Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol"

Transkript

1 Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál

2 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Kntaktní zaměstnanci Ministerstva financí : Infrmační systém FKVS - manuál k Mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl kntaktní sba Ing. Dana Ratajská, pracvník MF ddělení Harmnizace interníh auditu tel , Kntaktní zaměstnanci ASD Sftware, s.r..: veducí prjektu Ing. Martin Prem, veducí prjektu, tel , technická pdpra pr uživatele Oddělení služeb zákazníkům, tel , Manuál pr rutinní prvz Mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl je zveřejněn na internetvé stránce Ministerstva financí ( v části ministerstv, kategrie IS veřejné správy nabídka FKVS ). Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 2

3 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obsah 1 ÚVOD DEFINICE POJMŮ POPIS MODULU PRO VYHODNOCENÍ ROČNÍCH ZPRÁV SPRÁVA SESTAV TVORBA SESTAV Zadávání parametrů sestavy Sekce Suhrnné infrmace Sekce Seskupení Sekce Ukazatele Sekce Rzlžení Genervání sestavy Základní rzlžení brazvky výstupu Tlačítk Dplňující nastavení Tlačítk Pdílvý ukazatel Tlačítk Genervání grafu Tlačítk Exprt Tlačítk Tisk Tlačítk Dplňkvé infrmace výstupní sestavě Průzkumník pdezření Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 3

4 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 1 Úvd Zákn č. 320/2001 Sb., finanční kntrle ve veřejné správě ukládá Ministerstvu financí předkládat vládě rční zprávy výsledcích finančních kntrl splu s návrhem státníh závěrečnéh účtu. Tent zákn sučasně stanví správcům kapitl státníh rzpčtu, krajům a hl. městu Praze pvinnst předkládat rční zprávy výsledcích finančních kntrl Ministerstvu financí. Jak pdpra pr přípravu rční zprávy byl Ministerstvem financí připraven, ve splupráci se sftwarvu firmu ASD Sftware, s.r.. se sídlem v Šumperku, Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl. Mdul služí pr analytické vyhdncvání údajů z rčních zpráv výsledcích finančních kntrl, které jsu v elektrnické pdbě ulženy v Mdulu rčních zpráv systému FKVS. Při realizaci tht mdulu byla využita bdbná technlgie jak v případě mdulu rčních zpráv. Mdul je přístupný z úvdní brazvky systému FKVS. Mdul zahrnuje tyt činnsti: vytvářet statistické sestavy na základě definice bdbí, subjektu, ukazatelů, způsbu zbrazení a následně je ukládat pr další pužití nad vytvřenu sestavu je mžné aplikvat matematické perace (pdíly, indexy ), další zpřesňující filtrační pdmínky, prvádět třídění dle různých kritérií atd. je pdprván výstup ve frmě tabulky neb grafu a v bu případech je mžné výstup vytisknut neb vyexprtvat (MS Excel) Pr práci s mdulem platí následující pravidla: přístup d mdulu mají všichni uživatelé mdulu rčních zpráv (bez hledu na přiřazenu rli) s platným certifikátem mdul nabízí uživateli puze ta data, ke kterým má běžně přístup v rámci mdulu rčních zpráv (tj. své a svých subpředkladatelů) mdul pracuje puze s daty z pstupených rčních zpráv (tat pdmínka neplatí pr data předkladatele, který s mdulem pracuje) k vytvřeným statistickým sestavám má přístup puze uživatel, který je vytvřil (tj. každý uživatel má mžnst vytvřit sestavy, ke kterým nemá přístup jiný uživatel) Úklem tht manuálu je seznámit předkladatele rčních zpráv s Mdulem pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl a ukázat mžnst, jak rychle a efektivně je mžné získat ptřebné infrmace z rčních zpráv evidvaných v Mdulu rčních zpráv. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 4

5 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 2 Definice pjmů Sestava Rční zpráva Předkladatel Subpředkladatel Garant systému Správce systému MSIE suhrnný pjem pr celek bsahující vstupní parametry a ddatečná nastavení pžadvané pr prces vyhdncení a analýzy. Sestavy mají perzistentní charakter jejich definice může být ulžena v databázi IS FKVS je definvána dst. 1 až 5 22 zákna č. 320/2001 Sb. a 32 a 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb. jsu rgány, které jsu definvané v 32 dst. 2 vyhlášky č. 416/2004 Sb. je předkladatel, jehž rční zpráva je zdrjem pr vytvření jiné rční zprávy (pdle 33 vyhlášky č. 416/2004 Sb.) garantem systému je Ministerstv financí je zaměstnanec garanta, který je dpvědný za správu systému Micrsft Internet Explrer (Internet prhlížeč firmy Micrsft) Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 5

