Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů"

Transkript

1 Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín Brejcha M, Gumulec J, Klodová D, Wróbel M Hematologické odd. Onkologického centra J. G. Mendela, Nový Jičín Recenze: Penka M, Novotný J, Oddělení klinické hematologie FN Brno dostupné na

2 Diagnostika a léčba anemie u onkologických pacientů M. Brejcha, J. Gumulec, D. Klodová, M. Wróbel Hematologické odd. Onkologického centra J. G. Mendela, Nový Jičín Úvod Anemie je častým nálezem u pacientů s nádorovým onemocněním. Její přítomnost se výraznou měrou podílí na snížení kvality života onkologických pacientů a v některých případech může mít dopad na úspěšnost léčby. Léčba anemie se odvíjí od její příčiny, proto při nálezu anemie je vždy nejprve nutné objasnit její etiologii. Definice anemie a její klinické příznaky Anemie je charakterizována poklesem hladiny hemoglobinu pod fyziologickou mez (120 g/l u žen a 135 g/l u mužů). Současně zpravidla dochází i k poklesu hematokritu a počtu erytrocytů (tyto hodnoty mají ale menší význam, např. u thalasemie je počet erytrocytů zvýšený, při anemii a současné dehydrataci může být hematokrit normální) Klinické příznaky anemie jsou označovány jako anemický syndrom. Intenzita projevů anemického syndromu závisí na rychlosti vzniku anemie, její hloubce, příčině a přidružených chorobách. Mezi nejčastější projevy anemického syndromu patří slabost, únava bledost sliznic a kůže dušnost palpitace, bušení ve spáncích, hučení v hlavě závratě, ortostatická hypotenze deprese Rozdělení anemií dle patofyziologie (nejčastější typy anemie) Nedostatečná tvorba erytrocytů nedostatek železa nedostatek vitaminu B12 nedostatek folátu útlum krvetvorby (léky, ionizační záření, chemikálie, viry, idiopatický útlum) myelodysplastický syndrom (MDS) hemoblastózy, infiltrace kostní dřeně tumorózním procesem hemoglobinopatie Zkrácené přežívání erytrocytů hemolytické anemie získané (např. autoimunní hemolytická anemie, paroxysmální noční hemoglobinurie) vrozené (např. sférocytóza, srpkovitá anemie) mechanické poškození erytrocytů (např. mikroangiopatická hemolytická anemie, poškození při umělé srdeční chlopni, pochodová hemoglobinurie) Zvýšené krevní ztráty akutní posthemorhagická anemie chronická posthemorhagická anemie (typický je deficit železa) Kombinované příčiny anemie anemie chronických chorob (chronické infekty a záněty, jaterní choroby, revmatické choroby, hypotyreóza, renální insuficience) infiltrace kostní dřeně tumorem Základní diagnostická rozvaha u anemie Pro základní diagnostickou rozvahu je nejdůležitější zhodnocení objemu erytrocytů (MCV). Podle něj dělíme anemie na mikrocytární, normocytární a makrocytární. V diagnostické rozvaze je dále vstupně vhodné zhodnotit počet retikulocytů a distribuční šíři objemu erytrocytů (RDW), která je ukazatelem anisocytózy. Mikrocytární anemie (MCV < 80 fl) sideropenie (RDW > 15,2%, počet erytrocytů snížený) anemie chronických chorob (RDW < 15,2%, počet erytrocytů snížený) thalasemie (RDW < 15,2%, počet erytrocytů zvýšený) Normocytární anemie (MCV fl) např. počínající sideropenie, hemolýza (vysoké retikulocyty), smíšený deficit železa, vitaminu B12, folátu (RDW > 15,2%) např. anemie chronických chorob, akutní krevní ztráta (RDW < 15,2% ) Makrocytární anemie (MCV > 95 fl) abusus alkoholu deficit vitaminu B12 nebo folátu užívání léků (např. hydroxyurea, methotrexat, 6- mercaptopurin) hemolýza (vysoké retikulocyty, RDW > 15,2%) jaterní choroby MDS hypotyreóza Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 2

