Měniče lze jednoduše ovládat. Měniče lze parametrovat po Profibusu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měniče lze jednoduše ovládat. Měniče lze parametrovat po Profibusu"

Transkript

1 Měniče lze jednoduše ovládat Měniče lze parametrovat po Profibusu Na měniče se vztahují stejné možnosti sledování jako na jakoukoli centrálu Routing Teleservis Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 1

2 Drive ES basic Přístup k parametrům měničů Libovolná délka telegramů (maximálně 16/16 I/O slov) při definici měničů Equidistantní profibus Rychlá peer-to-peer komunikace Drive ES Simatic (PCS7) Připravené bloky pro čtení a zápis Poruchy, včetně textového popisu poruchy Jednoho parametru Sady parametrů Ukládání platné sady parametrů do měniče Drive ES Grafic Grafické programování složitějších aplikací v měničích (knihovna pro CFC) Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 2

3 Po zapnutí elektroniky měniče mu nastavíme adresu účastníka na PROFIBUSu P060=4 Aktivace módu Board configuration P918.01=XX Adresa účastníka (pro náš příklad 7) P060=7 Aktivace módu Upread/Free access P050 = XX Navolení jazyka (pro náš příklad 1) P971=0 1 Uložení do paměti Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 3 P918 je továrně nastaven na adresu 3 P050 0=Německy 1=Anglicky 2=Španělsky 3=Francouzsky 4=Italsky Má vliv při ovládání přes komfortní panel OP1S, ale také při vyčítání textu poruchového hlášení

4 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 4

5 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 5 V Object properites rozhraní DP vytvoříme novou sběrnici Profibus Komunikační rychlost 12Mbit/s Options Activate constant bus cycle time Constant DP cycle 3,2ms

6 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 6 Zvolíme Object Properities daného CPU V záložce General nastavení Interface zvolíme Properities V Záložce Parameter přiřadíme linku MPI1 Nastavíme adresu na MPI (V našem případě 2) Stiskneme OK Vložíme daný měnič (v našem případě Vector Control Plus) Nastavíme jeho adresu na Profibusu

7 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 7

8 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 8 Configuration nastavíme Standard tegram 1, PZD-2/2 Tento telegram neobsahuje žádná parametrická data To znamená že nebudeme využívat práci s parametry v cyklickém režimu komunikace Práci s parametry budeme dělat v acyklickém režimu nezatěžujeme standardní komunikaci těmito daty trvale Můžeme je například využít jen při vzniku poruchy pro přečtení poruchového hlášení Stiskneme OK

9 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 9 Vložíme další jednotky do HW config, jako například jednotku 16 digitálních vstupů SM321 Provedeme kompilaci a uložení Nyní máme hotovou hardwarovou konfiguraci Nahrajeme ji do Simaticu Zavřeme HW config

10 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 10 V projektu si otevřeme dvojím kliknutím některou z dostupných sítí, abychom se dostali do NetPro Pro přehlednost si jednotlivé stanice rozmístíme po ploše, abychom viděli celkovou konfiguraci sítě V NetPro si v seznamu Stations Vybereme PG/PC a vložíme si ho na pracovní plochu NetPro Pravým tlačítkem myši ťukneme na dané PG/PC a vybereme Object Properities V záložce Interfaces si zvolíme New Vybereme MPI Ve vzniklém okně si zvolíme dostupnou sběrnici MPI a nastavíme adresu našeho PG/PC Stiskne OK V záložce Interfaces si zvolíme znovu New Vybereme PROFIBUS Ve vzniklém okně si zvolíme dostupnou sběrnici PROFIBUSI a nastavíme adresu našeho PG/PC Stiskne OK Vybraná rozhraní se nám objevila v Interfaces Přejdeme na záložku Assignment Zvolíme rozhraní (Sběrnici) přes kterou chceme mít přístup ke všem jednotkám, tedy i měničům V našem případě zvolíme MPI připojení Stiskneme tlačítko Assign Stiskneme OK Zvolené rozhraní přes které máme přístup do všech sítí formou PG-routingu je označené žlutě V Network zvolíme Save and compile Zvolíme dané CPU Danou NetPro konfiguraci nahrajeme do zvoleného CPU Zavřeme NetPro Tímto nastavením jsme zajistili, že veškeré nastavování a diagnostikování měniče budeme provádět PGroutingem, zatímco jsme připojeni k MPI rozhraní CPU

