéfa kuchyně. Umožňuje totiž plánovat a organizovat práci v předstihu, nabízet zákazníkům rozmanitou a kompletní nabídku jídel společně s rychlou a bezchybnou obsluhou; pokrmy si navíc zachovávají svou vůni a čerstvost. Hlavní výhoda spočívá kromě vysoké bezpečnosti potravin (HACCP) ve změně organizace činností v kuchyni, kdy je možné odbourat pracovní špičky a každodenní opakování stále stejných postupů - harmonogram prací tak bude modernější a efektivnější. Cukrárny Patisserie Moderní cukrárenský provoz nemůže bez technologie šokového zmrazování existovat. Nejen šokové zmrazování na -18 C, ale i šokové zchlazování na +3 C umožňuje zvýšení efektivity, redukci přípravných časů i skladovacích prostor a zvýšení jakosti a bezpečnosti potravin. Díky vynikajícímu výkonu zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid jsou chladicí cykly rychlé, ale šetrné a zaručují perfektní výsledek u všech cukrářských výrobků a druhů jemného pečiva - syrového i upečeného, hotového nebo ve formě polotovarů. Pro konzervování šokově zmrazených výrobků doporučujeme speciální skladovací lednice s aktivní kontrolou vlhkosti TecnoControl. Pekárny Boulangerie V posledních letech došlo v pekárenském sektoru k hlubokým změnám, které vyžadují stále stoupající používání technologie chlazení. Nutné snižování noční práce, počtu zaměstnanců, přesčasových hodin a především nutnost nabízet zákazníkovi stále větší výběr výrobků činí ze zařízení pro šokové zmrazování nepostradatelný spotřebič moderních pekařských provozů. Vedle šokového zmrazování syrových, předpečených nebo již upečených výrobků umožňují zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac díky svému výkonu a kvalitě i zamrazování nakynutých výrobků hotových pro vložení do pece (speciální chleby, pizzy, chlebové placky atd.), čímž jsou možnosti nabízené chladicími postupy dokonale využity. Zmrzlina Glace Krémovitá konzistence zmrzliny je podmíněna především existencí mikroskopických vzduchových bublin a ledových mikrokrystalů. Pro zachování těchto vlastností je nutné zmrzlinu šokově zmrazit okamžitě poté, co opustí výrobník zmrzliny. Takovýto postup přispívá nejen k tvorbě mikrokrystalů ledu, ale umožňuje i vytvoření tenké povrchové ochranné vrstvy zabraňující spadnutí našlehané hmoty, čili úniku obsaženého vzduchu. Výsledkem je krémovitá, našlehaná zmrzlina, kterou lze ihned podávat nebo uskladnit v chladničce. Zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac jsou vybavena speciální funkcí pro zmrazení zmrzliny.

7 La cellule de refroidissement rapide de température est un outil indispensable pour l'activité du chef car elle permet à l'hôtelier de planifier et d'organiser à l'avance son activité, en offrant à ces clients un menu varié et complet. Ceci s'ajoute à un service rapide et efficace dans le respect absolu de la fraicheur et de l'aspect des aliments offerts. L'avantage principal, à part la très grande sûreté alimentaire (HACCP), est la toute nouvelle organisation de l'activité de la cuisine. En effet les pointes de travail et la répétition inutile des mêmes préparations chaque jour sont éliminées. Ceci rend chaque activité plus moderne et efficace. Konvektomat Four mixte Zařízení pro šokové zchlazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Konvektomat Four mixte Un laboratoire moderne de pâtisserie ne peut éviter d'utiliser les techniques du froid rapide. Aussi bien la surgélation rapide à -18 C que le refroidissement positif à +3 C permettent de travailler d'une façon très efficace, de réduire les temps de préparation, de réduire l'espace utilisé dans la conservation et d'augmenter la qualité et la sûreté alimentaire du produit. Grâce aux excellentes performances des cellules ConvoChill, les cycles de refroidissment sont rapides mais délicats et garantissent ainsi un résultat parfait pour n'importe quel produit de pâtisserie, cru et cuit, fini et semi-fini. Pec Four Zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Pendant ces dernières années, le secteur de la boulangerie a subi une profonde transformation reliée à l'utilisation toujours plus importante de la technologie du froid. Les exigences de réduction du travail nocturne, de la main d'oeuvre, des heures supplémentaires et surtout de la nécéssité d'offrir aux consommateurs un choix de produits toujours plus vaste sont les raisons principales qui presente la cellule de refroidissement comme un outil fondamental pour les laboratoires modernes de boulangerie. La puissance et la qualité des cellules ConvoChill permettent la surgélation aussi bien du produit cru, précuit et cuit que du produit pré-levé et prêt àêtre mis au four (pains spéciaux, pizzas, fougasses, etc...). De cette façon, toutes les capacités des "techniques du froid" sont utilisées au mieux et dans tous les domaines Zařízení pro šokové zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Přerušovač kynutí Fermentation contrôlée Pec Four La glace peut être plus ou mois crémeuse par rapport à la présence de micro-bulles d'air et micro- cristaux de glace. Pour préserver ces caractéristiques, il est nécessaire de refroidir rapidement la glace immédiatement après l'avoir travaillée. Cette opération contribue à la formation de micro-cristaux de glace et facilite la formation d'une légère barrière superficielle qui empêche au produit de se "dégonfler" et de laisser sortir l'air qui y est contenue. Le résultat final est une glace crémeuse, soyeuse et prête àêtre servie et conservée. Les cellules ConvoChill sont équipées d'une fonction spécifique pour le refroidissement rapide négatif de la glace. Výrobník zmrzliny Turbine horizontale Zařízení pro šokové zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur

8 Výhody Les avantages Zvýšení zisku Augmentation des profits AŽ 30% ÚSPORA ČASU Delší trvanlivost šokově zchlazeného zboží umožňuje lépe naplánovat výrobu a přípravu větších množství hotových výrobků a polotovarů - tím odpadne jejich každodenní příprava. Přitom je vždy zaručena vysoká jakost podávaných jídel. ÚSPORA PŘI NÁKUPECH Použití šokového zmrazování, které zaručuje zachování kvalitativních znaků potravin po dlouhou dobu, umožňuje nakupovat sezónní suroviny tehdy, kdy mají vysokou kvalitu a nízkou cenu. MÉNĚ PLÝTVÁNÍ Zařízení pro šokové zchlazování /zmrazování prodlužuje trvanlivost výrobků. Umožňuje tak personálu používat potraviny po delší dobu a tím významně snížit plýtvání RÉDUCTION DES GASPILLAGES L'abaissement rapide de la température prolonge la durée de conservation des aliments, en laissant tout le temps d'utiliser les mets préparés à l'avance et les matières premières, sans rien gaspiller. ECONOMIE DE TEMPS JUSQU'? 30% Grâce à la plus grande durée de conservation de l'aliment refroidi rapidement, il est possible de mieux planifier la production et de préparer à l'avance des quantités supérieures de plats et semi-finis, en évitant de devoir répéter la préparation chaque jour. Tout ceci sans altérer la qualité des aliments servis. ECONOMIE LORS DES ACHATS Grâce à la longue durée des produits surgelés, en conservant les qualités d'origine, il est possible d'acheter les ingrédients saisonniers lorsqu'ils sont moins chers et de meilleure qualité. MÉNĚ ZTRÁT NA HMOTNOSTI Po uvaření uniká z jídel vlhkost v podobě páry. Při šokovém zchlazení se odpařování zastaví - tím se sníží ztráta vody a tudíž i úbytek hmotnosti. V některých případech tím stoupnou výnosy až o 7 %. PERTE DE POIDS INFÉRIEURE Aprés la cuisson, les aliments laissent l'humidité s'évaporer. Avec le refroidissement rapide immédiatement aprés la cuisson, l'évaporation est bloquée ce qui réduit la perte d'eau et donc de poids. Si le produit est vendu au poids, on augmente ainsi les gains jusqu'á7%.