3 Vyšetření zaměřená na diagnosu příčiny anemie Vyšetřovací plán je u každého pacienta individuální. Jednotlivá vyšetření indikujeme na základě pracovní diagnózy, kterou jsme vytvořili po zhodnocení anamnézy, klinického stavu, a dále dle výše uvedeného rozdělení anemií na mikrocytární, normocytární a makrocytární Vyšetření k objasnění příčiny anemie (indikace individuálně) Krevní obraz s mikroskopickým zhodnocením diferenciálního rozpočtu bílých krvinek Počet retikulocytů Základní biochemický screening (urea, kreatinin, kyselina močová, jaterní testy) Metabolismus železa Hladina vitamínu B12, folátu Testy zaměřené na hemolýzu (LDH, bilirubin, haptoglobin, Coombsův test) Elfo bílkovin Vyšetření stolice na okultní krvácen Na základě klinického vyšetření, parametrů krevního obrazu, anamnézy indikujeme další testy (např. hormony štítné žlázy, revmatologické vyšetření) Indikace vyšetření kostní dřeně (aspirace, popř. trepanobiopsie): pancytopenie leukoerytroblastová reakce (přítomnost nezralých elementů bílé řady a jaderných prekurzorů červené řady v krevním nátěru, typické u karcinózy kostní dřeně) nevysvětlitelná anemie monoklonální gamapatie anemie s velmi nízkým počtem retikulocytů (méně než 0,1%) Vyšetření zásob železa Deficit železa je nejčastější příčinou anemie. Diagnostika sideropenie je při vyšetření běžně dostupných biochemických ukazatelů poměrně snadná, diagnostická úskalí nastávají v případech současného výskytu sideropenie a reakce akutní fáze. Rozdělení anemií v závislosti na zásobách železa a jeho dostupnosti pro erytropoezu Sideropenická anemie: železo pro erytropoezu chybí z důvodu nedostatečných zásob Anemie chronických chorob: zásoby železa jsou vysoké, je ale porucha jeho mobilizace pro erytropoezu kombinovaný stav Je-li zjištěna sideropenie, je na prvním místě nutno vyloučit chronické krevní ztráty a dle věku a pohlaví se zaměřit na vyšetření gastrointestinálního a urogenitálního ústrojí Nejčastěji používané biochemické ukazatele ke zhodnocení zásob železa sérové železo FeS (12,0-33 μmol/l): jeho snížení je nespecifickým ukazatelem, neboť snížené může být jak při sideropenii, tak anemii chronických chorob. Izolované vyšetření sérového železa má malý význam. ferritin (muži 30,0 310 ng/ml, ženy 22,0-180 ng/ml): nejdůležitější ukazatel zásob železa, u sideropenie typicky snížený. Patří mezi reaktanty akutní fáze, proto je zvýšený u onemocnění se zánětlivou reakcí. Hodnoty nad 100 ng/ml již ale prakticky vylučují sideropenii. transferin (2,5-4,3 g/l): transportní bílkovina pro železo. Při sideropenii zvýšený, při zánětlivé reakci naopak klesá. saturace transferinu (20,0-50%): Hodnota vypočtená z hladiny železa a celkové vazebné kapacity. Snížená bývá jak u sideropenie tak anemie chronických chorob. celková vazebná kapacita pro železo - CVK (45,0-76,0 μmol/l): zvýšení je velmi specifické pro sideropenii, má ale malou senzitivitu. Slouží pro výpočet saturace transferinu. solubilní transferinové receptory - stfr (0,3-2,0 mg/l): jejich zvýšení je ukazatelem poptávky tkání po železe. Jsou přímo úměrné expresi transferinových receptorů na membránách prekurzorů červené řady a k jejich zvýšení dochází při zvýšené potřebě železa a při proliferaci červené řady. Nejsou ovlivněny zánětlivou reakcí. TfR/log ferritin - TfR-F index (0-1,5): Představuje kombinací výsledků vyšetření stfr a ferritinu. Index přispívá k diagnóze sideropenie především u nemocných, u kterých současně probíhá zánětlivá reakce a u pacientů, u kterých je nutné odlišit zvýšení koncentrace stfr navozené sideropenií (stfr-f index je zvýšený) od zvýšení stfr způsobeného hyperproliferací erytropezy jiného původu, např. hemolýzou, inefektivní erytropoezou apod. (stfr-f index je nízký). cytochemické vyšetření kostní dřeně (Perlsova reakce) Tato metoda prokazuje přítomnost železa v erytroblastech a v makrofázích kostní dřeně. U sideropenie nenacházíme barvitelné železo v makrofázích. Nové možnosti vyšetření zásob železa (nejsou běžně dostupné) obsah hemoglobinu v retikulocytech (reticulocyte Hb content - CHr): časný ukazatel funkčního deficitu železa. Vyšetření vhodné k odhalení funkčního deficitu železa u pacientů léčených erytropoetinem procento hypochromních erytrocytů (HYPO, procento erytrocytů s MCHC < 280 g/l)). Vyšetření hodnotí nedostatek železa v průběhu několika měsíců Tato dvě vyšetření lze přirovnat k monitoraci glykémie u diabetiků. CHr je jako glykémie a HYPO je jako glykovaný hemoglobin Interpretace výsledků metabolismu železa k rychlé orientaci slouží především zhodnocení FeS, ferritinu a stfr FeS nízké, ferritin nízký, stfr zvýšené sideropenie FeS nízké, ferritin zvýšený, stfr snížené není sideropenie FeS nízké, ferritin zvýšený, stfr zvýšený sideropenie je pravděpodobná při hladině ferritinu < 100 μg/l, a je-li stfr-f index je zvýšený. Vhodné zhodnotit i CRP. Je-li zvýšené, může být hladina ferritinu ovlivněna akutní zánětlivou reakcí a má tedy menší výpovědní hodnotu. v nejasných případech je nezbytné provést cytochemické vyšetření kostní dřeně na přítomnost železa. Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 3

