Strategický management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický management"

Transkript

1 Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno, Tel.: Konzultace: (místnost P637, Kolejní 2906/4)

2 Vnější okolí firmy Analýza vnějšího prostředí... vymezení trendů, které mohou v budoucnu firmu ovlivňovat Tři navazující kroky: Analýza dosavadní strategie Identifikace současného stavu a předpověď vývoje Ocenění významu identifikovaných změn (stategic gap)

3 Členění okolí firmy - "Stakeholders" Vláda Média Přírodní podmínky Mezinárodní organizace Nově příchozí Ekonomika konkurenti Existující konkurenti Nové konkurenční výrobky Technologie Společenské organizace Zákazníci Nátlakové skupiny Dodavatelé Politické strany Vlastníci Finanční trhy Zaměstnanci a odbory Houlden

4 Oborové a obecné okolí firmy Sociální Obecné Legislativní Vlivy ekologicko Ekonomické klimatické SLEPT Politické Globální vlivy Technologické Konkurenti Zákazníci Oborové Porterův model Dodavatelé Substituty Hrozba vstupu nových firem

5 Obecné okolí firmy Sociální faktory Sociálně-kulturní aspekty sociální hodnoty a Demografické charakteristiky přístupů velikost populace populační politika věková struktura životní úrovně pracovní a kariérní preference etiky zapojení žen v pracovním procesu rovnoprávnost geografické rozdělení pohlaví etnické složení Makroekonomické charakteristiky trhu práce rasová rovnost penzijní zabezpečení rozdělení příjmů nátlakové skupiny míra zaměstnanosti - nezaměstnanosti Dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a dovednostmi existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání diversita pracovní síly mobilita potenciálních zaměstnanců požadavky na kvalitu pracovního prostředí

6 Obecné okolí firmy Legislativní faktory Existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako jsou: zákony o investičních pobídkách obchodní právo právní úpravy pracovních podmínek (BOZP apod.) daňové zákony deregulační opatření antitrustové zákony legislativní vymezení konkurenčního chování legislativní omezení - distribuce, ekologická opatření apod. Důležitým faktorem je oproti Další faktory, které se zde obecně projevují jsou: tomu také to co funkčnost soudů chybí, tedy: vymahatelnost práva nehotová patentová ochrana a autorská práva legislativa vnímání korupce kriminalita atd.

7 Obecné okolí firmy Daňové faktory výše daňových sazeb vývoj daňových Ekonomické faktory sazeb (firemní a Základní hodnocení makroekonomické osobní příjmy, kapitál, situace obrat a další přímé a míra inflace nepřímé místní daně) úroková míra dohody o zamezení obchodní deficit nebo přebytek dvojího zdanění rozpočtový deficit nebo přebytek s domácí zemí a výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a s dalšími jeho vývoj cla a daňová zatížení měnová stabilita v případě exportu stav směnného kursu importovaného zboží Přístup k finančním zdrojům existence celní náklady na místní půjčky ochrany místní dostupnost konvertibilních měn současné a budoucí moderní bankovní systém členství vládní úvěrové nástroje pro nový business v zákaznických dostupnost a formy úvěrů celních uniích fungování, chování a vliv burzy chování věřitelů

8 Obecné okolí firmy Politický vliv různých skupin Politické faktory stakeholders Hodnocení politické stability Politicko-ekonomické faktory forma a stabilita vlády postoj vůči privátním a hodnocení úspěšnosti státní zahraničním investicím administrativy a její vliv na firmu otevřenost versus uzavřenost občanské nepokoje země klíčové orgány a úřady vztah ke státnímu průmyslu legislativně zakotvená byrokracie neutrální versus preferovaný politická strana u moci postoj vůči privátnímu sektoru opozice a její působení vládní politika ve vztahu existence a vliv politických k průmyslové spolupráci osobností politicko-ekonomické zdroje budoucí výhledy týkající se nestability udržení nebo předání síly Hodnocení externích vztahů boj o moc mezi elitami zahraniční konflikty etnická konfrontace regionální nestabilita místní lokální konflikty začlenění země do politickoekonomických seskupení nacionalismus atd.

