Pořadové číslo /2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pořadové číslo 1182-08/2012"

Transkript

1 Pořadové číslo /2012 Z N A L E C K Ý P O S U D E K Ocenění nemovitostí rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, obec Olešnice, okres České Budějovice. Vyhotovení : 1

2 Objednavatel znaleckého posudku Na základě usnesení č. j. 117 EX 2840/11-79 ze dne , které vydal Exekutorský úřad se sídlem v Písku, Prokopova ulice čp. 339/l4 zastoupený soudním exekutorem JUDr. Stanislavem Pazderkou, požaduje se stanovit obvyklou cenu nemovitosti - rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. a obec Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice pro účely exekutorského řízení proti povinným : - Bohuslavě Ferenčákové Jungové, bytem Olešnice čp. 10, Olešnice - a Petru Ferenčákovi, bytem Olešnice čp. 10, Olešnice Prohlídka a zaměření předmětné nemovitosti Byla provedena znalcem osobně dne za přítomnosti Bohuslavy Ferenčákové Jungové bytem Olešnice čp. 10. Vlastnické a evidenční údaje Na základě výpisu z KN/VL č. 456 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště České Budějovice pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů ze dne se jedná o nemovitost ve vlastnictví Bohuslavy Ferenčákové Jungové bytem Olešnice čp. 10 celé vlastnictví. Podklady pro ocenění l) Výpis z KN/VL č. 456 pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů, ze dne ) Snímek katastrální mapy. 3) Usnesení exekutorského úřadu v Písku, ze dne ) Šetření na místě samém a sdělení majitelky nemovitosti. 5) Cenový předpis - vyhl. č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. ve znění vyhl. č. 456/2008 Sb., vyhl. č. 460/2009 Sb., vyhl. č. 364/2010 Sb., 387/2011 Sb. a odhadem. Základní údaje Vlastník : Bohuslava Ferenčáková Jungová, bytem Olešnice čp. 10 celé vlastnictví. K. ú. : Olešnice u Trhových Sviny Obec : Okres : Olešnice České Budějovice Kraj : Jihočeský Účel ocenění : exekuce proti Bohuslavě Ferenčákové Jungové a Petru Ferenčákovi, oba trvale bytem Olešnice čp. 10

3 N á l e z Na základě výpisu z KN/VL č. 456 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště České Budějovice pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů dne se jedná o ocenění rodinného domu čp. 10 v Olešnici, k. ú. a obci Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice. Přístup je umožněn z příjezdové komunikace vchodovými dveřmi ve vjezdových vratech na dvorek a vstupními dveřmi do místností a prostorů vlastního objektu. Napojení na elektroinstalaci, vodovod a kanalizaci je provedeno na místní veřejné sítě obce. Obvyklá cena předmětné nemovitosti bude stanovena Klimešovou srovnávací metodou vycházející z věcné hodnoty nemovitosti bez použití koeficientu Kp. A) Stanovení věcné hodnoty rodinného domu čp. 10 v Olešnici Věcná hodnota rodinného domu bude stanovena dle yhl. č. 387 / 2011 Sb. bez použití koeficientu Kp. Předmět znaleckého posudku 1) Rodinný dům čp. 10 2) Vedlejší stavby 3) Studna 4) Pozemky Popis jednotlivých částí s uvedením skutečností rozhodných pro stanovení ceny. 1) Rodinný dům čp. 10 Jedná se o přízemní koncový řadový dům z levé strany, v pohledu z příjezdové komunikace, bez obytného podkroví, který není podsklepen. INP se sestává ze vstupní chodby, pokoje po pravé straně, kuchyně z které je přístup do sociálu s WC a zadního pokoje. V podkroví se nachází pouze půdní prostor jehož obvodová zeď z uliční strany je vystavěna jako patrová, do dvora však nikoli. K nemovitosti náleží vstupní průjezd situačně umístěn v návaznosti na obytnou část z pravé strany a sklad nářadí, který je umístěn na dvoře proti obytné části po pravé straně ze zadní strany navazující na sousední objektu. Ze stodoly se dochovala pouze část obvodového zdiva s dřevěnou výplní, která slouží jako ohradní zeď dvora. Zemní sklep na brambory umístěný na zahradě se nedá využívat, neboť je zatopen vodou.