4 Diferenciální diagnostika sideropenie a anemie chronických chorob Sideropenie Anemie chronických onemocnění FeS Ferritin Transferin Saturace transferinu CVK stfr Sideroblasty v KD Siderofágy v KD FeS hladina sérového železa, CVK celková vazebná kapacita stfr solubilní transferinový receptor, KD kostní dřeň Léčba sideropenická anemie Základním principem je léčba příčiny, která vedla ke vzniku sideropenie Při substituci železa se doporučuje úvodní dávka mg p.o. denně, nebo 100 mg i.v. 1x denně či ob den Parenterální aplikace nevede k rychlejší úpravě hodnot hemoglobinu Při parenterální aplikaci železa je nutné monitorovat jeho zásoby v organismu Příčiny anemie u onkologických pacientů Příčina vzniku anemie u onkologických pacientů je multifaktoriální. Kromě obvyklých příčin, jako jsou krevní ztráty, útlum krvetvorby, hemolýza, infiltrace kostní dřeně, myelosuprese způsobená terapií, dochází u onkologických pacientů ke komplexu interakcí mezi populací nádorových buněk a imunitním systémem. Dochází pak ke zvýšené produkci zánětlivých cytokinů, které vedou ke kratšímu přežívání erytrocytů, supresi progenitorů červené řady, poruše utilizace železa a neadekvátní produkci erytropoetinu. Nejčastějšími důvody vzniku anemie u onkologických pacientů jsou krevní ztráty cytokiny indukovaná anemie útlum krvetvorby způsobený chemoterapií či radioterapií infiltrace kostní dřeně základním onemocněním autoimunní hemolytická anemie mikroangiopatická anemie Prevalence anemie u onkologických pacientů Prevalence anemie u maligních onemocnění závisí na typu malignity, stadiu, délce trvání choroby, intenzitě léčby, komorbiditě. K poklesu hladiny hemoglobinu dochází především při chemoterapii obsahující platinu a pokles hemoglobinu je dále závislý na počtu léčebných cyklů. Ve studii ECAS (European Cancer Anaemia Survey) byla prevalence anemie 39% u všech pacientů a závisela na typu tumoru a pokročilosti choroby. Nejvyšší prevalence byla u pacientů s lymfomy a myelomem (53%), gynekologickými tumory (49%), gastrointestinálními a kolorektálními tumory (39%). Prevalence anemie byla u léčených pacientů 54%. Při léčbě chemoterapií 63%, kombinované chemo-radioterapii 42% a samotné radioterapii 20%. Diagnostický postup u anemie onkologických pacientů Diagnostický postup k objasnění příčiny anemie u onkologických pacientů se příliš neliší od běžného vyšetřovacího postupu, který je uveden výše. Kromě laboratorních ukazatelů je nutné vždy zhodnotit i dobu vzniku anemie. Pokud byla anemie přítomna při zjištění malignity, uvažujeme dle typu tumoru nad krevními ztrátami, anemií chronických chorob či infiltraci kostní dřeně. Vznikne-li anemie až v průběhu chemoterapie a dochází-li k současnému poklesu leukocytů a trombocytů, je příčinou pravděpodobně myelosuprese. Vyšetření indikovaná u anemických onkologických pacientů krevní obraz, retikulocyty, mikroskopické zhodnocení nátěru periferní krve (při schistocytech a trombocytopenii podezření na MAHA, při leukoerytroblastové reakci podezření na karcinózu kostní dřeně) vyšetření zásob železa hladina vitaminu B12 a folátu LDH, bilirubin a retikulocyty (zvýšení všech tří parametrů může být ukazatelem hemolýzy, pak vyšetřit i Coombsův test) vyšetření stolice na okultní krvácení vyšetření kostní dřeně (indikováno při nejasné anemii či při podezření na infiltraci kostní dřeně, vhodné konzultovat s hematologem) Prediktivní faktory vzniku anemie u onkologických pacientů Pro praxi je důležité definovat prediktivní faktory vzniku anemie a tak předejít vzniku anemického syndromu. Negativní prediktivní faktory pro vznik anemie během léčby jsou: snížená hladina hemoglobinu před zahájením léčby tumory plicní, gynekologické a gastrointestinálního traktu chemoterapie s obsahem platiny ženské pohlaví Důsledek anemie pro prognosu pacientů Hladina hemoglobinu je prognostickým faktorem u některých typů malignit (např. folikulární lymfom, pokročilý Hodgkinův Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 4

