S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 25. schůze /25R/2013 2/25R/2013 3/25R/2013 4/25R/2013 udělení souhlasu nově vznikající společnosti se sídlem společnosti v objektu č.p na pozemku st.p.č k.ú. Zlín pro Malá scéna Zlín, o.p.s., Štefánikova 2987, Zlín, IČ výpůjčku částí pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 600 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Zborovská č ve Zlíně, Zborovská 4138, Zlín-Příluky, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Zborovská, Zlín-Příluky od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ, OMZ uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č ze dne ve znění příslušných dodatků uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ jako půjčitelem a Zlatým jablkem, a.s., IČ jako vypůjčitelem, na výpůjčku částí pozemků p.č.352/2, p.č. 322/1 a p.č. 3530/8 a p.č.st v k.ú. Zlín o celkové výměře 3515 m2 pro na dobu určitou, s účinností od do , jehož předmětem bude snížení výměry vypůjčených částí pozemků o výměru 2555 m2 tj. o pozemek st.p.č. 8765/1 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Zlín s účinností ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy na tento pozemek věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro -Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín, Bartošova 5532, PSČ , IČ přes pozemek p. č. 3477/2, 3477/4 k. ú. Zlín Rezidence Pod Stráněmi Zlín (vodovod, slaboproud, kanalizace, NN, přeložka VO) - 1 -

2 5/25R/2013 6/25R/2013 7/25R/2013 8/25R/2013 9/25R/2013 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 349/3, 275 k. ú. Štípa (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 282/1, 282/2 k. ú. Malenovice u Zlína (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 370/106 k. ú. Prštné (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - SYNOT REAL ESTATE, k. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská čp. 541, PSČ , IČ přes pozemek p. č. 555/4, 555/23 k. ú. Mladcová vzdělávací, školící a rehabilitační centrum ( přeložka kanalizace - doplnění pozemků, smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ , vedení optické sítě přes pozemek odbočky Magistrátu města Zlína: Kancelář místní části U Majáku, ŘSZK, Pohřebnictví Zlín, Filmové ateliéry přes pozemek p.č. 1332/16, 1332/39 k. ú. Kudlov (doplnění pozemků, smlouva na VB uzavřena) - 2 -

3 10/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - *** přes pozemek - p. č. 1480/2 k. ú. Kudlov (přeložka vodovodního řadu k výstavbě RD) záměr na změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 893/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 145 m2 pro vybudování příjezdové komunikace ke stavbě RD na pozemku p.č. 899/1 k.ú. Malenovice u Zlína zrušuje usnesení RMZ č.j. 4/23R/2013 ze dne ve znění: Rada města Zlína změnu právního subjektu na straně nájemce části pozemku p.č. 2001/11 v k.ú. Zlín o výměře 8 m2 zastavěného dočasnou stavbou prodejního novinového stánku pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholických nápojů z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 350,-Kč/m2/rok změnu právního subjektu na straně nájemce části pozemku p.č. 2001/11 v k.ú. Zlín o výměře 8 m2 zastavěného dočasnou stavbou prodejního novinového stánku pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholických nápojů z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 350,-Kč/m2/rok záměr na nájem části pozemku p.č. 3844/1 k.ú. Zlín o výměře do 600 m2 záměr na nájem pozemku p.č. 2941/78 k.ú. Zlín o výměře 296 m2 záměr na prodej jednotky č. 2 nebytový prostor (sklad s příslušenstvím) v budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č.st. 237/4 k.ú. Zlín a id. podíl na pozemku p.č.st. 237/4 k.ú. Zlín zastavěná plocha a nádvoří v souladu s podíly na společných částech budovy pro vlastníka objektu č.p. 428 na pozemku p.č.st. 237/2 k.ú. Zlín záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín o celkové výměře do 30 m2-3 -

