MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ"

Transkript

1 Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ daň z příjmů a pojištění mezinárodní smlouvy pravidla EU podrobné případové studie 1. vydání edice práce mzdy pojištění

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Vydání této odborné knihy schválila vědecká redakce nakladatelství ANAG, spol. s r. o. Odborní recenzenti: prof. Ing. Jan Široký, CSc. Ing. Marta Ženíšková Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D., 2012 Nakladatelství ANAG, 2012 ISBN

3 Obsah Obsah O autorkách...7 Předmluva...9 Seznam zkratek Úvod...13 I. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY Vymezení problematiky mezinárodního zaměstnávání Základní pojmy a souvislosti mezinárodního zaměstnávání Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Rezident, nerezident, daňový domicil Vymezení daňového rezidenta podle smluv o zamezení dvojího zdanění Vymezení daňového rezidenta podle zákona o daních z příjmů Odlišnosti v definici rezidenta podle smlouvy a podle zákona o daních z příjmů Změna rezidentství v průběhu zdaňovacího období Příjmy ze zdrojů Hypotetická daň Pojem sociální zabezpečení Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení Smluvní a nesmluvní státy pro účely sociálního zabezpečení Koordinace sociálního zabezpečení v Evropě Základní principy koordinace v rámci EU Rozsah koordinace sociálního zabezpečení v EU Další metody koordinace sociálního zabezpečení v EU Pracovněprávní pojetí činnosti v zahraničí Imigrační povinnosti Občané EU a jejich rodinní příslušníci Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků Povinnosti v oblasti zaměstnanosti Občané třetích zemí Pobyt občanů třetích zemí Povinnosti v oblasti zaměstnanosti

4 Obsah II. ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY Lokální zaměstnání Charakteristika Lokální zaměstnání v České republice Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Lokální zaměstnání v České republice a výkon činnosti v zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Lokální zaměstnání v zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Pracovněprávní otázky Lokální zaměstnání shrnutí Vyslání Charakteristika Vyslání ze zahraničí do České republiky Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Vyslání z České republiky do zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Vyslání shrnutí Pronájem pracovní síly Charakteristika Pronájem ze zahraničí do České republiky Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko

5 Obsah Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Možné alternativy Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Pronájem z České republiky do zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Pronájem pracovní síly shrnutí III. ŠIRŠÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI Ekonomická integrace a pracovní migrace Vývoj migrace v Evropě Migrace v EU a ekonomická krize Analýza daňové ceny práce u migrujících zaměstnanců Sociální pojištění jako integrální součást daňové ceny práce Daň versus pojistné v literatuře Daň versus pojistné v judikatuře Aktuální koncepce daně a pojistného v České republice Definování pojmů a předpokladů pro rozbor daňové ceny práce Daňová cena práce u mezinárodních zaměstnaneckých struktur v roce Možný vliv koordinace sociálního zabezpečení na daňovou cenu práce u migrujících zaměstnanců IV. PŘÍPADOVÉ STUDIE Obchodní zastoupení ve více zemích (smluvních i nesmluvních) Pronájem pracovní síly z Jihoafrické republiky do České republiky Vyslání z České republiky do Brazílie Pronájem pracovní síly z Kanady do České republiky Zaměstnání ve více členských státech EU Vyslání ze Španělska do České republiky Seznam literatury

6 Obsah PŘÍLOHY Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou Přehled států podle mezinárodních smluv Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku Slovníček mezinárodního zaměstnávání Seznam české legislativy Seznam mezinárodní legislativy Seznam judikatury Seznam dalších souvisejících dokumentů Užitečné internetové odkazy Rejstřík Stručné shrnutí Summary