9 Zvýšení kvality Amélioration de la qualité SNÍŽENÍ RŮSTU BAKTERIÍ Množení bakterií je při teplotě jídla mezi +65 C a +10 C zvláště rychlé. Kolem +37 C se bakterie zdvojují každých 20 minut. Se zařízením pro šokové zchlazování Tecnomac lze nebezpečný rozsah teplot rychle překonat a snížit teplotu jádra na +3 C za méně než 90 minut. Množství bakterií, které je v pokrmech po uvaření, se tak sníží na minimum. Přitom se zvýší jakost, organoleptické vlastnosti a bezpečnost potravin. DODRŽENÍ NOREM HACCP Zařízení pro šokové zchlazování odpovídá směrnici o analýze rizik v kritických bodech pro potraviny HACCP a zajišťuje tak podstatné zlepšení bezpečnosti potravin MNOŽENÍ BAKTERIÍ NEPROBÍHÁ +90 C AUCUNE PROLIFÉRATION BAKTERIE SE ZAČÍNAJÍ MNOŽIT +65 C DÉBUT PROLIFÉRATION NIŽŠÍ ZTRÁTA VLHKOSTI Při šokovém zchlazení se bezprostředně zastaví odpařování vody obsažené v potravinách, což zabraňuje jejich vysychání. Se správným obsahem vody v jídle často souvisí jeho chuť a vůně. MAXIMÁLNÍ MNOŽENÍ BAKTERIÍ ke zdvojení bakterie dochází každých 20 minut +37 C +10 C PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE MAXIMUM Bactéries doublées toutes les 20 minutes MOINDRE DÉSHYDRATATION Le refroidissement rapide bloque immédiatement l'évaporation de l'eau contenue dans les aliments, en évitant ainsi la déshydratation. Souvent, la fragrance et le go?t des aliments sont liés? la juste quantité d'eau contenue dans les aliments. VELMI POMALÉ MNOŽENÍ BAKTERIÍ +3 C TRÉS FAIBLE PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE BOHATŠÍ JÍDELNÍČEK Delší trvanlivost šokově zchlazených pokrmů a polotovarů umožňuje rozšířit nabídku, aniž by se tím zkomplikovala organizace práce. MENU PLUS RICHE La durée prolongée de conservation des produits et des semi-finis refroidis permet d'augmenter le nombre des aliments offerts, sans pour autant compliquer l'organisation de la production. RÉDUCTION DE LA CHARGE BACTÉRIENNE La prolifération bactérienne est très rapide lorsque l'aliment a une température comprise entre +65 C et +10 C. Aux alentours de +37 C, les bactéries doublent toutes les 20 minutes. La cellule ConvoChill permet de "traverser" rapidement l'intervalle des températures dangereuses, en abaissant le cœur de l'aliment à +3 C en moins de 90 min. De cette manière, la charge bactérienne présente dans les aliments après la cuisson est réduite au minimum, tout en améliorant la qualité et les propriétés organoleptiques. RESPECT DES NORMES HACCP L utilisation de la cellule améliore considérablement la sécurité alimentaire des aliments, en garantissant le respect total des normes HACCP.

10 Technická řešení Les solutions techniques Ovládací panel Tableau des commandes Velmi snadné ovládání, panel obsahuje všechny funkce nutné pro jednotlivé procesy. Très facile à utiliser et muni de toutes les fonctions nécessaires aux différents procédés. Cyklus řízený teplotou nebo časem Contrôle cycle avec sonde? c?ur ou chrono Displeje pro indikaci teploty a času Visualisation des températures et temps Stavový displej (šokové chlazení/ šokové mrazení/ uchovávání) Afficheur d'état (Refroidissement- Conservation) Zabudovaná tiskárna (na objednávku) Imprimante (option) Sterilizační UV-C lampy (na objednávku) Lampe UV-C de stérilisation (option) 99 programmů 99 programmes Odmrazování horkým plynem Dégivrage SPECIÁLNÍ FUNKCE / FONCTIONS SPÉCIALES PAMĚŤ ALARMŮ PODLE HACCP ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ ZMRZLINY AUTOMATICKÁ KONTROLA ZASUNUTÝCH ČIDEL PRO MĚŘENÍ TEPLOTY JÁDRA SOFTWARE PRO PŘIPOJENÍ POČÍTAČE (NA OBJEDNÁVKU) MÉMOIRE ALARMES HACCP (OPTION POUR T5/14) FONCTION SURGÉLATION CRÈME GLACÉE CONTRÔLE AUTOMATIQUE INTRODUCTION SONDE À CŒUR SOFTWARE POUR RACCORDEMENT À UN PC (OPTION)

11 Pracovní cykly Cycles de refroidissement RYCHLOCHLAZENÍ REFROIDISSEMENT "SOFT" Vhodné pro choulostivé pokrmy nebo tenké či drobné potraviny jako rýže, zelenina, fritované výrobky Approprié aux aliments délicats et fins comme le riz, les légumes, les produits frits. 95 C 3 C 0 C -20 C JÁDRO POTRAVINY COEUR DU PRODUIT VZDUCH AIR 90 min ŠOKOVÉ ZCHLAZENÍ (HARD) REFROIDISSEMENT "HARD" 95 C Velmi efektivní pro husté nebo mastné výrobky a velké kusy potravin Tr?s efficace pour les aliments épais, gras et en gros morceaux. 20 C 3 C 0 C -20 C JÁDRO POTRAVINY COEUR DU PRODUIT VZDUCH AIR 90 min ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ SURGÉLATION 95 C Vhodné pro všechny potraviny Approprié? tous les produits alimentaires. 20 C 3 C 0 C CUORE DEL PRODOTTO COEUR DU PRODUIT -18 C -40 C VZDUCH AIR 240 min