4 17/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu třída Tomáše Bati 3068, Zlín o celkové výměře 112,5 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Vodní 4205, Zlín o celkové výměře 50 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 768/27 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 3477/4 a p.č. 3477/2 k.ú. Zlín o výměře 220 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3722/1 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 záměr na prodej pozemku st.p.č. 5024/10 k.ú. Zlín o výměře 6 m2 záměr na prodej pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 16 m2 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ jako půjčitelem a Zlínským zámkem o.p.s., Lešetín I 674, Zlín, IČ jako vypůjčitelem, jejímž předmětem bude výpůjčka movitých věcí 12 ks hasících přístrojů, nacházející se v 1. podzemním podlaží /kuchyně a vinárna/ a 1. nadzemním podlaží /restaurace/ budovy č. p. 1 na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Zlín, obci Zlín v objektu č.p. 1, Soudní, Zlín na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1994/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 12 m2-4 -

5 27/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 zamítá ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou ke dni v suterénu objektu Dlouhá , Zlín (č. jednotky 4215/4), o výměře 501,93 m2 schváleného usnesením RMZ dne pod čj. 1/11R/2012 pro nájemce Fitness Club F1, s.r.o., Antonínova 4464, Zlín, IČ (smlouva o nájmu č ) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Zlínským krajem, sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ , jako budoucím povinným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným nebo stavebníkem, v souvislosti s přípravou stavby Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlín ve znění dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, III. etapa" na pozemku p. č. 1332/38 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi společností S - Media a. s., sídlem Filmová 174, Zlín, Kudlov (id. 1/2), *** (id. 1/2), jako vlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, III. etapa" na pozemku p. č. 1179/2 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. úhradu správního poplatku žadatelem (stávající vlastník nemovitosti) při vkladu zániku předkupního práva, které bylo zřízeno k převáděným - 5 -

6 nemovitostem ve prospěch statutárního města Zlína na dobu určitou 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 32/25R/2013 zrušuje - část usnesení č. 28/1R/2009 Rady města Zlína ze dne , na záměr prodeje bytové jednotky č , v domě čp , Dlouhá, Zlín, k. ú. Zlín ***, - část usnesení č. 38/7R/2013 Rady města Zlína ze dne , na záměr přímého prodeje bytové jednotky č , v domě čp. 2092, Zlín. k. ú. Zlín za 80 % z ceny tržní 1. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 28,06 m², v domě čp. 2088, U Zimního stadionu, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na pozemku p. č. st o výměře 146 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 29,75 m², v domě čp. 2092, Vysoká, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na pozemku p. č. st o výměře 143 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 2 + 1, č o podlahové ploše 57,44 m², v domě čp , Dlouhá, Zlín, na pozemcích p. č. st. 6140/7, p. č. st. 6140/6, p. č. st. 6140/5, p. č. st. 6140/4, p. č. st. 6140/3, p. č. st. 6140/2, p. č. st. 6140/1 a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu ve výši id. 5744/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5744/ na pozemcích p. č. st. 6140/7, p. č. st. 6140/6, p. č. st. 6140/5, p. č. st. 6140/4, p. č. st. 6140/3, p. č. st. 6140/2, p. č. st. 6140/1 a p. č. st o výměře 163 m2, 228 m2, 264 m2, 287 m2, 313 m2, 339 m2, 287 m2 a 125 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 33/25R/2013 záměr na prodej domu a zastavěné části pozemku podle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v - 6 -

7 majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 39/15Z/2012, seznam č. 9/2013 žadatelů o prodej domu v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob lokalita Zálešná v k. ú. Zlín. 34/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných bytů dle seznamu č. 6, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na pronájem bytu mimo pořadí ***. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na pronájem bytu mimo pořadí ***. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 24 a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Vodní 4205/52 b) přihlášení další osoby do bytu s podmínkou úhrady dluhu - ***, Středová 4786/507 - ***, Slezská 5258/211 zamítá c) přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Středová 4786/713 - ***, Středová 4786/721 dodatečné navedení již užívaných zařizovacích předmětů do nájmu bytu na ul. Školní č. p ve Zlíně v celkové hodnotě ,- Kč od zamítá proplacení části nákladů na rekonstrukci bytu ve výši ,- Kč *** Družstevní č.p. 4509/316 ve Zlíně zamítá výměnu vany v bytě na ul. Obeciny 2901 ve Zlíně, který užívají na základě - 7 -

