Zpráva o hospodaření Bytového družstva Rotavská, družstvo za rok 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o hospodaření Bytového družstva Rotavská, družstvo za rok 2016"

Transkript

1 Zpráva o hospodaření Bytového družstva Rotavská, družstvo za rok 2016 Bytové družstvo Rotavská, družstvo se sídlem Praha, Jaroslava Foglara 1332, PSČ IČO Bytové družstvo je zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 5031 Zpráva o správní činnosti V průběhu roku 2016 prováděla obchodní společnost KORBEL facility s.r.o. správu majetku pro Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jako bytové družstvo Rotavská nebo bytové družstvo ) na základě příkazní smlouvy uzavřené dne Naše činnost pro bytové družstvo je zaměřena na komplexní vedení účetnictví a ekonomické agendy, evidence plateb nájmu a vymáhání pohledávek, technickou správu majetku, tedy zabezpečení oprav, průběžné údržby a úklidu jednotlivých bytových domů a pozemků ve vlastnictví bytového družstva. Součástí správy je intenzivní komunikace a spolupráce s vedením bytového družstva a jednotlivými členy družstva, dle jejich potřeb. Samozřejmostí je v rámci výkonu naší správy účast při pravidelných jednáních představenstva, účast při řešení mimořádných i jiných situací, které v průběhu roku logicky nastávají. Nedílnou součástí naší práce je taktéž komunikace se spoluvlastníkem nemovitých věcí ve vlastnictví BD Rotavská, tj. s městskou částí Praha 13. Se zástupci Úřadu MČ Praha 13 jsou řešeny nejenom souhlasná stanoviska související s převodem družstevního podílu. Řeší se také koordinace a realizace činností, které se bezprostředně týkají bytového družstva Rotavská. Ve spolupráci s městskou částí Praha 13 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. tak byly například opraveny chodníky v ul. Tlumačovská, byla řešena problematika záměru vybudování biotopu (přírodního koupaliště), v sousedství bytového družstva apod. V roce 2016 jsme se soustředili na to, aby pohledávky bytového družstva byly snížené na co možná minimální úrovni. Z tohoto důvodu se celkové pohledávky pohybovaly v průběhu roku 2016 ve výši 50 tis. Kč, což představuje zhruba 190,-- Kč na každého družstevníka. Je nutné dodat, že výši pohledávek průběžně monitoruje také poskytovatel úvěru Česká spořitelna, a.s., která riziko schopnosti splácení zahrnuje do výše úrokové sazby. Z tohoto důvodu má bytové družstvo Rotavská sazbu ve výši 1,06%, druhý úvěr má úrokovou sazbu ve výši 1,16%, což je velmi nízká úroková sazba v porovnání s jinými obdobnými subjekty. Nicméně naší ambicí je, aby pohledávky byly pokud možno ještě nižší, a z tohoto důvodu vedeme s jednotlivými družstevníky, kteří dluží, osobní jednání.