12 Technická řešení Les solutions techniques UV-C lampa (na objednávku) Sterilizuje vnitřní prostor mrazničky. Používá se po čištění přístroje. Užitečná i pro sterilizaci pracovního náčiní. Lampe UV-C (Option). Stérilise la cellule apr?s le nettoyage de l'appareil. Utile également pour stériliser les instruments de travail. Čidlo pro měření teploty jádra Kontroluje automaticky dobu cyklu šokového chlazení. Má kónický tvar pro snadné vyjímání bez nutnosti nahřátí čidla. Sonde à piquer. Contrôle automatiquement la durée du cycle. A une forme conique pour être facilement extraite sans être chauffée. Univerzální stojan na nádoby Dá se snadno vyjmout (čištění). Umožňuje dobrou cirkulaci chladicího vzduchu a zvyšuje tak funkčnost mrazničky. Vhodný pro gastronádoby GN 1/1 i EN 600 x 400. Clayette porte-bacs. Facile à extraire pour le nettoyage, elle est réalisée de manière à faciliter le passage de l'air de refroidissement, en augmentant l'efficacité de la machine. odmrazování horkým plynem kolečka (na objednávku) typy vhodné pro vozíky z konvektomatu Tiskárna (na objednávku) Tiskne data, teploty a časy v průběhu cyklů šokového chlazení nebo uchovávání potravin. Dégivrage à gaz chaud (T3 et T5/14 exclus) Roues (Option) Modéles compatibles avec fours Imprimante (Option). Impression des températures et des temps durant tous les cycles de refroidissement et de conservation.

13 Vyjímatelný filtr kondenzátoru (pouze u typů T5 a T14). Umožňuje rychlé čištění kondenzátoru a zabezpečuje tím vysokou účinnost spotřebiče, snížení spotřeby a nákladů na údržbu. Filtre extractible du condensateur (pour modelles T5/20 et T14). Permet un nettoyage rapide du condensateur en garantissant l'efficacité, réduction des consommations et des coûts de maintenance. Paměť HACCP (pozn. překl.: v angličtině navíc text: Standard on all machines.) Ukládá všechny alarmy HACCP s uvedením času, data a typu alarmu. Mémoire HACCP Elle enregistre toutes les alarmes HACCP, en indiquant l'heure, la date et le type d'alarme (Option pour T5/14). Výparník je snadno přístupný. Minimální ztráta vlhkosti díky nepřímému proudu vzduchu. Zaoblené hrany napomáhají bezproblémovému a rychlému čištění. Evaporateur ouvrant, avec débit d'air indirect que garanti basse déshydratation. Angles arrondis. Permettent un nettoyage aisé et rapide de la cellule. Speciální konstrukce pro cukrářské výrobky (na objednávku). Velmi variabilní - možnost nastavení vzdálenosti nosných lišt po 10 mm. Structure spéciale pour pâtisserie (Option). Extrêmement polyvalente grâce au réglage de 10 mm du pas entre les glissières.

14 Produktová řada La gamme T3 3 plechy - niveaux GN 2/3 (354 x 325 mm) 2 nádoby na zmrzinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT- Pas entre niveaux 70 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 600 mm Hlouba - Profondeur 600 mm Výška - Hauteur 400 mm VÝKON* - Rendement* T3 7 kg 600 W LEVÉ DVEŘE - Charnières porte à gauche 5 kg JMENOVITÉ NAPĚTÍ - Voltage 230 V / 1 / 50 Hz INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé T5 5 plechů - niveaux 600 x 400 mm 5 plechů - niveaux GN 1/1 6 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 800 mm Hlouba - Profondeur 700 mm Výška - Hauteur mm VÝKON* - Rendement* T5 / 14 T5 / kg 20 kg T5 / W T5 / W 8 kg 12 kg JMENOVITÉ NAPĚTÍ - Voltage 230 V / 1 / 50 Hz INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé ZAMĚNITELNÉ OTEVÍRÁNÍ - Porte reversible T14 14 plechů - niveaux 600 x 400 mm 14 plechů - niveaux GN 1/1 18 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 800 mm Hlouba - Profondeur 800 mm Výška - Hauteur mm VÝKON* - Rendement* T14 / 40 T14 / kg 65 kg T14 / W T14 / W 30 kg 50 kg INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Options Konstrukce s variabilní roztečí (krok 10 mm) - Clayette a pas variable 10 mm Výška 850 mm - Hauteur 850 mm Kolečka - Roues *Údaje při teplotě prostředí +32 C a 125 g náplně dle DIN 8953/8954 *Avec température ambiante de +32 C et avec charge d'échantillons standards de 125 g selon normes DIN 8953/8954 ZAMĚNITELNÉ OTEVÍRÁNÍ - Porte reversible VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Options Konstrukce s variabilní roztečí (krok 10 mm) - Clayette a pas variable 10 mm Samostatný kompresor - Groupe à distance Kolečka - Roues Verze pro Convotherm (T15-c+) Modèle pour four Convotherm (T14-C+) **Včetně instalační sady 10 m **Kit d'instalation a 10 m inclus

15 T20-te 20 plechů - niveaux 600 x 400 mm 20 plechů - niveaux GN 1/1 44 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 900 mm Hlouba - Profondeur 1190 mm Výška - Hauteur 2295 mm VÝKON* - Rendement* T20-te / 80 T20-te / kg 110 kg T20-te / W T20-te / W 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Rozměry - Dim. 700 x 1100 x 720 mm PRAVÉ DVEŘE (levé dveře na objednávku) Charnières porte à droite (a gauche sur demande) T20-ca 1 vozík - chariot GN 1/1 1 vozík - chariot 600 x 400 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 650 x 550 x 1800 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 900 mm Hlouba - Profondeur 1190 mm Výška - Hauteur 2180 mm VÝKON* - Rendement* T20-ca / kg T20-ca / kg T20-ca / W T20-ca / W 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Rozměry - Dim. 700 x 1100 x 720 mm PRAVÉ DVEŘE (levé dveře na objednávku) Charnières porte à droite (a gauche sur demande) T20-C+ 1 vozík pro konvektomat CONVOTHERM (Plus 3) 1 chariot pour four CONVOTHERM (Plus 3) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1040 mm Hlouba - Profondeur 1020 mm Výška - Hauteur 2275 mm VÝKON* - Rendement* T20-C+ / kg T20-C+ / kg T20-C+ / W T20-C+ / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm

16 T20-R 1 vozík pro konvektomat RATIONAL 201 (SCC) 1 chariot pour four RATIONAL 201 (SCC) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1040 mm Hloubka - Profondeur 1020 mm Výška - Hauteur 2275 mm VÝKON* - Rendement* T20-R / kg T20-R / kg T20-R / W T20-R / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm T24 12 plechů - niveaux 600 x 800 mm 12 plechů - niveaux GN 2/1 56 nádob na zmrzlinu - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 80 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1250 mm Hloubka - Profondeur 1100 mm Výška - Hauteur 1530 mm VÝKON* - Rendement* T24 / kg T24 / kg T24 / W T24 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm T24-C+ 1 vozík pro konvektomat CONVOTHERM (Plus 3) 1 chariot pour four CONVOTHERM (Plus 3) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1250 mm Hloubka - Profondeur 1100 mm Výška - Hauteur 1530 mm VÝKON* - Rendement* T24-C+ / kg T24-C+ / kg T24-C+ / W T24-C+ / W PRAVÉ DVEŘE 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm

