Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny"

Transkript

1 Léčba jaterního selhání méně obvyklé příčiny Petrášková Hana Humlová Renata Brůha Radan IV.interní klinika VFN Praha

2 Nynější onemocnění 23-letá obézní pacientka (BMI 60) s nově dg. jaterní cirhózou nejasné etiologie těžká jaterní dysfunkce - Child Pugh C (12 bodů), oligurie koagulopatie charakteru chronické DIC v prosinci 2009 přeložena ze spádové oblastní nemocnice na JIP IV.IK VFN 3 měsíce postupně se zhoršující námahová dušnost, současný přírůstek hmotnosti + 70 kg/rok (+ 20 kg/měsíc), otoky dolních končetin, únava, nechutenství

3 Anamnéza OA: st.p. infekční mononukleoze 2004, opakované bronchitídy, jinak se s ničím neléčila RA: oba rodiče a bratr zdrávi Abusus: neguje AA: penicilin (exantem); seno FA: negativní GA: bez pozoruhodností PA,SA: prodavačka, svobodná, bydlí s rodiči

4 Osobní anamnéza - upřesnění v r hospitalizace na infekčním oddělení pro febrilie a bolesti hlavy zjištěny zvýšené jaterní testy, jaterní steatóza hraniční hodnota IgM proti CMV pro bolesti hlavy lumbální punkce uzavřeno jako CMV infekce s alterací jaterních testů a serosní meningitidou v r přetrvávala alterace jaterních testů (ALT 2,4, AST 1,72, GMT 4,6, ALP 2,25 mmol/l) doporučena jaterní a redukční dieta, hepatoprotektiva

5 Výsledky při přijetí CT břicha- jaterní cirhóza, splenomegalie, ascites infekční hepatitidy negativní krevní obraz: HB: 104 g/l, MCV: 110 fl; Plt: 131 x10na9/l koagulační vyšetření: INR: 2,1; APTT: 64,5 s; Trombinový čas: 32,3 s; Fibrinogen koagul.: 0,62 g/l Antitrombin III: 19,00 %; D-dimery: 1777 dusíkové metabolity: Urea: 3,5 mmol/l, Kreat.: 83,0 umol/l jaterní testy: Bilirubin: 111,0 umol/l, Bili př.: 68,6 umol/l, ALT: 1,37 ukat/l, AST: 2,18 ukat/l, GGT: 4,21 ukat/l, ALP: 2,04 ukat/l, cholinesteráza: 43 ukat/l Albumin: 28,9 g/l, CB: 64,2 g/l, Prealb.: 0,080 g/l CRP: 25,9 mg/l Amoniak: 44 (v normě)

6 Screeningová vyšetření onkomarkery: AFP: 47,0, Ca 125: 1613,6, autoimunitní hepatologický soubor: AMA, anti LKM, anti-lc1, anti-sla. vše negativní virové hepatitidy negativní EBV i CMV IgM negativní Fe: 25,6 mmol/l (v normě) ceruloplasmin: 0,28 g/l (norma 0,2-0,6 g/l) odpad Cu v moči : 4,5 mmol/l (zvýšený, norm. do 1,5 mmol/l)

7 Doplněná rodinná anamnéza sestřenice matky je dlouhodobě sledována pro jaterní onemocnění - Wilsonovu chorobu

8 Potvrzení diagnózy transjugulání jaterní biopsie - těžká chronická hepatopatie ve stadiu pokročilé fibrózy až cirhózy - morfologické změny podporující uvažovanou Wilsonovu chorobu - měď v sušině 625 ug/1g sušiny jaterní tkáně genetické vyšetření: pacientka je homozygotní pro prevalentní mutaci Wilsonovy choroby His1069Glu definitivní potvrzení dg.

9 Další vyšetření katetrizace jaterních žil: klinicky významná portální hypertenze (HVPG 26 mm Hg) gastroskopie: jícnové varixy, portální gastropatie neurologické vyšetření: normální nález oční vyšetření: nebyl nalezen K-F prstenec

10 Terapeutické možnosti Jaterní selhání, respirační insuficience, oligurie eventuelní možnost léčby jaterní transplantací kontraindikována pro monstrosní obesitu (při výšce 162 cm váha 176 kg, tj. BMI přes 60, i při odečtu 30 kg předpokládaného podílu retinovaných tekutin bylo BMI kolem 50).

11 Terapeutické možnosti terapie penicilaminem (Metalcaptase), - ukončena pro dřeňový útmlum a toxoalergický exantem ( v anamn. alergie na PNC) léčba zinkem indikována k terapii trientinem (trietylentetramin, chelát, léčivo na zvláštní dovoz, podléhá schválení revizním lékařem) klasická symptomatická léčba jaterního selhání opakovaně punkce doplňujícího se ascitu, léčba SBP pro refrakterní ascites a oligurii léčba terlipresinem, albuminem

12 Nutriční podpora cíl: minimalizace katabolismu proteinů, zároveň redukce tukové tkáně od prvního dne hospitalizace zavedena parenterální výživa cestou nejprve CŽK, po stabilizaci stavu cestou PICC (centrální žilní katetr zavedený cestou periferní žíly) parenterální výživa individuální vaky all in one s vysokým zastoupením VLI aminokyselin, omega-3 lipidy stopové prvky nebyly parenterálně substituovány (zátěž Cu)

13 PICC

14

15 Stabilizace jaterních funkcí potlačení ascitu, regrese anasarky (negativní kumulativní bilance tekutin litrů) postupné zlepšování syntetických funkcí jater (při propuštění Child Pugh B 9 bodů, koagulační parametry stabilizovány na INR 2,0. při propuštění domů v lednu 2010 váha133 kg, albumin 35,0 g/l, celková bílkovina 63,2 g/l.