4 Stavební konstrukce jsou v provedení obvodové zdivo smíšené, stropy rovné, krov sedlový, krytina tašková, omítky vápenné, okna dřevěná dvojitá, v přední nadezdívce plastová, dveře dřevěné, podlahy betonové s povrchem keramická dlažba, PVC a textilní. Výpočet zastavěné plochy INP 27,80 x 6,45 x 3,40 = 609,65 m3 Krov 21,10 x 6,45 x 1,75 + 6,70 x 6,45 x 3,30 = 380,78 m3 Celkem = 990,43 m3 Stanovení věcné hodnoty rodinného domu se provede dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 26a a přílohy č. 1,6 a 20a. Kvantifikace jednotlivých složek ceny Cena upravená CU = IPC + I Indexová průměrná cena IPC = 3.576,-- Kč Index cenového porovnání = I = IT x IP x IV 1) Výpočet indexu trhu IT Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota znaku pásma 1 Situace na trhu I Poptávka výrazně nižší 0,10 než nabídka 2 Vlastnictví nemovitosti II Stavba na vlastním 0,00 pozemku 3 Vliv právních vztahů I Negativní zřízeno věcné 0,05 břemeno bydlení Celkem 0,15 Výpočet indexu polohy : IT = 1 0,15 = 0,85 2) Výpočet indexu polohy IP Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota znaku pásma 1 Význam obce I Bez většího významu 0,00 2 Poloha nemovitosti v obci III Centrální území obce + 0,01 4 Okolní zástavba II Objekty pro bydlení 0,00 5 Obchod, služby, kultura II Pouze obchod se 0,00 základním sortimentem 6 Školství, sport II Základní školy 0,00 7 Zdravotnické zařízení I Žádné zdrav. zařízení - 0,03 8 Veřejná doprava II Omezené dopravní spojení 0,00 9 Obyvatelstvo II Bezproblémové okolí 0,00 10 Nezaměstnanost v obci II Průměrná nezaměstnanost 0,00 11 Změny v okolí III Bez vlivu 0,00

5 12 Vlivy neuvedené II Bez dalších vlivů 0,00 Celkem - 0,02 Výpočet indexu polohy : IP = 1 0,02 = 0,98 3) Výpočet indexu konstrukce a vybavení IV Číslo Název znaku Číslo Popis pásma Hodnota znaku pásma 0 Typ stavby I Nepodsklepená se šikmou A střechou 1 Druh stavby II Dům řadový - 0,01 2 Provedení obv.stěn I Zdivo smíšené - 0,08 3 Tloušťka obv. stěn III Více jak 45 cm + 0,03 4 Podlažnost III Hodnota I + 0,02 5 Veřejné sítě IV Elektro, voda, kanalizace + 0,04 6 Vytápění I Vytápění na tuhá paliva - 0,08 7 Základní příslušenství III Úplné standard. provedení 0,00 8 Ostatní vybavení I Bez dalšího vybavení 0,00 9 Venkovní úpravy I Zanedbatelného rozsahu - 0,05 10 Vedlejší stavby II Vedlejší stavby celková 0,00 ZP nad 25 m2 11 Pozem. ve funkčním celku II Od 300 m2 do 800 m2 0,00 12 Kriterium neuvedené III Bez vlivu na cenu 0,00 Celkem - 0,13 13 Stavebně technický stav III Stavba ve špatném stavu, předpoklad rozsáhlých stavebních úprav 0,65 x 0,6 0,39 Výpočet indexu polohy : Iv = (1 0,13) x 0,39 = 0,34 Index cenového porovnání : I = 0,85 x 0,98 x 0,34 = 0,283 CU = 3.576,-- Kč x 0,283 = 1.012,-- Kč Stanovení věcné hodnoty : 990,43 m3 x 1.012,-- Kč = 1, ,-- Kč. Věcná hodnota obytné části nemovitosti je stanovena ve výši... 1, ,-- Kč. 2) Vedlejší stavby Zahrnují průjezd a sklad nářadí.

