SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOUHRNNÝ LIST STAVBY"

Transkript

1 SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: Objednavatel: IČ: 0076 Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 DIČ: CZ0076 Zhotovitel: IČ: Hochman Miroslav DIČ: CZ Projektant: IČ: Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43, Semily 53 0 DIČ: Zpracovatel: IČ: Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43, Semily 53 0 DIČ: Náklady z rozpočtů Cena bez DPH DPH základní snížená , ,00,00% ze , ,00 5,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,00 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Stavba: Snížení energetické náročnosti TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: Objednavatel: Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 Projektant: Zhotovitel: Hochman Miroslav Zpracovatel: Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43, Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43, Kód Objekt Cena bez DPH Cena s DPH ) Náklady z rozpočtů , ,0 Zateplení a stavební úpravy , ,58 Vytápění , ,5 Celkové náklady za stavbu , ,0

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Zateplení a stavební úpravy objektu TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: Objednavatel: Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 Zhotovitel: Hochman Miroslav Projektant: Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43, Semily 53 0 Zpracovatel: Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43, Semily 53 0 IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: 0076 CZ CZ Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH , , ,98 DPH základní,00% ze snížená 5,00% ze Cena s DPH v CZK , ,60 0,00 0, ,58 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Zhotovitel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba: Zateplení a stavební úpravy objektu TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: Objednavatel: Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 Projektant: Zhotovitel: Hochman Miroslav Zpracovatel: Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43 Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43 Kód - Popis ) Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV - Zemní práce - Zakládání 3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 - Vodorovné konstrukce 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 - Přesun hmot PSV - Práce a dodávky PSV 7 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 73 - Izolace tepelné 7 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Elektromontáže - hrubá montáž Elektromontáže - rozvody vodičů měděných Elektromontáže - kompletace rozvodů Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 75 - Vzduchotechnika 76 - Konstrukce tesařské Konstrukce suché výstavby Konstrukce klempířské Konstrukce pokrývačské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické 77 - Podlahy z dlaždic 78 - Dokončovací práce - obklady keramické Dokončovací práce - malby Dokončovací práce - čalounické úpravy Nepojmenované práce 0 - Nepojmenovaný díl , , , 8, , 6 407, , , , , ,8 5 36,7 63, , ,9 7 58, , , ,3 0 85, , ,0 4 89, , ,9 798, , , , ,00 ) Ostatní náklady ,00 Zařízení staveniště Provozní a územní vlivy Mimostaveništní doprava Vytičení stávajících pozemních sítí 0,58% nákladů rozpočtu 0,03% nákladů rozpočtu 0,9% nákladů rozpočtu 0,4% nákladů rozpočtu 0 000,00 000, , ,00

5 Provedení měření vlhosti zdiva před aplikací ETICS 0,03% nákladů rozpočtu 000,00 Náklady na pojištění stavby 0,06% nákladů rozpočtu 000,00 Celkové náklady za stavbu ) + ) ,98

6 ROZPOČET Stavba: Zateplení a stavební úpravy objektu TSM Místo: Jatecká 8, Semily 53 0 Datum: Objednavatel: Město Semily, Husova 8, Semily 53 0 Projektant: Zhotovitel: Hochman Miroslav Zpracovatel: Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43 Ing. Lucie Fiedlerova, Nábř. Sv. Čecha 43 PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu ,98 HSV - Práce a dodávky HSV - Zemní práce K 3040 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. a Venkovní schodiště SCH m3 3,63,4*3,88* Místn. č. 0 - Kotelna 5,43 8,* 8,00 3,63 K 300 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. a Pro provedení zateplení pod zemí m3 0,99 0,3*0,3*(3,39+3,5+3,3) 0, , , 53,54 56,35 545,00 500,86 - Zakládání 8,79 3 K 5900 Zhutnění podloží do 9% PS, I(d) do 0,8 Venkovní schodiště SCH m 3,63 5,45 8,79,4*3,88 Místn. č. 0 - Kotelna 5,43 8, 8,00 3, Svislé a kompletní konstrukce 4 K 337 Zdivo výplňové z cihel pevnosti P 7 až 5 na SMS 0 MPa Zazdění okennícho otvoru nade dveřmi DP m3 0,8,7*0,67*0,5 0,8 5 K Překlad keramický vysoký v 3,8 cm dl 75 cm, nad dveře D3 kus 4,000 6 K Tepelná izolace mezi překlady v 4 cm z polystyrénu tl 70 mm m,750 7 K 3903 Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou,.np po odkrytí oplechování m 75,670 Příčky tl 00 mm z pórobetonových přesných 8 K hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 m 3,70 kg/m3, m.č. 08 Příčky tl 00 mm z pórobetonových přesných 9 K hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m,800 nadezdívka schodiště SCH nástupní rameno 0 výstupní rameno 0,000,8,800,800 0 K 3467 Přizdívky tl 40 mm z cihel betonových dl 90 mm Venkovní schodiště SCH m 3,9 (3,88+,07)*0,63 3, , 3 94,00 463,03 40,34 605,36 38,5 66,76 94, ,33 450,3 675,5 450, ,97 796,46 484,6

7 Přizdívky ochranné tl 00 mm z K pórobetonových přesných příčkovek objemové m 0,560 hmotnosti 500 kg/m3 Místn. č. 0 - Kotelna 7,6*0,6 0,560 K Revizní plechová dvířka do 550x550 mm osazená na zeď, ozn. (E3a) kus,000 3 K Revizní plechová dvířka do 00x550 mm osazená na zeď, ozn.(e3b) kus,000 4 K Vybetonování vodoměrné šachty 600x900x500 mm ze ŽB v kotelně, s bedněním a výztuží kus,000 Místn.č. 0 - Kotelna, ,9 5 5,69 75,66 75, , , , , Vodorovné konstrukce 6 407,9 5 K 004 Pronájem jeřábu hod 60,000 87, ,00 6 K 005 Doprava jeřábu km 5,000 65,40 98,00 7 K 00 Doprava střešních zateplených panelů Soub., , ,00 Montáž střešních desek nebo panelů hmotnosti 8 K m 455,000 7, ,50 do 0,5 t budova v do 8 m Střešní zateplený panel, izolace MW tl.50 9 M 00 m 455, , ,85 mm Spojovací materiál na střešní zateplené 0 M 003 m 455,000 49,05 37,75 panely Demontáž ocelových válcovaných nosníků K 4394-D t 0, ,00 7,96 stropů I, IE, U, UE nebo L do č. Přístřešek Vazník I 0-3 ks á 6 m 3*6*0,0 Vaznice I 0-4 ks á 7 m 4*7*0,0 0,00 0,3 0,5 K 4394 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. t 0,5 Přístřešek Vazník I 0-3 ks á 6 m 3*6*0,0 Vaznice I 0-4 ks á 7 m 4*7*0,0 0,00 0,3 0,5 3 M tyč ocelová I, značka oceli S 35 JR, označení průřezu 0 t 0,5 Vazník I 0-3ks á 6 m 3*6*0,0 Vaznice I 0-4 ks á 7 m 4*7*0,0 0,00 0,3 0,5 4 K 4447 Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m 4 Přístřešek 7*6 5 M plech vlnitý, pozink 0,63 mm m 44,00 8, ,80 Přístřešek 7*6 6 K D8-D Demontáž stříšky nad vchodovými dveřmi Soub.,000 37,00 37,00 Ocelová stříška s krytinou z polykarbonátu, půdorysné plochy 0,5x, m 7 K D8-M Stříška nad vchodovými dveřmi, bez krytiny Soub.,000 75,00 75,00 8 K Zabetonování otvorů pl do m ve stropech, včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže Otvor po odstranění komínové trouby, m.č. m3 0, ,00 38,50 0,3*0,3*0,39 0,035 9 K Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 5/30 m3, , ,4 4 4, , , , ,67 39, ,60

8 Schodiště SCH,495+0,54+0,657, K Schodišťová konstrukce ŽB tř. C 0/5, bez výztuže m3 0,50 Místn. č. 0 - Kotelna SCH3 0,3*,5 0,50 3 K Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí žebírkovou, prům. 6 mm t 0,04 Místn. č. 0 - Kotelna SCH3 0,5*0,09 0,04 3 K S Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí B500A, prům. 0 mm t 0,39 Schodiště SCH 0,39 0,39 33 K 4335 Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m m,60 podesta 0,96*,54+0,4*,3,60 34 K 4335 Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m m,60 podesta 0,96*,54+0,4*,3,60 35 K Zřízení bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m 0,336 nástupní rameno (4,94+0,4)*,3+0,4*4,94 výstupní rameno *,4+**0,4 7,96 3,040 0, K Odstranění bednění schodnic přímočarých schodišť v do 4 m m 0,336 nástupní rameno (4,94+0,4)*,3+4,94*0,4 výstupní rameno *,4+**0,4 7,96 3,040 0, K Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť m 0, ,00 538,68 nástupní rameno 0,04*6 výstupní ramneo 0,03*7* 0,384 0,3 0, K Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m 0,70 nástupní rameno 0,04*6 vástupní rameno 0,04*7* 0,384 0,336 0, Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Sádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 39 K 6345 m 6,000 schodišťových konstrukcí nanášená ručně Omítka nadezdívky schodiště 0*+3* 6, K 63 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m 73,530 Fasáda+sokl 680,75+5,78 73,530 4 K 63 Penetrace vnitřních stropů nanášená ručně m 70,70, ,75 Místn. č. 09, 0, 44,0+83,58+4,67 70, ,00 490,50 3 3,93 45,00 3 3, ,38 545,00 47,90 76,30 99,9 763, ,37 76,30 788,64 76,30 54, ,66 58, , 9,4 4 00,6

