NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 00 99"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/02 Obj. č.: Máte v bytě málo místo místa pro velký buben? Pak s touto výkonnou, elektronickou a digitální bicí soupravou nebudete mít žádné problémy s místem. V tomto přístroji jsou sdruženy všechny vlastnosti moderního bicího hudebního nástroje. Zvláště vynikající je u tohoto nástroje dynamika úhozů, při které znějí zvuky úhozů dřevěnými paličkami velice realisticky. Interface MIDI (rozhraní pro elektrofonické hudební nástroje) Vám umožní připojení tohoto nástroje například k osobnímu počítači. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod k obsluze. Ponechte si proto tento návod k obsluze, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

2 Obsah Strana ÚVOD... 4 ÚČEL POUŽITÍ VÝROBKU HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY BICÍHO NÁSTROJE ROZSAH DODÁVKY BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE (VLOŽENÍ / VÝMĚNA BATERIÍ)... 7 A) NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE Z BATERIÍ, JEJICH VLOŽENÍ NEBO VÝMĚNA... 7 B) NAPÁJENÍ Z EXTERNÍHO SÍŤOVÉHO ADAPTÉRU (NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY) PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK NEBO EXTERNÍHO ZESILOVAČE OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 9 A) PŘEDNÍ STRANA PŘÍSTROJE... 9 B) ZADNÍ STRANA PŘÍSTROJE (PŘÍPOJKY) PŘEHRÁNÍ UKÁZKOVÉ SKLADBY (DEMO) + FUNKCE SONG VOLUME POUŽITÍ NOŽNÍCH PEDÁLŮ VOLBA NAPROGRAMOVANÉ SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ NAPROGRAMOVÁNÍ VLASTNÍ SESTAVY BICÍCH NÁSTROJŮ NASTAVENÍ DOZVUKU ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ METRONOMU VÝBĚR DOPROVODNÉ MELODIE FUNKCE SUPER BASŮ NASTAVENÍ TEMPA DOPROVODNÉ MELODIE VYPNUTÍ NEBO ZAPNUTÍ PARTIÍ DOPROVODNÉ MELODIE NASTAVENÍ TEMPA POMOCÍ ÚDERŮ PALIČKOU NA BUBÍNEK FUNKCE UČENÍ PODLE DOPROVODNÉ MELODIE FUNKCE PROVEDENÍ ZÁZNAMU VLASTNÍ SKLADBY A) PROVEDENÍ ZÁZNAMU B) REPRODUKCE ZÁZNAMU Z PAMĚTI PŘÍSTROJE PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ K INTERFACE MIDI PŘÍKLADY, CO MŮŽETE PROVÁDĚT S INTERFACE MIDI DŮLEŽITÉ POZNÁMKY OHLEDNĚ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

3 23. VYŘAZENÍ (LIKVIDACE) PŘÍSTROJE PORUCHY PŘÍSTROJE A JEJICH ODSTRANĚNÍ TABULKA 76 RŮZNÝCH ZVUKŮ BICÍCH NÁSTROJŮ (ANGLICKY) TABULKA 20 SESTAV BICÍCH NÁSTROJŮ (ANGLICKY) TABULKA 100 DOPROVODNÝCH MELODIÍ (ANGLICKY)

4 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho elektronického (digitálního) bicího nástroje. Tento výrobek odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Přístroj byl přezkoušen na elektromagnetickou slučitelnost a splňuje tak požadavky platných evropských a národních směrnic. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými normami (CE). Odpovídající prohlášení a doklady jsou uloženy u výrobce. Abyste přístroj uchovali v dobrém stavu a zajistili jeho bezpečný provoz, je třeba, abyste dodržovali tento návod k obsluze! Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy a ostatní pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze! Účel použití výrobku Tento výrobek slouží k vytváření digitálních hudebních tónů (zvuků bubnů a jiných bicích nástrojů) a různých dalších zvukových efektů. Tyto tóny uslyšíte ze zabudovaných reproduktorů. Tento hudební nástroj je vybaven 7 bubínky, 2 nožními pedály k vytvoření zvuku například velkého (tureckého) bubnu, stovkou doprovodných rytmů (melodií), 76 do paměti uloženými zvuky různých bicích nástrojů, funkcí přehrání ukázkové skladby (Demo). Tento bicí nástroj je dále vybaven zabudovaným metronomem, nastavitelným tempem přehrání doprovodných melodií a mnoha dalšími funkcemi, které budou dále popsány v tomto návodu k obsluze. K přístroji můžete připojit sluchátka nebo externí zesilovač (například HiFi-věž). Tento hudební nástroj můžete napájet z baterií (12 V DC) nebo pomocí vhodného síťového napájecího adaptéru. Pro připojení externích přístrojů (například osobního počítače) s interface MIDI (Musical Instruments Digital Interface = rozhraní pro elektrofonické hudební nástroje) je tento hudební nástroj vybaven 2 přípojkami (konektory): MIDI-IN a MIDI-OUT. Jiný způsob používání tohoto hudebního nástroje než bylo uvedeno výše, by mohl vést k poškození tohoto přístroje. Kromě jiného je toto spojeno s nebezpečím vzniku zkratu, úrazu elektrickým proudem atd. Na výrobku nesmějí být prováděny změny nebo přestavby (přepojování)! Nálepky, které se nacházení na přístroji nesmějí být odlepovány a dále nesmí dojít k jejich poškození. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy a příslušné pokyny! 4

5 1. Hlavní charakteristiky bicího nástroje 7 bubínků (4 velké, 3 malé) a 2 nožní pedály s tlakovými senzory. 76 zvuků bicích nástrojů s impulsovou kódovou modulací (PCM). 20 předem naprogramovaných sestav bicích nástrojů (zvuků bubnů a jiných bicích nástrojů) a 1 sestava nástrojů, kterou si můžete naprogramovat sami. 100 různých skladeb (melodií), které můžete použít jako doprovodu. 1 ukázková skladba pro bicí nástroje (Demo). Funkce uložení vlastní skladby do paměti přístroje. Konektory interface MIDI-IN (vstup) a MIDI-OUT (výstup) pro záznam a reprodukci zvuku (vlastních skladeb například z počítače). Zabudované stereofonní reproduktory (2-pásmový systém) Zdířka pro připojení stereofonních sluchátek nebo externího zesilovače (HiFi-věže): PHONES/OUTPUT pro jack 6,35 mm. Napájení pomocí 6 baterií 1,5 V typu C nebo z externího síťového napájecího adaptéru. Výrobce doporučuje používat k napájení přístroje síťový napájecí adaptér 230 V AC / 12 V DC / 2,2 A (k zajištění dostatečné rezervy při vyšších hlasitostech pro nezkreslenou reprodukci). Důležité upozornění: Vnější kontakt konektoru kabelu síťového napájecího adaptéru musí být (+) (plus). 5

6 2. Rozsah dodávky Elektronický hudební nástroj DD nožní pedály 2 dřevěné paličky Návod k obsluze 3. Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na zvláštní nebezpečí při manipulaci s přístrojem, při jeho provozu a obsluze. Symbol blesku v trojúhelníku upozorňuje na zvláštní nebezpečí ohrožení zdraví, například úrazem elektrickým proudem. Tento symbol ruky odkazuje na zvláštní pokyny ohledně obsluhy přístroje nebo uvádí praktické tipy k použití přístroje. Z důvodů schválených bezpečnostních a všeobecných podmínek (CE) není dovolena žádná vlastní přestavba nebo jakákoliv změna přístroje. Ve školách, v učňovských zařízeních a amatérských dílnách by mělo být kontrolováno zacházení s přístrojem odpovědným odborným personálem. Nenechávejte volně ležet obalový materiál od přístroje (obaly a fólie z umělé hmoty, polystyrenové ochranné díly atd.), neboť by se tento obalový materiál mohl stát nebezpečnou hračkou pro děti! Pokud budete napájet přístroj pomocí síťového adaptéru, pak přístroj nepatří do dětských rukou! Není to žádná hračka pro malé děti! Přístroj je určen pro používání jen v suchých vnitřních prostorách (není dovoleno jej používat v koupelnách a v ostatních podobných vlhkých prostorách). Je nutno vyloučit přímý styk přístroje s vlhkostí a mokrem. Budete-li mít nějaké pochybnosti o správném zapojení tohoto přístroje či jiné další dotazy, jejichž vysvětlení nenaleznete v tomto návodu k obsluze, obraťte se na zkušeného odborníka nebo přímo na Vašeho prodejce. 6

