Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování"

Transkript

1 Zařízení pro šokové zchlazování a zmrazování

2

3 Šokové zchlazování / zmrazování Šokové zchlazování a šokové zmrazování je nejlepší přirozený systém pro zajištění delší trvanlivosti potravin. Podnik Tecnomac, který má dlouholeté zkušenosti v oblasti chlazení potravin, proto vyvinul řadu zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid, která je určena pro zlepšení kvality práce a organizace v restauracích, cukrárnách, pekárnách a prodejnách zmrzliny. Vysoký výkon, mnohostrannost a spolehlivost, to jsou nejvýraznější vlastnosti zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid. Tisíce podniků na celém světě s úspěchem používají zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování od firmy Tecnomac a vyjadřují své uspokojení nad tím, že se jejich práce zlepšila a mají více času pro kreativní práci. Le refroidissement rapide et la surgélation sont les meilleurs systèmes naturels pour prolonger la durée de vie des aliments.c'est pour cette raison que Enodis, grâce à sa grande expérience dans la réfrigération, a créé la gamme des cellules de refroidissement rapide et surgélation ConvoChill, des machines nées pour améliorer la qualité et l'organisation du travail dans les restaurants, les pâtisseries, les boulangeries et les glaciers. Grande puissance, polyvalence et fiabilité sont les caractéristiques les plus évidentes des cellules ConvoChill. Des milliers d'opérateurs dans le monde entier utilisent déjà avec succès les cellules ConvoChill et sont satisfaits d'avoir amélioré leur travail en laissant plus de place à la créativité.

4 Funkce Les fonctions Šokové zmrazování +90 C -18 C Každý zná zmražené potraviny, ale ne každý ví, že lze přirozené vlastnosti potravin zachovat pouze při rychlém - šokovém - zmrazení. Během mražení se totiž molekuly vody přeměňují v krystaly, které jsou tím menší, čím rychleji proces zmrazování proběhne: to znamená, že k destrukci molekul potravin nedochází pouze při velmi rychlém zmrazení V zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac se díky výkonnému systému chlazení vzduchem o teplotě -40 C dosáhne teploty -18 C v potravinách za méně než 240 minut. To odpovídá maximální době, za kterou je nutno šokové zmrazení provést, má-li se krystalizace udržet v mikrorozsahu a mají-li zůstat přirozené vlastnosti potravin nezměněné. Po rozmrazení pak nenacházíme takové závady, jako je ztráta hmotnosti, konzistence a změna chuťových vlastností. Nous savons tous ce qu'est un aliment congelé mais nous ne savons peut-être pas que ce n'est que si le procédé de congélation est exécuté rapidement (surgélation) que les qualités organoleptiques de l'aliment sont conservées.en effet, durant la congélation, toutes les molécules d'eau se transforment en cristaux; plus le procédé de congélation sera rapide et plus les cristaux seront petits. Par conséquent, ce n'est qu'avec une micro-cristallisation de l'eau que les molécules des aliments ne sont pas détruites. La cellule ConvoChill, grâce à une température de l'air de -40 C, abaisse la température au cœur du produit à -18 C en moins de 240 minutes, temps suffisant pour obtenir la micro-cristallisation, en maintenant intactes toutes les qualités des aliments.de plus, après la décongélation, on ne constate aucune perte de liquide, de consistance ni de goût. BEZ ZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZMRAZOVÁNÍ: MAKROKRYSTALY SANS CELLULE: MACRO-CRISTAUX SE ZAŘÍZENÍM PRO ŠOKOVÉ ZMRAZOVÁNÍ: MIKROKRYSTALY +95 C 0 C -18 C AVEC CELLULE: MICRO-CRISTAUX

5 Šokové zchlazování - Le refroidissement rapide +90 C +3 C Každý uvařený pokrm, který se nechá před podáváním pomalu zchládnout, ztrácí na kvalitě. Může za to v první řadě rychlé množení bakterií, ke kterému dochází u pokrmů při teplotách mezi +65 C a +10 C. Použití zařízení pro šokové zchlazování Tecnomac umožňuje snížit teplotu jádra právě uvařeného pokrmu na +3 C za méně než 90 minut, čímž se podstatně zredukuje množení bakterií a nedochází ani k osychání výrobku. Jakost, barva a vůně jídla tak zůstávají zachovány, prodlužuje se jeho trvanlivost. Pro šéfa kuchyně to znamená vyšší bezpečnost, lepší organizaci a více prostoru pro kreativní práci. Tout aliment cuit et laissé a refroidir lentement pour le servir par la suite, perd ses meilleures qualités. La raison principale en est la très haute prolifération bactérienne qui a lieu lorsque l'aliment a une température comprise entre +65 C et +10 C. L'emploi de cellule ConvoChill permet d'abaisser la température du cœur des aliments à peine cuits jusqu'à +3 C en moins de 90 minutes, en réduisant la prolifération bactérienne et la déshydratation du produit. Le résultat final est la conservation de la qualité, de la couleur et de la fraîcheur des aliments, en prolongeant la durée de conservation. Tout ceci permet au chef de mieux travailler, en s'organisant tranquillement et en laissant plus de place à la créativité. +95 C +20 C +3 C BEZ ZAŘÍZENÍ PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ: BAKTERIÁLNÍ NEBEZPEČÍ SANS CELLULE: RISQUE BACTÉRIEN SE ZAŘÍZENÍM PRO ŠOKOVÉ ZCHLAZOVÁNÍ: BEZPEČNOST POTRAVIN AVEC CELLULE: SÛRETÉ ALIMENTAIRE

