Pořadové číslo /2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořadové číslo 1182-08/2012"

Transkript

1 Pořadové číslo /2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1

2 Objednavatel znaleckého posudku Na základě usnesení č. j. 117 EX 2840/11-79 ze dne , které vydal Exekutorský úřad se sídlem v Písku, Prokopova ulice čp. 339/l4 zastoupený soudním exekutorem JUDr. Stanislavem Pazderkou, požaduje se stanovit obvyklou cenu nemovitosti - rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. a obec Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice pro účely exekutorského řízení proti povinným : - Bohuslavě Ferenčákové Jungové, bytem Olešnice čp. 10, Olešnice - a Petru Ferenčákovi, bytem Olešnice čp. 10, Olešnice Prohlídka a zaměření předmětné nemovitosti Byla provedena znalcem osobně dne za přítomnosti Bohuslavy Ferenčákové Jungové bytem Olešnice čp. 10. Vlastnické a evidenční údaje Na základě výpisu z KN/VL č. 456 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště České Budějovice pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů ze dne se jedná o nemovitost ve vlastnictví Bohuslavy Ferenčákové Jungové bytem Olešnice čp. 10 celé vlastnictví. Podklady pro ocenění l) Výpis z KN/VL č. 456 pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, ze dne ) Snímek katastrální mapy. 3) Usnesení exekutorského úřadu v Písku, ze dne ) Šetření na místě samém a sdělení majitelky nemovitosti. 5) Cenový předpis - vyhl. č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb., vyhl. č. 460/2009 Sb., vyhl. č. 364/2010 Sb., 387/2011 Sb. a odhadem. Základní údaje Vlastník : Bohuslava Ferenčáková Jungová, bytem Olešnice čp. 10 celé vlastnictví. K. ú. : Olešnice u Trhových Sviny Obec : Okres : Olešnice České Budějovice Kraj : Jihočeský Účel ocenění : exekuce proti Bohuslavě Ferenčákové Jungové a Petru Ferenčákovi, oba trvale bytem Olešnice čp. 10

3 N á l e z Na základě výpisu z KN/VL č. 456 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů dne se jedná o ocenění rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. a obci Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice. Přístup je umožněn z příjezdové komunikace vchodovými dveřmi ve vjezdových vratech na dvorek a vstupními dveřmi do místností a prostorů vlastního objektu. Napojení na elektroinstalaci, vodovod a kanalizaci je provedeno na místní veřejné sítě obce. Obvyklá cena předmětné nemovitosti bude stanovena Klimešovou srovnávací metodou vycházející z věcné hodnoty nemovitosti bez použití koeficientu Kp. A) Stanovení věcné hodnoty rodinného domu čp. 10 v Olešnici Věcná hodnota rodinného domu bude stanovena dle yhl. č. 387 / 2011 Sb. bez použití koeficientu Kp. Předmět znaleckého posudku 1) Rodinný dům čp. 10 2) Vedlejší stavby 3) Studna 4) Pozemky Popis jednotlivých částí s uvedením skutečností rozhodných pro stanovení ceny. 1) Rodinný dům čp. 10 Jedná se o přízemní koncový řadový dům z levé strany, v pohledu z příjezdové komunikace, bez obytného podkroví, který není podsklepen. INP se sestává ze vstupní chodby, pokoje po pravé straně, kuchyně z které je přístup do sociálu s WC a zadního pokoje. V podkroví se nachází pouze půdní prostor jehož obvodová zeď z uliční strany je vystavěna jako patrová, do dvora však nikoli. K nemovitosti náleží vstupní průjezd situačně umístěn v návaznosti na obytnou část z pravé strany a sklad nářadí, který je umístěn na dvoře proti obytné části po pravé straně ze zadní strany navazující na sousední objektu. Ze stodoly se dochovala pouze část obvodového zdiva s dřevěnou výplní, která slouží jako ohradní zeď dvora. Zemní sklep na brambory umístěný na zahradě se nedá využívat, neboť je zatopen vodou.

