Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 >I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? ,;IJAJ=AOIJE?IL " 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL= ;=AIK.6&% # *=O? $ $ 2HL AIAJIFHCH=A+34C &,:6FEIJ=8!$ & 6A?DE= JHBLIJ # T2K]2HA # $ 70.E?HM=LA+JAIJ 2, 9==?DE=AAJEC 946+ IJHO " FAIK # 1)474ACE170.+JAIJ %& 1)474ACE180.+JAIJ & 342 & & 2AIFDH ' EIJHLIJL4=8 ))IE=,: +JAIJ 4 5KHEAH?A & 4),1)) ' /A5?DH=!%'%&IJH=L=,EIJHE>K?A ""& &B=N ""& & +4) 1CE2HIJA?2 5JIFKFH=?LE?D=,7 5=>= )A=,HAIIAHL),) 7LH=FJDI=A &&"&=IL54!" 6AIL= 2*N$'&!*H=JEI=L=!JAB=N" " """#"# 1)47 L>HK1CIAB22,'''' =?A8-;88JAIJ==CAH)J/88 8==AH *9999IJHO L 565ELAIJH0=A);) 5AHAJ=HEJ4J=A2AJHAFA+7A=E>KA-HL 6EILKL42AJHAFA+7 JAAB $$ % "B=N $$% " A=E?H(?H?35IK>= $$% #!A=EGI(?H? 24 +4)(24/* *DJJFMMM?H?IEOFH35IK>K = AHDH="#%0 H=J==AE4 H= 2H=I J==H2A=64=EIL=%$2H=D=$ "!" $! &#" J(LO? AED=HJ7-=8IK '$& %%AH=JLE?A $"&"&&KA(=C=? EDAI 1C2AJH,H=NAH);7EI %%&!'#6>H!& 2AI 2=LA2,435LI#'!! 2A %!%## " =HL=HI IJA? EJ?D=568IL?L= "%#$ &'%%! E>AHA? "&!!&$!$#%#% $!#"&#" "$$$"! F=(GIAJ 8OIE= 5J=EI=L*KHE= *28*AEL='#&$ED=L= #$%!!%!IJ=>KH(LO? 26)L!#$!'*H $!#""#$F=(IA=? I ==8HK>L )+DAE?D%$%$!=ALE?A" #%%#%$$# K? =HA8HJ 8KE?"%%'K? #&#"#!#&#!!!IJA(?AJHK? H=LIIAI 1CE=/HACH 65-=JK=!"%!IJH=L=,K>E= #'$%!"#E=CHACH(LO? */LEA=IJH KILD=A1?%$=H11CJA>ADFHLIE =EIJHLIJLILJ=L056LEA=IJH" >I=D

2 K>LFHLO K>LFHLO 5AJA 342K>K! =HA*DKA)1 = >A=!E& IAJ342L,JA?DE??DIFHJ==I=HOL JAIJLFIK!#0EE>KH=JA?DE?IKJ= =LIJEJAHJA8IFELAK8AJAIA>K 2HJH=IJOAIAK>OJL=JELFJA KIF=?E=AF>DJA*DAE=JA"$'$!#DJA)B=JA"$'$!!&DJA+AJH=JA"$' $ EE?JAIJLFIK!#0 342EE?JAIJ 6AH >DAIAJ,>=JHLEKJ EJAJ!##!#&0,HKDFHLK FIFAF=AIJ=HA 8HHAFHJK #%'24)0) KIJIJ=E?AAE>LLHKDKFHHK LIA A=L=JIFAEIAIJ=E?JAHAIKJ )1 8J?DH>35==AHGI(?H? L 0ALE??DADIJIJELAJAJF=JA IJ=OIE?AAFAO=A=F=LAO>OO IAFOFA==KJ>ELF=H=KJO L 8J=LO===DHELIJKF=J=FEAD>=IJE A>O=I IJAAJAFIJKF>=IJE=>O?DDLIJI 2=?AAI?DFIFL4=H! 2AJHAFA+7?H(?H? L 4FHFJHA=FJA>=F=JEJAI $AJLAJ IKIJ=LAOIJK AJLAJAHAIFIFLA#AL LAJ==>OK>DLO>H=IJOFK=J= IJ=LA>EF=J>KLDJLIJEFELJLIAHAJ=HE L JA?D4KEEJJAHDOCEAE?F=JA6AFHLALA FOJIAIE=E35IJ>DKAJ=E =?DHEJFKAIJBH=JOF>A=>ODO>J >=OEA=>O=FKAECH=LIE=IJ =6=EL=IJ=JFJ=>O=LEJHIJJ2H=?L?E I?IJ=HIFA,HEJAE?A?JFIA?D =A*= 35IK>=FH=?L==LIHFK=L=JA?D JEI?=E?DIFK>= FAJAFAFHEJ8? $ AOIE?AIFJIHL=?IA! L=HE=>EIO> $$#%! &2H8EKH?A 2)2HJOAOJA?DJKAJEJFJL ==LAILF>KAIIFEJAO=IA I E=K>F=KLAJAIL=ILK>= FJL4KAJIJ>=L?DFF=J=H 8)5)2) )* ,;

