ZNALECKÝ POSUDEK. č /15

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4138-228/15"

Transkript

1 Horní 24, Staré Hodějovice mobil , e mail: ZNALECKÝ POSUDEK č /15 o ceně v místě a čase obvyklé rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č. 798 a spoluvlastnického podílu 2/6 provozovny č.p.337 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obec Čimelice a pozemků dle LV č. 461 v k.ú. Krsice, obec Čimelice vše v okr. Písek Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad České Budějovice Soudní exekutor JUDr. Pavel Vyžral Brožíkova České Budějovice 2 převod vlastnického práva- prodej nemovitých věcí v rámci exekučního řízení Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Pavel Hušek Horní Staré Hodějovice telefon: Počet stran: 29 včetně titulního listu plus 11stran příloh. Objednavateli se předává ve 4 vyhotoveních. Ve Starých Hodějovicích

2 A. NÁLEZ 1. Znalecký úkol Znaleckým úkolem je stanovení ceny objektu rodinného domu č.p.317 s příslušenstvím a pozemky p.č.st.512, p.č.st.523 a p.č.46/11, spoluvlastnického podílu 1/3 (2/6) provozovny č.p.337 s pozemky p.č.st.543, p.č.396/14 a p.č.396/19 v k.ú. a obec Čimelice a pozemků dle LV č. 461 v k.ú. Krsice, obec Čimelice, vše v okr. Písek. 2. Základní informace 1.LV č. 461 Krsice Název předmětu ocenění: pozemky dle LV č. 461 Adresa předmětu ocenění: Krsice Čimelice Kraj: Jihočeský Okres: Písek Obec: Čimelice Katastrální území: Krsice Počet obyvatel: 968 Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 125,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel IV 0,65 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a I 1,00 plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II 0,95 O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 326,78 Kč/m 2 2.LV č. 798 Čimelice Název předmětu ocenění: RD s příslušenstvím a pozemky Adresa předmětu ocenění: Čimelice Čimelice Kraj: Jihočeský Okres: Písek Obec: Čimelice Katastrální území: Čimelice Počet obyvatel: 968 Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 125,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel IV 0,65 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a I 1,00 plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II 0,95 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -2-

3 O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 326,78 Kč/m 2 3.LV č Čimelice Název předmětu ocenění: provozovna s příslušenstvím a pozemky Adresa předmětu ocenění: Čimelice Čimelice Kraj: Jihočeský Okres: Písek Obec: Čimelice Katastrální území: Čimelice Počet obyvatel: 968 Základní cena stavebního pozemku obce okresu ZCv = 1 125,00 Kč/m 2 Koeficienty obce Název koeficientu č. P i O1. Velikost obce obyvatel IV 0,65 O2. Hospodářsko-správní význam obce - Ostatní obce IV 0,60 O3. Poloha obce - Ostatní případy V 0,80 O4. Technická infrastruktura v obci - V obci je elektřina, vodovod, kanalizace a I 1,00 plyn O5. Dopravní obslužnost obce - Železniční a autobusová zastávka II 0,95 O6. Občanská vybavenost v obci - Rozšířená vybavenost (obchod, služby, zdravotní středisko, škola a pošta, nebo bankovní (peněžní) služby, nebo sportovní nebo kulturní zařízení) II 0,98 Základní cena stavebního pozemku ZC = ZCv * O 1 * O 2 * O 3 * O 4 * O 5 * O 6 = 326,78 Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce a zástupce RK. 4. Podklady pro vypracování znaleckého posudku - kopie informačního výpisu z KN katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj KP Písek LV č.461 pro k.ú. Krsice, LV č. 798 a č pro k.ú. a obec Čimelice, okr. Písek - snímek z katastrální mapy pro k.ú. Krsice a Čimelice - Usnesení Exekutorského úřadu České Budějovice č.j.105 EX 224/15-41 ze dne kopie nájemná smlouvy mezi manžely Krázlovými, p.hrabáčkem a ČIMOS EXTRA EU s.r.o. na nájem prostoru sloužícího k podnikání ze dne kopie nájemní smlouvy č. 265/2013 mezi ZD Čimelic a Ing. Marcelou Viktorovou - skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém - informace sdělené objednatelem 5. Vlastnické a evidenční údaje LV č. 461 Krsice Pavlína Štědronská, Jižní 483, Kostomlaty nad Labem, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2 Marcela Ing. Viktorová, Stará Vráž 79, Vráž, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 2 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -3-

4 LV č. 798 Čimelice.LV č Čimelice Viz přílohy Petr Voldán, Náměstí Mikoláše Alše 51, Mirotice, vlastnictví: výhradní Slavomír Harbáček, č. p. 88, Smetanova Lhota, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 3 SJM Krázl Petr a Krázlová Alena, č. p. 316, Čimelice, vlastnický podíl: 1 / 3 Pavlína Štědronská, Jižní 483, Kostomlaty nad Labem, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 6 Marcela Ing. Viktorová, Stará Vráž 79, Vráž, vlastnictví: podílové, vlastnický podíl: 1 / 6 6. Dokumentace a skutečnost K provedení ocenění nebyla předložena žádná stavebně právní dokumentace. 7. Celkový popis nemovité věci Oceňované nemovitosti jsou situovány RD čp.317 s příslušenstvím a pozemky dle LV č. 798 v zastavěné části a provozovna č.p.337 s příslušenstvím a pozemky dle LV č na okraji zastavěné části obce Čimelice, přístupné jsou obě ze zpevněné komunikace a jsou obě napojeny na inženýrské sítě vodovodu, kanalizace, plynu a elektřiny. Pozemky v k.ú. Krsice dle LV č. 461 jsou užívány pro zemědělskou činnost. Nemovitosti pod čp.317 tvoří budova rodinného domu, kolna na skladování dřeva a zahradního nářadí s venkovním krbem, venkovní úpravy a pozemky. Stáří objektů bylo doloženo zástupci vlastníka. Nemovitosti pod čp.337 tvoří budova provozovny pneuservisu, venkovní úpravy a pozemky. Stáří objektů bylo doloženo vlastníky. 8. Obsah znaleckého posudku LV č. 461 Krsice 1. Ocenění pozemků 1.1. Pozemky dle LV č. 461 LV č. 798 Čimelice 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Rodinný dům č.p Příslušenství Kolna zahr. nářadí na p.č.st Venkovní úpravy 2. Ocenění pozemků 2.1. Pozemky p.č.st.512, p.č.st.523 a p.č.46/11 LV č Čimelice 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Objekt provozovny č.p.337 na p.č.st Ocenění pozemků 2.1. Pozemky p.č.st.543, p.č.396/14 a p.č. 396/19 a p.č.904/3 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -4-

5 B. ZNALECKÝ POSUDEK Oceňovací předpis Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 340/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb. a č. 228/2014 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. LV č. 461 Krsice 1. Ocenění pozemků 1.1. pozemky dle LV č. 461 Oceňovaná pozemky jsou užívány v souladu s evidencí v KN pro zemědělské účely a jako součást silničního tělesa silnice I.tř. Písek- Příbram. Ocenění je provedeno v souladu se zjištěným stavem podle ustanovení 6, 4 odst.3, 8 odst.3a a 9 odst.6. Ocenění Stavební pozemek pro ostatní plochy, komunikace Úprava základních cen pro pozemky komunikací Znak P i P1. Kategorie a charakter pozemních komunikací, veřejného prostranství a drah I Dálnice, silnice, dráhy celostátní, vzletové a přistávací dráhy letišť v délce 2-0, m a více P2. Charakter a zastavěnost území III V kat. úz. sídelní části obce v nezastavěném území -0,15 P3. Povrchy I Komunikace se zpevněným povrchem 0,00 P4. Vlivy ostatní neuvedené I Bez dalších vlivů 0,00 P5. Komerční využití I Bez možnosti komerčního využití 0,60 4 Úprava základní ceny pozemků komunikací I = P 5 * (1 + P i ) = 0,330 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 3 - stavební pozemek - ostatní plocha, ostatní komunikace 4 odst ,78 0,330 1, ,84 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 3 ostatní plocha - 559/16 246,00 107, ,64 ostatní komunikace Ostatní stavební pozemek - celkem 246,00 m ,64 i = 1 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -5-

