MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ"

Transkript

1 Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D. MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ daň z příjmů a pojištění mezinárodní smlouvy pravidla EU podrobné případové studie 1. vydání edice práce mzdy pojištění

2 V případě, že dojde k významným legislativním změnám v období mezi jednotlivými vydáními publikace, vyhledejte její aktualizaci na našich internetových stránkách Aktualizaci zašleme zdarma na vyžádání tel.: Vydání této odborné knihy schválila vědecká redakce nakladatelství ANAG, spol. s r. o. Odborní recenzenti: prof. Ing. Jan Široký, CSc. Ing. Marta Ženíšková Ing. Lucie Rytířová, Ing. Jana Tepperová, Ph.D., 2012 Nakladatelství ANAG, 2012 ISBN

3 Obsah Obsah O autorkách...7 Předmluva...9 Seznam zkratek Úvod...13 I. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY Vymezení problematiky mezinárodního zaměstnávání Základní pojmy a souvislosti mezinárodního zaměstnávání Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění Rezident, nerezident, daňový domicil Vymezení daňového rezidenta podle smluv o zamezení dvojího zdanění Vymezení daňového rezidenta podle zákona o daních z příjmů Odlišnosti v definici rezidenta podle smlouvy a podle zákona o daních z příjmů Změna rezidentství v průběhu zdaňovacího období Příjmy ze zdrojů Hypotetická daň Pojem sociální zabezpečení Mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení Bilaterální smlouvy o sociálním zabezpečení Smluvní a nesmluvní státy pro účely sociálního zabezpečení Koordinace sociálního zabezpečení v Evropě Základní principy koordinace v rámci EU Rozsah koordinace sociálního zabezpečení v EU Další metody koordinace sociálního zabezpečení v EU Pracovněprávní pojetí činnosti v zahraničí Imigrační povinnosti Občané EU a jejich rodinní příslušníci Pobyt občanů EU a jejich rodinných příslušníků Povinnosti v oblasti zaměstnanosti Občané třetích zemí Pobyt občanů třetích zemí Povinnosti v oblasti zaměstnanosti

4 Obsah II. ZAMĚSTNANECKÉ STRUKTURY Lokální zaměstnání Charakteristika Lokální zaměstnání v České republice Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Lokální zaměstnání v České republice a výkon činnosti v zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Lokální zaměstnání v zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Pracovněprávní otázky Lokální zaměstnání shrnutí Vyslání Charakteristika Vyslání ze zahraničí do České republiky Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Vyslání z České republiky do zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Vyslání shrnutí Pronájem pracovní síly Charakteristika Pronájem ze zahraničí do České republiky Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko

5 Obsah Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Možné alternativy Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Pronájem z České republiky do zahraničí Daň z příjmů Sociální zabezpečení EU & EHP & Švýcarsko Ostatní smluvní státy Nesmluvní státy Pronájem pracovní síly shrnutí III. ŠIRŠÍ EKONOMICKÉ SOUVISLOSTI Ekonomická integrace a pracovní migrace Vývoj migrace v Evropě Migrace v EU a ekonomická krize Analýza daňové ceny práce u migrujících zaměstnanců Sociální pojištění jako integrální součást daňové ceny práce Daň versus pojistné v literatuře Daň versus pojistné v judikatuře Aktuální koncepce daně a pojistného v České republice Definování pojmů a předpokladů pro rozbor daňové ceny práce Daňová cena práce u mezinárodních zaměstnaneckých struktur v roce Možný vliv koordinace sociálního zabezpečení na daňovou cenu práce u migrujících zaměstnanců IV. PŘÍPADOVÉ STUDIE Obchodní zastoupení ve více zemích (smluvních i nesmluvních) Pronájem pracovní síly z Jihoafrické republiky do České republiky Vyslání z České republiky do Brazílie Pronájem pracovní síly z Kanady do České republiky Zaměstnání ve více členských státech EU Vyslání ze Španělska do České republiky Seznam literatury

6 Obsah PŘÍLOHY Přehled dvoustranných smluv o sociálním zabezpečení sjednaných Českou republikou Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou Přehled států podle mezinárodních smluv Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku Slovníček mezinárodního zaměstnávání Seznam české legislativy Seznam mezinárodní legislativy Seznam judikatury Seznam dalších souvisejících dokumentů Užitečné internetové odkazy Rejstřík Stručné shrnutí Summary

