Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014."

Transkript

1 Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing. Miroslv Uštý Přítomno: 35 občnů, z toho 13 členů zstupitelstv Omluveni: Pvlátová Jitk, Stropnický Frntišek Zpisovtelk: Mild Švehlová Ověřovtelé zápisu: Bc. Hn Jčková ing. Jiří Řeřich Strost obce pn ing. Miroslv Uštý zhájil jednání, přivítl přítomné zstupitele osttní občny n jednání konsttovl, že je přítomno 13 členů zstupitelstv zstupitelstvo je usnášeníschopné. Informce o konání zstupitelstv byl zveřejněn n úřední desce od do Strost určil ověřovtele zápisu Bc. Hnu Jčkovou ing. Jiřího Řeřichu, dále určil zpisovtelku zápisu pí. Mildu Švehlovu. Návrh progrmu: 1. Zpráv o činnosti rdy obce 2. Dodtek č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů 3. Podmínky výběrového řízení FRB pro rok Cen vodného pro rok Cen stočného pro rok Plán zsedání zstupitelstv v I. pololetí ROP Jihozápd rozvoj místních komunikcí 8. Veřejná zeleň v obvodu obce 9. Akce n rok Rozpočet n rok Rozpočtový výhled n období Diskuse Strost obce nvrhl doplnit nvržený progrm jednání o dlší body, které budou zřzeny před bod 12: 12. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1759/2 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. 13. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. 14. Rozpočtové optření č. 12 Mgr. Alen Nečsová požádl o doplnění dlšího bodu jednání to: 15. Volb člen školské rdy Strost obce konsttovl, že bod 12. Diskuse v nvrženém progrmu bude po změnách oznčen jko bod 16. Dlší doplnění progrmu nebylo. 1

2 Návrh usnesení č. 49/2014-ZO: Zstupitelstvo obce schvluje doplněný progrm jednání Hlsování - pro 13 Usnesení č. 49/2014-ZO bylo přijto. J e d n á n í 1. Zpráv o činnosti rdy - seznámil strost ing. Uštý, zsedání rdy se konlo ve dnech byl přijt usnesení č. 103/2014-RO ž 118/2014-RO. Přijtá usnesení ze zsedání rdy obce jsou průběžně plněn, nebo jsou n pořdu dnešního zsedání zstupitelstv. Strost obce poděkovl ing. Vlkovi z práci při vydávání obecního Zprvodje. Chce, by byly zápisy ze zstupitelstv obce zveřejňovány občné měli informce o dění v obci. - Ing. Kifer V. požduje, by bylo jmenovitě hlsováno vždy, když se bude rozhodovt o mjetku obce, dotcích kcích. - Ing. Řeřich není proti konkrétnímu hlsování - p. Klimeš již dvě minulá volební období chtěl, by bylo hlsování jmenovité, le nikdy mu nebylo vyhověno - ing. Vlk nesouhlsí, že zápisy nebyly zveřejňovány, byly, to usnesení ze zstupitelstv ve Zprvodji obce. Se jmenovitým hlsováním souhlsí. - Ing. Kifer V. ve Zprvodji obce byly uváděny usnesení ze zstupitelstv obce. Ve zveřejňovných zápisech ze zstupitelstv musí být proveden nonymizce jmen osob, o kterých bylo jednáno. - Ing. Uštý zúčstnil se školení strostů n krjském úřdu v Českých Budějovicích. Z rdy obce se zápis nezveřejňuje, pouze se smí zveřejnit usnesení. Z jednání zstupitelstv obce je povinnost zveřejnit usnesení, může se zveřejnit celý zápis, le nesmí být zveřejněny identifikční údje občn (dt.nr., č.p.). - p. Kifer Fr. nesouhlsí s částí usnesení č. 111/2014-RO ve kterém se schvluje poskytnutí finnčního dru n kulturní sportovní kce ve výši 2000,- Kč i pro orgnizce, které nikdy nic nedělly nic dělt nebudou ty orgnizce které něco děljí, tk bude málo finnčních prostředků. Npř. ČZS Albrechtice n. Vlt. má jen jednu kci to koncem roku výroční schůzi, proč by měl něco dostt? - Ing. Uštý měl by to být příspěvek n činnost orgnizce, by spolek fungovl. - p. Schánilec je členem včelřů v Chřešťovicích, kde je většin strších členů ti již žádné kce nebudou dělt - p. Kifer Fr. nvrhuje dát spolkům peníze, le ne z peněz n kulturu - p. Milot je členem chovtelů v Protivíně město spolku dává finnční příspěvek n činnost - ing. Uštý nvrhuje, by plánovných 26 tis. Kč (tj. finnční dr ve výši 2.000,- Kč kždému spolku v obvodu obce, tk jk jsou uvedeny v usnesení č. 111/2014-RO) bylo vyplceno jko podpor spolkového život v obci 100 tis. Kč, by zůstlo n kulturu sport jko dosud. - Ing. Kifer V. n kulturu sport v obci bylo ještě z Ornžového roku dlších 100 tis. Kč tyto prostředky by měly být kráceny - Ing. Uštý příspěvek od ČEZu v rámci Ornžového roku nebude v příštím roce krácen. - p. Sidum proč n první rdu byli přizváni jen někteří zstupitelé? 2

