Evropské technické schválení ETA-07/0023

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropské technické schválení ETA-07/0023"

Transkript

1 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L Berlin Deutschland tel.: +49(0) fax: +49(0) internet: Zmocňuje a notifikuje dle článku 10 směrnice Rady ze dne 21. prosince 1988 ke sjednocení právních a správních předpisů členských států o stav. výrobcích (89/106/EHS) Člen EOTA Member of EOTA Evropské technické schválení ETA-07/0023 originální verze v němčině Obchodní označení Trade name Držitel schválení Holder of approval Předmět schválení a účel použití Generic type and use of construction product StoTherm Mineral 6 Sto Aktiengesellschaft Ehrenbachstraße Stühlingen Deutschland Venkovní tepelně izolační systém s vrstvou omítky k tepelné izolaci budov External Thermal Insulation Composite System with rendering for the use as external insulation of building walls Doba platnosti: Validity: od from do to 27. dubna dubna 2012 Výrobní závod Manufacturing plant Sto Aktiengesellschaft Ehrenbachstraße Stühlingen Deutschland Toto schválení obsahuje This Approval contains 21 stran včetně 2 příloh 21 pages including 2 annexes Evropská organizace pro technická schvalování European Organisation for technical Approvails

2 Strana 2 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 I. PRÁVNÍ ZÁKLADY A OBECNÁ USTANOVENÍ 1 Toto Evropské technické schválení bylo vydáno Německým institutem pro stavebnictví (Deutsches Institut für Bautechnik) ve shodě se: - směrnicí 89/106/EHS Rady z 21. prosince 1988 pro sjednocení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích 1, pozměněné směrnicí 98/68/EHS Rady 2 a nařízením (ES) č. 1882/2003 Evropského parlamentu a Rady 3, - zákonem o uvádění na trh a volném pohybu stavebních výrobků k realizaci směrnice 89/106/EHS Rady ze dne 21. prosince 1988 pro sjednocení právních a správních předpisů členských států o stavebních výrobcích a dalšími právními úkony Evropských společenství (Zákon o stavebních výrobcích) ze dne 28. dubna , naposledy měněného zákonem ze dne , - společnými pravidly postupu pro návrh, přípravu a vydávání Evropských technických schválení dle přílohy k rozhodnutí 94/23/ES Komise 6, - směrnicí pro Evropské technické schválení Fasádních zateplovacích systémů s omítkou, ETAG 004, vydanou v březnu Německý institut pro stavebnictví je oprávněn kontrolovat, zda jsou splněna ustanovení tohoto Evropského technického schválení. Tato kontrola může probíhat ve výrobním závodě. Držitel Evropského technického schválení však zůstává zodpovědný za shodu výrobků s Evropským technickým schválením a jejich vhodnost pro daný účel použití. 3 Toto Evropské technické schválení se nesmí převádět na jiné, než na straně 1 uvedené výrobce nebo zastoupení výrobců nebo na jiné výrobní závody uvedené v rámci tohoto Evropského technického schválení. 4 Německý institut pro stavebnictví může toto Evropské technické schválení odvolat, zejména po sdělení Komise na základě článku 5, odst. 1 směrnice 89/106/EHS. 5 Toto Evropské technické schválení smí být i při elektronickém přenosu reprodukováno pouze v nezkrácené formě. S písemným souhlasem Německého institutu pro stavebnictví je ovšem možná i částečná reprodukce. Skutečnost, že se jedná o částečnou reprodukci, se musí označit. Texty a nákresy reklamních brožur nesmějí být ani v rozporu s Evropským technickým schválením, ani je nesmějí zneužívat. 6 Evropské technické schválení je vydáváno autorizovanou osobou v jejím úředním jazyce. Toto znění plně odpovídá znění vydanému v EOTA. Překlady do jiných jazyků je jako takové nutno označit. 1 Úřední věstník Evropských společenství č. L 40 ze dne , str Úřední věstník Evropských společenství č. L 220 ze dne , str. 1 3 Úřední věstník Evropské Unie č. L 284 ze dne , str Spolkový věstník I, str Spolkový věstník I, str. 2, 15 6 Úřední věstník Evropských společenství č. L 17 ze dne , str. 34

3 Strana 3 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 II. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉHO TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ 1 Popis produktu a účel použití Fasádní zateplovací systém StoTherm Mineral 6,označovaný v dalším textu jako ETICS, je navržen a zpracováván v souladu se směrnicemi pro zpracování držitele schválení poskytnutými Německému institutu pro stavebnictví. ETICS se skládá z následujících komponent, které jsou průmyslově vyráběny držitelem Evropského technického schválení nebo dodavatelem. Z těchto komponent se systém kompletuje na staveništi. Zodpovědnost za ETICS spočívá nakonec na držiteli schválení. Podle specifik evropského trhu se pro stejnou komponentu používají rozdílná obchodní označení. Pro zjednodušení jsou v následujícím textu uváděna pouze německá obchodní označení. V příloze 1 jsou uvedena příslušná francouzská a anglická označení. 1.1 Popis stavebního výrobku Izolační hmota s příslušným způsobem upevnění Komponenty (viz odstavec 2.3 pro bližší popis vlastností a kvality) Lepený ETICS: Tepelně izolační hmota Průmyslově vyráběný výrobek z minerální vlny (MW) dle EN lamely minerální vlny Nanášené množství [kg/m 2 ] - Tloušťka [mm] 200 Lepicí hmota - StoLevell Duo (cementem vázaná prášková hmota, která vyžaduje přídavek (20-23) % vody) - Sto-Baukleber (cementem vázaná prášková hmota, která vyžaduje přídavek (22-26) % vody) 3,0 až 6,0 (prášek) 3,0 až 6,0 (prášek) Mechanicky upevněný ETICS profily a přídavnou lepicí hmotou: Tepelně izolační hmota Průmyslově vyráběný produkt z minerální vlny (MW) dle EN desky minerální vlny, σ mt 14 kpa 60 až 200 Přídavná lepicí hmota (Jako u lepeného ETICS) Profily Sto-Halteleiste Alu a Sto-Verbindugsleiste Alu hliníkové (Al) profily Hmoždinky pro profily - ejotherm SK U - WS 8N - ejotherm SDK U - SDF-K plus, SDF-K plus U, SDF-K plus UB - ejotherm NK U Hmoždinky pro izolační hmotu, pokud jsou potřeba (jako u mechanicky upevňovaných ETICS hmoždinkami a přídavnou lepicí hmotou, viz níže) 7 viz ČSN EN 13162:2001 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

4 Strana 4 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Izolační hmota s příslušným způsobem upevnění Podkladní omítka Armovací síťovina Mezinátěr Komponenty (viz odstavec 2.3 pro bližší popis vlastností a kvality) Mechanicky upevněný ETICS s hmoždinkami a přídavnou lepicí hmotou: Tepelně izolační hmota Průmyslově vyráběný výrobek z minerální vlny (MW) dle EN desky minerální vlny - lamely minerální vlny Přídavná lepicí hmota (jako u lepeného ETICS) Hmoždinky pro izolační hmotu - ejotherm ST U - TERMOZ 8 U, TERMOZ 8 UZ - Hilti XI-FV - Hilti SX-FV - TERMOZ 8 N - Hilti SD-FV 8 - ejotherm STR U - KEW TSD 8 - IsoFux NDT-8Z, IsoFux NDT 8SZ - SDM-T plus, SDM-T plus U - TERMOZ KS 8 - ejotherm NT U - Hilti D-FV, Hilti D-FV T - ejotherm NTK U StoLevell Duo Shodné s lepidlem stejného názvu uvedeného výše Sto-Glasfasergewebe Armovací síťovina odolná proti zásadám a posunutí s plošnou hmotností cca 150 g/m 2 a velikostí ok cca 6,0 x 6,0 mm. Sto-Glasfasergewebe F Armovací síťovina odolná proti zásadám a posunutí s plošnou hmotností cca 160 g/m 2 a velikostí ok cca 4,0 x 4,0 mm. Sto-Panzergewebe (zesílená síťovina, použití navíc k výše uvedeným síťovinám pro zvýšení odolnosti proti nárazu) Armovací síťovina odolná proti zásadám a posunutí s plošnou hmotností cca 500 g/m 2 a velikostí ok cca 7,5 x 7,5 mm. Sto-Abschirmgewebe AES (speciální síťovina s vloženými vlákny z ušlechtilé oceli pro redukci elektromagnetického záření) Armovací síťovina odolná proti zásadám a posunutí s plošnou hmotností cca 170 g/m 2 a velikostí ok cca 4,0 x 4,0 mm. StoPrep Miral Pigmentovaný mezinátěr vázaný akrylovou pryskyřicí, připravený k použití, s přídavkem draselného vodního skla jako pojiva. Pro kompatibilitu s vrchními omítkami viz níže. Nanášené množství [kg/m 2 ] Tloušťka [mm] 60 až 200 4,0 až 6,0 (prášek) 2 až 5 cca 0,3