6 Použití Les utilisations Gastronomie Gastronomie Zařízení pro šokové zchlazování je nepostradatelným pomocníkem šéfa kuchyně. Umožňuje totiž plánovat a organizovat práci v předstihu, nabízet zákazníkům rozmanitou a kompletní nabídku jídel společně s rychlou a bezchybnou obsluhou; pokrmy si navíc zachovávají svou vůni a čerstvost. Hlavní výhoda spočívá kromě vysoké bezpečnosti potravin (HACCP) ve změně organizace činností v kuchyni, kdy je možné odbourat pracovní špičky a každodenní opakování stále stejných postupů - harmonogram prací tak bude modernější a efektivnější. Cukrárny Patisserie Moderní cukrárenský provoz nemůže bez technologie šokového zmrazování existovat. Nejen šokové zmrazování na -18 C, ale i šokové zchlazování na +3 C umožňuje zvýšení efektivity, redukci přípravných časů i skladovacích prostor a zvýšení jakosti a bezpečnosti potravin. Díky vynikajícímu výkonu zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování ChillRapid jsou chladicí cykly rychlé, ale šetrné a zaručují perfektní výsledek u všech cukrářských výrobků a druhů jemného pečiva - syrového i upečeného, hotového nebo ve formě polotovarů. Pro konzervování šokově zmrazených výrobků doporučujeme speciální skladovací lednice s aktivní kontrolou vlhkosti TecnoControl. Pekárny Boulangerie V posledních letech došlo v pekárenském sektoru k hlubokým změnám, které vyžadují stále stoupající používání technologie chlazení. Nutné snižování noční práce, počtu zaměstnanců, přesčasových hodin a především nutnost nabízet zákazníkovi stále větší výběr výrobků činí ze zařízení pro šokové zmrazování nepostradatelný spotřebič moderních pekařských provozů. Vedle šokového zmrazování syrových, předpečených nebo již upečených výrobků umožňují zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac díky svému výkonu a kvalitě i zamrazování nakynutých výrobků hotových pro vložení do pece (speciální chleby, pizzy, chlebové placky atd.), čímž jsou možnosti nabízené chladicími postupy dokonale využity. Zmrzlina Glace Krémovitá konzistence zmrzliny je podmíněna především existencí mikroskopických vzduchových bublin a ledových mikrokrystalů. Pro zachování těchto vlastností je nutné zmrzlinu šokově zmrazit okamžitě poté, co opustí výrobník zmrzliny. Takovýto postup přispívá nejen k tvorbě mikrokrystalů ledu, ale umožňuje i vytvoření tenké povrchové ochranné vrstvy zabraňující spadnutí našlehané hmoty, čili úniku obsaženého vzduchu. Výsledkem je krémovitá, našlehaná zmrzlina, kterou lze ihned podávat nebo uskladnit v chladničce. Zařízení pro šokové zmrazování Tecnomac jsou vybavena speciální funkcí pro zmrazení zmrzliny.

7 La cellule de refroidissement rapide de température est un outil indispensable pour l'activité du chef car elle permet à l'hôtelier de planifier et d'organiser à l'avance son activité, en offrant à ces clients un menu varié et complet. Ceci s'ajoute à un service rapide et efficace dans le respect absolu de la fraicheur et de l'aspect des aliments offerts. L'avantage principal, à part la très grande sûreté alimentaire (HACCP), est la toute nouvelle organisation de l'activité de la cuisine. En effet les pointes de travail et la répétition inutile des mêmes préparations chaque jour sont éliminées. Ceci rend chaque activité plus moderne et efficace. Konvektomat Four mixte Zařízení pro šokové zchlazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Konvektomat Four mixte Un laboratoire moderne de pâtisserie ne peut éviter d'utiliser les techniques du froid rapide. Aussi bien la surgélation rapide à -18 C que le refroidissement positif à +3 C permettent de travailler d'une façon très efficace, de réduire les temps de préparation, de réduire l'espace utilisé dans la conservation et d'augmenter la qualité et la sûreté alimentaire du produit. Grâce aux excellentes performances des cellules ConvoChill, les cycles de refroidissment sont rapides mais délicats et garantissent ainsi un résultat parfait pour n'importe quel produit de pâtisserie, cru et cuit, fini et semi-fini. Pec Four Zařízení pro šokové zchlazování/zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Pendant ces dernières années, le secteur de la boulangerie a subi une profonde transformation reliée à l'utilisation toujours plus importante de la technologie du froid. Les exigences de réduction du travail nocturne, de la main d'oeuvre, des heures supplémentaires et surtout de la nécéssité d'offrir aux consommateurs un choix de produits toujours plus vaste sont les raisons principales qui presente la cellule de refroidissement comme un outil fondamental pour les laboratoires modernes de boulangerie. La puissance et la qualité des cellules ConvoChill permettent la surgélation aussi bien du produit cru, précuit et cuit que du produit pré-levé et prêt àêtre mis au four (pains spéciaux, pizzas, fougasses, etc...). De cette façon, toutes les capacités des "techniques du froid" sont utilisées au mieux et dans tous les domaines Zařízení pro šokové zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur Přerušovač kynutí Fermentation contrôlée Pec Four La glace peut être plus ou mois crémeuse par rapport à la présence de micro-bulles d'air et micro- cristaux de glace. Pour préserver ces caractéristiques, il est nécessaire de refroidir rapidement la glace immédiatement après l'avoir travaillée. Cette opération contribue à la formation de micro-cristaux de glace et facilite la formation d'une légère barrière superficielle qui empêche au produit de se "dégonfler" et de laisser sortir l'air qui y est contenue. Le résultat final est une glace crémeuse, soyeuse et prête àêtre servie et conservée. Les cellules ConvoChill sont équipées d'une fonction spécifique pour le refroidissement rapide négatif de la glace. Výrobník zmrzliny Turbine horizontale Zařízení pro šokové zmrazování Cellule Chladnička k uskladnění Conservateur

8 Výhody Les avantages Zvýšení zisku Augmentation des profits AŽ 30% ÚSPORA ČASU Delší trvanlivost šokově zchlazeného zboží umožňuje lépe naplánovat výrobu a přípravu větších množství hotových výrobků a polotovarů - tím odpadne jejich každodenní příprava. Přitom je vždy zaručena vysoká jakost podávaných jídel. ÚSPORA PŘI NÁKUPECH Použití šokového zmrazování, které zaručuje zachování kvalitativních znaků potravin po dlouhou dobu, umožňuje nakupovat sezónní suroviny tehdy, kdy mají vysokou kvalitu a nízkou cenu. MÉNĚ PLÝTVÁNÍ Zařízení pro šokové zchlazování /zmrazování prodlužuje trvanlivost výrobků. Umožňuje tak personálu používat potraviny po delší dobu a tím významně snížit plýtvání RÉDUCTION DES GASPILLAGES L'abaissement rapide de la température prolonge la durée de conservation des aliments, en laissant tout le temps d'utiliser les mets préparés à l'avance et les matières premières, sans rien gaspiller. ECONOMIE DE TEMPS JUSQU'? 30% Grâce à la plus grande durée de conservation de l'aliment refroidi rapidement, il est possible de mieux planifier la production et de préparer à l'avance des quantités supérieures de plats et semi-finis, en évitant de devoir répéter la préparation chaque jour. Tout ceci sans altérer la qualité des aliments servis. ECONOMIE LORS DES ACHATS Grâce à la longue durée des produits surgelés, en conservant les qualités d'origine, il est possible d'acheter les ingrédients saisonniers lorsqu'ils sont moins chers et de meilleure qualité. MÉNĚ ZTRÁT NA HMOTNOSTI Po uvaření uniká z jídel vlhkost v podobě páry. Při šokovém zchlazení se odpařování zastaví - tím se sníží ztráta vody a tudíž i úbytek hmotnosti. V některých případech tím stoupnou výnosy až o 7 %. PERTE DE POIDS INFÉRIEURE Aprés la cuisson, les aliments laissent l'humidité s'évaporer. Avec le refroidissement rapide immédiatement aprés la cuisson, l'évaporation est bloquée ce qui réduit la perte d'eau et donc de poids. Si le produit est vendu au poids, on augmente ainsi les gains jusqu'á7%.

