Udržitelný penzijní systém

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Udržitelný penzijní systém"

Transkript

1 Udržitelný penzijní systém (Inovativní přístup) VŠ Škoda-Auto, Mladá Boleslav, 7. října 2004 Jiří Rusnok Poradce Výkonné rady ING ČR/SR a ředitel pro penzijní připojištění ING ČR/SR, I.viceprezident APF ČR

2 Poznámka úvodem Autorem dále prezentované myšlenky je James Hyzl (Senior Project Manager ING CR/SR). Jiří Rusnok a Martin Kulhavý (Aktuár ING CR/SR) přispěli k dalšímu rozpracování tohoto konceptu zejména po stránce praktické aplikace a pojistněmatematického modelování. Podrobnější společný text všech tří autorů byl publikován v časopise EURO ze dne 21. června 2004.

3 Obsah: Stav českého důchodového systému Perspektiva systému ve světle demografického vývoje Inovativní přístup Základní předpoklady Stručný popis pojistně-matematického modelu Závěr

4 Jaký je český důchodový systém dnes? I.Pilíř Státní důchod (povinný, státní rozpočet, PAYG, jednotný pro všechny ekonomicky aktivní, DB, starobní + invalid. + pozůstalostní, státní administrace) Příspěvková sazba 28% ¾ hradí zaměstnavatel pouze ¼ zaměstnanec Počet důchodců cca Náhradový poměr cca 43 resp.(55-57) % Výdaje cca 9.5 % HDP deficit důchodového účtu hradí st.rozpočet.v rámci celkových výdajů (cca 1 % HDP, do roku 2003) Konstantní složka (1/5) + Variabilní složka (4/5) Valorizace podle cen a částečně mezd

5 Jaký je český důchodový systém dnes? III. (II+) Pilíř Soukromé penze (dobrovolné, kapitálově financované /FF, DC/, státní příspěvek + daňové úlevy, státní dozor) Počet PF 12 Počet účastníků Průměrná příspěvek (měsíčně) 400 CZK Průměrná státní příspěvek (měsíčně) 100 CZK Průměrný příspěvek zaměstnavatele 415 CZK Pobírá 25 % účastníků Aktiva v penzijních fondech cca 90 mldczk = 3,2 % HDP

6 Jaký je český důchodový systém III.Pilíř Životní pojištění Počet ŽP > 30 Počet účastníků (smluv) Životní pojištění celkem Penzijní pojištění s daňovou úlevou Aktiva cca 100 mld CZK Průměrné roční pojistné CZK

7 Největší problémy dnešního důchodového systému Státní důchodový systém - I.pilíř byl korigován v roce 1995 a v roce 2003, Slabosti systému však přetrvávají: Slabá vazba dávek na příspěvky, silná intragenerační redistribuce Postupný pokles náhradového poměru Rostoucí míra závislosti,

8 Náhradový poměr - v % předchozího výdělku Replacement Rate - in relation to earnings replacement rate 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 107% 100%96% 87% 78% 72% 66% 62%59% 56% 91% 83% 78% 69% 62% 56% 52% 48% 46% 42% 40% 37% 35% gross wage net wage 52% 49% 47% 38% 32% 29% 27% 25% 28% 23% 20% 18% 17% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 150% 200% 250% 300% 350% 400% % of average wage For pensions after 1996, Important note: The Czech pension benefits are tax-free in principle Source: MLSA of CR

9 Vývoj náhradového poměru, v % Development of the Replacement Rate in % old-age pension/netto wage pension/gross wage Lineární (old-age pension/netto wage) *estimate of the MLSA * 2004* 2005* 2006*

10 Rostoucí míra závislosti Growing Dependency Ratio 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50, No Policy Changes Retirement Age 63 Retirement Age 65 Source: MLSA of CR

11 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (1950)

12 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (1975)

13 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (2000)

14 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (2025)

15 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje (2050)

16 Demografická situace Klíčový faktor budoucího vývoje Podíl osob nad 65 let v populaci 21% 24% 27% 30% 31% 14% 14% 16% Pramen: B.Burcin,T.Kučera: Perspektivy populačního vývoje ČR na období , PřF UK, 2003

17 Penzijní ekonomie snadno a rychle 2004 : 28% HM Starobní důchod = cca 56 % bývalé čisté mzdy 2050 : 28% HM Starobní důchod = cca 28 % bývalé čisté mzdy?????

