Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 >I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? ,;IJAJ=AOIJE?IL " 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL= ;=AIK.6&% # *=O? $ $ 2HL AIAJIFHCH=A+34C &,:6FEIJ=8!$ & 6A?DE= JHBLIJ # T2K]2HA # $ 70.E?HM=LA+JAIJ 2, 9==?DE=AAJEC 946+ IJHO " FAIK # 1)474ACE170.+JAIJ %& 1)474ACE180.+JAIJ & 342 & & 2AIFDH ' EIJHLIJL4=8 ))IE=,: +JAIJ 4 5KHEAH?A & 4),1)) ' /A5?DH=!%'%&IJH=L=,EIJHE>K?A ""& &B=N ""& & +4) 1CE2HIJA?2 5JIFKFH=?LE?D=,7 5=>= )A=,HAIIAHL),) 7LH=FJDI=A &&"&=IL54!" 6AIL= 2*N$'&!*H=JEI=L=!JAB=N" " """#"# 1)47 L>HK1CIAB22,'''' =?A8-;88JAIJ==CAH)J/88 8==AH *9999IJHO L 565ELAIJH0=A);) 5AHAJ=HEJ4J=A2AJHAFA+7A=E>KA-HL 6EILKL42AJHAFA+7 JAAB $$ % "B=N $$% " A=E?H(?H?35IK>= $$% #!A=EGI(?H? 24 +4)(24/* *DJJFMMM?H?IEOFH35IK>K = AHDH="#%0 H=J==AE4 H= 2H=I J==H2A=64=EIL=%$2H=D=$ "!" $! &#" J(LO? AED=HJ7-=8IK '$& %%AH=JLE?A $"&"&&KA(=C=? EDAI 1C2AJH,H=NAH);7EI %%&!'#6>H!& 2AI 2=LA2,435LI#'!! 2A %!%## " =HL=HI IJA? EJ?D=568IL?L= "%#$ &'%%! E>AHA? "&!!&$!$#%#% $!#"&#" "$$$"! F=(GIAJ 8OIE= 5J=EI=L*KHE= *28*AEL='#&$ED=L= #$%!!%!IJ=>KH(LO? 26)L!#$!'*H $!#""#$F=(IA=? I ==8HK>L )+DAE?D%$%$!=ALE?A" #%%#%$$# K? =HA8HJ 8KE?"%%'K? #&#"#!#&#!!!IJA(?AJHK? H=LIIAI 1CE=/HACH 65-=JK=!"%!IJH=L=,K>E= #'$%!"#E=CHACH(LO? */LEA=IJH KILD=A1?%$=H11CJA>ADFHLIE =EIJHLIJLILJ=L056LEA=IJH" >I=D

2 K>LFHLO K>LFHLO 5AJA 342K>K! =HA*DKA)1 = >A=!E& IAJ342L,JA?DE??DIFHJ==I=HOL JAIJLFIK!#0EE>KH=JA?DE?IKJ= =LIJEJAHJA8IFELAK8AJAIA>K 2HJH=IJOAIAK>OJL=JELFJA KIF=?E=AF>DJA*DAE=JA"$'$!#DJA)B=JA"$'$!!&DJA+AJH=JA"$' $ EE?JAIJLFIK!#0 342EE?JAIJ 6AH >DAIAJ,>=JHLEKJ EJAJ!##!#&0,HKDFHLK FIFAF=AIJ=HA 8HHAFHJK #%'24)0) KIJIJ=E?AAE>LLHKDKFHHK LIA A=L=JIFAEIAIJ=E?JAHAIKJ )1 8J?DH>35==AHGI(?H? L 0ALE??DADIJIJELAJAJF=JA IJ=OIE?AAFAO=A=F=LAO>OO IAFOFA==KJ>ELF=H=KJO L 8J=LO===DHELIJKF=J=FEAD>=IJE A>O=I IJAAJAFIJKF>=IJE=>O?DDLIJI 2=?AAI?DFIFL4=H! 2AJHAFA+7?H(?H? L 4FHFJHA=FJA>=F=JEJAI $AJLAJ IKIJ=LAOIJK AJLAJAHAIFIFLA#AL LAJ==>OK>DLO>H=IJOFK=J= IJ=LA>EF=J>KLDJLIJEFELJLIAHAJ=HE L JA?D4KEEJJAHDOCEAE?F=JA6AFHLALA FOJIAIE=E35IJ>DKAJ=E =?DHEJFKAIJBH=JOF>A=>ODO>J >=OEA=>O=FKAECH=LIE=IJ =6=EL=IJ=JFJ=>O=LEJHIJJ2H=?L?E I?IJ=HIFA,HEJAE?A?JFIA?D =A*= 35IK>=FH=?L==LIHFK=L=JA?D JEI?=E?DIFK>= FAJAFAFHEJ8? $ AOIE?AIFJIHL=?IA! L=HE=>EIO> $$#%! &2H8EKH?A 2)2HJOAOJA?DJKAJEJFJL ==LAILF>KAIIFEJAO=IA I E=K>F=KLAJAIL=ILK>= FJL4KAJIJ>=L?DFF=J=H 8)5)2) )* ,;

