Strategický management

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický management"

Transkript

1 Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D. Fakulta podnikatelská VUT v Brně, Kolejní 2906/4, Brno, Tel.: Konzultace: (místnost P637, Kolejní 2906/4)

2 Vnější okolí firmy Analýza vnějšího prostředí... vymezení trendů, které mohou v budoucnu firmu ovlivňovat Tři navazující kroky: Analýza dosavadní strategie Identifikace současného stavu a předpověď vývoje Ocenění významu identifikovaných změn (stategic gap)

3 Členění okolí firmy - "Stakeholders" Vláda Média Přírodní podmínky Mezinárodní organizace Nově příchozí Ekonomika konkurenti Existující konkurenti Nové konkurenční výrobky Technologie Společenské organizace Zákazníci Nátlakové skupiny Dodavatelé Politické strany Vlastníci Finanční trhy Zaměstnanci a odbory Houlden

4 Oborové a obecné okolí firmy Sociální Obecné Legislativní Vlivy ekologicko Ekonomické klimatické SLEPT Politické Globální vlivy Technologické Konkurenti Zákazníci Oborové Porterův model Dodavatelé Substituty Hrozba vstupu nových firem

5 Obecné okolí firmy Sociální faktory Sociálně-kulturní aspekty sociální hodnoty a Demografické charakteristiky přístupů velikost populace populační politika věková struktura životní úrovně pracovní a kariérní preference etiky zapojení žen v pracovním procesu rovnoprávnost geografické rozdělení pohlaví etnické složení Makroekonomické charakteristiky trhu práce rasová rovnost penzijní zabezpečení rozdělení příjmů nátlakové skupiny míra zaměstnanosti - nezaměstnanosti Dostupnost pracovní síly a pracovní zvyklosti dostupnost potenciálních zaměstnanců s požadovanými schopnostmi a dovednostmi existence vzdělávacích institucí schopných poskytnout potřebné vzdělání diversita pracovní síly mobilita potenciálních zaměstnanců požadavky na kvalitu pracovního prostředí

6 Obecné okolí firmy Legislativní faktory Existence a funkčnost podstatných zákonných norem jako jsou: zákony o investičních pobídkách obchodní právo právní úpravy pracovních podmínek (BOZP apod.) daňové zákony deregulační opatření antitrustové zákony legislativní vymezení konkurenčního chování legislativní omezení - distribuce, ekologická opatření apod. Důležitým faktorem je oproti Další faktory, které se zde obecně projevují jsou: tomu také to co funkčnost soudů chybí, tedy: vymahatelnost práva nehotová patentová ochrana a autorská práva legislativa vnímání korupce kriminalita atd.

7 Obecné okolí firmy Daňové faktory výše daňových sazeb vývoj daňových Ekonomické faktory sazeb (firemní a Základní hodnocení makroekonomické osobní příjmy, kapitál, situace obrat a další přímé a míra inflace nepřímé místní daně) úroková míra dohody o zamezení obchodní deficit nebo přebytek dvojího zdanění rozpočtový deficit nebo přebytek s domácí zemí a výše HDP, HDP na jednoho obyvatele a s dalšími jeho vývoj cla a daňová zatížení měnová stabilita v případě exportu stav směnného kursu importovaného zboží Přístup k finančním zdrojům existence celní náklady na místní půjčky ochrany místní dostupnost konvertibilních měn současné a budoucí moderní bankovní systém členství vládní úvěrové nástroje pro nový business v zákaznických dostupnost a formy úvěrů celních uniích fungování, chování a vliv burzy chování věřitelů

8 Obecné okolí firmy Politický vliv různých skupin Politické faktory stakeholders Hodnocení politické stability Politicko-ekonomické faktory forma a stabilita vlády postoj vůči privátním a hodnocení úspěšnosti státní zahraničním investicím administrativy a její vliv na firmu otevřenost versus uzavřenost občanské nepokoje země klíčové orgány a úřady vztah ke státnímu průmyslu legislativně zakotvená byrokracie neutrální versus preferovaný politická strana u moci postoj vůči privátnímu sektoru opozice a její působení vládní politika ve vztahu existence a vliv politických k průmyslové spolupráci osobností politicko-ekonomické zdroje budoucí výhledy týkající se nestability udržení nebo předání síly Hodnocení externích vztahů boj o moc mezi elitami zahraniční konflikty etnická konfrontace regionální nestabilita místní lokální konflikty začlenění země do politickoekonomických seskupení nacionalismus atd.