9 Obecné okolí firmy Technologické faktory Technologické faktory stávající úroveň technologického rozvoje vládní podpora technologického rozvoje Technologické privátní podpora gramotnost technologického rozvoje vybavenost firem existence externího tlaku na a domácností technologický rozvoj úroveň školství z výrazné technologické inovace pohledu vybavení ovlivňující dané odvětví - např. legislativní nebo politické tlaky potřeba inovace stávajících procesů a prostředků

10 Obecné okolí firmy Další vlivy Geografické faktory a infrastruktura efektivnost dopravy (železnice, Globální vlivy politické změny vodní doprava, dálnice) blízkost továrny k exportním terorismus globalizace jako trhům dostupnost lokálních surovin taková dostupnost energie (vody, plynu atd.) Ekologicko klimatické telefonní sítě internetové připojení faktory přírodní a klimatické vlivy externí ekologické tlaky legislativní omezení

11 Oborové okolí firmy Porterův model pěti sil Potenciální noví konkurenti Hrozba vstupu nových k onk urentů Kupující Dohadovací schopnost dodavatelů Dodavatelé Dohadovací schopnost k upujících Konkurence v odvětví Soupeření mezi stávajícími podniky Hrozba substitučních výrobků Substituční výrobky

12 Oborové okolí firmy Konkurenti - rivalita konkurence Konkurenční pozice na lokálním trhu tržní podíly - srovnání s konkurencí nabídka typů - srovnání s konkurencí cenová konkurenceschopnost srovnání s konkurencí efektivnost prodeje a distribuce reklama a propagace charakteristika konkurenčního chování konkurentů (cena, diferenciace, apod.) výrobní kapacity Konkurenční pozice na potenciálních exportních trzích tržní podíly - srovnání s konkurencí nabídka typů - srovnání s konkurencí cenová konkurenceschopnost srovnání s konkurencí efektivnost prodeje a distribuce reklama a propagace charakteristika konkurenčního chování konkurentů (cena, diferenciace, apod.) výrobní kapacity

13 Vymezení konkurence Otázka: Jak je vaše osobní definice konkurence? Uveďte příklad typického konkurenčního chování firmy. Ne zcela vědecká, ale snad inspirující otázka: Je konkurence to, když praštím někoho ve frontě na poslední díl Harryho Pottera s cílem získat poslední výtisk?

14 Konkurence je ekonomická soutěž mezi firmami nebo zbožím, jinak řečeno soutěž mezi výrobci nebo poskytovateli služeb Konkurence je ekonomická soutěž při které vedle sebe operují malé a velké firmy a kdy zákon vymezuje nepřípustné aktivity a zakazuje vznik monopolu... nejsou špatné... ale... nejsou příliš užitečné! Je to poněkud omezený přístup!

15 Konkurenti jsou různé firmy a organizace soupeřící o zdroje a zákazníky. Je možné definovat konzistentní a nekonzistentní konkurenty. Konzistentní konkurenti nabízejí podobné produkty. Nekonzistentní konkurenti sice nabízí něco jiného, nicméně z určitého pohledu konkurují naší firmě. Konkurence je boj proti jiným silám s cílem dosáhnout převahu, získat určité ocenění nebo dosáhnout cíle. Z biologického hlediska může jít o přežití. (http://en.wikipedia.org/wiki/competition)... je to o dost lepší především je to komplexnější přístup!!! PROČ?

16 Oblast zdrojů Zákaznící... Potřeby..." BANK Kdo je klíčovým a relevantním konkurentem? Peníze..." Oblast zákazníků

17 Teorie definuje čtyři typy konkurence? Konkurence značky... konkurenti jsou všechny firmy s podobnými produkty nabízenými za podobné ceny Konkurence odvětví... konkurenti jsou všechny firmy v odvětví nabízející stejný typ produktu Konkurence služeb - formy... konkurenti jsou všechny firmy uspokojující stejné potřeby Konkurence rodu... konkurenti jsou všechny firmy soutěžící o peníze zákazníků Philip Kotler Marketing Management

