Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Programová příručka. GoPal Navigator verze 5.5"

Transkript

1 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5.5

2 GPal Navigatr verze 5.5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité infrmace...4 Ochranné známky...5 Autrská práva a záruka...5 KAPITOLA 2: ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ... 6 Ovládání v Náhledu s menu...6 Ovládání v Náhledu s mapu...8 KAPITOLA 3: OVLÁDÁNÍ NAVIGAČNÍHO SOFTWARU GOPAL... 9 Výběr prvzníh režimu...9 Jednduchý režim...9 Rzšířený režim...10 Ovládání navigačníh sftwaru...11 Navigační menu...11 Spdní lišta v náhledu s menu...12 Ruční zadávání adresy Zadání země...13 Zadání pštvníh směrvacíh čísla neb názvu místa...14 Zadání názvu ulice...14 Zadání čísla dmu...15 Zadání jiných cílů...16 Předchzí cíle...16 Mimřádné cíle...16 Oblíbené plžky...17 Cíl z mapy (puze rzšířený režim)...20 Suřadnice (puze rzšířený režim)...21 Prpčet trasy přes Detailní infrmace...21 Prpčet alternativních tras v rzšířeném režimu...22 Zahájení a zbrazení navádění k cíli...23 i

3 Prgramvá příručka Manažer trasy (puze rzšířený režim)...25 Plánvání trasy...25 Infrmace trase...28 Uzavřít trasu...30 Simulace trasy...30 Další náhledy...31 Zbrazení kmpasu...31 Náhled se šipku...32 Infrmace cestě...32 KAPITOLA 4: PŘIZPŮSOBENÍ NASTAVENÍ Specifická nastavení pr navigaci...34 Přizpůsbení mžnstí trasy...35 Přizpůsbení znázrnění...37 Přizpůsbení nastavení jazyka...41 Přizpůsbení nastavení prgramu...42 Přizpůsbení nastavení přístrje...43 Přizpůsbení mimřádných funkcí...47 Asistent nastavení...47 Přizpůsbení nastavení Quick menu...48 KAPITOLA 5: RUČNÍ INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ První pužití...49 Nvá instalace a aktualizace sftwaru...50 Přens digitálních map a dat týkajících se mimřádných cílů na paměťvu kartu...51 Přens dat d interní paměti navigačníh přístrje...52 KAPITOLA 6: INSTALACE A ZPROVOZNĚNÍ S POMOCÍ GOPAL ASSISTANT Instalace prgramu GPal Assistant...54 Pracvní plcha GPal Assistant...55 Nastavení uživatelskéh jazyka...57 Ruční akce pr výměnu dat...58 Akce přes Cntent Imprt Wizard...60 Správa stp GPS...60 Funkce Správy přístrjů a zařízení...62 Změna názvu přístrje/zařízení...62 Frmátvání externí paměťvé karty...63 Nakupvání v prtálu GPal Shpu...64 ii

4 GPal Navigatr 5.5 Kapitla 1: Úvd Uvítání Srdečně Vás vítáme a děkujeme, že jste se rzhdli ke kupi našeh přensnéh navigačníh systému. Zatímc základní způsby vládání Vašeh navigačníh přístrje a jeh dplňkvých aplikací (jak např. Travel Guide, Picture Viewer, apd.) jsu ppsány v Příručce pr uživatele přibalené k přístrji, jsu v tét příručce pjednána následující témata: Ovládání navigačníh sftwaru Přizpůsbení nastavení Instalace sftwaru a digitálních map Ovládání prstřednictvím hlasvéh zadávání (pkud je pr Váš přístrj k dispzici) Navíc získáte infrmace důležitých funkcích a vládacích pstupech přím v nápvědě Vašeh navigačníh systému. Prgramvé vybavení Vašeh přensnéh navigačníh přístrje pdléhá neustálému prcesu vývje a je mžné h bnvvat frmu bezplatných neb placených aktualizací. Infrmace tištěné v tét příručce se vztahují výlučně na rzsah funkcí Vašeh navigačníh systému v dbě jeh expedice. Pkud djde k ddatečné změně a/neb aktualizaci sftwaru a/neb hardwaru, mhu se pak zde tištěné infrmace lišit d skutečných vládacích pstupů. V tmt případě si můžete na internetvé stránce firmy Medin ( v části věnvané pdpře ( Supprt ) vyhledat aktuální verzi tét příručky, ve které jsu změny v vládání zdkumentvány. Vezměte prsím na vědmí, že výrbce zásadně nemůže převzít zdpvědnst za ztráty či škdy, ke kterým djde na základě údajů či případných mylných infrmací bsažených v tét příručce. Obsah CD/DVD Na splečně s přístrjem bdrženém CD/DVD se nacházejí všechny sftwarvé balíčky, které jsu ptřeba k prvzu Vašeh navigačníh systému, jakž i instalační subry pr dplňkvé aplikace, které musí být nainstalvány buď d paměti Vašeh navigačníh přístrje neb na Váš sbní pčítač vybavený peračním systémem Windws. Když vlžíte CD/DVD d diskvé jedntky Vašeh pčítače, tevře se autmaticky instalační asistent, který Vám bude při instalaci pmáhat. Při autmatické instalaci zvlených subrů pstupujte jednduše pdle pkynů na brazvce. Pkud se instalační asistent z CD/DVD nespustí autmaticky, je mžné nainstalvat ptřebné subry také ručně. V následujícím textu se dzvíte, které kmpnenty Vaše CD/DVD bsahuje a ve kterém adresáři externí paměťvé karty neb flash paměti Vašeh navigačníh přístrje musí být tyt kmpnenty ulženy, aby byl zajištěn bezchybný prvz. 1

5 Úvd Prvek Ppis Cílvý adresář Adbe Tat slžka bsahuje instalační subry prgramu Adbe Acrbat Reader. Tent prgram Vám umžní tevřít ve Vašem sbním pčítači vybaveném peračním systémem Windws digitální verzi tét příručky ve frmátu PDF. APD Tat slžka bsahuje data pr GPal Assistant. Assistant Installatin Licenční dhdy Manuals Map Regins AUTORUN ctimne.txt Setup Assistant Tat slžka bsahuje instalační subry pr GPal Assistant. Tat slžka bsahuje instalační subry Vašeh navigačníh sftwaru. V tét slžce jsu bsaženy licenční infrmace týkající se využívání různých služeb. Tat slžka bsahuje verzi tét příručky ve frmátu PDF a v jazyce příslušné země. Tat slžka bsahuje digitální mapy, které ptřebuje Váš navigační systém. Tat instalační infrmace/aplikace se stará t, aby se instalační asistent, který Vám pmáhá při instalaci prgramvých kmpnent, spustil autmaticky p vlžení CD/DVD. V tmt textvém subru najdete důležité infrmace bsahu tht CD/DVD, jakž i instalaci různých aplikací na tmt CD/DVD, vše v jazyce příslušné země. Tat aplikace se spustí autmaticky p vlžení CD/DVD a bude Vám pmáhat při instalaci prgramvých kmpnent. Tent prgram musí být (ručně neb s pmcí instalačníh asistenta) nainstalván na Vašem sbním pčítači v adresáři Prgramy. Tat data jsu ptřeba puze k instalaci GPal Assistant na Vašem sbním pčítači a není třeba je kpírvat ručně. Tat data jsu ptřeba puze k instalaci GPal Assistant na Vašem sbním pčítači a není třeba je kpírvat ručně. Tyt subry musí být (ručně neb s pmcí GPal Assistant) nainstalvány v adresáři My Flash Disk na externí paměťvé kartě neb ve slžce My Flash Disk > INSTALL Vašeh navigačníh přístrje. Tyt subry není třeba kpírvat. Tyt subry mhu být (ručně neb s pmcí instalačníh asistenta) nainstalvány na Vašem sbním pčítači v adresáři Prgramy > Medin GPal Assistant > Manuals. Tyt subry musí být (ručně neb s pmcí GPal Assistant) nainstalvány v adresáři MapRegins na externí paměťvé kartě neb ve slžce My Flash Disk Vašeh navigačníh přístrje. Tent subr není třeba kpírvat. Tent subr není třeba kpírvat. Tent subr není třeba kpírvat. V závislsti na verzi a vybavensti Vašeh navigačníh systému je mžné, že Vaše CD/DVD nebsahuje některé z výše jmenvaných slžek či subrů, a bsahuje některé další infrmace. Přesnější infrmace datech, která jsu ulžena na CD/DVD přilženém k Vašemu navigačnímu sftwaru, najdete na tmt CD/DVD v subru ctimne. Při vyexpedvání Vašeh navigačníh systému jsu různé kmpnenty, jak např. perační systém neb navigační sftware, již předem nainstalvány na Vašem navigačním přístrji a/neb na paměťvé kartě k němu přilžené: navigační systém můžete tedy převzít d užívání ihned p jeh vybalení, aniž byste museli prvádět ddatečné instalace. 2

6 Úvd Dpručvali bychm Vám ale, abyste si za účelem kmpletníh využití funkčnsti systému na Váš pčítač nainstalvali dplňkvé aplikace jak např. GPal Assistant neb také Adbe Acrbat Reader. Krmě th se může stát, že bude kvůli chybnému fungvání nutné některé prgramvé kmpnenty Vašeh navigačníh systému ddatečně znvu nainstalvat. Tent pstup bude ppsán v Kapitla 5: Ruční instalace a zprvznění a v Kapitla 6: Instalace a zprvznění s pmcí GPal Assistant. Systémvé pžadavky Váš přensný navigační systém je mžné za účelem (ddatečné) instalace aplikačních dat, jak např. navigačníh sftwaru, dalších digitálních map apd., připjit k běžnému sbnímu pčítači vybavenému peračním systémem Windws. K zajištění bezchybné kmunikace musí Váš sbní pčítač splňvat následující systémvé pžadavky. Pdprvané perační systémy: Windws 2000 d verze SP4, Windws XP, Vista & Windws 7 Hardware: specifikace sučasné generace pčítačů, minimální RAM 128 MB, alespň jeden vlný USB 1.1 Prt Dpručena čtečka karet pr média SD/MMC Ptřebné ddatečné prgramvé vybavení: Micrsft ActiveSync (puze pr Windws 2000/XP) za účelem prvzu přístrje jak přensnéh zařízení k Vašemu sbnímu pčítači, GPal Assistant za účelem autmatickéh přensu dat mezi navigačním přístrjem a sbním pčítačem (v případě ptřeby). Tip Pkud pracujete pd peračním systémem Micrsft Windws Vista neb Windws 7, kmunikační sftware ActiveSync neptřebujete. Systémvé subry ptřebné pr přens dat jsu integrvány ve Vašem peračním systému Windws Vista /Windws 7 již při jeh vyexpedvání. Připjte prsím Váš přístrj pmcí přibalenéh kabelu USB k Vašemu sbnímu pčítači: pté, c bude Váš navigační přístrj rzpznán jak nvě připjené zařízení, budu ptřebné vladače nainstalvány autmaticky. P úspěšné instalaci bude Váš přístrj uveden v přehledu Windws-Explrer v plžce Mbilní zařízení. Pkud jste d paměti Vašeh navigačníh přístrje ulžili ddatečné údaje, dbejte prsím na t, abyste pr přens dat měli k dispzici dstatečnu kapacitu paměti. Pkud tmu tak není, vymažte neptřebné subry. Pkud Váš sbní pčítač dpvídá těmt specifikacím, můžete za účelem výměny dat připjit Váš navigační přístrj pmcí přilženéh kabelu USB d vlnéh USB prtu sbníh pčítače. Knvence v tét příručce Ovládání Vašeh navigačníh systému je uspřádán pdle navigace uživatelů běžné u aplikačníh prgramu pr sbní pčítač. T znamená, že se plžky a příkazy prgramu vizuálně zbrazují na brazvce pčítače a mhu být přím dtud také spuštěny. Rzdílný je prti tmu samtný způsb vládání: zatímc u Vašeh sbníh pčítače spustíte určitu funkci tím, že na ní kliknete myší, Váš navigační přístrj můžete vládat buď pmcí přilženéh dtykvéh pera neb dtykem prstu přím na dtykvé brazvce Vašeh navigačníh přístrje. V následujícím ppisu prt platí: Pr vstupy, které zadáváte pmcí myši na Vašem sbním pčítači, pužíváme výraz klikněte na. Pr vstupy, které zadáváte pmcí dtykvéh pera neb prstu na dtykvé brazvce Vašeh navigačníh přístrje, pužíváme výraz ťukněte na. 3

7 Úvd Na různých místech tét příručky se dvláváme na jedntlivé plžky určité prgramvé aplikace neb na údaje cestě adresářvým strmem k subru ve Vašem sbním pčítači/ na paměťvé kartě. V dalším textu budu tyt dkazy dkumentvány následujícím způsbem: Plžky prgramu (jak např. klávesy, plžky menu neb průvdní texty zatrhávacích plíček) budu zbrazeny tučně. Specifické funkce a prgramy Vašeh navigačníh systému ( např. Travel Guide apd.) neb sbníh pčítače ( např. Windws Explrer apd.) budu zbrazeny kurzívu. Údaje týkající se adresářů a cest adresářvým strmem (na externí SD kartě neb ve flash paměti Vašeh navigačníh přístrje) budu zbrazeny kurzívu. Infrmace v tét příručce dkumentují způsb vládání navigačníh sftwaru, bjasňují graficku úpravu brazvky Vašeh navigačníh přístrje a předvádějí mžnsti výběru, které máte k dispzici u jedntlivých funkcí. V následujícím ppisu prt platí: Ppisy, které se týkají prvedení určité funkce, jsu značeny čísly a definují zárveň přadí jedntlivých pracvních krků. Ppisy, které se vztahují k různým prvkům jednh prgramvéh kna apd., jsu rvněž číslvány, a navíc ještě zbrazeny barevně. Ppisy, které vyjmenvávají různé sbě navzájem rvncenné vlby (jak je tmu i v tmt případě), jsu značeny znamínkem pr výčet. Rady a varvná upzrnění V tét příručce Vám na různých místech pskytujeme praktické rady, ppř. Vás upzrňujeme na klnsti, které by mhly narušvat bezchybný prvz Vašeh navigačníh systému. Tyt části jsu v následujícím ppisu značeny takt: Tip Tímt symblem Vás chceme upzrnit na funkce a vlastnsti, které urychlí průběh Vaší práce a ulehčí bsluhu Vašeh navigačníh systému. Pznámka Tímt symblem Vás chceme upzrnit na důležité funkce a vlastnsti, které jsu pr prvz Vašeh navigačníh systému rzhdující. Řiďte se prsím všemi těmit upzrněními, abyste se vyhnuli selháním způsbeným chybu v bsluze neb špatnými vstupy. Důležité infrmace V následujícím textu najdete důležité infrmace prvzu Vašeh navigačníh systému. Na vhdných místech budu tyt infrmace v příručce pakvány frmu pznámek a upzrnění. Z bezpečnstních důvdů nesmí řidič zadávat údaje během jízdy: všechny ptřebné údaje zadejte již před zahájením jízdy. Pkud bude zaptřebí zadané údaje během jízdy změnit, zastavte vzidl na vhdném místě (parkviště apd.). Autmbilvá termskla aneb skla patřená kvvu vrstvu silně mezují příjem signálu GPS. U většiny autmbilů se ale nachází v tmt pkvení speciální mezera, d které je mžné umístit navigační přístrj. V pačném případě je nutné namntvat běžně prdávanu anténu pr příjem GPS mim prstr pr cestující ( např. na střechu autmbilu). 4

8 Úvd U pkynů navigačníh systému se jedná dpručení: v každém případě je třeba dbát pravidel silničníh prvzu. Vezměte prsím na vědmí, že Váš navigační přístrj musí přijímat platný signál GPS, aby mhl prvést prpčet trasy z aktuální pzice. Vezměte prsím na vědmí, že Váš navigační přístrj musí být nastaven na místní časvu zónu, aby mhl u buducích prpčtů tras vypčítat správný čas příjezdu. I bez zadání cíle můžete sledvat na mapě Vaši aktuální pzici. Pkud je k dispzici, zbrazí se jmén ulice, ve které se právě nacházíte. Uvědmte si, že dčasná lkální mezení a/neb změny pravidel silničníh prvzu ( např. nejvyšší pvlená rychlst) nemhu být při plánvání trasy zhledněny: řiďte se v každém případě příslušným značením a/neb místním řízením dpravy. Vezměte prsím na vědmí, že mapvé pdklady dpvídají aktuálnímu stavu v kamžiku vyexpedvání. Výrbce tudíž nemůže zaručit, že infrmace bsažené v pdkladech jsu abslutně závazné a suhlasí se skutečným vedením silnic a/neb se značením. Ochranné známky Všechny bchdní a chranné známky jmenvané v tét příručce, a ppř. chráněné třetí stranu, pdléhají nemezeně ujednáním pdle příslušnéh platnéh práva značkách a majetkvým právům příslušných registrvaných vlastníků. Všechny zde pužité chranné známky, bchdní jména neb názvy firem jsu neb mhu být chrannými známkami neb registrvanými chrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Všechna práva, která zde nejsu výslvně pskytnuta, jsu vyhrazena. Z nepřítmnsti výslvnéh značení chranné známky pužité v tét příručce nelze vyvzvat, že název či jmén je svbzen d práv třetí strany. Windws, Windws XP, Windws 2000, Windws Vista, Windws 7 jakž i ActiveSync jsu chranné známky splečnsti Micrsft Crpratin. Acrbat a Acrbat Reader jsu chranné známky firmy Adbe Systems Incrprated. Autrská práva a záruka Cpyright 2010 Verze 5.5 Všechna práva vyhrazena. Všechny údaje v tét příručce mhu být bez předchzíh hlášení změněny a nepředstavují žádný závazek ze strany výrbce. Výrbce nepřebírá žádnu zdpvědnst za ztráty či škdy, které vzniknu na základě údajů či případných chybných infrmací bsažených v tét příručce. Jsme vždy vděčni za upzrnění na nedstatky neb za návrhy na zlepšení, abychm Vám v buducnu mhli nabídnut ještě výknnější prdukty. Tat příručka nesmí být ani jak celek, ani v částech za jakýmkli účelem reprdukvána, ukládána v paměti elektrnickéh media neb jinu frmu elektrnicky, elektricky, mechanicky, pticky, chemicky, jak ftkpie neb ve zvukvé frmě přenášena bez výslvnéh, písemnéh pvlení výrbce. 5

9 GPal Navigatr 5.5 Kapitla 2: Základy vládání Váš navigační přístrj je ihned p vybalení připraven k pužití: navigační sftware stejně jak i digitální mapy, které jsu bsaženy v základním vybavení ddávaném splečně s přístrjem, jsu na něm již předem nainstalvány. Za účelem zadání vlastních cílů navigace či individuálních uživatelských nastavení ale musíte nejprve být beznámeni se základním knceptem bsluhy Vašeh navigačníh systému; tent kncept Vám chceme představit na následujících stránkách. Pkud jste s ním již beznámeni, můžete přeskčit přím ke Kapitla 3: Ovládání navigačníh sftwaru GPal. Ovládání Vašeh navigačníh systému prbíhá zásadně ve dvu prvzních režimech: v "Náhledu s menu" a "Náhledu s mapu". Ovládání v Náhledu s menu Ilustrace: Rzšířený režim V Náhledu s menu jsu všechny funkce sftwaru uspřádány d hierarchických menu, která mhu být vyvlávána příkazvými tlačítky na dtykvé brazvce Vašeh navigačníh přístrje. Každé z těcht příkazvých tlačítek tevírá pd ním ležící úrveň menu, která umžňuje přístup zase k dalším vlbám, jenž jsu pr tt menu ppř. tut funkci relevantní. Pkud některému příkazvému tlačítku není přiřazena žádná další úrveň menu, bude prvedena přím příslušná funkce. Zde jeden příklad: Prstřednictvím příkazvéh tlačítka......máte přístup k pdřízeným menu/příkazvým tlačítkům... V rámci jedntlivých úrvní menu můžete příkazvými tlačítky, která v nich jsu k dispzici, tevírat další pdřízená menu a zase je puštět, pkud se chcete vrátit d příslušnéh hlavníh menu. Navigace v rámci menu prbíhá následvně: Pkud chcete pžadvané menu tevřít a zbrazit pdřízená menu v něm bsažená, ťukněte na příslušné příkazvé tlačítk. Pkud chcete právě tevřené pdřízené menu zavřít a vrátit se d příslušnéh hlavníh menu, ťukněte na příkazvé tlačítk. 6