7 O autorkách O autorkách Ing. Lucie Rytí ová Po absolvování oboru Obchodní právo na VŠE v Praze se od roku 2004 věnuje problematice zdanění fyzických osob včetně sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Díky dlouholeté praxi v mezinárodních poradenských firmách má rozsáhlé zkušenosti s nastavováním odměňovacích a zaměstnaneckých struktur a s mezinárodním zaměstnáváním. Věnuje se také publikační a přednáškové činnosti. Je daňovou poradkyní a v odborné soutěži Daňař roku 2011 byla oceněna jako Největší daňová naděje. V rámci Komory daňových poradců ČR aktivně působí v odborných sekcích daně z příjmů fyzických osob a sociálního a zdravotního pojištění. Ing. Jana Tepperová, Ph.D. Vystudovala obor daně a účetnictví na VŠE v Praze, kde nyní na katedře veřejných financí pedagogicky působí. Od roku 2004 je registrovanou daňovou poradkyní. Jako vedoucí odborné sekce sociálního a zdravotního pojištění je členkou odborného kolegia Komory daňových poradců ČR. Problematice mezinárodního zaměstnávání se dlouhodobě věnuje nejen v rámci praxe daňového poradce, ale i jako lektorka odborných kurzů pro veřejnost či jako garantka kurzu Zdanění mezinárodního zaměstnávání pro magisterské studium na VŠE. 7

8

9 P edmluva P edmluva Vážení čtenáři, do rukou se Vám dostává velmi zajímavá a potřebná publikace. Globalizace ekonomiky vede k tomu, že se neustále rozšiřují aktivity podnikatelských subjektů. Zaměstnavatelé vysílají své pracovníky do zahraničí a zahraniční firmy otevírají své pobočky na území České republiky. V Evropě se podařilo vytvořit právní prostředí pro zajištění jednoho z pilířů Evropské Unie volného pohybu pracovní síly. Podařilo se přijmout taková legislativní opatření, že i dříve ryze národní problematika sociálního a zdravotního pojištění dostala celounijní rozměr. Z této právní úpravy však zaměstnavatelům i zaměstnancům vznikají zcela nové povinnosti a s tím spojené administrativní nároky. Autorkám publikace se podařilo tuto problematiku velmi přehledně zpracovat. Ukazuje se, že rozměr oblasti sociálního pojištění přesahuje díky široké paletě mezinárodních smluv nejen právo České republiky, ale i právo Evropské unie. To se projevuje u tuzemských zaměstnavatelů, pokud zaměstnávají špičkové odborníky ze zahraničí a zvláště pak vysílají-li své pracovníky do zahraničí. Velmi často zaměstnavatelé řeší problematiku pronájmu pracovní síly na území České republiky, případně pronajímají pracovní sílu do zahraničí. Z pronájmu pracovní síly plyne také řada povinností a drobných daňových či právních pastí právě tato publikace je ideálním průvodcem takovými úskalími. Pro čtenáře, kteří se zabývají problematikou daní, budou zcela jistě zajímavé pasáže rozebírající právní postavení a rozdíl mezi placením daní a sociálního a zdravotního pojištění. Autorky této vysoce odborné publikace se jako špičkové odbornice, zástupkyně Komory daňových poradců, zúčastnily meziresortních jednání týkajících se problematiky sociálního pojištění v souvislosti s nejasnostmi v přijatém zákoně o sociálním pojištění. V knize nám velmi názorně vysvětlují i dopady zásadních soudních rozhodnutí, ve kterých je zachycen rozdíl mezi pojetím daní a pojištění. Rozdíl mezi daní a pojištěním je zcela zásadním fenoménem, který se promítne i do schválené právní úpravy Jednoho inkasního místa a pravděpodobně bude ještě vyžadovat určité legislativní upřesnění. 9

10 P edmluva Cennou pomůckou jsou v závěru knihy uvedené případové studie, unijní předpisy, judikatura a přehled mezinárodních smluv, včetně zahraniční legislativy s touto problematikou související. Jde o knihu, která se stane velmi užitečnou a nezbytnou součástí knihovny nejen každého daňového poradce, personalistů a mzdových účetních, ale i studentů a pracovníků vysokých škol. Ing. Jiří Nekovář, člen NERV a viceprezident CFE 10