18 Nokia Co všechno nabízela?

19 Proč brát v úvahu principy konkurence rodu... Změny v distribuci příjmů - změny v podílu peněz, které domácnosti utratí ze svých disponibilních příjmů ,0% 5,4% ,4% 12,5% 5,1% 28,1% 10,1% 16,4% 9,9% ,9% 5,2% 8,5% 21,4% 12,2% 4,9% 16,3% 9,9% ,1% 5,0% 26,0% 25,8% 16,0% 15,2% 10,6% 18,3% 9,2% potraviny a nealkoholické nápoje odívání a obuv bydlení 9,3% 7,5% 24,0% bytové vybavení, zařízení domácnosti, včetně oprav doprava a spoje volný čas 25,2% 16,4% 7,4% 9,2% ,6% 11,7% 5,2% 22,8% 12,1% 5,3% 23,2% ,8% 10,0% 7,5% 9,1% 16,2% 15,4% 10,6% 17,1% ,7% 25,9% 11,9% 14,5% 14,3% 10,4% 5,3% 11,8% 24,8% ,3% 24,3% 17,6% 6,9% 9,0% 25,1% stravovací a ubytovací služby zdroj: ČSÚ Otázka: Jaká byla struktura vašich výdajů za vánoční dárky loni a jaká byla před pěti lety? Jak podle vás vypadá vývoj tržeb v oblasti digitální a analogové fotografie?

20 Hledání konkurentů Co vzít v úvahu: 2. Slabý nebo silný konkurent? 3. O co vlastně soutěžíme? 4. Jaký je typ konkurenčního vztahu? 5. V jaké stádiu se konkurence nachází? 6. Tradiční nebo nový konkurent?

21 Hledání konkurentů 1. Slabý nebo silný konkurent? Problémem je, že pokud si vyberete příliš silného anebo příliš slabého konkurenta tak můžete očekávat značné problémy!

22 Je konkurenční vztah vzájemný... Tohle je pro mě dobrý konkurent! Jsem já dobrý konkurent pro něj?... ne nezbytně! PROČ?! Dobré pro...? Dobré pro...? Želva předběhla zajíce! Zajíc předběhl želvu!

23 Kdo pro koho je dobrý konkurent? 1999/2000 Příchod Oskara... Sony Ericsson Samsung Imitátoři Sony Ericsson Dnet

24 Hledání konkurentů 2. O co vlastně soutěžíme? Vstupy - zdroje Výstupy produkty Firma Snaha získat přístup ke zdrojům za nejvýhodnějších podmínek Snaha prosadit se na trhu a získat zákazníky Konkurenční prostředí s odlišnými charakteristikami. Pochopitelně se mohou překrývat Vstupy - zdroje Výstupy - produkty Firma Konzistentní konkurenti Konzistentní konkurenti Nekonzistentní konkurenti Nekonzistentní konkurenti Zdroje, které firma potřebuje Konkurence značek Konkurence odvětvová Konkurence formy Konkurence rodu

25 Podobné Různé Trh produktů Matice potenciálních konkurentů Různé Podobné Trh zdrojů

26 Soutěžení o talenty... Czech Telecom okolo 2000

27 Czech Telecom okolo 2002

28 Earnest and Yung 2004

29 Tabák, a. s. okolo 2004 (Philip Morris)

30 Hledání konkurentů 3. Jaký je typ konkurenčního vztahu? Negativní kooperace (Negative co-operation) Konkurence (Competition) Neutrální kooperace (Neutral co-operation) Pozitivní kooperace (Positive co-operation) Otázka k zamyšlení Skutečně je to taková novinka, že potřebujeme termíny jako co-opetition?

31 Konkurence Negativní kooperace Pozitivní Kooperace Neutrální kooperace Intel versus AMD 4 GHz procesor Airbus versus Boeing Největší letadlo SONY, Toshiba, IBM 4 GHz procesor pro Sony PlayStation firmy příliš silné na to aby soutěžily firmy příliš slabé na to aby soutěžily firmy sdílející trh

32 Koncepce konkurenční dynamiky... to co firmy dělají a jak reagují na aktivity konkurence při snaze získat lepší tržní pozici Konkurenční rivalita Konkurenční chování... aktivity firem kterými se snaží vytvářet a udržovat svoje konkurenční výhody s cílem posílit pozici na trhu Konkurenční dynamika... veškeré konkurenční chování firem na trhu