3 - Ing. Uštý chtěl, by se noví zstupitelé seznámili s chodem úřdu, omluvil se p. Sládkovi, že nebyl pozván. Návrh usnesení č. 50/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo možnost jmenovitého hlsování ve věcech mjetkových finnčních schvluje při hlsování ve věcech mjetkových finnčních bude v zápise jmenovitě uvedeno, jk zstupitelé hlsovli. Hlsování pro 12 proti 1 ing. Řeřich Usnesení č. 50/2014-ZO bylo přijto. Návrh usnesení č. 51/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo zveřejňování zápisu ze zstupitelstv dle zákon o obcích č. 128/2000 Sb. schvluje zveřejňování zápisu ze zstupitelstv obce dle zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Hlsování pro 13 Usnesení č. 51/2014-ZO bylo přijto. Návrh usnesení č. 52/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,- Kč n podporu spolkového život pro SDH Albrechtice nd Vltvou, SDH Údrž, SDH Jehnědno, SDH Chřešťovice, MS Albrechtice nd Vltvou, MS Údrž, MS Jehnědno, Občnské sdružení Albrechtický Vltvínek, Občnské sdružení Náš Újezd, Divdelní spolek Albrechtický brept, Český svz včelřů, o.s. ZO Albrechtice nd Vltvou Český svz včelřů, o.s., ZO Chřešťovice, Český zhrádkářský svz Albrechtice nd Vltvou schvluje poskytnutí finnčního dru ve výši 2.000,- Kč výše uvedeným spolkům. Hlsování pro 13 Usnesení č. 52/2014-ZO bylo přijto. Zstupitelstvo obce bere n vědomí činnost rdy obce od posledního zsedání zstupitelstv 2. Dodtek č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů S návrhem dodtku č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů seznámil pí. Švehlová. Skutečné nákldy n likvidci odpdu činí 719,- Kč/osob/rok. Rd doporučil ponecht popltek ve stejné výši jko v roce 2014 tj. 550,- Kč/osob/rok. - Ing. Uštý od r bude muset obec zjistit likvidci biologicky rozložitelného odpdu od občnů. K této otázce jsou zjišťovány podrobnosti. Do příštího zsedání 3

4 zstupitelstv připrví mteriál, jké jsou možnosti likvidce možnosti dotce. N příštím zsedání zstupitelstv bude toto smosttným bodem progrmu. Požádl zstupitele, by si do příštího zsedání zstupitelstv připrvili návrhy jk likvidovt biologicky rozložitelný odpd. - p. Kifer Fr. nvrhuje, by místo pro ukládání biologického odpdu bylo uprostřed obvodu obce tj. v Údrži nebo Jehnědně. - Ing. Kifer V. nvrhuje, by bylo v obci jedno sběrné místo n ukládání biologicky rozložitelného odpdu. Kompostárn má stnovený režim provoz není levný. Kompostéry pro občny jsou jen n biologický odpd, živočišný do nich neptří. Návrh usnesení č. 53/2014-ZO: Zstupitelstvo projednlo návrh dodtku č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 schvluje dodtek č. 2 k obecně závzné vyhlášce č. 2/2012 o místním popltku z provoz systému shromžďování, sběru, přeprvy, třídění, využívání odstrňování komunálních odpdů. Hlsování pro 13 Usnesení č. 53/2014-ZO bylo přijto. 3. Podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015 Obec má vydnou obecně závznou vyhlášku č. 1/2009 o vytvoření použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení n území obce Albrechtice nd Vltvou v souldu s touto vyhláškou vyhlšuje kždoročně termín, do kdy musí být podány přihlášky pro rok 2015 je posledním termínem 28. únor. - Ing. Uštý nvrhuje, by byl občnovi poskytnut pouze 1 půjčk ž ji obci spltí, tk si může požádt o dlší. Návrh změny vyhlášky bude předložen zstupitelstvu ke schválení ž n příštím zsedání. Návrh usnesení č. 54/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo podmínky výběrového řízení FRB pro rok 2015 schvluje podmínky výběrového řízení FRB pro rok Hlsování pro 13 Usnesení č. 54/2014-ZO bylo přijto. 4. Cen vodného pro rok 2015 ČEVAK Písek předl návrh klkulce ceny vodného pro obec Albrechtice nd Vltvou. Cen vodného pro rok 2015 je ve výši 38,36 Kč/m3 včetně DPH. Od roku 2014 je schválen Plán finncování obnovy vodovodů knlizcí s vrintou C n zvyšování nájemného, tzn., že v ceně vodného je zhrnuto nájemné n vodovodní řád ve výši 1,- Kč/m3 včetně DPH. ČEVAK tyto finnční prostředky kždoročně převede obci n obnovu vodovodu. Návrh usnesení č. 55/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo zvýšení ceny vodného pro rok

