S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a"

Transkript

1 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ R a d a m ě s t a Z l í n a 25. schůze /25R/2013 2/25R/2013 3/25R/2013 4/25R/2013 udělení souhlasu nově vznikající společnosti se sídlem společnosti v objektu č.p na pozemku st.p.č k.ú. Zlín pro Malá scéna Zlín, o.p.s., Štefánikova 2987, Zlín, IČ výpůjčku částí pozemku p.č. 1610/2 k.ú. Příluky u Zlína o výměře 600 m2 pro Společenství vlastníků jednotek domu Zborovská č ve Zlíně, Zborovská 4138, Zlín-Příluky, IČ pro umístění lešení a zařízení staveniště při revitalizaci domu č.p Zborovská, Zlín-Příluky od uzavření smlouvy po dobu provádění stavebních prací dle podmínek OSaDŘ, OMZ uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce č ze dne ve znění příslušných dodatků uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, IČ jako půjčitelem a Zlatým jablkem, a.s., IČ jako vypůjčitelem, na výpůjčku částí pozemků p.č.352/2, p.č. 322/1 a p.č. 3530/8 a p.č.st v k.ú. Zlín o celkové výměře 3515 m2 pro na dobu určitou, s účinností od do , jehož předmětem bude snížení výměry vypůjčených částí pozemků o výměru 2555 m2 tj. o pozemek st.p.č. 8765/1 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Zlín s účinností ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy na tento pozemek věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro -Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín, Bartošova 5532, PSČ , IČ přes pozemek p. č. 3477/2, 3477/4 k. ú. Zlín Rezidence Pod Stráněmi Zlín (vodovod, slaboproud, kanalizace, NN, přeložka VO) - 1 -

2 5/25R/2013 6/25R/2013 7/25R/2013 8/25R/2013 9/25R/2013 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 349/3, 275 k. ú. Štípa (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 282/1, 282/2 k. ú. Malenovice u Zlína (kabelové vedení NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, IČ přes pozemek p. č. 370/106 k. ú. Prštné (přípojka NN) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - SYNOT REAL ESTATE, k. s., Praha 8-Libeň, Sokolovská čp. 541, PSČ , IČ přes pozemek p. č. 555/4, 555/23 k. ú. Mladcová vzdělávací, školící a rehabilitační centrum ( přeložka kanalizace - doplnění pozemků, smlouva na VB uzavřena) věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - Zlín Net, a. s., Zlín, Vavrečkova 5262, IČ , vedení optické sítě přes pozemek odbočky Magistrátu města Zlína: Kancelář místní části U Majáku, ŘSZK, Pohřebnictví Zlín, Filmové ateliéry přes pozemek p.č. 1332/16, 1332/39 k. ú. Kudlov (doplnění pozemků, smlouva na VB uzavřena) - 2 -

3 10/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 věcné břemeno pro vedení inž. sítí úplatně jednorázově ve výši dle podmínek schválených v Pravidlech dne , čj. 19/13Z/2012 pro - *** přes pozemek - p. č. 1480/2 k. ú. Kudlov (přeložka vodovodního řadu k výstavbě RD) záměr na změnu vypůjčitele části pozemku p.č. 893/3 k.ú. Malenovice u Zlína o výměře 145 m2 pro vybudování příjezdové komunikace ke stavbě RD na pozemku p.č. 899/1 k.ú. Malenovice u Zlína zrušuje usnesení RMZ č.j. 4/23R/2013 ze dne ve znění: Rada města Zlína změnu právního subjektu na straně nájemce části pozemku p.č. 2001/11 v k.ú. Zlín o výměře 8 m2 zastavěného dočasnou stavbou prodejního novinového stánku pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholických nápojů z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 350,-Kč/m2/rok změnu právního subjektu na straně nájemce části pozemku p.č. 2001/11 v k.ú. Zlín o výměře 8 m2 zastavěného dočasnou stavbou prodejního novinového stánku pro prodej tisku a doplňkového sortimentu mimo alkoholických nápojů z *** na *** na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné ve výši 350,-Kč/m2/rok záměr na nájem části pozemku p.č. 3844/1 k.ú. Zlín o výměře do 600 m2 záměr na nájem pozemku p.č. 2941/78 k.ú. Zlín o výměře 296 m2 záměr na prodej jednotky č. 2 nebytový prostor (sklad s příslušenstvím) v budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku p.č.st. 237/4 k.ú. Zlín a id. podíl na pozemku p.č.st. 237/4 k.ú. Zlín zastavěná plocha a nádvoří v souladu s podíly na společných částech budovy pro vlastníka objektu č.p. 428 na pozemku p.č.st. 237/2 k.ú. Zlín záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Okružní 4699, Zlín o celkové výměře do 30 m2-3 -