6 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Název Parcelní číslo BPEJ Výměra JC Úprava UC Cena [m2] [Kč/m2] [%] [Kč/m2] [Kč] trvalý travní 355/ ,00 7,87 7, ,51 porost orná půda 442/ ,00 8,94 8, ,74 orná půda 442/ ,00 8,94 8, ,94 orná půda 450/ ,00 8,28 8, ,04 450/ ,00 8,94 8, ,32 450/ ,00 4,39 4,39 746,30 orná půda 450/ ,00 13,41 13, ,71 450/ ,00 8,94 8, ,70 orná půda 521/ ,00 7,12 7, ,36 orná půda ,00 9,05 9, , ,00 6,34 6,34 576, ,00 11,34 11, , ,00 7,12 7, ,32 orná půda 613/ ,00 8,94 8, ,16 orná půda 613/ ,00 8,28 8,28 149,04 Zemědělské pozemky oceněné dle 6 Celkem: ,00 m ,89 Jiný pozemek oceněný dle 9 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 6 - jiné pozemky - ostatní pozemky 9 odst ,78 0,04 13,07 Parcelní Výměra Jedn. cena Srážka Cena Typ Název číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 6 ostatní plocha 456/3 96,00 13, ,72 Jiný pozemek - celkem 96,00 m ,72 Pozemek rybníků, nádrží a ostatních vodních ploch oceněný dle 8 Přehled použitých jednotkových cen pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 8 odst. 3a - pozemky rybníků a malých vodních nádrží v zastavěném území obce 8 odstavec 3a 326,78 0,06 1,00 19,61 Parcelní Výměra Srážka Jedn. cena Cena Typ Název číslo [m 2 ] % [Kč/m 2 ] [Kč] 8 odstavec 3a vodní plocha 604/14 71,00 - % 19, ,31 Pozemek rybníků nádrží a ostatních vodních ploch - celkem 71,00 m ,31 Pozemky dle LV č zjištěná cena = ,56 Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -6-

7 LV č. 798 Čimelice Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Poptávka nižší než nabídka I -0,01 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je stavba V 0,00 (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 5 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i ) = 0,990 Index polohy i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,01 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Rezidenční zástavba I 0,03 3. Poloha pozemku v obci - Navazující na střed (centrum) obce II 0,00 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze napojit na I 0,00 všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná občanská I 0,00 vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré parkovací VI 0,00 možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka od 201 do 1000, MHD špatná dostupnost II -0,06 centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Bez možnosti komerčního využití II 0,00 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 0,980 Koeficient pp = I T * I P = 0, Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby i = rodinný dům č.p.317 Objekt zděného rodinného domu je určen k celoročnímu bydlení. Objekt je dvoupodlažní zděná stavba s podkrovím z cihelného zdiva s hydroizolace se zastřešením dřevěným vázaným krovem s taškovou krytinou. Zdivo suterénu je z vnější strany provedeno z kamenného lícového zdiva, ostatní je cihelné, stropní konstrukce jsou keramické s betonáží, schodiště do podkroví je dřevěné, do suterénu betonové. Rodinný dům má v přízemí jednu bytovou jednotku 3+1 a v podkroví je byt 1+1 a půdní prostor. nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -7-

8 Vybavení objektu je na standardní úrovni odpovídající době ocenění. Původní stáří objektu 24 let, bylo doloženo pouze informací povinných. V průběhu užívání byla prováděna běžná stavební údržba. Vytápění domu je ústřední s kotlem plynovým i kotlem na tuhá paliva, TUV je zajišťována el. bojlerem. Okna domu jsou dřevěná zdvojené, dveře jsou vnitřní hladké v kovových zárubních. Podlahy jsou opatřeny keramickou dlažbou, parketovými vlýsky a částečně korkovými deskami. Vybavení koupelen a kuchyní je standardní. Odkanalizování je do septiku, zásobování vodou je z vlastní studny domácí vodárnou. Zatřídění pro potřeby ocenění Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 13, typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 111 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] suterén 10,43 * 13,60 = 141,85 přízemí 10,43 * 13,60 + 8,70 * 1,70 = 156,64 Zastavěné plochy a výšky podlaží Název Zastavěná. Konstr. výška plocha suterén 141,85 m 2 2,57 m přízemí 156,64 m 2 2,89 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] spodní stavba (10,43 * 13,60)*(1,30) = 184,40 m 3 vrchní stavba 10,43 * 13,60 * 4,90 + (8,70 * 1,70)*(3,57 + 4,90)/2 = 757,69 m 3 zastřešení 10,43 * 13,60 * 3,80/2 = 269,51 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor spodní stavba PP 184,40 m 3 vrchní stavba NP 757,69 m 3 zastřešení Z 269,51 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 1 211,60 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu Část [%] 1. Základy betonové pasy izolované S 100 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -8-

9 2. Zdivo zděné tl. 45 cm S Stropy keramické S Střecha krov dřevěný, vázaný S Krytina betonová taška S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Vnitřní omítky dvouvrstvé vápenné omítky S Fasádní omítky vápenné dvouvrstvé omítky S Vnější obklady kamenné zdivo S Vnitřní obklady běžné keramické obklady P Schody železobetonové montované s běžným S 50 povrchem 11. Schody dřevěné S Dveře hladké plné dveře S Okna dřevěná, zdvojená S Podlahy obytných místností keramická dlažba, koberce, parketové S 100 mozaiky 15. Podlahy ostatních místností keramická dlažba S Vytápění ústřední topení, kotel TP a plyn N Elektroinstalace světelná, třífázová S Bleskosvod bleskosvod S Rozvod vody plast, studená i teplá voda S Zdroj teplé vody bojler C Instalace plynu zemní plyn S Kanalizace plastové potrubí S Vybavení kuchyně elektrický sporák s plotýnkami C Vnitřní vybavení umyvadlo, vana, WC P Záchod splachovací S Ostatní chybí C 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -9- Upravený obj. podíl 1. Základy S 5, ,00 5,40 2. Zdivo S 23, ,00 23,40 3. Stropy S 9, ,00 9,10 4. Střecha S 5, ,00 5,40 5. Krytina S 3, ,00 3,30 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky S 6, ,00 6,10 8. Fasádní omítky S 2, ,00 2,80 9. Vnější obklady S 0, ,00 0, Vnitřní obklady P 2, ,46 1, Schody S 2, ,00 1, Schody S 2, ,00 1, Dveře S 3, ,00 3, Okna S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností S 1, ,00 1, Vytápění N 5, ,54 8, Elektroinstalace S 4, ,00 4, Bleskosvod S 0, ,00 0, Rozvod vody S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody C 1, ,00 0,00

10 21. Instalace plynu S 0, ,00 0, Kanalizace S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně C 0, ,00 0, Vnitřní vybavení P 4, ,46 1, Záchod S 0, ,00 0, Ostatní C 4, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 93,15 Koeficient vybavení K 4: 0,9315 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 11) [Kč/m 3 ]: = 2 130,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 11): * 1, 1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9315 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1150 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 759,94 Plná cena: 1 211,60 m 3 * 3 759,94 Kč/m 3 = ,30 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 24 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 76 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 24 / 100 = 24,0 % Koeficient opotřebení: (1-24,0 % / 100) * 0,760 Nákladová cena stavby CS N = ,91 Kč Koeficient pp * 0,970 Cena stavby CS = ,52 Kč Rodinný dům č.p výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = ,52 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,52 Kč 1.2. Příslušenství kolna zahr. nářadí na p.č.st.512 Objekt kolny pro uskladnění zahradního nářadí a palivové dříví je postavený na p.č.st.512 jako zděná jednopodlažní stavba se zastřešením dřevěným vázaným krovem sedlového tvaru. Objekt je zděný z cihelného zdiva, okna jsou dřevěná zdvojená. Objekt je napojen na elektrickou rozvodnou síť. Na objektu byla prováděna běžná stavební údržba a jeho stavebně technický stav je dobrý. Zatřídění pro potřeby ocenění Vedlejší stavba 16: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC 1274 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -10-

11 Výpočet jednotlivých ploch Název Plocha [m 2 ] přízemí 9,97 * 4,06 = 40,48 Zastavěné plochy a výšky podlaží Zastavěná. Název Konstr. výška plocha přízemí 40,48 m 2 2,77 m Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor [m 3 ] vrchní stavba (9,97 * 4,06)*(2,90) = 117,39 m 3 zastřešení 9,97 * 4,06 * 1,80/2 = 36,43 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor vrchní stavba NP 117,39 m 3 zastřešení Z 36,43 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 153,82 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy betonové pásy S Obvodové stěny zděné tl cm S Stropy dřevěné S Krov dřevěný vázaný S Krytina betonové tašky S Klempířské práce pozinkovaný plech P Úprava povrchů dvouvrstvé vápenné omítky P Schodiště X Dveře dřevěné S Okna zdvojená S Podlahy betonová S Elektroinstalace světelná a motorová S 100 Část [%] Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -11- Upravený obj. podíl 1. Základy S 7, ,00 7,10 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské práce P 1, ,46 0,78