7 4. Napájení přístroje (vložení / výměna baterií) a) Napájení přístroje z baterií, jejich vložení nebo výměna Otevřete na spodní straně přístroje kryt bateriového pouzdra. Do bateriového pouzdra vložte 6 kusů baterií 1,5 V (typu C ) správnou polaritou a kryt bateriového pouzdra opět uzavřete. Vyměňujte vždy všechny baterie najednou (nemíchejte staré baterie s novými) a při jejich výměně použijte baterie vždy stejného typu a pouze od jednoho výrobce. Jakmile zjistíte, že jsou baterie vybité, proveďte jejich výměnu. Příznaky slabých nebo vybitých baterií jsou následující: Po zapnutí přístroje se na displeji neobjeví žádné zobrazení. Slabá hlasitost poslechu z reproduktorů nebo ze sluchátek (při správně nastavené hlasitosti poslechu). Rušivý šum nebo zkreslená reprodukce. Automatické vypínání přístroje při zvýšené hlasitosti. Kolísání jasu (osvětlení) displeje při zvýšené hlasitosti. Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do rukou malých dětí! Abyste zabránili poškození přístroje (baterie mohou vytéci), vyndejte z něho baterie, pokud nebudete přístroj delší dobu používat. Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Vybité baterie jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedošlo k poškození životního prostředí! K těmto účelům slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči! Šetřete životní prostředí! 7

8 b) Napájení z externího síťového adaptéru (není součástí dodávky) Před připojením externího napájecího zdroje proveďte vypnutí přístroje. K napájení přístroje použijte síťový adaptér a následujícími parametry: Výstupní napětí 9 až 12 V DC (stabilizované), výstupní proud: min. 1,6 A (doporučení výrobce: 12 V DC / 2,2 A pro zajištění rezervy při velké hlasitosti bez zkreslení reprodukce). Pozor na + (plus) vnějšího kontaktu zdířky pro připojení externího napájení. Připojíte-li do příslušné zdířky na zadní straně přístroje externí napájení (konektor kabelu síťového adaptéru), dojde k vypnutí napájení přístroje z vložených baterií. Pokud budete napájet přístroj pouze z externího síťového adaptéru, vyndejte z něho prosím baterie, mohly by vytéci a způsobit poškození přístroje. 5. Připojení sluchátek nebo externího zesilovače Do zdířky PHONES/OUTPUT na zadní straně přístroje můžete připojit běžná stereofonní sluchátka s konektorem (jackem) 6,35 mm (nebo konektor propojovacího kabelu externího zesilovače s odpovídajícím vstupem). Po připojení sluchátek dojde k automatickému odpojení zabudovaných reproduktorů. Před připojením sluchátek vypněte přístroj, nastavte nejprve hlasitost poslechu na minimum, teprve poté zapněte přístroj a nastavte vyhovující hlasitost poslechu ve sluchátkách. 8

9 6. Ovládací prvky přístroje a) Přední strana přístroje 9

10 1 POWER: Zapnutí / vypnutí přístroje (ON/OFF) 2 MASTER VOLUME: Hlavní regulátor nastavení hlasitosti poslechu 3 SONG VOLUME: Pomocný regulátor hlasitosti poslechu 4 TEMPO +/-: Nastavení tempa (rychlosti) +/- doprovodné melodie 5 START/STOP: Různé funkce (spuštění / zastavení záznamu atd.) 6 TAP START: Nastavení tempa (rychlosti) pomocí úderů na bubínek 7 Číselná klávesnice: Různá nastavení (volba čísla skladby atd.) 8 SONG: Výběr (volba) melodií z paměti přístroje 9 PAD ASSIGN: Přiřazení bubínku, pedálu (76 zvuků bicích nástrojů) 10 KITS: Volba některého z 20 předprogramovaných bicích nástrojů 11 LEARNING: Funkce učení 12 SUPER BAS: Zapnutí / vypnutí super basů 13 RECORD: Funkce záznamu (nahrání vlastní skladby) 14 PLAY/STOP: Reprodukce (přehrání vlastní skladby) + stop 15 METRONOME: Funkce metronomu 16 REVERB: Doplnění hraných tónů o dozvuk (reverb) 17 DEMO: Přehrání ukázkové skladby 18 DRUM 1: Hlavní stopa záznamu doprovodné melodie bubny 19 DRUM 2: Hlavní stopa záznamu doprovodné melodie bicí nástroje 20 BASS: Stopa záznamu doprovodné melodie basy 21 CHORD: Stopa záznamu doprovodné melodie akordy 22 Displej: Displej (LED) 23 Bubínky 1 7: 24 LED: Kontrolky (svítivé diody) bubínků b) Zadní strana přístroje (přípojky) 25 PEDAL: Zdířky pro připojení nožních pedálů 1 a 2 26 MIDI: Zdířky pro připojení interface MIDI 27 PHONES: Zdířka pro připojení sluchátek 28 DC 12V: Připojení externího napájení (síťového adaptéru) 10

11 7. Přehrání ukázkové skladby (Demo) + funkce Song Volume V paměti přístroje je uložena 1 ukázková skladba (melodie), a to z toho důvodu, abyste věděli, co si můžete s tímto bicím nástrojem dovolit. 1. Zapněte přístroj stisknutím tlačítka POWER. Na přístroji se rozsvítí jeho displej. 2. Stiskněte tlačítko DEMO. Přístroj začne přehrávat do paměti uloženou ukázkovou skladbu. Kontrolky (LED) jednotlivých bubínků Vám ukáží který bubínek právě hraje (nebo který pedál je sečlápnutý). 3. Nastavte požadovanou hlavní hlasitost poslechu pomocí otočného regulátoru MASTER VOLUME. Pomocí tlačítek SONG VOLUME nastavíte poměr hlasitosti mezi přehrávanou skladbou a hlasitostí vlastního bubnování paličkami na bubínky nebo šlapáním na nožní pedály. Přehrávaná skladba může po tomto nastavení znít tiše v pozadí a Vaše bubnování může mít normální hlasitost. 4. Pomocí tlačítek TEMPO +/- (viz obr. vedle) můžete během přehrávání (reprodukce) skladby zvýšit nebo snížit její tempo. 5. Reprodukci ukázkové skladby ukončíte opětovným stisknutím tlačítka DEMO nebo stisknutím tlačítka START/STOP. 11

12 8. Použití nožních pedálů Udeříte-li paličkou (paličkami) na některý z bubínků, uslyšíte z reproduktoru bicího nástroje příslušný zvuk bubnu. Po zapnutí přístroje bude aktivní první z 20 možných předem naprogramovaných sestav bicích nástrojů (1 sestavu bicích nástrojů si můžete naprogramovat sami), takzvaný Drumkit číslo 001 (Standard 1 = standardní sestava č. 1), pokud stisknete tlačítko KITS (nástroje). V tomto případě se zobrazí na displeji přístroje číslo 001. Podle toho, jakou silou udeříte paličkou na bubínek, bude výsledný zvukový efekt slabší nebo silnější. Příklad: Obsazení jednotlivých bubínků a nožních pedálů zvuky bicích nástrojů [přiřazení 76 zvuků bicích nástrojů s impulsovou kódovou modulací (PCM) jednotlivým bubínkům a nožním pedálům] u sestavy bicích nástrojů Drumkit číslo 001 : Bubínek č. 6 (Pad 6) vydává zvuk Hi-Hat (vysoký válcový buben). Nožní pedál č. 1 slouží k ovládání tohoto zvuku. Při sešlápnutém pedálu se ozve zvuk uzavřeného válcového bubnu Hi-Hat. Při uvolněném pedálu se ozve normální zvuk bubnu. Pedál č. 1 zapíná nebo vypíná zvuk Hi-Hat, pedál č. 2 zapíná zvuk Bass Drum Low (velkého neboli tureckého bubnu). 12