5 schvluje cenu vodného pro rok 2015 ve výši 38,36 Kč/m3 včetně DPH. Hlsování pro 13 Usnesení č. 55/2014-ZO bylo přijto. 5. Cen stočného pro rok 2015 Rd obce doporučil cenu stočného pro rok 2015 ve výši 1,- Kč/m3/rok s přihlédnutím k Příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. O vodovodech knlizcích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů (zákon o vodovodech knlizcích) Směrná čísl roční potřeby vody. Obec bude vycházet z roční potřeby vody 35 m3/osob/rok, tzn. že občn zpltí v roce 2015 stočné ve výši 35,- Kč. Stočné se pltí pouze v Albrechticích n. Vlt., kde je schválen Knlizční řád obce. Návrh usnesení č. 56/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo cenu stočného pro rok 2015 schvluje cenu stočného pro rok 2015 ve výši 1,- Kč/m3/rok. Hlsování pro 13 Usnesení č. 56/2014-ZO bylo přijto. 6. Plán zsedání zstupitelstv v I. pololetí 2015 Zsedání zstupitelstv obce se podle zákon č. 128/2000 Sb., 92 koná dle potřeby, nejméně všk 1x z 3 měsíce. Zsedání zstupitelstv v I. pololetí od 17,00 hod od 19,00 hod vždy v zsedcí místnosti OÚ v Albrechticích n. Vlt.. 7. ROP Jihozápd rozvoj místních komunikcí ROP NUTS II Jihozápd vyhlásil dne výzvu k předkládání žádostí o dotci Oblst podpory 1.5 Rozvoj místních komunikcí. Regionální rd finncuje projekty obcí z 95%, ždtel hrdí 5%. Žádost musí být podán nejpozději do Do tohoto progrmu budou zhrnuty úseky MK v Újezdě, Hldné, Jehnědně v Chřešťovicích. V součsné době připrvuje projekt firm ing. Jiří Jír, projektová inženýrská činnost Písek, v hodnotě cc 50 tis. Kč. Administrci by prováděl pní Mgr. Ivn Očásková ze Svzku obcí regionu Písecko. S oprvou musí souhlsit mjitelé sousedních pozemků, proto byly vytipovány úseky MK, kde je nejméně vlstníků. V přípdě získání dotce musí být oprvy provedeny do konce srpn. - p. Milot nvrhuje zvážit oprvu komunikce v Jehnědně, její oprvu provést ž po ukončení výstvby rodinných domků - p. Klimeš cest nemusí být zničen - ing. Vlk je možno pltit z této dotce i zřízení cest? Jestliže no, tk nvrhuje, by byl zhrnut oprv komunikce v Jehnědně u Kuboušků to oszení svodidl. - Ing. Uštý z dotce lze hrdit i zřízení cest, le oprvu této komunikce nelze z čsových důvodů zřdit je zde hodně sousedních vlstníků. - Ing. Kifer V. diví se, že ROP nechce vytýčení pozemků komunikce, vždy chtějí, by se investovlo do vlstního 5