10 Základy vládání Pkud chcete přeskčit na další stránku v rámci jedné úrvně menu, ťukněte na dpvídajícím způsbem ppsané příkazvé tlačítk. Na některých brazvkách jsu uvedeny seznamy s něklika mžnstmi, ze kterých si musíte jednu zvlit. Pkud si chcete nechat znázrnit plžky seznamu, které nejsu vidět, můžete znázrněnu část seznamu psuvat pmcí příkazvých tlačítek ppř. směrem nahru ppř. dlů. Aktuální pzice v rámci tht seznamu je značena na psuvné liště umístěné mezi těmit dvěma tlačítky. Na některých brazvkách můžete snížit ppř. zvýšit určitu přednastavenu hdntu. Pkud chcete snížit ppř. zvýšit tut v sučasné chvíli zbrazenu hdntu, stiskněte příkazvá tlačítka ppř.. Aktuální hdnta je znázrněna na stupnici umístěné mezi těmit dvěma tlačítky. Na některých brazvkách musíte rzhdnut, jestli mají být určitá funkce neb pracvní pstup prvedeny, neb jestli mají být strnvány. Pkud chcete prvést určitu funkci neb pracvní pstup, ťukněte na příkazvé tlačítk. Pkud chcete strnvat určitu funkci neb pracvní pstup, ťukněte na příkazvé tlačítk. 7

11 Základy vládání Ovládání v Náhledu s mapu V rámci Náhledu s mapu se zbrazují příkazvá tlačítka jakž i ukazatele stavu. Příkazvá tlačítka Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka tevřete kn nastavení Hlasitst: zde můžete nastavit hlasitst hlasvéh výstupu (navigace), klávesvéh výstupu a integrvanéh MP3 Player. Tt příkazvé tlačítk je k dispzici puze v případě, že je Váš navigační systém vybaven zařízením Bluetth handsfree (viz Návd k pužití přístrje). V režimu s rzdělenu brazvku (splitscreen, k dispzici puze ve frmátu zbrazení 480 x 272 pixelů) můžete zvlit, zda zde má být zbrazen náhled se šipku neb k přímému výběru nabídnuty mimřádné cíle. Ppis tht režimu najdete v kapitle Přizpůsbení znázrnění. Pmcí tht příkazvéh tlačítka přeskčíte z náhledu s mapu zpět d navigačníh menu. Pmcí tht příkazvéh tlačítka přepínáte náhled s mapu mezi mžnstmi 2D mapa a 3D mapa. Pmcí těcht příkazvých tlačítek můžete zvětšit ppř. zmenšit zbrazený výřez mapy. Pkud ťuknete na jedn z příkazvých tlačítek pr zm, můžete kdykliv prstřednictvím příkazvéh tlačítka přeskčit d režimu autmatickéh zmu. Pmcí tht příkazvéh tlačítka tevřete Quick menu, které bude ppsán v Přizpůsbení nastavení Quick menu. Ukazatele stavu Zde je udávána vzdálenst k dalšímu manévru. Zde je udávána ulice/silnice, na které se právě nacházíte. Zde je udávána kvalita příjmu signálu TMC. Zde je udáván stav nabití baterie. Zde je udávána kvalita příjmu signálů GPS. Zde je udávána průměrná rychlst. Zde je udávána aktuální rychlst. Zde je udáván předpkládaný čas příjezdu d cíle. Zde je zbrazena Vaše aktuální pzice v rámci výřezu mapy. Zde je udávána zbývající dba trvání jízdy d cíle. Zde je udávána vzdálenst d cíle. Zde je udáván měřítk aktuálně zbrazenéh výřezu mapy. 8

12 GPal Navigatr 5.5 Kapitla 3: Ovládání navigačníh sftwaru GPal V tét kapitle budu pjednány základní knstrukce a způsb vládání Vašeh navigačníh sftwaru. Výběr prvzníh režimu Při prvním pužití se musíte rzhdnut, v jakém režimu chcete svůj navigační přístrj prvzvat. Na výběr zde máte následující mžnsti: Jednduchý režim Jednduchý režim bsahuje všechny funkce důležité čistě pr navigaci, nemáte v něm ale mžnst předběžnéh plánvání tras či alternativníh vedení trasy a zříkáte se rvněž přídavných knfiguračních mžnstí navigačníh sftwaru. V rámci usnadnění vládání Vám navigační systém zbrazuje texty nápvědy bjasňující mžné funkční krky. Základní nastavení navigace jsu určvána v asistentvi nastavení, kteréh si můžete zvlit prstřednictvím tlačítka Asistent nastavení: asistent nastavení vyvlá vybrané mžnsti nastavení pr knfiguraci hlasitsti výstupů přístrje, navádění p trase, jakž i zbrazení v náhledu s mapu. Pr každu z těcht mžnstí existuje standardní předvlba, kteru můžete v případě ptřeby změnit. Všechna statní nastavení Vašeh navigačníh sftwaru jsu nastavena na standardní hdntu a nelze je přím změnit. Širší mžnsti sftwaru GPal Vám však jsu k dispzici prstřednictvím Quick menu v náhledu s mapu jakž i přes mžnsti trasy v plánvání trasy; v případě ptřeby je tedy můžete využívat i v jednduchém režimu. Vzhledem k jednduchému navádění uživatelů jakž i mezenému rzsahu funkcí je jednduchý režim vhdný pr začátečníky a příležitstné uživatele, kteří chtějí využívat především základní funkce navigačníh přístrje. 9

13 Hlasvé vládání Rzšířený režim V rzšířeném režimu máte nemezený přístup ke všem funkcím Vašeh přístrje a navigačníh sftwaru. Krmě jinéh je zde mžné naplánvat pžadvanu trasu d detailů, nechat si prpčítat alternativní vedení trasy s pzměněnými mžnstmi trasy či zalžit, simulvat a pr pzdější navádění k cíli ulžit trasu s více cíli. V případě ptřeby Vám navigační systém pskytne infrmace aktuální či plánvané trase, umžní uzavírku vybraných úseků trasy a zbrazí trasu neb dílčí cíle trasy v náhledu s mapu. Krmě th zde můžete definvat cíl pmcí jeh suřadnic neb přím na mapě. Jak nadstavbu k jednduchému režimu Vám v rzšířeném režimu asistent nastavení nabídne další mžnsti, jak si přizpůsbit navigační předvlby vlastním ptřebám. Prstřednictvím rzšířené nabídky pdřízených menu v menu Nastavení však můžete navigační sftware kdykliv nvě knfigurvat: krmě th si zde můžete kdykliv znvu vyvlat asistenta nastavení. Tip Prstřednictvím menu Nástrje na spdní liště náhledu s menu můžete v jednduchém i rzšířeném režimu přeskakvat z jednh režimu d druhéh. Nvé spuštění navigačníh sftwaru není zaptřebí. 10

14 Hlasvé vládání Ovládání navigačníh sftwaru P zvlení prvzníh režimu můžete navigační sftware ihned začít využívat. Na následujících stranách budu ppsány základní funkce Vašeh navigačníh sftwaru: funkce, které nejsu v jednduchém režimu k dispzici, budu dpvídajícím způsbem značeny. Tip V tét příručce je ppisván puze způsb vládání Vašeh navigačníh sftwaru. Infrmace týkající se vládání a nastavení dalších funkcí v menu Nástrje u navigačníh systému najdete v Příručce k přístrji. Pkud jste některá nastavení navigace již přizpůsbili svým individuálním ptřebám, může se následující ppis dlišvat d bsahu, který je skutečně zbrazen na Vašem systému. Navigační menu Prstřednictvím příkazvých tlačítek v navigačním menu máte neustále k dispzici následující menu a funkce služící pr výběr a prpčet pžadvané trasy (tras). Zde zadáváte nvý cíl. Zde vlíte svůj cíl z napsledy zadaných míst, kategrií mimřádných cílů neb vlastnručně vytvřených blíbených plžek. Krmě th můžete cíl definvat také pmcí jeh suřadnic neb přím na mapě (puze rzšířený režim). Jednduchý režim V jednduchém režimu máte navíc k dispzici následující příkazvé tlačítk: Zde můžete kdykliv vyvlat asistenta nastavení, s jeh pmcí změnit základní nastavení navigačníh sftwaru a nvě je upravit pr další prvz. Rzšířený režim V rzšířeném režimu máte navíc k dispzici následující příkazvá tlačítka: Zde si zbrazíte různé infrmace týkající se aktuální trasy, které můžete i dále zpracvávat, ppř. zde můžete plánvat, ukládat či načítat nvu trasu, uzavírat úseky trasy ppř. simulvat plánvanu trasu na přístrji. Pkud je navádění k cíli mmentálně aktivní, můžete prstřednictvím tht tlačítka navigaci uknčit. Tip Pkud jste d Vašeh navigačníh přístrje již zadali jeden neb více cílů, zbrazí se v blasti nad klávesami menu dvě příkazvá tlačítka s napsledy zadanými cíly. Prstřednictvím těcht příkazvých tlačítek můžete spustit přím navádění k nabídnutému cíli. 11

15 Spdní lišta v náhledu s menu Hlasvé vládání V náhledu s menu máte prstřednictvím příkazvých tlačítek na spdní liště přímý přístup k následujícím funkčním blastem navigačníh přístrje. Mapa Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka přeskčíte d náhledu s mapu. Menu Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka, které je k dispzici i v náhledu s mapu, přeskčíte d navigačníh menu. Nástrje Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka tevřete menu Nástrje, ve kterém můžete přeskakvat mezi jednduchým a rzšířeným režimem jakž i vyvlávat návdy k různým tématům. Krmě th jsu zde na výběr dplňkvé aplikace navigačníh přístrje jak např. Travel Guide, apd.: další infrmace týkající se dplňkvých aplikací najdete v Příručce k přístrji. V rzšířeném režimu máte navíc k dispzici následující příkazvé tlačítk: Nastavení Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka spustíte menu nastavení, ve kterém můžete upravvat základní nastavení Vašeh navigačníh systému. Mžnsti nastavení, které zde máte k dispzici, budu ppsány v Kapitla 4: Přizpůsbení nastavení. 12

16 Hlasvé vládání Ruční zadávání adresy Pkud chcete prpčítat trasu z Vašeh sučasnéh stanviště d pžadvanéh místa/cíle, zadejte tent cíl p zapnutí Vašeh navigačníh přístrje. V základním nastavení bude tat trasa prpčítána na základě standardních předvleb uvedených v mžnstech vlivnění trasy (viz Přizpůsbení mžnstí trasy). Pkud chcete infrmace cíli zadat ručně, ťukněte v navigačním menu na příkazvé tlačítk Zadat adresu. Pté se tevře následující brazvka: Tip V jednduchém režimu se v blasti mezi plíčkem pr název, umístěným na hrním kraji brazvky, a klávesnicí zbrazí nabízený cíl splečně s textem nápvědy bjasňujícím aktuální funkčnst. Zadání země V tmt menu je vždy přednastavena země, která dpvídá výběru jazyka instalace. Pkud plánujete navádění k cíli v zahraničí, můžete samzřejmě zvlit za cíl jinu zemi. Předpkladem je, aby ve Vašem navigačním systému byla instalvána příslušná digitální mapa. Při výběru jiné země pstupujte následvně: 1. Ťukněte na symbl vlajky v levém hrním rhu brazvky neb na příkazvé tlačítk Změnit zemi na spdní liště brazvky. Pté se tevře seznam všech zemí, jejichž digitální mapy jsu ve Vašem navigačním systému nainstalvány. 2. Ťukněte na plžku pžadvané země: tat vlba bude převzata a pté se znvu tevře brazvka pr zadání místa. Pznámka Pmcí GPal Assistant si můžete vybrat, které digitální mapy budu ulženy ve Vašem navigačním přístrji. V případě ptřeby můžete kdykliv instalvat další digitální mapy na externí paměťvu kartu neb d flash paměti Vašeh navigačníh přístrje. Další infrmace k tmut tématu najdete v Ruční akce pr výměnu dat. 13

17 Hlasvé vládání Zadání pštvníh směrvacíh čísla neb názvu místa Výběr cílvéh místa je pdle vlastníh výběru mžné prvést buď zadáním pštvníh směrvacíh čísla (PSČ) neb názvu místa: zadání PSČ bude autmaticky prpjen s dpvídajícím místem a napak. Při zadávání cílvéh místa pmcí jeh názvu neb pštvníh směrvacíh čísla pstupujte následvně: Zadejte pžadvaný název prstřednictvím alfanumerických kláves na brazvce. Ťuknutím na příkazvé tlačítk si nechte zbrazit numerické klávesy a pté jejich prstřednictvím zadejte pštvní směrvací čísl. Při zadávání názvu místa neb pštvníh směrvacíh čísla se klávesnice autmaticky přizpůsbí zadanému písmenu a nabídne k výběru již jenm příkazvá tlačítka s písmeny, jejichž pužití je na dalším místě mžné; všechna statní příkazvá tlačítka budu zabarvena šedě a na nich uvedená písmena nebude mžné zadat. Každé zadané čísl či znak můžete zase vymazat pmcí příkazvéh tlačítka. P zadání prvníh znaku se navíc v blasti mezi plíčkem pr název, umístěným na hrním kraji brazvky, a klávesnicí zbrazí tři další příkazvá tlačítka: První dvě příkazvá tlačítka nabízejí na výběr mžné cíle, které dpvídají dsavadnímu zadání. Tat nabídka se bude autmaticky přizpůsbvat zadání každéh dalšíh znaku. Pkud některá z nabídek dpvídá Vašemu pžadvanému cíli, můžete si ji ihned vybrat přím ťuknutím na příslušné tlačítk. Přes třetí tlačítk Všechny trefy tevřete v separátním kně seznam všech mžných cílů, které jsu k dispzici pr výběr. Aktuálně nabízené cíle budu přitm za účelem usnadnění rientace zbrazeny v přehledvé mapě. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Skrýt mapu zavřete zbrazení mapy, příkazvým tlačítkem Ukázat na mapě je znvu tevřete. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka tevřete aktuální trefy v náhledu s mapu, ve kterém máte k dispzici i příkazvá tlačítka pr zm či rientaci mapy prstřednictvím symblu kmpasu. Pkud chcete zavřít náhled s mapu, ťukněte na příkazvé tlačítk. Prhledejte tent seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na pžadvanu plžku: tat vlba bude převzata. Pkud nechcete prvést žádnu vlbu neb chcete zpřesnit zadání, vraťte se pmcí příkazvéh tlačítka zpět na brazvku pr zadávání znaků. P uskutečnění výběru cílvéh místa se autmaticky ukáže brazvka pr zadání názvu ulice (ppř. silnice). Zadání názvu ulice Na tét brazvce můžete pdle vlastníh výběru zadat buď název určité ulice, nechat se navést d centra zvlenéh místa aneb si zvlit některý z mimřádných cílů. Při zadávání názvu ulice pstupujte následvně: 1. Na klávesnici na brazvce přístrje ťukněte na první písmen: klávesnice se autmaticky přizpůsbí zadanému písmenu a nabídne na výběr již jenm ta příkazvá tlačítka resp. písmena, pr která existuje ve zvleném místě ulice s dpvídajícím názvem. Všechna statní příkazvá tlačítka, pr která ve zvleném místě neexistuje dpvídající název ulice, budu zabarvena šedě a na nich uvedená písmena nebude mžné zadat. 2. Pkračujte se zadáváním tak dluh, dkud jste nezadali název pžadvané ulice. Až se pžadvaný název bjeví na jednm z těcht dvu příkazvých tlačítek s předvlbami, ťukněte na příslušné tlačítk a vyberte ulici přím. Alternativně tevřete přes třetí tlačítk Všechny trefy v separátním kně seznam všech mžných cílů, které jsu k dispzici pr výběr. Prhledejte tent seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na pžad- 14

18 Hlasvé vládání vanu plžku: tat vlba bude převzata. Pkud si zde nechcete vybrat, vraťte se pmcí příkazvéh tlačítka zpět na brazvku pr zadávání znaků. P uskutečnění výběru ulice/silnice se autmaticky ukáže brazvka pr zadání dmvníh čísla. Alternativně k ručnímu zadávání názvu ulice zahajte prstřednictvím příkazvéh tlačítka D středu města 'Cílvé míst' navádění k místu, které je v pdkladech k digitálním mapám definván jak centrum zadanéh místa. Tt centrum se zbrazí v přehledvé mapě na brazvce Detailní infrmace. Další infrmace k tmut tématu najdete na následujících stránkách. V rzšířeném režimu máte navíc prstřednictvím příkazvéh tlačítka Mimřádné cíle mžnst si tevřít seznam s nabídku mimřádných cílů ve vybraném cílvém místě. Další infrmace k tmut tématu najdete v kapitle Mimřádné cíle. Zadání čísla dmu Obrazvka pr zadávání čísla dmu se tevře autmaticky pté, c jste si buď přes jedn z příkazvých tlačítek s předvlbami neb ze zbrazenéh seznamu (Všechny trefy) vybrali název ulice v cílvém místě. Na tét brazvce se Vám nabízejí následující mžnsti: Zadejte čísl dmu ručně: hned jak se bjeví pžadvané čísl dmu na jednm ze dvu příkazvých tlačítek s předvlbami, zvlte tt čísl ťuknutím na příslušné tlačítk. Alternativně tevřete v separátním kně přes třetí tlačítk Všechny trefy seznam všech dmvních čísel, která jsu k dispzici pr výběr. Prhledejte tent seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na pžadvanu plžku: tat vlba bude převzata. Pkud si zde nechcete vybrat, vraťte se pmcí příkazvéh tlačítka zpět na brazvku pr zadávání znaků. Příkazvým tlačítkem D středu ulice nasměrujete navádění k cíli d místa, které je v digitální mapě definván jak střed tét ulice. Puze rzšířený režim: Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Křižvatky můžete zadat jmén ulice/silnice, která půvdně zadanu ulici prtíná: za přesný cíl Vaší cesty pak bude pvažvána tat křižvatka. Zadejte název tét pstranní ulice/silnice přes klávesnici: až se název pžadvané ulice bjeví na jednm ze dvu příkazvých tlačítek s předvlbami, zvlte prstřednictvím příslušnéh tlačítka tut ulici přím. Alternativně tevřete v separátním kně přes třetí tlačítk Všechny trefy seznam všech dmvních čísel, která jsu k dispzici pr výběr. Aktuálně nabízené cíle budu přitm za účelem usnadnění rientace zbrazeny v přehledvé mapě. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Skrýt mapu zavřete zbrazení mapy, příkazvým tlačítkem Ukázat na mapě je znvu tevřete. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka tevřete aktuální trefy v náhledu s mapu, ve kterém máte k dispzici i příkazvá tlačítka pr zm či rientaci mapy prstřednictvím symblu kmpasu. Pkud chcete zavřít náhled s mapu, ťukněte na příkazvé tlačítk. Pmcí příkazvých tlačítek a prhledejte seznam, který se zbrazí splečně s mapu, a ťukněte na pžadvanu plžku: tat vlba bude převzata a seznam ulic se zavře. Pkud si zde nechcete vybrat, vraťte se pmcí příkazvéh tlačítka zpět na brazvku pr zadávání znaků. Uskutečněním výběru je zadávání cíle uknčen. Vybraný cíl bude zbrazen v přehledvé mapě na brazvce Detailní infrmace a navíc zde bude uvedena jeh adresa. Další infrmace k tmut tématu najdete na následujících stránkách. Pznámka Pkud je Váš navigační systém vybaven funkcí telefnníh seznamu a přístrji je znám telefnní čísl zadanéh cíle, zbrazí se navíc příkazvé tlačítk Nyní zavlat. 15