12 7. Úprava povrchů P 6, ,46 2,81 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 95,79 Koeficient vybavení K 4: 0,9579 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 14): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9579 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0670 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 1 979,98 Plná cena: 153,82 m 3 * 1 979,98 Kč/m 3 = ,52 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 24 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 56 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 24 / 80 = 30,0 % Koeficient opotřebení: (1-30,0 % / 100) * 0,700 Nákladová cena stavby CS N = ,36 Kč Koeficient pp * 0,970 Cena stavby CS = ,59 Kč Kolna zahr. nářadí na p.č.st výchozí cena pro výpočet = ,59 Kč vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Kolna zahr. nářadí na p.č.st zjištěná cena = ,59 Kč venkovní úpravy Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem sestávají z přípojek inženýrských sítí, oplocení a zpevněných ploch. Zatřídění pro potřeby ocenění Venkovní úpravy oceněné zjednodušeným způsobem dle 18 procentem z ceny stavby. Stanovené procento z ceny staveb: 3,00 % Ceny staveb pro ocenění venkovních úprav Název stavby rodinný dům č.p.317 kolna zahr. nářadí na p.č.st.512 Celkem Cena stavby ,52 Kč ,59 Kč ,11 Kč Ocenění: Cena staveb celkem: ,11 3,00 % z ceny staveb * 0,0300 Venkovní úpravy - zjištěná cena = ,29 Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -12-

13 2. Ocenění pozemků 2.1. pozemky p.č.st.512, p.č.st.523 a p.č.46/11 Oceňované pozemky jsou užívány v souladu s evidencí v KN. Ocenění je provedeno podle ustanovení 4 odst.1. Ocenění Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití I 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; I 0,00 ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné pásmo I 0,00 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů - Znalci nejsou známy jiné omezující vlivy. I 0,00 6 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 0,990 Index polohy pozemku I P = 0,980 i = 1 Celkový index I = I T * I O * I P = 0,990 * 1,000 * 0,980 = 0,970 Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří oceněné dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,78 0, ,98 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha st ,00 316, ,26 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 316, ,66 nádvoří 4 odst. 1 zahrada 46/11 407,00 316, ,86 Stavební pozemky celkem 611,00 m ,78 Pozemky p.č.st.512, p.č.st.523 a p.č.46/11 - výchozí cena pro výpočet = ,78 Kč vlastnického podílu Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Pozemky p.č.st.512, p.č.st.523 a p.č.46/11 - zjištěná cena = ,78 Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -13-

14 LV č Čimelice Index trhu s nemovitými věcmi Název znaku č. P i 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi - Nabídka odpovídá poptávce II 0,00 2. Vlastnické vztahy - Nezastavěný pozemek nebo pozemek, jehož součástí je V 0,00 stavba (stejný vlastník) nebo jednotka nebo jednotka se spoluvl. podílem na pozemku 3. Změny v okolí - Bez vlivu II 0,00 4. Vliv právních vztahů na prodejnost - Bez vlivu II 0,00 5. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6. Povodňové riziko - Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav IV 1,00 5 Index trhu I T = P 6 * (1 + P i ) = 1,000 Index polohy i = 1 Typ staveb na pozemku pro stanovení indexu polohy: Rezidenční stavby v obcích do 2000 obyvatel včetně Název znaku č. P i 1. Druh a účel užití stavby - Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku I 1,01 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a životní prostředí - Obchodní centra II 0,01 3. Poloha pozemku v obci - Okrajové části obce III -0,01 4. Možnost napojení pozemku na inženýrské sítě, které má obec - Pozemek lze I 0,00 napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku - V okolí nemovité věci je dostupná I 0,00 občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku - Příjezd po zpevněné komunikaci, dobré VI 0,00 parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava - Zastávka od 201 do 1000, MHD špatná II -0,01 dostupnost centra obce 8. Poloha pozemku z hlediska komerční využitelnosti - Výhodná stavba s IV 0,02 komerční využitelností 9. Obyvatelstvo - Bezproblémové okolí II 0, Nezaměstnanost - Průměrná nezaměstnanost II 0, Vlivy ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = P 1 * (1 + P i ) = 1,020 Koeficient pp = I T * I P = 1,020 i = 2 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -14-

15 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby objekt provozovny č.p.337 na p.č.st.543 Objekt provozovny je zděná přízemní budova se zastřešením dřevěnými vazníky s taškovou krytinou. V objektu jsou kancelářské prostory, dílny a sklady včetně sociálního zázemí personálu. Objekt byl uveden od užívání v r.2004 a je na něm prováděna běžná stavební údržba, v době ocenění je dobrém stavebně technickém stavu. Zatřídění pro potřeby ocenění Budova 12: R. (oprava, údržba) Svislá nosná konstrukce: Zděná Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 123 Výpočet jednotlivých ploch Podlaží Plocha [m 2 ] přízemí 54,78 * 10,60 = 580,67 Zastavěné plochy a výšky podlaží Podlaží Zastavěná Konstr. plocha výška Součin Přízemí 580,67 m 2 3,30 m 1 916,21 Součet 580,67 m ,21 Průměrná výška podlaží: PVP = 1 916,21 /580,67 = 3,30 m Průměrná zastavěná plocha podlaží: PZP = 580,67 / 1 = 580,67 m 2 Obestavěný prostor Výpočet jednotlivých výměr Název Obestavěný prostor vrchní stavba (54,78 * 10,60)*(3,30) = 1 916,20 m 3 zastřešení 54,78 * 10,60 * 1,70/2 = 493,57 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obest. prostor vrchní stavba NP 1 916,20 m 3 Zastřešení Z 493,57 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 2 409,77 m 3 Popis a hodnocení konstrukcí a vybavení (S = standard, N = nadstandard, P = podstandard, C = nevyskytuje se, A = přidaná konstrukce, X = nehodnotí se) Konstrukce Provedení Hodnocení standardu 1. Základy vč. zemních prací betonové pasy izolované S Svislé konstrukce zděné z cihel POROTHERM tl. 44 cm S Stropy zavěšené, pochozí, nespalné S 100 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -15- Část [%]

16 4. Krov, střecha dřevěný vázaný S Krytiny střech betonová taška novodobá S Klempířské konstrukce pozinkovaný plech S Úprava vnitřních povrchů dvouvrstvé vápenné omítky S Úprava vnějších povrchů vápenné dvouvrstvé omítky S Vnitřní obklady keramické X Schody Chybí S Dveře hladké plné dveře S Vrata Lamelová S Okna Plastová S Povrchy podlah běžná keramická dlažba S Vytápění ústřední s kotlem na plyn S Elektroinstalace světelná třífázová S Bleskosvod Chybí S Vnitřní vodovod plastové trubky S Vnitřní kanalizace částečné odkanalizování S Vnitřní plynovod X Ohřev teplé vody kotel ÚT S Vybavení kuchyní X Vnitřní hygienické vyb. WC, umyvadla, sprchové kouty S Výtahy X Ostatní zabezpečovací zařízení S Instalační pref. jádra X 100 Výpočet koeficientu K 4 Konstrukce, vybavení Obj. podíl [%] Část [%] Koef. nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -16- Upravený obj. podíl 1. Základy vč. zemních prací S 10, ,00 10,90 2. Svislé konstrukce S 25, ,00 25,80 3. Stropy S 12, ,00 12,00 4. Krov, střecha S 6, ,00 6,30 5. Krytiny střech S 2, ,00 2,30 6. Klempířské konstrukce S 0, ,00 0,70 7. Úprava vnitřních povrchů S 4, ,00 4,30 8. Úprava vnějších povrchů S 3, ,00 3,00 9. Vnitřní obklady keramické X 0, ,00 0, Schody S 2, ,00 2, Dveře S 2, ,00 2, Vrata S 2, ,00 2, Okna S 3, ,00 3, Povrchy podlah S 3, ,00 3, Vytápění S 1, ,00 1, Elektroinstalace S 7, ,00 7, Bleskosvod S 0, ,00 0, Vnitřní vodovod S 2, ,00 2, Vnitřní kanalizace S 1, ,00 1, Vnitřní plynovod X 0, ,00 0, Ohřev teplé vody S 0, ,00 0, Vybavení kuchyní X 0, ,00 0, Vnitřní hygienické vyb. S 2, ,00 2, Výtahy X 0, ,00 0, Ostatní S 5, ,00 5,80