8 smlouvy o nájmu ***. 42/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů dle přílohy č. 1. zamítá podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č.j. 11 C 250/ ze dne ve věci žaloby o zaplacení částky ve výši ,00 Kč s přísl. přidělení podzemních parkovacích stání, garážových boxů a jednotek dle platných Pravidel pro nájem a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína seznam č bere na vědomí odpis pohledávek za dlužníky: 1. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Padělky I 3982/1, Zlín, v celkové výši 1.115,- Kč bez příslušenství; 2. *** pohledávky z nájmu obytné místnosti na adrese tř. 3. května 548/11, Zlín Malenovice, v celkové výši 880,- Kč bez příslušenství; 3. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Nad Ovčírnou IV 344/319, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 4. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Středová 4786/1216, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 5. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Středová 4786/716, Zlín, v celkové výši ,40 Kč; 6. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Zálešná I 4057/608, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 7. *** pohledávka z nájmu obytné místnosti na adrese Gahurova 5289/4, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 8. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Obeciny 2901/6, Zlín, v celkové výši 57,- Kč bez příslušenství; 9. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Svatopluka Čecha 513/82, Zlín, v celkové částce 5.098,50 Kč bez příslušenství. bere na vědomí odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor a služeb s ním spojených na adrese Soudní 1, Zlín, za dlužníkem MADELORD, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Zlín, Soudní 1, IČ: , v celkové výši ,- Kč bez příslušenství

9 47/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 rozpočtové opatření č. 34/2013 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložených tabulek zadání realizace auditu hospodaření v těchto státních podnicích: - Okresní podnik služeb Zlín, s. p. v likvidaci - Restaurace a jídelny Zlín, s. p. v likvidaci - Uhelné sklady Zlín, s. p. v likvidaci - Okresní stavební podnik Zlín, s. p. v likvidaci Ing. Zdeňka Ševčíka, likvidátora, výběrem subjektu, který zrealizuje audit hospodaření v těchto státních podnicích: - Okresní podnik služeb Zlín, s. p. v likvidaci - Restaurace a jídelny Zlín, s. p. v likvidaci - Uhelné sklady Zlín, s. p. v likvidaci - Okresní stavební podnik Zlín, s. p. v likvidaci ukládá příspěvkovým organizacím, které zřizuje statutární město Zlín, úpravu způsobu vedení účetnictví a to na základě Vyhlášky MF ČR o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) následovně: a) povinnost vedení účetnictví v plném rozsahu (v souladu s 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) u těch příspěvkových organizací, které splňují podmínky vyhlášky a stanou se konsolidovanou účetní jednotkou; b) možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (v souladu s 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) u těch příspěvkových organizací, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou. změnu č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , dle přílohy č.1 a č.2. poskytnutí celoroční odměny řediteli ZOO a zámku Zlín - Lešná, příspěvkové organizace, za úspěšný ekonomický rozvoj zoologické zahrady v roce 2013 dle přílohy č. 1. Akční plán rozvoje statutárního města Zlína na rok 2014 ve znění dle přílohy č. 1, - 9 -

10 bere na vědomí zásobník projektů Akčního plánu rozvoje statutárního města Zlína na rok 2014 dle přílohy č /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 Strategii bezpečnosti silničního provozu statutárního města Zlína na rok bere na vědomí informaci o stavu a doporučení ohledně dopravní situace v bývalém areálu SVITu koncepci konsolidace a obměny tiskového prostředí SMZ záměr dodávat biologicky rozložitelné komunální odpady, vznikající na území statutárního města Zlína, obchodní firmě DYNAMIC SERVIS, s.r.o., se sídlem Milíčovo nám. 585/6, Kroměříž, PSČ , IČ: s účinností od novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající ve zřízení: 1 pracovního místa "referent" ve středisku místních poplatků, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství, a to na dobu určitou do , 1 pracovního místa "zástupce správce stadionu" v samostatném oddělení prevence kriminality a sportu, a to na dobu určitou do , 1 pracovní místo "koordinátor projektu" v oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí, a to na dobu určitou do změnu Dohody o narovnání (dále jen "Dohoda"), jejíž uzavření bylo schváleno usnesením Rady města Zlína č.j. 93/18R/2013 dne mezi *** a statutárním městem Zlínem, IČ (dále jen "SMZ"), na základě které *** uhradí statutárnímu městu Zlínu do částku ve výši ,- Kč, představující finanční vyrovnání za pronájem budovy na adrese Zlín - Lužkovice, č.p. 117 (vratka předplaceného nájemného za období ), která byla využívána za účelem umístění hasičské zbrojnice poníženou o náklady za spotřebovanou elektrickou energii Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem uvedené Dohody o narovnání