9 Zvýšení kvality Amélioration de la qualité SNÍŽENÍ RŮSTU BAKTERIÍ Množení bakterií je při teplotě jídla mezi +65 C a +10 C zvláště rychlé. Kolem +37 C se bakterie zdvojují každých 20 minut. Se zařízením pro šokové zchlazování Tecnomac lze nebezpečný rozsah teplot rychle překonat a snížit teplotu jádra na +3 C za méně než 90 minut. Množství bakterií, které je v pokrmech po uvaření, se tak sníží na minimum. Přitom se zvýší jakost, organoleptické vlastnosti a bezpečnost potravin. DODRŽENÍ NOREM HACCP Zařízení pro šokové zchlazování odpovídá směrnici o analýze rizik v kritických bodech pro potraviny HACCP a zajišťuje tak podstatné zlepšení bezpečnosti potravin MNOŽENÍ BAKTERIÍ NEPROBÍHÁ +90 C AUCUNE PROLIFÉRATION BAKTERIE SE ZAČÍNAJÍ MNOŽIT +65 C DÉBUT PROLIFÉRATION NIŽŠÍ ZTRÁTA VLHKOSTI Při šokovém zchlazení se bezprostředně zastaví odpařování vody obsažené v potravinách, což zabraňuje jejich vysychání. Se správným obsahem vody v jídle často souvisí jeho chuť a vůně. MAXIMÁLNÍ MNOŽENÍ BAKTERIÍ ke zdvojení bakterie dochází každých 20 minut +37 C +10 C PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE MAXIMUM Bactéries doublées toutes les 20 minutes MOINDRE DÉSHYDRATATION Le refroidissement rapide bloque immédiatement l'évaporation de l'eau contenue dans les aliments, en évitant ainsi la déshydratation. Souvent, la fragrance et le go?t des aliments sont liés? la juste quantité d'eau contenue dans les aliments. VELMI POMALÉ MNOŽENÍ BAKTERIÍ +3 C TRÉS FAIBLE PROLIFÉRATION BACTÉRIENNE BOHATŠÍ JÍDELNÍČEK Delší trvanlivost šokově zchlazených pokrmů a polotovarů umožňuje rozšířit nabídku, aniž by se tím zkomplikovala organizace práce. MENU PLUS RICHE La durée prolongée de conservation des produits et des semi-finis refroidis permet d'augmenter le nombre des aliments offerts, sans pour autant compliquer l'organisation de la production. RÉDUCTION DE LA CHARGE BACTÉRIENNE La prolifération bactérienne est très rapide lorsque l'aliment a une température comprise entre +65 C et +10 C. Aux alentours de +37 C, les bactéries doublent toutes les 20 minutes. La cellule ConvoChill permet de "traverser" rapidement l'intervalle des températures dangereuses, en abaissant le cœur de l'aliment à +3 C en moins de 90 min. De cette manière, la charge bactérienne présente dans les aliments après la cuisson est réduite au minimum, tout en améliorant la qualité et les propriétés organoleptiques. RESPECT DES NORMES HACCP L utilisation de la cellule améliore considérablement la sécurité alimentaire des aliments, en garantissant le respect total des normes HACCP.

10 Technická řešení Les solutions techniques Ovládací panel Tableau des commandes Velmi snadné ovládání, panel obsahuje všechny funkce nutné pro jednotlivé procesy. Très facile à utiliser et muni de toutes les fonctions nécessaires aux différents procédés. Cyklus řízený teplotou nebo časem Contrôle cycle avec sonde? c?ur ou chrono Displeje pro indikaci teploty a času Visualisation des températures et temps Stavový displej (šokové chlazení/ šokové mrazení/ uchovávání) Afficheur d'état (Refroidissement- Conservation) Zabudovaná tiskárna (na objednávku) Imprimante (option) Sterilizační UV-C lampy (na objednávku) Lampe UV-C de stérilisation (option) 99 programmů 99 programmes Odmrazování horkým plynem Dégivrage SPECIÁLNÍ FUNKCE / FONCTIONS SPÉCIALES PAMĚŤ ALARMŮ PODLE HACCP ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ ZMRZLINY AUTOMATICKÁ KONTROLA ZASUNUTÝCH ČIDEL PRO MĚŘENÍ TEPLOTY JÁDRA SOFTWARE PRO PŘIPOJENÍ POČÍTAČE (NA OBJEDNÁVKU) MÉMOIRE ALARMES HACCP (OPTION POUR T5/14) FONCTION SURGÉLATION CRÈME GLACÉE CONTRÔLE AUTOMATIQUE INTRODUCTION SONDE À CŒUR SOFTWARE POUR RACCORDEMENT À UN PC (OPTION)

11 Pracovní cykly Cycles de refroidissement RYCHLOCHLAZENÍ REFROIDISSEMENT "SOFT" Vhodné pro choulostivé pokrmy nebo tenké či drobné potraviny jako rýže, zelenina, fritované výrobky Approprié aux aliments délicats et fins comme le riz, les légumes, les produits frits. 95 C 3 C 0 C -20 C JÁDRO POTRAVINY COEUR DU PRODUIT VZDUCH AIR 90 min ŠOKOVÉ ZCHLAZENÍ (HARD) REFROIDISSEMENT "HARD" 95 C Velmi efektivní pro husté nebo mastné výrobky a velké kusy potravin Tr?s efficace pour les aliments épais, gras et en gros morceaux. 20 C 3 C 0 C -20 C JÁDRO POTRAVINY COEUR DU PRODUIT VZDUCH AIR 90 min ŠOKOVÉ ZMRAZENÍ SURGÉLATION 95 C Vhodné pro všechny potraviny Approprié? tous les produits alimentaires. 20 C 3 C 0 C CUORE DEL PRODOTTO COEUR DU PRODUIT -18 C -40 C VZDUCH AIR 240 min

12 Technická řešení Les solutions techniques UV-C lampa (na objednávku) Sterilizuje vnitřní prostor mrazničky. Používá se po čištění přístroje. Užitečná i pro sterilizaci pracovního náčiní. Lampe UV-C (Option). Stérilise la cellule apr?s le nettoyage de l'appareil. Utile également pour stériliser les instruments de travail. Čidlo pro měření teploty jádra Kontroluje automaticky dobu cyklu šokového chlazení. Má kónický tvar pro snadné vyjímání bez nutnosti nahřátí čidla. Sonde à piquer. Contrôle automatiquement la durée du cycle. A une forme conique pour être facilement extraite sans être chauffée. Univerzální stojan na nádoby Dá se snadno vyjmout (čištění). Umožňuje dobrou cirkulaci chladicího vzduchu a zvyšuje tak funkčnost mrazničky. Vhodný pro gastronádoby GN 1/1 i EN 600 x 400. Clayette porte-bacs. Facile à extraire pour le nettoyage, elle est réalisée de manière à faciliter le passage de l'air de refroidissement, en augmentant l'efficacité de la machine. odmrazování horkým plynem kolečka (na objednávku) typy vhodné pro vozíky z konvektomatu Tiskárna (na objednávku) Tiskne data, teploty a časy v průběhu cyklů šokového chlazení nebo uchovávání potravin. Dégivrage à gaz chaud (T3 et T5/14 exclus) Roues (Option) Modéles compatibles avec fours Imprimante (Option). Impression des températures et des temps durant tous les cycles de refroidissement et de conservation.