9 Oprava vápenocementové štukové omítky 4 K 6350 m 73,530 vnějších stěn v rozsahu do 0% 680,75+5,78 73,530 Oprava vnitřní vápenocementové štukové 43 K 6354 omítky stěn po demontáži otop. těles v rozsahu plochy do 0% m,000, K 65 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace m 5,780 Sokl 5,78 5, K 6503 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn, fasáda m 680,750 Fasáda včetně ostění a nadpraží 680,75 680, K 6500 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl.,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných m 70,70 Místn. č. 09, 0, 44,0+83,58+4,67 70,70 47 K Vápenocementová štuková omítka vnitřní, ostění nebo nadpraží m 7,03 max. v šířce do 500 mm kolem upravovaného otvoru 5,6*0,35 4,6*0,5* 0,4*0,84*6 40,467 4,60 6,06 7,03 48 K 650 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl.,5 mm včetně penetrace vnitřních stěn, m.č. 08 m 67,485 Vnitřní stěna SV 0,45*3,3 67, K 63 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m,75 Kotelna 0,75*,* 0,*3,87 0,*,8 0,5*3,87 Pod vybouraný obklad,5*(3,54+0,4+0,88)+,*0,88 Zazděné okno kotelny,7*0,67* 0,770 0,387 0,80 0,58 9,66,568,75 50 K V Začištění omítek po vybourání příček v kotelně m 8,800 63, ,80 Místnost č. 0 *,+3,87+,8+3,87+3,86 8,800 5 K Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m 45,550 Okna a dveře 45,55 45,550 5 K Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m 00,000 7, ,00 53 K Oblepení rámů oken a dveří lepící páskou m 98,300 7, ,68 54 K Začištění omítek kolem oken a dveří m 53,560 63, ,06 98,3+55,6 53, K 60 Montáž zateplení podhledů z minerální vlny tl do 80 mm m 0,000 místn. č , M plsť skelná tl.60 mm m 6,000 55, ,48 57 K 60 Montáž zateplení podhledů z minerální vlny tl do 0 mm m 77,400 89, ,4 míst. č. 0, 57,4 57,400 7,5 9 96,44 6,35 79,85 3, ,55 5, ,44 87, ,38 4, ,4 04, ,00 56,96 00,55,80 3 7,99 98, ,60

10 míst. č ,000 77, M plsť skelná tl.00 mm m 86,70, ,79 57,4+0 77, K 603 Montáž zateplení podhledů z minerální vlny tl do 60 mm m 80,080 m.č. 05, 06, 07, 09, 5, 6 8,08+,5+,5+44,5+9,5+,9 m.č. 0,0, 03,04,,3,4 9,03+3,4+5,9+5,4+4,99+9,8+5,05 97,390 8,690 80, M plsť skelná tl.40 mm m 86,85 56, ,8 m.č. 0,0,03,04,,3,4 9,03+3,4+5,9+5,4+4,99+9,8+5,05 6 M plsť skelná tl.60 mm m 0,60 79,4 8 38,86 m.č. 05, 06, 07, 09, 5, 6 8,690 8,690 8,08+,5+,5+44,5+9,5+,9 97,390 6 K 60 Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do m 3,68 Čelo stříšky nad garážemi 4,54*0,5 63 M deska minerální izolační tl.0 mm m 3,865 35,95 38,95 3,68 3,68 3,68 64 K 6 Montáž zateplení podhledů z minerální vlny s kolmou orientací vláken tl do 80 mm m 9,485 70,7+,93+9,85 9, M deska minerální izolační tl.80 mm m 83,784 43, ,98 Podhled garáží 44,0+83,58+4,67 70,70 66 M deska minerální izolační tl.60 mm m,57 07,86 35,6 Spodní strana stříšky nad garážemi 0,5*3,86 67 M deska minerální izolační tl.40 mm m 9,749 7,9 70,05 Horní část stříšky nad garážemi 0,3*3,86 Ostění a nadpraží vchodových dveří 0,33*5,930 7,635,650 9,85 68 K 600 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm m 8,534 5,589+,945 8, M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 000 x 500 x 40 mm m 5,868 Ostění dveří D3 (,+,5+,)*0,48 Ostění vrat (3,7+3,4+3,7)*0,35,795 3,794 5, M deska fasádní polystyrénová izolační XPS 50 x 600 x 40 mm m 3,59 Ostění dveří D3 u soklu (0,935*)*0,48 Ostění vrat u soklu 0,5*0,35* Parapety 55,6*0,8 0,898,00 9,947,945 7 K 60 Montáž zateplení vnitřních stěn z polystyrénových desek tl do 0 mm, m.č.08 m 45,000 89, ,55 305,7 3,70 348, ,76 37, ,9 37,54 0,8 04,64 4,7 345, ,50

11 7 M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 000 x 500 x 00 mm m 70, K 604 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 00 mm m 60,750 Fasáda+sokl 578,37+38,63+0,4 pod zem,5+,+ 67,400 3,350 60, M deska fasádní polystyrénová izolační XPS 50 x 600 x 60 mm, sokl m 40,98 Sokl 35,8+0,4 pod zem,5+,+ 35,680 3,350 39, M deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 000 x 500 x 80 mm, fasáda m 607,89 76 K 604 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl přes 60 m 3, M deska minerální izolační tl.80 mm, kolem vchodových dveří m 3,50 78 K Demontáž izolace tl. 30 mm ve střešní konstrukci m 455, K 6350 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30% m,90 Stříška nad garážovými vraty 0,5*3,8,90 80 K Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt) m 00,300 8 M profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm m 0,35 0, , 8 K 6500 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 90,740 7,5 47,67 83 M lišta zakládací 80 mm tl.,0mm m 90,740 58,6 5 38,7 84 K 6500 Montáž ostatních lišt zateplení m 486,870, ,77 85,96+00,9 486,870 lišta rohová Al,0/5 cm s tkaninou bal.,5 85 M m 300,58 m 7,*+8,*+55,56 85, M lišta s okapničkou PVC UV 0/5, m m 0,956 8, ,08 87 K Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m 73,530 6,35 976,87 Plocha fasády bez oken a dveří Fasáda 680,75 Sokl 5,78 680,750 5,780 73, K Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m 7,658 Parapety vnitřní 8,9*0,35 4,64*0,5 3,7*0,75 6,65,30 8,73 7, K 6376 Okapový chodník z kačírku tl 350 mm s udusáním m,04 Po zateplení fasády pod zemí 0,*(3,39+3,5+3,3),04 Poklop na vodoměrnou šachtu v kotelně, 90 M pozink, obdelníkový 585x95, bez ventilace, s kus,000 plynovým posilovačem, panty a zásuvným 9 K 6334 Mazanina tl 00 mm z betonu prostého tř. C 6/0 m3 8,00 Místn. č. 0 - Kotelna 8, 8,00 93, ,83 358,89 780,97 48, ,43 68, ,48 4,80 65,40 353,08,0, ,50 7,94 856,8, ,54 7,99 399,06 38,0 5 65,60 8,00 445, , , , ,40