17 T30 1 vozík - chariot GN 2/1 1 vozík - chariot 600 x 800 mm 1 vozík pro konvektomaty - chariot fours GN 2/1 VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 860 x 920 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1370 mm Hloubka - Profondeur 1210 mm Výška - Hauteur 2274 mm VYKON* - Rendement* T30 / kg T30 / kg T30 / W T30 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 95 kg 125 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 900 x 1200 x 800 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté T40 1 vozík - chariot GN 2/1 1 vozík - chariot 800 x 1000 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 900 x 1090 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1550 mm Hloubka - Profondeur 1370 mm Výška - Hauteur 2274 mm VYKON* - Rendement* T40 / kg T40 / kg T40 / W T40 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 135 kg 175 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 900 x 1300 x 850 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Option Další dveře - Version traversante Dveře s kompatibilní s vozíky pro konvektomaty Versions spéciales pour fours mixtes T50 2 vozíky - chariots GN 2/1 2 vozíky - chariots 600 x 800 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 900 x 1450 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1780 mm Hloubka - Profondeur 1790 mm Výška - Hauteur 2330 mm VYKON* - Rendement* T50 / kg T50 / kg T50 / W T50 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 250 kg 360 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim x 1750 x 900 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Option Další dveře - Version traversante

18 MONTYCON gastro s.r.o. - Slévárenská 437/2, Ostrava Mar. Hory Tel , Fax: , Mobil: MONTYCON gastro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jednotlivých typů a technických údajů. Enodis se réserve le droit d'effectuer des changements technique et/ou esthétiques sans avis prèalable.

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Název: Posloupnosti Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 5. (3. ročník vyššího gymnázia,

Více

GN 2/1 nebo přepravka 600 x 400 mm

GN 2/1 nebo přepravka 600 x 400 mm Chladnička UR-200 Mraznička UF-200 Rozsah pracovní teploty od +0 C do +10 C - objem: 130 litrů - vnější rozměr: v845 x š600 x h585 mm - vnitřní rozměr: v620 x š500 x h420 mm - 3 x polohovatelný rošt Chladnička

Více

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině

Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Název: Komplexní čísla zobrazení v rovině Autor: Mgr. Jiří Bureš, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: 6. (4.

Více

Zařízení pro chlazení a mrazení pečiva. Stopkynárny Šokové mrazicí boxy Mrazicí sklady Chladicí sklady. 7 dní čerstvé pečivo

Zařízení pro chlazení a mrazení pečiva. Stopkynárny Šokové mrazicí boxy Mrazicí sklady Chladicí sklady. 7 dní čerstvé pečivo Zařízení pro chlazení a mrazení pečiva Stopkynárny Šokové mrazicí boxy Mrazicí sklady Chladicí sklady 7 dní čerstvé pečivo Chlazení a mrazení pečiva Efektivní způsob pekárenské výroby Společnost Kornfeil

Více

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française

Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque et la française MASARYKOVA UNIVERZITA, FILOZOFICKA FAKULTA, USTAV ROMANSKÝCH JAZYKU A LITERATUR Personnage principal du roman Bel-Ami vu par des différentes adaptations de théâtre Comparaison de deux versions, la tchèque

Více

Šokové zchlazovače a zmrazovače pro potravinářský průmysl

Šokové zchlazovače a zmrazovače pro potravinářský průmysl Šokové zchlazovače a zmrazovače pro potravinářský průmysl Nová série zchlazovačů a zmrazovačů Friulinox je určena pro zchlazování a zmrazování velkých objemů potravin v různých sektorech potravinářského

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ a 2. ročník gastronomických škol Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Tel./Fax: 283981816-7, 283981228 Mobil: 603268530 ICEMATIC. Chladící a mrazící skříně

Tel./Fax: 283981816-7, 283981228 Mobil: 603268530 ICEMATIC. Chladící a mrazící skříně Chladící a mrazící skříně W70 - SPE objem 600 l, automat.odtávání Elektrické připojení: 230 V, 0,4 kw plné uzamykatelné dveře Rozměry: 670x864x1925 mm rozsah teplot: +10 až +2 C W70 - SNE MRAZÍCÍ SKŘÍŇ

Více

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques

Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Název: Le Nord et le Sud: les contrastes démographiques Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis Ročník: 4. a 6.

Více

Souminulý čas Imparfait Test

Souminulý čas Imparfait Test VY_32_INOVACE_FJ_149 Souminulý čas Imparfait Test Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

REFERENCE: MTF4 CODIC:

REFERENCE: MTF4 CODIC: MARQUE: PROLINE REFERENCE: MTF4 CODIC: 3523551 MTF4 AVERTISSEMENTS Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre

Více

ONÁJEM CHLADÍRENSKÝCH VOZIDEL A TECHNIKY PRO VÝSTAVY A OBCHODNÍ AK

ONÁJEM CHLADÍRENSKÝCH VOZIDEL A TECHNIKY PRO VÝSTAVY A OBCHODNÍ AK CHLADÍRENSKÁ VOZIDLA CHLADÍRENSKÝ NÁBYTEK CHLADÍRENSKÉ KONTEJNERY ONÁJEM CHLADÍRENSKÝCH VOZIDEL A TECHNIKY PRO VÝSTAVY A OBCHODNÍ AK Chladírenský nábytek Froid positif Meubles de présentation Froid positif

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 4 2 1 3 7 5 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S8 LAN TV permet la mise sous tension et l arrêt

Více

Chladničky a mrazničky pro komerční použití 2009

Chladničky a mrazničky pro komerční použití 2009 Pro každou potřebu správnou informaci Víno speciál prezentuje rozsáhlou nabídku přístrojů Vinidor, temperovaných a klimatizovaných chladniček na víno. Chladničky a mrazničky pro komerční použití 29 Víno

Více

Přírodní prvek listu a symbol obnovy charakterizuje jak vzhled nové trouby, tak i logo Chefmate.

Přírodní prvek listu a symbol obnovy charakterizuje jak vzhled nové trouby, tak i logo Chefmate. Kdo je Chefmate Více než 40 let MBM vyrábí kuchyňské vybavení pro profesionální gastronomické provozy, vyvíjí řešení, které učiní práci v kuchyni jednodušší. Moderní technologie a neustálé zlepšování přístupu

Více

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292

Téma: Les boissons VY_32_INOVACE_292 Téma: Les boissons Autor: Číslo projektu: Mgr. Michaela Bašná CZ.1.07/1.5.00/34.1072 Ročník: 2. 3. Obor vzdělávání: Vzdělávací oblast: Tematický okruh: hotelnictví jazykové vzdělávání odborná slovní zásoba

Více

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière)

Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Výukové materiály Název: Décomposition thermique de l hydrogénocarbonate de sodium (bilan de matière) Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové

Více

Čistá práce po tři generace ÚSPORNÉ CHLADNIČKY ZA VYNIKAJÍCÍ CENY!