19 Hlasvé vládání Zadání jiných cílů Alternativně k ručnímu zadávání cíle pmcí místa/ulice/čísla dmu můžete Váš cíl zadat ppř. zvlit rvněž pdle jiných kritérií. Ťukněte za tím účelem v navigačním menu na příkazvé tlačítk Vyhledat jiný cíl. Předchzí cíle Váš navigační přístrj ukládá napsledy zadané cíle v seznamu Předchzí cíle, který si můžete vyvlat prstřednictvím příkazvéh tlačítka s tímt názvem. Tímt způsbem si můžete příslušné cíle znvu zvlit, aniž byste museli ještě jednu zadávat infrmace cíli. Prhledejte příslušný seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na pžadvanu plžku: vybraný cíl se zbrazí v přehledvé mapě na brazvce Detailní infrmace. Další infrmace k tmut tématu najdete na následujících stránkách. Tip Pkud dpsud nebyly zadány žádné cíle neb byl přístrj vrácen zpět d půvdníh nastavení d výrbce, nejsu zde na výběr žádné cíle. Cíle, které již nebudete dále ptřebvat, lze ze seznamu vymazat prstřednictvím příslušnéh tlačítka. Pkud chcete vymazat všechna minulá místa, ťukněte na příkazvé tlačítk Vymazat všechny umístěné na spdním kraji brazvky. Mimřádné cíle Příkazvé tlačítk Mimřádné cíle Vám pskytuje mžnst vybrat si pr prpčítání trasy přím speciální mimřádné cíle z údajů POI (Pints f Interest), ulžených v rámci digitálních map. Pmcí dalších vleb v tmt menu stanvíte, ve které kategrii má být tent mimřádný cíl vyhledán. Pznámka Rzsah ddaných dat týkajících se mimřádných cílů neb POI závisí jednak na typu přístrje a jednak na verzi Vašeh navigačníh systému: je tedy mžné, že máte v nabídce Vašeh navigačníh systému puze vybrané kategrie. 16

20 Hlasvé vládání Výběr mimřádných cílů V seznamu pr výběr mimřádných cílů jsu nabízeny následující mžnsti: Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Ukázat všechny mimřádné cíle na spdní liště brazvky tevřete kn pr výběr ze všech mimřádných cílů, které jsu k dispzici. Alternativně můžete ze seznamu vybrat rvněž jednu určitu kategrii mimřádných cílů (např. DOPRAVA). Pté, c jste na brazvce ťukli na pžadvanu kategrii, zbrazí navigační systém v rámci tét kategrie další seznam, ve kterém můžete svji předvlbu zpřesnit (např. DOPRAVA > letiště, přístav, nádraží, autpůjčvna apd.). Prhledejte tent seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na pžadvanu plžku: tat vlba bude převzata. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Ukázat všechny mimřádné cíle na spdní liště brazvky si necháte zbrazit seznam všech mimřádných cílů v rámci tét kategrie. Nezávisle na Vašem výběru zbrazí pté navigační systém brazvku Kde chcete hledat?. Pmcí příkazvých tlačítek zde zvlte jednu z následujících mžnstí: Pkud chcete zadat nvé cílvé míst, ťukněte na příkazvé tlačítk Na určitém místě. Příslušný pstup je ppsán v kapitle Ruční zadávání adresy. Pkud chcete zvlit mimřádný cíl v blízksti Vaší aktuální pzice, ťukněte na příkazvé tlačítk V klí. Na následující brazvce můžete pdle vlastníh výběru buď zadat název pmcí alfanumerické klávesnice neb si prstřednictvím příkazvéh tlačítka Ukázat všechny mimřádné cíle nechat zbrazit seznam všech mimřádných cílů tét kategrie, které se nacházejí ve Vašem klí. Pkud chcete hledat mimřádné cíle, které leží v bezprstřední blízksti dalšíh průběhu Vaší aktuální trasy, ťukněte na příkazvé tlačítk Pdél cesty. Na následující brazvce můžete pdle vlastníh výběru buď zadat název pmcí alfanumerické klávesnice neb si prstřednictvím příkazvéh tlačítka Ukázat všechny mimřádné cíle nechat zbrazit seznam všech mimřádných cílů tét kategrie, které se nacházejí pdél Vaší cesty. Pkud chcete zvlit mimřádný cíl na aktuálně zvleném cílvém místě, ťukněte na příkazvé tlačítk V cílvém místě. Na následující brazvce můžete pdle vlastníh výběru buď zadat název pmcí alfanumerické klávesnice neb si prstřednictvím příkazvéh tlačítka Ukázat všechny mimřádné cíle nechat zbrazit seznam všech mimřádných cílů tét kategrie, které se nacházejí v klí cílvéh místa. Pžadvaný mimřádný cíl bude zbrazen v přehledvé mapě na brazvce Detailní infrmace a navíc zde bude uvedena jeh kmpletní adresa a telefnní čísl (pkud byly ulženy). Další infrmace k tmut tématu najdete na následujících stránkách. Tip V rzšířeném režimu mhu být mimřádné cíle vybírány i přím při zadávání nvéh cíle. V tmt případě se ale výběr mimřádnéh cíle vztahuje výhradně na zadané cílvé míst. Oblíbené plžky Pmcí příkazvéh tlačítka Oblíbené plžky můžete čast pužívané cíle ukládat d paměti Vašeh navigačníh přístrje. Tyt blíbené plžky je pak v buducnu mžné vyvlávat přím, takže ruční zadávání tht cíle není již dále zaptřebí. 17

21 Hlasvé vládání Vlžení blíbené plžky Při prvním pužití Vašeh navigačníh přístrje (neb p jeh inicializaci) nejsu v přístrji ulženy žádné blíbené plžky. Při vytváření nvé blíbené plžky pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Oblíbené plžky v menu Vyhledat jiný cíl. Pté se bjeví brazvka s menu Oblíbené plžky. 2. Ťukněte na příkazvé tlačítk Nvá blíbená plžka umístěné na spdním kraji brazvky: tevře se brazvka Nvá blíbená plžka, na které si můžete vybrat z následujících mžnstí: Pkud jste již zadali více různých cílů, můžete si napsledy zadaný cíl vyvlit přím prstřednictvím příkazvéh tlačítka na hrním kraji brazvky. Pkud jsu pr výběr k dispzici ještě další předchzí cíle, můžete si prstřednictvím příkazvéh tlačítka Předchzí cíle tevřít seznam těcht cílů. Pkud ťuknete na jeden z těcht cílů, ukáže se zvlený cíl na brazvce Detailní infrmace. Zadání uknčete na brazvce Detailní infrmace příkazvým tlačítkem. Ťukněte na příkazvé tlačítk Zadat adresu, pkud chcete zadat cíl/blíbenu plžku ručně pmcí zadávacích menu pr Země, Měst/PSČ, Ulice, a Čísl dmu. Příslušný pstup je ppsán v kapitle Ruční zadávání adresy. Ťukněte na příkazvé tlačítk Mimřádné cíle, pkud chcete zvlit cíl/blíbenu plžku v rámci pžadvané kategrie mimřádných cílů. Tent pstup bude ppsán v kapitle Mimřádné cíle. Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Aktuální pzice, pkud chcete své mmentální stanviště ulžit k blíbeným plžkám. Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Suřadnice, pkud chcete zadat suřadnice pr cílvé míst/blíbenu plžku. Tent pstup bude ppsán v kapitle Suřadnice (puze rzšířený režim). Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Cíl z mapy, pkud chcete cílvé míst/blíbenu plžku zadat ručně v náhledu s mapu. Tent pstup bude ppsán v kapitle Cíl z mapy (puze rzšířený režim). Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Telefnní seznam (pkud je pr Váš přístrj k dispzici), pkud chcete cílvé míst/blíbenu plžku vybrat z údajů telefnníh seznamu. 3. P dknčení výběru ppř. zadávání se bjeví brazvka pr zadání názvu blíbené plžky. 4. Přes klávesnici na brazvce zadejte název tét blíbené plžky a zadání uknčete příkazvým tlačítkem. Vyvlání blíbené plžky Pté, c už jste vlžili jednu neb více blíbených plžek, můžete ji(je) vyvlat přím v menu Oblíbené plžky. Pstupujte následvně: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Oblíbené plžky. Pté se zbrazí seznam bsahující dpsud vlžené blíbené plžky. 2. Prhledejte příslušný seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na pžadvanu plžku: vybraný cíl se zbrazí v přehledvé mapě na brazvce Detailní infrmace. 3. Zadání uknčete příkazvým tlačítkem. Pté prběhne prpčet trasy d tht cílvéh místa. 18

22 Hlasvé vládání Výmaz všech blíbených plžek V případě ptřeby můžete vymazat všechny blíbené plžky, které jsu ulženy ve Vašem navigačním přístrji, a sice ťuknutím na příkazvé tlačítk Vymazat všechny umístěné na spdním kraji brazvky; pté budu v seznamu blíbených plžek vymazány všechny záznamy. Pznámka Pkud vrátíte navigační přístrj zpět d půvdníh nastavení d výrbce, budu rvněž vymazány všechny ulžené blíbené plžky. Editace blíbených plžek V případě ptřeby můžete jedntlivé blíbené plžky ze seznamu editvat v menu Oblíbené plžky tak, že je přejmenujete, přidělíte jim vlastní symbl, ulžíte je jak dmácí adresu neb jejich záznam vymažete. Pkud chcete editvat některu z blíbených plžek, ťukněte na příslušné příkazvé tlačítk náhledu se seznamem. Pté se tevře brazvka Editvat blíbenu plžku. v Při přejmenvávání vybrané blíbené plžky pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Název. Pté se znvu bjeví brazvka pr zadání názvu blíbené plžky. 2. Aktuální název v případě ptřeby vymažte prstřednictvím příkazvéh tlačítka. 3. Přes klávesnici na brazvce zadejte název tét blíbené plžky a zadání uknčete příkazvým tlačítkem. Změněný název blíbené plžky bude nyní převzat d zbrazení na brazvce Editvat blíbenu plžku a v seznamu blíbených plžek. Při přidělvání nvéh symblu vybrané blíbené plžce pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Symbl. Pté se bjeví brazvka Zvlit symbl. 2. Pmcí příkazvých tlačítek a prhledejte seznam, který se zbrazí splečně s mapu, a ťukněte na pžadvanu plžku: tat vlba bude převzata a seznam ulic se zavře. Změněný symbl bude nyní převzat a pužíván na brazvce Editvat blíbenu plžku, v seznamu blíbených plžek jakž i v náhledu s mapu. Pmcí příkazvéh tlačítka Jak dmácí adresu, umístěnéh na spdním kraji brazvky, si můžete vybranu blíbenu plžku ulžit jak tzv. dmácí adresu: dmácí adresu bude pté mžné vybrat za cíl přím přes první tlačítk předvlby v navigačním menu. Tímt způsbem lze určitu čast pužívanu cílvu pzici (jaku je například Vaše bydliště neb sídl Vaší firmy) vlit přím a bez dalšíh zadávání. Ťukněte na příkazvé tlačítk Jak dmácí adresu umístěné na spdním kraji brazvky. Pté bude tét plžce přiřazen symbl. Tat plžka bude nyní pužívána jak první tlačítk předvlby v navigačním menu a jak první nabídka v menu Oblíbené plžky. 19

23 Hlasvé vládání Pznámka Jelikž je dmácí adresa, pkud byla definvána, neustále k dispzici přes první tlačítk předvlby v navigačním menu, není již nabízena na výběr v seznamu Předchzí cíle. Dmácí adresa patří v zásadě k blíbeným plžkám a je prt vždy nabízena na prvním místě v menu Oblíbené plžky. Pkud ťuknete v menu Oblíbené plžky na příkazvé tlačítk Vymazat všechny, vymaže se tím i Vaše dmácí adresa a v případě ptřeby bude třeba ji zadat znvu. Při vkládání nvých blíbených plžek dbejte prsím na t, že je nemůžete ukládat pd stejným názvem, jak máte ulženu dmácí adresu. Menu Editvat blíbenu plžku navíc nabízí mžnst výmazu vybrané blíbené plžky. Ťukněte za tímt účelem na příkazvé tlačítk Vymazat umístěné na spdním kraji brazvky. Tat plžka bude vymazána ze seznamu. Tip Uvědmte si, prsím, že vymazané blíbené plžky není mžné bnvit. Pužívejte prt funkci výmazu puze v případě, že příslušnu blíbenu plžku již pravdu neptřebujete. V pačném případě budete muset tut plžku znvu zadávat. Cíl z mapy (puze rzšířený režim) Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Cíl z mapy tevřete v navigačním sftwaru zbrazení mapy za účelem ručníh zadání cíle přím na mapě. Tímt způsbem definujete cílvé míst přím bez zadávání pdle ppisu v předchzích kapitlách. Při zadávání cílvéh místa přím v náhledu s mapu pstupujte následvně: 1. Ťukněte na pžadvanu pzici v rámci zbrazenéh výřezu mapy. V případě ptřeby nejprve prstřednictvím symblu kmpasu přepněte náhled s mapu a přibližte si výřez mapy na pžadvané měřítk. 2. Vybraná pzice bude v mapě značena symblem. Na hrním kraji brazvky Vám navigační systém navrhne cílvé míst, které dpvídá značené pzici. Pkud bude mžné určit jednznačně cíl (např. mimřádný cíl), zbrazí se jeh adresa v záhlaví. Pkud bude nalezen vícer mžných jednznačných cílů, zbrazí se celkvý pčet navrhvaných cílů a čísl určující pzici zbrazenéh cíle v rámci navržených mžnstí (příklad: 3/12 je značení pr Cíl č.3 ze 12 cílů, které jsu k dispzici). Prhledejte tent seznam mžných cílů pmcí příkazvých tlačítek a umístěných na spdním kraji brazvky. Pkud nebyl mžné určit žádný jednznačný cíl, zbrazí se v záhlaví suřadnice. 3. Ťukněte na příkazvé tlačítk Detailní infrmace, abyste si zbrazili aktuální cíl v přehledvé mapě na brazvce Detailní infrmace: pkud jsu pr tent cíl k dispzici údaje adrese, budu rvněž zbrazeny. Pkud chcete zahájit prpčítávání trasy k tmut cíli, ťukněte na příkazvé tlačítk umístěné na spdním kraji brazvky. Další infrmace týkající se brazvky Detailní infrmace najdete v kapitle Prpčet trasy přes Detailní infrmace. 20

24 Hlasvé vládání Suřadnice (puze rzšířený režim) V příslušném pdřízeném menu se nabízí mžnst zadání cíle pmcí stupňů zeměpisné délky a šířky. Při ručním zadávání suřadnic pstupujte následujícím způsbem: 1. Pmcí numerické klávesnice zadejte pžadvaný stupeň zeměpisné šířky ve tvaru desetinnéh čísla určujícíh úhlvý stupeň: za účelem rzčlenění pužívejte vždy desetinnu čárku (příklad: 49,36 bude interpretván jak zeměpisné šířky). Zadání uknčete příkazvým tlačítkem : na následující brazvce budete vyzváni k zadání stupně zeměpisné délky v desetinném tvaru. Tip Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Šedesátkvý umístěnéh na spdním kraji brazvky můžete zadat suřadnice alternativně také v šedesátkvém tvaru: na příslušné brazvce zadejte suřadnice pžadvané pzice d dpvídajících plíček pr stupně, blukvé minuty a blukvé sekundy. Navíc můžete pmcí příkazvých tlačítek S<>J (zeměpisná šířka) resp. V<>Z (zeměpisná délka) v levém hrním rhu brazvky přepínat mezi suvislstí s rvníkem a nultým pledníkem. 2. Číslicemi na klávesnici zadejte pžadvaný stupeň zeměpisné délky: pdle výběru prvedenéh při zadávání zeměpisné šířky je zde aktivván zadávání buď v desetinném neb šedesátkvém tvaru. Zadání uknčete příkazvým tlačítkem. Tím je zadávání suřadnic uknčen: cíl se splečně se stupni zeměpisné šířky a délky znázrní v přehledvé mapě na brazvce Detailní infrmace. Prpčet trasy přes Detailní infrmace P zadání a výběru cíle se bjeví brazvka Detailní infrmace. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka umístěnéh na spdní liště zahájíte prpčítávání navádění k cíli. Krmě th se zde nabízejí následující mžnsti: Pr rychlejší rientaci bude vybraný cíl zbrazen v přehledvé mapě. Pkud ťuknete na přehledvu mapu neb na příkazvé tlačítk, tevře se náhled s mapu. Prstřednictvím příkazvých tlačítek pr zm můžete pdle ptřeby zvětšit/zmenšit výřez mapy. Příkazvým tlačítkem se vrátíte zpět na detailní infrmace. Vedle přehledvé mapy se zbrazí zadaná adresa. Pkud jste cíl definvali prstřednictvím suřadnic, zbrazí se tyt suřadnice. Pkud je pr tent cíl ulžen telefnní čísl a funkce telefnu je u Vašeh navigačníh přístrje k dispzici, můžete nyní prstřednictvím příkazvéh tlačítka Nyní zavlat zavlat d cílvéh místa. V případě ptřeby můžete prstřednictvím příkazvéh tlačítka Parkvat blízk přesměrvat navádění k cíli k parkvišti pr veřejnst v blízksti cílvéh místa. P spuštění funkce zbrazí navigační sftware seznam všech relevantních plžek mimřádných cílů z kategrie Aut & Dprava > Parkvání: prhledejte příslušný seznam prstřednictvím příkazvých tlačítek a a ťukněte na pžadvanu plžku; zvlená plžka bude převzata na brazvku Detailní infrmace. Pmcí příkazvéh tlačítka Přidat k blíbeným můžete tent cíl ulžit ke svým sbním blíbeným plžkám d paměti Vašeh navigačníh přístrje. Tent pstup je ppsán v kapitle Oblíbené plžky. Následující mžnsti jsu k dispzici puze v rzšířeném režimu: 21

25 Hlasvé vládání Pmcí příkazvéh tlačítka Další cíl můžete navádění k cíli rzšířit jeden neb vícer dalších cílů. Tent pstup je ppsán v kapitle Zpracvání plžek v seznamu tras. Pmcí příkazvéh tlačítka Mžnsti trasy můžete přizpůsbvat různé parametry pr navádění k cíli. Tent pstup je ppsán v kapitle Přizpůsbení mžnstí trasy. Prpčet alternativních tras v rzšířeném režimu V rzšířeném režimu si můžete krmě standardní trasy nechat prpčítat dvě další navádění k cíli, cž Vám umžní ještě přesnější naplánvání trasy. Ťukněte za tímt účelem na příkazvé tlačítk Prpčítat alternativy, které se p vypčítání standardní trasy bjeví na spdní liště brazvky. Prstřednictvím příkazvých tlačítek 1 a 2 získáte bezprstřední infrmaci délce trasy stejně jak i předpkládané dbě jízdy. Pmcí tlačítka i si můžete nechat zbrazit pdrbnsti příslušné trase. V případě ptřeby máte mžnst změnit mžnsti vlivnění trasy pr standardní i bě alternativní trasy. Pstupujte následvně: 1. Ťukněte na tlačítk i u pžadvané trasy (standard, alternativa 1 neb 2). 2. Ťukněte na příkazvé tlačítk Mžnsti trasy umístěné na spdní liště brazvky. 3. Změňte u vybrané trasy mžnsti vlivnění trasy pdle vlastní ptřeby (viz kapitla Specifická nastavení Vašeh navigačníh sftwaru). 4. Ťuknutím na příkazvé tlačítk se vraťte zpět k pdrbnstem trase. 5. Ťukněte znvu na příkazvé tlačítk. Trasa nyní bude nvě prpčítána: infrmace délce trasy a dbě jízdy budu aktualizvány a bude mžné je prvnat s infrmacemi týkajícími se bu dalších tras. Pmcí tlačítka Infrmace cíli, umístěnéh na spdní liště brazvky, si můžete nechat zvlený cíl zbrazit v kně Infrmace cíli: vedle přehledvé mapy se zbrazí zadaná adresa. Pmcí příkazvéh tlačítka Přidat k blíbeným můžete tent cíl ulžit ke svým sbním blíbeným plžkám d paměti Vašeh navigačníh přístrje. Tent pstup je ppsán v kapitle Oblíbené plžky. Ťuknutím na příkazvé tlačítk pusťte infrmace cíli. 22