17 26. Instalační pref. jádra X 0, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 100,00 Koeficient vybavení K 4: 1,0000 Ocenění Základní cena (dle příl. č. 8) [Kč/m 3 ]: = 2 460,- Koeficient konstrukce K 1 (dle příl. č. 10): * 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92+(6,60/PZP): * 0,9314 Koeficient K 3 = 0,30+(2,10/PVP): * 0,9364 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 1,0000 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1100 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 3 400,72 Plná cena: 2 409,77 m 3 * 3 400,72 Kč/m 3 = ,03 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 11 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 69 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 11 / 80 = 13,8 % Koeficient opotřebení: (1-13,8 % / 100) * 0,862 Nákladová cena stavby CS N = ,51 Kč Koeficient pp * 1,020 Cena stavby CS = ,50 Kč Objekt provozovny č.p.337 na p.č.st zjištěná cena = ,50 Kč zpevněné plochy Zatřídění pro potřeby ocenění Inženýrské a speciální pozemní stavby: 17 Typ stavby: 5. Komunikace pozemní Objekt Plochy charakteru pozemních komunikací Konstrukční charakteristika (materiálová dlážděný konstrukce krytu): Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 211 Množství: 1 172,00 m 2 plochy komunikace Ocenění Základní cena dle přílohy č. 15: = 1 075,- Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8000 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2210 Základní cena upravená cena Kč/m 2 = 1 910,06 Plná cena: 1 172,00 m 2 * 1 910,06 Kč/m 2 = ,32 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou Stáří (S): 11 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 49 roků nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -17-

18 Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 11 / 60 = 18,3 % Koeficient opotřebení: (1-18,3 % / 100) * 0,817 Nákladová cena stavby CS N = ,29 Kč Koeficient pp * 1,020 Cena stavby CS = ,86 Kč Zpevněné plochy - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu = ,86 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Zpevněné plochy - zjištěná cena = ,86 Kč 2. Ocenění pozemků Ocenění 2.1. pozemky p.č.st.543, p.č.396/14 a p.č. 396/19 a p.č.904/3 Výpočet indexu cenového porovnání Index omezujících vlivů pozemku Název znaku č. P i 1. Geometrický tvar a velikost pozemku - Tvar bez vlivu na využití II 0,00 2. Svažitost pozemku a expozice - Svažitost terénu pozemku do 15% včetně; IV 0,00 ostatní orientace 3. Ztížené základové podmínky - Neztížené základové podmínky III 0,00 4. Chráněná území a ochranná pásma - Mimo chráněné území a ochranné pásmo I 0,00 5. Omezení užívání pozemku - Bez omezení užívání I 0,00 6. Ostatní neuvedené - Bez dalších vlivů II 0,00 6 Index omezujících vlivů I O = 1 + P i = 1,000 Index trhu s nemovitostmi I T = 1,000 Index polohy pozemku I P = 1,020 i = 1 Celkový index I = I T * I O * I P = 1,000 * 1,000 * 1,020 = 1,020 Stavební pozemek zastavěné plochy a nádvoří oceněný dle 4 odst. 1 a pozemky od této ceny odvozené Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Index Koef. ] [Kč/m 2 ] 4 odst. 1 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 4 odst ,78 1, ,32 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 4 odst. 1 zastavěná plocha a st ,00 333, ,60 nádvoří Stavební pozemek celkem 580,00 m ,60 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -18-

19 Jiné pozemky oceněné dle 9 Přehled použitých jednotkových cen jiných pozemků Zákl. cena Upr. cena Zatřídění [Kč/m 2 Koeficienty Index P Úprava ] [Kč/m 2 ] 9 odst. 2 - jiné pozemky - skládky, sportoviště, skladové, manipulační, odstavné, rekreační plochy 9 odst ,78 0,70 1, ,32 Typ Název Parcelní Výměra Jedn. cena Srážka Cena číslo [m 2 ] [Kč/m 2 ] [Kč] 9 odst. 2 ostatní plocha 396/ ,00 233, ,72 9 odst. 2 ostatní plocha 396/ ,00 233, ,04 Jiné pozemky celkem 2 668,00 m ,76 Pozemky p.č.st.543, p.č.396/14 a p.č. 396/19 a p.č.904/3 - zjištěná cena = ,36 Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -19-

20 Rekapitulace výsledných cen LV č. 461 Krsice 1. Ocenění pozemků 1.1. pozemky dle LV č ,60 Kč 1. Ocenění pozemků celkem ,60 Kč LV č. 461 Krsice celkem ,60 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Výsledná cena LV č. 798 Čimelice ,00 Kč 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby rodinný dům č.p ,50 Kč 1.2. Příslušenství kolna zahr. nářadí na p.č.st ,60 Kč venkovní úpravy ,30 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,40 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. pozemky p.č.st.512, p.č.st.523 a p.č.46/ ,80 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,80 Kč LV č. 798 Čimelice celkem ,20 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 1 / 1 Výsledná cena LV č Čimelice ,00 Kč 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby objekt provozovny č.p.337 na p.č.st ,50 Kč zpevněné plochy ,90 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,40 Kč 2. Ocenění pozemků 2.1. pozemky p.č.st.543, p.č.396/14 a p.č. 396/19 a p.č.904/ ,40 Kč 2. Ocenění pozemků celkem ,40 Kč LV č Čimelice celkem ,80 Kč Úprava ceny vlastnickým podílem * 2 / 6 Výsledná cena nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice ,00 Kč

21 C. Porovnávací hodnota pozemky dle LV č. 461, k.ú. Krsice, obec Čimelice Prohlídka bez podrobného zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce a zástupce objednatele. Podle doložených podkladů se jedná o pozemky užívané pro zemědělskou činnost Zemědělských Družstvem Čimelice. Pozemky Přešťovice Prodáváme ornou půdu k okamžitému využití o celkové ploše m2 bez zatížení nájemní smlouvy se zemědělským družstvem. Jedná se o ornou půdu, z části o ostatní plochu a z malé části o vodní plochu. Pozemky jsou ve čtyřech celcích v katastrálním území Přešťovice, okres Strakonice. Výměra pozemku Cena m ,- Kč/m2 pozemek Nevězice Prodej pozemku vedeného jako trvalý travní porost. Louka se nachází přímo nad vodní nádrží Orlík. Součástí je i navazující lesní pozemek, vše o výměře m2. Není v územním plánu obce. Záleží na způsobu využití, dle toho je možno zřídit příjezdovou cestu, cca 50 m. Výměra pozemků Cena m ,- Kč/m2 pozemek Čejetice Nabízíme k prodeji louku v okrajové části obce Čejetice, okres Strakonice. Celková výměra parcely je m2. Pozemek není zatížen nájemní smlouvou. Čejetice je také název katastrálního území. Výměra pozemků Cena m ,- Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -21-

22 Seznam porovnávaných objektů: pozemky LV č.461, k.ú. Krsice, obec Čimelice Název Výchozí cena (VC) Redukovaná cena (RC) Množství (M2) K místa K využitelnosti K nabídky Jednotková cena (JC) Váha (V) pozemky Přešťovice ,00 Kč ,00 Kč 1, ,35 Kč 1 pozemky Nevězice ,00 Kč ,00 Kč 1, ,29 Kč 1 pozemek Čejetice ,00 Kč ,00 Kč 1, ,95 Kč 1 kde JC = (VC / M) (K místa K nabídky K využitelnosti) minimální jednotková cena průměrná jednotková cena (suma(jc x V) / suma V) maximální jednotková cena 22,35 Kč 23,53 Kč 24,95 Kč Stanovení porovnávací hodnoty pozemky LV č. 461, k.ú. Krsice, obec Čimelice stanovená jednotková cena 54794,00 * 23,53 Kč= ,01 Kč Porovnávací hodnota ,00 Kč Výsledná cena předmětných pozemků v místě a čase obvyklá je stanovena podle výsledků porovnávací metody s přihlédnutí k ceně nabízených pozemků v k.ú. Krsice v r.2015 v oblasti Písecka a Strakonicka. Při výpočtu bylo přihlédnuto mj. i k následujícím skutečnostem ovlivňujícím výslednou hodnotu: (1) lokalita a vybavenost; (2) dle názoru znalce se jedná o pozemky s minimální komerční využitelností, pozemky jsou dlouhodobě pronajaty pro zemědělskou činnost; výnosová metoda nebyla počítána, jelikož zjištěná hodnota dle doloženého nájemného neodpovídá obecně reálné tržní hodnotě pozemků! (3) Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění obecně poptávka po obdobných nemovitostech dané cenové kategorie odpovídá nabídce. Věcná břemena ani jiné závazky, kromě exekučního řízení, pro které je ocenění zpracováno na oceňovaných nemovitostech neváznou. Výsledná obvyklá cena pozemků s ohledem na přiměřenou obchodovanost, byla stanovena na základě výpočtu porovnávací metodou. Rekapitulace: Zjištěná cena Porovnávací hodnota Obvyklá cena Pozemky dle LV č.461, k.ú. Krsice, obec Čimelice ,- Kč ,- Kč ,- Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -22-