6 a) Průjezd Jedná se o objekt do dvora otevřený, který je situačně umístěn v návaznosti na obytnou část z pravé strany a slouží zároveň jako hlavní vstup do objektu. Stavební konstrukce jsou v provedení zdivo zděné, krov sedlový, krytina tašková, omítky vápenné, stropy dřevěné bez podhledu, okna plastová, vrata dřevěná, podlaha není. Výpočet obestaveného prostoru INP - 6,90 x 6,70 x 3,40 = 157,18 m3 Krov - 6,90 x 6,70 x 3,30 = 152,56 m3 Celkem = 309,74 m3 b) Sklad nářadí Jedná se o přízemní objekt situačně umístěn na dvoře proti obytné části z pravé strany. Stavební konstrukce jsou v provedení zdivo zděné, stropy klenuté, krov sedlový, krytina tašková, omítky pouze v části, okna jednoduchá, dveře dřevěné palubkové, podlahy betonové. Výpočet obestaveného prostoru INP - 7,80 x 6,20 x 2,90 = 140,24 m3 Krov - 7,80 x 6,20 x 1,70 = 82,21 m3 Celkem = 222,45 m3 Ocenění vedlejších staveb se provede dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 7 a přílohy č. 1,8,14,15 a 38. Ocenění : a) Průjezd Základní cena typu A = 1.250,-- Kč. Koeficient vybavení K 4 = 1 + (0,54 x n) Výpočet n objekt nemá žádné nadstandardní vybavení Číslo Konstrukce a vybavení Podstandardní Chybějící položky 6 Klempířské konstrukce pouze v části - 0,019-7 Úpravy povrchů pouze v části - 0,049-8 Schodiště - - 0,038 9 Dveře svlakové - 0, Podlahy - - 0, Elektroinstalace - - 0,049 Celkem - 0,099-0,155 x 1,852 = = - 0,287

7 K 4 = 1 + (0,54 x 0,386) = 0,792 Omezení koeficientu K 4 by bylo, vzhledem ke stavu a vybavení objektu, neúměrné a proto se do výpočtu zavádí ve zjištěné hodnotě. K 5 = 0,85 K i = 2,103 Ocenění : 309,74 m3 x 1.250,-- Kč x 0,792 x 0,85 x 2,103 = ,-- Kč Snížení na opotřebení : objekt je v dožilém stavu s odpisem 85%. Odhadní cena průjezdu činí 15% z ,-- Kč = ,-- Kč. b) Sklad nářadí Základní cena typu A = 1.250,-- Kč. Koeficient vybavení K 4 = 1 + (0,54 x n) Výpočet n objekt nemá žádné nadstandardní vybavení Číslo Konstrukce a vybavení Podstandardní Chybějící položky 6 Klempířské konstrukce - 0,019 7 Úpravy povrchů pouze v části - 0,049-8 Schodiště - - 0, Elektroinstalace - - 0,049 Celkem - 0,049-0,106 x 1,852 = = - 0,196 K 4 = 1 + (0,54 x 0,245) = 0,868 K 5 = 0,85 K i = 2,103 Ocenění : 222,45 m3 x 1.250,-- Kč x 0,868 x 0,85 x 2,103 = ,-- Kč Snížení na opotřebení - objekt je v dožilém stavu s odpisem 85%. Odhadní cena skladu nářadí činí 15% z ,-- Kč = ,-- Kč. Rekapitulace vedlejších staveb a) Průjezd ,-- Kč b) Sklad nářadí ,-- Kč Celkem ,-- Kč Věcná hodnota vedlejších staveb je stanovena ve výši ,-- Kč.

8 3) Studna Jedná se o studnu kopanou, tarašenou z lomového kamene, o průměru 120 cm a hloubce 4,5 m, která je zakryta betonovou stříškou. Studna neslouží trvale svému účelu pro špatnou kvalitu vodu. Ocenění se provede dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 9 a přílohy č. 10,14 a 38. Ocenění : 4,5 m x 1950,-- Kč x 0,85 x 2,323 x 0, ,-- Kč Snížení na opotřebení - studna je v dožilém stavu s maximálním odpisem 85%. Odhadní cena studny činí 15% z 3.465,-- Kč = 520,-- Kč. Věcná hodnota studny je stanovena ve výši ,-- Kč. 4) Pozemky Na základě výpisu z KN/VL č. 456 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, kat. pracoviště České Budějovice pro k. ú. Olešnice u Trhových Svinů ze dne se jedná o ocenění ppč. 13/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2 a ppč. 157 zahrada o výměře 80 m2. Věcná hodnota pozemkových parcel bude stanovena dle vyhl. č. 387/2011 Sb. 28 a přílohy č. 21 a 38. Ocenění : ppč. 13/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2 x 35,-- Kč x 2,155 = ,-- Kč ppč. 157 zahrada o výměře 80 m2 x 35,-- Kč x 2,155 x 0,40 = 2.414,-- Kč Celkem = ,-- Kč Úprava ceny dle přílohy č pozemky s možností napojení na veřejný plynovod = +10% = ,-- Kč Cena po celkové úpravě = ,-- Kč Věcná hodnota pozemkových parcel je stanovena ve výši ,-- Kč. Celková rekapitulace věcné hodnoty nemovitosti čp. 10 v Olešnici 1) Rodinný dům... 1, ,-- Kč 2) Vedlejší stavby ,-- Kč 3) Studna ,-- Kč Stavby celkem... 1, ,-- Kč 4) Pozemky ,-- Kč Celkem... 1, ,-- Kč Zaokrouhlení... 1, ,-- Kč