7 O autorkách O autorkách Ing. Lucie Rytí ová Po absolvování oboru Obchodní právo na VŠE v Praze se od roku 2004 věnuje problematice zdanění fyzických osob včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Díky dlouholeté praxi v mezinárodních poradenských firmách má rozsáhlé zkušenosti s nastavováním odměňovacích a zaměstnaneckých struktur a s mezinárodním zaměstnáváním. Věnuje se také publikační a přednáškové činnosti. Je daňovou poradkyní a v odborné soutěži Daňař roku 2011 byla oceněna jako Největší daňová naděje. V rámci Komory daňových poradců ČR aktivně působí v odborných sekcích daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Vystudovala obor daně a účetnictví na VŠE v Praze, kde nyní na katedře veřejných financí pedagogicky působí. Od roku 2004 je registrovanou daňovou poradkyní. Jako vedoucí odborné sekce sociálního a zdravotního pojištění je členkou odborného kolegia Komory daňových poradců ČR. Problematice mezinárodního zaměstnávání se dlouhodobě věnuje nejen v rámci praxe daňového poradce, ale i jako lektorka odborných kurzů pro veřejnost či jako garantka kurzu Zdanění mezinárodního zaměstnávání pro magisterské studium na VŠE. 7

8

9 P edmluva P edmluva Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává velmi zajímavá a potřebná publikace. Globalizace ekonomiky vede k tomu, že se neustále rozšiřují aktivity podnikatelských subjektů. Zaměstnavatelé vysílají své pracovníky do zahraničí a zahraniční firmy otevírají své pobočky na území České republiky. V Evropě se podařilo vytvořit právní prostředí pro zajištění jednoho z pilířů Evropské Unie volného pohybu pracovní síly. Podařilo se přijmout taková legislativní opatření, že i dříve ryze národní problematika sociálního a zdravotního pojištění dostala celounijní rozměr. Z této právní úpravy však zaměstnavatelům i zaměstnancům vznikají zcela nové povinnosti a s tím spojené administrativní nároky. Autorkám publikace se podařilo tuto problematiku velmi přehledně zpracovat. Ukazuje se, že rozměr oblasti sociálního pojištění přesahuje díky široké paletě mezinárodních smluv nejen právo České republiky, ale i právo Evropské unie. To se projevuje u tuzemských zaměstnavatelů, pokud zaměstnávají špičkové odborníky ze zahraničí a zvláště pak vysílají-li své pracovníky do zahraničí. Velmi často zaměstnavatelé řeší problematiku pronájmu pracovní síly na území České republiky, případně pronajímají pracovní sílu do zahraničí. Z pronájmu pracovní síly plyne také řada povinností a drobných daňových či právních pastí právě tato publikace je ideálním průvodcem takovými úskalími. Pro čtenáře, kteří se zabývají problematikou daní, budou zcela jistě zajímavé pasáže rozebírající právní postavení a rozdíl mezi placením daní a sociálního a zdravotního pojištění. Autorky této vysoce odborné publikace se jako špičkové odbornice, zástupkyně Komory daňových poradců, zúčastnily meziresortních jednání týkajících se problematiky sociálního pojištění v souvislosti s nejasnostmi v přijatém zákoně o sociálním pojištění. V knize nám velmi názorně vysvětlují i dopady zásadních soudních rozhodnutí, ve kterých je zachycen rozdíl mezi pojetím daní a pojištění. Rozdíl mezi daní a pojištěním je zcela zásadním fenoménem, který se promítne i do schválené právní úpravy Jednoho inkasního místa a pravděpodobně bude ještě vyžadovat určité legislativní upřesnění. 9

10 P edmluva Cennou pomůckou jsou v závěru knihy uvedené případové studie, unijní předpisy, judikatura a přehled mezinárodních smluv, včetně zahraniční legislativy s touto problematikou související. Jde o knihu, která se stane velmi užitečnou a nezbytnou součástí knihovny nejen každého daňového poradce, personalistů a mzdových účetních, ale i studentů a pracovníků vysokých škol. Ing. Jiří Nekovář, člen NERV a viceprezident CFE 10

