MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MANUÁL. Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0"

Transkript

1 MANUÁL Modul KMITÁNÍ A VLNĚNÍ.XLS, verze 1.0 Autor: RNDr. Jiří Kocourek Licence: Freeware pouze pro oobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného přílušnou školou. Po uhrazení předplatného mohou všichni žáci i učitelé používat veškerý oftware E-učitel bez omezení pro výuku či amotudium. Objednávka předplatného a všechny otatní informace jou na webu Pro použití jakýchkoli čátí pro jiné účely (publikační, komerční atd.) je nutný výlovný ouhla autora; kontakt: 1. Základní informace Veškeré aplikace lze putit všude tam, kde je naintalován MS Office 2000 a vyšší. Může je používat jak učitel při hodině (a to jak výkladové, tak procvičovací), tak žák při řešení problémů nebo amotudiu. Pro využití přímo ve výuce je nejvhodnější propojit vaše PC dataprojektorem. Pro právnou funkci všech programů je nutno mít natavenu takovou úroveň zabezpečení, která povoluje používat makra. Pokud vám váš MS Excel hláí, že používání maker je zakázáno, natavte i nižší úroveň zabezpečení (Nátroje Makro Zabezpečení). Jetliže e natavení nezdaří, patrně nemáte dotatečná oprávnění. V tom případě kontaktuje někoho, kdo e k vašemu počítači nebo íti dokáže přihláit jako adminitrátor, aby natavení provedl on, případně aby prověřil, že makra neobahují viry. 2. Intalace Aplikace naintalujete velice nadno pouhým zkopírováním do libovolného adreáře. Soubory nejou příliš velké, doporučuji proto uložit i zvlášť původní podobu ouborů a pracovat kopiemi uloženými pod jiným názvem nebo do jiného adreáře. Snadno e totiž může tát, že nechtěně změníte oubor tak, že e již nedokážete vrátit k původnímu natavení. V tom případě změněný oubor nadno nahradíte záložní kopií původního ouboru. 3. Seznámení protředím, první puštění Sešity MS Excel tohoto modulu dokáží imulovat jevy, které jou obahem tématu Mechanické kmitání a vlnění v učivu fyziky pro gymnázia. Lze je však možno využít i na jiných typech tředních škol či na ZŠ. V deeti amotatných aplikacích jou zpracována náledující témata: Mechanický harmonický ocilátor, ložené kmitání, tlumené kmity; vznik a šíření mechanického vlnění příčného i podélného, interference vlnění, odraz vlnění na volném i pevném konci, vznik tojatého vlnění, tojaté vlnění truny. Základní obrazovka je ve všech případech téměř tejná, jako příklad uvádím obrazovku aplikace Potupné vlnění příčné. Při prvním puštění by měla obrazovka vypadat ai jako na obr.1. Všechny aplikace modulu Kmitání a vlnění mají v obě zabudovánu funkci běh čau a vypadají proto velmi realiticky. Ča je zaznamenáván v oranžovém poli zhruba uprotřed obrazovky. Aby ča zobrazovaný ouhlail čaem kutečným, je nutno při prvním puštění provét (u každé z deeti aplikací) ynchronizaci čaové základny. To provedeme tak, že tikneme žluté tlačítko putit ča a počkáme, až imulace proběhne. Poznámka: Při ynchronizaci může ča běžet zřetelně pomaleji nebo rychleji než ve kutečnoti, proto doporučuji toto první puštění provét dříve, než program použijete ve výuce. Nyní aplikace zjitila rychlot vašeho počítače a tuto informaci i uložila. Při příštím puštění už bude odpovídat ča na obrazovce čau, který kutečně uběhl. Doporučuji v tuto - 1 -

2 chvíli oubor uložit. Při intalaci ouboru na jiný počítač je nutno čaovou základnu znovu ynchronizovat. obr.1 4. Základní ovládání Některé ovládací prvky jou polečné všem aplikacím z tohoto modulu. Je to především žlutý a šedý obdélník vpravo uprotřed. Ten louží pro natavení a ovládání čau. Pokud chceme přílušný proce ledovat v reálném čae, provedeme náledující kroky: Do bílého políčka zatavit v čae zadáme přímo nebo pomocí šipek ča v ekundách, v němž má imulace končit. Stikem tlačítka 0 nad ukazatelem čau vynulujeme topky a tikneme žluté tlačítko Sputit ča. Děj probíhá, ocilátor e pohybuje, vykreluje e graf nebo vidíme potupovat vlnu. Poznámka: Programovací jazyk Viual baic pro MS Excel bohužel neumožňuje zatavit běh makra nějakým rozumným proceem (např. tikem tlačítka atd.). Jediný způob, jak můžete makro přerušit (pokud i např. uvědomíte, že jte zadali hodnoty jinak, než jte chtěli), je oučaný tik kláve Ctrl-Break. V tomto případě e však objeví nepříjemný šedý obdélník a příkaz je ještě nutno dokončit tikem tlačítka End. Doporučuji proto nenatavovat zbytečně dlouhé intervaly, abyte nemueli čekat, až makro proběhne, pokud vám natavené parametry z nějakého důvodu nevyhovují. Chceme-li ledovat jednotlivé fáze děje, můžeme měnit ča o velmi malou hodnotu pomocí šipek umítěných nad topkami. Ča v tomto případě neběží, můžeme jej libovolně poouvat dopředu i dozadu. Tyto šipky mohou také loužit pro natavení počátečního čau, pokud nechcete začínat od t = 0. POZOR! V žádném případě nevkládejte čaový údaj přímo do buňky, narušili byte tím propojení e ytémovým čaem a topky už by nefungovaly. Pokud to omylem uděláte, propojení e obnoví tikem nulovacího tlačítka. Dalším polečným prvkem jou barevné lišty v horní čáti obrazovky. Ve všech aplikacích je modrá lišta, v některých i zelená a červená. Na těchto lištách můžeme v bílých polích měnit vtupní parametry: amplitudu a frekvenci kmitů ocilátoru, rychlot šíření vlnění, případně fázový či dráhový rozdíl. Hodnoty můžeme zadávat buď přímo do buněk - 2 -