26 Hlasvé vládání Zahájení a zbrazení navádění k cíli P zahájení navádění přejde Váš navigační systém d náhledu s mapu. Zde se zbrazí prpčítaná trasa a prvná reálný čas s Vaší aktuální pzicí. V režimu rzdělené brazvky (splitscreen) v náhledu s mapu bude prpčítaná trasa zbrazena následujícím způsbem: Trasa bude zbrazena ve výřezu mapy rientvaném směrem na sever. Zbrazení mapy můžete pdle ptřeby přestavvat pmcí příkazvéh tlačítka z dvjrzměrnéh d trjrzměrnéh náhledu. K dispzici máte následující režimy zbrazení: Mapa bude zbrazena ve dvjrzměrném náhledu. Pkud jste v menu Nastavení > Zbrazení > Směrvání 2D mapy nastavili náhled mapy na Mapa ve směru jízdy, bude se mapa rientvat vždy d směru jízdy. Pkud jste v menu Nastavení > Zbrazení > Směrvání 2D mapy nastavili náhled mapy na Mapa ve směru sever, bude mapa zrientvána vždy směrem na sever. Pkud jste zvlili mžnst Optimalizván, bude se mapa při nízké úrvni přiblížení (tzn. minimálním zvětšení v rámci výřezu) táčet na sever a při vyské úrvni přiblížení (tzn. velkém zvětšení v rámci výřezu) pak d směru jízdy (viz také Přizpůsbení znázrnění). V režimu 3D mapa bude mapa naklpena a zbrazena ve trjrzměrném náhledu. Trjrzměrné zbrazení je vždy rientván d směru jízdy. Tip V případě ptřeby můžete aktuální výřez mapy ručně psunvat: ťukněte za tím účelem na určité míst na mapě, tt míst přidržte a psuňte h pžadvaným směrem: výřez mapy se autmaticky přizpůsbí nvé pzici. Pkud chcete znvu vycentrvat výřez mapy pdle své aktuální pzice, ťukněte na příkazvé tlačítk (Aktivvat autzm). Výřez mapy se bude zbrazvat na pravé straně brazvky. Na levé straně máte u rzdělené brazvky na výběr dvě mžnsti: Pkud je aktivván tlačítk mimřádných cílů, můžete si prstřednictvím bu nad ním umístěných tlačítek přím zvlit jeden ze dvu nejbližších mimřádných cílů. Prstřednictvím menu Nastavení > Zbrazení > Mimřádné cíle > Splitscreen můžete určit, které kategrie mimřádných cílů mají být zbrazvány. Pkud je aktivván tlačítk se šipku, bude navádění k cíli krmě mapy ještě navíc názrně ujasněn pmcí náhledu se šipku: ve chvíli, kdy se blíží další manévr, bude šipka svým tvarem udávat směr, kterým bude tent manévr veden. Vzdálenst k dalšímu manévru bude graficky znázrněna přibližvacím slupkem vedle šipky. 23

27 Hlasvé vládání V rámci výřezu mapy bude plánvaná trasa zbrazena mdře. V případě ručně neb autmaticky zadané bjížďky dpravní zácpy bude náhradní trasa zbrazena červeně. Na hrním kraji brazvky bude název ulice/silnice, na které se právě nacházíte. Před každým manévrem se směr dalšíh navádění k cíli ukáže prstřednictvím náhledu se šipku a také udáním vzdálensti k dalšímu manévru. Státní silnice a dálnice budu krmě barevnéh značení rvněž značeny prstřednictvím svéh čísla. Vaše aktuální pzice bude na mapě vyznačena symblem. Na infrmační liště na spdním kraji zbrazené mapy najdete údaje aktuální a průměrné rychlsti (k dispzici puze ve frmátu zbrazení 480 x 272 pixelů), vzdálensti d cíle cesty, zbývající dbě trvání jízdy a času příjezdu d cíle (viz také kapitla Ovládání v Náhledu s mapu). Pžadvaný stupeň zvětšení/přiblížení mapy si můžete upravit v menu Nastavení > Zbrazení > Autzm (viz kapitla Přizpůsbení znázrnění). V případě ptřeby můžete zvětšení/přiblížení výřezu mapy ručně přizpůsbit svým pžadavkům pmcí příkazvých tlačítek a. Aktuální měřítk bude v mapě zbrazen. V zbrazení mapy budu pmcí symblů vyznačeny mimřádné cíle jak např. čerpací stanice, dpčívadla, apd. Prstřednictvím menu Nastavení > Zbrazení > Mimřádné cíle > Mapa můžete určit, které kategrie mimřádných cílů mají být zbrazvány. Krmě vizuálníh navádění k cíli budu všechny manévry paralelně také hlašvány mluvenými pkyny. Pkud jste v menu Nastavení > Nastavení řeči > Mluvená hlášení aktivvali příslušné mžnsti, budu i názvy ulic, pkyny týkající se směru a/neb dpravní infrmace znamvány prstřednictvím hlasvéh výstupu. Hlasvé výstupy můžete během navádění k cíli upravvat následujícím způsbem: Ťukněte na příkazvé tlačítk umístěné v levém hrním kraji brazvky: pté se tevře menu nastavení Hlasitst, ve kterém si můžete individuálně nastavit hlasitst navigace i klávesvéh výstupu. Zde nastavená hlasitst platí pr výstup přes interní reprduktr i pr výstup d sluchátek Vašeh navigačníh přístrje. Příkazvými tlačítky a si můžete pdle individuálních ptřeb sedm stupňů snížit neb zvýšit hlasitst příslušných výstupů. Na nejnižším stupni je hlasitst výstupu příslušnéh signálu na nule (zvuk je vypnut). Pznámka Nastavení hlasitsti budu ulžena a při dalším spuštění Vašeh navigačníh přístrje bude hlasitst výstupů dpvídat těmt ulženým nastavením. 24

28 Hlasvé vládání Manažer trasy (puze rzšířený režim) Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Manažer trasy v navigačním menu máte mžnst předem plánvat a simulvat trasy, vyžádat si infrmace týkající se aktuální trasy neb přesměrvat navádění k cíli tím, že ručně uzavřete určité úseky cesty. Plánvání trasy Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Plánvání trasy máte mžnst předem naplánvat trasu neb již naplánvanu trasu ddatečně změnit a/neb ptimalizvat. Krmě th Vám tt menu nabízí mžnst ulžení předdefinvaných (vícebdvých) tras, které čast pužíváte, a jejich pzdějšíh načtení. Zadání výchzí pzice a připjení dalších cílů Ve stavu expedice nejsu ve Vašem navigačním přístrji ulžena žádná místa, která by mhla být pužita jak výchzí pzice pr nvu trasu. Při vytváření výchzíh bdu trasy pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Přidat cíl umístěné na spdní liště brazvky. Pté se tevře menu Nvý cíl. 2. Zde se nabízejí následující mžnsti: Pkud jste již zadali dmácí adresu, můžete tut adresu zvlit přím prstřednictvím levéh příkazvéh tlačítka nad klávesami menu. Pkud máte k dispzici pr výběr nějaká minulá místa, můžete si prstřednictvím pravéh příkazvéh tlačítka Předchzí cíle, umístěnéh nad klávesami menu, tevřít seznam s těmit cíli. Pkud ťuknete na jeden z těcht cílů, ukáže se zvlený cíl na brazvce Detailní infrmace. Ťukněte na příkazvé tlačítk Zadat adresu: zadání cíle je ppsán v kapitle Ruční zadávání adresy. Ťukněte na příkazvé tlačítk Mimřádné cíle: výběr mimřádnéh cíle je ppsán v kapitle Výběr mimřádných cílů. Ťukněte na příkazvé tlačítk Oblíbené plžky: zadání blíbené plžky je ppsán v kapitle Vlžení blíbené plžky. Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Aktuální pzice: Vaše aktuální pzice bude využita jak nvý výchzí bd plánvané trasy. Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Suřadnice: zadání suřadnic je ppsán v kapitle Suřadnice (puze rzšířený režim). Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Cíl z mapy: zadání cíle v náhledu s mapu je ppsán v kapitle Cíl z mapy (puze rzšířený režim). Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Telefnní seznam (pkud je pr Váš přístrj k dispzici): vládání telefnníh seznamu je ppsán v Příručce k přístrji. Zadaný cíl nyní bude převzat a zbrazen jak vrchní plžka seznamu v menu Plánvání trasy. Pr zadání dalších cílů ťukněte znvu na příkazvé tlačítk Přidat cíl: zadání dalšíh cíle prběhne stejným způsbem (viz výše). P uknčení zadání bude nvý cíl zbrazen jak další cíl v seznamu v menu Plánvání trasy. Opakujte tent pstup při zadávání dalších cílů, které pak budu v přadí svéh zadávání připjvány k seznamu. Pkud jste si ulžili více než tři cíle, můžete jejich seznam prhledávat pmcí příkazvých tlačítek a. Pkud v tmt seznamu ťuknete na některý z cílů, zbrazí se Vám v přehledvé mapě na bra- 25

29 Hlasvé vládání zvce Detailní infrmace splečně s ulženými údaji týkajícími se adresy. Příkazvým tlačítkem se vrátíte zpět d menu Plánvání trasy. Zpracvání plžek v seznamu tras V případě ptřeby můžete jedntlivé plžky v seznamu tras mazat aneb můžete měnit průběh trasy změnu přadí jedntlivých plžek v seznamu. Při výmazu plžky ze seznamu pstupujte následujícím způsbem: Ťukněte na příkazvé tlačítk pr příslušný cíl: záznam bude vymazán ze seznamu. Pkud se u tht cíle nejednal knečný cíl předdefinvané trasy, psunu se všechny p něm následující cíle jednu pzici dpředu. Pznámka Vymazané záznamy cílů není mžné bnvit. V případě ptřeby budete muset tent cíl zadat znvu. Při úpravě přadí plžek v seznamu a z ní vyplývající změně celkvéh průběhu předdefinvané trasy pstupujte následujícím způsbem: Ťukněte na příkazvé tlačítk neb příslušející k vybranému cíli: záznam se v seznamu psune jednu pzici nahru neb dlů a výsledná trasa bude přesměrvána v suladu s tut změnu. Optimalizace trasy Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Optimalizvat trasu můžete překntrlvat aktuální trasu a vytvřit c mžná nejefektivnější navádění k cíli: přadí zadaných cílů bude stanven tak, aby vznikla časvě c nejkratší cesta. Tip Vezměte prsím na vědmí, že ptimalizace bude prvedena puze v případě, že trasa zahrnuje krmě výchzí/cílvé pzice ještě alespň dva další cíle. Váš navigační systém navíc pr ptimalizaci využívá přímu vzdálenst vzdušnu čaru. Optimální vedení trasy se v praxi může lišit d tht tereticky ptimálníh navádění k cíli; z th důvdu h lze pvažvat puze za návrh. Ulžení a načtení předdefinvané trasy Pkud navádění p některé z tras ptřebujete častěji, můžete si tut trasu ulžit ve Vašem navigačním přístrji a pzději ji znvu načíst. Při ukládání aktuálníh plánvání trasy pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Načíst/Ulžit. Pté se tevře brazvka Načíst a ulžit trasu. 2. Ťukněte na příkazvé tlačítk Ulžit aktuální trasu umístěné na spdní liště brazvky. Pté se zbrazí displej pr zadání názvu trasy. 3. Pmcí klávesnice na brazvce zadejte název a zadání uknčete příkazvým tlačítkem. P uknčení zadání se tat trasa zbrazí v seznamu na brazvce Načíst a ulžit trasu. Při načítání určité plžky z tht seznamu v libvlném kamžiku pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Načíst/Ulžit. Pté se tevře brazvka Načíst a ulžit trasu. 26

30 Hlasvé vládání 2. Ťukněte na určitu plžku v zbrazeném seznamu: pté se bjeví brazvka se zbrazenu mapu a infrmacemi týkajícími se příslušnéh plánvání trasy. 3. Pkud chcete zahájit navádění k cíli dpvídající tmut naplánvání trasy, ťukněte na příkazvé tlačítk. Pkud si v tmt seznamu nechcete vybrat žádnu trasu, vraťte se příkazvým tlačítkem zpět na brazvku Načíst a ulžit trasu. Pkud již některé z ulžených plánvání trasy nebudete pzději ptřebvat, ťukněte na příslušné příkazvé tlačítk : příslušná plžka bude vymazána ze seznamu. Změna naplánvané trasy V případě ptřeby můžete trasu také ddatečně pzměnit. Pstupujte přitm následvně: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Načíst/Ulžit. Pté se tevře brazvka Načíst a ulžit trasu. 2. Ťukněte na určitu plžku v zbrazeném seznamu: pté se bjeví brazvka se zbrazenu mapu a infrmacemi týkajícími se příslušnéh plánvání trasy. 3. Pmcí příkazvých tlačítek zde zvlte jednu z následujících mžnstí: Prstřednictvím příkazvéh tlačítka se vrátíte zpět na brazvku Načíst a ulžit trasu, aniž byste prvedli jakukliv změnu. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Zpracvat tevřete brazvku Plánvání trasy: zde máte k dispzici všechny funkce ppsané na předchzích stránkách (přidat cíl, změnit přadí, vymazat cíle, apd.). Prstřednictvím příkazvéh tlačítka přejmenvat tevřete znvu brazvku pr zadávání názvu: změňte příslušný název a zadání ptvrďte příkazvým tlačítkem. Změněný název bude nyní převzat v seznamu na brazvce Načíst a ulžit trasu. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka vymazat dstraníte tut trasu z Vašeh navigačníh systému. Tent pstup není mžné vrátit zpět. Příkazvým tlačítkem uknčíte změny plánvané trasy. Zahájení naplánvané trasy P spuštění prpčtu plánvané trasy prstřednictvím příkazvéh tlačítka zbrazí navigační sftware brazvku, na které budete dtázáni, z jaké pzice má být plánvaná trasa prpčítávána: je mžné, že Vaše aktuální pzice nesuhlasí s ulženým výchzím bdem trasy a plánvání trasy je tmu třeba přizpůsbit. Zde se nabízejí následující mžnsti: Příkazvým tlačítkem Aktuální pzice GPS určíte jak výchzí bd plánvané trasy svji aktuální pzici. Prpčet tét standardní trasy bude pté aktualizván: v případě ptřeby můžete prstřednictvím příkazvéh tlačítka Prpčítat alternativy nechat vypčítat dvě alternativní vedení plánvané trasy. Pmcí tlačítka Infrmace cíli si můžete zvlený cíl nechat zbrazit v kně lnfrmace cíli. Pkud chcete zahájit navádění k cíli pdle zvlenéh plánvání trasy, ťukněte na příkazvé tlačítk. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Zadat nvý výchzí bd zadáte pr tut trasu nvý výchzí bd. Zde se nabízejí následující mžnsti: Pkud již byl zadán nějaký cíl (neb dmácí adresa), můžete h vybrat přím prstřednictvím levéh tlačítka umístěnéh nad klávesami menu. Pkud jsu pr výběr k dispzici ještě další předchzí cíle, můžete si prstřednictvím pravéh příkazvéh tlačítka Předchzí cíle tevřít seznam těcht cílů. Výběr cíle z tht seznamu je ppsán v kapitle Předchzí cíle. Ťukněte na příkazvé tlačítk Zadat adresu: zadání cíle je ppsán v kapitle Ruční zadávání adresy. 27

31 Hlasvé vládání Ťukněte na příkazvé tlačítk Mimřádné cíle: výběr mimřádnéh cíle je ppsán v kapitle Výběr mimřádných cílů. Ťukněte na příkazvé tlačítk Oblíbené plžky: zadání blíbené plžky je ppsán v kapitle Vyvlání blíbené plžky. Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Aktuální pzice: Vaše aktuální pzice bude využita jak nvý výchzí bd plánvané trasy. Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Suřadnice: zadání suřadnic je ppsán v kapitle Suřadnice (puze rzšířený režim). Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Cíl z mapy: zadání cíle v náhledu s mapu je ppsán v kapitle Cíl z mapy (puze rzšířený režim). Ťukněte na příkazvá tlačítka Více > Telefnní seznam (pkud je pr Váš přístrj k dispzici): vládání telefnníh seznamu je ppsán v Příručce k přístrji. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka První cíl plánvání trasy zahájíte prpčet plánvané trasy: Pkud Vaše aktuální pzice dpvídá výchzí pzici trasy, bude rvnu prveden prpčet. Pkud Vaše aktuální pzice nedpvídá výchzí pzici trasy, prpčítá navigační sftware nejprve navádění k naplánvané výchzí pzici a pté zahájí navigaci p plánvané trase. Prstřednictvím příkazvéh tlačítka zahájíte navádění k cíli tét trasy. Infrmace trase Pmcí tlačítka Infrmace trase tevřete plánvanu trasu v přehledvé mapě. Pmcí příkazvých tlačítek p levé straně můžete upravit zbrazení mapy následujícími způsby: Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka si zbrazíte prpčítanu trasu z výchzíh bdu až d cílvé blasti. Výchzí pzice bude přitm značena symblem, aktuální stanviště symblem, cíl(cíle) symblem : pkud byl naplánván více cílů, zbrazí se číslvány. Prpčítaná trasa mezi Vaším stanvištěm/výchzím bdem a cílem/cíly se zbrazí mdře. Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka si zbrazíte cílvý bd v náhledu s mapu. Naplánvaná trasa se zbrazí mdře a vede d aktuálníh výřezu mapy. Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka si zbrazíte výchzí pzici Vaší trasy v náhledu s mapu. Naplánvaná trasa se zbrazí mdře a vede z aktuálníh výřezu mapy pryč. Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka si zbrazíte vaše aktuální stanviště v náhledu s mapu. Nezávisle na zvleném zbrazení můžete prstřednictvím příslušných příkazvých tlačítek libvlně měnit měřítk výřezu mapy či mapu ručně psunvat. Krmě th se Vám prstřednictvím příkazvých tlačítek na spdní liště brazvky nabízejí následující mžnsti: Ppis cesty Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Ppis cesty tevřete brazvku se stejným názvem, na které budu v jednm seznamu zbrazeny všechny infrmace cestě suvisející s aktuální neb plánvanu trasu. Z ppisu cesty můžete zjistit, které ulice/silnice musíte na cestě k Vašemu cíli prjet. Všechny infrmace trase budu splečně s údaji vzdálenstech ukázány v rámci jednh seznamu a díky tmu služí jak přehled manévrů na plánvané cestě. Pkud není mžné ukázat kmpletní plánvanu trasu na jediné brazvce, můžete tent seznam prcházet pmcí příkazvých tlačítek a. 28

