Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014"

Transkript

1 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZUŠ KLIMKOVICE 2014

2 Obsah a. Základní údaje o organizaci...3 b. Vyhodnocení plnění úkolů...7 c. Rozbor hospodaření Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Čerpání účelových dotací Výnosy v hlavní činnosti Náklady v hlavní činnosti bez účelových dotací Výsledek hospodaření Mzdové náklady, průměrný plat Přehled o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky d. Výsledky kontrol e. Vyhodnocení plnění povinného podílu f. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb g. Seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti a plnění úkolů h. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace i. Tabulková část včetně finančních výkazů

3 a. Základní údaje o organizaci Zpráva o činnosti a plnění příspěvkové organizace ZUŠ Klimkovice 2014 Název školy: Základní umělecká škola, Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace Identifikátor zařízení: IČ: IZO Adresa: Lidická 5, Klimkovice Telefon: , Odloučené pracoviště školy: ul. Osvobození 514, Vřesina Vedení školy: MgA. Pavel Béreš Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Moravskoslezský kraj, IČO: adresa: ul. 28. října 117, Ostrava Celková kapacita školy je 300 žáků, počet žáků školy k : 278 Studijní obory: 1. hudební: počet žáků taneční: počet žáků literárně-dramatický: počet žáků 12 Základní umělecká škola Klimkovice naplňuje své hlavní poslání v souladu se Školským zákonem a z něj vycházejícího Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání. V souladu s těmito dokumenty organizuje přípravné studium I. stupně, základní studium I. a II. stupně a studium pro dospělé. Hlavní činností je realizace cílů základního uměleckého vzdělávání, které jsou rozpracovány ve Školním vzdělávacím programu: utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků, kultivovat tím jejich osobnost po stránce umělecké a motivovat je k celoživotnímu učení poskytnout žákům základy vzdělání ve zvoleném uměleckém oboru s ohledem na jejich potřeby a možnosti připravit žáky po odborné stránce pro vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách uměleckého nebo pedagogického zaměření a na konzervatořích, případně pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením 3

4 motivovat žáky k učení a spolupráci vytvořením příznivého sociálního, emocionálního a pracovního klimatu. Zaměření školy vychází z její organizační struktury, kdy se dělí na obory hudební, taneční a literárně-dramatický. Hlavním úkolem je zapojení všech žáků dle svých schopností do veřejných akcí školy. Proto dochází jednak ke spolupráci mezi jednotlivými nástroji v hudebním oboru a dále k mezioborové spolupráci. Výsledkem této spolupráce jsou následující soubory: Akordeonový soubor starších žáků, Akordeonový soubor mladších žáků, Soubor zobcových fléten, Flétnový soubor, Vřesinská Stržsmršť. Dále pracují i komorní seskupení kytar, klávesových nástrojů, zpěváků a další různorodá seskupení dle potřeby jednotlivých vzdělávacích zaměření. Dochází dále ke spolupráci žáků hudebního oboru s žáky tanečního i literárně-dramatického oboru. Údaje o počtu žáků a zaměstnanců Počet žáků v jednotlivých oborech Obor Počet žáků II. pololetí 2013/2014 Počet žáků I. pololetí 2014/2015 Hudební Taneční Literárně dramatický Celkem Statistický výkaz S k rok 2013 rok 2014 Celkem SPD 4

5 Počet žáků v jednotlivých oborech Hudební Taneční Literárně dramatický Celkem Počet žáků II. pololetí 2013/2014 Počet žáků I. pololetí 2014/2015 Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech od roku 2006/2007 Školní rok Počet žáků v oboru Hudebním Tanečním Literárně-dramatickém 2006/ / / / / / / / /

6 Vývoj počtu žáků v jednotlivých oborech od roku 2006/ Počet žáků v oboru Hudebním Počet žáků v oboru Tanečním Počet žáků v oboru Literárně-dramatickém Počet zaměstnanců Počet zaměstnanců Nejvyšší dosažený stupeň leden až červen 2014 září až prosinec 2014 vzdělání HO TO LDO provozní zam. HO TO LDO Konzervatoř VŠ (Magisterské) Studující JKGO Pedagogové celkem interní externí úplné střední odborné střední odborné provozní zam. šatnářka (z cizích zdrojů) Provozní zaměstnanci celkem 4 3 Poznámka: U provozních zaměstnanců nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců, jde o zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost. 6