18 Public Pension Expenditure in EU and Accession Countries in , % of GDP Austria 14,5 2Italy 13,8 3Slovenia 13,2 4Greece 12,6 5Germany 11,8 6Finland 11,3 7Poland 10,8 8Denmark1 10,5 9EU 10,4 10 Belgium 10,0 11 Portugal 9,8 12 Spain 9,4 13 Sweden 9,0 14 EUA 8,1 15 Cyprus 8,0 16 Netherlands 7,9 17 Czech Republic 7,8 18 Luxembourg 7,4 19 Romania 6,4 20 Hungary 6,0 21 United Kingdom 5,5 22 Lithuania 5,3 23 Ireland1/ 4, Greece 24,8 2Slovenia 18,1 3Spain 17,3 4Austria 17,0 5Germany 16,9 6Finland 15,9 7Cyprus 14,8 8Czech Republic 14,6 9Italy 14,1 10 Netherlands 13,6 11 EU 13,3 12 Denmark1 13,3 13 Belgium 13,3 14 Portugal 13,2 15 EUA 11,4 16 Sweden 10,7 17 Poland 9,7 18 Luxembourg 9,3 19 Ireland1/ 9,0 20 Romania 8,2 21 Hungary 7,2 22 Lithuania 7,0 23 United Kingdom 4,4 1/Results for Ireland are as % GNP not GDP Source: Holzmann: Toward a Reformed and Coordinated Pension System in Europe: Rationale and Potential Structure - Lecture on Issues in Pension Reform, Berlin, September 26, 2003

19 Co očekáváme od penzijní reformy? 1. Ekonomicky udržitelný systém 1. Systém, který nezvýší celkové daňové zatížení 2. Systém, který sníží distorzi trhu práce 2. Penzijní systém, který zaručí drtivé většině důchodců akceptovatelný příjem ve stáří (cca 50% průměrné mzdy) 3. Spravedlnost (férovost) (maximálně možná relativní) 1. solidarita (aktivní solidární s neaktivními) 2. zásluhovost Solidarita a zásluhovost se navzájem nevylučují

20 Inovativní přístup - základní předpoklady Existují dvě základní cesty jak si zajistit finanční jistotu ve stáří: 1. Mít dostatek dětí, které se o Vás postarají Příspěvky (investice) = děti Tato metoda předjímá významnou ekonomickou roli rodiny V minulosti to byl způsob používaný všeobecně ve všech společnostech Dnes je stále dominantní v rozvojových zemích. 2. Vytvořit si dostatečné finanční úspory během aktivního života Příspěvky (investice) = peníze Tato metoda je základem kapitálově podložených (Fuly Funded) povinných penzijních plánů, které se prosazují dnes ve vyspělých průmyslových zemích

21 Reálný problém českého důchodového systému a jeho řešení Český penzijní systém stejně jako mnohé další ve vyspělém světě vychází z předpokladu, že všichni dospělí jedinci budou mít děti (alt1). To však již dávno v realitě neplatí, což znamená, že je zde stále více jednotlivců, kteří nijak do systému nepřispěli avšak dostávají z něj dávky. Řešení spočívá ve vytěsnění těchto černých pasažerů a důsledném prosazení vazby mezi příspěvky a dávkami. Příspěvek = 0 dávka 0. Malý příspěvek malá dávka. Řešením není povinné penzijní spoření pro všechny. Osoby, které dostatečně přispěly (vychovaly odpovídající počet dětí) v rámci alternativy 1 by neměly být nuceny přispívat do jiných systémů. Povinné penzijní spoření je řešením pro ty, kteří nepřispěli do PAYG dostatečně (žádné nebo málo dětí).