4 Stavební konstrukce jsou v provedení obvodové zdivo smíšené, stropy rovné, krov sedlový, krytina tašková, omítky vápenné, okna dřevěná dvojitá, v přední nadezdívce plastová, dveře dřevěné, podlahy betonové s povrchem keramická dlažba, PVC a textilní. Výpočet zastavěné plochy INP 27,80 x 6,45 x 3,40 = 609,65 m3 Krov 21,10 x 6,45 x 1,75 + 6,70 x 6,45 x 3,30 = 380,78 m3 Celkem = 990,43 m3 Stanovení věcné hodnoty rodinného domu se provede dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 26a a přílohy č. 1,6 a 20a. Kvantifikace jednotlivých složek ceny Cena upravená CU = IPC + I Indexová průměrná cena IPC = 3.576,-- Kč Index cenového porovnání = I = IT x IP x IV 1) Výpočet indexu trhu IT Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota znaku pásma 1 Situace na trhu I Poptávka výrazně nižší 0,10 než nabídka 2 Vlastnictví nemovitosti II Stavba na vlastním 0,00 pozemku 3 Vliv právních vztahů I Negativní zřízeno věcné 0,05 břemeno bydlení Celkem 0,15 Výpočet indexu polohy : IT = 1 0,15 = 0,85 2) Výpočet indexu polohy IP Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota znaku pásma 1 Význam obce I Bez většího významu 0,00 2 Poloha nemovitosti v obci III Centrální území obce + 0,01 4 Okolní zástavba II Objekty pro bydlení 0,00 5 Obchod, služby, kultura II Pouze obchod se 0,00 základním sortimentem 6 Školství, sport II Základní školy 0,00 7 Zdravotnické zařízení I Žádné zdrav. zařízení - 0,03 8 Veřejná doprava II Omezené dopravní spojení 0,00 9 Obyvatelstvo II Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci II Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Změny v okolí III Bez vlivu 0,00

5 12 Vlivy neuvedené II Bez dalších vlivů 0,00 Celkem - 0,02 Výpočet indexu polohy : IP = 1 0,02 = 0,98 3) Výpočet indexu konstrukce a vybavení IV Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota znaku pásma 0 Typ stavby I Nepodsklepená se šikmou A střechou 1 Druh stavby II Dům řadový - 0,01 2 Provedení obv.stěn I Zdivo smíšené - 0,08 3 Tloušťka obv. stěn III Více jak 45 cm + 0,03 4 Podlažnost III Hodnota I + 0,02 5 Veřejné sítě IV Elektro, voda, kanalizace + 0,04 6 Vytápění I Vytápění na tuhá paliva - 0,08 7 Základní příslušenství III Úplné standard. provedení 0,00 8 Ostatní vybavení I Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy I Zanedbatelného rozsahu - 0,05 10 Vedlejší stavby II Vedlejší stavby celková 0,00 ZP nad 25 m2 11 Pozem. ve funkčním celku II Od 300 m2 do 800 m2 0,00 12 Kriterium neuvedené III Bez vlivu na cenu 0,00 Celkem - 0,13 13 Stavebně technický stav III Stavba ve špatném stavu, předpoklad rozsáhlých stavebních úprav 0,65 x 0,6 0,39 Výpočet indexu polohy : Iv = (1 0,13) x 0,39 = 0,34 Index cenového porovnání : I = 0,85 x 0,98 x 0,34 = 0,283 CU = 3.576,-- Kč x 0,283 = 1.012,-- Kč Stanovení věcné hodnoty : 990,43 m3 x 1.012,-- Kč = 1, ,-- Kč. Věcná hodnota obytné části nemovitosti je stanovena ve výši... 1, ,-- Kč. 2) Vedlejší stavby Zahrnují průjezd a sklad nářadí.