11 Úvod ÚVOD Záměrem publikace je poprvé v naší odborné literatuře poskytnout ucelené informace o daňových a dalších dopadech mezinárodního zaměstnávání v jejich vzájemných souvislostech. Kromě teoretického výkladu jsou popsány také praktické aspekty a konkrétní situace, s nimiž se můžete setkat. Důraz je kladen především na vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí s cílem umožnit čtenářům získat komplexní pohled na problematiku mezinárodního zaměstnávání. Publikace je proto určena nejen personalistům, daňovým poradcům, audi torům, pracovníkům státní správy, akademickým pracovníkům, studentům daňových a ekonomických oborů, ale také těm, kteří se chystají pracovat v zahraničí nebo naopak přijíždějí z pracovních důvodů do České republiky a chtějí se zorientovat ve svých právech a povinnostech. Úvodní blok obsahuje veškeré důležité informace obecného charakteru vztahující se k mezinárodnímu zaměstnávání. Z principů vymezených v těchto kapitolách vychází posouzení daňových dopadů a dopadů v oblasti sociálního zabezpečení *) v kapitolách následujících. Toto teoretické uvedení do problematiky vám umožní snáze se orientovat v konkrétních situacích podrobně popsaných v dalších kapitolách. Druhý blok je již prakticky zaměřen na nejčastější situace v mezinárodním zaměstnávání. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány lokálnímu zaměstnání, pronájmu pracovní síly a vyslání, přičemž v každé z nich jsou uvedeny konkrétní souvislosti daně z příjmů právnických i fyzických osob a sociálního zabezpečení. Kapitoly jsou samostatně použitelné a popisují i příslušné povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Můžete se tak zaměřit primárně jen na tu oblast, která vás zajímá a kterou potřebujete vyřešit či analyzovat. Díky tomu také snadno dohledáte aktuální povinné formuláře, případně jiné dokumenty, které mohou příslušné instituce často měnit, a jejichž uvedení do této publikace by proto omezovalo její praktické použití na velmi krátký časový úsek. Na konci každé kapitoly je uveden shrnující seznam otázek, s jejichž pomocí neopomenete žádný důležitý aspekt a jejichž zodpovězení vám rovněž umožní určit, zda je v daném případě vhodnější lokální zaměstnání, pronájem pracovní síly, či vyslání. Nedílnou součástí publikace je třetí blok uvádějící problematiku mezinárodního zaměstnávání do širších ekonomických souvislostí. Najdete zde mimo jiné analýzu daňové ceny práce a komparaci daňového zatížení *) Není-li uvedeno jinak, je tento pojem používán v širokém smyslu, tzn. včetně zdravotního pojištění. 13

12 Úvod u jednotlivých forem mezinárodního zaměstnávání, na jejímž základě si můžete ověřit výhodnost zvoleného řešení. Tato kapitola navazuje na podrobnou textovou analýzu provedenou v předchozích kapitolách. Na příkladu České republiky je následně zkoumán vliv koordinace sociálního zabezpečení v rámci mezinárodní spolupráce na daňovou cenu práce, a to opět s pomocí komparace daňového zatížení u možných forem zaměstnání. V rámci tohoto bloku jsou rovněž diskutovány některé otázky související se zavedením jednoho inkasního místa. Kromě četných příkladů uváděných přímo v textu jednotlivých kapitol jsou součástí publikace také komplexní případové studie. Cílem těchto studií je usnadnit vám porozumění celé problematice a ukázat postupy při analýze posuzované situace. Nejen z případových studií, ale rovněž z celé publikace by měl být patrný apel na potřebu velmi citlivého posouzení konkrétní situace, protože rozdíly v daňových dopadech i dopadech v oblasti sociálního zabezpečení mohou být při zdánlivě nepatrných odlišnostech smluvního nastavení zcela zásadní. Pro snazší orientaci je publikace doplněna podrobným rejstříkem pojmů a seznamem použitých zkratek. 14

