CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY"

Transkript

1 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY 70% A

2 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě kde není možné provést ukončení stezky převedením do vyhrazeného pruhu pro cyklisty. Délka 5m (60 m včetně dopravního značení), šířka 6m. Povrch plochy v rovině vozovky totožný s povrchem vozovky, ostatní povrch totožný s povrchem stezky. Veřejné osvětlení. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. VDZ - bílá klikatá čára" V 12e". VDZ - opticko psychologická brzda "V 18". Zdrsnění povrchu vozovky. Včasná rozpoznatelnost pro řidiče: není vhodné umístění v místech kde není zajištěný potřebný rozhled například za směrový oblouk (zatáčku) nebo v podélné nerovnosti dolík nebo vrchol komunikace apod. 70% Motorové vozidlo Cyklista Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 70 km.h -1. Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Lepší identifikace místa se zvýšeným výskytem cyklistů. Zvýraznění místa vyústění stezky pro cyklisty na komunikaci. Zdůraznění povinnosti dát přednost vozidlům na komunikaci. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 100 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Rozhodnutí o zřízení/úpravě napojení - silniční správní úřad SŘ stezky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ 70% A

4 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V obci, na stykové křižovatce bez usměrněných dopravních proudů. Šířka 2m, délka 24m. Totožný s vozovkou, vhodné barevné zvýraznění. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na Veřejné osvětlení. Dostatečný prostor pro umístění čekacího prostoru pro levé odbočení a dostatečné šířky chodníku, varianta. Čekací prostor cyklistů pro levé odbočení nutno řešit jako místo ležící mimo pozemní komunikaci (nutné umístění "V4" a zapuštěné obruby, ne snížené, to je bez navýšení oproti vozovce). Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 50 km.h % Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Cyklista se pohybuje a připravuje k manévru odbočení mimo jízdní pruh ve svém jízdním pruhu. Bez kolize chodec - cyklista. Cyklista může bezpečně zastavit a připravit se na manévr odbočení, cyklisté jedoucí za ním mají dostatek prostoru pro jeho objetí. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

5 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ 70% A,B B

6 CYKLISTICKÁ DOPRAVA LEVÉ ODBOČENÍ Z PRUHU PRO CYKLISTY NA STYKOVÉ KŘIŽOVATCE BEZ USMĚRNĚNÍ DOPRAVNÍCH PROUDŮ Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V obci, na stykové křižovatce bez usměrněných dopravních proudů. Šířka 2,75m, délka 27m. Totožný s vozovkou, vhodné barevné zvýraznění. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Dostatečný prostor pro umístění přídatného pruhu pro levé odbočení a dostatečné šířky chodníku. Nutno dořešit právní úpravu, řešící povinnosti a práva cyklistů odbočujícího vlevo (např. 21/3 zák. č. 361/2000Sb.,). Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 50 km.h % Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Cyklista se pohybuje a připravuje k manévru odbočení mimo jízdní pruh ve svém jízdním pruhu. Bez kolize chodec - cyklista. Při provádění manévru odbočení současně kříží dráhu cyklistům a automobilům jedoucím rovně (nevhodné rozhledové poměry vůči těmto cyklistům). Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 100 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování B

7 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S JÍZDNÍM PRUHEM PRO CYKLISTY V PROTISMĚRU 70% A

8 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S JÍZDNÍM PRUHEM PRO CYKLISTY V PROTISMĚRU 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě kde je nutné převést provoz cyklistů úsekem jednosměrné ulice z důvodu velkých závleků cyklistů nebo kde je vedení cyklistů jinou trasou nevhodné z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Jen na přehledných úsecích. Na místní komunikacích III., IV. třídy nebo účelové komunikaci při šířce jízdního pásu mezi obrubami větší než 4,5m. Dle rozměru komunikace, bez nároku na další plochu. Dle materíálu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty. Řádné a přehledné dopravní značení, vhodné je provedení vodorovného dopravního značení z plastu nebo jiného materíálu podobných vlastností. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. Zdůraznění jízdního pruhu pro cyklisty fyzickým ostrůvkem (oddělujícím jízdní pruhy auto a cyklo) a dopravním značením (C4a). Dodržení bočních bezpečnostních odstupů dle TP 179 bod 6.1. Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 50 km.h -1. Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Odvedení cyklistů ze zatížených komunikací - eliminace kolizních míst na exponovaných tazích. Eliminace zbytných závleků. Typ Stavební úprava (celkově) Dopravní značení Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 0 50 Typ Stavební úprava Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Rozhodnutí o zřízení/úpravě napojení - silniční správní úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Dle místních podmínek lze provést úpravu pouze pomocí dopravního značení (dostatečná šířka komunikace). Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 B.1.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. Udržování rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací A

9 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S PROVOZEM CYKLISTŮ V PROTISMĚRU 70% A

10 CYKLISTICKÁ DOPRAVA STYKOVÁ KŘIŽOVATKA S JEDNOSMĚRNOU VĚTVÍ S PROVOZEM CYKLISTŮ V PROTISMĚRU 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě kde je nutné převést provoz cyklistů protisměrem v jednosměrné ulici z důvodu nevhodných závleků cyklistů nebo kde je vedení cyklistů jinou trasou nevhodné z hlediska bezpečnosti silničního provozu a šířka jednosměrné komunikace nedovoluje užití pruhů pro cyklisty. Jen na přehledných úsecích. Na místní komunikacích III., IV. třídy nebo účelové komunikaci při šířce jízdního pásu mezi obrubami 4m. Dle rozměru komunikace, bez nároku na další plochu. Dle materíálu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty. Řádné a přehledné dopravní značení. Zdůraznění pohybu cyklistů vodorvným dopravním značením (V 14). Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na vozovce. Dle ČSN bod se nemusí jízdní pruhy v protisměru vyznačovat vodorovným značením. Vzhledem k bezpečnosti cyklistů a ostatních účastníků provozu je vhodné toto vodorovné značení umístit se současným omezením pro motorová vozidla (např. šířkové nebo hmotnostní) Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 30 km.h -1. Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Odvedení cyklistů ze zatížených komunikací - eliminace kolizních míst na exponovaných tazích. Eliminace zbytných závleků. Typ dopravní značení Typ dopravní značení Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 50 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 B.1.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. Udržování rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací A