9 Obecné okolí firmy Technologické faktory Technologické faktory stávající úroveň technologického rozvoje vládní podpora technologického rozvoje Technologické privátní podpora gramotnost technologického rozvoje vybavenost firem existence externího tlaku na a domácností technologický rozvoj úroveň školství z výrazné technologické inovace pohledu vybavení ovlivňující dané odvětví - např. legislativní nebo politické tlaky potřeba inovace stávajících procesů a prostředků

10 Obecné okolí firmy Další vlivy Geografické faktory a infrastruktura efektivnost dopravy (železnice, Globální vlivy politické změny vodní doprava, dálnice) blízkost továrny k exportním terorismus globalizace jako trhům dostupnost lokálních surovin taková dostupnost energie (vody, plynu atd.) Ekologicko klimatické telefonní sítě internetové připojení faktory přírodní a klimatické vlivy externí ekologické tlaky legislativní omezení

11 Oborové okolí firmy Porterův model pěti sil Potenciální noví konkurenti Hrozba vstupu nových k onk urentů Kupující Dohadovací schopnost dodavatelů Dodavatelé Dohadovací schopnost k upujících Konkurence v odvětví Soupeření mezi stávajícími podniky Hrozba substitučních výrobků Substituční výrobky

12 Oborové okolí firmy Konkurenti - rivalita konkurence Konkurenční pozice na lokálním trhu tržní podíly - srovnání s konkurencí nabídka typů - srovnání s konkurencí cenová konkurenceschopnost srovnání s konkurencí efektivnost prodeje a distribuce reklama a propagace charakteristika konkurenčního chování konkurentů (cena, diferenciace, apod.) výrobní kapacity Konkurenční pozice na potenciálních exportních trzích tržní podíly - srovnání s konkurencí nabídka typů - srovnání s konkurencí cenová konkurenceschopnost srovnání s konkurencí efektivnost prodeje a distribuce reklama a propagace charakteristika konkurenčního chování konkurentů (cena, diferenciace, apod.) výrobní kapacity

13 Vymezení konkurence Otázka: Jak je vaše osobní definice konkurence? Uveďte příklad typického konkurenčního chování firmy. Ne zcela vědecká, ale snad inspirující otázka: Je konkurence to, když praštím někoho ve frontě na poslední díl Harryho Pottera s cílem získat poslední výtisk?

14 Konkurence je ekonomická soutěž mezi firmami nebo zbožím, jinak řečeno soutěž mezi výrobci nebo poskytovateli služeb Konkurence je ekonomická soutěž při které vedle sebe operují malé a velké firmy a kdy zákon vymezuje nepřípustné aktivity a zakazuje vznik monopolu... nejsou špatné... ale... nejsou příliš užitečné! Je to poněkud omezený přístup!

15 Konkurenti jsou různé firmy a organizace soupeřící o zdroje a zákazníky. Je možné definovat konzistentní a nekonzistentní konkurenty. Konzistentní konkurenti nabízejí podobné produkty. Nekonzistentní konkurenti sice nabízí něco jiného, nicméně z určitého pohledu konkurují naší firmě. Konkurence je boj proti jiným silám s cílem dosáhnout převahu, získat určité ocenění nebo dosáhnout cíle. Z biologického hlediska může jít o přežití. (http://en.wikipedia.org/wiki/competition)... je to o dost lepší především je to komplexnější přístup!!! PROČ?