32 Hlasvé vládání Pr lepší rientaci jsu vyznačeny hraniční přechdy d dalších zemí. Pkud chcete ppis cesty pustit, vraťte se prstřednictvím příkazvéh tlačítka s nabídku infrmací trase. zpět d menu Dpravní situace Pmcí tét funkce si můžete nechat zbrazit seznam dpravních infrmací aktuálně přijatých Vaším navigačním systémem a tyt pak cíleně vyvlávat. Při knfiguraci příjmu dpravních infrmací pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Dpravní situace: pté se tevře brazvka Dpravní situace. 2. Ťukněte na příkazvé tlačítk Nastavení umístěné ve spdní části brazvky: pté se tevře menu Nastavení TMC v Nastavení prgramu Vašeh navigačníh systému. 3. Upravte si příjem služeb TMC pdle vlastní ptřeby: tent pstup je ppsán v kapitle Přizpůsbení nastavení prgramu. Pznámka Kvalita příjmu signálu TMC bude zbrazena ukazatelem v náhledu s mapu jakž i na brazvce Dpravní situace. Pkud je příjem narušen, nemůže Vás navigační systém přijímat žádná dpravní hlášení. P knfiguraci nastavení vysílače TMC můžete využívat dstupné služby dpravních infrmací. Při zbrazvání aktuálních infrmací dpravní situaci pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Dpravní situace: pté se tevře brazvka Dpravní situace. V seznamu, který k tét brazvce náleží, se zbrazí napřed dpravní hlášení týkající se Vaší trasy: tyt plžky jsu značeny červenu značku (např. ). Přadí těcht záznamů závisí na vzdálensti příslušné dpravní situace d Vašeh stanviště. Ve spdní části seznamu budu navíc zbrazeny i výsledky, které neleží na vaší trase: tyt plžky jsu značeny šedým symblem (např. ) a jsu seřazeny pdle abecedy. Seznam dpravních hlášení můžete prhledávat pmcí příkazvých tlačítek a. 2. Pkud chcete některé dpravní hlášení zbrazit v detailním náhledu, ťukněte na příslušnu plžku v zbrazeném seznamu: v textu tht dpravníh hlášení je udána cesta, příslušný úsek, typ dpravní kmplikace jakž i délka dpravní zácpy či mezenéh prvzu. Pkud tat dpravní kmplikace bude mít vliv na dbu trvání Vaší cesty (dpravní zácpa, váznucí dprava), ukáže se navíc i předpkládaná časvá ztráta. 3. Pkud chcete zbrazit umístění překážky v prvzu v náhledu s mapu, ťukněte na příkazvé tlačítk : výřez mapy si zde můžete pdle ptřeby přiblížit. Pkud chcete pustit náhled s mapu, ťukněte na příkazvé tlačítk. 4. Pkud dpravní kmplikace leží přím na Vaší aktuální trase, můžete si prstřednictvím příkazvéh tlačítka Ukázat náhradní trasu nechat vypčítat bjížďku tét překážky v prvzu. Pkud je tat mžnst aktivvána, bude náhradní trasa vypčítána autmaticky a navádění k cíli bude přesměrván pdle ptřeby. Pkud nemůže být prpčtena žádná náhradní trasa, zmizí sice varvný symbl z Vaší mapy, ale příslušnu dpravní kmplikaci relevantní pr Vaši trasu si je i nadále mžné vyvlat v náhledu se seznamem; v náhledu s dpravním varváním pak máte mžnst znvu zadat prpčítávání náhradní trasy. Pkud chcete pustit náhled se seznamem Dpravní situace, vraťte se prstřednictvím příkazvéh tlačítka zpět d menu s nabídku infrmací trase. 29

33 Hlasvé vládání Mžnsti trasy Pmcí příkazvéh tlačítka Mžnsti trasy můžete přizpůsbvat různé parametry pr navádění k cíli. Tent pstup je ppsán v kapitle Přizpůsbení mžnstí trasy. Přizpůsbvány mhu být následující mžnsti: Vlba dpr. prstředku Typ trasy Objížďka Přívzy Dálnice Silnice s pplatkem Pkud chcete pustit mžnsti trasy, vraťte se prstřednictvím příkazvéh tlačítka menu s nabídku infrmací trase. zpět d Uzavřít trasu Na plánvané trase může eventuálně djít také k dpravním kmplikacím, které v dbě plánvání trasy (ještě) nebyly známy a prt nemhly být zhledněny v jejím prpčtu. V tmt případě máte mžnst během navádění p trase ručně uzavřít úsek cesty, který následuje na trase za Vaší aktuální pzicí, a nechat si prpčítat na zvlenu vzdálenst náhradní trasu; tímt způsbem se můžete vyhnut příslušné překážce v prvzu a zárveň nadále využívat navigačních služeb Vašeh přístrje. Při uzavírce určitéh úseku trasy pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Uzavřít trasu: pté se tevře brazvka Délka uzavírky trasy. 2. V seznamu zvlte pžadvanu vzdálenst: pkud pžadvaná vzdálenst nestjí v aktuálně viditelné části seznamu, můžete tent seznam prcházet prstřednictvím příkazvých tlačítek a. Vybírat můžete z následujících mžnstí: 100/500 m, 1/2/5/10/15/25 km. 3. P dknčení výběru délky uzavírky se tevře brazvka Začátek uzavírky trasy: Zde si můžete zvlit, v jaké vzdálensti d Vaší aktuální pzice má být trasa uzavřena. Krmě aktuální pzice (plžka: Ihned) máte na výběr následující mžnsti: 100/500 m, 1/2/5/10/15 km P určení délky uzavírky a Vaší vzdálensti d ní prpčítá Váš navigační systém náhradní trasu a autmaticky přejde d náhledu s mapu: navádění k cíli bude aktualizván a přesměrván. Symbl v náhledu s mapu značuje míst, d kteréh byla trasa uzavřena: Okliku vedená trasa bude v náhledu s mapu značena červeně. Na knci náhradní trasy se Váš navigační systém vrátí zpět na půvdně plánvanu trasu a pkračuje v navádění k cíli. Při rušení uzavírky určitéh úseku trasy pstupujte následujícím způsbem: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Uzavřít trasu: pté se tevře brazvka Uzavřít trasu. 2. Ťukněte na příkazvé tlačítk : aktuální uzavírka/y bude/u zrušena/y. Pkud chcete pustit uzavírku trasy, vraťte se prstřednictvím příkazvéh tlačítka menu s nabídku Manažer trasy. zpět d Simulace trasy V případě ptřeby můžete naplánvanu trasu simulvat: při simulaci se bude v náhledu s mapu zbrazvat a prvádět navádění k cíli včetně všech manévrů: navádění k cíli se dehrává zásadně v reálném čase na základě všech mezení pvlené rychlsti, která jsu pr příslušné úseky zadána. Jedntlivé manévry budu dkumentvány jednak vizuálně na brazvce a jednak zvukvými pkyny Vašeh navigačníh systému. Během simulace máte následující mžnsti: Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Zastavit simulaci můžete simulaci ve kterémkliv kamžiku uknčit. Na brazvce se pět ukáže mapa s vyznačením Vaší aktuální pzice. 30

34 Hlasvé vládání Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Další manévr můžete během simulace přeskčit vždy až k dalšímu manévru za účelem zkrácení navádění v reálném čase. Časvé údaje týkající se dby trvání cesty budu příslušně přizpůsbeny. Navíc máte p celu dbu simulace k dispzici všechny statní funkce Vašeh navigačníh systému. Další náhledy Krmě náhledu s menu a náhledu s mapu nabízí navigační sftware v jednduchém i rzšířeném režimu další mžnsti zbrazení, které je mžné vyvlat prstřednictvím Quick menu v náhledu s mapu. Nastavení Quick menu budu ppsána v kapitle Přizpůsbení nastavení Quick menu. Zbrazení kmpasu V rámci kmpasu se ukáže Vaše aktuální pzice v suvislsti se čtyřmi hlavními světvými stranami; z důvdu lepší rientace bude sever značen barevně. Navíc bude k Vaší pzici udána i zeměpisná šířka a délka ve stupních, blukvých minutách a blukvých sekundách. Nasměrvání kmpasu stejně jak zbrazené stupně zeměpisné šířky a délky jsu z důvdu usnadnění přesné rientace neustále aktualizvány. V zásadě ale platí, že přesnst měření resp. přesnst údajů závisí na kvalitě přijmu signálu GPS: z tht důvdu je kvalita přijmu GPS udávána také frmu hdnty HDOP ve stejnjmenném pli. A vedle symblu je udáván pčet satelitů, jejichž signál je v sučasné chvíli přijímán. Ve spdní části kna jsu na infrmační liště zbrazeny všechny statní údaje týkající se aktuální trasy (jak např. rychlst, vzdálenst, vypčítaná dba trvání cesty, apd.). Tip Váš navigační systém využívá pr určení přesné pzice signály více satelitů. V blasti mezi těmit satelitními signály může dcházet k překrývání, čímž se snižuje přesnst měření. Hdnta HDOP (míra zhršení hrizntální přesnsti určení plhy) udávaná v kmpasu ppisuje přesnst měření v rámci hrizntální dvjrzměrné mapy. Pkud se tyt hdnty phybují v blasti d 6, je zaručena dstatečná přesnst měření, u hdnt vyšších než 6 se pstupně zvyšuje nebezpečí dchylek. 31

35 Hlasvé vládání Pznámka Pkud je pr aktuální úsek trasy ulžena infrmace mezení nejvyšší pvlené rychlsti, zbrazí se v levém rhu symblem : varvání frmu hlasvéh výstupu bude prveden puze v případě, že byla v menu Nastavení > Knfigurvat speciální funkce aktivvána mžnst Varvání při překrčení rychlsti, v menu Nastavení > Nastavení jazyka > Mluvená hlášení mžnst Dpravní upzrnění a navíc byla překrčena rychlst zadanu hdntu. Náhled se šipku V náhledu se šipku, který je k dispzici i v režimu s rzdělenu brazvku (splitscreen) u náhledu s mapu, budete naváděni nezávisle na mapě puze systémem šipek. Náhled se šipku pskytuje následující infrmace: Šipku je ukazván aktuální směr jízdy. Ve chvíli, kdy se blíží další manévr, udává šipka svým tvarem směr, kterým bude tent manévr veden. U některých manévru mhu být v případě ptřeby znázrněny i vedlejší silnice; hlavní trasa je ale v každém případě jasně vyznačena. Vzdálenst k dalšímu manévru je graficky znázrněna přibližvacím slupkem vedle šipky: čím více se k manévru blížíte, tím výše se zaplňuje vnitřek tht slupku. Díky tmu můžete dbře dhadnut skutečnu vzdálenst k manévru s hledem na Vaši aktuální rychlst. Na hrním kraji brazvky je značena ulice/silnice, na které se právě nacházíte, a vzdálenst, kteru na tét ulici/silnici musíte urazit, než dspějete k dalšímu manévru. Státní silnice a dálnice budu krmě barevnéh značení rvněž značeny prstřednictvím svéh čísla. Těsně před manévrem se zbrazení přepne: nyní bude zbrazena vzdálenst k manévru stejně jak ulice/silnice neb směr, d kterých budete p manévru navedeni. Ve spdní části kna jsu na infrmační liště zbrazeny všechny statní údaje týkající se aktuální trasy (jak např. rychlst, vzdálenst, vypčítaná dba trvání cesty, apd.). Infrmace cestě V náhledu Infrmace cestě, který můžete knfigurvat a vyvlávat prstřednictvím Quick menu v náhledu s mapu (viz Přizpůsbení nastavení Quick menu), jsu zbrazvány následující infrmace týkající se aktuálníh navádění k cíli: Nejvyšší pvlená rychlst Průměrná rychlst Ujetá cesta Dba jízdy 32

36 Hlasvé vládání Tyt infrmace se vztahují ke všem cestám abslvvaným d psledníh vrácení infrmací cestě d půvdníh (nulvéh) stavu (viz níže). Pkud chcete infrmace jedné specifické trase, musíte před zahájením navádění k cíli vrátit infrmace cestě d nulvéh stavu. Ťukněte za tímt účelem na příkazvé tlačítk : všechny hdnty budu vráceny na 0 a měření bude zahájen znvu d začátku. Pznámka Hdnty v infrmacích cestě se vrátí autmaticky zpět na 0 v případě, že Váš navigační přístrj nepřijal p dbu dvu hdin žádný platný balíček dat GPS. 33

37 GPal Navigatr 5.5 Kapitla 4: Přizpůsbení Nastavení Specifická nastavení pr navigaci P zvlení prvzníh režimu si můžete v menu Nastavení vyvlat asistenta nastavení, který Vás krk za krkem prvede důležitými nastaveními. V jednduchém režimu asistent umžňuje přizpůsbení puze určitých nastavení a všechna statní nastaví na standardní hdnty. V rzšířeném režimu mhu být nastavení měněna a přizpůsbvána individuálním ptřebám nejen v asistentvi, ale i kdykliv ddatečně v menu Nastavení. Menu Nastavení tevřete příkazvým tlačítkem, které je v rzšířeném režimu k dispzici na spdním kraji brazvky v navigačním menu. Pznámka V jednduchém režimu nemáte přímý přístup ke všem mžnstem nastavení navigačníh sftwaru. V náhledu s mapu sice můžete přizpůsbit Quick menu tak, abyste mhli bsluhvat vybraná menu nastavení (viz Přizpůsbení nastavení Quick menu), tt řešení se ale nedpručuje. Na výběr zde máte následující menu pr nastavení: Mžnsti trasy Znázrnění Nastavení jazyka Nastavení prgramu Nastavení přístrje Knfigurvat speciální funkce Asistent nastavení V následujícím textu budu ppsána menu nastavení, která zde máte k dispzici, stejně jak v nich nabízené mžnsti nastavení. V rzšířeném režimu můžete zvlená nastavení kdykliv znvu změnit. 34

38 Přizpůsbení mžnstí trasy Přizpůsbení nastavení V tmt menu přizpůsbujete prpčet a vedení trasy Vašim aktuálním sbním ptřebám. Uvědmte si, že mžnsti trasy jsu splu prvázány: při výběru jednh typu budu statní mžnsti trasy autmaticky deaktivvány. P vyvlání menu Mžnsti trasy musíte nejprve určit, pr kteru trasu chcete tyt mžnsti přizpůsbit. Na výběr máte následující trasy: Aktivní trasa Zde určíte mžnsti vlivnění u aktuálně prpčítané a právě aktivní trasy. Standard Zde určíte mžnsti vlivnění trasy tak, jak budu v buducnsti pužívány pr prpčet standardní trasy. Alternativa 1/Alternativa 2 Zde určíte mžnsti vlivnění trasy tak, jak mají být v buducnsti pužívány pr prpčet alternativníh vedení trasy. Prstřednictvím příkazvých tlačítek v menu Mžnsti trasy můžete zvlit pžadvanu trasu, u které chcete přizpůsbit mžnsti jejíh vlivnění. V zásadě máte na výběr následující mžnsti: Vlba dpr. prstředku Osbní autmbil Prpčet trasy je ptimalizván pr sbní autmbily. Při tmt nastavení platí pravidla silničníh prvzu: becně lze pužít všechny silnice, jednsměrné silnice/ulice jsu však sjízdné puze v jednm určitém směru. Pěší zóny becně nejsu přím dstupné, vydán bude dpvídající hlášení. Pmalé vzidl Prpčet trasy je určen pr všechna vzidla, která jsu díky své knstrukci limitvána na určitu nejvyšší pvlenu rychlst (jak např. nákladní autmbily neb autbusy). S výjimku přizpůsbenéh prfilu rychlsti platí stejné údaje jak u mžnsti sbní autmbil (viz výše). Chdec Prpčet trasy je ptimalizván pr chdce (mžné d kruhu 50 km d sučasné pzice): při prpčtu trasy jsu brány v úvahu i cesty pr pěší a cyklistické stezky, jednsměrné ulice mhu být pužívány v bu směrech, pěší zóny jsu přím dstupné. Prpčítávána je vždy nejkratší trasa, bjíždění dpravní zácpy je zásadně neaktivván. Pužívání dálnic a silnic s pplatkem je vylučen, příslušné mžnsti trasy jsu autmaticky deaktivvány (viz pzději). Jízdní kl Prpčet trasy je ptimalizván pr cyklisty (mžné d kruhu 50 km d sučasné pzice): při prpčtu trasy jsu brány v úvahu i cyklistické stezky, pěší zóny jsu přím dstupné. Prpčítávána je vždy nejkratší trasa, bjíždění dpravní zácpy je zásadně neaktivván. Pužívání dálnic a silnic s pplatkem je vylučen, příslušné mžnsti trasy jsu autmaticky deaktivvány (viz pzději). Mtcykl Prpčet trasy je ptimalizván pr mtcyklisty. Při tmt nastavení platí pravidla silničníh prvzu: becně lze pužít všechny silnice, jednsměrné silnice/ulice jsu však sjízdné puze v jednm určitém směru. Pěší zóny becně nejsu přím dstupné, vydán bude dpvídající hlášení. Při prpčtu trasy bude trasa vedena mim dálnice. 35

39 Přizpůsbení nastavení Typ trasy Krátká Prpčet trasy je ptimalizván vzhledem k délce cesty: vypčtena a nabídnuta bude vždy nejkratší trasa. Clever Rutes (v závislsti na verzi) P zvlení plžky Clever Rutes Vám v zásadě bude rvněž zprstředkvávána ta nejrychlejší trasa. Navigační přístrj přitm ale využije speciální infrmace týkající se hustty dpravy, které jsu zaznamenány v mapvých pdkladech: dpravní uzle, u kterých se v dbě prpčtu trasy předpkládá rizik výskytu dpravní zácpy, budu vynechány. Míst th bude vypčítána alternativní bjížďka těcht dpravních uzlů, ptimalizvaná pdle prudu dpravy. Rychlá Prpčet trasy je ptimalizván vzhledem k dbě trvání cesty: vypčtena a nabídnuta bude vždy nejrychlejší trasa. Objížďka Úsprná Prpčtená trasa představuje kmbinaci nejrychlejší a nejkratší trasy: v tmt případě se jedná úsprnu trasu. Žádná Objížďka dpravní zácpy není aktivvána: při navádění p trase nebude brán zřetel na aktuální dpravní infrmace (TMC). Ruční zadání Pkud je aktivván ruční zadávání bjížďky dpravní zácpy, budete na nejbližší dpravní kmplikaci, která leží na Vaší trase a má vliv na dbu trvání Vaší cesty, upzrněni varvným symblem v náhledu s mapu. Přívzy Autmatické zadání Pkud je aktivván autmatické zadávání bjížďky dpravní zácpy, prpčítá navigační sftware autmaticky v pzadí pdle dstupných dpravních infrmací náhradní trasu, která se vyhýbá dpravním kmplikacím ležícím na Vaší půvdní trase a vlivňujícím dbu trvání Vaší cesty. Pkud prpčítané náhradní trasy pvedu k větší časvé ztrátě, než jaká hrzí při setrvání na půvdní trase, zbrazí systém dpvídající upzrnění. Využívat Při prpčtu trasy bude brán v úvahu pužívání přívzů. Vyhýbat se Pkud je mžné trasu prpčítat tak, aby nevyužívala přívzy, bude se prpčet trasy přívzům vyhýbat. Dálnice Vylučit Při prpčtu trasy bude pužívání přívzů vylučen. Pkud nebude v tmt případě mžné trasu prpčítat, budete vyzváni k revizi mžnstí trasy. Využívat Krmě místních kmunikací a kresních a státních silnic budu při prpčtu trasy brány v úvahu především dálnice. 36