Čistá práce po tři generace ÚSPORNÉ CHLADNIČKY ZA VYNIKAJÍCÍ CENY! Čistá práce po tři generace ÚSPORNÉ CHLADNIČKY ZA VYNIKAJÍCÍ CENY! Kombinovaná chladnička CR340A en. třída A celkový hrubý objem 319 l hlučnost jen 40 db čistý obj. chladničky 214 l, mrazáku 88 l (****)

Více

LevControl Green+2 stopkynárna

LevControl Green+2 stopkynárna LevControl Green+2 stopkynárna LevControl Green+2 - je užitečným a nezbytným vybavením pro řemeslné pekárny i demo pekárny průmyslových provozů, cukrárny, pizzerie apod., kde probíhá výroba kynutých výrobků.

Více

CHLADICÍ / MRAZICÍ SKŘÍNĚ 1400 L

CHLADICÍ / MRAZICÍ SKŘÍNĚ 1400 L NABÍDKA MODELŮ Nabídka 4 modelů s vnitřní cirkulací vzduchu o kapacitě 1400 l, které nabízí nejvyšší možný provozní standard a účinnost. Tyto modely jsou nabízeny v provedení chladicím nebo mrazicím, s

Více

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL

ACIER INOXYDABLE UŠLECHTILÁ OCEL CIER INOXYDBLE UŠLECHTILÁ OCEL Solutions sur mesure en acier inoxydable Individuální řešení z ušlechtilé oceli Chez Wuppermann, nous vivons au quotidien notre passion de l acier pour répondre aux plus

Více

Název: Bilan de matière

Název: Bilan de matière Název: Bilan de matière Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

Digitální mrazicí skříně - 600 L

Digitální mrazicí skříně - 600 L Nabídka se sestává z jednoho modelu s vnitřní cirkulací vzduchu o kapacitě 600 l, který poskytuje vysoký provozní standard z hlediska výkonu a účinnosti. Tyto modely jsou nabízeny ve verzi s provozní teplotou

Více

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

spotřebiče s technologií 6. smysl

spotřebiče s technologií 6. smysl Volně s to jící spotřebiče s technologií 6. smysl inteligence, kterou máte na konečcích svých prstů mytí nádobí MIKROVLNNÉ TROUBY FREE STANDING - OVENS sušení chlazení praní zmrazování inteligentní spotřebiče,

Více

Sous-Vide ENGINEERING

Sous-Vide ENGINEERING Sous-Vide ENGINEERING Sous-Vide Pomalé vaření ve vákuu Ať už připravujete maso, drůbež, ryby, zeleninu či dezerty díky technologii Sous vide získá chuť všech těchto pokrmů nový rozměr. Revoluční Sous-Vide

Více

Chladničky a mrazničky pro komerční použití. Pro každou potřebu správnou informaci. Kvalita pro profesionály

Chladničky a mrazničky pro komerční použití. Pro každou potřebu správnou informaci. Kvalita pro profesionály Pro každou potřebu správnou informaci Chladničky a mrazničky pro komerční použití Víno speciál prezentuje rozsáhlý program přístrojů Vinidor, temperovaných a klimatizovaných chladniček na víno. DRINKS

Více

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100

SCK. Vzduchové kompresory SCK 41-100 SCK Vzduchové kompresory SCK 41-100 ALUP Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma ALUP Kompressoren má více než 85 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet taková

Více

WHIRLPOOL CHLAZENÍ / 2

WHIRLPOOL CHLAZENÍ / 2 WHIRLPOOL CHLAZENÍ 2014 / 2 www.whirlpool-professional.com WHIRLPOOL CHLAZENÍ Nabídka profesionálních chladících zařízení Whirlpool je odpovědí na potřeby malých i velkých provozovatelů. Stoly, skříně,

Více

Šokové zchlazovače a zmrazovače Friulinox. excell & GO

Šokové zchlazovače a zmrazovače Friulinox. excell & GO Šokové zchlazovače a zmrazovače Friulinox Nová produktová řada šokerů Friulinox excell - objevte nový svět šokového chlazení Nové zchlazovače a zmrazovače EXCELL vyspělou technikou k jednoduchosti Šokové

Více

Chlazení. Šokové zchlazovače. Šokové zchlazovače Concept...200 Šokové zchlazovače Advance...201 Kabinové šokové zchlazovače...202 ZCHLAZOVAČE ŠOKOVÉ

Chlazení. Šokové zchlazovače. Šokové zchlazovače Concept...200 Šokové zchlazovače Advance...201 Kabinové šokové zchlazovače...202 ZCHLAZOVAČE ŠOKOVÉ Chlazení Šokové zchlazovače Šokové zchlazovače Concept...200 Šokové zchlazovače Advance...201 Kabinové šokové zchlazovače...202 ŠOKOVÉ ZCHLAZOVAČE Chlazení Šokové chlazení a mražení Skříně Stoly Šokery

Více

VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE

VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE CHLAZENÍ V O L N Ě S TO J Í C Í S P OT Ř E B I Č E 2 0 1 4 Chlazení Číslo 1 v uchovávání déle čerstvých potravin. * Chlazení Až 4x déle čerstvé potraviny ** Technologie 6. smysl Fresh- Control aktivně

Více

KONVEKTOMATY A ŠOKERY

KONVEKTOMATY A ŠOKERY konvektomaty a šokery 101 O firmě KONVEKTOMATY A ŠOKERY Pekařské pece 103 Konvektomaty manuální 104 Konvektomaty digitální 105 Šokery 108 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky

Více

Konvektomaty. Konvektomaty Retigo Orange 172. Konvektomaty Retigo Blue 176. Regenerátory & udržovací skříň 179. Podestavby 180. konvektomaty retigo

Konvektomaty. Konvektomaty Retigo Orange 172. Konvektomaty Retigo Blue 176. Regenerátory & udržovací skříň 179. Podestavby 180. konvektomaty retigo Konvektomaty konvektomaty retigo 171 RM 600 O firmě Konvektomaty Konvektomaty Retigo Orange 172 Konvektomaty Retigo Blue 176 Regenerátory & udržovací skříň 179 Podestavby 180 Vysvětlivky Regály Myčky Vitríny

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

Konvektomaty UNOX ChefTop II.GENERACE

Konvektomaty UNOX ChefTop II.GENERACE Stránka č. 1 z 7 Konvektomaty UNOX ChefTop II.GENERACE Konvektomaty Unox ChefTop TM Řada parních konvektomatů Unox ChefTop TM se skládá z modelů v provedení elektrickém nebo plynovém, dále se dělí podle

Více

Présent Přítomný čas TEST

Présent Přítomný čas TEST VY_32_INOVACE_FJ_143 Présent Přítomný čas TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby Předmět:

Více

kuchyně pro profesionály KATALOG PRODUKTŮ KONVEKTOMATY ASCC WE Alba SelfCooking Center Whitefficiency ACM Alba CombiMaster Plus

kuchyně pro profesionály KATALOG PRODUKTŮ KONVEKTOMATY ASCC WE Alba SelfCooking Center Whitefficiency ACM Alba CombiMaster Plus KATALOG PRODUKTŮ KONVEKTOMATY ASCC WE Alba SelfCooking Center Whitefficiency ACM Alba CombiMaster Plus kuchyně pro profesionály NOVÁ GENERACE VARNÉ TECHNIKY ALBA JE ZDE: Alba CombiMaster Plus Výkonný.

