Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování"

Transkript

1 Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování

2

3 Šokové zchlazování / zmrazování Šokové zchlazování a šokové zmrazování je nejlepší přirozený systém pro zajištění delší trvanlivosti potravin. Podnik Tecnomac, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti chlazení potravin, proto vyvinul řadu zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid, která je určena pro zlepšení kvality práce a organizace v restauracích, cukrárnách, pekárnách a prodejnách zmrzliny. Vysoký výkon, mnohostrannost a spolehlivost, to jsou nejvýraznější vlastnosti zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid. Tisíce podniků na celém světě s úspěchem používají zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování od firmy Tecnomac a vyjadřují své uspokojení nad tím, že se jejich práce zlepšila a mají více času pro kreativní práci. Le refroidissement rapide et la surgélation sont les meilleurs systèmes naturels pour prolonger la durée de vie des aliments.c'est pour cette raison que Enodis, grâce à sa grande expérience dans la réfrigération, a créé la gamme des cellules de refroidissement rapide et surgélation ConvoChill, des machines nées pour améliorer la qualité et l'organisation du travail dans les restaurants, les pâtisseries, les boulangeries et les glaciers. Grande puissance, polyvalence et fiabilité sont les caractéristiques les plus évidentes des cellules ConvoChill. Des milliers d'opérateurs dans le monde entier utilisent déjà avec succès les cellules ConvoChill et sont satisfaits d'avoir amélioré leur travail en laissant plus de place à la créativité.

4 Funkce Les fonctions Šokové zmrazování +90 C -18 C Každý zná zmražené potraviny, ale ne každý ví, že lze přirozené vlastnosti potravin zachovat pouze při rychlém - šokovém - zmrazení. Během mražení se totiž molekuly vody přeměňují v krystaly, které jsou tím menší, čím rychleji proces zmrazování proběhne: to znamená, že k destrukci molekul potravin nedochází pouze při velmi rychlém zmrazení V zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac se díky výkonnému systému chlazení vzduchem o teplotě -40 C dosáhne teploty -18 C v potravinách za méně než 240 minut. To odpovídá maximální době, za kterou je nutno šokové zmrazení provést, má-li se krystalizace udržet v mikrorozsahu a mají-li zůstat přirozené vlastnosti potravin nezměněné. Po rozmrazení pak nenacházíme takové závady, jako je ztráta hmotnosti, konzistence a změna chuťových vlastností. Nous savons tous ce qu'est un aliment congelé mais nous ne savons peut-être pas que ce n'est que si le procédé de congélation est exécuté rapidement (surgélation) que les qualités organoleptiques de l'aliment sont conservées.en effet, durant la congélation, toutes les molécules d'eau se transforment en cristaux; plus le procédé de congélation sera rapide et plus les cristaux seront petits. Par conséquent, ce n'est qu'avec une micro-cristallisation de l'eau que les molécules des aliments ne sont pas détruites. La cellule ConvoChill, grâce à une température de l'air de -40 C, abaisse la température au cœur du produit à -18 C en moins de 240 minutes, temps suffisant pour obtenir la micro-cristallisation, en maintenant intactes toutes les qualités des aliments.de plus, après la décongélation, on ne constate aucune perte de liquide, de consistance ni de goût. BEZ ZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZMRAZOVÁNÍ: MAKROKRYSTALY SANS CELLULE: MACRO-CRISTAUX SE ZAŘÍZENÍM PRO ŠOKOVÉ ZMRAZOVÁNÍ: MIKROKRYSTALY +95 C 0 C -18 C AVEC CELLULE: MICRO-CRISTAUX

5 Šokové zchlazování - Le refroidissement rapide +90 C +3 C Každý uvařený pokrm, který se nechá před podáváním pomalu zchládnout, ztrácí na kvalitě. Může za to v první řadě rychlé množení bakterií, ke kterému dochází u pokrmů při teplotách mezi +65 C a +10 C. Použití zařízení pro šokové zchlazování Tecnomac umožňuje snížit teplotu jádra právě uvařeného pokrmu na +3 C za méně než 90 minut, čímž se podstatně zredukuje množení bakterií a nedochází ani k osychání výrobku. Jakost, barva a vůně jídla tak zůstávají zachovány, prodlužuje se jeho trvanlivost. Pro šéfa kuchyně to znamená vyšší bezpečnost, lepší organizaci a více prostoru pro kreativní práci. Tout aliment cuit et laissé a refroidir lentement pour le servir par la suite, perd ses meilleures qualités. La raison principale en est la très haute prolifération bactérienne qui a lieu lorsque l'aliment a une température comprise entre +65 C et +10 C. L'emploi de cellule ConvoChill permet d'abaisser la température du cœur des aliments à peine cuits jusqu'à +3 C en moins de 90 minutes, en réduisant la prolifération bactérienne et la déshydratation du produit. Le résultat final est la conservation de la qualité, de la couleur et de la fraîcheur des aliments, en prolongeant la durée de conservation. Tout ceci permet au chef de mieux travailler, en s'organisant tranquillement et en laissant plus de place à la créativité. +95 C +20 C +3 C BEZ ZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ: BAKTERIÁLNÍ NEBEZPEČÍ SANS CELLULE: RISQUE BACTÉRIEN SE ZAŘÍZENÍM PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ: BEZPEČNOST POTRAVIN AVEC CELLULE: SÛRETÉ ALIMENTAIRE

