Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 >I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? ,;IJAJ=AOIJE?IL " 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL= ;=AIK.6&% # *=O? $ $ 2HL AIAJIFHCH=A+34C &,:6FEIJ=8!$ & 6A?DE= JHBLIJ # T2K]2HA # $ 70.E?HM=LA+JAIJ 2, 9==?DE=AAJEC 946+ IJHO " FAIK # 1)474ACE170.+JAIJ %& 1)474ACE180.+JAIJ & 342 & & 2AIFDH ' EIJHLIJL4=8 ))IE=,: +JAIJ 4 5KHEAH?A & 4),1)) ' /A5?DH=!%'%&IJH=L=,EIJHE>K?A ""& &B=N ""& & +4) 1CE2HIJA?2 5JIFKFH=?LE?D=,7 5=>= )A=,HAIIAHL),) 7LH=FJDI=A &&"&=IL54!" 6AIL= 2*N$'&!*H=JEI=L=!JAB=N" " """#"# 1)47 L>HK1CIAB22,'''' =?A8-;88JAIJ==CAH)J/88 8==AH *9999IJHO L 565ELAIJH0=A);) 5AHAJ=HEJ4J=A2AJHAFA+7A=E>KA-HL 6EILKL42AJHAFA+7 JAAB $$ % "B=N $$% " A=E?H(?H?35IK>= $$% #!A=EGI(?H? 24 +4)(24/* *DJJFMMM?H?IEOFH35IK>K = AHDH="#%0 H=J==AE4 H= 2H=I J==H2A=64=EIL=%$2H=D=$ "!" $! &#" J(LO? AED=HJ7-=8IK '$& %%AH=JLE?A $"&"&&KA(=C=? EDAI 1C2AJH,H=NAH);7EI %%&!'#6>H!& 2AI 2=LA2,435LI#'!! 2A %!%## " =HL=HI IJA? EJ?D=568IL?L= "%#$ &'%%! E>AHA? "&!!&$!$#%#% $!#"&#" "$$$"! F=(GIAJ 8OIE= 5J=EI=L*KHE= *28*AEL='#&$ED=L= #$%!!%!IJ=>KH(LO? 26)L!#$!'*H $!#""#$F=(IA=? I ==8HK>L )+DAE?D%$%$!=ALE?A" #%%#%$$# K? =HA8HJ 8KE?"%%'K? #&#"#!#&#!!!IJA(?AJHK? H=LIIAI 1CE=/HACH 65-=JK=!"%!IJH=L=,K>E= #'$%!"#E=CHACH(LO? */LEA=IJH KILD=A1?%$=H11CJA>ADFHLIE =EIJHLIJLILJ=L056LEA=IJH" >I=D

2 K>LFHLO K>LFHLO 5AJA 342K>K! =HA*DKA)1 = >A=!E& IAJ342L,JA?DE??DIFHJ==I=HOL JAIJLFIK!#0EE>KH=JA?DE?IKJ= =LIJEJAHJA8IFELAK8AJAIA>K 2HJH=IJOAIAK>OJL=JELFJA KIF=?E=AF>DJA*DAE=JA"$'$!#DJA)B=JA"$'$!!&DJA+AJH=JA"$' $ EE?JAIJLFIK!#0 342EE?JAIJ 6AH >DAIAJ,>=JHLEKJ EJAJ!##!#&0,HKDFHLK FIFAF=AIJ=HA 8HHAFHJK #%'24)0) KIJIJ=E?AAE>LLHKDKFHHK LIA A=L=JIFAEIAIJ=E?JAHAIKJ )1 8J?DH>35==AHGI(?H? L 0ALE??DADIJIJELAJAJF=JA IJ=OIE?AAFAO=A=F=LAO>OO IAFOFA==KJ>ELF=H=KJO L 8J=LO===DHELIJKF=J=FEAD>=IJE A>O=I IJAAJAFIJKF>=IJE=>O?DDLIJI 2=?AAI?DFIFL4=H! 2AJHAFA+7?H(?H? L 4FHFJHA=FJA>=F=JEJAI $AJLAJ IKIJ=LAOIJK AJLAJAHAIFIFLA#AL LAJ==>OK>DLO>H=IJOFK=J= IJ=LA>EF=J>KLDJLIJEFELJLIAHAJ=HE L JA?D4KEEJJAHDOCEAE?F=JA6AFHLALA FOJIAIE=E35IJ>DKAJ=E =?DHEJFKAIJBH=JOF>A=>ODO>J >=OEA=>O=FKAECH=LIE=IJ =6=EL=IJ=JFJ=>O=LEJHIJJ2H=?L?E I?IJ=HIFA,HEJAE?A?JFIA?D =A*= 35IK>=FH=?L==LIHFK=L=JA?D JEI?=E?DIFK>= FAJAFAFHEJ8? $ AOIE?AIFJIHL=?IA! L=HE=>EIO> $$#%! &2H8EKH?A 2)2HJOAOJA?DJKAJEJFJL ==LAILF>KAIIFEJAO=IA I E=K>F=KLAJAIL=ILK>= FJL4KAJIJ>=L?DFF=J=H 8)5)2) )* ,;

3 5EAJAO.86 "IHF= AA*DKE+DOJHA.86LA 2HL=8=JAHIALAEJEEAIJ=E @IJAD=ELKJAKFHIJE?DK LFK ):+ =KAALAIA' AA *, =4=HEI1 LE?DEFJAJADI>=E,A"= =FA AJ>J=LAA=ADAJELK )= FOAIJADF=J?A =4 *,5 =H=J =LAIE?E =H=JK FEFH=LEEFIA=JAHEOLABHA?DI IA=KIAIKIJ=EI?DA=JE?E==E JE==IJEKJFHEIJLJAHK2JAJJE FIK IAHC=EL=EFIKFE?D,JEIA == =H '' "%"!#&! K>=8 '' "!!#& =HJE ''!%' "!#&#! *H= ''"!$% #!#&% 6 ''!$$ $!#&&" 6= ''"!#& K>LFHLO %!#&& 5E= ''!!"$& ''!"$& '!#&#" == ''"!"$"!#&&! 1L= ''!!%"!#&& =HJE '' %" 5J=H42 == =H 6AHA= '' "&!#&! =JAE= '&% ""!!!#& 8AHE= ''!'# "!#& 0= '&%!%"" #!#&$ )AJ= '&'!$&$ $!#&& E?D= ''!$&" %!#&" 6 '&&!$$$ 2HJABE?FHLAJFH=LA?DL FKAA=EIJILAL=IJ=AJAH FHK=F=JE?DIJA?D=JIEOIAA= ) IKJ?D FHLEO.14)+ "LHCHAIKL==HIIJFH #)IJ>HK= IJE2AA 3:= LJIJ=E?A0/"+.2JE" LH IIE=?DAH5AA LEDO AFJ=FK FFH=?L==AIKEJ=IAHEIOIJA= JHEO LAAJHE??DIJHK??D=LAAJHJA?DE?A>A? AAIAJ=J=AFFI=AE?DBK?A H=AFH4 AED=HJ7-KA(=C=? LODIE==ACH=JADIAIAIJ=E=IJO @EI FE?E LF=IAHAJ=HEJK4IKFEFH=LAO AI44EFAL4LA5H=EIA DKDIEJ=AK7-=LOFEJF== IAHAJ=HEJK4K2AJH=+7 >E64:"""! 4K64:"""! 0IEHFILK )6"""! 2H=DO)8AE4=5 5= 7-(224A=EKA(=C=?JA '$& %%AH=JLE?A K>LFHLO