3 5EAJAO.86 "IHF= AA*DKE+DOJHA.86LA 2HL=8=JAHIALAEJEEAIJ=E @IJAD=ELKJAKFHIJE?DK LFK ):+ =KAALAIA' AA *, =4=HEI1 LE?DEFJAJADI>=E,A"= =FA AJ>J=LAA=ADAJELK )= FOAIJADF=J?A =4 *,5 =H=J =LAIE?E =H=JK FEFH=LEEFIA=JAHEOLABHA?DI IA=KIAIKIJ=EI?DA=JE?E==E JE==IJEKJFHEIJLJAHK2JAJJE FIK IAHC=EL=EFIKFE?D,JEIA == =H '' "%"!#&! K>=8 '' "!!#& =HJE ''!%' "!#&#! *H= ''"!$% #!#&% 6 ''!$$ $!#&&" 6= ''"!#& K>LFHLO %!#&& 5E= ''!!"$& ''!"$& '!#&#" == ''"!"$"!#&&! 1L= ''!!%"!#&& =HJE '' %" 5J=H42 == =H 6AHA= '' "&!#&! =JAE= '&% ""!!!#& 8AHE= ''!'# "!#& 0= '&%!%"" #!#&$ )AJ= '&'!$&$ $!#&& E?D= ''!$&" %!#&" 6 '&&!$$$ 2HJABE?FHLAJFH=LA?DL FKAA=EIJILAL=IJ=AJAH FHK=F=JE?DIJA?D=JIEOIAA= ) IKJ?D FHLEO.14)+ "LHCHAIKL==HIIJFH #)IJ>HK= IJE2AA 3:= LJIJ=E?A0/"+.2JE" LH IIE=?DAH5AA LEDO AFJ=FK FFH=?L==AIKEJ=IAHEIOIJA= JHEO LAAJHE??DIJHK??D=LAAJHJA?DE?A>A? AAIAJ=J=AFFI=AE?DBK?A H=AFH4 AED=HJ7-KA(=C=? LODIE==ACH=JADIAIAIJ=E=IJO @EI FE?E LF=IAHAJ=HEJK4IKFEFH=LAO AI44EFAL4LA5H=EIA DKDIEJ=AK7-=LOFEJF== IAHAJ=HEJK4K2AJH=+7 >E64:"""! 4K64:"""! 0IEHFILK )6"""! 2H=DO)8AE4=5 5= 7-(224A=EKA(=C=?JA '$& %%AH=JLE?A K>LFHLO

4 ==? ,;IKFAHDAJIJAJ=A OIJE?IL IABL *IABL=(?AJHK? A=?DAIKLEIIJIFHE?EFAADBK?A=LEJ=A 5L ,;AIAAJA?DL IOIJ?IAIJ=L KL=LO,8)HEJJO=LIJKFKIL=A L BHALA] 0-6-4,;A=AL=C=AFH 58)8HKJET/-6-4,;]A=AFH FJIJHKL=TI=EJ=?58)] 5KAEL=LFFI=?DJAH AAFAEJILT ,;]LALJ=DK L IOEJATHIA=O]>O>FKLFHE?EF IL=AI*.EFFKHFE=A55*+9 I 2586=LIL==AD LIJKFK>OIECK?DAIOEJABHALA?E F=H=AJHJAACH=BDFE=A=A==FA= -:64)58) ,;7AFA =H=IAFHALELAIJ=>EEJ=IJ=LAAIA?EJELIJE=IAAJELEJ*OA?FE=>A FAOFE=DEJJK=AEBHALA?E)JA =IJKFKA=IEHA===>IAFE=I-:64) 58) ,;==AIA >I=DK?*.=FH=?K?I.EJJAIADK FOEJ=FTHA=D]=A =IE??DAH?DHD=IL?DFE=).E=AJAFHLJIL==?A=>OJA?DO> AKHEJIFHL FALEKIJHKFEFAHJO >H L >H!AHHD=ILFE=A).AILEIJE =FJA>==FAAFHJA>I=DKA=AT ] =AIJL ==? "