7 b. Vyhodnocení plnění úkolů Zpráva o činnosti a plnění příspěvkové organizace ZUŠ Klimkovice 2014 Hlavním úkolem základní umělecké školy je poskytování uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, tanečním a literárně dramatickém. Úspěšnost jednotlivých žáků ve studiu se promítá v klasifikaci. Dle tohoto kritéria většina žáků dosahuje dobrých výsledků (viz tabulka níže). Obor k 31. lednu 2014 k 30. červnu 2014 vyznamenání prospělo vyznamenání prospělo Hudební Taneční Literárně-dramatický Kromě klasifikace je důležitá i prezentace výsledků vzdělávání na veřejnosti. V roce 2014 měli žáci mnoho příležitostí k této prezentaci. Kromě tradičních předehrávek a Absolventského koncertu, jsme uspořádali společný koncert se ZUŠ Ilava, kde se představili naši žáci hudebního a tanečního oboru a žáci a pedagogové ze Slovenska. Žáci hudebního oboru účinkovali na společném jarním koncertě ZUŠ Heleny Salichové, ZUŠ Dobroslava Lidmily a ZUŠ Klimkovice v Altánu v Ostravě-Třebovicích, žáci tanečního oboru zpestřili program Jarního koncertu v Sanatoriích Klimkovice. V květnu vyvrcholili oslavy 60. výročí školy unikátním projektem ZUŠ Klimkovice v gala, aneb Jak se hledají princezny, ve kterém se představili žáci všech oborů ve společném muzikálovém představení. Oslavy rovněž podtrhl úspěšný Taneční koncert a celý úspěšný rok uzavřel sváteční Vánoční koncert žáků hudebního a tanečního oboru. Aktivita pedagogů a jejich žáků byla patrná i při účasti a dosažení umístění v soutěži ZUŠ. Letos soutěžili v hudebním oboru žáci ve hře na klavír a ve hře na kytaru. O všech akcích byla veřejnost informována prostřednictvím propagační skříňky před městským úřadem, ve vitríně vestibulu školy i na chodbách ve škole. Všechny důležité informace jsou zpřístupněny taktéž na webových stránkách školy. Podrobnější informace o činnosti školy jsou obsaženy ve Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2013/2014 dostupné: 7

8 c. Rozbor hospodaření 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení výsledku hospodaření Celkové náklady školy byly vyčísleny na ,22 Kč Celkové výnosy školy byly vyčísleny na ,75 Kč Výsledek hospodaření ,53 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Fond odměn ,-- Kč Rezervní fond ,53 Kč - finančně nekryto z důvodu investičního transferu ve výši 9.000,- Kč. Z toho čerpání finančních prostředků z vlastních zdrojů Z toho náklady z doplňkové činnosti ,47 Kč ,75 Kč 2. Čerpání účelových dotací Náklady závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK ,-- Kč Z toho: Ze státního rozpočtu (MŠMT) - ÚZ Přímé náklady ,-- Kč - ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství ,-- Kč - ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního Školství v roce ,-- Kč Od zřizovatele (rozpočet MSK) - ÚZ 203 Účelové prostředky na částečné Pokrytí nákladů spojených se zajištěním na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa ,-- Kč Všechny poskytnuté finanční prostředky ze státního rozpočtu a z rozpočtu zřizovatele byly vyčerpány Výnosy v hlavní činnosti Výnosy závazných ukazatelů stanovených KÚ MSK Z toho Ze státního rozpočtu (MŠMT) ,-- Kč 8

9 - ÚZ Přímé náklady ,-- Kč - ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství ,-- Kč - ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního Školství v roce ,-- Kč Od zřizovatele (rozpočet MSK) - ÚZ 203 Účelové prostředky na částečné Pokrytí nákladů spojených se zajištěním na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa ,-- Kč Vlastní příjmy ,50 Kč Vlastní příjmy záleží na počtu žáků a studentů. Při předpokladu zvyšování počtu dětí v základních školách předpokládáme, že příjmy se budou pohybovat na podobné výši i v následujících letech, neboť z rozpočtových důvodů zřizovatele není možné rozšiřovat obory ani navyšovat počty žáků, což by příjmy mohlo zvýšit. Nepředpokládáme ani zvyšování úplaty za vzdělávání, spíše jdeme cestou co nejefektivnějšího využití dosavadních příjmů. 9