4 ==? ,;IKFAHDAJIJAJ=A OIJE?IL IABL *IABL=(?AJHK? A=?DAIKLEIIJIFHE?EFAADBK?A=LEJ=A 5L ,;AIAAJA?DL IOIJ?IAIJ=L KL=LO,8)HEJJO=LIJKFKIL=A L BHALA] 0-6-4,;A=AL=C=AFH 58)8HKJET/-6-4,;]A=AFH FJIJHKL=TI=EJ=?58)] 5KAEL=LFFI=?DJAH AAFAEJILT ,;]LALJ=DK L IOEJATHIA=O]>O>FKLFHE?EF IL=AI*.EFFKHFE=A55*+9 I 2586=LIL==AD LIJKFK>OIECK?DAIOEJABHALA?E F=H=AJHJAACH=BDFE=A=A==FA= -:64)58) ,;7AFA =H=IAFHALELAIJ=>EEJ=IJ=LAAIA?EJELIJE=IAAJELEJ*OA?FE=>A FAOFE=DEJJK=AEBHALA?E)JA =IJKFKA=IEHA===>IAFE=I-:64) 58) ,;==AIA >I=DK?*.=FH=?K?I.EJJAIADK FOEJ=FTHA=D]=A =IE??DAH?DHD=IL?DFE=).E=AJAFHLJIL==?A=>OJA?DO> AKHEJIFHL FALEKIJHKFEFAHJO >H L >H!AHHD=ILFE=A).AILEIJE =FJA>==FAAFHJA>I=DKA=AT ] =AIJL ==? "

5 8JIJLLJAACH=BEE HAFHAAJ=JLAIA *. +9,. 24 **0; = >O=EE= 24L=JACHEELAJAHOJ AKH=J==JACHEAIAJ=AKA=A = JO75)=*ACEA>OO=IJKFAOAIO>E?O AJIJ=AFEAOJO*HKI====HI=JAH F=JIEIKFA6LA?D=AE=AIEKA AJIKDK=JLOILJIJL 24 AA=J=?AAFHJAAALJJ=JA I **L=JA CHEEA =JACHEA FA LOI FH=?JEIEC?AA KEE 0; AO ** " " # " KE,. #! # # 8AJAHO 24 8AJAHE *. " " $ " 8AJAHE +9 % $ % % AIHAFK>E= AJA BE=?LHLAJAACH=BEA=AEHLE IAJL=LA?DHL?D=FFEOK>AJ FHL=LA5?DHO?J056IJFA ==JHO6FOA>A?AEBHL=IJELJ FL1+4AFHAAJ=?A056ABE=?L= FIKE056 =IAJAIJL= ;=AIK.6&% //A(FH=?JELA? 2AIJAIA=D=L8=342? ;, 2/FEAIK=J IL6+84.6&%2IJH=K=IL= OIJ=E?A)JAIJK2AIJA6+84A=>K FH=?LEJI4 +9IA=L=>DAE=EKJ 4L= IAFEHBK*OIALKJD=J N $= FI2AFKIA=55*=L= JEIJ=E2LH=JK*K?DL= KAEE=JO2FAFKJ=ME >OIA=FKJ)66=12FH=?L=J=& 5 DHO=KELAH=JKIAIEL=FKA %I*+AJHAKHAK AJHLAIAIJ=LK??=?=J8A FALAL?A??='IA=JKFEFE )7IAFHKLOA= >DA!EKJ=IE 35IIJ=E?AE IFA?AA>OK=JJA?DE?F=H=A LFIK&,:IJ=E?A+9E55*2EFHL I 65'!>OIEC=5AJHKHL?AE =>O?DJAKIE2I IAEJ=O=LH== KIOAFFI>KH?A??DIJ=E?KFA #

6 1IJ==?AEAJIIJ=E?A *=O? =HJE,=.4BH(IA=? IJ=H?DFAHJH2H>LOKAJDJFHLK =IKE?DKJEK=JLIBJM=HAJAHAFHFHL FJA>=6=JIKJAIJ=L=IJKAIJEIEIJ==? EAJIIJ=E?AKE=D=EIFEHL=OKLAA 2KEJIBJM=HA)/92-2=?AJ-CEA %$=71LEAM L! IK>H,418-45>I=DKA#IK>H 4>=AT715.:! 71LEAM DK J=>KOLO>AHAAFHLL>KT ]IJEIAAT-9 T )246]LO>AHAAEFKL=LFHJ )6ALA -:16 5FKIJAT71LEAM] =IJ=LL=J LAT+5-672]8O>AHAA >O>AF=HEJO&>EJIJF>EJ=A?LA)/9LK T56) ]FJDAFKFJ=LJ=IJ=LEJL=K =?ALOI===?J==FAAJIALOI=IJ= *A=?FHIJ=?EHIJ=E?AFJE E 8AAJAKJ=IA=LJ=HAIJ=HJL=J5FKIJEJ)/92-=FJ 718EAM2HKADAAAJ=AK)/92-=IJ=LEJJ==>O IA?E=IA>A=? LOI=KJ=JE?OFELA?D=IJ=LA?D F?=T-55)/-]AFI=JFHLKIJ=E?EJAHAFHL= 1=2A/!;8:356' =AHL!2 HJL==JH=>L=?IA,:ECAKI L>H=AIOEJDIJ=E??ADILJ= ==JHOLO>=LAFEL=A E=LHIJAL8AIKJAIJEEE=?A=IJL L?AJK?AEIBHO=LIJA?DLHIJALIA JAHFE?DA=A5K?AFI>=DH EIBHK=LOLLEE=?EAKJ=A HLLDO8AAJHOJAHLELK EE=?ALJANEIJKAL?L?DAAJHA JL=I?D>=IJ>FK??DIKA ILHO 8H=IKA=JELEJ=A=AIFA=A LIOJKIKA?DILHJ=LHIJCA=C AJE?=JELEJ=,?DJKFHJA5K?A LADIJLHFKIKH?DIJE?=H DIJ=LKAAE?DJKIJA=A L ID=CAJE?DFA8EJL=CAJE? FLH?DKAKAEALAA=HKA I=JEIBHOF=LEEIBHE?>KA >LJ LOEAHJL?DIEC 5KAJ A5K?AA==IKAJ5KA KKFAIELLJL 9= = 0OFI=JAHAAEJL=BHALA?E L >=IJELHIJLO. IKADJKK=K=JAANEIJKAEE=?A JJA?DLO?DAHA=FAJA=A *DA=NE=IKAD?OKIK=AO /A=CAJE?=JELEJ= FFEIKHLCA=CAJE?=JELEJOIK EBH=?AEJAEJ=CAJE??DBKJK=?= JE?>IAHL=J=E>HKAIL=CAJAJHJ= >IAHL=JKIJ=L=KHH>=IJEA> K $