5 8JIJLLJAACH=BEE HAFHAAJ=JLAIA *. +9,. 24 **0; = >O=EE= 24L=JACHEELAJAHOJ AKH=J==JACHEAIAJ=AKA=A = JO75)=*ACEA>OO=IJKFAOAIO>E?O AJIJ=AFEAOJO*HKI====HI=JAH F=JIEIKFA6LA?D=AE=AIEKA AJIKDK=JLOILJIJL 24 AA=J=?AAFHJAAALJJ=JA I **L=JA CHEEA =JACHEA FA LOI FH=?JEIEC?AA KEE 0; AO ** " " # " KE,. #! # # 8AJAHO 24 8AJAHE *. " " $ " 8AJAHE +9 % $ % % AIHAFK>E= AJA BE=?LHLAJAACH=BEA=AEHLE IAJL=LA?DHL?D=FFEOK>AJ FHL=LA5?DHO?J056IJFA ==JHO6FOA>A?AEBHL=IJELJ FL1+4AFHAAJ=?A056ABE=?L= FIKE056 =IAJAIJL= ;=AIK.6&% //A(FH=?JELA? 2AIJAIA=D=L8=342? ;, 2/FEAIK=J IL6+84.6&%2IJH=K=IL= OIJ=E?A)JAIJK2AIJA6+84A=>K FH=?LEJI4 +9IA=L=>DAE=EKJ 4L= IAFEHBK*OIALKJD=J N $= FI2AFKIA=55*=L= JEIJ=E2LH=JK*K?DL= KAEE=JO2FAFKJ=ME >OIA=FKJ)66=12FH=?L=J=& 5 DHO=KELAH=JKIAIEL=FKA %I*+AJHAKHAK AJHLAIAIJ=LK??=?=J8A FALAL?A??='IA=JKFEFE )7IAFHKLOA= >DA!EKJ=IE 35IIJ=E?AE IFA?AA>OK=JJA?DE?F=H=A LFIK&,:IJ=E?A+9E55*2EFHL I 65'!>OIEC=5AJHKHL?AE =>O?DJAKIE2I IAEJ=O=LH== KIOAFFI>KH?A??DIJ=E?KFA #

6 1IJ==?AEAJIIJ=E?A *=O? =HJE,=.4BH(IA=? IJ=H?DFAHJH2H>LOKAJDJFHLK =IKE?DKJEK=JLIBJM=HAJAHAFHFHL FJA>=6=JIKJAIJ=L=IJKAIJEIEIJ==? EAJIIJ=E?AKE=D=EIFEHL=OKLAA 2KEJIBJM=HA)/92-2=?AJ-CEA %$=71LEAM L! IK>H,418-45>I=DKA#IK>H 4>=AT715.:! 71LEAM DK J=>KOLO>AHAAFHLL>KT ]IJEIAAT-9 T )246]LO>AHAAEFKL=LFHJ )6ALA -:16 5FKIJAT71LEAM] =IJ=LL=J LAT+5-672]8O>AHAA >O>AF=HEJO&>EJIJF>EJ=A?LA)/9LK T56) ]FJDAFKFJ=LJ=IJ=LEJL=K =?ALOI===?J==FAAJIALOI=IJ= *A=?FHIJ=?EHIJ=E?AFJE E 8AAJAKJ=IA=LJ=HAIJ=HJL=J5FKIJEJ)/92-=FJ 718EAM2HKADAAAJ=AK)/92-=IJ=LEJJ==>O IA?E=IA>A=? LOI=KJ=JE?OFELA?D=IJ=LA?D F?=T-55)/-]AFI=JFHLKIJ=E?EJAHAFHL= 1=2A/!;8:356' =AHL!2 HJL==JH=>L=?IA,:ECAKI L>H=AIOEJDIJ=E??ADILJ= ==JHOLO>=LAFEL=A E=LHIJAL8AIKJAIJEEE=?A=IJL L?AJK?AEIBHO=LIJA?DLHIJALIA JAHFE?DA=A5K?AFI>=DH EIBHK=LOLLEE=?EAKJ=A HLLDO8AAJHOJAHLELK EE=?ALJANEIJKAL?L?DAAJHA JL=I?D>=IJ>FK??DIKA ILHO 8H=IKA=JELEJ=A=AIFA=A LIOJKIKA?DILHJ=LHIJCA=C AJE?=JELEJ=,?DJKFHJA5K?A LADIJLHFKIKH?DIJE?=H DIJ=LKAAE?DJKIJA=A L ID=CAJE?DFA8EJL=CAJE? FLH?DKAKAEALAA=HKA I=JEIBHOF=LEEIBHE?>KA >LJ LOEAHJL?DIEC 5KAJ A5K?AA==IKAJ5KA KKFAIELLJL 9= = 0OFI=JAHAAEJL=BHALA?E L >=IJELHIJLO. IKADJKK=K=JAANEIJKAEE=?A JJA?DLO?DAHA=FAJA=A *DA=NE=IKAD?OKIK=AO /A=CAJE?=JELEJ= FFEIKHLCA=CAJE?=JELEJOIK EBH=?AEJAEJ=CAJE??DBKJK=?= JE?>IAHL=J=E>HKAIL=CAJAJHJ= >IAHL=JKIJ=L=KHH>=IJEA> K $

7 .JCH=BEAIKAILHOLALALJAL=KLJAAIF 55=?H=AJ2A= = ="==KAIJ '==KLAEIEK>KEJAH>OD=J= ALO/A=CAJE?>KAAFHK?DKAID=C AJE?DFA=EIBHE?>KAA=AFH =HKAEIBHO >H5?D=JE?HHLEE=?ALAI=JIBA FHCH=O>AHKLL=DKHB= >=IJE=DK>J>KAE LELODAIEEAE =AI=JECE?KL=DK=E 6OFE? 5KDH EJAHAJL?DIJH?DMMMAD=AJMMMGH?,:5KEJ> IJ==AKE ) CA=CAJE?FA " % =HKA #! =JEL % " =JEL "& # I=>>KA & $ IE>KA! % DKJ>KA & & LAEIE>KA " ' LAEIE>KA 5LAF >H JE??D>IAHL=J=IALAHFKE=A >IAHL= J=FKEEA??DAE=E"$$! IJKF =F /A=CAJE?=JELEJ= OCA=CAJE?D AJE?>KA /A=CAJE?>KA 2HK?D=AID=CA *KAIA=FHALL=JFE)F '=>KAAFE ')F#IE>KAFE#)F=DKJ >KAFE)F AJE??D>IAHL=JKIJ?DAE""$IJKFE IALAHA>ECA=CAJE?OADIJKFE?AA "!#=A#=#=A#!6AJF=A F?=CAJE??DABAJJAHLOLL -61+,)6)1,-+-52) FAIK JJA =IJH= # %