11 59/25R/ /25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké, Zlín - Kostelec", "Oprava spojovacího chodníku z ul. Pod Hotelem do ul. Na Pavelce, Zlín - Velíková", "Dopravně bezpečnostní opatření v ul. Dětská, Zlín - Jižní svahy", "Oprava chodníku v ul. Přílucká - Zlín" a Oprava křižovatky Přílucká k Jaroslavicím" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké, Zlín - Kostelec", "Oprava spojovacího chodníku z ul. Pod Hotelem do ul. Na Pavelce, Zlín - Velíková", "Dopravně bezpečnostní opatření v ul. Dětská, Zlín - Jižní svahy", "Oprava chodníku v ul. Přílucká - Zlín" a Oprava křižovatky Přílucká k Jaroslavicím" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" a "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" a "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich

12 podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 61/25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace místní části Kostelec u Zlína, 3.část - revitalizace zastávky MHD Kostelec - střed" a "Kudlov, zastávka MHD Dolní konec" v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace místní části Kostelec u Zlína, 3.část - revitalizace zastávky MHD Kostelec - střed" a "Kudlov, zastávka MHD Dolní konec" zadávanou v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora realizací některýc úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek, především schválením lhůty pro podání nabídek, termínu pro otevírání obálek s nabídkami a podpisem zadávací dokumentace, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdalena Chmelařová, právník odboru právního n á h r a d n í c i: Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Martin Poláček, referent odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, právník Odboru právního

13 62/25R/ /25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníků" dělené na části A, B, C a D v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníků" dělené na části A, B, C a D zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení: členové: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, Odbor právní náhradníci: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, Odbor realizace investičních akcí; zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zlín Jaroslavice, oprava komunikace a lesní stezky v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zlín Jaroslavice, oprava komunikace a lesní stezky zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení:

14 č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník odboru právního n á h r a d n í c i: Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Martin Poláček, referent odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdalena Chmelařová, právník Odboru právního 64/25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy pavilonu šaten, kuchyně a jídelny 8. Základní školy, Komenského 78, Zlín - Malenovice" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, jmenuje v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Stavební úpravy pavilonu šaten, kuchyně a jídelny 8. Základní školy, Komenského 78, Zlín - Malenovice", zadávanou formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení: členové: MUDr. Miroslav Adámek, primátor Marcela Hájková, vedoucí odd. přípravy investičních akcí Mgr. Petra Tichá, Odbor právní náhradníci: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Zuzana Kománková, Odbor realizace investičních akcí; 65/25R/2013 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně - před Cigánovským mostem" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

15 jmenuje č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 66/25R/ /25R/2013 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Umístění díla Velký Fibonacci v ploše náměstí Práce" Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Miroslav Kašný, náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Zuzana Kománková, referent Odboru právního n á h r a d n í c i: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Jitka Jalůvková, referent Odboru realizace investičních akcí Pavla Krystýnková, právník Odboru právního jmenuje hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Centrální předprodej jízdenek" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Miroslav Kašný, člen ZMZ Jiřina Gajdošíková, člen ZMZ Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Pavla Krystýnková, odbor právní n á h r a d n í c i : Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Miroslav Adámek, člen ZMZ František Rábek, člen ZMZ Leopold Bednařík, vedoucí odboru realizace investičních akcí Magdaléna Chmelařová, odbor právní

16 68/25R/ /25R/ /25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na služby "Pozáruční opravy a servis motorových vozidel MP Zlín" ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i : Miroslav Adámek, primátor Vít Novák, Městská policie Zlín David Vondrák, Městská policie Zlín - asitent právních služeb a VZ vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rozšíření uložné kapacity MKDS" Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Vít Novák, Městská policie Zlín, II. zástupce ředitele Lukáš Sovadina, Městská policie Zlín, správce IT a TMS David Vondrák, Městská policie Zlín, asistent právních služeb a VZ n á h r a d n í c i : Pavel Janík, Městská policie Zlín, I. zástupce ředitele Marek Král, Městská policie Zlín, velitel zásahových jednotek Miroslav Mazurek, vedoucí přestupkové sekce výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon

17 autorského dozoru pro akci Víceúčelový objekt ve Štípě" Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Ing. Leopold Bednařík, ORIA Marcela Hájková, ORIA Mgr. Romana Červíková, OP n á h r a d n í c i: Jitka Jalůvková, ORIA Alice Půlpitová, ORIA Mgr. Pavla Krystýnková, OP 71/25R/ /25R/ /25R/ výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 5/2013 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 20 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Herní prvky pro veřejné hřiště č. 451, Zelinova, Jižní Svahy, Zlín, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ , IČ: , jako objednatelem a společností ONYX wood spol. s r.o., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 38301, IČ: , jako zhotovitelem na dodání a montáž herních prvků v lokalitě veřejného hřiště č. 451 Zelinova, Jižní Svahy, Zlín za cenu ,- Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem výběr nejvhodnější nabídky uchazeče: MARKA A.T., s.r.o., Kohoutovická 39, Brno 41, IČ: s nejnižší nabídkovou cenou ve výši ,- Kč bez DPH ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Inteligentní světelný park pro objekt Kongresové centrum Zlín", a uzavření smlouvy s tímto uchazečem bere na vědomí závěry komise jmenované pro veřejnou zakázku na služby " Pojištění silničních vozidel a zvláštních vozidel statutárního města Zlína na období " zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, odst

18 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znnění výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice - Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice - Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ DIČ: CZ Nabídková cena: ,- Kč 2. místo v pořadí: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG Pobřežní 665/23, Praha 8, PSČ IČ: DIČ: CZ Nabídková cena: ,- Kč 74/25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, IČ: , se sídlem Praha 9, Sokolovská 278, , a statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, , jehož předmětem je zesmluvnění finančního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ,00 Kč na realizaci projektu "Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část", Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Veřejné osvětlení chodníku z ul. Mostní do ul. Krátké, Zlín" mezi ***, jako vlastníky pozemku parc. č. st. 2380/2 v obci Zlín, k. ú. Zlín a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby, jejímž předmětem bude sjednání práva investora provést stavbu Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

19 76/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem před budovou Lázně Kostelec" mezi ZLÍNSAT, spol. s r.o., Lázně 493, Zlín - Kostelec, IČ , jako vlastníkem pozemků parc. č. st. 167/1 a parc. č. 230 v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby, jejímž předmětem bude sjednání práva investora provést stavbu Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem před budovou Lázně Kostelec" mezi Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ , jako vlastníkem pozemku parc. č. 1275/1 v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby, jejímž předmětem bude sjednání práva investora provést stavbu Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby: "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, ve Zlíně", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností RPS - I, s.r.o., Průmyslový areál 13, Zlín, IČ: , jako vykonavatelem, a to za cenu ,- Kč bez DPH, - uzavření Dodatku č. 12 Smlouvy č o provozování veřejného osvětlení ve městě Zlíně s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ , dle přílohy č. 1, - uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ , dle přílohy č. 2, - uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ , dle přílohy č. 3, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, p. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka, Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisy uvedených dodatků

20 80/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 29 Smlouvy č o zajištění a financování veřejně prospěšných prací a služeb ve městě Zlíně s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ: , dle přílohy a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, p. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka, Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisy tohoto dodatku. uzavření Dodatku č. 13 k nájemní smlouvě č mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako pronajímatelem, a společností Technické služby Zlín, s. r. o., IČ: , sídlem Záhumení V 321, Zlín, jako nájemcem, jehož předmětem je změna rozsahu pronajímaného majetku od dle zdůvodnění. - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice statutárního města Zlína č. 5/2013, o veřejných zakázkách malého rozsahu, ve znění směrnice č. 8/2013, v souladu s čl. 12, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na plnění díla - revize a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby "Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně - II. etapa ", a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, tj. zhotoviteli původního díla - projektové dokumentace pro provádění stavby, za podmínek v místě a čase obvyklých, přičemž cena díla činí ,- Kč bez DPH, - uzavření Smlouvy o dílo na zpracování revize a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby "Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně - II. etapa" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, Zlín IČ: , jako zhotovitelem, a to za částku ve výši ,- Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako kupujícím a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 5267, Zlín, IČ , jako prodávajícím, jejímž předmětem je Dodávka licencí k systémům Microsoft, za kupní cenu v celkové výši ,- bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, uzavřením kupní smlouvy a jejím podpisem