6 - p. Kněr ve šptném stvu je i cest k Petříkům v Albrechticích n. Vlt., je potřeb s ní něco udělt - ing. Kifer V. cest je ve vlstnictví Lesů ČR. - P. Hošek je potřeb oprvit cestu od Hošků v Jehnědně k lesu, která je poničen výstvbou rybník těžbou dřev Návrh usnesení č. 57/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo předložení žádosti o dotci n oprvu místních komunikcí v Újezdě, Hldné, Jehnědně v Chřešťovicích s názvem projektu Albrechtice nd Vltvou rekonstrukce místních komunikcí schvluje podání žádosti o dotci n ROP NUTS II Jihozápd do výzvy Oblst podpory 1.5 Rozvoj místních komunikcí s názvem projektu Albrechtice nd Vltvou rekonstrukce místních komunikcí. Zprcování projektu firmou ing. Jiří Jír, projektová inženýrská činnost Písek. Administrátorku kce pí. Mgr. Ivnu Očáskovou ze Svzku obcí regionu Písecko. Finnční krytí v rozpočtu obce n rok 2015 ve výši tis. Kč. Hlsování pro 13 Usnesení č. 57/2014-ZO bylo přijto. 8. Veřejná zeleň v obvodu obce Strost obce předl slovo p. ing. Pvlu Dostálovi z Albrechtic n. Vlt., který pro obec zprcovl návrh úprvy zeleně n území obce Albrechtice n. Vlt. Ing. Dostál informovl o návrhu úprvy zeleně v obvodu obce, která roste n obecních pozemcích. Uvedl příkld v Jehnědně, kde jsou velké plochy zemědělských pozemků, bez vysázených stromů keřů dochází k erozi půdy. Dlším příkldem je rybník Vlent v Údrži, ke kterému vede jediná přístupová cest, tto je i jedinou přístupovou cestou do obecního les, v části je trním zmenšen průjezdnost komunikce, rovněž rybník Vlent je ve velmi šptném stvu. Po provedených úprvách komunikce rybník by zde mohl být pěkná část obce. Návrh úprv je přílohou zápisu. - Ing. Uštý n obnovu zeleně by byli využiti prcovníci obce prcovníci od Úřdu práce. Nyní již zčly práce v Jehnědně z čp. 8, kde je část trní zlikvidován je zde již připrven cc 1 kontejner odpdů. Péče o zeleň v obci je n velmi dobré úrovni, le je potřeb rozšířit péči i o prostory mimo obec. Obec se bude strt o své pozemky bude potřeb, by se o své pozemky strli i osttní vlstníci. Šptně se npř. strjí Lesy ČR o cestu v Albrechticích n. Vlt. k Srchům, požádl je, by podly návrh jk řešit tento stv, rovněž je šptný porost okolo této cesty. - Ing. Pizinger je proti tomu, by byl vyklučen cest v Údrži k rybníku Vlent, je to úkryt pro zvěř. V okolí jsou velké plochy polí zvěř se nemá kde ukrýt. - Ing. Uštý jednl se SÚS n revitlizci topolové leje v Albrechticích n. Vlt. směrem n Všeteč. Revitlizci této leje provede SÚS Písek n žádost obce. Návrh usnesení č. 58/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo revitlizci veřejné zeleně v obvodu obce revitlizci topolové leje v Albrechticích n. Vlt. schvluje 6

7 provedení revitlizci veřejné zeleně v obvodu obce n obecních pozemcích. Podání žádosti n SÚS Písek n provedení revitlizce topolové leje v Albrechticích n. Vlt. směrem n Všeteč. Hlsování pro 13 Usnesení č. 58/2014-ZO bylo přijto. 9. Akce n rok 2015 Návrh kcí, včetně finnčního zjištění, obdrželi zstupitelé jko přílohu k rozpočtu n rok Oprv šten TJ v Albrechticích n. Vlt. bude částečně hrzen z POV. Oplocení prčíku v Albrechticích n. Vlt. odstrnění nebo oprv: - Ing. Vlk nesouhlsí s odstrněním, prostor je v těsné blízkosti frekventovné komunikce, je to pietní místo s pmátníkem pdlých, souhlsí s nižším plotem od kováře - Ing. Uštý nvrhovl místo plotu místit okolo komunikce ozdobné zábrny - p. Hošek je pro zchování plotu, bez oplocení by jej využívly děti mohly by vyběhnout n komunikci - p. Sidum souhlsí se zchováním plotu, děti by si z něho udělli dlší hřiště pejskři by zde venčili své psy - ing. Kifer V. nvrhuje plot pouze oprvit, oszením lviček by bylo porušeno pietní místo, rovněž se tento prčík nchází blízko komunikce - p. Sládek nvrhuje oplotit jen prověšenými řetězy - p. Milot nvrhuje odstrnit oplocení, by vznikl otevřený prostor - ing. Řeřich nvrhuje nižší plot umělecky zprcovný - p. Kifer Fr. nesouhlsí s odstrněním oplocení, nvrhuje, by mezi komunikcí oplocením byly oszeny rygolníky, kterými by byl sveden vod od čp. 8, 9 67, která jink přetéká přes komunikci n druhou strnu vozovky v zimním období je námrz nebezpečná. - Mgr. Nečsová nvrhuje plot zchovt, le nižší - Ing. Uštý do příštího zsedání zstupitelstv nechá zprcovt návrhy jk by mohlo oplocení vypdt. V kcích rozpočtu bude tto kce zchován. Chřešťovice rekonstrukce bytu č. 1 v domě čp Ing. Řeřich, Bc. Jčková, Sládek nvrhují prodt - p. Klimeš nvrhuje prodt, je možno bytovku rozdělit - p. Lcin nvrhuje prodt, rekonstrukci odložit - p. Kifer Fr. nvrhuje prodt celou bytovku - ing. Uštý z rozpočtu obce bude tto kce vyškrtnut. Do příštího zsedání zprcuje návrhy relitních knceláří, jké by byly možnosti prodeje. Rekonstrukce sálu v Albrechticích n. Vlt.: - ing. Vlk nepožduje rekonstrukci sálu, le jen stvební oddělení od pohostinství pn Běleckého. Pk teprve řešit jk s tímto prostorem - ing. Uštý nvrhuje, by p. Bělecký odstrnil přistvené podium n své nákldy obec n své nákldy zjistí oddělení sálu od prostor pohostinství. Oprv hsičské AVIE v Albrechticích n. Vlt.: - p. Sidum proč byl do rozpočtu obce n příští rok zřzen oprv 35 let stré AVIE, když původně byl plánován nákup dodávkového vozidl? Vozidlu již skončil technická prohlídk, oprvy by byly nákldnější, než je zde uvedeno. N jednání n 7

