MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N"

Transkript

1 MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů nebo cívek se stáými proudy stacionárních permanentních magnetů (obvyke feritů) síy působící mezi různými magnetickými poi: S a b c d e f magnetická indukční čára je uzavřená prostorová orientovaná křivka, jejíž tečna v daném bodě má směr osy vemi maé magnetky umístěné v tomto bodě. Orientace: od k S póu permanentního magnetu ačrtni magnetické indukční čáry: mag. pó zeměpisný S S Tyčový magnet magnet Magnetické poe Země MAGETCKÉ POLE

2 pro přímý vodič: Ampérovo pravido pravé ruky: paec ukazuje dohodnutý směr proudu ve vodiči, prsty ukazují orientaci magnetických indukčních čar pravido pravotočivého šroubu: (viz dopňující materiáy): pokud se pravotočivý šroub pohybuje ve směru proudu, pak směr rotace šroubu udává orientaci magnetických indukčních čar ačrtni magnetické indukční čáry: vodič proud před nákresnu indukční čára proud za nákresnu pro cívku: Ampérovo pravido pravé ruky: cívku uchopíme tak, aby prsty ukazovay ve směru dohodnutého proudu, pak paec ukazuje severní pó MAGETCKÉ POLE

3 ačrtni magnetické indukční čáry: 2. Magnetická sía působící na vodič v magnetickém poi pokud umístíme magnet do vnějšího magnetického poe, bude na něj působit magnetická sía vodič, kterým prochází eektrický proud, je obkopen magnetickým poem chová se jako magnet pokud ho vožíme do vnějšího magnetického poe, bude na něj působit magnetická sía S S F m Femingovo pravido evé ruky: když je směr vodiče k indukčním čarám CZ: E: indukční čáry směřují do daně prsty ukazují směr proudu ve vodiči paec ukazuje směr působící síy F m ukazováček ve směru poe prostředníček ve směru proudu paec ukazuje směr působící síy (viz dopňující materiáy) MAGETCKÉ POLE

4 3. Magnetická indukce ( B ) vyjadřuje síu magnetického poe (viz dopňující materiáy): α F,, B, α m F m = Bsinα F = B m... pro vodič k magnetickým indukčním čarám F B = m B = (tesa) A m [ ] = T Otázky: L5/ , 262, x Magnetické poe dvou rovnoběžných vodičů s proudem B bízko přímého vodiče B veikost: B = µ 2πd d směr: tečna k indukční čáře MAGETCKÉ POLE

5 µ... permeabiita prostředí koem vodiče, materiáová konstanta µ = µ r µ 0 µ r... reativní permeabiita v tabukách µ 0... permeabiita vakua µ = 4π10 A magnetické poe dvou vodičů veikost: veikost: 2πd 1 Fm = B2 = µ 2 µ 2π 1 d 2 Fm = vodiče se přitahují, pokud 1, 2 mají stejný směr vodiče se odpuzují, pokud 1, 2 mají opačný směr Dokonči obrázky (vyznač magnetickou indukci, zakresi síy): Definice 1 A: Ampér je stáý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými douhými vodiči zanedbateného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdáenosti 1 m od sebe vyvoá mezi vodiči síu na 1 m vodiče. Otázky: 1. Určtete veikost a směr magnetické indukce v bodě X (viz obrázek). 1 = 50 A, 2 = 10 A, r 1 = 5 cm, r 2 = 15 cm, permeabiita vakua je 4π 10-7 A -1. r 1 r X MAGETCKÉ POLE

6 5. Magnetické poe cívky směr tečna k indukční čáře veikost uprostřed: jednoduchého závitu douhého soenoidu nebo toroidu µ B = 2 r µ B = počet závitů hustota závitů B r B Otázky: 2. Soenoid má 500 hustě navinutých závitů a déku 40 cm. Reativní permeabiita žeezného jádra je 1200 a cívkou prochází proud 0,1 A. Určete B uprostřed soenooidu s jádrem i bez jádra. L5/ Částice s nábojem v magnetickém poi + - = vt Q e ev = = = t v pokud je vodič k B, veikost síy působící na voných eektronů: F m = B = Bev MAGETCKÉ POLE