5 lymfom, pokročilý kolorektální karcinom, časná stadia karcinomu ovaria, nemalobuněčný karcinom plic). Předpokládané negativní dopady hypoxie na prognózu pacientů v důsledku hypoxie vzniká v tumoru genová instabilita a vznikají tak agresivnější tumory normální buňky reagují na hypoxii apoptózou, tumorózní buňky (např. p53 negativní) mohou získat růstovou výhodu hypoxií je stimulována angiogeneza a tumory tak získávají větší potenciál k metastazování V současné době není průkaz lepších léčebných výsledků na základě úpravy anemie Léčba anemie u onkologických pacientů Obecně je nejdůležitějším principem léčby anemie léčba základního onemocnění (úspěšná léčba nádoru je zásadní např. u anemií z krevních ztrát, mikroangiopatických anemií, anemií způsobených infiltrací kostní dřeně) Léčiva používaná k úpravě anemie u onkologických pacientů erytropoetin alfa, erytropoetin beta, darbepoetin alfa transfuze erytrocytů (preferovat deleukotizované) železo (jen při sideropenii či společně s erytropoetinem) kortikoidy, imunosupresiva (při autoimunní hemolytické anemii) acidum folicum, vitamin B12 (při prokázaném deficitu) Rozdíly v korekci anemie erytropoetinem a transfuzemi Výhody erytropoetinu zabraňuje kolísání hladiny hemoglobinu snižuje potřebu podání transfuzí nemá závažnější nežádoucí účinky může být aplikován 1x týdně mnoho studií prokázalo zlepšení kvality života při užívání erytropoetinu Nevýhody erytropoetinu pomalý nástup účinku vysoká cena Výhoda transfuzí rychlá úprava symptomů relativně nízká cena Nevýhoda transfuzí přechodný efekt potransfuzní reakce možný přenos infekčních chorob imunosuprese (elimininací převedených lymfocytů dochází k omezené imunologické kapacitě vůči jiným cizím antigenům) Erytropoezu stimulující proteiny (ESP) V klinické praxi se používají erytropoetin alfa, erytropoetin beta, darbepoetin alfa iniciální dávka ESP erytropoetin alfa: 150 IU/kg 3x týdně nebo IU 1x týdně erytropoetin beta: 150 IU/kg 3x týdně nebo IU 1x týdně darbepoetin alfa: 6,75 μg/kg 1x za 3 týdny ESP jsou indikovány při léčbě symptomatické anemie u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří podstupují léčbu chemoterapií a/nebo radioterapií před jejich nasazením je nezbytné vyloučit deficit železa, vitaminu B12, folátu, hemolýzu, akutní nebo chronické krvácení v současné době nejsou stanoveny jednoznačné faktory k predikci jejich účinku. Dle některých prací jsou za negativní prediktivní faktory označovány: zvýšená hladina endogenního erytropoetinu (>500 U/l) vysoká koncentrace ferritinu (> 400 μg/l) snížená funkční zdatnost kostní dřeně (trombocyty <100x10 9 /l) snížený performace status pacienta Příčinou selhání ESP může být funkční deficit železa a proto je nutné před nasazením erytropoetinu zhodnotit zásoby železa. V případě hladiny ferritinu < 100 μg/l a saturace transferinu < 20% je doporučováno společně s erytropoetinem podávat železo. Pokud je ale zvýšená hodnota stfr a stfr-f indexu, tak je pravděpodobná sideropenie a léčba erytropoetinem pak není indikována Při podávání ESP je vhodné u pacientů monitorovat krevní tlak Při podávání ESP je mírně zvýšené riziko vzniku tromboembolické nemoci. Z toho důvodu je nutno respektovat cílovou hladinu hemoglobinu. Je nutno mít na paměti, že samotná malignita představuje významný získaný rizikový faktor pro tromboembolickou nemoc. Dosud nebyla publikována prospektivní studie srovnávající účinnost mezi erytropoetiny a erytropoetiny s darbepoetinem alfa. Zhodnocení, které dávky erytropoetinů nebo darbepoetinu alfa jsou pro klinickou praxi optimální vyplývají z publikovaných výsledků reálné praxe nebo léčebných doporučení. Při srovnání dat z podobných studií (anémie u lymfoproliferativních chorob, erytropoetin β 30,000 IU 1x týdně, darbepoetin α 2,25 μg/kg 1x týdně) je zřejmý rychlejší nástup hematologické odpovědi po erytropoetinu β (medián 8-10 týdnů) ve srovnání s darbepoetinem α (medián 12 týdnů) 15. Srovnání účinnosti darbepoetinu alfa podávaného 1x týdně vs. 1x za 3 týdny prokázalo nižší účinnost 3 týdenního režimu na hematologickou odpověď 16. V případě podání erytropoetinu alfa v dávce IU 1x týdně nebyl prokázán větší benefit na parametry hematopoetické odpovědi než u standardního režimu erytropoetinu alfa 3 x IU týdně 17. Erytropoetin beta má prokázán stejný účinek mezi dávkou x týdně a IU 3x týdně 18. Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 5

6 Poslední platné léčebné doporučení, které bylo vydáno pro evropské podmínky, jsou EORTC guidelines, která byla vypracována panelem expertů. Základem pro doporučení bylo posouzení a zhodnocení literatury publikované o erytropoetinu a darbepoetinu alfa. Postup při podání erytropoetinu Iniciální dávka IU 1x týdně s.c., IU 3x týdně s.c. 150 IU/kg 3x týdně s.c IU 1x týdně s.c. (dle EORTC guidelines je limitovaný důkaz podpořit tuto dávku) fixní dávky erytropoetinu mohou být použity v přiměřených limitech tělesné hmotnosti (grade B) léčba erytropoetinem by měla pokračovat až do dosažení hladiny hemoglobinu g/l a ústupu symptomů. U pacientů, kteří dosáhli cílové hladiny hemoglobinu, by měla být titrována nižší udržovací dávka (grade D) i přes běžné použití erytropoetinu alfa v dávce IU týdně je limitovaný důkaz podpořit tuto dávku (grade C). Účinnost podávání 1x týdně erytropoetinu beta v dávce IU je prokázána u pacientů s non-myeloidními hematologickými malignitami (grade B). Podání darbepoetinu alfa v dávce 2,25 µg/kg může být doporučeno (grade A). Je zde v současnosti limitovaný důkaz podpořit použití darbepoetinu alfa v dávce 1x za 2 týdny, 3 týdny nebo 4 týdny Zhodnocení efektu po 4 týdnech vzestup hemoglobinu o 10 g/l pokračovat ve stejné dávce vzestup hemoglobinu o < 10 g/l původní dávku zdvojnásobit vzestup hemoglobinu o > 20 g/l původní dávku snížit na polovinu Zhodnocení po 8 týdnech při efektu pokračovat do cílové hladiny hemoglobinu g/l a dále dávku individuálně titrovat pokud i po zdvojnásobení dávky byl vzestup hemoglobinu o více než 10 g/l, tak léčbu ukončit Postup při podání darbepoetinu Inciální dávka 6,75 µg/kg 1x za 3 týdny (dle EORTC guidelines je limitovaný důkaz podpořit tuto dávku) 2,25 µg/kg 1x týdně Vybraná EORTC doporučení k použití erytropoetinu u pacientů s nádorovým onemocněním, kteří jsou léčení chemoterapií a/nebo radioterapií, by měla být léčba erytropoetinem zahájena při hladině hemoglobinu g/l v závislosti na projevech anemického syndromu (grade A) preventivní podání erytropoetinu by mělo být zváženo u asymptomatických pacientů s hladinou hemoglobinu g/l, s cílem předejít dalšímu poklesu hemoglobinu, v závislosti na individuálních faktorech (např. typ/intenzita chemoterapie, vstupní hladina Hb) (grade D) není doporučováno preventivní podání erytropoetinu u pacientů léčených chemoterapií a/nebo radioterapií, kteří mají normální hladinu hemoglobinu při zahájení léčby (grade B) cílová hladina hemoglobinu je g/l (grade B) dva hlavní cíle léčby erytropoetinem jsou zlepšení kvality života a prevence podávání transfuzí (grade A) nejsou důkazy, které by podporovaly podání erytropoetinu s cílem zlepšení přežití či odpovědi na léčbu (grade A). Jsou nutné další studie k potvrzení tohoto cíle Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 6