4 17/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu třída Tomáše Bati 3068, Zlín o celkové výměře 112,5 m2 záměr na nájem, výpůjčku nebytových prostor v přízemí objektu Vodní 4205, Zlín o celkové výměře 50 m2 záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 768/27 k.ú. Zlín o výměře 10 m2 záměr na výpůjčku částí pozemků p.č. 3477/4 a p.č. 3477/2 k.ú. Zlín o výměře 220 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 3722/1 k.ú. Zlín o výměře 25 m2 záměr na výpůjčku částí pozemku p.č. 980/3 k.ú. Zlín o výměře 50 m2 záměr na prodej pozemku st.p.č. 5024/10 k.ú. Zlín o výměře 6 m2 záměr na prodej pozemku st.p.č k.ú. Zlín o výměře 16 m2 uzavření smlouvy o výpůjčce mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ jako půjčitelem a Zlínským zámkem o.p.s., Lešetín I 674, Zlín, IČ jako vypůjčitelem, jejímž předmětem bude výpůjčka movitých věcí 12 ks hasících přístrojů, nacházející se v 1. podzemním podlaží /kuchyně a vinárna/ a 1. nadzemním podlaží /restaurace/ budovy č. p. 1 na pozemku p. č. st. 3 v k. ú. Zlín, obci Zlín v objektu č.p. 1, Soudní, Zlín na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc zamítá záměr na výpůjčku části pozemku p.č. 1994/1 k.ú. Louky nad Dřevnicí o výměře 12 m2-4 -

5 27/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 zamítá ukončení pronájmu nebytových prostor dohodou ke dni v suterénu objektu Dlouhá , Zlín (č. jednotky 4215/4), o výměře 501,93 m2 schváleného usnesením RMZ dne pod čj. 1/11R/2012 pro nájemce Fitness Club F1, s.r.o., Antonínova 4464, Zlín, IČ (smlouva o nájmu č ) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Zlínským krajem, sídlem tř. Tomáše Bati 21, Zlín, IČ , jako budoucím povinným, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným nebo stavebníkem, v souvislosti s přípravou stavby Rekonstrukce přístupových cest v centrální části města Zlín ve znění dle přílohy č. 1, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi ***, jako vlastníkem pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, III. etapa" na pozemku p. č. 1332/38 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu mezi společností S - Media a. s., sídlem Filmová 174, Zlín, Kudlov (id. 1/2), *** (id. 1/2), jako vlastníky pozemku, a statutárním městem Zlínem, sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako stavebníkem, jejímž předmětem je zřízení bezúplatného práva stavebníka provést stavbu "Rekonstrukce komunikace - ulice Filmová, III. etapa" na pozemku p. č. 1179/2 ostatní plocha ostatní komunikace v obci Zlín, k. ú. Kudlov, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. úhradu správního poplatku žadatelem (stávající vlastník nemovitosti) při vkladu zániku předkupního práva, které bylo zřízeno k převáděným - 5 -

6 nemovitostem ve prospěch statutárního města Zlína na dobu určitou 10 let ode dne právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 32/25R/2013 zrušuje - část usnesení č. 28/1R/2009 Rady města Zlína ze dne , na záměr prodeje bytové jednotky č , v domě čp , Dlouhá, Zlín, k. ú. Zlín ***, - část usnesení č. 38/7R/2013 Rady města Zlína ze dne , na záměr přímého prodeje bytové jednotky č , v domě čp. 2092, Zlín. k. ú. Zlín za 80 % z ceny tržní 1. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 28,06 m², v domě čp. 2088, U Zimního stadionu, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 281/2126 na pozemku p. č. st o výměře 146 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 2. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 1 + 1, č o podlahové ploše 29,75 m², v domě čp. 2092, Vysoká, Zlín, na pozemku p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 298/2126 na pozemku p. č. st o výměře 143 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 3. Záměr na přímý prodej bytové jednotky 2 + 1, č o podlahové ploše 57,44 m², v domě čp , Dlouhá, Zlín, na pozemcích p. č. st. 6140/7, p. č. st. 6140/6, p. č. st. 6140/5, p. č. st. 6140/4, p. č. st. 6140/3, p. č. st. 6140/2, p. č. st. 6140/1 a p. č. st v k. ú. Zlín, spoluvlastnického podílu ve výši id. 5744/ na společných částech domu čp a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 5744/ na pozemcích p. č. st. 6140/7, p. č. st. 6140/6, p. č. st. 6140/5, p. č. st. 6140/4, p. č. st. 6140/3, p. č. st. 6140/2, p. č. st. 6140/1 a p. č. st o výměře 163 m2, 228 m2, 264 m2, 287 m2, 313 m2, 339 m2, 287 m2 a 125 m2. Minimální cena je stanovena ve výši ,-- Kč, tj. 60 % z ceny tržní. Tržní cena ,-- Kč je tvořena dle zákona č. 151/1997 Sb. o ceňování majetku ve znění pozdějších právních předpisů a z cenového předpisu MF ČR platného ke dni ocenění, který zákon provádí. 33/25R/2013 záměr na prodej domu a zastavěné části pozemku podle Pravidel pro prodej bytů a nebytových prostor v domech, domů a ideálních podílů na domech v - 6 -