6 a) Průjezd Jedná se o objekt do dvora otevřený, který je situačně umístěn v návaznosti na obytnou část z pravé strany a slouží zároveň jako hlavní vstup do objektu. Stavební konstrukce jsou v provedení zdivo zděné, krov sedlový, krytina tašková, omítky vápenné, stropy dřevěné bez podhledu, okna plastová, vrata dřevěná, podlaha není. Výpočet obestaveného prostoru INP - 6,90 x 6,70 x 3,40 = 157,18 m3 Krov - 6,90 x 6,70 x 3,30 = 152,56 m3 Celkem = 309,74 m3 b) Sklad nářadí Jedná se o přízemní objekt situačně umístěn na dvoře proti obytné části z pravé strany. Stavební konstrukce jsou v provedení zdivo zděné, stropy klenuté, krov sedlový, krytina tašková, omítky pouze v části, okna jednoduchá, dveře dřevěné palubkové, podlahy betonové. Výpočet obestaveného prostoru INP - 7,80 x 6,20 x 2,90 = 140,24 m3 Krov - 7,80 x 6,20 x 1,70 = 82,21 m3 Celkem = 222,45 m3 Ocenění vedlejších staveb se provede dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 7 a přílohy č. 1,8,14,15 a 38. Ocenění : a) Průjezd Základní cena typu A = 1.250,-- Kč. Koeficient vybavení K 4 = 1 + (0,54 x n) Výpočet n objekt nemá žádné nadstandardní vybavení Číslo Konstrukce a vybavení Podstandardní Chybějící položky 6 Klempířské konstrukce pouze v části - 0,019-7 Úpravy povrchů pouze v části - 0,049-8 Schodiště - - 0,038 9 Dveře svlakové - 0, Podlahy - - 0, Elektroinstalace - - 0,049 Celkem - 0,099-0,155 x 1,852 = = - 0,287

7 K 4 = 1 + (0,54 x 0,386) = 0,792 Omezení koeficientu K 4 by bylo, vzhledem ke stavu a vybavení objektu, neúměrné a proto se do výpočtu zavádí ve zjištěné hodnotě. K 5 = 0,85 K i = 2,103 Ocenění : 309,74 m3 x 1.250,-- Kč x 0,792 x 0,85 x 2,103 = ,-- Kč Snížení na opotřebení : objekt je v dožilém stavu s odpisem 85%. Odhadní cena průjezdu činí 15% z ,-- Kč = ,-- Kč. b) Sklad nářadí Základní cena typu A = 1.250,-- Kč. Koeficient vybavení K 4 = 1 + (0,54 x n) Výpočet n objekt nemá žádné nadstandardní vybavení Číslo Konstrukce a vybavení Podstandardní Chybějící položky 6 Klempířské konstrukce - 0,019 7 Úpravy povrchů pouze v části - 0,049-8 Schodiště - - 0, Elektroinstalace - - 0,049 Celkem - 0,049-0,106 x 1,852 = = - 0,196 K 4 = 1 + (0,54 x 0,245) = 0,868 K 5 = 0,85 K i = 2,103 Ocenění : 222,45 m3 x 1.250,-- Kč x 0,868 x 0,85 x 2,103 = ,-- Kč Snížení na opotřebení - objekt je v dožilém stavu s odpisem 85%. Odhadní cena skladu nářadí činí 15% z ,-- Kč = ,-- Kč. Rekapitulace vedlejších staveb a) Průjezd ,-- Kč b) Sklad nářadí ,-- Kč Celkem ,-- Kč Věcná hodnota vedlejších staveb je stanovena ve výši ,-- Kč.

8 3) Studna Jedná se o studnu kopanou, tarašenou z lomového kamene, o průměru 120 cm a hloubce 4,5 m, která je zakryta betonovou stříškou. Studna neslouží trvale svému účelu pro špatnou kvalitu vodu. Ocenění se provede dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 9 a přílohy č. 10,14 a 38. Ocenění : 4,5 m x 1950,-- Kč x 0,85 x 2,323 x 0, ,-- Kč Snížení na opotřebení - studna je v dožilém stavu s maximálním odpisem 85%. Odhadní cena studny činí 15% z 3.465,-- Kč = 520,-- Kč. Věcná hodnota studny je stanovena ve výši ,-- Kč. 4) Pozemky Na základě výpisu z KN/VL č. 456 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště České Budějovice pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů ze dne se jedná o ocenění ppč. 13/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2 a ppč. 157 zahrada o výměře 80 m2. Věcná hodnota pozemkových parcel bude stanovena dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 28 a přílohy č. 21 a 38. Ocenění : ppč. 13/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2 x 35,-- Kč x 2,155 = ,-- Kč ppč. 157 zahrada o výměře 80 m2 x 35,-- Kč x 2,155 x 0,40 = 2.414,-- Kč Celkem = ,-- Kč Úprava ceny dle přílohy č pozemky s možností napojení na veřejný plynovod = +10% = ,-- Kč Cena po celkové úpravě = ,-- Kč Věcná hodnota pozemkových parcel je stanovena ve výši ,-- Kč. Celková rekapitulace věcné hodnoty nemovitosti čp. 10 v Olešnici 1) Rodinný dům... 1, ,-- Kč 2) Vedlejší stavby ,-- Kč 3) Studna ,-- Kč Stavby celkem... 1, ,-- Kč 4) Pozemky ,-- Kč Celkem... 1, ,-- Kč Zaokrouhlení... 1, ,-- Kč