12 Mazanina tl do 0 mm z betonu prostého tř. 9 K 6336 m3 0,786 C 5/30 Venkovní schodiště SCH,4*,6*0,+,4*0,8 0, K Mazanina tl 50 mm z betonu prostého tř. C 6/0 m3,730 Místn. č. 0 - Kotelna 8,*0,5, K Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0x0 cm, prům. 8 mm t 0,349 Venkovní schodiště SCH (,4*,6)*7,9*0,00 0,35*0,09 Místn. č. 0 - Kotelna 8,*7,9*0,00* 0,09 0,03 0,88 0, K Separační vrstva z PE fólie m 8,00 7,50 500,50 Místn. č. 0 - Kotelna 8, 8,00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 96 K 5645 rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po m 8,00 zhutnění tl. 50 mm Místn. č. 0 - Kotelna 8, 8,00 97 K 6355 Podsyp z drceného kameniva fr mm se zhutněním m3 0,560 Venkovní schodiště SCH,4*4*0, 0, K 6354 Podsyp z drceného kameniva fr. 8-6 se zhutněním m3 0,840 Venkovní schodiště SCH,4*4*0,5 0,840 Osazování zárubní nebo rámů dveřních 99 K kovových do,5 m na montážní pěnu, š. 90 kus,000 cm, (dveře DP) 00 M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P, včetně nátěru kus,000 0 K 6350 Hrubá výplň rýh ve stropech a stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m 5,300 06*0,05 5,300 0 K 635 Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech a stěnách šířky do 50 mm m 5,300 06*0,05 5, ,00 398, , , ,00 9 9,84 43,88 68,6 74,0 45,07 850,0 74,7 545,00 545,00 893,80 893,80 8,90 3,7 8,90 3,7 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 03 K 943 podlahami zatížení do 00 kg/m š do,5 m v m 776,0 do 0 m Pohled západní (3,53+,5+,5)*8,5 Pohled východní (3,53+,5+,5)*7, Pohled severní,84*8,5 Pohled jižní,84*8,5 30,005 55,86 09,40 09,40 776,0 Příplatek k lešení řadovému trubkovému 04 K 943 lehkému s podlahami š,5 m v 0 m za první a m ,000 ZKD den použití za 60 dní 776,* , ,99 9,43 840,65 0, ,68

13 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 05 K 9483 s podlahami zatížení do 00 kg/m š do,5 m m 776,0 v do 0 m 06 K 9445 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m 776,0 07 K 9445 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m , ,0* , K Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m 776,0 09 K 9447 Montáž záchytné stříšky š do,5 m m 6,000 67,58 405,48 0 K Demontáž záchytné stříšky š do,5 m m 6,000 3,70 96,0 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb K 9490 s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 50 kg/m, pro zateplení stropu garáží, m 70,00 43,60 780,7 včetně mtž a dmtž Vyčištění budov průmyslových objektů při jakékoliv výšce podlaží (zametení podlahy, K 9590 umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a m 336,00 3, ,74 schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi) 3 K Chemická kotva s kotevním šroubem M 6 dl 300 mm kus 8, , ,00 Kotvení stříšky nad vchodovými dveřmi 8 4 K Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3,03 545,00 655,64 Dveře D3,5**0,35+,75*0,5*0,35 5 K V Bourání ostění z cihel pálených na MVC m3 0,937 87,00 87,06 ostění garážových vrat 0,0*3,7* 8,000,03 0,937 0,937 6 K Bourání oken ze skleněných tvárnic tl do 00 mm m 6,4 Okno O (0,98*0,57-0,57*0,57)* Okno O8 (,44*,44-0,57*0,57)*5 7 K Bourání litého asfaltu tl do 00 mm pl do 4 m m3 0, ,6 480,6 Pro izolovaní pod zemí 0,467 5,944 6,4 (3,39+3,5+3,3)*0,*0,3 0,306 8 K Přisekání rovných ostění v cihelném a škvárobetonovém zdivu na MV nebo MVC m 64,670 Plocha ostění a nadpraží 9,4*0,5+5,6*0,35 Plocha parapetů 8,9*0,35+4,64*0,5+3,7*0,75 Dveře D3 5,5*0,35 45,087 7,658,95 64,670 9 K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel a vnitřního parapetu pl do m m,500 Okno O3 *0,5*3,500 0 K Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel a vnitřního parapetu pl do m m,77 Okno O4,6*,6* Okno O5,*,*7,69 0,080,77 5, ,85 7,63 5 9,65 0,0 465,66 4, ,80 85,9 398,05 68, ,44 63,50 45,5 63,50 088,06

14 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených K m 3,56 včetně křídel a vnitřního parapetu pl do 4 m Okno O6,3*,5* Okno O7,4*,*9 5,336 5,90 3,56 K Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel a vnitřního parapetu pl do m m,95 Okno O 0,57*0,57* Okno O 0,57*0,57* Okno O8 0,57*0,57*5 0,650 0,650,65,95 3 K Vybourání kovových vrat pl přes 5 m včetně rámu m 70,53 Vrata D 3,6*3,7*6 70,53 4 K Otlučení vnějších omítek břízolitových o rozsahu do 0 % m 9, ,000 Demontáž a montáž ostatních atypických 5 K P-D kus prvků P - D+M Tabulka s nápisem P - Demontáž plast. potrubí KG na fasádě DN do 50 mm,000,000 Odvodnění PP žlaby pro zatížení A5 s 6 K kovovým pozink. roštem š x hl 30x8 mm, m,000 včetně koncovek žlabu Venkovní schodiště,000 7 K 9494 Montáž provizorních stavebních schodů o půdorysné ploše do 0 m v do 0 m m 4,300 8 K Demontáž provizorních stavebních schodů o půdorysné ploše do 0 m v do 0 m m 4,300 9 K Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 50 mm pro zvětšení otvoru dveří DP m 0,00 Dveře DP 0,* 0,00 30 K Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC m3 4,44 Bourání příček místn. č. 0,5*,*0,75* (3,87*3,-0,56*-0,6*)*0, (,39*,8-0,8*)*0, (3,86*3,87-0,8*)*0,5 0,963 0,968 0,509,00 4,44 3 K Bourání podkladů betonových tl do 50 mm pl pře 4 m m3,730 Místn. č. 0 - Kotelna 8,*0,5,730 3 K Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 00 mm pl přes 4 m m3,80 Místn. č. 0 - Kotelna 8,*0,,80 33 K Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m 0,750 Dveře DP 0,5*(++) 0,750 63,50 5 0,36 63,50 478,4 87,0 6 50,30 3,49 799, 37,00 654,00 80,00 80,00 87, ,60 8,00 937,40 8, 6, 545,00 40,35 5,0 3 48,3 47,00 578,94 76,30 57,3

15 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých 34 K m 0,784 včetně křídel pl do m Okno nade dveřmi DP,7*0,67 0, K Vybourání kovových dveřních zárubní pl do m m 6,000 kotelna - ks 0,8** kotelna - ks 0,6* Dveře DP - ks 0,8* 3,00,00,600 6, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m na MVC nebo MV tl do 450 mm kus Vyoubrání otvorů pro větrání m.č. - x 0x0 cm 37 K Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,5 m m3 0,053 kapsa pro osazení schodiště SCH,54*0,5*0,4 0, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 06,000 8,00 70,9 74,40 046,40 56,8 3,56 907,55 0,0 54, , Přesun hmot 54 4,85 39 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně t 70, , ,43 40 K Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do km se složením t 70,454 8, ,97 4 K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD km přes km Vzdálenost skládky km t 774,994 8, ,95 70,454* 774,994 4 K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 70,454 96, ,63 43 K Přesun hmot pro budovy zděné v do m t 44,877 96,0 8 44,87 PSV - Práce a dodávky PSV 63 85, Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 376,8 44 K 738 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m 8,00 6,35 97,57 45 K 7630 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky Pro zateplení pod zemí m 4,084 59,95 44,84 0,4*(3,39+3,5+3,3) 4, K Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky Místn. č. 0 - Kotelna m 7,600 65,40 5,04 7,6* 7, K 730 Provedení izolační fólie proti zemní vlhkosti pro zateplení pod zemí m 6,6 87,0 534,9 0,6*(3,39+3,5+3,3) 6,6 48 K Provedení vodorovné hydroizolace PVC fólií Venkovní schodiště SCH m 3,800 87,0 075,36,4*4 Místn. č. 0 - Kotelna 5,600 8, 8,00 3, K Provedení svislé hydroizolace PVC fólií Místn. č. 0 - Kotelna m 0,560 98,0 035,94 7,6*0,6 0,560

16 fólie hydroizolační druh 803 tl,0 mm šíře 50 M m 34, mm m.č.0 - Kotelna - vodorovná HI 8, m.č. 0 - Kotelna - svislá HI 7,6*0,6 pro zateplení pod zemí 0,6*(3,39+3,5+3,3) 8,00 0,560 6,6 34,886 5 M zemní izolační fólie druh 94, tl. 0,8 mm, šířka, délka role 35 m m 5,600 Venkovní schodiště SCH,4*4 5,600 5 K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do m t 0, Izolace tepelné Odstranění tepelné izolace podlah volně 53 K 7308 m 8,00 kladených z vláknitých materiálů tl do 00 mm Místn. č. 0 - Kotelna 8, 8,00 54 K 73 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m 8,00 Místn. č. 0 - Kotelna 8, 8,00 55 M deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 00 S, 000 x 500 x 30 mm m 9,0 Místn. č. 0 - Kotelna 8, 8,00 56 K 7393 Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0, mm vrchem stropů m 47,450 podhled nad kancelářemi STR3 57,4 podhled nad administrativou STR 90,05 57,400 90,050 47, K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do m t 0, Zdravotechnika - vnitřní kanalizace Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 58 K m,000 DN 50 Odvodnění venkovního schodiště,000 75, 63,78 64,3 360,4 87,50 53, ,7 38,5 694,33,80 396,76 54,50 04,50,80 3 4,4 87,50 4,7 63,50 63,50 63, Elektromontáže - hrubá montáž 3 544,55 59 K Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 0 mm s podpěrou m 95,500 97,0 9 64,46 60 M drát průměr 8 mm AlMgSi kg 3,000 6,44 643,7 6 K D Demontáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 0 mm s podpěrou m 95,500 37, ,3 6 K Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 40 mm s víčkem Ed m 7,000 3,70 3,70 4 m.č. 09, 0, - garáže 4 9 m.č. 0 - kotelna 9, , M ,000 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV m 9,000 30x30 Ed 45,78 4,0