6 Použití Les utilisations Gastronomie Gastronomie Zařízení pro šokové zchlazování je nepostradatelným pomocníkem šéfa kuchyně. Umožňuje totiž plánovat a organizovat práci v předstihu, nabízet zákazníkům rozmanitou a kompletní nabídku jídel společně s rychlou a bezchybnou obsluhou; pokrmy si navíc zachovávají svou vůni a čerstvost. Hlavní výhoda spočívá kromě vysoké bezpečnosti potravin (HACCP) ve změně organizace činností v kuchyni, kdy je možné odbourat pracovní špičky a každodenní opakování stále stejných postupů - harmonogram prací tak bude modernější a efektivnější. Cukrárny Patisserie Moderní cukrárenský provoz nemůže bez technologie šokového zmrazování existovat. Nejen šokové zmrazování na -18 C, ale i šokové zchlazování na +3 C umožňuje zvýšení efektivity, redukci přípravných časů i skladovacích prostor a zvýšení jakosti a bezpečnosti potravin. Díky vynikajícímu výkonu zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid jsou chladicí cykly rychlé, ale šetrné a zaručují perfektní výsledek u všech cukrářských výrobků a druhů jemného pečiva - syrového i upečeného, hotového nebo ve formě polotovarů. Pro konzervování šokově zmrazených výrobků doporučujeme speciální skladovací lednice s aktivní kontrolou vlhkosti TecnoControl. Pekárny Boulangerie V posledních letech došlo v pekárenském sektoru k hlubokým změnám, které vyžadují stále stoupající používání technologie chlazení. Nutné snižování noční práce, počtu zaměstnanců, přesčasových hodin a především nutnost nabízet zákazníkovi stále větší výběr výrobků činí ze zařízení pro šokové zmrazování nepostradatelný spotřebič moderních pekařských provozů. Vedle šokového zmrazování syrových, předpečených nebo již upečených výrobků umožňují zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac díky svému výkonu a kvalitě i zamrazování nakynutých výrobků hotových pro vložení do pece (speciální chleby, pizzy, chlebové placky atd.), čímž jsou možnosti nabízené chladicími postupy dokonale využity. Zmrzlina Glace Krémovitá konzistence zmrzliny je podmíněna především existencí mikroskopických vzduchových bublin a ledových mikrokrystalů. Pro zachování těchto vlastností je nutné zmrzlinu šokově zmrazit okamžitě poté, co opustí výrobník zmrzliny. Takovýto postup přispívá nejen k tvorbě mikrokrystalů ledu, ale umožňuje i vytvoření tenké povrchové ochranné vrstvy zabraňující spadnutí našlehané hmoty, čili úniku obsaženého vzduchu. Výsledkem je krémovitá, našlehaná zmrzlina, kterou lze ihned podávat nebo uskladnit v chladničce. Zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac jsou vybavena speciální funkcí pro zmrazení zmrzliny.