5 Strana 5 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Vrchní omítka Komponenty (viz odstavec 2.3 pro bližší popis vlastností a kvality) Při aplikaci použít s mezinátěrem: * Pasty připravené k použití silikátové pojivo: - StoSil K (velikost zrna 1,0 až 3,0 mm) - StoSil R (velikost zrna 1,5 až 3,0 mm) - StoSil MP (tenká, střední nebo silná vrstva) Nanášené množství [kg/m 2 ] 2,2 až 4,4 2,4 až 3,9 1,5 až 4,0 Tloušťka [mm] reguluje se velikostí zrna 1,5 až 3,5 Cementem vázaná suchá omítka vyžadující přídavek cca 25 hmot. % vody: - StoMiral K (velikost zrna 1,5 až 6,0 mm) - StoMiral R (velikost zrna 1,5 až 6,0 mm) - StoMiral MP (jemná struktura) (prášek) 1,7 až 5,0 1,7 až 4,5 1,5 až 4,0 reguluje se velikostí zrna 1,5 až 3,5 Cementem vázaná suchá omítka vyžadující přídavek cca hmot. % vody ve spojení s dekorativním konečným nátěrem níže uvedeným: - StoMiral Nivell F (jemná struktura) - StoMiral Nivell G (hrubá struktura) (prášek) 3,0 až 4,5 3,0 až 4,5 2,0 až 5,0 2,0 až 5,0 Cementem vázaná suchá omítka vyžadující přídavek cca 24 hmot. % vody: - StoMiral Terrazzo (prášek) 2,5 až 4,0 3,0 až 4,0 Cementem vázaná suchá omítka vyžadující přídavek cca 30 hmot. % vody ve spojení s dekorativním konečným nátěrem níže uvedeným: - Sto-Strukturputz K ( velikost zrna 2 a 3 mm) - Sto-Strukturputz R ( velikost zrna 2 a 3 mm) (prášek) 2,3 až 2,7 2,4 až 2,7 reguluje se velikostí zrna Dekorativní konečný nátěr Cementem vázaná suchá omítka vyžadující přídavek cca hmot. % vody: - StoMiral Edelkratzputz ( velikost zrna 2,0 až 4,0 mm) StoSilco Color StoColor Jumbosil Barva připravená k použití s pojivem akryl/siloxan. (prášek) 15 až 25 8 až 10 ** 0,2 až 0,4 l/m 2 Popis dle odstavce ETAG 004 a s dekorativními konečnými nátěry kompatibilními Příslušenství s ETICS, které lze aplikovat na vrchní omítku. Zodpovědnost náleží držiteli Evropského technického schválení. * Instruktáž zpracovatelů o použití mezinátěru spadá do zodpovědnosti držitele Evropského technického schválení. ** Aplikovaná tloušťka mm je snížena na 8-10 mm stažením. 1.2 Účel použití ETICS se používá k vnější tepelné izolaci stěn budov ze zdiva (cihly, bloky, tvárnice...) nebo betonu (pohledový beton nebo připravené desky) s omítkou nebo bez ní (třída A1 nebo A2-s1, d0 dle EN ). Je třeba jej dimenzovat tak, aby dodal stěně, na kterou se bude instalovat, dostatečnou tepelnou izolaci. ETICS není nosný stavební prvek. Přímo nepřispívá ke stabilitě stěny, na které je instalován, ale může přispívat k trvanlivosti stěny tím, že zajišťuje lepší ochranu před povětrnostními vlivy. ETICS je možno instalovat na již existující vertikální stěny (sanace) nebo na nové stěny. ETICS neslouží k zajištění vzduchotěsnosti nosné konstrukce.

6 Strana 6 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Výběr způsobu upevnění závisí na vlastnostech podkladu, který příp. vyžaduje přípravu (viz odstavec ETAG 004), a dle národních ustanoveních. Ustanovení tohoto Evropského technického schválení (ETA) se zakládají na stanovené době životnosti ETICS po dobu nejméně 25 let s předpokladem, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 4.2, 5.1 a 5.2, týkající se obalu, přepravy, skladování, montáže a rovněž správného používání, údržby a oprav. Údaje o době životnosti si nelze vykládat jako záruku výrobce nebo schvalovacího místa, ale je třeba je posuzovat pouze jako pomůcku při rozhodování o vhodných výrobcích s ohledem na očekávanou hospodárně přiměřenou životnost stavby. 2 Vlastnosti výrobků a postupy schvalování 2.1 Všeobecně Posouzení upotřebitelnosti ETICS pro předpokládaný účel použití dle podstatných požadavků probíhalo v souladu s ETAG 004, Směrnice pro Evropské technické schválení pro fasádní zateplovací systémy s omítkou, vydání květen 2000 (označované jako ETAG 004 v tomto Evropském technickém schválení). Vlastnosti (komponent a ETICS), které nejsou uvedeny v tomto Evropském technickém schválení ani v přílohách, musejí odpovídat údajům, které jsou stanoveny v technické dokumentaci tohoto schválení. 2.2 Vlastnosti ETICS Reakce na oheň Omítkový systém: Podkladní omítka s vrchní omítkou a mezinátěrem jak je uvedeno níže StoSil K/R/MP s mezinátěrem StoPrep Miral StoMiral K/R/MP s mezinátěrem StoPrep Miral a dekorativním nátěrem StoMiral Nivell F,G s mezinátěrem StoPrep Miral StoMiral Terrazzo s mezinátěrem StoPrep Miral Sto-Strukturputz K/R s mezinátěrem StoPrep Miral a dekorativním nátěrem StoMiral Edelkratzputz s mezinátěrem StoPrep Miral Uvedený maximální obsah organických složek Podkladní omítka 3,6 % Vrchní omítka 5,2 % Podkladní omítka 3,6 % Vrchní omítka 1,7 % Třída dle EN A2 s1, d0 8 viz ČSN EN :2002 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

7 Strana 7 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Montáž a upevnění (pro všechny konečné aplikace uvedené v bodě 1.2 Evropského technického schválení) Stanovení rekce na oheň je založeno na zkouškách dle EN SBI-test a EN ISO s maximální tloušťkou izolační vrstvy 180 mm a hustotou 100 kg/m 3 (zkoušeno dle EN SBI-test), resp. 150 kg/m 3 (zkoušeno dle EN ISO ), stejně tak jako omítkového systému s maximálním obsahem organických látek (konečná omítka na silikátové bázi). Výrobcem zkoušených desek z minerální vlny je firma Deutsche Rockwool Mineralwolle-GmbH, Gladbeck. Je možno použít desky z minerální vlny jiných výrobců a lamely z minerální vlny, pokud splňují požadavky dle článku a jsou uloženy u Německého institutu pro stavebnictví. Byl odzkoušen reprezentant omítkového systému s konečnou povrchovou úpravou na silikátové bázi s maximálním obsahem organických složek, s maximální tloušťkou vrstvy 3,5 mm. Zkouška dle EN ISO proběhla s lepicí hmotou s maximálním obsahem organických složek. Pro test SBI byl ETICS upevněn přímo na desku z křemičitanu vápenatého o tloušťce 11 mm (třída A2-s1, d0) dle EN Instalace ETICS byla provedena držitelem schválení podle jeho pokynů pro zpracování a s použitím jedné vrstvy síťoviny na celé ploše zkušebním vzorku (armovací skelná síťovina bez přesahu). Zkušební vzorky byly připraveny jako montážní dílce beze spár. Pro test SBI byly boční hrany zkušebního vzorku opatřeny omítkovým systémem. Hmoždinky zkoušený ETICS neobsahoval, protože nemají žádný vliv na výsledek zkoušky. Poznámka: Evropský srovnávací systém pro reakce fasád na oheň zatím neexistuje. V některých členských zemích možná není klasifikace ETICS podle EN pro použití na fasádách dostatečná. Aby se vyhovělo předpisům těchto členských zemí, může být navíc potřebné posouzení ETICS podle národních předpisů (například na základě provozních zkoušek), dokud nebude evropský systém klasifikace doplněn Nasákavost (zkouška kapilárního účinku) Podkladní omítka: Nasákavost po 1 h < 1 kg/m 2 Nasákavost po 24 h < 0,5 kg/m 2 Omítkový systém: Nasákavost po 24 h Podkladní omítka s vrchní omítkou, jak je uvedeno níže: < 0,5 kg/m 2 0,5 kg/m 2 StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoMiral Nivell F,G s dekorativním nátěrem StoMiral Terrazzo Sto-Strukturputz K/R s dekorativním nátěrem StoMiral Edelkratzputz EN 13823: 2002 EN ISO 1716: 2002 EN 13238: 2001 Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu. Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Stanovení spalného tepla. Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň Podmínky postupů a všeobecná pravidla pro výběr podkladu. X X X X X X