23 Rodinný dům č.p.317 s přísl. a pozemky dle LV č. 798, k.ú. Čimelice Prohlídka z okolní komunikace bez podrobného zaměřením byla provedena dne za přítomnosti znalce, zástupce objednatele a zástupců majitele. Podle doložených podkladů se jedná o rodinný dům, který byl realizován svépomocí v r RD Čimelice RD dvougenerační 3+1, 1+1, (138 m?) Čimelice, okres Písek, okraj obce, zděný cihla, plastová okna. Celý RD je podsklepený s garáží. Byt 1+1 s koupenou a WC se nachází v přízemí. Byt 3+1 v prvním patře, obývací pokoj s lodžií situovanou na jih, samostatná kuchyně, spíž, dva pokoje, velká koupelna, vana i sprchový kout, samostatné WC. Voda - vlastní studna, domácí vodárna, septik, topení na plynový kotel, ohřev teplé vody kombinovaný plynový kotel. Satelit, elektrický proud 220/380V. Střešní krytina BRAMAC. Rok výstavby Pozemek - zastavěná plocha 127m?, pozemek 476m? celý oplocený, zatravněný a udržovaný. RD ve velice dobrém stavu. Zastavěná plocha 130 m 2 Podlahová plocha 208 m 2 Plocha pozemku 603 m 2 Cena ,- Kč RD Čimelice Rodinný dům 6+2 v klidné části obce Čimelice, mimo hlavní komunikaci. Celková plocha je 858 m2. Dům je velice prostorný a skládá se ze dvou bytových jednotek 3+1. Každý byt má prostorný obývací pokoj, kuchyni, dva pokoje, koupelnu a samostatné WC. Dům je celý podsklepen. Součástí je zahrada o výměře 551 m2. Na zahradě je garáž se zahradním domkem, kde je krb a udírna. Zastavěná plocha 128 m 2 Podlahová plocha 340 m 2 Plocha pozemku 858 m 2 Cena ,- Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -23-

24 RD Čížová Rodinný dům 4+1, balkon, 2x koupelna + WC, veranda, část. podsklepený, CP 2270 m2. Objekt je po rekonstrukci (nová střecha a okapy v mědi, rozvody el. energie a topení v mědi, voda + odpady v plastu, nová fasáda vč. zateplení dvou stran domu, dřevěná okna, dlažba, obklady, dveře a obložky, vnitřní omítky). K domu náleží garáž a zahrada s ovocnými stromy, kterou lze využít jako stavební parcelu. Zastavěná plocha Podlahová plocha Plocha pozemku 75 m2 130 m m2 Cena ,- Kč Seznam porovnávaných objektů: RD č.p.317 s přísl. a pozemky dle LV č. 798, k.ú. a obec Čimelice Výchozí cena (VC) Užitná plocha (UP) (m 2 ) Název Redukovaná cena (RC) plocha pozemku (M) (m 2 ) K místa K vybavenosti K nabídky K UP K plochy Jednotková cena (JC) Váha (V) RD Čimelice ,00 Kč ,00 Kč 603 1,00 1,00 1,00 1,14 1, ,47 Kč 3 RD Čimelice ,00 Kč ,00 Kč 858 1,00 0,85 1,00 0,69 0, ,45 Kč 2 RD Čížová ,00 Kč ,00 Kč ,90 1,00 1,00 1,82 0, ,62 Kč 1 kde JC = (RC / M) (K místa K nabídky K vybav. (K UP + K plochy)/2) podlahová plocha domu č.p.317, Čimelice 236,64 m 2 celková výměra pozemku dle LV č ,00 m 2 minimální jednotková cena průměrná jednotková cena= PJC (suma(jc x V) / suma V) maximální jednotková cena 5 151,45 Kč ,15 Kč ,62 Kč Stanovení porovnávací hodnoty RD č.p.317 s přísl. a pozemky dle LV č. 798, k.ú. a obec Čimelice vypočtená cena = UP por * PJC 236,64 * ,15 Kč= ,89 Kč Porovnávací hodnota ,00 Kč Tržní hodnota odpovídá substituci ceny v místě a čase obvyklé předmětné nemovitosti. Je stanovena na základě srovnání obdobných srovnatelných objektů rodinných domů v místě a čase, tedy stanovení tzv. tržní hodnoty porovnávací, která odpovídá hodnotě skutečně dosažitelné trhem (nejobjektivnější metoda, ostatní hodnoty jsou počítány pouze pro orientaci) současně bylo přihlédnuto mj. i k následujícím skutečnostem ovlivňujícím obvyklou cenu: nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -24-

25 (1) lokalita, technický stav, vybavení a opotřebení staveb; (2) jedná se o samostatně stojící rodinný dům na vlastních pozemcích (3) v současném stavu je nemovitost co do vybavenosti na úrovni standardu odpovídající době ocenění. (4) objekt není ani v době ocenění zcela dokončen (5) v reálná hodnota v místě a čase byla porovnána i se srovnatelnými nemovitostmi, které byly nalezeny na portálu realitních kanceláří exekutorů a byly nebo budou v krátké době draženy (6) Věcná břemena ani jiné závazky, kromě exekučního řízení, pro které je ocenění zpracováno na oceňovaných nemovitostech neváznou. Rekapitulace: RD č.p.317 s přísl. a pozemky v k.ú. Čimelice Zjištěná cena Porovnávací hodnota Obvyklá ceny v místě a čase ,- Kč ,- Kč ,- Kč Provozovna pneuservisu čp.337 s příslušenstvím a pozemky dle LV č. 1038, k.ú. Čimelice Porovnání bylo prováděno na základě průzkumu trhu a porovnáním s archivem znalce. Pro porovnání byly vybrány srovnatelné výrobní a skladové areály v oblasti Písecka a Strakonicka a ty porovnávány s hodnocenou nemovitostí v místě a čase. V úvahu byl brán fakt, že se jedná o ucelený komplex na okraji zastavěné části obce Čimelice s návazností na páteřní komunikaci, a že v době ocenění jsou ve zmíněných oblastech obchodovány srovnatelné nemovitosti. Provozovna Protivín Prodej FitnessWellnes centra v Protivíně. Objekt se nalézá na pozemku o výměře 2.563m2, v rozsáhlém areálu cca 13km od Písku a 37km od ČB. Nemovitost prošla v nedávné době celkovou rekonstrukcí, a prodává se včetně vybavení. Součástí je dobře vybavená posilovna, sauna, vířivka, zázemí pro masáže a relaxaci, šatny a občerstvení. Objekt je vytápěn vlastní plynovou kotelnou. Podlahová plocha 473 m 2 Plocha pozemku m 2 Cena ,- Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -25-

