Strategický management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický management"

Transkript

1 Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno, Tel.: Konzultace: (místnost P637, Kolejní 2906/4)

2 Vnější okolí firmy Analýza vnějšího prostředí... vymezení trendů, které mohou v budoucnu firmu ovlivňovat Tři navazující kroky: Analýza dosavadní strategie Identifikace současného stavu a předpověď vývoje Ocenění významu identifikovaných změn (stategic gap)

3 Členění okolí firmy - "Stakeholders" Vláda Média Přírodní podmínky Mezinárodní organizace Nově příchozí Ekonomika konkurenti Existující konkurenti Nové konkurenční výrobky Technologie Společenské organizace Zákazníci Nátlakové skupiny Dodavatelé Politické strany Vlastníci Finanční trhy Zaměstnanci a odbory Houlden

4 Oborové a obecné okolí firmy Sociální Obecné Legislativní Vlivy ekologicko Ekonomické klimatické SLEPT Politické Globální vlivy Technologické Konkurenti Zákazníci Oborové Porterův model Dodavatelé Substituty Hrozba vstupu nových firem

5 Obecné okolí firmy Sociální faktory Sociálně-kulturní aspekty sociální hodnoty a Demografické charakteristiky přístupů velikost populace populační politika věková struktura životní úrovně pracovní a kariérní preference etiky zapojení žen v pracovním procesu rovnoprávnost geografické rozdělení pohlaví etnické složení Makroekonomické charakteristiky trhu práce rasová rovnost penzijní zabezpečení rozdělení příjmů nátlakové skupiny míra zaměstnanosti - nezaměstnanosti Dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a dovednostmi existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání diversita pracovní síly mobilita potenciálních zaměstnanců požadavky na kvalitu pracovního prostředí

6 Obecné okolí firmy Legislativní faktory Existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako jsou: zákony o investičních pobídkách obchodní právo právní úpravy pracovních podmínek (BOZP apod.) daňové zákony deregulační opatření antitrustové zákony legislativní vymezení konkurenčního chování legislativní omezení - distribuce, ekologická opatření apod. Důležitým faktorem je oproti Další faktory, které se zde obecně projevují jsou: tomu také to co funkčnost soudů chybí, tedy: vymahatelnost práva nehotová patentová ochrana a autorská práva legislativa vnímání korupce kriminalita atd.

7 Obecné okolí firmy Daňové faktory výše daňových sazeb vývoj daňových Ekonomické faktory sazeb (firemní a Základní hodnocení makroekonomické osobní příjmy, kapitál, situace obrat a další přímé a míra inflace nepřímé místní daně) úroková míra dohody o zamezení obchodní deficit nebo přebytek dvojího zdanění rozpočtový deficit nebo přebytek s domácí zemí a výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a s dalšími jeho vývoj cla a daňová zatížení měnová stabilita v případě exportu stav směnného kursu importovaného zboží Přístup k finančním zdrojům existence celní náklady na místní půjčky ochrany místní dostupnost konvertibilních měn současné a budoucí moderní bankovní systém členství vládní úvěrové nástroje pro nový business v zákaznických dostupnost a formy úvěrů celních uniích fungování, chování a vliv burzy chování věřitelů

8 Obecné okolí firmy Politický vliv různých skupin Politické faktory stakeholders Hodnocení politické stability Politicko-ekonomické faktory forma a stabilita vlády postoj vůči privátním a hodnocení úspěšnosti státní zahraničním investicím administrativy a její vliv na firmu otevřenost versus uzavřenost občanské nepokoje země klíčové orgány a úřady vztah ke státnímu průmyslu legislativně zakotvená byrokracie neutrální versus preferovaný politická strana u moci postoj vůči privátnímu sektoru opozice a její působení vládní politika ve vztahu existence a vliv politických k průmyslové spolupráci osobností politicko-ekonomické zdroje budoucí výhledy týkající se nestability udržení nebo předání síly Hodnocení externích vztahů boj o moc mezi elitami zahraniční konflikty etnická konfrontace regionální nestabilita místní lokální konflikty začlenění země do politickoekonomických seskupení nacionalismus atd.