9 Věcná hodnota rodinného domu čp. 10 v Olešnici u Trhových Svinů je stanovena ve výši... 1, ,-- Kč. B) Stanovení obvyklé ceny rodinného domu čp.10 v Olešnici Klimešovou srovnávací metodou. Věcná hodnota rodinného domu čp , ,-- Kč Prodejní ceny obdobných nemovitostí - nejnižší ,-- Kč - nejvyšší...1, ,-- Kč Výpočet koeficientu kvalitativních tříd - koeficient A = ,-- Kč 1, ,-- Kč = 0,785 - koeficient E = 1, ,-- Kč 1, ,-- Kč = 1,116 - koeficient B = 0,785 + l x 1,116 0,785 4 = 0,868 - koeficient C = 0, x 1,116 0,785 4 = 0,951 - koeficient D = 0, x 1,116 0,785 4 = 1,033 Výpočet váženého průměru cenového koeficientu K Číselný znak Kritérium Zařazení Hodnota Váha Váha x hodnota 1 Trh s nemovitostmi A 0, ,925 2 Orientace k svět.stranám D 1, ,165 3 Konfigurace D 1, ,099 4 Poloha k centru D 1, ,165 5 Převládající zástavba D 1, ,165 6 Inženýrské sítě D 1, ,165 7 Doprava C 0, ,755 8 Obchod a služby B 0, ,340 9 Školství B 0, , Zdravotnictví A 0, , Kultura,sport,ubytování C 0, , Úřady B 0, , Pracovní možnosti A 0, , Životní prostředí D 1, , Přírodní lokalita C 0, , Změny v zástavbě C 0, , Příslušenství nemovitosti C 0, , Provedení stavby C 0, , Možnosti rozšíření B 0, , Obyvatelstvo D 1, , Názor znalce C 0, ,755 Celkem 92 86,629

10 Cenový koeficient K = 86,629 : 92 = 0,942 Stanovení obvyklé ceny rodinného domu čp. 10 : 1, ,--Kč x 0,942 = 1, ,-- Kč Zaokrouhlení...1, ,-- Kč Obvyklá cena rodinného domu čp. 10 v Olešnici činí...1, ,-- Kč Slovy : jeden milion čtyřicet tisíc korun českých. Ocenění věcného břemene rodinného domu čp. 10 v Olešnici Znění věcného břemene Bohuslava Ferenčáková Jungová jako vlastnice rodinného domu čp.10 včetně ppč.13/1a ppč.157 zřizuje tímto ve prospěch svého manžela Petra Ferenčáka doživotní, bezplatné věcné břemeno bytu v domě čp. 10 v Olešnici sestávající z výlučného užívání samostatné bytové jednotky sestávající se ze dvou místností a kuchyně, samostatného sociálního zařízení, předsíně, sloužící jako vchod, a to vše nacházející se v přízemí domu s vchodem z předsíně, dále pak z práva společného užívání chodeb a všech společných prostor v domě a všech vedlejších staveb náležejících k nemovitostem, jakož i zahrady u domu, zejména za účelem braní plodů ze zahrady pro jeho vlastní potřebu, s tím, že oprávněný z věcného břemene nebude povinen přispívat na opravy a údržbu užívaných nemovitostí. Předmět ocenění 1) Bytová jednotka 2) Vedlejší stavby 3) Plody ze zahrady 4) Pozemky 1) Bytová jednotka a) Výpočet podlahové plochy Kvantifikace jednotlivých složek ceny Přízemí předsíň - = 15,04 m2 kuchyně - = 18,00 m2 sociál 1/2 výměry - = 3,57 m2 pokoj - = 23,52 m2 pokoj - = 28,82 m2 Celkem = 88,95 m2 b) Cena 1 m2 bytu v Olešnici k = 17,50 Kč/m2 Ocenění se provede dle vyhl. č. 151/97 Sb. 18 odst. 4.