6 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě 3 Ppis mdulu pr vyhdncení rčních zpráv Mdul statistických sestav MRZ se spuští kliknutím na iknu rčních zpráv. v základní brazvce mdulu Práci se sestavami lze rzdělit d dvu základních krků: Správa sestav v tét části má uživatel přístup k předdefinvaným šablnám (sestavám) s mžnstí jejich rganizace (mazání, editace základních údajů). Rvněž zde má mžnst zalžit nvu sestavu, viz dále. Tvrba sestav v tét části prbíhá definice vstupních parametrů (bdbí, subjekty, ukazatele) a ddatečných nastavení pr vlastní prces vyhdncení a další perace s výsledkem. Nvu sestavu je mžné ulžit pr její pětvné využití. 3.1 Správa sestav Správu sestav prvádí uživatel v tzv. Správci sestav. Úklem správce sestav je umžnit uživateli správu ulžených sestav, jejich pětvné pužití neb zalžení nvé sestavy. Správce sestav je vstupním bdem mdulu pr vyhdncení rčních zpráv (viz Obrázek 1). Obrázek 1 - Správce sestav V hrní části kna pr správu sestav se nacházejí základní tlačítka se následující funkčnstí: služí k vytvření nvé sestavy kliknutím na tlačítk se zbrazí nápvěda k mdulu. - služí k návratu na úvdní brazvku mdulu rčních zpráv - zavře aktuální kn. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 6

7 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Správce sestav je rzdělen na dvě části: Ulžené sestavy zde jsu zbrazeny sestavy, které byly v průběhu práce uživatelem ulženy Nedknčené sestavy zde jsu zbrazeny rzpracvané sestavy, které ještě nemají zadány všechny ptřebné parametry a nebyly uživatelem ještě ulženy. Výběrem plžky v seznamu ulžených sestav (klepnutím na hypertextvý dkaz) djde ke zbrazení detailu výstupní sestavy. Údaje v detailu sestavy je mžn měnit a změněnu sestavu pté ulžit. Klepnutím na tlačítk Nvá sestava djde k přechdu d rzhraní definice nvé sestavy, ve kterém uživatel zadává vstupní parametry a ddatečná nastavení pr následný prces vyhdncení. Každu ulženu sestavu je mžn stiskem tlačítka smazat. 3.2 Tvrba sestav Definice nvé sestavy sestává ze dvu základních krků: V prvním krku se definují vstupní parametry pr vlastní prces vyhdncení. D pdmínek lze zahrnut následující údaje: Rky za které je výpis prveden. Výběr subjektů včetně dplňujících údajů, u kterých se zvlené ukazatele budu sledvat. Ukazatele, které se budu sledvat. Vzhled sestavy V druhém krku je generván výstup na brazvku. Zde je mžné uplatňvat následující perace: Aplikace uživatelských funkcí (prcentuální pdíly, mezirční přírůstky atd.) Filtrace zbrazených plžek Exprt d prgramu MS Excel Tisk výsledku Ulžení všech nastavení včetně vstupních pdmínek pr jejich pětvné pzdější využití Výše uvedené části mdulu jsu řešeny pmcí funkčních tlačítek v jedntlivých částech kna Suhrnné infrmace (viz Obrázek 2). Okn a funkční tlačítka (vzhled, funkčnst atd.) budu pdrbně ppsána v následujících kapitlách Zadávání parametrů sestavy Okn pr zadávání parametrů je kvůli své kmplexnsti rzdělen na jedntlivé části a zadávání parametrů sestavy se děje pmcí funkčních tlačítek v příslušné části. Jejich význam bude ppsán dále. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 7

8 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obrázek 2 Okn pr zadávání parametrů sestavy Sekce Suhrnné infrmace V tét části jsu zbrazeny základní suhrnné infrmace k sestavě: Název sestavy Zvlené časvé bdbí Analyzvaný předkladatel Tyt údaje lze měnit a ukládat pmcí funkčních tlačítek, které jsu umístěny v rámci sekce: Tlačítk Ulžit Tlačítk Obdbí Tlačítk Ulžit Pmcí tht tlačítka je mžn všechny nadefinvané vstupní parametry a ddatečná nastavení ulžit pr další pužití. P zadání názvu sestavy a jejíh ppisu v nabídce (viz Obrázek 3), která se bjeví p stisku příslušnéh tlačítka na nástrjvé liště, se nastavené údaje ulží d databáze a při dalším spuštění mdulu pr vyhdncení rčních zpráv bude ulžená sestava k dispzici v úvdní nabídce Správce sestav. Při ukládání sestavy má uživatel navíc k dispzici následující dplňující nastavení: Ulžit jak nvu sestavu Vlbu tét mžnsti se aktuálně zvlená a mdifikvaná sestava ulží jak nvý záznam. Obrázek 3 - Definice bdbí a typu předkladatele Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 8