9 Obecné okolí firmy Technologické faktory Technologické faktory stávající úroveň technologického rozvoje vládní podpora technologického rozvoje Technologické privátní podpora gramotnost technologického rozvoje vybavenost firem existence externího tlaku na a domácností technologický rozvoj úroveň školství z výrazné technologické inovace pohledu vybavení ovlivňující dané odvětví - např. legislativní nebo politické tlaky potřeba inovace stávajících procesů a prostředků

10 Obecné okolí firmy Další vlivy Geografické faktory a infrastruktura efektivnost dopravy (železnice, Globální vlivy politické změny vodní doprava, dálnice) blízkost továrny k exportním terorismus globalizace jako trhům dostupnost lokálních surovin taková dostupnost energie (vody, plynu atd.) Ekologicko klimatické telefonní sítě internetové připojení faktory přírodní a klimatické vlivy externí ekologické tlaky legislativní omezení

11 Oborové okolí firmy Porterův model pěti sil Potenciální noví konkurenti Hrozba vstupu nových k onk urentů Kupující Dohadovací schopnost dodavatelů Dodavatelé Dohadovací schopnost k upujících Konkurence v odvětví Soupeření mezi stávajícími podniky Hrozba substitučních výrobků Substituční výrobky

12 Oborové okolí firmy Konkurenti - rivalita konkurence Konkurenční pozice na lokálním trhu tržní podíly - srovnání s konkurencí nabídka typů - srovnání s konkurencí cenová konkurenceschopnost srovnání s konkurencí efektivnost prodeje a distribuce reklama a propagace charakteristika konkurenčního chování konkurentů (cena, diferenciace, apod.) výrobní kapacity Konkurenční pozice na potenciálních exportních trzích tržní podíly - srovnání s konkurencí nabídka typů - srovnání s konkurencí cenová konkurenceschopnost srovnání s konkurencí efektivnost prodeje a distribuce reklama a propagace charakteristika konkurenčního chování konkurentů (cena, diferenciace, apod.) výrobní kapacity

13 Vymezení konkurence Otázka: Jak je vaše osobní definice konkurence? Uveďte příklad typického konkurenčního chování firmy. Ne zcela vědecká, ale snad inspirující otázka: Je konkurence to, když praštím někoho ve frontě na poslední díl Harryho Pottera s cílem získat poslední výtisk?

14 Konkurence je ekonomická soutěž mezi firmami nebo zbožím, jinak řečeno soutěž mezi výrobci nebo poskytovateli služeb Konkurence je ekonomická soutěž při které vedle sebe operují malé a velké firmy a kdy zákon vymezuje nepřípustné aktivity a zakazuje vznik monopolu... nejsou špatné... ale... nejsou příliš užitečné! Je to poněkud omezený přístup!

15 Konkurenti jsou různé firmy a organizace soupeřící o zdroje a zákazníky. Je možné definovat konzistentní a nekonzistentní konkurenty. Konzistentní konkurenti nabízejí podobné produkty. Nekonzistentní konkurenti sice nabízí něco jiného, nicméně z určitého pohledu konkurují naší firmě. Konkurence je boj proti jiným silám s cílem dosáhnout převahu, získat určité ocenění nebo dosáhnout cíle. Z biologického hlediska může jít o přežití. (http://en.wikipedia.org/wiki/competition)... je to o dost lepší především je to komplexnější přístup!!! PROČ?

16 Oblast zdrojů Zákaznící... Potřeby..." BANK Kdo je klíčovým a relevantním konkurentem? Peníze..." Oblast zákazníků

17 Teorie definuje čtyři typy konkurence? Konkurence značky... konkurenti jsou všechny firmy s podobnými produkty nabízenými za podobné ceny Konkurence odvětví... konkurenti jsou všechny firmy v odvětví nabízející stejný typ produktu Konkurence služeb - formy... konkurenti jsou všechny firmy uspokojující stejné potřeby Konkurence rodu... konkurenti jsou všechny firmy soutěžící o peníze zákazníků Philip Kotler Marketing Management