3 nebo pomocí šipek. Otatní hodnoty (v tmavých polích) jou buď dopočítávány a nelze je proto měnit přímo (pouze protřednictvím změny hodnot v bílých polích), nebo jou nataveny tak, že e jejich změna nedoporučuje. Na modré a zelené liště jou parametry dvou nezávilých ocilátorů (rep. vln), červená pak patří ocilátoru (vlně), který je ložením modrého a zeleného kmitání (vlnění). Barvě lišt odpovídá amozřejmě barva ocilátoru, čaového diagramu či vlny. Délkové jednotky jou označeny j., protože kutečné rozměry jou závilé na použitém monitoru či projektoru. Dvojice tlačítek větlé a tmavé barvy vedle ebe, případně barevné a černé tlačítko, mají vždy význam Zobrazit krýt nějaký objekt. Stav (zobrazeno - kryto) je někdy ignalizován značkou vedle tlačítka. Pokud je v pravém horním rohu šedé tlačítko T, pak e jeho tikem dotaneme na textovou tránku e základními vztahy a vyvětlením významu jednotlivých veličin. Zpět na tránku grafem e dotaneme tikem tlačítka G. 5. Možnoti jednotlivých ešitů Harmonický ocilátor Modrý kruh vlevo dole koná po puštění čau harmonický kmitavý pohyb. Jeho amplitudu a frekvenci můžeme měnit zadáním hodnot do přílušných buněk nebo pomocí šipek (frekvenci lze měnit hrubě dolní šipky a jemně horní šipky). V grafu e vykreluje závilot okamžité výchylky na čae, narůtající větle modrá úečka ukazuje plynoucí ča. Graf lze krýt. Sešit obahuje textovou čát. Složené kmitání Kromě možnotí předchozího ešitu lze zobrazit ještě jeden harmonický ocilátor (zelený) a navíc i ložení obou harmonických pohybů (červený kruh). Zelený a modrý ocilátor mohou být vůči obě fázově pounuty (tlačítko nad buňkou pro fázový pouv vynuluje hodnotu buňky). Všechny ocilátory i grafy lze nezávile zobrazovat a krývat, navíc lze rovněž krýt celou oblat grafu. Sešit obahuje textovou čát. Tlumené kmity Zobrazí jeden tlumeně kmitající ocilátor. Zadat lze i koeficient útlumu. Jinak je ešit obdobný jako Harmonický ocilátor. Potupné vlnění příčné Pracuje ve dvou režimech: 1. Jedna vlna (v tomto režimu e aplikace putí poprvé): Zobrazí jedno potupné příčné vlnění šířící e v řadě bodů zleva doprava. Můžeme zadat (přímo nebo šipkami) amplitudu, frekvenci a rychlot šíření vlnění. Můžeme nezávile zobrazit a krýt ocilátor vyvolávající vlnění i amotnou vlnu. Navíc je možno v zobrazované oblati zobrazit či krýt orientační mřížku a několik význačných bodů v různé vzdálenoti od zdroje vlnění. 2. Dvě vlny ( možnotí zobrazení interference obou vlnění): Stikem zeleného (případně i červeného) tlačítka v levé horní čáti obrazovky e zobrazí další lišty v přílušné barvě. Zelené vlně můžeme nezávile přiřadit amplitudu, frekvenci a dráhový rozdíl mezi modrou a zelenou vlnou (rychlot šíření e předpokládá tejná, neboť je dána vlatnotmi protředí, v němž e vlna šíří). Červená vlna je oučtem (interferencí) obou vlnění. Všechny vlny i ocilátory můžeme nezávile krývat či zobrazovat. Sešit obahuje textovou čát. Potupné vlnění podélné Tento ešit zobrazí potupné podélné vlnění šířící e v řadě bodů zleva doprava. Vzhledem k poměrně náročným požadavkům na přenot natavení parametrů (aby celkový dojem půobil věrohodně) nedoporučuji žádnou vtupní hodnotu měnit. Tato aplikace má pouze ukázat, co to vlatně podélné vlnění je, neboť je téměř nemožné e ním etkat v praxi. Ze tatických obrázků, byť obšírně okomentovaných, tuto předtavu při nejlepší vůli zíkat nelze. Sešit neobahuje textovou čát