7 .JCH=BEAIKAILHOLALALJAL=KLJAAIF 55=?H=AJ2A= = ="==KAIJ '==KLAEIEK>KEJAH>OD=J= ALO/A=CAJE?>KAAFHK?DKAID=C AJE?DFA=EIBHE?>KAA=AFH =HKAEIBHO >H5?D=JE?HHLEE=?ALAI=JIBA FHCH=O>AHKLL=DKHB= >=IJE=DK>J>KAE LELODAIEEAE =AI=JECE?KL=DK=E 6OFE? 5KDH EJAHAJL?DIJH?DMMMAD=AJMMMGH?,:5KEJ> IJ==AKE ) CA=CAJE?FA " % =HKA #! =JEL % " =JEL "& # I=>>KA & $ IE>KA! % DKJ>KA & & LAEIE>KA " ' LAEIE>KA 5LAF >H JE??D>IAHL=J=IALAHFKE=A >IAHL= J=FKEEA??DAE=E"$$! IJKF =F /A=CAJE?=JELEJ= OCA=CAJE?D AJE?>KA /A=CAJE?>KA 2HK?D=AID=CA *KAIA=FHALL=JFE)F '=>KAAFE ')F#IE>KAFE#)F=DKJ >KAFE)F AJE??D>IAHL=JKIJ?DAE""$IJKFE IALAHA>ECA=CAJE?OADIJKFE?AA "!#=A#=#=A#!6AJF=A F?=CAJE??DABAJJAHLOLL -61+,)6)1,-+-52) FAIK JJA =IJH= # %

8 2HL AIAJIFHCH=A+34C 2EFH?DA1JAHAJAIA=H=E=KJLH +34A==LIJE @=LIJJKA5JJ=JJEAA=KJHJLFH =A?-!006FIOJKAILFHCH=5568= IJDFHLOKA=>OIALAE?AEAFAL=FA FHCH=K CH=JAHKLA=C2KI-3.A>;FC=A L EIJIKD=IEJIHAAJ=JIL=IK >H=ALAEIHIJE2AJH=,AK=FEIL=J @AAK(IJK? 8FHCH=KIKEKJEEJOFAFH?AAA HAAAFJLHA=AFJA>KAA35,AAI?DFAKEL=JIF=AJA )>OJAJAALO=I=L>IAKI +34LALAHE'>AJ=+DO>OIA>ALKIKJA @=HALFK @FJA>KAL?AKI==>ABHJ=F=JEJ FKEJ=AEBH=?L=FFHCH=K HKKAID=KJH=OIAIJ=J=>OIJAIE A=AIFA==LIJEIJDE=LOKAE8A MMMIA=?A>F=IJH?A2AJH= +34 MMMMA>F=H??GH 5KHEAH?A /7"!F=JE?A=/7#4 #7"/$5%%)"$0$ N%0% N$5/%84#$5%5?D=HN5:" =HN *+! =>HEIE(JEI?=E? === -0=HLE&EL= &"JA#'$!!& 6 JEI N37), %AAAJAFKEJ=AO/7!"> # #8%#4- #:)=%I 4- '=#E(LO? @H25 & =>6C 4! OAFKEJA>LEL?AI&I FJ5K?D4!6AI="DAFKEJELEL?AI#IFJ I+9=55*BEJHO=JJKAH)6&=JH=EIJHLAIEL= 2HL )4& $.$ & 28AAH!%%#$ $% 2H=AJ#)#0FH"A>51--5.AHEJJOF *$" ')"&N )"0"KIOLAAHJA!%%#$ $% &

9 Radioamatér 6/2002 Provoz Provoz 9

10 6A?DE= 6A?DE= F=EHFH?AIH21+$.&"KEFIKFAJ =FJFHJAAE?D>H=AAKHAHKLE? L +LE' FH?AIHALOHO?DIJA=IE!JA=LJAEK L L 4O?DIJJA258ADHK>=!N=LJAEK?A JL=IJA #8FH 6AKHA=NE 4ABAJAJH>A=IJ=LL=??DFHL ALEI=FH?DA?LK=LOFOKL=DLEKIAIAKLKIA=FJ7 5 = AAFJ=J258 HJ EHFH?AIH21+$.&"AAHOIJ=AAD AJOIE?LA>EJIFFAIFAAJH JH=EIJHO6=6 =! 2IFA=>H'A=LHAJ==>OA>O LAE?ADHK>IJHKLHAIA=>H >H& >H' >IKD= 258=IAA=IJFE258=J?EE ALOFKD?D#?=EAIJ=A 2HJIJEIKJJ=J=IA-,HILJAA= IA=E>HL=EFH9J=FLAM=JJA?D=J =EAHIJKFE?E =IJ=LA AFHLAAKJEJ=FJJAHFIOJAHABA JAJHFE=NLK=258

>I=D K>LFHLO 5AJA342K>K! 2L@A=35IK>=F@H>E 2=?AAI?DFIFL4=H! 5EAJAO.86):+ *,! =H=J=LAIE?E! FHLEO! ==? 572-40-6-4,;IJAJ=AOIJE?IL " 4=@E==JHIIKLEIIJE 8JIJLLJAACH=BEE # =IAJAIJL=3426+84;=AIK.6&% # 1IJ==?AEAJIIJ=E?A)245FHFKEJ@AK

Více

>I=D K>LFHLO HJEBH=?AHFJK4LH?A FH=LO 2ADA@=DH=E?DJ=J 5EAJAO *8AN 4 AIHD=IKIF@LIJ=LKT&AJHD=ILD LOI] 4=@E==JHIIKLEIIJE )=JHIH@E=FJA55*! AJH=@E==JHIIAJLF>=JI?DA?D " 812===JHIH@E #,ABE?EJFHK?DOF=JE $ EJEF=JHEFHIL35IJ

Více

>I=D K>LFHLO 1)474ACE+BAHA?A *=@F>=IJE1)478$ =H=@E==JH 2=?AAI?DFIFL4=H!@F EKFH FHLEO! AEL@@D@=AE4=1@IEKLH@?DH=@E==JHI?DE?A?! *=DF 2! 5EAJAO *+" /H=JH=ID=@K5JA@AIDH=AFH4=H >K@AE=H! " 5JIJ=FIJKF6 # ==? 5KJ=H=J@!JH?DKE=

Více

>I=D K>LFHLO LHD88FH=?LIKFEO4=@O4 T4ACK=JELKFH FE@LJFEL@A?D88] 6AAKE=?AFAAJHL@IJE@FL67 35 IK>O K>EAK5LAJO8-;%AJ 4=FL@! 5EAJAO)58! FHLEO! AEH@H=@E==JHIBAHA?A IFA @H=A@I?A! 4*D=EKE)4,. " FH=LOKLO " 6ILH=@E==JHIIK>=64)5)#

Více

>I=D K>LFHLO 2IA@=DE?F?E 4=@EK>462 5EAJAO81)23%0 LA=KJHI?DDH BAHA?A1)474ACEIJ88! JALAAIIAO!L6AFE??D # *=DF 2+3# =L4=@4 $ 5JIJ=FIJKF6 $ 2L=IAJF=@AI?DH=@E==JH! $ 35IK>O=JK$ FHLEO$ ==? EIJHLIJL4=8=JACHEAFIK?D=!