40 Přizpůsbení nastavení Vyhýbat se Pkud je mžné trasu prpčítat tak, aby nevedla p dálnici, budu při prpčtu trasy brány v úvahu puze místní kmunikace a kresní a státní silnice. Vylučit Při prpčtu trasy bude pužívání dálnic vylučen. Zhledněny budu v každém případě puze místní kmunikace a kresní a státní silnice. Silnice s pplatkem Využívat Při prpčtu trasy budu brány v úvahu silnice s pplatkem. Vyhýbat se Pkud je mžné trasu prpčítat tak, aby nevedla p silnicích s pplatkem, bude se prpčet trasy těmt silnicím vyhýbat. Vylučit Při prpčtu trasy bude pužívání silnic s pplatkem vylučen. Pkud nebude v tmt případě mžné trasu prpčítat, budete vyzváni k revizi mžnstí trasy. Tip Přestže digitální mapy dpvídají v dbě expedice přístrje aktuálnímu stavu, nemůže být zaručen, že v nich jsu zaznamenány pravdu všechny silnice s pplatkem. Přizpůsbení znázrnění V tmt menu přizpůsbujete způsb znázrnění na dtykvé brazvce Vašeh navigačníh systému svým individuálním ptřebám. Na výběr zde máte následující mžnsti: Náhled s mapu Puze mapa V režimu Puze mapa se během manévru i nadále zbrazuje mapa. Šipka ukazující směr manévru je ve zmenšenině prmítnuta d mapy. Náhled se šipku V režimu Náhled se šipku se navádění p trase zbrazuje výlučně prstřednictvím šipek ukazujících směr manévru, aniž by se ale zbrazvala mapa. Náhled se šipku je mžn aktivvat rvněž prstřednictvím Quick menu. Vypnut mapu V režimu Vypnut mapu se na dtykvé brazvce nebjevují žádné infrmace: navádění k cíli prbíhá výlučně prstřednictvím hlasvých pkynů. Splitscreen V režimu Splitscreen je zbrazvání rzdělené: zatímc se na pravé straně brazvky zbrazuje mapa, můžete se na levé straně rzhdnut mezi náhledem s mimřádnými cíli neb se šipku. V náhledu s mimřádnými cíli jsu k přímému výběru nabídnuta dvě nejbližší mimřádná místa, v náhledu se šipku se zbrazuje navádění k cíli prstřednictvím šipek ukazujících směr manévru. Mapa a šipka V režimu Mapa a šipka přechází zbrazení během manévru dynamicky z náhledu s ma- 37

41 Přizpůsbení nastavení pu d náhledu se šipku. P uknčení manévru se znázrnění přepne zase zpět d Náhledu s mapu. Mapa a splitscreen V režimu Mapa a splitscreen přechází zbrazení během manévru dynamicky z náhledu s mapu d náhledu s dělenu brazvku. P uknčení manévru se znázrnění přepne zase zpět d Náhledu s mapu. Denní / nční design Autmatické zadání Design mapy se v závislsti na aktuálním čase autmaticky přizpůsbuje dennímu světlu ppř. tmě. Denní design Mapa se bude zbrazvat v designu ptimalizvaném pr viditelnst ve dne. Nční design Mapa se bude zbrazvat v designu ptimalizvaném pr viditelnst v nci. Tip V rzšířeném režimu můžete pdle ptřeby přizpůsbvat nastavení viditelnsti ptimalizvané pr den či nc v menu Nastavení > Nastavení přístrje > Nastavení brazvky > Nastavit světlst (viz kapitla Nastavení brazvky). Mimřádné cíle Mapa V tmt seznamu si můžete vybrat kategrie mimřádných cílů, které chcete mít zbrazeny v náhledu s mapu. Prhledejte tent seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na příkazvé tlačítk neb umístěné vedle příslušné kategrie mimřádných cílů: stav zbrazení se dpvídajícím způsbem přepne a Váš výběr bude přenesen d mapy. Splitscreen V tmt seznamu si můžete vybrat kategrie mimřádných cílů, které chcete mít zbrazeny v přímé nabídce na rzdělené brazvce (Režim výběru kategrie mimřádných cílů). Prhledejte tent seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na příkazvé tlačítk neb umístěné vedle příslušné kategrie mimřádných cílů: stav zbrazení se dpvídajícím způsbem přepne a Váš výběr bude přenesen na tlačítka pr výběr na rzdělené brazvce (splitscreen). Prefervané čerpací stanice V tmt seznamu si můžete vybrat značku či značky čerpacích stanic, které mají být nabízeny na mapě a na rzdělené brazvce. Prhledejte tent seznam pmcí příkazvých tlačítek a a ťukněte na příkazvé tlačítk neb umístěné vedle čerpací stanice příslušné značky, abyste přepnuli stav zbrazení. Tip Prstřednictvím příkazvéh tlačítka Deaktivvat všechny ppř. Aktivvat všechny, která jsu k dispzici na spdní liště menu, přepnete stav všech záznamů, které jsu k dispzici. 38

42 Přizpůsbení nastavení Směrvání 2D mapy Mapa ve směru sever V režimu Mapa ve směru sever bude zbrazená mapa neustále rientvána směrem na sever: v praxi t znamená, že směr Vaší jízdy nebude dpvídat rientaci mapy a Vy se na mapě můžete phybvat dknce i v pačném směru, než ve kterém jedete. Mapa ve směru jízdy V režimu Mapa ve směru jízdy bude zbrazená mapa neustále rientvána d směru jízdy: v závislsti na úrvni přiblížení se tedy může stát, že regin neb země, kterými jste právě vedeni, budu na displeji zbrazeny převráceně neb bčně. Optimalizván V režimu Optimalizván bude mapa zrientvána v závislsti na měřítku buď na sever neb d směru jízdy. V praxi t znamená: Při vyské úrvni přiblížení (velké zvětšení výřezu mapy) bude mapa zbrazena ve směru jízdy, čímž se usnadní rientace pdle klí. Při nízké úrvni přiblížení (minimální zvětšení výřezu mapy) se bude mapa autmaticky táčet vždy na sever: tent režim zlepší přehlednst a zabrání tmu, aby země neb reginy byly zbrazeny převráceně. Tip Přepínání mezi 2D a naklpeným 3D náhledem mapy můžete uskutečnit puze prstřednictvím symblu kmpasu zbrazenéh na brazvce. Pr následující nastavení přepnete příkazvým tlačítkem Další nastavení na další stranu v menu Zbrazení. Frmát zápisu času 24 h Všechny časvé údaje v rámci navigačníh sftwaru budu zbrazvány ve 24 hdinvém frmátu. 12h Všechny časvé údaje v rámci navigačníh sftwaru budu zbrazvány ve 12 hdinvém frmátu (AM/PM). Autmatické tlumení světla Tat mžnst je relevantní puze pr baterivý prvz Vašeh navigačníh přístrje a služí ke snižvání sptřeby energie Vašeh navigačníh přístrje a tím ke stupňvání jeh výknu. Standard V režimu Standard bude světlst brazvky autmaticky tlumena (denní prvz: Světlst - nc; nční prvz: Redukvaná světlst - nc) v případě, že přístrj nebyl p dbu 30 sekund vládán a v sučasné chvíli se neblíží žádný další manévr. Pkud je přístrj právě vládán neb se blíží další manévr (sbní autmbil/mtcykl: za 5 kilmetrů; jízdní kl: za 750 m), nastaví se světlst brazvky autmaticky na Světlst - den definvanu v nastavení přístrje (viz kapitla Nastavení brazvky) a pté se světlst pět autmaticky ztlumí. Inteligentní V režimu Inteligentní bude světlst brazvky v nčním prvzu ještě přesněji dstupňvána: v závislsti na vzdálensti k dalšímu manévru bude světlst brazvky přepínána mezi minimálním jasem (vzdálenst k dalšímu manévru: přes 5 kilmetrů), redukvanu 39

43 Přizpůsbení nastavení Autzm hdntu Světlst - nc (vzdálenst k dalšímu manévru: 2,5 až 5 kilmetrů) a hdntu Světlst - nc definvanu v nastavení přístrje (vzdálenst k dalšímu manévru: méně než 2,5 kilmetru neb je přístrj právě vládán). Pté se světlst brazvky pět autmaticky ztlumí. Přiblížení Aktuální výřez mapy je nastaven na vysku úrveň přiblížení. Střed Při zapnuté funkci autmatickéh zmu (přiblížení) se aktuální výřez mapy nedluh před prváděním manévru zvětší na střední úrveň přiblížení. Oddálení Aktuální výřez mapy je nastaven na nízku úrveň přiblížení. Prvky mapy Prstřednictvím tét plžky můžete přizpůsbvat zbrazení prvků mapy (tlačítka kmpas, zm, hlasitst a Bluetth, pkud jsu pr Váš přístrj k dispzic) v náhledu s mapu. Skrýt Pkud je aktivvána tat mžnst, budu všechny prvky mapy p 20 sekundách nepužívání brazvky autmaticky zatemněny. Pkud pět ťuknete na brazvku, prvky mapy se ihned znvu zbrazí: pkud ale chcete tyt prvky vládat, musíte ještě jednu ťuknut přím na příslušné příkazvé tlačítk. Zbrazit Pkud je aktivvána tat mžnst, budu všechny prvky mapy trvale viditelné na brazvce. Pkud ťuknete na jedn z příkazvých tlačítek, bude ihned vyvlána dpvídající funkce. Transparentní Pkud je aktivvána tat mžnst, budu všechny prvky mapy p 20 sekundách nepužívání brazvky zbrazeny transparentně. Pkud pět ťuknete na brazvku, prvky mapy se ihned znvu zbrazí viditelněji: pkud ťuknete na jedn z transparentních příkazvých tlačítek, bude ihned vyvlána dpvídající funkce. Náhled s křižvatku Pmcí tét plžky můžete změnit zbrazvání mapy před manévry. V závislsti na vzdálensti k dalšímu manévru může být míst mapy ukazván zvětšené zbrazení další křižvatky, na kterém bude detailně zvýrazněna infrmace dbčení. Aktivván Pkud je aktivvána tat vlba, zbrazí se v závislsti na vzdálensti k dalšímu manévru přes celu brazvku příslušná křižvatka s vyznačením, jakým způsbem je zde vedena Vaše trasa. U aktivvanéh náhledu s křižvatku nemhu být vládány prvky mapy pr zm, kmpas a handsfree. P uknčení manévru se brazvka ihned znvu přepne d předtím nastavenéh zbrazení. Deaktivván Pkud je aktivvána tat vlba, bude vedení trasy ukázán přím v aktivním zbrazení mapy. Všechny prvky mapy je mžné nadále vládat i během manévru. 40

44 Přizpůsbení nastavení Přizpůsbení nastavení jazyka V tmt menu přizpůsbujete parametry specifické pr jazyk. Jazyk Jazyk pužívaný v menu navigačníh sftwaru se autmaticky nastaví v závislsti na výběru instalačníh subru pr specificku zemi, ppř. je mžné vybrat jazyk během instalace. Pkud jste ve Vašem navigačním přístrji nainstalvali více jazyků, je mžné změnit zvlený jazyk tím, že ťuknete na pžadvanu plžku ve zde zbrazeném seznamu. Tip Ddatečnu instalaci dalších jazyků je mžné prvést v GPal Assistant výběrem instalačních subrů specifických pr pžadvané země (viz Akce přes Cntent Imprt Wizard). Výběr klávesnice ABC Alfanumerické zadání (např. názvů zemí, měst či ulic) se prvádí na klávesnici s klávesami ve standardním abecedním rzvržení. QWERTZ Přadí kláves je mžné přepnut na klávesvé rzvržení QWERTZ vyvinuté pr klávesnice psacích strjů a pčítačů, které je určen pr německy mluvící blasti, jakž i pr Plsk a Česk. QWERTY Přadí kláves je mžné přepnut na klávesvé rzvržení QWERTY vyvinuté pr klávesnice psacích strjů a pčítačů, které je určen pr anglicky mluvící blasti, jakž i pr Skandinávii, Itálii, Tureck, Řeck, Prtugalsk a Nizzemí. AZERTY Přadí kláves je mžné přepnut na klávesvé rzvržení AZERTY vyvinuté pr klávesnice psacích strjů a pčítačů, které je určen pr francuzsky mluvící země. Azbuku Přadí kláves je mžné přepnut na klávesvé rzvržení vyvinuté pr jazyky pužívající rusku azbuku. Řecky Přadí kláves je mžné přepnut na klávesvé rzvržení vyvinuté pr jazyky pužívající řecku azbuku. Islandština Přadí kláves je mžné přepnut na klávesvé rzvržení vyvinuté pr islandštinu. Mluvená hlášení Názvy ulic Pkud je aktivvána tat vlba, bude pr příští manévr hlašván název ulice. Dpravní upzrnění Pkud je aktivvána tat vlba, budu hlašvána dpravní upzrnění. Směry Pkud je aktivvána tat vlba, bude pr příští manévr hlašván jeh směr. 41

45 Přizpůsbení nastavení Přizpůsbení nastavení prgramu V tmt menu přizpůsbujete parametry specifické pr užití. Nastavení TMC V tmt menu si můžete seřídit příjem dpravních infrmací TMC. Pznámka TMC je digitální radivá datvá služba pr přens hlášení dpravních kmplikacích přes Radi Data System (RDS), která může být interpretvána Vaším navigačním přístrjem. TMC využívá údaje dpravě ddávané plicií, hlášení dpravních zácpách, údaje ddávané Autklubem ČR či dalšími zdrji, které jsu k dispzici. Kvalita příjmu dpravních signálů se zbrazuje na ukazateli stavu na hrním kraji Náhledu s mapu. Ladění Autmatické zadání Váš navigační přístrj vyhledává vysílač (stanici) autmaticky. U tét mžnsti nemají příkazvá tlačítka a pr vlbu frekvence žádnu funkci. Při zhršení kvality příjmu signálu začne kamžitě vyhledávat nvý vysílač. Časvé pásm Ruční zadání U ručníh ladění můžete příkazvými tlačítky a nastavit jeden vysílač (stanici) TMC nastál. Při zhršení kvality příjmu signálu se nezačne vyhledávat nvý vysílač. Časvá zóna je v navigačním sftwaru nastavena na Greenwich Mean Time. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Edinburg, Lisabn, Lndýn. Časvá zóna je přednastavena na GMT +1:00 (Greenwich Mean Time plus 1 hdina). Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Amsterdam, Berlín, Řím. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 2 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Atény, Istanbul, Minsk. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 2 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Helsinky, Kyjev, Riga, Sfie. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 3 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Mskva, Sankt Petěrburk, Vlggrad. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 4 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Samara. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 5 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Jekatěrinburk. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 6 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Omsk. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 7 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Krasnjarsk. Časvá zóna je nastavena na Greenwich Mean Time plus 8 hdiny. Tt nastavení dpvídá časvé zóně, ve které leží Irkutsk. 42

46 Přizpůsbení nastavení Bezpečnstní režim Aktivván Prstřednictvím tét plžky aktivujete bezpečnstní režim: bezpečnstní režim znemžňuje během jízdy vládání přístrje prstřednictvím dtykvé brazvky a zabraňuje tak případnému dvádění pzrnsti d dění na vzvce. Deaktivván Prstřednictvím tét plžky deaktivujete bezpečnstní režim: vládání přístrje prstřednictvím dtykvé brazvky je pté mžné i během jízdy. Aktivní mapa Zde se zbrazí výběr mmentálně aktivní digitální mapy. Pkud jste ve Vašem navigačním přístrji instalvali další digitální mapy, můžete zde vybrat alternativní mapy. Zaznamenávat stpu GPS Deaktivván Ujetá ppř. ušlá trasa se na Vašem navigačním přístrji nebude zaznamenávat a ukládat jak stpa GPS. Aktivván Pkud zvlíte tut plžku, začne se d tht kamžiku zaznamenávat Vaše aktuální trasa. Záznam bude uknčen, pkud vrátíte infrmace v náhledu Infrmace cestě (viz kapitla Infrmace cestě) d půvdníh stavu aneb zvlíte mžnst Zaznamenávat stpu GPS: deaktivván. Jedntky Kilmetry Všechny údaje dráze budu měřeny v metrickém frmátu. Hlášení a údaje vzdálenstech uvedené na brazvce jsu udávány v jedntkách kilmetr/metr. Míle Všechny údaje dráze budu měřeny v anglamerickém frmátu. Hlášení a údaje vzdálenstech uvedené na brazvce jsu udávány v jedntkách míle/yard. Infrmace verzi Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka zbrazíte infrmace d výrbce a infrmace verzi, které se týkají aktuálně nainstalvaných digitálních map. Ve spdní liště budu navíc zbrazeny infrmace verzi sftwaru instalvané na Vašem přístrji. Přizpůsbení nastavení přístrje Na výběr zde máte následující menu pr nastavení: Hlasitst Nastavení brazvky Energetický režim Security (v závislsti na přístrji) Dálkvý vysílač FM (v závislsti na přístrji) Nastavení d výrbce Pkud chcete tevřít některé z těcht pdřízených menu, ťukněte na příslušné příkazvé tlačítk. Pkud chcete tt menu zase pustit, ťukněte na příkazvé tlačítk. 43

47 Přizpůsbení nastavení Hlasitst V tmt menu si můžete individuálně nastavit hlasitst hlasvéh a klávesvéh výstupu a také výstupu subrů MP3 přes dplňkvu aplikaci MP3 Player. Zde nastavená hlasitst platí pr výstup přes interní reprduktr i pr výstup d sluchátek Vašeh navigačníh přístrje. Příkazvými tlačítky a si můžete pdle individuálních ptřeb sedm stupňů snížit neb zvýšit hlasitst příslušných výstupů. Na nejnižším stupni je hlasitst výstupu příslušnéh signálu na nule (zvuk je vypnut). Nastavení brazvky V tmt menu si můžete přizpůsbit nastavení jasu pr denní a nční prvz Vašim individuálním ptřebám a dále zde můžete prvést kalibraci brazvky. Pkud ťuknete na příkazvé tlačítk Nastavit světlst, můžete si pdle individuálních ptřeb sm stupňů snížit neb zvýšit Úrveň jasu pr prvzní dbu Den a Nc příkazvými tlačítky a. Denní / nční design v nastavení zbrazení spčívá na zde zadaných hdntách (viz strana 37). Pkud ťuknete na příkazvé tlačítk Nastavit brazvku, můžete nvě kalibrvat dtykvu brazvku Vašeh navigačníh přístrje. T je nutné v případě, že údaje na dtykvé brazvce již nedpvídají prváděným funkcím: např. se může vychýlit přiřazení tlačítek ke k nim náležejícím symblům a příkazům d th, jak byl tt přiřazení zadán. Pkud chcete prvést kalibraci, pstupujte pdle pkynů na brazvce a ťukejte na cílvé křížky. Na závěr převezměte tt nvé nastavení dalším ťuknutím na brazvku. Pznámka Pkud budete frmátvat flash paměť Vašeh navigačníh přístrje, např. při prvádění aktualizace sftwaru na nvější verzi, budete muset během instalace také nvě kalibrvat brazvku (viz také Příručka k přístrji). Nastavení světlsti budu ulžena a při dalším spuštění Vašeh navigačníh přístrje bude jas dpvídat těmt ulženým nastavením. Jak světlení Cmfrt-Light (pkud je pr Váš přístrj k dispzici) je značvána LED dida integrvaná d Vašeh navigačníh přístrje, která především při jízdách v nci zaručuje příjemné klní prstředí a tím uvlněnější cestvání. Prstřednictvím příslušnéh menu můžete vlit z následujících mžnstí : Zapnut Cmfrt-Light LED je nezávisle na denní dbě stále aktivní. Vypnut Cmfrt-Light LED je nezávisle na denní dbě stále neaktivní. Autmaticky Cmfrt-Light LED je v závislsti na denním a nčním přepínání autmaticky aktivvána a deaktivvána. Energetický režim V tmt menu můžete přizpůsbit energetický režim pr síťvý či akumulátrvý prvz. Ve spdní části brazvky se na grafické liště zbrazuje aktuální stav nabití akumulátru. Pkud v nabídce menu ťuknete na plžku Na nabíječce, můžete si v příslušném zbrazvacím menu vybrat ze seznamu jednu z následujících mžnstí: Deaktivván Navigační přístrj se zásadně nebude vypínat. 44