8 krjském úřdu bylo sděleno, že i v příštím roce budou vypsány investiční grnty pro potřeby JPO III. Plánovných 100 tis. Kč do oprvy Avie, by bylo lepší dát do nákupu nového vozidl. U Avie je shnilá kstle, motor je ve velmi šptném stvu jsou i dlší závdy. - Ing. Řeřich kolik stojí nová Avie? - p. Sidum doprv záshové jednotky se nyní řeší klsickou dodávkou přizpůsobenou pro potřeby hsičů. Vybvení se použije z Avie. Cen vozidl je tis. Kč je možno požádt o grnt. - Ing. Uštý ROP ztím neřeší nákup techniky pro hsiče. Grnty jsou ž do výše 50% pořizovcí ceny. - p. Kifer Fr. Albrechtice jsou zřzeny do JPO III n požádání z operčního středisk musí vždy vyjet. Do cisterny se vejde málo lidí. - p. Sidum do MANu (cisterny) se vejde jen 5 lidí řidič, velitel záshu 3 dlší, toto je mlý počet. - p. Kifer Fr. nvrhuje dát do rozpočtu 500 tis. Kč v přípdě, že bude dotce, tk koupit nové vozidlo, když nebude tk jej nekupovt - ing. Kifer V. souhlsí s p. Sidumem, by se do strého vozidl nedávli finnční prostředky. S krjským úřdem byly dosud dobré vzthy, proto nvrhuje požádt krjský úřd o dotci. - p. Lcin kde se dozví kolikrát byl jednotk n záshu? - p. Sidum o kždém pohybu jednotky se podává do 3 dnů zpráv n Hsičský sbor do Písku, v kždé zprávě je uvedeno, n koho žádost byl výjezd uskutečněn, kolik lidí se zúčstnilo, s jkou technikou jký zásh se prováděl. Záznmy jsou u hsičů v Písku uloženy. JPO III má 21 členů, le všichni k záshům njednou nevyjíždí. MAN je technické vozidlo, ne pro doprvu osob. - p. Kněr JPO III bude do budoucn více využíván n úkor profesionálů - ing. Uštý kolik bude stát u nového vozidl dostrojení nástřik brev? - p. Sidum nástřik brvy je v ceně vozidl, signlizční světl cc tis. Kč, nvrhuje dát do rozpočtu 750 tis. Kč to včetně rezervy. - p. Klimeš souhlsí s návrhem p. Fr. Kifer nové vozidlo zkoupit v přípdě dotce - ing. Uštý nvrhuje dát do rozpočtu 700 tis. Kč požádt o dotci v minimální hodnotě 50%. Akce n rok 2015 včetně nvrhovného finnčního zjištění jsou přílohou zápisu. Návrh usnesení č. 59/2014-ZO: Zstupitelstvo projednlo návrh kcí n rok 2015, provedlo jejich úprvy schvluje kce n rok Hlsování pro 13 Usnesení č. 59/2014-ZO bylo přijto. 10. Rozpočet n rok 2015 Návrh rozpočtu n rok 2015 byl projednán ve finnčním výboru dne v rdě obce dne Zveřejněn byl v řádném termínu n úřední desce obecního úřdu součsně byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, dle zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, 11, odst.3 dne

