CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY"

Transkript

1 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% A

2 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě kde není možné provést ukončení stezky převedením do vyhrazeného pruhu pro cyklisty. Délka 5m (60 m včetně dopravního značení), šířka 6m. Povrch plochy v rovině vozovky totožný s povrchem vozovky, ostatní povrch totožný s povrchem stezky. Veřejné osvětlení. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. VDZ - bílá klikatá čára" V 12e". VDZ - opticko psychologická brzda "V 18". Zdrsnění povrchu vozovky. Včasná rozpoznatelnost pro řidiče: není vhodné umístění v místech kde není zajištěný potřebný rozhled například za směrový oblouk (zatáčku) nebo v podélné nerovnosti dolík nebo vrchol komunikace apod. 70% Motorové vozidlo Cyklista Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 70 km.h -1. Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Lepší identifikace místa se zvýšeným výskytem cyklistů. Zvýraznění místa vyústění stezky pro cyklisty na komunikaci. Zdůraznění povinnosti dát přednost vozidlům na komunikaci. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 100 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Rozhodnutí o zřízení/úpravě napojení - silniční správní úřad SŘ stezky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ 70% A

4 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V obci, na stykové křižovatce bez usměrněných dopravních proudů. Šířka 2m, délka 24m. Totožný s vozovkou, vhodné barevné zvýraznění. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na Veřejné osvětlení. Dostatečný prostor pro umístění čekacího prostoru pro levé odbočení a dostatečné šířky chodníku, varianta. Čekací prostor cyklistů pro levé odbočení nutno řešit jako místo ležící mimo pozemní komunikaci (nutné umístění "V4" a zapuštěné obruby, ne snížené, to je bez navýšení oproti vozovce). Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 50 km.h % Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Cyklista se pohybuje a připravuje k manévru odbočení mimo jízdní pruh ve svém jízdním pruhu. Bez kolize chodec - cyklista. Cyklista může bezpečně zastavit a připravit se na manévr odbočení, cyklisté jedoucí za ním mají dostatek prostoru pro jeho objetí. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

5 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ 70% A,B B

6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V obci, na stykové křižovatce bez usměrněných dopravních proudů. Šířka 2,75m, délka 27m. Totožný s vozovkou, vhodné barevné zvýraznění. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Dostatečný prostor pro umístění přídatného pruhu pro levé odbočení a dostatečné šířky chodníku. Nutno dořešit právní úpravu, řešící povinnosti a práva cyklistů odbočujícího vlevo (např. 21/3 zák. č. 361/2000Sb.,). Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 50 km.h % Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Cyklista se pohybuje a připravuje k manévru odbočení mimo jízdní pruh ve svém jízdním pruhu. Bez kolize chodec - cyklista. Při provádění manévru odbočení současně kříží dráhu cyklistům a automobilům jedoucím rovně (nevhodné rozhledové poměry vůči těmto cyklistům). Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 100 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování B

7 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S JÍZDNÍM PRUHEM PRO CYKLISTY V PROTISMĚRU 70% A

8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S JÍZDNÍM PRUHEM PRO CYKLISTY V PROTISMĚRU 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě kde je nutné převést provoz cyklistů úsekem jednosměrné ulice z důvodu velkých závleků cyklistů nebo kde je vedení cyklistů jinou trasou nevhodné z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Jen na přehledných úsecích. Na místní komunikacích III., IV. třídy nebo účelové komunikaci při šířce jízdního pásu mezi obrubami větší než 4,5m. Dle rozměru komunikace, bez nároku na další plochu. Dle materíálu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty. Řádné a přehledné dopravní značení, vhodné je provedení vodorovného dopravního značení z plastu nebo jiného materíálu podobných vlastností. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. Zdůraznění jízdního pruhu pro cyklisty fyzickým ostrůvkem (oddělujícím jízdní pruhy auto a cyklo) a dopravním značením (C4a). Dodržení bočních bezpečnostních odstupů dle TP 179 bod 6.1. Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 50 km.h -1. Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Odvedení cyklistů ze zatížených komunikací - eliminace kolizních míst na exponovaných tazích. Eliminace zbytných závleků. Typ Stavební úprava (celkově) Dopravní značení Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 0 50 Typ Stavební úprava Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Rozhodnutí o zřízení/úpravě napojení - silniční správní úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Dle místních podmínek lze provést úpravu pouze pomocí dopravního značení (dostatečná šířka komunikace). Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 B.1.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. Udržování rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací A

9 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S PROVOZEM CYKLISTŮ V PROTISMĚRU 70% A

10 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S PROVOZEM CYKLISTŮ V PROTISMĚRU 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě kde je nutné převést provoz cyklistů protisměrem v jednosměrné ulici z důvodu nevhodných závleků cyklistů nebo kde je vedení cyklistů jinou trasou nevhodné z hlediska bezpečnosti silničního provozu a šířka jednosměrné komunikace nedovoluje užití pruhů pro cyklisty. Jen na přehledných úsecích. Na místní komunikacích III., IV. třídy nebo účelové komunikaci při šířce jízdního pásu mezi obrubami 4m. Dle rozměru komunikace, bez nároku na další plochu. Dle materíálu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty. Řádné a přehledné dopravní značení. Zdůraznění pohybu cyklistů vodorvným dopravním značením (V 14). Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. Dle ČSN bod se nemusí jízdní pruhy v protisměru vyznačovat vodorovným značením. Vzhledem k bezpečnosti cyklistů a ostatních účastníků provozu je vhodné toto vodorovné značení umístit se současným omezením pro motorová vozidla (např. šířkové nebo hmotnostní) Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 30 km.h -1. Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Odvedení cyklistů ze zatížených komunikací - eliminace kolizních míst na exponovaných tazích. Eliminace zbytných závleků. Typ dopravní značení Typ dopravní značení Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 50 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 B.1.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. Udržování rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací A

11 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V HLAVNÍM DOPRAVNÍM PROSTORU 70%

12 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V HLAVNÍM DOPRAVNÍM PROSTORU Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Dle potřeby na dvoupruhové komunikaci. Délka 30 m, šířka dle komunikace. Totožný s vozovkou. Veřejné osvětlení. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na VDZ - bílá klikatá čára" V 12e". VDZ - opticko psychologická brzda "V 18". Zdrsnění povrchu vozovky. Včasná rozpoznatelnost pro řidiče: není vhodné umístění v místech kde není zajištěný potřebný rozhled například za směrový oblouk (zatáčku) nebo v podélné nerovnosti dolík nebo vrchol komunikace apod. Barevné zvýraznění povrchu v místě ukončení pruhu. Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 70 km.h % Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Lepší identifikace místa se zvýšeným výskytem cyklistů. Přechodový úsek pro bezpečné zařazení do jízdního pruhu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 20 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Rozhodnutí o zřízení/úpravě napojení - silniční správní úřad SŘ stezky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 B.1.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. Udržování rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací

13 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ SLOUČENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY 70%

14 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ SLOUČENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě za nástupní polochou zastávky hromadné dopravy. Min šířka 3m a délka na celou délku zastávky zvětšenou min o 20 m. Dle povrchu stezky, vhodné barevné zvýraznění prostoru vchodu a výstupu na nástupní plochu zastávky. Hmatný pás. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Pouze v místě kde není přilehlá (sousední) zástavba obytných budov. Dostatečný prostor. 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Segregace pěší a cyklo dopravy mimo prostor pro motodopravu. Bezpečná nástupní plocha (oddělená od moto i cyklo dopravy). Pohyb veden mimo nástupní Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování

15 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY 70% A

16 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě za nástupní polochou zastávky hromadné dopravy. Min šířka 4,25 m a délka na celou délku zastávky zvětšenou min o 20 m. Dle povrchu stezky, vhodné barevné zvýraznění prostoru vchodu a výstupu na nástupní plochu zastávky. Hmatný pás. Přesah vodících liní pro nevidomé (vodící linie stezky a vodící linie v prostoru zastávky) na vstupech do prostoru zastávky minimálně 1.5 m. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Pouze v místě kde není přilehlá (sousední) zástavba obytných budov. Dělící pás mezi vozovkou a stezkou (nutný pro umístění vodící linie pro nevidomé). 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Segregace pěší a cyklo dopravy mimo prostor pro motodopravu. Bezpečná nástupní plocha (oddělená od moto i cyklo dopravy). Pohyb veden mimo nástupní Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

17 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY 70% B

18 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě za nástupní polochou zastávky hromadné dopravy. Min šířka 4,25 m a délka na celou délku zastávky zvětšenou min o 20 m. Dle povrchu stezky, vhodné barevné zvýraznění prostoru vchodu a výstupu na nástupní plochu zastávky. Hmatný pás. Přesah vodících liní pro nevidomé (vodící linie stezky a vodící linie v prostoru zastávky) na vstupech do prostoru zastávky minimálně 1.5 m. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Přechod pro chpodce přes Veřejné osvětlení. Možné umístění i v úseku s přilehlou zástavbou. Nutno zajistit minimální šířku chodníku 1,5 m + bezpečnostní odstup pruhu pro cyklisty a pruhu pro chodce 0,5m a současně bezpečnostní odstup pruhu pro chodce od pevné překážky 0,25 m. 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Segregace pěší a cyklo dopravy mimo prostor pro motodopravu. Bezpečná nástupní plocha (oddělená od moto i cyklo dopravy). Pohyb veden mimo nástupní Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování B

19 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ MIMO JÍZDNÍ PRUH 70%

20 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ MIMO JÍZDNÍ PRUH Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Technické parametry V místě zastávky hromadné dopravy umístěné mimo jízdní. Bez dalších nároků na prostor. Dle povrchu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty v místě zastávky. Řádné a přehledné vodorovné dopravní značení (včetně a především označení Jízdního pruhu pro cyklisty a zastávky), vhodné je například provedení z plastu nebo jiného materíálu podobných vlastností. Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Bez požadavků. 70% Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory V případě příjezdu a odjezdu vozidla hromadné dopravy do a z zastávky je zvýšené riziko kolize s cyklisty. Zvýšené riziko kolize s vozidlem hromadné dopravy osob. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 30 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování

21 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ NA JÍZDNÍM PRUHU 70%

22 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ NA JÍZDNÍM PRUHU Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě zastávky hromadné dopravy umístěné na jízdním pruhu bez možnosti umístění zastávky do zálivu. Bez dalších nároků na prostor. Dle povrchu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty před a za zastávkou. Řádné a přehledné vodorovné dopravní značení (včetně a především označení zastávky "V11a"), vhodné je například provedení z plastu nebo jiného materíálu podobných vlastností. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Bez požadavků. 70% Motorové vozidlo Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory V případě příjezdu vozidla hromadné dopravy do zastávky nutno předpokládat pohyb cyklistů mimo vyhrazený jízdní pruh. Chodec Cyklista Bez účasti. V případě příjezdu vozidla hromadné dopravy do zastávky nutno počkat na jeho odjezd nebo provést manévr objetí. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 10 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování

23 CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Nájezdová plocha umístěna kolmo na osu pohybu cyklistů. Povrch plochy pro odbočení je v jedné rovině s povrchem komunikace. Povrch plochy pro odbočení je totožný s povrchem komunikace. Zachovaný průjezdní profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Povrch plochy pro odbočení je vhodné provést v barevném kontrastu. Vhodné je na komunikaci vyhradit pruh pro cyklisty. VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Zachovaný průjezdný profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Nájezdová rampa není umístěna kolmo na osu pohybu cyklistů. Vhodné je na komunikaci vyhradit pruh pro cyklisty. Povrch plochy pro odbočení není totožný s povrchem komunikace. Povrch plochy pro odbočení není v jedné rovině s povrchem komunikace

24 CYKLISTICKÁ DOPRAVA KŘÍŽENÍ STEZKY PRO CYKLISTY S JINOU KOMUNIKACÍ VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Zachovaný průjezdný profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). Řádné a čitelné dopravní značení (vodorovné i svislé). Provedeno vhodné barevné zvýraznění. Přejezd pro cyklisty veden kolmo na komunikaci. DALŠÍ DOPORUČENÍ: Vhodné je používat po pečlivém zvážení konkrétní situace doplňkové prvky. Vhodné je umístění specielního nasvětlení (používá se na přechodech pro chodce), v prostoru křižovatky je nutné provést nasvětlení celé křižovatky

25 CYKLISTICKÁ DOPRAVA ÚPRAVA SDRUŽENÉHO SJEZDU K NEMOVITOSTEM KŘIŽUJÍCÍ STEZKU PRO CYKLISTY Nevhodná úprava sjezdu k nemovitosti křižující stezku pro cyklisty. Není jasné zda vozidlo vjíždějící do nemovitosti jede po stezce pro cyklisty nebo po chodníku. Prostor není rozeznatelný ani nijak jinak zvýrazněný. Chybí oddělení prostoru pro chodce od prostoru pro cyklisty (hmatný pás z hmatové dlažby šířky 30 cm), chybí oddělení části pro chodce od sjezdu (varovný pás z hmatové dlažby šířky 40 cm)