7 La cellule de refroidissement rapide de température est un outil indispensable pour l'activité du chef car elle permet à l'hôtelier de planifier et d'organiser à l'avance son activité, en offrant à ces clients un menu varié et complet. Ceci s'ajoute à un service rapide et efficace dans le respect absolu de la fraicheur et de l'aspect des aliments offerts. L'avantage principal, à part la très grande sûreté alimentaire (HACCP), est la toute nouvelle organisation de l'activité de la cuisine. En effet les pointes de travail et la répétition inutile des mêmes préparations chaque jour sont éliminées. Ceci rend chaque activité plus moderne et efficace. Konvektomat Four mixte Zařízení pro šokové zchlazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Konvektomat Four mixte Un laboratoire moderne de pâtisserie ne peut éviter d'utiliser les techniques du froid rapide. Aussi bien la surgélation rapide à -18 C que le refroidissement positif à +3 C permettent de travailler d'une façon très efficace, de réduire les temps de préparation, de réduire l'espace utilisé dans la conservation et d'augmenter la qualité et la sûreté alimentaire du produit. Grâce aux excellentes performances des cellules ConvoChill, les cycles de refroidissment sont rapides mais délicats et garantissent ainsi un résultat parfait pour n'importe quel produit de pâtisserie, cru et cuit, fini et semi-fini. Pec Four Zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Pendant ces dernières années, le secteur de la boulangerie a subi une profonde transformation reliée à l'utilisation toujours plus importante de la technologie du froid. Les exigences de réduction du travail nocturne, de la main d'oeuvre, des heures supplémentaires et surtout de la nécéssité d'offrir aux consommateurs un choix de produits toujours plus vaste sont les raisons principales qui presente la cellule de refroidissement comme un outil fondamental pour les laboratoires modernes de boulangerie. La puissance et la qualité des cellules ConvoChill permettent la surgélation aussi bien du produit cru, précuit et cuit que du produit pré-levé et prêt àêtre mis au four (pains spéciaux, pizzas, fougasses, etc...). De cette façon, toutes les capacités des "techniques du froid" sont utilisées au mieux et dans tous les domaines Zařízení pro šokové zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Přerušovač kynutí Fermentation contrôlée Pec Four La glace peut être plus ou mois crémeuse par rapport à la présence de micro-bulles d'air et micro- cristaux de glace. Pour préserver ces caractéristiques, il est nécessaire de refroidir rapidement la glace immédiatement après l'avoir travaillée. Cette opération contribue à la formation de micro-cristaux de glace et facilite la formation d'une légère barrière superficielle qui empêche au produit de se "dégonfler" et de laisser sortir l'air qui y est contenue. Le résultat final est une glace crémeuse, soyeuse et prête àêtre servie et conservée. Les cellules ConvoChill sont équipées d'une fonction spécifique pour le refroidissement rapide négatif de la glace. Výrobník zmrzliny Turbine horizontale Zařízení pro šokové zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur

8 Výhody Les avantages Zvýšení zisku Augmentation des profits AŽ 30% ÚSPORA ČASU Delší trvanlivost šokově zchlazeného zboží umožňuje lépe naplánovat výrobu a přípravu větších množství hotových výrobků a polotovarů - tím odpadne jejich každodenní příprava. Přitom je vždy zaručena vysoká jakost podávaných jídel. ÚSPORA PŘI NÁKUPECH Použití šokového zmrazování, které zaručuje zachování kvalitativních znaků potravin po dlouhou dobu, umožňuje nakupovat sezónní suroviny tehdy, kdy mají vysokou kvalitu a nízkou cenu. MÉNĚ PLÝTVÁNÍ Zařízení pro šokové zchlazování /zmrazování prodlužuje trvanlivost výrobků. Umožňuje tak personálu používat potraviny po delší dobu a tím významně snížit plýtvání RÉDUCTION DES GASPILLAGES L'abaissement rapide de la température prolonge la durée de conservation des aliments, en laissant tout le temps d'utiliser les mets préparés à l'avance et les matières premières, sans rien gaspiller. ECONOMIE DE TEMPS JUSQU'? 30% Grâce à la plus grande durée de conservation de l'aliment refroidi rapidement, il est possible de mieux planifier la production et de préparer à l'avance des quantités supérieures de plats et semi-finis, en évitant de devoir répéter la préparation chaque jour. Tout ceci sans altérer la qualité des aliments servis. ECONOMIE LORS DES ACHATS Grâce à la longue durée des produits surgelés, en conservant les qualités d'origine, il est possible d'acheter les ingrédients saisonniers lorsqu'ils sont moins chers et de meilleure qualité. MÉNĚ ZTRÁT NA HMOTNOSTI Po uvaření uniká z jídel vlhkost v podobě páry. Při šokovém zchlazení se odpařování zastaví - tím se sníží ztráta vody a tudíž i úbytek hmotnosti. V některých případech tím stoupnou výnosy až o 7 %. PERTE DE POIDS INFÉRIEURE Aprés la cuisson, les aliments laissent l'humidité s'évaporer. Avec le refroidissement rapide immédiatement aprés la cuisson, l'évaporation est bloquée ce qui réduit la perte d'eau et donc de poids. Si le produit est vendu au poids, on augmente ainsi les gains jusqu'á7%.