18 Nokia Co všechno nabízela?

19 Proč brát v úvahu principy konkurence rodu... Změny v distribuci příjmů - změny v podílu peněz, které domácnosti utratí ze svých disponibilních příjmů ,0% 5,4% ,4% 12,5% 5,1% 28,1% 10,1% 16,4% 9,9% ,9% 5,2% 8,5% 21,4% 12,2% 4,9% 16,3% 9,9% ,1% 5,0% 26,0% 25,8% 16,0% 15,2% 10,6% 18,3% 9,2% potraviny a nealkoholické nápoje odívání a obuv bydlení 9,3% 7,5% 24,0% bytové vybavení, zařízení domácnosti, včetně oprav doprava a spoje volný čas 25,2% 16,4% 7,4% 9,2% ,6% 11,7% 5,2% 22,8% 12,1% 5,3% 23,2% ,8% 10,0% 7,5% 9,1% 16,2% 15,4% 10,6% 17,1% ,7% 25,9% 11,9% 14,5% 14,3% 10,4% 5,3% 11,8% 24,8% ,3% 24,3% 17,6% 6,9% 9,0% 25,1% stravovací a ubytovací služby zdroj: ČSÚ Otázka: Jaká byla struktura vašich výdajů za vánoční dárky loni a jaká byla před pěti lety? Jak podle vás vypadá vývoj tržeb v oblasti digitální a analogové fotografie?

20 Hledání konkurentů Co vzít v úvahu: 2. Slabý nebo silný konkurent? 3. O co vlastně soutěžíme? 4. Jaký je typ konkurenčního vztahu? 5. V jaké stádiu se konkurence nachází? 6. Tradiční nebo nový konkurent?

21 Hledání konkurentů 1. Slabý nebo silný konkurent? Problémem je, že pokud si vyberete příliš silného anebo příliš slabého konkurenta tak můžete očekávat značné problémy!

22 Je konkurenční vztah vzájemný... Tohle je pro mě dobrý konkurent! Jsem já dobrý konkurent pro něj?... ne nezbytně! PROČ?! Dobré pro...? Dobré pro...? Želva předběhla zajíce! Zajíc předběhl želvu!

23 Kdo pro koho je dobrý konkurent? 1999/2000 Příchod Oskara... Sony Ericsson Samsung Imitátoři Sony Ericsson Dnet

24 Hledání konkurentů 2. O co vlastně soutěžíme? Vstupy - zdroje Výstupy produkty Firma Snaha získat přístup ke zdrojům za nejvýhodnějších podmínek Snaha prosadit se na trhu a získat zákazníky Konkurenční prostředí s odlišnými charakteristikami. Pochopitelně se mohou překrývat Vstupy - zdroje Výstupy - produkty Firma Konzistentní konkurenti Konzistentní konkurenti Nekonzistentní konkurenti Nekonzistentní konkurenti Zdroje, které firma potřebuje Konkurence značek Konkurence odvětvová Konkurence formy Konkurence rodu

25 Podobné Různé Trh produktů Matice potenciálních konkurentů Různé Podobné Trh zdrojů

26 Soutěžení o talenty... Czech Telecom okolo 2000

27 Czech Telecom okolo 2002

28 Earnest and Yung 2004

29 Tabák, a. s. okolo 2004 (Philip Morris)

30 Hledání konkurentů 3. Jaký je typ konkurenčního vztahu? Negativní kooperace (Negative co-operation) Konkurence (Competition) Neutrální kooperace (Neutral co-operation) Pozitivní kooperace (Positive co-operation) Otázka k zamyšlení Skutečně je to taková novinka, že potřebujeme termíny jako co-opetition?

31 Konkurence Negativní kooperace Pozitivní Kooperace Neutrální kooperace Intel versus AMD 4 GHz procesor Airbus versus Boeing Největší letadlo SONY, Toshiba, IBM 4 GHz procesor pro Sony PlayStation firmy příliš silné na to aby soutěžily firmy příliš slabé na to aby soutěžily firmy sdílející trh

32 Koncepce konkurenční dynamiky... to co firmy dělají a jak reagují na aktivity konkurence při snaze získat lepší tržní pozici Konkurenční rivalita Konkurenční chování... aktivity firem kterými se snaží vytvářet a udržovat svoje konkurenční výhody s cílem posílit pozici na trhu Konkurenční dynamika... veškeré konkurenční chování firem na trhu