26 CYKLISTICKÁ DOPRAVA KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE S PĚŠÍM PROVOZEM SE STEZKOU PRO CYKLISTY VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Barevné odlišení prostoru pro cyklisty od prostoru pro chodce. Správný směr signálních pásů. Umístění varovných pásů v místě přechodu (není nutné postačí hmatný pás). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Šířka hmatného pásu je 20 cm (má být minimálně 30cm). Vodorovná dopravní značka Přechod pro chodce V7 není provedena přes celý profil prostoru pro cyklisty. DALŠÍ DOPORUČENÍ: Je vhodné umísti doplňkové bezpečnostní prvky (nápisy na vozovce apod.), 3.1.5

27 CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ JEDNOSMĚRNÉ STEZKY PRO CYKLISTY DO HLAVNÍHO DOPRAVNÍHO PROSTORU VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Sjezdová plocha umístěna kolmo na osu pohybu cyklistů. Povrch plochy pro připojení je v jedné rovině s povrchem komunikace. Povrch plochy pro připojení je totožný s povrchem komunikace. Zachovaný průjezdný profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). DALŠÍ DOPORUČENÍ: Povrch plochy pro připojení je vhodné provést v barevném kontrastu. Vhodné je na komunikaci vyhradit pruh pro cyklisty

28 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Nevhodné ukončení cyklistické stezky. Ukončení má velmi prudký sjezd přímo napojený na komunikaci. Vhodné je provést výškové snížení na úroveň vozovky před napojením na komunikaci a samotné napojení provádět v jedné rovině s komunikací. Na komunikaci je nutné umístění aspoň základních návěstí o možnosti pohybu cyklistů. Rovněžje vhodné umístění doplňkových bezpečnostních prvků (bílá klikatá čára, opticko psychologická brzda apod.). Vhodnější je provést ukončení dle schématu A poté provést ukončení pruhu pro cyklisty (varianta vedení provozu cyklistů v krajnici není vhodná)

29 CYKLISTICKÁ DOPRAVA JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY V PROTISMĚRU Vhodné vedení jízdního pruhu pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace. Uvedené řešení má nedostatky v realizaci dopravního značení. Toto značení bylo ujednoceno vydáním TP 103 v říjnu 2008 a současně i následovala novelizace vyhl. č. 30/2001 Sb., (vyhl. Č. 91/2009 Sb.,) doplněním značky E12 Jízda cyklistů v protisměru. Užití značení včetně značení na přilehlých komunikacích viz schéma A a A. Nevhodné vedení cyklistického provozu v protisměru. Je možné vést cyklisty v protisměru bez vyznačeného jízdního pruhu, ale za splnění několik základních podmínek. Je nutné jednoznačně vymezit prostor pro dopravu, vstupy do budov musí ústit vždy na chodník oddělený od ostatního provozu (ne do komunikace), dále musí být splněny podmínky uvedené v TP 179, musí se jednat o přehledný úsek velice málo zatížené komunikace C/D1, maximální dovolená rychlost musí být nižší nebo rovna 30km/h a komunikace musí mít šířku 4m (nelze nižší v případě vyšší šířky je nutné použít schéma Je vhodné zvýraznit pohyb cyklistů vodorovným dopravním značením V

30 CYKLISTICKÁ DOPRAVA NAPOJENÍ CYKLISTICKÉ STEZKY NA STEZKU PRO CHODCE A CYKLISTY (SPOLEČNÝ PROSTOR PRO CHODCE I CYKLISTY) Nevhodná úprava hmatové dlažby při napojení cyklistické stezky na stezku na stezku pro chodce a cyklisty. Samotná stavební úprava napojení je v pořádku včetně dopravního značení (mimo umístění C8b. Značka je nadbytečná. Platnost cyklostezky ukončuje ukončuje C9a ). Cyklista může pokračovat jen přímým směrem a připojuje se z jednosměrné cyklostezky (vyhovují i směrové oblouky). Chodec jde po chodníku a pokračuje po společné stezce pro cyklisty a chodce (nebo obráceně). Vhodnější úprava stejného napojení, ale chybí hmatová dlažba. Konec chodníku musí být označen signálním pásem (kolmo na osu chodníku na úrovni dopravní značky C9a. Rovněž musí být oddělená i cyklostezka varovným pásem (pokračování přirozené hranice chodníku a napojení na přirozenou hranici společné stezky pro chodce a cyklisty). Samotná stavební úprava napojení je v pořádku včetně dopravního značení (mimo umístění C8b značka je nadbytečná platnost cyklostezky ukončuje C9a ). Cyklista může pokračovat jen přímým směrem a připojuje se z jednosměrné cyklostezky (vyhovují i směrové oblouky). Chodec jde po chodníku a pokračuje po společné stezce pro cyklisty a chodce (nebo obráceně).

31 CYKLISTICKÁ DOPRAVA SPOLEČNÝ PŘECHOD PRO CHODCE A PŘEJEZD PRO CYKLISTY Systémově správné řešení. Je zde mnoho drobných technických nedostatků. Přesah varovného pásu od signální pásu není 80 cm, ale jen 60 cm. Hmatový pás nemá šířku 30 cm. Vodorovné dopravní značení Přechod pro chodce V7 není proveden v souladu s TP 133 II. vydání (viz strana 55 detail 1), minimální šířka přechodu (i přejezdu) má být 3m. Celková šířka přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty je minimálně 6,5 m (3m přejezd, 0,5 m mezera mezi dopravním značením a 3m přechod). Tato hodnota je v praxi těžko realizovatelná a je běžně užito hodnot nižších bez závažných problémů a kolizních situací. Obecně lze konstatovat, že nebezpečná hranice pro použití je pod hodnotou šířky celého místa pod 5 m (2,5m prostor pro chodce a 2,5 prostor pro cyklisty, dopravní značení by pak bylo 2,5 m přechod, 0,5 m odstup a 2m přejezd).

32 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ CYKLISTICKÉ STEZKY Zcela nevhodné vedení cyklistické stesky. Není zajištěn prostor pro chodce ani jiná varianta pohybu chodců (přístup k nemovitostem apod.). Vhodné vedení stezky pro cyklisty se současným zajištěním pohybu chodců. Hmatový pás nemá stanovenou šířku 30 cm. Možné umístění stezky pro cyklisty. Vhodné do úseků kde je nutné snížit rychlost vozidel a vyhrazený jízdní pruh by podvědomě působil jako široká komunikace (to by vedlo ke zvýšení rychlosti projíždějících vozidel). Samotné provedení má několik technických nedostatků. V dopravním značení je složité správně umístit dopravní značku Stezka pro cyklisty C8a (působí, že platí v celém profilu komunikace, vhodnější by bylo užití výraznější obruby mezi vozovkou a stezkou pro cyklisty) a chybí Přechod pro chodce V7 na stezce pro cyklisty.

