1.7 Magnetické pole stacionárního proudu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.7 Magnetické pole stacionárního proudu"

Transkript

1 1.7 Magnetické poe stacionárního proudu Pohybující se e. náboje (e. proud) vytvářejí magnetické poe. Naopak poe působí siou na pohybující se e. náboje E. proud, Ohmův zákon v diferenciáním tvaru ρ... hustota pohybujícího se náboje, v... rychost pohybujícího se náboje Definice proudové hustoty i ρ v, i = i ( r, t). Náboj, který proteče poškou d za časový interva dt: dq = ρd = ρ v d dt = i d dt = id cos αdt = id }{{} dt i Proud di pochou d: di = dq dt = i d Cekový proud I tekoucí pochou : I = di = i d

2 peciání případ: i = konst,... rovinná pocha komá k I I = i d = id cos 0 = i i = I (proudová hustota = proud jednotkovou pochou komou k i )

3 1.7.2 E. proud ve vodičích Z vodiče protékaného proudem vyděíme maý váeček s osou ve směru poe. Pro něj napíšeme Ohmův zákon. U = RI, U = E, I = i, R = 1 γ (γ... měrná e. vodivost) E = 1 γ i, E = 1 γ i, i = γ E Ohmův zákon v dif. tvaru Poznámka: Uvnitř baterií působí vede e. si E i síy eektrochemické povahy ε. Pak i = γ( ε + E ), i = γ(ε E). nehomogenních a anizotropních prostředích je závisost i = i ( E ) sožitější, Ohmův zákon nepatí Rovnice kontinuity Experiment ukazuje, že patí zákon zachování e. náboje. Tento zákon zachování e. náboje chceme formuovat okáně. prostředí protékaném proudem zvoíme ibovonou uzavřenou pochu. Za čas dt vyteče z objemu náboj dq výtok = i d dt (viz úvahy v bodu 1.7.2). Náboj, který za čas dt z objemu vyteče je roven úbytku náboje v tomto objemu, dq výtok = dq úbytek. Q(t) = ρ( r, t)d, Q(t + dt) = ρ( r, t + dt)d

4 dq úbytek = Q(t) Q(t + dt) = [ρ( r, t) ρ( r, t + dt)]d i d dt = [ρ( r, t) ρ( r, t + dt)]d ρ( r, t) ρ( r, t + dt) d + } dt {{ } ρ t (v imitě dt 0) [ ρ t + div i ] i d = 0 div i d (Gaussova věta) d = 0 ρ t + div i = 0 Posední rovnice patí díky tomu, že objem je ibovoný. Poznámka: Rovnice kontinuity je obecnou okání formuací zákona zachování spojitě rozožených veičin. Např.: ρ... hustota náboje, i... tok náboje zákon zachování náboje ρ... hustota hmotnosti, i... tok hmotnosti zákon zachování hmotnosti ρ... hustota energie, i... tok energie zákon zachování energie, atd. Tok i nemusí mít ani tvar i = ρ v (např. v kvantové fyzice tok pravděpodobnosti) iové účinky magnetického poe iové účinky popisujeme pomocí vektoru magnetické indukce B. 1. Bodový náboj F mg = Q v B ( F emg = Q( E + v B )) Př.: Pohyb bodového náboje v homogenním magnetickém poi Osu z zvoíme ve směru poe, B = (0, 0, B). Řešíme pohybovou rovnici: e sožkách: m d v dt = Q( v B ) m dv x dt = Q(v yb z v z B y ) = QBv y

5 m dv y dt = Q(v zb x v x B z ) = QBv x m dv z dt = Q(v xb y v y B x ) = 0 Zavedeme cykotronovou frekvenci ω QB m : dv x dt dv y dt = ωv y = ωv x dv z dt = 0 Daší integrací určíme souřadnice: v x = v 0 cos(ωt + ϕ) v y = v 0 sin(ωt + ϕ) v z = v z0 (ověřit dosazením) dx dt = v x x = x 0 + v 0 sin(ωt + ϕ) ω dy dt = v y y = y 0 + v 0 cos(ωt + ϕ) ω dz dt = v z z = z 0 + v z0 t (Konstanty v 0, ϕ, v z0, x 0, y 0, z 0 jsou určeny počáteční rychostí a poohou.) Závěr: Náboj Q se v rovině komé k magnetickému poi pohybuje po kružnici: v 2 x + v 2 y = v 2 0 = konst. (x x 0 ) 2 + (y y 0 ) 2 = v2 0 ω 2 e směru poe se náboj pohybuje s konstantní rychostí v z0. 2. Objemový proudový eement d protékaný proudovou hustotou i = ρ v dq = ρd, d E mg = dq v B = ρd v B, d F mg = i B d Ceková mg. sía působící na objem : F mg = d F mg = i B d 3. ía působící na eement d úzkého vodiče (drát), protékaný proudem I