2 Vyúčtování služeb za zúčtovací období roku 2016 se nám podařilo distribuovat v průběhu měsíce března roku Vzhledem k tomu, že jsme nezaznamenali ani jednu námitku (reklamaci), budou veškeré přeplatky vypláceny dříve, tedy v termínu od 15. května do 16. května V oblasti údržby nemovitostí jsme zajišťovali provádění revizí vyhrazených technických zařízení, které vyplývají z příslušných právních předpisů a norem. Na začátku roku 2016 byla provedena kontrola kotlů a rozvodů tepelné energie, tedy tzv. měření účinnosti kotlů v jednotlivých kotelnách a zpracování průkazů energetické náročnosti budov (tzv. PENB). Na jaře roku 2016 proběhla kontrola dětského hřiště, dále pak proběhla preventivní požární prohlídka společných prostor, požárního vodovodu, požárních uzávěrů, hasicích přístrojů, autonomních detekčních hlásičů, požárních ucpávek a kontrola nouzového osvětlení. V listopadu roku 2016 proběhla revize kotelen, tedy tlakových nádob, plynového zařízení a spalinových cest. V průběhu roku 2016 prováděl pan Kašpar v rámci své činnosti průběžnou údržbu společných prostor v jednotlivých bytových domech dle aktuální potřeby. Pan Pilný prováděl běžnou údržbu zeleně (úklid areálu, údržba zeleně, seč trávníků, úklid sněhu, apod.) dle uzavřené smlouvy o dílo. V druhé polovině roku 2016 proběhla celková výměna technologie kotelen v Rotavské č.o. 15 a č.o. 13 a v kotelně Jaroslava Foglara č.o. 1 a č.o. 4. Technologie nových kotlů je však odlišná od původně instalovaných. Nové úsporné kondenzační kotle (instalované dle nařízení EU) jsou bohužel hlučnější, než ty původní. Z tohoto důvodu byl vypracován znalecký posudek ke snížení hlučnosti v bytech, které bezprostředně sousedí s kotelnami. Ve všech kotelnách bude tedy nutné instalovat zvukovou izolaci, která, jak se nyní prokázalo, od výstavby bytových domů nebyla realizovaná. Termín instalace zvukových izolací je naplánován na léto roku Na jaře roku 2017 jsme zveřejnili na nástěnkách v jednotlivých bytových domech informaci s žádostí o nahlášení závad oken. K nám bylo nahlášeno celkem 60 závad, které budou individuálně řešeny ve druhé polovině roku V nejbližším období doporučujeme provést dokončení výměnu kotlů na dodávku tepla pro ÚT a ohřev TV. Ve střednědobém plánu doporučujeme řešit opravou či výměnou nedobrý stav hydroizolací a podlahových krytin v 1. PP (garážích) a stav hlavních vchodových dveří. V dlouhodobém plánu je nutné řešit stav fasád a výměnu oken.

3 Informace o finančním hospodaření BD Rotavská Finanční prostředky Stav finančních prostředků k Prostředek Bankovní účet - Česká spořitelna, a.s. Bankovní účet vkladový - Česká spořitelna, a.s. Bankovní účet vkladový - Česká spořitelna, a.s. Celkem finanční prostředky k ,43 Kč ,14 Kč ,00 Kč ,57 Kč Stav úvěrového účtu k Bankovní úvěr - Česká spořitelna, a.s. Bankovní úvěr - Česká spořitelna, a.s. Celkem úvěr k ,93 Kč ,57 Kč ,50 Kč Přehled čerpání dlouhodobých záloh (fond oprav) k Dlouhodobé zálohy Dlouhodobé zálohy - počáteční stav k Dlouhodobé zálohy - tvorba za rok 2016 Dlouhodobé zálohy - mimořádná tvorba za rok 2016* Dlouhodobé zálohy - čerpání dle usnesení za rok 2016 Dlouhodobé zálohy - konečný stav k ,02 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,28 Kč ,74 Kč Dlouhodobé zálohy - tvorba Dlouhodobé zálohy - konečný stav k Dlouhodobé zálohy - tvorba za rok 2017 Dlouhodobé zálohy - použitelné prostředky ,74 Kč ,00 Kč ,74 Kč * Mimořádná tvorba dlouhodobé zálohy za rok 2016 ve výši 300 tis. Kč souvisí s ukončením soudního sporu s obchodní společností DOMA a.s. Dohodou o mimosoudním vypořádání byla převedena ve prospěch Bytového družstva Rotavská částka ve výši 300 tis. Kč plus polovinu nákladů za vedený soudní spor.