13 9. Volba naprogramované sestavy bicích nástrojů Tento hudební nástroj je vybaven 20 předem naprogramovanými sestavami bicích nástrojů (1 sestavu bicích nástrojů si můžete naprogramovat sami) viz jejich seznam v anglickém jazyce v příloze tohoto návodu k obsluze. 1. Stiskněte tlačítko KITS (nástroje). Na displeji se rozsvítí pod nápisem KITS kontrolka (LED) a na displeji se dále zobrazí číslo dříve (momentálně) zvolené sestavy. Po zapnutí přístroje a po stisknutí tlačítka KITS se na displeji objeví číslo sestavy neboli Drumkit Požadované číslo sestavy bicích nástrojů zvolte pomocí číselné klávesnice. Příklad: Sestavu bicích nástrojů (Drumkit) č. 8 zvolíte stisknutím klávesy 0 a poté stisknutím klávesy 8. K volbě požadované sestavy bicích nástrojů můžete použít i klávesu (+) = zvýšení čísla sestavy, nebo (-) = snížení čísla sestavy. Důležité upozornění: Musíte vždy stisknout po sobě dvě číslice. Číslo sestavy může být v rozmezí 01 až 20. Jiná čísla nebudou respektována a přístroj zůstane přepnutý do režimu dříve zvolené sestavy bicích nástrojů. V režimu učení LEARNING nelze zvolit žádnou sestavu bicích nástrojů. 13

14 10. Naprogramování vlastní sestavy bicích nástrojů Tento hudební nástroj je vybaven 76 různými zvuky bicích nástrojů, které můžete přiřadit jednotlivým bubínkům a oběma nožním pedálům. Tato vlastní sestava bicích nástrojů bude po naprogramování interpretována na displeji zobrazením symbolu CU (= Custom Kit = nástroj zákazníka). 1. Stiskněte tlačítko PAD ASSIGN (přiřazení bubínku nebo pedálu). Na displeji se rozsvítí pod nápisem PAD ASS. kontrolka (LED) a dále se rozsvítí kontrolka (LED) u bubínku č. 1. Číslo zobrazené na displeji znamená dříve přiřazené číslo zvuku bicího nástroje bubínku č. 1. Upozornění: Pokud změníte některou z 20 přednastavených sestav bicích nástrojů, znění se automaticky číslo této sestavy na CU a dojde k přepsání eventuálního dřívějšího přiřazení bicích nástrojů (zvuků) k jednotlivým bubínkům a pedálům. Dokud neprovedete žádnou změnu, budou mít sestava č. 001 a sestava CU stejnou konfiguraci (stejné přednastavení). 2. Volbu bubínku nebo pedálu, kterému chcete přiřadit určitý zvuk bicího nástroje, provedete jednoduchým klepnutím (úhozem) paličkou na příslušný bubínek nebo sešlápnutím příslušného nožního pedálu. Po úderu paličkou na příslušný bubínek se na něm (dole) rozsvítí kontrolka (LED). Totéž platí i pro sešlápnutí příslušného pedálu. 14

15 3. Volbu zvuku požadovaného bicího nástroje provedete postupným klepáním paličkou na příslušný bubínek (nebo postupným sešlapováním příslušného pedálu) tak dlouho, dokud neuslyšíte požadovaný zvuk. Nebo můžete zadat číslo (1 až 76) zvuku požadovaného bicího nástroje přímo pomocí číselné klávesnice. K volbě čísla zvuku bicího nástroje můžete použít i klávesu (+) = zvýšení hodnoty, nebo (-) = snížení hodnoty. 4. Uložení nastavení do paměti přístroje: Stiskněte nyní tlačítko KITS. Na displeji se objeví symbol CU (vlastní sestava) a místo kontrolky pod nápisem PAD ASS. se na displeji rozsvítí kontrolka pod nápisem KITS. 5. Pokud budete chtít provést další přiřazení zvuků bicích nástrojů dalším bubínkům nebo druhému nožnímu pedálu, zopakujte kroky 2 až 4. Nyní můžete používat vlastní naprogramovanou sestavu bicích nástrojů. Upozornění: Nastavení vlastní sestavy bicích nástrojů zůstane zachováno v paměti přístroje i po vypnutí přístroje do té doby, dokud neprovedete opětovné přeprogramování. Aktivaci vlastní sestavy bicích nástrojů CU provedete po opětovném zapnutí přístroje stisknutím tlačítka KITS a poté tlačítka - tak, aby se na displeji přístroje zobrazil symbol CU. 15

16 11. Nastavení dozvuku Pomocí dozvuku (stisknutím tlačítka REVERB ) můžete změnit zabarvení zvuku jeho dozníváním. K aktivaci efektu doznívání zvuku dojde po každém zapnutí přístroje. Dílenské nastavení přístroje představuje dvojitý dozvuk r-2. Příslušné nastavení můžete provést následovně: r-0 (vypnutí efektu doznívání), r-1 (jednoduchý dozvuk), r-2 (dvojitý dozvuk = základní nastavení) a r-3 (trojitý dozvuk). 1. Stiskněte tlačítko REVERB (nastavení dozvuku). Změnu nastavení dozvuku proveďte stisknutím klávesy (+) nebo (-) na číselné klávesnici Upozornění: Změnu nastavení dozvuku lze provést pouze v případě, jakmile se na displeji zobrazí symbol nastavení dozvuku r-... Pokud po tomto zobrazení na displeji nestisknete klávesu (+) nebo (-) během 3 sekund, pak tento symbol z displeje zmizí. Přes port MIDI není dozvuk přenášen do dalších přístrojů (tento dozvuk nebude nahráván). 12. Zapnutí / vypnutí metronomu Metronom spustíte stisknutím tlačítka METRONOME. Po 1. stisknutím tohoto tlačítka zazní z reproduktoru hlas s anglickým odpočítáváním one two three four (jedna dva tři čtyři). Po 2. stisknutím tohoto tlačítka zazní z reproduktoru místo hlasu zvuk udávající takt. Vypnutí metronomu provedete dalším stisknutím tohoto tlačítka. Pomocí tlačítek TEMPO (+/-) můžete nastavit rychlost metronomu, pomocí tlačítek SONG VOLUME můžete nastavit (změnit) hlasitost metronomu. 16

17 13. Výběr doprovodné melodie Tento hudební nástroj má uloženo ve své paměti 100 různých melodií doprovodných rytmů (s čísly 00 až 99 ), které můžete použít jako doprovodu. 1. Stiskněte tlačítko SONG. Na displeji se rozsvítí pod nápisem SONG kontrolka (LED). Číslo zobrazené na displeji znamená dříve zvolené číslo doprovodné melodie. Po zapnutí přístroje a po stisknutí tlačítka SONG se na displeji objeví číslo doprovodné melodie Požadované číslo doprovodné melodie zvolte pomocí číselné klávesnice. Příklad: Doprovodnou melodii č. 7 zvolíte stisknutím klávesy 0 a poté stisknutím klávesy 7. K volbě požadované doprovodné melodie použít i klávesu (+) = zvýšení hodnoty, nebo (-) = snížení hodnoty. Důležité upozornění: Musíte vždy stisknout po sobě dvě číslice. Číslo doprovodné melodie může být v rozmezí 00 až 99. Jiná čísla nebudou respektována. Doprovodné melodie s čísly 00 až 79 přehrává přístroj v nekonečné smyčce. Melodie č. 80 až 99 přehraje přístroj pouze jednou. 3. Po zvolení požadované doprovodné melodie, stiskněte tlačítko spuštění reprodukce START/STOP. Po krátkém udání taktu dojde ke spuštění přehrání zvolené melodie. Během reprodukce je spolupočítán takt na displeji přístroje. Upozornění: Tlačítky TEMPO (+/-) můžete nyní zvolit rychlost (tempo) reprodukce doprovodné melodie (viz kapitola 15. Nastavení tempa doprovodné melodie ). Tlačítky DRUM 1, DRUM 2, BASS a CHORD můžete vypnout nebo zapnout jednotlivé partie (stopy) doprovodné melodie, například pro účely cvičení (viz kapitola 16. Vypnutí nebo zapnutí partií doprovodné melodie ). 17