33 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ PRUHU PRO CYKLISTY Vhodné vedení pruhu pro cyklisty. Vhodná šířka a zvýraznění (správné je užití dopravní značky Jízdní pruh pro cyklisty V14 obrázek vlevo). Ukázka vhodného vedení jízdního pruhu pro cyklisty v místě přechodu pro chodce (přechod pro chodce výrazně vyniká z kontinuální trasy jízdních pruhů). Ukázka vhodného vedení jízdního pruhu pro cyklisty v prostoru křižovatky (ze situace vodorovného dopravního značení jednoznačně a podvědomě vyniká úprava přednosti v prostoru křižovatky).

34 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ STEZKY PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ NA JÍZDNÍM PRUHU VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Vhodné prostorové rozdělení ( šířky jednotlivých pruhů a nástupiště). Vhodné umístění (nástupiště, cyklostezka, chodník). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Chybí všechny hmatové prvky (hmatové pásy, signální pás, kontrastní pás). Cyklostezka není v barevném kontrastu od okolí

35 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY Cílem této kapitoly je seznámení s možnými typovými řešeními zastávek autobusové hromadné dopravy a možnostmi preference této hromadné dopravy. Umístění jednotlivých typových řešení zastávek hromadné dopravy je posuzováno s ohledem na tyto tři základní faktory intenzita provozu na komunikaci, četnost zastavovaných spojů a funkce komunikace. Při volbě vhodného typového řešení zastávky hromadné dopravy je nutné zohledňovat mimo výše uvedené tři základní faktory také místní podmínky, především prostorové možnosti a funkce okolních dopravních objektů ve vztahu k jejich charakteru (cyklistická stezka, jízdní pruh pro cyklisty, přestupní uzel a podobně). Důležitým podkladem je určení správné délky nástupní hrany podle předpokládaných dopravních prostředků provádějících dopravní obsluhu. Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Požadovaná výška nástupní hrany u nekolejových dopravních prostředků je 0,2m při změně stavby je možné tuto výšku snížit na 0,16m u kolejových dopravních prostředků hromadné dopravy je nutné provést korekci výšky nástupní hrany podle technických parametrů používaných dopravních prostředků. S ohledem na bezpečný nástup a výstup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se doporučuje užití bezbariérového obrubníku zajišťujícího přesné vedení vozidla a konstantní výšku mezi nástupním prostorem vozidla a nástupní plochou zastávky. Na zastávce musí být zajištěny vodící linie pro nevidomé a slabozraké v zadní části, na zastávkových ostrůvcích musí být na straně odvrácené od nástupní hrany zábradlí s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké. Délka nástupní hrany musí odpovídat výhledovému počtu současně zastavovaných spojů a používaným dopravním prostředkům (různá délka autobusů, kloubový autobus..). Do nástupní hrany nesmí ústit žádný sjezd, přechod pro chodce nebo jiné podobné opatření. Kontrastní pás se provádí v odlišné barvě (od ostatní nástupní plochy) v plochém provedení bez reliéfní úpravy. Umístění a provedení kontrastního pásu je v šířce 50cm a jeho hrana je totožná s hranou nástupní plochy (viz detail 4.4.). Za kontrastním pásem musí být zachována 60cm široká plocha (pás) bez barevných a reliéfních úprav. V praxi to znamená, že na nástupní ploše je reliéfní úprava pouze v podobě signálního pásu 80cm širokého, kolmého na nástupní hranu. Signální pás končí 50cm před nástupní hranou. Umístění označníku zastávky musí být 80cm od signálního pásu (ve směru jízdy vozidla hromadné dopravy) s bočním odstupem od nástupní hrany (komunikace) 50cm (ve výjimečných případech lze 30cm v tomto případě je nutné vhodně upravit nájezd tak, aby nedocházelo k poškozování dopravní značky a zrcátek autobusů) viz detail

36 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY Vzhledem k jednoznačnému určení prostoru zastávky (nutné pro vyloučení nevhodného parkování vozidel v tomto prostoru) je vhodné doplnění dopravní značky IJ 4c, d, e (Zastávka autobusu, trolejbusu, tramvaje) na začátku nástupní plochy. Rovněž je vhodné, ze stejného důvodu, doplnění vodorovného dopravního značení V12a do prostoru nájezdového a výjezdového klínu zastávkového pruhu. Šířka nástupní plochy musí být taková, aby umožňovala bezpečný pohyb cestujících. Vychází se z průměrného obratu cestujících na zastávce. Minimální volná šířka je 2,2m (doporučuje se 2,5m) ve výjimečných případech (stísněné podmínky intravilánu) 1,7 m (doporučuje se 2,0m). Kanalizační vpusti se umísťují zásadně mimo nástupní hranu. Nedoporučujeme provádění žulového dvouřádku podél nástupních hran. 4.

37 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A

38 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1. Na komunikaci kde je návrhová rychlost menší než 80 km.h -1 a větší než 50km.h -1 a současně intenzita větší než 70% kapacity komunikace nebo četnosti zastavení spojů větší než 20 za hodinu (min 1 x za 3 minuty) ve špičkové hodině. 47 m (použita minimální délka nástupní hrany). Vhodná změna povrchu (například žulová kostka). Dostatečná velikost nástupní plochy. Vveřejné osvětlení. Signální pás. Kontrastní pás. zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Motorové vozidlo Segregace BUS od ostatní Chodec Cyklista dopravy = zajištění plynulosti Bezpečná nástupní plocha pro cestující. Možná kolize s autobusem při zajíždění z a do zastávky. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Část Vozovka včetně obrubníků Záliv BUS Veřejné osvětlení Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ chodníky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Obec. Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 500 Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. 4.1.A

39 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU 4.2.A

40 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V intravilánu se zřizují prioritně mimo komunikací skupiny A, u skupiny B musí být návrhová rychlost menší nebo rovna 50 km.h -1 a současně musí být přihlédnuto k doplňujícím hlediskům dle ČSN tabulka m (použita minimální délka nástupní hrany). Vhodná změna povrchu (například žulová kostka). Dostatečná velikost nástupní plochy. Veřejné osvětlení. Signální pás. Kontrastní pás. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Motorové vozidlo Zpomalení provozu na komunikaci. Chodec Cyklista Bezpečná nástupní plocha pro cestující. Nutnost objíždění stojícího autobusu. Nutnost objíždění stojícího autobusu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 150 Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ chodníky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. 4.2.A

41 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU S FYZICKÝM ODDĚLENÍM (ZÁTKOVÁ) 4.3.A