9 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Obdbí Pmcí tlačítka je mžné definvat typ předkladatele, pr kteréh bude analýza prváděna a časvé bdbí, za které bude analýza prváděna. Při definici bdbí má uživatel k dispzici následující vlby (viz Obrázek 4): knkrétní rk (např. 2003), časvý interval (např ) Autmatické zvyšvání hrní hranice bdbí tat vlba zajistí autmatické přizpůsbení půvdně zadanéh bdbí na aktuální rk. V případě časvé řady zůstane zachván výchzí základ a přizpůsbí se puze hrní hranice časvé řady. Obrázek 4 - Definice bdbí a typu předkladatele Sekce Seskupení V tét části kna je mžné vybírat jedntlivé subjekty pr zbrazení d výsledné sestavy včetně definice mnžiny typů subjektů, spadajících pd vybraný subjekt, které budu d sestavy zahrnuty. Pr práci se seskupeními služí ptm tlačítka, která lze rzdělit na dva druhy: Tlačítk pr definici nvých seskupení Tlačítka pr zbrazení a úpravu stávajících seskupení, která jsu umístěna přím v detailu seskupení: Tlačítk Filtrace Tlačítk Detailní výběr Tlačítk Odstranit seskupení ze sestavy Tlačítk Seskupení Pmcí tht tlačítka je mžné vybírat jedntlivé mnžiny typů subjektů pr zbrazení d výsledné sestavy Vlba plžky ze strmu subjektů se prvede zatržením bxu u dané plžky (viz Obrázek 5 ). Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 9

10 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Obrázek 5 Definice filtru seskupení Tlačítk Filtrace Tlačítk služí ke zbrazení a úpravě filtru seskupení u již vytvřenéh seskupení. P stisknutí tlačítka se zbrazí dialgvé kn (viz Obrázek 6), ve kterém jsu vybrány typy subjektů, které byly vybrány při definici seskupení. Práce s plžkami v dialgvém kně byla ppsána v předchzí kapitle Tlačítk Detailní výběr Pmcí tht tlačítka se prvede detailní výběr subjektů z typů subjektů definvaných v předchzím krku. Výběr se pět prvádí zaškrtnutím bxu vedle vybíranéh subjektu. Při výběru platí následující pravidla: Zaškrtnutím bxu u nadřízené skupiny djde k zaškrtnutí všech plžek spadajících d tét skupiny Pkud chcete vybrat puze určité subjekty ze skupiny, je třeba nejdříve skupinu rzbalit kliknutím na tlačítk a ptm zaškrtnut bx u pžadvanéh subjektu (neb napak zrušit zaškrtnutí u subjektů, které d sestavy zahrnut nechcete). Obrázek 6 Detailní výběr subjektů Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 10

11 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Platí puze mezení, že ve zvlené mnžině mhu být jen subjekty ve stejné úrvni strmu a stejnéh typu (nelze např. kmbinvat subjekty typu kapitla a příspěvkvá rganizace). V kně se seznamem pr výstupní sestavu se krmě pjmenvaných výběrů zbrazí suhrnné infrmace bsahující zejména údaje pčtu plžek jedntlivých zvlených typů subjektů a údaj s celkvým pčtem plžek Tlačítk Odstranit seskupení ze sestavy Pmcí tht tlačítka se prvede p ptvrzení dialgu dstranění vybranéh seskupení ze sestavy Sekce Ukazatele V tét části lze prvést vlbu ukazatelů určených k vyhdncení. Z nabídky je mžn vybrat jedntlivé ukazatele definvané pdle přílh č. 1 až 5 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. Ve výchzím stavu je zbrazen seznam všech dstupných přílh (viz Obrázek 7). Ukazatele lze rzdělit d tří kategrií: Obrázek 7 Základní seznam přílh Hlavní ukazatele tyt ukazatele byly definvány a zadávány v rámci zpracvání rčních zpráv Pmcné ukazatele byly vytvřeny u přílh, kde nebyly v dbě zpracvání definvány reálné ukazatele a byla vyplňvána knkrétní zjištění jak jedntlivé záznamy (přílhy 1 a 5). Pdílvé ukazatele z ukazatelů, které uživatel zahrnul d výstupní sestavy může dále definvat tzv. pdílvé ukazatele, které představují pdíl jednh ukazatele k druhému Tlačítk Ukazatel Výběr ukazatelů za jedntlivé přílhy se děje pmcí tlačítka a dále rzkliknutím skupinvéh tlačítka a zaškrtnutím bxu vedle názvu ukazatele ve zbrazeném dialgvém kně. Přílha č. 1 Jelikž v rámci přílhy č. 1 nejsu definvány žádné reálné ukazatele (vyplňují se knkrétní zjištění jak jedntlivé záznamy), byly vytvřeny pmcné ukazatele, pmcí kterých lze sledvat sumární údaje v rámci každé tabulky přílhy č. 1. U každé tabulky přílhy č.1 je sledván pčet zjištění a celkvé Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 11