48 Přizpůsbení nastavení 15/30/45 minuty/ 1/2 hdiny Pkud navigační přístrj právě není bsluhván ani neprvádí navádění k cíli, přepne se p zvleném časvém úseku autmaticky d phtvstníh režimu: pkud v tmt režimu stisknete vypínač, přístrj bude znvu aktivván a zbrazí pslední pužívanu brazvku. Pkud v nabídce menu ťuknete na plžku Baterivý prvz, můžete si v příslušném zbrazvacím menu vybrat ze seznamu jednu z následujících mžnstí: Deaktivván Navigační přístrj se vypne teprve v případě vyčerpání kapacity vnitřníh akumulátru. 15/30/45 minuty/ 1/2 hdiny Pkud navigační přístrj právě není bsluhván ani neprvádí navádění k cíli, přepne se p zvleném časvém úseku autmaticky d phtvstníh režimu: pkud v tmt režimu stisknete vypínač, přístrj bude znvu aktivván a zbrazí pslední pužívanu brazvku. V menu Autmatika vypnutá stanvíte, jak se má přístrj chvat, pkud bude zástrčka přístrje během dbíjení neb prvzu vytažena ze zdrje prudu. Deaktivván Přístrj zůstane nezávisle na stavu napájení zapnut, dkud se nevyčerpá jeh vnitřní zdrj napětí. V tmt případě platí nastavení, která jste učinili pr energetický režim Baterivý prvz (viz výše). 1 minuta Pkud v seznamu zvlíte plžku 1 minuta, přístrj se autmaticky vypne 1 minutu p vytažení zástrčky. 2 minuty Pkud v seznamu zvlíte plžku 2 minuty, přístrj se autmaticky vypne dvě minuty p vytažení zástrčky. 5 minut Pkud v seznamu zvlíte plžku 5 minut, přístrj se autmaticky vypne pět minut p vytažení zástrčky. Pkud jste zvlili jinu mžnst než Autmatika vypnutá: Deaktivván, ukáže Váš navigační přístrj p vytažení zástrčky ze zdrje následující brazvku. Pmcí tlačítka Pmcí tlačítka Pmcí tlačítka se vrátíte na pslední brazvku pužívanu před vytažením zástrčky. přístrj vypnete. přístrj nvě nastartujete. Neprvedete-li žádné zadání, přepne přístrj p 5 minutách d režimu Standby. 45

49 Přizpůsbení nastavení Pznámka Vezměte prsím na vědmí, že tat funkce je k dispzici puze u některých typů přístrje. V menu Autmatika zapnutá stanvíte chvání přístrje v případě, že se přístrj nachází v režimu standby a zástrčka bude připjena ke zdrji prudu. Aktivván P připjení ke zdrji prudu přístrj autmaticky pustí režim standby. Deaktivván Přístrj zůstane v režimu standby i p připjení ke zdrji prudu. Security Váš navigační systém nabízí chranu přístupu prstřednictvím hesla zadanéh uživatelem. Další infrmace týkající se Security nastavení najdete v Příručce k přístrji. Pznámka Vezměte prsím na vědmí, že tt nastavení je k dispzici puze u některých typů přístrje. Vysílač FM Další infrmace týkající se nastavení vysílače FM najdete v Příručce k přístrji. Pznámka Vezměte prsím na vědmí, že tt nastavení je k dispzici puze u některých typů přístrje. Nastavení d výrbce Tímt příkazvým tlačítkem můžete vrátit přístrj zpět d stavu, ve kterém jste h převzali d výrbce. Při tm budu vymazána krmě jinéh i všechna Vaše sbní nastavení, jak např. blíbené plžky neb napsledy zadané cíle: prt by tat funkce měla být využívána puze v případě, že už tyt infrmace neptřebujete. Pkud ťuknete na tt příkazvé tlačítk, zbrazí Váš navigační přístrj žádst ptvrzení. Pkud chcete bnvit nastavení d výrbce, ťukněte na příkazvé tlačítk : V pačném případě můžete tent prces přerušit pmcí příkazvéh tlačítka. P nvém zapnutí přístrje si napřed musíte zvlit jazyk, ve kterém chcete tent prgram pužívat. Krmě th máte p spuštění navigačníh sftwaru znvu mžnst se v krátkém úvdu blíže beznámit s Vaším navigačním systémem: tent krk můžete případně také přeskčit a Váš navigační systém začít ihned pužívat. Pr následující nastavení přepnete příkazvým tlačítkem Další nastavení na další stranu v menu Nastavení. 46

50 Přizpůsbení nastavení Přizpůsbení mimřádných funkcí Varvání při překrčení rychlsti Nevarvat Infrmace nejvyšší pvlené rychlsti přiřazené v digitálních mapách k příslušnému úseku cesty se nebudu ani zbrazvat na brazvce, ani se při překrčení příslušné rychlsti nezve akustický varvný signál. Puze zbrazit Infrmace nejvyšší pvlené rychlsti přiřazená příslušnému úseku cesty se zbrazí na mapě, ale Váš navigační systém nevydá při jejím překrčení žádný akustický varvný signál. O 5 km/h (alternativní nastavení: 10/15/20/25/30 km/h) Infrmace nejvyšší pvlené rychlsti přiřazená tmut úseku cesty se zbrazí na mapě. Navíc Váš navigační systém vydá akustický varvný signál, pkud nejvyšší pvlenu rychlst překrčíte předem zadanu hdntu. Pznámka Pdle délkvéh frmátu zvlenéh v menu Nastavení prgramu > Jedntky (viz Přizpůsbení nastavení prgramu) se překrčení nejvyšší pvlené rychlsti bude měřit a udávat buď v kilmetrech za hdinu (kilmetry) neb mílích za hdinu (míle). Skutečně změřené překrčení nejvyšší pvlené rychlsti se však řídí vždy délkvým frmátem, který je udán v digitálních mapách a platí v příslušné zemi: Při vedení k cíli v Anglii bude prt překrčení nejvyšší pvlené rychlsti měřen v mílích přest, že jste zvlili délkvý frmát v Kilmetry. Asistent nastavení Prstřednictvím tht příkazvéh tlačítka spustíte asistenta nastavení: Asistent nastavení Vám pskytuje pdpru při výběru vhdných nastavení Vašeh navigačníh přístrje: přizpůsbvání nastavení prbíhá pstupně a sice tak, že jste prstřednictvím tlačítek a navigváni mezi jedntlivými mžnstmi nastavení. Asistent nastavení může být kdykliv vyvlán a prstřednictvím příkazvéh tlačítka zase uzavřen: nastavení uskutečněná d kamžiku uzavření přepíšu dsud platná nastavení Vašeh navigačníh přístrje. Pznámka U způsbu prvzu Jednduchý režim může být asistent nastavení vyvlán přím v navigačním menu prstřednictvím příkazvéh tlačítka se stejným názvem; umžní Vám přizpůsbit nastavení ptřebná pr základní prvz Vašeh navigačníh přístrje. 47

51 Přizpůsbení nastavení Přizpůsbení nastavení Quick menu Quick menu je Vám k dispzici pmcí příkazvéh tlačítka v pravém dlním rhu Náhledu s mapu a umžňuje přímý přístup k funkcím, ke kterým se jinak dstanete puze přes bvyklá menu. Pznámka U způsbu prvzu Jednduchý režim máte přístup ke všem rzšířeným funkcím a nastavením Vašeh navigačníh přístrje puze prstřednictvím Quick menu. Přiřazení funkce k příslušnému příkazvému tlačítku Quick menu je v jednduchém i rzšířeném prvzu identické. Tak můžete přiřadit jednmu příkazvému tlačítku Quick menu např. mžnst Uzavřít trasu: když pak ťuknete na tt příkazvé tlačítk, přeskčíte přím k zadání Délka uzavírky trasy v menu Manažer trasy. Jinému z příkazvých tlačítek v Quick menu můžete přiřadit např. aplikaci Travel Guide z menu Nástrje; jeh prstřednictvím pak můžete vyvlávat přím přehrávač MP3. Tímt způsbem můžete knfigurvat a rychle přes příkazvá tlačítka Quick menu vyvlávat až čtyři nejčastěji pužívané funkce. Při bsazvání příkazvých tlačítek v Quick menu pžadvanými funkcemi pstupujte následvně: 1. Ťukněte na příkazvé tlačítk Nastavení Quick menu umístěné na spdní liště Quick menu. Pté se zbrazí hlášení, které Vás vyzve ke zvlení th tlačítka na brazvce, u kteréh chcete změnit jeh funkci. 2. Pkud chcete nvě přiřadit funkce neb změnit stávající přiřazení, ťukněte na libvlné příkazvé tlačítk. 3. Na brazvce Nastavení Quick menu ťukněte na příkazvé tlačítk pr hlavní skupinu, ke které náleží pžadvaná funkce. Vybrat si můžete z následujících hlavních skupin: Zadání cíle Mimřádné cíle Infrmace trase Nastavení Nástrje Další náhledy 4. Ťukněte na příkazvé tlačítk pžadvané funkce, která je na výběr v rámci hlavní skupiny. Tím se inicializuje přiřazení tét funkce k příslušnému příkazvému tlačítku Quick menu. Pkud chcete tut brazvku pustit, aniž byste prvedli vlbu, ťukněte na příkazvé tlačítk. 48

52 GPal Navigatr 5.5 Kapitla 5: Ruční instalace a zprvznění Ve Vašem navigačním přístrji je již v dbě jeh expedice nainstalván perační systém Windws CE. Krmě th mhu být v přístrji neb na splu s ním ddávané paměťvé kartě již nainstalvány i první prgramvé kmpnenty, jak např. navigační sftware neb digitální mapy různých zemí (v závislsti na verzi). Pkud tmu tak není, musíte navigační sftware, jakž i ptřebné digitální mapy nainstalvat ještě před tím, než budete mci začít Váš navigační systém pužívat. Pkud budete chtít prvést aktualizaci a nainstalvat na Váš navigační přístrj ddatečně získaný navigační sftware neb další digitální mapy či data týkající se mimřádných cílů, musíte napřed vymazat jedntlivá neb všechna data nainstalvaná na Vašem přístrji, abyste mhli nvě získaný sftware nainstalvat. Následující data mhu být ručně nainstalvána uživatelem: Navigační sftware GPal Navigatr Digitální mapy ve frmě subrů ve frmátu PSF Data týkající se mimřádných cílů (data POI) ve frmátu PSF Data týkající se rzpznávání řeči ve frmátu TSD (v závislsti na přístrji) Tip Ačkliv je mžné prvádět instalaci ručně, rádi bychm Vám dpručili, abyste přens a aktualizaci prgramvých kmpnent na Váš navigační systém prváděli pmcí prgramu GPal Assistant (ddanéh splu s přístrjem), který si můžete nainstalvat na Váš sbní pčítač. Instalace a výměna dat s pmcí GPal Assistant budu ppsány v další kapitle. Ruční přens prgramvých kmpnent z CD/DVD na Váš přensný navigační přístrj se prvádí ve Windws Explrer Vašeh sbníh pčítače. Vyberte si pr výměnu dat mezi Vaším navigačním systémem a Vaším sbním pčítačem jednu z následujících dvu metd: Pkud jste nainstalvali prgram Micrsft ActiveSync z CD/DVD, můžete nyní za účelem synchrnizace pžadvaných dat připjit Váš navigační přístrj pmcí kabelu USB ddanéh splu s ním přím d USB prtu Vašeh sbníh pčítače. V tmt případě máte přímý přístup k interní flash paměti Vašeh navigačníh přístrje. Pkud je Váš sbní pčítač vybaven čtečku karet, můžete d ní vlžit externí paměťvu kartu ddanu splečně s přístrjem a data ručně přesunut v Explreru. V tmt případě nemáte přímý přístup k interní flash paměti Vašeh navigačníh přístrje. První pužití V závislsti na verzi Vašeh navigačníh systému je mžné, že prgram nezbytně nutný pr prvz nebude na navigačním přístrji předem nainstalván, nýbrž se bude nacházet na přilžené paměťvé kartě: dpvídající pznámku najdete v subru ctimne, stejně jakž i na balu Vašeh navigačníh přístrje. V tmt případě musíte prvést nejprve instalaci sftwaru, abyste mhli začít Váš přístrj pužívat. Při instalaci pstupujte následujícím způsbem: 1. Opatrně vyjměte paměťvu kartu z balu. Dbejte na t, abyste se nedtkli jejích kntaktů aneb je nezašpinili: pkud by se tak stal, mhl by být přens dat eventuelně znemžněn. 2. Zasuňte paměťvu kartu d sltu pr paměťvu kartu Vašeh navigačníh přístrje tak dalek, až slyšitelně zacvakne. 49

53 Ruční instalace a zprvznění 3. Navigační přístrj zapněte stisknutím vypínače umístěnéh na přístrji (viz Návd k pužití přístrje). Instalace ptřebných prgramvých kmpnent prběhne nyní autmaticky. Pkud zapnete Váš navigační přístrj, aniž byste před tím d něj vsunuli přilženu paměťvu kartu, bjeví se na jeh brazvce následující zpráva. Zasuňte d Vašeh přístrje paměťvu kartu a ťukněte na příkazvé tlačítk za účelem spuštění autmatické instalace. P uknčení instalace se na Vašem přístrji bjeví úvdní brazvka navigačníh systému, ze které máte přístup ke všem jeh funkcím (jak např. navigace apd.). Nvá instalace a aktualizace sftwaru V případě ptřeby můžete z paměti Vašeh navigačníh přístrje vymazat všechna neb puze některá aplikační data, jak např. navigační sftware neb digitální mapy (viz Návd k pužití přístrje). T je nutné např. v případě instalace aktuální verze prgramu GPal -Navigatr, kteru jste si dkupili pzději. Prgram pr nvu instalaci/aktualizaci se nachází na CD/DVD ve slžce Installatin a může být s pmcí paměťvé karty ddané splu s přístrjem přenesen na navigační přístrj. Při ruční instalaci navigačníh sftwaru na externí paměťvu kartu pstupujte následvně: 1. Pkud jste tak ještě neučinili, vyjměte patrně paměťvu kartu z jejíh balu a zasuňte ji d (interní neb externí) čtečky karet Vašeh sbníh pčítače: karta slyšitelně zacvakne a její bsah se zbrazí v nvém kně ve Windws Explrer. Není-li bsah zbrazen autmaticky, tevřete adresář ručně. 2. Otevřete diskvu jedntku pr CD/DVD na Vašem pčítači a CD/DVD d ní vlžte. Pkud se autmaticky spustí instalační asistent tht CD/DVD, uknčete h. 3. Otevřete adresář Vaší diskvé jedntky pr CD/DVD a přejděte v něm d adresáře Installatin. 4. Zkpírujte všechny slžky a subry, které tent adresář bsahuje. 5. Přejděte d kna s adresářem Vaší externí paměťvé karty a vlžte d něj zkpírvaný bsah. Při instalaci prgramů, které jste zkpírvali na paměťvu kartu, na Váš navigační přístrj pstupujte pdle krků ppsaných v kapitle První pužití. 50

54 Ruční instalace a zprvznění Pznámka Než budete mci na Vašem navigačním přístrji nainstalvat nvé prgramy, je třeba vymazat staré prgramvé kmpnenty. Infrmace k tmut tématu najdete v Návdu k pužití Vašeh navigačníh přístrje. Přens digitálních map a dat týkajících se mimřádných cílů na paměťvu kartu Nezávisle na navigačním sftwaru můžete na Vašem přístrji nainstalvat také ddatečné digitální mapy či materiál týkající se mimřádných cílů, ppř. stávající údaje nahradit aktuálními materiály z pzději dkupenéh CD/DVD. Váš navigační přístrj je však schpen tyt údaje autmaticky načíst puze v případě, že jsu ulženy na paměťvé kartě v adresáři MapRegins. Pznámka Dříve než přes nákupní prtál GPal nakupíte ddatečné digitální mapy či materiál týkající se mimřádných cílů, musíte zajistit, aby byly datvé balíčky s Vaší instalvanu verzí sftwaru GPal kmpatibilní: dkaz na kmpatibilitu najdete v bchdě v ppisu dat prduktu. Při přensu digitálních map a dat týkajících se mimřádných cílů na paměťvu kartu pstupujte následvně: 1. Paměťvu kartu zasuňte d (interní neb externí) čtečky karet Vašeh sbníh pčítače: karta slyšitelně zacvakne a její bsah se zbrazí v nvém kně ve Windws Explrer. Není-li bsah zbrazen autmaticky, tevřete adresář ručně. 2. Otevřete diskvu jedntku pr CD/DVD na Vašem pčítači a CD/DVD d ní vlžte. Pkud se autmaticky spustí instalační asistent tht CD/DVD, uknčete h. 3. Otevřete adresář Vaší diskvé jedntky pr CD/DVD a přejděte v něm d adresáře MapRegins. 4. Zkpírujte všechny pžadvané subry dat s kncvku.psf: názvy subrů naznačují, ke kterému reginu se digitální mapy vztahují. 5. Přejděte d kna s adresářem Vaší externí paměťvé karty a vytvřte v něm nvu slžku s názvem MapRegins. 6. D tét slžky nyní vlžte všechny zkpírvané subry. Při kpírvání ddatečných dat týkajících se mimřádných cílů z vlženéh CD/DVD na paměťvu kartu pstupujte následvně: 1. V adresáři Vaší diskvé jedntky pr CD/DVD tevřete slžku POI. 2. Zkpírujte pžadvané subry. 3. Přejděte d kna s adresářem MapRegins na Vaší externí paměťvé kartě a vlžte d něj zkpírvaný bsah. Při instalaci digitálních map a/neb dat týkajících se mimřádných cílů, které jste zkpírvali na paměťvu kartu, na Váš navigační přístrj pstupujte pdle krků ppsaných v kapitle První pužití. 51

55 Ruční instalace a zprvznění Pznámka Než budete mci na Vašem navigačním přístrji nainstalvat nvé digitální mapy a/neb data týkající se mimřádných cílů, je třeba (částečně) vymazat stará data. Infrmace k tmut tématu najdete v Návdu k pužití Vašeh navigačníh přístrje. Vezměte také na vědmí, že přens dat na paměťvu kartu a/neb d interní paměti Vašeh navigačníh přístrje (viz další kapitla) je mžný puze v případě, že je v paměti k dispzici dstatek vlnéh místa. V případě ptřeby musíte za účelem uvlnění místa v paměti vymazat neptřebná data. Přens dat d interní paměti navigačníh přístrje Váš přensný navigační přístrj dispnuje interní, energeticky nezávislu pamětí, která se nachází ve slžce My Flash Disk. Tut paměť můžete využívat pr přens a následnu instalaci navigačníh sftwaru, digitálních map, údajů prudu dpravy, dat týkajících se trjrzměrnéh zbrazení mapy*, náhledů křižvatek* a/neb dat týkajících se rzpznávání řeči* (*pkud jsu pr Váš přístrj k dispzici) na Váš navigační přístrj. Předpkladem pr t ale je, že jste předem na Váš pčítač ručně neb s pmcí instalačníh asistenta z CD/DVD nainstalvali prgram Micrsft ActiveSync, který se nachází na přilženém CD/DVD. Krmě th musí být Váš navigační přístrj připjen k Vašemu sbnímu pčítači pmcí přilženéh kabelu USB. Tip Jak alternativu k přensu dat prstřednictvím ActiveSync je rvněž mžné přihlásit navigační přístrje aktuálních typvých řad ve Windws jak USB flash disk: tent režim flash disku nabízí pdstatně vyšší prpustnst dat a je prt vhdnější než ActiveSync. Další infrmace k režimu flash disku (pkud je pr Váš přístrj k dispzici) najdete v Příručce k přístrji. Následně ppsané pstupy je v principu mžné prvádět i v režimu flash disku, slžka My Flash Disk ve Windws Explrer bude ale uváděna jak samstatná diskvá jedntka a bude dpvídajícím způsbem pjmenvána. Při kpírvání instalačních dat pr Váš navigační sftware d interní paměti Vašeh navigačníh přístrje pstupujte následvně: 1. Připjte Váš navigační systém kabelem USB k Vašemu sbnímu pčítači. 2. P rzpznání navigačníh přístrje, zbrazí Vaše PC dialgvé kn Nvé partnerství : pr přens dat stačí přihlásit Vaši navigaci ve Vašem PC jak Hsta. Zvlte prt mžnst Ne a následně klikněte na příkazvé tlačítk Pkračvat. 3. Zvlte ve Windws Explrer plžku Mbilní zařízení a přejděte d adresáře My Flash Disk. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na tent adresář a ve zbrazeném kntextvém menu zvlte plžku Nvá slžka: tut nvě vytvřenu slžku pjmenujte INSTALL a vstup uknčete klávesu Enter. 5. Přejděte d adresáře Installatin na Vaší diskvé jedntce a tevřete zde slžku specificku pr Vaší zemi. 6. Přejděte d adresáře Mbilní zařízení > My Flash Disk > INSTALL a vlžte d něj zkpírvané bsahy. Při kpírvání digitálních map, údajů prudu dpravy, jakž i trjrzměrných map (pkud jsu pr Váš přístrj k dispzici) d interní paměti Vašeh navigačníh přístrje pstupujte následvně: 52