11 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V HLAVNÍM DOPRAVNÍM PROSTORU 70%

12 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V HLAVNÍM DOPRAVNÍM PROSTORU Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Dle potřeby na dvoupruhové komunikaci. Délka 30 m, šířka dle komunikace. Totožný s vozovkou. Veřejné osvětlení. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na VDZ - bílá klikatá čára" V 12e". VDZ - opticko psychologická brzda "V 18". Zdrsnění povrchu vozovky. Včasná rozpoznatelnost pro řidiče: není vhodné umístění v místech kde není zajištěný potřebný rozhled například za směrový oblouk (zatáčku) nebo v podélné nerovnosti dolík nebo vrchol komunikace apod. Barevné zvýraznění povrchu v místě ukončení pruhu. Maximální dovolená rychlost je nižší nebo rovna 70 km.h % Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Lepší identifikace místa se zvýšeným výskytem cyklistů. Přechodový úsek pro bezpečné zařazení do jízdního pruhu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 20 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Rozhodnutí o zřízení/úpravě napojení - silniční správní úřad SŘ stezky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 B.1.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. Udržování rozhledových trojúhelníků křižovatek pozemních komunikací

13 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ SLOUČENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY 70%

14 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ SLOUČENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě za nástupní polochou zastávky hromadné dopravy. Min šířka 3m a délka na celou délku zastávky zvětšenou min o 20 m. Dle povrchu stezky, vhodné barevné zvýraznění prostoru vchodu a výstupu na nástupní plochu zastávky. Hmatný pás. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Pouze v místě kde není přilehlá (sousední) zástavba obytných budov. Dostatečný prostor. 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Segregace pěší a cyklo dopravy mimo prostor pro motodopravu. Bezpečná nástupní plocha (oddělená od moto i cyklo dopravy). Pohyb veden mimo nástupní Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování

15 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY 70% A

16 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě za nástupní polochou zastávky hromadné dopravy. Min šířka 4,25 m a délka na celou délku zastávky zvětšenou min o 20 m. Dle povrchu stezky, vhodné barevné zvýraznění prostoru vchodu a výstupu na nástupní plochu zastávky. Hmatný pás. Přesah vodících liní pro nevidomé (vodící linie stezky a vodící linie v prostoru zastávky) na vstupech do prostoru zastávky minimálně 1.5 m. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Pouze v místě kde není přilehlá (sousední) zástavba obytných budov. Dělící pás mezi vozovkou a stezkou (nutný pro umístění vodící linie pro nevidomé). 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Segregace pěší a cyklo dopravy mimo prostor pro motodopravu. Bezpečná nástupní plocha (oddělená od moto i cyklo dopravy). Pohyb veden mimo nástupní Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

17 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY 70% B

18 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ DĚLENÉ STEZKY PRO CHODCE A CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě za nástupní polochou zastávky hromadné dopravy. Min šířka 4,25 m a délka na celou délku zastávky zvětšenou min o 20 m. Dle povrchu stezky, vhodné barevné zvýraznění prostoru vchodu a výstupu na nástupní plochu zastávky. Hmatný pás. Přesah vodících liní pro nevidomé (vodící linie stezky a vodící linie v prostoru zastávky) na vstupech do prostoru zastávky minimálně 1.5 m. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Přechod pro chpodce přes Veřejné osvětlení. Možné umístění i v úseku s přilehlou zástavbou. Nutno zajistit minimální šířku chodníku 1,5 m + bezpečnostní odstup pruhu pro cyklisty a pruhu pro chodce 0,5m a současně bezpečnostní odstup pruhu pro chodce od pevné překážky 0,25 m. 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Segregace pěší a cyklo dopravy mimo prostor pro motodopravu. Bezpečná nástupní plocha (oddělená od moto i cyklo dopravy). Pohyb veden mimo nástupní Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 200 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování B

19 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ MIMO JÍZDNÍ PRUH 70%

20 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ MIMO JÍZDNÍ PRUH Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Technické parametry V místě zastávky hromadné dopravy umístěné mimo jízdní. Bez dalších nároků na prostor. Dle povrchu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty v místě zastávky. Řádné a přehledné vodorovné dopravní značení (včetně a především označení Jízdního pruhu pro cyklisty a zastávky), vhodné je například provedení z plastu nebo jiného materíálu podobných vlastností. Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Bez požadavků. 70% Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory V případě příjezdu a odjezdu vozidla hromadné dopravy do a z zastávky je zvýšené riziko kolize s cyklisty. Zvýšené riziko kolize s vozidlem hromadné dopravy osob. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 30 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování

21 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ NA JÍZDNÍM PRUHU 70%

22 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ JÍZDNÍHO PRUHU PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ NA JÍZDNÍM PRUHU Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V místě zastávky hromadné dopravy umístěné na jízdním pruhu bez možnosti umístění zastávky do zálivu. Bez dalších nároků na prostor. Dle povrchu komunikace, vhodné barevné zvýraznění pruhu pro cyklisty před a za zastávkou. Řádné a přehledné vodorovné dopravní značení (včetně a především označení zastávky "V11a"), vhodné je například provedení z plastu nebo jiného materíálu podobných vlastností. Zvýrazňovací prvky : nápisy na vozovce. Veřejné osvětlení. Bez požadavků. 70% Motorové vozidlo Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory V případě příjezdu vozidla hromadné dopravy do zastávky nutno předpokládat pohyb cyklistů mimo vyhrazený jízdní pruh. Chodec Cyklista Bez účasti. V případě příjezdu vozidla hromadné dopravy do zastávky nutno počkat na jeho odjezd nebo provést manévr objetí. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 10 Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Budoucí správce Správce komunikace. Obec. Správce Opatření dle Národní Strategie A2.2 Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování

23 CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Nájezdová plocha umístěna kolmo na osu pohybu cyklistů. Povrch plochy pro odbočení je v jedné rovině s povrchem komunikace. Povrch plochy pro odbočení je totožný s povrchem komunikace. Zachovaný průjezdní profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Povrch plochy pro odbočení je vhodné provést v barevném kontrastu. Vhodné je na komunikaci vyhradit pruh pro cyklisty. VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Zachovaný průjezdný profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Nájezdová rampa není umístěna kolmo na osu pohybu cyklistů. Vhodné je na komunikaci vyhradit pruh pro cyklisty. Povrch plochy pro odbočení není totožný s povrchem komunikace. Povrch plochy pro odbočení není v jedné rovině s povrchem komunikace

24 CYKLISTICKÁ DOPRAVA KŘÍŽENÍ STEZKY PRO CYKLISTY S JINOU KOMUNIKACÍ VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Zachovaný průjezdný profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). Řádné a čitelné dopravní značení (vodorovné i svislé). Provedeno vhodné barevné zvýraznění. Přejezd pro cyklisty veden kolmo na komunikaci. DALŠÍ DOPORUČENÍ: Vhodné je používat po pečlivém zvážení konkrétní situace doplňkové prvky. Vhodné je umístění specielního nasvětlení (používá se na přechodech pro chodce), v prostoru křižovatky je nutné provést nasvětlení celé křižovatky

25 CYKLISTICKÁ DOPRAVA ÚPRAVA SDRUŽENÉHO SJEZDU K NEMOVITOSTEM KŘIŽUJÍCÍ STEZKU PRO CYKLISTY Nevhodná úprava sjezdu k nemovitosti křižující stezku pro cyklisty. Není jasné zda vozidlo vjíždějící do nemovitosti jede po stezce pro cyklisty nebo po chodníku. Prostor není rozeznatelný ani nijak jinak zvýrazněný. Chybí oddělení prostoru pro chodce od prostoru pro cyklisty (hmatný pás z hmatové dlažby šířky 30 cm), chybí oddělení části pro chodce od sjezdu (varovný pás z hmatové dlažby šířky 40 cm)

26 CYKLISTICKÁ DOPRAVA KŘÍŽENÍ KOMUNIKACE S PĚŠÍM PROVOZEM SE STEZKOU PRO CYKLISTY VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Barevné odlišení prostoru pro cyklisty od prostoru pro chodce. Správný směr signálních pásů. Umístění varovných pásů v místě přechodu (není nutné postačí hmatný pás). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Šířka hmatného pásu je 20 cm (má být minimálně 30cm). Vodorovná dopravní značka Přechod pro chodce V7 není provedena přes celý profil prostoru pro cyklisty. DALŠÍ DOPORUČENÍ: Je vhodné umísti doplňkové bezpečnostní prvky (nápisy na vozovce apod.), 3.1.5

27 CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ JEDNOSMĚRNÉ STEZKY PRO CYKLISTY DO HLAVNÍHO DOPRAVNÍHO PROSTORU VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Sjezdová plocha umístěna kolmo na osu pohybu cyklistů. Povrch plochy pro připojení je v jedné rovině s povrchem komunikace. Povrch plochy pro připojení je totožný s povrchem komunikace. Zachovaný průjezdný profil pro cyklisty (vhodné umístění dopravního značení). DALŠÍ DOPORUČENÍ: Povrch plochy pro připojení je vhodné provést v barevném kontrastu. Vhodné je na komunikaci vyhradit pruh pro cyklisty

28 CYKLISTICKÁ DOPRAVA UKONČENÍ STEZKY PRO CYKLISTY Nevhodné ukončení cyklistické stezky. Ukončení má velmi prudký sjezd přímo napojený na komunikaci. Vhodné je provést výškové snížení na úroveň vozovky před napojením na komunikaci a samotné napojení provádět v jedné rovině s komunikací. Na komunikaci je nutné umístění aspoň základních návěstí o možnosti pohybu cyklistů. Rovněžje vhodné umístění doplňkových bezpečnostních prvků (bílá klikatá čára, opticko psychologická brzda apod.). Vhodnější je provést ukončení dle schématu A poté provést ukončení pruhu pro cyklisty (varianta vedení provozu cyklistů v krajnici není vhodná)

29 CYKLISTICKÁ DOPRAVA JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY V PROTISMĚRU Vhodné vedení jízdního pruhu pro cyklisty v protisměru jednosměrné komunikace. Uvedené řešení má nedostatky v realizaci dopravního značení. Toto značení bylo ujednoceno vydáním TP 103 v říjnu 2008 a současně i následovala novelizace vyhl. č. 30/2001 Sb., (vyhl. Č. 91/2009 Sb.,) doplněním značky E12 Jízda cyklistů v protisměru. Užití značení včetně značení na přilehlých komunikacích viz schéma A a A. Nevhodné vedení cyklistického provozu v protisměru. Je možné vést cyklisty v protisměru bez vyznačeného jízdního pruhu, ale za splnění několik základních podmínek. Je nutné jednoznačně vymezit prostor pro dopravu, vstupy do budov musí ústit vždy na chodník oddělený od ostatního provozu (ne do komunikace), dále musí být splněny podmínky uvedené v TP 179, musí se jednat o přehledný úsek velice málo zatížené komunikace C/D1, maximální dovolená rychlost musí být nižší nebo rovna 30km/h a komunikace musí mít šířku 4m (nelze nižší v případě vyšší šířky je nutné použít schéma Je vhodné zvýraznit pohyb cyklistů vodorovným dopravním značením V