42 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU S FYZICKÝM ODDĚLENÍM (ZÁTKOVÁ) Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Na komunikaci kde je návrhová rychlost menší než 50 km.h -1. Minimálně 50 m (použita minimální délka nástupní hrany). Vhodná změna povrchu (například žulová kostka). Dostatečná velikost nástupní plochy. Ochranný ostrůvek. Veřejné osvětlení. Specielní osvětlení přechodu. Signální pás. Kontrastní pás. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, ukazatel okamžité rychlosti, nápisy na vozovce, LED návěstidla, reflexní pruhy. Na komunikaci kde je dosaženo reálně maximálně 30% kapacity komunikace nebo je splněna podmínka četnosti zastavování spojů maximálně 15 zastavení za 2 hodiny (max 1 x za 8 min). Motorové vozidlo Chodec Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zklidnění provozu na komunikaci. Preference hromadné dopravy. Výrazné zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení vozovky. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Část Vozovka včetně obrubníků Záliv BUS Veřejné osvětlení Specielní osvětlení přechodů Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 900 Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ chodníky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Obec. Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. 4.3.A

43 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY DETAIL OZNAČNÍKU A VODÍCÍCH PRVKŮ 4.4.

44 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv včetně vodorovného dopravního značení. Správně provedený signální pás. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Špatně provedený kontrastní pás. Minimální šířka nástupní plochy. Nevhodně umístěné svislé dopravní značení (mimo zorné pole řidiče). VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Špatně provedený kontrastní pás. Špatně provedený signální pás. Minimální šířka nástupní plochy. Chybí dopravní značení. 4.1.A

45 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv včetně vodorovného dopravního značení. Správně provedený kontrastní pás. Plocha zálivu je z odlišného materiálu. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Špatně provedený signální pás (na kontrastním pásu se neumisťuje a musí být umístěn 80 cm od konce kontrastního pásu viz schéma 4.4.). Nevhodně umístěné svislé dopravní značení. 4.1.A

46 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv. Správně provedený signální pás (končí 0,5 m od nástupní hrany). Správně provedený kontrastní pás (barevně zvýrazněn, reliéf na obrubníku je možný nejedná se o hmatovou úpravu pro nevidomé jen o zdrsnění povrchu). Umístění speciálního nájezdového obrubníku. Správná výška nástupní hrany (200 mm). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Nepřesně umístěný označník zastávky. Chybí vodorovné dopravní značení (zastávka ve výstavbě). 4.1.A

47 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU S FYZICKÝM ODDĚLENÍM VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Vhodné umístění tohoto typu zastávky, zajistí zklidnění celé lokality. Směrování pěších proudů do míst upravených pro přecházení komunikace. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Nejsou dostatečně zajištěny potřebné rozhledové poměry ( špatná volba výplně zábradlí to vadí v rozhledu na chodce, řešení viz schéma ). Chybí kontrastní pás. Chybí (na ochranném ostrůvku) nebo je špatně provedena hmatová dlažba. DALŠÍ DOPORUČENÍ: Samotné umístění přechodů pro chodce (pohyb tramvaje) je velice sporné. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o sloučený provoz automobilový a tramvajový je umístění přechodů pro chodce vhodnější a bezpečnější varianta. Je nutné vyznačit, že chodec nemá přednost před tramvají. Tramvaje se v tomto úseku pohybují malými rychlostmi a jsou schopné na případné chyby pěších reagovat. 4.3.A

48 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ Cílem této kapitoly je seznámení s možnými typovými řešeními zvýraznění vjezdů do zón a vhodností umístění různých řešení křižovatek včetně úpravy dopravního značení (svislé i vodorovné) na typických druzích styku (křížení) dvou komunikací. Umístění jednotlivých typových řešení zvýraznění vjezdu do zón a míst styku dvou komunikací je posuzováno s ohledem na intenzitu provozu na komunikaci, funkci komunikace a charakteru napojované zóny (komunikace). Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Při volbě vhodného řešení napojení komunikací je nutné vždy prvotně vycházet z posouzení kategorií komunikací a intenzit provozu na všech komunikacích. Najít nejvhodnější polohu křižovatky v trase komunikace, vzhledem k směrovým obloukům (zatáčkám), výškovému vedení, možnostem napojení vedlejší komunikace (úhlu napojení, sklonům větví vedlejších komunikací apod.) a vzájemných vzdálenostech křižovatek. Na křižovatkách musí být umožněn rozhled podle ČSN bod až Na sjezdech připojujících sousední nemovitosti a sjezdech připojující účelové komunikace musí být umožněn rozhled podle ČSN bod (pro dopravně významné veřejně užívané účelové komunikace průmyslových a komerčních objektů, parkovišť a hromadných garáží) nebo podle ČSN bod 12.7 a 12.8 (pro dopravně nevýznamné účelové komunikace a samostatné sjezdy). Musí být zohledněni všichni účastnící silničního provozu (chodci, cyklisté, motoristé, hromadná doprava a pod). Musí být zajištěna včasná rozpoznatelnost křižovatky. Musí být zajištěna jasná přehlednost jednotlivých dopravních ploch. Musí být zajištěna srozumitelnost a přehlednost zařízení křižovatky. Musí být zajištěna srozumitelnost organizace dopravy (jednoduché vzory křižovatek, typové řešení křižovatek v celé oblasti apod.). Psychologická jednoznačnost zajišťuje minimalizování dopravních nehod. Musí být zajištěna preference silnějších dopravních směrů (případně směrů se silnějším zastoupením veřejné dopravy). 5.

49 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% A

50 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Napojení účelové komunikace nebo místní komunikace IV. třídy se smíšeným provozem (obytná zóna, pěší zóna) na místní komunikaci. Vhodná úprava pro napojení obytné zóny na komunikaci se stanoveným provozem zóna 30 V prostoru křižovatky Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé (umístění jen v případě přerušení vodící linie delší než 6 m, v případě pěší zóny umístění vždy). Regulační sloupky oddělující pěší provoz od ostatní dopravy. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce, sloupky pro oddělení pěší dopravy. Musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Minimální dopravní zátěž (doporučené maximální intenzity na hlavní komunikaci do 2000 voz./24 hanavedlejšído900voz./24h). Hlavní komunikace musí být oddělená od vedlejší sníženým obrubníkem. Plocha zóny a chodníků musí být v jedné úrovni. Motorové vozidlo Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti (na všech větvích křižovatky). Chodec Přecházení komunikace v jedné úrovni. Cyklista Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 200 Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

51 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% B

52 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Motorové vozidlo Chodec Cyklista Technické parametry Styková nebo průsečná křižovatka (místních komunikací III. třídy). V průběhu nebo na začátku zóny 30 V prostoru křižovatky Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé (umístění jen v případě přerušení vodící linie delší než 6 m, v případě pěší zóny umístění vždy). Regulační sloupky oddělující pěší provoz od ostatní dopravy. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Minimální dopravní zátěž (není vhodné na hlavních tazích místních komunikací). Prostor pro pěší musí být oddělen sníženým obrubníkem. Zvýšená křižovatková plocha musí být v jedné úrovni. Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti (na všech větvích křižovatky). Přecházení komunikace v jedné úrovni. Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 300 Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování B