11 nast.měni. Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 11 Vedle Simatic S7-300 se nám v projektu také objevil měnič Pokud chceme diagnostikovat měnič: Pravým tlačítkem stiskneme na daný měnič Vybereme PLC>Drive>Diagnosis Otevře se nám okno s diagnostickým oknem Drive Monitoru V něm lze zjistit: Aktuální výstrahy Aktuální poruchy Historii poruch Aktuální hodnoty: Operační čas Firmware Zbývající výpočetní prostor procesoru Teplotu měniče Napětí ve stejnosměrném meziobvodu Výstupní proud měniče Moment motoru Teplota motoru (pokud je použit snímač teploty KTY84 tak měřená, jinak je počítaná) Skutečné otáčky motoru Pokud chceme parametrovat měnič: Pravým tlačítkem stiskneme na daný měnič Vybereme PLC>Drive>Parametrization Otevře se nám okno s Drive Monitorem Zvolíme tlačítko Assisted Commissioning

12 nast.měni. Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 12 Začneme procházet celou nabídku Configuration Pokud jsme Online tak se nám Typ měniče a volitelné karty načtou z měniče automaticky a nelze je změnit Nastavíme napájecí napětí Stiskneme Next Motor Nastavíme Štítkové údaje motoru Stiskneme Next Motor encoder Zvolíme druh snímače Počet pulsů na otáčku Stiskneme Next Machine temperatur Zvolíme požívaný snímač teploty Dále nastavíme teplotní parametry motory, potřebné pro teplotní model motoru Stiskneme Next

13 nast.měni. Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 13 Setpoint, Control mode Zvolíme způsob ovládání přes PROFIBUS DP and Terminal strip Zvolíme způsob řízení Typické možnosti: Více motorů na jednom měniči U/f open-loop controller Jeden motor na jednom měniči bez zpětné vazby Speed closed-loop control without a tacho (f-closed-loop control) Jeden motor na jednom měniči se zpětnou vazbou Speed closed-loop control with a tacho (nclosed loop control) Stiskneme Next Inputs/Outputs Nastavíme profibus adresu měniče Nastavíme monitorovací čas profibusu Všechny terminály nastavíme jako vstupy Pokud máme měnič s funkcí Safe-Stop (option K80) Všem přiřadíme No function Pokud nemáme měnič s funkcí Safe-Stop Přiřadíme jednomu ze vstupů některou blokovací funkci Například Vstup č.5 (svorka 7) funkce OFF2 Stiskneme Next Nastavíme výstupy měniče, vzhledem k využívání Profibusu, to je většinou zbytečné Stiskneme Next Control mode Nastavíme rozběhové a doběhové rampy (včetně zaoblení ramp) Nastavíme omezení otáček Stiskneme Next

14 nast.měni. Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 14 Můžeme nastavit zesílení a časovou konstantu otáčkového regulátoru (zpravidla neměníme) Nastavíme omezení momentu a proudu Stiskneme Next Nastavíme minimální frekvenci Nastavíme případnou rezonanční frekvenci, kterou je třeba přeskakovat Nastavíme dobu brždění při rychlém stopu (OFF3) Pokud nemáme brzdný odporník můžeme aktivovat funkci hlídání napětí v meziobvodu Pokud bude nutno připojovat měnič k otáčejícímu se motoru aktvujeme funkci Capturing a rotationg motor Stiskneme Next V dialogovém okně si zvolíme zda chceme nebo nechceme vytvořit script file (například máme deset stejných strojů a budeme to opakovat) Stiskneme OK V dalším okně stiskneme Continue Vyčkáme na hlášení The drive was configured successfully Zvolíme Parameters > Free Parameterization Jsme v okně pro volné parametrování Stiskneme si označený černý trojůhelník, Rozbalí se nám ovládací obrazovka V této obrazovce požádáme o ovládání (Stiskneme tlačítko Relinquish master control ) Zaškrtneme pole Inputs bits 0 to 6 Aktivujeme si ovládání vstupů ( Activate terminal control ) Zapneme si vstup číslo 5 (nastavili jsme ho jako OFF2) Do pole s parametry zapíšeme P115 a stiskneme Enter Dvakrát ťukneme na řádek s parametrem P115 Změníme hodnotu parametru na 3 Stiskneme zelené tlačítko I (musíme provést do 20s jinak pohon vygeneruje chybu ) Na displeji měniče se objeví stav 018 měnič provádí měření na stojícím motoru Čekáme dokud se na měniči neobjeví stav 008 Stiskneme červené tlačítko O Stiskneme opět zelené tlačítko I (musíme provést do 20s jinak pohon vygeneruje chybu ) Na displeji měniče se objeví stav 018 měnič provádí nastavování otáčkového regulátoru Motor se točí rychlostí cca 15Hz Doba jízdy není omezena, záleží na složitosti soustavy pohonu Pokud by existovala nějaká mechanická omezení, musíme je eliminovat, nebo tuto funkci vůbec nespoštět! Čekáme dokud se na měniči neobjeví stav 008 Stiskneme červené tlačítko O Zrušíme zaškrknutí pole Inputs bits 0 to 6 Odevzdáme zpět ovládání (Stiskneme tlačítko Relinquish master control ) Opět stiskneme označený černý trojůhelník, aby nám zmizela ovládací obrazovka V této chvíli je měnič připraven pro běžné aplikace v otáčkovém režimu