30 CYKLISTICKÁ DOPRAVA NAPOJENÍ CYKLISTICKÉ STEZKY NA STEZKU PRO CHODCE A CYKLISTY (SPOLEČNÝ PROSTOR PRO CHODCE I CYKLISTY) Nevhodná úprava hmatové dlažby při napojení cyklistické stezky na stezku na stezku pro chodce a cyklisty. Samotná stavební úprava napojení je v pořádku včetně dopravního značení (mimo umístění C8b. Značka je nadbytečná. Platnost cyklostezky ukončuje ukončuje C9a ). Cyklista může pokračovat jen přímým směrem a připojuje se z jednosměrné cyklostezky (vyhovují i směrové oblouky). Chodec jde po chodníku a pokračuje po společné stezce pro cyklisty a chodce (nebo obráceně). Vhodnější úprava stejného napojení, ale chybí hmatová dlažba. Konec chodníku musí být označen signálním pásem (kolmo na osu chodníku na úrovni dopravní značky C9a. Rovněž musí být oddělená i cyklostezka varovným pásem (pokračování přirozené hranice chodníku a napojení na přirozenou hranici společné stezky pro chodce a cyklisty). Samotná stavební úprava napojení je v pořádku včetně dopravního značení (mimo umístění C8b značka je nadbytečná platnost cyklostezky ukončuje C9a ). Cyklista může pokračovat jen přímým směrem a připojuje se z jednosměrné cyklostezky (vyhovují i směrové oblouky). Chodec jde po chodníku a pokračuje po společné stezce pro cyklisty a chodce (nebo obráceně).

31 CYKLISTICKÁ DOPRAVA SPOLEČNÝ PŘECHOD PRO CHODCE A PŘEJEZD PRO CYKLISTY Systémově správné řešení. Je zde mnoho drobných technických nedostatků. Přesah varovného pásu od signální pásu není 80 cm, ale jen 60 cm. Hmatový pás nemá šířku 30 cm. Vodorovné dopravní značení Přechod pro chodce V7 není proveden v souladu s TP 133 II. vydání (viz strana 55 detail 1), minimální šířka přechodu (i přejezdu) má být 3m. Celková šířka přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty je minimálně 6,5 m (3m přejezd, 0,5 m mezera mezi dopravním značením a 3m přechod). Tato hodnota je v praxi těžko realizovatelná a je běžně užito hodnot nižších bez závažných problémů a kolizních situací. Obecně lze konstatovat, že nebezpečná hranice pro použití je pod hodnotou šířky celého místa pod 5 m (2,5m prostor pro chodce a 2,5 prostor pro cyklisty, dopravní značení by pak bylo 2,5 m přechod, 0,5 m odstup a 2m přejezd).

32 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ CYKLISTICKÉ STEZKY Zcela nevhodné vedení cyklistické stesky. Není zajištěn prostor pro chodce ani jiná varianta pohybu chodců (přístup k nemovitostem apod.). Vhodné vedení stezky pro cyklisty se současným zajištěním pohybu chodců. Hmatový pás nemá stanovenou šířku 30 cm. Možné umístění stezky pro cyklisty. Vhodné do úseků kde je nutné snížit rychlost vozidel a vyhrazený jízdní pruh by podvědomě působil jako široká komunikace (to by vedlo ke zvýšení rychlosti projíždějících vozidel). Samotné provedení má několik technických nedostatků. V dopravním značení je složité správně umístit dopravní značku Stezka pro cyklisty C8a (působí, že platí v celém profilu komunikace, vhodnější by bylo užití výraznější obruby mezi vozovkou a stezkou pro cyklisty) a chybí Přechod pro chodce V7 na stezce pro cyklisty.

33 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ PRUHU PRO CYKLISTY Vhodné vedení pruhu pro cyklisty. Vhodná šířka a zvýraznění (správné je užití dopravní značky Jízdní pruh pro cyklisty V14 obrázek vlevo). Ukázka vhodného vedení jízdního pruhu pro cyklisty v místě přechodu pro chodce (přechod pro chodce výrazně vyniká z kontinuální trasy jízdních pruhů). Ukázka vhodného vedení jízdního pruhu pro cyklisty v prostoru křižovatky (ze situace vodorovného dopravního značení jednoznačně a podvědomě vyniká úprava přednosti v prostoru křižovatky).

34 CYKLISTICKÁ DOPRAVA VEDENÍ STEZKY PRO CYKLISTY V MÍSTĚ ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY UMÍSTĚNÉ NA JÍZDNÍM PRUHU VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Vhodné prostorové rozdělení ( šířky jednotlivých pruhů a nástupiště). Vhodné umístění (nástupiště, cyklostezka, chodník). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Chybí všechny hmatové prvky (hmatové pásy, signální pás, kontrastní pás). Cyklostezka není v barevném kontrastu od okolí

35 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY Cílem této kapitoly je seznámení s možnými typovými řešeními zastávek autobusové hromadné dopravy a možnostmi preference této hromadné dopravy. Umístění jednotlivých typových řešení zastávek hromadné dopravy je posuzováno s ohledem na tyto tři základní faktory intenzita provozu na komunikaci, četnost zastavovaných spojů a funkce komunikace. Při volbě vhodného typového řešení zastávky hromadné dopravy je nutné zohledňovat mimo výše uvedené tři základní faktory také místní podmínky, především prostorové možnosti a funkce okolních dopravních objektů ve vztahu k jejich charakteru (cyklistická stezka, jízdní pruh pro cyklisty, přestupní uzel a podobně). Důležitým podkladem je určení správné délky nástupní hrany podle předpokládaných dopravních prostředků provádějících dopravní obsluhu. Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Požadovaná výška nástupní hrany u nekolejových dopravních prostředků je 0,2m při změně stavby je možné tuto výšku snížit na 0,16m u kolejových dopravních prostředků hromadné dopravy je nutné provést korekci výšky nástupní hrany podle technických parametrů používaných dopravních prostředků. S ohledem na bezpečný nástup a výstup osob s omezenou schopností pohybu a orientace se doporučuje užití bezbariérového obrubníku zajišťujícího přesné vedení vozidla a konstantní výšku mezi nástupním prostorem vozidla a nástupní plochou zastávky. Na zastávce musí být zajištěny vodící linie pro nevidomé a slabozraké v zadní části, na zastávkových ostrůvcích musí být na straně odvrácené od nástupní hrany zábradlí s vodící funkcí pro nevidomé a slabozraké. Délka nástupní hrany musí odpovídat výhledovému počtu současně zastavovaných spojů a používaným dopravním prostředkům (různá délka autobusů, kloubový autobus..). Do nástupní hrany nesmí ústit žádný sjezd, přechod pro chodce nebo jiné podobné opatření. Kontrastní pás se provádí v odlišné barvě (od ostatní nástupní plochy) v plochém provedení bez reliéfní úpravy. Umístění a provedení kontrastního pásu je v šířce 50cm a jeho hrana je totožná s hranou nástupní plochy (viz detail 4.4.). Za kontrastním pásem musí být zachována 60cm široká plocha (pás) bez barevných a reliéfních úprav. V praxi to znamená, že na nástupní ploše je reliéfní úprava pouze v podobě signálního pásu 80cm širokého, kolmého na nástupní hranu. Signální pás končí 50cm před nástupní hranou. Umístění označníku zastávky musí být 80cm od signálního pásu (ve směru jízdy vozidla hromadné dopravy) s bočním odstupem od nástupní hrany (komunikace) 50cm (ve výjimečných případech lze 30cm v tomto případě je nutné vhodně upravit nájezd tak, aby nedocházelo k poškozování dopravní značky a zrcátek autobusů) viz detail