11 Úvod ÚVOD Záměrem publikace je poprvé v naší odborné literatuře poskytnout ucelené informace o daňových a dalších dopadech mezinárodního zaměstnávání v jejich vzájemných souvislostech. Kromě teoretického výkladu jsou popsány také praktické aspekty a konkrétní situace, s nimiž se můžete setkat. Důraz je kladen především na vzájemnou provázanost jednotlivých oblastí s cílem umožnit čtenářům získat komplexní pohled na problematiku mezinárodního zaměstnávání. Publikace je proto určena nejen personalistům, daňovým poradcům, audi torům, pracovníkům státní správy, akademickým pracovníkům, studentům daňových a ekonomických oborů, ale také těm, kteří se chystají pracovat v zahraničí nebo naopak přijíždějí z pracovních důvodů do České republiky a chtějí se zorientovat ve svých právech a povinnostech. Úvodní blok obsahuje veškeré důležité informace obecného charakteru vztahující se k mezinárodnímu zaměstnávání. Z principů vymezených v těchto kapitolách vychází posouzení daňových dopadů a dopadů v oblasti sociálního zabezpečení *) v kapitolách následujících. Toto teoretické uvedení do problematiky vám umožní snáze se orientovat v konkrétních situacích podrobně popsaných v dalších kapitolách. Druhý blok je již prakticky zaměřen na nejčastější situace v mezinárodním zaměstnávání. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány lokálnímu zaměstnání, pronájmu pracovní síly a vyslání, přičemž v každé z nich jsou uvedeny konkrétní souvislosti daně z příjmů právnických i fyzických osob a sociálního zabezpečení. Kapitoly jsou samostatně použitelné a popisují i příslušné povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. Můžete se tak zaměřit primárně jen na tu oblast, která vás zajímá a kterou potřebujete vyřešit či analyzovat. Díky tomu také snadno dohledáte aktuální povinné formuláře, případně jiné dokumenty, které mohou příslušné instituce často měnit, a jejichž uvedení do této publikace by proto omezovalo její praktické použití na velmi krátký časový úsek. Na konci každé kapitoly je uveden shrnující seznam otázek, s jejichž pomocí neopomenete žádný důležitý aspekt a jejichž zodpovězení vám rovněž umožní určit, zda je v daném případě vhodnější lokální zaměstnání, pronájem pracovní síly, či vyslání. Nedílnou součástí publikace je třetí blok uvádějící problematiku mezinárodního zaměstnávání do širších ekonomických souvislostí. Najdete zde mimo jiné analýzu daňové ceny práce a komparaci daňového zatížení *) Není-li uvedeno jinak, je tento pojem používán v širokém smyslu, tzn. včetně zdravotního pojištění. 13

12 Úvod u jednotlivých forem mezinárodního zaměstnávání, na jejímž základě si můžete ověřit výhodnost zvoleného řešení. Tato kapitola navazuje na podrobnou textovou analýzu provedenou v předchozích kapitolách. Na příkladu České republiky je následně zkoumán vliv koordinace sociálního zabezpečení v rámci mezinárodní spolupráce na daňovou cenu práce, a to opět s pomocí komparace daňového zatížení u možných forem zaměstnání. V rámci tohoto bloku jsou rovněž diskutovány některé otázky související se zavedením jednoho inkasního místa. Kromě četných příkladů uváděných přímo v textu jednotlivých kapitol jsou součástí publikace také komplexní případové studie. Cílem těchto studií je usnadnit vám porozumění celé problematice a ukázat postupy při analýze posuzované situace. Nejen z případových studií, ale rovněž z celé publikace by měl být patrný apel na potřebu velmi citlivého posouzení konkrétní situace, protože rozdíly v daňových dopadech i dopadech v oblasti sociálního zabezpečení mohou být při zdánlivě nepatrných odlišnostech smluvního nastavení zcela zásadní. Pro snazší orientaci je publikace doplněna podrobným rejstříkem pojmů a seznamem použitých zkratek. 14