15 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 15 Stiskneme pravé tlačítko myši Z menu vybereme Insert New Object a pak Organization block Otevřeme OB100 Nadefinujeme M0.0 jako logickou 0 Nadefinujeme M0.1 jako logickou 1

16 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 16 Stiskneme pravé tlačítko myši Z menu vybereme Insert New Object a pak Function Zadáme jméno a symbolické jméno dané funkce Otevřeme OB1 Zavoláme v něm danou funkci v tomto případě FC3

17 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 17 Pokud si nainstalujete knihovnu _FC_FB můžete využít vzorových bloků pro vytváření řídících slov, žádaných hodnot a podobně. Data posílaná do a přijímaná z měniče si budeme vyměňovat přes DB příkladem takového DB je DB101 v knihovně _FC_FB. Toto DB si tedy nakopírujeme do projektu a nazveme například DB3 (Com_data_dr3) Strukturu tohoto DB vidíme v posledním obrázku. Toto DB odpovídá struktuře dat vyměňovaných při použití standardního řízení přes profibus

18 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 18 Otevřeme si funkci FC3 Do Volného Networku vložíme funkci SFC14 Definujeme vstupní proměnnou SFC14 LADDER je vstupní adresa na které začíná daná datová oblast měniče (viz. HW config) (256 = W#16#100) Vstupy nasměrujeme na již dříve připravený DB3 RET_VAL je hodnota vracená ze SFC14 RECORD je definice adresního prostoru kam ukládáme data přijatá z měniče (námi definované DB7)

19 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 19 Do nově vytvořených Networků vložíme z knihovny _FC_FB následující bloky FB103 SW1 _Stavové slovo 1 pro standardní měnič k tomuto bloku necháme vytvořit instanční datový blok (například DB4) Vstup bloku nasměrujeme na odpovídající word datového bloku ve kterém přijímáme data z měniče (DB3.DBW0) FB106 ACTUAL_V_CONV_DW Převod skutečné hodnoty rychlosti na procenta (vstupní hodnota je DW-double word) k tomuto bloku necháme vytvořit instanční datový blok (například DB5) Vstup bloku nasměrujeme na odpovídající double word datového bloku ve kterém přijímáme data z měniče (DB3.DBW2)

20 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 20 Do nově vytvořených Networků vložíme z knihovny _FC_FB následující bloky FB101 CW1 Standardní Řídící slovo 1 k tomuto bloku necháme vytvořit instanční datový blok (například DB6) Výstup bloku nasměrujeme na odpovídající word datového bloku ve odesíláme data do měniče (DB3.DBW6) Pozor většina vstupů jako například OFF2 je již ve výchozím nastavení nastavena do 1 tak, aby stroj pracoval a nebylo je nutno nastavovat! Proto zde nastavíme jen následující vstupy: ON/0FF1 - Zapnutí a vypnutí měniče. Budeme ovládat ze vstupu I0.0 FaultACK Reset poruchy. Budeme ovládat ze vstupu I0.1 FWD - Otáčení vpřed. Budeme ovládat ze vstupu I0.2 REV - Otáčení vzad. Budeme ovládat ze vstupu I0.3 FB105 SETPOINT_V_CONV_W Převod žádané hodnoty rychlosti z procent (výstupní hodnota je W-word) k tomuto bloku necháme vytvořit instanční datový blok (například DB7) Výstup bloku nasměrujeme na odpovídající double word datového bloku ve kterém odesíláme data do měniče (DB3.DBW8)

21 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 21 Do Volného Networku vložíme funkci SFC15 Definujeme vstupní proměnné SFC15 LADDER je vstupní adresa na které začíná daná datová oblast měniče (viz. HW config) (256 = W#16#100) RECORD je definice adresního prostoru kam ukládáme data posílaná do měniče (námi definované DB3) Výstup nasměrujeme také na již dříve připravený DB3 RET_VAL je hodnota vracená ze SFC15 Pokud máme program DRIVE-ES Simatic můžeme pokračovat ve vkládání bloku například pro čtení aktuálních poruch, nebo pro práci s parametry. Pokud tuto knihovnu nemáme můžeme nyní uložit námi vytvořenou funkci FC7 Zavřeme okno s FC7