33 Koncepce konkurenční dynamiky Co chci dosáhnout... Motivace Co můžu a co jsem chopen... Co si myslím o ostatních firmách... Schopnost Povědomí Konkurenční chování... aktivity firem kterými se snaží vytvářet a udržovat svoje konkurenční výhody s cílem posílit pozici na trhu

34 Hledání konkurentů 4. V jaké stádiu se konkurence nachází? Při hledání konkurentů je důležité uvědomit si ve které fázi různých cyklů se firma nachází. V úvahu přichází například životní cyklus firmy, životní cyklus odvětví, životní cyklus firmy, hospodářský cyklu, stádia vývoje výrobku apod. Životní cyklus odvětví Výzkum PLC Udržitelnost výhody Životní cyklus firmy

35 Hledání konkurentů 5. Tradiční nebo nový konkurent? Rostoucí nestrukturovanost odvětví - je těžké jasně vymezit hranice odvětví, ve kterém firmy působí - s sebou nese příchod nových konkurentů Digitální fotografie Mobilní telefony Fotoaparáty Analogová fotografie Otázka: Jaké tradiční a netradiční konkurenční vztahy lze najít? Jak ovlivňují nebo mění konkurenční prostředí?

36 Oborové okolí firmy Lokální trh velikost trhu Zákazníci vývoj trhu - prodej Celkové hodnocení odvětví tržní podíl firmy a vývoj prodeje konkurence chování zákazníků nákupní chování Potenciální exportní trhy zákazníků velikost trhu marketingové a vývoj trhu - prodej distribuční kanály tržní podíl firmy a konkurence vnímání firmy ze nákupní chování zákazníků strany zákazníků marketingové a distribuční Segmentace zákazníků kanály spotřebitelé vnímání firmy ze strany obchodní firmy zákazníků průmysl a instituce Stačí to takto?

37 Hledání zákazníků Kdo? Co? Proč? Jak? KDO a CO? PROČ? Produkt Produkt Segment zákazníků Segmentace trhu JAK? Produkt Segment zákazníků Chování a požadavky při nákupu Segment zákazníků Nákupní kritéria

38 Oborové okolí firmy Dodavatelé Dvě krajní varianty: Zaměnitelnost Partnerství Dodavatelé možnost integrace dostupnost dodavatelů spolehlivost dodavatelů flexibilita dodavatelů možnost integrace dodavatelů do obchodní či výrobní strategie firmy závislost dodavatelů možnost nahradit dodavatele

39

40 Oborové okolí firmy Substituty Jednoduchá otázka hrozí anebo ne? Co je důležité: záleží na tom, jak široce budete chápat pojem konkurence nebezpečí je v tom, že substituty se mohou stát významným konkurentem aniž byste si toho všimli klade to značné nároky na znalost preferencí zákazníků růst síly substitutů může vás může nutit ke změnám v diversifikaci

41 Oborové okolí firmy Hrozba vstupu nových firem Bariéry výstupu stereotyp Hrozba vstupu utopené Bariéry vstupu dalších firem náklady diferenciace existence rizika náklady rozsah produkce vstupu dalších spojené s distribuční kanály konkurentů výstupem nákladová výhody očekávané záměry reakce konkurentů potenciálně vstupující regulační opatření konkurence apod. míra ohrožení našich zájmů způsobená vstupem konkurenta

42 Analýza vlivu rozhodujících zájmových skupin - Stakeholders Co čekají? Jaké mají cíle Proč jsou silní? Význam vlivu? Partneři v Joint Ventures Zaměstnanci Odbory Lidé žijící v oblasti působení firmy Firma Zákazníci Vláda Investoři Dodavatelé Pozn. Pochopitelně, že tyto vlivy mohou být zachyceny už v předchozí analýze obecného a oborového okolí. Někdy ale může být užitečné věnovat se jim samostatně.