3 5EAJAO.86 "IHF= AA*DKE+DOJHA.86LA 2HL=8=JAHIALAEJEEAIJ=E @IJAD=ELKJAKFHIJE?DK LFK ):+ =KAALAIA' AA *, =4=HEI1 LE?DEFJAJADI>=E,A"= =FA AJ>J=LAA=ADAJELK )= FOAIJADF=J?A =4 *,5 =H=J =LAIE?E =H=JK FEFH=LEEFIA=JAHEOLABHA?DI IA=KIAIKIJ=EI?DA=JE?E==E JE==IJEKJFHEIJLJAHK2JAJJE FIK IAHC=EL=EFIKFE?D,JEIA == =H '' "%"!#&! K>=8 '' "!!#& =HJE ''!%' "!#&#! *H= ''"!$% #!#&% 6 ''!$$ $!#&&" 6= ''"!#& K>LFHLO %!#&& 5E= ''!!"$& ''!"$& '!#&#" == ''"!"$"!#&&! 1L= ''!!%"!#&& =HJE '' %" 5J=H42 == =H 6AHA= '' "&!#&! =JAE= '&% ""!!!#& 8AHE= ''!'# "!#& 0= '&%!%"" #!#&$ )AJ= '&'!$&$ $!#&& E?D= ''!$&" %!#&" 6 '&&!$$$ 2HJABE?FHLAJFH=LA?DL FKAA=EIJILAL=IJ=AJAH FHK=F=JE?DIJA?D=JIEOIAA= ) IKJ?D FHLEO.14)+ "LHCHAIKL==HIIJFH #)IJ>HK= IJE2AA 3:= LJIJ=E?A0/"+.2JE" LH IIE=?DAH5AA LEDO AFJ=FK FFH=?L==AIKEJ=IAHEIOIJA= JHEO LAAJHE??DIJHK??D=LAAJHJA?DE?A>A? AAIAJ=J=AFFI=AE?DBK?A H=AFH4 AED=HJ7-KA(=C=? LODIE==ACH=JADIAIAIJ=E=IJO @EI FE?E LF=IAHAJ=HEJK4IKFEFH=LAO AI44EFAL4LA5H=EIA DKDIEJ=AK7-=LOFEJF== IAHAJ=HEJK4K2AJH=+7 >E64:"""! 4K64:"""! 0IEHFILK )6"""! 2H=DO)8AE4=5 5= 7-(224A=EKA(=C=?JA '$& %%AH=JLE?A K>LFHLO