8 Strana 8 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna Hygrotermické chování Hygrotermické cykly byly prováděny na zkušební stěně. Během zkoušky se nevyskytla žádná z následujících závad: - tvorba bublin nebo odlupování uzavírací vrstvy, - selhání nebo tvorba trhlin, v souvislosti se spárami mezi izolačními deskami nebo profily, které jsou spojeny se systémem, - oddělení omítky, - tvorba trhlin, které umožňují vniknutí vody do izolační vrstvy. ETICS byl následně ohodnocen jako odolný proti hygrotermickým cyklům Chování při působení mrazu/rosy Protože je nasákavost vody jak podkladní omítky, tak omítkového systému s výjimkou StoSil a StoMiral Edelkratzputz po 24 hodinách nižší než 0,5 kg/m 2 pro všechny kombinace ETICS, je ETICS vyhodnocen jako odolný proti mrazu/rose. ETICS s vrchní omítkou StoSil a StoMiral Edelkratzputz byl vyhodnocen podle simulované metody jako odolný proti mrazu/rose Odolnost proti rázovému namáhání Z prokázané pevnosti proti nárazu tvrdých těles a proti proražení (pokud je potřeba) vyplývá následující rozdělení do kategorií (standardní armování: Sto-Glasfasergewebe nebo Sto- Glasfasergewebe F ). Omítkový systém: Podkladní omítka s vrchní omítkou, jak je uvedeno níže: StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP Standardní armování Standardní armování + Sto-Panzergewebe Sto-Abschirmgewebe AES kategorie II kategorie I kategorie II StoMiral Nivell F,G kategorie II kategorie III kategorie III StoMiral Terrazzo není stanoveno Sto-Strukturputz K/R kategorie II kategorie I kategorie II StoMiral Edelkratzputz kategorie I Propustnost vodních par Omítkový systém: Podkladní omítka s vrchní omítkou, jak je uvedeno níže: (posuzováno bez dekorativního konečného nátěru nebo mezinátěru, pokud není uvedeno jinak) StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoMiral Nivell F s dekorativním konečným nátěrem Ekvivalentní tloušťka vrstvy vzduchu s d 1,0 m (výsledek zkoušky získán se StoSil K2: 0,2 m) 1,0 m (výsledek zkoušky získán se StoMiral K2: 0,1 m) 1,0 m (výsledek zkoušky získán s d = 1,5 mm a dvěma nátěry StoSilco Color : 0,2 m)

9 Strana 9 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 StoMiral Nivell G s dekorativním konečným nátěrem StoMiral Terrazzo Sto-Strukturputz K/R s dekorativním konečným nátěrem StoMiral Edelkratzputz 1,0 m (výsledek zkoušky získán s d = 3 mm a dvěma nátěry StoColor Jumbosil : 0,3 m) 1,0 m (výsledek zkoušky získán s d = 3 mm: 0,1 m) 1,0 m (Výsledek zkoušky získán s Sto-Strukturputz K2 a dvěma nátěry StoSilco Color : 0,2 m) 1,0 m (výsledek zkoušky získán s d = 11 mm: 0,4 m) Emise nebezpečných látek nebo záření ETICS je v souladu s ustanoveními směrnice H ( Harmonizovaná koncepce pro nebezpečné látky podle směrnice o stavebních výrobcích, přepracovaná v srpnu 2002 ). V doplňku ke zvláštním ustanovením tohoto Evropského technického schválení, který se vztahuje k nebezpečným substancím, je možno v rozsahu platnosti tohoto schválení klást na výrobky další požadavky (např. aplikovaná evropská legislativa a národní právní a správní předpisy). Aby byla splněna ustanovení směrnice o stavebních výrobcích, je nutno tyto požadavky, pokud platí, rovněž dodržovat Stabilita Odtrhová pevnost Odtrhová pevnost mezi podkladní omítkou a tepelně izolační hmotou (MW) Příprava počáteční stav (lamely MW) 0,08 MPa po hygrotermických cyklech (desky MW a lamely MW) < 0,08 MPa ovšem selhání v tepelně izolační hmotě po zkoušce cyklem mráz/rosa zkouška není potřebná, protože cykly mráz/rosa nejsou nutné Odtrhová pevnost mezi lepicí hmotou a podkladem, popř. tepelně izolační hmotou (lamely MW) Příprava StoLevell Duo počáteční stav dvoudenní skladování ve vodě + 2 h sušení dvoudenní skladování ve vodě + sedmidenní sušení beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa lamely MW 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa

10 Strana 10 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Sto-Baukleber počáteční stav Příprava dvoudenní skladování ve vodě + 2 h sušení dvoudenní skladování ve vodě + sedmidenní sušení beton 0,25 MPa 0,08 MPa 0,25 MPa lamely MW 0,08 MPa 0,03 MPa 0,08 MPa Lepená plocha: S 50 % lepené plochy je splněn vzorec pro výpočet stanovený v odstavci ETAG 004 a použití ETICS jako lepeného systému je možné Pevnost uchycení (příčný posun) Zkouška není potřebná, protože ETICS splňuje následující kritérium dle odstavce ETAG 004: - E d < N/mm (E: modul pružnosti podkladní omítky bez vyztužení d: tloušťka suché podkladní omítky) Odpor proti namáhání větrem Stabilita ETICS uchycených mechanicky pomocí profilů Níže uvedená zatížení při selhání platí pouze pro uvedenou kombinaci (způsob upevnění ETICS) / (vlastnosti desek MW) a vlastnosti tepelně izolační hmoty uvedené v odstavci Vlastnosti desek MW Zatížení při selhání [N / deska] (statický pokus s pěnovým blokem) Rozměry Tloušťka Pevnost v tahu kolmo k rovině desky Horizontální upevňovací profily s vertikální vzdáleností 625 mm, uchycené každých 30 cm a vertikální spojovací profily Žádné přídavné hmoždinky v desce MW 625 mm x 800 mm 60 mm 14 kpa min. hodnota: 1200 stř. hodnota: 1250 Vlastnosti desek MW Zatížení při selhání [N / deska] (statický pokus s pěnovým blokem) Rozměry Tloušťka Pevnost v tahu kolmo k rovině desky Horizontální upevňovací profily s vertikální vzdáleností 625 mm, uchycené každých 30 cm a vertikální spojovací profily Dvě přídavné hmoždinky v každé desce MW, Průměr talíře hmoždinky 60 mm * Při použití hmoždinek ejotherm STR U platí uvedené hodnoty pro: - tloušťky 60 mm při povrchové montáži minerálních desek, - tloušťky 80 mm při zapuštěné montáži s maximální hloubkou zapuštění 5 mm a - tloušťky 100 mm při zapuštěné montáži s maximální hloubkou zapuštění 20 mm. Definice použité hloubky zapuštění viz příloha 2 ETA-04/0023, platnost od mm x 800 mm 60 mm* 14 kpa min. hodnota: 2200 stř. hodnota: 2400 Stabilita ETICS upevněných mechanicky pomocí hmoždinek Níže uvedená zatížení při selhání platí pouze pro uvedenou kombinaci ( vlastnosti talířků hmoždinek) / (vlastnosti desek MW) a vlastnosti tepelně izolační hmoty uvedené v odstavci