18 14. Funkce super basů Tato funkce slouží k zesílení hlubokých tónů. Tato funkce je aktivována po každém zapnutí přístroje. Budete-li chtít tuto funkci vypnout, stiskněte tlačítko SUPER BASS. Na displeji přístroje dojde ke krátkému zobrazení symbolu on (zapnutí funkce zesílení basů) nebo off (vypnutí této funkce). Bude-li tato funkce vypnuta, zapnete jí opětovným stisknutím tlačítka SUPER BASS. 15. Nastavení tempa doprovodné melodie Tempo doprovodné melodie (její rytmus) můžete nastavit v rozmezí 40 až 240 bpm (taktů za minutu). Zvýšení rychlosti (tempa) přehrávané doprovodné melodie docílíte stisknutím tlačítka TEMPO +, snížení tempa provedete stisknutím tlačítka TEMPO -. Upozornění: Zvolíte-li po změně tempa jinou doprovodnou melodii, budete tato doprovodná melodie přehrávána rychlostí dříve nastaveného tempa. Stisknete-li obě tlačítka TEMPO +/- společně, dojde ke zpětnému přepnutí tempa na základní (dílenské) nastavení. 18

19 16. Vypnutí nebo zapnutí partií doprovodné melodie Každá z doprovodných melodií obsahuje 4 stopy záznamu, které lze nezávisle na sobě vypínat nebo zapínat. Vypnuté stopy nebudou přehrávány. Stisknutím tlačítek DRUM 1, DRUM 1, BASS nebo CHORD vypnete nebo opět zapnete jednotlivé stopy záznamu při přehrávání doprovodné melodie. DRUM 1: DRUM 2: BASS: CHORD: Hlavní stopa záznamu doprovodné melodie bubny (Drum) Hlavní stopa záznamu doprovodné melodie bicí nástroje (Percussion) Stopa záznamu doprovodné melodie basy (Bass) Stopa záznamu doprovodné melodie akordy (Chord) Viz dále kapitola 18. Funkce učení podle doprovodné melodie 19

20 17. Nastavení tempa pomocí úderů paličkou na bubínek Tato funkce TAP START Vám dovolí nastavit tempo doprovodné melodie přímo pomocí úderů paličkami na bubínky. 1. Stiskněte tlačítko TAP START. Nad tímto tlačítkem se rozsvítí kontrolka (LED). 2. Uhoďte v požadovaném taktu 4 x paličkou na některý z bubínků. Po čtvrtém úderu paličkou na bubínek vypočítá přístroj příslušné tempo a spustí automaticky přehrávání doprovodné melodie v tomto vypočítaném tempu. 3. Přehrávání (reprodukci) doprovodné melodie ukončíte krátkým stisknutím tlačítka START/STOP. Důležité upozornění: Krátkým stisknutím tlačítka TEMPO + (nebo TEMPO- ) zobrazíte na displeji přístroje vypočítané tempo v taktech za minutu. Pokud to bude nutné, můžete toto tempo změnit nebo nastavit přehrávání doprovodné melodie na původní, dílensky nastavenou rychlost (viz postup nastavení uvedený v kapitole 15. Nastavení tempa doprovodné melodie ). Pomocí nožních pedálů nelze nastavit tempo přehrávání doprovodné melodie. 20

21 18. Funkce učení podle doprovodné melodie Po zapnutí funkce učení LEARNING a po spuštění reprodukce zvolené doprovodné melodie se rozsvítí pod každým bubínkem kontrolka (LED), jejíž světlo Vás upozorňuje na to, že máte na příslušný bubínek udeřit paličkou (totéž platí i obdobně pro nožní pedály). 1. Stiskněte tlačítko LEARNING. Nad tímto tlačítkem se rozsvítí kontrolka (LED). Nyní zvolte číslo požadované doprovodné melodie (viz kapitola Výběr doprovodné melodie ) a další potřebné parametry, které se této doprovodné melodie týkají. Upozornění: V režimu učení nemají tlačítka KITS a PAD ASSIGN žádný význam (jsou nefunkční). 2. Spusťte reprodukci zvolené doprovodné melodie stisknutím tlačítka START/STOP. Svítící kontrolky (LED) pod příslušnými bubínky Vás upozorňují na to, že máte na příslušné bubínky udeřit paličkou (totéž platí i obdobně pro nožní pedály). Upozornění: V normálním případě se vypíná stopa záznamu doprovodné melodie DRUM 1. Toto znamená, že se budete učit pouze bubnovat. Samozřejmě že můžete vypnout nebo zapnout i jiné stopy záznamu doprovodné melodie ( DRUM 2, BASS a CHORD ) viz příslušné vysvětlení v kapitole 16. Vypnutí nebo zapnutí partií doprovodné melodie. Při přehrávání doprovodné melodie můžete funkci kdykoliv vypnout nebo znovu zapnout stisknutím tlačítka LEARNING. 21

22 19. Funkce provedení záznamu vlastní skladby Tato funkce Vám umožní provést záznam Vaší vlastní sklady do paměti přístroje o maximální délce cca 1000 not. Do paměti přístroje dojde přitom k uložení následujících informací: Síla úderu na bubínky a síla sešlápnutí nožních pedálů. Záznam doprovodné melodie (číslo doprovodné melodie nelze v režimu provádění záznamu měnit). Vypnutí nebo zapnutí příslušných partií (stop) doprovodné melodie. Nastavení tempa přehrávání doprovodné melodie (tempo doprovodné melodie nelze v režimu provádění záznamu měnit). Hlasitost doprovodné melodie. Nastavení dozvuku. Do paměti přístroje nelze uložit externě pořízené nahrávky pomocí interface MIDI. a) Provedení záznamu 1. Příprava záznamu: Zvolte číslo požadované melodie, sestavu bicích nástrojů (Drumkit), tempo, stopy přehrávané doprovodné melodie a nastavte případně dozvuk. 2. Spuštění záznamu: Stiskněte tlačítko RECORD. Nad tímto tlačítkem se rozsvítí kontrolka (LED), která bude blikat. Stiskněte tlačítko START/STOP. Nad tlačítkem RECORD přestane blikat kontrolka a poté dojde k automatickému spuštění provedení záznamu. Ke spuštění provedení záznamu dojde i poté, udeříte-li paličkou na některý z bubínků (nebo sešlápnete-li některý z nožních pedálů). Upozornění: Jakmile dojde ke spuštění provádění záznamu, zapne se i hlasový metronom s anglickým odpočítáváním one two three four (jedna dva tři čtyři). Tento hlas nebude do paměti přístroje zaznamenáván, metronom má Vám v tomto okamžiku posloužit jako pomůcka. Pokud nebudete metronom dále potřebovat, můžete jej vypnout stisknutím tlačítka METRONOM nebo přepnout místo hlasu na zvuk udávající takt (viz kapitola 12. Zapnutí / vypnutí metronomu ). 22

23 b) Reprodukce záznamu z paměti přístroje Reprodukci do paměti přístroje uloženého záznamu spustíte stisknutím tlačítka PLAY/STOP. Reprodukci záznamu zastavíte (přerušíte) dalším stisknutím tlačítka PLAY/STOP. Poslední pořízený záznam zůstane zachován v paměti přístroje, i když přístroj vypnete. Spustíte-li nový záznam (jiné skladby), dojde k vymazání původní zaznamenané melodie. Z tohoto důvodu si můžete Vaše vlastní skladby přehrát například do osobního počítače (s použitím výstupu MIDI). 20. Připojení externích zařízení k interface MIDI Přístroj je na zadní straně vybaven 2 rozhraními (přípojkami) pro elektrofonické hudební nástroje a jiné přístroje (MIDI). Zdířka MIDI-IN Zdířka MIDI-OUT Vstup pro příjem signálů (dat) z externího MIDI-přístroje Výstup pro přenos signálů (dat) do externího MIDI-přístroje MIDI (Musical Instrument Digital Interface) je po celém světě rozšířený port, který umožňuje navzájem propojovat různé elektrofonické hudební nástroje mezi sebou nebo s jinými přístroji (například s počítačem). Propojíte-li například klávesový hudební nástroj (s patřičným vybavením MIDI ) s naším elektronickým bicím nástrojem, můžete pomocí něho přehrávat skladby hrané na tomto klávesovém hudebním nástroji. 23