9 Věcná hodnota rodinného domu čp. 10 v Olešnici u Trhových Svinů je stanovena ve výši... 1, ,-- Kč. B) Stanovení obvyklé ceny rodinného domu čp.10 v Olešnici Klimešovou srovnávací metodou. Věcná hodnota rodinného domu čp , ,-- Kč Prodejní ceny obdobných nemovitostí - nejnižší ,-- Kč - nejvyšší...1, ,-- Kč Výpočet koeficientu kvalitativních tříd - koeficient A = ,-- Kč 1, ,-- Kč = 0,785 - koeficient E = 1, ,-- Kč 1, ,-- Kč = 1,116 - koeficient B = 0,785 + l x 1,116 0,785 4 = 0,868 - koeficient C = 0, x 1,116 0,785 4 = 0,951 - koeficient D = 0, x 1,116 0,785 4 = 1,033 Výpočet váženého průměru cenového koeficientu K Číselný znak Kritérium Zařazení Hodnota Váha Váha x hodnota 1 Trh s nemovitostmi A 0, ,925 2 Orientace k svět.stranám D 1, ,165 3 Konfigurace D 1, ,099 4 Poloha k centru D 1, ,165 5 Převládající zástavba D 1, ,165 6 Inženýrské sítě D 1, ,165 7 Doprava C 0, ,755 8 Obchod a služby B 0, ,340 9 Školství B 0, , Zdravotnictví A 0, , Kultura,sport,ubytování C 0, , Úřady B 0, , Pracovní možnosti A 0, , Životní prostředí D 1, , Přírodní lokalita C 0, , Změny v zástavbě C 0, , Příslušenství nemovitosti C 0, , Provedení stavby C 0, , Možnosti rozšíření B 0, , Obyvatelstvo D 1, , Názor znalce C 0, ,755 Celkem 92 86,629

10 Cenový koeficient K = 86,629 : 92 = 0,942 Stanovení obvyklé ceny rodinného domu čp. 10 : 1, ,--Kč x 0,942 = 1, ,-- Kč Zaokrouhlení...1, ,-- Kč Obvyklá cena rodinného domu čp. 10 v Olešnici činí...1, ,-- Kč Slovy : jeden milion čtyřicet tisíc korun českých. Ocenění věcného břemene rodinného domu čp. 10 v Olešnici Znění věcného břemene Bohuslava Ferenčáková Jungová jako vlastnice rodinného domu čp.10 včetně ppč.13/1a ppč.157 zřizuje tímto ve prospěch svého manžela Petra Ferenčáka doživotní, bezplatné věcné břemeno bytu v domě čp. 10 v Olešnici sestávající z výlučného užívání samostatné bytové jednotky sestávající se ze dvou místností a kuchyně, samostatného sociálního zařízení, předsíně, sloužící jako vchod, a to vše nacházející se v přízemí domu s vchodem z předsíně, dále pak z práva společného užívání chodeb a všech společných prostor v domě a všech vedlejších staveb náležejících k nemovitostem, jakož i zahrady u domu, zejména za účelem braní plodů ze zahrady pro jeho vlastní potřebu, s tím, že oprávněný z věcného břemene nebude povinen přispívat na opravy a údržbu užívaných nemovitostí. Předmět ocenění 1) Bytová jednotka 2) Vedlejší stavby 3) Plody ze zahrady 4) Pozemky 1) Bytová jednotka a) Výpočet podlahové plochy Kvantifikace jednotlivých složek ceny Přízemí předsíň - = 15,04 m2 kuchyně - = 18,00 m2 sociál 1/2 výměry - = 3,57 m2 pokoj - = 23,52 m2 pokoj - = 28,82 m2 Celkem = 88,95 m2 b) Cena 1 m2 bytu v Olešnici k = 17,50 Kč/m2 Ocenění se provede dle vyhl. č. 151/97 Sb. 18 odst. 4.