16 Ambulantní sledování nutriční ambulance cíl:redukce tělesné hmotnosti na hodnoty přijatelné pro eventuelní jaterní transplantaci dieta při jaterních onemocněních s omezením při Wilsonově chorobě s dostatkem bílkovin redukční (edukace nutriční terapeutkou, individuální jídelníček, doporučený příjem 1500 Kcal/den, 100g bílkovin /den) pozvolná redukce tělesné hmotnosti (0,5-1 kg/měsíc) aktuální váha (02/2011) 115kg, BMI 43,8.

17 Ambulantní sledování hepatologická poradna došlo k částečné reparaci jaterního parenchymu dále onemocnění stabilizované, ascites potlačen, zlepšují se parametry proteosyntézy poslední ambulantní kontrola počátkem února 2011: normální hodnota bilirubinu, albumin 36,0 g/l, INR 1,27 pacientka je bez subjektivních obtíží.

18 Závěr pozdní diagnóza trvalé následky složitá metabolická péče - morbidní obezita s proteinovou malnutricí výrazně komplikující a limitující terapii až na obezitu pacientka splňovala transplantační kritéria a při normální tělesné konstituci by nejspíše byla odtransplantována

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE

KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE KAZUISTIKY Z GASTROENTEROLOGIE VI. roãník rok 2000 KAZUISTIKY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ Doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. a kolektiv Gastroenterologické centrum VFN IV. interní klinika VFN a 1. LF UK,

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře LABORATORNÍ METODY Část

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Šumperk a.s. Nerudova 640/41, 787 52 Šumperk LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Funkce Podpis Datum Vypracoval Ing. Luděk Šprongl vedoucí LK 27. 4. 2015 Schválil MUDr. Radan předseda 29. 4. 2015 Volnohradský

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Zkušenosti s fekální transplantací u klostridiové kolitidy v naší nemocnici N E M O C N I C E S T R A K O N I C E

Zkušenosti s fekální transplantací u klostridiové kolitidy v naší nemocnici N E M O C N I C E S T R A K O N I C E Zkušenosti s fekální transplantací u klostridiové kolitidy v naší nemocnici E V A Š I M E Č K O V Á, I V O H O R N Ý N E M O C N I C E S T R A K O N I C E Osnova Clostridium difficile- původce střevních

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Laboratoř: laboratoř klinické biochemie Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita:

Více

C Manuál pro odběry primárních vzorků

C Manuál pro odběry primárních vzorků C Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny všechny specifické pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace

Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace Biochemické a hematologické metody a jejich interpretace OBSAH Str. ABR 1 Albumin 15 ALP 17 ALT 18 Amniová tekutina na fosfolipidy 19 Amoniak 20 AMS 22 Anorganický fosfor (ip) 24 AT III 26 Apolipoprotein

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá

sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Sborník abstrakt sesterská sekce Hradec Králové Univerzita Hradec Králové 11. 12. dubna 2014 celostátní konferenci pořádá Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP Plicní klinika LF UK a FN

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ

BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ Sborník abstrakt BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ 25. 9. 2014 Jihočeská univerzita České Budějovice BUDĚJOVICE KAZUISTICKÉ České Budějovice 25. 9. 2014 Sborník přednášek ISBN: 978-80-905041-6-5 Vydavatel: Nemocnice

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů

Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Dispenzární skupiny a pravidla dispenzarizace hematologických pacientů Doporučení pro klinickou praxi v zařízeních AGEL Onkologické centrum J.G. Mendela Centrum pro trombózu a hemostázu Nový Jičín J.Gumulec,

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Řešení akutních stavů na porodním sále Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. František Liška Vypracovala:

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR

Doporučení pro diagnostiku a léčbu plicní arteriální hypertenze v ČR DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup u

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana č. 1 z 62 Tento dokument je platnou verzí Laboratorní příručky Laboratoře klinické biochemie a hematologie Městské nemocnice v Odrách, p. o. Po vytištění má pouze informativní charakter. Zpracovala

Více

Kasuistika ze soudně lékařské praxe

Kasuistika ze soudně lékařské praxe Kasuistika ze soudně lékařské praxe MUDr. Pavel Brejník Praktický lékař pro dospělé, Kladno Tato kasuistika se zabývá náhlým úmrtím do té doby zdravého 47 letého pacienta. Proti praktickému lékaři /dále

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu k zdravotním postižením podle Mezinárodní klasifikace nemocí

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více