11 Strana 11 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Průměr talířku hmoždinky ø 60 mm Vlastnosti Tloušťka 60 mm* desek MW Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 14 kpa Zatížení při Hmoždinky mimo oblasti spár desek min. hodnota: 650 R selhání [N] (statická zkouška s pěnovým blokem) plocha stř. hodnota: 740 Hmoždinky v oblasti spár desek min. hodnota: 590 R (statická zkouška s pěnovým blokem) spára stř. hodnota: 610 Hmoždinky mimo oblasti spár desek min. hodnota: 640 R (zkouška protažení, za sucha) plocha stř. hodnota: 690 Hmoždinky mimo oblasti spár desek (zkouška protažení, za vlhka) - zkušební série 2 ** min. hodnota: 360 R plocha stř. hodnota: zkušební série 3 ** min. hodnota: 410 stř. hodnota: 450 * Při použití hmoždinek ejotherm STR U platí uvedené hodnoty pro - tloušťky 60 mm při povrchové montáži, - tloušťky 80 mm při zapuštěné montáži s maximální hloubkou zapuštění 5 mm a - tloušťky 100 mm při zapuštěné montáži s maximální hloubkou zapuštění 20 mm. Definice použité hloubky zapuštění viz příloha 2 ETA-04/0023, platnost od ** Dle ETAG 004 odstavec metoda zkoušky (2) Platí pro všechny hmoždinky uvedené v odstavci 1.1 při povrchové montáži Průměr talířku hmoždinky ø 90 mm ø 140 mm Vlastnosti Tloušťka 80 mm desek MW Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 5 kpa Zatížení při Hmoždinky mimo oblasti spár desek min. hod.: 480 min. hod.: 560 R selhání [N] (statická zkouška s pěnovým blokem) plocha stř. hod.: 490 stř. hod.: 690 Hmoždinky v oblasti spár desek min. hod.: 380 min. hod.: 440 R (statická zkouška s pěnovým blokem) spára stř. hod.: 390 stř. hod.: 540 Hmoždinky mimo oblasti spár desek min. hod.: 540 není R (zkouška protažení, za sucha) plocha stř. hod.: 610 stanoveno Hmoždinky mimo oblasti spár desek min. hod.: 400 není (zkouška protažení, za vlhka) R plocha stř. hod.: 460 stanoveno - zkušební série 2 ** * Dle ETAG 004 odstavec zkušební metoda (2) Platí pro všechny hmoždinky uvedené v odstavci 1.1 při povrchové montáži Průměr talířku hmoždinky ø 140 mm Vlastnosti Tloušťka 60 mm lamel MW Pevnost v tahu kolmo k rovině desky 80 kpa Zatížení při Hmoždinky v oblasti spár desek min. hodnota: 620 R selhání [N] (zkouška protažení, za sucha) spára stř. hodnota: 660 Hmoždinky v oblasti spár desek min. hodnota: 510 R (zkouška protažení, za vlhka) spára stř. hodnota: 570 Hmoždinky v oblasti spár desek (statická zkouška s pěnovým blokem) R spára min. hodnota: 710

12 Strana 12 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Odpor ETICS proti namáhání větrem R d se vypočte následovně: Rplocha ηplocha + R spára ηspára R d = γ η plocha počet hmoždinek (na m 2 ), které nejsou umístěny v oblasti spár desek η spára počet hmoždinek (na m 2 ), které jsou umístěny v oblasti spár desek γ národní bezpečnostní koeficient Tepelný odpor Doplňková jmenovitá hodnota tepelného odporu ETICS vůči podkladnímu zdivu se vypočte dle EN ISO ze jmenovité hodnoty tepelného odporu tepelně izolační hmoty R D, uvedené s označením CE, a tepelného odporu omítkového systému R render, který je asi 0,02 (m 2 K)/W. R = R D + R render Tepelné mosty vytvořené mechanickými upevňovacími prostředky (hmoždinky, profily) zvyšují součinitel prostupu tepla U. Tento vliv je třeba zohlednit dle EN ISO Uc = U + U korigovaný součinitel prostupu tepla U = U hmoždinka + U profil korekční člen pro mechanické upevňovací prostředky (hmoždinky, profily), není nutné jej zohledňovat, pokud 0,04 W/(m 2 K) U hmoždinka = χ p η korekční člen pro hmoždinky kde Η počet hmoždinek na m 2 U profil χ p χ p = 0,004 W/K χ p = 0,002 W/K Místní vliv tepelného mostu způsobeného hmoždinkou. Pokud schválení hmoždinky neobsahuje žádný údaj, je možno použít níže uvedené hodnoty. u hmoždinek s galvanicky pozinkovanými ocelovými šrouby a s hlavou hmoždinky zakrytou plastem u hmoždinek se šroubem z nerez oceli s plastovým nástřikem hlavy a u hmoždinek, u kterých je na hlavě šroubu vzduchový meziprostor Korekční člen pro profily. Se zohledněním tloušťky tepelně izolační hmoty a tepelného odporu podkladního zdiva vyplývají níže uvedené hodnoty. Tepelný odpor podkladního zdiva [(m 2 K)/W] R< 0,33 Tloušťka izolační hmoty [mm] U profil [W/(m 2 K)] 60 d < 80 0,03 80 d < 120 0,02 d d < 80 0,02 0,33 R 1,10 80 d 120 0,01 d > R > 1,10 d 60 0

13 Strana 13 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna Aspekty životnosti a použitelnosti Odtrhová pevnost po stárnutí Omítkový systém: podkladní omítka s vrchní omítkou, jak je uvedeno níže: StoSil K/R/MP StoMiral K/R/MP StoMiral Nivell F StoMiral Nivell G s dekorativním konečným nátěrem StoMiral Terrazzo Sto-Strukturputz K/R StoMiral Edelkratzputz 0,08 MPa 0,08 MPa 0,08 MPa 0,08 MPa ovšem selhání v tepelně izolační hmotě 0,08 MPa 0,08 MPa 0,08 MPa 2.3 Vlastnosti jednotlivých komponent Detailní údaje o chemickém složení a dalších vlastnostech jednotlivých komponent, podle přílohy C ETAG 004, jsou uloženy u Německého institutu pro stavebnictví. Další informace lze nalézt v technických listech výrobků, které jsou součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení Tepelně izolační hmota Je třeba používat průmyslově vyráběné desky a lamely z minerální vlny (MW) dle EN s následujícím systémem značení a dále s vlastnostmi popsanými v následující tabulce, pokud jsou výrobce a obchodní název uloženy u Německého institutu pro stavebnictví. MW EN T5 DS(T+) WS WL(P) MU1 Popis a vlastnosti Deska MW Deska MW Lamela MW Reakce na oheň / EN třída A1 Hrubé spalné teplo 10 PCS 1,02 [MJ/kg]: EN ISO 1716 Tepelný odpor [m 2 K/W] stanoveno v označení CE se vztahem k EN Pevnost v tahu kolmo k rovině desky [kpa]: EN za sucha * σ mt 14 σ mt 5 σ mt 80 - za vlhka ** - zkušební série 2 - zkušební série 3 33 % střední hodnoty za sucha 50 % střední hodnoty za vlhka Pevnost v tlaku * [kpa]; EN σ m 40 σ m 4 σ m 40 9 viz EN 1607:1997 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky 10 viz ČSN EN 826:1996 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