6 d = d, id = id = Id, i d i d = Id... přechod od objemových vodičů k vodičům ineárním d F mg = d i B = Id B B = konst.,... přímí vodič F mg = Id B = I B (třední škoa: F mg = BI sin α + pravido evé ruky) Zdroje magnetického poe Zdroji mg. poe jsou pohybující se náboje - proudy. Biotův-avartův zákon (anaogie Couombova zákona v eektrostatice): 1. Objemové proudy d B = µ 0 i d R 4π R 3 B = d B = µ 0 4π i ( r ) R d R 3

7 2. Lineární proudy i d Id d B = µ 0 4π I d R R 3 B = d B = µ 0 4π I d R R 3 Biotův-avartův zákon patí pouze pro stacionární proudy (nezávisost i, I, B na čase). Př.: Magnetické poe přímého vodiče d = dx, d B = µ 0 4π I d R, B = R 3 šechny příspěvky d B jsou rovnoběžné B = db d B db = µ 0 dxr sin α I 4π R 3

8 yjádření všech veičin pomocí úhu α: R = (směr B komo z papíru) a, x = acotg α, dx = a sin α db = µ a 0 4π I dα sin α sin 2 α a 2 sin 2 α B = µ π 0 I sin αdα 4π a 0 2 sin 2 α dα = µ 0 I sin αdα 4π a = µ 0 I 2π a Z Biotova-avartova zákona ze odvodit soustavu dif. rovnic pro B : div B = 0, rot B = µ 0 i Integrání formuace: div B = 0 div B d = 0 B d = 0 rot B = µ 0 i Interpretace první rovnice: div B = 0 B d = 0 div E = ρ ε 0 E d = Q ε 0 rot B d = µ 0 i d B d = µ0 I neexistují mg. náboje (ρ mg = 0, Q mg = 0). Mohy by však existovat mg. dipóy, sožené z opačných mg. nábojů (anaogie e. dipóů). Mg. dipóy skutečně existují, jsou ae vytvářeny uzavřenými proudovými smyčkami. Interpretace pomocí siočar: eektrostatice siočáry začínají na kadných a končí na záporných nábojích. teorii mg. poe neexistují mg. náboje, siočáry tedy nemají počátek a konec, jsou uzavřené nebo jdou z nekonečna do nekonečna Řešení mg. poe pomocí vektorového potenciáu A... vektorový potenciá div B = 0 B ( r ) = rot A ( r ) rot B = µ 0 i rot (rot A ) grad (div A ) A = µ 0 i A grad (div A ) = µ0 i

9 Rovnice pro A je zatím dost sožitá. Při jejím zjednodušení využijeme nejednoznačnosti vektorového potenciáu A k danému poio B. kutečně nechť f( r ) je ibovoná derivovatená skaární funkce. Derivujeme pomocí ní nový potenciá A = A + grad f. Pak rot A = rot } {{ A} + rot grad f = B B 0 Potenciá A vyhovuje proto stejné rovnici jako A : A grad (div A ) = µ 0 i Dosud ibovonou funkci f zvoíme tak, aby div A = 0: 0 = div A = div ( A + grad f) = div A + div (grad f), f = div A f hrnutí: B = rot A, A = µ 0 i (Poissonova rovnice - umíme ji řešit), div A = 0 (Lorentzova nebo kaibrační podmínka). daším vynecháme čárku: A A. Nejdříve vyřešíme Poissonovu rovnici: A ( µ 0 i ( r ) r ) = 4π R d R ( r r ) d = dx dy dz Řešení pro jednoduchost přepíšeme do formy, patné pro tenký uzavřený vodič: i d Id, d d r, A ( r ) = µ 0 4π I (Je-i poe stacionární, nesmí nikde přibývat ani ubývat e. náboj proudové smyčky musí být uzavřené.) Je třeba ještě ověřit, zda je u řešení Poissonovy rovnice spněna Lorentzova podmínka div A = 0: d r R