53 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% A_B

54 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% C

55 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% D

56 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Napojení účelové komunikace nebo místní komunikace IV. třídy se smíšeným provozem (obytná zóna, pěší zóna) na místní komunikaci. Vyústění účelové komunikace na jinou komunikaci. Varianta "B" je vhodná v případech kdy se ze stávající komunikace zřizuje obytnýzóna. Není nutné zvyšovat celou plochu komunikace jen přejezdový val. Nutnou podmínkou je zajištění stejné výškové úrovně chodníků a komunikace. Bez nároku na další prostory. Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé (umístění jen v případě přerušení vodící linie delší než 6 m, v případě pěší zóny umístění vždy). Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Při umístění musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Menší dopravní zátěž (není vhodné na hlavních tazích místních komunikací). Plocha zón a chodníků musí být v jedné úrovni. Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti v zóně na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti v zóně. Přecházení komunikace v jedné úrovni. Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč do 200 Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A.B.C.D.

57 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ODSAZENÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA DO OBYTNÉ ZÓNY 70% A

58 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ODSAZENÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA DO OBYTNÉ ZÓNY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Účelová komunikace nebo místní komunikace IV. třídy se smíšeným provozem (obytná zóna, pěší zóna). V prostoru komunikace. Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Označení nájezdové rampy. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Minimální dopravní zátěž. Plocha zóny a chodníků musí být v jedné úrovni. 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti v zóně na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti v zóně. Plynulý přechod do obytné zóny. Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A 2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 150 Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

59 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ RETARDÉR 70% A

60 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ RETARDÉR Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Účelová komunikace nebo místní komunikace III. třídy (vyjimečně II. třídy) - vhodné pro vyznačení začátku zóny. Šířka vozovky a délka dle použitého retardéru. Zpomalovací prah určený na rychlost stanovenou v zóně. Označení retardéru dopravním značením. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Při umístění musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Menší dopravní zátěž (není vhodné na hlavních tazích místních komunikací). Plocha zóny a chodníků musí být v jedné úrovni. 70% Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti v zóně na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti v zóně. Možnost kolize při přejíždění retardéru. Typ Dopravní značení a zařízení Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 30 Typ Stanovení dopravního značení a zařízení Způsob povolovacího procesu Silniční správní úřad Způsob povolení část dopravní značení a zařízení Opatření dle Národní Strategie A2.2 Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

61 ZVÝRAZNĚNÍ VJEZDU DO JEDNOPRUHOVÉ OBOUSMĚRNÉ KOMUNIKACE UMÍSTĚNÍ MYSU A ZŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRUHU 70% A

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.A DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1 Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA

NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁVRH ÚPRAV A ROZŠÍŘENÍ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS V PŘEROVĚ TECHNICKÁ POMOC PRŮVODNÍ ZPRÁVA V Přerově 04/2013 Vypracoval: Ing. Jan Široký 1 Obsah průvodní zprávy: Úvod 1. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK)

Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) Komunikace pro chodce a cyklisty (na MK) přednáška č.9 PAPM Provoz a projektování místních komunikací OPATŘENÍ K OCHRANĚ CHODCŮ: dodržet bezpečnostní odstup (b.o.) dostatečně dimenzovat plochy pro pěší

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ

MÍSTA PRO PŘECHÁZENÍ UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% 2.2.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍ ŠÍŘKY VOZOVKY 60% Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné

Více

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů.

Na workshopu byly projednány základní tematické okruhy týkající se metodiky preference autobusů/trolejbusů. Závěrečná zpráva z Workshopu k metodice preference BUS pořadatel: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Regionální organizátor Pražské integrované dopravy místo: ČVUT v Praze Fakulta dopravní, budova Florenc,

Více

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY

PŘECHODY PRO CHODCE UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY 60% 2.1.1.A UMÍSTĚNÍ OSTRŮVKU A JEDNOSTRANNÉ ROZŠÍŘENÍ VOZOVKY Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Studie zklidnění dopravy

Studie zklidnění dopravy Objednatel: Obec Dobřejovice Na Návsi 26, 251 01 Říčany Studie zklidnění dopravy 1. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 tel.: 221 184 304, 221 184 309, fax:

Více

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Chodník směr Dubné Čakov, Dubné Stupeň: DSP B.6 Bezbariérové užívání 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Stavba Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Druh stavby: Druh dokumentace: Chodník směr

Více

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály

Dopravní značení. Dopravní značení. Předpisy 20.04.2016. Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Dopravní značení Dopravní značení Svislé dopravní značení Vodorovné dopravní značení Dopravní zařízení Světelné signály Předpisy Zákon č. 361/2000 Sb. (obecné zásady upravující význam a užití svislých

Více

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice

II/422 - Valtická, Čechova II, 21. dubna Průtah obcí včetně dopravních opatření. Lednice Průtah obcí včetně dopravních opatření II/42 2, Pod ivín 1. Celková situace Lednice je významná jihomoravská vinařská obec, leží přibližně 6 km severozápadně od bývalého okresního města Břeclav. Sledovaný

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘED ZŠ V PRAZE KLÁNOVICÍCH Listopad 2009 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek,

Více

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí

Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Revize přechodů pro chodce, silniční vegetace a dopravního vyznačení obcí Bezpečnost zdravotně postižených účastníků pěšího provozu na pozemních komunikacích Revize přechodů pro chodce na silnicích I.,

Více

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17

Bezpečné cesty do školy 2015 -ZŠ a MŠ Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17 Bezpečné cesty do školy 2015 STUDIE Zodp. projektant: Profese: Vypracovala: Kontroloval: Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA doprava Dita Zemanová Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA Umístění stavby: Praha 8 - Ďáblice

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD B.4. BILANCE

Více

DSA Dopravní stavby obor A

DSA Dopravní stavby obor A Dopravní stavby obor A ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra železničních staveb Marek Pýcha, Štěpán Verner 1. Úvod Pomůcka slouží jako podklad pro cvičení týkající se železniční části předmětu 136.

Více

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Aktualizace druhého vydání TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích Ing. Pavel Tučka, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 1. Úvod Koncem loňského roku byla dokončena aktualizace technických

Více

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu

Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu // přehled a charakteristika preferenčních opatření VHD // Ondřej Havlena, Vojtěch Novotný PREFOS Obsah Tramvajový pás na samostatném tělese...