16 Oblast zdrojů Zákaznící... Potřeby..." BANK Kdo je klíčovým a relevantním konkurentem? Peníze..." Oblast zákazníků

17 Teorie definuje čtyři typy konkurence? Konkurence značky... konkurenti jsou všechny firmy s podobnými produkty nabízenými za podobné ceny Konkurence odvětví... konkurenti jsou všechny firmy v odvětví nabízející stejný typ produktu Konkurence služeb - formy... konkurenti jsou všechny firmy uspokojující stejné potřeby Konkurence rodu... konkurenti jsou všechny firmy soutěžící o peníze zákazníků Philip Kotler Marketing Management

18 Nokia Co všechno nabízela?

19 Proč brát v úvahu principy konkurence rodu... Změny v distribuci příjmů - změny v podílu peněz, které domácnosti utratí ze svých disponibilních příjmů ,0% 5,4% ,4% 12,5% 5,1% 28,1% 10,1% 16,4% 9,9% ,9% 5,2% 8,5% 21,4% 12,2% 4,9% 16,3% 9,9% ,1% 5,0% 26,0% 25,8% 16,0% 15,2% 10,6% 18,3% 9,2% potraviny a nealkoholické nápoje odívání a obuv bydlení 9,3% 7,5% 24,0% bytové vybavení, zařízení domácnosti, včetně oprav doprava a spoje volný čas 25,2% 16,4% 7,4% 9,2% ,6% 11,7% 5,2% 22,8% 12,1% 5,3% 23,2% ,8% 10,0% 7,5% 9,1% 16,2% 15,4% 10,6% 17,1% ,7% 25,9% 11,9% 14,5% 14,3% 10,4% 5,3% 11,8% 24,8% ,3% 24,3% 17,6% 6,9% 9,0% 25,1% stravovací a ubytovací služby zdroj: ČSÚ Otázka: Jaká byla struktura vašich výdajů za vánoční dárky loni a jaká byla před pěti lety? Jak podle vás vypadá vývoj tržeb v oblasti digitální a analogové fotografie?

20 Hledání konkurentů Co vzít v úvahu: 2. Slabý nebo silný konkurent? 3. O co vlastně soutěžíme? 4. Jaký je typ konkurenčního vztahu? 5. V jaké stádiu se konkurence nachází? 6. Tradiční nebo nový konkurent?

21 Hledání konkurentů 1. Slabý nebo silný konkurent? Problémem je, že pokud si vyberete příliš silného anebo příliš slabého konkurenta tak můžete očekávat značné problémy!

22 Je konkurenční vztah vzájemný... Tohle je pro mě dobrý konkurent! Jsem já dobrý konkurent pro něj?... ne nezbytně! PROČ?! Dobré pro...? Dobré pro...? Želva předběhla zajíce! Zajíc předběhl želvu!

23 Kdo pro koho je dobrý konkurent? 1999/2000 Příchod Oskara... Sony Ericsson Samsung Imitátoři Sony Ericsson Dnet

24 Hledání konkurentů 2. O co vlastně soutěžíme? Vstupy - zdroje Výstupy produkty Firma Snaha získat přístup ke zdrojům za nejvýhodnějších podmínek Snaha prosadit se na trhu a získat zákazníky Konkurenční prostředí s odlišnými charakteristikami. Pochopitelně se mohou překrývat Vstupy - zdroje Výstupy - produkty Firma Konzistentní konkurenti Konzistentní konkurenti Nekonzistentní konkurenti Nekonzistentní konkurenti Zdroje, které firma potřebuje Konkurence značek Konkurence odvětvová Konkurence formy Konkurence rodu

25 Podobné Různé Trh produktů Matice potenciálních konkurentů Různé Podobné Trh zdrojů

26 Soutěžení o talenty... Czech Telecom okolo 2000

27 Czech Telecom okolo 2002

28 Earnest and Yung 2004

29 Tabák, a. s. okolo 2004 (Philip Morris)

30 Hledání konkurentů 3. Jaký je typ konkurenčního vztahu? Negativní kooperace (Negative co-operation) Konkurence (Competition) Neutrální kooperace (Neutral co-operation) Pozitivní kooperace (Positive co-operation) Otázka k zamyšlení Skutečně je to taková novinka, že potřebujeme termíny jako co-opetition?