Více

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty ... 249 Regenerátory... 255 Udržovací skříně... 255 Příslušenství... 256 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační www.rmgastro.cz www.rmgastro.pl 247 Ve zkratce: RM GASTRO VISION je generace

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI DEKORATIVNÍ KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AD1521 13 14 17 15 18 16 19 20A 23A 21A 24A 22A 22B 23B 26B 24B 27B 25B 28B effet.! Équiper la pièce de prises d'air pour éviter que la hotte

Více

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky

ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky Montážní Návod / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: ALABAMA-SUNNY - posuvné dveře do niky typ výrobku / type of product: posuvné dveře do niky - šířka 800 mm (instalace 77-790 mm) posuvné dvere

Více

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list

Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_151 Budoucí čas jednoduchý a blízká budoucnost Futur simple et futur proche Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: březen 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_126 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Anna Fekiačová

Více

INOVACE KONVEKTOMATY ALBA COMBI MASTER ALBA SELFCOOKING CENTER

INOVACE KONVEKTOMATY ALBA COMBI MASTER ALBA SELFCOOKING CENTER INOVACE KONVEKTOMATY ALBA COMBI MASTER ALBA SELFCOOKING CENTER Jasné zaměření VÝKONNOST. Mnoho výhod Nejlepší parní konvektomatza rozumnou cenu ve srovnání s běžnými parními konvektomaty Silný tandem s

Více

Šokové chlazení a mražení pro gastronomii

Šokové chlazení a mražení pro gastronomii Šokové chlazení a mražení pro gastronomii Většina potravin obsahuje přirozené bakterie, které se za optimálních podmínek(teplota,vlhkost) pomnožují a znamenají tak pro spotřebitele riziko. Nejkritičtější

Více

Chlazení. Výrobníky ledu 112. Vitríny chladící 115. Saladety a chladící stoly 115. Chladící a mrazící skříně 120. Chlazeni.

Chlazení. Výrobníky ledu 112. Vitríny chladící 115. Saladety a chladící stoly 115. Chladící a mrazící skříně 120. Chlazeni. Chlazeni 111 O firmě Chlazení Výrobníky ledu 112 Vitríny chladící 115 Saladety a chladící stoly 115 Chladící a mrazící skříně 120 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky Kávovary

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Aldehyde, cetone ou autre?

Aldehyde, cetone ou autre? Výukové materiály Aldehyde, cetone ou autre? Autor: RNDr. Jana Parobková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy): Chimie Tematický celek: Dérivés oxygénés,

Více

Chlazení SORTIMENT 2014. Čistá práce po tři generace

Chlazení SORTIMENT 2014. Čistá práce po tři generace Chlazení SORTIMENT 214 Čistá práce po tři generace Technologie ROMO A++ (Úsporné a kvalitní) Spotřeba energie je u chladniček nejdůležitějším parametrem. Chladnička spotřebovává nejvíce elektřiny v domácnosti,

Více

PhDr. Jana Bros-Svobodová

PhDr. Jana Bros-Svobodová Autor: Tematický celek: Učivo (téma): Stručná charakteristika: PhDr. Jana Bros-Svobodová Konverzace Famille (Rodina) Pracovní list lze zařadit do hodin konverzace francouzského jazyka. Základem je poslechové

Více

Convotherm 4 navržen pro Vás. Kombinovaný parní konvektor rychlé chlazení / šokové mražení příslušenství

Convotherm 4 navržen pro Vás. Kombinovaný parní konvektor rychlé chlazení / šokové mražení příslušenství Convotherm 4 navržen pro Vás Kombinovaný parní konvektor rychlé chlazení / šokové mražení příslušenství Partnerství, excelentnost, kreativita. Kdo už někdy s některým kombinovaným parním konvektomatem

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

MiniLev+2 stopkynárna

MiniLev+2 stopkynárna MiniLev+2 stopkynárna MiniLev+2 - je stopkynárna určená pro vozíky. Je základním a nezbytným vybavením pro malé provozy pekáren, pizzerie apod. Pomocí programu umožňuje řízené prodloužené kynutí, zároveň

Více

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini)

1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) 1. Určovatelé: Členy a nesamostatná zájmena Les déterminants Člen určitý (l article défini) Rod mužský le/l les Rod ženský la/l les Jednotné číslo V češtině rozlišujeme tři rody, ve francouzštině pouze

Více

Digitální chladicí skříně - 600 L

Digitální chladicí skříně - 600 L Nabídka se sestává z několika modelů s vnitřní cirkulací vzduchu o kapacitě 600 l, které poskytují vysoký provozní standard z hlediska výkonu a účinnosti. Tyto modely jsou nabízeny v chladicí verzi s provozními

Více

A4BL-8. classic SPORAK "OPERA" MULTIFUNKČNÍ (DVĚ TROUBY) 120CM, ČERNÝ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA. Energetická třída A

A4BL-8. classic SPORAK OPERA MULTIFUNKČNÍ (DVĚ TROUBY) 120CM, ČERNÝ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA. Energetická třída A SPORAK "OPERA" MULTIFUNKČNÍ (DVĚ TROUBY) 120CM, ČERNÝ PLYNOVÁ VARNÁ DESKA Energetická třída A EAN13: 8017709154752 Display: Digital-analogický Pravá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 8 funkcí vaření

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Evolution 2+ Popis a technická data

Evolution 2+ Popis a technická data Popis a technická data syntéza dokonalosti Šetrné k potravinám Nízká spotřeba Vysoká spolehlivost Nové chladící a mrazící skříně EVOLUTION 2+, z řady skříní série Evolution, představují v současné době

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno

Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno Jumelage Nancy Brno Výměna Nancy Brno 29. 9.2011 5. 10. 2011 Ludovic Labesse / Alena Bulantová Théo Krauss / Jan Marek Pierre Hommez / Kateřina Kührová Théophile Berteloot Les Questions / Otázky Question

Více

STUDENÉ VÝDEJNÍ STOLY s vanou

STUDENÉ VÝDEJNÍ STOLY s vanou NABÍDKA MODELŮ ActiveSelf je samoobslužný výdejní systém skládající se z modulárních prvků, jejichž flexibilita k požadavkům zákazníků, funkčnost, robustnost a vynikající design odpovídá potřebám moderního

Více

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje

Každá kapka je drahá NOVINKA. Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady. Budoucnost zavazuje Budoucnost zavazuje Každá kapka je drahá Nový tester fritovacího oleje testo 270: zajišťuje kvalitu a šetří Vaše náklady NOVINKA Nyní ještě robustnější díky nerozbitnému senzoru Měření kvality fritovacího

Více

A2-8. classic SPORAK "OPERA" 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: Display: Digitál-analogový

A2-8. classic SPORAK OPERA 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: Display: Digitál-analogový A2-8 SPORAK "OPERA" 100 CM NEREZ PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA (2) EAN13: 8017709155001 Display: Digitál-analogový Levá trouba FUNKCE / VOLBY / TEPLOTA TROUBY 7 funkcí vaření Objem