8 2HL AIAJIFHCH=A+34C 2EFH?DA1JAHAJAIA=H=E=KJLH +34A==LIJE @=LIJJKA5JJ=JJEAA=KJHJLFH =A?-!006FIOJKAILFHCH=5568= IJDFHLOKA=>OIALAE?AEAFAL=FA FHCH=K CH=JAHKLA=C2KI-3.A>;FC=A L EIJIKD=IEJIHAAJ=JIL=IK >H=ALAEIHIJE2AJH=,AK=FEIL=J @AAK(IJK? 8FHCH=KIKEKJEEJOFAFH?AAA HAAAFJLHA=AFJA>KAA35,AAI?DFAKEL=JIF=AJA )>OJAJAALO=I=L>IAKI +34LALAHE'>AJ=+DO>OIA>ALKIKJA @=HALFK @FJA>KAL?AKI==>ABHJ=F=JEJ FKEJ=AEBH=?L=FFHCH=K HKKAID=KJH=OIAIJ=J=>OIJAIE A=AIFA==LIJEIJDE=LOKAE8A MMMIA=?A>F=IJH?A2AJH= +34 MMMMA>F=H??GH 5KHEAH?A /7"!F=JE?A=/7#4 #7"/$5%%)"$0$ N%0% N$5/%84#$5%5?D=HN5:" =HN *+! =>HEIE(JEI?=E? === -0=HLE&EL= &"JA#'$!!& 6 JEI N37), %AAAJAFKEJ=AO/7!"> # #8%#4- #:)=%I 4- '=#E(LO? @H25 & =>6C 4! OAFKEJA>LEL?AI&I FJ5K?D4!6AI="DAFKEJELEL?AI#IFJ I+9=55*BEJHO=JJKAH)6&=JH=EIJHLAIEL= 2HL )4& $.$ & 28AAH!%%#$ $% 2H=AJ#)#0FH"A>51--5.AHEJJOF *$" ')"&N )"0"KIOLAAHJA!%%#$ $% &

9 Radioamatér 6/2002 Provoz Provoz 9

10 6A?DE= 6A?DE= F=EHFH?AIH21+$.&"KEFIKFAJ =FJFHJAAE?D>H=AAKHAHKLE? L +LE' FH?AIHALOHO?DIJA=IE!JA=LJAEK L L 4O?DIJJA258ADHK>=!N=LJAEK?A JL=IJA #8FH 6AKHA=NE 4ABAJAJH>A=IJ=LL=??DFHL ALEI=FH?DA?LK=LOFOKL=DLEKIAIAKLKIA=FJ7 5 = AAFJ=J258 HJ EHFH?AIH21+$.&"AAHOIJ=AAD AJOIE?LA>EJIFFAIFAAJH JH=EIJHO6=6 =! 2IFA=>H'A=LHAJ==>OA>O LAE?ADHK>IJHKLHAIA=>H >H& >H' >IKD= 258=IAA=IJFE258=J?EE ALOFKD?D#?=EAIJ=A 2HJIJEIKJJ=J=IA-,HILJAA= IA=E>HL=EFH9J=FLAM=JJA?D=J =EAHIJKFE?E =IJ=LA AFHLAAKJEJ=FJJAHFIOJAHABA JAJHFE=NLK=258

>I=D K>LFHLO 2IA@=DE?F?E 4=@EK>462 5EAJAO81)23%0 LA=KJHI?DDH BAHA?A1)474ACEIJ88! JALAAIIAO!L6AFE??D # *=DF 2+3# =L4=@4 $ 5JIJ=FIJKF6 $ 2L=IAJF=@AI?DH=@E==JH! $ 35IK>O=JK$ FHLEO$ ==? EIJHLIJL4=8=JACHEAFIK?D=!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

)12 /- &)7/'% /- 4)6 ;2 7 8) 827* 1 )+ +0)15 /- )**4-81)61 575-,1 )1527* 1+)61 5 H=J O = A I K>K @ E A> A I K >I= A L1+),?&" )>>HALE=JE I =H A@>O= =IJAHEI =HAAEJDAH@EBBAHA JBH H J? J=E A@E 1+),?&" ) =

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H)

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H) 11/2014 STAHLGRUBER TIP Nabídka je platná od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob! www.autobenex.cz www.autocora.cz www.stahlgruber.cz PRUŽINY PODVOZKŮ cena KYBRH1711 10467754 Škoda (6Y2,

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

! "#" $ % % &$ ' ( # )