17 9 9,000 lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 64 M m 6 40x0 Ed 33 m.č. 09, 0, - garáže 9 m.č. 0 - kotelna 0 33,000 9,000 0, K Montáž krabice nástěnná plastová kruhová typ KU68/ kus 9,000 m.č. 09, 0, - garáže 6 ostatní místnosti 3 6,000 3,000 9, M krabice univerzální acidur IP44 kus 9,000 76,30,70 m.č. 09, 0, - garáže 6 ostatní místnosti 3 6,000 3,000 9,000 6,6 6,9 87,0 58, Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 67 K Montáž kabel Cu sk. do kv do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená Ed m 4 m.č. 09, 0, - garáže 4 50 m.č. 0 - kotelna (svítidla) 50, , K D Demontáž kabel Cu sk. do kv do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená m.č odhad 6 m m 6, , K Montáž kabel Cu sk. do kv do 0,40 kg uložený pevně Ea m 06,000 5 Ec 5,000 0 m.č ventilátor 0,000 0 m.č ventilátor 0,000 0 m.č svítidlo 0,000 5 m.č svítidlo 5,000 5 m.č svítidlo 5,000 5 m.č svtidlo 5,000 6 m.č svtidlo 6,000 0 m.č. 0 - kotelna (zásuvky) 0, ,000 06, ,9 8,7 976,64 8,7 6,7 5,6 67,56

18 70 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x,5 mm m 8,000 3,00 834,00 Ea 5 Ec 0 Ed 4 m.č ventilátor 0 m.č ventilátor 0 m.č svítidla 5 m.č svítidla 5 m.č svítidla 5 m.č svítidla 6 m.č svítidla 0 m.č. 09, 0, 50 m.č. 0 - kotelna 0+0 5,000 0, ,000 0,000 5,000 5,000 5,000 6,000 0,000 50,000 40,000 8, Elektromontáže - kompletace rozvodů Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 7 K 7475 kus 3,000 obyčejné nebo vlhké m.č M kompletní spínač řazení 5 0A bílý kus 3,000 55,87 467,6 73 K 7470 Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení -jednopólový kus 0,000 60,00 600,00 m.č. 05 m.č. 06 m.č. 07 m.č. 09 m.č. 09, 0, 6 74 M spínač jednopólový 0A bílý kus 4,000 5,00 500,00 m.č. 05 m.č. 06 m.č. 07 m.č M tlačítko IP44 kus 6,000 50,00 900,00 m.č. 09, 0, 6 3,000,000,000,000,000 6,000 0,000,000,000,000,000 4,000 6,000 6, ,48 70,00 0,00

19 Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové 76 K kus 7,000 připojení 6/0 -tlačítkový přepínací Ea Ec Ed 3 m.č. 0 - kotelna,000,000 3,000 7, M kompletní spínač řazení 6 0A Tango bílý kus 5,000 35,00 675,00 Ea Ec Ed 3 78 M kompletní spínač řazení 6 0A Praktik bílý kus 70,85 4,70 m.č. 0 - kotelna,000,000 3,000 5, K 7476 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 P+PE 6 A kus 9,000 m.č. 09, 0, 6 m.č. 0 - kotelna 3 80 M zásuvka násobná 6A praktik bílá kus 8,000 75, 60,68 m.č. 09, 0, 6 m.č. 0 - kotelna 8 M zásuvka násobná 6A praktik bílá kus,000 45,00 45,00 m.č. 0 - kotelna 6,000 3,000 9,000 6,000 8,000,000 8 K Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 44 P+PE 6 A kus 6,000 m.č. 09, 0, 6 83 M kompletní zásuvka násobná 6A Tango bílý kus 6,000,8 667,08 m.č. 09, 0, 6 84 K 7475 Montáž zvonek domovní kus,000 70,00 70,00 E4 85 K 7475-D Demontáž zvonek domovní kus,000 35,00 35,00 E4 86 K E00 Přeložení elektrických rozvodů na přístřešku m 9,000,89 06,0 E4, E5, E K E00 Přeložení elektrických rozvodů na přístřešku m 0,000,89 457,80 odhad 0 m 0 6,000 6,000,000,000 9,000 0,000 65,40 457,80 0,00 990,00 76,30 457, Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 8 489,05

20 Montáž svítidlo žárovkové se senzorem 88 K 748 kus 3,000 venkovní stropní přisazené zdroj se sklem Ed 3 3, K 748 Montáž svítidlo žárovkové se senzorem venkovní nástěnné přisazené zdroj se sklem kus Ea Ec,000, M svítidlo venkovní žárovkové nástěnné IP 44, max. 60 W E7 kus 5,000 Ea Ec Ed 3,000,000 3,000 5,000 9 K D Demontáž světlomet žárovkový průmyslový zdroj kus 9,000 Eb m.č. 0 - kotelna 3 m.č. 08 5,000 3,000 5,000 9,000 9 K 7484 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené zdroje s krytem kus 3,000 m.č. 05 m.č. 06 m.č. 07 m.č m.š. 09 m.č. 0 - kotelna 3,000,000,000 5,000 3,000 3, M svítidlo bytové stropní přisazené zářivkové IP0, x36w kus 0,000 m.č. 05 m.č. 06 m.č. 07 m.č m.č. 09,000,000,000 5,000 0, M svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné trubice, m.č. 08 kus 3,000 m.č. 0 - kotelna 3 3, ,00 900,00 300,00 600,00 465,00 35,00 40,00 60,00 6, ,80 696, ,00 75,00 53,00

21 Demontáž svítidlo zářivkové průmyslové 95 K 7484-D kus 5,000 stropní přisazené zdroje s krytem m.č. 05 m.č. 06 m.č. 07 m.č. 09,000,000,000 5, K D Demontáž světlomet halogenový vnější kus,000 36,5 36,5 Ea, Vzduchotechnika 97 K 750 Mtž ventilátoru nástěnného základního D do 00 mm včetně vyvrtání otvoru ve zdivu, m.č. kus,000 ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z 98 M 4940 plastu D 00, IP44, se zpožděným doběhem, kus,000 průtok vzduchu 90 m3/h 99 K Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 00 mm, m.č. 04 kus, M mřížka větrací plast 00 bílá se síťovinou kus,000 9,43 9,43 0 K 750 Mtž ventilátoru nástěnného základního D do 00 mm, včetně vyvrtání otvoru ve zdivu, kus,000 37,00 37,00 ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z 0 M plastu D 5, IP44, se zpožděným doběhem, kus, , ,00 průtok vzduchu 80 m3/h 03 K Mtž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 00 mm, m.č. 03 kus,000 09,00 09,00 04 M mřížka větrací plast 5 bílá se síťovinou kus,000 33,79 33,79 05 K Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m kus 4,000 54,50 8,00 V3 V4 06 M mřížka větrací plast 00x00 bílá se síťovinou kus 4,000 89,38 357,5 V3 - vnitnří i vnější V4 - vnitnří i vnější 07 K Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,00 m kus 54,50 09,00 Místn. č. 03 Místn. č. 04 4,000 4,000,000, M Větrací mřížka do dveří 500x90 mm, plastová, bílá, včetně spojovacího materiálu kus 09 K Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do m t 0, Konstrukce tesařské Montáž fošen 5x0cm na ocelovou trubkovou 0 K konstrukci, sklon 5, osové vzdálenosti do 900 m 9,000 mm Podhled m.č ,000 30,80 654, ,99 37,00 37,00 398,00 398,00 09,00 09,00 9,90 39,80 87,50, ,3 87,0 48,80 M řezivo jehličnaté,fošna průřezu 5x0 cm m3 0, , ,76 latě pro SDK podhled v míst. č. 08