4 Odraz vlnění na pevném konci Zobrazí jednu (příčnou) vlnu potupující v řadě bodů zleva doprava a odrážející e na pevném konci zpět (pevný bod na konci je zvýrazněn). Je možno měnit amplitudu a rychlot šíření vlnění. POZOR! Vzhledem ke způobu výpočtu parametrů odražené vlny rozhodně neměňte frekvenci; vypočítá e automaticky tak, aby imulace proběhla právně. Sešit neobahuje textovou čát. Odraz vlnění na volném konci Zobrazí jednu (příčnou) vlnu potupující v řadě bodů zleva doprava a odrážející e na volném konci zpět (volný bod na konci je zvýrazněn). Je možno měnit amplitudu a rychlot šíření vlnění (frekvenci ne). Sešit neobahuje textovou čát. Vznik tojatého vlnění po odrazu na pevném konci Jde vlatně o zvláštní případ interference (modré a zelené vlny), přičemž zelená vlna je vlna odražená od pevného konce řady bodů, k němuž dorazila původní (modrá) vlna. Červená vlna je oučtem obou vlnění. Všechny vlny lze nezávile zobrazovat a krývat, můžeme měnit amplitudu a rychlot šíření (ne frekvenci). Pokud chceme ledovat jednotlivé čaové úeky zvlášť, můžeme kromě obvyklých krokovacích šipek nad čaovým údajem využít i užitečného tlačítka > pod ním. Toto tlačítko nataví ča na okamžik odrazu. Sešit neobahuje textovou čát. Vznik tojatého vlnění po odrazu na volném konci Kromě rozdílu patrného již z názvu je tato aplikace zcela analogická předchozímu ešitu. Stojaté vlnění - truna Zobrazuje příčné tojaté vlnění v řadě bodů, které jou na obou koncích upevněny. Můžeme zadávat amplitudu a rychlot šíření vlnění. Frekvence tím může nabývat pouze dikrétních hodnot (k- náobků základní frekvence), z nichž vybíráme pomocí zadávání hodnot celočíelného koeficientu k. Můžeme (obdobně jako v ešitu Potupné vlnění ) zadat dvě nezávilá vlnění a zobrazit i jejich oučet. Můžeme zobrazit či krýt orientační mřížku a několik význačných bodů, které nám pomohou v různých případech objanit pojmy kmitna a uzel. Sešit obahuje textovou čát. Poznámka: Pokud nepoužijete šipky, můžete zadat i necelou hodnotu koeficientu k. Graf e ice bude vykrelovat, ale nebude odpovídat tojatému vlnění truny. 6. Tipy a nápady Porovnejte odraz na volném a pevném konci. Zadejte v obou aplikacích přeně tejné vtupní parametry (např. můžete ponechat přednatavené hodnoty) a po proběhnutí imulace v obou aplikacích zobrazte obě najednou ve zmenšeném okně. Na první pohled je vidět, že vlnění mají opačnou fázi. Zkute některé hodnoty vtupních parametrů, které dávají opravdu pěkné výledky. Než přijdete ami na zajímavé volby parametrů, můžete vyzkoušet např.: Potupné vlnění příčné interference: a) interference: modrá vlna: y m, f = 0,25, v = 2 j., f 2 = 0, 375, = 0 j. zatavit v čae 10 ; krýt mřížku a body b) rázy: modrá vlna: y m, f = 1,125, v = 2 j., f 2 = 1, = 0 j. zatavit v čae 13 ; krýt mřížku a body c) interferenční maxima a minima: modrá vlna: y m, f = 0,5, v = 2 j