9 Sejmut byl dne Při projednávání návrhu kcí n rok 2015 bylo v návrhu rozpočtu provedeno několik úprv. Konečný rozpočet n rok 2015 je sestven jko schodkový, je přílohou zápisu. Návrh usnesení č. 60/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo rozpočet n rok 2015 schvluje rozpočet n rok 2015 jko schodkový, kde plánovné příjmy činí ,- Kč plánovné výdje činí ,80 Kč. Dorovnání rozpočtu ve výši ,80 Kč bude uhrzeno dle zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů, v pltném znění, finnčními prostředky z minulých let 4, odst. 5, písm. ). Hlsování pro 13 Usnesení č. 60/2014-ZO bylo přijto. 11. Rozpočtový výhled n období Rozpočtový výhled se sestvuje dle 3 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových prvidlech územních rozpočtů. Pí. Lipčáková informovl, že obec nemá úvěr, lesing, půjčky ni jiné závzky. V rozpočtovém výhledu jsou v příjmech zpojeny dlouhodobé pohledávky tj. splátky půjček z FRB. Pro rok 2016 jsou příjmy ve výši tis. Kč výdje rovněž ve výši tis. Kč. Pro rok 2017 jsou příjmy ve výši tis. Kč výdje rovněž ve výši tis. Kč. Rozpočtový výhled je přílohou zápisu. Návrh usnesení č. 61/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo rozpočtový výhled n období schvluje rozpočtový výhled n období Hlsování pro 11 zdržel se Kifer Fr., Milot M. Usnesení č. 61/2014-ZO bylo přijto. 12. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1759/2 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. E.ON Distribuce.s. České Budějovice zsll Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n obecním pozemku prc.číslo 1759/2 v k.ú.albrechtice nd Vltvou pro stvbu Albrechtice n/vlt.: p.jroš-přípojk NN to z jednorázovou úpltu v celkové výši 500,- Kč + DPH. - jedná se o umístění kbelu NN přes obecní komunikci mezi budovou výkrmny kuřt objektu p.jroše v bývlém reálu ZD v Albrechticích n.vlt. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1759/2 n zákldě uvedené smlouvy bylo schváleno v zstupitelstvu obce dne usnesením č. 42/2014-ZO. Vzhledem k tomu, že došlo ke změně průběhu uložení kbelu v prcele č. 1759/2 je potřeb schválit Smlouvu č /001 znovu. 9

10 Návrh usnesení č.62/2014-zo: Zstupitelstvo obce projednlo uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene revokuje usnesení č. 42/2014-ZO souhlsí s uzvřením Smlouvy č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n prc.číslo 1759/2 v k.ú.albrechtice nd Vltvou pro stvbu Albrechtice n/vlt.: p.jrošpřípojk NN z jednorázovou úpltu v celkové výši 500,- Kč + DPH ukládá strostovi obce podepst Smlouvu č /001 Hlsování pro 13 Usnesení č. 62/2014-ZO bylo přijto. 13. Zřízení věcného břemene n prcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice n. Vlt. E.ON Distribuce.s. České Budějovice zsll Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n obecním pozemku č. prc. 1702/1 v k.ú. Albrechtice nd Vltvou pro stvbu Újezd: sruby úpr. NN, kbely NN to z jednorázovou náhrdu ve výši 2900,- Kč + DPH. Jedná se o uložení kbelu NN do hrny obecní komunikce č. prc. 1702/1 v Újezdě pod dvorem směrem vprvo, kde dochází k dlší výstvbě cht. Návrh usnesení č. 63/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo uzvření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene souhlsí s uzvřením Smlouvy č /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene n prcelu č. 1702/1 v k.ú. Albrechtice nd Vltvou pro stvbu Újezd: sruby úpr. NN, kbely NN ro z jednorázovou náhrdu ve výši 2900,- Kč + DPH ukládá strostovi obce podepst Smlouvu č /001 Hlsování pro 13 Usnesení č. 63/2014-ZO bylo přijto. 14. Rozpočtové optření č. 12 S návrhem rozpočtového optření č. 12 seznámil pí. Lipčáková. Příjmy jsou nvyšovány o ,- Kč výdje jsou snižovány o ,75 Kč, rozdíl ve výši ,75 Kč je převáděn do kpitoly Finncování. Dále pí. Lipčáková požádl zstupitele o pověření rdy k provedení posledního rozpočtového optření v letošním roce, to bez omezení výše v příjmech i ve výdjích. 10