10 A x x = µ 0 4π I x div A = A x x + A y y + A z z dx ( r r ) = µ 0 4π I 1 x ( r r ) = 1 x ( r r ), A x x = µ 0 4π dx 1 x ( r r ) ( ) 1 dx x R div A = µ 0 4π [ ( ) 1 dx + ( ) 1 dy + ( ) ] 1 dz = µ 0 x R y R z R 4π ( ) 1 d = 0 R (obecně df = 0 pro ibovonou funkci f) ektorový potenciá vyhovuje dif. rovnici a Lorentzově podmínce. B ( r ) = rot A ( µ 0 r ) = 4π rot ( d r ( r r ) Magnetické poe v átkovém prostředí ede makroskopických (voných) proudů přispívají k mg. poi proudy atomární a moekuární (magnetizační, vázané). Můžeme si je modeově představit jako uzavřené proudové smyčky, vytvořené eektrony obíhající okoo jader nebo vytvořené rotací (spinem) eektronů a atomových jader. Magnetický dipó (uzavřená proudová smyčka) ) A ( µ 0 r ) = 4π d R, B = rot A =... (Biot-avart)

11 Pro veké vzdáenosti r r od proudové smyčky je: ěta: 1 R = 1 ( r r ) 1 r r r + r 3 A ( µ 0 r ) 4π I 1 r Důkaz: tokesova věta: d 0 + µ 0 4π I 1 r 3 (viz odvození pro e. dipó) ( r r )d, d = 0 r ( r r )d = r F d = rot F d Za funkci F ( r ) dosadíme c f( r ), kde c = (c x, c y, c z ) je ibovoný konstantní vektor. Úprava evé strany: F d = c fd Úprava pravé strany: rot F d = ( f = c x d y z d z [ y (c zf) ] [ z (c yf) d x + z (c xf) ] [ x (c zf) d y + x (c yf) ] y (c xf) d z = ) f } {{ y } (d grad f) x ) x d f x z +c y ( d z f (d grad f) y ) y d f y = c (d grad f) x +c z ( d x f tokesova věta pro F = c f dává tedy: c fd = c d grad f (d grad f) z Rovnost patí pro ibovoný vektor c, musí se proto rovnat integráy: f( r )d = d grad f( r ) Integrační proměnnou r nejdříve přeznačíme na r, r r, a poté za f( r ) dosadíme r r ( r bereme jako parametr či konstantu). Pak

12 grad f( r ) = x (xx +yy +zz ) i + y (xx +yy +zz ) j + z (xx +yy +zz ) k = Tedy: = x i + y j + z k = r. ( r r )d = d r = r A ( µ 0 r r ) 4π I r 3 Zavedeme mg. dipóový moment m I : e sožkách: A ( µ 0 m r r ) 4π r 3, B = rot A B x = (rot A ) x = y A z z A y = µ { 0 4π y (m xy m y x)(x 2 + y 2 + z 2 ) 3 } z (m zx m x z)(x 2 + y 2 + z 2 ) 3 2 =... = µ { 0 3 m xx + m y y + m z z x 1 } 4π r 5 r m 3 x ektorový zápis mg. poe eementárního dipóu: Anaogie s poem e. dipóu: { } µ 0 m r B = 3 1 r m 4π r 5 r 3 { } 1 p r E = 3 1 r p 4πε 0 r 5 r 3 Ovšem p = Q, m = I. Couomb původně vycháze z představy m = Q m (Q m... magnetický náboj). ektor magnetizace Eementární dipóy (atomové, moekuární,...) m i, M = mi, suma přes jednotkový objem; épe m M = i, suma přes maý objem ; M = n m (n... hustota dip. momentů, m... střední mg. dip. moment). ektor magnetizace = hustota mg. dip. momentů. 2

13 Poe zmagnetovaných těes (magnetů) d m = M( r )d, d B = µ 0 4π B ( r ) = d B = µ 0 4π 3d m R R 5 M( 3 r ) R R 5 R d m R 3 M( r ) R 3 d Pro veké vzdáenosti od magnetu, r r, je přibižně R = r r r a kde m [ ] B ( µ 0 m r m r ) 3, 4π r 5 r 3 M( r )d je cekový dipóový moment magnetu. yjádření magnetizačních proudů pomocí magnetizace Probém: rovnici mg. poe rot B = µ 0 i ( B d = µ0 I) je proud tvořen tokem voných nábojů a tokem magnetizačním: i = i vo + i mg, I = I vo + I mg. Neznámý magnetizační proud chceme z rovnice eiminovat.