33 Koncepce konkurenční dynamiky Co chci dosáhnout... Motivace Co můžu a co jsem chopen... Co si myslím o ostatních firmách... Schopnost Povědomí Konkurenční chování... aktivity firem kterými se snaží vytvářet a udržovat svoje konkurenční výhody s cílem posílit pozici na trhu

34 Hledání konkurentů 4. V jaké stádiu se konkurence nachází? Při hledání konkurentů je důležité uvědomit si ve které fázi různých cyklů se firma nachází. V úvahu přichází například životní cyklus firmy, životní cyklus odvětví, životní cyklus firmy, hospodářský cyklu, stádia vývoje výrobku apod. Životní cyklus odvětví Výzkum PLC Udržitelnost výhody Životní cyklus firmy

35 Hledání konkurentů 5. Tradiční nebo nový konkurent? Rostoucí nestrukturovanost odvětví - je těžké jasně vymezit hranice odvětví, ve kterém firmy působí - s sebou nese příchod nových konkurentů Digitální fotografie Mobilní telefony Fotoaparáty Analogová fotografie Otázka: Jaké tradiční a netradiční konkurenční vztahy lze najít? Jak ovlivňují nebo mění konkurenční prostředí?

36 Oborové okolí firmy Lokální trh velikost trhu Zákazníci vývoj trhu - prodej Celkové hodnocení odvětví tržní podíl firmy a vývoj prodeje konkurence chování zákazníků nákupní chování Potenciální exportní trhy zákazníků velikost trhu marketingové a vývoj trhu - prodej distribuční kanály tržní podíl firmy a konkurence vnímání firmy ze nákupní chování zákazníků strany zákazníků marketingové a distribuční Segmentace zákazníků kanály spotřebitelé vnímání firmy ze strany obchodní firmy zákazníků průmysl a instituce Stačí to takto?

37 Hledání zákazníků Kdo? Co? Proč? Jak? KDO a CO? PROČ? Produkt Produkt Segment zákazníků Segmentace trhu JAK? Produkt Segment zákazníků Chování a požadavky při nákupu Segment zákazníků Nákupní kritéria

38 Oborové okolí firmy Dodavatelé Dvě krajní varianty: Zaměnitelnost Partnerství Dodavatelé možnost integrace dostupnost dodavatelů spolehlivost dodavatelů flexibilita dodavatelů možnost integrace dodavatelů do obchodní či výrobní strategie firmy závislost dodavatelů možnost nahradit dodavatele

39

40 Oborové okolí firmy Substituty Jednoduchá otázka hrozí anebo ne? Co je důležité: záleží na tom, jak široce budete chápat pojem konkurence nebezpečí je v tom, že substituty se mohou stát významným konkurentem aniž byste si toho všimli klade to značné nároky na znalost preferencí zákazníků růst síly substitutů může vás může nutit ke změnám v diversifikaci

41 Oborové okolí firmy Hrozba vstupu nových firem Bariéry výstupu stereotyp Hrozba vstupu utopené Bariéry vstupu dalších firem náklady diferenciace existence rizika náklady rozsah produkce vstupu dalších spojené s distribuční kanály konkurentů výstupem nákladová výhody očekávané záměry reakce konkurentů potenciálně vstupující regulační opatření konkurence apod. míra ohrožení našich zájmů způsobená vstupem konkurenta

42 Analýza vlivu rozhodujících zájmových skupin - Stakeholders Co čekají? Jaké mají cíle Proč jsou silní? Význam vlivu? Partneři v Joint Ventures Zaměstnanci Odbory Lidé žijící v oblasti působení firmy Firma Zákazníci Vláda Investoři Dodavatelé Pozn. Pochopitelně, že tyto vlivy mohou být zachyceny už v předchozí analýze obecného a oborového okolí. Někdy ale může být užitečné věnovat se jim samostatně.