12 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě hdntvé vyjádření za všechna zjištění. Pr tabulku č. 3 jsu navíc definvány ukazatele sledující pčet prušení pdle jedntlivých typů a také jejich sumární hdnty (viz Obrázek 8). Obrázek 8 Pmcné ukazatele pr přílhu č. 1 Přílha č. 5 V přílze č. 5 se přizují jedntlivé záznamy, pdbně jak v přílze č.1. Zde se ale jedná záznamy kntrl prváděných v rámci určitéh prgramu. V systému se pak krmě jedntlivých kntrl uchvávají sumy za jedntlivé ukazatele pr určitý prgram. Prt jsu v nabídce pr výběr sledvaných ukazatelů tyt ukazatele rzčleněny d jedntlivých prgramů (viz Obrázek 9). Obrázek 9 Seznam ukazatelů v přílze č. 5 Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 12

13 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Pdíl Pmcí tlačítka může uživatel definvat tzv. pdílvé ukazatele, které jsu definvány jak pdíl dvu reálných ukazatelů z přílh vyhlášky (viz Obrázek 10). Obrázek 10 Definice pdílvéh ukazatele Další mžnsti práce s ukazateli S ukazateli je mžn přím v sekci Ukazatele prvádět následující perace pmcí funkčních tlačítek: Prvádět změnu přadí ukazatelů v seznamu pmcí tlačítek Vymazat ukazatel ze seznamu pmcí tlačítka Sekce Rzlžení V části Rzlžení je mžn kliknutím na tlačítk definvat rzmístění sledvaných parametrů (bdbí, subjekty, ukazatele) v tabulce výstupní sestavy. Je tedy umžněn přizpůsbení knečnéh výstupu tak, aby nedcházel ke zbytečnému plýtvání místem. Uživatel má v systému mžnst výběru ze 4 variant rzlžení výstupní sestavy výběrem kliknutím na přepínač (viz Obrázek 11). Obrázek 11 Varianty rzlžení výstupní sestavy Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 13

14 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Genervání sestavy Genervání sestavy se prvádí p nastavení všech pžadvaných parametrů kliknutím na tlačítk v hlavní nástrjvé liště systému. Vygenervaná sestava se zbrazí uživateli v samstatném kně jehž účelem je prezentvat uživatelem definvané vstupní parametry v přehledné tabulce s dalšími mžnstmi ddatečných nastavení, úprav a prezentace takt získanéh výstupu. Jedntlivé mžnsti nastavení budu ppsány dále Základní rzlžení brazvky výstupu Obrazvka výsledku je rzdělena na lištu nástrjů pr dplňkvé perace a nastavení a dále plchu, na které se zbrazuje výsledek (viz Obrázek 12). Nástrjvá lišta bsahuje následující ikny (jedná se puze základní ppis, pdrbnsti budu uvedeny dále): Dplňující nastavení Pdílvý ukazatel Genervání grafu Exprt výsledku d prgramu MS Excel Tisk Dplňkvé infrmace sestavě Obrázek 12 - Základní rzvržení brazvky vygenervané sestavy Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 14

15 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Tlačítk Dplňující nastavení Kliknutím na tlačítk se zbrazí nabídku umžňující vlivnění genervané výstupní tabulky (viz Obrázek 13). Obrázek 13 Nabídka Dplňující nastavení V tét nabídce je mžn specifikvat následující nastavení: Vlba uživatelské funkce - Uživatelské funkce služí k zadání dalších parametrů genervané sestavy. V systému lze v sučasné dbě definvat následující uživatelské funkce: Index prti základu k rku XXX - výsledkem funkce je hdnta vyjadřující rzdíl hdnt každéh ukazatele z definvanéh bdbí, a téhž ukazatele za zvlený rk XXX. Mezirční index - Obdbná funkce jak předchzí s tím rzdílem, že rzdíl se pčítá pr každý ukazatel z definvanéh bdbí ke stejnému ukazateli v rce předchzím. Pr ukazatele na hranici pčátku zvlenéh bdbí je tat hdnta rvna hdntě vlastníh ukazatele - hdnta ukazatele z předchzíh rku = 0. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 15