5 , f 2 = 0, 5, = 0 j. krýt mřížku a body zatavit v čae 10 po proběhnutí imulace měňte potupně na 0,25; 0,5; 0,75; 1 λ a nechte probíhat jednotlivé imulace, případně ča ponechejte nataven na 10 a ledujte změny grafu Stojaté vlnění truna: natavte modrá vlna: y m = 6 j., v = 10 j. = 1j., zatavit v čae 10, kryjte modrou a zelenou, zobrazte pouze červený oučet, dále volte různé kombinace k a k 2, např.:1-2 ; 1-3 ; 1-4 ; 2-3 ; 3-6 atd. Sledujte komplikované a překvapivě zajímavé (nicméně kutečně možné) pohyby truny. 7. Možné problémy a jejich řešení Není vidět celá obrazovka nebo je naopak vidět i nevzhledné okolí základní obrazovky V každém případě před začátkem práce zvolte Zobrazit Celá obrazovka. Pokud e vám zobrazení tále nelíbí, máte ai monitor nataven na nižší nebo vyšší rozlišení než je obvyklá hodnota 1024x768. Změňte rozlišení monitoru nebo zvolte přímo v Excelu: Zobrazit Lupa a natavte vhodné zmenšení či zvětšení v procentech. Najednou e objevilo něco zcela jiného než základní obrazovka, případně je obrazovka pounutá Ai jte e nechtěně dotali do pomocné čáti ešitu, která není určena k zobrazování. Zkute tiknout Ctrl-Home. Pokud to nepomohlo, tikněte Ctrl-PgUp a potom Ctrl-Home. Pokud by to tále nepomohlo, doporučuji aplikaci zavřít (neukládat!) a znovu otevřít. Při tiku tlačítka e objeví šedý obdélník anglickou hláškou (většinou obahuje lovo error a tlačítka End Debug Help ) a běh makra e zataví Pravděpodobně byla netandardně pozměněna hodnota některých buněk, nebo jte právě objevili nějakou chybu v programu, kterou e doud nepodařilo odladit. Doporučuji nic nezkoušet, ukončit běh makra tlačítkem End, ešit uzavřít (neukládat!) a znovu otevřít fungující verzi. Pokud e tato ituace při nějaké operaci opakuje, budu rád, když mě o tom budete informovat. Pokuím e problém odtranit. Po tiku tlačítka Sputit ča běží imulace vždy jen jednu ekundu Ai jte zapomněli vynulovat topky. Pokud je ča na topkách roven čau, kdy má imulace končit, je délka imulace automaticky natavena na 1. Při tiku tlačítka e neprovede očekávaná akce a tlačítko e pouze ohraničí rámečkem e čtverečky Máte natavenou vyokou úroveň zabezpečení a zakázaná makra. Přetože vá Excel bude varovat, že povolení maker je rikantní, doporučuji makra povolit. Bez maker jou tyto aplikace prakticky nepoužitelné. Nevěříte-li mému ujištění, že makra v mých ešitech neobahují viry, doporučuji ještě před prvním puštěním každou aplikaci zkontrolovat antivirovým programem, kterému důvěřujete, a potom provét natavení popané v 1.kapitole tohoto manuálu. Od jité doby e některá aplikace chová jinak než je popáno v manuálu Pravděpodobně jte nechtěně narušili nějaký vzorec nebo propojení. Doporučuji chybu nehledat a pokažený ešit protě mazat a nahradit ešitem originálním, který jte i buď uložili do jiného adreáře nebo i jej můžete znovu táhnout ze tránek

6 Přeji hodně úpěchů při práci mými programy a těším e na každý váš námět či připomínku J. Kocourek - 6 -

MANUÁL Funkce sinus a kosinus, verze 1.1

MANUÁL Funkce sinus a kosinus, verze 1.1 www.eucitel.cz RNDr. Jiří Kocourek 2013 MANUÁL Funkce sinus a kosinus, verze 1.1 Licence: Freeware pouze pro osobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného příslušnou školou.

Více

MANUÁL Harmonický oscilátor, verze 2.0

MANUÁL Harmonický oscilátor, verze 2.0 www.eucitel.cz Autor: RNDr. Jiří Kocourek MANUÁL Harmonický oscilátor, verze 2.0 Licence: Freeware pouze pro osobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného příslušnou školou.

Více

MANUÁL. Pohyb v homogenním gravitačním poli (vrhy), verze 1.0

MANUÁL. Pohyb v homogenním gravitačním poli (vrhy), verze 1.0 www.eucitel.cz Autor: RNDr. Jiří Kocourek MANUÁL Pohyb v homogenním gravitačním poli (vrhy), verze 1.0 Licence: Freeware pouze pro osobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného

Více

MANUÁL Modul FUNKCE.XLS, verze 1.0

MANUÁL Modul FUNKCE.XLS, verze 1.0 www.eucitel.cz MANUÁL Modul FUNKCE.XLS, verze 1.0 Autor: RNDr. Jiří Kocourek Tyto aplikace byly vytvořeny jako podpůrná pomůcka pro výuku matematiky na základních a středních školách. Používat je mohou

Více

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel.

František Hudek. duben 2012. Informační a komunikační technologie MS Excel Úvod do Excelu I. Seznámení s pracovním prostředím aplikace MS Excel. VY_32_INOVACE_FH01 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek duben 2012 8. ročník

Více

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní.

Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Zapnutí a vypnutí panelů nástrojů Standardně máme zapnutý panel nástrojů Formátování a Standardní. Úkol: Vyzkoušejte si zapnout a vypnout všechny panely nástrojů. Nechte zapnutý panely nástrojů Formátování

Více

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II

1.1.7 Rovnoměrný pohyb II 1.1.7 Rovnoměrný pohyb II Předpoklady: 16 Minulou hodinu jme zakončili předpovídáním dalšího pohybu autíčka. Počítali jme jeho dráhy v dalších okamžicích pomocí tabulky a nakonec i přímé úměrnoti: autíčko

Více

MANUÁL LINEÁRNÍ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE

MANUÁL LINEÁRNÍ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE MANUÁL LINEÁRNÍ FUNKCE, ROVNICE A NEROVNICE www.eucitel.cz RNDr. Jiří Kocourek 2014 Podmínky používání programu: Stažení, instalace na jednom počítači a použití pro soukromou potřebu jednoho uživatele

Více

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc)

Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Maturitní téma: Tabulkové processory MS Excel (OpenOffice Calc) Charakteristika tabulkového editoru Tabulkový editor (sprematuritníadsheet) se používá všude tam, kde je třeba zpracovávat data uspořádaná

Více

Josef Pecinovský PowerPoint 2007

Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Josef Pecinovský PowerPoint 2007 Jak na PowerPoint 2007 v rekordním čase Josef Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3054. publikaci Odpovědný redaktor Karel Samohýl

Více

Zobrazování ultrazvukem

Zobrazování ultrazvukem 2015/16 Zobrazování ultrazvukem Úvod Ultrazvuk je mechanické vlnění a používá se k léčebným nebo diagnostickým účelům. Frekvence UZ je nad 20 000 Hz, při jeho aplikaci neprochází tkáněmi žádný elektrický

Více

MANUÁL. GRAFY FUNKCÍ, verze 2.0. 1. Základní informace. 2. Novinky verze 2.0. www.eucitel.cz. RNDr. Jiří Kocourek 2013

MANUÁL. GRAFY FUNKCÍ, verze 2.0. 1. Základní informace. 2. Novinky verze 2.0. www.eucitel.cz. RNDr. Jiří Kocourek 2013 www.eucitel.cz RNDr. Jiří Kocourek 2013 MANUÁL GRAFY FUNKCÍ, verze 2.0 Licence: Freeware pouze pro osobní potřebu. Použití ve výuce je podmíněno uhrazením ročního předplatného příslušnou školou. Po uhrazení

Více

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu

1.1.14 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu ..4 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu Předpoklady: 3 Pedagogická poznámka: Stejně jako u předchozí hodiny je i v této hodině potřeba potupovat tak, aby tudenti měli minimálně minut na řešení příkladů

Více

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Office 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Office 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Seznámení se společnými postupy při práci s dokumenty Office Popis základních a pokročilejších postupů při práci s Wordem, Excelem, PowerPointem a OneNote Možnosti

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Sada 2 - MS Office, Excel

Sada 2 - MS Office, Excel S třední škola stavební Jihlava Sada 2 - MS Office, Excel 04. Úvod do Excelu 2007. Formátování buněk Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

REGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení. Obr. 1. Schéma uzavřené regulační smyčky. Obr. 2. Ukazatele kvality regulace

REGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení. Obr. 1. Schéma uzavřené regulační smyčky. Obr. 2. Ukazatele kvality regulace EP-egulace EP EGULACE EL. POHONŮ Stabilita a tlumení Obr.. Schéma uzavřené regulační myčky Obr.. Ukazatele kvality regulace V regulačních pohonech pouzujeme kvalitu regulace nejčatěji dle přechodové charakteritiky,

Více

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky

DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky DUM 01 téma: Obecné vlastnosti tabulkového editoru, rozsah, zápis do buňky, klávesové zkratky ze sady: 02 tematický okruh sady: Tabulkový editor ze šablony: 07 KANCELÁŘSKÝ SOFTWARE určeno pro: 1-4. ročník

Více

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do

s požadovaným výstupem w(t), a podle této informace generuje akční zásah u(t) do Vážení zákazníci, dovolujeme i Vá upozornit, že na tuto ukázku knihy e vztahují autorká práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má loužit výhradnì pro oobní potøebu potenciálního kupujícího (aby ètenáø

Více

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav.

Použití databází. Mnoho postupů, které si ukážeme pro prací s formulářů využijeme i při návrhu tiskových sestav. Formuláře Formuláře se v aplikaci Access používají zejména na úpravu dat. Upravovat data přímo v tabulce není příliš komfortní a proto si ukážeme jak vytvořit zadávací formulář, pomocí kterého budeme zadávat,

Více

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010

5 Tabulky a seznamy dat Příklad 3 Excel 2010 TÉMA: Jednoduchá a rozšířená filtrace dat Ne vždy potřebujeme při běžné práci s tabulkami pracovat se všemi záznamy. Sekretářka společnosti Naše zahrada zpracovává seznamy prodejců, zaměstnanců a zboží

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010

3 Formuláře a sestavy Příklad 2 Access 2010 TÉMA: Výpočty ve formulářích, rozhraní pro uživatele Formuláře neslouží pouze pro přístup běžného uživatele k datům uloženým v databázi. Ve formulářích se rovněž setkáme s dalšími prvky, jako jsou např.

Více

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu

Word 2007 Word 2007 egon. Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Word 2007 Word 2007 egon Spuštění, vzhled, zobrazení dokumentu Jan Málek 30.4.2010 Word 2007 V roce 2007 přichází firma Microsoft s novou verzí kancelářského balíku MS Office 2007 a tedy i textového editoru

Více

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů

Seznámení Corel Draw. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Pro www.fineprint.cz. Panel Vlastnosti. panel základních kreslicích nástrojů Seznámení Corel Draw Okno programu Objeví se po spuštění, většinou je připraven nový, prázdný dokument, obvyklá velikost A4. Pamatujme, že na běžném monitoru se stránka zobrazí menší, takže při tisku budou

Více

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec

Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97. Vybrané části Excelu. Ing. Petr Adamec INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Vybrané části Excelu Ing. Petr Adamec Brno 2010 Cílem předmětu je seznámení se s programem Excel

Více

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek

Word 2013. podrobný průvodce. Tomáš Šimek Word 2013 podrobný průvodce Tomáš Šimek Přehled funkcí a vlastností nejnovější verze textového editoru Word Jak psát na počítači správně, úpravy a formátování textu a stránky Zpracování dalších objektů

Více

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami

Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Název: Měření rychlosti zvuku různými metodami Autor: Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: fyzika, biologie Ročník: 4.