10 2. 2. Náklady v hlavní činnosti bez účelových dotací Položka č. ú. Rok Kč Rok Kč Spotřeba materiálu , ,80 Spotřeba energie , ,20 Opravy a údržba , ,- Cestovné , ,- Pohoštění 513 0, ,- Služby , ,94 Mzdové náklady (šatnářka, dohody o provedení práce + fond odměn) Zákonné soc. a zdrav. pojištění , ,- Jiné sociální pojištění ZP Kooperativa , ,60 FKSP FO 527 Školení a vzdělávání , ,- Z toho DVPP 9.980, ,- Ochranné pracovní pomůcky , ,- Ostatní platby , ,50 Odpisy , ,50 Náklady z vyřazených pohledávek ,- 0 Náklady z drobného dlouhodobého majetku , ,- Spotřeba materiálu se zvýšila díky zvýšené potřeby moderních učebních pomůcek. Díky mírným klimatickým podmínkách a investičním akcím vedoucím k úsporám energetických nákladů (instalace snížených podhledů v roce 2013) došlo k výrazné úspoře financí v oblasti energií. Plánované opravy byly provedeny. Z důvodu dalších budoucích zásahů, jsme odložili malování prostor v přízemí. Náklady na pohoštění byly navýšeny díky slavnostním akcím k 60. výročí školy. Zvýšená potřeba služeb byla rovněž způsobena přípravou a zajištěním slavnostních akcí školy. Mzdové náklady se zvýšily díky využití fondu odměn pro ohodnocení zaměstnanců z důvodu vyššího pracovního nasazení při přípravě a realizaci slavnostních akcí školy. Dalším významným faktorem byly dohody o provedení práce na vytvoření internetových stránek, servis počítačů, zřízení a provoz počítačové sítě. Prostředky na vzdělávání byly v tomto období přesunuty do jiných kapitol např. do pořízení drobného dlouhodobého 10

11 majetku. V této oblasti došlo např. k pořízení přenosných počítačů pro pedagogické pracovníky a dalších učebních pomůcek Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti Hospodářský výsledek ,97 Kč ,50 Kč ,53 Kč Díky zvýšeným nákladů, které vznikly při přípravě a realizaci slavnostních akcích školy byl tentokráte hospodářský výsledek z hlavní činnosti mírně v červených číslech. (-4.223,97 Kč). Tuto ztrátu jsme pokryli kladným hospodářským výsledkem z doplňkové činnosti školy (40.196,5). Hospodářský výsledek je krytý, kromě 9000,-- kč investičního transferu. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Fond odměn Rezervní fond ,-- Kč ,53 Kč 3. Mzdové náklady, průměrný plat Celkové mzdy a platy zaměstnanců: ÚZ ÚZ ÚZ ÚZ 203 Fond odměn Z cizích zdrojů ,- Kč 6.433,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,-Kč Průměrný plat Průměrný měsíční plat pedagogického pracovníka Průměrný měsíční plat TH pracovníka Průměrný měsíční plat dělnická profese ,- Kč ,- Kč ,- Kč Platy pedagogických pracovníků se meziročně zvýšily o 1,54 %. Plat TH pracovníka se zvýšil o 1,1%. Došlo k nárůstu platu u dělnických profesí o 12,89%. Tento nárůst je zkreslen dlouhodobou nemocenskou v minulém období. Ve sledovaném roce nebyla uskutečněna žádná zahraniční pracovní cesta. Závazný ukazatel počtu zaměstnanců 11

12 Závazným ukazatelem byl naší škole stanoven limit počtu zaměstnanců: 11,90 Vyhodnocení závazných ukazatelů zpracováno z P1-04 (bez OPPP) Měsíc Pedagogičtí pracovníci provozní zaměstnanci celkem Leden 10,271 2,050 12,321 Únor 10,271 2,050 12,321 Březen 10,271 2,050 12,321 Duben 10,271 2,050 12,321 Květen 10,271 2,050 12,321 Červen 10,271 1,3 11,571 Červenec 10,271 1,3 11,571 Srpen 10,271 1,05 11,321 Září 10,814 1,05 11,864 Říjen 10,814 1,05 11,864 Listopad 10,798 1,05 11,848 Prosinec 10,798 1,05 11,848 Průměr 10,45 1,519 11,969 V průběhu roku došlo k překročení ukazatele díky zástupu za dlouhodobou nemocenskou. 12