4 ==? ,;IKFAHDAJIJAJ=A OIJE?IL IABL *IABL=(?AJHK? A=?DAIKLEIIJIFHE?EFAADBK?A=LEJ=A 5L ,;AIAAJA?DL IOIJ?IAIJ=L KL=LO,8)HEJJO=LIJKFKIL=A L BHALA] 0-6-4,;A=AL=C=AFH 58)8HKJET/-6-4,;]A=AFH FJIJHKL=TI=EJ=?58)] 5KAEL=LFFI=?DJAH AAFAEJILT ,;]LALJ=DK L IOEJATHIA=O]>O>FKLFHE?EF IL=AI*.EFFKHFE=A55*+9 I 2586=LIL==AD LIJKFK>OIECK?DAIOEJABHALA?E F=H=AJHJAACH=BDFE=A=A==FA= -:64)58) ,;7AFA =H=IAFHALELAIJ=>EEJ=IJ=LAAIA?EJELIJE=IAAJELEJ*OA?FE=>A FAOFE=DEJJK=AEBHALA?E)JA =IJKFKA=IEHA===>IAFE=I-:64) 58) ,;==AIA >I=DK?*.=FH=?K?I.EJJAIADK FOEJ=FTHA=D]=A =IE??DAH?DHD=IL?DFE=).E=AJAFHLJIL==?A=>OJA?DO> AKHEJIFHL FALEKIJHKFEFAHJO >H L >H!AHHD=ILFE=A).AILEIJE =FJA>==FAAFHJA>I=DKA=AT ] =AIJL ==? "

5 8JIJLLJAACH=BEE HAFHAAJ=JLAIA *. +9,. 24 **0; = >O=EE= 24L=JACHEELAJAHOJ AKH=J==JACHEAIAJ=AKA=A = JO75)=*ACEA>OO=IJKFAOAIO>E?O AJIJ=AFEAOJO*HKI====HI=JAH F=JIEIKFA6LA?D=AE=AIEKA AJIKDK=JLOILJIJL 24 AA=J=?AAFHJAAALJJ=JA I **L=JA CHEEA =JACHEA FA LOI FH=?JEIEC?AA KEE 0; AO ** " " # " KE,. #! # # 8AJAHO 24 8AJAHE *. " " $ " 8AJAHE +9 % $ % % AIHAFK>E= AJA BE=?LHLAJAACH=BEA=AEHLE IAJL=LA?DHL?D=FFEOK>AJ FHL=LA5?DHO?J056IJFA ==JHO6FOA>A?AEBHL=IJELJ FL1+4AFHAAJ=?A056ABE=?L= FIKE056 =IAJAIJL= ;=AIK.6&% //A(FH=?JELA? 2AIJAIA=D=L8=342? ;, 2/FEAIK=J IL6+84.6&%2IJH=K=IL= OIJ=E?A)JAIJK2AIJA6+84A=>K FH=?LEJI4 +9IA=L=>DAE=EKJ 4L= IAFEHBK*OIALKJD=J N $= FI2AFKIA=55*=L= JEIJ=E2LH=JK*K?DL= KAEE=JO2FAFKJ=ME >OIA=FKJ)66=12FH=?L=J=& 5 DHO=KELAH=JKIAIEL=FKA %I*+AJHAKHAK AJHLAIAIJ=LK??=?=J8A FALAL?A??='IA=JKFEFE )7IAFHKLOA= >DA!EKJ=IE 35IIJ=E?AE IFA?AA>OK=JJA?DE?F=H=A LFIK&,:IJ=E?A+9E55*2EFHL I 65'!>OIEC=5AJHKHL?AE =>O?DJAKIE2I IAEJ=O=LH== KIOAFFI>KH?A??DIJ=E?KFA #