13 2. Základní pojmy a souvislosti mezinárodního zam stnávání 2. ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI MEZINÁRODNÍHO ZAM STNÁVÁNÍ V této kapitole stručně vymezujeme v rozsahu potřebném pro následující text základní oblasti a pojmy, s nimiž pracujeme v dalších kapitolách. Zařazujeme sem rovněž některé informace, které jsou společné pro všechny vymezené mezinárodní zaměstnanecké struktury, a není tedy účelné je u každého vztahu opakovat. 2.1 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdan ní V oblasti daně z příjmů uzavírá Česká republika mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V současné době má Česká republika uzavřeno 77 takových smluv. 3) Velmi stručně řečeno, účelem těchto smluv je nejen zamezit zdanění jednoho příjmu ve více státech, ale rovněž zabezpečit odvedení daně v jednom ze smluvních států a omezit tak daňové úniky. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění ovlivňují daňové posouzení mezinárodních zaměstnaneckých struktur hned z několika pohledů: v oblasti daně z příjmů fyzických osob smlouvy definují, kdo je daňovým rezidentem, resp. stanovují daňový domicil, a uvádí, kde má příjem ze zaměstnání podléhat dani z příjmů fyzických osob; z pohledu daně z příjmů právnických osob pak kromě rezidentství definují i stálou provozovnu, a tím rovněž vymezují, kde bude příjem přiřaditelný takové stálé provozovně podléhat dani z příjmů právnických osob. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou republikou vycházejí z jednotného modelu OECD. Díky tomu se uživatelé ve smlouvách snadno orientují, protože příslušná ustanovení, vymezující např. daňové rezidentství nebo metodu vyloučení dvojího zdanění, naleznou v přibližně stejné části smlouvy, většinou i pod stejným článkem. Posouzení konkrétních struktur v následujících kapitolách uvádíme jak pro státy, se kterými Česká republika má uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak i pro státy, se kterými taková smlouva uzavřena ne- 3) Viz Příloha Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou, str

14 I. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY byla. Rozdílům těchto dvou situací se věnujeme vždy v rámci podkapitol Daň z příjmů. 4) Na základě dostupných statistik 5) lze říct, že naprostá většina zahraničních pracovníků směřuje do České republiky ze států, s nimiž byla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění. Stejně tomu je také v případě pohybu pracovníků opačným směrem. V souvislosti s rozšiřujícími se aktivitami českých společností v zahraničí se přesto může stát, že zaměstnavatelé či zaměstnanci musí specifika vztahu se státem bez smlouvy o zamezení dvojího zdanění řešit, např. v případě některých arabských (Katar), východoasijských (Myanmar/Barma) nebo středoamerických států (Panama), proto na ně v jednotlivých kapitolách upozorňujeme. 2.2 Rezident, nerezident, da ový domicil Pro účely stanovení daňových povinností pracovníka je zásadní, ve kterém státě je daňovým rezidentem a ve kterém státě je daňovým nerezidentem. Ve státě, kde je zaměstnanec daňovým rezidentem, má povinnost zdaňovat své celosvětové (veškeré) příjmy. Oproti tomu ve státě, kde je daňovým nerezidentem, zdaňuje pouze své příjmy ze zdrojů na území tohoto nerezidentského státu. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění vždy obsahují definici daňového rezidenta. Svou vlastní definici rezidenta a nerezidenta obsahují i národní daňové předpisy jednotlivých států. Taková úprava v národní legislativě je nutná především kvůli vymezení daňových povinností vůči občanům států (přesněji daňovým poplatníkům ze států ), se kterými není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění. V případě, že národní legislativy obou států považují podle svých vlastních předpisů danou osobu za daňového rezidenta, rozhodne o konečném rezidentství takové osoby ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi těmito státy. Jinými slovy, smlouva o zamezení dvojího zdanění jedno z těchto rezidentství potvrdí. Na druhou stranu však není možné, aby smlouva určila daňové rezidentství ve státě, který podle své vlastní národní legislativy danou osobu za daňového rezidenta nepovažuje. Ne příliš jasně je v literatuře používán pojem daňový domicil. V daňové teorii vymezuje tento pojem často stát, kterému je podle smlouvy přizná- 4) Podkapitoly zaměřené na smluvní a nesmluvní státy referují k existenci smluv o sociálním zabezpečení, nikoliv smluv o zamezení dvojího zdanění. 5) Statistika Českého statistického úřadu, viz 22