Více

EXCEL 2007 grafický manuál

EXCEL 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se sešitem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknout, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených souborů

Více

Obr. 1 - Seznam smluv

Obr. 1 - Seznam smluv Modul Evidence smluv je určen pro správu smluvních dokumentů na VUT v Brně. S tímto modulem úzce souvisí modul Smluvní partneři, ve kterém se spravují smluvní strany smluvních dokumentů. Pro nastavení

Více

EvMO2010 návod k použití programu (2015)

EvMO2010 návod k použití programu (2015) EvMO2010 návod k použití programu (2015) Program EvMO2010 slouží k jednoduché evidenci členů, plateb, povolenek a odvodů. Dále je možno evidovat přestupky a další informace členů MO. Cílem bylo vytvoří

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ECHNICÁ UNIVERZIA V LIBERCI FAULA SROJNÍ atedra aplikované kybernetiky Obor 3922 Automatizované ytémy řízení ve trojírentví Zaměření Automatizace inženýrkých prací Programový modul pro automatické eřízení

Více

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKA, PROCVIČENÍ A TESTOVÁNÍ Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TÝMOVÉ VÝUKOVÉ AKTIVITY TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE

Více

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny

Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Zpracováno v rámci projektu č. CZ.1.04/4.1.00/40.00067 Vzdělávání v egoncentru ORP Louny Město Louny Obsah 1. Databáze... 4 2. Třídění pomocí filtrů... 5 3. Ukotvení a uvolnění příček... 6 3.1 Ukotvení

Více

10. Editor databází dotazy a relace

10. Editor databází dotazy a relace 10. Editor databází dotazy a relace Dotazy Dotazy tvoří velkou samostatnou kapitolu Accessu, která je svým významem téměř stejně důležitá jako oblast návrhu a úpravy tabulek. Svým rozsahem je to ale oblast

Více

Akustická měření - měření rychlosti zvuku

Akustická měření - měření rychlosti zvuku Akustická měření - měření rychlosti zvuku Úkol : 1. Pomocí přizpůsobené Kundtovy trubice určete platnost vztahu λ = v / f. 2. Určete rychlost zvuku ve vzduchu pomocí Kundtovy a Quinckeho trubice. Pomůcky

Více

Modul výsledky zkoušek

Modul výsledky zkoušek Modul výsledky zkoušek Zápis známek a zápočtů pro učitele Studijní informační Systém (SIS) Obsah: Úvod... 3 Modul Výsledky zkoušek obecně... 5 Filtr na předměty... 5 Předměty... 5 Hodnocení... 5 Filtr

Více

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí

4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí 4.1.5 Práce v elektrickém poli, napětí Předpoklady: 4102, 4104, mechanická práce Př. 1: Spočítej ílu, která půobí náboj o velikoti 2 10 5 C, který e nachází v elektrickém poli o intenzitě 2500 N C 1. Nejjednodušší

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora krizového řízení Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora krizového řízení Vytvořeno dne: 15. 6. 2011 Aktualizováno: 22. 10. 2014 Verze: 2.2 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

iglidur "Clips" pouzdra iglidur

iglidur Clips pouzdra iglidur iglidur Produktová řada Snadná montáž Dvě příruby Dobrá odolnot proti opotřebení Samomazné předvídatelnou životnotí Speciální rozměry jou možné HENNLICH.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE...

ENÍ (ZALOŽENÍ) PREZENTACE... PowerPoint - program pro návrh prezentace, - kvalitní grafická a estetická prezentace, - pro ztvárnění a následné spuštění prezentace, - jde o jednotlivé obrazovky doplněné o animace, triky a multimediální

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - - změna sazby DPH - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.823 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 27.12.2009 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice

Více

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem 1. Úvod Plánování a řízení projektů není jednoduchou činností. Je třeba sledovat množství souběžně probíhajících či navazujících úloh, sledovat a plánovat finanční zdroje a správně přidělovat lidské či

Více

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY

ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav počítačové a řídicí techniky Ústav fyziky a měřicí techniky LABORATOŘ OBORU IIŘP ÚLOHA R1 REGULACE TLAKU V BRÝDOVÉM PROSTORU ODPARKY Zpracoval: Miloš Kmínek

Více

Fyzikální praktikum 1

Fyzikální praktikum 1 Fyzikální praktikum 1 FJFI ČVUT v Praze Úloha: #9 Základní experimenty akustiky Jméno: Ondřej Finke Datum měření: 3.11.014 Kruh: FE Skupina: 4 Klasifikace: 1. Pracovní úkoly (a) V domácí přípravě spočítejte,