6 1IJ==?AEAJIIJ=E?A *=O? =HJE,=.4BH(IA=? IJ=H?DFAHJH2H>LOKAJDJFHLK =IKE?DKJEK=JLIBJM=HAJAHAFHFHL FJA>=6=JIKJAIJ=L=IJKAIJEIEIJ==? EAJIIJ=E?AKE=D=EIFEHL=OKLAA 2KEJIBJM=HA)/92-2=?AJ-CEA %$=71LEAM L! IK>H,418-45>I=DKA#IK>H 4>=AT715.:! 71LEAM DK J=>KOLO>AHAAFHLL>KT ]IJEIAAT-9 T )246]LO>AHAAEFKL=LFHJ )6ALA -:16 5FKIJAT71LEAM] =IJ=LL=J LAT+5-672]8O>AHAA >O>AF=HEJO&>EJIJF>EJ=A?LA)/9LK T56) ]FJDAFKFJ=LJ=IJ=LEJL=K =?ALOI===?J==FAAJIALOI=IJ= *A=?FHIJ=?EHIJ=E?AFJE E 8AAJAKJ=IA=LJ=HAIJ=HJL=J5FKIJEJ)/92-=FJ 718EAM2HKADAAAJ=AK)/92-=IJ=LEJJ==>O IA?E=IA>A=? LOI=KJ=JE?OFELA?D=IJ=LA?D F?=T-55)/-]AFI=JFHLKIJ=E?EJAHAFHL= 1=2A/!;8:356' =AHL!2 HJL==JH=>L=?IA,:ECAKI L>H=AIOEJDIJ=E??ADILJ= ==JHOLO>=LAFEL=A E=LHIJAL8AIKJAIJEEE=?A=IJL L?AJK?AEIBHO=LIJA?DLHIJALIA JAHFE?DA=A5K?AFI>=DH EIBHK=LOLLEE=?EAKJ=A HLLDO8AAJHOJAHLELK EE=?ALJANEIJKAL?L?DAAJHA JL=I?D>=IJ>FK??DIKA ILHO 8H=IKA=JELEJ=A=AIFA=A LIOJKIKA?DILHJ=LHIJCA=C AJE?=JELEJ=,?DJKFHJA5K?A LADIJLHFKIKH?DIJE?=H DIJ=LKAAE?DJKIJA=A L ID=CAJE?DFA8EJL=CAJE? FLH?DKAKAEALAA=HKA I=JEIBHOF=LEEIBHE?>KA >LJ LOEAHJL?DIEC 5KAJ A5K?AA==IKAJ5KA KKFAIELLJL 9= = 0OFI=JAHAAEJL=BHALA?E L >=IJELHIJLO. IKADJKK=K=JAANEIJKAEE=?A JJA?DLO?DAHA=FAJA=A *DA=NE=IKAD?OKIK=AO /A=CAJE?=JELEJ= FFEIKHLCA=CAJE?=JELEJOIK EBH=?AEJAEJ=CAJE??DBKJK=?= JE?>IAHL=J=E>HKAIL=CAJAJHJ= >IAHL=JKIJ=L=KHH>=IJEA> K $

7 .JCH=BEAIKAILHOLALALJAL=KLJAAIF 55=?H=AJ2A= = ="==KAIJ '==KLAEIEK>KEJAH>OD=J= ALO/A=CAJE?>KAAFHK?DKAID=C AJE?DFA=EIBHE?>KAA=AFH =HKAEIBHO >H5?D=JE?HHLEE=?ALAI=JIBA FHCH=O>AHKLL=DKHB= >=IJE=DK>J>KAE LELODAIEEAE =AI=JECE?KL=DK=E 6OFE? 5KDH EJAHAJL?DIJH?DMMMAD=AJMMMGH?,:5KEJ> IJ==AKE ) CA=CAJE?FA " % =HKA #! =JEL % " =JEL "& # I=>>KA & $ IE>KA! % DKJ>KA & & LAEIE>KA " ' LAEIE>KA 5LAF >H JE??D>IAHL=J=IALAHFKE=A >IAHL= J=FKEEA??DAE=E"$$! IJKF =F /A=CAJE?=JELEJ= OCA=CAJE?D AJE?>KA /A=CAJE?>KA 2HK?D=AID=CA *KAIA=FHALL=JFE)F '=>KAAFE ')F#IE>KAFE#)F=DKJ >KAFE)F AJE??D>IAHL=JKIJ?DAE""$IJKFE IALAHA>ECA=CAJE?OADIJKFE?AA "!#=A#=#=A#!6AJF=A F?=CAJE??DABAJJAHLOLL -61+,)6)1,-+-52) FAIK JJA =IJH= # %