7 veikost síy působící na JEDE eektron v B : F m = Bev veikost síy působící na pohybující se náboj q, v B : F m = Bqv směr síy: Femingovo pravido evé ruky (patí pro + náboj!!!) B B F m + Q v Q F m v trajektorie částice F m = F mv Bev = r e v = m Br v B... kružnice, když je poe dostatečně veké, pokud není pouze část kružnice v není B... šroubovice d 2 Wehnetova trubice (viz dopňující materiáy) MAGETCKÉ POLE

8 Lorentzova sía: Jestiže se částice s nábojem pohybuje současně v eektrickém a magnetickém poi, působí na ni jak sía eektrická, tak sía magnetická. Výsednicí obou těchto si je Lorentzova sía, která určuje směr a druh pohybu částice. F L = F e + F m Otázky: 3. Eektron vstupuje do homogenního magnetického poe o indukci B = T rychostí v = 10 6 m s -1 komo k indukčním čarám. ajděte pooměr kruhové trajektorie eektronu. e = C, m e = kg Potom spočítejte pooměr trajektorie částice α, jejíž náboj je 2e a hmotnost kg. A F v K 4. Osu soenoidu, který má 1000 závitů a déku 0,1 m, umístíme rovnoběžně s indukčními čarami zemského magnetického poe. Uprostřed naměříme indukci 70 µt. Spočítejte, jak veký proud by muse touto cívkou procházet, aby se uvnitř vytvořio stejně siné magnetické poe, jako je v tomto místě magnetické poe Země. Permeabiitu vakua uvažujte 4π 10-7 A -1. L5/ Magnetické vastnosti átek Magnetické vastnosti různých átek jsou určeny jejich reativní permeabiitou µ r. Veká reativní permeabiita znamená, že átka značně zesiuje vnější magnetické poe. Takové materiáy mohou být použity např. jako jádra eektromagnetů (eektromagnet bude µ -krát sinější ). r diamagnetické átky - µ r je nepatrně menší než 1 (např ), takže mírně zesabují vnější magnetické poe (ve srovnání s vakuem) - vzácné pyny, zato, měď, rtuť, MAGETCKÉ POLE

9 paramagnetické átky - µ r je nepatrně větší než 1 (např pro A), takže mírně zesiují vnější magnetické poe - sodík, drasík, hiník,... feromagnetické átky - µ r od asi 100 do , takže značně zesiují vnější magnetické poe - - magneticky měkké materiáy magnetické vastnosti zanikají, pokud dojde k odstranění nebo ryché změně vnějšího magnetického poe. Používány např. při výrobě jader eektromagnetů. - magneticky tvrdé materiáy je mnohem obtížnější zmagnetizovat, ae udrží si své magnetické vastnosti, i když je vyjmeme z vnějšího magnetického poe, např. ferity vyrobeny z oxidu žeeza kombinovaného s oxidy jiných kovů (Mn, Ba), užití permanentní magnety - mají tuto vastnost pouze v krystaickém, ne v kapaném ani amorfním stavu. Když jejich tepota překročí tzv. Curieovu tepotu (materiáová konstanta, pro Fe 770 ºC), stávají se paramagnetickými Teorie domén Magnetické domény se formují spontánně uvnitř materiáu objem asi od 10-3 mm 3 do 10 mm 3. V rámci těchto domén se eektrony souhasně uspořádají maičké magnety. Působením vnějšího magnetického poe se domény začnou orientovat souhasně. S rostoucí indukcí se stáe více domén orientuje souhasně, dokud nejsou uspořádány všechny. Tento stav nazýváme magnetické nasycení (átka je magneticky nasycena). B 0 = 0 B 0 B 0 Hysterezní smyčka popisuje magnetickou indukci v átce (B), je-i umístěna do vnějšího magnetického poe (B o ). Pocha uvnitř smyčky je přímo úměrná energii, která se spotřebuje na jeden cykus magnetizace a demagnetizace během procesu vzniká tepo. Zakresi obrázek hysterezní smyčky do souřadnicového systému: B Fe /T 0 B vzduch /mt MAGETCKÉ POLE