4 Informace o plnění plánu oprav a investic BD Rotavská za rok 2016 Oprava a investice Plán Skutečnost Výměna kotlů, zásobníků TUV, rozvodů ÚT a TUV v kotelně Kč ,68 Kč Oprava střešních krytin - výplata pozastávek 0,- Kč ,00 Kč Energetické štítky budov (plán z roku 2015) 0,- Kč ,00 Kč Led osvětlení chodeb a garáží - realizace 2016 a Kč ,00 Kč Tenisový stůl (realizováno v roce 2017) Kč 0,- Kč Sušáky prádla Kč ,00 Kč Lavičky se stolem 2x (realizováno v roce 2017) Kč 0,- Kč Stojan na kola 2x (realizováno v roce 2017) Kč 0,- Kč Rezerva Kč ,00 Kč CELKEM Kč ,68 Kč Oprava a údržba Plán Skutečnost Oprava balkonů Kč 0,- Kč Oprava oken z roku 2013 dohoda o narovnání p. Bartko 0,- Kč ,00 Kč Oprava parapetů a zábradlí Kč 3 496,00 Kč Údržba dětského hřiště Kč 4 687,00 Kč Údržba retenční nádrže(proběhlo pouze vylovení řas) Kč 0,- Kč Oprava fasád Kč 0,- Kč Údržba zámkové dlažby Kč 0,- Kč Malování chodeb (realizováno v roce 2017) Kč 0,- Kč Oprava nátěrů garáží (realizováno v roce 2017) Kč 0,- Kč Údržba čerpadel a jímek Kč ,60 Kč Rezerva Kč 0,- Kč CELKEM Kč ,60 Kč Revize Plán Skutečnost Revize kotelen a příslušenství Kč ,00 Kč Kontrola účinnosti kotlů (plán z roku 2015) 0,- Kč ,00 Kč Revize BOZP a PO Kč ,00 Kč Revize dětského hřiště Kč 8 280,00 Kč Rezerva Kč 0,- Kč CELKEM Kč ,00 Kč CELKEM plán vs. skutečnost Plán Skutečnost CELKEM Kč Kč

5 Čerpání služeb za rok 2016 Přehled čerpání krátkodobých záloh na služby spojené s užíváním bytu po zaokrouhlení Dlouhodobé zálohy Zálohy Náklady Rozdíl Úklid ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Úklid parking ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Pevný domovní odpad ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Společná elektřina ,00 Kč ,93 Kč ,07 Kč Společná elektřina garáž ,00 Kč ,45 Kč ,55 Kč STA ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Teplo ,00 Kč ,07 Kč ,93 Kč TUV ,00 Kč ,92 Kč ,08 Kč Vodné, stočné ,00 Kč ,14 Kč ,86 Kč Správa ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč ,51 Kč ,49 Kč Pozn. Mínusové hodnoty ve sloupci pod názvem Rozdíl je přeplatek Přehled použití výnosů ze zálohové položky nájem, správa a ostatních výnosů Přehled použití výnosů ze zálohové položky nájem Výnosy Použití Náklady Předepsané nájemné družstevních bytů ,00 Kč Spotřeba materiálu ,00 Kč vráceno družstevníkům ve vyúčtování za rok ,44 Kč Pojištění domu ,00 Kč Údržba venkovních prostor ,00 Kč Opravy a udržování 1. část ,88 Kč Odečty měřidel ,95 Kč Domovník ,00 Kč Daň z nemovitosti ,00 Kč Odpis pohledávky ,00 Kč Úroky ,81 Kč Právní úkony ,60 Kč Ostatní finanční náklady ,32 Kč Členství v SČMBD ,00 Kč náklady na energie BD ,00 Kč Celkem výnosy ,56 Kč Celkem náklady ,56 Kč

6 Přehled použití ostatních výnosů Výnosy Použití Náklady Úroky ,46 Kč Odměny členům orgánů obch. korporací vč. pojištění ,00 Kč Provozní výnosy - pojistné plnění ,00 Kč Opravy a udržování 2. část 2 261,42 Kč Ostatní provozní výnosy ,64 Kč Opravy a udržování po poj.událostí 5 800,00 Kč Nájemné nedružstevní byty ,00 Kč Repre fond 948,00 Kč Ostatní pokuty a úroky z prodlení 4 732,00 Kč Ostatní služby 9 336,00 Kč Poštovné ,95 Kč Ostatní provozní náklady 399,73 Kč Pojištění odpovědnosti členů orgánů BD ,00 Kč Daň z příjmů z běžné činnosti - splatná ,00 Kč Odpis pohledávky - Kč Celkem výnosy ,10 Kč Celkem náklady ,10 Kč Veškeré plánované opravy a investice byly hrazeny z dlouhodobých záloh v celkové výši ,28 Kč. Ostatní opravy a náklady za služby byly hrazeny z ostatních výnosů a ze zálohové položky nájem a správa. Rozdíl ve výši ,44 Kč (přeplatek) byl zahrnut do vyúčtování služeb za rok 2016 jednotlivým družstevníkům. Daň z příjmu z příjmu právnických osob za rok 2016 byla ve výši ,-- Kč. V Praze dne Rostislav Korbel