P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise"

Transkript

1 P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: , IČ: , zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr vložka 2765, která se bude konat na adrese: Komunitní centrum sv. Prokopa V Hůrkách 1292/8 (Sluneční náměstí), Praha 13, v pondělí 11. května 2015 od hod. 1. Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele 2. Zpráva kontrolní komise 3. Schválení účetní závěrky za rok 2014 a rozhodnutí o vypořádání ročního hospodářského výsledku za rok rozdělení zisku 4. Rozhodnutí o uložení volných finančních prostředků družstva na vkladové produkty 5. Schválení půjčky na renovaci koupelny v bytě č. 9 v domě Suchý vršek Schválení přiřazení části chodby k bytu č. 17 v domě Informace o průběhu již schválených investic a schválení plánovaných investic na rok 2015 a další období 8. Informace o transformaci na SVJ a schválení výdajů na přípravu koncepce transformace 9. Informace o postupu realizace plynové kotelny 10. Volba představenstva a kontrolní komise 11. Usnesení a závěr Místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, které nejsou přiloženy k pozvánce: na úředních hodinách správce družstva vždy ve středu od 18 do 19 hodin.

2 V Praze, dne Představenstvo BD Suchý vršek Ing. Pavla Vodstrčilová, předsedkyně představenstva Ing. Jana Pultarová, místopředsedkyně představenstva Jiří Janda, člen představenstva Podrobnější informace k jednotlivým bodům: Bod 3. Viz příloha. Bod 4. Je navrženo uložení finančních prostředků ve výši 2 mil. Kč u J&T Banka, a.s., termínovaný vklad na 1 rok, úroková sazba 1,8 %, vklad pojištěn do výše EUR Bod 5. Je navržena bezúročná půjčka Kč s dobou splatnosti 24 měsíce. Bod 7. Viz příloha. Bod 8. Viz příloha. Navrhovaná výše výdajů na přípravu kompletní studie postupu transformace na SVJ je max Kč.