Více

>I=D K>LFHLO 2I%0FHH=@E==JHO 6AAKE=?AFAAJHL@IJE 5EAJAO,9 2O35>OH= DEIJHE??DFH=A,LK=FLIKFAHHACAAH=JEL FE=IHLK=JAK! AE=JK=A! FHLEO!!AEH@IAJH=@E==JH0E?A " #AJ2* " 2JA?DOJEJ@A # ==? EIJHLIJL4LH=@EAAJHE?AK?

Více

>I=D K>LFHLO 1)474ACE+BAHA?A *=@F>=IJE1)478$ =H=@E==JH 2=?AAI?DFIFL4=H!@F EKFH FHLEO! AEL@@D@=AE4=1@IEKLH@?DH=@E==JHI?DE?A?! *=DF 2! 5EAJAO *+" /H=JH=ID=@K5JA@AIDH=AFH4=H >K@AE=H! " 5JIJ=FIJKF6 # ==? 5KJ=H=J@!JH?DKE=

Více

1+%#$2411=1+%"HO?DK =HI=L-H>A);;=OO(LO? AKIJAIA?IJALA?A=@IL==F?DFEJAKL@=LIJIAAKA AFDA@A==LLODA?>A@EO=AJ?DANFHAIKIJIEIA=A =IFJH?DKFDHJ=A>O==ILFH=L@KLAEAA=@OIKAJHLEJ)>O L@=@>IKDO=AJ?DJJOF=?AF?A@=AFHEKJFHJ?A=K

Více

>H!,ECEJD=ILIOIJ=>H=?FELOILAE FI=AAKJJ==OIA>K@AFKL=J AFH=L@F@>=A@ECEJDALD LOI>OJA@O>O -A>. - 5OAJ@ECEJIECLABE?IJEFIAA >JJH?DKLIJA@=@K@J=LIEJK=?AA>K@A?A=>LA@K@>HH=LOJK=>OFAHJH LOILJEILOKEJ==CLBEA?IAA@ 2@A>@>FH=NAFIJKFKFH=JE?EFEFKL

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Dějiny přenosu zpráv na dálku

Dějiny přenosu zpráv na dálku Dějiny přenosu zpráv na dálku ROČNÍK IV/1999. ČÍSLO 3 ROČNÍK XLVIII/1999. ČÍSLO 3 V TOMTO SEŠITĚ Dějiny přenosu zpráv na dálku... 1 NF TECHNIKA Nf zesilovače... 3 Zesilovač A (2x 40 W)... 4 Zesilovač B

Více

Bohuslavický zpravodaj 05/2003

Bohuslavický zpravodaj 05/2003 Bohuslavický zpravodaj 8 6- ] @ @ A =>O > =IKL EJ A>K@AIJ J = ^ 05/2003 I? L JA F=J I =@ A H I I? L H?A A E? H I D A F =HA@?D KF = = @ A?DLO J =FH?D K LA A> L=J =DH @ K F IA@ JI F JA E FH J A@A @A =F F

Více

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB)

AJ Šd (PA) D Jn (2D-D) D (2D-D) AJ Fš (QB) Suplování: PA.1 zrušeno Šd (PA) Šd (PA) u (K) A A Hn (E-) Ku (PA) u (A-) Jn (2-) Ku (TA-Č) Jn (2-) Jr (K) zrušeno Ce (T-) zrušeno š (3.E) zrušeno A A A A A A A u (S.A) Ci (1) š (Q) u (1.) š (TA-Č) zrušeno

Více

betonových zahrádkách. Demolice betonového

betonových zahrádkách. Demolice betonového -,-+ 5 ' 4 111,)4 ) SLOVO Z RADNICE,- 1 5 A @O IA E F @= E L D @E?D@ AFEIKIF= EJF AI F =LKF FE I =@=JI KJA K@ IJE =J EL J I 4A@= J E=@ AFEI?ELO>H= E=LO E EF @ JA = J? F L= L= E = = = A D @? >O A LO E AJ

Více

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o

o d e vz d á v e j t ek o m p l e t n í, / n e r o z e b r a n é /, a b y s e t y t o o b d o b í : X e r v e n e c s r p e n z á í 2 0 1 1 U S N E S E N Í Z A S T U P I T E L S T V A Z v e e j n é h o z a s e d á n í Z a s t u p i t e l s t v a o b c e d n e 3 0. 6. 2 0 1 1 p r o s t e

Více

2= =IJ=L AF AI IJA =F J = = IJA I H @H E=F ELA@A A A = >=LIJKFO.= 4FH JA J F F=@IF A F=H= A LOD @? L=? IJE 2 @H AIJEI KJ J = J =F= F EF A =F A? =F J -, AIL J F KL J = J =IA =@EIF A E > AL IO > J > JIJO

Více

š á Ó ě š á á á Ť ž ě š á á ň á Ž á š Ř Ť Š Í ě Č á á Í á á Á š Íá ž ě á á á Ž ě š ň š ď á Č á ň ž ě Ť ě ě á Ť ň Ť á ě š ž ě Ť Ž á ě á á ě Í ť š á Ž š š Í á á á á ň ž Í ě Ť á á š ž š á ě Ť á á Č á Ť Ď

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

)12 /- &)7/'% /- 4)6 ;2 7 8) 827* 1 )+ +0)15 /- )**4-81)61 575-,1 )1527* 1+)61 5 H=J O = A I K>K @ E A> A I K >I= A L1+),?&" )>>HALE=JE I =H A@>O= =IJAHEI =HAAEJDAH@EBBAHA JBH H J? J=E A@E 1+),?&" ) =

Více

ľ č á á í š í ář ář á ľ Ć ľ ář é ľ Ć č á ě á í ĺ ář á č ě ľ ě ľá í ř ů ź ż ý ź đě šížá ě č á á ě ě á ý ľ ľ ý í ář é Č ĺ č ě á í ář á Š š í á Š á í ľ é Š ú í ě á í ľ ář á č ě ľ ě ľ í ř ů ě ľ í ľ ř é í ľ

Více

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá

é á é á í í í í š é é á š ž í ě ě ší á ú éá é á ž Íí č Í ě á í í í č áí é á č é é é í í í í á á Í á ď čí ášé í Ů ž Íáž í ěč í á ž á í áď ě ě š ě ž čá á é ě é ď é á í é í é ě á ě é ťí ď ť ť í í í á á ě Í č í č éí á á í č í ď ť ě é ď é á í č š é íť á Úč č í á ěť í č é ťí ž í á á í í é í á á ěť í ě á é í ť í ď é á í á á č í ď í ž í á á í ě í ď ě í Ó í

Více

O B Z V L Á Š T N Í C I N a l o ň s k é m M a z i k o n g r e s u v y s t o u p i l p r o f e s o r D u c h s k r á t k o u p ř e d n á š k o u M-a z i K a d d a, k t e r o u n á s u p o z o r ň o v a

Více

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana

OBSAH. strana. Hroty 1, 2. Céčka a eska. strana 2, 3. strana. Šišky. Gule a polgule. strana 5, strana OBSAH Hroty 1, 2 Céčka a eska 2, 3 Šišky 3 Gule a polgule 4 Hrozno 5, 6 Lístky 7... 10 Tyčky a stĺpiky 11... 13 Pásoviny a madlá 14, 15 Pätky a krytky 16 Závesy 17 Kľučky 18, 19 Štítky Sortiment pojazdných

Více

pokraèování ze str. 1 zástupce starosty

pokraèování ze str. 1 zástupce starosty -,-+ -48- -+ 5 % & 4 111,)4 ) 542- SLOVO Z RADNICE 2), 7-81, 6,) - IJ= =IA FH?A = F = FK?D L FO F=HJA IJ=H IJE @ KDO?DO>O LE O=K =LA A@ >=HAL E@I IK@ ) >O IA L >? F E AIA J A + J 8O A@A A KJH=J A=F= F

Více

!"# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 + % )" 2 3 3 4) 3 5

!# * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *&  & & )0+% 0 1 + % ) 2 3 3 4) 3 5 2 3 !"# $ %&%'()* * ) %+%, %+&* - %.//. ) * *& " & & )0+% 0 1 * ) 0%&*&* &) + % )" 2 3 3 4) 3 5 4"6&) 4%"&&)& 4"70 +" 4 5 !" #!$ %&'()(*(+),)- 6 89:!7: 8;?@AB:,!7>=B2CDE,;FG... 16!;

Více

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ

nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0002 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Siemens s.r.o. Markova 953, Frenštát

Více

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š...