! # $ % % &$ ' ( # ) "#"$%% &$'(# ) "# $ %& ' "*+ ", -.-/% ", ) 0"/-/% 1 1"234/ 5" 5 "#) 0 6",7## 5 8"3/ /. 0 "%#) #9 10 ",. :% ; /% # /;.)9).% # #) =? /#) ;/ " @A : "#" ) A% 3?>#B#: @C3 55516

Více

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%&

+/?& '1# ' '$ - ' # '1# ' '$ -%& !"#$% &'(# )*)*++$ ,'!.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/ +0&','' '&# '&1# +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++2

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00

26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 26 Kurs Euro Výkupní ceny bř ezen 2010 26.00 Výrobce Označení Typ Druh Euro Kč Množství 1. Canon BJ 10/ 20/ 100/200/1000 BC 01 / 02 InkJet Patronen 0 Kč 2. Canon BJC 210/ 240 BC 05 InkJet Patronen 0 Kč

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í

P ř í l o h a. k usnesení vlády. ze dne 15. září 2004 č. 904. R o z h o d n u t í V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 15. září 2004 č. 904 R o z h o d n u t í o privatizaci majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a.s., člen koncernu KARBON

Více

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015

Č t. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křižíka Učebna: P1 rozvrh platný od 1. 9. 2015 Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 1 rzvrh planý d 1. 9. 2015 Bakalři Vyšší dbrn škla a řední průmyslv škla elekrechnick Franiška Křižíka Učebna: 2 rzvrh planý

Více

Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford 1,6HDi/1,6TDCi 0831P2/1229768/0831V4. Řemen drážkový Škoda Octavia I, VW Golf IV 038903137E/038903137J

Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford 1,6HDi/1,6TDCi 0831P2/1229768/0831V4. Řemen drážkový Škoda Octavia I, VW Golf IV 038903137E/038903137J ŘEMENOVÉ SYSTÉMY GSK015598XS 10452133 GS6PK1660 10425465 GS5PK1220 10451310 GSK055569XS 10452394 GSK015579XS 10452118 GS6PK1053 10451488 GSK015569XS 10452111 GSK015603XS 10452138 Rozvodová sada Peugeot/Citroën/Ford

Více

č Ť Ť Ď Ť č č šš š č š Í Í š č š š ň č Í Í š ň š š š š č š č š š š š č š š č č š š ď č č š ť š š ň č ďč č č Í š š Í š šš š Í š ď Ť Ť Í Á č š č Ť Í Ů Ú č č š š š š ď ď ň ť ď ď Ě š ď ď ď š č ď Í č š Ť Ž

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ě ř é č Ú ř ě é č ó č ě ě š ř ů ř ů ě č ě ů Ž š Ž ř é ů ř ý ž ý ú ů Ť ý é ů č ď ě ě š ř ů ř ě é č č ě ě é č ř é ě š ě é ě č Ť ě ý ěř ý č č é ž ě ů ř ř ň ř é úř úř ě é č ř ž ý ž ň č ů é ě ů ž č úř ě é č

Více

Příloha Č. 5 - Příloha

Příloha Č. 5 - Příloha MÚZO Praha, S.r.O. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 13.02.2012 čas: 11.05 Příloha Č. 5 - Příloha IČO: 75021897 organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právní forma: příspěvková

Více

Obchodní název lihoviny: Kategorie lihoviny: Číslo šarže/datum výroby: Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347

Obchodní název lihoviny: Kategorie lihoviny: Číslo šarže/datum výroby: Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347 Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347 1,00 l 37,5% 120 45 Smirnoff Red vodka L13215AF Smirnoff Red vodka L1215AF Smirnoff Red vodka L0310AF Smirnoff Red vodka L1018AF Smirnoff Red vodka L1377AF 1,00

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ž ž ž ž ž Č ž Ž Ž Ů Ů ž Č Ú Č ž Č Č Č Č Č Ů ž Ž ž Ž ž Ž Ů Ž ž ž Ů ž ž Ž ž ž Ů Č ž Ž ž ž Ú ž Ú Ú Ó ž Ů Ú ď Č Ú Ú Ú Č Ú Č Č Č Č Č Č ž Č Ú Č Ó Ú Č Ú Č Č Č Ú Ó Č Ú Č Č Č Č Č Ó Ó Ó Č Č Ž Ú ž ž Ú ž ž Ó Ó Ž Ů

Více

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í

U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í U N I V E R Z I T A P A L A C K É H O V O L O M O U C I P e d a g o g ic k á f a k u lt a Ú s t a v s p e c iá l n p e d a g o g ic k ýc h s t u d i í D I T A D E R K O V Á 2. r o n ík n a v a z u j íc

Více

Č í É ľłě ĺ ĺ Š í ěř í é ř ř ý í ý í ř ý ě í ě ší ř ů í Č í í ě í í ří ĺ ř ří í ů Ú ĺ í ĺ Č řĺ ě ĺ é í ĺ Ć í ří é ě ý ĺ Ž ĺ í Č í í ú é í Ĺ ý Č í É Š Ú ľĺ ł í ě ĺ ří í ř ř é Í ří í š ě ĺ ý š ĺ ĺ é ř Š