13 4. Přehled o plnění plánu hospodaření Zpráva o činnosti a plnění příspěvkové organizace ZUŠ Klimkovice 2014 Rozdíly oproti plánu hospodaření vzniklé operativním přesunem finančních prostředků: A. Náklady SÚ I. Náklady z činnosti Index celkem Komentář 1. Spotřeba materiálu ,90% zvýšená potřeba moderních učebních pomůcek 2. mírné klimatické podmínky, efekt úspory z Spotřeba energie ,95% investice snížených podhledů Opravy a udržování ,28% přesun malování po uskutečněných úpravách 9. Cestovné ,90% méně pracovních cest 12 Ostatní služby ,89% zajištění a příprav slavnostních akcích školy 15 Jiné sociální pojištění ,67% špatný odhad odvodu 16 Zákonné sociální náklady ,53% nižší účast na vzdělávacích akcích 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku ,26% pořízení laptopů k modernizaci výuky přehodnocení potřeb k vybavení pomůcek 36 Ostatní náklady z činnosti ,06% (501) B. Výnosy I. Výnosy z činnosti 16. Čerpání fondů ,98% čerpání fondu odměn za práci navíc k oslavám vzniku školy 17. Ostatní výnosy z činnosti ,60% nadhodnocení sponzorských příspěvků II. Finanční výnosy 2. Úroky ,80% snížení úrokové sazby na BÚ 5. Péče o spravovaný majetek Majitelem budovy a pozemku je Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Základní umělecká škola Klimkovice má právo hospodaření s tímto majetkem od Informace o investiční činnosti- technické zhodnocení budovy výměna vstupních dveří do budovy a to 1 x hlavní vstup a 2x vstup vedlejší v celkové hodnotě ,- Kč Provedené opravy a údržba na majetku: čištění komínů čištění odpadů bioenzymy oprava a ladění klavírů oprava a údržba hasicích přístrojů malování vstupních prostor do budovy revize elektrických zařízení, revize prodlužovacích kabelů výměna termohlavic 13

14 sanace omítky štítu budovy oprava krytiny sanace krovů proti škůdcům seřízení plastových oken Nákup nových pomůcek: školní sestavy nábytku pro odloučené pracoviště (3 sestavy) metalofon, klávesové kombo, basová kytara, basové kombo, gong, podnožky přenosné počítače s windows office, brašnou (7 ks), externí hardisc diverzitní systém s hlavovými mikrofony (2 ks) transportní kolečka pro koncertní klavír 6. Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Doplňková činnost: Pronájem majetku Náklady (energie) Výnosy (pronájem, vyúčtování nákladů na energie, úklid spol. prostor Hospodářský výsledek ,75 Kč ,25 Kč ,50 Kč Ve sledovaném roce 2014 pokryly výnosy z doplňkové činnosti, ztrátu hlavní činnosti ve výši 4.223,97 Kč. Doplňková činnost spočívá v pronajímání prostor. Pronájem půdních prostor občanskému sdružení Klimnet přináší rovněž výhodu v podobě bezdrátového připojení internetu v celé budově školy. Dlouhodobý pronájem prostor městu Klimkovice přináší dobré vztahy s místní samosprávou, nicméně v původní smlouvě z roku 2001 není žádná zmínka o případné valorizaci, takže cena za metr plochy již neodpovídá dnešním cenám a nepřináší tudíž škole takový efekt. Škola by mohla tyto prostory využít ke své hlavní činnosti. 14

15 7. Peněžní fondy Stav na účtu : Fond odměn Fond rezervní z HV Fond rez. fin. Dary ,- Kč finančně krytý ,- Kč nekrytý o 9.000,- (IT) 5.000,- Kč finančně krytý Fond FKSP ,- Kč AÚ 243 nižší o 4.606,- (příděl z mezd 12/2014) Fond investiční ,- Kč nekrytý o ,- Kč (IT) Tvorba fondů: Fond odměn 0,- Kč Fond rezervní (413) ,- Kč Fond rezervní (414) 5.000,- Kč Fond FKSP ,- Kč Fond investiční ,- Kč z odpisů Fond investiční ,- Kč převodem z RF Čerpání : Fond odměn ,- Kč Fond rezervní 0,- Kč Fond FKSP ,- Kč Fond investiční ,- Kč 8. Pohledávky Celková výše pohledávek k (bez FKSP) Pohledávky za odběrateli Pohledávky (úplata za vzdělání + zapůjčení nástroje) Pohledávky za zaměstnanci (Stravenky) Náklady příštích období Příjmy příštích období ,82 Kč 5.526,75 Kč 760,-- Kč ,-- Kč 9.043,07 Kč ,-- Kč 15