... ..4 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..5 V O Š... 2 0 1 1 / 2 01 2 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 1 1 / 2 02 0 12 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m al r a d Vy k o v á D o k u m e

Více

Ě ÁÁ Ú é é ý ů ý ů é ý ů é é ú Ž ý ů é ů é é Ě ÁÁ Ú é Ý ž ý ž ý ý ů ž ů ň é Ž ý Ž ů ý é é é é ý ž Í Ě ÁÁ Ú é é ň é Ž ý ž Ž Í ý é ý Í ů ý ý ý é ý é ý é ň Ž Ž Ě ÁÁ Ú é é ý Ý é é ý Ž Í Í é ž Í Ž Ě ÁÁ Ú é

Více

ú ť á á á á á á á Š É Č á ú é á é š š é á á ž é š é á ů é é ž á é á ž é é á ž é á á ú ý é é ž ž ž é Ťé š ň é é š é ž á á á á é Š á á á ó ž ů é á é á ž á é á á ú ú á ž ž á á á é á Ž á áš á ž é á š á á á

Více

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ]

[2 ] o b c i, [3 ] [4 ] M O R A V S K Á N Á R O D N Í O B E C o b ƒ a n s k é s d r u ž e n í z a l o ž e n o r o k u 1 9 8 5 J e t e l o v á 4 9 8 / 1 3, 6 4 4 0 0 B-S r no ob ' š i c e in f o @ z a m o r a v u. e u w w w. z

Více

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1

M a l t é z s k é n á m. 1, 1 1 8 1 6 P r a h a 1 0. j. : N F A 0 0 2 9 7 / 2 0 1 5 N F A V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v é h o a r c h i v u z a r o k 2 0 1 4 N F A 2 0 1 5 V ý r o1 n í z p r á v a N á r o d n í h o f i l m o v

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Polohové spínače. 8/2 Úvod

Polohové spínače. 8/2 Úvod Polohové spínače /2 Úvod Polohové spínače 3SE5 /4 Všeobecné údaje /6 Standardní, plastové tělo spínače, šířka 31 mm, podle EN 50047 /10 Standardní, kovové tělo spínače, šířka 40 mm, podle EN 50041 /14

Více

á ě í á á á ě í é ě Í í á á č é í Ý á ťí á í í ěč é í í í í ě ď ěč ť í ě á č ž é é á í í í ť ť í č ť é éý ž í ě é š í ě Ó ž á šší á Ď š é ě ď é á Ý ěč á ě ť áž ěč á ě ň ž ř í ť í ě á í ěč ď í Ů Ů é ě é

Více

Monitoring mediálních výstup

Monitoring mediálních výstup !"#$%&$'%"'!()!!"#$#%& &'()&&&*'* &) *+ " (,&!* &-'-' '& (! & ' & *./+01 )*" *& %!!&%** &23-4&$-!*&566&*. ) & ) )-' )) & " & " )* &*'723389 4 &*(*-8*!&9& " -! %* ' *6* &-&* & )*& '&(4&" &!&%(& * '*: "

Více

12/04 N/CZ 1.5.084.01

12/04 N/CZ 1.5.084.01 Kompaktní válce ISO 21287 Magnetický píst, dvojčinné Ø 20 až 125 mm Odpovídá ISO 21287 M/50 Spínače při upevnění nepřesahují roviny profilu Magnetický píst jako standard Těsnění zabezpečuje malé tření

Více

ý Á ľ Í äľä Š ý ž ř č ř ý ě ě š ř ů č č ý č ý č ě řč č š ě ě ř úř ě š ě č ř č ř ĺ Ú š ě č ĺ ř ř č ł ý Á Ę äľ Š č š ě Š ě č ř ř ž ě ý š ě ř Š č ř ý ý ž ě úč ž ě š ě ř šúč ž ě ý ě š ě ř ĺ ä ľľä ľ ľ ľľľ ĺľ

Více

# $ % "%!" %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! % " /!' 0!12 # / % "!'! " ( 3! "!%! ) 3! "!%!% &!! * 3% &!! + 4 % "!%& + -"!%&!&% % "!%& + 1%&!! % % "!

# $ % %! %&!' ( ) %& *! +!,! -.%''!! %  /!' 0!12 # / % !'!  ( 3! !%! ) 3! !%!% &!! * 3% &!! + 4 % !%& + -!%&!&% % !%& + 1%&!! % % ! " # $ % "%" %&' ( ) %& * +, -.%'' % " /' 012 # / % " ' " ( 3 " % ) 3 " %% & * 3% & + 4 % " %& + -" %& &% % " %& + 1%& % % " %& 5 -" %& &% % ' 5 3" "%&"&% % ' 6 3" % 0%7%%%" %& 0 /8/ %" 9%& :;< 3% % # 3%&"

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

Bezpečnostní a regulační příručka

Bezpečnostní a regulační příručka Bezpečnostní a regulační příručka AB B e z p e č n o s t n í a r e g u l a č n í p ř í r u č k a P ř e č t ě t e s i p ř e d p o u ž i t í m z a ř í z e n í B A T E R I E N E N I P O V Y B A L E N I Z

Více

... a JE TO JASNÉ. - zkuste technologii budoucnosti. - kabelová vývodka. Jednoduše otevřít. Jednoduše zasunout. Jednoduše "cvak" Jednoduše rychlé

... a JE TO JASNÉ. - zkuste technologii budoucnosti. - kabelová vývodka. Jednoduše otevřít. Jednoduše zasunout. Jednoduše cvak Jednoduše rychlé NABÍZÍME NEJVÍCE. Nyní v naší nabídce najdete více než 700 typů bezšroubových zásuvek a vidlic systému První na světě uvádíme kompletní řadu 63A přístrojů s bezšroubovou technikou. Pokud potřebujete profesionální

Více

M I N I S T E R S T V A V N I T R A

M I N I S T E R S T V A V N I T R A VMV čá. 24/2008 (část II) V Ě S T N Í K M I N I S T E R S T V A V N I T R A Ročník 2008 V Praze dne 3. března 2008 Částka 24 O B S A H Část II Oznámení Ministerstva vnitra podle zákona č. 365/2000 Sb.