15 6. Lokální zam stnání 6. LOKÁLNÍ ZAM STNÁNÍ (do této kapitoly zahrnujeme i souběh výkonu činností ve více státech) 6.1 Charakteristika Přímý pracovněprávní vztah se společností, pro kterou dotyčná osoba vykonává činnost, je nejjednodušší úpravou zaměstnávání zahraničních pracovníků. Obvykle se jedná o pracovní poměr, případně o jiný smluvní vztah upravený zvolenou pracovněprávní legislativou (např. podle českého zákoníku práce by přicházely v úvahu také dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Legislativa konkrétního státu může vyžadovat specifický druh právního vztahu pro danou činnost příkladem může být smlouva o výkonu funkce (nebo jiná obchodněprávní smlouva) pro jednatele a členy statutárních orgánů v České republice. Přestože nejde o zaměstnání v právním smyslu, zmíníme takové vztahy v této kapitole, jelikož jejich dopady v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení jsou obdobné jako dopady pracovního poměru. Pracovník může vykonávat svou činnost také v nezávislém postavení (jako osoba samostatně výdělečně činná). S ohledem na zaměření této publikace se blíže nezabýváme nezávislým výkonem přeshraniční činnosti, jelikož jeho dopady v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení jsou velmi odlišné od zaměstnaneckého vztahu. Pracovník a lokální společnost si mohou zvolit, jakou pracovněprávní legislativou se bude jejich vztah řídit. Obvyklou volbou je legislativa státu výkonu práce. Pokud si sami nezvolí, určí se příslušná legislativa podle platných kolizních norem 77). V rámci EU se na smlouvy uzavřené po 17. prosinci 2009 použije tzv. nařízení Řím I 78). Podle tohoto nařízení se na pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem aplikuje právo státu, kde pracovník obvykle vykonává svou činnost, případně kde se nachází provozovna, která jej zaměstnala. Pro ochranu slabší strany smluvního vztahu (zaměstnanců) stanoví toto nařízení, že právo státu obvyklého výkonu činnosti či umístění zaměstnávající provozovny se použije také tehdy, kdy si smluvní strany zvolily jiné právo použijí se však pouze jeho kogentní (donucující) ustanovení, tj. ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 77) Kolizní normy určují stát, jehož právem se budou řídit smluvní vztahy s mezinárodním prvkem. 78) Nařízení č. 593/

16 II. ZAM STNANECKÉ STRUKTURY Může se jednat například o úpravu rozvazování pracovního poměru, nároků zaměstnanců na minimální mzdu nebo dovolenou apod. Předpokládáme-li situaci, kdy se lokální pracovní smlouva uzavírá jako jedna z možných variant zaměstnanecké struktury pro činnost v zahraničí, nabízejí se ohledně vztahu pracovníka se zahraniční společností, která pracovníky posílá na práci ke společnosti v jiném státě, následující možnosti: tento vztah bude ukončen; společnost může pracovníkovi přislíbit, že tento vztah znovu obnoví po ukončení jeho činnosti v zahraničí, avšak právní vymahatelnost tohoto příslibu může být omezená; tento vztah potrvá, ale bude pozastaven (tzv. spící pracovní smlouva ) ; pracovník nebude vykonávat žádnou činnost a nebude dostávat žádnou odměnu (v českém právu lze využít institut neplaceného volna); tento vztah potrvá a pracovník bude nadále vykonávat činnost pro zahraniční společnost, například několik dní v týdnu/měsíci; podle toho, ve kterém státě bude tato činnost vykonávána, může tento přístup přinést větší či menší komplikace z pohledu povinností zahraniční společnosti a pracovníka v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení. Při přeshraničním pohybu pracovníků v rámci jedné skupiny společností je nejčastěji používána druhá varianta, protože díky trvajícímu pracovnímu poměru se zahraniční společností má pracovník větší jistotu opětovného zdroje příjmu po návratu. Souběžný pracovní poměr se zahraniční i lokální společností a výkon činnosti pro obě společnosti zmíněný jako poslední varianta není naproti tomu příliš častý, protože může mít komplikované daňové dopady. Odměna je vyplácena pracovníkovi přímo lokální společností. Jelikož tato společnost nese výhody z činnosti pracovníka, není důvod ji přefakturovávat jinému subjektu. 6.2 Lokální zam stnání v eské republice Uzavření lokální pracovní smlouvy má specifické dopady v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení, které dále postupně rozebíráme Da z p íjm Při lokálním zaměstnání je mezinárodní prvek omezen, protože nedochází k přeshraničnímu fakturování nákladů. Přesto může být nutné použít smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřenou Českou republikou s domovským státem pracovníka, a to pro určení jeho daňového rezidentství (je-li 68