7 majetku statutárního města Zlína, schválených ZMZ dne , usn. č. 39/15Z/2012, seznam č. 9/2013 žadatelů o prodej domu v majetku statutárního města Zlína do vlastnictví fyzických osob lokalita Zálešná v k. ú. Zlín. 34/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných bytů dle seznamu č. 6, zájemcům, kteří jsou zaregistrováni v evidenci žadatelů o městský byt. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na pronájem bytu mimo pořadí ***. vyřazení žádosti o městský byt a vyřazení s tím souvisejících přihlášek na pronájem bytu mimo pořadí ***. jmenovité návrhy na uzavření nájemních smluv k městským bytům dle seznamu č. 24 a) přihlášení další osoby do bytu - ***, Vodní 4205/52 b) přihlášení další osoby do bytu s podmínkou úhrady dluhu - ***, Středová 4786/507 - ***, Slezská 5258/211 zamítá c) přihlášení další osoby do bytu se souhlasem k trvalému pobytu - ***, Středová 4786/713 - ***, Středová 4786/721 dodatečné navedení již užívaných zařizovacích předmětů do nájmu bytu na ul. Školní č. p ve Zlíně v celkové hodnotě ,- Kč od zamítá proplacení části nákladů na rekonstrukci bytu ve výši ,- Kč *** Družstevní č.p. 4509/316 ve Zlíně zamítá výměnu vany v bytě na ul. Obeciny 2901 ve Zlíně, který užívají na základě - 7 -

8 smlouvy o nájmu ***. 42/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 záměr na zveřejnění nabídky pronájmu volných podzemních parkovacích stání, garážových stání a garážových boxů dle přílohy č. 1. zamítá podání odvolání proti rozsudku Okresního soudu ve Zlíně č.j. 11 C 250/ ze dne ve věci žaloby o zaplacení částky ve výši ,00 Kč s přísl. přidělení podzemních parkovacích stání, garážových boxů a jednotek dle platných Pravidel pro nájem a prodej garáží v majetku statutárního města Zlína seznam č bere na vědomí odpis pohledávek za dlužníky: 1. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Padělky I 3982/1, Zlín, v celkové výši 1.115,- Kč bez příslušenství; 2. *** pohledávky z nájmu obytné místnosti na adrese tř. 3. května 548/11, Zlín Malenovice, v celkové výši 880,- Kč bez příslušenství; 3. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Nad Ovčírnou IV 344/319, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 4. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Středová 4786/1216, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 5. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Středová 4786/716, Zlín, v celkové výši ,40 Kč; 6. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Zálešná I 4057/608, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 7. *** pohledávka z nájmu obytné místnosti na adrese Gahurova 5289/4, Zlín, v celkové výši ,- Kč bez příslušenství; 8. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Obeciny 2901/6, Zlín, v celkové výši 57,- Kč bez příslušenství; 9. *** pohledávka z nájmu bytu na adrese Svatopluka Čecha 513/82, Zlín, v celkové částce 5.098,50 Kč bez příslušenství. bere na vědomí odpis pohledávky z nájmu nebytových prostor a služeb s ním spojených na adrese Soudní 1, Zlín, za dlužníkem MADELORD, s.r.o. v likvidaci, se sídlem Zlín, Soudní 1, IČ: , v celkové výši ,- Kč bez příslušenství

9 47/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 rozpočtové opatření č. 34/2013 navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2013 dle přiložených tabulek zadání realizace auditu hospodaření v těchto státních podnicích: - Okresní podnik služeb Zlín, s. p. v likvidaci - Restaurace a jídelny Zlín, s. p. v likvidaci - Uhelné sklady Zlín, s. p. v likvidaci - Okresní stavební podnik Zlín, s. p. v likvidaci Ing. Zdeňka Ševčíka, likvidátora, výběrem subjektu, který zrealizuje audit hospodaření v těchto státních podnicích: - Okresní podnik služeb Zlín, s. p. v likvidaci - Restaurace a jídelny Zlín, s. p. v likvidaci - Uhelné sklady Zlín, s. p. v likvidaci - Okresní stavební podnik Zlín, s. p. v likvidaci ukládá příspěvkovým organizacím, které zřizuje statutární město Zlín, úpravu způsobu vedení účetnictví a to na základě Vyhlášky MF ČR o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) následovně: a) povinnost vedení účetnictví v plném rozsahu (v souladu s 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) u těch příspěvkových organizací, které splňují podmínky vyhlášky a stanou se konsolidovanou účetní jednotkou; b) možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (v souladu s 9 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění) u těch příspěvkových organizací, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou. změnu č. 2 odpisového plánu a plánu tvorby a použití investičního fondu v roce 2013 příspěvkové organizace ZOO a zámek Zlín - Lešná, IČ: , dle přílohy č.1 a č.2. poskytnutí celoroční odměny řediteli ZOO a zámku Zlín - Lešná, příspěvkové organizace, za úspěšný ekonomický rozvoj zoologické zahrady v roce 2013 dle přílohy č. 1. Akční plán rozvoje statutárního města Zlína na rok 2014 ve znění dle přílohy č. 1, - 9 -