16 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Pdíl k celku - celek reprezentuje seskupení XXX. Výsledkem funkce je pdíl hdnty každéh ukazatele ve všech seskupeních, k celkvé sumě zvlenéh seskupení XXX v rámci jedntlivých rků ve zvleném bdbí. Pdíl ke křeni seskupení - výsledkem funkce je pdíl hdnty každéh ukazatele v rámci seskupení, k hdntě téhž ukazatele u křene strmu rzpadu. Pdíl k nadřazenému - výsledkem je pdíl hdnty ukazatele u plžky ve strmu k hdntě téhž ukazatele přímé nadřízené plžky. Pzn. Tat funkce ztrácí význam při pužití vypnutí zbrazení d strmu a plně ji nahrazuje funkce Pdíl ke křeni seskupení. Řazení záznamů Pr sestavu lze definvat mžnst řazení záznamů buď dle názvu subjektu neb pdle určité hdnty (ukazatele, uživatelské funkce pr určitu přílhu a rk. Dále lze nastavit způsb řazení záznamů (vzestupně, sestupně) a způsb zbrazení výsledků (ve strmvé struktuře neb ne) Filtrace zbrazvaných záznamů Filtrace je implementvána z důvdu mžnéh velkéh pčtu plžek určitých typů subjektů (příspěvkvé rganizace územně správních celků, bce). Zde je mžné nastavit výběr pr interval hdnt ukazatele neb uživatelské funkce pr určitu přílhu a rk Tlačítk Pdílvý ukazatel Pmcí tht tlačítka lze definvat pdílvé ukazatele viz kapitla Tlačítk Genervání grafu Mdul bsahuje pdpru zbrazení výsledku d grafu za využití prstředků prgramvéh rzhraní pskytvanéh aplikací MS Excel. K nastavení výstupu d grafu služí nabídka Genervání grafu (viz Obrázek 14) přístupná z tlačítka Genervat graf v nástrjvé liště. Obrázek 14 nabídka Genervání grafu Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 16

17 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mžnsti nastavení budu následující: Frmát grafu bude mžné vybrat si mezi základními typy grafů (slupcvý, pruhvý, spjnicvý a bdvý). Dále je mžn zadat výstupní frmát grafu (MS Excel neb brázek ve frmátu.gif) Typ zbrazení v tét části může uživatel vybrat zbrazení všech ukazatelů pr zvlený subjekt (vlba subjektu se prvádí pmcí tlačítka Zvlit ) neb zvlené subjekty pr vybraný ukazatel. Dále lze vybrat typ vynášených hdnt (Vlastní hdnta ukazatele, Výsledek uživatelské funkce). Odhad dalšíh vývje uživatel si v tét nabídce může vybrat typ dhadu (lineární, lgaritmický, expnenciální ) a peridu dhadu (rky) Tlačítk Exprt Mdul pdpruje exprt zbrazenéh výsledku d prstředí MS Excel. Uživateli je tak dána mžnst výsledek si dále upravvat a využívat metdy a funkce, které nejsu v rámci mdulu dstupné Tlačítk Tisk Pmcí tht tlačítka lze zbrazenu sestavu vytisknut Tlačítk Dplňkvé infrmace výstupní sestavě Tímt tlačítkem může uživatel zbrazit suhrnné infrmace sestavě jak je pčet řádků celkem, pčet filtrvaných řádků a sučet hdnt filtrvaných řádků, tak aby nemusel uživatel tyt hdnty zjišťvat manuálně. Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 17

18 MF - infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Průzkumník pdezření V rámci tét funkce je mžné prvést detailní analýzu zjištění zadaných v přílze č.1 v rámci zpracvání rčních zpráv. Okn pr detailní analýzu (viz Obrázek 15) se zbrazí p kliknutí na tlačítk. Uživatel má mžnst p nastavení parametrů sestavy (výběr přílhy, seskupení a rku) prvádět následující akce: Řazení záznamů pdle vybraných slupců (kliknutím na hypertextvý dkaz v názvu slupce) Zbrazení rční zprávy vybranéh předkladatele (kliknutím na hypertextvý dkaz ve slupci Název rgánu veřejné správy, který zjištění známil) bude implementván v další verzi systému Pr vybraná zjištění získat sumární infrmace pmcí tlačítka. Prvést tisk zbrazené sestavy zjištění pmcí tlačítka. Obrázek 15 Okn Průzkumník pdezření Manuál mdulu pr vyhdncvání rčních výsledků finančních kntrl 18