26 Provozovna Písek Dovolujeme si Vám nabídnout zavedený autoservis včetně prodejny, kompletně vybavený. Autoservis má výměru 450 m2. Nachází se u 4 proudé silnice Praha - České Budějovice. Nemovitost se prodává včetně kompletního zařízení. Do servisu je zavedena elektřina 220/380V, vodovodní přípojka a kanalizace. Stavba byla zkolaudována v roce V okolí je dostatek parkovacích míst a udržované přístupové a příjezdové cesty. Ve Písku najdeme kompletní občanskou vybavenost. Dopravní spojení je zajištěno pravidelnou linkou autobusu a vlaku. Pneuservis se nachází v dobré lokalitě s výbornou dostupností Podlahová plocha 450 m 2 Plocha pozemku 450 m 2 Cena ,- Kč Provozovna Třebohostice Výrobní a skladovací areál po celkové modernizaci a rekonstukci sloužící k balení potravinářských výrobků 8 km od Strakonic. Hlavní hala o rozloze 1163 m2 zbudována před 13 lety. Ostatní prostory byly rovněž rekonstruovány na dílny, kanceláře, laboratoř, šatny. Areál má nákladové rampy pro kamiony. Vhodné pro balení potravin, skladování, výrobu nezatěžující okolí.. Podlahová plocha Plocha pozemku Cena 1163 m m ,- Kč Seznam porovnávaných objektů: provozovna č.p.337 s přísl. a pozemky dle LV č. 1038, k.ú. a obec Čimelice Název Výchozí cena (VC) Užitná plocha (UP) (m 2 ) Redukovaná cena (RC) plocha pozemku (M) (m 2 ) K místa K vybavenosti K nabídky K UP K plochy Jednotková cena (JC) Váha (V) provozovna Protivín ,00 Kč ,00 Kč ,95 1,00 1,00 1,23 0, ,17 Kč 2 provozovna Písek ,00 Kč ,00 Kč 450 1,10 1,00 1,00 1,29 0, ,17 Kč 3 provozovna Třebohostice ,00 Kč ,00 Kč ,85 1,00 0,95 0,5 0, ,10 Kč 1 kde JC = (RC / M) (K místa K nabídky K vybav. (K UP K plochy))/2) podlahová plocha provozovny č.p.337, Čimelice 580,67 m 2 celková výměra pozemku dle LV č ,00 m 2 nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -26-

27 minimální jednotková cena průměrná jednotková cena= PJC (suma(jc x V) / suma V) maximální jednotková cena 1 811,10 Kč 8 015,83 Kč ,17 Kč Stanovení porovnávací hodnoty provozovna č.p.337 s přísl. a pozemky dle LV č. 1038, k.ú. a obec Čimelice vypočtená cena = UP por * PJC 580,67 * 8 015,83 Kč= ,49 Kč Porovnávací hodnota ,00 Kč spoluvlastnický podíl 2/ ,00 Kč Tržní cena předmětných nemovitých věcí v místě a čase obvyklá je stanovena podle porovnání s dříve obchodovanými srovnatelnými nemovitostmi na částku celkem ,- Kč, jelikož dle názoru znalce je hodnota stanovená na základě výpočtu porovnávací metodou nejobjektivnější, protože bezprostředně odráží reálné ceny na trhu nemovitých věcí. Současně bylo přihlédnuto mj. i k následujícím skutečnostem ovlivňujícím obvyklou cenu: (1) nemovitost je v době ocenění dlouhodobě pronajatá a bude tedy obchodována s nájemní smlouvou a nájemníky. Výnosová metoda ocenění nebyla pro daný případ počítána, jelikož stávající nájemní vztah není zcela standardní, protože stávající nájemce je majetkově vázán s majiteli objektu a výše nájemného dle názoru znalce není objektivně stanovena z důvodu majetkových spoluvlastnických vazeb! (2) lokalita, technický stav, vybavení a opotřebení stavby; (3) jedná se o objekt služeb a skladového charakteru s příslušenstvím postavené na páteřní komunikaci samostatné obce Čimelice; (4) dle názoru znalce se jedná o objekt s dobrým potenciálem; (5) v současném stavu je objekt co do vybavenosti na úrovni standardu odpovídající době ocenění. (6) Věcná břemena ani jiné závazky, kromě exekučního řízení, pro které je ocenění zpracováno na oceňovaných nemovitostech neváznou. Cena obvyklá v místě a čase spoluvlastnického podílu 2/6 byla stanovena na základě výpočtu porovnávací metodou. Rekapitulace: Zjištěná cena Porovnávací hodnota Obvyklá cena Provozovna č.p.337 s přísl. a pozemky dle LV č. 1038, k.ú. a obec Čimelice ,- Kč ,- Kč ,- Kč nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -27-

28 E. Závěrečná zpráva Na základě Usnesení č.j.105 EX 224/15-41 ze dne Exekučního úřadu České Budějovice, jsem vypracoval znalecký posudek o stanovení hodnoty oceňovaných nemovitostí ke dni 19. října Toto ocenění bylo zpracováno pro účel insolvenčního řízení přímým prodejem. Při zahrnutí zjištěných a předložených skutečností, při uvážení všech pokladů právní, ekonomické, provozní a všeobecné povahy, jsme došli k tomuto závěru: Obvyklá cena shora popsaných a oceňovaných nemovitostí- pozemky dle LV č.461 v k.ú. Krsice, obec Čimelice ke dni 19. října 2015 byla stanovena na částku po zaokrouhlení: ,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstědevadesáttisíc korun českých) Obvyklá cena shora popsaných a oceňovaných nemovitostí objektu rodinného domu č.p. 317 s příslušenstvím a pozemky p.č.st.512, p.č.st.523 a p.č.46/11 v k.ú. a obec Čimelice ke dni 19. října 2015 byla stanovena na částku po zaokrouhlení: ,- Kč (slovy: třimilionydvěstědvacettisíc korun českých). Obvyklá hodnota spoluvlastnického podílu 2/6 shora popsaných a oceňovaných nemovitostí objektu provozovny pneuservisu č.p. 337 s příslušenstvím a pozemky p.č.st.543, p.č.396/14 a p.č.396/19 v k.ú. a obec Čimelice ke dni 19. října 2015 netvoří aritmetický podíl celkové ceny, jelikož spoluvlastnické podíly nejsou téměř obchodované na realitním trhu, proto je tržní hodnota spoluvlastnického podílu 2/6 ke dni 19.října 2015 redukována koeficientem prodejnosti 0,80 stanovena na částku po zaokrouhlení: ,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicettisíc korun českých). Ve Starých Hodějovicích Ing. Pavel Hušek Horní Staré Hodějovice telefon: nemovitosti dle LV č.461 k.ú. Krsice a LV č.798 a č.1038 k.ú. Čimelice -28-

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4018/43/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4018/43/15 Posudek o ceně nemovitosti č.p. 17 v katastrálním území Salajna, obec Dolní Žandov, okres Cheb, vlastnicky náležející panu Alešovi Černému, bytem Mariánské Lázně, Ruská 3.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4274-73/2015 O ceně pozemku p.č.1653, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 446 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.39, Masarykovo nám. 39, obec Pečky, včetně příslušenství a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4671-39/2016 O ceně pozemku p.č.1585/5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 291 m 2, jehož součástí je objekt restaurace č.p.118 v obci Rýmařov, ulice Mlýnská, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1903-4 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1903-4 / 2016 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.158 se stavební plochou p.č.st.314 a ostatními pozemky v obci a k.ú. Vnorovy, okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2419/39/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2419/39/15 o ceně obvyklé 1/6 pozemku st.parc.č. 19 se stavbou č.p. 53, pozemku parc.č.43 (zahrada) vše na LV č. 105 pro k.ú. Libotov, obec Libotov, okres Trutnov. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2197 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2197 O ceně - zemědělské usedlosti č.p.6, její obytné části, zemědělských staveb, studny, venkovních úprav a pozemků zapsaných na LV č.231 pro k.ú. Ratišovice, obec Běhařovice, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4278-77/2015 O ceně podílu o velikosti 14/16 pozemku p.č.250, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 192 m 2, jehož součástí je zemědělské stavení bez čp/če v místní části Slížany,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4651-19/2016 O ceně pozemku p.č.404/197, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 109 m 2, jehož součástí je rozestavěný rodinný dům bez čp/če v obci Stratov, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1798-3 / 2015. Bratislavská 73 602 00 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1798-3 / 2015 O administrativní a obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.103 se stavební plochou p.č.st.424, příslušenství a ostatními pozemky uvedenými na LV č.711 pro obec

Více

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016

1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 1 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 127/2/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům č.p. 175, Lipová 175, 33441 Dobřany Katastrální údaje : Kraj Plzeňský, okres Plzeň-jih, obec Dobřany, k.ú. Dobřany Adresa nemovité

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2682-006/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2682-006/16 o ceně pozemku pč. 444/1 s budovou občanské vybavenosti čp.49 - restaurace Šmak s příslušenstvím v katastrálním území a obci Kosmonosy Objednatel znaleckého posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3626-449/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3626-449/2013 O ceně podílu o velikosti 1/4 bytového domu v Bohumíně, Vrbice, Ostravská č.p.14, včetně příslušenství a pozemku p.č.163, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1575 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2426/46/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2426/46/15 O ceně obvyklé pozemku st.parc. č. 179 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 178, pozemku st.parc.č. 258 s garáží bez č.p., pozemku parc.č. 94/72, vedlejší stavby,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1990-524/2015 Objednatel znaleckého posudku: Bohemia servis spol. s r. o. Husova 378 530 03 Pardubice Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu číslo popisné 245