Více

Ť ě ě ě á č á ž č ě ž ě ž č á ě š Ť ě č ž á ě č ě ž Ť č č ž Ť ž š á ě ž ě ž ž ě ě Ěá á á Ťš č á ě š č č š ěž ě č ě á ě č š ď ě ž á č ž ť á ť ě č ť ž Ž č ě č á á á á ě ž á ě á ě ž á á áž č ž ě ě á ž ě á

Více

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013

REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 REDOMA s.r.o., 17. listopadu 338, Děčín, Telefon 412 513 460, www.redoma.cz, redoma@redoma.cz KOMPLETNÍ MALOOBCHODNÍ CENÍK (bez DPH), LEDEN 2013 # Obj.číslo Název zboží Cena MJ Sortiment LTD 1 D408215

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5

! # $%&!!#$!#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 ! "# $%&!!"#$!"#$%&# '( )*+%!,--.,, ///#01# 2,-3224-,-- 25-66 2-5 %&!'!$ ' ( ( ) *) $( ) "*+,-#-,./( 012-34#( 0 '5#( -# 1/6,0/157( 0%-#4 8*9-# 1--#-17 :( ;2?9,0 4--0( )5@ 4* AB( C A)D 0

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

Č ť ý é č ý č é č é č ý é č Ú é ú é Ž Úč ý ý é Ú ý č ž é č ž é ž é Ů ů č č é ý ů č é ž ů é é é ý ž ž é é é Ž ů ů é ů ž č č é ů é ů č ý Ž é č č ý é ů ž č ž ý ů č ý ý č é Ž é č ž é ž č ý ů é ý č ů ý ý ů

Více

í ž ý í í í ří ě čí íž ž ě čí Ž ý č ř čí ě é í é íž í ě ř í ě í ř ž ě é é ě í ď í ě ý ž é Ž ě í ě é ě í í í é é ů ě Ž Ž ě ě ř í ý ý ě ř í ů í ý í ů ý íč ě ý č Ž íž č ř ě ří Š í í íť í Ž ý í ř íť í ě í

Více

,,Podpora azylovych domu v Jihoceskem kraji"

,,Podpora azylovych domu v Jihoceskem kraji 'ord v C^ CVBCOSKA JNC lib OPERACNf PROGRAM % PODPORUJEME JL LIDSK^ZDROJE -"*",,, "- "«' [J A ZAMESTNANOST JmOCesky kraj www.esfcr.cz Ph'loha c. 1 protokolu posouzeni a hodnoceni nabidek ZAKAZKA:,,Podpora

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

Obecná chemie. Jan Sedláček, Miroslav Štěpánek, Petr Šmejkal

Obecná chemie. Jan Sedláček, Miroslav Štěpánek, Petr Šmejkal Oecá chee J Sedláče rolv Šěpáe Per Šel Sechoercé výpoč Aoové ádro 3 Eleroový ol ou 4 Checá v 5 Opcé vlo láe 6 Speroope 7 Supeé v láe 8. vě erod: erochee 9. vě erod: rér rovováh 0 Checé rovováh Fáové rovováh

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH)

VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH) VÍKA K VÁLCŮM TYP 9800-0300 (EH) ČÍSLO VÝKRESU AL (mm) S (mm) D (mm) F LF (mm) L1 (mm) L (mm) HMOTNOST Kg CENA PRODEJ Kč CENA S TĚSNIVEM PRODEJ Kč 9801-0300 40 22 50 M45x1,5 15 36 40 0,267 184 Kč 274 Kč

Více

á á á ř á á š á á ě Ž é ř ř Ž ř ř ř ř š ř á ě ř ů Ž ě š ř ř řá é é š ř ř ě á Ž ú Ž á á ě ý ř Ž á řá é é ě ř řá ů ě ř á á ý á ř Ž á ř á š ě á á é ú á ě ě ř ú á ě á ů á ř ě á ř é á ě ěž á á ářů ů ě áš ě

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15

Obsah. Předm luva / п M o tto /13. G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 Předm luva / п M o tto /13 G ra m a tic k é n á z v o s lo v í /15 I. V ý z n a m la tin y /2 3 1.1 P ř e d c h ů d c i la tin y ja k o m e z in á r o d n íh o ja z y k a /2 3 1.2 L a tin a ja k o m e

Více

Noviny, které jsou Vám blízko

Noviny, které jsou Vám blízko N é j V lí JNT MEDIA... 2010 www.g.c V P 1. říj 2010 N N REGION N žé c Rglí jí ř g í Ví lč. N ýc c gj 73% čřů. R ůž í íc íů. N REGION ř V é čřů. Cíl l lí říj lí clí ž č lc. N REGION j cc lý lů jí ý č l

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY HOŘOVICE REVITALIZACE ČÁSTI RYBNÍKA DRAŽOVSKÁ VELKÁ ETAPA 2 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě A.1.1.a Název stavby A.1.1.b Místo stavby