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Plánování směn verze 2.1, revize 03

Plánování směn verze 2.1, revize 03 Plánvání směn verze 2.1, revize 03 Ing. Antnín Vecheta Email: t254@seznam.cz Pžadavky na pčítač: 1) Operační systém: MS Windws Vista neb nvější (nutné) 2) Prcesr: Intel i5 (dpručení) 3) Paměť: 4GB (dpručení)

Více

Odpisy a opravné položky pohledávek

Odpisy a opravné položky pohledávek Odpisy a pravné plžky phledávek E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Ppis... 3 Účetní perace (1.1.1.2), vzr Odpisy a pravné plžky...

Více

Mimořádná účetní uzávěrka

Mimořádná účetní uzávěrka Mimřádná účetní uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Ppis... 3 Průběh mimřádné účetní uzávěrky... 3 Mimřádná účetní uzávěrka

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Instalace a technické informace

Instalace a technické informace Dkumentace k mdulu MdleKREM Samstatný mdul MdleKREM umžňuje zbrazit (vyučujícím i studentů) mdel průchdu studenta vyučvaným kurzem a t jak v grafické pdbě (využívající znalstní mdel GLIKREM - GuideLine

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee S Sm maazzáán níí p p vviin nn něě zzvveeřřeejjň ň vvaan néé iin nff rrm maaccee E Ed diittaaccee

Více

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností

Helios Orange Plugin Zadávání vlastností Helis Orange Plugin Zadávání vlastnstí 2015 BürKmplet, s.r.. Obsah Zadávání vlastnstí... 3 Definice... 3 Skupiny... 3 Definice vlastnstí... 4 Knfigurace... 6 Zadávání a zbrazvání vlastnstí... 6 Editační

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování

Návod k vyplňování formulářů - vyúčtování Seznam frmulářů služeb Návd k vyplňvání frmulářů - vyúčtvání v P přihlášení d aplikace je třeba zvlit nabídku Finanční vypřádávání a VP a pté pdnabídku Seznam frmulářů. V hrní části kna se nabízí filtr,

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Upomínky a kontroly E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Upmínky a kntrly E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 6) Upmínky... 3 Evidence a tisk upmínek (1.3.3.1)... 3 Kntrla phledávek a psílání

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - subverze 1.28 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - subverze 1.28 01.06.2016 Ddatek k manuálu subverze 1.28 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Zbrazení značky slžky... 4 4. Načítání seznamů (datagridů)... 4 5. Název

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 PwerPint a Access v příkladech Pachner - p výběru tématickéh celku se bjeví kn se zadáním úlhy: ppis jedntlivých dílčích krků p animvaných tázkách jedntlivých dílčích krků uživatel abslvuje test na prvěření

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší

- Aplikace je napsána v C#.NET, je instalována na webovém serveru - Data jsou ukládána v databázi MS-SQL 2005 a vyšší Prdukt: je aplikace pr správu ICT prjektvých záměrů a ICT prjektů. Je zpracvána na základě analýzy a specifikace pžadavků cílvých uživatelů. PMS - Aplikace pr řízení prjektvých záměrů a prjektů je nástrj

Více

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s.

Novinky a změny POEM. verze Copyright 2012 VIAVIS a.s. Nvinky a změny POEM verze 5.3 16. 7. 2012 Cpyright 2012 VIAVIS a.s. Obsah 1. Obecné změny v POEM verze 5.3... 3 2. Nvinky a změny v jedntlivých mdulech... 5 2.1. Prjekty... 5 2.2. Partneři... 5 2.3. Kalendář...

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

MS Word pro administrátory projektů Základy

MS Word pro administrátory projektů Základy MS Wrd pr administrátry prjektů Základy Knání kurzu financván z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační čísl: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Roční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s.

Roční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i o n a l a. s. Rční uzávěrka E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 10) Ppis... 3 Průběh rční uzávěrky... 3 Rční uzávěrka (1.1.1.8)... 3 Kntrly před uzávěrku...