7 Literatura: 1. Ludwig H, Van Belle S, Barrett-Lee P, The European Cancer Anaemia Survey: A large, multinational, prospective survey defining the prevalence, incidence, and treatment of anaemia in cancer patiens. E J of Cancer.2004; 40, Rizzo JD, Lichtin AE, Wolf SH, et al. Use of epoetin in patiens with cancor: evidence-based clinical practice guidelines of the American Society of Clinical Oncology and the Američan Society of Hematology. J Clin Oncol. 2002;20; Bokemeyer C, Aapro M S, Courdi A, Foubert J, Link H, Österborg A, Repetto L, Soubeyran P. EORTC guidelines for the use of erythropoietic proteins in anaemic patient with cancer. E J of Cancer.2004; 40, Van Belle S, Cocquyt Véronique, Impact of hemoglobin levels on the outcome of cancers treated with chmotherapy. Critical Rev in Onclogy/Hematology. 2003; 47, Birgerard G, Aapro M S, Bekemeyer C. Cancer-Related Anemie: Pathogenesis, Prevalence and Treatment. Oncology. 2005;68 (suppl 1), Blohmer J U, Dunst J, Harrison L Oncology. 2005;68 (suppl 1), Cortesi E, Gascon P, Henry D. Standart of Care for Cancer- Related Anemia: Improving Hemoglobin Levels and Duality of Life. Oncology. 2005;68 (suppl 1), Crawford J, Cella D, Cleeland CS, et al. Relationship between changes in hemoglobin level and quality of life during chemotherapy in anemic cancer patient receiving epoetin alfa therapy. Cancer 2002;95: Reppetto L, Updating guiding principles for anaemic management. Chat is new in the EORTC guidelines? Focus on anemia in cancer. 2005, Vol 6, Issue Mayer J, Starý J, Leukémie. Grada, 2002; Adam Z, Vorlíček J. Předpověď úspěchu erytropoetinu u pacientů s maligními nemocemi. Klinická Onkologie, 1998 zvláštní číslo; Penka M, Bulíková A., Matýšková M., Zavřelová J. Hematologie I, Grada, 2001; Thomas V, Thomas L. Biochemical Markers and Hematologic Incides in the diagnosis of funcional Iron Deficiency. Clinical Chemismy 2002; 48:7, Beutler et al. Iron deficiency and overload. Hematology 2003; (1): Pujade-Lauraine E, Topham C, Once-weekly treatment of anemia inf patiens with cancer: a komparative rewiew of epoetins. Oncology 2005;68 (suppl 1), Kotasek D, Steger G, Faught W, Darbepoetin alfa administered once every 3 weeks alleviates anaemia in patients with solid tumors receiving chemotherapy; Resultes of a double-blind, placebo-controlled, randomised study. Eur J Cancer 2003; Cazzola M, Once-weekly epoetina beta is higly effective in treating anaemic patients with lymphoproliferative malignangcy and defective endogenous erythropoietin production, BJH; 2003, 122, Nguyen TV, Trinh GN; Clinical evaluation of once-weekly and three-times-weekly dosings of epoetin alfa in chemotherapy patients: Problems of study design and interpretation. J. Clin Oncol 2002;20: Gumulec J, Radina M, Kučerová M, Penka M, Donociková B, Ryšková J: Možnosti diagnostiky a diferenciální diagnostiky anémie z nedostatku železa. Transfuze a hematologie dnes 2001;4: Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín 7

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010

Thomas Plot Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Thomas Plot Olga BálkovB lková,, Roche s.r.o., Diagnostics Division SWA pracovní dny, Praha, 24. února 2010 Příčiny anémie Anémie je většinou následkem mnoha jiných základních onemocnění. Nedostatek EPO

Více

Anémie u chronických onemocnění

Anémie u chronických onemocnění Projekt sponzorován z fondů FRVŠ 2334/2010 G3 Anémie u chronických onemocnění Dagmar Pospíšilová Barbora Ludíková Dětská klinika Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci

Více

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB

ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB (ACD anemia of chronic disease) seminář Martin Vokurka 2007 neoficiální verze pro studenty 2007 1 Proč se jí zabýváme? VELMI ČASTÁ!!! U hospitalizovaných pacientů je po sideropenii

Více

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha

Léčba anemie. Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Léčba anemie Prim. MUDr. Jan Straub I. Interní klinika VFN Praha Anemie Nedostatek červených krvinek - erytrocytů resp. krevního barviva - hemoglobinu Stupně anemie normální KO hgb 120-175 g/l lehká anemie