56 Ruční instalace a zprvznění 1. Přejděte d adresáře MapRegins na Vaší diskvé jedntce pr CD/DVD a zkpírujte zde všechna pžadvaná data v subrech s kncvku.psf: Názvy subrů naznačují, ke kterému reginu se digitální mapy vztahují. 2. Zvlte ve Windws Explrer plžku Mbilní zařízení a přejděte d adresáře My Flash Disk. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tent adresář a ve zbrazeném kntextvém menu zvlte plžku Nvá slžka: tut nvě vytvřenu slžku pjmenujte MapRegins a vstup uknčete klávesu Enter. Pznámka V zájmu bezchybnéh přensu dat musíte dbát na t, abyste přesně převzali způsb zápisu MapRegins. Jinak nebudu subry řádně rzpznány. 4. D tét slžky nyní vlžte všechny zkpírvané subry. 5. Pkud chcete přenést rvněž údaje prudu dpravy ppř. trjrzměrné digitální mapy (pkud jsu pr Váš přístrj k dispzici), přejděte d adresáře TrafficPattern ppř. DTM Vaší diskvé jedntky pr CD/DVD a zkpírujte zde všechny subry. 6. Přejděte d adresáře Mbilní zařízení >My Flash Disk > MapRegins a vlžte d něj zkpírvané bsahy. Při kpírvání náhledů křižvatek (pkud jsu pr Váš přístrj k dispzici) d interní paměti Vašeh navigačníh přístrje pstupujte následvně: 1. Přejděte d adresáře ExitViews Vaší diskvé jedntky pr CD/DVD a zkpírujte zde subry far a clse, které se hdí pr rzlišení brazvky Vašeh přístrje. 2. Přejděte d adresáře Mbilní zařízení > My Flash Disk > MapRegins. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na tent adresář a ve zbrazeném kntextvém menu zvlte plžku Nvá slžka: tut nvě vytvřenu slžku pjmenujte ExitViews a vstup uknčete klávesu Enter. 4. D tét slžky nyní vlžte všechny zkpírvané subry. Pkud jste Váš navigační sftware prstřednictvím placené aktualizace rzšířili data týkající se mimřádných cílů neb funkci Hlasvé zadávání, musíte příslušná data přenést d interní paměti Vašeh navigačníh přístrje: příslušná funkce Vám bude k dispzici teprve p autmatické instalaci těcht dat. Při kpírvání dat týkajících se mimřádných cílů a/neb rzpznávání řeči (v závislsti na přístrji) d interní paměti Vašeh navigačníh přístrje pstupujte následvně: 1. Za účelem přensu dat týkajících se mimřádných míst přejděte d adresáře POI na Vaší diskvé jedntce pr CD/DVD a zkpírujte pžadvané subry ve frmátu PSF (např. htel.de.psf). 2. Přejděte d adresáře Mbilní zařízení >My Flash Disk > MapRegins a vlžte d něj zkpírvané bsahy. 3. Za účelem přensu dat pr hlasvé (v závislsti na přístrji) zadávání přejděte d adresáře TSD na Vaší diskvé jedntce pr CD/DVD a zkpírujte zde slžku určenu pr pžadvanu zemi: např. ve slžce Germany TSD se nacházejí data týkající se rzpznávání řeči pr německy mluvící blasti. V případě ptřeby můžete samzřejmě zkpírvat a na Vašem navigačním přístrji nainstalvat i data/slžky pr hlasvé zadávání pr jiné země. 4. Přejděte d adresáře Mbilní zařízení >My Flash Disk > MapRegins a vlžte d něj zkpírvané bsahy. 53

57 GPal Navigatr 5.5 Kapitla 6: Instalace a zprvznění s pmcí GPal Assistant Krmě ruční instalace existuje též mžnst přenesení ptřebných dat z CD/DVD na Váš mbilní navigační přístrj pmcí prgramu GPal Assistant: GPal Assistant je speciální nástrj, který ulehčuje kmunikaci mezi Vaším navigačním přístrjem a sbním pčítačem a výrazně zjedndušuje přens vybraných dat. Jedině s pmcí GPal Assistant můžete navíc na Váš sbní pčítač přenášet datvé subry bsahující stpy GPS, které jste zaznamenali prstřednictvím Vašeh navigačníh přístrje; zde je pak můžete ukládat či vyměňvat s jinými uživateli. Pkud chcete GPal Assistant využívat, musíte h nejprve instalvat na Vašem sbním pčítači. Tip Ačkliv je mžné prvádět instalaci a přens dat na Váš navigační přístrj ručně, rádi bychm Vám dpručili, abyste přednstně prváděli všechny instalace pmcí prgramu GPal Assistant. Instalace prgramu GPal Assistant Když vlžíte CD/DVD ddané splečně s přístrjem d diskvé jedntky Vašeh sbníh pčítače, tevře se autmaticky Setup Assistant, který Vám bude pmáhat při instalaci různých prgramvých kmpnent na Váš sbní pčítač. Při instalaci GPal Assistant na Vašem sbním pčítači pstupujte následvně: 1. Otevřete u Vašeh sbníh pčítače diskvu jedntku pr CD/DVD a vlžte d ní CD/DVD ddané splečně s přístrjem. P načtení tht CD/DVD se autmaticky spustí Setup Assistant: pkračujte dále pdle pkynů na brazvce. 2. V dialgvém kně Zvlit kmpnenty klikněte na zatrhávací plíčk Medin GPal Assistant (plíčk se značí), a tím zvlíte GPal Assistant pr instalaci: pkud chcete v rámci tht krku instalvat i další prgramvé kmpnenty (např. Medin GPal Navigatr, Micrsft ActiveSync, příručky, apd.), můžete značit i další zatrhávací plíčka. P uknčení výběru pžadvaných plžek klikněte na brazvce na příkazvé tlačítk Pkračvat. Pznámka Pracujete-li s aktuálním peračním systémem Windws Vista neb Windws 7, je vlba ActiveSync autmaticky zbarvena šedě, prtže tat funkce je již v peračním systému integrvána a nemusíte ji instalvat zvlášť. 3. V tmt dialgvém kně musíte pr instalaci GPal Assistant zadat cestu adresářvým strmem: převezměte navrhvanu cestu aneb si zvlte svji vlastní, a pté klikněte na příkazvé tlačítk Pkračvat. 4. V tmt dialgvém kně můžete přejmenvat slžku pdle vlastní vlby (nedpručuje se). Klikněte na příkazvé tlačítk Instalvat, abyste takt převzali zadanu cestu a nainstalvali vybrané prgramvé kmpnenty na Vašem sbním pčítači. GPal Assistant bude nainstalván v adresáři prgramů na Vašem sbním pčítači a ihned p uknčení instalace Vám bude k dispzici. Pkud již pzději nebudete GPal Assistant ptřebvat, můžete h z Vašeh systému zase vymazat, a t buď přes kntrlní ple Řízení systému > Sftware aneb pmcí příkazu Deinstalvat v adresáři prgramů Start > Všechny prgramy > Medin GPal Assistant. 54

58 Instalace a zprvznění s pmcí GPal Assistant Pr účely kmunikace a přensu dat s GPal Assistant musí být na Vašem sbním pčítači nainstalván prgram Micrsft ActiveSync : tut instalaci je též mžné prvádět s pmcí instalačníh asistenta na CD/DVD. Krmě th musí být navigační přístrj připjen pmcí kabelu USB k sbnímu pčítači. Tip ActiveSync je zaptřebí nainstalvat pr prvz pd peračním systémem Windws 2000 SP4 neb Windws XP. V systému Windws Vista a Windws 7 jsu prgramvé kmpnenty ptřebné pr výměnu dat již integrvány. Pracvní plcha GPal Assistant P úspěšné instalaci spusťte GPal Assistant přes plžku Medin GPal Assistant ve slžce Start > Všechny prgramy > Medin GPal Assistant. Pracvní plcha GPal Assistant je rzčleněna na následující blasti: Lišta s menu Pmcí tét lišty můžete bsluhvat všechny základní funkce tht prgramu. Menu na tét liště jsu strukturvána následujícím způsbem: Subr Akce Přes plžku Imprt subrů GPX můžete imprtvat značené stpy GPS (např. turistické trasy) z externíh média d Vaší knihvny. Přes plžku Uknčit můžete GPal Assistant zavřít. Přes plžku Imprtvat subry d knihvny spustíte Cntent Imprt Wizard, který Vám bude pmáhat při přensu nvých bsahů d knihvny Vašeh prgramu G- Pal Assistant (viz Akce přes Cntent Imprt Wizard). 55

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5

Programová příručka. GoPal Navigator verze 5 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 5 GPal Navigatr verze 5 Obsah KAPITOLA 1: ÚVOD... 1 Uvítání... 1 Obsah CD/DVD... 1 Systémvé pžadavky... 3 Knvence v tét příručce... 3 Rady a varvná upzrnění... 4 Důležité

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

SMART Notebook Math Tools 11

SMART Notebook Math Tools 11 SMART Ntebk Math Tls 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Upzrnění chranných známkách SMART Bard, SMART Ntebk, smarttech, l SMART a všechna značení SMART jsu chranné známky neb reistrvané chranné

Více

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu

5. Zobrazení stručné informace o právě běžícím programu. 6. Zobrazení podrobné informace o právě běžícím programu 1. Přepínání kanálů Psun na susední kanál Přímá vlba pmcí čísla kanálu Vlba výběrem z přehledu všech kanálu Kanál chráněný rdičvským zámkem 2. Vypnutí a zapnutí STB 3. NULTÝ kanál 4. Dialg "nejste právněn"

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače

2.1. Operační systém. 2.1.1. První kroky. 2.1.1.1. Zapnutí počítače a přihlášení do systému. 2.1.1.2. Restartování počítače Pužívání pčítače a správa subrů (Windws 7) 2.1. Operační systém Operační systém Micrsft Windws 7 je mderní perační systém, který se vládá pmcí tlačítek, panelů, ken a dalších prvků. Název peračníh systému

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka

SMART Notebook 10.8. Mac OS X software pro operační systémy. Uživatelská příručka SMART Ntebk 10.8 Mac OS X sftware pr perační systémy Uživatelská příručka Oznámení chranných známkách SMART Ntebk, SMART Respnse, SMART Bard, SMART Dcument Camera, SMART Exchane, SMART Classrm Suite, DViT,

Více

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti

Obsah cvic ení procvic ovane dovednosti Výpčetní technika a algritmizace I Obsah cvic ení prcvic vane dvednsti Studijní cíle cvičení Ve cvičeních předmětu VA1: student si svjí základní práci s peračním systémem Windws, cž zahrnuje zejména: základní

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Uživatelská příručka Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Všechna práva vyhrazena. Acrnis a Acrnis Secure Zne jsu registrvané chranné známky splečnsti Acrnis, Inc.

Více

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner

CSH spol s r.o. NÁVOD K INSTALACI. Proč je výhodné se zaregistrovat v systému ipartner H spl s r.. Wuchterlva 5, 160 00 Praha 6 tel.: 226 218 080-4 Nedbalva 14, 701 00 Ostrava tel.: 597 578 698 e-mail: csh@csh.cz WWW: http://www.csh.cz 11. srpna 2009 Vážení uživatelé, dstáváte nvé verze

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoDTM. Uživatelská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeDTM Uživatelská příručka Verze Výstup byl vytvřen s finanční pdpru TA ČR v rámci prjektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvd... 7 1.1 Systémvé pžadavky... 7 1.2 Hardwarvý klíč... 7 1.3 Struktura a způsb ulžení

Více

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3

Obsah. Obsah 1. Nastavení nabídky SETUP 7-8. Důležité bezpečnostní instrukce 2. Nastavení nabídky Úvod 9. Bezpečnostní opatření 3 Obsah Obsah 1 Důležité bezpečnstní instrukce 2 Bezpečnstní patření 3 Označení vladačů 4-6 Nastavení nabídky SETUP 7-8 Nastavení nabídky Úvd 9 Parametry a specifikace 10 Parametry baterie 10 1 Důležité

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

brugermanual wearable digital audio player

brugermanual wearable digital audio player brugermanual käyttöppaita uživatelské příručky felhasználói útmutatók instrukcje bsługi pužívateľské príručka appleûíó Ó ÒÚ Ó ÔÓÎ ÁÓ ÚÂÎfl ÂÁ ÂÈÚ ÈÔ Ú ÛË kullanıcı elkitabı wearable digital audi player

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 8 Outsurcing tiskvých řešení pr městsku část Praha 14 Přílha č. 1 - Technické pžadavky Technické pžadavky na multifunkční zařízení a tiskárny (dále jen tiskvá zařízení Pžadvané technické parametry jsu ppsány

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s

Návod k použití vědeckého kalkulátoru HP10s 2. 1. Návd k pužití vědeckéh kalkulátru HP10s Obsah 1. Pužití chrannéh krytu... 1 2. Bezpečnstní upzrnění... 1 3. Další upzrnění... 1 4. Dvuřádkvý displej... 2 5. Příprava kalkulátru... 2 - Módy... 2 -

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Prgramvá příručka GPal Navigatr verze 4 GPal Navigatr verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémvé pžadavky...3 Knvence v tét příručce...3 Rady a varvná upzrnění...4 Důležité

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM

Co JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM C je, k čemu je a jak se pracuje s GISem C JE, K ČEMU JE A JAK SE PRACUJE S GISEM Ve sdělvacích prstředcích se stále více mluví tm, že žijeme v "infrmačním věku JJ. Na infrmace se nahlíží jak na klíč k

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Obsluha PC snadn a rychle - Multimediální učebnice MS Windws XP Pachner Panel nástrjů vprav nahře (shra dlů) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Informace o této uživatelské příručce. Obsah

Informace o této uživatelské příručce. Obsah Infrmace tét uživatelské příručce V tét příručce naleznete všechny ptřebné infrmace pr pčáteční instalaci a vládání nvéh televizru. Přečtěte si také nápvědu, která se zbrazuje v dlní části brazvky. Pkud

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu

Vizualizace TIN (trojúhelníková nepravidelná síť) v Marushka Designu ; Vizualizace TIN (trjúhelníkvá nepravidelná síť) v Marushka Designu 0 TIN v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...5-1

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp

Dokumentace - Deliverable 3 elektronický prototyp SEN - Mbilní prstředí pr seniry ČVUT PRAHA Fakulta elektrtechnická Dkumentace - Deliverable 3 elektrnický prttyp Mbilní prstředí pr seniry A7B39PDA - Principy tvrby mbilních aplikací Tým: SEN Tmáš Slavíček,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Operační systém Windows 8.1

Operační systém Windows 8.1 Operační systém Windws 8.1 1. Práce v uživatelském prstředí Windws Systém Přihlásit se ke svému uživatelskému účtu. Odhlásit se (Start úvdní brazvka /pravý hrní rh (ikna přihlášenéh uživatele účtu / Odhlásit).

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW

16. Kategorizace SW chyb, kritéria korektnosti a použitelnosti, spolehlivost SW 16. Kategrizace SW chyb, kritéria krektnsti a pužitelnsti, splehlivst SW 1. Sftwarvá chyba Prezentace th, že prgram dělá něc nepředpkládanéh Míra th, kdy prgram přestává být užitečný Je t nesuhlas mezi

Více

Vyberte režim. Chcete-li:

Vyberte režim. Chcete-li: OmniTuch 8400 Instant Cmmunicatins Suite Služby jednh čísla, webvý přístup Stručná uživatelská příručka R6.0 C jsu Služby jednh čísla? Služby jednh čísla nabízejí uživatelům směrvání sbních vlání a umžňují

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu

DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu 0 DTM (Digitální technická mapa) v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL

INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL INFORMACE O NOVÉ VERZI POSKI REAL Verze 3.3, vydaná 1. 3. 2016 Vážení zástupci realitních kanceláří, Rádi bychm vám představili nvu verzi našeh blíbenéh realitníh sftwaru, která jak vždy, přináší spustu

Více

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315

neu, lassic, ariant, rofessional TEiKO spol. s r.o., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, okres Zlín tel.: +420 577 110 311, fax: +420 577 110 315 p c V p neu, lassic, ariant, rfessinal TEiKO spl. s r.., 763 64 Spytihnìv è.p. 576, kres Zlín tel.: 420 577 110 311, fax: 420 577 110 315 http: www.teik.cz, email: teik@teik.cz zelená linka: 800 100 050

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

HTML šablona v MarushkaDesignu

HTML šablona v MarushkaDesignu 0 HTML šablna v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGN...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Doprava a přeprava základní pojmy

Doprava a přeprava základní pojmy Dprava a přeprava základní pjmy Dprava je způsb phybvání se bjektů z místa na míst. Jde přemisťvání. Objektem můžu být předměty, sby, zvířata ale třeba i infrmace neb energie. Dpravní technlgie sestávají

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ Pkyny pr autry Časpis Sudní lékařství zalžený v r. 1956 je ficiální tiskvina České splečnsti sudníh lékařství a sudní txiklgie ČLS JEP. P devíti letech samstatné existence, v r. 1965 byl slučen s tehdy

Více

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu

Eda. Evidence obchodních aktivit. Proces nákupu Eda Prces nákupu Tent dkument bsahuje ppis prcesu nákupu včetně ukázky typických krků d bjednávky až p fakturaci. Obsah: Struktura dat... 2 Zalžení bjednávky... 3 Základní údaje... 3 Text bjednávky...

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje!

Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S. Uchovejte tuto příručku na dostupném místi v blízkosti přístroje! Indukční vařič IK 105.835 105.930 105.930S Uchvejte tut příručku na dstupném místi v blízksti přístrje! Obsah 1. Obecné infrmace...3 1.1 Infrmace příručce...3 1.2 Klíč k symblům...3 1.3 Záruka...3 1.4

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka

Přeložit spolupráce s externím serverem Jazyk možnost nastavení jazykové kontroly a výběr jazyka Kntrla pravpisu Pravpis a gramatika Zdrje infrmací Tezaurus Pčet slv Jazyk Přelžit splupráce s externím serverem Jazyk mžnst nastavení jazykvé kntrly a výběr jazyka Kmentář Mžnst, jak se vyjádřit k publikvanému

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

Podklady k práci s Intranetem - administrátor

Podklady k práci s Intranetem - administrátor SPACE COM spl. s r.. Datum 29.8.2012 Na Závdí 1668 396 01 Humplec +420565535010;731612614 Pdklady k práci s Intranetem - administrátr 1) Přihlášení d systému - ve webvém prhlížeči na adrese http://intranet.sssluzeb.cz

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Masážní křeslo JETT 618

Masážní křeslo JETT 618 Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Nebezpečí Varvání Pr mezení rizika úrazu elektrickým prudem: Zařízení vždy kamžitě p sknčení pužívání dpjte z elektrické zásuvky. Přístrj dpjte z elektrické

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více