13 2. Základní pojmy a souvislosti mezinárodního zam stnávání 2. ZÁKLADNÍ POJMY A SOUVISLOSTI MEZINÁRODNÍHO ZAM STNÁVÁNÍ V této kapitole stručně vymezujeme v rozsahu potřebném pro následující text základní oblasti a pojmy, s nimiž pracujeme v dalších kapitolách. Zařazujeme sem rovněž některé informace, které jsou společné pro všechny vymezené mezinárodní zaměstnanecké struktury, a není tedy účelné je u každého vztahu opakovat. 2.1 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdan ní V oblasti daně z příjmů uzavírá Česká republika mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. V současné době má Česká republika uzavřeno 77 takových smluv. 3) Velmi stručně řečeno, účelem těchto smluv je nejen zamezit zdanění jednoho příjmu ve více státech, ale rovněž zabezpečit odvedení daně v jednom ze smluvních států a omezit tak daňové úniky. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění ovlivňují daňové posouzení mezinárodních zaměstnaneckých struktur hned z několika pohledů: v oblasti daně z příjmů fyzických osob smlouvy definují, kdo je daňovým rezidentem, resp. stanovují daňový domicil, a uvádí, kde má příjem ze zaměstnání podléhat dani z příjmů fyzických osob; z pohledu daně z příjmů právnických osob pak kromě rezidentství definují i stálou provozovnu, a tím rovněž vymezují, kde bude příjem přiřaditelný takové stálé provozovně podléhat dani z příjmů právnických osob. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené Českou republikou vycházejí z jednotného modelu OECD. Díky tomu se uživatelé ve smlouvách snadno orientují, protože příslušná ustanovení, vymezující např. daňové rezidentství nebo metodu vyloučení dvojího zdanění, naleznou v přibližně stejné části smlouvy, většinou i pod stejným článkem. Posouzení konkrétních struktur v následujících kapitolách uvádíme jak pro státy, se kterými Česká republika má uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, tak i pro státy, se kterými taková smlouva uzavřena ne- 3) Viz Příloha Přehled smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou, str

14 I. VYMEZENÍ PROBLEMATIKY byla. Rozdílům těchto dvou situací se věnujeme vždy v rámci podkapitol Daň z příjmů. 4) Na základě dostupných statistik 5) lze říct, že naprostá většina zahraničních pracovníků směřuje do České republiky ze států, s nimiž byla uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění. Stejně tomu je také v případě pohybu pracovníků opačným směrem. V souvislosti s rozšiřujícími se aktivitami českých společností v zahraničí se přesto může stát, že zaměstnavatelé či zaměstnanci musí specifika vztahu se státem bez smlouvy o zamezení dvojího zdanění řešit, např. v případě některých arabských (Katar), východoasijských (Myanmar/Barma) nebo středoamerických států (Panama), proto na ně v jednotlivých kapitolách upozorňujeme. 2.2 Rezident, nerezident, da ový domicil Pro účely stanovení daňových povinností pracovníka je zásadní, ve kterém státě je daňovým rezidentem a ve kterém státě je daňovým nerezidentem. Ve státě, kde je zaměstnanec daňovým rezidentem, má povinnost zdaňovat své celosvětové (veškeré) příjmy. Oproti tomu ve státě, kde je daňovým nerezidentem, zdaňuje pouze své příjmy ze zdrojů na území tohoto nerezidentského státu. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění vždy obsahují definici daňového rezidenta. Svou vlastní definici rezidenta a nerezidenta obsahují i národní daňové předpisy jednotlivých států. Taková úprava v národní legislativě je nutná především kvůli vymezení daňových povinností vůči občanům států (přesněji daňovým poplatníkům ze států ), se kterými není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění. V případě, že národní legislativy obou států považují podle svých vlastních předpisů danou osobu za daňového rezidenta, rozhodne o konečném rezidentství takové osoby ustanovení smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi těmito státy. Jinými slovy, smlouva o zamezení dvojího zdanění jedno z těchto rezidentství potvrdí. Na druhou stranu však není možné, aby smlouva určila daňové rezidentství ve státě, který podle své vlastní národní legislativy danou osobu za daňového rezidenta nepovažuje. Ne příliš jasně je v literatuře používán pojem daňový domicil. V daňové teorii vymezuje tento pojem často stát, kterému je podle smlouvy přizná- 4) Podkapitoly zaměřené na smluvní a nesmluvní státy referují k existenci smluv o sociálním zabezpečení, nikoliv smluv o zamezení dvojího zdanění. 5) Statistika Českého statistického úřadu, viz 22