31 Konkurence Negativní kooperace Pozitivní Kooperace Neutrální kooperace Intel versus AMD 4 GHz procesor Airbus versus Boeing Největší letadlo SONY, Toshiba, IBM 4 GHz procesor pro Sony PlayStation firmy příliš silné na to aby soutěžily firmy příliš slabé na to aby soutěžily firmy sdílející trh

32 Koncepce konkurenční dynamiky... to co firmy dělají a jak reagují na aktivity konkurence při snaze získat lepší tržní pozici Konkurenční rivalita Konkurenční chování... aktivity firem kterými se snaží vytvářet a udržovat svoje konkurenční výhody s cílem posílit pozici na trhu Konkurenční dynamika... veškeré konkurenční chování firem na trhu

33 Koncepce konkurenční dynamiky Co chci dosáhnout... Motivace Co můžu a co jsem chopen... Co si myslím o ostatních firmách... Schopnost Povědomí Konkurenční chování... aktivity firem kterými se snaží vytvářet a udržovat svoje konkurenční výhody s cílem posílit pozici na trhu

34 Hledání konkurentů 4. V jaké stádiu se konkurence nachází? Při hledání konkurentů je důležité uvědomit si ve které fázi různých cyklů se firma nachází. V úvahu přichází například životní cyklus firmy, životní cyklus odvětví, životní cyklus firmy, hospodářský cyklu, stádia vývoje výrobku apod. Životní cyklus odvětví Výzkum PLC Udržitelnost výhody Životní cyklus firmy

35 Hledání konkurentů 5. Tradiční nebo nový konkurent? Rostoucí nestrukturovanost odvětví - je těžké jasně vymezit hranice odvětví, ve kterém firmy působí - s sebou nese příchod nových konkurentů Digitální fotografie Mobilní telefony Fotoaparáty Analogová fotografie Otázka: Jaké tradiční a netradiční konkurenční vztahy lze najít? Jak ovlivňují nebo mění konkurenční prostředí?

36 Oborové okolí firmy Lokální trh velikost trhu Zákazníci vývoj trhu - prodej Celkové hodnocení odvětví tržní podíl firmy a vývoj prodeje konkurence chování zákazníků nákupní chování Potenciální exportní trhy zákazníků velikost trhu marketingové a vývoj trhu - prodej distribuční kanály tržní podíl firmy a konkurence vnímání firmy ze nákupní chování zákazníků strany zákazníků marketingové a distribuční Segmentace zákazníků kanály spotřebitelé vnímání firmy ze strany obchodní firmy zákazníků průmysl a instituce Stačí to takto?

37 Hledání zákazníků Kdo? Co? Proč? Jak? KDO a CO? PROČ? Produkt Produkt Segment zákazníků Segmentace trhu JAK? Produkt Segment zákazníků Chování a požadavky při nákupu Segment zákazníků Nákupní kritéria

38 Oborové okolí firmy Dodavatelé Dvě krajní varianty: Zaměnitelnost Partnerství Dodavatelé možnost integrace dostupnost dodavatelů spolehlivost dodavatelů flexibilita dodavatelů možnost integrace dodavatelů do obchodní či výrobní strategie firmy závislost dodavatelů možnost nahradit dodavatele

39

40 Oborové okolí firmy Substituty Jednoduchá otázka hrozí anebo ne? Co je důležité: záleží na tom, jak široce budete chápat pojem konkurence nebezpečí je v tom, že substituty se mohou stát významným konkurentem aniž byste si toho všimli klade to značné nároky na znalost preferencí zákazníků růst síly substitutů může vás může nutit ke změnám v diversifikaci

41 Oborové okolí firmy Hrozba vstupu nových firem Bariéry výstupu stereotyp Hrozba vstupu utopené Bariéry vstupu dalších firem náklady diferenciace existence rizika náklady rozsah produkce vstupu dalších spojené s distribuční kanály konkurentů výstupem nákladová výhody očekávané záměry reakce konkurentů potenciálně vstupující regulační opatření konkurence apod. míra ohrožení našich zájmů způsobená vstupem konkurenta

42 Analýza vlivu rozhodujících zájmových skupin - Stakeholders Co čekají? Jaké mají cíle Proč jsou silní? Význam vlivu? Partneři v Joint Ventures Zaměstnanci Odbory Lidé žijící v oblasti působení firmy Firma Zákazníci Vláda Investoři Dodavatelé Pozn. Pochopitelně, že tyto vlivy mohou být zachyceny už v předchozí analýze obecného a oborového okolí. Někdy ale může být užitečné věnovat se jim samostatně.