11 Ocenění : Roční užitek : 88,95 m2 x 17,50 Kč x 12 měsíců = ,-- Kč. Doživotní užívání ,-- Kč x 10 let = ,-- Kč Odhadní cena věcného břemene bytové jednotky činí ,-- Kč. 2) Vedlejší stavby Zahrnují průjezd a sklad nářadí. 18 odst. 5 oceňují se částkou ,-- Kč. 3) Plody ze zahrady 18 odst. 5 oceňují se částkou ,-- Kč 4) Pozemky ppč. 13/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 689 m2 x 35,-- Kč x 2,155 x 1,440 = ,-- Kč ppč zahrada o výměře 80 m2 x 35,-- Kč x 2,155 x 1,440 x 0,40 = 3.476,-- Kč Celkem = ,-- Kč Úprava ceny dle přílohy č. 21 pol. č možnost napojení pozemků na rozvod plynu = + 10% = ,-- Kč Cena po celkové úpravě = ,-- Kč Odhadní cena pozemků činí ,-- Kč. Užitek : 1,2 % z ,-- Kč x 10 let = ,-- Kč Odhadní cena věcného břemene pozemků činí ,-- Kč.

12 Rekapitulace věcného břemene 1) Bytová jednotka ,-- Kč 2) Vedlejší stavby ,-- Kč 3) Ploty a zahrady ,-- Kč 4) Pozemky ,-- Kč Celkem = ,-- Kč Zaokrouhlení dle ,-- Kč. Celková odhadní cena věcného břemene rodinního domu čp. 10 v Olešnici činí ,-- Kč. Slovy : dvě stě sedmnáct tisíc jedno sto čtyřicet korun českých. Znalecký posudek obsahuje 12 stran a je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno obdrží objednavatel znaleckého posudku a jedno zůstává znalci jako archivní. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný Krajským soudem v Českých Budějovicích rozhodnutím ze dne l9. 9. l99o čj. Spr. l4o5/9o pro základní obor ekonomiky - odvětví ceny a odhady nemovitostí. Znalecký posudek je zapsán pod pořadovým číslem /2012 znaleckého deníku. Znalečné účtuji dle přiložené likvidace. Trhové Sviny dne Posudek vypracoval : Zdeněk Sihelník Na Vyhlídce 924 Trhové Sviny

13

14

15 Exekutorský úřad Prokopova 339/14 Písek /2012 Věc : odměna za vypracování znaleckého posudku nemovitosti - ocenění rodinného domu čp. 10 a jeho věcného břemeneu v Olešnici, k. ú. a obci Olešnice u Trhových Svinů, okres České Budějovice pro účely exekutorského řízení. Kalkulace znalečného Znalečné.. 28,5 x 280,-- Kč ,-- Kč Cestovné 13 km x 6,-- Kč... 78,-- Kč CD rom... 30,-- Kč Poštovné... 40,-- Kč Celkem ,-- Kč Uhraďte na účet číslo : /0600 u Ge Money bank České Budějovice. Trhové Sviny dne Posudek vypracoval : Zdeněk Sihelník Na Vyhlídce 924 Trhové Sviny

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015

Znalecký posudek. Pořadové číslo 1329-01/2015 Pořadové číslo 1329-01/2015 Znalecký posudek Ocenění nemovitosti bytové jednotky č. 187/7 v obytné budově čp. 187 v Českých Velenicích, k.ú. a obci České Velenice, okres Jindřichův Hradec. Vyhotovení :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 166-2012. o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. Nebory vč. příslušenství a pozemků ZNALECKÝ POSUDEK č. 166-2012 o ceně rodinného domu č.p. 113, k.ú. vč. příslušenství a pozemků Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Šumperk Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 1294/2

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4514-2/2015 o ceně obvyklé nemovitosti jednotky č. 80/5 bytu v obytném domě čp. 80 na pozemku p.č.st. 438 kú Břežany u Znojma včetně spoluvlastnického podílu 320/10000 na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

Znalecký posudek č. 509/2012

Znalecký posudek č. 509/2012 Znalecký posudek č. 509/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1329/3 v objektu čp. 1329, ulice V Olšinách, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, to vše na LV

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Znalecký posudek č. 2957/67/2014