22 0,05*0,*,75* 0,05*0,*6,74*6 0,05*0,*0,75* 0,705 0,0 0,04 0,948 K Kotvení dřevěných fošen podhledu svorníky nebo šrouby délky do 300 mm kus 30,000 Podhled m.č. 08 6*+6*7+ 30,000 Demontáž obložení stropů z desek 3 K dřevovláknitých včetně roštu tl přes 5 mm na m 97,390 sraz šroubovaných m.č.05 8,08 m.č.06,5 m.č.07,5 m.č.09 44,5 m.č.5 9,5 m.č.6,9 8,080,500,50 44,500 9,500,90 97,390 4 K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do m t 0,53 3,70 4 5,00 54, ,76 87,50 434, Konstrukce suché výstavby 0 85,77 5 K SDK příčka tl 00 mm profil CW+UW 75 desky xa,5 TI 60 mm EI 30 Rw 47 DB Vyplnění otvoru v SDK příčce, m.č. 05 m 0,300 96,50 77,95 0,3 0,300 6 K SDK podhled deska xa,5 bez TI, dřevěná spodní kce, včetně tmelení spar Podhled m.č. 08 m 9, , , ,000 7 K SDK podhled deska xa,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD, včetně m.č.05 m 97, , ,4 8,08 m.č.06 8,080,5 m.č.07,500,5 m.č.09,50 44,5 m.č.5 44,500 9,5 m.č.6 9,500,9,90 97,390 8 K SDK podhled - základní penetrační nátěr m.č.08 m 6,390 3, ,83 9 m.č.05,06,07,09,5,6 9,000 8,08+,5+,5+44,5+9,5+,9 97,390 6,390 9 K Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu, místn č. 08 m 0,000 6,35 96,00 0 M folie parotěsná, m.č. 08 m,400 3,08 600,99 K Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do m t 3, ,00 339,36

23 764 - Konstrukce klempířské Krytina stříšky nad vchdovými dveřmi včetně K lemování, poplastovaný plech s povrch. úpravou, do 30 m 7,785 6,57*,85 7,785 3 K Demontáž žlab podokapní hranatý rovný rš 400 mm do 30 m 33,00 4 K Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30, přístřešek m 7,000 5 K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 55,300,99 663,05 6 K Demontáž oplechování říms rš do 330 mm m 9,00,99 093,49 7 K Demontáž oplechování říms rš do 800 mm, stříška nad garážemi m 4,000,80 53,0 8 K Demontáž oplechování říms rš do 900 mm, přesah střechy m 93,040,80 08,7 9 K Demontáž trouby kruhové průměr 00 mm, přístřešek m 7,500,80 63,50 30 K Demontáž trouby kruhové průměr 0 mm m 4,500,80 36,0 3 K Oplechování parapetu rš 300 mm m 55,300 38, ,88 3 K Montáž oplechování říms do rš 50 mm m 64,50 79,85 60, Oplechování římsy K4a, r.š.85 mm 58,5 Oplechování napojení střechy na stěnu K0, r.š. 80 mm 6 58,50 6,000 64,50 33 M Poplastovaný plech s povrchovou úpravou tl. 0,6 mm m,904 K4a 58,5*0,85 K0 6*0,8 34 K Montáž oplechování říms přes rš 50 mm m 3,630 79, ,5 35 M poplastovaný plech s povrchovou úpravou tl. 0,6 mm m 8, ,0 594,0 36 K Montáž oplechování stříšky nad garážemi přes rš 50 mm m 4,000 79, ,40 37 M poplastovaný plech s povrchovou úpravou tl. 0,6 m, , ,0 38 K Svod kruhový DN 00, včetně montáže m 7,500 7,0 04,50 Přístřešek 7,5 39 K Svod kruhový DN 0, včetně montáže m 4,500 83, ,30 40 K Koleno kruhové DN 0, včetně montáže kus 5,000 07,0 035,50 Montáž žlaby podokapní půlkruhový do 90 4 K m 40,00 8, ,60 mm Objekt TSM 33, Přístřešek 7 4 M žlab podokapní půlkruhový 90 mm m 33,00 8, ,48 43 M hák žlabový s příchytným jazýčkem 90 mm kus 33,000 98,0 3 37,30 44 M čelo žlabové 90 mm kus 09,00 8,00 žlab podokapní půlkruhový 5 mm. 45 M m 7,000 8,75 57,5 přístřešek hák žlabový s příchytným jazýčkem 5 mm, 46 M kus 7,000 59,95 49,65 přístřešek 47 M čelo žlabové 5 mm, přístřešek kus 65,40 30,80 48 K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do m t 0,46 763,00 35,74 0,84,080,904 7,500 33,00 7,000 40, ,0 706, ,70,80 73,76,80 5,60 305, , Konstrukce pokrývačské 4 507,0

24 Demontáž krytiny z vlnitých, trapézových 49 K m 95 desek za použití jeřábu, sklonu střechy do 5 Střecha STR - vrstvy plechu *455 Přístřešek 7*6 90, , , Konstrukce truhlářské 4 89,7 50 K 7666 Montáž oken otevíravých výšky do,5m s rámem do zdiva Okno O4 m 6, , ,8,6*,6* Okno O5,69,*,*7 Okno O6 0,080,3*,5* Okno O7 5,336,4*,*9 Okno O8 5,90,44*,44*5 7,568 6,595 5 M okno plastové křídlové 6x6 cm kus 3 697, ,8 5 M okno plastové křídlové 0x0 cm kus 7, ,3 4 0,6 53 M okno plastové křídlové 3x5 cm kus 6 56,89 3 5,78 54 M okno plastové křídlové 40x0 cm kus 9, ,3 6 83,07 55 M okno plastové křídlové 44x44 cm kus 5, , ,50 56 K 7666 Montáž dveří otevíravých výšky přes,5 do,5m s rámem do zdiva m, ,00 96,00 57 M dveře plastové dvoukřídlé vchodové plné + prosklené 45x97 cm, dveře D3 kus, ,75 853,75 Montáž dveřních křídel otvíravých křídlových 58 K š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně, kus,000 37,00 37,00 dveře DP 59 M dveře vnitřní protipožární hladké křídlé 90x97 cm, EW 5, DP3 C kus, , ,00 60 K Montáž dveřního kování pro dveře DP vnitřní kus,000 63,50 63,50 6 K Vyvěšení dřevěných křídel dveří pl do m Dveře v kotelně š. 80 cm kus 4,000 6,35 65,40 Dveře v kotelně š. 60 cm Dveře DP š. 80 cm,000,000 4,000 6 K Montáž dveřního kování, dveře D3 kus,000 63,50 63,50 63 M klika včetně štítu, vložky a montážního materiálu dveře D3 kus 436,00 87,00 dveře DP,000, K Montáž oken plochy do m vyklápěcích do zdiva Okno O kus 3,67 588,60 9,96 0,57*0,57* okno O 0,650 0,98*0,57* Okno O3,7 *0,5*3,500 3,67

25 okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 57 x M kus 443,5 886,50 cm okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 98 x M kus 0,4 4 40,8 cm okno plastové jednokřídlé vyklápěcí 00 x M kus 3,000 77, ,07 cm 68 K Montáž dveřních křídel - samozavírač kus,000 8,00 8,00 69 M samozavírač dveří, na vchodové dveře D kus, ,00 635,00 70 K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do,0 m kus 3,000 39,80 79,40 Okno O3 3 3,000 7 K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do,6 m kus 8,000 Okno O4 Okno O5 6 6,000 8,000 7 K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do,6 m kus 8,000 Okno O7 8 8, K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do,0 m kus 4,000 Okno O Okno O 4, K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do,6 m kus,000 Okno O5, K Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do,6 m kus 8,000 Okno O6 Okno O7 Okno O8 5,000 5,000 8, M deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,6 x m m 3,70 Okno O3 3* Okno O4 *,6 6*, Okno O7 8*,4 3,000,30 7,00 9,00 3,70 77 M deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x m m 8,900 Okno O *0,57 Okno O *0,98 Okno O5 *, Okno O7 *,4 Okno O8,40,960,00,400 39,80 98,40 39,80 98,40 39,80 959,0 39,80 39,80 39,80 98,40 50, ,0 7, ,5