14 Strana 14 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Popis a vlastnosti Deska MW Deska MW Lamela MW Objemová hmotnost [kg/m 3 ]; EN ρ a ρ a ρ a 150 Smyková pevnost* [N/mm 2 ]; EN ,02 f τk 0,10 0,006 f τk 0,10 0,02 f τk 0,10 Smykový modul [N/mm 2 ]; EN ,0 G m 2,0 0,3 G m 2,0 1,0 G m 2,0 * Nejnižší hodnota ze všech jednotlivých hodnot ** Dle ETAG 004 odstavec zkušební metoda (2) Tepelně izolační hmoty (deska MW, σ mt 14 kpa) pro mechanicky upevněné ETICS profily musejí mít po celém obvodu na hranách, 24 mm od vnitřního povrchu, z výrobního závodu vyříznutou cca 3 mm širokou a 13 až 18 mm hlubokou drážku Hmoždinky U mechanicky upevňovaných ETICS je třeba používat hmoždinky, které jsou uvedeny v tabulce v odstavci 1.1. Charakteristickou nosnost hmoždinky v tahu je třeba nalézt v příslušném Evropském technickém schválení. Obchodní označení ejotherm ST U, ejotherm SK U TERMOZ 8 U, TERMOZ 8 UZ Číslo ETA ETA-02/0018 ETA-02/0019 Název a použití stavebního výrobku Hmoždinky EJOT ejotherm ST U a ejotherm SK u šroubovací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce fischer TERMOZ 8 U, TERMOZ 8 UZ a WS 8 L šroubovací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce Hilti XI-FV ETA-03/0004 Upevňovací prvek izolační hmoty Hliti XI-FV pro ukotvení lepených ETICS na beton bez povrchové úpravy Hilti SX-FV ETA-03/0005 Hilti SX-FV pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce TERMOZ 8 N, WS 8N ETA-03/0019 fischer TERMOZ 8 N a WS 8 N zatloukací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce Hilti SD-FV 8 ETA-03/0028 Hilti SD-FV 8 - plastové zatloukací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce ejotherm STR U, ejotherm SDK U ETA-04/0023 ejotherm STR U a ejotherm SDK U - šroubovací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce KEW TSD 8 ETA-04/0030 KEW TSD 8 - zatloukací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce IsoFux NDT-8Z, IsoFux NDT8SZ ETA-04/0032 IsoFux - plastové zatloukací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce 11 viz ČSN EN 1602:1997 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti 12 viz EN 12090:1997 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

15 Strana 15 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Obchodní Číslo ETA Název a použití stavebního výrobku označení SDM-T plus, SDM-T plus U, SDF-K plus, ETA-04/0064 EJOT SDM-T plus a SDF-K plus - šroubovací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce SDF-K plus U, SDF-K plus UB TERMOZ KS 8 ETA-04/0114 fischer TERMOZ KS 8 - šroubovací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce ejotherm NT U, ejotherm NK U Hilti D-FV, Hilti D-FV T ETA-05/0009 ejotherm NT U a ejotherm NK U - zatloukací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce ETA-05/0039 šroubovací hmoždinky Hilti D-FV a D-FVT - šroubovací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce ejotherm NTK U ETA-07/0026 ejotherm NTK U - zatloukací hmoždinky pro upevnění ETICS s omítkou na beton a zděné konstrukce Profily U ETICS upevněných v profilech je třeba použít hliníkové (Al) profily, EN AW-0606 T66 dle EN , s rozměry uvedenými v příloze 2. Odpor proti protažení upevnění profilů je 500 N Omítka (podkladní omítka) U podkladních omítek armovaných síťovinami Sto-Glasfasergewebe, Sto-Glasfasergewebe F, Sto-Fibre de Verre Ra 60 nebo Sto-Abschirmgewebe AES nedochází při tahové zkoušce pásů omítky při roztažení 1 % k tvorbě trhlin Armování (armovací síťoviny) Vlastnosti (odolnost proti zásadám): splněno Zbytková pevnost v tahu po zestárnutí: [N/mm] Relativní zbytková pevnost v tahu po zestárnutí v % vztaženo k pevnosti při dodání Sto- Glasfasergewebe Sto- Glasfasergewebe F Sto- Abschirmgewebe AES osnova útek osnova útek osnova útek viz ČSN EN 755-2:1997 Hliník a slitiny hliníku - Lisované tyče, trubky a profily - Část 2: Mechanické vlastnosti

16 Strana 16 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna Zhodnocení a prohlášení o shodě a označení CE 3.1 Systém udělení prohlášení o shodě Dle rozhodnutí 97/556/EC Evropské Komise 14 doplněného 2001/596/EC 15 je třeba podle reakce na oheň použit systém 1 nebo 2+ prohlášení o shodě. S ohledem na třídu A2 a B pro reakce ETICS na oheň je třeba použít systém prohlášení o shodě 1 s ohledem na vlastnosti reakce na oheň a systém 2+ s ohledem na jiné vlastnosti než reakce na oheň. S ohledem na třídu F pro reakce ETICS na oheň je třeba použít systém prohlášení o shodě 2+. Tyto systémy prohlášení o shodě jsou popsány následovně: Systém 1: Certifikace shody produktu schváleným certifikačním orgánem na základě: (a) Úkolů výrobce (1) vnitropodniková kontrola výroby; (2) zkoušky zkušebních vzorků odebraných z výrobního závodu podle stanoveného plánu zkoušek (b) Úkolů schváleného orgánu: (3) první kontrola výrobku; (4) první kontroly v závodě a vnitropodnikové výrobní kontroly; (5) průběžné kontroly, posuzování a uznání vnitropodnikové výrobní kontroly Systém 2+: Prohlášení výrobce o shodě výrobku na základě: (a) Úkolů výrobce (1) první kontrola výrobku; (2) vnitropodniková kontrola výroby; (3) zkoušky zkušebních vzorků odebraných z výrobního závodu podle stanoveného plánu zkoušek (b) Úkolů autorizované osoby: (4) certifikace vnitropodnikové výrobní kontroly na základě - první kontroly v závodě a vnitropodnikové výrobní kontroly; - průběžné kontroly, posuzování a uznání vnitropodnikové výrobní kontroly 3.2 Odpovědnosti Úkoly výrobce Vnitropodniková výrobní kontrola Výrobce musí provádět stálou vlastní kontrolu výroby. Všechny výrobcem zadané údaje, požadavky a předpisy je třeba systematicky evidovat ve formě provozních a metodických pokynů. Vnitropodniková výrobní kontrola by měla zajistit, aby byl ETICS a jeho komponenty v souladu s touto evropskou technickou normou. Výrobce smí používat pouze suroviny, které jsou uvedeny v dokumentaci tohoto Evropského technického schválení. Odebírané suroviny musí výrobce před přijetím zkontrolovat. 14 Úřední věstník Evropských společenství č. L 229/14 ze dne Úřední věstník Evropských společenství č. L 209/33 ze dne