Více

Č É Ú č Ť É á Ú é ť á ť á ž á á á ť Ů ď Ř ó š é č Ů Ě ť Ě ť ý ď ď Ě á á ť É é á á Ě á á ů ť ý ť é á ťó ď á á ů Ť ó á š É É áó á ď ú á ů Š ť Ý Ž Ž Ý É ů É ú ď ů ď á ó á á Ž áó á Ň ť ďť ó Ť á ý áá é ú á

Více

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 13. 3. 2007. čís.

U S N E S E N Í. ze 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 13. 3. 2007. čís. Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 13. 3. 2007 čís. 86/4 141/4 Ing.

Více

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ

Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6. 18,5-200 kw. Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko 1MJ6 18,5-200 kw Katalog K 12-0101 CZ Nevýbušné trojfázové asynchronní motory nakrátko Motory s kotvou nakrátko Obsah Všeobecné údaje Struktura objednacího

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )">>9C<;D. E>?!A+""+"!A$(FB" "! A$(>%+$!@+>"?

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í #%&# ,7885-.1512. 53 /3-5/ ;<1=, )>>9C<;D. E>?!A++!A$(FB ! A$(>%+$!@+>? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D L Á V Á N Í!"#"#$!%&' ()#*+ $!&%"!& #%&#,-./0 123/2 1-.45-.6.2,7885-.1512. 53 /3-5/ 9&:# ;?"(@* "%&>"( >?$$!A$"!'+ B!>>#-1 -++"!C )">>9C?!A+""+"!A$(FB"

Více

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace

OBSAH 1 Důležité pokyny a upozornění týkající 5 Používání varné desky se bezpečnosti a životního prostředí 6 Obsluha trouby 2 Obecné informace T r o u b a C S M 6 9 3 0 0 G P r o s í m, 2 t U t e n e j p r v e t e n t o n á v o d C h e r c l i e n t, D U k u j e m e z a v ý b U r p r o d u k t u B e k o D o u f á m e, ž e s t í m t o p r o d

Více

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data.

Tlačné pružiny. Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Tlačné pružiny Všechny rozměry pružin uvedených v katalogu jsou standardizovány. Také jsou zde uvedena potřebná technická data. Každá pružina má své vlastní katalogové číslo. Při objednávce udávejte prosím

Více

MATEMATIKA příprav na srovnávací práci 9. ročník, I. pololetí

MATEMATIKA příprav na srovnávací práci 9. ročník, I. pololetí MATEMATIKA ří oáí ái očí I ololetí l e t t Káeí loeý ýů i g f j loeýýů oíl Sočet g f e t j i t t l Náoeí loeý ýů Př ; ( ( e f g Děleí loeý ýů Káeí ložeý loeý ýů Vočítej to oí řešiteloti ýočet oěř o =

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Š É Á á á é č ě ž é ž á č ž é ě á ž ě č é č č ž č á Ž ě Í ě ž áž ě ž ň á ě ž á ž č á é é ě é á ě č ž á é é ě é é ě é č ě é é é á á ž á ž é á Š é Ž ž é č é á á á á ď č á Š é á ěž á č č ě ě é č ě ě é á Ž

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ

Katalog K12-0701 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw. Katalog K 15-0308 CZ Katalog K12-0701 CZ nízkonapěťové Trojfázové nevýbušné asynchronní motory nakrátko 1MJ7 osová výška 225 až 315 18,5 až 200 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné údaje Normy a předpisy 3 Struktura objednacího

Více

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém

VIPA systém 300S vysokorychlostní řídicí systém Systém 200V Systém 100V S VIPA SPEED7 Technologií je systém 300S nejrychlejší řídicí systém na světě programovatelný se Siemens STEP7. Paměť pro program a data je integrovaná v základu SPEED7 CPU. Díky

Více

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989

Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ OBOR: DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Sbírka obrazů Galerie Klatovy / Klenová v letech 1963-1989 BAKALÁŘSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Veronika Bártová

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. Uá é í www.. U á é í w w w.., U I D : K O S 2 0 3 2 3 2 A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K:

Více

Bohuslavický zpravodaj 06-07/2003

Bohuslavický zpravodaj 06-07/2003 Bohuslavický zpravodaj 06-07/2003 6 *7,1 2 +08 - UU ) AJK J IAL? KF=J 5E?AJK A A J @ KD JA@OF AI D @E )J K JK AFHL E E LE FH L I 2 K@L JA A J BE?E F A H E DH= E?A $ LA D @E AD?AIEIF J JA @O = = F E?D AJ

Více

Ž ď ť ů ú Ž ů ď ů Í ů ů Ó ť ů Í ň ť ů ů ú ů ď ú ú ů ú Ž Ž Š ú ť ú ú ů ú ú ť ť ú ú Ó ú ů ď ů Ú ú ů ú Ú ú ú ú ů ú ú Ú Í ú ň ů ň Š ů ů ú Š ú ú Í ď ů ň Í Í Ž Í Í Í ú ň ť Í Í ú ú ů Ž ů ú Ú ÁÍ Ó ů Í ď ů ň Í

Více

OBSAH! "!! #$ % & $'( "! $ ) * +!,,!! $ #- )!,!.! $! / & " 0,!1! 2# &# : 5 ;34< 3=: < >4?3 4 A8B C DE4 4 :C F G:C:

OBSAH! !! #$ % & $'( ! $ ) * +!,,!! $ #- )!,!.! $! / &  0,!1! 2# &# : 5 ;34< 3=: < >4?3 4 A8B C DE4 4 :C F G:C: ;78524q81058q=9;0803 8j4q81507H918; =M70 98=267HjE 485881808 62;844E7H '#$! '#$! '$# '$# ;7852= ;7852= OBSAH!#! '$)% #%'$$$ $!$ '$)%##! $! '$)%%'$%$)" ) $% ##")% %$#)$ $'$ #$% '#$! 7884671

Více

300S. vysokorychlostní řídicí systém

300S. vysokorychlostní řídicí systém vysokorychlostní řídicí systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept rozšiřitelný řídicí systém. tralizované automatizační aplikace ve výrobním a procesním průmyslu sahající až k nejvyšším rozsahům

Více

vysledkovy servis mini KKC Dívčí Basketbalový Klub Kožlany - Kralovice člen projektu DBaK

vysledkovy servis mini KKC Dívčí Basketbalový Klub Kožlany - Kralovice člen projektu DBaK ysldy ss 13 m C žly 6-8 9 2013 Díčí stblý lub žly - l čl pjtu D MINI RA - OŽ CU 2013 http://bstzlyz Hí zps át 17:00 1 RA D s š Šámá - Slář 43 : 16 18:00 2 OŽ Th s s Jdl - Stdá 23 : 39 19:00 3 RA Čsá íp

Více

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Zkušební laboratoř Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Zkušební laboratoř Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja Pracoviště zkušební laboratoře: 1 EZÚ, s.p. 2 PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o. Ke Kablu 278, 102 09 Praha 15 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

Ť ď Í Í ó ř á ů ř á ť ř á á á ů ě ř ý Á ř ř ř ě é ř é ě á ý á á á ý á ř ě á ě š ě ý š ě ř ř ě ý ť á ú ú ž ů ýů ě ó é š ě é é šř ř ě ě ý é š šř á á ě á š ě ž á á šř š ě é é ř áž é é ě ě á á á é ř ý š é