Více

309303 309303 3 4 309303 309303 5 6 309303 309303 7 8 309303 309303 9 0 309303 309303 309303 309303 3 4 309303 309303 5 3 3 3 4 4 4 6 309303 309303 7 3 3 8 309303 309303 9 4 4 4 5 5 0 309303 309303 3 4

Více

5 LET. Spotfiebiãe nejvy í kvality pro profesionální pouïití. chladnička. FKv 5440 pro pfiepravky. FK 5440 pro pfiepravky

5 LET. Spotfiebiãe nejvy í kvality pro profesionální pouïití. chladnička. FKv 5440 pro pfiepravky. FK 5440 pro pfiepravky Spotfiebiãe nejvy í kvality pro profesionální pouïití 2015 ZA PŘÍSTROJ NEPLATÍTE POUZE U POKLADNY! NEPODCEŇUJTE TO, CO PLATÍTE PO DOBU PROVOZU! Při koupi jakýchkoliv 2 kusů 2+3 roky zdarma 5 LET 151 cm

Více

CHLAZENÍ VAŘENÍ. Katalog domácích spotřebičů

CHLAZENÍ VAŘENÍ. Katalog domácích spotřebičů CHLAZENÍ VAŘENÍ Katalog domácích spotřebičů CHLAZENÍ Technologie ROMO A+++ (Úsporné a kvalitní) Spotřeba energie je u chladniček nejdůležitějším parametrem. Chladnička spotřebovává nejvíce elektřiny v

Více

- typ M - přítlaková páka, 230V Krouhač zeleniny Robot Coupe CL 55 E - typ M - přítlaková páka, 230V

- typ M - přítlaková páka, 230V Krouhač zeleniny Robot Coupe CL 55 E - typ M - přítlaková páka, 230V - typ M - přítlaková páka, 230V Krouhač zeleniny Robot Coupe CL 55 E - typ M - přítlaková páka, 230V Naše cena bez DPH : 105.210 Kč Naše cena s DPH : 127.305 Kč Dostupnost: Na dotaz Katalogové číslo: 2245

Více

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG

GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG GUIDE D UTILISATION NÁVOD K OBSLUZE KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HELYZÉSI ÚTMUTATÓ NÁVOD NA OBSLUHU BEDIENUNGSANLEITUNG FR CS 3 11 Dans le souci d une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons

Více

Chladicí skříně, 650/1400L ECA-SMART

Chladicí skříně, 650/1400L ECA-SMART Řada HD chladicích a mrazicích skříní Electrolux nabízí nejkomplexnější výběr skříní pro skladování potravin. Skříně se vyznačují celonerezovým (vnitřním i vnějším) provedením z ušlechtilé nerez oceli

Více

Technická specifikace SECOMAT

Technická specifikace SECOMAT Technická specifikace SECOMAT Revision DD 061113-CZ SECOMAT 75 Str. 2 SECOMAT 100 Str. 4 SECOMAT 130 AH Str. 6 SECOMAT 275 AH Str. 8 SECOMAT 150 Str. 10 SECOMAT 200 Str. 12 SECOMAT 2002 AH Str. 14 SECOMAT

Více

Nová generace chlazení

Nová generace chlazení Nová generace chlazení Nový design linie Elegance Nový design linie Nový styl chlazení Nové ledničky z řady a Elegance nadchnou ty, kteří umějí ocenit krásné věci. xxx Díky jejich originálnímu xxxdesignu

Více

Kvalitaproprofesionály

Kvalitaproprofesionály Kvalitaproprofesionály Chladící technika pro komerční účely DRINKS SPECIAL Freshness for professional use WINE SPECIAL Superb conditions for choice wines ICE CREAM SPECIAL Sales impulses for professionals

Více

Varná zařízení. fritézy, grily hot-dog grilovací plotny cukrářské a pekařské pece konvektomaty. Katalog 2015

Varná zařízení. fritézy, grily hot-dog grilovací plotny cukrářské a pekařské pece konvektomaty. Katalog 2015 fritézy, grily hot-dog grilovací cukrářské a pekařské pece konvektomaty Katalog 201 AISI 304 Provedení nerez 6-18 l Kapacita oleje FR Fritéza obsahuje studenou zónu FR 06, FR 09: FR 66, FR 99: FR-06 FR-66

Více

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée

Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Název: Les républiques baltes, l'espace influencé par l'histoire mouvementée Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis,

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

Chladicí skříně, 750 l Compact digitální

Chladicí skříně, 750 l Compact digitální Řada zavážecích a zavážecích/průchozích skříní Electrolux je vyráběna pro zákazníky s velkým objemem výroby jídel, jako např.cateringové společnosti, nemocnice, letištní kuchyně atd., kteří požadují co

Více

Laboratorní chladničky a mrazničky

Laboratorní chladničky a mrazničky Laboratorní chladničky a mrazničky -- Laboratorní chladničky (+1 / +8 C) -- Laboratorní mrazničky (-18 / -22 C) -- Mrazicí boxy pro plazmu (-30 / -35 C) -- Chladničky pro krevní banky (+4 C) -- Kombinované

Více

PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE

PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE PROFESIONÁLNÍ MOBILNÍ ZVLHČOVAČE B TECHNICKÁ SPECIFIKACE Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova 77 Telefon: 286884022 Fax: 226254782 E-mail: info@perfektum.cz

Více

TOP PRODUKTY. Vybavení obchodů a marketů. JUKA MODENA Chladicí vitrína obslužná. Zoin HILL HL Chladicí vitrína obslužná

TOP PRODUKTY. Vybavení obchodů a marketů. JUKA MODENA Chladicí vitrína obslužná. Zoin HILL HL Chladicí vitrína obslužná TOP PRODUKTY Vybavení obchodů a marketů Přístěnné vitríny I Obslužné vitríny I Chladicí a mrazicí skříně I Cukrářské vitríny I Pultové mrazničky Ceny jsou uvedeny bez DPH Dvě hloubky 90 a 110 cm Snadná

Více

Označování produktů energetickými štítky

Označování produktů energetickými štítky Označování produktů energetickými štítky Informace pro obchodníky Tréninkový manuál Part of INTELLIGENT ENERGY E U R O P E This version of the logo is reserved for other EU programmes or inititiatives

Více

Mini svět i vy si ho zamilujete...