15 6. Lokální zam stnání 6. LOKÁLNÍ ZAM STNÁNÍ (do této kapitoly zahrnujeme i souběh výkonu činností ve více státech) 6.1 Charakteristika Přímý pracovněprávní vztah se společností, pro kterou dotyčná osoba vykonává činnost, je nejjednodušší úpravou zaměstnávání zahraničních pracovníků. Obvykle se jedná o pracovní poměr, případně o jiný smluvní vztah upravený zvolenou pracovněprávní legislativou (např. podle českého zákoníku práce by přicházely v úvahu také dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti). Legislativa konkrétního státu může vyžadovat specifický druh právního vztahu pro danou činnost příkladem může být smlouva o výkonu funkce (nebo jiná obchodněprávní smlouva) pro jednatele a členy statutárních orgánů v České republice. Přestože nejde o zaměstnání v právním smyslu, zmíníme takové vztahy v této kapitole, jelikož jejich dopady v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení jsou obdobné jako dopady pracovního poměru. Pracovník může vykonávat svou činnost také v nezávislém postavení (jako osoba samostatně výdělečně činná). S ohledem na zaměření této publikace se blíže nezabýváme nezávislým výkonem přeshraniční činnosti, jelikož jeho dopady v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení jsou velmi odlišné od zaměstnaneckého vztahu. Pracovník a lokální společnost si mohou zvolit, jakou pracovněprávní legislativou se bude jejich vztah řídit. Obvyklou volbou je legislativa státu výkonu práce. Pokud si sami nezvolí, určí se příslušná legislativa podle platných kolizních norem 77). V rámci EU se na smlouvy uzavřené po 17. prosinci 2009 použije tzv. nařízení Řím I 78). Podle tohoto nařízení se na pracovněprávní vztahy s mezinárodním prvkem aplikuje právo státu, kde pracovník obvykle vykonává svou činnost, případně kde se nachází provozovna, která jej zaměstnala. Pro ochranu slabší strany smluvního vztahu (zaměstnanců) stanoví toto nařízení, že právo státu obvyklého výkonu činnosti či umístění zaměstnávající provozovny se použije také tehdy, kdy si smluvní strany zvolily jiné právo použijí se však pouze jeho kogentní (donucující) ustanovení, tj. ustanovení, od nichž se nelze smluvně odchýlit. 77) Kolizní normy určují stát, jehož právem se budou řídit smluvní vztahy s mezinárodním prvkem. 78) Nařízení č. 593/

16 II. ZAM STNANECKÉ STRUKTURY Může se jednat například o úpravu rozvazování pracovního poměru, nároků zaměstnanců na minimální mzdu nebo dovolenou apod. Předpokládáme-li situaci, kdy se lokální pracovní smlouva uzavírá jako jedna z možných variant zaměstnanecké struktury pro činnost v zahraničí, nabízejí se ohledně vztahu pracovníka se zahraniční společností, která pracovníky posílá na práci ke společnosti v jiném státě, následující možnosti: tento vztah bude ukončen; společnost může pracovníkovi přislíbit, že tento vztah znovu obnoví po ukončení jeho činnosti v zahraničí, avšak právní vymahatelnost tohoto příslibu může být omezená; tento vztah potrvá, ale bude pozastaven (tzv. spící pracovní smlouva ) ; pracovník nebude vykonávat žádnou činnost a nebude dostávat žádnou odměnu (v českém právu lze využít institut neplaceného volna); tento vztah potrvá a pracovník bude nadále vykonávat činnost pro zahraniční společnost, například několik dní v týdnu/měsíci; podle toho, ve kterém státě bude tato činnost vykonávána, může tento přístup přinést větší či menší komplikace z pohledu povinností zahraniční společnosti a pracovníka v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení. Při přeshraničním pohybu pracovníků v rámci jedné skupiny společností je nejčastěji používána druhá varianta, protože díky trvajícímu pracovnímu poměru se zahraniční společností má pracovník větší jistotu opětovného zdroje příjmu po návratu. Souběžný pracovní poměr se zahraniční i lokální společností a výkon činnosti pro obě společnosti zmíněný jako poslední varianta není naproti tomu příliš častý, protože může mít komplikované daňové dopady. Odměna je vyplácena pracovníkovi přímo lokální společností. Jelikož tato společnost nese výhody z činnosti pracovníka, není důvod ji přefakturovávat jinému subjektu. 6.2 Lokální zam stnání v eské republice Uzavření lokální pracovní smlouvy má specifické dopady v oblasti daně z příjmů a sociálního zabezpečení, které dále postupně rozebíráme Da z p íjm Při lokálním zaměstnání je mezinárodní prvek omezen, protože nedochází k přeshraničnímu fakturování nákladů. Přesto může být nutné použít smlouvu o zamezení dvojího zdanění uzavřenou Českou republikou s domovským státem pracovníka, a to pro určení jeho daňového rezidentství (je-li 68