36 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY Vzhledem k jednoznačnému určení prostoru zastávky (nutné pro vyloučení nevhodného parkování vozidel v tomto prostoru) je vhodné doplnění dopravní značky IJ 4c, d, e (Zastávka autobusu, trolejbusu, tramvaje) na začátku nástupní plochy. Rovněž je vhodné, ze stejného důvodu, doplnění vodorovného dopravního značení V12a do prostoru nájezdového a výjezdového klínu zastávkového pruhu. Šířka nástupní plochy musí být taková, aby umožňovala bezpečný pohyb cestujících. Vychází se z průměrného obratu cestujících na zastávce. Minimální volná šířka je 2,2m (doporučuje se 2,5m) ve výjimečných případech (stísněné podmínky intravilánu) 1,7 m (doporučuje se 2,0m). Kanalizační vpusti se umísťují zásadně mimo nástupní hranu. Nedoporučujeme provádění žulového dvouřádku podél nástupních hran. 4.

37 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A

38 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1. Na komunikaci kde je návrhová rychlost menší než 80 km.h -1 a větší než 50km.h -1 a současně intenzita větší než 70% kapacity komunikace nebo četnosti zastavení spojů větší než 20 za hodinu (min 1 x za 3 minuty) ve špičkové hodině. 47 m (použita minimální délka nástupní hrany). Vhodná změna povrchu (například žulová kostka). Dostatečná velikost nástupní plochy. Vveřejné osvětlení. Signální pás. Kontrastní pás. zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Motorové vozidlo Segregace BUS od ostatní Chodec Cyklista dopravy = zajištění plynulosti Bezpečná nástupní plocha pro cestující. Možná kolize s autobusem při zajíždění z a do zastávky. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Část Vozovka včetně obrubníků Záliv BUS Veřejné osvětlení Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ chodníky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Obec. Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 500 Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. 4.1.A

39 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU 4.2.A

40 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry V intravilánu se zřizují prioritně mimo komunikací skupiny A, u skupiny B musí být návrhová rychlost menší nebo rovna 50 km.h -1 a současně musí být přihlédnuto k doplňujícím hlediskům dle ČSN tabulka m (použita minimální délka nástupní hrany). Vhodná změna povrchu (například žulová kostka). Dostatečná velikost nástupní plochy. Veřejné osvětlení. Signální pás. Kontrastní pás. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy na Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Motorové vozidlo Zpomalení provozu na komunikaci. Chodec Cyklista Bezpečná nástupní plocha pro cestující. Nutnost objíždění stojícího autobusu. Nutnost objíždění stojícího autobusu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Část Vozovka včetně obrubníků Veřejné osvětlení Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 150 Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ chodníky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. 4.2.A

41 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU S FYZICKÝM ODDĚLENÍM (ZÁTKOVÁ) 4.3.A

42 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU S FYZICKÝM ODDĚLENÍM (ZÁTKOVÁ) Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Na komunikaci kde je návrhová rychlost menší než 50 km.h -1. Minimálně 50 m (použita minimální délka nástupní hrany). Vhodná změna povrchu (například žulová kostka). Dostatečná velikost nástupní plochy. Ochranný ostrůvek. Veřejné osvětlení. Specielní osvětlení přechodu. Signální pás. Kontrastní pás. Zvýrazňovací prvky : značkovací oka, dopravní knoflíky, ukazatel okamžité rychlosti, nápisy na vozovce, LED návěstidla, reflexní pruhy. Na komunikaci kde je dosaženo reálně maximálně 30% kapacity komunikace nebo je splněna podmínka četnosti zastavování spojů maximálně 15 zastavení za 2 hodiny (max 1 x za 8 min). Motorové vozidlo Chodec Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zklidnění provozu na komunikaci. Preference hromadné dopravy. Výrazné zvýšení bezpečnosti chodců při přecházení vozovky. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava Část Vozovka včetně obrubníků Záliv BUS Veřejné osvětlení Specielní osvětlení přechodů Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 900 Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad SŘ chodníky stavební úřad SŘ osvětlení stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Obec. Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování. 4.3.A

43 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY DETAIL OZNAČNÍKU A VODÍCÍCH PRVKŮ 4.4.