Mini svět i vy si ho zamilujete... Mini svět i vy si ho zamilujete... [V dnešní době zná člověk u všech věcí jejich cenua u žádné její hodnotu.] Oscar Wilde Vítejte v mini světě CONVOTHERM S novým mini světem zahajujeme nový směr a do moderních

Více

Chladící zařízení. www.ruml-gastrotech.eu Kontaktní informace.: +420 602 336 872 Strana 100

Chladící zařízení. www.ruml-gastrotech.eu Kontaktní informace.: +420 602 336 872 Strana 100 Chladící zařízení Kapitola 24 Chladicí podstava Podtyp RE 24.1 1 sekce Podtyp RE 24.2 2 sekce Podtyp RE 24.3 3 sekce RE 24.1 RE 24.2 RE 24.3 - v chlazeném prostoru za dveřmi jsou zásuvky v rozměru pro

Více

CHLAZENÍ. Výrobníky ledu... 111. Chladící a mrazící stoly... 101. Chladící a mrazící skříně... 107. Chlazení. www.rmgastro.pl

CHLAZENÍ. Výrobníky ledu... 111. Chladící a mrazící stoly... 101. Chladící a mrazící skříně... 107. Chlazení. www.rmgastro.pl Chladící a mrazící stoly... 101 Chladící a mrazící skříně... 107 Výrobníky ledu... 111 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 99 CHLAZENÍ Chladící a mrazící stoly a lednice Chladicí a mrazicí

Více

THE BAKER S CROWN. Drobné pečivo Jemné pečivo Chléb NOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU KÖNIG ZAHÁJIL REVOLUCI VAKUOVÉHO ZCHLAZOVÁNÍ

THE BAKER S CROWN. Drobné pečivo Jemné pečivo Chléb NOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU KÖNIG ZAHÁJIL REVOLUCI VAKUOVÉHO ZCHLAZOVÁNÍ THE BAKER S CROWN Drobné pečivo Jemné pečivo Chléb NOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU KÖNIG ZAHÁJIL REVOLUCI VAKUOVÉHO ZCHLAZOVÁNÍ E KONZERVOVÁNÍ KÖNIG VAKUOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ NOVÝ FAKTOR ÚSPĚCHU PRO VÝROBCE A OBCHOD Výzva

Více

Le droit des affaires (des sociétés)

Le droit des affaires (des sociétés) Le droit des affaires (des sociétés) Le droit commercial est traditionnellement considéré comme régissant le droit privé du commerce comprenant les activités de distribution et celles de production. Dans

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 5. 4. 2005 PE 355.776v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 21-30 Návrh zprávy (PE 355.367v04-00) Jacques Toubon Návrh směrnice

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

Název: Fonction affine - révision

Název: Fonction affine - révision Název: Fonction aine - révision Autor: Mgr Hana Černá Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: matematika a její aplikace Ročník: a 4 ročník bilingvní sekce

Více

Sklopné kotle - SMARTLine

Sklopné kotle - SMARTLine Sklopné kotle Electrolux patří svými specifickými vlastnostmi; velká kapacita, špičkový výkon, přesné motorové sklápění, komfortní elektronika atd.; k zařízením s maximálním užitkem pro provozovatele.

Více

OWANDY-RX PRECIZNOST A JEDNODUCHOST

OWANDY-RX PRECIZNOST A JEDNODUCHOST OWANDY-RX PRECIZNOST A JEDNODUCHOST Intraorální rentgenový přístroj Pokročilá technologie s jednoduchostí Nová generace přístroje Owandy-RX: vylepšené intuitivní ovládání, velký LCD displej pro optimální

Více

A1P-9. Funkce. classic. SPORAK "OPERA", 90x60CM, CREME/SILVER ESTETIKA PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA

A1P-9. Funkce. classic. SPORAK OPERA, 90x60CM, CREME/SILVER ESTETIKA PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA SPORAK "OPERA", 90x60CM, CREME/SILVER ESTETIKA PLYNOVA VARNÁ DESKA MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ TROUBA EAN13: 8017709162979 VFT Display 6 plynových hořáků Pravý přední: 1,80 kw Pravý zadní: 3,00 kw Levý zadní

Více

Chladicí stoly 193. Mrazicí stoly 194. Chladicí skříně 195. Mrazicí skříně 196. Výrobníky ledu 198. CHLAZENÍ O firmě. Chlazení

Chladicí stoly 193. Mrazicí stoly 194. Chladicí skříně 195. Mrazicí skříně 196. Výrobníky ledu 198. CHLAZENÍ O firmě. Chlazení 191 O firmě Chlazení Chladicí stoly 193 Mrazicí stoly 194 Chladicí skříně 195 Mrazicí skříně 196 Výrobníky ledu 198 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky Regály Vitríny Myčky Chlazení

Více

New Chill. Srdce a Rozum

New Chill. Srdce a Rozum New Chill Srdce a Rozum New Chill Srdce a Rozum 2 Vaření vyvolává racionální pocity výběru nejlepších pracovních nástrojů. Šéfkuchaři soutěží ne jen kreativitou, estetikou a dobrou chutí každé porce, ale

Více

WHIRLPOOL VESTaVNÉ CHLadNIčky

WHIRLPOOL VESTaVNÉ CHLadNIčky WHIRLPOOL VESTAVNÉ chladničky Až čtyřikrát déle čerstvé potraviny díky aktivní kontrole vlhkosti a teploty Nezávislé testy prokázaly, že spotřebiče Whirlpool uchovají potraviny déle čerstvé. Zároveň se

Více

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD

CZ - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD - MOBILNÍ PRŮMYSLOVÉ ODVLHČOVAČE MONTÁŽNÍ a UŽIVATELSKÝ NÁVOD OBSAH: Rozsah použití Popis použitých dílů Bezpečnostní pokyny Funkce odvlhčovače Poruchy a jejich odstranění Čištění Technické údaje Likvidace

Více

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES

PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND CONTAINERS CITY UNTERIRDISCHER CONTAINER CONTENEURS CITY ENTERRES PODZEMNÍ KONTEJNERY - CITY CITY UNDERGROUND S CITY UNTERIRDISCHER CONTENEURS CITY ENTERRES Všechny typy kontejnerů jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým povrchem. Kovové vhazovací sloupky

Více

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky

SF6922PPZ Novinka. Victoria. HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A. LCD display Rotační knoflíky SF6922PPZ Novinka HORKOVZDUŠNÁ TROUBA, 60CM CREME Nerez estetika Energetická třída A LCD display Rotační knoflíky VLASTNOSTI/ VOLBY/ TEPLOTA 9 funkcí vaření "Pizza" funkce Čistící funkce: Vapor clean Další

Více

ELEKTRICKÉ KOMPLETNĚ VYBAVENÉ KONVEKTOMATY

ELEKTRICKÉ KOMPLETNĚ VYBAVENÉ KONVEKTOMATY ELEKTRICKÉ KOMPLETNĚ VYBAVENÉ KONVEKTOMATY ITALSKÉ FIRMY Nová řada konvektomatů HIOS (High Innovation Oven System trouby s vysokým inovačním systémem ) odráží vášeň pro kulinářské umění a tvůrčí génius.

Více

Pekařské pece. Pekařské pece 165. Konvektomaty manuální 168. Konvektomaty digitální 169. Podestavby 171. Příslušenství 172

Pekařské pece. Pekařské pece 165. Konvektomaty manuální 168. Konvektomaty digitální 169. Podestavby 171. Příslušenství 172 163 REDFOX 600 Pekařské pece Konvektomaty Pekařské pece 165 Konvektomaty manuální 168 Konvektomaty digitální 169 Podestavby 171 Příslušenství 172 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační Vysvětlivky

Více

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list

Minulý čas složený Passé composé Pracovní list VY_32_INOVACE_FJ_145 Minulý čas složený Passé composé Pracovní list Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné

Více