17 6. Lokální zam stnání podle lokálních legislativ rezidentem České republiky i domovského státu) a pro určení oprávnění České republiky zdanit jeho příjmy (u českých daňových nerezidentů). Je uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění Příjem vyplacený českou společností jejímu zaměstnanci za jeho činnost na území České republiky podléhá podle všech aktuálně platných smluv o zamezení dvojího zdanění uzavřených Českou republikou zdanění v České republice, a to bez časového omezení. Žádné další podmínky nejsou pro zdanění tohoto příjmu v České republice stanoveny (např. daňové rezidentství, doba pobytu atd.). Česká legislativa určuje následně způsob zdanění těchto příjmů, a to stejně pro české daňové rezidenty i rezidenty jiného státu. Rozdílné zdanění se použije pouze pro případné další příjmy ze zdrojů mimo Českou republiku. Není uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění Pokud Česká republika neuzavřela s domovským státem pracovníka smlouvu o zamezení dvojího zdanění, je zdanění příjmů lokálního pracovníka v České republice upraveno pouze českou legislativou. Podle ní jsou předmětem zdanění v České republice u daňových rezidentů jejich veškeré příjmy 79) a u daňových nerezidentů jejich příjmy ze zdrojů na území České republiky 80). Tyto příjmy jsou definovány jako příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky 81), s výjimkou příjmů plynoucích od zaměstnavatelů se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí, pokud časové období související s výkonem této činnosti nepřesáhne 183 dnů v jakémkoliv období 12 měsíců po sobě jdoucích 82). Tato výjimka se u lokálního zaměstnání nepoužije, protože příjmy pracovníků plynou od české společnosti, která je současně právním zaměstnavatelem. Zůstává-li pracovník zaměstnancem zahraniční společnosti, neplynou této společnosti v souvislosti s lokálním zaměstnáním pracovníka u české společnosti z pohledu české daně z příjmů žádné povinnosti. Výjimkou by byla situace, kdy by pracovník pro zahraniční společnost vykonával činnost na území České republiky. V tomto případě by mohla být zahraniční společnost povinna registrovat se jako plátce daně z příjmů ze závislé činnosti v České republice a odvádět zálohy na tuto daň z odměny vyplá- 79) 2 odst. 2 zákona o daních z příjmů. 80) 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů. 81) 22 odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů. 82) 6 odst. 9 písm. f) zákona o daních z příjmů. 69

18 II. ZAM STNANECKÉ STRUKTURY cené pracovníkovi, případně by jí tu mohla také vzniknout stálá provozovna pro účely daně z příjmů právnických osob. Další povinnosti by mohla mít zahraniční společnost v oblasti sociálního zabezpečení, např. při účasti pracovníka v českém systému sociálního zabezpečení vyplývající z koordinačních pravidel EU, kdy musí v České republice odvádět pojistné všichni jeho zaměstnavatelé. 83) Povinnosti pracovníka Povinnosti pracovníka jsou stejné jako povinnosti běžných zaměstnanců české společnosti. Pokud tedy nemá jiné příjmy podléhající zdanění v České republice než příjmy vyplacené českou společností na základě lokálního pracovního vztahu, není zde povinen podat přiznání k dani z příjmů. Daňovým rezidentům mohou povinnost podat daňové přiznání založit příjmy plynoucí z jakéhokoliv státu; u daňových nerezidentů jsou relevantní pouze příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Podmínky pro povinné podání daňového přiznání v případě obdržení dalších zdanitelných příjmů jsou stejné jako pro běžné daňové poplatníky (tzn. částka dalšího zdanitelného příjmu vyšší než Kč za daný kalendářní rok). Daňové přiznání může pracovník podat i dobrovolně, například kvůli uplatnění slev na dani, daňových zvýhodnění a odčitatelných položek neuplatněných plátcem daně (ať již z důvodu nedoložení příslušných dokumentů, například podepsaného formuláře Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti, nebo nemožnosti jejich uplatnění při odvodu daně plátcem ze zákonných důvodů). Nevznikne-li pracovníkovi povinnost podat daňové přiznání, může požádat českou společnost o provedení ročního zúčtování. V tomto zúčtování mu bude odečtena sleva na dani na poplatníka za celý kalendářní rok (i kdyby tu pracoval jen část roku) a případně další slevy, na něž mu vznikne nárok. Některé slevy přitom nelze uplatnit v ročním zúčtování, ale pouze v daňovém přiznání. Příklad Polský daňový rezident pracoval pro českou společnost na základě pracovního poměru od 1. července do 30. září, zbytek roku pracoval v zahraničí. V lednu následujícího roku požádá českou společnost o provedení ročního zúčtování. Díky uplatnění celé slevy na poplatníka ( Kč) v rámci ročního zúčtování bude jeho česká daňová povinnost značně snížena a vzniklý přeplatek na zálohách mu česká společnost vrátí. 83) Viz kapitola EU & EHP & Švýcarsko, str