14 daném prostředí zvome ibovonou křivku, ohraničující pochu. K magnetizačnímu proudu Img přispívají pouze dipóy, ežící dostatečně bízko hranice. m 1 = I dipóový moment jednoho dipóu (např. atomu; uzavřenou proudovou smyčku vytváří např. obíhající eektron). Na úseku d křivky přispívají k magnetizačnímu toku pouze ty dipóy, jejich středy eží v objemu d = 1 d. Jim odpovídá magnetizační proud : Pak d I mg = nd I 1 = n 1 I } {{ 1 d = Md } počet dipóů v objemu d m 1 I mg = di mg = Md B d = µ0 I vo + Md B M d = I vo µ0

15 Definujme vektor e. intenzity H B µ 0 M, ( B = µ 0H + M). Pak H d = Ivo Díky přechodu od B k H pracujeme pouze s měřitenými vonými proudy. Ae H =? Diferenciání tvar zákona cekového proudu: H d = rot H d, I vo = rot H d = i vo d i vo d rot H = i vo Jiné odvození diferenciání formy zákona cekového proudu: Magnetizační proud pomocí vektoru magnetizace: I mg = Md = rot Md Magnetizační proud pomocí proudové hustoty: I mg = i mg d i mg = rot M, rot B = µ 0 i = µ0 ( i vo + i mg ) = µ 0 ( i vo + rot M) rot B M µ0 H = i vo, rot H = i vo Materiáový vztah

16 M = M( B ), resp. M = M( H ), feromagnetika, sožitá závisost M = M(H). Magneticky měkká prostředí M ψ m H, ψm... magnetická susceptibiita. Na rozdí od e. susceptibiita ψ e může být kadná (átky paramagnetické) i záporná (átky diamagnetické). B = µ0 ( H + M) µ 0 (1 + ψ } {{ m ) } H = µ H } µ r {{ } µ µ r... reativní permeabiita, µ... permeabiita prostředí, µ = µ( r ), rot B = rot H = i µ vo. Pokud µ = konst. rot B = µ i vo, rot B = µ 0 ( i vo + i mg ). daším textu přeznačení i vo i, I vo I, tedy např. rot H = i.

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N MAGETCKÉ POLE 1. Stacionární magnetické poe V E S T C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á Í je část prostoru, kde se veičiny popisující magnetické poe nemění s časem. Vzniká v bízkosti stacionárních vodičů

Více

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3

MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Bohumil Vybíral. Úvod 3 MAGNETICKÉ POLE V LÁTCE (Elektrodynamika II.) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Bohumil Vybíral Obsah Úvod 3 1 Magnetické vlastnosti látky 4 1.1 Vlivlátkynamagneticképole...................

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS X. Faradayův indukční zákon Obsah 10 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1 FARADAYŮV INDUKČNÍ ZÁKON 10.1.1 MAGNETICKÝ TOK 10.1. LENZŮV ZÁKON 4 10. ELEKTROMOTORICKÉ NAPĚTÍ ZPŮSOENÉ POHYEM

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IV. Gaussův zákon Obsah 4 GAUSSŮV ZÁKON 4.1 ELEKTRICKÝ TOK 4. GAUSSŮV ZÁKON 3 4.3 VODIČE 13 4.4 SÍLA PŮSOBÍCÍ VE VODIČI 18 4.5 SHRNUTÍ 4.6 DODATEK: TAH A TLAK V ELEKTRICKÉM POLI

Více

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu

Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu oman Kubínek Sbírka příkladů z elektřiny a magnetismu Tato sbírka příkladů slouží k procvičení učiva přednášeného v rámci přednášek KEF/EMG Elektřina a magnestimus. KATEDA EXPEMENTÁLNÍ FYZKY UNVEZTA PALACKÉHO

Více

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral

DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE. Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Miroslava Jarešová Bohumil Vybíral Obsah Úvod pojem diferenciální rovnice 3 Příklad1 radioaktivnírozpad..................