10 B ferit /T 0 B vzduch /mt 8. Použití eektromagnetů ačrtni obrázky pode dopňujících materiáů: reé gavanometr MAGETCKÉ POLE

11 reproduktor Otázky: L5/ Odpovědi: µt 2. 0,189 T, 1, T 3. 2,27 mm, 7,49 m 4. 5, A MAGETCKÉ POLE

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia

Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa. Fyzika 9 učebnice. pro základní školy a víceletá gymnázia Karel Rauner, Václav Havel, Miroslav Randa Fyzika 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Nakladatelství Fraus 2007 FYZIKA 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia Autoři: Odborní poradci:

Více

Magnety a jejich vlastnosti

Magnety a jejich vlastnosti Magnety a jejich vlastnosti Názvy magnet a magnetismus pocházejí od názvu kraje Magnesia, který leží na území dnešního Turecka. Tam se dříve těžil nerost, který přitahoval železné předměty. Nerost dostal

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického

2. Pro každou naměřenou charakteristiku (při daném magnetickém poli) určete hodnotu kritického 1 Pracovní úkol 1. Změřte V-A charakteristiky magnetronu při konstantním magnetickém poli. Rozsah napětí na magnetronu volte 0-200 V (s minimálním krokem 0.1-0.3 V v oblasti skoku). Proměřte 10-15 charakteristik

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015

FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 FYZIKA 9. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 1. ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY CO UŽ VÍME O MAGNETICKÉM POLI Magnet přitahuje tělesa z feromagnetických látek což jsou látky, na které magnet působí magnetickou silou.

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů.

1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. 1. Význam a účel měření, rozdělení měřících přístrojů. Fyzikální veličiny: Např. délka, čas, elektrický proud a napětí atd. Každá veličina má svoji kvantitativní stránku, která se vyjadřuje hodnotou veličiny

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

8.1 Elektronový obal atomu

8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Elektronový obal atomu 8.1 Celkový náboj elektronů v elektricky neutrálním atomu je 2,08 10 18 C. Který je to prvek? 8.2 Dánský fyzik N. Bohr vypracoval teorii atomu, podle níž se elektron v atomu

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

1 Newtonův gravitační zákon

1 Newtonův gravitační zákon Studentovo minimum GNB Gravitační pole 1 Newtonův gravitační zákon gravis latinsky těžký každý HB (planeta, těleso, částice) je zdrojem tzv. gravitačního pole OTR (obecná teorie relativity Albert Einstein,

Více

R5.1 Vodorovný vrh. y A

R5.1 Vodorovný vrh. y A Fyzika pro střední školy I 20 R5 G R A V I T A Č N Í P O L E Včlánku5.3jsmeuvedli,ževrhyjsousloženépohybyvtíhovémpoliZemě, které mají dvě složky: rovnoměrný přímočarý pohyb a volný pád. Podle směru obou

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření.

Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18 Jaderné záření Interakce jaderného záření s prostředím a metody detekce. Spektrometrie jaderného záření. Umělé zdroje jaderného záření. 18.1 Průchod tě«kých nabitých částic látkou Za tě«ké částice pova«ujeme

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika

Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi. A. Křivská 1,2. Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika Užití mikrovlnné techniky v termojaderné fúzi A. Křivská 1,2 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Česká republika 2 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, katedra telekomunikační

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online Řešení úloh 3 ročníku Fyziklání online 1 Úloha FoL1 skákal pes Prchající kriminálník potřeboval přeskočit ze střechy domu na jinou střechu, jak už se to prchajícím kriminálníkům stává Budova, ze které

Více

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e

RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY FRANTIŠEK PODZIMEK. Online publikace formátu p e RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY Online publikace v formátu p e df FRANTIŠEK PODZIMEK RADIOLOGICKÁ FYZIKA PŘÍKLADY A OTÁZKY DOC. ING. FRANTIŠEK PODZIMEK,CSC. Doc. Ing. František Podzimek, CSc. Radiologická

Více