9 Zvýšení kvality Amélioration de la qualité SNÍŽENÍ RŮSTU BAKTERIÍ Množení bakterií je při teplotě jídla mezi +65 C a +10 C zvláště rychlé. Kolem +37 C se bakterie zdvojují každých 20 minut. Se zařízením pro šokové zchlazování Tecnomac lze nebezpečný rozsah teplot rychle překonat a snížit teplotu jádra na +3 C za méně než 90 minut. Množství bakterií, které je v pokrmech po uvaření, se tak sníží na minimum. Přitom se zvýší jakost, organoleptické vlastnosti a bezpečnost potravin. DODRŽENÍ NOREM HACCP Zařízení pro šokové zchlazování odpovídá směrnici o analýze rizik v kritických bodech pro potraviny HACCP a zajišťuje tak podstatné zlepšení bezpečnosti potravin MNOŽENÍ BAKTERIÍ NEPROBÍHÁ +90 C AUCUNE PROLIFÉRATION BAKTERIE SE ZAČÍNAJÍ MNOŽIT +65 C DÉBUT PROLIFÉRATION NIŽŠÍ ZTRÁTA VLHKOSTI Při šokovém zchlazení se bezprostředně zastaví odpařování vody obsažené v potravinách, což zabraňuje jejich vysychání. Se správným obsahem vody v jídle často souvisí jeho chuť a vůně. MAXIMÁLNÍ MNOŽENÍ BAKTERIÍ ke zdvojení bakterie dochází každých 20 minut +37 C +10 C PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE MAXIMUM Bactéries doublées toutes les 20 minutes MOINDRE DÉSHYDRATATION Le refroidissement rapide bloque immédiatement l'évaporation de l'eau contenue dans les aliments, en évitant ainsi la déshydratation. Souvent, la fragrance et le go?t des aliments sont liés? la juste quantité d'eau contenue dans les aliments. VELMI POMALÉ MNOŽENÍ BAKTERIÍ +3 C TRÉS FAIBLE PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE BOHATŠÍ JÍDELNÍČEK Delší trvanlivost šokově zchlazených pokrmů a polotovarů umožňuje rozšířit nabídku, aniž by se tím zkomplikovala organizace práce. MENU PLUS RICHE La durée prolongée de conservation des produits et des semi-finis refroidis permet d'augmenter le nombre des aliments offerts, sans pour autant compliquer l'organisation de la production. RÉDUCTION DE LA CHARGE BACTÉRIENNE La prolifération bactérienne est très rapide lorsque l'aliment a une température comprise entre +65 C et +10 C. Aux alentours de +37 C, les bactéries doublent toutes les 20 minutes. La cellule ConvoChill permet de "traverser" rapidement l'intervalle des températures dangereuses, en abaissant le cœur de l'aliment à +3 C en moins de 90 min. De cette manière, la charge bactérienne présente dans les aliments après la cuisson est réduite au minimum, tout en améliorant la qualité et les propriétés organoleptiques. RESPECT DES NORMES HACCP L utilisation de la cellule améliore considérablement la sécurité alimentaire des aliments, en garantissant le respect total des normes HACCP.

10 Technická řešení Les solutions techniques Ovládací panel Tableau des commandes Velmi snadné ovládání, panel obsahuje všechny funkce nutné pro jednotlivé procesy. Très facile à utiliser et muni de toutes les fonctions nécessaires aux différents procédés. Cyklus řízený teplotou nebo časem Contrôle cycle avec sonde? c?ur ou chrono Displeje pro indikaci teploty a času Visualisation des températures et temps Stavový displej (šokové chlazení/ šokové mrazení/ uchovávání) Afficheur d'état (Refroidissement- Conservation) Zabudovaná tiskárna (na objednávku) Imprimante (option) Sterilizační UV-C lampy (na objednávku) Lampe UV-C de stérilisation (option) 99 programmů 99 programmes Odmrazování horkým plynem Dégivrage SPECIÁLNÍ FUNKCE / FONCTIONS SPÉCIALES PAMĚŤ ALARMŮ PODLE HACCP ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ ZMRZLINY AUTOMATICKÁ KONTROLA ZASUNUTÝCH ČIDEL PRO MĚŘENÍ TEPLOTY JÁDRA SOFTWARE PRO PŘIPOJENÍ POČÍTAČE (NA OBJEDNÁVKU) MÉMOIRE ALARMES HACCP (OPTION POUR T5/14) FONCTION SURGÉLATION CRÈME GLACÉE CONTRÔLE AUTOMATIQUE INTRODUCTION SONDE À CŒUR SOFTWARE POUR RACCORDEMENT À UN PC (OPTION)