44 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv včetně vodorovného dopravního značení. Správně provedený signální pás. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Špatně provedený kontrastní pás. Minimální šířka nástupní plochy. Nevhodně umístěné svislé dopravní značení (mimo zorné pole řidiče). VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Špatně provedený kontrastní pás. Špatně provedený signální pás. Minimální šířka nástupní plochy. Chybí dopravní značení. 4.1.A

45 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv včetně vodorovného dopravního značení. Správně provedený kontrastní pás. Plocha zálivu je z odlišného materiálu. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Špatně provedený signální pás (na kontrastním pásu se neumisťuje a musí být umístěn 80 cm od konce kontrastního pásu viz schéma 4.4.). Nevhodně umístěné svislé dopravní značení. 4.1.A

46 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKY HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Správně provedený záliv. Správně provedený signální pás (končí 0,5 m od nástupní hrany). Správně provedený kontrastní pás (barevně zvýrazněn, reliéf na obrubníku je možný nejedná se o hmatovou úpravu pro nevidomé jen o zdrsnění povrchu). Umístění speciálního nájezdového obrubníku. Správná výška nástupní hrany (200 mm). NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Nepřesně umístěný označník zastávky. Chybí vodorovné dopravní značení (zastávka ve výstavbě). 4.1.A

47 ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY NA JÍZDNÍM PRUHU S FYZICKÝM ODDĚLENÍM VHODNĚ PROVEDENÉ PRVKY: Vhodné umístění tohoto typu zastávky, zajistí zklidnění celé lokality. Směrování pěších proudů do míst upravených pro přecházení komunikace. NEVHODNĚ PROVEDENÉ NEBO CHYBĚJÍCÍ PRVKY: Nejsou dostatečně zajištěny potřebné rozhledové poměry ( špatná volba výplně zábradlí to vadí v rozhledu na chodce, řešení viz schéma ). Chybí kontrastní pás. Chybí (na ochranném ostrůvku) nebo je špatně provedena hmatová dlažba. DALŠÍ DOPORUČENÍ: Samotné umístění přechodů pro chodce (pohyb tramvaje) je velice sporné. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o sloučený provoz automobilový a tramvajový je umístění přechodů pro chodce vhodnější a bezpečnější varianta. Je nutné vyznačit, že chodec nemá přednost před tramvají. Tramvaje se v tomto úseku pohybují malými rychlostmi a jsou schopné na případné chyby pěších reagovat. 4.3.A

48 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ Cílem této kapitoly je seznámení s možnými typovými řešeními zvýraznění vjezdů do zón a vhodností umístění různých řešení křižovatek včetně úpravy dopravního značení (svislé i vodorovné) na typických druzích styku (křížení) dvou komunikací. Umístění jednotlivých typových řešení zvýraznění vjezdu do zón a míst styku dvou komunikací je posuzováno s ohledem na intenzitu provozu na komunikaci, funkci komunikace a charakteru napojované zóny (komunikace). Při realizaci je nutné dodržovat tyto obecné zásady: Při volbě vhodného řešení napojení komunikací je nutné vždy prvotně vycházet z posouzení kategorií komunikací a intenzit provozu na všech komunikacích. Najít nejvhodnější polohu křižovatky v trase komunikace, vzhledem k směrovým obloukům (zatáčkám), výškovému vedení, možnostem napojení vedlejší komunikace (úhlu napojení, sklonům větví vedlejších komunikací apod.) a vzájemných vzdálenostech křižovatek. Na křižovatkách musí být umožněn rozhled podle ČSN bod až Na sjezdech připojujících sousední nemovitosti a sjezdech připojující účelové komunikace musí být umožněn rozhled podle ČSN bod (pro dopravně významné veřejně užívané účelové komunikace průmyslových a komerčních objektů, parkovišť a hromadných garáží) nebo podle ČSN bod 12.7 a 12.8 (pro dopravně nevýznamné účelové komunikace a samostatné sjezdy). Musí být zohledněni všichni účastnící silničního provozu (chodci, cyklisté, motoristé, hromadná doprava a pod). Musí být zajištěna včasná rozpoznatelnost křižovatky. Musí být zajištěna jasná přehlednost jednotlivých dopravních ploch. Musí být zajištěna srozumitelnost a přehlednost zařízení křižovatky. Musí být zajištěna srozumitelnost organizace dopravy (jednoduché vzory křižovatek, typové řešení křižovatek v celé oblasti apod.). Psychologická jednoznačnost zajišťuje minimalizování dopravních nehod. Musí být zajištěna preference silnějších dopravních směrů (případně směrů se silnějším zastoupením veřejné dopravy). 5.

49 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% A

50 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Napojení účelové komunikace nebo místní komunikace IV. třídy se smíšeným provozem (obytná zóna, pěší zóna) na místní komunikaci. Vhodná úprava pro napojení obytné zóny na komunikaci se stanoveným provozem zóna 30 V prostoru křižovatky Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé (umístění jen v případě přerušení vodící linie delší než 6 m, v případě pěší zóny umístění vždy). Regulační sloupky oddělující pěší provoz od ostatní dopravy. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce, sloupky pro oddělení pěší dopravy. Musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Minimální dopravní zátěž (doporučené maximální intenzity na hlavní komunikaci do 2000 voz./24 hanavedlejšído900voz./24h). Hlavní komunikace musí být oddělená od vedlejší sníženým obrubníkem. Plocha zóny a chodníků musí být v jedné úrovni. Motorové vozidlo Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti (na všech větvích křižovatky). Chodec Přecházení komunikace v jedné úrovni. Cyklista Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 200 Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

51 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% B

52 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ZVÝŠENÁ KŘIŽOVATKOVÁ PLOCHA S CHODNÍKOVÝCH PŘEJEZDEM 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Motorové vozidlo Chodec Cyklista Technické parametry Styková nebo průsečná křižovatka (místních komunikací III. třídy). V průběhu nebo na začátku zóny 30 V prostoru křižovatky Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé (umístění jen v případě přerušení vodící linie delší než 6 m, v případě pěší zóny umístění vždy). Regulační sloupky oddělující pěší provoz od ostatní dopravy. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Minimální dopravní zátěž (není vhodné na hlavních tazích místních komunikací). Prostor pro pěší musí být oddělen sníženým obrubníkem. Zvýšená křižovatková plocha musí být v jedné úrovni. Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti (na všech větvích křižovatky). Přecházení komunikace v jedné úrovni. Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Budoucí správce Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 300 Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování B

53 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% A_B

54 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% C

55 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% D

56 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ NÁJEZDOVÁ RAMPA 70% Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Napojení účelové komunikace nebo místní komunikace IV. třídy se smíšeným provozem (obytná zóna, pěší zóna) na místní komunikaci. Vyústění účelové komunikace na jinou komunikaci. Varianta "B" je vhodná v případech kdy se ze stávající komunikace zřizuje obytnýzóna. Není nutné zvyšovat celou plochu komunikace jen přejezdový val. Nutnou podmínkou je zajištění stejné výškové úrovně chodníků a komunikace. Bez nároku na další prostory. Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé (umístění jen v případě přerušení vodící linie delší než 6 m, v případě pěší zóny umístění vždy). Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Při umístění musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Menší dopravní zátěž (není vhodné na hlavních tazích místních komunikací). Plocha zón a chodníků musí být v jedné úrovni. Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti v zóně na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti v zóně. Přecházení komunikace v jedné úrovni. Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč do 200 Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A.B.C.D.