3 Informace k formám vlastnictví a plánované transformaci BDSV na SVJ Základní charakteristika bytového družstva Základní charakteristika SVJ 1. Bytový dům je ve vlastnictví bytového družstva 1. Bytový dům je rozdělen na jednotlivé jednotky byty a společné 2. Členové BD vlastní podíly v byt. družstvu, nikoli jednotlivé byty prostory, které jsou ve vlastnictví konkrétních vlastníků 3. Vrcholným orgánem je členská schůze, která má rozhodovací pravomoci 2. Vlastnictví k bytu je zapsáno v KN, stejně tak alikvótní podíl na spol. prostorech 4. Výhodou je snažší proces rozhodování o investicích či jiných záležitostech 3. SVJ je sdružení konkrétních vlastníků, jehož cílem je správa spol. prostor 5. Nevýhodou je forma vlastnictví k bytu, s nímž jsou spojena možná rizika 4. Hospodaření SVJ je průhlednější veškeré náklady jsou rozúčtovávány mezi 6. Bytové družstvo je zřízeno za účelem správy domu a jednotl. bytů, nikoli k podnikání vlastníky, je předkládáno tvoření a čerpání fondu oprav 7. Není možné rozdělovat hosp. výsledek ve prospěch členů, tj. vyplácet dividendy 5. SVJ nesmí vlastnit nic, co nesouvisí se správou domu, nesmí podnikat 8. Možnost regulovat podnájem bytu nevhodným uživatelům 6. SVJ vede účetnictví, ale nemá povinnost podávat daň. přiznání 7. Výhodou je vlastnictví k bytu, průhlednější hospodaření 8. Historicky byl nevýhodou je složitější proces rozhodování o společných záležitostech, ale dnes je v tomto směru legislativa vstřícnější, mnoho věcí lze upravit ve stanovách 9. SVJ sdružuje pouze byty stavebně spojené v jeden celek Proces transformace BDSV na SVJ Vzhledem k plánované výstavbě plynové kotelny a nájemním bytů, které jsou ve vlastnictví BDSV a jsou pronajímány nečlenům BDSV a rovněž stavebnímu oddělení domu 2112 se nabízejí tyto varianty a kroky plánované transformace BDSV na SVJ : 1. BDSV lze transformovat min. do 2 SVJ (2112, ), max. do 5 SVJ (každý vchod samostatné SVJ). Varianta jednoho SVJ není pravděpodobně možná díky oddělení domu Vzhledem k tomu, že SVJ ze svého principu nevlastní nic, co není spojeno se správnou jeho domu, budeme muset existenci BDSV zachovat, neboť BDSV bude vlastníkem plynové kotelny, která bude dodávat teplo jednotlivým SVJ, případně konkrétním vlastníkům a rovněž BDSV může vlastnit nájemní byty a prostory, které se nepodaří prodat. 3. Bude nutné přesně zaměřit jednotlivé jednotky a společné prostory a vytvořit tzv. prohlášení vlastníka. 4. Účetní a právní transformace vlastní převod bude proveden faktickým prodejem každé bytové jednotky konkrétnímu členovi BDSV, pohledávka z prodeje bytové jednotky bude započtena na jeho vklad, takže členové BDSV nebudou již nic doplácet. Bude zaúčtován výnos z prodeje, do nákladů bude zaúčtován alikvótní podíl zůstatkové ceny. 5. Daňové dopady výnosy z prodeje a náklady (daňová zůstatková cena) jsou daňově účinné. U bytových jednotek, které byly při založení BDSV pořízeny rozpočítáním kupní ceny domu, budou náklady i výnosy přibližně stejné, tudíž daňové dopady minimální. U čl. podílů, které vznikly následně a byly prodány za tržní cenu, budou rozdíly výrazné a částka nad původní hodnotu získané bytové jednotky je příjem pro BDSV a bude muset být dodaněna. Nyní základ daně z těchto prodaných byt. jednotek za tržní cenu činí cca 10 mil. Kč, tj. max. daň bude 1,9 mil. Kč. Částka daně z příjmu je hrubým odhadem v maximální výši, ale jedná se o rezervu, se kterou musíme v příštích výdajích počítat. Daň z převodu je v tomto případě osvobozena. 6. Aby v BDSV po transformaci nezůstaly fin. prostředky, je vhodné je předem proinvestovat proto předkládáme ke schválení i plán investic. Prostředky BDSV musí být pouze proinvestovány v rámci správy domu, nesmí být rozděleny mezi členy či jinak použity 7. Rovněž je vhodné nájemní byty rozprodat, a to z důvodu správy, ne významného výnosu (podléhá plně dani z příjmu), možných výdajů do rekonstrukcí byt. jednotek a peníze využít pro společné účely 8. Odhadujeme provedení veškerých investic na cca 2 roky, odhad transformace je 1 rok (některé kroky lze činit zároveň), tj. nejpozději do 3 let bychom mohli zrealizovat investice i převod do SVJ.

4 Schválené investice Investice Předpokládaný výdaj Rezerva 10% Výdaj schválený čl.schůzí Změna schválena čl.schůzí Výdaj schválený po změnách Dosud proinvestováno Úspora + / Překročení - Zbývá proinvestovat schvál.pl. plynová tepelná čerpadla/kotelna , , ,00 kotelna ,00 0,00 0, ,00 odpojení domu č , , , ,00 0,00 0, ,00 Izolace potrubí TUV , , , ,00 0,00 0, ,00 výměna venkovních schodišť , , schváleno ,00 navýš ,00 0,00 0, ,00 úpravy stříšek proti padání ledu , , , , , ,00 0 dostavba dveří tech.podlaží , , , , , ,00 0 oprava el. vedení v přízení , , , ,00 0,00 0, ,00 nouzové osvětlení , , , , ,35 0, ,65 renovace vodoměrů a měřiče na radiátory , , , , , ,00 0,00 Celkem , , , , , , ,65 Další plánované investice Investice Předpokládaný výdaj Rezerva 10% Předpokládaný výdaj vč. Rezervy Regulace topného systému (ventily) , , ,00 Nouzové osvětlení - změna 2107, , , ,00 Oprava vnitřních zábradlí + nátěry , , ,00 montáž stříšky zadního vchodu , , ,00 výměna plůtku 1000Kč/bm , , ,00 zábradlí zadních vstupů 5000Kč/bm , , ,00 Zakrytí kabelových rozvodů , , ,00 Oprava dvířek rozvaděčů , , ,00 nová omítka předních vstupů (omyvatelná) , , ,00

5 výmalba chodby (po zapojení LED světel) , , ,00 výměna dlažby vstupní haly (chodba přízemí) , , ,00 kabely pro zvonkové vedení, internet aj , , ,00 Motorky k odvětrávání , , ,00 Celkem ke schválení na čl.schůzi 5/ , , ,00 Investice schválené, ale dosud neproinvestované ,65 CELKEM INVESTICE (schválené i neschválené) ,65