22 Zdůvodnění inovativního přístupu Mít děti znamená mimo jiné ekonomický náklad (investici), z níž investor (rodiče) budou čerpat později (v důchodovém věku) Ten, kdo děti nemá nepodstupuje tyto náklady Každý musí investovat v průběhu svého aktivního pracovního života, má-li si ve stáři zajistit příjem: tím, že bude mít dostatek dětí tím, že si vytvoří dostatečné finanční úspory Kombinací obou předchozích metod Investice však v každém případě musí být učiněna: Černé pasažerství je nepřípustné DĚTI = PENÍZE(ÚSPORY)

23 Rovnovážný důchodový systém Příspěvky všichni ekonomicky aktivní (EA) ( platba na důchod rodičů ) Dávky pouze lidé, kteří vychovali děti: 3+ plný důchod <3 snížený důchod ve vztahu k plnému důchodu. Příspěvky všichni EA bez dětí a ti, kteří vychovávají <3 děti children. Posledně uvedení přispívají sníženou sazbou v nepřímé závislosti na počtu vychovávaných dětí (1-2) Dávky soukromé úspory. Dodatkové spoření, na individuální, a komerční bázi. I II III PAYG FF FF POVINNÝ POVINNÝ DOBROVOLNÝ Tento rovnovážný systém nabízí nejlepší řešení pro adekvátní a udržitelné důchody

24 Inovativní řešení Lidé se 3 a více dětmi Obdrží plnou penzi z I.pilíře Neplatí příspěvky do II. pilíře (nebo jejich příspěvky mohou být významně sníženy, 3 5 % hrubé mzdy?) Lidé s méně než 3 dětmi Obdrží sníženou dávku z I.pilíře Povinně platí příspěvky do II.pilíře Snížení dávek (penzí) z I. Pilíře a příspěvků do II. je stanoveno proporcionálně. Toto řešení zajisti důchodové dávky (penze) dohromady z obou pilířů na úrovni cca 50% předešlé mzdy jednotlivce Příspěvky na důchodové zabezpečení (starobní a pozůstalostní) se nesmí zvýšit nad dnešní úroveň FÉROVÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

25 Výhody nového modelu I II III PAYG Povinný FF Povinný Dobrovolný Transparentnost jednotlivec má podstatně větší jistotu, že jeho/její příspěvky (investice) půjdou na jeho/její důchod; Samoregulace není citlivý na demografické změny, ty mohou pouze ovlivnit velikost jednotlivých pilířů. Nediskriminace/sociální progrese nediskriminuje osoby na rodičovské dovolené (většinou ženy). Ve FF systému jsou tyto osoby znevýhodněny. Opouštějí pracovní trh na delší čas a tak přestávají přispívat do tohoto pilíře na svůj účet. Dokonce se tak zmirňuje dnešní nefér situace, kdy nízkopříjmové skupiny s dětmi fakticky dotují důchody vysokopříjmových bez dětí Podpora legálního trhu práce mimo jiné snížením průměrného pojistného vč. Dalších pozitivních sociálních přínosů adopce, podpora úplné rodiny.

26 Základní principy systému (1) Nastupující na trh práce (obvykle bezdětní) začnou okamžitě povinně spořit na svůj důchod na indiviuální účet ve II. Pilíři (FF) Současně budou platit příspěvky do I.pilíře (PAYG) pillar ( na důchod rodičů ). Jakmile začnou vychovávat děti (dítě) jejich příspěvky do II. Pilíře se začnou snižovat. Tato sleva na pojistném se poskytuje pouze po dobu ekonomické závislosti dětí na plátci pojistného. Jakmile se děti osamostatní rodiče opět přecházejí k placení plného pojistného do II. Pilíře (FF).