11 Návrh usnesení č. 64/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo návrh rozpočtového optření žádost o pověření rdy obce k provedení nezbytného rozpočtového optření č.13/2014 schvluje rozpočtové optření č. 12/2014 pověřuje rdu obce k provedení nezbytného rozpočtového optření č.13/2014 bez omezení výše v příjmech i ve výdjích. Hlsování pro 13 Usnesení č. 64/2014-ZO bylo přijto. 15. Volb člen školské rdy Ředitelk školy Mgr. Nečsová požádl zstupitele o doplnění školské rdy o člen ze zstupitelstv obce. Školská rd má 3 členy to zástupce z pedgogických prcovníků, z řd rodičů ze zstupitelstv obce. V minulém volebním období vykonávl funkci člen školské rdy z řd zstupitelů pn Josef Průch. - Ing. Uštý nvrhuje p. Sidum - p. Sidum s návrhem nesouhlsí vzhledem k jeho ktivitám - Mgr. Nečsová školská rd se schází minimálně 2x ročně, členem má být člověk, který bude prostředníkem mezi obcí školou. Nvrhuje Bc. Jčkovou. - Bc. Jčková souhlsí Návrh usnesení č. 65/2014-ZO: Zstupitelstvo obce projednlo doplnění školské rdy o člen z řd zstupitelů jmenuje Bc. Jčkovou z členku školské rdy ZŠ MŠ v Albrechticích nd Vltvou Hlsování pro 12 zdržel se Bc. Jčková Usnesení č. 65/2014-ZO bylo přijto. 16. Diskuse ) Komplexní pozemková úprv ing. Uštý informovl o potřebě provedení komplexních pozemkových úprv ktstrů Albrechtice nd Vltvou, Údrž, Jehnědno Chřešťovice. Komplexní pozemková úprv se provádí dle zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úprvách pozemkových úřdech o změně zákon č. 229/91 Sb., o úprvě vlstnických vzthů k půdě jinému zemědělskému mjetku, ve znění pozdějších předpisů. Tímto by byly vyřešeny problémy npř. se zákresem obecních cest v mpách skutečným průběhem komunikce. Dále by soukromí zemědělci hospodřili n svých pozemcích ne n propchtovných. Pozemkovou úprvu nehrdí ždtel, le je hrzen ze státních prostředků. Obec je jedním z těch, která může o komplexní pozemkovou úprvu požádt. Úprv trvá cc 4 roky. - Ing. Kifer V. je stnoven limit jké % vlstníků pozemků musí požádt o provedení komplexní pozemkové úprvy? - Ing. Uštý o pozemkovou úprvu by mělo požádt lespoň 50% vlstníků, le obec může požádt vždy, následně 75% vlstníků musí souhlsit s pozemkovou úprvou. Podrobná informce je přílohou zápisu. 11

12 - p. Klimeš komplexní pozemkovou úprvou se vyřeší hodně problémů s obecními cestmi, je to z finnce státu tto možnost se nemusí opkovt. Návrh usnesení č. 66/2014-ZO: Zstupitelstvo projednlo informci o provedení komplexních pozemkových úprv ktstrů Albrechtice nd Vltvou, Údrž, Jehnědno Chřešťovice schvluje podání žádosti o provedení komplexních pozemkových úprv dle zákon č. 139/2002 Sb. pro ktstrální území Albrechtice nd Vltvou, Údrž, Jehnědno Chřešťovice ukládá strostovi obce zslt žádost o provedení komplexních pozemkových úprv n Státní pozemkový úřd v Písku. Hlsování pro 13 Usnesení č. 66/2014-ZO bylo přijto. b) ing. Uštý byl proveden revize dětských hřišť se závdou v Chřešťovicích, km byly umístěny brnky n házenou, které nemjí potřebný test. Požádl p. Lcinu o dodání testu. -orgnizce, které pořádjí kulturní kce pro občny by si měly požádt o finnční prostředky i jinde. Grnty od Jihočeského krje budou vypsány počátkem roku 2015, je potřeb v tomto termínu si požádt. - ve Zprvodji obce se nyní bude nově objevovt sloupek zstupitele, příspěvky budou vkládány podle becedního pořdí zstupitelů. - prostřednictvím DSO Blnicko-Otvského regionu by se obec měl podílet n pořízení mulčovče z trktor, ktulizci progrmu Misys oprvě ochrnné sítě tenisového kurtu v Albrechticích n. Vlt. - dne bude firm Rivetec předávt pronjté prostory zpět obci to: čp. 16 v Chřešťovicích, gráž v Albrechticích n. Vlt. přízemní prostory v budově čp. 79 v Albrechticích n.vlt. - byly odebrány vzorky odpdních vod u jednotlivých výustí knlizce do Albrechtického potok. Nvrhl, by byly vzorky pod školou odebírány měsíčně po dobu půl roku, pk by chtěl požádt odbornou firmu o pomoc v biologickém čištění odpdních vod u výústí knlizce pod školou. - p. Kněr nákup mulčovče je pro obec zbytečný, z trvntých ploch se veškerá zeleň sbírá plochy jsou řádně udržovné. Mulčovč by mohl být jen n sečení stok. N závěr vystoupil strost obce ing. Uštý, poděkovl všem zstupitelům občnům z účst jednání zstupitelstv ukončil ve 22,50 hod. Zpsl: Mild Švehlová 12