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva

Staženo uživatelm klikleos z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20. Předmluva Staženo uživatelm z felk.cvut.cz, 13.03.2011 18:53:20 Předmluva Předkládaná skripta jsou určena studentům prvního ročníku Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze jako pomůcka při studiu základního

Více

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2

Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky 2 Svět práce v každodenním životě Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Svět práce v každodenním životě Mechanické kmitání a vlnění Kinematika G Gymnázium Hranice. Hmotný bod koná

Více

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1

Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 ODR1 1 Základní pojmy teorie ODR a speciální typy ODR1 A. Diferenciální rovnice a související pojmy Mnohé fyzikální a jiné zákony lze popsat pomocí rovnic, v nichž jako neznámá vystupuje funkce, přičemž

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS IX. Zdoje magnetických polí Obsah 9 ZDROJE MAGNETICKÝCH POLÍ 9.1 IOTŮV-SAVARTŮV ZÁKON 9.1.1 MAGNETICKÉ POLE POHYUJÍCÍHO SE ODOVÉHO NÁOJE 8 9. SÍLY MEZI DVĚMA PARALELNÍMI VODIČI

Více

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE

METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE METODA KONEČNÝCH PRVKŮ VE STAVEBNÍ MECHANICE Jiří Brožovský, Alois Materna Text byl vytvořen v rámci realizace projektu Matematika pro inženýry 21. století (reg. č. CZ.1.7/2.2./7.332), na kterém se společně

Více

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN

STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 2014 ALDEBARAN TF4: VNP OBECNÁ RELATIVITA STUDIJNÍ TEXT PETR KULHÁNEK PRAHA 014 ALDEBARAN OBSAH PŘEDMLUVA, ÚVOD 4 1. METRIKA 5 KOVARIANTNÍ A KONTRAVARIANTNÍ INDEXY 5 SKALÁRNÍ SOUČIN, ZVYŠOVÁNÍ A SNIŽOVÁNÍ INDEXŮ 6 ČTYŘVEKTORY,

Více

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online

Fyziklání online III. ročník 5. prosince 2013. Řešení úloh 3. ročníku Fyziklání online Řešení úloh 3 ročníku Fyziklání online 1 Úloha FoL1 skákal pes Prchající kriminálník potřeboval přeskočit ze střechy domu na jinou střechu, jak už se to prchajícím kriminálníkům stává Budova, ze které

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice

Přírodní vědy moderně a interaktivně. Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky. G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Sbírka řešených příkladů do semináře fyziky G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně Kinematika G Gymnázium Hranice 1. Až do roku 1883 se každé město

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

13 Vznik elektrického proudu

13 Vznik elektrického proudu 13 Vznik elektrického proudu Historické poznámky 1. polovina 19. století: žeň objevů v oblasti elektromagnetismu Luigi Galvani (1737 1798): italský lékař a fyzik; průkopník moderního porodnictví; objevil,

Více

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy)

Euklidovský prostor. Euklides. Euklidovy postuláty (axiomy) Euklidovský prostor Euklidovy Základy (pohled do historie) dnešní definice kartézský souřadnicový systém vlastnosti rovin v E n speciální vlastnosti v E 3 (vektorový součin) a) eprostor, 16, b) P. Olšák,

Více

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT

STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ FEL ČVUT IMPULSNÍ SILNOPROUDÉ VÝBOJE A JEJICH DIAGNOSTIKA I STUDIJNÍ TEXT PRO DOKTORSKÉ STUDIUM PAVEL KUBEŠ PRAHA 004 FEL ČVUT I. ZÁKLADY ELEKTRICKÝCH VÝBOJŮ... 4 1. Elementární jevy v plynech... 4 1.1. Základní

Více

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14

Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Aleš Flandera a kolektiv Fyzikální korespondenční seminář XXVII. ročník 2013/14 Copyright Aleš Flandera, 2014 Copyright MATFYZPRESS, vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze,

Více

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost

Kritérium pravdivosti (objektivnosti) poznání zkušenost Hlavní body diskuse: I. Lidské poznání a jeho meze II. Principy sjednocené teorie III. Tři přístupy IV. Sjednocená teorie autorova Obecná teorie hmoty I. LIDSKÉ POZNÁNÍ Definice: Rozumem integrovaný pohled

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Studijní modul Atomová a jaderná fyzika Vít Procházka Olomouc 2012 2 Recenzovali: Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D. Ing. Tomáš Hatala

Více

11. Mechanika tekutin

11. Mechanika tekutin . Mechanika tekutin.. Základní poznatky Pascalův zákon Působí-li na tekutinu vnější tlak pouze v jednom směru, pak uvnitř tekutiny působí v každém místě stejně velký tlak, a to ve všech směrech. Hydrostatický

Více