43 Shrnutí analýzy vnějšího prostředí ETOP přístup... Environmental Threath and Opportunity Profile (Profil příležitostí a hrozeb okolí) Skupina faktorů Vliv Politické faktory + spojení s vládnoucí stranou - pokles preferencí vládnoucí strany - blížící se volby 0 nezájem obyvatelstva o politiku + schopnost vyrovnávat výkyvy v poptávce - agresivní cenová politika 0 krach malých konkurenčních firem Konkurenti

44 Nástroje pro hodnocení pozice firmy v určitém prostředí BCG matice Nová Bostonská matice Matice atraktivity oboru Hofferova matice Patel-Youngova matice Matice přežití Analýza úspěchuschopnosti firmy

45 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy BCG matice

46 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Nedostatky BCG matice Stejně tak jako je často obtížné vymezit a definovat vlastní trh, je problematické měřit jeho růst a určovat tržní podíl. To samo o sobě způsobuje celou řadu nepřesností. Rozdělení matice do čtyř oblastí na základě vysokých nebo nízkých hodnot růstu trhu nebo relativního tržního podílu je do značné míry zjednodušující. Matice je tak nepoužitelná v odvětví s průměrným růstem či s průměrnými tržními podíly. Matice nebere v úvahu rozdílnost vztahu podílu na trhu a ziskovosti v různých oblastech podnikání a v různých odvětvích. Nijak nevysvětluje proč jsou například mnohé firmy s relativně malým tržním podílem ziskové. Matice neřeší otázku porovnání investičních příležitostí napříč jednotlivými obchodními jednotkami v rámci firemního portfolia. Neříká, jak vyhodnotit jednotlivé produkty - Jsou například všechny hvězdy lepší než dojné krávy? atd. Rozhodnutí o konkurenční strategii vyžadují zvážení daleko více faktorů než jen relativní tržní podíl a růst trhu. Mezi takové faktory patří například technologické otázky, módní vlivy, hodnota v rámci firemního portfolia apod. Zjednodušené rozdělení portfolia firmy do čtyř oblastí je přílišným zjednodušením a nebere v úvahu případnou nutnost odlišného postupu k produktům spadajícím do stejné skupiny. Za základní chybu této matice je označován důraz na tržní podíl jako na základní determinant relativního postavení v každém odvětví. Tento předpoklad jednoznačně vede k přesvědčení, že jedinou cestou je zvyšování tržního podílu, které povede k větší akumulaci objemu, a to bude doprovázeno nižšími náklady na jednotku a vyšší ziskovostí.

47 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Nová Bostonská matice Fragmentace Mnoho Specializace ROI ROI Tržní podíl Tržní podíl Cest k dosažení konkurenční výhody je: Slepá ulička ROI Objem ROI Málo Tržní podíl Malá Tržní podíl Velká Velikost - hodnota konkurenční výhody:

48 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Matice atraktivity oboru

49 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Hofferova matice

50 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Patel-Youngova matice

51 Matice pro analýzy vnějšího prostředí ohodnocení pozice firmy Matice přežití

52 Zaměření analýz pro jednotlivé úrovně strategií Horizontální strategie SBU 2

53 Hodnocení možného budoucího vývoje Dva časté přístupy: 1/ MAP 2/ Metoda scénářů Monitorování Analýza Předpověď Monitorování faktorů Analýza dosavadního vývoje Definování scénářů Předpověď budoucího vývoje Předpověď budoucího vývoje indikátorů Identifikace faktorů Identifikace kritických indikátorů Analýza minulého vývoje indikátorů Vymezení potenciálních budoucích událostí

54 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Ekonomické faktory Jaký je pravděpodobný směr vývoje ekonomik na regionálních, národních a mezinárodních trzích firmy? Jaké změny v ekonomickém růstu, inflaci, úrocích z úvěrů, kapitálové dostupnosti, úvěrové dostupnosti, kupní síle zákazníků lze očekávat? Jaké příjmové rozdíly mezi nejnižší, střední a nejvyšší třídou jsou v různých regionech? Jaké posuny v poptávce po různých kategoriích zboží a služeb lze očekávat?