Více

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz

Informace pro deklarantskou veřejnost o nových funkcích v aplikaci e-vývoz Infrmace pr deklarantsku veřejnst nvých funkcích v aplikaci e-vývz Dne 27. června 2017 bude distribuvána a nasazena nvá verze aplikace NCTS/ECS klient (dále jen aplikace ), ve které budu zapracvány některé

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.34.2 Release ntes Vydání: 02/2018 v 2.34.2 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Možnosti a druhy párování

Možnosti a druhy párování Mžnsti a druhy párvání E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a www.es9.cz Strana 1 (celkem 9) Autmatické hrmadné párvání... 3 Imprt bankvních výpisů (1.2.1.5)... 3 Párvání

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

Informační ikony v MarushkaDesignu

Informační ikony v MarushkaDesignu 0 Infrmační ikny v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces prodejních kontraktů Evidence bchdních aktivit Eda Evidence bchdních aktivit Prces prdejních kntraktů Tent dkument bsahuje ppis prcesu prdejních kntraktů včetně ukázky typických krků d ptvrzené bjednávky až p fakturaci. Obsah:

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO

SPARTAN DAIRY 3.0. Uživatelský manuál. Vytvořeno s podporou Interní vzdělávací agentury projekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO SPARTAN DAIRY 3.0 Uživatelský manuál Vytvřen s pdpru Interní vzdělávací agentury prjekt č. 2017FVHE/2220/47 VFU BRNO - Prgram spustíte rzkliknutím zelené ikny S (Spartan Diary 3) PO SPUŠTĚNÍ: - Na brazvce

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu k dispzici u všech prplacených prjektů

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

ReDat experience v Release notes

ReDat experience v Release notes ReDat experience v 2.35.0 Release ntes Vydání: 07/2018 v 2.35.0 rev.1 Výrbce: RETIA, a.s. Pražská 341 Zelené Předměstí 530 02 Pardubice s certifikvaným systémem řízení jaksti pdle ISO 9001 a člen AOP V

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie

Vykreslení obrázku z databázového sloupce na referenční bod geometrie 0 Vykreslení brázku z databázvéh slupce na referenční bd gemetrie OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Autorizace mapového serveru

Autorizace mapového serveru 0 Autrizace mapvéh serveru OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme mžnsti

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené.

Pozn.: v číselníku je často obsaženo více možností k výběru, ale pro program Interreg V-A ČR-Polsko jsou relevantní pouze možnosti výběru zde uvedené. Zpráva realizaci prjektu / dílčí části prjektu Pzn.: v číselníku je čast bsažen více mžnstí k výběru, ale pr prgram Interreg V-A ČR-Plsk jsu relevantní puze mžnsti výběru zde uvedené. Úvdní strana dkumentu

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook

Synchronizace kontaktů z ESO9 do MS Outlook Synchrnizace kntaktů z ESO9 d MS Outlk E S O 9 i n t e r n a t i n a l a. s. U M l ý n a 2 2 1 4 1 0 0, P r a h a Strana 1 (celkem 5) Ppis... 3 Instalace a nastavení dplňku klienta... 3 Instalace... 3

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard

Instalační manuál Desktop Security System AreaGuard SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál Desktp Security System Instalační manuál Desktp Security System Vážený uživateli,

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2018 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2018 (datum pdání d 31.7.2019) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Nvá pdání Žádsti PRV prjektvá patření Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net

Pravidla on-line výběrových řízení ENTERaukce.net Pravidla n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net (dále jen pravidla) I. Účel pravidel: Účelem těcht pravidel je pdrbně stanvit průběh realizace n-line výběrvých řízení ENTERaukce.net v elektrnické aukční

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Čipový terminál verze 3.3

Čipový terminál verze 3.3 Obsah Obsah...1 Čipvý terminál verze 3.3...2 Instalace terminálu...2 Ovládání terminálu pmcí Master čipu...3 Technické infrmace...3 Kmunikace s TM...4 Test spjení...4 Karty...5 Datum a čas...5 Časvá spínání...6

Více

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do )

Manuál k vyplnění Monitorovacích listů za rok 2017 (datum podání do ) Manuál k vyplnění Mnitrvacích listů za rk 2017 (datum pdání d 31.7.2018) Mnitrvací listy jsu k dispzici na Prtálu farmáře v zálžce Mnitring pdnikatelskéh plánu/prjektu Mnitrvací list. Mnitrvací listy jsu

Více

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium.