13 Vyjímatelný filtr kondenzátoru (pouze u typů T5 a T14). Umožňuje rychlé čištění kondenzátoru a zabezpečuje tím vysokou účinnost spotřebiče, snížení spotřeby a nákladů na údržbu. Filtre extractible du condensateur (pour modelles T5/20 et T14). Permet un nettoyage rapide du condensateur en garantissant l'efficacité, réduction des consommations et des coûts de maintenance. Paměť HACCP (pozn. překl.: v angličtině navíc text: Standard on all machines.) Ukládá všechny alarmy HACCP s uvedením času, data a typu alarmu. Mémoire HACCP Elle enregistre toutes les alarmes HACCP, en indiquant l'heure, la date et le type d'alarme (Option pour T5/14). Výparník je snadno přístupný. Minimální ztráta vlhkosti díky nepřímému proudu vzduchu. Zaoblené hrany napomáhají bezproblémovému a rychlému čištění. Evaporateur ouvrant, avec débit d'air indirect que garanti basse déshydratation. Angles arrondis. Permettent un nettoyage aisé et rapide de la cellule. Speciální konstrukce pro cukrářské výrobky (na objednávku). Velmi variabilní - možnost nastavení vzdálenosti nosných lišt po 10 mm. Structure spéciale pour pâtisserie (Option). Extrêmement polyvalente grâce au réglage de 10 mm du pas entre les glissières.

14 Produktová řada La gamme T3 3 plechy - niveaux GN 2/3 (354 x 325 mm) 2 nádoby na zmrzinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT- Pas entre niveaux 70 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 600 mm Hlouba - Profondeur 600 mm Výška - Hauteur 400 mm VÝKON* - Rendement* T3 7 kg 600 W LEVÉ DVEŘE - Charnières porte à gauche 5 kg JMENOVITÉ NAPĚTÍ - Voltage 230 V / 1 / 50 Hz INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé T5 5 plechů - niveaux 600 x 400 mm 5 plechů - niveaux GN 1/1 6 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 800 mm Hlouba - Profondeur 700 mm Výška - Hauteur mm VÝKON* - Rendement* T5 / 14 T5 / kg 20 kg T5 / W T5 / W 8 kg 12 kg JMENOVITÉ NAPĚTÍ - Voltage 230 V / 1 / 50 Hz INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé ZAMĚNITELNÉ OTEVÍRÁNÍ - Porte reversible T14 14 plechů - niveaux 600 x 400 mm 14 plechů - niveaux GN 1/1 18 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 800 mm Hlouba - Profondeur 800 mm Výška - Hauteur mm VÝKON* - Rendement* T14 / 40 T14 / kg 65 kg T14 / W T14 / W 30 kg 50 kg INTEGROVANÝ KOMPRESOR Groupe incorporé VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Options Konstrukce s variabilní roztečí (krok 10 mm) - Clayette a pas variable 10 mm Výška 850 mm - Hauteur 850 mm Kolečka - Roues *Údaje při teplotě prostředí +32 C a 125 g náplně dle DIN 8953/8954 *Avec température ambiante de +32 C et avec charge d'échantillons standards de 125 g selon normes DIN 8953/8954 ZAMĚNITELNÉ OTEVÍRÁNÍ - Porte reversible VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Options Konstrukce s variabilní roztečí (krok 10 mm) - Clayette a pas variable 10 mm Samostatný kompresor - Groupe à distance Kolečka - Roues Verze pro Convotherm (T15-c+) Modèle pour four Convotherm (T14-C+) **Včetně instalační sady 10 m **Kit d'instalation a 10 m inclus

15 T20-te 20 plechů - niveaux 600 x 400 mm 20 plechů - niveaux GN 1/1 44 nádob na zmrzlinu 5 lt - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 68 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 900 mm Hlouba - Profondeur 1190 mm Výška - Hauteur 2295 mm VÝKON* - Rendement* T20-te / 80 T20-te / kg 110 kg T20-te / W T20-te / W 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Rozměry - Dim. 700 x 1100 x 720 mm PRAVÉ DVEŘE (levé dveře na objednávku) Charnières porte à droite (a gauche sur demande) T20-ca 1 vozík - chariot GN 1/1 1 vozík - chariot 600 x 400 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 650 x 550 x 1800 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 900 mm Hlouba - Profondeur 1190 mm Výška - Hauteur 2180 mm VÝKON* - Rendement* T20-ca / kg T20-ca / kg T20-ca / W T20-ca / W 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Rozměry - Dim. 700 x 1100 x 720 mm PRAVÉ DVEŘE (levé dveře na objednávku) Charnières porte à droite (a gauche sur demande) T20-C+ 1 vozík pro konvektomat CONVOTHERM (Plus 3) 1 chariot pour four CONVOTHERM (Plus 3) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1040 mm Hlouba - Profondeur 1020 mm Výška - Hauteur 2275 mm VÝKON* - Rendement* T20-C+ / kg T20-C+ / kg T20-C+ / W T20-C+ / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm

16 T20-R 1 vozík pro konvektomat RATIONAL 201 (SCC) 1 chariot pour four RATIONAL 201 (SCC) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1040 mm Hloubka - Profondeur 1020 mm Výška - Hauteur 2275 mm VÝKON* - Rendement* T20-R / kg T20-R / kg T20-R / W T20-R / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm T24 12 plechů - niveaux 600 x 800 mm 12 plechů - niveaux GN 2/1 56 nádob na zmrzlinu - bacs pour glace 5 lt ROZTEČ NOSNÝCH LIŠT - Pas entre niveaux 80 mm ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1250 mm Hloubka - Profondeur 1100 mm Výška - Hauteur 1530 mm VÝKON* - Rendement* T24 / kg T24 / kg T24 / W T24 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm T24-C+ 1 vozík pro konvektomat CONVOTHERM (Plus 3) 1 chariot pour four CONVOTHERM (Plus 3) ROZMĚRY - Dimensions Šířka - Largeur 1250 mm Hloubka - Profondeur 1100 mm Výška - Hauteur 1530 mm VÝKON* - Rendement* T24-C+ / kg T24-C+ / kg T24-C+ / W T24-C+ / W PRAVÉ DVEŘE 65 kg 95 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 700 x 1100 x 720 mm