16 9. Závazky Celková výše závazků k Dodavatelé Zaměstnanci Sociální pojištění Zdravotní pojištění Daň z příjmu ,27 Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Všechny závazky z pracovněprávního vztahu byly uhrazeny do 15. ledna 2015 Ostatní závazky: Výdaje příštích období Výnosy příštích období Ostatní krátkodobé závazky (ZP Kooperativa) ,-- Kč ,-- Kč 4.813,27 Kč d. Výsledky kontrol V roce 2014 proběhla kontrola a inspekční činnost České školní inspekce. Z těchto aktivit byl vydán protokol o kontrole (Čj. ČŠIT-54/14-T) a inspekční zpráva (Čj. ČŠIT- 53/14-T) Z výše uvedeného protokolu o kontrole: Kontrolní zjištění Kontrola byla vykonána v základní umělecké škole, jejíž činnost zajišťuje Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace (dále škola ) 1. Kontrola vydání, obsahu a zveřejnění školního řádu podle 30 odst. 1 až 3 školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 2. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu (dále ŠVP ) podle 5 odst. 3 věty první školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. Nebylo zjištěno porušení výše uvedeného ustanovení právního předpisu. 16

17 Závěry Kontrolou dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení školského zákona. Z výše uvedené inspekční zprávy: Předmět inspekční činnosti Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní uměleckou školou podle příslušného školního vzdělávacího programu podle 174 odst. 2 písm. b) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a hodnocení naplňování školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a příslušným rámcových vzdělávacím programem podle 174 odst. 2 písm. c) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Hodnocení podmínek k realizaci vzdělávacích programů Velmi dobrá schopnost komunikace s okolím a především vytváření tvůrčího prostředí ve škole se pozitivně promítá do řízení školy. Personální podmínky školy jsou na požadované úrovni. Postupné zkvalitňování materiálních podmínek vzdělávání je důkazem efektivního řízení školy. Škola v souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Finanční zdroje, které měla ve sledovaném období k dispozici, byly dostatečné k zabezpečení ŠVP a dalších vzdělávacích dokumentů Hodnocení průběhu vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům Z přímého pozorování výuky, rozhovorů s pedagogy a kontroly třídní dokumentace bylo zjištěno, že výuka žáků v tanečním i literárně dramatickém oboru byla připravena a vedena metodicky správně. Úroveň LDO je na požadované úrovni. Ve smíšených skupinách tanečního oboru je třeba diferencovat výuku vzhledem ke stanoveným výstupům vzdělávacích dokumentů pro jednotlivé ročníky. Hodnocení výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům Úroveň výsledků vzdělávání ve vztahu k vzdělávacím programům je na požadované úrovni stejně jako úspěšnost žáků v soutěžích, přehlídkách a dalších aktivitách. Spolupráce mezi partnerskými školami je dlouholetá a velmi dobrá, pro obě strany přínosná. Závěry Vzdělávací nabídka ZUŠ odpovídá zápisu oborů vzdělávání do rejstříku škol a školských zařízení a zohledňuje reálné podmínky a možnosti školy. 17

18 Silnou stránkou školy je velmi dobrá úroveň řízení školy, odpovídající jejímu poslání, velikosti, počtu žáků i personálnímu složení. Veškeré rozhodovací pravomoci jsou účinně sladěny s následnými delegovanými výkonnými kompetencemi. Na strategickém řízení školy a pravidelném hodnocení školy se podílejí příslušní pracovníci školy. Dlouhodobě vykazuje velmi dobré výsledky vzdělávání. ZUŠ se pravidelně a aktivně zapojuje do kulturního života prostřednictvím koncertů, výstav a řady kulturních akcí. Ve městě i širokém okolí působí jako významný nositel kultury. Dále proběhla kontrola na okresní správě sociálního zabezpečení Z této kontroly byl vyhotoven protokol č. 2782/14/891. Kontrolní zjištění: 1. Plnění povinností v nemocenském pojištění Nedostatky nebyly zjištěny. 2. Plnění povinností v oblasti pojistného Nedostatky nebyly zjištěny. 3. Plnění povinností v důchodovém pojištění Nedostatky nebyly zjištěny. e. Vyhodnocení plnění povinného podílu Naše organizace nemá plnění povinného podílu. f. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Dle vnitřního předpisu o poskytování informací, jsme nezaznamenali žádnou písemnou žádost o poskytnutí informací dle výše uvedeného zákona. Zákonní zástupci žáků jsou o této možnosti informováni na webových stránkách školy, případně se mohou dotázat v kanceláři školy. 18