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o

listopad 2005 2. èíslo, 1. roèník è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s è a s o p i s u d u d u d u d F a F a F a F a u l u l u l u l r o r o r o -f 2., 1. 2005 2 S ú M áø áø, á á zb ý ý ý š EK. Z j á, b, ž z b é, jž ø z ú áz zé bé š š f. Ob ø žj ø ýø zý z fó, j jj áø bá z, -. Oø- š z zážý é fá é, á jáø š zý á, já z ózjš b. Né j zýš f š žý á j é

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3

MEZI LOMY. regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů 14 / 2 0 1 3 MEZI LOMY regionální časopis OS Místo pro život a obecních úřadů HŘIMĚŽDICE NEČÍN OBORY 14 / 2 0 1 3 P A M R E G I O N U O B O R Y Z k r o n i k y o b c e S b o r d o b r o v o l n ý c h h a s i - ƒ v

Více

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1.

= 8 25 + 19 12 = 32 43 32 = 11. 2 : 1 k > 0. x k + (1 x) 4k = 2k x + 4 4x = 2 x = 2 3. 1 x = 3 1 2 = 2 : 1. 4 4 = 8 8 8 = 5 + 19 1 = 4 = 11 : 1 k > 0 k 4k x 1 x x k + (1 x) 4k = k x + 4 4x = x = x 1 x = 1 = : 1. v h h s 75 v 50 h s v v 50 s h 75 180 v h 90 v 50 h 180 90 50 = 40 s 65 v 80 60 80 80 65 v 50 s 50

Více

č í í žá é ý í í č é ý á íč ř íž é ě ýš á áš ů š í ů ří š á č á ě Š ří é í š ž í ř í é č í č ž í í á á í ě Ž é č á á á ý ě í í á íč č ř ří í š í á ě í ž í čí á ž í á ě í ý č ý ě ý ě í ř í ě ř š ě í í ě

Více

Status před uzavřením rezervace

Status před uzavřením rezervace Kapitola 4: PRODEJ (SELL) 4.1. Základní vstupy pro prodej a typy prodeje Prodej míst by měl být uskutečňován z NUMERICKÉ availability, tzn. Carrier specific (např. A*KL) nebo AL1. Vstup pro prodej ze zobrazené

Více

Krajský soud Brno Husova 15 601 95 BRNO

Krajský soud Brno Husova 15 601 95 BRNO e-mail : mlcoch.jiri@email.cz OFIT, spol.s r.o. 45477329 tel.: 602509 930 Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava Krajský soud Brno Husova 15 601 95 BRNO V Rohatci dne 13.8.2014 Ke sp.zn.: KSBR 32 INS 7781/2014

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14

OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 OBSAH Ú V O D... 13 P R Á H... 14 I. A C O K D Y B Y C IIO M M Í S T O O L Á S C E M L U V IL I O P Ř Á T E L S T V Í?... 16 R ozdíl m ezi láskou a přátelstvím... 18 C hvála p řátelství při b u d o v án

Více

VÁNOČNÍ DEKORAČNÍ OSVETLENÍ PRO INTERIÉR A EXTERIÉR

VÁNOČNÍ DEKORAČNÍ OSVETLENÍ PRO INTERIÉR A EXTERIÉR Interiérové osvětlení KIX0 KIX0/WH KIX2/120 KIX2/120/WH vánoční osvětlení 2014 VÁNOČNÍ DEKORAČNÍ OSVETLENÍ PRO INTERIÉR A EXTERIÉR KT250/RD, KT250/BL 0 cm 1 45 cm 45 cm Umělý stromeček s optickými vlákny,

Více

Ě í ě ýúř é ý á ě Í Í é ř í Í Ý ň ůř Ží á í í ř ř á á ě áúř ř ý ě é úř é íúř ří š ý í á ú á á řá é ě á íá íúř ě ří š ý í á Íá řá í é ě í á á řáí é ú í í ř ř žá ř é é í é á ě é é é í á Íú í í ě í ě é ří

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu

Téma čísla: Akademický senát Dívka e-fektu Č P ť, ť ř řz 2009 4., 4. K ://..b.z/f é : Aý á D -f SDENI S D PRO Kářé é SDENY Zřý ff K é S ú I Mé,, j jž ř j š á - f. é j á f, ž š f 50 z é 110. P j j é z f. Dš zj á j á -f. Cý z ý záž, ž. ž áš á j zý

Více

Pracovní list žáka (SŠ)

Pracovní list žáka (SŠ) Pracovní list žáka (SŠ) vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Rezistory lze zapojovat do série nebo paralelně. Pro výsledný odpor sériového zapojení rezistorů platí: R = R1 + R2 +

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

Č Á ľ ĺ ł Ě ł ř ĺ ĺ Ú ľ ł ľ Čľ Ć ľá ľ Á ĺ ĺ řĺ ĺ řĺ ě ĺ Č ĺ ó Č ľ ź Č é ě ě š ř ů ý é ľ ě ě ě š ĺ ł ě ě š ř ů ĺ é ľ ě ě š ř ů Ť é đ ľ Ť ě ě š ř ů ž ľ ĺ ľ ľ ľ ľ ľ é ě é ĺ ľ ĺý ů Čł đ ń ř ĺ Š š ř Č Ż Č ľ