27 Základní principy systému (2) V úplné rodině obdrží slevu na pojistném oba rodiče v plném rozsahu V rodinách samoživitelů, budou muset rodiče, kteří nežijí ve společné domácnosti s dětmi, na které chtějí uplatnit slevu na pojistném doložit, že se podílejí na nákladech spojených s jejich výchovou Příspěvek (pojistné) do II. pilíře se rozdělí v poměru 1 : 1, v průběhu rodičovské dovolené jednoho z rodičů tak, aby rodič na rodičovské dovolené nebyl tímto znevýhodněn ve své budoucí dávce (penzi) Všechna pravidla platí stejně jak pro biologické rodiče tak pro osvojitele dítěte.

28 I. pilíř - modifikovaný PAYG systém vychází se z demografické projekce ČSÚ (do roku 2050) příjmy v závislosti na počtu ekonomicky aktivních lidí a procentu odvodu do PAYG výdaje v závislosti na počtu důchodců, jejich počtu dětí a procentu penze stabilita systému na základě vzorce pro stanovení dávek z PAYG: #dětí*čas strávený jako EA*příspěvek do PAYGO v % Důchod v % = *k 2*čas strávený v důchodu

29 PAYG čas strávený jako ekonomicky aktivní čas strávený v penzi v současné době 2,3. Požadavek na zachování této hodnoty (tzn. odchod do penze v roce 2050 ve věku kolem 65 let) k koeficient menší než 1, neboť všechny osoby v ekonomicky aktivním věku nejsou zaměstnáni (invalidé, nezaměstnaní, mateřská dovolená); v současné době 0,75 při odvodu 12% do PAYG systému budou penze následující: počet dětí PAYG penze jako % průměrné mzdy 0% 12% 24% 36%

30 II. pilíř Fully funded reálný výnos fondu 3% příspěvek do fondu podle ekonomicky závislých dětí růst reálných mezd 2% odvody spočteny tak, aby vyrovnaly rozdíly v penzích z I. pilíře počet dětí příspěvek do FF 12% 9% 6% 3%

31 Realizace slevy ve II. pilíři pro rodiny s dětmi Pro rodinu, která vychovává 2 děti je sleva ve FF pilíři 6%. Oba rodiče mají průměrný plat Kč Roční sleva je celkem 0,06 * * 2 * 12 = ,- Tato sleva může být jak na straně zaměstnance, tak na straně zaměstnavatele. Toto rozdělení neovlivňuje penzijní systém, může hrát významnou roli ve zvýhodnění rodin s dětmi na trhu práce (za cenu snížení efektu slevy v čistém příjmu rodiny s dětmi).

32 Předpoklady Při použití následujících předpokladů: Příspěvková sazba: v % objemu mezd Dětí PAYG FF Růst mezd... 2 %, Úroková sazba (FF) % Schéma přechodu: < 36 zapojí se plně do nového systému, > 49 zůstávají ve starém systému, Mezi 36 a 49 dostanou kombinovanou dávku z obou systémů (osoba ve věku 36 let v roce stratu reformy 1% ze starého systému a 99% z nového a vice versa pro 49-letou osobu) Dostáváme následující výsledky:

33 Celkový náhradový poměr Náhradový poměr ve vztahu k průměrné mzdě 75% průměrné mzdy 100% průměrné mzdy 200% průměrné mzdy muž/žena muž/žena muž/žena Žádné dítě 33.4% 44.5% 89.1% 1 dítě 39.9% 49.2% 86.4% 2 děti 46.7% 54.3% 84.5% 3 děti 54.2% 60.2% 84.4%

34 Celkový náhradový poměr Náhradový poměr ve vztahu k individuální mzdě 75% průměrné mzdy 100% průměrné mzdy 200% průměrné mzdy muž/žena muž/žena muž/žena Žádné dítě 44.5% 44.5% 44.5% 1 dítě 53.2% 49.2% 43.2% 2 děti 62.3% 54.3% 42.3% 3 děti 72.2% 60.2% 42.2%