19 g. Seznámení zaměstnanců se Zprávou o činnosti a plnění úkolů Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace byla zpracována dle osnovy vydané Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. Zaměstnanci budou se zprávou seznámeni na pedagogické radě dne 4. března h. Informace o závodním stravování zaměstnanců organizace Organizace přispívala částkou 16,-Kč na stravenku v hodnotě 30 Kč. Stravenky se smluvně objednávají u firmy Edenred a možnost čerpání je v mnoha zařízeních poblíž školy. Zpracovali: účetní: Hulbojová Libuše.. V Klimkovicích dne 27. února 2015 ředitel školy: MgA. Béreš Pavel.. 19

20 i. Tabulková část včetně finančních výkazů Zpráva o činnosti a plnění příspěvkové organizace ZUŠ Klimkovice 2014 Tabulka č. 1 Přehled nákladů, výnosů a hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2 Přehled o plnění plánu hospodaření Tabulka č. 3 Tvorba a použití peněžních fondů Tabulka č. 4 Výpočet přípustného objemu prostředků na platy v roce 2014 Tabulka č. 5 Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6 Doplňková činnost dle jednotlivých okruhů Formulář SK404 Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) Formulář SK405 Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd K tabulkové části přiloženo: 1. Rozvaha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k Výkaz zisku a ztráty organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavený k Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k Výkaz Rozbor plnění výsledku hospodaření (sestava V+N) 20

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2154/11-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2154/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Základní umělecká škola, Město Albrechtice,

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-975/10-M. Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory. Peterem Šupákem, ředitelem školy Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-975/10-M Název kontrolované osoby: Sídlo: Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory IČO:

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-37/15-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-37/15-S Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI 502/09-07. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát. INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI 502/09-07 Název školy: Základní umělecká škola, Blatná, J. P. Koubka 4 Adresa: J. P. Koubka 4, 388 01 Blatná Identifikátor: 600 002

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2008 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr. Lubomír

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce

Údaje o zpracovateli. Dům zahraniční spolupráce Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Přesný název organizace - podle platné zřizovací listiny: Adresa sídla zpracovatele: Dům zahraniční spolupráce Adresa poštovní: IČ: Bankovní spojení: 613639 Na Poříčí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) NÁVRH závěrečného účtu OBCE za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Daňové příjmy: 8,772.869,83 Nedaňové příjmy: 230.885,31 Kapitálové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Jeronýmova 100/IV, 560 01 Vysoké Mýto Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 095 506/98-4021 Inspektorát č. 09 Hradec Králové Signatura: aj5ks101 Okresní pracoviště č. 05 Trutnov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Z á k l a d n í u m ě l e c k

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 1 Základní škola Rousínov, okres Vyškov Habrovanská 312/3, Rousínov 683 01 příspěvková organizace IČO 46270906 Rozbor hospodaření za rok 2013 Obsah : 1) Úvod 2) Výsledek hospodaření 3) Skutečné výdaje

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Základní škola nám. Curierových, Praha 1, náměstí Curierových 2 náměstí Curierových 2/886, 110 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 247

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIT-429/12-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIT-429/12-T o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2014 Základní škola Provozní dotace celkem 1 417 500 Kč 2014 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 30 000 24 817 82,72 nástěnné obrazy,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o hospodaření školy Příjmy Výdaje Majetek školy Rozbor hospodaření 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2003 PŘÍJMY: CELKOVÉ PŘÍJMY 19 324 180,90 Kč z toho prostředky získané vlastní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspekční zpráva. Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště Inspekční zpráva Střední zdravotnická a Vyšší zdravotnická škola, Kladno, Havířská 1141 Havířská 1141, 272 00 Kladno

Více

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník

.po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník .po 6 VÝSLEDOVKA období 01.12.2010 až 31.12.2010 strana: 1 firma: Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník dne: 27.01.2011 Účet Název V období Konečný stav NÁKLADY 501002 Čistící a úklidové prostředky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1963/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1963/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní umělecká škola Heleny Salichové, Ostrava-Polanka n/o, 1.

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Č. j.: ZUS HM 107/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Foto: Milan Mainuš Obsah: 1 Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání a charakteristika pedagogického sboru 3 Rámcový

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Inspekční zpráva ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Inspekční zpráva Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 PSČ 500 02 Identifikátor školy: 600 024

Více