Více

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014

ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 ANÉMIE Emanuel Nečas 2014 necas@cesnet.cz Sylabus přednášky Anémie 1 1. Co je anémie 2. Co způsobuje anémii 3. Anemický syndrom 4. Klasifikace anémií 4. Shrnutí podstatných informací 1. Co je anémie? Anémie

Více

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA

LABAG AGEL AGEL VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD. NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 POLIKLINIKA NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI Z LABORATOŘE AGEL a.s. č. 1 2016 DIAGNOSTIKA ANÉMIE NOVINKY V LABORATOŘI str. 2-3 KLINICKÉ HEMATOLOGIE... str. 4 CALL CENTRUM str. 7 AGEL LABORATOŘE VÍC NEŽ EVROPSKÝ STANDARD AGEL

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant

Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant Zkušební otázky z oboru hematologie 2. ročník bakalářského studia LF MU obor Zdravotní laborant I. Praktická zkouška z laboratorní hematologie IA) Část morfologická 1. Hematopoéza - vývojové krevní řady

Více

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc.

Zkušební testy z patologické fyziologie. Pavel Maruna a kolektiv. Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Zkušební testy z patologické fyziologie Pavel Maruna a kolektiv Recenzovali: prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc. prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. Autorský kolektiv: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc. doc. MUDr.

Více

Hierarchy of hematopoietic differentiation.

Hierarchy of hematopoietic differentiation. Hierarchy of hematopoietic differentiation. Vývoj erytrocytu ANÉMIE - definice, rozdělení DEFINICE: Snížení množství Hb ( zpravidla i Htk a počtu ery ) v 1 litru krve pod dolní hodnotu zdravých jedinců.

Více

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI

MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MYELOFIBROSA - DIAGNOSTIKA A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI DEFINICE: chronické myeloproliferativní (klonální) onemocnění charakteristické zmnožením vaziva v kostní dřeni a extramedulární krvetvorbou (první popis -

Více

Základní hematologická. Ústav patologické fyziologie 1.LF UK

Základní hematologická. Ústav patologické fyziologie 1.LF UK Základní hematologická vyšet etření I - anémie Ústav patologické fyziologie 1.LF UK Co je to anémie? Anémie = pokles koncentrace hemoglobinu pod dolní hranici normálních hodnot Anémie je tedy definována

Více

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení

Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení Biologie krve, krevní elementy a krevní srážení 1 Složení krve 2 Krevní buňky savců v řádkovacím elektronovém mikroskopu 3 Normální nátěr periferní krve Trombocyt Lymfocyt Granulocyt (neutrofilní) 4 Normální

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL)

Roman Hájek Tomáš Jelínek. Plazmocelulární leukémie (PCL) Roman Hájek Tomáš Jelínek Plazmocelulární leukémie (PCL) Definice (1) vzácná forma plazmocelulární dyskrázie nejagresivnější z lidských monoklonálních gamapatií incidence: 0,04/100 000 obyvatel evropské

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba

Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Hematologie a transfuzní služba Zdravotní laborant pro hematologii a transfuzní službu I. Imunohematologie a transfúzní služby 1. Skupinový

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

Přehled změn vybraných kapitol

Přehled změn vybraných kapitol Přehled změn vybraných kapitol (aneb najdi 10 rozdílů.) změny guidelines 2012 Nové léčebné odpovědi Bendamustin Profylaxe infekčních komplikací Profylaxe TEN Léčba pacientů s renální insuficiencí Léčba

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Denisa Priesolová. Prevence rozvoje anémie u léčby nádorových onemocnění The prevention of the anemia development during malignant diseases therapy

Denisa Priesolová. Prevence rozvoje anémie u léčby nádorových onemocnění The prevention of the anemia development during malignant diseases therapy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA I. interní klinika, oddělení klinické hematologie 3. lékařské fakulty UK Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Denisa Priesolová Prevence rozvoje anémie

Více

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno

Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno C Z E C H G R O U P C Z E C H G R O U P Výsledky léčby Waldenströmovy makroglobulinemie na IHOK FN Brno Luděk Pour IHOK FN Brno 10-11.4. 2015 XIII. Roční setkání CMG C M G Č E S K Á M YE LO M O VÁ S K

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aranesp 10 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp 15 mikrogramů injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Aranesp

Více

Terapie hairy-cell leukémie

Terapie hairy-cell leukémie Terapie hairy-cell leukémie David Belada, II.interní klinika, OKH FN a LF v Hradci Králové Lymfomové fórum 2010 Grand Hotel Bellevue, Vysoké Tatry 12.-14.3.2010 Úvod Poprvé popsána v roce 1958 (Bouroncle

Více

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi

ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi ESA - erytropoézu stimulující agens a jejich použití v klinické praxi T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha etiologie ICU anémie anémie kritických stavů je častý

Více

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu

Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Urychlení úpravy krvetvorby poškozené cytostatickou terapií (5-fluorouracil a cisplatina) p.o. aplikací IMUNORu Úvod Myelosuprese (poškození krvetvorby) patří mezi nejčastější vedlejší účinky chemoterapie.