10 bere na vědomí zásobník projektů Akčního plánu rozvoje statutárního města Zlína na rok 2014 dle přílohy č /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 Strategii bezpečnosti silničního provozu statutárního města Zlína na rok bere na vědomí informaci o stavu a doporučení ohledně dopravní situace v bývalém areálu SVITu koncepci konsolidace a obměny tiskového prostředí SMZ záměr dodávat biologicky rozložitelné komunální odpady, vznikající na území statutárního města Zlína, obchodní firmě DYNAMIC SERVIS, s.r.o., se sídlem Milíčovo nám. 585/6, Kroměříž, PSČ , IČ: s účinností od novelizaci Organizačního řádu Magistrátu města Zlína - přílohy č. 1 s názvem "Organizační schéma" spočívající ve zřízení: 1 pracovního místa "referent" ve středisku místních poplatků, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství, Odbor životního prostředí a zemědělství, a to na dobu určitou do , 1 pracovního místa "zástupce správce stadionu" v samostatném oddělení prevence kriminality a sportu, a to na dobu určitou do , 1 pracovní místo "koordinátor projektu" v oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Odbor sociálních věcí, a to na dobu určitou do změnu Dohody o narovnání (dále jen "Dohoda"), jejíž uzavření bylo schváleno usnesením Rady města Zlína č.j. 93/18R/2013 dne mezi *** a statutárním městem Zlínem, IČ (dále jen "SMZ"), na základě které *** uhradí statutárnímu městu Zlínu do částku ve výši ,- Kč, představující finanční vyrovnání za pronájem budovy na adrese Zlín - Lužkovice, č.p. 117 (vratka předplaceného nájemného za období ), která byla využívána za účelem umístění hasičské zbrojnice poníženou o náklady za spotřebovanou elektrickou energii Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem uvedené Dohody o narovnání

11 59/25R/ /25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké, Zlín - Kostelec", "Oprava spojovacího chodníku z ul. Pod Hotelem do ul. Na Pavelce, Zlín - Velíková", "Dopravně bezpečnostní opatření v ul. Dětská, Zlín - Jižní svahy", "Oprava chodníku v ul. Přílucká - Zlín" a Oprava křižovatky Přílucká k Jaroslavicím" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Prodloužení chodníku na ul. Fryštácké, Zlín - Kostelec", "Oprava spojovacího chodníku z ul. Pod Hotelem do ul. Na Pavelce, Zlín - Velíková", "Dopravně bezpečnostní opatření v ul. Dětská, Zlín - Jižní svahy", "Oprava chodníku v ul. Přílucká - Zlín" a Oprava křižovatky Přílucká k Jaroslavicím" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Černý, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" a "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníku - ulice Fabiána II, 2. část" a "Oprava chodníku v ulici Záhumení I, Louky" zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich

12 podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 61/25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Revitalizace místní části Kostelec u Zlína, 3.část - revitalizace zastávky MHD Kostelec - střed" a "Kudlov, zastávka MHD Dolní konec" v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Revitalizace místní části Kostelec u Zlína, 3.část - revitalizace zastávky MHD Kostelec - střed" a "Kudlov, zastávka MHD Dolní konec" zadávanou v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora realizací některýc úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek, především schválením lhůty pro podání nabídek, termínu pro otevírání obálek s nabídkami a podpisem zadávací dokumentace, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdalena Chmelařová, právník odboru právního n á h r a d n í c i: Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Martin Poláček, referent odboru koncepce a realizace dopravních staveb Romana Červíková, právník Odboru právního

13 62/25R/ /25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Oprava chodníků" dělené na části A, B, C a D v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Oprava chodníků" dělené na části A, B, C a D zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení: členové: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, Odbor právní náhradníci: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, Odbor realizace investičních akcí; zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce Zlín Jaroslavice, oprava komunikace a lesní stezky v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadávací podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zlín Jaroslavice, oprava komunikace a lesní stezky zadávanou v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení:

14 č l e n o v é: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí odboru koncepce a realizace dopravních staveb Pavla Krystýnková, právník odboru právního n á h r a d n í c i: Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Martin Poláček, referent odboru koncepce a realizace dopravních staveb Magdalena Chmelařová, právník Odboru právního 64/25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Stavební úpravy pavilonu šaten, kuchyně a jídelny 8. Základní školy, Komenského 78, Zlín - Malenovice" v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, jmenuje v zadávacím řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Stavební úpravy pavilonu šaten, kuchyně a jídelny 8. Základní školy, Komenského 78, Zlín - Malenovice", zadávanou formou otevřeného řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: - komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace, ve složení: členové: MUDr. Miroslav Adámek, primátor Marcela Hájková, vedoucí odd. přípravy investičních akcí Mgr. Petra Tichá, Odbor právní náhradníci: RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí Zuzana Kománková, Odbor realizace investičních akcí; 65/25R/2013 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Lávka Z8 přes Dřevnici ve Zlíně - před Cigánovským mostem" Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem

15 jmenuje č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Karel Říha, vedoucí Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Zuzana Kománková, referent oddělení veřejných zakázek Odboru právního n á h r a d n í c i : RNDr. Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Jaroslav Kubáč, referent Odboru koncepce a realizace dopravních staveb Petra Tichá, právník oddělení veřejných zakázek Odboru právního 66/25R/ /25R/2013 výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Umístění díla Velký Fibonacci v ploše náměstí Práce" Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Miroslav Kašný, náměstek primátora Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Zuzana Kománková, referent Odboru právního n á h r a d n í c i: Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Jitka Jalůvková, referent Odboru realizace investičních akcí Pavla Krystýnková, právník Odboru právního jmenuje hodnotící komisi pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "Centrální předprodej jízdenek" zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve složení: č l e n o v é : Jiří Kadeřábek, 1. náměstek primátora Miroslav Kašný, člen ZMZ Jiřina Gajdošíková, člen ZMZ Marcela Hájková, vedoucí oddělení přípravy investičních akcí Pavla Krystýnková, odbor právní n á h r a d n í c i : Bedřich Landsfeld, náměstek primátora Miroslav Adámek, člen ZMZ František Rábek, člen ZMZ Leopold Bednařík, vedoucí odboru realizace investičních akcí Magdaléna Chmelařová, odbor právní

16 68/25R/ /25R/ /25R/2013 zadání podlimitní veřejné zakázky na služby "Pozáruční opravy a servis motorových vozidel MP Zlín" ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů v zadávacím řízení, zejména schválením zadávacích podmínek a jejich podpisem, dále výkonem pravomoci zadavatele vyloučit uchazeče či zájemce v zákonem stanovených případech, realizací některých úkonů souvisejících s uzavřením smlouvy a podpisem smlouvy s uchazečem, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami, která bude současně komisí pro posouzení kvalifikace ve složení: č l e n o v é : Ondřej Běták, náměstek primátora Milan Kladníček, ředitel Městské policie Zlín Magdalena Chmelařová, Odbor právní n á h r a d n í c i : Miroslav Adámek, primátor Vít Novák, Městská policie Zlín David Vondrák, Městská policie Zlín - asitent právních služeb a VZ vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci "Rozšíření uložné kapacity MKDS" Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení a uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é : Vít Novák, Městská policie Zlín, II. zástupce ředitele Lukáš Sovadina, Městská policie Zlín, správce IT a TMS David Vondrák, Městská policie Zlín, asistent právních služeb a VZ n á h r a d n í c i : Pavel Janík, Městská policie Zlín, I. zástupce ředitele Marek Král, Městská policie Zlín, velitel zásahových jednotek Miroslav Mazurek, vedoucí přestupkové sekce výběrové řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby "Vypracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkon

17 autorského dozoru pro akci Víceúčelový objekt ve Štípě" Mgr. Miroslava Kašného, náměstka primátora, realizací některých úkonů ve výběrovém řízení, zejména schválením podmínek výběrového řízení, rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky a dále uzavřením a podpisem smlouvy s vybraným uchazečem, jmenuje komisi pro výběrové řízení: č l e n o v é: Ing. Leopold Bednařík, ORIA Marcela Hájková, ORIA Mgr. Romana Červíková, OP n á h r a d n í c i: Jitka Jalůvková, ORIA Alice Půlpitová, ORIA Mgr. Pavla Krystýnková, OP 71/25R/ /25R/ /25R/ výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice č. 5/2013 o veřejných zakázkách malého rozsahu, v souladu s čl. 20 této směrnice, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku Herní prvky pro veřejné hřiště č. 451, Zelinova, Jižní Svahy, Zlín, a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli za podmínek v místě a čase obvyklých, - uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ , IČ: , jako objednatelem a společností ONYX wood spol. s r.o., se sídlem Prachatice, Žernovická 257, PSČ 38301, IČ: , jako zhotovitelem na dodání a montáž herních prvků v lokalitě veřejného hřiště č. 451 Zelinova, Jižní Svahy, Zlín za cenu ,- Kč bez DPH a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem výběr nejvhodnější nabídky uchazeče: MARKA A.T., s.r.o., Kohoutovická 39, Brno 41, IČ: s nejnižší nabídkovou cenou ve výši ,- Kč bez DPH ve výběrovém řízení v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky "Inteligentní světelný park pro objekt Kongresové centrum Zlín", a uzavření smlouvy s tímto uchazečem bere na vědomí závěry komise jmenované pro veřejnou zakázku na služby " Pojištění silničních vozidel a zvláštních vozidel statutárního města Zlína na období " zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, odst

18 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znnění výběr nejvhodnější nabídky v uvedeném zadávacím řízení, a to nabídky uchazeče ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice - Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ s nabídkovou cenou ,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s tímto uchazečem - výsledek hodnocení - pořadí nabídek: 1. místo v pořadí: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Pardubice - Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ , IČ DIČ: CZ Nabídková cena: ,- Kč 2. místo v pořadí: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG Pobřežní 665/23, Praha 8, PSČ IČ: DIČ: CZ Nabídková cena: ,- Kč 74/25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2013 mezi Státním fondem dopravní infrastruktury, IČ: , se sídlem Praha 9, Sokolovská 278, , a statutárním městem Zlínem, IČ: , se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, , jehož předmětem je zesmluvnění finančního příspěvku Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši ,00 Kč na realizaci projektu "Bezbariérové řešení komunikace pěší podél silnice I/49, 1. část", Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí dodatku, jeho uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Veřejné osvětlení chodníku z ul. Mostní do ul. Krátké, Zlín" mezi ***, jako vlastníky pozemku parc. č. st. 2380/2 v obci Zlín, k. ú. Zlín a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby, jejímž předmětem bude sjednání práva investora provést stavbu Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem

19 76/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem před budovou Lázně Kostelec" mezi ZLÍNSAT, spol. s r.o., Lázně 493, Zlín - Kostelec, IČ , jako vlastníkem pozemků parc. č. st. 167/1 a parc. č. 230 v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby, jejímž předmětem bude sjednání práva investora provést stavbu Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o právu provést stavbu "Stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem před budovou Lázně Kostelec" mezi Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106, Hradec Králové, IČ , jako vlastníkem pozemku parc. č. 1275/1 v obci Zlín, k. ú. Kostelec u Zlína a statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako investorem stavby, jejímž předmětem bude sjednání práva investora provést stavbu Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedené smlouvy, jejím uzavřením a podpisem. uzavření Smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby: "Rekonstrukce objektu tř. T. Bati 204, ve Zlíně", mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností RPS - I, s.r.o., Průmyslový areál 13, Zlín, IČ: , jako vykonavatelem, a to za cenu ,- Kč bez DPH, - uzavření Dodatku č. 12 Smlouvy č o provozování veřejného osvětlení ve městě Zlíně s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ , dle přílohy č. 1, - uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ , dle přílohy č. 2, - uzavření Dodatku č. 10 Smlouvy č o obstarávání staveb veřejného osvětlení města Zlína s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ , dle přílohy č. 3, MUDr. Miroslava Adámka, primátora, p. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka, Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisy uvedených dodatků

20 80/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 29 Smlouvy č o zajištění a financování veřejně prospěšných prací a služeb ve městě Zlíně s Technickými službami Zlín, s. r. o., IČ: , dle přílohy a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, p. Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka, Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora, podpisy tohoto dodatku. uzavření Dodatku č. 13 k nájemní smlouvě č mezi statutárním městem Zlínem, IČ: , jako pronajímatelem, a společností Technické služby Zlín, s. r. o., IČ: , sídlem Záhumení V 321, Zlín, jako nájemcem, jehož předmětem je změna rozsahu pronajímaného majetku od dle zdůvodnění. - výjimku z povinnosti provést výběrové řízení dle směrnice statutárního města Zlína č. 5/2013, o veřejných zakázkách malého rozsahu, ve znění směrnice č. 8/2013, v souladu s čl. 12, pro veřejnou zakázku malého rozsahu na plnění díla - revize a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby "Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně - II. etapa ", a to za účelem přímého zadání této veřejné zakázky vybranému dodavateli, tj. zhotoviteli původního díla - projektové dokumentace pro provádění stavby, za podmínek v místě a čase obvyklých, přičemž cena díla činí ,- Kč bez DPH, - uzavření Smlouvy o dílo na zpracování revize a aktualizace projektové dokumentace pro provádění stavby "Celková rekonstrukce budovy 25m bazénu ve Zlíně - II. etapa" mezi statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, Zlín IČ: , jako zhotovitelem, a to za částku ve výši ,- Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, uzavřením a podpisem smlouvy uzavření kupní smlouvy mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako kupujícím a společností IMPROMAT-COMPUTER s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 5267, Zlín, IČ , jako prodávajícím, jejímž předmětem je Dodávka licencí k systémům Microsoft, za kupní cenu v celkové výši ,- bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, uzavřením kupní smlouvy a jejím podpisem

21 84/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu a poskytování služeb č ze dne mezi společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, Brno, IČ: , jako pronajímatelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako nájemcem, přičemž předmětem dodatku je prodloužení doby trvání nájemní smlouvy na dobu určitou do , a to ve věci nájmu 1 ks multifunkčních zařízení Bizhub C 451 Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho uzavřením a podpisem. uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o výpůjčce č ze dne mezi společností CAMO spol. s r. o., se sídlem Osvobození 237, Slavičín, IČ: , jako půjčitelem, a statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako vypůjčitelem, přičemž předmětem dodatku je prodloužení doby trvání smlouvy o výpůjčce na dobu určitou do , a to ve věci výpůjčky 15 ks multifunkčních zařízení značky Aficio Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednáním ostatních náležitostí uvedeného dodatku a jeho uzavřením a podpisem. uzavření smlouvy o užívání výpočetní techniky a internetového připojení mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako uživatelem a paní Hanou Stružkovou, jako poskytovatelem, dle přílohy a MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem této smlouvy. uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provedení náhradní výsadby dřevin rostoucích mimo les za odkácené dřeviny v souvislosti s realizací stavby Silnice I/49 Malenovice-Otrokovice č. smlouvy dle evidence SMZ mezi statutárním městem Zlín a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ: o prodloužení termínu pro výsadby zbývajících 47 ks dřevin do a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem tohoto dodatku smlouvy