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Šíření elektromagnetických vln

Šíření elektromagnetických vln VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY Katedra elektrotechniky Šíření elektromagnetických vln Projekt MMANAGAL Dušan Müller Lubomír Ivánek OSTRAVA 2009 Program

Více

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23 OBSAH 1 Zabezpečení systému... 3 1.1 Přístup do systému... 3 1.2 První přihlášení... 3 1.3 Heslo nefunguje nebo jej uživatel

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Marek Laurenčík. Excel. práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel práce s databázemi a kontingenčními tabulkami 2010 Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována

Více

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA

HYDRAULICKÝ VÝPOČET SAMOSTATNÉHO KOMÍNA HYDRULICKÝ VÝPOČET MOTTNÉHO KOMÍN Obecné záady Záadními podmínkami pro řešení výpočtu komínového průduchu jou znaloti: - výšky komínového průduchu - výkonu, paliva, přebytku vzduchu a režimu provozu připojeného

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE

Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE Návod k používání webové služby ABA-DOPRAVNÍ INFORMACE 1. Vstupní obrazovka aplikace 1.1. Tabulka Historie Vašich objednaných dopravních informací : V tabulce budete vidět Vámi objednané požadavky na zasílání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s.

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO INTERNETBANKING PPF banky a.s. Část III: Komunikace s Bankou, oznámení o vybraných událostech Verze: 201401118 Strana 1 (celkem 34) Obsah: I. Úvod... 3 II. Komunikace s Bankou...

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence

MS Word 2007. Ing. Pavel BOHANES. Hromadná korespondence Hromadná korespondence MS Word 2007 Ing. Pavel BOHANES 2012 Popis pro vytvoření propojeného dokumentu se zdrojem dat pro hromadnou korespondenci Hromadná korespondence Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,

Více

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100

Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Návod na instalaci a používání obslužného programu dataloggeru DS100 Instalace obslužného programu: 1) Zapněte počítač a nechte naběhnout systémový program PC. Na monitoru bude základní obrazovka systému.

Více

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm *

3. V případě dvou na sebe kolmých posunutí o velikostech 3 cm a 4 cm obdržíme výsledné posunutí o velikosti a) 8 cm b) 7 cm c) 6 cm d) 5 cm * Fyzika 1 2009 Otázky za 2 body 1. Mezi tavové veličiny patří a) teplo b) teplota * c) práce d) univerzální plynová kontanta 2. Krychle má hranu o délce 2 mm. Jaký je její objem v krychlových metrech? a)

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ příručka pro uživatele používající systém iškola.cz Tato příručka obsahuje informace k jedinému modulu, jehož název je uveden v záhlaví. Každý modul má svou příručku. Příručky jsou k dispozici ke stažení

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Online pochůzkový systém Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině

Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině Kmitavé pohyby jsou důležité pro celou fyziku a její aplikace, protože umožňují relativně jednoduše modelovat řadu fyzikálních dějů a jevů. V praxi ale na pohybující

Více

NEROVNOMĚRNÝ POHYB. Cílem pokusu je demonstrace nerovnoměrného pohybu tělesa a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa.

NEROVNOMĚRNÝ POHYB. Cílem pokusu je demonstrace nerovnoměrného pohybu tělesa a výpočet průměrné rychlosti nerovnoměrného pohybu tělesa. NEROVNOMĚRNÝ POHYB Vzdělávací ředmět: Fyzika Tematický celek dle RVP: Pohyb těle. Síly Tematická oblat: Pohyb a íla Cílová kuina: Žák 7. ročníku základní školy Cílem okuu je demontrace nerovnoměrného ohybu

Více

Návod na e-learning Alfa Human Service

Návod na e-learning Alfa Human Service Návod na e-learning Alfa Human Service Jak se do e-learningu přihlásit E-learning k projektu Vzdělaná ředitelka vzdělaný tým MŠ najdete na adrese kurzy.alfahs.cz. 1. Abyste mohli pracovat s jednotlivými

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Databázový systém ACCESS

Databázový systém ACCESS Databázový systém ACCESS Cíle: Databáze je souhrn dat vztahujících se k určitému tématu nebo účelu. Databázi lze chápat jako množinu dat popisujících určitou část objektivní reality, udržovanou a využívanou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.2.00

CA Clarity PPM. Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů. Release 13.2.00 CA Clarity PPM Uživatelská příručka modulu Správa zdrojů Release 13.2.00 Tato dokumentace, která zahrnuje integrované systémy nápovědy a elektronicky distribuované materiály (společně dále jen Dokumentace

Více

Asset Web Interface 1.0.16.0

Asset Web Interface 1.0.16.0 Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface 1.0.16.0 (aktualizace - 9/2014) Uživatelský manuál 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod... 3 2 Práce s aplikací... 4 2.1 Přihlášení do systému... 4 2.2 Seznam

Více

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni:

Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: 4 Tvorba prezentací Cíl kapitoly Po nastudování této kapitoly byste měli být schopni: vytvořit jednoduchou prezentaci v Microsoft PowerPoint 2010, vkládat nové snímky, měnit návrh, rozvržení a přechody

Více

Uživatelská příručka pro dodavatele

Uživatelská příručka pro dodavatele Uživatelská příručka pro dodavatele Release 1.x.x B2B CENTRUM a.s. 3.2009 Obsah Úvod... 3 Obecná pravidla formátování... 3 Pravidla pro formátování písma... 3 Poznámky, Důležité, Varování... 4 Začínáme...