17 T30 1 vozík - chariot GN 2/1 1 vozík - chariot 600 x 800 mm 1 vozík pro konvektomaty - chariot fours GN 2/1 VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 860 x 920 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1370 mm Hloubka - Profondeur 1210 mm Výška - Hauteur 2274 mm VYKON* - Rendement* T30 / kg T30 / kg T30 / W T30 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 95 kg 125 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 900 x 1200 x 800 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté T40 1 vozík - chariot GN 2/1 1 vozík - chariot 800 x 1000 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 900 x 1090 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1550 mm Hloubka - Profondeur 1370 mm Výška - Hauteur 2274 mm VYKON* - Rendement* T40 / kg T40 / kg T40 / W T40 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 135 kg 175 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim. 900 x 1300 x 850 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Option Další dveře - Version traversante Dveře s kompatibilní s vozíky pro konvektomaty Versions spéciales pour fours mixtes T50 2 vozíky - chariots GN 2/1 2 vozíky - chariots 600 x 800 mm VNITŘNÍ ROZMĚRY Dimensions intérieures utiles 900 x 1450 x 2000 mm ROZMĚRY- Dimensions Šířka - Largeur 1780 mm Hloubka - Profondeur 1790 mm Výška - Hauteur 2330 mm VYKON* - Rendement* T50 / kg T50 / kg T50 / W T50 / W PRAVÉ DVEŘE Charnières porte à droite 250 kg 360 kg SAMOSTATNÝ KOMPRESOR** Groupe à distance** Dim. - Dim x 1750 x 900 mm PŘÍSTROJ SE DODÁVÁ ROZMONTOVANÝ Appareil livré démonté VYBAVENÍ NA OBJEDNÁVKU - Option Další dveře - Version traversante

18 MONTYCON gastro s.r.o. - Slévárenská 437/2, Ostrava Mar. Hory Tel , Fax: , Mobil: MONTYCON gastro s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny jednotlivých typů a technických údajů. Enodis se réserve le droit d'effectuer des changements technique et/ou esthétiques sans avis prèalable.

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5

Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 5 Manuel d'utilisation 4 Pokyny pro uživatele 2 1 4 3 6 1 : Interrupteur marche / arrêt - Hlavní vypínač Zapnuto/Vypnuto L interrupteur principal de la S LAN permet la mise sous tension et l arrêt des prises.

Více

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne?

Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Sylvain Levey: Dyť je to prdel, ne? Překlad Natálie Preslová (ukázka) 2 2: Koukni na něj. Co vidíš? 1: Muže na zemi. Klečí. 2: Třese se. 1: Možná je mu zima. 2: Možná. 1: Sklonil hlavu. 2: Stydí se. 1:

Více

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn

Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Příloha č. 2 Specifikace strojů a zařízení - Gastro k VZ Dodávka a montáž zařízení a technologie gastro pro objekt Envicentrum Podbranský mlýn Úvod zadání k výrobkům: Použitelné materiály a zpracování

Více

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka.

Produkty. Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Produkty Podrobnosti Šití Naše společnost šije opony a další závěsy přímo na míru danému prostoru, přitom klademe velký důraz na přání zákazníka. Akustické materiály Nabízíme řadu řešení pro odzvučení

Více

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0

CDT. Kondenzační odvlhčování. PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. 0 CDT Kondenzační odvlhčování CDT 20 Str. 3 CDT 30 Str. 7 CDT 30S Str. 11 CDT 40 Str. 15 CDT 40S Str. 19 CDT 60 Str. 23 CDT 90 Str.

Více

New Chill. Srdce a Rozum

New Chill. Srdce a Rozum New Chill Srdce a Rozum New Chill Srdce a Rozum 2 Vaření vyvolává racionální pocity výběru nejlepších pracovních nástrojů. Šéfkuchaři soutěží ne jen kreativitou, estetikou a dobrou chutí každé porce, ale

Více

Šokové chlazení a mražení pro gastronomii

Šokové chlazení a mražení pro gastronomii Šokové chlazení a mražení pro gastronomii Většina potravin obsahuje přirozené bakterie, které se za optimálních podmínek(teplota,vlhkost) pomnožují a znamenají tak pro spotřebitele riziko. Nejkritičtější

Více

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty

KONVEKTOMATY. Konvektomaty... 249. Regenerátory... 255. Udržovací skříně... 255. Příslušenství... 256. Konvektomaty ... 249 Regenerátory... 255 Udržovací skříně... 255 Příslušenství... 256 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační www.rmgastro.cz www.rmgastro.pl 247 Ve zkratce: RM GASTRO VISION je generace

Více

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Prague MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Prague Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Paris Généralités, fonctions et liste des lieux et des monuments GÉNÉRALITÉS Consigne : Présentez les informations générales sur Paris : la

Více

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague

Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague Francouzsko-český institut řízení Institut Franco-Tchèque de Gestion Vysoká škola ekonomická v Praze Université ď Economie de Prague IFTG Francouzsko-český institut řízení (IFTG) je vzdělávacím střediskem

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour

Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour Gymnázium Jana Nerudy Zpráva o průběhu aktivit projektu Comenius Regio Lycée Jan Neruda / Lycée Philippe Lamour I Nom de l activité : Défis Sciences et Mathématiques par le biais de la visioconférence

Více

ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty

ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty ChefLux Česky ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 1/1 konvektomaty 8 Doplňkové vybavení a příslušenství 9 Technické detaily

Více

Název: Titrage conductimétrique

Název: Titrage conductimétrique Název: Titrage conductimétrique Výukové materiály Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika,

Více

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu)

PROFESIONAL set. Obsah modulu PROFESIONAL SET. CENA ZA MODUL 57.900,- Kč TECHNICKÁ DATA. Doporučené příslušenství (není součástí setu) PROFESIONAL set Obsah modulu PROFESIONAL SET KLI13003076 1 Plně automatická plnička klimatizací PICCOLA EVO s tiskárnou KLI488016P 1 PAG univerz. kompresorový olej s kontrastní látkou (480 ml) CAR580 1

Více

NOVINKA! Chytře zkombinováno: hotové sady gastronádob pro váš parní konvektomat.