24 Příklady, co můžete provádět s interface MIDI Propojení výstupu MIDI (OUT) našeho elektronického bicího nástroje se vstupem MIDI (IN) klávesového nástroje umožní reprodukci skladeb hraných na bicím nástroji pomocí klávesového nástroje. Propojení vstupu MIDI (IN) našeho elektronického bicího nástroje s výstupem MIDI (OUT) klávesového nástroje umožní reprodukci skladeb hraných na klávesovém nástroji pomocí našeho elektronického bicího nástroje. Propojení výstupu MIDI (OUT) našeho elektronického bicího nástroje se vstupem MIDI (IN) řadiče (osobního počítače) umožní přenos skladeb hraných na bicím nástroji (nebo uložených do jeho paměti) do tohoto přístroje a jejich záznam do paměti nebo do souboru dat. Propojení vstupu MIDI (IN) našeho elektronického bicího nástroje s výstupem MIDI (OUT) řadiče (osobního počítače, zvukového generátoru) umožní řízení našeho elektronického bicího nástroje speciálními zvuky. 24

25 21. Důležité poznámky ohledně používání přístroje Tento hudební nástroj je určen pro používání pouze ve vnitřních prostorách. Položte přístroj na rovnou, pevnou a dostatečně velkou plochu. Nepokládejte přístroj na nábytek s cennou povrchovou úpravou. Chemické látky, které se mohou uvolnit z pryžových nožiček přístroje, by mohly způsobit změnu zabarvení povrchu nábytku nebo by mohly tyto nožičky po sobě zanechat stopy. V takovýchto případech podložte přístroj vhodnou dečkou nebo jinou podložkou. Nepoužívejte přístroj v následujících nepříznivých okolních podmínkách: Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu záření, mokru nebo vysoké vlhkosti vzduchu, extrémním nízkým nebo vysokým teplotám. Nepoužívejte přístroj v prašném prostředí, v prostorách s výpary, s hořlavými plyny a rozpouštědly. Nevystavujte přístroj silným vibracím. Funkce přístroje by mohla být negativně ovlivněna v blízkosti silných magnetických a elektromagnetických polí, která vyzařují různé stroje nebo reproduktory. Nezapínejte přístroj nikdy okamžité poté, co jste jej přenesli z chladného prostředí do prostředí teplého. Zkondenzovaná voda, která se přitom objeví, by mohla Váš přístroj za určitých okolností zničit. Nechte přístroj vypnutý tak dlouho, dokud se jeho teplota nevyrovná s teplotou okolí (to může trvat i několik hodin). Dejte pozor na to, že nesmí být poškozena izolace přístroje. Při otvírání krytů nebo vyjímání dílů (zvláště u síťových napájecích adaptérů), i když je to možné provést pouhou rukou, mohou být uvolněny součásti a díly, které zůstávají pod napětím. Pod napětím mohou zůstat i místa pro připojení. Před údržbou a opravami nebo před výměnou dílů či konstrukčních prvků musí být přístroj odpojen ode všech zdrojů napětí, pokud je nezbytné jeho otevření. Pokud se nedá zabránit údržbě a opravám při otevřeném přístroji pod napětím, mohou toto provádět pouze kvalifikované síly, které byly poučeny o možných nebezpečích a které byly obeznámeny s jednoznačnými předpisy, které jsou s tímto spojeny. Před každým použitím přístroje proveďte kontrolu, zda nedošlo k jeho poškození. Pokud zjistíte nějaké poškození přístroje, vyndejte z něho baterie. V takovémto případě nikdy nepřipojujte přístroj k zdroji externího napájení (k síťovému napájecímu adaptéru). Do větracích otvorů (zvláště u síťových napájecích adaptérů) nestrkejte nikdy žádné předměty (propisovačky, jehly, špendlíky, kancelářské sponky a podobné špičaté a kovové předměty). V takovýchto případech hrozí nebezpečí zkratu s následným nebezpečím úrazu elektrickým proudem a možností zničení přístroje (přístrojů). Na přístroj nestavte žádné nádoby (vázy) s vodou nebo s jinými kapalinami. Dejte pozor na to, aby nedošlo k poškození (skřípnutí, zmáčknutí) žádného do přístroje připojeného kabelu. 25

26 22. Údržba a čištění přístroje Kontrolujte pravidelně technickou bezpečnost přístroje a k němu připojených zařízení (síťového napájecího adaptéru). Pokud předpokládáte, že by se používání přístroje neobešlo bez nebezpečí, vypněte přístroj a zajistěte jej proti náhodnému použití (zapnutí). Vezměte na vědomí, že přístroj již nelze bezpečně používat tehdy, když: - přístroj vykazuje viditelná poškození, - přístroj nepracuje (nefunguje) a - byl delší dobu uskladněn v nevhodných podmínkách nebo - byl vystaven těžkému namáhání při přepravě. Před čištěním, údržbou nebo opravami vypněte přístroj, odpojte jej ode všech zdrojů napájení (odpojte síťový napájecí adaptér a vyndejte z přístroje vložené baterie). K čištění nepoužívejte žádné uhličitanové čistící prostředky, benzín, rozpouštědla nebo podobné látky. Mohli byste tak porušit povrch přístroje. Kromě jiného jsou výpary těchto čistících prostředků zdraví škodlivé a výbušné. K čištění též nepoužívejte nástroje s ostrými hranami, šroubováky nebo drátěné kartáče a pod. K čištění přístroje postačí suchý, měkký hadřík bez žmolků (chloupků). Při silnějším znečištěním můžete hadřík mírně navlhčit teplou vodou s přídavkem malého množství neagresivního prostředku na mytí nádobí. 23. Vyřazení (likvidace) přístroje Pokud po vložení baterií nebude přístroj fungovat, neexistuje-li již žádná možnost jeho opravy, musí být přístroj vyřazen (zlikvidován) podle platných zákonných předpisů. 26

27 24. Poruchy přístroje a jejich odstranění Tento elektronický hudební nástroj byl zkonstruován tak, že odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Přesto se však mohou objevit problémy nebo závady. Z tohoto důvodu popisujeme v následující tabulce, jak některé z těchto poruch sami a poměrně snadno odstraníte. Dodržujte bezpodmínečně bezpečnostní předpisy! Závada Po zapnutí přístroje se nerozsvítí displej: Z přístroje se neozývají žádné tóny: Při hraní dochází k vypínání přístroje: Vyblednutí displeje: Žádné reakce po propojení konektorů MIDI: Možná příčina závady a její odstranění Jsou baterie do přístroje vloženy správnou polaritou? Nejsou baterie vybité? Zapojili jste správným způsobem síťový napájecí adaptér? Má tento adaptér správné napětí (9 12 V), má vnější kontakt zástrčky kabelu adaptéru polaritu plus (+)? Dává tento adaptér dostatečný proud (minimálně 1,6 A)? Hodí se zástrčka kabelu do zdířky přístroje? Je přístroj zapnut a nastavili jste odpovídající hlasitost poslechu? Nezapojili jste náhodou do přístroje sluchátka? Tyto vypnou zvuk v obou reproduktorech přístroje. Vyměňte již slabé baterie za nové. Než baterie vyměníte, snižte hlasitost poslechu. Vyměňte již slabé baterie za nové. Než baterie vyměníte, snižte hlasitost poslechu. Malé změny jasu displeje (jeho osvětlení) mohou být způsobeny při nastavení vysoké hlasitosti nebo při reprodukci basů. Propojte MIDI-konektory správným způsobem: MIDI-IN na MIDI-OUT druhého přístroje (nebo naopak). Přečtěte si návod k obsluze pro druhé připojené zařízení ohledně použití MIDI vstupu nebo výstupu. 27

28 25. Tabulka 76 různých zvuků bicích nástrojů (anglicky) Pokud přiřadíte zvuk č. 40 ( Hi-Hat Open/Closed ) některému z bubínků a jednomu nožnímu pedálu, pak může být tento zvuk použit následovně: Udeřte paličkou na příslušný bubínek při sešlápnutém pedálu. Z reproduktorů přístroje se ozve zvuk Closed-Hi-Hat. Udeřte paličkou na příslušný bubínek při nesešlápnutém pedálu. Z reproduktorů přístroje se ozve zvuk Open-Hi-Hat. Sešlápněte pedál, aniž byste udeřili paličkou na příslušný bubínek. Z reproduktorů přístroje se ozve zvuk Hi-Hat-Pedal. 28