8 2HL AIAJIFHCH=A+34C 2EFH?DA1JAHAJAIA=H=E=KJLH +34A==LIJE @=LIJJKA5JJ=JJEAA=KJHJLFH =A?-!006FIOJKAILFHCH=5568= IJDFHLOKA=>OIALAE?AEAFAL=FA FHCH=K CH=JAHKLA=C2KI-3.A>;FC=A L EIJIKD=IEJIHAAJ=JIL=IK >H=ALAEIHIJE2AJH=,AK=FEIL=J @AAK(IJK? 8FHCH=KIKEKJEEJOFAFH?AAA HAAAFJLHA=AFJA>KAA35,AAI?DFAKEL=JIF=AJA )>OJAJAALO=I=L>IAKI +34LALAHE'>AJ=+DO>OIA>ALKIKJA @=HALFK @FJA>KAL?AKI==>ABHJ=F=JEJ FKEJ=AEBH=?L=FFHCH=K HKKAID=KJH=OIAIJ=J=>OIJAIE A=AIFA==LIJEIJDE=LOKAE8A MMMIA=?A>F=IJH?A2AJH= +34 MMMMA>F=H??GH 5KHEAH?A /7"!F=JE?A=/7#4 #7"/$5%%)"$0$ N%0% N$5/%84#$5%5?D=HN5:" =HN *+! =>HEIE(JEI?=E? === -0=HLE&EL= &"JA#'$!!& 6 JEI N37), %AAAJAFKEJ=AO/7!"> # #8%#4- #:)=%I 4- '=#E(LO? @H25 & =>6C 4! OAFKEJA>LEL?AI&I FJ5K?D4!6AI="DAFKEJELEL?AI#IFJ I+9=55*BEJHO=JJKAH)6&=JH=EIJHLAIEL= 2HL )4& $.$ & 28AAH!%%#$ $% 2H=AJ#)#0FH"A>51--5.AHEJJOF *$" ')"&N )"0"KIOLAAHJA!%%#$ $% &

9 Radioamatér 6/2002 Provoz Provoz 9

10 6A?DE= 6A?DE= F=EHFH?AIH21+$.&"KEFIKFAJ =FJFHJAAE?D>H=AAKHAHKLE? L +LE' FH?AIHALOHO?DIJA=IE!JA=LJAEK L L 4O?DIJJA258ADHK>=!N=LJAEK?A JL=IJA #8FH 6AKHA=NE 4ABAJAJH>A=IJ=LL=??DFHL ALEI=FH?DA?LK=LOFOKL=DLEKIAIAKLKIA=FJ7 5 = AAFJ=J258 HJ EHFH?AIH21+$.&"AAHOIJ=AAD AJOIE?LA>EJIFFAIFAAJH JH=EIJHO6=6 =! 2IFA=>H'A=LHAJ==>OA>O LAE?ADHK>IJHKLHAIA=>H >H& >H' >IKD= 258=IAA=IJFE258=J?EE ALOFKD?D#?=EAIJ=A 2HJIJEIKJJ=J=IA-,HILJAA= IA=E>HL=EFH9J=FLAM=JJA?D=J =EAHIJKFE?E =IJ=LA AFHLAAKJEJ=FJJAHFIOJAHABA JAJHFE=NLK=258

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

!"#$%$&$'(")*+,-".%,/ +)!"#$%$$+"/)*"#$$0"/%$ 1,-!2+3, +4-)"5!6"789:

!#$%$&$'()*+,-.%,/ +)!#$%$$+/)*#$$0/%$ 1,-!2+3, +4-)5!6789: !"#$%$&$'(")*+,-".%,/ +)!"#$%$$+"/)*"#$$0"/%$ 1,-!2+3, +4-)"5!6"789: ;< $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$? @$ A& @*;=;&&$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$B!"!"#"$%&'!"#(#)!"#*"$)!"##$

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2

>?!@ #A2 :#!!@ #A2 F! 1#!232>2G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#!!@A2 " "#$%& #'" (# "#$%&%)$$$ *+ $,--)./) 0 13" 456 1(7 89 %&%/-%)/.:%&%/-%)&,;9? @ #A :#@ #A B C D# EEE #A F 1#3>G $%)$$$ 8%&%/$/%$$ >?#@A 6#""$.,,& 13" F $ "HI - '#& ) '#56$$

Více

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek

Výzva k vyvěšení moravské vlajky na radnici dne 5. července 2015 959 obcí a měst. Lenka Holaňová Ing. Jaroslav Krábek V ý z v a k v y v ' š e n í m o r a v s k é v l a j k y n a r a d n i cd in e 5. ƒ e r v e n c e 2 0 1 5 V á ž e n í p» e d s t a v i t e l é o b c í, m ' s t a k r a j, d o v o l u j e m e s i V á s t

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2 0 0 8 / 2 0 0 9 V ý r o č n í z p r á vča i no n o s t i š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

!"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40!

!# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!. % 3!0 ( %% 5+(! ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ). 40! 1 !"# $ % &'(' '( $ ) &*'! $ &*''+',! $ $!'(- $. ' '/( 0!. 1, 0'#. 2!'0!.!" # % 3!0 ( 1 % 4!(! 2 %% 5+(! 6 %) 7+( ' 6 $%!& ) 5!' 0!8+'9:'#'# '8 '', ) 5!8+' ' ;' 4< ) )% 5!8+'' '!' ) )) 4*(!':+!' ) ''*''!((

Více

ústav pro studium totalitních režimů

ústav pro studium totalitních režimů Zápis z 12. j ednáni Rady Ústavu ze dne 24. 9. 20 14 ~ Čj. : USTR 1-1 3/201 4 ústav pro studium totalitních režimů Praha, 24. z á ř í 20 14 P o č e t li s t ů: 13 Zápis Z 12. jednání, Rady Ustavu pro studium

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rpen 2 0 0 5 Číslo 7 R oč n ík 1 1 R ok v P ř e r ově o hlé dnu t í s P. A nt o ní ne m Pe chale m a P. J ane m F r ant o u Č í s ó h ode? N a š e h ode! R oz

Více

Časopis přerovského děkanátu Červen 2003 Číslo 6 R oč n ík 9 Úvodník P. Milan Mičo L i t u r g i c ký ka l e ndá ř na m ě sí c če r v e n R os t e m e ve víř e K r á t c e o od p u š t ě ní C ír ke vní

Více

Časopis přerovského děkanátu Říjen 2003 Číslo 9 R oč n ík 9 Úvodník P. Ryszard L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a ř í j e n C h a r i t a K ř e s a ns ká a ka de m i e C ír ke vní p a m á t ky k o st

Více

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah

Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva. Ústav pro studiu totalit í h reži ů. 25. červ a 2012. Fakta na dosah Stav výuky soudo ý h ději Te h i ká zpráva Ústav pro studiu totalit í h reži ů 25. červ a 2012 Fakta na dosah 1 Úvod Na základě dohod ezi Ústave pro studiu totalit í h reži ů a firmou Factum Invenio provedla

Více

! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.

! #$%&#'()*&#+, #$%&#'-.010/ #$%&#'(*0102 #$%&#'3.4*(%*#5 !'+6#$%&#'3.4*5 #$%&#')78!5  (6.7%*#+79.*#+6$6&#'((6. Obsah!"! #$%"&#'()*&#+, #$%"&#'-."/ #$%"&#'-."010/ #$%"&#'(*2 #$%"&#'(*0102 #$%"&#'3.4*"("%*#5 "!'"+6#$%"&#'3.4*5 #$%"&#')78!5 " (6.7%*#+79.*#+6$6"&#'((6.7%*#+79 -#:((6.7%*#+7;""+*6+6"!"7< +*%"+6:((6

Více

Zpráva za 4. ročník. 12 030 643 Kč Děkujeme. 4. ročník sbírky přinesl dosud nejvyšší podporu veřejnosti z celé České republiky:

Zpráva za 4. ročník. 12 030 643 Kč Děkujeme. 4. ročník sbírky přinesl dosud nejvyšší podporu veřejnosti z celé České republiky: Dlouhodobá společná sbírka Nadace rozvoje občanské společnosti a České televize Zpráva za 4. ročník 18. 5. 2001 15. 5. 2002 4. ročník sbírky přinesl dosud nejvyšší podporu veřejnosti z celé České republiky:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

Časopis přerovského děkanátu Červenec a S rp en 2 0 0 3 Číslo 7 R oč n ík 9 Úvodník P. Pavel Hofírek L i t u r g i c ký ka l e ndá ř n a p rá z d n i n ové m ě síc e R oz h ovor s j á h n em O n d ř ej