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11

KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9. Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o Excelu 2007 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 KAPITOLA 2 Operace při otvírání a ukládání sešitu 15 Jak uložit sešit tak, aby jej bylo možné

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Mikroskopická obrazová analýza

Mikroskopická obrazová analýza Návod pro laboratorní úlohu z měřicí techniky Práce O1 Mikroskopická obrazová analýza 0 1 Úvod: Tato laboratorní úloha je koncipována jako seznámení se s principy snímání mikroskopických obrazů a jejich

Více

Elektronická časomíra SH3

Elektronická časomíra SH3 Elektronická časomíra SH3 Základní parametry sestavy spínaný napájecí zdroj 230V / 60W, výstup 12V / 5A zobrazování na numerických zobrazovačích, výška číslic 380mm multiplexní zobrazování času / datumu

Více

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor.

Gilda. Po spuštění programu v základním seznamu vidíte veřejné zakázky za Váš odbor. Gilda Program spustíme na webové stránce Intranetové a internetové aplikace městského úřadu, nebo odkazem z plochy vašeho PC. Konkrétní adresa: GILDA Pokud Vám odkaz nebude fungovat, pravděpodobně nemáte

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem.

Pro uživatele / pro servisního technika. Návod k obsluze a instalaci. calormatic 392f. Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem. Pro uživatele / pro servisního technika Návod k obsluze a instalaci calormatic 392f Regulátor pokojové teploty s rádiovým přenosem CZ VRT 392f Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 392f Regulátor

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKTORE INSTRUKTORE ÚVOD Vážený instruktore, rádi bychom vám poděkovali za stažení této uživatelské příručky. Pokud máte nějaké dotazy, kontaktujte prosím klíčového uživatele aplikace Ephorus ve vašem vzdělávacím

Více

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o.

Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka. Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. Kamerová lupa TOPAZ Uživatelská příručka Freedom Scientific, Inc. GALOP, s.r.o. ii Anglický originál vydala společnost Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court North, St. Petersburg, Florida 33716-1805,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Vlníme podélně i příčně

Vlníme podélně i příčně Vlníme podélně i příčně OLDŘICH LEPIL Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc Veletrh nápadů učitelů!vziáy VI Je řada demonstrací mechanického kmitání a vlnění, při nichž potřebujeme plynule měnit frekvenci

Více

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014

Databáze pacientů. Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 Databáze pacientů Petr Novák (Ing, Ph.D.) novakpe@labe.felk.cvut.cz 02.07.2014 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Přidání pacienta... 3 4 Vymazání pacienta... 5 5 Výběr pacienta... 5 6 Výběr záznamu dat...

Více

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007

Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Naučte se víc... Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office Access 2007 Microsoft pro školství 1 Autoři: Jiří Chytil & Boris Chytil Metodická příručka pro školy k aplikaci Microsoft Office

Více

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz

Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Rezervační systém TROJHŘIŠTĚ hriste.pist.cz Základní uživatelský manuál OBSAH 1. Úvod 2. Základní nastavení 3. Administrátorské nastavení 4. Rezervace 4.1 Registrace do rezervačního systému 4.2 Přihlášení

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13

25 Dopravní zpoždění. Michael Šebek Automatické řízení 2013 21-4-13 5 Dopravní zpoždění Michael Šebek Automatické řízení 3-4-3 Dopravní zpoždění (Time delay, tranport delay, dead time, delay-differential ytem) V reálných ytémech e čato vykytuje dopravní zpoždění yt ( )

Více

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy

Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Přechod z Google Apps na Office 365 pro firmy Udělejte ten krok Office 365 pro firmy vypadá jinak než Google Apps. Po přihlášení se vám ukáže tato obrazovka. Po několika prvních týdnech se po přihlášení

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

práce s databázemi a kontingenčními tabulkami Marek Laurenčík Excel 2013 Manipulace s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrace řádků Seskupování řádků, tvorba souhrnů a vyhledávání v datových tabulkách práce s databázemi a kontingenčními tabulkami

Více

Filmová odparka laboratorní úlohy

Filmová odparka laboratorní úlohy VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Filmová odparka laboratorní úlohy Část 1 ÚLOHY PRO VÝUKU PŘEDMĚTU MĚŘICÍ A ŘÍDICÍ TECHNIKA Verze: 1.0 Prosinec 2004 ÚLOHA 1 Regulace tlaku v brýdovém prostoru

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S Michal Glöckner, Filip Antoš, Milan Talich, Ondřej Böhm, Lubomír Soukup, Jan Havrlant, Miroslava Závrská, Jakub Šolc Obsah 1. Návrh měřícího postupu...

Více