Více

Jízda ve zvláštních případech

Jízda ve zvláštních případech Návrhy na doplnění novely zákona č. 361/2001 Sb. v oblasti cyklistické dopravy (na základě výsledků jednání dne 17. a 20. 3.2015 zpracoval odbor legislativy MD) 1. Jízdní pruh pro cyklisty: Jízda ve zvláštních

Více

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 -

Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu Do školy bez rizika - 1 - Dopravní studie Teplice - Trnovany, úpravy na místních komunikacích v rámci projektu "Do školy bez rizika" - 1 - PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOPRAVNÍ STUDIE TEPLICE - TRNOVANY RNOVANY, ÚPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Světelné signály 1. Světelné signály Číslo Sl Tříbarevná soustava s plnými signály S la - Signál s červeným světlem Stůj!" Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

MOTIVACE ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE OSTATNÍ CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE MOTIVACE 1 ANALÝZA NÁVRH ZÁSADY OPATŘENÍ METODIKA ETAPIZACE GENEREL CYKLISTICKÉ DOPRAVY MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE CYKLOGENEREL Č. BUDĚJOVIC OSTATNÍ 2014 OBJEDNATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁMĚSTÍ

Více

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní.

Ve městě je vhodné vytvářet prostředí, které pohyb přiměřeně zvolní a zklidní. Uspořádání Uspořádání 59 Uspořádání veřejného prostranství musí vycházet z celkové kompozice prostoru, která zohledňuje funkční potřeby a jejímž cílem je pobytová kvalita místa. Ve městě je vhodné vytvářet

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ

5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 5. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ A Identifikační údaje Název stavby : Zřízení chodníku v Jiráskově ulici v Horšovském Týně Místo stavby : Okres : Katastrální území : Investor : Projektant : Stupeň PD : Datum zpracování

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň

C.2.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA - Autobusové stanoviště. Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové dopravy - Libáň Dokumentace ke stavebnímu povolení PROIS a.s. Veverkova 1343, Hradec Králové, 500 02 IČ 259 43022, DIČ CZ 259 43022 Akce : Investor : Regenerace a revitalizace středu města a přemístění stanovišť autobusové

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD

Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Rešerše vybraných předpisů týkající se problematiky vedení cyklistů v jízdních pruzích vyhrazených nekolejové MHD Zpracoval. Ing. Petr Pokorný, 2014 Vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy jsou významným prvkem

Více

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU NA DOCHÁZKOVÝCH TRASÁCH DO ZŠ CHRAST STUDIE BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL VYPRACOVAL ÚSEK/OBEC KRAJ Chrast u Chrudimi Pardubický ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT projektová a inženýrská

Více

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předjíždění Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17 Předjíždění (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy

Více

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy BOBROVÁ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PROJEKTU: BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOBROVÁ 1 OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE...

Více

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA

NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA Ing. Miroslav Ouzký Huntířov 191 405 02 NÁVRH OPATŘENÍ PRO LOKALITY VYBRANÉ PROJEKTEM ZAMĚŘENÝM NA BEZPEČNOU CESTU DĚTÍ DO ŠKOLY DOPRAVNÍ Objednatel : Základní škola v Děčíně II Zakázka č. 174/2015 Kamenická

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

Systém ak*vního snižování rychlos*

Systém ak*vního snižování rychlos* Systém ak*vního snižování rychlos* Základní informace Distrubutor: Longevus s.r.o. Na Příkopě 1047/17, 110 00, Praha Stránka 1 z 14 Systém Aktivního Snižování Rychlosti (Actibump) představuje mul@funkční,

Více

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556

A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 A-VITAL Ing. Zdenka Makohuzová, spol. s r. o. Bohumínská 61, 710 00 Ostrava, tel/fax: 595 626 167, 724 907 556 e-mail: a-vital@seznam.cz, http: www.a-vital.cz C. STAVEBNÍ ČÁST SO 101 Cyklostezka Technická

Více

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22

Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Veřejné projednání - studie rekonstrukce ulice Štramberská Štefánikova a přilehlých veřejných prostranství 2007-02-22 Projednání zahájila Mgr. Chalúpková v 16:30, uvedla zástupce města a firmy zpracovávající

Více

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut.

FAKULTA DOPRAVNÍ. Ústav dopravních systémů. Listopad 2008. České vysoké učení technické v Praze. Konviktská 20, 110 00 PRAHA 1 http://www.fd.cvut. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz Vypracování dopravní studie okolí ZŠ Praha 9 Kyje dle požadavků objednatele, na základě projektu Na zelenou tam i zpět, chceme

Více

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce

Audit bezpečnosti pozemních komunikací. Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce Audit bezpečnosti pozemních komunikací Místo pro přecházení, silnice I/35, křižovatka se silnicí III/01873 u Hrachovce únor 2014 OBSAH Obsah... 2 1. ÚVOD... 3 1.1. Identifikace zhotovitele... 3 1.2. Obsah

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění

5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění 5. Nehody podle druhu, příčin a způsobu zavinění V roce 2011 zavinili řidiči motorových vozidel 83 % dopravních nehod Dominantní postavení mezi viníky dopravních nehod mají podle očekávání řidiči motorových

Více

Dopravní značení pro cyklisty v Brně

Dopravní značení pro cyklisty v Brně Dopravní značení pro cyklisty v Brně BŘEZEN 2016 (strana 2 / 9) Obsah 1. Úvod...3 2. Vyhrazený pruh pro cyklisty v HDP...4 3. Cyklopiktogramový koridor v HDP...5 4. Cykloobousměrky...6 5. Společná nebo

Více

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058

ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 ČSN 73 6056 ČSN 73 6058 Ing. Miloslav Müller PRAGOPROJEKT, a.s. 21.5.2013, Praha Úvod Hlavním cílem revize těchto norem je přizpůsobit rozměry parkovacích stání a příjezdových komunikací vozovému parku

Více

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ

Obsah: Změna trvalého dopravního režimu Bystřice - západ Obsah: 1. Identifikační údaje...2 1.1 správce komunikace, jeho sídlo nebo místo podnikání...2 1.2 projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místo podnikání, údaje o živnostenském

Více

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ŘEŠENÍ PRO OSOBY SE SNÍŽENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU ZÁKLADNÍ PRVKY BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ: vyjadřují elementární principy a systémové zásady

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU Úplné znění účinné od 1. července 2010 Změny účinné od 1. července 2010 (podle novely provedené zákonem č. 227/2009 Sb.) jsou v tomto úplném znění zákona zvýrazněny následovně:

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

F2.1 - Technická zpráva

F2.1 - Technická zpráva F2.1 - Technická zpráva Revitalizace středu města Havlíčkův Brod SO 01 - Zpevněné plochy Havlíčkovo náměstí Dokumentace pro stavební povolení Identifikační údaje: Stavba Název stavby: Stavební objekt:

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE

Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE Cvičení z předmětu K612PPMK Provoz a projektování místních komunikací ZKLIDNĚNÉ KOMUNIKACE Obsah Pěší zóny Obytné zóny Zóny 30 Komunikace pro cyklisty Návrhové prvky Vzorové situace Cvičení z předmětu

Více

Studie cyklistické stezky Nový Jičín

Studie cyklistické stezky Nový Jičín Studie cyklistické stezky Nový Jičín Objednatel: Město Nový Jičín Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín IČ: 00298212 Zhotovitel: UDIMO, spol. s r.o. Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava IČ: 44740069 Ostrava,

Více

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku:

CESTY MĚSTY. Jak podat přihlášku: generální partner PŘIHLÁŠKA do 12. ročníku soutěže (2013) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 07-29 LIBEREC, ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA PERŠTÝNĚ NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOL DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZÁŘÍ 2007 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 ÚVOD... 4 3 POUŽITÉ PODKLADY... 4 4 POPIS SOUČASNÉHO

Více

Bezbariérová řešení staveb

Bezbariérová řešení staveb Navrhování bezbariérového prostředí dle vyhlášky 398/2009 Sb. Bezbariérová řešení staveb doc. Ing.arch. Irena Šestáková, ČVUT Praha, FA, Ústav nauky o budovách Základní pojmy Základní pojmy Základní pojmy

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK

Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK Přednáška č. 3 UMÍSŤOVÁNÍ AUTOBUSOVÝCH A TROLEJBUSOVÝCH ZASTÁVEK 1. Všeobecné požadavky Umístění a stavební uspořádání zastávky musí respektovat bezpečnost a plynulost provozu: a) stavebně přiměřeným řešením

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015.

Tato dopravní studie je vypracována na základě grantového projektu Nadace Partnerství Na zelenou a bezpečně pro rok 2015. Obsah Obsah... 1 A. Úvod... 2 1 Identifikační údaje... 2 2 Úvod... 2 3 Technické údaje daného území... 2 Dotazník výsledky dotazníku... 3 3.1 Žáci... 3 3.2 Zaměstnanci... 4 3.3 Rodiče dětí... 4 3.4 Veřejnost...

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník

Územní studie Pod Akátovou alejí Jistebník Územní studie "Pod Akátovou alejí" Jistebník Obsah kompletního elaborátu: Textová a tabulková část Grafická část 01. HLAVNÍ VÝKRES - KOORDINACE 1:2000 A2 02. DOPRAVA 1:1000 A1 03. VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1:1000

Více

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě.

Publikace vznikla na základě spolupráce se studenty Fakulty architektury a její téma koresponduje s hlavními směry výzkumu na fakultě. Autorka publikace doc. Ing. arch. Irena Šestáková je pedagogem na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě architektury. Autor publikace Ing. arch. Pavel Lupač je studentem doktorského studia

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE. (příprava přednášek)

MÍSTNÍ KOMUNIKACE. (příprava přednášek) MÍSTNÍ KOMUNIKACE (příprava přednášek) 6 MÍSTNÍ KOMUNIKACE Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních

Více

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, byl novelizován zákonem č. 48/2016 Sb. Změny vstupují v účinnost od 20. února 2016. 2 Mezi nemotorová vozidla patří i přípojné vozidlo znění účinné do 19. února

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK

V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC. Ing. Josef KOCOUREK ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ BEZPEČNÉ MĚSTO, PREZENTACE ŘEŠENÍ K DOSAŽEN ENÍ POLITICKÝCH CÍLŮC OBCÍ V OBLASTI BEZPEČNOSTI Ing. Josef KOCOUREK PŘECHODY PRO CHODCE Nehodovost chodců

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. strana 1/17 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBA KRAJ /OKRES OBEC STAVEBNÍ ÚŘAD CHARAKTER STAVBY STUPEŇ PD : Regenerace panelového

Více

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE

DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM SOUČASNÁ SITUACE DOPRAVA V KLIDU ÚVODEM Z dlouhodobého výzkumu vyplývá, že vozidlo se průměrně pohybuje 10% času a zbylých 90% je dočasně nebo trvale odstaveno. Z toho plynou velké plošné nároky pro dopravu v klidu. Velký

Více

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky H. PROJEKT, architektonická a projekční kancelář Strana 1 (celkem 8) B.1. - SO 101 KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY B.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekty pozemních komunikací Stavební úpravy Palackého náměstí Počátky

Více

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích.

PEXESOVÁ LIGA. Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. PEXESOVÁ LIGA Projekt pro žáky I. stupně Základních škol, zaměřený na nácvik chování a řešení dopravních situací dětí na pozemních komunikacích. Děti se formou obrázkové hry PE-XE-SO seznámí s některými

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě

II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě II. znalostní test zaměřený na dopravní výchovu a bezpečnost v dopravě SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ 1) Na koloběžce a bruslích a) jsem cyklista, můžu jezdit jedině po silnici, na chodník nesmím, b) jsem chodec, můžu

Více

Obchodní galerie Písek

Obchodní galerie Písek Obchodní galerie Písek prosinec 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Číslo zakázky: 15 075 Z1 Ing. Pavel Dvořák Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA

398/2009 Sb. VYHLÁŠKA 398/2009 Sb. 2 VYHLÁŠKA ze dne 5. listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 194 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU

ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU ZÁKON O SILNIČNÍM PROVOZU úplné znění účinné od 7. listopadu 2014 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č.

Více

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest

Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Revize ČSN 73 6109 Projektování polních cest Ludvík Vébr 21.5.2013, Praha 9 hotel STEP 1. Úvod V současnosti probíhá/proběhla revize většiny českých technických norem pro projektování pozemních komunikací,

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská

REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská PAVEL ŠPULÁK projekt. kancelář dopravních staveb Ing. Pavel Špulák, Pivoňková 494 463 03 Stráž nad Nisou 2.9.2014 REVITALIZACE LIBERECKÉ PŘEHRADY variantní řešení dopravní situace ulice Zvolenská Popis

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV 09-32 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ZŠ JESENIOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV ZÁŘÍ 2009 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více

ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD)

ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD) ŽELEZNIČNÍ PŘECHOD (PŘEJEZD) Kód prvku Součást trasy GPS souřadnice '. '' N '. '' E Měření provedl D.. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

TEXTOVÁ ČÁST 66 6 návrh úprav náměstí Svobody ve Znojmě Současný stav Severní část znojemského centra je typickým produktem předchozích 40-50 let urbanistické bezradnosti a plánovacích deformací m.j. způsobených

Více