19 6. Lokální zam stnání Důvodem pro podání daňového přiznání také může být nutnost získat potvrzení o výši daně zaplacené v České republice pro účely zdanění v zahraničí. Finanční úřady obvykle nevystavují toto potvrzení, jestliže je daň odvedena pouze prostřednictvím plátce a poplatník nepodá daňové přiznání. Povinnosti eské hostitelské spole nosti da z p íjm fyzických osob Česká společnost zaměstnávající pracovníka je podle zákona o daních z příjmů plátcem daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Je povinna odvádět zálohy na tuto daň vypočtené sazbou 15 % ze základu daně, zahrnujícího příjmy navýšené o zaměstnavatelovu část pojistného na sociální zabezpečení. V případě účasti pracovníka v zahraničním pojištění se příjmy navyšují o fiktivní české pojistné, které by zaměstnavatel hradil, pokud by se pracovník účastnil českého pojištění. Fiktivní pojistné bude vypočteno podle české legislativy se zohledněním všech specifik, např. účasti na jednotlivých podsystémech pojištění a maximálního vyměřovacího základu. Příklad Rakouský občan je od 1. ledna 2012 jednatelem české společnosti a činnost jednatele vykonává v České republice. Odměnu jednatele dostává ve výši Kč měsíčně. Jiné příjmy nemá. Na základě výjimky odsouhlasené českými a rakouskými úřady se účastní systému sociálního zabezpečení v Rakousku, a to po dobu pěti let. V Rakousku za něj česká společnost odvádí pojistné, přičemž zaměstnavatelova část pojistného činí podle tamějších předpisů Kč měsíčně. Základ daně pro výpočet měsíční zálohy na daň z příjmů jednatele ze závislé činnosti vypočte česká společnost jako jeho příjem zvýšený o tzv. fiktivní pojistné (34 %), tj. v celkové výši Kč. Příklad Německý občan je zaměstnán českou společností a pracuje pro ni v České republice. Až do 30. září 2012 se účastnil německého systému sociálního zabezpečení na základě výjimky vydané po odsouhlasení českými a německými institucemi. Od 1. října se povinně účastní českého systému. Od 1. ledna do 30. zá ří 2012 činil jeho zdanitelný příjem Kč. Během účasti na německém systému sociálního zabezpečení, tj. až do 30. zá ří 2012, zahrnuje česká společnost do základu daně tohoto pracovníka fiktivní české pojistné, avšak pouze do okamžiku, kdy příjem pracovníka započitatelný do vyměřovacího základu pojistného dosáhne maximálního vyměřovacího základu podle českých předpisů (pro rok 2012 činí maximální vyměřovací základ Kč pro účely zdravotního 71

20 II. ZAM STNANECKÉ STRUKTURY Použití ustanovení o vyslání podle smluv o sociálním zabezpečení na mezinárodní pronájem pracovní síly závisí vždy na znění příslušné smlouvy, jak vyplývá z následujícího přehledu: Stát Bosna a Hercegovina Černá Hora Chile Chorvatsko Izrael Japonsko Jižní Korea Kanada Makedonie Quebec Srbsko Turecko Ukrajina USA Pronájem pracovní síly použití ustanovení o vyslání podle smlouvy Ano bez časového omezení; musí jít o přechodný výkon zaměstnání. Ano do konce 24. měsíce. Ano pokud očekávané trvání nepřesáhne 2 roky. Ano po dobu 24 měsíců. Pracovník však nesmí mít na území hostitelského státu bydliště (s výjimkou případu, kdy má v pracovní smlouvě uvedeno místo výkonu práce na území domovského státu). Ne musí jít o vyslání za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele. Ne musí jít o vyslání za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele. Ano musí však jít o pronájem pracovní síly do dceřiné společnosti nebo pobočky zaměstnavatele. Účast na domovském systému trvá po dobu prvních 60 měsíců. Ano musí však jít o pronájem pracovní síly do dceřiné společnosti, nepřesahující 60 měsíců (bez předchozího souhlasu příslušných úřadů obou států). Ne musí jít o vyslání za účelem výkonu práce pro téhož zaměstnavatele. Ano na dobu 60 měsíců. Má-li trvat pronájem delší dobu, musí dát k účasti v domovském systému souhlas příslušné úřady obou států. Ano do konce 24. měsíce. Ano po dobu 24 měsíců; musí zůstat zaměstnancem stejného zaměstnavatele (i když práce může být vykonávána pro jiného zaměstnavatele). Ano do konce 24. měsíce. Ano musí však jít o pronájem pracovní síly do dceřiné společnosti nebo pobočky zaměstnavatele a doba pronájmu nesmí překročit 5 let. Kromě ustanovení o vyslání je možné ještě požádat o vystavení výjimky na základě souhlasu obou dotčených států. Pro možnost podání žádosti 178