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Předplněné injekční stříkačky o objemu 0,5 ml obsahují 20 000 IU (168,0 mikrogramů) epoetinu alfa SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU EPREX 40 000 IU/ml, injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epoetinum alfa *..40 000 IU (336,0 mikrogramů v 1 ml) * produkovaný v ovariálních

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště

Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Patient s hemato-onkologickým onemocněním: péče v závěru života - umírání v ČR, hospicová péče - zkušenosti jednoho pracoviště Jindřich Polívka 1, Jan Švancara 2 1 Hospic Dobrého Pastýře Čerčany 2 Institut

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k mezinárodní klasifikaci nemocí a s přihlédnutím k Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková

von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba Mgr. Jaroslava Machálková von Willebrandova choroba -je dědičná krvácivá choroba způsobená vrozeným kvantitativním či kvalitativním defektem von Willebrandova faktoru postihuje

Více

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny

Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Léčba anemie u srdečního selhání J.Vítovec, LF MU a FN U sv. Anny Výskyt srdečního selhání v závislosti na věku a odhad do roku 2050 Cíle léčby srdečního selhání 1. Prognóza: 2. Nemocnost: snížení mortality

Více

DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE

DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE DIAGNOSTIKA NEJBĚŽNĚJŠÍCH TYPŮ ANÉMIE prof. MUDr Ivo Krč, DrSc. II interní klinika LF, Univerzita Palackého, Olomouc Anémii je možno považovat pouze za příznak onemocnění, nikoliv za samostatnou diagnózu.

Více

Parvovirus B 19. Renata Procházková

Parvovirus B 19. Renata Procházková Renata Procházková Parvovirus B 19 - Běžný lidský patogen - Objeven 1975 Yvonne Cossart - Neobalený DNA virus (18-22 nm) - Odolný vůči prostředí - Parvoviridae rod Erythrovirus - 3 genotypy: * klasická

Více

Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa

Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa Anémie z nezralosti Vybrané parametry metabolismu železa MUDr. L. Dubrava, MUDr. L. Kantor Ph.D., doc. MUDr. D. Pospíšilová Ph.D.¹ Novorozenecké odd. FN Olomouc, Dětská klinika FN Olomouc¹ ŽELEZO Nezbytné

Více

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření

F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření F 2 Referenční rozmezí laboratorních vyšetření 17 OH progesteron v séru krev nmol/l od do DRM HRM F 15R 100R 0,61 13,6 M 15R 100R 0,61 6,96 Albumin - odpad močí moč μg/min od do DRM HRM (mikroalbuminurie)

Více

Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka

Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka Klinické a molekulární aspekty poruch metabolismu železa seminář Martin Vokurka Železo je 4. nejhojnější prvek kůry zemské Využívají ho všechny živé organismy Co od něho chtějí? Jaké má tedy železo funkce?

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Co je to toxicita léčby? Toxicita léčby lymfomů Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou? Dá se toxicita předvídat? Existuje

Více

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem

Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Krvácivé komplikace při léčbě warfarinem Doporučení pro klinickou praxi Sekce pro trombózu a hemostázu České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně J.Gumulec, P.Kessler*,

Více

MUDr. Jitka Mannová PhD.

MUDr. Jitka Mannová PhD. MUDr. Jitka Mannová PhD. Pacient Z.W. muž, 70 let TEP levého kolene ICHS Fi síní paroxysmální DM na PAD HLP na statinech Hypertenze Hypofunkce štítné žlázy Předoperační hemoglobin 102 g/l Pacientka M.V.

Více

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent

Režimy s nízkým rizikem FN riziko do 10 % Režimy se středním rizikem FN riziko 10 19% Režimy s vysokým rizikem FN riziko 20 a více procent Portál DIOS verze II Druhá verze portálu DIOS a jeho elektronické knihovny chemorežimů přináší nové informace a nové nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. Jde především o problematiku

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Dětská klinika LF a FN Olomouc

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Dětská klinika LF a FN Olomouc ANÉMIE CHRONICKÝCH CHOROB VE SVĚTLE NOVÝCH POZNATKŮ doc. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D. Dětská klinika LF a FN Olomouc Anémie chronických chorob (ACHN) je po anémii z nedostatku železa druhým nejčastěji

Více

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno

Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu. Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Diferenciální diagnostika selhání ledvin u mnohočetného myelomu Zdeněk Adam Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Základní epidemiologická data Incidence renálního selhání s kreatininem > 1,5

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015

Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components, 18th edition, 2015 Hana Lejdarová, Rita Pacasová TTO FN Brno Katedra laboratorních metod LF MU XI. Střešovickýý transfuzní den,, 29.11.2017,, Praha Granulocyty z aferézy definice: Guide to the preparation, use and quality

Více

Edukační program o AEAB způsobené PRCA V2. Edukační progam k léčivému přípravku MIRCERA (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) Příručka lékaře

Edukační program o AEAB způsobené PRCA V2. Edukační progam k léčivému přípravku MIRCERA (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) Příručka lékaře Edukační program o AEAB způsobené PRCA V2 Edukační progam k léčivému přípravku MIRCERA (metoxy-polyetylenglykol-epoetin beta) Příručka lékaře Diagnostika a hlášení nežádoucích účinků v souvislosti s užíváním

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc

Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie a myelodysplastický syndrom Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Akutní leukémie (AL) Představují heterogenní skupinu chorob charakterizovaných kumulací klonu nevyzrálých, nádorově

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Erytrocyty. Hemoglobin. Krevní skupiny a Rh faktor. Krevní transfúze. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Formované krevní elementy: Buněčné erytrocyty, leukocyty Nebuněčné trombocyty Tvorba krevních

Více

ABSTRAKT: Prezentace poskytuje informaci o aktuálních doporučeních z roku 2011 k hodnocení hladin 25 OH vitaminu, indikací k měření 25 OH vitaminu D a doporučených hodnotách denního příjmu dle věkových

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ

PRVKY BEZPEČNOSTI Č VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ PRVKY BEZPEČNOSTI Č FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO VE VÝROBĚ TRANSFUZNÍCH PŘÍPRAVKŮ EVA TESAŘOVÁ 6. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN, PRAHA, 22.11.2012 1 BEZPEČNÁ HEMOTERAPIE Bezpečné postupy Bezpečné produkty Implementaci

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra.