22 88/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření Smlouvy o dílo na stavební práce "Úprava střídacích a trestných lavic pro bezbariérový přístup na II. ledové ploše - PSG Aréně Zlín, Březnická 5513" mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností IZOFO spol. s r.o., se sídlem třída Tomáše Bati 269, Zlín, IČ: , jako zhotovitelem, a to za částku ve výši Kč bez DPH, Ondřeje Bětáka, náměstka primátora, dojednání dalších náležitostí smlouvy o dílo, jejím uzavřením a podpisem uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č pro vypracování projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce komunikace ul. Mostní, Zlín" se zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení CENTROPROJEKT a.s., IČ ,se sídlem Štefánikova 167, Zlín, dle přílohy Jiřího Kadeřábka, 1. náměstka primátora, podpisem předmětného dodatku. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č uzavřené mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, IČ: , jako objednatelem a společností PROJEKTY VODAM s.r.o., Galašova 158, Hranice Hranice I - Město, IČ: , jehož předmětem bude posunutí dílčích termínů a termínu dokončení realizace díla z původního termínu na termín nový Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, dojednáním dalších náležitostí Dodatku č. 1 smlouvy o dílo, jeho uzavřením a podpisem uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci investiční akce na stavební práce "Kanalizace Velíková" mezi statutárním městem Zlínem, náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako budoucím oprávněným z věcného břemene a ***, vlastníky dotčeného pozemku p.č. 1623/14 v k.ú. Štípa, jako budoucími povinnými z věcného břemene, a to úplatně za celkovou cenu ,-Kč Mgr. Aleše Dufka, 2. náměstka primátora, podpisem smlouvy uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č o zabezpečení provozu Útulku pro zvířata v nouzi Zlín Vršava, mezi statutárním městem Zlínem a provozovateli útulku Mgr. Evou Poiselovou, Ph.D. místo podnikání Novosady 1329, Holešov, IČ: a MVDr. Dominikem

23 Gregoříkem, místo podnikání Veselá 31, Slušovice, IČ: , sdruženými dle 829 občanského zákoníku ve sdružení Útulek pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava a Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem tohoto dodatku 93/25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č mezi statutárním městem Zlín jako kupujícím a Blažejem Stellou, místo podnikání Horní dědina 14, Příluky, Zlín, IČ: jako prodávajícím o prodloužení termínu pro dodávku 47 ks dřevin do a RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem tohoto dodatku smlouvy smlouvu o výpůjčce sbírkových předmětů mezi Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, příspěvkovou organizací, Vavrečkova 7040, Zlín, IČ , jako půjčitelem, a statutárním městem Zlínem, nám. Míru 12, IČ , jako vypůjčitelem, dle přílohy; MUDr. Miroslava Adámka, primátora, podpisem této smlouvy. uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na nebytové prostory v budově č.p. 29, v k. ú. Lužkovice, obec Zlín, na parcele č. 94, o výměře 69,54 m2, mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ: jako nájemcem a ***, jehož předmětem je prodloužení doby nájmu do a úprava platebního kalendáře pro roky 2014 a 2015, přičemž výše nájmu zůstane nezměněna MUDr. Miroslava Adámka, primátora, dojednáním ostatních náležitostí tohoto dodatku, jeho uzavřením a podpisem uzavření darovací smlouvy č , strana obdarovaná statutární město Zlín, IČ: a dárce Ing. Zdeněk Čejka o poskytnutí finančního daru v částce 6.000,- Kč na nákup dřeviny rostoucí mimo les 1 ks Corylus colurna a k úhradě nákladů spojených s výsadbou dřeviny na pozemku p. č. 2801/54 v k. ú. Zlín RNDr. Bedřicha Landsfelda, náměstka primátora podpisem této smlouvy

24 97/25R/ /25R/2013 čerpání investičního fondu školských příspěvkových organizací, zřízených SMZ, v roce 2013 dle přílohy. změny odpisových plánů pro rok 2013 u příspěvkových organizací: - Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,90 Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Okružní 4685, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Mikoláše Alše 558, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Základní škola Zlín, Slovenská 3076, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,30 Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Česká 4790, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Družstevní 4514, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Návesní 64, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Kúty 1963, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, M. Knesla 4056, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín-Kudlov, Na Vrchovici 21, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Osvoboditelů 3778, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Santražiny 4224, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Slínová 4225, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, tř. Svobody 835, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, tř. Tomáše Bati 1285, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Lázeňská 412, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč,