57 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ODSAZENÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA DO OBYTNÉ ZÓNY 70% A

58 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ ODSAZENÁ NÁJEZDOVÁ RAMPA DO OBYTNÉ ZÓNY Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Účelová komunikace nebo místní komunikace IV. třídy se smíšeným provozem (obytná zóna, pěší zóna). V prostoru komunikace. Odlišný (vhodné i barevně) od hlavní komunikace. Označení nájezdové rampy. Varovný pás pro nevidomé. Signální pás pro nevidomé. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Minimální dopravní zátěž. Plocha zóny a chodníků musí být v jedné úrovni. 70% Motorové vozidlo Chodec Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti v zóně na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti v zóně. Plynulý přechod do obytné zóny. Komplikovaný nájezd na zvýšenou plochu. Typ Stavební úprava (celkově) Typ Stavební úprava část Vozovka včetně obrubníků Chodníky Opatření dle Národní Strategie A 2.2 Orientační investiční náklad Způsob povolovacího procesu Způsob povolení SŘ komunikace specielní stavební úřad Stanovení dopravního značení silniční správní úřad Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Obec. Národní strategie BeSiP Cena v tisících Kč 150 Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

59 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ RETARDÉR 70% A

60 MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ RETARDÉR Umístění Orientační rozměry Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní prvky Nutné podmínky pro umístění Technické parametry Účelová komunikace nebo místní komunikace III. třídy (vyjimečně II. třídy) - vhodné pro vyznačení začátku zóny. Šířka vozovky a délka dle použitého retardéru. Zpomalovací prah určený na rychlost stanovenou v zóně. Označení retardéru dopravním značením. Zvýrazňovací prvky značkovací oka, dopravní knoflíky, nápisy a symboly na vozovce. Při umístění musí být zajištěny potřebné rozhledové poměry (například rozhledy na křižovatce apod.). Menší dopravní zátěž (není vhodné na hlavních tazích místních komunikací). Plocha zóny a chodníků musí být v jedné úrovni. 70% Motorové vozidlo Cyklista Vliv na bezpečnost dopravy Účastník provozu Klady Zápory Zvýraznění vjezdu do zóny. Regulace rychlosti v zóně na hodnotu blížící se nejvyšší dovolené rychlosti v zóně. Možnost kolize při přejíždění retardéru. Typ Dopravní značení a zařízení Orientační investiční náklad Cena v tisících Kč 30 Typ Stanovení dopravního značení a zařízení Způsob povolovacího procesu Silniční správní úřad Způsob povolení část dopravní značení a zařízení Opatření dle Národní Strategie A2.2 Budoucí správce Správce Správce komunikace (u místní komunikace obec). Národní strategie BeSiP Nástroje Aplikace prvků dopravního zklidňování A

61 ZVÝRAZNĚNÍ VJEZDU DO JEDNOPRUHOVÉ OBOUSMĚRNÉ KOMUNIKACE UMÍSTĚNÍ MYSU A ZŘÍZENÍ PARKOVACÍHO PRUHU 70% A

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 133 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření jsou řazeny a barevně zvýrazněny podle vlivu

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 11-22 PRAHA 10 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ VERONSKÉ NÁMĚSTÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l

Přednáška č. 2 NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. 1. Návrhová rychlost. 2. Směrodatná rychlost. K = γ [grad/km] l Přednáška č. NÁVRHOVÉ KATEGORIE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 1. Návrhová rychlost Návrhová rychlost v n slouží k odvození návrhových prvků pro projektování pozemní komunikace, určuje se podle - hospodářského a

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací

ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010. Projektování místních komunikací ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Únor 2010 Projektování místních komunikací ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 Amendment Amendement Änderung ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací z ledna 2006 se mění takto:

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu Vysoká kvalita, spolehlivost a hlavně - vynikající viditelnost - hlavní přednosti LED dopravních zařízení. Slouží jako doplňující prvek zvyšující bezpečnost,

Více

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ)

ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (DRUHÉ VYDÁNÍ) TP 65 MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ ČESKÉ REPUBLIKY Z Á S A D Y P R O D O P R A V N Í Z N A Č E N Í NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ

Více

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy

Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY. 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Přednáška č. 8 OBRATIŠTĚ, VÝHYBNY, ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ PLOCHY 1. Podklady pro obratiště, výhybny, odstavné a parkovací plochy Řešení vychází ze zatřídění a orientačních rozměrů vozidel: skupina 1 2 3

Více

Programy zklidňování dopravy ve městě

Programy zklidňování dopravy ve městě Programy zklidňování dopravy ve městě Doprava a technologie k udržitelnému rozvoji Karlovy Vary, 13. 15. 9. 2006 Hlavní důvody: Hlavní problém města zahlcení dopravou. historické centrum prohlášené za

Více

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31

SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3. MÚK Trojice. Říjen 2009. Závěrečná zpráva. Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 MÚK Trojice Říjen 2009 Závěrečná zpráva Zakázka č. 09-P2-31 SUDOP Praha a.s. Olšanská 1a 130 80 Praha 3 DHV CR, spol. s r.o. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta 1.1 Vymezení pojmů: Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA 1. Doprava a dopravní cesta Obecně: Doprava = cílené přemísťování hmotného materiálu a informací v prostoru (z místa na místo.). Dopravní

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury

Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Alternativní odborná metoda dle části B bodu II. 2. Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury Obecná metodika zjednodušené multikriteriální analýzy pro ekonomické

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR.