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

!"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ ! #"!) %0)#*$246 %

!#$%$& ' %()##*( %#$ #( %#$+ ! #!) %0)#*$246 % !"#$%$& ' %"()##*( %"#$ #( %"#$+ $%","%-$!./(0)1. 2) %)#.)# %*3455#$! #"!) %0)#*$246 % $78+ 9 8(!) % )# 0 :( %" #$ ; $%"," %-$!. /(0 )1.< %.)# % ( (=4 7 ) 9 )!! %0.%!"%)> 90(.4!?@4()ABBC "(= 1.#$!)!= %%!

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu

TERRY PRATCHETT. Nohy z jílu TERRY PRATCHETT Nohy z jílu !" # $ # #! "%&" ' )" *# 0 #. " 12 Ankh-Morpork. " 2 & +" " ( *!" # 3 '" * " # " +#, " -. "/ #!" 2 3 "* - 4-'+"-5.#'#5+-'"-"# 6 5" -3 ## 0 - + + 2 "* -" 53 $# (leko, jako kdyby

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

Poznámka 1.1. Nechť A(α i i I)jealgebraaA j jepodalgebra Aprokaždé j J.Pak j J A jjerovněžpodalgebra A. Důkaz. Viz[D, 2.1, 2.8].

Poznámka 1.1. Nechť A(α i i I)jealgebraaA j jepodalgebra Aprokaždé j J.Pak j J A jjerovněžpodalgebra A. Důkaz. Viz[D, 2.1, 2.8]. 1. Algebry, homomorfismy, kongruence Definice. Prokaždécelé n 0nazveme n-ární operací na množině Akaždé zobrazení A n A(číslo nbudemenazývataritounebočetnostíoperace).nechť (α i i I)jesystémoperacínamnožině

Více

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení

TÜV SÜD Czech Stav předpisů EHK a jejich přechodných ustanovení Platí lze mítnout 1 Asymetrické světlomety 001200i0 001200_c 02 08.09.01 21.03.02 homolog. jen ple předpisu 112 2 Žárovky asymetrických světlometů 002300i0 03 09.03.86 zrušuje se zrušuje se zrušuje se

Více

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015

LÚCKÝ ZPRAVODAJ. číslo 2 ročník 2015 LÚCKÝ ZPRAVODAJ číslo 2 ročník 2015 Slovo starostky Informace z jednání rady Dění v obci a okolí Činnost našich organizací Dění v naší farnosti ZŠ a MŠ Louka DŖležitá oznámení PŎipravujeme Fotografie z

Více

Časopis přerovského děkanátu B ened i kt X V I. si p o vz or u svý c h p ř ed c h ů d c ů nec h á vá v p a p ež ské m er b u své b i sku p ské m otto: C oop er a tor es V er i ta ti s. K 2 0 0 5 R n 1

Více

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1

casopis.qxp 30.8.2007 10:29 Page 1 casis.qx 30.8.007 0:9 age casis.qx 30.8.007 0:9 age RNENSKÉ YTY www.rese-yty.c D +, Vříša, Khutice r - ěst ře rá ružste. bytu +. yt je ře řee V (č..), terý rběhe reitaliaci (částa 30 tis.). Auita je slacea.

Více

Line rn algebra II podle p edn ek prof. Franti ka ika Sazbu v L A TEXu p ipravil Du an Dobe Obsah Diagonalizovatelnost matic 2 Symetrick transformace 4 3 Hermitovsk matice a kongruentnost 5 4 Pozitivn

Více

Obchodní název lihoviny: Kategorie lihoviny: Číslo šarže/datum výroby: Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347

Obchodní název lihoviny: Kategorie lihoviny: Číslo šarže/datum výroby: Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347 Smirnoff Red vodka L1357AF00003504780347 1,00 l 37,5% 120 45 Smirnoff Red vodka L13215AF Smirnoff Red vodka L1215AF Smirnoff Red vodka L0310AF Smirnoff Red vodka L1018AF Smirnoff Red vodka L1377AF 1,00

Více