55 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Společnost a demografické faktory Jak ovlivní firmu změny v oblasti sociálních hodnot a přístupů, týkajících se populační politiky, manželství, životního stylu, práce, etiky, role pohlaví, rasové rovnosti, vzdělání, důchodů, znečištění a energií? Jak ovlivní změny v populaci sociální a politická očekávání doma i v zahraničí? Jaké příležitosti a problémy se objeví? Jaké nátlakové skupiny zvýší svoji moc?

56 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Společnost a demografické faktory - trh práce Jsou v geografické oblasti, kde budou umístěna naše výrobní zařízení, k dispozici potenciální zaměstnanci s požadovanými schopnostmi a dovednostmi? Jsou v blízkosti naší výrobní kapacity nebo obchodů situovány vysoké školy a odborné technické školy, které mohou pomoci při plnění našich školících potřeb? Přispívají pracovní vztahy v našem průmyslu ke splnění našich vzrůstajících potřeb zaměstnanců? Směřují pracovníci, jejichž dovednosti potřebujeme, do geografické oblasti nebo z geografické oblasti umístění našeho výrobního závodu?

57 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Ekologické faktory Jaké přírodní vlivy a vlivy znečištění ohrožují zaměstnance, zákazníky a vybavení? Jak přísně jsou uplatňovány existující legislativní normy týkající se životního prostředí? Jaké nové zákony lze očekávat?

58 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Politické faktory Jaké změny ve vládní politice lze očekávat s ohledem na průmyslovou spolupráci, antitrustové aktivity, zahraniční obchod, zdanění, znehodnocování, ochranu životního prostředí, deregulaci, bariéry zahraničního obchodu a dalších parametrů? Jak úspěšná je administrativa v dosahování stanovených cílů? Jak ovlivní úspěšnost administrativy firmu? Je mezinárodní klima přátelské nebo ne? Je zde tendence k nestabilitě, korupci nebo kriminalitě? Jaká je úroveň politického rizika? Jaké další politické a právní vlivy lze očekávat - obchodní bariéry, požadavky na rovnoprávnost, nacionalismus, patentová ochrana?

59 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBECNÉ OKOLÍ Technologické faktory Jaká je současná úroveň techniky? Jak se mění? Jaké případné nové produkty či služby lze pravděpodobně očekávat vzhledem k technologickému rozvoji? Jaký budoucí vliv mohou mít převratné technologické novinky v daných odvětvích? Jak se tyto změny projeví v dalších oblastech - sociální, legislativní, veřejná bezpečnost, regulace, interpretace zákonů...

60 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Nově příchozí Umožní vývoj technologií a tržní poptávky minimalizovat tradiční vliv ekonomiky velkého rozsahu? Akceptují zákazníci naše prohlášení o jedinečnosti našeho produktu? Zvládnou potenciální noví konkurenti kapitálové požadavky? Jak trvalá je nákladová nevýhoda v daném oboru? Mění se podmínky tak, že všechny firmy mají stejný přístup k marketingovým kanálům? Je pravděpodobná změna politiky vlády vůči pravidlům konkurence?

61 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Síla dodavatelů Jak stabilní je velikost a složení vašich dodavatelů? Má některý z dodavatelů snahu integrovat se do naší obchodní strategie? Jak závislí budou dodavatelé v budoucnosti? Je pravděpodobné, že budou dostupní substituční dodavatelé? Můžeme si sami nahradit dodavatelské firmy? Jaká je pravděpodobnost velkého zvýšení nákladů z důvodu zmenšených zásob potřebných přírodních zdrojů? Budou zdroje zásob, zejména energetické, spolehlivé? Existují důvody, očekávat změny v nákladech nebo dostupnosti vstupů v důsledku problémů finančních, lidských a subdodavatelských?

62 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Substituty Jsou nové substituty pravděpodobné? Budou mít konkurenční cenu? Můžeme s nimi soutěžit cenou, reklamou či diferenciací? Jak můžeme eliminovat potenciální vznik substitutů?

63 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Zákazníci Můžeme překonat naši závislost na několika málo velkých zákaznících? Jak budou reagovat zákazníci na snahu diferencovat produkt? Jaké jsou možnosti zpětné vertikální integrace zákazníků? Máme se snažit o integraci? Jak lze zvýšit hodnotu našich komponent pro zákazníka? Co bude náš zákazník považovat za potřebnou hodnotu? Provádí se výzkum trhu anebo hovoří manažeři mezi sebou, aby zjistili, co zákazník chce?