43 Shrnutí analýzy vnějšího prostředí ETOP přístup... Environmental Threath and Opportunity Profile (Profil příležitostí a hrozeb okolí) Skupina faktorů Vliv Politické faktory + spojení s vládnoucí stranou - pokles preferencí vládnoucí strany - blížící se volby 0 nezájem obyvatelstva o politiku + schopnost vyrovnávat výkyvy v poptávce - agresivní cenová politika 0 krach malých konkurenčních firem Konkurenti

44 Nástroje pro hodnocení pozice firmy v určitém prostředí BCG matice Nová Bostonská matice Matice atraktivity oboru Hofferova matice Patel-Youngova matice Matice přežití Analýza úspěchuschopnosti firmy

45 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy BCG matice

46 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Nedostatky BCG matice Stejně tak jako je často obtížné vymezit a definovat vlastní trh, je problematické měřit jeho růst a určovat tržní podíl. To samo o sobě způsobuje celou řadu nepřesností. Rozdělení matice do čtyř oblastí na základě vysokých nebo nízkých hodnot růstu trhu nebo relativního tržního podílu je do značné míry zjednodušující. Matice je tak nepoužitelná v odvětví s průměrným růstem či s průměrnými tržními podíly. Matice nebere v úvahu rozdílnost vztahu podílu na trhu a ziskovosti v různých oblastech podnikání a v různých odvětvích. Nijak nevysvětluje proč jsou například mnohé firmy s relativně malým tržním podílem ziskové. Matice neřeší otázku porovnání investičních příležitostí napříč jednotlivými obchodními jednotkami v rámci firemního portfolia. Neříká, jak vyhodnotit jednotlivé produkty - Jsou například všechny hvězdy lepší než dojné krávy? atd. Rozhodnutí o konkurenční strategii vyžadují zvážení daleko více faktorů než jen relativní tržní podíl a růst trhu. Mezi takové faktory patří například technologické otázky, módní vlivy, hodnota v rámci firemního portfolia apod. Zjednodušené rozdělení portfolia firmy do čtyř oblastí je přílišným zjednodušením a nebere v úvahu případnou nutnost odlišného postupu k produktům spadajícím do stejné skupiny. Za základní chybu této matice je označován důraz na tržní podíl jako na základní determinant relativního postavení v každém odvětví. Tento předpoklad jednoznačně vede k přesvědčení, že jedinou cestou je zvyšování tržního podílu, které povede k větší akumulaci objemu, a to bude doprovázeno nižšími náklady na jednotku a vyšší ziskovostí.

47 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Nová Bostonská matice Fragmentace Mnoho Specializace ROI ROI Tržní podíl Tržní podíl Cest k dosažení konkurenční výhody je: Slepá ulička ROI Objem ROI Málo Tržní podíl Malá Tržní podíl Velká Velikost - hodnota konkurenční výhody:

48 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Matice atraktivity oboru

49 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Hofferova matice

50 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Patel-Youngova matice

51 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Matice přežití

52 Zaměření analýz pro jednotlivé úrovně strategií Horizontální strategie SBU 2

53 Hodnocení možného budoucího vývoje Dva časté přístupy: 1/ MAP 2/ Metoda scénářů Monitorování Analýza Předpověď Monitorování faktorů Analýza dosavadního vývoje Definování scénářů Předpověď budoucího vývoje Předpověď budoucího vývoje indikátorů Identifikace faktorů Identifikace kritických indikátorů Analýza minulého vývoje indikátorů Vymezení potenciálních budoucích událostí

54 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Ekonomické faktory Jaký je pravděpodobný směr vývoje ekonomik na regionálních, národních a mezinárodních trzích firmy? Jaké změny v ekonomickém růstu, inflaci, úrocích z úvěrů, kapitálové dostupnosti, úvěrové dostupnosti, kupní síle zákazníků lze očekávat? Jaké příjmové rozdíly mezi nejnižší, střední a nejvyšší třídou jsou v různých regionech? Jaké posuny v poptávce po různých kategoriích zboží a služeb lze očekávat?

55 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Společnost a demografické faktory Jak ovlivní firmu změny v oblasti sociálních hodnot a přístupů, týkajících se populační politiky, manželství, životního stylu, práce, etiky, role pohlaví, rasové rovnosti, vzdělání, důchodů, znečištění a energií? Jak ovlivní změny v populaci sociální a politická očekávání doma i v zahraničí? Jaké příležitosti a problémy se objeví? Jaké nátlakové skupiny zvýší svoji moc?