43 Shrnutí analýzy vnějšího prostředí ETOP přístup... Environmental Threath and Opportunity Profile (Profil příležitostí a hrozeb okolí) Skupina faktorů Vliv Politické faktory + spojení s vládnoucí stranou - pokles preferencí vládnoucí strany - blížící se volby 0 nezájem obyvatelstva o politiku + schopnost vyrovnávat výkyvy v poptávce - agresivní cenová politika 0 krach malých konkurenčních firem Konkurenti

44 Nástroje pro hodnocení pozice firmy v určitém prostředí BCG matice Nová Bostonská matice Matice atraktivity oboru Hofferova matice Patel-Youngova matice Matice přežití Analýza úspěchuschopnosti firmy

45 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy BCG matice

46 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Nedostatky BCG matice Stejně tak jako je často obtížné vymezit a definovat vlastní trh, je problematické měřit jeho růst a určovat tržní podíl. To samo o sobě způsobuje celou řadu nepřesností. Rozdělení matice do čtyř oblastí na základě vysokých nebo nízkých hodnot růstu trhu nebo relativního tržního podílu je do značné míry zjednodušující. Matice je tak nepoužitelná v odvětví s průměrným růstem či s průměrnými tržními podíly. Matice nebere v úvahu rozdílnost vztahu podílu na trhu a ziskovosti v různých oblastech podnikání a v různých odvětvích. Nijak nevysvětluje proč jsou například mnohé firmy s relativně malým tržním podílem ziskové. Matice neřeší otázku porovnání investičních příležitostí napříč jednotlivými obchodními jednotkami v rámci firemního portfolia. Neříká, jak vyhodnotit jednotlivé produkty - Jsou například všechny hvězdy lepší než dojné krávy? atd. Rozhodnutí o konkurenční strategii vyžadují zvážení daleko více faktorů než jen relativní tržní podíl a růst trhu. Mezi takové faktory patří například technologické otázky, módní vlivy, hodnota v rámci firemního portfolia apod. Zjednodušené rozdělení portfolia firmy do čtyř oblastí je přílišným zjednodušením a nebere v úvahu případnou nutnost odlišného postupu k produktům spadajícím do stejné skupiny. Za základní chybu této matice je označován důraz na tržní podíl jako na základní determinant relativního postavení v každém odvětví. Tento předpoklad jednoznačně vede k přesvědčení, že jedinou cestou je zvyšování tržního podílu, které povede k větší akumulaci objemu, a to bude doprovázeno nižšími náklady na jednotku a vyšší ziskovostí.

47 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Nová Bostonská matice Fragmentace Mnoho Specializace ROI ROI Tržní podíl Tržní podíl Cest k dosažení konkurenční výhody je: Slepá ulička ROI Objem ROI Málo Tržní podíl Malá Tržní podíl Velká Velikost - hodnota konkurenční výhody:

48 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Matice atraktivity oboru

49 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Hofferova matice

50 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Patel-Youngova matice

51 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Matice přežití

52 Zaměření analýz pro jednotlivé úrovně strategií Horizontální strategie SBU 2

53 Hodnocení možného budoucího vývoje Dva časté přístupy: 1/ MAP 2/ Metoda scénářů Monitorování Analýza Předpověď Monitorování faktorů Analýza dosavadního vývoje Definování scénářů Předpověď budoucího vývoje Předpověď budoucího vývoje indikátorů Identifikace faktorů Identifikace kritických indikátorů Analýza minulého vývoje indikátorů Vymezení potenciálních budoucích událostí

54 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Ekonomické faktory Jaký je pravděpodobný směr vývoje ekonomik na regionálních, národních a mezinárodních trzích firmy? Jaké změny v ekonomickém růstu, inflaci, úrocích z úvěrů, kapitálové dostupnosti, úvěrové dostupnosti, kupní síle zákazníků lze očekávat? Jaké příjmové rozdíly mezi nejnižší, střední a nejvyšší třídou jsou v různých regionech? Jaké posuny v poptávce po různých kategoriích zboží a služeb lze očekávat?

55 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Společnost a demografické faktory Jak ovlivní firmu změny v oblasti sociálních hodnot a přístupů, týkajících se populační politiky, manželství, životního stylu, práce, etiky, role pohlaví, rasové rovnosti, vzdělání, důchodů, znečištění a energií? Jak ovlivní změny v populaci sociální a politická očekávání doma i v zahraničí? Jaké příležitosti a problémy se objeví? Jaké nátlakové skupiny zvýší svoji moc?