11 Pracovní cykly Cycles de refroidissement RYCHLOCHLAZENÍ REFROIDISSEMENT "SOFT" Vhodné pro choulostivé pokrmy nebo tenké či drobné potraviny jako rýže, zelenina, fritované výrobky Approprié aux aliments délicats et fins comme le riz, les légumes, les produits frits. 95 C 3 C 0 C -20 C JÁDRO POTRAVINY COEUR DU PRODUIT VZDUCH AIR 90 min ŠOKOVÉ ZCHLAZENÍ (HARD) REFROIDISSEMENT "HARD" 95 C Velmi efektivní pro husté nebo mastné výrobky a velké kusy potravin Tr?s efficace pour les aliments épais, gras et en gros morceaux. 20 C 3 C 0 C -20 C JÁDRO POTRAVINY COEUR DU PRODUIT VZDUCH AIR 90 min ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ SURGÉLATION 95 C Vhodné pro všechny potraviny Approprié? tous les produits alimentaires. 20 C 3 C 0 C CUORE DEL PRODOTTO COEUR DU PRODUIT -18 C -40 C VZDUCH AIR 240 min

12 Technická řešení Les solutions techniques UV-C lampa (na objednávku) Sterilizuje vnitřní prostor mrazničky. Používá se po čištění přístroje. Užitečná i pro sterilizaci pracovního náčiní. Lampe UV-C (Option). Stérilise la cellule apr?s le nettoyage de l'appareil. Utile également pour stériliser les instruments de travail. Čidlo pro měření teploty jádra Kontroluje automaticky dobu cyklu šokového chlazení. Má kónický tvar pro snadné vyjímání bez nutnosti nahřátí čidla. Sonde à piquer. Contrôle automatiquement la durée du cycle. A une forme conique pour être facilement extraite sans être chauffée. Univerzální stojan na nádoby Dá se snadno vyjmout (čištění). Umožňuje dobrou cirkulaci chladicího vzduchu a zvyšuje tak funkčnost mrazničky. Vhodný pro gastronádoby GN 1/1 i EN 600 x 400. Clayette porte-bacs. Facile à extraire pour le nettoyage, elle est réalisée de manière à faciliter le passage de l'air de refroidissement, en augmentant l'efficacité de la machine. odmrazování horkým plynem kolečka (na objednávku) typy vhodné pro vozíky z konvektomatu Tiskárna (na objednávku) Tiskne data, teploty a časy v průběhu cyklů šokového chlazení nebo uchovávání potravin. Dégivrage à gaz chaud (T3 et T5/14 exclus) Roues (Option) Modéles compatibles avec fours Imprimante (Option). Impression des températures et des temps durant tous les cycles de refroidissement et de conservation.

13 Vyjímatelný filtr kondenzátoru (pouze u typů T5 a T14). Umožňuje rychlé čištění kondenzátoru a zabezpečuje tím vysokou účinnost spotřebiče, snížení spotřeby a nákladů na údržbu. Filtre extractible du condensateur (pour modelles T5/20 et T14). Permet un nettoyage rapide du condensateur en garantissant l'efficacité, réduction des consommations et des coûts de maintenance. Paměť HACCP (pozn. překl.: v angličtině navíc text: Standard on all machines.) Ukládá všechny alarmy HACCP s uvedením času, data a typu alarmu. Mémoire HACCP Elle enregistre toutes les alarmes HACCP, en indiquant l'heure, la date et le type d'alarme (Option pour T5/14). Výparník je snadno přístupný. Minimální ztráta vlhkosti díky nepřímému proudu vzduchu. Zaoblené hrany napomáhají bezproblémovému a rychlému čištění. Evaporateur ouvrant, avec débit d'air indirect que garanti basse déshydratation. Angles arrondis. Permettent un nettoyage aisé et rapide de la cellule. Speciální konstrukce pro cukrářské výrobky (na objednávku). Velmi variabilní - možnost nastavení vzdálenosti nosných lišt po 10 mm. Structure spéciale pour pâtisserie (Option). Extrêmement polyvalente grâce au réglage de 10 mm du pas entre les glissières.