21 84/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb č ze dne mezi společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, Brno, IČ: , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako nájemcem, přičemž předmětem dodatku je prodloužení doby trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do , a to ve věci nájmu 1 ks multifunkčních zařízení Bizhub C 451 Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho uzavřením a podpisem. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č ze dne mezi společností CAMO spol. s r. o., se sídlem Osvobození 237, Slavičín, IČ: , jako půjčitelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako vypůjčitelem, přičemž předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy o výpůjčce na dobu určitou do , a to ve věci výpůjčky 15 ks multifunkčních zařízení značky Aficio Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o užívání výpočetní techniky a internetového připojení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako uživatelem a paní Hanou Stružkovou, jako poskytovatelem, dle přílohy a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem této smlouvy. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provedení náhradní výsadby dřevin rostoucích mimo les za odkácené dřeviny v souvislosti s realizací stavby Silnice I/49 Malenovice-Otrokovice č. smlouvy dle evidence SMZ mezi statutárním městem Zlín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: o prodloužení termínu pro výsadby zbývajících 47 ks dřevin do a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem tohoto dodatku smlouvy

22 88/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce "Úprava střídacích a trestných lavic pro bezbariérový přístup na II. ledové ploše - PSG Aréně Zlín, Březnická 5513" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností IZOFO spol. s r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 269, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem, a to za částku ve výši Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednání dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č pro vypracování projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín" se zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení CENTROPROJEKT a.s., IČ ,se sídlem Štefánikova 167, Zlín, dle přílohy Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, podpisem předmětného dodatku. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, Hranice Hranice I - Město, IČ: , jehož předmětem bude posunutí dílčích termínů a termínu dokončení realizace díla z původního termínu na termín nový Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci investiční akce na stavební práce "Kanalizace Velíková" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a ***, vlastníky dotčeného pozemku p.č. 1623/14 v k.ú. Štípa, jako budoucími povinnými z věcného břemene, a to úplatně za celkovou cenu ,-Kč Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, podpisem smlouvy uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č o zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava, mezi statutárním městem Zlínem a provozovateli útulku Mgr. Evou Poiselovou, Ph.D. místo podnikání Novosady 1329, Holešov, IČ: a MVDr. Dominikem

23 Gregoříkem, místo podnikání Veselá 31, Slušovice, IČ: , sdruženými dle 829 občanského zákoníku ve sdružení Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava a Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem tohoto dodatku 93/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č mezi statutárním městem Zlín jako kupujícím a Blažejem Stellou, místo podnikání Horní dědina 14, Příluky, Zlín, IČ: jako prodávajícím o prodloužení termínu pro dodávku 47 ks dřevin do a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem tohoto dodatku smlouvy smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 7040, Zlín, IČ , jako půjčitelem, a statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, IČ , jako vypůjčitelem, dle přílohy; MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem této smlouvy. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory v budově č.p. 29, v k. ú. Lužkovice, obec Zlín, na parcele č. 94, o výměře 69,54 m2, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako nájemcem a ***, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do a úprava platebního kalendáře pro roky 2014 a 2015, přičemž výše nájmu zůstane nezměněna MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí tohoto dodatku, jeho uzavřením a podpisem uzavření darovací smlouvy č , strana obdarovaná statutární město Zlín, IČ: a dárce Ing. Zdeněk Čejka o poskytnutí finančního daru v částce 6.000,- Kč na nákup dřeviny rostoucí mimo les 1 ks Corylus colurna a k úhradě nákladů spojených s výsadbou dřeviny na pozemku p. č. 2801/54 v k. ú. Zlín RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem této smlouvy