56 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Společnost a demografické faktory - trh práce Jsou v geografické oblasti, kde budou umístěna naše výrobní zařízení, k dispozici potenciální zaměstnanci s požadovanými schopnostmi a dovednostmi? Jsou v blízkosti naší výrobní kapacity nebo obchodů situovány vysoké školy a odborné technické školy, které mohou pomoci při plnění našich školících potřeb? Přispívají pracovní vztahy v našem průmyslu ke splnění našich vzrůstajících potřeb zaměstnanců? Směřují pracovníci, jejichž dovednosti potřebujeme, do geografické oblasti nebo z geografické oblasti umístění našeho výrobního závodu?

57 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Ekologické faktory Jaké přírodní vlivy a vlivy znečištění ohrožují zaměstnance, zákazníky a vybavení? Jak přísně jsou uplatňovány existující legislativní normy týkající se životního prostředí? Jaké nové zákony lze očekávat?

58 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Politické faktory Jaké změny ve vládní politice lze očekávat s ohledem na průmyslovou spolupráci, antitrustové aktivity, zahraniční obchod, zdanění, znehodnocování, ochranu životního prostředí, deregulaci, bariéry zahraničního obchodu a dalších parametrů? Jak úspěšná je administrativa v dosahování stanovených cílů? Jak ovlivní úspěšnost administrativy firmu? Je mezinárodní klima přátelské nebo ne? Je zde tendence k nestabilitě, korupci nebo kriminalitě? Jaká je úroveň politického rizika? Jaké další politické a právní vlivy lze očekávat - obchodní bariéry, požadavky na rovnoprávnost, nacionalismus, patentová ochrana?

59 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Technologické faktory Jaká je současná úroveň techniky? Jak se mění? Jaké případné nové produkty či služby lze pravděpodobně očekávat vzhledem k technologickému rozvoji? Jaký budoucí vliv mohou mít převratné technologické novinky v daných odvětvích? Jak se tyto změny projeví v dalších oblastech - sociální, legislativní, veřejná bezpečnost, regulace, interpretace zákonů...

60 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Nově příchozí Umožní vývoj technologií a tržní poptávky minimalizovat tradiční vliv ekonomiky velkého rozsahu? Akceptují zákazníci naše prohlášení o jedinečnosti našeho produktu? Zvládnou potenciální noví konkurenti kapitálové požadavky? Jak trvalá je nákladová nevýhoda v daném oboru? Mění se podmínky tak, že všechny firmy mají stejný přístup k marketingovým kanálům? Je pravděpodobná změna politiky vlády vůči pravidlům konkurence?

61 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Síla dodavatelů Jak stabilní je velikost a složení vašich dodavatelů? Má některý z dodavatelů snahu integrovat se do naší obchodní strategie? Jak závislí budou dodavatelé v budoucnosti? Je pravděpodobné, že budou dostupní substituční dodavatelé? Můžeme si sami nahradit dodavatelské firmy? Jaká je pravděpodobnost velkého zvýšení nákladů z důvodu zmenšených zásob potřebných přírodních zdrojů? Budou zdroje zásob, zejména energetické, spolehlivé? Existují důvody, očekávat změny v nákladech nebo dostupnosti vstupů v důsledku problémů finančních, lidských a subdodavatelských?

62 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Substituty Jsou nové substituty pravděpodobné? Budou mít konkurenční cenu? Můžeme s nimi soutěžit cenou, reklamou či diferenciací? Jak můžeme eliminovat potenciální vznik substitutů?

63 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Zákazníci Můžeme překonat naši závislost na několika málo velkých zákaznících? Jak budou reagovat zákazníci na snahu diferencovat produkt? Jaké jsou možnosti zpětné vertikální integrace zákazníků? Máme se snažit o integraci? Jak lze zvýšit hodnotu našich komponent pro zákazníka? Co bude náš zákazník považovat za potřebnou hodnotu? Provádí se výzkum trhu anebo hovoří manažeři mezi sebou, aby zjistili, co zákazník chce?

64 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Zákazníci Které potřeby zákazníka nejsou stávajícími výrobky splněny a proč? Snaží se aktivity v oblasti R a D vytvořit prostředky pro splnění těchto potřeb? Jaký je stav těchto aktivit? Jaké marketingové a distribuční kanály bychom měli použít? Čeho předzvěstí jsou demografické a populační změny co se týče velikosti a prodejního potenciálu našeho trhu? Které nové segmenty trhu nebo výrobků se mohou vyvinout v důsledku těchto změn? Jaká bude kupní síla skupin našich zákazníků?