26 5*,44,00 8,900 deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,5 x 78 M m 4,640 m Okno O6 *,3 4, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do m t,589 37,00 57,8 87,50 99, Konstrukce zámečnické 469 7,05 80 K Demontáž oplechování stěn venkovních m 78,000 78,000 43,60 0,80 8 K Demontáž roštu pro oplechování stěn venkovních m 78,000 78,000 3, ,60 8 K Montáž oplechování a lemování ocelových kcí střech - krycí lišta žlabu, rš do 330 mm, (K8) m 33,0 63, , 83 M ocelový plech s povrchovou úpravou PES tl. 0,6 mm 33,*0,3 m 0,598 0, , ,58 84 K Montáž oplechování a lemování ocelových kcí střech, rš do 700 mm (K6, K7) 33,+7,3 m 60,40 60,40 63, ,67 85 M ocelový poplastovaný plech s povrchovou úpravou tl. 0,6 mm K6 m 53, , ,47 33,*0,63 K7 0,866 7,3*,05 3,897 53, K 7670-D Demontáž schodnic ocelových rovných podepřených, š., m Nástupní rameno m 5,00 8,00 33,60 3,5 Výstupní rameno 3,500,7,700 5,00 87 K Montáž hliníkového zábradlí schodiště z trubek na ŽB konstrukci m 8, , ,00 88 M 767-V Vnitřní hliníkové zábradlí schodiště - sloupky a 4 vodorovné příčky m 8, , ,00 89 K D Demontáž zábradlí schodiště z trubek na ocelové konstrukci hmotnosti do 5 kg m 7,500 8,00 635,00 90 K D Demontáž ocelových podest svařovaných Podesta m,880 09,00 33,9,*,4,880 9 K Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy přes 3 m kus 3, , ,00 9 M vrata garážová sekční zateplená lamelová 3400 x 370 mm kus 3, , ,00 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích 93 K pod strop plochy přes 3 m, s integrovanými kus 3, , ,00 dveřmi šířky 800 mm 94 M vrata garážová sekční zateplená lamelová 3400 x 370 mm, s integrovanými dveřmi kus 3, , ,00 95 K Montáž elektrického stropního pohonu k sekčním vratům kus 6,000 07,00 46,00 96 M příslušenství garážových vrat - pohon stropní elektrický nad 6 m kus 6, , ,00 97 M příslušenství garážových vrat - dálkové ovládání 4 kanály kus 8, , ,00 98 K Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg Z - Držáky na vlajku kg 0,750 63,50,63 *0,3 0,600

27 Z3 - Teploměr *0,5 0,50 odhadem 0, K D Demontáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg,700 Z - Háky na vrata 7*0, Z - Držáky na vlajky *0,3 Z3 - Teploměr *0,5 Z4 - Nápis 0, Z5 - Konzola 0,35,400 0,600 0,50 0,00 0,350 odhadem, K Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do m t 0,93 54,50 47,5 600,98 559, Podlahy z dlaždic Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 30 K lepených š do 300 mm, včetně spojovací a m 6,400 spárovací hmoty Nástupní ramenno 5*, Výstupní rameno 7*, 30 M schodovka 9,8 x 9,8 x 0,9 cm I. j. kus 88,000 7,44 534,7 Nástupní rameno 5*4 Výstupní rameno 7*4 8,000 8,400 6,400 60,000 8,000 88,000 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých 303 K keramických lepených v do 00 mm, včetně m 7,600 spojovací a spárovací hmoty Nástupní rameno 6*, Výstupní rameno 7*, 9,00 8,400 7, M dlaždice keramické - podstupnice schodiště 9,5 x 59,5 x cm I. j. m 5,359 Nástupní rameno 6*0,75*, Výstupní rameno 7*0,8*, 3,360,5 4,87 Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 305 K rovných v do 65 mm, včetně spojovací a m 8,060 spárovací hmoty Nástupní rameno 6*0,75*+5*0,9 Podesta *,33+,44 Výstupní rameno 7*0,8+7*0,5 9,950 5,00 3,00 8, M dlaždice keramické mrazuvzdorné 9,8 x 6,5 x 0,9 cm kus 94,000 Nástupní rameno 4 07,9 74, ,6 63,50 4 5,60 99,75 606,36 03,55 870,,80 049,0

28 (6+5)* Podesta 8 Výstupní rameno (7+7) 6 8,000 4,000 94, K Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty m 8,00 Místn. č. 0 - Kotelna 8, 8,00 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 308 K flexibilním lepidlem do 9 ks/m, včetně m 5,446 spojovací a spárovací hmoty Venkovní schodiště SCH,6*,07,5*0,48 (0,79+0,5+0,79+0,5+0,79+0,7)*,07,793 0,70,933 5, M dlaždice teracová 40x40x cm, tř. I m 5,84 436,00 534,90 Venkovní schodiště,46*,07,5*0,48,807*,07,63 0,70,933 5,85 30 K Montáž podlah keramických hladkých lepených do ks/m, včetně spojovací a spárovací m 6,933 3 M dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné 9,8 x 9,8 x 0,9 cm m 9,66 Místn. č. 0 - Kotelna-podlaha 8, - přizdívka 7,6*0,44 Schodiště SCH3 (0,75**,5)+(0,55**,5) 8,00 7,744 0,989 6,933 Montáž podlah keramických režných hladkých 3 K lepených do ks/m, včetně spojovací a m 3,45 spárovací hmoty Schodišťová podesta,33*,44 3,45 33 M dlaždice keramické mrazuvzdorné 9,8 x 9,8 x 0,9 cm m 3,570 Schodišťová podesta,33*,44 3,45 34 K Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do m t,575 3,70 595,4 359,70 958,93 3, ,3 99, ,39 3,55 043,43 99,75 070, 87,50 87, Dokončovací práce - obklady keramické 35 K Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty Kotelna - stěny m 8,35,5*3,54,5*0,4,5*0,88,5*,5,5*0,48*,*(,5+,5+0,88+0,35+0,85) 5,30 0,600,30,875,440 7,770 8, Dokončovací práce - malby 36 K Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m m 3, ,53 43,60 798, ,77 49,05 60,8

29 Kotelna - malba stěny do výšky,5 m,5*(,38-0,9),5*5,5,5*0,4,5*3,54,5*(,8+,96),5*0,6,0 8,50 0,600 5,30 6,360 0,95 3, K Malby tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m m 564,8 Ostění a nadpraží (00-4,6)*0,35 4,6*0,5* místn. 05, 06,6*7,44-*,3*,5 místn. 09, 0, (3,79*3,83-3,6*3,7)+(5,8*3,83-4*3,6*3,7)+(3,6*3,83-3,6*3,7)+(,63*3,8-,4*,-,*,) místn. 04,39*,8-0,98*0,57 místn. 0,5*3,87-0,57*0,57 místn. 08 3,7*,65-0,57*0,57-0,98*0,57 místn. 09, 0 (3,79*3,83-,44*,44)+(5,8*3,83-4*,44*,44) místn. 0 *,6-*0,5 místn. 03,94*,6-*0,5 místn. 04,69*,63-*0,5 místn. 05 3,8*,6-*,*, místn. 06 3,85*,34-*,*, místn. 07 3,853*,36-*,*, místn stěny+podhled 7,79*3,88-*,4*,+9 místn. 09 7,68*,6-*,4*, místn. 0,,, 3, 4 (3,74*,43-,4*,)+(3,8*,44-,4*,)+(4,084*,6-,6*,6)+(3,67*,6-,4*,)+(3,7*,6-,4*,) místn. 0 4,676*,6-,6*,6 místn. č SDK příčka 0,3* místn. č. 05,06,07,09,5,6 - podhled 8,08+,5+,5+44,5+9,5+,9 68,383 4,60 4,008 58,546 6,33 4,53 8,9 57,538,760 4,563 3,945 7,000 6,9 6,3 53,465 4,08 35,376 0,906 0,600 97, ,8 38 K Malby směsi tekuté disperzní bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m m 78,385 Kotelna - od,5 m na podlahou do stropu (3,87-,5)*,38 (3,87-,5)*5,55 (3,87-,5)*0,4 (3,87-,5)*3,54-(0,98*0,57+0,57*0,57) 5,64 3,54 0,948 7,506 43, ,90 43, ,59

30 (,8-,5)*,3 (3,87-,5)*0,6 strop 0,7 nadezdívka schodiště 0*+3*,990,446 0,700 6,000 78, Dokončovací práce - čalounické úpravy 5 834,5 39 K Montáž lamelové žaluzie interiérové m,66 99, ,5 OJ6 *,3*,5 OJ7 6*,4*, 30 M žaluzie horizontální interiérové m,66 648, ,0 O6 *,3*,5 O7 6*,4*, 5,336 7,80,66 5,336 7,80,66 3 K Montáž lamelové žaluzie venkovní pro okna plastová m 5,760 Okno OJ7z - ks,4*,* 3 M venkovní žaluzie s krytem ručně ovládané m 5, ,0 5 54,99,4*,* Nepojmenované práce 0 - Nepojmenovaný díl ,00 33 K HZS Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 4 7,50 445,00 Přeložení kabelu veřejného osvětlení pod venkovním schodištěm 8* Přeložení kabelu vedeného ve zdivu přes vchodové dveře do kotelny 8* Vyhledání obvodů, přepojování 5* 34 K E003 Pomocný elektroinstalační materiál % ,000 0,03 400,00 35 K HZS Přidružené výkony, koordinace s profesemi hod 6,000 7,50 635,00 Revize a zkoušky (elektroinstalace, 36 K 958 Soub., , ,00 hromosvod) 37 K HZS43 Hodinová zúčtovací sazba jeřábník hod 60,000 38,50 890,00 Statický posudek - zkoušky únosnosti 38 K ST0 Soub.,000 80,00 80,00 mechanického kotvení zateplovacího systému 5,760 5,760 6,000 6,000 0, ,3 46, ,00