17 Strana 17 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Vnitropodniková výrobní kontrola musí souhlasit s kontrolním plánem 20, který je součástí technické dokumentace. Kontrolní plán 20 byl dojednán mezi výrobcem a Německým institutem pro stavebnictví a je stanoven v souvislosti se systémem vlastní vnitropodnikové kontroly prováděné výrobcem a je uložen v Německém ústavu pro stavebnictví. Výsledky vnitropodnikové výrobní kontroly je třeba uchovávat a vyhodnocovat v souladu s ustanoveními kontrolního plánu 20. Záznamy obsahují minimálně tyto údaje: - označení výrobku, základní materiály a komponenty, - druh kontroly nebo zkoušky, - datum výroby výrobku a datum kontroly výrobku nebo výstupních materiálů nebo komponent, - výsledek kontroly a zkoušek a, pokud je to vhodné, porovnání s požadavky, - podpis osoby zodpovědné za vnitropodnikovou kontrolu. Záznamy je nutno předkládat autorizované osobě k průběžné kontrole. Na vyžádání je nutno je předložit Německému institutu pro stavebnictví Ostatní úkoly výrobce V případech, ve kterých není některá součást vyráběna přímo držitelem schválení (výrobce ETICS ), je na zodpovědnosti držitele schválení, např. prostřednictvím příslušné smlouvy s výrobcem součásti zajistit, aby výroba součásti a výrobní závod podléhali vnitropodnikové výrobní kontrole a pověřených autorizovaných osob. Při první kontrole ETICS a jeho komponent ohledem na jiné vlastnosti jako reakce na oheň je třeba použít výsledky zkoušek prováděných z důvodu přidělení Evropského technického schválení, pokud se při výrobě nebo ve výrobním závodě nic nezmění. V opačném případě je potřebná dohoda o první kontrole mezi Německým institutem pro stavebnictví a pověřenou autorizovanou osobou. Výrobce pověřil na základě smlouvy autorizovanou osobu, která je autorizovaná pro úkoly podle odstavce 3.1 pro oblast ETICS, pro provádění opatření podle odstavce K tomu musí výrobce předložit autorizované osobě kontrolní plán 20 podle odstavců a Výrobce musí odevzdat prohlášení o shodě s výrokem, že stavební výrobek souhlasí s ustanoveními ETA-07/0023 vydaného 27. dubna Úkoly autorizované osoby Autorizovaná osoba provádí - první typování vlastností ETICS a komponent vzhledem k reakci na oheň, - první kontrolu výrobního závodu a vnitropodnikové výrobní kontroly, - průběžnou kontrolu, posouzení a uznání vnitropodnikové výrobní kontroly ve shodě se stanoveným kontrolním plánem 20. Autorizovaná osoba musí dodržovat podstatné body svých výše uvedených opatření a dosažené výsledky a závěry dokumentovat v písemném hlášení. Výrobcem pověřený certifikační orgán vydá prohlášení o shodě s výrokem, že vnitropodniková kontrola odpovídá ustanovením v tomto Evropském technickém schválení. Pokud již ustanovení Evropského technického schválení a příslušného kontrolního plánu 20 nejsou plněna, tak certifikační orgán odebere prohlášení o shodě a neprodleně informuje Německý institut pro stavebnictví. 3.3 Označení CE

18 Strana 18 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna Označení CE je třeba uvádět na obchodních průvodních dokumentech. Za písmeny CE je třeba příp. uvést identifikační číslo autorizovaného certifikačního orgánu a následující doplňkové údaje: - název a adresu držitele Evropského technického schválení (za výrobu zodpovědná právnická osoba), - poslední dvě číslice roku, kdy bylo označení CE umístěno, - číslo prohlášení o shodě ES pro ETICS - číslo Evropského technického schválení - číslo směrnice pro evropské technické schvalování (ETAG) - obchodní označení ETICS Doplňkové označení Na balení bude uvedeno příslušné obchodní označení komponent ETICS. V průvodních dokumentech a/nebo na balení tepelně izolačního výrobku bude uvedena následující informace jako doplněk k obchodnímu označení: - minimální hodnota pevnosti v tahu kolmo k rovině desky - modul pružnosti ve smyku izolačního výrobku. 4 Předpoklady, za kterých bude použitelnost výrobku pro příslušný účel použití hodnocena pozitivně 4.1 Výroba Skladba a výrobní proces použitý pro komponenty ETICS musí odpovídat těm, které byly k dispozici při schvalovacích zkouškách. Skladba a výrobní proces je uložen u Německého institutu pro stavebnictví. Evropské technické schválení bylo ETICS přiděleno na základě odsouhlasených údajů a informací, které jsou uloženy u Německého institutu pro stavebnictví a slouží k identifikaci posouzených a ohodnocených ETICS. Změny ETICS nebo změny v jeho výrobním procesu, které by mohly vést k tomu, že uložené údaje a informace již nebudou správné, je před jejich uvedením na trh nutno sdělit Německému institutu pro stavebnictví. Institut rozhodne, zda mají takové změny vliv na Evropské technické schválení a v důsledku toho na platnost označení CE na základě vlivu Evropského technického schválení nebo ne, a případně stanoví, zda je potřebné doplňkové posouzení nebo změna Evropského technického schválení. 4.2 Zpracování, návrh a provedení Obecně Stěna, na kterou má být aplikován ETICS, musí být dostatečně stabilní a vzduchotěsná. Její tuhost musí být taková, aby nebyl ETICS vystavován deformacím, které by mohly vést k jeho poškození. Je třeba dbát na požadavky dle ETAG 004, kapitola Zpracování Montáž ETICS probíhá na staveništi. Držitel schválení je povinen poučit všechny osoby, kterým je svěřen projekt a montáž ETICS, o zvláštních ustanoveních tohoto Evropského technického schválení a o všech detailech, které jsou potřebné pro bezvadné provedení ETICS. Pro ETICS se smějí používat pouze ty komponenty, jejichž obchodní název je uveden v odstavci 1.1 a vykazují vlastnosti podle odstavce Projekt

19 Strana 19 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna Požadavky na podklad Pro požadavky na podklad a jeho přípravu platí ETAG 004, kapitola U mechanicky upevňovaných ETICS musí mít podklad dostatečnou nosnost pro použití hmoždinek podle odstavce Platí ustanovení Evropského technického schválení pro příslušné hmoždinky Odpor proti namáhání větrem Posouzení dostatečného odporu proti namáhání větrem se provádí na základě nosností podle odstavce a charakteristické nosnosti v tahu použité hmoždinky podle odstavce Se zohledněním národních bezpečnostních koeficientů se zjistí jmenovité hodnoty zatížitelnosti. Rozhodující je nižší jmenovitá hodnota zatížitelnosti ETICS (R d ) a hmoždinky (N Rd ). Jmenovitá hodnota zatížení větrem S d zjištěná zohledněním národních bezpečnostních faktorů se porovná se jmenovitou hodnotou zatížitelnosti Provedení Pro zpracování ETICS a doby schnutí omítek je třeba respektovat pokyny výrobce, které jsou součástí technické dokumentace tohoto Evropského technického schválení. 5 Označení výrobce 5.1 Balení, přeprava, skladování Balení komponent ETICS musí být takové, aby je během přepravy a skladování ochránilo proti vlhkosti, pokud nebyla výrobcem za tímto účelem učiněna jiná opatření. Komponenty ETICS je třeba chránit před poškozením. 5.2 Užití, údržba, opravy Další pokyny k užití, údržbě a opravám jsou uvedeny v ETAG 004, kapitola 7.3. Ing. E. Jasch Prezident Německého institutu pro stavebnictví Berlín, 27.dubna 2007

20 Strana 20 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Součást Lepicí hmota Profily Hmoždinky pro profily Hmoždinky pro MW Podkladní omítka Armovací síťovina Mezinátěr Vrchní omítka «Německý» «Francouzský» «Anglický» obchodní název obchodní název obchodní název Sto-Baukleber Sto-Mortier Colle B Sto ADH B Sto-Halteleiste Alu Sto-Verbindungsleiste Alu Sto-Dübel StoLevell Duo Sto-Profil Intermédiaire en aluminium Sto-Profil Raidisseur en aluminium Sto-Tape Vis Sto-Cheville Iso StoLevell Duo Sto PVC Intermediate Track aluminium Sto T Spline aluminium Sto-Dowel Sto-Glasfasergewebe «není k dispozici» Sto Glass Fibre Mesh Sto-Glasfasergewebe F Sto-Panzergewebe Sto-Abschirmgewebe AES Sto-Fibre de verre Standard Sto-Fibre de verre de Blindage Sto-Fibre AES Nejsou použity odlišné obchodní názvy «není k dispozici» Sto-Amour Mesh Sto-Shield Mesh AES ETICS StoTherm Mineral 6 Obchodní názvy komponent Příloha 1 Evropského technického schválení ETA-07/0023

21 Strana 21 Evropského technického schválení ETA-07/0023, datum vydání 27. dubna 2007 Horizontální upevňovací profil Sto-Halteleiste Alu Vertikální spojovací profil Sto-Verbindungsleiste Alu délka: 470 mm ETICS StoTherm Mineral 6 Horizontální a vertikální Al profily Příloha 2 Evropského technického schválení ETA-07/0023

Evropské technické schválení ETA-07/0267

Evropské technické schválení ETA-07/0267 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a notifikován podle článku 10 Směrnice Rady

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel. +42 286 019 412 Fax +42 286 883 897 Internet www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady

Více

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách

NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva. Všeobecné schválení pro použití na stavbách NĚMECKÝ INSTITUT PRO STAVEBNICTVÍ Ústav veřejného práva 10829 Berlin, 20. dubna 2004 Kolonnenstr. 30 L tel.: 030 78730-261 fax: 030 78730-320 značka: II 14-1.33.47-659/1 Všeobecné schválení pro použití

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm XM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0225

Evropské technické schválení ETA-05/0225 Institut stavební techniky PL 00-611 Warszawa ul. Filtrowa 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Autorizovaný a notifikovaný podle článku 10 směrnice Rady ze

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0087

Evropské technické schválení ETA-07/0087 Německý institut pro stavební techniku Veřejnoprávní instituce Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Z m

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G

EJOT hmoždinka do pórobetonu SDP-S-10G a EJOT SDP-KB-10G EJOT SDP-S-10G and EJOT SDP-KB-10G Ermächtigt und notifiziert g em äß A rti kel 1 0 de r Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltung svorschriften d e r M it g l i e d s t a a t e n über B aup rodukte

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

WDVS Hasitherm - POL

WDVS Hasitherm - POL HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL eakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159

Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 1020 CPD 060031159 1020 Paulín CZ, s.r.o. Dominikánské náměstí 5, 602 00 Brno, Česká republika IČ: 46343598 13 1020 CPD 060031159 Paulín THERMOKAPPA 3000 Vnější kontaktní systém s izolantem z minerální vlny a s omítkou (ETICS),

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-11/0192 technické posouzení z 29. května 2014 Všeobecná část Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina výrobků, ke které výrobek

Více

Deutsches Institut für Bautechnik

Deutsches Institut für Bautechnik Deutsches Institut für Bautechnik Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Německo Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Ermächtigt und

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vlny s omítkou CHARAKTERISTIKA: vyznačuje se pružnou a trvanlivou základní vrstvou vhodný zejména pro větší objekty, ale i rodinné

Více

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů

Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů Člen Schvalovací úřad stavebních výrobků a stavebních druhů www.eota.eu Stavebně technická zkušebna Spolkem a zeměmi společně podporovaná veřejnoprávní instituce Evropské ETA-04/0030 technické posouzení

Více

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA

Certifikát Certifikát ETA-10/0456 pro svorníkové kotvy BA Certifikát Certifikát Jazyky / Languages: cs BERNER_56619.pdf 2012-11-01 Deutsches Institut für Bautechnik Anstalt des öffentlichen Rechts Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Germany Tel.: +49(0)30 787 30 0

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifik ován podle článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW)

Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) TECHNICKÝ LIST ETICS CEMIX THERM M basic Vnější tepelně izolační kontaktní zateplovací systém (ETICS) s omítkou s izolantem z minerální vlny (MW) VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ: zateplovací systém z minerální

Více

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA

PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Evropské ETA-14/0130 technické posouzení ze 17. června 2014 Všeobecná část PŘEKLAD Z NĚMECKÉHO JAZYKA Technické posuzovací místo, které vydalo Evropské technické posouzení Obchodní název výrobku Skupina

Více

Evropské technické schválení ETA-07/0156

Evropské technické schválení ETA-07/0156 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940220/1 název výrobku: SILCOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-08/0220//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070153 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0153 název výrobku: MAMUTTHERM P jedinečný identifikační kód: 070153 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1

Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940253/1 název výrobku: SILCOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-08/0253//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA

Více

Evropské technické schválení

Evropské technické schválení Ermächtigt und notifiziert gemäß Artikel 10 der Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (89/106/EWG) Evropské

Více

Technický list ETICS weber therm klasik mineral

Technický list ETICS weber therm klasik mineral Technický list ETICS weber therm klasik mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm klasik minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. A2 s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic M Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 005/2014 VII název výrobku:dektherm ELASTIK E mineral jedinečný identifikační kód:

Více

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289

Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 Zamýšlené použití Výrobce Výrobny Prohlášení o vlastnostech č. 01-BCZ-ETA-15/0289 název výrobku: Baumit Mineral A jedinečný identifikační kód: ETA-15/0289 Baumit Mineral A Vnější tepelná izolace stěn z

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 109/2013-VIV název : weber therm clima E mineral jedinečný identifikační

Více

Technický list ETICS weber therm clima mineral

Technický list ETICS weber therm clima mineral Technický list ETICS weber therm clima mineral 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm clima minerál je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem z

Více

HASIT Hasitherm-EPS-Light

HASIT Hasitherm-EPS-Light Oblasti použití: Vlastnosti: Zamýšlené použití: Vnější kontaktní zateplovací systém na bázi desek fasádního polystyrenu EPS F, certifikovaný předpisu ETAG 004. Vhodný pro realizaci vnějšího zateplení obvodového

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006

Evropské technické osvědčení ETA-01/0006 Deutsches Institut für Bautechnik (Německý institut pro stavební techniku) Ústav veřejného práva 10829 Berlín, Kolonnenstraße 30 L Telefon: +49 (0)30-78730-0 Fax: +49 (0)30-78730-320 E-mail: dibt@dibt.de

Více

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ:

TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/ Ústí nad Labem IČ: 1 / 14 1020 TERMO + holding, a.s. Všebořická 239/3 400 01 Ústí nad Labem IČ: 27304434 12 Termo+Styrol Eko ETICS-T+S-EKO číslo Prohlášení o vlastnostech: (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 107/2013-VIV název : weber therm elastik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTEEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIII název výrobku: weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIV název : weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIII název výrobku: weber therm clima E jedinečný identifikační

Více

Technický list ETICS weber therm standard

Technický list ETICS weber therm standard Technický list ETICS weber therm standard 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm standard je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového polystyrenu

Více

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000

ETAG 004 VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ EOTA. Vydání z března 2000 Evropská organizace pro technické schvalování Vydání z března 2000 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ SYSTÉMY S OMÍTKOU EOTA Kunstlaan 40 Avenue des Arts B

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VII název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a

Subjekt pro technické posuzování vydává ETA: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Obchodní název stavebního výrobku JANSA PTP SR 8/60-L a Člen www.eota.eu Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Prosecká 811/76a 190 00 Praha Česká Republika eota@tzus.cz Evropské technické posouzení ETA 15/0214 12/05/2015 Subjekt pro technické posuzování

Více

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS )

KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM eps special ETA č. 09/0144 s izolantem z expandovaného polystyrenu ( EPS ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika. Notifikovaná osoba Reakce na oheň 070160 Prohlášení o vlastnostech č. 2014091807/0160 název výrobku: MAMUTTHERM M jedinečný identifikační kód: 070160 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM

Více

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW )

KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) Technický list pro venkovní tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) KVK THERM mw ETA č. 09/0177 s izolantem z minerální vlny ( MW ) 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS

Více

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004

WDVS Hasitherm- POL Certifikovaný zateplovací systém dle ETAG 004 zateplovacího sytému Částečně lepený ETICS s doplňkovým mechanickým kotvením. (dle pokynů držitele ETA musí tvořit minimální lepená plocha 40 % povrchu). Národní aplikační předpisy musí být vzaty v úvahu

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 108/2013-VIV název : weber therm clima E jedinečný identifikační kód:

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004:

NO č (pro všechny skladby) ETAG 004:2011 Vodotěsnost 2 vyhověl ETAG 004: Sd 0,1 m ETAG 004: není požadováno ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 02 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM MW jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM MW Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu nebo

Více

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

European Organisation for Technical Approvals Evropská organizace pro technické schvalování. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +420 286 019 458 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice Rady 89/106/EC z 21.

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940621/1 název výrobku: ECOLOR THERM jedinečný identifikační kód: ETA-13/0621//1 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu a zdiva Výrobce STACHEMA CZ s.r.o.,

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 106/2013-VIV název výrobku: weber therm klasik E jedinečný identifikační

Více

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188

EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 1020 EXCEL MIX, s.r.o. Priemyselná 497/8 922 31 Sokolovce, Slovenská republika IČ: 36270237 05 1020 CPD 020-024047 EXCEL THERM minerál č. ETA 06/0188 Číslo výrobku: 0101 Prohlášeni o vlastnostech č: 0101

Více

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004:

Platné pouze pro skladby systému dle Tabulky 1 harmonizovaná technická specifikace. Sd 0,2 m ETAG 004: Prohlášení o vlastnostech č. 01 / 2018 název výrobku: Mistral TECTOTHERM EPS jedinečný identifikační kód: ETICS TECTOTHERM EPS Zamýšlené použití Vnější kontaktně montovaná tepelná izolace stěn z betonu

Více

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje.