56 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Společnost a demografické faktory - trh práce Jsou v geografické oblasti, kde budou umístěna naše výrobní zařízení, k dispozici potenciální zaměstnanci s požadovanými schopnostmi a dovednostmi? Jsou v blízkosti naší výrobní kapacity nebo obchodů situovány vysoké školy a odborné technické školy, které mohou pomoci při plnění našich školících potřeb? Přispívají pracovní vztahy v našem průmyslu ke splnění našich vzrůstajících potřeb zaměstnanců? Směřují pracovníci, jejichž dovednosti potřebujeme, do geografické oblasti nebo z geografické oblasti umístění našeho výrobního závodu?

57 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Ekologické faktory Jaké přírodní vlivy a vlivy znečištění ohrožují zaměstnance, zákazníky a vybavení? Jak přísně jsou uplatňovány existující legislativní normy týkající se životního prostředí? Jaké nové zákony lze očekávat?

58 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Politické faktory Jaké změny ve vládní politice lze očekávat s ohledem na průmyslovou spolupráci, antitrustové aktivity, zahraniční obchod, zdanění, znehodnocování, ochranu životního prostředí, deregulaci, bariéry zahraničního obchodu a dalších parametrů? Jak úspěšná je administrativa v dosahování stanovených cílů? Jak ovlivní úspěšnost administrativy firmu? Je mezinárodní klima přátelské nebo ne? Je zde tendence k nestabilitě, korupci nebo kriminalitě? Jaká je úroveň politického rizika? Jaké další politické a právní vlivy lze očekávat - obchodní bariéry, požadavky na rovnoprávnost, nacionalismus, patentová ochrana?

59 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Technologické faktory Jaká je současná úroveň techniky? Jak se mění? Jaké případné nové produkty či služby lze pravděpodobně očekávat vzhledem k technologickému rozvoji? Jaký budoucí vliv mohou mít převratné technologické novinky v daných odvětvích? Jak se tyto změny projeví v dalších oblastech - sociální, legislativní, veřejná bezpečnost, regulace, interpretace zákonů...

60 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Nově příchozí Umožní vývoj technologií a tržní poptávky minimalizovat tradiční vliv ekonomiky velkého rozsahu? Akceptují zákazníci naše prohlášení o jedinečnosti našeho produktu? Zvládnou potenciální noví konkurenti kapitálové požadavky? Jak trvalá je nákladová nevýhoda v daném oboru? Mění se podmínky tak, že všechny firmy mají stejný přístup k marketingovým kanálům? Je pravděpodobná změna politiky vlády vůči pravidlům konkurence?

61 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Síla dodavatelů Jak stabilní je velikost a složení vašich dodavatelů? Má některý z dodavatelů snahu integrovat se do naší obchodní strategie? Jak závislí budou dodavatelé v budoucnosti? Je pravděpodobné, že budou dostupní substituční dodavatelé? Můžeme si sami nahradit dodavatelské firmy? Jaká je pravděpodobnost velkého zvýšení nákladů z důvodu zmenšených zásob potřebných přírodních zdrojů? Budou zdroje zásob, zejména energetické, spolehlivé? Existují důvody, očekávat změny v nákladech nebo dostupnosti vstupů v důsledku problémů finančních, lidských a subdodavatelských?

62 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Substituty Jsou nové substituty pravděpodobné? Budou mít konkurenční cenu? Můžeme s nimi soutěžit cenou, reklamou či diferenciací? Jak můžeme eliminovat potenciální vznik substitutů?

63 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Zákazníci Můžeme překonat naši závislost na několika málo velkých zákaznících? Jak budou reagovat zákazníci na snahu diferencovat produkt? Jaké jsou možnosti zpětné vertikální integrace zákazníků? Máme se snažit o integraci? Jak lze zvýšit hodnotu našich komponent pro zákazníka? Co bude náš zákazník považovat za potřebnou hodnotu? Provádí se výzkum trhu anebo hovoří manažeři mezi sebou, aby zjistili, co zákazník chce?