31 Stavba : Objekt : Snížení energetické náročnosti TSM Semily Vytápění objektu TSM Semily, ul. Jatecká 8 P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 73 Kotelny 7300 Kotel pelet - 4 třída, Benekov R 5 Climatix, AZ, AČV, OS, LS - pravý kpl, , , Montáž kotle na pelety kpl, , , Uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy servisní firmou kpl, , , Viadrus, Lignator - 3 třída, 9 čl. kpl, , , Montáž kotle Viadrus kpl,00 6 3,00 6 3, Uvedení do proovozu, zaškolení obsluby kpl,00 090,00 090, Bezpečnostní ventil DBV - REGULUS kpl,00 09,80 09, R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m % 593,45,09 86,86 Celkem za 73 Kotelny ,33 Díl: 73 Strojovny Sdružený rozdělovač Q = 3,0m3/h. v provedení dle schéma kotelny + izolace rozvaděče kpl,00 709,40 709, Ohřívač OKCE 00 NTR m/,kw kpl, , , Expanzomat B 3/80 L - 80kPa kpl, , , Akumulační nádrž AN 000 L, vývody dle PD vč. tepelné izolace AN - tl. 00 mm kpl,00 96,50 96, Montáž položek strojovny - č. 9 - kpl, , , Grundfos ALPHA 5-60, 30 V kpl, , , Grundfos UPS 5-40, 30V, OT kpl,00 943,00 943, Montáž čerpadel kpl,00 635,00 635, R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m % 77,45 3,7 55,9 Celkem za 73 Strojovny 7 340,4 Díl: 733 Rozvod potrubí U00 Potrubí Cu - pájení D 5 m 40,00 07,0 8 84, U00 Potrubí Cu - pájení D 8 m 60,00 39, , U00 Potrubí Cu - pájení D m 50,00 7, , U00 Potrubí Cu - pájení D 8 m 50,00 37, , U00 Přípltek za připojení těles Cu potrubí D 5 kus 6,00 63,50 4 5, R00 Tlaková zkouška potrubí CU do DN 50 m 30,00 5,45 689, U00 Potrubí Cu pájení D v kotelnách m 0,00 7,50 75, U00 Potrubí Cu pájení D 8 v kotelnách m 5,00 37, , U00 Potrubí Cu pájení D 35 v kotelnách m 30,00 436, , R00 Tlaková zkouška potrubí Cu v kotelnách do DN 50 m 55,00 0,90 599, R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 355,95,09 477,98 Celkem za 733 Rozvod potrubí 08 64,98 Díl: 734 Armatury 9 4 Automat odvzd. ventil -/" kus 0,00 8,00 80, Vypouštěcí kohout s páčkou /" kus 0,00 63,50 635, Teploměr axiální D63/L 50mm kus 4,00 96,0 784, Teploměr axiální D80/L 50mm kus,00 8,00 8, Teploměr axiální D80/L 00mm kus 4,00 39,40 569, Manometr radiální pr bar vč. kohoutu kus,00 94,30 94, Regulační šroubení přímé pro příp. 5x/" kus 46,00 305, , Termostat. ventil přímý dvoureg. /" kus 6,00 305,0 83, Termostat. hlavice kapalinová M 30x,5 kus 6,00 305, , Kulový kohout voda 3/4" kus 3,00 39,80 79, Kulový kohout voda " kus 4,00 305,0 4 7, Kulový kohout voda 5/4" kus 7,00 359,70 57, Uzávěr FILTR BALL 5/4" kus,00 99, , Filtr závitový " kus,00 305,0 60, Zpětná klapka pružin. mosaz " kus,00 305,0 60, Zpětná klapka pro vodorov. montáž " kus,00 348,80 348, Zpětná klapka pro vodorov. montáž 5/4" kus,00 39,40 784, Šroubení pro PZK 8x" kus,00 6,60 53, Šroubení pro PZK 35x5/4" kus 4,00 37,00 308, Regulátor tlaku rozdílu přepouštěním Hydrolux DT 3/4" kus,00 0,80 44, Ventil zp. závitový 3/4" kus,00 83,40 566, Zónový ventil MUT SF 5-30V kus,00 656, ,60 Ohřev TUV - pod napětím otevřen Dochlazování kotle - pod napětím uzavřen 5 40 Siemens - regulační sada SXP /DC kpl, ,0 3 39,0 5 4 Siemens - regulační sada SXP ,3/DC kpl, , , Siemens - regulační sada VXP pohon SSC 6 kpl, ,80 597, Siemens - čidla příložné QAD 36/0 (NTC 0) kpl,00 654,00 308, Siemens - čidla jímkové QAZ 36.5/09 (NTC 0) kpl 3,00 45,0 75, Siemens - čidla venkovní QAC 34/0 (NTC ) kpl,00 436,00 436, Pokojový termostat Siemens REV 4/DC kpl,00 58, , Pojist. ventil membr. DN 0/ bar kpl,00 566,80 33, Šroubení 3/4" - 5/4" kpl,00 305,0 305, Šroubení čerp. R"xG/" KVC kus 0,00 94,30 943, Montáž armatur a přístr. - pol soubor, , , R00 Přesun hmot pro armatury % 990,7,09 079,9 Celkem za 734 Armatury ,89 Díl: 735 Otopná tělesa U00 Tělesa Radik Klasik v/l 600/400 kus,00 866,70 866, U00 Tělesa Radik Klasik v/l 600/800 kus, , , U00 Tělesa Radik Klasik33 v/l 600/400 kus, , , U00 Tělesa Radik Klasik33 v/l 900/00 kus, , , U00 Těleso Ventil Kompakt v/l 600/400 kus,00 4,60 4 9, U00 Těleso Ventil Kompakt v/l 600/500 kus,00,70, U00 Těleso Ventil Kompakt v/l 600/600 kus,00 89,00 89, U00 Těleso Ventil Kompakt v/l600/000 kus,00 637,80 637, U00 Těleso Ventil Kompakt v/l600/00 kus 3,00 8, , U00 Těleso Ventil Kompakt v/l600/600 kus 5,00 3 6, , U00 Těleso Ventil Kompakt v/l 600/500 kus,00 3,70 3, U00 Těleso Ventil Kompakt v/l600/000 kus,00 855,80 855, U00 Těleso Ventil Kompakt v/l600/00 kus, , , U00 Těleso Ventil Kompakt v/l600/600 kus, , , U00 Těleso Ventil Kompakt v/l600/800 kus, , , U00 Těleso Ventil Kompakt v/l900/000 kus, , , R00 Montáž panelových těles Radik do délky 800 mm kus 5,00 8, , R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 03,73,00 065,45 Celkem za 735 Otopná tělesa ,5 Díl: 737 Izolace potrubí UT Izolace potrubí trubicemi Sinflex PE pr.xtl5mm m 0,00 76,30 763, Izolace potrubí trubicemi Sinflex PE pr.8xtl5mm m 5,00 87,0 308, Izolace potrubí trubicemi Sinflex PE pr.35xtl5mm m 30,00 98,0 943, Izolace potrubí - montáž vč. přesunu hmot kpl,00 8,00 8,00 Celkem za 737 Izolace potrubí UT 5 3,00 Díl: 767 Konstrukce zámečnické Komínový systém třísložkový, nerez DN 00 + odtah kpl, , , Komínový systém třísložkový, nerez DN 80 + odtah kpl, , , Montáž komínů a odtahů spalin kpl, , , Konzole, závěsy, držáky pro potrubí kpl, , , Montáž doplňkových konstrukcí kpl,00 545,00 545, Uzemnění ocel. komínů, prostupy stěnou kpl,00 507,00 507, Výchozí zpráva o stavu kouřových cest kpl,00 75,00 75, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 05,00,8 93,36 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 43 8,36 Díl: 799 Ostatní Zákl. pro kotle a zařízení vytápění betonový sokl B 0 vč. Kari a bednění m3, , , Obklady z dlažby pod zařízení vytápění komplet dodávka a montáž m 6,00 87, , Odvětrání kotelny a př spalovacího vzduchu potrub. plast. KG D 60 vč. vysekání otvorů bm,00 89, , Mřížka 00/00 mm vč. osazení kus 4,00 8,00 87, Demontáž stáv. potrubí ÚT, těles, armatur kotle a komína kpl, , , Odvoz a eko. likvidace vybouraných hmot kpl, , ,00 Celkem za 799 Ostatní 6 8,80 Díl: M Elektromontáže M+R pro napojení kotlů, regulačních souprav čerpadel, termostatů - dodávka, a montáž komplet kpl, , ,00 Celkem za M Elektromontáže 6 350,00 Díl: 70 Zdravotechnická instalace Podlahové vpusti V 75 - dod. a montáž kpl,00 87,00 87, Kanal. svody HT 75 - dod. a montáž m 0,00 4,70 47, Napojení poj. ventilu kotlů a TV na odpad kpl,00 545,00 545, Demontáž odpadu LT 00 z.np m 5,00 09,00 545, Demontáž svodu K 60 z.np m 5,00 09,00 545, Převedení odpadu KG 5 z.np kotelnou kpl, , , Napojení ohřívače TV na stáv. rozvody vody kpl,00 80,00 80, Napojení ventilu DBV -0 na rozvod vody a odp. kpl,00 763,00 763,00 Celkem za 70 Zdravotechnická instalace 0 68,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

Krycí list výkazu výměr

Krycí list výkazu výměr Krycí list výkazu výměr Číslo zakázky Zakázka 201312 MŠ Horoměřice - kuchyňský pavilon - 3. etapa Komentář Popis verze výkaz výměr Komentář verze sestaveno dle cenové soustavy ÚRS 2013/I Adresa Horoměřice

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :.