ZÁPISY Zápis volitelných předmětů probíhá prostřednictvím informačního systému Studium. ZÁPISY 2010 Obsah: K zápisu přineste:...- 1 - Web adresa...- 2 - Přihlášení...- 2 - Čas...- 3 - Jak si zapsat vlitelné předměty?...- 4 - Vlba předmětů... 5 - Náhled na detailní infrmace předmětech...-

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu

Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu 0 Práce s WKT řetězci v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...3-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci s WKT řetězci

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace

Publikace. 1. Spuštění modulu Publikace. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Publikace Publikace Mdul služí k přehledu a zadávání údajů publikační činnsti d centrální databáze VUT. Data jsu přizvána za účelem předávání údajů výsledcích výzkumu a vývje d Rejstříku infrmací výsledcích (RIV),

Více

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018

Obecné informace podle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), o uskutečněných kontrolách za rok 2018 Měst Vrchlabí Městský úřad Vrchlabí, kancelář starsty Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Obecné infrmace pdle 26 zákna č. 255/2012 Sb., kntrle (kntrlní řád), uskutečněných kntrlách za rk 2018 Obsah: 1. Kntrly prvedené

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu

Dotaz typu Common Info v MarushkaDesignu 0 Dtaz typu Cmmn Inf v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL TUTORIÁLU...2 2 PRÁCE S TUTORIÁLEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS TUTORIÁLU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl tutriálu V tmt tutriálu

Více

Uživatelský manuál WebActive s.r.o.

Uživatelský manuál WebActive s.r.o. Verze 7.0, 5/2011 Uživatelský manuál WebActive s.r.. Hviezdslavva 614/16 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJET (dále jen CMS WebJET) je systém pr ucelenu

Více

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER

Rádiová odečtová jednotka RFU 40. a odečtová aplikace RADIO READER Rádivá dečtvá jedntka RFU 40 a dečtvá aplikace RADIO READER Obsah 1. Odečtvá jedntka RFU 40...3 1.1. Význam symblů LED did na dečtvé jednce RFU 40:...3 1.2. Technické údaje...4 1.3. Pkyny pr pužívání...4

Více

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací

Mobilní zpravodajská aplikace idnes. A7B39PDA - Principy tvorby mobilních aplikací Mbilní zpravdajská aplikace idnes A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Autr: Marek Krátký kratkma2@fel.cvut.cz Ppis D1 Zpravdajská aplikace idnes je určena pr chytré telefny neb pr tablety. Aplikace

Více

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30

Spisová služba/elisa - Dodatek k manuálu - Verze 1.30 Spisvá služba/elisa - Ddatek k manuálu - Verze 1.30 15.05.2017 Ddatek k manuálu verze 1.30 1. Obsah 2. Filtrvací ple... 3 3. Pdrbný ppis na příjmu zásilky... 4 4. Elektrnická pdatelna... 5 4.1 Autmatické

Více

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto

Nastavení funkce pro Elektronickou evidenci tržeb EET v programu Aconto Nastavení funkce pr Elektrnicku evidenci tržeb EET v prgramu Acnt Pvinnst elektrnicky evidvat tržby (dále EET) lze nastavit pr evidenci Pkladna v mdulu Evidence a pr prgram Kasa. Pkud je pvinnst nastavena,

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Legenda v MarushkaDesignu

Legenda v MarushkaDesignu ; Legenda v MarushkaDesignu 0 OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme něklik

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Zpráva o udržitelnosti projektu

Zpráva o udržitelnosti projektu Zpráva udržitelnsti prjektu Úvdní strana dkumentu Datvá plžka Plnění Pznámka Název dkumentu Průběžná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu č. X / Závěrečná zpráva udržitelnsti individuálníh prjektu

Více

1. Předmět díla a technické požadavky

1. Předmět díla a technické požadavky Přílha č. 1 Smluvy Specifikace předmětu plnění 1. Předmět díla a technické pžadavky Zhtvitel prvede analýzu stávajícíh stavu a návrh řešení v tmt rzsahu: detailní analýza sučasnéh stavu archivu, klasifikace

Více

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům

Pravidla pro poskytování fakultativních služeb klientům Centrum sciálních služeb Jindřichův Hradec Dmv Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárku Vnitřní předpis směrnice č. 109/2014 Pravidla pr pskytvání fakultativních služeb klientům I. Obecná ustanvení

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive.

Verze 6.1, 8/2008. Uživatelský manuál. WebActive s.r.o.,hviezdoslavova 16, 400 03 Ústí nad Labem. www.webactive.cz - info@webactive. Verze 6.1, 8/2008 Uživatelský manuál WebActive s.r..,hviezdslavva 16, 400 03 Ústí nad Labem www.webactive.cz - inf@webactive.cz Úvd Cntent Management Server WebJet (dále jen CMS WebJet) je systém pr ucelenu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více