25 - Mateřská škola Zlín, Milíčova 867, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Mariánské nám. 141, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,- Kč, - Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,64 Kč, - Mateřská škola Zlín, Štefánikova 2222, příspěvková organizace, IČ: , navýšení z částky ,- Kč na částku ,04 Kč, - Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, IČ: , snížení z částky ,- Kč na částku ,- Kč. 99/25R/ /25R/ /25R/ /25R/ /25R/2013 výši poplatků za školné a stravné dětí v organizačních složkách SMZ - v jeslích a rehabilitačním stacionáři (viz příloha) s účinností od plat ředitelce Mateřské školy Zlín, Luční 4588, příspěvkové organizace, IČ , s účinností od zrušuje usnesení Rady města Zlína č. j. 62/16R/2013, ze dne , kterým bylo schváleno přijetí finančního daru ve výši 7 500,- Kč od SPUR a. s., IČ , se sídlem třída Tomáše Bati 299, Louky, Zlín, statutárním městem Zlínem pro organizační složku Rehabilitační stacionář, Žlebová 1590, Zlín, za účelem financování výroby charitativního kalendáře "V říši divů" na rok ) vybudování vestavby bufetu v prostoru šatny Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČ , Zlín, Štefánikova 2701, PSČ ) udělení plné moci pro Mgr. Lubomíra Vývodu, ředitele Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČ , Zlín, Štefánikova 2701, PSČ , pro jednání se stavebním úřadem Magistrátu města Zlína ve věci povolení vestavby bufetu v prostoru šatny Základní školy Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvkové organizace, IČ , Zlín, Štefánikova 2701, PSČ ) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č ze dne na části pozemku p. č. 2144/45, ostatní plocha, k. ú. Zlín, obec Zlín, ze dne mezi statutárním městem Zlínem, se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, IČ , jako půjčitelem a Církevní základní školou ve Zlíně, se sídlem Česká 4787, Zlín, IČ , jako vypůjčitelem, kterým se umístění herního prvku dle přílohy č. 1. a umístění

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 4. 1. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 1. schůze 5. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 22. 4. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 4. 8. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 8. schůze 13. 4. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 2. schůze 19. 1. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 21. schůze 24. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 15. schůze 20. 7. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 25. schůze 14. 12. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 7. 3. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 11. schůze 25. 5. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 20. schůze 5. 10. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 17. schůze 1. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 1015 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemků stpč. 3368 o výměře 6m 2 a ppč. 219/3 o výměře 369 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, v textu dle návrhu. Náklady

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 3. schůze 26. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Přehled vybraných ukazatelů za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání (v Kč)

Přehled vybraných ukazatelů za rok 2009 včetně návrhu na vypořádání (v Kč) Městské divadlo Zlín ZOO a zámek Zlín - Lešná Dům dětí a mládeže Astra Zlín Budovatelská 4819 Osvoboditelů 3778 Santražiny 4224 Slovenská 3660 IČ: 00094838 IČ: 00090026 IČ: 75833514 IČ: 71007270 IČ: 71007695

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 10. 9. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2014 konané dne 12. únor 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2014 konané dne 9. července 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/15/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 5. schůze 2. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 795 Rada města souhlasí se stavbou Třebová 653/21,22, p. Falta SS 200 na pozemku Města Česká Třebová ppč. 3423/2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, a souhlas s vydáním územního souhlasu, dle

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1321/03-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání Zastupitelstva města Kojetína dne 26.03.2013. U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. března 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 18. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OVS OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 6. schůze 16. 3. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 22. schůze 2. 11. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 4. schůze 16. 2. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 18. schůze 15. 9. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DESÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 28.11.2011 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 19. 5. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 19. 5. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. Z a s t u p i t e l s t v o m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468)

U S N E S E N Í. 2. Prodej bytů z majetku Města Kojetína část 2 (R/468) U S N E S E N Í z 43. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 19. června 2012, ve 14:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Prodej bytů z majetku

Více

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015.

U s n e s e n í. z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. U s n e s e n í z 5. zasedání zastupitelstva obce Zbizuby, konaného dne 25.6.2015. Usnesení č. 70/2015 Zastupitelstvo obce Zbizuby schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení č. 71/2015

Více

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin

Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Brniště konaného dne 27. května 2015 od 17. hodin Usn.č. 51/2015 Zastupitelstvo Obce Brniště schvaluje bezúplatný převod níže uvedených pozemků - Darovací smlouvou

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 13. řádné jednání Rady města, konané dne 26.6.2013 kancelář starosty 1. (46) Veřejné prostranství mezi školami, k.ú.červený Kostelec Jiří Prouza 2. (47) Optický kabel

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise

39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 26.2.2014. 1) Schválení návrhové komise 39. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 26.2.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Ing. Vlastislav Pecka - Ing. Karel Matoušek. 2) Schválení

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS. ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17. KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 17 KONANÉ DNE 11. 8. 2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Ing. Kateřina Halaštová Lukáš Macíček

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010

U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 1. schůze U S N E S E N Í z 1. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 25.11.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010.

Usnesení č. 290 Rada města rozhodla o prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 5 v ulici čp. 432 ve Vimperku do 15. 3. 2010. Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 30.03.2009 Usnesení č. 284 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.03.2009 Usnesení č. 285 Rada města rozhodla v souladu s Pravidly pro zadávání

Více

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013

Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Usnesení 55. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 10. dubna 2013 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1298/55/13 schvaluje program 55. schůze rady

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI kancelář úřadu Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 72. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015

Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Usnesení 18. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. července 2015 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 346/18/15 schvaluje program 18. schůze rady

Více