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Kdy je třeba řidičský průkaz: a. Při běžném výkonu služby si naši dopravní policisté všimli nabízených motokol. Ačkoliv

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Místní komunikace Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Z právního hlediska definuje místní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. - Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon). Podle

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací. Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích TP 217 Ministerstvo dopravy odbor pozemních komunikací Zvýrazňující optické prvky na pozemních komunikacích Zvýrazňující sloupky, obrubníkové odrazky, vodicí trvale svítící knoflíky a zvýrazňující knoflíky

Více

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou

Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou Autor Ing. Karel Horníček Organizace Dinprojekt Název textu Cyklistická doprava v Praze Blok BK3 - Doprava a územní plánování Datum Říjen 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani jazykovou úpravou 1. ÚVOD

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Ž ř ú ř ř ř Šř ř ř ú ň Ž Ž ů ú ů šř ů ú ů ř ř Ž ř ř Č ř ř ř Č šř ů Ú Ř Ú ů ř ú ů š šř ř š ú š ř ř š š ř ř ú Ž Š ů š ř š ř Ž ů ú ů Ú Ž ř ú ř Ú ú šř ů š ů Ž Ž ř ů Ž Ú ů Ž ř ř ř ť ů ň ř ů Á ř ň ř ů Ř ú ó

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace

Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace Příloha č. 4. NÁLEŽITOSTI Projektové dokumentace Součástí Pravidel je podle kapitoly V, bodu 4) Projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení ve smyslu zákona č.183/2006 Sb. v rozsahu podle vyhlášky

Více

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 Základní škola v Dubnici se nachází přímo na průtahu silnice III/27241. Silnice III/27241 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Stráže pod

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice

Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Obsah zákona o pozemních komunikacích 1.část - dálnice Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Střední vzdělávání s MZ / 3 ročník Technologie řízení dopravy Tematická oblast

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Školení pracovníků ČEZ DS

Školení pracovníků ČEZ DS Školení pracovníků ČEZ DS pro zkoušky podle Vyhlášky 50/78 Sb, Provedení elektrických venkovních a kabelových vedení z hlediska bezpečnosti Ing. Josef Hejčl - ČENES PNE 333301 el. venkovní vedení nad 1

Více

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Zastavit" znamená: a) uvést vozidlo do klidu před světelným signálem nebo železničním přejezdem. b) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU

NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁVRH TRASY TRAMVAJOVÉ TRATI A ZÁSAD VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2. FÁZE PRAHA 6 - SEDLEC STUDIE PRO ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU METROSTAV DEVELOPMENT, a.s. Q-SERVIS, a.s. STAVOMONTÁŽE, a.s. DUBEN 2013 PŘEHLED DŘÍVE SLEDOVANÝCH

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK 11-25 JANOV NAD NISOU ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANOV NAD NISOU NA ZELENOU NA DVOREK I DO JIZEREK DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2011 11-25 Janov nad Nisou, Na zelenou na dvorek i do Jizerek, říjen 2011 ANOTACE

Více

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou

Statutární město Olomouc. Město s dobrou adresou Statutární město Olomouc Město s dobrou adresou RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D., náměstek primátora 29.4.2015 Asociace měst pro cyklisty, CIVINET Olomouc je zakládajícím členem asociace Olomouc je zakládajícím

Více

generální partner PŘIHLÁŠKA do 10. ročníku soutěže (2011) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky C) ANKETA na CD či jiném datovém médiu (adresa:

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Ministerstvo dopravy ČR

Ministerstvo dopravy ČR Ministerstvo dopravy ČR 1. Změnit současný negativní a zamítavý postoj Odboru pozemních komunikací MD k aplikacím zemních vícebarevných LED návěstidel do dopravní infrastruktury a přesvědčit pracovníky

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 6 Vyhláška 398/2009 a

Více

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla.

Věstník dopravy. 06050401 Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění, ale není vlastníkem vozidla. Věstník dopravy Znění k datu 19.6.2006 06050398 Mohou účastníci provozu na pozemních komunikacích používat tzv. aktivní antiradary, tj. technické prostředky, které znemožňují nebo ovlivňují funkci technických

Více

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled

Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled Rozvoj cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze stav a výhled TK Praha cyklistická 2.3. 2011 1. V Praze se jezdí na kole stále více V Praze je dnes jízdní kolo používáno nejen k rekreačním

Více

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE

CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE CYKLISTICKÝ ROK 2013 V PRAZE Nové prvky cyklistické infrastruktury 2013 Cyklotrasy 27,75 km Cyklointegrace dopravní opatření v HDP 6,79 km Cyklointegrace 108 ks 2 Investiční prostředky 2013 Akce zahájeny

Více

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce.

Město Český Brod Odbor dopravy, Husovo náměstí 70, 282 24 Český Brod IČ: 00235334. Tel.: +420 777 736 633 Email: pik@pik-pce.cz http://www.pik-pce. KAPACITNÍ POSOUZENÍ Český Brod Jungmannova, Kollárova NÁZEV AKCE: Dopravní studie Kapacitní posouzení v souvislosti se změnou organizace dopravy ulice Jungmannova v Českém Brodě INVESTOR: Město Český Brod

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání

Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Plán udržitelné mobility v Ostravě Zkušenosti a srovnání Jindřišská 889/17 110 00 Praha 1 Česká republika e-mail: cityplan@afconsult.com Telefon: (+420) 277 005 500 Fax: (+420) 224 922 072 IČO: 47307218

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30

Vzdálenosti od hranice obvodu dráhy 1. dráhy celostátní, regionální 60 30 Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.5.101 OCHRANNÁ

Více

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura

CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura CYKLOSTOJANY cyklistická doprovodná infrastruktura Pro podporu využívání jízdního kola jako rovnocenného dopravního prostředku je zásadní budování vhodné infrastruktury pro cyklisty. Ze zkušenosti víme,

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PP projekt Hodonín s.r.o. Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín, IČ: 27757307, DIČ: CZ27757307 tel./fax: 518 321 807, mobilní tel.: 777 591 124, e-mail: pp.projekt@seznam.cz C.1E.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA k dokumentaci

Více