Znalecký posudek č. 2957/67/2014 Znalecký posudek č. 2957/67/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1824/3 s podílem na společných částech domu č.p.1824 a pozemku parc.č. st.1864 v k.ú.aš, obec Aš, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12784-064/11 o ceně bytové jednotky č.424/21 umístěné v domě čp.421, 422, 423,424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431 na ul.šrámkova, katastrální území Lesná, obec Brno, okres Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 567-30/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 567-30/15 o ceně nemovitosti, bytu č. 1 s příslušenstvím v domě č.p. 2702 na pozemku p.č. 2173/12, id. spoluvl. podílu 1588/5259 na pozemku p.č. 2173/12, spoluvl. podílu 190/450 na

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 Okres:Jihlava Obec :Jihlava ZNALECKÝ POSUDEK č.3521/277/2013 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu rodinného domu č.p.2902 v ulici Hálkova s příslušenstvím a pozemky v k.ú.helenín a obci Jihlava, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba. Ing.Ivana Janečková. G.Klimenta 439/9 708 00 Ostrava-Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14189-219/14 o ceně pozemku parc.č.525/110, katastrální území a obec Metylovice, okres Frýdek - Místek. (LV č.1430) Objednavatel posudku: Vlastník nemovité věci: Ing.Ivana Janečková

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/1. Palackého 31/2 26601 Beroun. Č.j. 015 EX 313/2013-76. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/1 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytové jednotky č. 970/13 v budově čp. 970 včetně podílu o velikosti 28/922 na společných částech domu a pozemku parc.č. 437/2 v kat. území Beroun,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6742/91-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6742/91-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6742/91-2013 o ceně nemovitosti rodinného domu čp. 144 v k.ú. Chotětov, obec Chotětov, okres Mladá Boleslav, včetně součástí a pozemků Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4049-65/2015 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka, Byt č.323/3 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec Vysoké Mýto, k.ú. Vysoké Mýto Adresa nemovité

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2658/3/2012 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 409 Adresa nemovitosti: Mlýnská 409, Zlaté Hory Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Jeseník, obec Zlaté Hory, k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3656-67/14. O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII ZNALECKÝ POSUDEK č. 3656-67/14 O ceně nemovitosti, bytu č.138/1 na pozemcích p.č.st.962 a St.963 v Příbrami VII Objednatel znaleckého posudku: soudní exekutor, Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marie Mynaříková

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 275/17775/2010. O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor ZNALECKÝ POSUDEK č. 275/17775/2010 O ceně nemovitostí - pozemků p.p.č. 460 a p.p.č. 461 vč. porostů, k. ú. a obec Pohnání, okres Tábor Objednatel posudku: JUDr. Petr Kocián soudní exekutor Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13763-203/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13763-203/13 o ceně pozemku parc.č.246/4, katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha - západ, včetně ceny obvyklé. (LV č.1271) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

Fotodokumentace: Základní datová karta

Fotodokumentace: Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. Typ nemovitosti : 1.13.1.1. Byt ve vlastnictví dokončený Předmět ocenění : Byt č. 18 v domu čp. 191 v Českých Velenicích Kraj : Jihočeský

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13741-181/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. Sartoriova 28/13 169 00 Praha - Břevnov ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13741-181/13 o ceně byt.jednotky č.1677/3 umístěné v domě čp.1677, katastrální území Znojmo - město, obec a okres Znojmo, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 6221-0862/2015 o ceně rodinného domu č.p.202 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.326 v k.ú. Mochov, obci Mochov, okres Praha-východ. Objednatel posudku: Účel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1960/2013 O ceně obvyklé podílu 1/2 na rodinném domu v ul. Tyršova č.p.177 s příslušenstvím a pozemkem č.par. 345 zastavěná plocha a nádvoří v obci Velká Hleďsebe, okres Cheb. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 320-9-2014. O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun ZNALECKÝ POSUDEK č. 320-9-2014 O ceně pozemků parc.č.116/3; parc.č. 116/4 a parc.č. 1036 v katastrálním území Hýskov, obec Hýskov, okres Beroun. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03409-0041 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03409-0041 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.1333/1 v k.ú. Stráž nad Nisou, obec Stráž nad Nisou, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2925/134/2013 6 NEMOVITOST: Rodinný dům č. p. 264 Adresa nemovitosti: Ráj 264 Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná, obec Karviná, k.ú. Ráj, kód k.ú.

Více