14 Produktová řada La gamme T3 3 plechy - niveaux GN 2/3 (354 x 325 mm) 2 nádoby na zmrzinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT- Pas entre niveaux 70 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 600 mm Hlouba - Profondeur 600 mm Výška - Hauteur 400 mm VÝKON* - Rendement* T3 7 kg 600 W LEVÉ DVEŘE - Charnières porte à gauche 5 kg JMENOVITÉ NAPĚTÍ - Voltage 230 V / 1 / 50 Hz INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé T5 5 plechů - niveaux 600 x 400 mm 5 plechů - niveaux GN 1/1 6 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 800 mm Hlouba - Profondeur 700 mm Výška - Hauteur mm VÝKON* - Rendement* T5 / 14 T5 / kg 20 kg T5 / W T5 / W 8 kg 12 kg JMENOVITÉ NAPĚTÍ - Voltage 230 V / 1 / 50 Hz INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé ZAMĚNITELNÉ OTEVÍRÁNÍ - Porte reversible T14 14 plechů - niveaux 600 x 400 mm 14 plechů - niveaux GN 1/1 18 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 800 mm Hlouba - Profondeur 800 mm Výška - Hauteur mm VÝKON* - Rendement* T14 / 40 T14 / kg 65 kg T14 / W T14 / W 30 kg 50 kg INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Options Konstrukce s variabilní roztečí (krok 10 mm) - Clayette a pas variable 10 mm Výška 850 mm - Hauteur 850 mm Kolečka - Roues *Údaje při teplotě prostředí +32 C a 125 g náplně dle DIN 8953/8954 *Avec température ambiante de +32 C et avec charge d'échantillons standards de 125 g selon normes DIN 8953/8954 ZAMĚNITELNÉ OTEVÍRÁNÍ - Porte reversible VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Options Konstrukce s variabilní roztečí (krok 10 mm) - Clayette a pas variable 10 mm Samostatný kompresor - Groupe à distance Kolečka - Roues Verze pro Convotherm (T15-c+) Modèle pour four Convotherm (T14-C+) **Včetně instalační sady 10 m **Kit d'instalation a 10 m inclus

15 T20-te 20 plechů - niveaux 600 x 400 mm 20 plechů - niveaux GN 1/1 44 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 900 mm Hlouba - Profondeur 1190 mm Výška - Hauteur 2295 mm VÝKON* - Rendement* T20-te / 80 T20-te / kg 110 kg T20-te / W T20-te / W 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Rozměry - Dim. 700 x 1100 x 720 mm PRAVÉ DVEŘE (levé dveře na objednávku) Charnières porte à droite (a gauche sur demande) T20-ca 1 vozík - chariot GN 1/1 1 vozík - chariot 600 x 400 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 650 x 550 x 1800 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 900 mm Hlouba - Profondeur 1190 mm Výška - Hauteur 2180 mm VÝKON* - Rendement* T20-ca / kg T20-ca / kg T20-ca / W T20-ca / W 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Rozměry - Dim. 700 x 1100 x 720 mm PRAVÉ DVEŘE (levé dveře na objednávku) Charnières porte à droite (a gauche sur demande) T20-C+ 1 vozík pro konvektomat CONVOTHERM (Plus 3) 1 chariot pour four CONVOTHERM (Plus 3) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1040 mm Hlouba - Profondeur 1020 mm Výška - Hauteur 2275 mm VÝKON* - Rendement* T20-C+ / kg T20-C+ / kg T20-C+ / W T20-C+ / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm

16 T20-R 1 vozík pro konvektomat RATIONAL 201 (SCC) 1 chariot pour four RATIONAL 201 (SCC) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1040 mm Hloubka - Profondeur 1020 mm Výška - Hauteur 2275 mm VÝKON* - Rendement* T20-R / kg T20-R / kg T20-R / W T20-R / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm T24 12 plechů - niveaux 600 x 800 mm 12 plechů - niveaux GN 2/1 56 nádob na zmrzlinu - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 80 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1250 mm Hloubka - Profondeur 1100 mm Výška - Hauteur 1530 mm VÝKON* - Rendement* T24 / kg T24 / kg T24 / W T24 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm T24-C+ 1 vozík pro konvektomat CONVOTHERM (Plus 3) 1 chariot pour four CONVOTHERM (Plus 3) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1250 mm Hloubka - Profondeur 1100 mm Výška - Hauteur 1530 mm VÝKON* - Rendement* T24-C+ / kg T24-C+ / kg T24-C+ / W T24-C+ / W PRAVÉ DVEŘE 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm

17 T30 1 vozík - chariot GN 2/1 1 vozík - chariot 600 x 800 mm 1 vozík pro konvektomaty - chariot fours GN 2/1 VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 860 x 920 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1370 mm Hloubka - Profondeur 1210 mm Výška - Hauteur 2274 mm VYKON* - Rendement* T30 / kg T30 / kg T30 / W T30 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 95 kg 125 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 900 x 1200 x 800 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté T40 1 vozík - chariot GN 2/1 1 vozík - chariot 800 x 1000 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 900 x 1090 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1550 mm Hloubka - Profondeur 1370 mm Výška - Hauteur 2274 mm VYKON* - Rendement* T40 / kg T40 / kg T40 / W T40 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 135 kg 175 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 900 x 1300 x 850 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Option Další dveře - Version traversante Dveře s kompatibilní s vozíky pro konvektomaty Versions spéciales pour fours mixtes T50 2 vozíky - chariots GN 2/1 2 vozíky - chariots 600 x 800 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 900 x 1450 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1780 mm Hloubka - Profondeur 1790 mm Výška - Hauteur 2330 mm VYKON* - Rendement* T50 / kg T50 / kg T50 / W T50 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 250 kg 360 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim x 1750 x 900 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Option Další dveře - Version traversante

18 MONTYCON gastro s.r.o. - Slévárenská 437/2, Ostrava Mar. Hory Tel , Fax: , Mobil: MONTYCON gastro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jednotlivých typů a technických údajů. Enodis se réserve le droit d'effectuer des changements technique et/ou esthétiques sans avis prèalable.

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2012 květen mai modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2012 květen mai Franck

Více

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008

REPORTÉR. modrý. 20. září 2008 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Les adjectifs qualificatifs PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce. Katedra francouzského jazyka a literatury. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra francouzského jazyka a literatury Les adjectifs qualificatifs Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Yvona Látalová Vedoucí práce: Mgr. Marie Červenková,

Více

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE

hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE I N T E R N E T O V Ý Č A S O P I S K U B O U Š E K G R O U P 13. - 17. 9. 2010 Výstaviště Brno POZVÁNKA NA MSV BRNO hala G1, stánek 16 - divize KRAUSSMAFFEI - divize PERIFERIE hala F, stánek 44 - divize

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY FRANCOUZSKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 FRANCOUZSKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Vertikální a stolní sterilizátory pro Laboratoře. Laboratorní řada

Vertikální a stolní sterilizátory pro Laboratoře. Laboratorní řada Vertikální a stolní sterilizátory pro Laboratoře Laboratorní řada Zkonstruováno pro použití ve vaší laboratoři Progresivní laboratorní sterilizátory Laboratorní sterilizátory Tuttnauer jsou zkonstruovány

Více

vysoce přesná temperace

vysoce přesná temperace Katalog 2014 / 2015 Systémy dynamické termoregulace Chladiče Lázňové termostaty Speciály Příslušenství vysoce přesná temperace V laboratoři, poloprovozu i průmyslu Úvod Vysoce přesná temperace V laboratoři,

Více

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016

MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 Nová řada obchodních jednotek MIMOŘÁDNÁ ÚČINNOST 2015 2016 PACi STANDARD PACi ELITE NOVÁ ŘADA KOMERČNÍCH JEDNOTEK 2015 2016 NOVÁ 2015 / 2016 řada komerčních jednotek Obsah PANASONIC THE AIR OF YOUR LIFE...4

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost

RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora. sociétés membres / členských společnost RAPPORT ANNUEL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Chambre de commerce franco-tchèque / Francouzsko-česká obchodní komora 2 941 288 participants aux événements / účastníků na akcích FČOK sociétés membres / členských společnost

Více

XVC 204 XVC 304 XVC 504 XVC 704 XVC 1004 P 5 GN 2/3 5 GN 1/1 7 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1C

XVC 204 XVC 304 XVC 504 XVC 704 XVC 1004 P 5 GN 2/3 5 GN 1/1 7 GN 1/1 10 GN 1/1 20 GN 1/1C Chef Top TM Druhy Pečících Zařízení ChefTop Kombinované pečící zařízení XVC 054 XVC 104 3 GN 2/3 3 GN 1/1 ChefTop 3,2kW ChefTop 3,2kW XVC 204 XVC 304 XVC 504 XVC 704 XVC 1004 P 5 GN 2/3 5 GN 1/1 7 GN 1/1

Více

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život

captur focus Crossover, který změní váš každodenní život renault captur focus Crossover, který změní váš každodenní život CAPTUR POD RENTGENEM Objevte a upravte si jeho interiér www.renault.cz Grafické zpracování MARTEN, spol. s r.o. Realizace Renault ČR, a.s.