35 Celkový kumulovaný deficit a nová penzijní aktiva v ekonomice po spuštění reformy 200% 150% % of GDP 100% 50% 0% % Total Deficit/GDP FF Funds/GDP

36 přechodová fáze Výpočet proveden pro skokovou metodu, kdy osoby mladší 35 let jsou již v jen novém systému a osoby nad 50 let zůstávají ve starém. Osoby mezi 35 a 50 lety přispívají jak do starého, tak do nového systému a penze dostávají také z obou systémů (podle toho, jak blízko byli hranici) Přechod bude generovat deficit, neboť ze současného (víceméně vyrovnaného) systému odejde nemalá část prostředků do II. pilíře, při hlídaní parametrů, ale bude po ukončení přechodové fáze systém vyrovnaný

37 Invalidní a ostatní penze ze současného systému jsou financované i invalidní penze (20% výdajů, cca 40 mld. CZK) tento subsystém není v reformním návrhu dále rozpracován, snížením pojistného na = 24 % u bezdětného jedince jsou však vytvořeny podmínky pro jeho řešení, existuje např. možnost zavedení povinně smluvního pojištění se sazbou mezi 3% - 4%.

38 Závěry: Předložený koncept představuje návrat k základům mezigenerační solidarity, která doprovází lidstvo již stovky let; Fundamentální přínos konceptu spočívá ve snížení nespravedlnosti (neférovosti) současného modelu; Koncept byl úspěšně testován z hlediska obnovení jeho rovnováhy v dlouhém období. V závislosti na vývoji fertility se bude pouze měnit proporce mezi PAYG a FF pilířem; Postupné vytvoření obrovského rezervního fondu penzijních úspor ve II. pilíři bude mít pozitivní efekt na rozvoj kapitálového trhu a tím celé ekonomiky. Velikost transformačních nákladů je závislá na zvolené rychlosti přechodu k novému systému.

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

Euro a Česká republika Jan Frait

Euro a Česká republika Jan Frait Euro a Česká republika Jan Frait člen bankovní rady ČNB 2005 I. Měnová politika ČNB Cílování inflace (2002-2005) základním rámcem měnové politiky je cílování inflace (inflation targeting) cílování inflace

Více

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Vít Samek ČMKOS Praha, Evropský dům, 8. ledna 2013 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí

Více

Bytová situace: ČR a země EU

Bytová situace: ČR a země EU : ČR a země EU 1 1. Velikost bytového fondu 2. Vybavenost byty 3. Reprodukce bytového fondu (výstavba + úbytky) 4. Kvalita bytového fondu 5. Struktura podle vztahu k bytu (držba) -----------------------------------------------------

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015.

Péče o děti v penzijních systémech. Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS. Děti a penze. středa 17. června 2015. Péče o děti v penzijních systémech Workshop Centra pro ekonomické studie a analýzy VŠFS Děti a penze středa 17. června 2015 Martin HOLUB 1 Úvod Důchodové systémy, stejně jako ostatní subsystémy sociální

Více

Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha

Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha Makroekonomická prognóza ČS Michal Skořepa, PhD. makroekonomický analytik Česká spořitelna, a.s., Praha Diskusní snídaně Investiční a retailový boom v roce 2017 Česká spořitelna, Rytířská 29, Praha 1 19.

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

Zdravo'cké prostředky

Zdravo'cké prostředky Zdravo'cké prostředky Miroslav Palát 19.11.2014 Miroslav Palat Úvodem Úhrady zdr.pr.jsou fázovým rozhraním mezi volným trhem a regulovanou pseudo- státní zakázkou Problém k řešení se musí nejdříve vyrobit.

Více

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj.

TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNY TÉMA: WELFARE STATE Sociální zabezpečení, sociální ochrana, sociální péče. Obsah, soudobé problémy. Welfare state, jeho vznik a vývoj. VELMI STRUČNÁ HISTORIE V

Více

Citlivostní analý za pojistna sazba

Citlivostní analý za pojistna sazba Popis výsledků citlivostní analýzy pojistná sazba Zadání Na základě požadavku Odborné komise pro důchodovou reformu se níže uvedená citlivostní analýza zabývá dopady změny sazby pojistného na důchodové

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Důchodová reforma Postoj ČMKOS

Důchodová reforma Postoj ČMKOS Důchodová reforma Postoj ČMKOS Senát 24.3.2011 JUDr.Vít Samek 1 PAYG je nezničitelný Důchodový věk a konstantní míra závislosti 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 1996 1998

Více

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011

Postoj ODS. Praha, 6. ledna 2011 Postoj ODS k důchodové reformě I. Parametrické změny průběž ěžného systému 1. Souhlasíme s návrhy na změny parametrického typu průběžného systému navržené Bezděkovou komisí. 2. Nesouhlasíme se zrychlením

Více

Český důchodový systém

Český důchodový systém Český důchodový systém Jiří Král CEVRO 18.dubna 2011 Obsah: I. Základní informace o českém DS II. Důchodové reformy III. Současný stav DR v ČR I. Základní informace o českém důchodovém systému Základní

Více

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Filip Pertold filip.pertold@cerge-ei.cz Nezávislý think tank při CERGE-EI v Praze zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.7.2016 do 31.7.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Chytrá energie vize české energetiky

Chytrá energie vize české energetiky 31. května 2011 Chytrá energie vize české energetiky Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Česká energetika Chytrá energie alternativní koncept Potenciál obnovitelných zdrojů

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí z členského státu EU 1 Stát, státní svrchovanost stát je suverénem na svém státním území soudní rozhodnutí projev suverenity cizí soudní rozhodnutí zásah do suverenity

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje Veřejné finance Úvod do veřejných financí Fiskální federalismus Veřejné příjmy a veřejné výdaje Úvod do Veřejných financí Pojem VeFi Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet Problém fiskální nerovnováhy

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

Jak inteligentně reformovat veřejné finance?

Jak inteligentně reformovat veřejné finance? Jak inteligentně reformovat veřejné finance? 19. května 2010 Prof. Jan Švejnar Libor Dušek, Ph.D. Vilém Semerák, Ph.D. http://idea.cerge-ei.cz Twitter: IDEA_CZ Obsah prezentace Úvod Makroekonomická situace

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Czech Republic Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Pro ROBUST 2018, 23. ledna 2018 Miroslav Singer Generali CEE Holding Prague 17. ledna 2017 Osnova Růst reálného HDP definice ( staré a nové ekonomiky

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti

Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti Ladislav Rabušic Fakulta sociálních studií MU Demografické stárnutí a kvalita života? Demografické stárnutí??? Kvalita života 1. Negativní

Více

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a předpoklady fiskální politiky: Fiskální politika makroekonomickou rovnováhu je nutné a možné korigovat existují nástroje vláda umí nástroje správně používat limity fiskální politiky - časová zpoždění:

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

Zveřejněno na

Zveřejněno na Zveřejněno na www.kscm.cz Vstup do 21. století je ve znamení zesíleného tlaku na přijetí zásadní reformy důchodového systému Postoje českých vládnoucích stran byly a jsou ovlivněny prognózou nepříznivého

Více

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011 Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS Statistiky za akademický rok / ERASMUS teaching BUT outgoing teachers Statistics of the academic year / Zpracovala: Bc. Magdalena Káňová Oddělení

Více

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití

Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Solární energie v ČR, 25. března 2009 Srovnání efektivnosti využití slunečního záření pro výrobu elektřiny a výrobu tepla - možnosti solárního ohřevu a podmínky pro vyšší využití Ing. Edvard Sequens Calla