NOVINKA! Chytře zkombinováno: hotové sady gastronádob pro váš parní konvektomat. NOVINKA! Chytře zkombinováno: hotové sady gastronádob pro váš parní konvektomat. Jednoduché, praktické a dobře promyšlené: sady gastronádob od firmy BLANCO pro váš parní konvektomat. Hledáte dobrou základní

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru

Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110. Velká síla na nejmenším prostoru Jednonádržová myčka s automatickým posuvem košů STR 110 Velká síla na nejmenším prostoru Optimální mycí výsledky STR 110 vysoký výkon a flexibilita Winterhalter specialista na inovativní řešení mytí +

Více

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu

KONJUNKTIV. nahrazení kondicionálu minulého v knižním stylu spojovací způsob KONJUNKTIV Zatímco čeština rozlišuje tři slovesné způsoby: indikativ (oznamovací), imperativ (rozkazovací) a kondicionál (podmiňovací), francouzština definuje čtvrtý slovesný způsob, jímž

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

t Zjednodušme si to 7 37 47 5

t Zjednodušme si to 7 37 47 5 VESTAVNÉ 1 ROSTNÝ 3 4 Zjednodušme si to 7 37 47 5 Sledujte náš #EasyTeam zanussi.co.uk/easyteam 6 S LOGEM LAYAR 7 VŠE NA 8 A LEHCE 9 PYRO Space Druh trouby: multifunkční trouba Multiplus s kruhovým topným

Více

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky

Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Časopis pro pěstování matematiky a fysiky Miloš Neubauer O spojitých funkcích, nabývajících každé své hodnoty konečněkrát Časopis pro pěstování matematiky a fysiky, Vol. 63 (1934), No. 2, 1--8 Persistent

Více

Maximální výkon na minimálním prostoru. Kompaktní Convotherm konvektomaty pro všechny Vaše požadavky.

Maximální výkon na minimálním prostoru. Kompaktní Convotherm konvektomaty pro všechny Vaše požadavky. Maximální výkon na minimálním prostoru. Kompaktní Convotherm konvektomaty pro všechny Vaše požadavky. Convotherm konvektomaty přesně na míru Vašeho provozu. Chytří kuchaři už to dávno vědí: úspěšné vaření

Více

Žádost o práci v Lucembursku

Žádost o práci v Lucembursku Evropské služby zaměstnanosti Žádost o práci v Lucembursku Písemné podklady V Lucembursku není dán žádný všeobecně platný styl žádání o práci. Často hraje roli to, z jaké země podnik nebo firma pochází,

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector.

Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. Pro každý úkol jsou zde jednotky Vector. LEHKÉ A JEDNODUCHÉ Je vašim cílem udržení stálé teploty na dlouhé vzdálenosti s maximálním užitečným zatížením a minimálním prostojem? Jednotka Vector 1350 v sobě

Více

Vždy perfektní výsledek.

Vždy perfektní výsledek. LineMiss Česky LineMiss Vždy perfektní výsledek. REJSTŘÍK Technologie 4-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Baking Essentials Integrované technologie 8-9 Ovládací panel - MAXI.Link Elektrické pece 600x400

Více

Mezikulturní komunikace: francouzština

Mezikulturní komunikace: francouzština Mezikulturní komunikace: francouzština Modelový test Celkem 76 bodů, 60 minut 1) Přeložte do češtiny. (20 bodů) Les Français adorent jouer avec leur langue : qu ils soient écrivains, hommes politiques,

Více

BETTER VINOTÉKY VLHKOST

BETTER VINOTÉKY VLHKOST BETTER VINOTÉKY VLHKOST Vinotéky jsou vybaveny antikorozními hliníkovými stěnami SRA (hliník s reliéfem kamene). Okolní vlhkost přirozeně obsažená ve vzduchu je udržována na garantované ideální úrovni

Více

Finishing lepší, než čerstvě uvařené

Finishing lepší, než čerstvě uvařené Finishing lepší, než čerstvě uvařené Talíř banket Ná Talíř à la carte Finishing nová dimenze přípravy jídel Obvykle se v současnosti pokrmy udržují v teple např. v ohřívacích skříních či ve výlohách. To

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR)

NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) A3 (b)(6) Pravidel pro řešení sporů o domény.eu (Pravidla ADR) NÁLEZ SENÁTU K ŽÁDOSTI O ZMĚNU JAZYKA ADR ŘÍZENÍ (ROZHODNUTÍ) ADR Centrum pro řešení sporů o domény.eu při Rozhodčím soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (Rozhodčí

Více

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw)

s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) Tepelné čerpadlo VZDUCH - VODA s ohřevem vody a hydraulickým modulem ARIANEXT - 8 kw (připravujeme 10 a 12 kw) kompaktní tepelné čerpadlo s doplňkovým elektroohřevem ARIANEXT COMPACT 8 kw ARIANEXT PLUS

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Tepelné čerpadlo země/voda

Tepelné čerpadlo země/voda možnost AlphaWebu Ovládejte svoje tepelné čerpadlo jednoduše prostřednictvím počítače! INOVATIVNÍ TEPELNÁ CENTRÁLA WZ S Tepelné čerpadlo země/voda TEPELNÁ ČERPADLA Specialista na tepelná čerpadla Kompetentní

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

Technická specifikace AIROASIS

Technická specifikace AIROASIS Technická specifikace AIROASIS Revision DD 280113-CZ AIROASIS D125 Str. 2 AIROASIS D165 Str. 4 POZNÁMKY Str. 6 Komunikační centrum PERFEKTUMGROUP AIR PERFEKTUM Group, s.r.o. CZ 18200 Praha 8, Davídkova

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort.

Tepelná čerpadla. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody. Chytrá řešení pro individuální komfort. Tepelná čerpadla vzduch/voda pro vytápění a přípravu teplé vody Chytrá řešení pro individuální komfort Tepelná čerpadla Teplo pro život Tepelná čerpadla Supraeco SAO-1 vzduch/voda Tepelná čerpadla Junkers

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

ChefLux. Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. ChefLux Konvektomaty 4-5. GN 2/1 & GN 1/1 pece 8-9

ChefLux. Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK. ChefLux Konvektomaty 4-5. GN 2/1 & GN 1/1 pece 8-9 ChefLux Česky ChefLux Snadné. Ve všech směrech. REJSTŘÍK ChefLux Konvektomaty 4-5 12, 7 gastronádoby - 20 gastronádob Technologie 6-7 AIR.Plus - STEAM.Plus DRY.Plus - Cooking Essentials GN 2/1 & GN 1/1

Více

10 důvodů. proč zvolit latex od

10 důvodů. proč zvolit latex od 10 důvodů proč zvolit latex od PŘEVRACET SE NEBO NEPŘEVRACET - TO JE OČ TU BĚŽÍ V tom to sporu převracet se nebo nepřevracet je správně pouze jediné: lidé, kteří mohou lehce měnit polohy při spánku si

Více

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby

WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ MIkROVLNNÉ TROuby WHIRLPOOL VOLNĚ STOJÍCÍ mikrovlnné trouby MULTIFUNKČNÍ A MIKROVLNNÉ TROUBY Chef: tradiční výkon při přípravě jídla s rychlostí mikrovlnné trouby Chef využívá předností inteligentní technologie 6. smysl

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 11.11.2013

Více

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY

CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY CLIL VE VÝUCE INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY Orlová 2012 ÚVOD Publikace, která se Vám dostává do rukou, je jedním ze stěžejních výstupů projektu CLIL DATABASE tvorba metodických a učebních materiálů