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 18-4834-2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rozestavěný rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Beroun, obec Vysoký Újezd, k.ú. Vysoký Újezd u Berouna

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2199-67/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2199-67/2014 spoluvlastnického podílu :1/6 na pozemcích p.č.1413, p.č.1412 s rodinným domem čp.258 a příslušenstvím v kat.území : Komárov u Hořovic, obec: Komárov, okres:beroun. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4585-02/2016 ve věci odhadu aktuální tržní hodnoty (obvyklé ceny) nemovitosti zapsané na LV č. 945: rekreační chaty ev.č. 517 s rozestavěnou přístavbou rod. domu, s příslušenstvím a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2591-112/2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2591-112/2016 Objednatel: Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny bytové jednotky č. 1023/4, spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4345-144/2015 O ceně pozemku p.č.3281/51, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 286 m 2, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p.č.3281/54, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1115-387/2014. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 1115-387/2014 Objednatel znaleckého posudku: PROKONZULTA a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 602 0 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemků se stavbou bytového domu

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 12/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc.č. St. 46/3 s příslušenstvím a pozemku parc.č. St. 46/3 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15316814 NEMOVITOST: o ceně RD č.p.20 vč.pozemků st.23, 112 a p.č.35, 36/2, 553/6 a příslušenství v obci Neratovice, k.ú.korycany, okres Mělník Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2215/45/2016 RD č.p. 391 s pozemky na LV 881 k.ú. Kopidlno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2215/45/2016 Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Ideal Reality Hradec Králové, Ing. Jaroslav Nekola Dukelská 95 500

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3594-017/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3594-017/15 o ceně nemovité věci č.p. 251 včetně součástí a příslušenství, pozemků, katastrální území Rybáře, obec Karlovy Vary, území okresu Karlovy Vary Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 296/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 766, součástí pozemku je stavba: Řevničov č.p. 528, obč. vybavenost, pozemku p.č. st. 767, součástí pozemku je stavba: bez č.p./č.e.,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 254/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 254/15 o obvyklé ceně podílu id 1/2 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 124, součástí je stavba: Rtyně v Podkrkonoší č.p. 87, rodinný dům, pozemku p.č. 404, s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 585-11/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 585-11/2014 O ceně nemovitostí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Karlovy vary, na listu vlastnictví číslo 318, katastrální území a obec Jáchymov,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 27/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - rozestavěného objektu rodinného domu na pozemku parc.č. St. 705 s příslušenstvím a pozemků parc.č. St. 705, 180/24 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1479-12/2013. O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. ZNALECKÝ POSUDEK č. 1479-12/2013 O ceně rodinného domu - původní zem. usedlost čp. 67, v Lodhéřově. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-Město, soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3.709 / 2016 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.709 / 2016 o zjištěné ceně nemovité věci Pozemku č.51, jehož součástí je stavba bývalé prodejny smíšeného zboží bez čp/če. v obci Klatovy, kat.území Sobětice u Klatov, okres Klatovy.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/16 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1438/2, součástí je stavba: Hlinsko, č.p. 1661, technická vybavenost, zapsaných na LV číslo 6565, katastrální území Hlinsko v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3367/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 75 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Černuc, k.ú. Miletice u Velvar Adresa nemovité věci: Miletice 75,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4106-56-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4106-56-2015 o obvyklé ceně nemovitosti - ocenění pozemku parc.č. 143 a dům č.p.311 na pozemku parc.č.143 obec a k.ú. Loket, okres Sokolov, kraj Karlovarský Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 266/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 266/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 505 součástí je stavba: Velké Pavlovice č.p. 1018, objekt bydlení, pozemku p.č. 506, 693/4, 693/5, 693/6, 695/1, 695/2, 696/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3340/149/15 NEMOVITÁ VĚC: Pozemková parcela parc.č. 3784 jejíž součástí je stavba č.p. 287 s příslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Jihočeský, okres Písek, obec Písek, k.ú. Písek

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4947/185/14 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4947/185/14 o ceně rodinného domu č.p. 199 postaveného na pozemku parc.č. 1408 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1408 a parc.č. 1409 v obci Praha, k.ú. Hlubočepy

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 200/2015 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. 5823/3 s příslušenstvím a pozemků parc.č. 5823/3 a 5824/5 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4423-222/2015 O ceně pozemku p.č.st.822, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 444 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.19 v obci Hošťálková, včetně příslušenství a pozemku p.č.92,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek č.2 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 705/084/2014. o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou ZNALECKÝ POSUDEK č. 705/084/2014 o ceně nemovitostí v k.ú. Hrádek nad Nisou I. cenou administrativní dle oceňovacího předpisu II. cenou v čase a místě obvyklou Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 - Dodatek ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 - Dodatek o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn),

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1752-30/15. O ceně rodinného domu v Ivani ZNALECKÝ POSUDEK č. 1752-30/15 O ceně rodinného domu v Ivani Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Insolvency Project Dukelská 15 500 02 Hradec Králové Insolvenční řízení Dle zákona č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3783-122/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3783-122/14 O ceně funkčního celku: - stavebního pozemku č. 4921/22 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 2702 občanské vybavenosti - stavebního pozemku č. 4921/27

Více

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení.

Posudek obsahuje včetně titulního listu 17 stran textu a 10 stran příloh. Objednateli se předává v vyhotovení. ZNALECKÝ POSUDEK 3111/31/2014 O ceně obvyklé na stavbu č.p. 22 postavené na pozemku St.6, stavební pozemek St. 6 ve výši spoluvlastnického podílu 1/2; budovy bez č.p. na pozemku St. 50/2 ve výši spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 532-27/2015. Boharyně 70 503 23 Boharyně ZNALECKÝ POSUDEK č. 532-27/2015 o ceně bývalé zemědělské usedlosti sestávající z obytného stavení, stodoly, vedlejších staveb zahradního přístřešku a přístřešku zádveří, kopané studny, venkovních úprav,

Více

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice

Znalecký posudek. č. 1949-483/2015. realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Znalecký posudek č. 1949-483/2015 Objednatel posudku: Petr Janša realitní makléř Klíčova 1277/2a 618 00 Brno - Černovice Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny stavby pro obchod č. p. 3 v kat. území Dolní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3958/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3958/2013 NEMOVITOST: 1/4 rodinného domu č.p. 892 s pozemky parc. č. St. 949 a parc. č. 3622 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Chrudim, obec Hlinsko, k.ú. Hlinsko v Čechách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6802-117/2016 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 216 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek, k.ú. Chlebovice Adresa nemovité věci:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 214/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 214/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2235/86, 2235/279, 2235/284, 2235/338, součástí pozemku je rozestavěná stavba na pozemku p.č. 2235/338, s příslušenstvím, LV číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5/2310/14 O ceně nemovitostí čp. 6 na st.4/2 spolu se st.č.4/2 a zahradou p.č. 430, čp. 7 na st.4/3 spolu se st.č.4/3 a zahradou p.č. 429, čp. 8 na st.4/4 spolu se st.č.4/4 a zahradou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3843-038/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3843-038/15 O ceně: budovy č.p. 3400 na stavebním pozemku č. 2225/1 zastavěná plocha a nádvoří a na stavebním pozemku č. 2225/2 zastavěná plocha a nádvoří jiného majitele, stavebního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3343/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3343/2012 O ceně nemovitosti - 1/4 rodinného domu č.p. 31 na pozemku parc. č. St. 11, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St. 10, St. 11 a 102, 1/4 pozemku tvořeného parcelami č. St.