64 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Zákazníci Které potřeby zákazníka nejsou stávajícími výrobky splněny a proč? Snaží se aktivity v oblasti R a D vytvořit prostředky pro splnění těchto potřeb? Jaký je stav těchto aktivit? Jaké marketingové a distribuční kanály bychom měli použít? Čeho předzvěstí jsou demografické a populační změny co se týče velikosti a prodejního potenciálu našeho trhu? Které nové segmenty trhu nebo výrobků se mohou vyvinout v důsledku těchto změn? Jaká bude kupní síla skupin našich zákazníků?

65 Hodnocení vývoje konkurenčního prostředí OBOROVÉ OKOLÍ Konkurenti Je pravděpodobná rovnováha sil mezi konkurenty? Klesá růst odvětví natolik, aby to povzbudilo konkurenty k aktivitě? Jsou v odvětví nadměrné kapacity? Jsou naši konkurenti schopni výrazně konkurovat cenou? Jak jedinečnou strategii volí naši konkurenti? Jaké pohyby ve strategii stávajících soupeřů je možné očekávat - doma i v zahraničí? Jaká konkurenční výhoda je potřebná pro vybrané zahraniční trhy? Jaké budou priority našich konkurentů a schopnosti změny? Je chování našich konkurentů předvídatelné?

66 KONEC Definujte skupiny zákazníků zajímající se o klasické denní studium, distanční placené a doktorandské na vaší fakultě. Určete faktory podle kterých se rozhodují a jejich nákupní chování. Ohodnoťte vaši fakultu pomocí Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Představte si, že někdo se pokouší prosadit podnikatelský záměr na výstavbu nové spalovny na severu Brna. Jaké skupiny stakeholderů by se o tento záměr více než živě zajímaly? Navrhněte podle jakých kritérií by mohla hodnotit svoji pozici nově založená kavárna v centru Brna na základě matice atraktivity oboru. Určete pět kritérií pro atraktivitu oboru a pět kritérií pro hodnocení pozice na trhu. Navrhněte jejich váhové ohodnocení a zdůvodněte jej.

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 7 LS, akad.rok 2014/2015 Strategtický management - VŽ 1 Analýza obecného (generálního) okolí podniku LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Analýza

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA

DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ PŘÍRODNÍ FIRMA Makroprostředí firmy Makroprostředí DEMOGRAFICKÉ EKONOMICKÉ POLITICKÉ FIRMA PŘÍRODNÍ KULTURNÍ TECHNOLOGICKÉ Demografické prostředí Firmy sledují demografický vývoj a tomuto vývoji přizpůsobují svůj výrobní

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Analýzy konkurence - teorie:

Analýzy konkurence - teorie: Analýzy konkurence - teorie: Porterův model pěti sil patří k základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojům pro analýzu konkurenčního prostředí firmy a jejího strategického řízení. Jejím tvůrcem je profesor

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze

Struktura odvětví Odvětvová struktura. Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Odvětvová struktura Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D. Vysoká škola ekonomická v Praze Obsah přednášky Odvětvová struktura Struktura odvětví Strukturální politika Struktura = prvky a vztahy mezi nimi Národohospodářská

Více

Přednáška č. 6. Analýza odvětví

Přednáška č. 6. Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ÚSTAV PODNIKOVÉ STRATEGIE KONKURENCESCHOPNOST VYBRANÉHO PODNIKU Autor bakalářské práce: Veronika Jahodová Vedoucí bakalářské práce: Ing. Marek

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku

Marketingové prostředí. Úloha marketingu v podniku Marketingové prostředí Úloha marketingu v podniku Vlivy Vnitřní- síly blízko společnosti, které ovlivňují její schopnost sloužit zákazníkům Vnější- širší společenské síly, které ovlivňují celé mikroprostředí

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Charakteristika podnikatele a výběr společníka

Charakteristika podnikatele a výběr společníka Charakteristika podnikatele a výběr společníka Obsah Podnikání Faktory ovlivňující podnikání Podnikání v číslech Kdo je podnikatel? Typicky český podnikatel Podnikatel vs. zaměstnanec Výhody a nevýhody