Více

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers

GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra. Spolehlivost s nízkou spotřebou energie. 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers GEA Ultra-DENCO : Přesná klimatizace pro datová centra Spolehlivost s nízkou spotřebou energie 09/2012 (CZ) GEA Heat Exchangers vysoké nízké Numerická simulace proudění Tlakové pole Tlakové pole na tepelném

Více

HDT PATENTNÍ TECHNOLOGIE. Nulová vzdálenost mezi chladičem a LED chipem. 100% odvod tepla TVAR CHLAZENÍ

HDT PATENTNÍ TECHNOLOGIE. Nulová vzdálenost mezi chladičem a LED chipem. 100% odvod tepla TVAR CHLAZENÍ DREAM EC LED osvětlení HIGH POWER LIGHT Technické parametry: LED Model: Cs145100 POUŽITÍ: Výrobní haly Sportovní haly Sklady Tunely Životnost 50.000 hod. Záruka 5 let CREE LED / Bridgelux MEAN WELL DRIVER

Více

Prodej nové zařízení Servis Poradenství

Prodej nové zařízení Servis Poradenství Gastro E-mail: info@gastrorubini.cz Web: www.gastrorubini.cz Prodej nové zařízení Servis Poradenství Pracujeme pro Vás Prodej použitého zařízení Výkup použitého zařízení Výprodej zařízení nového KO VEKTOMATY

Více

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej.

Sundaram KS. Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ. Uživatelská konfigurace provozu. Snadná montáž. Detailní displej. Sundaram KS Vysoce účinný sinusový měnič a nabíječ Sundaram KS 1K/2K/3K Sundaram KS 4K/5K > Střídač s čistým sinusovým průběhem > Výběr rozsahu vstupního napětí pro domácí spotřebiče a osobní počítače

Více

Accord Canada / République Tchèque

Accord Canada / République Tchèque Accord Canada / République Tchèque Demande de prestations tchèques Voici des renseignements importants dont vous devez tenir compte au moment de remplir votre demande. Veuillez vous assurer de signer la

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší francouzsky-česky Všechno nejlepší : Manželství Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations et meilleurs vœux à vous deux pour

Více

Regálový systém. Regálový systém. Cenová kalkulace. Informační tabulky ... 1 ... 2 ... 3

Regálový systém. Regálový systém. Cenová kalkulace. Informační tabulky ... 1 ... 2 ... 3 Regálový systém Regálový systém... 1 Cenová kalkulace... 2 Informační tabulky... 3 Regálový systém Rádi bychom Vás seznámili se zajímavým produktem z naší nabídky. Jedná se o regálový systém, který se

Více

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky

bab.la Fráze: Osobní Všechno nejlepší česky-francouzsky Všechno nejlepší : Manželství Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí. Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai

REPORTÉR. modrý. 2 / 2013 květen mai modrý REPORTÉR Časopis pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 2 / 2013 květen mai Laurent Barrieux

Více

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005»

2 / Nejlepší obchodní projekty Vítězství Dalkie 2005. Les meilleurs projets commerciaux des «Victoires de Dalkia 2005» 2 / 2005 duben april Reporter bleu, une revue de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností Dalkia v České republice (Dalkia ČR, Dalkia Ostrava, OLTERM & TD Olomouc,

Více

KONVEKTOMATY RATIONAL ČAS NA TO PODSTATNÉ! RATIONAL SelfCooknigCenter whitefficiency

KONVEKTOMATY RATIONAL ČAS NA TO PODSTATNÉ! RATIONAL SelfCooknigCenter whitefficiency Predaj, servis, revízie všetkých gastrozariadení a doplnkov Divina-Lúky 27, 013 31 Žilina, Slovakia tel./fax: 041/5684 591, mob: 0903 513 434 e-mail: omes@omes.sk, www.omes.sk KONVEKTOMATY RATIONAL ČAS

Více

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027

ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 ICS 75.180.10 ČSN EN ISO 19901-6 OPRAVA 1 45 0027 Květen 2012 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Zvláštní požadavky na příbřežní konstrukce Část 6: Námořní a provozní činnost Úřad pro

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Regálový systém

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Regálový systém Tabulky rozměrů a nosnosti... 35 Sestava 373... 36 Sestava 475... 37 Sestava 577... 38 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační www.rmgastro.cz www.rmgastro.pl 33 Rádi bychom Vás seznámili se

Více

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre

REPORTÉR. modrý. 4 / 2011 listopad novembre modrý REPORTÉR Čtvrtletník pro zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice Le Reporter bleu, une revue pour les clients de Dalkia en République tchèque 4 / 2011 listopad novembre

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw

Řada střídačů TripleLynx MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Řada střídačů TripleLynx Srovnávací solární střídač od společnosti Danfoss 3fázový bez transformátoru 10, 12,5 a 15 kw SOLAR INVERTERS 98% Maximální výkon po celý den Střídače

Více

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný

Conditionnel présent Podmiňovací způsob přítomný VY_32_INOVACE_FJ_155 Podmiňovací způsob přítomný TEST Mgr. Martina Šenkýřová Období vytvoření: duben 2013 Ročník: třetí a čtvrtý (opakování) SŠ Tematická oblast: Gramatika-morfologie: slovesné časy a způsoby

Více

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla LuminiGrow 600R1 Nejpokročilejší LED svítidla, Vaše nejlepší volba! Vlastnosti LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Vysoký výkon Výkonné 5W LED diody Osram běží

Více

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Posuvný regálový systém...

REGÁLOVÝ SYSTÉM. Tabulky rozměrů a nosnosti... 35. Sestava 373... 36. Sestava 475... 37. Sestava 577... 38. Posuvný regálový systém... Tabulky rozměrů a nosnosti... 35 Sestava 373... 36 Sestava 475... 37 Sestava... 38 Posuvný regálový systém... 40 Vzorové cenové kalkulace... 43 Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační 33 Rádi

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám FRANCOUZSKÝ JAZYK FJMZD13C0T04 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha.

KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA. Praktické pro každý den. www.unipro-alpha. » KOMPAKTNÍ A RYCHLÝ STERILIZÁTOR PRO «VAŠI LABORATOŘ. STERILIZACE TESTOVÁNÍ MATERIÁLŮ ŽIVNÁ MÉDIA www.unipro-alpha.com Praktické pro každý den. RYCHLÁ PŘÍPRAVA VE 3 KROCÍCH NAPLNĚNÍ Velký užitečný objem

Více

Tepelná čerpadla p p 61AF

Tepelná čerpadla p p 61AF Heating Tepelná čerpadla p p 61AF Vzduch A r wat - voda r VYSOKOTEPLOTNÍ VYTÁPĚNÍ Technologie a udržitelnost OD ROKU 1902 Důvěryhodná značka Když Willis Carrier vynalezl v roce 1902 první systém pro klimatizaci

Více

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903

Paris ville, administration MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 1 Paris ville, administration Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší odborná

Více

Světová novinka od firmy BLANCO: dokonale chlazený systém pro ekonomické rozdělování jídel.