24 97/25R/ /25R/2013 čerpání investičního fondu školských příspěvkových organizací, zřízených SMZ, v roce 2013 dle přílohy. změny odpisových plánů pro rok 2013 u příspěvkových organizací: - Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,90 Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,30 Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Česká 4790, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč,

25 - Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,64 Kč, - Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,04 Kč, - Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,- Kč. 99/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 výši poplatků za školné a stravné dětí v organizačních složkách SMZ - v jeslích a rehabilitačním stacionáři (viz příloha) s účinností od plat ředitelce Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové organizace, IČ , s účinností od zrušuje usnesení Rady města Zlína č. j. 62/16R/2013, ze dne , kterým bylo schváleno přijetí finančního daru ve výši 7 500,- Kč od SPUR a. s., IČ , se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, Zlín, statutárním městem Zlínem pro organizační složku Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín, za účelem financování výroby charitativního kalendáře "V říši divů" na rok ) vybudování vestavby bufetu v prostoru šatny Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČ , Zlín, Štefánikova 2701, PSČ ) udělení plné moci pro Mgr. Lubomíra Vývodu, ředitele Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČ , Zlín, Štefánikova 2701, PSČ , pro jednání se stavebním úřadem Magistrátu města Zlína ve věci povolení vestavby bufetu v prostoru šatny Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČ , Zlín, Štefánikova 2701, PSČ ) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č ze dne na části pozemku p. č. 2144/45, ostatní plocha, k. ú. Zlín, obec Zlín, ze dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako půjčitelem a Církevní základní školou ve Zlíně, se sídlem Česká 4787, Zlín, IČ , jako vypůjčitelem, kterým se umístění herního prvku dle přílohy č. 1. a umístění

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 10. 8. 2015 Veřejná zakázka Zhotovení projektové dokumentace DPS v Sezimově Ústí (mat. č. 280/2015) Usnesení č. 270/2015 Protokol z jednacího řízení

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí

PROGRAM 5. RMČ BS. 18) Dispozice s majetkem /14/40/ - Pronájem p.č. 849/1, 849/6, 19) Park Koliště III Janáčkovo divadlo správa pozemků v okolí PROGRAM 5. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu ze 4. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 5. RMČ BS d) Schválení programu 5. RMČ BS 2) Odvolání účastníka řízení proti územnímu rozhodnutí

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 12/2011 konané dne 18. května 2011 01/12/2011 RM bere na vědomí Zprávu o hospodaření Městského kulturního střediska Tišnov k 30.04.2011. 02/12/2011 RM konstatuje nespokojenost

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 96. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 02.12.2013 od 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011

Přehled usnesení 14. RMČ ze dne 12.5.2011 Přehled usnesení 14. RMČ R-224 Smlouvy o připojení ze sítě NN a sdružených dodávkách elektřiny mezi MČ Praha 15 a PRE a. s. pro objekty Tenisová 981 a Lochotínská 277, Praha 10 R-225 Havarijní oprava části

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015

Schválená usnesení 12. Rady HMP ze dne 31.3.2015 R-17239 643 31.3.2015 k návrhu na ukončení soudního sporu ve věci žaloby proti hlavnímu městu Praze o zaplacení 87.057.014 Kč s příslušenstvím a k návrhu na úpravu rozpočtu běžných výdajů pro rok 2015

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1445/06-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 18.06.2013. U S N E S E N Í z 68. schůze Rady města Kojetína, konané dne 5. června 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Sportovní hala v Kojetíně R 1442/06-13

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4704/2014 spisová značka 4701/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 114. zasedání dne 1. října 2014 R M 1 / 1 1 4 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 114. 1. Kontrola

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015. č. 150/2015. Rada MČ Praha-Libuš

USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015. č. 150/2015. Rada MČ Praha-Libuš USNESENÍ RADY ze dne 15. 6. 2015 Rada MČ Praha-Libuš č. 150/2015 1. schvaluje pronájem bytu o velikosti 2+1, o výměře 47,94 m2 v areálu Mateřské školy, se sídlem Lojovická 557/12, 142 00 Praha 4 Libuš

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města

Usnesení. z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města Usnesení z 15. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 15.6.2015 od 11.30 hodin v kanceláři starosty města! upravené! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 226/15: Rada města schválila program jednání

Více