Více

Strukturální Fondy ve Velké Británii

Strukturální Fondy ve Velké Británii Strukturální Fondy ve Velké Británii Chris Kirby Head Of Structural Funds Implementation, BIS London chris.kirby@bis.gsi.gov.uk Obsah prezentace Prostředí SF ve Velké Británii Role ministerstva Programy

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013 Seminář Svazu chovatelů českého strak. skotu 4. prosince 2012, Skalský Dvůr Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací

Více

Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE

Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE Odvodové zatížení v ČR ve srovnání se zeměmi CEE Ing. Jan Soška, LL.M., partner TPA Tax s.r.o., Baker Tilly International Mladé Buky, 9. listopadu 2017 Albania I Austria I Bulgaria I Croatia I Czech Republic

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha,

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, 18. 3. 2014 Česká republika a program EUREKA Milníky > 2 spolupracující zemí

Více

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU

FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU FINANCOVÁNÍ VYBRANÝCH OBLASTÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU Bydlení DŮVODY PRO VEŘEJNOU PODPORU BYDLENÍ Bydlení: veřejný i soukromý statek Externality, vyloučení z trhu Důležitost obydlí Základní lidská potřeba Součást

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

Real Estate Investment 2019

Real Estate Investment 2019 Real Estate Investment 2019 Máme se bát obchodní války? Dopady Reality v nové kontextu vlny protekcionismu globální a lokální ekonomiky David DubenMarek 2019 Reality v investičním a ekonomickém kontextu

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR

Penzijn í reforma a kapit á lový trh. Prezident APF ČR Penzijn í reforma a kapit á lový trh Jiří Rusnok, ING ČR/SR Prezident APF ČR Obsah: Úvod Základy penzijní ekonomie/principy penzijní reformy Penzijní reforma a kapitálový trh Závěr 2 Úvod Penzijní reforma

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek

Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Česká ekonomika Periferie EU či satelit Německa? Pavel Sobíšek Agenda Komponenty růstu české ekonomiky Odvětvový pohled na průmysl Vývoj úrokových sazeb nominálních a reálných Rizika roku 2011 Hrozí nadhodnocení

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008

ekonomika Miroslav Singer Appia Praha, 17. ledna 2008 Měnový kurz a česká ekonomika Miroslav Singer viceguvernér ČNB Appia Praha, 17. ledna 2008 Kurz koruny vůčv ůči i euru (ECU) 39 1993-2007 37 35 Kč/euro(ECU) 33 31 29 27 25 1993m01 1994m06 1995m11 1997m04

Více

Penzijní řešení České spořitelny

Penzijní řešení České spořitelny Penzijní řešení České spořitelny Aleš Poklop, generální ředitel Penzijního fondu České spořitelny David Navrátil, hlavní ekonom České spořitelny Marian Paraska, ředitel odboru pasivní produkty České spořitelny

Více

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled

Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Ekonomie penzijního systému: pokus o alternativní pohled Michal Slavík Smilovice 3.5.2005 Obsah Podstata penzijního systému (PS) Jednoduchý model penzijního systému Závěry modelu Důsledky pro realitu Otevřené

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex. 12.2.2015 Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK Odpovědné zadávání veřejných zakázek & zindex 12.2.2015 Centrum aplikované ekonomie FSV UK O Nás Centrum aplikované ekonomie, o.s je sdružení při IES FSV UK. Pomocí webových crawlerů jsme stáhli, vyčistili,

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Bytová politika. Ing. arch. Daniela Grabmüllerov. llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm. stní rozvoj. www.mmr.cz. Praha, 25.