29 26. Tabulka 20 sestav bicích nástrojů (ANGLICKY) 29

30 27. Tabulka 100 doprovodných melodií (anglicky) Doprovodné melodie s čísly 00 až 79 přehrává přístroj v nekonečné smyčce. Melodie č. 80 až 99 přehraje přístroj pouze jednou. 30

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 10 44 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 Obj. č.: 30 10 44 Tento monofonní modul koncového zesilovače s ochranou proti zkratu a přehřátí, který dodáváme včetně montážních šroubů, slouží k přímému zabudování do aktivních

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 88 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 88 Máte například hrací konzolu, DVD-přehrávač, videorekordér nebo satelitní přijímač a chtěli byste všechny tyto přístroje připojit k jednomu televiznímu přijímači

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 35 02 87 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/01 Obj. č.: 35 02 87 Potřebujete připojit k televizoru 6 různých zařízení audio-video? Máte například satelitní přijímač, DVD-přehrávač, videokameru, videorekordér, hrací konzolu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57

Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR. Obj. č.: 59 01 57 NÁVOD K OBSLUZE Verze 01/03 Zábleskové barové osvětlení Světelný panel STROBE BAR Obj. č.: 59 01 57 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení)

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/03 Obj. č.: 59 02 30 (velké provedení) Tyto takzvané světelné pohyblivé noviny můžete použít ve výkladních skříních, na výstavách, v barech, ve sklípcích nebo při pořádání různých

Více

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01

Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480. Obj. č.: 33 02 01 NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/01 Bezdrátová sada aktivních reproduktorů FMS 8480 Obj. č.: 33 02 01 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 97 02 35 NÁVOD K OBSLUZE Verze 12 / 02 Box na uložení 150 kusů kompaktních disků s elektronickou archivací Obj. č.: 97 02 35 Geniální systém archivace pomocí osobního počítače (software, který dodáváme společně

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 05/04 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/04 Obj. č.: 51 01 72: 12 V / 2 A FSP 2/4; 51 00 39: 13,8 V / 8 A FSP 8/10; 51 01 71: 24 V / 3 A FSP 3/5; 51 00 40: 13,8 V / 12 A FSP 12/15; 51 00 36: 13,8 V / 2 A FSP 2/4; 51 01

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 56 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 56 10 92 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup této naší speciální zásuvky. Tato praktická mezizásuvka Vám zajistí příjemné prostředí v obytných

Více

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny

Digitální bicí. 2 paličky. 2 nožní pedály. Vysvětlivky k symbolům. Bezpečnostní pokyny Rozsah dodávky Digitální bicí 2 paličky 2 nožní pedály Digitální elektronické bicí DD-305 Vysvětlivky k symbolům Tento symbol označuje ohrožení Vašeho zdraví, např. nebezpečí úderu elektrickým proudem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/00 Počítač k jízdnímu kolu Digispeed 5 Obj. č.: 85 31 47 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Digitální pokojový a venkovní teploměr s hygrometrem (vlhkoměrem) Obj. č.: 65 00 03 Jakmile se ráno probudíte, můžete jedním pohledem zjistit, jak se máte obléci. Tento teploměr

Více

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana

Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů. Obj. č.: 12 07 42. Obsah Strana Digitální kalibrační přístroj CC-421 k provádění kalibrací proudu a napětí multimetrů Obj. č.: 12 07 42 Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití kalibračního přístroje (popis jeho základních funkcí)...

Více

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06

Obj. č.: 75 18 18. Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/06 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Verze 10/06 Bezpečnostní předpisy... 4 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového zařízení...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 65 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 85 02 65 Chytejte ryby pouze tam, kde se opravdu nacházejí! Tento zvukový radiolokátor neboli sonar, který pracuje na principu odrazu velmi krátkých zvukových vln,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 60 NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/04 Obj. č.: 75 06 60 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 13 99 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 13 99 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č. 61 05 58 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení zařízení do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte

Více

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05

Obj. č.: 57 43 70 NÁVOD K OBSLUZE. Verze 07/05 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 57 43 70 Tuto solární svítilnu můžete použít i na místech, kam nedopadá ve dne přímé sluneční záření. Olověný akumulátor této svítilny můžete nabíjet pomocí přiloženého

Více

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20

Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD. Obj. č.: 30 45 20 Gramofon s USB a s kodérem MP3 TT-RECORD Obj. č.: 30 45 20 Úvod Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho speciálního gramofonu. Uložte si sbírku svých starých gramofonových vinylových

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube

NÁVOD K OBSLUZE. Ledová kostka Ice Cube NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/02 Ledová kostka Ice Cube Obj. č.: 59 03 20 Dekorativní svítidlo Ledová kostka Nemějte žádný strach, zima Vám nebude! Jedná se jen o poněkud zvláštní tvar svítidla v podobě ledové

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17

NÁVOD K OBSLUZE. Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM. Obj. č.: 64 51 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/99 (nové, přepracované vydání) Budík řízený časovým signálem DCF-77 287 RM Obj. č.: 64 51 17 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

MK 20 Přenosné klávesy

MK 20 Přenosné klávesy MK 20 Přenosné klávesy Uživatelský manuál 2015 AUDIO PARTNER s.r.o. 1 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A POKYNY POZOR! RIZIKO ELEKTRICKÉHO ŠOKU! NEOTVÍREJTE! VAROVÁNÍ: NEODSTRAŇUJTE ŠROUBY, ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/03. Obj. č.: 75 05 16 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/03 Obj. č.: 75 05 16 Vyhlaste rázný boj průvanu a plýtvání drahocenným teplem! Tento mluvící gong totiž dokáže napomenout každého, kdo za sebou zapomněl zavřít dveře. Pomocí přepínače

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03

NÁVOD K OBSLUZE. Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/02 Kapesní radiostanice Pocket Comm Double PMR/LPD Obj. č.: 93 03 03 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže

Více

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18

Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty. Obj. č.: 75 18 18 Sada alarmu s PIR a dveřními kontakty Obsah Strana Úvod + účel použití zařízení... 3 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní předpisy... 3 Součásti detektoru pohybů... 5 Obj. č.: 75 18 18 Popis funkce poplachového

Více

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ

Fox 2175. elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ Fox 2175 elektronické klávesy NÁVOD K POUŽITÍ UPOZORNĚNÍ Prosíme, dodržujte následující pravidla pro používání, abyste sebe nebo osoby ve vaší blízkosti nezranili a rovněž, abyste nepoškodili okolní zařízení.

Více

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2

Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 NÁVOD K OBSLUZE Univerzální dálkové ovládání CV 150-2 Objednací číslo: 35 03 81 Toto dálkové univerzální ovládání (infračervené) nahradí dva originální dálkové ovladače: Můžete s ním ovládat televizní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 22 67 11 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obsah Strana Úvod...2 Účel použití modelu člunu...3 Obsah zásilky (rozsah dodávky)...3 Bezpečnostní předpisy...4 Manipulace s bateriemi a akumulátory: 5 Příprava modelu člunu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 17 85. Obsah Strana 1. Úvod... 3. 2. Účel použití přístroje... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana 1. Úvod... 3 2. Účel použití přístroje... 3 Verze 11/04 3. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 4 4. Bezpečnostní předpisy... 4 Manipulace s akumulátory

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 73. Obsah Strana. 1. Úvod NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Obj. č.: 64 62 73 1. Úvod... 1 2. Součásti teploměru...3 3. Součásti venkovního senzoru... 3 4. Uvedení teploměru do provozu... 4 Vložení baterií do teploměru... 4 Vložení

Více

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY

PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY PROFESIONÁLNÍ KLÁVESY NÁVOD K OBSLUZE Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Důležité bezpečnostní symboly:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 37 08 41 Obj. č.: 37 08 42 Stereofonní režim provozu... 4 Připojení 4-kanálového zesilovače...4 Připojení 2-kanálového zesilovače...5 Režim s přemostěnými reproduktory