13 Ověřovtelé zápisu: ing. Jiří Řeřich Bc. Hn Jčková Václv Klimeš místostrost ing. Miroslv Uštý strost Zápis podepsán dne: 13

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ

APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ APLIKACE METODY RIPRAN V SOFTWAROVÉM INŽENÝRSTVÍ Brnislv Lcko VUT v Brně, Fkult strojního inženýrství, Ústv utomtizce informtiky, Technická 2, 616 69 Brno, lcko@ui.fme.vutbr.cz Abstrkt Příspěvek podává

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF / S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu ke dni...

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Babské hody opět v listopadu

Babské hody opět v listopadu LEDEN ČERVEN 2012 Zdrm pro všechny občny Střelic u Br www.streliceubr.cz Úvodník Vážení spoluobčné, zčátek Vážení spoluobčné, měsíce květ byl teplý příjemný. Už skončily zdálo, vánoční že nám pěkné svátky,

Více

grafický manuál květen 2004 verze 1.0

grafický manuál květen 2004 verze 1.0 květen 2004 verze 1.0 grfický mnuál Úvodní slovo Tento dokument slouží jko mnuál pro používání log Fondu soudržnosti. Součástí mnuálu je i zákldní grfický design pro tištěné elektronické mteriály sloužící

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni...

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni... Oshuje závzný výčet informí uvedený ve vyhláše MF 500/2002 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů x příslušnému finnčnímu úřdu ROZVAHA v plném rozshu

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) 60193549 186 07 Praha 8. AKTIVA b. označ. a. řád. c Brutto 1. Běžné účetní období Korekce 2 Minimální závzný výčet informí uvedený ve vyhláše č. 500/00 S. Účetní jednotk doručí účetní závěrku součsně s doručením dňového přiznání z dň z příjmů ROZVAHA v plném rozshu k 3..03 (v elýh tisííh Kč)

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj

Úřad vlády České republiky Rada vlády pro udržitelný rozvoj pro udržitelný rozvoj Záznm ze zsedání Rdy vlády pro udržitelný rozvoj 27. zsedání, čtvrtek 15. 2. 2015, 16:30-19:00, Úřd vlády (místnost č. 147) Přítomní členové členky Rdy: Libor Ambrozek, Richrd Brbec,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Zápis číslo: 1/2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BEDNÁREC Bednárec, budova OÚ, dne 13. 2. 2015, 19:10 až 21:30 hodin. Zasedání se zúčastnili členové ZO: P. Hryzák, V. Novák, R. Urban, A. Janůtková, M.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 33/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 29.4. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik

PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK. Povodí Vltavy, státní podnik PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ OUNKY ZPRÁVA O ZPŮSOBU VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK Povodí Vltvy, státní podnik Srpen 2015 1. Úvod Stručný popis průběhu zprcování návrhu plánu jeho zveřejnění V rámci 2. plánovcího období

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledn 2002, kterým se stnoví obecné zásdy poždvky potrvinového práv, zřizuje se Evropský úřd pro bezpečnost potrvin stnoví postupy týkjící

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010

Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Tchořovice ze dne 3. 12. 2010 Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, V. Končelík, E. Křivancová, J. Křivanec, I. Machovcová, P. Šeda 1. Úvod a schválení

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014

Zápis č. 7/2014. ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Zápis č. 7/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Dvory nad Lužnicí dne 10.12.2014 Místo konání : Dvory nad Lužnicí obecní úřad Začátek : 18 hodin Zasedání řídil : Jan Herzog, starosta obce Přítomni : viz

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více