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

>H, FH FKIJIA AF A KIJH IJ Iπ A 2H # I JOI K IJA L 8 A?D J HO I KIJA IJELAL?D??D = JLHJE L JK FH IJELπ K EL =FH F

>H, FH FKIJIA AF A KIJH IJ Iπ A 2H # I JOI K IJA L 8 A?D J HO I KIJA IJELAL?D??D = JLHJE L JK FH IJELπ K EL =FH F 5JH BBE JHIFAL EE @K IJ E! 9AH AH4=DA,+& 4 F @ A+3, = F A E E?D=, 7 I =?D= (L O? 8J J @ KIA>K@A AF @H > E => L=JF I L EBE JHOI > KIJH= AF A K IJH IJ =@ EFH FKIJ EIA AF A KIJH IJ L AJ @?DFH FKIJ +=KAH L=

Více

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ

Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM. 0,25-37 kw. Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory AOM 0,25-37 kw Katalog K 13-0102 CZ Nevýbušné trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory Motory s kotvou nakrátko Obsah Technické informace Struèný

Více

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ

Motory nové generace. 0,04-18,5 kw. Katalog K 02.1-0008 CZ Motory nové generace 0,04-18,5 kw Katalog K 02.1-0008 CZ Nová øada asynchronních elektromotorù 1LA7 Od roku 1996 zaèala inovace výrobkù firmy Siemens Elektromotory s.r.o., závodù Mohelnice a Frenštát pod

Více

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory

Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory s kotvou nakrátko (řady ARN,1AN3, 1AN4) Čtvrté aktualizované vydání PA0904-373-376 BB Asynchronní vysokonapěťové a nízkonapěťové motory velkých výkonů

Více

ń ď ł đ Á Đ ł đ ł Í ľ ľäę ř č ě ř č ů č Š ř č Í č č ě řĺ ĺ Č č ř ř ů č ř ě č úč Č č ř ů ž ĺ Č Úč č ř ř Č č ě Ż č Í ĺ Ć Č É ě ř ř č ě ĺ ĺ ř ť č ů Č ř Ž ř ĺ ě ř Í ě Šĺ č ĺ ř ĺ ř ĺ ř Ž ř ř Úč ř Š Ú ů č ě

Více

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H)

STAHLGRUBER TIP. Popis Aplikace OE číslo. Citroën C4 (LC), C4 kupé (LA), Peugeot 307 (3A/C), 307 Break (3E), 307 SW (3H) 11/2014 STAHLGRUBER TIP Nabídka je platná od 1. 11. 2014 do 30. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob! www.autobenex.cz www.autocora.cz www.stahlgruber.cz PRUŽINY PODVOZKŮ cena KYBRH1711 10467754 Škoda (6Y2,

Více

á ý é ó ý é ř č š š š ů ě ř ř á ý ý řá é á řá ě ý Ž ž ý ž á ř é é ě é ř š é á ě é á ž ý á é ř ž é ř ě é é á č ě é á é á á á á á á é ěž Áá Ž ě é á é ž áš ě šť ý á ě č ě č áí ý á é é řš ú ř é ý á ž Ž á č

Více

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw

Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky kw Trojfázové nízkonapì ové asynchronní motory energeticky úsporné 1LG4, 1LG6 osové výšky 180-315 11-250 kw P15-0202 CZ Energeticky úsporné motory: zaènìme výpoèty Ten, kdo si v souèasné dobì chce poøídit

Více

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET

Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET Návod na použití Posilovací vž ATHLET/ Návod na použitie Posilovacia veža ATHLET!"# "$%&'()*+",&("-!"#!""( ".&&/+ "0 "() 421 32 626704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk 1 !" #" # " $ % "!# & #"

Více

Í ó ů ě á á Ž ě á Ž ý ě ě Ž á ří ý á ž ž ř č áť í í á í ě ě ě ý á ž ě í č á í í š ě ť ě í á ě á ě Ž ž á á ý á á áť ě é ž ť á ěř š á ě í ř ž á á Ž ě í Ť ý Ž ě ě ř ž á í ě á í í í á š ě ř í č ť í Ž á ě ť

Více

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne

Mgr. Zuzana Adamson-Krupičková Docteur de la Sorbonne M. Z A-Ká D S C: D. Z A-Ká, 2014 P: D. Z A 48. G L: N Ká ISBN 978-80-905352-3-7 A. N w w P, x q w. A á Sě Pí á é A x í M K: K, B, V á L A Txé M K: K, B, V - èq. P áí í. J.-P. M. N é M K, K. é ůé íě áí.

Více

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS

M/146000, M/146100, M/146200 LINTRA PLUS M/46000, M/4600, M/4600 LINTRA PLUS Bezpístnicové válce Dvojčinné, magnetický a nemagnetický píst - Ø 6 až 80 mm Nové odlehčené provedení výlisku s univerzálními montážními drážkami Osvědčený a patentovaný

Více

Č ř č á ě é č á áí é ď á ě ů ř á ť č é áí é č á ř ě ž á ů áí ř ř č é á é Í ů áí ř š ů č é á é á á ě ř řč ř á á ě ř á ě é ě ú Íé Č á Í á č é ě š á é č á á š ř ě á ě á Í ě Í ř á á ř č é áí é á é žá š ň á

Více

ąř ľ ľ Íľ äĺľ Í Č ĺ ľ ĺ ě ľ ľ ř ľ ž ř ý ľ ĺ ľ ľ ľ ä ľľ Íľ Ä ľ Č ľ ĺ ĺ ľ ľ ĺ ě ř ľ ľ Č Č Ž é ľš š ě ľ ě é ř ľ ý Č Č ľ ř é ě ý ž Ž é ľ ľ š ůľ ě Ž é ř ľ ě ľ é Á Í Á ľí Ž ř ě ĺ ý é ě Ž ž ě ř é ž ĺ ř ý ľ ř

Více

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw

Katalog K05-0304 CZ. nízkonapěťové. Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Katalog K05-0304 CZ nízkonapěťové Trojfázové asynchronní motory nakrátko 1LA9 osová výška 56 až 160 výkon 0,14 až 24,5 kw Asynchronní motory nakrátko Popis Trojfázové asynchronní motory jsou určeny k pohonu

Více

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř

á ó ší ř ě á ě ě á í í í é ří ž Í á ě Í š í í í ó í ě é í í é ř Í é í ť í ří š ě á éž ž á ž á áá á í í č ě ř č é ď Ú á é ě ě É á š ě í Ž á í íč Í É ř ě í Íč í é íž ě Č é á ť ž ší ť ř č í á í ž ř ě é ř ž á í ů é ř ě á č é é ě ř Íž á š ěí Í ší Í š Ě ří é é ž í č ý ů á í ě é ř í č ě š Ž ží á í í é í ě š č í í í í á í é é á Í ó í ž ě á íš é é č éé ť á ó

Více

Ý ÚŘ Ý é ÁÁ Í ý ý ú é ý ď é ý Í é Č Č ů é é Š š š é é é é š ý š é Í ý Í é ď Ž é š é š é Ž é é ý é é š ý é ýš š ý š ú ň ú ý š Ž ý ý š Ž ú ý ý š š ý é š ý ý ýš ýš ýš ý ď ú ú ó é ť é Ž é é ý Í é ú é š é ů