17 6. Lokální zam stnání podle lokálních legislativ rezidentem České republiky i domovského státu) a pro určení oprávnění České republiky zdanit jeho příjmy (u českých daňových nerezidentů). Je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění Příjem vyplacený českou společností jejímu zaměstnanci za jeho činnost na území České republiky podléhá podle všech aktuálně platných smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou zdanění v České republice, a to bez časového omezení. Žádné další podmínky nejsou pro zdanění tohoto příjmu v České republice stanoveny (např. daňové rezidentství, doba pobytu atd.). Česká legislativa určuje následně způsob zdanění těchto příjmů, a to stejně pro české daňové rezidenty i rezidenty jiného státu. Rozdílné zdanění se použije pouze pro případné další příjmy ze zdrojů mimo Českou republiku. Není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění Pokud Česká republika neuzavřela s domovským státem pracovníka smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je zdanění příjmů lokálního pracovníka v České republice upraveno pouze českou legislativou. Podle ní jsou předmětem zdanění v České republice u daňových rezidentů jejich veškeré příjmy 79) a u daňových nerezidentů jejich příjmy ze zdrojů na území České republiky 80). Tyto příjmy jsou definovány jako příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky 81), s výjimkou příjmů plynoucích od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích 82). Tato výjimka se u lokálního zaměstnání nepoužije, protože příjmy pracovníků plynou od české společnosti, která je současně právním zaměstnavatelem. Zůstává-li pracovník zaměstnancem zahraniční společnosti, neplynou této společnosti v souvislosti s lokálním zaměstnáním pracovníka u české společnosti z pohledu české daně z příjmů žádné povinnosti. Výjimkou by byla situace, kdy by pracovník pro zahraniční společnost vykonával činnost na území České republiky. V tomto případě by mohla být zahraniční společnost povinna registrovat se jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti v České republice a odvádět zálohy na tuto daň z odměny vyplá- 79) 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 80) 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. 81) 22 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. 82) 6 odst. 9 písm. f) zákona o daních z příjmů. 69

18 II. ZAM STNANECKÉ STRUKTURY cené pracovníkovi, případně by jí tu mohla také vzniknout stálá provozovna pro účely daně z příjmů právnických osob. Další povinnosti by mohla mít zahraniční společnost v oblasti sociálního zabezpečení, např. při účasti pracovníka v českém systému sociálního zabezpečení vyplývající z koordinačních pravidel EU, kdy musí v České republice odvádět pojistné všichni jeho zaměstnavatelé. 83) Povinnosti pracovníka Povinnosti pracovníka jsou stejné jako povinnosti běžných zaměstnanců české společnosti. Pokud tedy nemá jiné příjmy podléhající zdanění v České republice než příjmy vyplacené českou společností na základě lokálního pracovního vztahu, není zde povinen podat přiznání k dani z příjmů. Daňovým rezidentům mohou povinnost podat daňové přiznání založit příjmy plynoucí z jakéhokoliv státu; u daňových nerezidentů jsou relevantní pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Podmínky pro povinné podání daňového přiznání v případě obdržení dalších zdanitelných příjmů jsou stejné jako pro běžné daňové poplatníky (tzn. částka dalšího zdanitelného příjmu vyšší než Kč za daný kalendářní rok). Daňové přiznání může pracovník podat i dobrovolně, například kvůli uplatnění slev na dani, daňových zvýhodnění a odčitatelných položek neuplatněných plátcem daně (ať již z důvodu nedoložení příslušných dokumentů, například podepsaného formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, nebo nemožnosti jejich uplatnění při odvodu daně plátcem ze zákonných důvodů). Nevznikne-li pracovníkovi povinnost podat daňové přiznání, může požádat českou společnost o provedení ročního zúčtování. V tomto zúčtování mu bude odečtena sleva na dani na poplatníka za celý kalendářní rok (i kdyby tu pracoval jen část roku) a případně další slevy, na něž mu vznikne nárok. Některé slevy přitom nelze uplatnit v ročním zúčtování, ale pouze v daňovém přiznání. Příklad Polský daňový rezident pracoval pro českou společnost na základě pracovního poměru od 1. července do 30. září, zbytek roku pracoval v zahraničí. V lednu následujícího roku požádá českou společnost o provedení ročního zúčtování. Díky uplatnění celé slevy na poplatníka ( Kč) v rámci ročního zúčtování bude jeho česká daňová povinnost značně snížena a vzniklý přeplatek na zálohách mu česká společnost vrátí. 83) Viz kapitola EU & EHP & Švýcarsko, str