R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra. R A P I D EARLY ADMINISTRATION OF ACTIVATED FACTOR VII IN PATIENTS WITH SEVERE BLEEDING ZÁZNAM SUBJEKTU HODNOCENÍ (CRF) Číslo centra Číslo pacienta Iniciály pacienta VÝBĚR A VYŘAZENÍ PACIENTŮ Kritéria

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co

Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 60 Co Vliv IMUNORu na krvetvorbu myší ozářených gama paprsky 6 Co Úvod Ionizující záření je výrazným myelotoxickým činitelem, tedy faktorem, poškozujícím krvetvorbu. Poškození krvetvorby po expozici osob ionizujícímu

Více

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS

EPOSS výsledky interim analýzy. Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS EPOSS výsledky interim analýzy Jan Maláska za kolektiv investigátorů projektu EPOSS K čemu slouží interim analýza Jde o testování primární hypotézy v průběhu projektu Testování souboru stran interní validity

Více

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS

Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Interaktivní nástroje pro výuku léčebných standardů cytostatické léčby zhoubných nádorů Portál DIOS Klimeš D., Dušek L., Kubásek J., Fínek J., Petruželka L., Zoláková A., Vyzula R. Historie projektu Snaha

Více

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group)

2. Indikace k léčbě u CLL kritéria NCI-WG (National Cancer Institute-Sponsored Working Group) Léčebná doporučení pro chronickou lymfocytární leukémii (CLL) Česká skupina pro chronickou lymfocytární leukémii, sekce České hematologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Více

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE

BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE BIOCHEMICKÉ PROJEVY PORUCH FUNKCE GLOMERULŮ, PROTEINURIE A HEMATURIE Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči

Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Korelace semikvantitativních metod 123 I-MIBG u neuroblastomu s hodnotami onkologických markerů v krvi a v moči Igor Černý, Jiří Prášek, Klinika nukleární medicíny FN Brno a Masarykova Univerzita Brno

Více

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let

IgD myelomy. Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let IgD myelomy Retrospektivní analýza léčebných výsledků 4 center České republiky za posledních 5 let Maisnar V., Ščudla V., Hájek R., Gregora E., Tichý M., Minařík J., Havlíková K. za CMG II. interní klinika

Více

Jak včasně podchytit kritické poruchy hemostázy? Petr Kessler, Jitka Prokopová Odd. hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov, p.o. Seminář S i podpořen ř z projektu: Vzdělávací síť hemofilických

Více

Anémie při chronickém onemocnění (kazuistika)

Anémie při chronickém onemocnění (kazuistika) Anémie při chronickém onemocnění (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1

Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 Beličková 1, J Veselá 1, E Stará 1, Z Zemanová 2, A Jonášová 2, J Čermák 1 1 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha 2 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha MDS Myelodysplastický syndrom (MDS) je heterogenní

Více

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY

ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY ANÉMIE PORUCHY KRVETVORBY Anémie se řadí mezi nejrozšířenější choroby postihující lidskou populaci. Světová zdravotnická organizace uvádí, že tzv.nutriční anémií trpí přibližně 30 % populace. S tím souvisí

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha

Humorální imunita. Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Nespecifické složky M. Průcha Humorální imunita Výkonné složky součásti séra Komplement Proteiny akutní fáze (RAF) Vztah k zánětu rozdílná funkce zánětu Zánět jako fyziologický kompenzační

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Retikulocytární hemoglobin. Soňa Vytisková

Retikulocytární hemoglobin. Soňa Vytisková Retikulocytární hemoglobin Soňa Vytisková 1 Úvod 2 Erytropoeza Kostní dřeň Krev Proerytroblast Basofilní erytroblast Polychromatický erytroblast Ortochromatický erytroblast 1-3 dny KD / 1-2dny PK Retikulocyt

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace

Nová diagnóza = Studiová indikace. První relaps = Studiová indikace Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová indikace C M G Velcade dostupné léčebné protokoly Nová diagnóza = Studiová indikace První relaps = Studiová

Více

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní

Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interní klinika Stav screeningu kolorektálního karcinomu v ČR a význam adresného zvaní M. Zavoral

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života

Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života NADAČNÍ FOND Časnou diagnostikou k lepší kvalitě života Zdeněk Adam, Jan Straub, Roman Hájek, Lucia Ficeková a další Velké Bílovice 20.4.-21.4.2007 Česká myelomová skupina a její nadační fond spolupracují

Více

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno

Anémie. Bourková L., OKH FN Brno Anémie Bourková L., OKH FN Brno Vyšetření retikulocytů Barvení RNA v erytrocytech: mikroskopicky supravitální barvení (bez fixace preparátu) analyzátorem analýza prošlého světla analýza fluorescence Mikroskopické

Více

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno

Jana Bednářová. Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno Aktuální klinická a laboratorní kritéria pro diagnostiku neuroborreliózy Jana Bednářová Oddělení klinické mikrobiologické FN Brno European Journal of Neurology 2010, 17: : 8 16 EFNS guidelines on the diagnosis

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více