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 61 03 77 Tento návod k obsluze zahrnuje kompletní popis zacházení se zásuvkou (samostatné obj. číslo 61 72 37), s dálkovým ručním ovladačem (sam. obj. č.: 61 72 29, zvláštní příslušenství),

Více

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206

Obj. č.: 75 15 49 NÁVOD K OBSLUZE. Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 NÁVOD K OBSLUZE Kódový zámek s kódovou kartou IDK-8206 Obj. č.: 75 15 49 1. Úvod Verze 06/10 Vážení zákazníci! Koupí tohoto digitálního kódového zámku jste získali vysoce přesný systém ochrany, který odpovídá

Více

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku

Mini akušroubovák Toolcraft MD6U, 6 V. Obj. č.: 82 09 21. Úvod. Obsah Strana Úvod...2 1. Účel použití šroubováku...2. 1. Účel použití šroubováku Úvod Tato souprava obsahuje následující součásti: Akumulátorový šroubovák s výkonným akumulátorem Síťová a stolní nabíječka 4 oboustranné nástavce s různými šroubováky (bity) Mini akušroubovák Toolcraft

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 05 81 NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/03 Obj. č.: 10 05 81 Ideální zkoušečka k jednoduchému zjištění (zbývající) kapacity olověných akumulátorů (autobaterií) s napětím 12 V nebo 6 V. Tento přenosný měřící přístroj

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 9509000 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Bezpečnostní předpisy Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k montáži a k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly. Obj.

Více

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku

Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37. Obsah Strana. 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku Bezdrátový zvonek HX Vibra (70280) Obj. č.: 61 33 37 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití bezdrátového zvonku... 1 2. Bezpečnostní předpisy (baterie)... 3 3. Vložení (výměna) baterií... 3 Vložení (výměna)

Více

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál

FunKey 61 Keyboard Uživatelský manuál Upozornění Před použitím čtěte pozorně Prosím všimněte si následujících základních pokynů týkajících se používání elektronických varhan, abyste se tak vyhnuli případnému poškození vašeho nástroje a mohli

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 09 39 / 30 09 49 PA-4000 (obj. č.: 30 09 39): Výkon (sinus) 2 x 120 W, hudební výkon 400 W PA-7000 (obj. č.: 30 09 49): Výkon (sinus) 2 x 220 W, hudební výkon 700 W Tento návod

Více

Budík s displejem LED

Budík s displejem LED Budík s displejem LED Obj.č. 64 00 36 NÁVOD K OBSLUZE Tento návod k obsluze patří k výrobku. Obsahuje důležitá upozornění ke zprovoznění a manipulaci. Na tuto skutečnost nezapomeňte, budete-li výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 02 17 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/05 Obj. č.: 64 02 17 Tento budík Vám zobrazí vždy přesný čas téměř na celém světě a navíc budete vědět, jakou máte ve svém pokoji teplotu. Kromě rádiového časového signálu DCF-77

Více

5. Součásti měřícího přístroje

5. Součásti měřícího přístroje Obj. č.: 12 19 47 Digitální měřič délky kabelů UITEST Kabelmeter 3000 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje...3 2. Poznámky k používání měřícího přístroje...4 3. Rozsah dodávky...4 4.

Více

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43

Bezdrátová meteorologická stanice s USB WMRS200. Obj. č.: 67 22 43 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení meteorologické stanice a jejího příslušenství do provozu a k jejich obsluze. Jestliže tento výrobek předáte nebo prodáte jiným

Více

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky.

2. Bezpečnostní předpisy. 1. Úvod + účel použití přístroje a rozsah dodávky. 3. Vložení / výměna baterie. Rozsah dodávky. Kapesní multifunkční přístroj s hodinami, vlhkoměrem, výškoměrem, barometrem a s spředpovědí počasí Obj. č.: 67 14 98 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto kapesního multifunkčního

Více

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU

Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610 USB. Obj. č.: 32 59 13 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRVKY OVLÁDACÍHO PANELU BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Znak vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité bezpečnostní a údržbové (servisní) pokyny, a je bezpodmínečně nutné je dodržovat. Kuchyňské rádio Reflexion CLR 2610

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 34 11 61 Toto stolní rádio je vybaveno 2 vlnovými rozsahy VKV ( FM = velmi krátké vlny) a SV ( MW = střední vlny), budíkem (alarmem) s funkcí opakovaného buzení a ručním otočným

Více

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady:

Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: i Pozor! Abyste předešli úrazům osob nebo poškození nástroje nebo připojených zařízení, dodržujte zejména následující zásady: Varování Napájecí adaptér: Používejte jen adaptér odpovídající specifikacím,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 77 41 94 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Objednací číslo: 77 41 94 Vytvořte si na svém pracovišti u svého osobního počítače uvolňující atmosféru pomocí tohoto malého akvária se 2 plovoucími rybičkami a s příjemným

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 77 00 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 00 13 Pomocí tohoto laminovacího přístroje ochráníte Vaše dokumenty ve fotografické kvalitě, například průkazy, vizitky, členské průkazy nebo jmenovky či jiné doklady až do

Více

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně

Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mobilní mixážní pult MC CRYPT MCB-1002 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 30 17 52 Připojovací a obslužné prvky viz obrázek na výklopné straně Mono sekce (kanál 1 a 2) (1) MIC- vstup K tomuto souměrnému XLR- vstupu

Více

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky

Bezdrátový zvonek Mistral 300. Obj. č.: 61 13 13. Účel použití. Popis a ovládací prvky Bezdrátový zvonek Mistral 300 Obj. č.: 61 13 13 Účel použití Popisovaný výrobek je určen výhradně k soukromému použití jako bezdrátový zvonek, nebo signální jednotka. Přístroj může být poškozen z celé

Více

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89

NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON. Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 NÁVOD K OBSLUZE REMINGTON Aromaterapeutické hodiny Nature Clock Obj. č.: 84 00 89 Buďte každé ráno po probuzení zcela uvolnění. Tyto aromatické hodiny zahrnují 4 přístroje v jednom: Aromatická terapie,

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 03 54 Tento budík řízený rádiovým časovým signálem DCF-77 Vás probudí na sekundu přesně a zobrazí Vám kromě času ještě datum a aktuální měsíční fázi. Pomocí posuvného přepínače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 04 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 04 26 Tento pár příručních kapesních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) s dosahem až 8 km představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě

Více

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení

RC vrtulník Space Phoenix RtF. Obj. č.: 23 89 34. Rozsah dodávky. Nástroj pro výměnu zadního rotoru. Napájení dálkového ovládání: Napájení Rozsah dodávky RC vrtulník Space Phoenix RtF Obj. č.: 23 89 34 Helikoptéra Dálkové ovládání Nástroj pro výměnu zadního rotoru Náhradní zadní list rotoru Nálepky Napájení dálkového ovládání: Napájení Jmenovité

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 61 05 12 (AD-2010) Obj. č.: 61 05 13 (AD-2020) Obj. č.: 61 05 14 (AD-2030) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST

RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST NÁVOD K OBSLUZE RADIOVÁ SPÍNACÍ ZÁSUVKA FS20ST Obj. č.: 62 30 04 Zastrčte jednoduše radiovou spínací zásuvku do stávající síťové zásuvky a připojte svítidla, ventilátory nebo jiné elektropřístroje na radiovou

Více

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10

Vysavač prachu do automobilu Turbo. Obj. č.: 85 22 10 NÁVOD K OBSLUZE Verze 11/99 Vysavač prachu do automobilu Turbo Obj. č.: 85 22 10 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J

NÁVOD K OBSLUZE PŘESNÁ VÁHA 303 K/J NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/03 PŘESNÁ VÁHA 303 K/J Obj. č.: 12 40 06 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny ohledně uvedení zařízení do provozu a jeho obsluhy. Jestliže výrobek

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 14 26 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 57 14 26 Vytvořte si na své zahradě příjemnou atmosféru. Za denního světla dochází k nabíjení do svítilny vloženého akumulátoru NiMH sluneční energií (pomocí monokrystalického