Světová novinka od firmy BLANCO: dokonale chlazený systém pro ekonomické rozdělování jídel. 1 Světová novinka od firmy BLANCO: dokonale chlazený systém pro ekonomické rozdělování jídel. 2 Revoluce pro cook & chill: volnost, čistota, hospodárnost. Firma BLANCO již dlouhá léta vyvíjí inteligentní

Více

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040

ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 ICS 23.040.01; 75.200 ČSN EN ISO 14692-4 OPRAVA 1 45 0040 Leden 2008 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA Naftový a plynárenský průmysl Sklolaminátová potrubí (GRP) Část 4: Výroba, montáž a provoz Český normalizační

Více

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se.

Seigneur, prends pitié. Pane, smiluj se. Seigneur, prends pitié. Kriste, smiluj se. O Christ, prends pitié. Kriste, smiluj se. + Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista i láska Otcova i společenství svatého Ducha s vámi se všemi. + Au nom du Père, et du Fils, et de l'esprit Saint. La grâce de Jésus

Více

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter

+++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ winterhalter celkový program +++ winterhalter +++ Winterhalter +++ Řešení se systémem Již mnoho let je značka Winterhalter ve svém oboru pojmem. S inovativními řešeními mytí je firma Winterhalter jedním

Více

Neporazitelné od samého začátku!

Neporazitelné od samého začátku! MANN-FILTER Neporazitelné od samého začátku! Skutečné hodnoty, které platí >> Kvalita originálního dílu Moderní kompresory vyžadují vyzrálou filtrační techniku v kvalitě prvovýroby. Termín OE kvalita není

Více

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz

podlahové vytápění elegance ohřevu Elektrické Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz Elektrické podlahové vytápění Úsporné a účinné Komfortní a zdravé Jednoduchá montáž Malá tloušťka (cca 3 mm) Bezúdržbový provoz elegance ohřevu O firmě Slovenská společnost HA-KL dnes úspěšně využívá svoje

Více

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz

CITOTIG DC. Profesionální řada. Přenosná svařovací zařízení TIG dc. www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada Přenosná svařovací zařízení TIG dc www.airliquidewelding.cz CITOTIG DC Profesionální řada CITOTIG DC Profesional nabízí špičkovou technologii pro svařování TIG DC s uživatelsky

Více

Elektronicky řízený stroj určený do cukrářských a gastronomických provozů. A mnohem, mnohem více

Elektronicky řízený stroj určený do cukrářských a gastronomických provozů. A mnohem, mnohem více Elektronicky řízený stroj určený do cukrářských a gastronomických provozů. A mnohem, mnohem více Pastochef RTL Stroj Pastochef RTL míchá, vaří, pasterizuje, chladí a konzervuje dle moderních hygienických

Více

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM

KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM 2 KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INTEGROVANÝM TEPELNÝM ČERPADLEM Popis jednotky: Klimatizační jednotka s integrovaným tepelným čerpadlem je variantou standardních

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNA Příloha č.ii. Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Bítovská 1/1246 ******************************************************************************************** PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více

Průchozí myčka nádobí

Průchozí myčka nádobí Průchozí myčka nádobí WD-7 BECAUSE WE DO CARE Každá instalace se musí stát dobrou referencí! www.wexiodisk.cz WD-7 Nová generace kombinovaných myček pro malé a středně velké kuchyně. Nikdy dříve nebylo

Více

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda

Tepelná čerpadla. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. arotherm VWL vzduch/voda Tepelná čerpadla arotherm VWL vzduch/voda Vzduch jako zdroj tepla Tepelná čerpadla Vaillant arotherm

Více

JEDNODUCHÉ PODZEMNÍ KONTEJNERY-SEMI UNDERGROUND SEMI CONTAINERS EINFACHER UNTERIRDISCHER CONTAINER SEMI CONTENEURS SEMI ENTERRÉS

JEDNODUCHÉ PODZEMNÍ KONTEJNERY-SEMI UNDERGROUND SEMI CONTAINERS EINFACHER UNTERIRDISCHER CONTAINER SEMI CONTENEURS SEMI ENTERRÉS JEDNODUCHÉ PODZEMNÍ KONTEJNERY-SEMI UNDERGROUND SEMI S EINFACHER UNTERIRDISCHER SEMI CONTENEURS SEMI ENTERRÉS Všechny typy kontejnerů jsou zhotoveny z vysoce kvalitních materiálů se špičkovým gelcoatovým

Více

OBSAH:... 2 ÚVOD... 3

OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 OBSAH: OBSAH:... 2 ÚVOD... 3 A. INSTRUKCE PRO UŽIVATELE... 4 1. UPOZORNĚNÍ... 4 2. ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE... 5 2.1 UVEDENÍ DO PROVOZU... 5 2.2 ČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH ČÁSTÍ... 5 2.3 ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ... 5 3.

Více

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE

UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE AC Sparta Praha Mis à jour le 01/10/2014 16:48HEC UEFA EUROPA LEAGUE - SAISON 2014/15 DOSSIERS DE PRESSE Stadion Letná - Prague Jeudi, 2 octobre 2014 19.00HEC (19.00 heure locale) Groupe I - Journée 2

Více

ASUS Transformer Pad QSG

ASUS Transformer Pad QSG CZ7210 QSG Správce připojení 3G pro TF300TG Vložení karty SIM 1. Pomocí narovnané kancelářské svorky stiskněte tlačítko pro vysunutí úchytu na kartu SIM. 2. Vyjměte úchyt ze slotu. Vložte kartu SIM do

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01

FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 FRANCOUZSKÝ JAZYK FJIZD13C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie

Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Elektro-Praga Vysoká odolnost, design a úspory LED technologie Svítidla IK plus Variabilní, úsporná a velmi odolná Ideální osvětlení veřejných prostor, ve kterém se snoubí extrémní odolnost,

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky Jednoduchá obsluha hostů (kód: 65-007-H) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus (kód: 65) Povolání: Číšník Doklady potvrzující úplnou profesní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4

REPORTÉR. modrý. Co znamená pojem facility management? Qu entend-on par le facility management? str./p. 4 modrý REPORTÉR Le Reporter bleu, une revue pour les employés et clients de Dalkia en République tchèque Čtvrtletník pro zaměstnance a zákazníky společností patřících do skupiny Dalkia v České republice

Více

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie

Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Nové energetické štítky - Plus pro snižování nákladů domácího rozpočtu na energie Spotřeba energie v domácnostech představuje asi 25 % celkové průměrné spotřeby energie Evropské unie (v České republice

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více