Bytová politika. Ing. arch. Daniela Grabmüllerov. llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm. stní rozvoj. www.mmr.cz. Praha, 25. Bytová politika Ing. arch. Daniela Grabmüllerov llerová,, MBA Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Daniela.Grabmullerova Grabmullerova@mmr. @mmr.cz www.mmr.cz Praha, 25. října 2007 Ministerstvo pro místnm

Více

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer

Český zájem pohled ekonoma. Miroslav Singer Český zájem pohled ekonoma Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Konference Český národní zájem 3. prosince 2015 Co jsme? Geografie a historie: Žijeme v těžišti Evropy Suchozemská země na rozhraní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Daň z příjmů fyzických osob

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Daň z příjmů fyzických osob VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií Daň z příjmů fyzických osob Bakalářská práce Autor: Štěpánka Vampolová Vedoucí práce: Ing. Irena Fatrová Jihlava 2015 Anotace Tato bakalářská

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova

LEADER jako hnací motor rozvoje venkova LEADER jako hnací motor rozvoje venkova Tématická pracovní skupina 1 programu PREPARE Gathering 2011 Hlavní koncepce přístupu LEADER LEADER: Liens Entre Actions de Developpement de l Economie Rurale =

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

zindex.cz Hodnocení zakázek měst Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK

zindex.cz Hodnocení zakázek měst Jiří Skuhrovec, Jan Soudek Centrum aplikované ekonomie FSV UK zindex.cz Hodnocení zakázek měst 2011-2013 Centrum aplikované ekonomie FSV UK Czech Republic Portugal Hungary Romania Estonia Spain Cyprus Lithuania Slovak Republic Italy Bulgaria Slovenia Germany Austria

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Švédská důchodová reforma jakožto inspirace pro český penzijní systém Swedish pension reform as an inspiration for the Czech pension system

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne 23. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Osnova

Více

Řízení školství. Co nás dnes čeká

Řízení školství. Co nás dnes čeká Řízení školství Arnošt Veselý 21. 3. 2018 Co nás dnes čeká 1. Státní správa a samospráva ve školství 2. Centralizace a decentralizace 3. Kompetence a povinnosti hlavních aktérů 1 Rámec pro analýzu VP Formulace

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Poznámky k diskusi. Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011

Poznámky k diskusi. Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011 Poznámky k diskusi Aleš Michl Portfoliový stratég Raiffeisenbank ales.michl@rb.cz, www.rb.cz/modelove-portfolio Prosinec 2011 Konkurenceschopnost ekonomiky Růst nákladů práce vs růst produktivity 130 120

Více

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ

MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ Konsorcium VÚPSV Výzkumný ústav práce a sociálních věcí William M.Mercer MONOGRAFIE VYBRANÝCH STÁTŮ S OHLEDEM NA SYSTÉMY DŮCHODOVÉHO ZABEZPEČENÍ Příloha k výzkumným zprávám z projektů 1. Analýza důchodových

Více

Příčiny a projevy současné ekonomické krize

Příčiny a projevy současné ekonomické krize Příčiny a projevy současné ekonomické krize Prof. Michal Mejstřík PhDr. Petr Teplý DOPADY KRIZE A JEJÍ ŘEŠENÍ NA ÚROVNI PODNIKŮ Česká manažerská asociace a Svaz průmyslu a dopravy ČR Bankovní institut

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy 7. 12. 217 Agenda BYTOVÁ VÝSTAVBA A VÝVOJ PRAŽSKÉHO TRHU Faktory ovlivňující trh a ceny bytů Schvalovací procesy Hypotéky VÝVOJ CEN KOUPĚ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

Více

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí

Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Dny malých obcí - Vyškov Státní rozpočet a rozpočty měst a obcí Ministerstvo financí ČR Praha listopad 2010 Jan Zikl Meziroční srovnání vývoje daňových příjmů obcí Rok (R) Daňové příjmy celkem skutečnost

Více

Financování českého zdravotnictví Silné a slabé stránky

Financování českého zdravotnictví Silné a slabé stránky Financování českého zdravotnictví Silné a slabé stránky Jan Alexa 1 Silné a slabé stránky financování zdravotní péče Rovnost v přístupu k péči Schopnost komplexních řešení Nízký podíl zdravotnictví na

Více

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více