6 BDSV - VH 2014 Náklady : Anal. účet Název účtu Částka Spotřeba materiálu , Spotřeba energie - režie 5 317, Opravy a udržování , Ostatní služby - tech.správa , Ostatní služby - tel. poplatky 7 885, Ostatní služby - externí poradenství 0, Ostatní služby - účetní a daňové , Ostatní služby - poštovné 2 072, Ostatní služby - požární ochrana , Ostatní služby - ostatní , Ostatní služby - adm.správa , Mzdové náklady - DPP , Odměny členů představenstva , Zdravotní pojištění - VZP 3 240, Zdravotní pojištění - OZP 3 240,00

7 Daň z nemovitosti , Ostatní daně a poplatky 4 360, Ostatní provozní náklady - zaokrouhlení 0, Ostatní provozní náklady - pojištění , Ostatní provozní náklady - poj.událost 2, Nerealizované tech.zodnocení 7 449, Odpisy - stavby , Odpisy - kamerový systém 0, Tvorba rezervy na opravy HM 0, Bankovní poplatky 6 711, Daň z příjmu právnických osob ,00 NÁKLADY CELKEM ,02 Výnosy : Anal. účet Název účtu Částka Tržby z pronájmu - členi , Tržby z pronájmu - nečleni , Tržby z pronájmu - nebytové prostory , Tržby z pronájmu - sklípky , Tržby - poplatky za pronájem , Ostatní provozní výnosy - hlavice 540, Ostatní provozní výnosy - zaokrouhlení 11, Ostatní provozní výnosy - ostatní 428, Bankovní úroky - BÚ 95, Bankovní úroky - TV, SÚ ,08 VÝNOSY CELKEM ,61 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ,59

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

RENTERA akciová společnost. Výroč

RENTERA akciová společnost. Výroč RENTERA akciová společnost společnost Výroč ýroční ní zpráva 2013 0 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO... 3 2. RENTERA, a.s.... 4 2.1 Profil společnosti... 4 2.2 Základní údaje... 4 2.3 Akcionáři, akcie, majetkové

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Spočítejte si splátku sami

Spočítejte si splátku sami ČSOB Program pro bytová družstva a SVJ Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční tvorbu vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a

Více

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah:

pro členy družstva POHOTOVOSTNÍ A HAVARIJNÍ SLUŽBA SBD POKROK Vyšlo v listopadu 2003 číslo 03/2003 Obsah: pro členy družstva Dočkáme se nových bytů? Stavební bytová družstva stavěla již od sedmdesátých let 19. století. Dodnes existují nástupci v podobě "Obecně prospěšných bytových družstev", tzv. Lidová bytová

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

N o t á ř s k ý z á p i s

N o t á ř s k ý z á p i s Strana první. ---------------------------------------------------------- Nz 987/2014 -------------------- ---------------------------------------------------------------------------- N 993/2014 --------------------

Více

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s

OPIS. Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s Strana první NZ 610/2014 N 652/2014 OPIS Stejnopis notářského zápisu N o t á ř s k ý z á p i s sepsaný dne dvanáctého září roku dvatisícečtrnáct (12.9.2014) jménem JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě,

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup

Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup http://pravniradce.ihned.cz/prirucka Společenství vlastníků jednotek Mgr. Petra Suchánková, Mgr. Martin Soukup 12 2003 Bytové vlastnictví a vlastnictví samostatně určených nebytových prostor je dnes v

Více

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4

M E T O D I K A. Obsah: Úvod 4 M E T O D I K A pro uplatnění zákona č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů

IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů IMP otevřený podílový fond, WMS investiční společnost, a.s. Speciální fond kvalifikovaných investorů 1 Obsah: Článek 1. Základní údaje o fondu kolektivního investování strana 3 Článek 2. Investiční společnost

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz 1. TEXTOVÁ ČÁST Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost ) má za rok 2008 podle 22, odst.2 a 3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění jako konsolidující účetní jednotka

Více

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007

VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 VÝROČNÍ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA 2007 Výroční konsolidovaná zpráva 2007 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o konsolidačním celku - B. Základní údaje o společnosti - C. Údaje o činnosti a předmětu podnikání

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více