64 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Zákazníci Které potřeby zákazníka nejsou stávajícími výrobky splněny a proč? Snaží se aktivity v oblasti R a D vytvořit prostředky pro splnění těchto potřeb? Jaký je stav těchto aktivit? Jaké marketingové a distribuční kanály bychom měli použít? Čeho předzvěstí jsou demografické a populační změny co se týče velikosti a prodejního potenciálu našeho trhu? Které nové segmenty trhu nebo výrobků se mohou vyvinout v důsledku těchto změn? Jaká bude kupní síla skupin našich zákazníků?

65 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Konkurenti Je pravděpodobná rovnováha sil mezi konkurenty? Klesá růst odvětví natolik, aby to povzbudilo konkurenty k aktivitě? Jsou v odvětví nadměrné kapacity? Jsou naši konkurenti schopni výrazně konkurovat cenou? Jak jedinečnou strategii volí naši konkurenti? Jaké pohyby ve strategii stávajících soupeřů je možné očekávat - doma i v zahraničí? Jaká konkurenční výhoda je potřebná pro vybrané zahraniční trhy? Jaké budou priority našich konkurentů a schopnosti změny? Je chování našich konkurentů předvídatelné?

66 KONEC Definujte skupiny zákazníků zajímající se o klasické denní studium, distanční placené a doktorandské na vaší fakultě. Určete faktory podle kterých se rozhodují a jejich nákupní chování. Ohodnoťte vaši fakultu pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Představte si, že někdo se pokouší prosadit podnikatelský záměr na výstavbu nové spalovny na severu Brna. Jaké skupiny stakeholderů by se o tento záměr více než živě zajímaly? Navrhněte podle jakých kritérií by mohla hodnotit svoji pozici nově založená kavárna v centru Brna na základě matice atraktivity oboru. Určete pět kritérií pro atraktivitu oboru a pět kritérií pro hodnocení pozice na trhu. Navrhněte jejich váhové ohodnocení a zdůvodněte jej.

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o.

Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. , Analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Michaela Ždánská Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti XY, s.r.o. Hlavním cílem je

Více

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu

K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu K čemu je dobrá Strategie hospodářského růstu Ohlédneme-li se za sebou, můžeme jistě konstatovat dobré výsledky. Růst české ekonomiky atakuje hranici pěti procent, veřejné finance se postupně ozdravují,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Doc. RNDr. Jiří Vaníček CSc. Ing. Vladimír Křesťan Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 1 Marketing cestovního ruchu Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno 2014 Sociální

Více

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států

Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Podkladový materiál k vědeckopopularizačnímu semináři Vyhodnocení Lisabonské strategie: vliv na konkurenceschopnost EU a členských států Termín konání:

Více

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů

VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie. Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení podnikání a případové studie Kolektiv autorů VYTVÁŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH DRUŽSTEV A SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Metodika kroků k zahájení

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová

Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová Analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT Realitní, s.r.o. Kristýna Czyžová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti firmy EFEKT realitní s.r.o. V teoretické

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone A k a d e m i c k ý r o k : 2 0 0 6 / 2 0 0 7 T e r mí n c v i č e n í : Ú

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů

Metodická příručka č. 2. Kolektiv autorů Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné METODIKA MARKETINGOVÉHO ŘÍZENÍ A PODNIKÁNÍ V RÁMCI GLOBALIZOVANÉHO TRHU PRO MSP (zaměření na mezinárodní marketing a zahraniční obchod)

Více

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu

Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Vyhledávání, zadávání a interpretace výsledků výzkumů v oblasti cestovního ruchu Ing. David Humenčák Ing.Radek Pažout Realizátor: SPORTIGO s.r.o. Šumavská 31a 602 00 Brno e-mail: info@sportigo.cz www.sportigo.cz

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Jak přetvořit strategii v konkrétní kroky PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM

Více

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O.

ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta ANALÝZA OBCHODNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ VE SPOLEČNOSTI WINPRO S.R.O. Bakalářská diplomová práce Studijní program: Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii

Více

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY

OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY OBCE A REGIONY PRO PODNIKATELE & PODNIKATELÉ PRO OBCE A REGIONY Jan Binek Vojtěch Koráb Iva Galvasová Jan Holeček Veronika Bumberová Jan Rosenberg Hana Svobodová Dušan Halásek GaREP, spol. s r. o. Společnost

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více