11 Ocenění : Roční užitek : 88,95 m2 x 17,50 Kč x 12 měsíců = ,-- Kč. Doživotní užívání ,-- Kč x 10 let = ,-- Kč Odhadní cena věcného břemene bytové jednotky činí ,-- Kč. 2) Vedlejší stavby Zahrnují průjezd a sklad nářadí. 18 odst. 5 oceňují se částkou ,-- Kč. 3) Plody ze zahrady 18 odst. 5 oceňují se částkou ,-- Kč 4) Pozemky ppč. 13/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2 x 35,-- Kč x 2,155 x 1,440 = ,-- Kč ppč zahrada o výměře 80 m2 x 35,-- Kč x 2,155 x 1,440 x 0,40 = 3.476,-- Kč Celkem = ,-- Kč Úprava ceny dle přílohy č. 21 pol. č možnost napojení pozemků na rozvod plynu = + 10% = ,-- Kč Cena po celkové úpravě = ,-- Kč Odhadní cena pozemků činí ,-- Kč. Užitek : 1,2 % z ,-- Kč x 10 let = ,-- Kč Odhadní cena věcného břemene pozemků činí ,-- Kč.

12 Rekapitulace věcného břemene 1) Bytová jednotka ,-- Kč 2) Vedlejší stavby ,-- Kč 3) Ploty a zahrady ,-- Kč 4) Pozemky ,-- Kč Celkem = ,-- Kč Zaokrouhlení dle ,-- Kč. Celková odhadní cena věcného břemene rodinního domu čp. 10 v Olešnici činí ,-- Kč. Slovy : dvě stě sedmnáct tisíc jedno sto čtyřicet korun českých. Znalecký posudek obsahuje 12 stran a je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží objednavatel znaleckého posudku a jedno zůstává znalci jako archivní. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne l9. 9. l99o čj. Spr. l4o5/9o pro základní obor ekonomiky - odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem /2012 znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace. Trhové Sviny dne Posudek vypracoval : Zdeněk Sihelník Na Vyhlídce 924 Trhové Sviny

13

14

15 Exekutorský úřad Prokopova 339/14 Písek /2012 Věc : odměna za vypracování znaleckého posudku nemovitosti - ocenění rodinného domu čp. 10 a jeho věcného břemeneu v Olešnici, k. ú. a obci Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice pro účely exekutorského řízení. Kalkulace znalečného Znalečné.. 28,5 x 280,-- Kč ,-- Kč Cestovné 13 km x 6,-- Kč... 78,-- Kč CD rom... 30,-- Kč Poštovné... 40,-- Kč Celkem ,-- Kč Uhraďte na účet číslo : /0600 u Ge Money bank České Budějovice. Trhové Sviny dne Posudek vypracoval : Zdeněk Sihelník Na Vyhlídce 924 Trhové Sviny

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovitých věcech - pozemku p.č. 4715/1 a pozemku p.č. 4715/2, součástí je stavba: Černošice č.p. 1169, objekt bydlení, s příslušenstvím, LV

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 2115-45/11 o obvyklé ceně nemovitosti - spoluvlastnického podílu id. 1/2 rodinného domu čp. 259 včetně příslušenství a pozemku parc.č. st. 483 v k.ú. a obci Liběchov, okres Mělník,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2287 132/13 Ing. Michal Sirový, Jírovcova 1621/19, 370 01 České Budějovice tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 2287 132/13 - o stanovení obvyklé ceny nemovitostí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1539 109/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1539 109/09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 rodinného domu č.p. 92 v obci Stárkov na pozemku st. parcela č.13 zastavěná plocha a nádvoří vč. pozemku a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2839/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2839/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č.776/7 v objektu čp. 776/2, ulice Minská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2018 28 / 2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2018 28 / 2010 obvyklé ceny rodinného domu č.p. 259 včetně příslušenství a pozemku p.č. 1285 zastavěná plocha a nádvoří, výměry 254 m 2, Novoměstské nám., 264 01 Sedlčany, bez ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 155-86/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.175

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4124-424/2014 O ceně pozemku p.č.1566, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 307 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.1028 v ulici Žabovřeská, Zbraslav, hlavní město Praha, včetně

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3610-433/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3610-433/2013 O ceně rodinného domu a garáže bez čp/če v Černošicích, Dr. Janského č.p.2096, včetně příslušenství a pozemků p.č.2657/22, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 119 m

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 906-41/2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více