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4914-29/14 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4914-29/14 NEMOVITOST: rodinný domek čp.81, pozemky parc.č.st.89 a parc.č.170/10 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Nymburk, obec Hořátev, k.ú. Hořátev Adresa nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12/577/2014. o ceně obvyklé nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 12/577/2014 o ceně obvyklé nemovitosti Rekreační chalupa č.p. 145 včetně příslušenství, pozemky parc. č. st. 71, 129/1, 129/2, 131/1, 131/3, 134/3, 141, vše zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5729-379/2013 NEMOVITOST: Zemědělské stavby Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Havířov, k.ú. Dolní Datyně Adresa nemovitosti: Josefa Kotase,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 160/2015 O obvyklé ceně podílu 1/3 nemovitosti - objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St. 1381, objektu jiné stavby bez čp/če na pozemku parc.č. St.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4224-054 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4224-054 - 2014 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 5 s příslušenstvím, které se sestává z hospodářské části, vedlejších staveb, studny, venkovních úprav a stavbou dotčených pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3679-502/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3679-502/2013 O ceně rodinného domu v obci Skotnice č.p.194, včetně příslušenství a pozemků p.č.641, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1098 m 2, p.č.642, zahrada, o velikosti 327

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 4080/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 4080/2013 NEMOVITOST: Dům č.p. 149 na St. p.č. 58 a pozemky St. p.č. 58, 157/5 Katastrální údaje : Kraj Karlovarský, okres Karlovy Vary, obec Jáchymov, k.ú. Jáchymov Adresa nemovitosti:

Více

Znalecký posudek č. 4791-076/11

Znalecký posudek č. 4791-076/11 Znalecký posudek č. 4791-076/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ideální 1/4 nemovitosti rodinného domu Střížov č.p. 72, s pozemky parcelní číslo St. 171 - zastavěná plocha a nádvoří, 718/2 - zahrada

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6046-181/2014 NEMOVITÁ VĚC: Rekreační domek če. 86 Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Komorní Lhotka 86, 739 53 Komorní Lhotka Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6173-308/2014 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: OBJEDNATEL: Adresa objednatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele: ÚČEL OCENĚNÍ: Rodinný dům Kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4383-120/14. Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová U Tržiště 9 690 02 Břeclav ZNALECKÝ POSUDEK č. 4383-120/14 O ceně nemovitosti - rekreační chaty na pozemku parc.č.2453 s příslušenstvím v kat.úz.břeclav Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Břeclav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4570-369/2015 O ceně pozemku p.č.st.655, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 159 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.465 v obci Jaroměřice a p.č.st.698, zastavěná plocha a nádvoří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 3943/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 3943/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům č.p. 50, Rodinný dům č.p. 50 s pozemky Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec, obec Hrádek nad Nisou, k.ú. Oldřichov na Hranicích Adresa

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1247-66-2015 NEMOVITÁ VĚC: Vlastníci stavby a pozemku, LV č. 144: Vlastníci pozemku na LV č. 507: OBJEDNAVATEL: Adresa objednavatele: ZHOTOVITEL: Adresa zhotovitele:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3585 265-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3585 265-1/2015 o ceně rodinného domu č.p. 1117 včetně všech součástí, příslušenství a pozemků parc.č. 3499 a 3500, vše v obci a k.ú. Kladno, ul. Na Stráni Objednavatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3329-152/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3329-152/2013 O ceně rodinného domu v Šumperku, J. z Poděbrad č.p.704/75 a zem. stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.877, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek č. 3642/2012

Znalecký posudek č. 3642/2012 Znalecký posudek č. 3642/2012 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 23 umístěného na pozemku č. parc. St. 1/3 a pozemku tvořeného parcelami č. St. 1/3, St. 67, St. 84 a č. parc. 42/1, 42/2 a 42/3 s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 257/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 257/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. 2652/43, součástí je stavba: Most č.p. 1301, obč. vybavenost, pozemku p.č. 2652/77, 2652/78 a 2652/85, součástí je stavba: Most,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2159/199/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2159/199/2015 st.p.č. 240, jejíž součástí je stavba Zálesní Lhota, č.p. 214, rod.dům a p.p.č. 1344/4, vše na LV 11 k.ú. Zálesní Lhota Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3921/135/2015. V Olšinách 16/82 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3921/135/2015 O ceně stavebního pozemku p.č.st.132 se stavbou rodinného domu čp.35, pozemku p.č.55/2 a pozemku p.č.97/10, vše v katastrálním území Damice, obec Krásný Les, okres Karlovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 2804/20/16 NEMOVITÁ VĚC: Nemovitost rekreační chaty, LV 1728 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Frýdek-Místek, obec Kunčice pod Ondřejníkem, k.ú. Kunčice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 25/903/2014. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitosti k 21.6. ZNALECKÝ POSUDEK č. 25/903/2014 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 20, rodinného domu č.p. 104 včetně součástí, příslušenství, venkovních úprav, studny, trvalých porostů, věcných břemen, zastavěných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 152/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 152/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 68/1, součástí je stavba: Zaječí, č.p. 2, zemědělská usedlost, pozemku p.č. 564/11, 619 a 620, s příslušenstvím, LV číslo 3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4591-390/2015 O ceně pozemku p.č.749, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 448 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.316 v ulici V Podlesí, obec Třemošná, včetně příslušenství a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky

OBSAH. Obsah ocenění prováděného podle cenového předpisu 1. Ocenění staveb 1.1 Rodinný dům 2. Ocenění pozemků 2.1 Pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4489/2013 NEMOVITOST: Rodinný dům s pozemky Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Litoměřice, obec Kleneč, k.ú. Kleneč Adresa nemovitosti: Potoční, 413 01 Kleneč

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 222/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku p.č. st. 1299, součástí je stavba: Filipov, č.p. 228, rodinný dům, a pozemku p.č. 5106/2, s příslušenstvím, LV číslo 807, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4422-221/2015 O ceně bytové jednotky č.508/2 v obci Zbýšov, Jiráskova č.p.508, vč.příslušenství a podílu o velikosti 426/11404 na společných částech domu a pozemku p.č.188, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6438-143/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům čp. 104 Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-západ, obec Jinočany, k.ú. Jinočany Adresa nemovité věci: Školní 104,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2553/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2553/2015 O ceně nemovitosti - pozemku evidovaného jako st.pč. 70 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 356 m 2, jehoţ součástí je stavba rodinného domu č.p. 6 (objekt bydlení), p.p.č.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena tržní Znalecký posudek - obvyklá cena tržní č. 1656-156/2014 o ceně rodinného domu č.p.31 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.109 v k.ú. Medlov u Zborovic, obci Zborovice, okres Kroměříž. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitostí k 12.7.2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 34/821/2012 o ceně nemovitosti - budovy č.p. 1835 včetně součástí, příslušenství, vedlejších staveb, venkovních úprav, trvalých porostů, věcného břemene, zastavěné plochy č. 2976, ostatních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 6526/11-85) ZNALECKÝ POSUDEK č. 8942-506/2012 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitostí - domu Kadaň č.p. 1657 na pozemku parc.č. 2787/3, garáží Kadaň č.e. 5668 na pozemku parc.č. 2787/6 a č.e. 5669 na pozemku parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 229/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 229/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí: - bytové jednotky č. 491/222 a podílu 718/11304 na společných částech domu a pozemku, vymezeno v budově: Svobodné Dvory, č.p. 490, 491, bytový

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2376/16/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2376/16/14 o ceně nemovité věci stavby objektu bydlení č.p. 70, pozemku p.č.st. 346, pozemku p.č. 5108, p.č. 5109, p.č. 5110, vše umístěné v katastrálním území a obci Bartošovice v Orlických

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

Znalecký posudek č. 4329/43/14

Znalecký posudek č. 4329/43/14 Znalecký posudek č. 4329/43/14 o obvyklé ceně nemovitosti - rodinného domu čp. 252 v k.ú., obci a okrese Kutná Hora a pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Bečvár Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vladimír

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9960-111/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9960-111/2015 o ceně nemovité věci - stavby technického vybavení bez čp/če na pozemku parc.č. St. 131 v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště, obec Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 100/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 100/15 o obvyklé ceně podílu id. 4/6 na nemovitých věcech - pozemku p.č. st. 467, součástí je stavba: Libouchec, č.p. 398, objekt bydlení a pozemku p.č. st. 624 (na pozemku stojí stavba

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. a insolvenční správce JUDr. KUBÁLEK Jan. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 901/2014-D ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1438-43/2015 o ceně pozemku parc. č. st. 502 vč. stavby rekreační chaty č.e. 123 stojícího na pozemku parc. č. st. 502 a pozemku parc. č. 2109/3,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 213/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/2 na nemovité věci - zemědělské stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p. č. st. 31 (LV 10002), zapsané na LV číslo 331, katastrální území Lipnička, obec

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2043/83/12 ODBORNÝ POSUDEK č. 2043/83/12 o obvyklé a administrativní ceně nemovitosti staveb a pozemků, umístěných v areálu Českých drah a.s., včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území Česká Lípa,

Více