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19

NÁVOD K OBSLUZE. Objednací číslo: 64 02 19 NÁVOD K OBSLUZE Objednací číslo: 64 02 19 Verze 11/05 Tato meteorologická stanice Vám zprostředkuje důležité informace, které se týkají počasí: Zobrazení naměřené pokojové teploty a dvou venkovních (dalších)

Více

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C

NÁVOD K OBSLUZE. 8.Technické údaje. Obj.č. : 473 07 28. Max. zatížení. Provozní teplota 0 C až 50 C 7.Údržba Zkontrolujte přístroj v pravidelných intervalech či není poškozený! Pro čištění displeje a těla přístroje používejte jen měkčí, navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné ředidla a abrazivní čistící

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217)

Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) NÁVOD K OBSLUZE Automatická nabíječka akumulátorů AL 300pro Pro olověné akumulátory 2V, 6V, 12 V Obj. č.: 25 03 38 (12 48 217) Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 75 88 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 75 88 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení

Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem. Obj. č.: 85 24 71. 2. Podrobný popis funkce zařízení. 1. Úvod a účel použití zařízení Pomůcka k parkování osobních automobilů s displejem 2. Podrobný popis funkce zařízení Jakmile tento systém zapnete (automaticky zařazením zpátečky nebo ručně vhodným spínačem), zobrazí se jako potvrzení

Více

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD :

Návod k obsluze. Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Návod k obsluze Kod zboží: 35 900 ÚVOD : Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup nabíječky olověných akumulátorů.tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení

Více

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE

MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE - 1 - NÁVOD K OBSLUZE MIXÁŽNÍ PULT- typ DJ-ONE Obj.č.: 369 632 Tento Návod k obsluze patří k tomuto výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní činnost výrobku a pro jeho zacházení. Dbejte na to,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638

NÁVOD K OBSLUZE. Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 NÁVOD K OBSLUZE Stolní rádio SV/VKV s hodinami a projektorem Orion CR-638 Obj. č.: 33 02 95 Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho rozhlasového přijímače. Než začnete rádio používat,

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 06/04 Obj. č.: 92 20 45 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho malého speciálního telefonu s náhlavní soupravou (se sluchátkem do ucha a s mikrofonem).

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 60 39 Jakmile se ráno probudíte, získáte okamžitě nejdůležitější informace o čase, teplotě nebo o počasí. A na stěně či na stropě Vaší ložnice uvidíte, která hodina udeřila.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře

NÁVOD K OBSLUZE. Detektor kouře NÁVOD K OBSLUZE Detektor kouře Obj. č.: 75 01 70 (provedení v bílé barvě) Obj. č.: 75 01 72 (provedení ve stříbrné barvě) Obj. č.: 75 01 92 (se síťovým napájením 230 V) Obj. č. 75 01 92 a 75 01 72: Tyto

Více

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00

NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/00 Akumulátorová vrtačka s nastavením příklepu Obj. č.: 82 76 81 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze! Jestliže

Více

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení)

Pohon garážových vrat RolloPort S1. Obj. č.: 64 64 57. Obsah. 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Pohon garážových vrat RolloPort S1 Obj. č.: 64 64 57 1. Úvod (krátký popis základních funkcí zařízení) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho inteligentního, mikroprocesorem řízeného

Více

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69

Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Automatická nabíječka autobaterií BAC 207 WR (12 V) Obj. č.: 84 18 69 Obsah Strana 1. Úvod... 1 2. Účel použití nabíječky... 3 3. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 4.

Více

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/00 Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr Obj. č.: 10 03 71 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace

BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH. Návod k použití. Radiobudík s projektorem a USB nabíjením. Důležité informace BLAUPUNKT CRP8BK / CRP8WH Návod k použití Radiobudík s projektorem a USB nabíjením Důležité informace Uschovejte tento návod a bezpečnostní informace pro jejich použití v budoucnu. Nedovolte, aby na přístroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19

NÁVOD K OBSLUZE. Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1. Obj. č.: 85 42 19 NÁVOD K OBSLUZE Systém pro rychlé startování automobilů 3 v 1 Obj. č.: 85 42 19 Vážení zákazníci, Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho přístroje. Přečtete si pozorně tento návod k obsluze a bezpečnostní

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73

NÁVOD K OBSLUZE. Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 NÁVOD K OBSLUZE Hodiny s budíkem řízené časovým signálem DCF-77 (s teploměrem a termínovými hodinami) Obj. č.: 64 03 25, 64 03 37, 64 03 73 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM

Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM NÁVOD K OBSLUZE Č/B KAMERA CCIR KB-G3138 S ZOOMEM (PROMĚNLIVÁ OHNISKOVÁ VZDÁLENOST) OBJEKTIVEM 3,6 MM / 8 MM Obj. č.: 750483 2 OBSAH: Strana: Úvod... 2 Účel použití... 2 Bezpečnostní upozornění... 3 Funkční

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 62 46. Obsah Obsah NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 64 62 46 Strana 1. Úvod...2 2. Rozsah dodávky...2 3. Účel použití meteorologické stanice...2 4. Bezpečnostní předpisy...2 Manipulace s bateriemi (akumulátory)...3 5. Základní

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE. Obj. č.: 85 02 74 NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Obj. č.: 85 02 74 Obsah Strana Účel použití počítače... 3 Příslušenství počítače... 3 Zobrazení na displeji a funkce počítače... 4 Výměna (vložení) baterií... 4 Počítač... 4

Více

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94

Digitální klávesy RK-61. Obj. č.: 119 60 94 Účel použití Výrobek generuje zvuky, které uživatel přehrává přes zabudované reproduktory pomocí kláves. Lze k němu připojit sluchátka nebo externí zesilovač. Přístroj je vybaven USB portem pro připojení

Více

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota...

4. Doplňkové vybavení měřícího přístroje na zvláštní objednávku...4. 5. Bezpečnostní předpisy...4. 6. Vysvětlení pojmu ph hodnota... Obsah Strana Kombinovaný měřič elektrické vodivosti HI9811-5 (ph / C / EC / TDS) 1. Úvod...1 2. Základní popis a účel použití měřícího přístroje...3 3. Rozsah dodávky...3 4. Doplňkové vybavení měřícího

Více

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky

IR Model vrtulníku Revell X-Razor. Obj. č.: 23 57 99. Vlastnosti. Popis jednotlivých částí. Rozsah dodávky Vlastnosti IR Model vrtulníku Revell X-Razor Obj. č.: 23 57 99 Vrtulník: Pevný aerodynamický hliníkový trup Přídavná vrtule pro let do stran Spínač/Vypínač ON/OFF a nabíjecí port na vrtulníku Nový systém

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu

RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone. Obj. č.: 23 00 70. Rozsah dodávky. Napájení. Popis modelu Rozsah dodávky RC model vrtulníku Silverlit Sky Wiza s adaptérem smartphone Požadavky na baterie pro Smart Link Obj. č.: 23 00 70 Jmenovitá hodnota DC 4,5 V, 0,225 W Potřebujete 3 1,5V AG13 / LR44 (jsou

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 03 60 Tento pár příručních radiostanic pro pásmo 446 MHz (PMR) představuje kompletní soupravu vysílaček v robustním provedení a v osvědčené kvalitě s jednoduchou obsluhou promocí

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 11 47. Obsah Strana Úvod... 3. 1. Účel použití výrobku... 3. Verze 03/07. 2. Rozsah dodávky... 3

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 30 11 47. Obsah Strana Úvod... 3. 1. Účel použití výrobku... 3. Verze 03/07. 2. Rozsah dodávky... 3 NÁVOD K OBSLUZE Obsah Strana Úvod... 3 Verze 03/07 1. Účel použití výrobku... 3 2. Rozsah dodávky... 3 3. Hlavní charakteristiky přístroje (technické údaje)... 3 Obj. č.: 30 11 47 4. Bezpečnostní předpisy...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 93 10 92 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 93 10 92 Obsah 2 Strana Úvod... 4 Účel použití přístroje... 4 1. Rozsah dodávky... 5 2. Vysvětlivky symbolů používaných v tomto návodu k obsluze... 5 3. Bezpečnostní předpisy (zkráceno)...

Více