19 6. Lokální zam stnání Důvodem pro podání daňového přiznání také může být nutnost získat potvrzení o výši daně zaplacené v České republice pro účely zdanění v zahraničí. Finanční úřady obvykle nevystavují toto potvrzení, jestliže je daň odvedena pouze prostřednictvím plátce a poplatník nepodá daňové přiznání. Povinnosti eské hostitelské spole nosti da z p íjm fyzických osob Česká společnost zaměstnávající pracovníka je podle zákona o daních z příjmů plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Je povinna odvádět zálohy na tuto daň vypočtené sazbou 15 % ze základu daně, zahrnujícího příjmy navýšené o zaměstnavatelovu část pojistného na sociální zabezpečení. V případě účasti pracovníka v zahraničním pojištění se příjmy navyšují o fiktivní české pojistné, které by zaměstnavatel hradil, pokud by se pracovník účastnil českého pojištění. Fiktivní pojistné bude vypočteno podle české legislativy se zohledněním všech specifik, např. účasti na jednotlivých podsystémech pojištění a maximálního vyměřovacího základu. Příklad Rakouský občan je od 1. ledna 2012 jednatelem české společnosti a činnost jednatele vykonává v České republice. Odměnu jednatele dostává ve výši Kč měsíčně. Jiné příjmy nemá. Na základě výjimky odsouhlasené českými a rakouskými úřady se účastní systému sociálního zabezpečení v Rakousku, a to po dobu pěti let. V Rakousku za něj česká společnost odvádí pojistné, přičemž zaměstnavatelova část pojistného činí podle tamějších předpisů Kč měsíčně. Základ daně pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů jednatele ze závislé činnosti vypočte česká společnost jako jeho příjem zvýšený o tzv. fiktivní pojistné (34 %), tj. v celkové výši Kč. Příklad Německý občan je zaměstnán českou společností a pracuje pro ni v České republice. Až do 30. září 2012 se účastnil německého systému sociálního zabezpečení na základě výjimky vydané po odsouhlasení českými a německými institucemi. Od 1. října se povinně účastní českého systému. Od 1. ledna do 30. zá ří 2012 činil jeho zdanitelný příjem Kč. Během účasti na německém systému sociálního zabezpečení, tj. až do 30. zá ří 2012, zahrnuje česká společnost do základu daně tohoto pracovníka fiktivní české pojistné, avšak pouze do okamžiku, kdy příjem pracovníka započitatelný do vyměřovacího základu pojistného dosáhne maximálního vyměřovacího základu podle českých předpisů (pro rok 2012 činí maximální vyměřovací základ Kč pro účely zdravotního 71

20 II. ZAM STNANECKÉ STRUKTURY Použití ustanovení o vyslání podle smluv o sociálním zabezpečení na mezinárodní pronájem pracovní síly závisí vždy na znění příslušné smlouvy, jak vyplývá z následujícího přehledu: Stát Bosna a Hercegovina Černá Hora Chile Chorvatsko Izrael Japonsko Jižní Korea Kanada Makedonie Quebec Srbsko Turecko Ukrajina USA Pronájem pracovní síly použití ustanovení o vyslání podle smlouvy Ano bez časového omezení; musí jít o přechodný výkon zaměstnání. Ano do konce 24. měsíce. Ano pokud očekávané trvání nepřesáhne 2 roky. Ano po dobu 24 měsíců. Pracovník však nesmí mít na území hostitelského státu bydliště (s výjimkou případu, kdy má v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce na území domovského státu). Ne musí jít o vyslání za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele. Ne musí jít o vyslání za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele. Ano musí však jít o pronájem pracovní síly do dceřiné společnosti nebo pobočky zaměstnavatele. Účast na domovském systému trvá po dobu prvních 60 měsíců. Ano musí však jít o pronájem pracovní síly do dceřiné společnosti, nepřesahující 60 měsíců (bez předchozího souhlasu příslušných úřadů obou států). Ne musí jít o vyslání za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele. Ano na dobu 60 měsíců. Má-li trvat pronájem delší dobu, musí dát k účasti v domovském systému souhlas příslušné úřady obou států. Ano do konce 24. měsíce. Ano po dobu 24 měsíců; musí zůstat zaměstnancem stejného zaměstnavatele (i když práce může být vykonávána pro jiného zaměstnavatele). Ano do konce 24. měsíce. Ano musí však jít o pronájem pracovní síly do dceřiné společnosti nebo pobočky zaměstnavatele a doba pronájmu nesmí překročit 5 let. Kromě ustanovení o vyslání je možné ještě požádat o vystavení výjimky na základě souhlasu obou dotčených států. Pro možnost podání žádosti 178