65 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Konkurenti Je pravděpodobná rovnováha sil mezi konkurenty? Klesá růst odvětví natolik, aby to povzbudilo konkurenty k aktivitě? Jsou v odvětví nadměrné kapacity? Jsou naši konkurenti schopni výrazně konkurovat cenou? Jak jedinečnou strategii volí naši konkurenti? Jaké pohyby ve strategii stávajících soupeřů je možné očekávat - doma i v zahraničí? Jaká konkurenční výhoda je potřebná pro vybrané zahraniční trhy? Jaké budou priority našich konkurentů a schopnosti změny? Je chování našich konkurentů předvídatelné?

66 KONEC Definujte skupiny zákazníků zajímající se o klasické denní studium, distanční placené a doktorandské na vaší fakultě. Určete faktory podle kterých se rozhodují a jejich nákupní chování. Ohodnoťte vaši fakultu pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Představte si, že někdo se pokouší prosadit podnikatelský záměr na výstavbu nové spalovny na severu Brna. Jaké skupiny stakeholderů by se o tento záměr více než živě zajímaly? Navrhněte podle jakých kritérií by mohla hodnotit svoji pozici nově založená kavárna v centru Brna na základě matice atraktivity oboru. Určete pět kritérií pro atraktivitu oboru a pět kritérií pro hodnocení pozice na trhu. Navrhněte jejich váhové ohodnocení a zdůvodněte jej.

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014

Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 Situační SWOT analýza jako vhodný podklad pro přípravu DZ MŠMT Milan Pospíšil Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz Úvodní SWOT analýza IPN KREDO Byla provedena analýza 33 domén v 7 strategických

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA

DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA DLUHY, ÚVĚROVÉ REGISTRY A FINANČNÍ STABILITA Jan Frait ředitel samostatného odboru finanční stability Prezentace pro konferenci uspořádanou sdružením SOLUS Praha 19. června 2014 Názory obsažené v této

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Analýza finanční stability územních samosprávných celků

Analýza finanční stability územních samosprávných celků Analýza finanční stability územních samosprávných celků Červen 2015 Současná situace V poslední době roste potřeba činit korporátní rozhodnutí v prostředí veřejné služby a regulace, která se týkají zejména:

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc.

Stařeč, 14. dubna 2011. RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Stařeč, 14. dubna 2011 RNDr. Zuzana Guthová, CSc. Podnikání v mikropodnicích jako jeden z nástrojů rozvoje vesnic 1. Kategorie mikropodniků, malých a středních podniku (MSP) je složena z podniků, které

Více

PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA

PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA PODNIKOVÁ STRATEGIE A KONKURENČNÍ VÝHODA Martina Kohoutová Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu This article describes

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014

Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Využití demografického potenciálu a adaptace města na demografické změny Seminář IPR, 29. května 2014 Mgr. Petr Wija, Ph.D. Garant pracovní skupiny Sociální koheze, člen expertního týmu pro Strategický

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha

Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech. PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha Představení projektu Gender v inovacích inovace v klastrech PaedDr. Pavla Břusková, Národní klastrová asociace 30.3.2015, Praha 1 Inovace a klastry Nejvíce inovací pramení z osobních kontaktů v rámci týmů.

Více

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz

předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz vací fond, o.p.s. www.nvf.cz 1 VZDĚLÁVÁNÍ,, VÝZKUM V A INOVACE Jak navázat na růst r předchozp edchozích let? PhDr. Miroslava Kopicová kopicova@nvf.cz Národní vzdělávac vací fond, o.p.s. 2 ČR: Jak navázat na 10 let růstu? 3 ČR: Jak

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Konference Klastry 2006 Financování projektů

Konference Klastry 2006 Financování projektů Konference Klastry 2006 Financování projektů Margareta Křížová Central European Advisory Group CEAG 5.května 2006, Brno Témata I. Finanční zdroje v různých fázích vývoje firmy II. Financování prostřednictvím

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let

Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Studie č. 12 Dopady globalizačních vlivů na odvětví českého textilního a oděvního průmyslu a možnosti, jak na ně reagovat v období příštích 10 let Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více