Více

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw

Využít síly přírody s technologií zítřka. Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla. Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Vzduch ] [ Voda ] [ Země] Tepelná čerpadla Rozsah výkonů: 6 až 17 kw [ Buderus ] Využít síly přírody s technologií zítřka Tepelná čerpadla solanka/voda Logatherm WPS/WPS K Tepelná čerpadla vzduch/voda

Více

Návod k použití B-513-01

Návod k použití B-513-01 Návod k použití KGV 26610 FF B-513-01 Obsah Pokyny k likvidaci, 3 Likvidace dosloužilého spotřebiče 3 Likvidace obalu nového spotřebiče 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ustanovení 5 Seznámení se spotřebičem 5 Celkový

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS W W W. A T T A C K. C Z O SPOLEČNOSTI ATTACK O SPOLEČNOSTI ATTACK, s.r.o. y Nejvýznamnější slovenský výrobce tepelné techniky y Spokojení zákazníci ve více

Více

1/2011 ročník IV. Petr Kadeřábek, Mistr kávy 2010 UNOX SEZONA LEDU ZAČÍNÁ HOTEL & RESTAURANT QUALITY

1/2011 ročník IV. Petr Kadeřábek, Mistr kávy 2010 UNOX SEZONA LEDU ZAČÍNÁ HOTEL & RESTAURANT QUALITY 1/2011 ročník IV. NEODVÁDÍM POZORNOST OD PODSTATY KÁVY KÁ VY Petr Kadeřábek, Mistr kávy 2010 ný ověře nákla d OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚCHEM ODBORNÝCH GASTRONOMICKÝCH PREZENTACÍ VAŘÍME V KONVEKTOMATU UNOX ATRAKTIVNÍ

Více

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004

Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 Návod k obsluze Datum vydání: 08/2004 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků 7MB2421 1 FIDAMAT 6 Analyzátor plynu ke stanovení souhrnné koncentrace uhlovodíků Návod k obsluze

Více

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou

BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a použití BAAN 10 Kombinovaná chladnička s mrazničkou Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek

Více

Katalog komerčních systémů

Katalog komerčních systémů Katalog komerčních systémů 2014 INSPIRUJEME SE KOMFORTEM VEDE NÁS DESIGN STAVÍME NA TECHNOLOGIÍCH O společnosti Daikin Společnost Daikin je celosvětově známou firmou. Je založena na téměř 90 letých zkušenostech

Více

Frekvenční Měniče vacon 100 jednoduše vynikající

Frekvenční Měniče vacon 100 jednoduše vynikající Frekvenční Měniče vacon 100 jednoduše vynikající jde to skutečně snadno Automatizace průmyslu neustále roste a k velkým ztrátám energie dochází v současné době v důsledku obvyklé konstantní rychlosti a

Více

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2015 / 16 LIGHT COMMERCIAL KLIMATIZACE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ 2 I TOSHIBA LIGHT COMMERCIAL Kvalita především Základní filozofií výrobce zařízení TOSHIBA je neustálé zvyšování kvality a hledání, a aplikace

Více

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw

Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw Rotační šroubové kompresory MSM MAXI 5,5-7,5-11 - 15 kw SPOLEHLIVÁ TECHNOLOGIE Řada MSM Maxi Maxi 5,5-7,5-11 - 15 kw Řešení pro všechny požadavky zákazníků Základní verze Určené zejména pro instalace blízko

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více

VŠUDYPŘÍTOMNÉ CHLAZENÍ. LUCIE VONDRÁČKOVÁ Jsem velká fanynka svého muže. ZAbAVTE se NA CEsTáCH Aby se vaše děti po cestě na dovolenou nenudily

VŠUDYPŘÍTOMNÉ CHLAZENÍ. LUCIE VONDRÁČKOVÁ Jsem velká fanynka svého muže. ZAbAVTE se NA CEsTáCH Aby se vaše děti po cestě na dovolenou nenudily 03 2013 10. ročník ZDARMA ve všech elektroprodejnách Inspirace do mobilu SOUTĚŽ O ceny za 20 000 KČ! S PHILIPSEM O HUDEBNÍ SYSTÉMY LUCIE VONDRÁČKOVÁ Jsem velká fanynka svého muže ZAbAVTE se NA CEsTáCH

Více

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží

MATERIAL HANDLING. Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží MATERIAL HANDLING Automatizační řešení Štíhlá a flexibilní řešení pro logistiku toku materiálu a zboží Dopravníkové systémy /// Uskladňovací a vyskladňovací systémy (AS/RS) /// Automaticky vedené vozíky

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více