H S V (4.025+11.35+23.05+4.2+5.3)*1 47.925 SOUČET ODDÍL :. POPIS OCENĚNÝCH PRACÍ A DODÁVEK ke dni : 05032013 strana 1 STAVBA : 0003020 OBJEKT ČP100, HORNÍ MALÁ ÚPA ZAKÁZKA : 120/11-13 OBJEKT : 0004 SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP100 REGČÍSLO: 11/2010 POŘADÍ POLOŽKA

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY Z1438 JKSO: CC-CZ: Místo: Lipí u Náchoda Datum: 24.10.2014 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha

Položkový rozpočet pro rekonstrukci objektu: Poděbradská 558, Praha CELKOVÁ REKAPITULACE I.a ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - VÝCHODNÍ PRŮČELÍ 462 710,16 I.b ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - ZÁPADNÍ PRŮČELÍ 460 926,93 I.c ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ - SEVERNÍ ŠTÍT 289 265,60

Více

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526

Uchazeč: IČ: 25657526 GENEL INVEST spol.s.r.o. DIČ: CZ25657526 KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Horní očernice - rojekt nástavby MŠ Ratibořická, zateplení, výměna oken - dodatek 1, dodatečných informací č. 2 a 3. Objekt: SO 01 - Nástavba a zateplení objektu MŠ Soupis: aktualizace

Více

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014

Souhrn soupisu prováděných prací Datum: 20.11.2014 Souhrn soupisu prováděných prací Název akce : Výměna zdroje vytápění v objektu základní školy v městysu Ostrov u Macochy Objednatel : Městys Ostrov u Macochy IČO : 00280780 Ostrov u Macochy 80 DIČ : 679

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY 210329 - Oprava střechy ZUŠ Místo: Datum: 30.05.23 ZUŠ v České Lípě, ul. Arbesova, č.p. 2077 00260428 Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1, 470 Česká Lípa CZ00260428 Projektant:

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

Krycí list rozpočtu. Rozpočtové náklady v A B C. 0,00 Zařízení staveniště. Ostatní materiál Přesun hmot a sutí 0,00 0,00 Název stavby: Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť - rekonštrukcia kotolně Krycí list rozpočtu Objednatel: Druh stavby: OÚ a KD Novot Projektant: IČ/DIČ: Lokalita: Novot, č.p.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - DODATEK KE SMLOUVĚ Stavba: Stavba polyfunkčního domu

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - DODATEK KE SMLOUVĚ Stavba: Stavba polyfunkčního domu ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - DODATEK KE SMLOUVĚ Stavba: Stavba polyfunkčního domu Objekt: CELEK ČLENĚN NA DÍLČÍ CELKY Objednatel: Obec Zvole Zhotovitel: STUDIO DEGREE S.R.O. Datum: 12-2013 Kód položky Popis

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 3.6.1.3. Stavba: 42692. Výstavba domků ICSS Odlochovice. ASPE 9 Firma: Odbor technické vybavenosti Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet měrných

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Pálenice na parcele č. 942 k.ů. Valtice Pálenice Valtice Díl: 1 Zemní práce 1 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 73,71 142,80 10 525,79 2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,strojně m3 73,71 154,00 11 351,34

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

Soupis prací Datum: 29.1.2015

Soupis prací Datum: 29.1.2015 Soupis prací Datum: 29.1.2015 Stavba : 1061 SEN - Středisko volného času Semily Objednatel : Město Semily IČO : Husova 82 DIČ : 51301 Semily Zhotovitel : D-BAU s.r.o. IČO : 25990764 Nábř.Sv.Čecha 430 DIČ

Více

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH)

002: Etapa II 003: Etapa III Celkem (bez DPH) Zakázka: Domov pro seniory Skalka u Chebu Popis Cena 001: Etapa I 000: Společné práce 001: Zemní práce 002: Základy 003: Svislé konstrukce 004: Vodorovné konstrukce 005: Komunikace 006: Úpravy povrchu

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení

Slepý rozpočet. Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Zúčastněné firmy. dle výběrového řízení Název: Stavební úprava budovy č. st. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: dle výběrového řízení Technické služby Chrudim 2000 spol.s r.o. Údaje o zpracovateli

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2012/51 Vodojem věznice Velké Přílepy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel projektu

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu *

- reprofilace a ochrana výztuže materiály komplexního sanačního systému pro ochranu betonu * Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 Výkaz výměr VÝMĚRY VŠECH TECHNOLOGIÍ, TECHNICKÉ SPECIFIKACE 2 Sanace obvodového pláště - strojoven výtahů, atiky č.p. Techn. Technologie Suma S 2.2.1 REP1P/10-GM m2 Reprofilace

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 51-2013 - Rekonstrukce plynových kotelen v objektech města Tanvald 10-10.ZUŠ hudební - ul.nemocniční č.p.339 A10 - Stavební část KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: Město Tanvald,ul.Palackého 359 Zhotovitel: 25025635 SATO Tanvald s.r.o.,krkonošská 199,Tanvald CZ25025635 Projektant:, Nádražní 30, Jbc Zpracovatel: Náklady z rozpočtu

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna stavby č.85 - část obecní Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy

: Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň. Přílohy Stavba Investor : Mateřská škola Obrataň : Obec Obrataň, Obrataň 209, 394 12 Obrataň Přílohy Vypracoval ing. Jan Šlechta Datum 01.2013 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: PFUPOL - Rekonstrukce elektroinstalačních rozvodů budovy B Místo: Olomouc Datum: 6.6.03 Zadavatel: UP Olomouc,Křížkovského 8, Olomouc IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 6030095 ELEKTRO-FA.PAVELEK,

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130

VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY V ě z n i c e K u ř i m Blanenská 1191, P.O. Box 21, 664 34 Kuřim Telefon a fax 541 555 111, Fax 541 555 130 KUŘIM - ZVĚTŠENÍ KAPACITY SPRCH VE VÝROBNÍ HALE SVZ VS/101/33/2010-2/2010-1/log/502 04/2010 Zadávací podklady k veřejné zakázce na stavební práce Soupis výkonů ozn. přílohy B VĚZEŃSKÁ SKUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE. SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická

Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE. SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická, Libčická 10, Praha 8 REKAPITULACE Popis Cena SO 01: Rekonstrukce školní kuchyně a jídelny ZŠ Libčická 1.1.: Architektonicko - stavební a statické řešení

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ Datum: 1.2013 P.Č. Popis Výrobek MJ Množství celkemcena jednotkovácena celkem Hmotnost celkem 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 Izolace tepelné 0 0,16175 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu Relaxační a regenerační objekt - Přístavba v areálu zimního stadionu v Přerově SO 01 Přístavba - Stavební část JKSO EČO Místo Přerov IČ DIČ Objednatel Teplo

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ. Cena celkem DPH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D1 ROZVADĚČE 178 524,45 R81001 POLOŽKOVÝ SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ A DODÁVEK S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: HUMANIZACE CENTRA ORLOVÉ - LUTYNĚ Objekt: SO 01 Přeložky a nové vedení Díl objektu: 01.08 - Slaboproudé rozvody Část: 01.08.01 Přeložky

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH

39 862,38 Kč 229 683,22 Kč včetně DPH ZMĚNOVÝ LIST Č. 5 - akustické opatření Objednatel Město Lázně Bělohrad nám.k.v.raise 35 Lázně Bělohrad 507 81 Zhotovitel VALC, s.r.o. Pražská 13 Hradec Králové 500 04 Akce "Sportoviště Lázně Bělohrad -

Více