Řešení pro speciální případy. EJOT SDM-T plus 8/60 U. Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace. Technické údaje. EJOT SDM-T plus 8/60 U Speciální hmoždinka na problémové podklady a velké tloušťky izolace schváleno pro beton, plné a děrované cihly možno dodat i pro velké tloušťky tepelné izolace (až 340 mm) univerzální

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004:

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1. Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Číslo certifikátu Základní charakteristika Reakce na oheň Prohlášení o vlastnostech č. 104/2013-VIV název : weber therm elastik E jedinečný identifikační

Více

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024

KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM/LAMITHERM ETA-08/0024 Číslo výrobku: 0111 Prohlášeni o vlastnostech č: 0111 (v příloze) Vnější tepelná izolace stěn

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Není relevantní Jedinečný identifikační kód: Název výrobku: Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Prohlášení o vlastnostech č. PCC_560_03 PUREN 13165T2DS(70,90)4CS(10/Y)150TR150WL(T)3WL(P)0,5WS(P)0,5

Více

Evropské technické schválení ETA-05/0130

Evropské technické schválení ETA-05/0130 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika technická specifikace posuzování Prohlášení o vlastnostech č. 2014091813/0396 název výrobku: MAMUTTHERM Mu jedinečný identifikační kód: 130396 Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce MAMUTTHERM s.r.o.,

Více

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241

Zpráva o ověřovacích zkouškách k ETA 11/0241 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Prosecká 811/76a CZ-190 00 Praha 9 Tel.: +42 286 019 413 Fax: +42 286 883 897 Internet: www.tzus.cz Autorizován a no tifi k ován podl e článku 10 Směrnice

Více

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR

ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR ETICS HET M ETICS HET P ETICS HET P PUR Smyslem zateplování je výrazné zvýšení tepelně izolačních vlastností obvodových konstrukcí staveb snížení součinitele prostupu tepla, snížení finančních výdajů za

Více

Evropské technické schválení ETA 11/0194

Evropské technické schválení ETA 11/0194 Technický a zkušební stavební ústav, n. Studená 3 821 04 Bratislava Slovenská republika Tel.: 421 2 49228101 Fa: 421 2 44453617 E-mail: eta@tsus.sk Internet: www.tsus.sk ČLEN EOTA EOTA MEMBER Evropské

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 2 prosinec 2013 Výrobce : Distributor : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve výrobním programu výrobců komponent systému v dalším

Více

Evropské technické schválení ETA-06/0107

Evropské technické schválení ETA-06/0107 Německý institut pro stavebnictví Ústav veřejného práva Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Deutschland tel.: +49(0)30 787 30 0 fax: +49(0)30 787 30 320 e-mail: dibt@dibt.de internet: www.dibt.de Zmocňuje a

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 14 VISCO beta MOETICSMV21082014 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pu Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW

Prohlášení o vlastnostech č název výrobku: ETICS EXTHERM MW Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU

VISCO alfa VNĚJŠÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ KOMPOZITNÍ SYSTÉM Z PĚNOVÉHO POLYSTYRENU S OMÍTKOU Definice výrobků a zamýšleného použití Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS), zvaný ETICS v dalším textu, je navržen a prováděn v souladu s návrhovými a montážními pokyny držitele ETA, uloženými

Více

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072

Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 1020 Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 10 1020-CPD-020-025265 Den Braven THERM MINERAL, ETA-10/0329 podle ETAG 004:2000 Číslo Prohlášení o vlastnostech

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-MV 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO beta MOETICSMV01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOMV130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Md Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském)

EVROPSKÉ TECHNICKÉ SCHVÁLENÍ ETA 11/0357 (česká jazyková verze, původní verze je v jazyce španělském) INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN EDUARDO TORROJA C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid Tel.: (34) 91 302 04 40 Fax: (34) 91 302 07 00 director.ietcc.@csic.es www.ietcc.csic.es Oprávněný a notifikovaný

Více

Prohlášení o vlastnostech č

Prohlášení o vlastnostech č Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Základní charakteristika Vlastnost Harmonizované technické parametry Systém posuzování Reakce na oheň třída reakce na oheň je 1 uvedená viz. tabulka 2 pro

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí

Více

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS

MONTAKO s.r.o. Lobeček Kralupy nad Vltavou IČ: MO-ETICS-EPS 1020 MONTAKO s.r.o. Lobeček 732 278 01 Kralupy nad Vltavou IČ: 25123017 13 VISCO alfa MOETICSEPS01072013 číslo Prohlášení o vlastnostech: MOEPS130701 (v příloze) Vnější tepelně izolační kompozitní systém

Více

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1

Prohlášení o vlastnostech č /1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA-13/0946//1 Prohlášení o vlastnostech č. 2940946/1 název výrobku: ECOLOR THERM MINERÁL jedinečný identifikační kód: ETA13/0946//1 Zamýšlené použití Výrobce Technická specifikace Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25

~ 1,60. 2 až 3. < 70 (-) hodnota S d (d = 3 mm) (m) < 0,14 třída I (vysoká paropropustnost) za sucha > 0,25 TECHNICKÝ LIST 11.01.07-cze STAVEBNÍ LEPIDLA JUBIZOL LEPIDLO lepidlo ve fasádních tepelně-izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70

Více

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování

Materiály charakteristiky potř ebné pro navrhování 2 Materiály charakteristiky potřebné pro navrhování 2.1 Úvod Zdivo je vzhledem k velkému množství druhů a tvarů zdicích prvků (cihel, tvárnic) velmi různorodý stavební materiál s rozdílnými užitnými vlastnostmi,

Více

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013

Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 2013 Technický list pro ETICS TOLTHERM 1 prosinec 201 Výrobce : ARTIS A, a.s. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec 15 IČO : 254199 Distributor : ARTIS A, a.s. Pražákova 52, 619 00 Brno S ohledem na možné změny ve

Více

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS

Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Technologický předpis pro odborné provedení ETICS Pv Podmínky použití kontaktního zateplovacího systému musí být v souladu s projektovou dokumentací pro provedení systému, jejíž součástí je i výběr systému

Více

Viz tabulka 23 a příslušející text

Viz tabulka 23 a příslušející text HASIT Šumavské vápenice a omítkárny s.r.o., Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice 13 DOP 329309 1020 ETA 06/0037 WDVS Hasitherm - POL Reakce na oheň B s1, d0 Vodotěsnost NPD 1 Nasákavost < 1 kg/m 2 po 1

Více

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Prohlášení o vlastnostech podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III Profi EPS 13/0947 Prohlášení o vlastnostech č. 00601-CPR-Profi EPS 1 Identifikační kód výrobku 004 2 Typ, série, sériové číslo ETA-13/0947

Více

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX

JUBIZOL ULTRALIGHT FIX TECHNICKÝ LIST 11.01.13-cze STAVEBNÍ LEPIDLA lepidlo a základní omítka ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL 1. Popis, použití Ve fasádních tepelně izolačních systémech JUBIZOL PREMIUM a JUBIZOL

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená

KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená Prohlášení o vlastnostech č. CPR MI - MW 2016/01 1. Jedinečný identifikační kód : KVK MINERÁL THERM mw 2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního v souladu Vnější tepelná izolace stěn z betonu

Více

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067

KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 1020 DOVA a.s., Kirilovova 115, 739 21 PASKOV, Česká Republika IČ: 41034554 KABE THERM Mineral/WANCORTHERM ETA-08/0067 Číslo výrobku: 0112 Prohlášeni o vlastnostech č: 0112 (v příloze) Vnější tepelná izolace

Více

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW

LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, Borovany, Česká Republika ETA 15/0170 ETAG 004. Cemixtherm DIFU MW 1020 LB Cemix, s.r.o., Tovární 36, 373 12 Borovany, Česká Republika 15 ETA 15/0170 ETAG 004 Cemixtherm DIFU MW Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) s omítkou; izolační materiál minerální vlna

Více