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Seminář EURAXESS ČR. Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků - určování příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Seminář EURAXESS ČR Zaměstnávání zahraničních vědecko-výzkumných Mgr. Dalibor Fadrný vedoucí oddělení mezinárodních pojistných vztahů odbor nemocenského pojištění zaměstnanců ČSSZ Brno, 18/4/2012 Obsah

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány:

Příjmy ze závislé činnosti, které se nezdaňují. V 6 ZDP jsou k tomuto pravidlu uvedeny výjimky, které jsou taxativně vyjmenovány: 3.1 Zaměstnanec 3001 Zaměstnanci. Příjmy za práci zaměstnanců, které jsou jinak nazývány jako příjmy ze závislé činnosti, podléhají zdanění v České republice podle 6 ZDP. Ustanovení 22 odst. 1 písm. b)

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny

Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny kapitola 1 ZAMĚSTNANOST Opravenka k 1. červnu 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 34 Před nadpis Zelené karty se doplňuje číslo podkapitoly

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR

Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Stálá provozovna a základní koncept zdaňování cizinců v ČR Justiční akademie, 6. 5. 2009 Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah 1. Vztah SZDZ a ZDP 2. Základní pojmy v SZDZ 3.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění zaměstnanců ze zahraničí Česká republika je součástí Evropské unie, v níž se jako jeden z hlavních principů uplatňuje svoboda volného pohybu osob, mohou k nám

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE

NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE NÁHRADA MZDY A NEMOCENSKÉ ZAMĚSTNANCE 6. aktualizované vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 1. 2015 Str. 14 Bod 3 v kapitole 4 zní: státní zaměstnanci podle zákona o státní službě. Str. 20 Ve druhém

Více

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s.

Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Vzor citace: Děrgel, M. Sleva na manželku a dítě. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, 76 s. Odpovědi publikované v této knize zpracovali tito autoři: JUDr. Ing. Ariana Bučková 35 Ing. Martin Děrgel

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ ÚČETNICTVÍ 2 8. KAPITOLA: SPOLEČNÍCI A ČLENOVÉ DRUŽSTVA V POZICI ZAMĚSTNANCE. ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY

-Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY -Právní úprava -Základní pojmy -Výpočet čisté mzdy MZDY STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí

www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí www.pwc.cz Nebojte se pracovního vyslání do zahraničí Úvod V současné době stále více Čechů nachází pracovní uplatnění v zahraničí. Náš průvodce je určen právě těm, kteří se chystají na pracovní pobyt

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Aspekty řízení vlastního podniku

Aspekty řízení vlastního podniku Aspekty řízení vlastního podniku Osnova: Živnostenské podnikání Proces založení Volba místa podnikání Kroky po založení živnosti Proces řízení provozu živnosti Proces ukončení provozu živnosti Obchodní

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI VÝPOČET DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1420 Autor Ing.

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování

ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování ČESKÁ ASOCIACE SESTER,o.s. 120 00 Praha 2, Londýnská 15 ČAS/SM/2007/0001 VERZE 2 SMĚRNICE Uzavírání dohod o provedení práce a jejich zdaňování Vydání: 1. 11. 2009 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Liberec, 10.4.2012 Eva Knoblochová Metodik ČSSZ pracoviště Ústí nad Labem Lidéna prvním místě 1 Profil ČSSZ ČSSZ je největší a v rámci

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Daně a autorský honorář

Daně a autorský honorář Daně a autorský honorář Libuše Zákravská Ústav ekonomiky a managementu, FES Univerzita Pardubice Abstract This article highlights problems of authors fee taxation in the Czech Republic. Author of this

Více