Více

Ě Ý ÚŘ ĚŽ č ý ž ř Č ř Ž č úř úř ú ó Ž č ř č š é š č é é Č š č ý úř ý ž ř ř š ý č úř č š ř ů ř š ý č úř č ř é š ř ů ž č é é š š Č Ž ř é š ž č č č ů š š ž ý š ř ž č é č Ž š Ť ú č š é ď ň Í é ú š ů é š ř

Více

veškeré ceny jsou uvedeny v Kè bez DPH kompletní ceník na

veškeré ceny jsou uvedeny v Kè bez DPH kompletní ceník na veškeré ceny jsou uvedeny v Kè bez DPH kompletní ceník na KOUPELNOVÉ DOPLŇKY 112 113 gealuna_1000 Mýdlenka A10110 CR 03 13x15 h.6 cm 1 148 Pohárek A1010A CR 03 8x13 h.11 cm 1 148 Dávkovač tekutého mýdla

Více

Á Á źĺ ď Ę ý ý ř ĺ ů ę ž ý ę ý ý Ž ů ď ľ ý ý ř ý ů ž č ĺ Í ľ č č ĺ š ý ĺ Í ĺ ĺ ž ůč ú ěš ý ľ ů ź ě ľ ľ š ě ęľ ň ýľ ř č ľĺ ě ř ľ ľ ý ž ů ĺ ý ě ů ĺ Č řč ř ú Ĺ ě ě ľ ý ĺ ě ň ľ č ý ý ěľ Í ĺ ý ý ľ ř ý č ř šę

Více

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ

ř ě ú ě Ž Č ř ě ř ř ě ż ę ľ ľ ž đ ř Ę š ź ř ě ě ě ř ž ž ě ě ř ř ř ň ř Č ž ľ ĺ ĺ š š ě ľ Ę ľ ĺĺš ĺ ř ě ľ ř ľ ě ú ě ž š ě ř ě Ę ř ě ě ě Ę ź ě ľ ř ž ĺč ř ě Ę ě ś ě Ę ě Ż ě ź ě š ř š ě Ę š ě ž ľ Ę ř ž Č ĺč Ż ř ě Ę ě úě ř ě ě ě š ř ě ž ě ř ě ř ř ř ĺ ě ě š ě ěľ ľ ř ě ě ú ž ú ě ú ě ř

Více

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Situace osob pečující o děti do 10 let v ČR a Německu Zpracovala: Zdeňka Havrlíková Channel Crossings 0 Ú v o d Z á k l a d niín f o r m a c eo p rp z k u m u... 2 M e z

Více

š á č á č á í ů ž í í ě ě ě ý í í á ů á á í ů ž í í ě í ě ší ů č íú á á í á í á í á í á éž í é í í š á í ý í í é ů íž í í ý úč ů í í ý í ž é ží á íě š ě í á ý ž š á í í ě ů é á á í í á š ý á é ě á č á

Více

Í Ý ž á Ý š ě ž ž ě ě č ě ě š Í č č ň ž Í č á Ť ě ž á Ť Í á Ž á á ú ž á š ě á Ó Ť š Ť š č á á á š á š á á ě č ě ě á č ž Ž š á ě ť š ě č Í š á ž Ť ž č ž š š Í č ě č č š ž š Í č š ě ě ž áš ž á ě ě Í Ť š

Více

ň ú Ě É Ř ď ú ú ú ú Č Č Č Č ú ú ú ú Ú ú ú Ú ú ú Ú ú ú ň ú ú ú Ť ú ň ú ť ú ť ú ú ú ť ú ň ú ú Ú Č ú ť ú ú Ď ú ú Ú ú ú ú Ý ú ň ť Ř ť Ř ť ť Ř ť ť ť ť Ý Ž ť ť ť ť ň ť Ř ť É ť ť ňů Ý ť Č ú ť ť Ů ť ť ú Ý ť ť

Více

d l e d l e p Ó n è u p Ó n è u t S t S

d l e d l e p Ó n è u p Ó n è u t S t S i Ob i M 100 SÓ O, Siì È j. ( ij ù, b b. ) O b Á,, b, j b iji. V xé Èi é. $ Siì È Ré Qi A.! b xù, Á iè ii. # Siì.. Siì. M Èij 1 È 9. Siì j j ii, i. Siì, -i i. + Siì j é. Siì Ói, iì ì, -i i Ói. ] S b. SÈ

Více

%" &''( )*+,#,#- ",. /#0

% &''( )*+,#,#- ,. /#0 !"#$# %" &''( )*+,#,#- ",. /#0,1/ *#",#-2 " !"#$#2 #&(2 (0 3-#*, 4 5##6 & 7 2 /"*9:,-#;7

Více

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne

USNESENÍ RADY PARDUBICKÉHO KRAJE R/1279/ jednání konané dne R/1279/10 Informace hejtmana a radních o činnosti 1. b ere na vědomí přednesené informace hejtmana a radních o činnosti od posledního jednání rady v. r. R/1280/10 Hospodaření Pardubického kraje v 1. pololetí

Více

Ą š ě íš ĺ ěř í ŕ ř ř č č ý í č ý í č ř ý ě í ě ší ř ů í Č čĺ í ě í í říč í Úč í í Č ří ě ř ří í ů í í čí Č Đ Ć í ří ý í Ž í í č í č čí Úč Ú ĺ ľĺ ě ĺ ří í ř ř í ří í š ě í ý Š ĺ í ř č Š ĺ ěř ĺ řĺ í ř ř

Více

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka

Typ vozidla. Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Poř.č. Vlastník a držitel IČ Tovární značka Typ vozidla 3307 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478 ŠKODA Yeti 2.0TDI CR DPF Active 4x4 3308 Česká republika - Ministerstvo zemědělství 00020478

Více

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ

nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K13-0309 CZ Katalog K13-0309 CZ nízkonapěťové Nevýbušné trojfázové asynchronní motory s rotorem nakrátko AOM, AVM, AKM osová výška 71 až 200 0,25 až 37 kw Katalog K 15-0308 CZ Obsah Všeobecné ůdaje Stručný popis konstrukce

Více

1 Ú v o d...10. 2 M o b iliz a c e...15. 3 H o rn í k o n č e tin a...17. 3.1 IP k lo u b y... 18. 3.1.1 D orzopalm ární p o s u n...

1 Ú v o d...10. 2 M o b iliz a c e...15. 3 H o rn í k o n č e tin a...17. 3.1 IP k lo u b y... 18. 3.1.1 D orzopalm ární p o s u n... Obsah 1 Ú v o d...10 2 M o b iliz a c e...15 3 H o rn í k o n č e tin a...17 3.1 IP k lo u b y... 18 3.1.1 D orzopalm ární p o s u n...18 3.1.2 Laterolaterální p o s u n... 19 3.1.3 R o ta ce...20 3.1.4

Více

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část)

Křenovice horní nádraží - Brno - Blansko - - Skalice nad Svitavou - Březová nad Svitavou (I. část) S2+R2 Integrovaný dopravní systém ihomoravského kraje Informace a podněty: 5 4317 4317, www.idsjmk.cz Platí od 14.12.2014 do 12.12.2015 40 Brno 75 Brno zastávka 167 Vyškov 234 Boskovice město 258 Obora

Více