Více

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016

Podnikatelský ekosystém. Leonard Walletzký 2016 Podnikatelský ekosystém Leonard Walletzký 2016 Komerční inovace INOVACE SMLUVNÍ INVESTIČNÍ Licence Aliance Sítě Ostatní Business angel Joint venture Plné vlastnictví Greenfield / Brownfield Akvizice Strategické

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Přednáška č. 6 Analýza odvětví

Přednáška č. 6 Analýza odvětví Přednáška č. 6 Analýza odvětví základní charakteristika odvětví struktura odvětví hybné změnotvorné síly odvětví klíčové faktory úspěchu základní charakteristika odvětví Za odvětví v tomto případě považujeme

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy

Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Marina Karpovich 2014 Pro úspěšnou existenci na trhu Stanovit marketingový plán a strategii své firmy Přímá - firmy nabízejí produkty vzájemně si podobné. Zákazníci je vnímají jako přijatelné alternativy.

Více

Přehodnocení podnikových cílů a způsobů jejich dosahování. Analýzy

Přehodnocení podnikových cílů a způsobů jejich dosahování. Analýzy Řízení vlastního podniku Ing. Václav Švec, Ph.D. odborný asistent katedry řízení PEF, ČZU v Praze Strategické řízení podniku Identifikace podnikové vize, cílů a způsobů jejich dosahování Strategická analýza

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Predátorské ceny nebo predátorská cenová politika představují: a. dočasné snížení cen s cílem vytlačit konkurenta b. krátkodobá ztrátovost s cílem vyrovnat se konkurenčním cenám c. dohoda s konkurencí

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie

Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy. Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Dosahování udržitelné mobility prostřednictvím integrovaného plánování dopravy Rafael Cuesta Vedoucí zastoupení Centro, Velká Británie Cíl dnešního dne Usnadnění tvorby kvalitního Městského Plánu Udržitelné

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Lean Startup. Lekce 7: Klíčoví partneři. Vytvořeno z podkladů od: Steve Blank (www.steveblank.com)

Lean Startup. Lekce 7: Klíčoví partneři. Vytvořeno z podkladů od: Steve Blank (www.steveblank.com) Lean Startup Lekce 7: Klíčoví partneři Klíčoví partneři Kdo jsou vaši partneři a dodavatelé potřební pro to, aby podnikatelský model fungoval? Jaké klíčové zdroje vám poskytují? Jaké klíčové aktivity vykonávají?

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Marketing cestovního ruchu

Marketing cestovního ruchu Marketing cestovního ruchu Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová, DiS.

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE S3 STRATEGIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PhDr. Mgr. Ivo Říha S3 manažer pro Středočeský kraj Praha, 17. října 2013 Co je S3 (RIS3)? = strategie systémové podpory inovačního podnikání a konkurenceschopnosti kraje

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE

MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE MARKETINGOVÉ MINIMUM PRO FINANČNÍ ŘEDITELE V KONTEXTU AKTUÁLNÍ FINANČNÍ SITUACE Ing. Jiří Nosek Sector Leader Financial Services & Digital Technology Praha, hotel Boscolo Prague, 3.10.2012 GfK 2012 CFO

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh

Význam marketingu Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení podniku s orientací na trh MARKETING 1 Význam marketingu Podílí se na vývoji a zdokonalování výrobků a služeb Ovlivňuje distribuční a cenovou politiku Je těsně spjat s propagací Moderně pojatý marketing je důležitým prvkem řízení

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Marketing. Základní pojmy

Marketing. Základní pojmy Marketing Základní pojmy Trh Místo, kde se setkává nabídka a poptávka Zákazníci mají potřebu nakupovat a zároveň jsou ochotni a schopni účastnit se směny (mají peníze) Firmy nabízí své zboží ÚČASTNÍCI

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2

Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů. Regionalistika 2 Konkurenceschopnost obcí, měst a regionů Regionalistika 2 Konkurenceschopnost území základní kontext Faktory ekonomického rozvoje území a diferenciace rozvoje území (přirozené, umělé): změna jejich významu

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více