Více

Ž Ž Á Ů Á Á ú Á ú Ž Ž Ž Ď ú ú Á Ž Ý Ž Ý Ž Ý Ú Ž Ž Ď Ú Ž ú Ž Ú Ž Ž Á Č ú Ž Ň Ů ů ŽÁ Š Ž Á Á Ů Ú ÁÁ Á Ž Ž Ž ú Ú Ž Ú Á Á ů Ú Š ú Ž Á Ž Ž ř Ů ú Ů Ž Ž Ž Ů Ž Á Ž Ž Ž Ž Ý Ž Ý Ď Ž Ž Á Ý Ů Ý Ý Ý Ž Ž Ž Ž Š Ž ř Ý

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

ř č č ž ý úč ž ě ý ě ř ě ý ů č ý ř Íž ž ě ř š ř ě ů ů č ý č ř ů š š ý ů ď č ř ů š ů č ž ýú ů š ž ě ý ě š žň š ž ýš ř ú ď ž č ó ě č ž č ř ž č č ý ž č ř ž ž č ě ť ú ě ý ě ý ý ý ý ý ď ě ý ý ř ý ý žř ě ý ý

Více

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz

TP-LINK. 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream. Hlavní znaky: Katalogový list T3700G-28TQ. www.ceit.cz TP-LINK 28portový gigabitový řízený přepínač L3 JetStream Hlavní znaky: K čemu slouží tento produkt TP-LINK je řízený L3 přepínač určený k vytvoření vysoce dostupné, škálovatelné a robustní sítě. Přepínač

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje

HMI. Operátorské panely a dotykové displeje Operátorské panely a dotykové displeje Popis systému Popis HMI Struktura a koncept univerzální využití. Dotykové displeje jsou vybaveny operačním a integrovaným PLC-CPU je ideálním zařízením pro malé řidicí

Více

š ú ě Ú ě ě ú Ú Ý Í Ě Í Ú Í Á Ý Ů Ý Ů Í ě Á Í ě Č ú ř ě ň ř ů ň ř ů Č ň ř ů ů ň ř ů Í ň ř šť š ů ř ř ě ř ř ů ň ů ř ě ř š ř ř ř ů ř ů ř ů ř ř ř ů ě ě ě ř ř ů ř ů ě š ě ř ů Ú ř ě ř ř ě Č ř ů ř ř ě ř ů ř

Více

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství

Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství MAS Pobeskydí, z. s. 739 53 Třanovice č. p. 1 IČ: 71212612 Zápis ze společného jednání odborných pracovních skupin a místních aktérů Venkovské hospodářství k přípravě strategie komunitně vedeného místního

Více

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek

1. Úvod. 2. Sběr poruch povrchu vozovek Stav povrchu vozovek silnic III. třídy v Jihočeském kraji v roce 2012 (zpracovaný s využitím programového vybavení systému hospodaření s vozovkou RoSy PMS) 1. Úvod Předpokladem k dobrému dlouhodobému hospodaření

Více

ádost o vystavení krycího listu

ádost o vystavení krycího listu ádost o vystavení krycího listu Vypl uje KPaCHP o.s. Do lo dne: íslo KL: Podpis OPCH: KL vystaven dne: Platný do: Velký: St ední: Toy: Trpasli í: Bílý: erný: Hn dý: ervený: Aprikot: St íbrný: erný s pálením:

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

č š é ž č é č ž é é é č é š š ř š ř Č é ř š ř ů Ž ř š é š č ř ž š š č ř č Úč ř č č č č ř č Á č č é éř Š ř ř é č č Ř Á č ž é Č ř ž č ů Úč ř č Š ř ů ž Ř Ě Á č ř é ž Á č č ř č Č é č č č ř Č é č č č č é ř

Více

Ý ÚŘ Č Ý Č É Ý ó Ě Ř Ř Ý é Ú ú Č é é ě ě š ů Ú Í ů ů ě ě š ů ú é é é ě ň ě é ú ě é ě ě ů Š ú Ú Ž Č é ě ě ě é é Ú ů ě ů ě Ú Ó ě ú é ň é Ú ě ě é ů ě ě ě Í ň Ú ů ů Š š ě ě Š Ů š ě é é Ž ě š ě Ů ť Š ě é ž

Více

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze

VYSÍLAČ RS485 RTS. Návod k obsluze VYSÍLAČ RS485 RTS CZ Návod k obsluze Obsah 1. Úvod 3 1.1. Popis a určení výrobku 3 1.2. Technické údaje 3 2. Bezpečnostní pokyny a upozornění 4 3. Montáž vysílače 5 3.1. Montáž vysílače na stěnu 5 3.2.

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Celostátní garance DVPP

Celostátní garance DVPP Výč é P j č j i f 5 j 3 ř i 4 4 l ž j ů 7 iž é ř l iř 6 j i Mi j ř é i i é 3 ř ý i i l jj l č f 5 ič l šl i l l, š lš l j Č ř R ž ů lgi l é i l l B ú Pg lů Mi M ili ý š ilů ř č é l l š I č l l Pš T C I

Více