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 Obsah Ú vod...17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizin ců...21 1.2 Určení daňové rezidence v České republice...22

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17)

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) Daňová rezidence Určení rezidence Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) 1) poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce

Odvody z odměn členů orgánů veřejné výzkumné instituce M ETIS Praha spol. s r.o. Kancelář daňových poradců Mgr. Květoslava Coufová RNDr. Mgr. Petr Couf Akademie věd České republiky k rukám Ing. Jany Jeřábkové č.j. 0782/17 V Praze 29.5.2017 Odvody z odměn členů

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ 4. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Cílem této kapitoly je vysvětlení základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a zdravotními pojišťovnami a seznámení čtenáře s potřebnými postupy, výpočty

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

III.1 Příjmy ze závislé činnosti

III.1 Příjmy ze závislé činnosti III.1 Příjmy ze závislé činnosti 6 odst. 1, 2, 3 ZDP V systému jednotlivých druhů příjmů fyzických osob z hlediska zdrojů vymezených v 6 až 10 zákona o daních z příjmů mají mezi ostatními příjmy přednostní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Rozhodují jednotlivosti

Rozhodují jednotlivosti Rozhodují jednotlivosti Nelze vytvořit dobré profesně orientované studijní obory bez skutečné spolupráce VŠ s firmami 3.11.2016 PSP ČR Simona Weidnerová Co přináší novela vysokoškolského zákona a její

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost a funkční požitky interní doktorandka katedry finančního práva a národního hospodářství Daň z příjmů FO - obecně daň povinná, zákonem předem sazbou stanovená

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Komplexní řešení pro zaměstnavatele

Komplexní řešení pro zaměstnavatele Komplexní řešení pro zaměstnavatele Oddělení konzultačních služeb zaměstnavatelům BDO Tax s. r. o. Italská 26 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 223 223 Fax: +420 226 223 290 E-mail: tax@bdo.cz www.bdo.cz 1

Více

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku

Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku Zamezení dvojího zdanění při realizaci zakázek českých podnikatelů na Slovensku, v Bulharsku a Polsku MEZINÁRODNI ZDANĚNÍ Mgr. Magdaléna Vyškovská, daňový poradce č. 2371, PETERKA & PARTNERS v. o. s. advokátní

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU

POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU POVINNOSTI PO SKONČENÍ KALENDÁŘNÍHO ROKU Zpracovala: Jana Bošková, listopad 2014 I. Mzdový list II. III. IV. Evidenční list RZD u zaměstnance Vyúčtování zálohové a srážkové daně za organizaci V. Vyúčtování

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO POJIŠT POJISTNÉ SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ (SP) - největším veřejným příjmem - vykazuje znaky účelovosti - vykazuje znaky ekvivalentnosti - povinná platba ( tedy má daňový charakter) SP je uceleným, odděleným systémem,

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ

ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ ZDANĚNÍ PRACOVNÍCH SMLUV, DOHODY O PRACECH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR A AUTORSKÝCH HONORÁŘŮ Všechny níže zmíněné smlovy představují z hlediska daně z příjmu vlastně buď tzv. příjem ze závislé činnosti

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku:

Přehled o sražených zálohách na daň a poskytnutém měsíčním daňovém zvýhodnění v průběhu roku: Příloha k důvodové zprávě č. 2 Příklad č. 1: Roční zúčtování záloh na daň a zúčtování u poplatnice s příjmem 10.000 Kč měsíčně, která po celý rok uplatňovala daňové na tři děti. Poplatnice s podepsaným

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více