22 Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 22 Z knihovny DRVDPS7 vložíme blok FC35 (Čtení aktuálních poruch) Čte zásobník s až 8 současně vzniklými poruchami Zpravidla však je jen jedna Tato funkce využívá acyklickou komunikaci po PROFIBUSu Cyklická komunikace Trvale na ní je v protokolu vyhrazen prostor a tím nám prodlužuje komunikační smyčku. Acyklická komunikace Není na ní vyhrazen přesný prostor, obsazuje volný prostor na lince pouze pokud je tato komunikace požadována (nastartována). Tato funkce čte: Číslo poruchy Poruchovou hodnotu (podrobnější identifikace poruchy) Textový popis poruchy V jazyku který je pro měnič standardní P050 P050=0 Němčina P050=1 Angličtina P050=2 Španělsky P050=3 Francouzsky P050=4 Italsky Operační čas měniče (Doba jak dlouho byl měnič ve stavu RUN) Dny Hodiny Minuty Sekundy Vložíme instanční DB například DB14 Do vstupu LADDR Zadáme adresu prvního byte posílaného do daného měniče Lze zjistit z HW config V našem případě zvolíme I adresu měniče tedy 256 Pozor zadává se v hex-kódu tedy 100H V našem případě zadáme W#16#100 Definujeme vstup START Je nutné aby funkce byla zavolána jen pokud ještě neběží Je nutné zamezit současnému volání funkcí využívajících acyklickou komunikaci pro stejnou jednotku Doporučuji tuto funkci startovat jen pokud vznikne porucha (Hrana signálu porucha měniče) V našem případě tedy provedeme detekci hrany signálu SW1.Fault_active (DB4.DBX2.3) a současně tento blok není využíván FLT_MD.BUSY (DB8.DBX4.0) Pro správnou funkci FB35 je nutno do seznamu bloků nakopírovat funkci FC2 z knihovny DRVDPS7 Jinak Vám po zavolání FB35 vyhlásí Simatic systém fault Nyní můžeme uložit námi vytvořenou funkci FC3 Zavřeme okno s FC3

23 Čtení poruch (FC (FC 35) 35) Pohony SIEMENS jako součást TIA Strana: 23 Vybereme všechny vytvořené bloky a funkce a nahrajeme je do řídícího systému Tím je celá aplikace hotová a lze ji začít zkoušet

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ!

ELEKTRICKOU INSTALACI SMÍ PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÝ ELEKTRIKÁŘ! Stručná Příručka 2 VACON Doc: DPD00566B3, Vydáno:23.8.2011 BEZPEČNOST Tato stručná příručka obsahuje základní kroky pro snadnou instalaci a nastavení frekvenčního měniče 10. Před uvedením jednotky do provozu

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

VLT Micro Drive. Návod k používání

VLT Micro Drive. Návod k používání 1 VLT Micro Drive Návod k používání Návod k použivání měniče VLT Micro Drive Obsah Obsah 1. Bezpečnost 3 Bezpečnostní pokyny 3 Shoda s předpisy 3 Všeobecné upozornění 3 Zabraňte náhodnému startu 4 Před

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý

Dokumentace programu ATENA Část 4-1. Průvodce programem ATENA 2D. Napsali: Jan Červenka, Václav Veselý Červenka Consulting s.r.o. Na Hřebenkách 55 150 00 Praha 5 Tel.: +420 220 610 018 E-mail: cervenka@cervenka.cz Web: http://www.cervenka.cz Dokumentace programu ATENA Část 4-1 Průvodce programem ATENA 2D

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku.

První spuštění programu BuildingDesign Úvodní okno při prvním spuštění programu je na následujícím obrázku. Stažení a instalace První instalaci programu je třeba provést instalátorem. Instalátor programu je možno stáhnout na stránce installations.astrasw.cz/buildingdesign/buildingdesign.exe. Stáhne se instalační

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Manuál pro práci s programem EndNote

Manuál pro práci s programem EndNote Manuál pro práci s programem EndNote František Chmelík & Karel Frömel 2013 Tento manuál byl vytvořen v rámci řešení projektu FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL 693/2013 Obsah Co je program EndNote a k čemu slouží?...

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů

Pohony pro dosažení všech Vašich cílů Pohony pro dosažení všech Vašich cílů kompletní skupina pohonů pro všechny typy aplikací siemens.cz/sinamics Answers for industry. řešení pohonů pro každou aplik Náročnost*) Spojitý pohyb Nízká Střední

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů

MonacoEZcolor. Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů MonacoEZcolor Příručka o vytvoření a použití ICC profi lů 2 Poznámky Monaco EZcolor díl I.: Úvod do tvorby ICC profuilů Monaco EZColor Monaco EZcolor je cenově dostupný balík programů s kolorimetrickou

Více

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S

Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Průvodce nastavením telefonu Siemens OpenStage 20 S Vážený zákazníku, vítáme Vás v síti T-Mobile. Velmi si vážíme Vaší volby využívat službu Hlasová linka Premium a věříme, že s veškerými našimi službami

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : 420 596 627 097, tel : 420 596 616 729, mob : 420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz MANUÁL

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Základní informace o Benefit7

Základní informace o Benefit7 Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...2 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky:

Aplikace Benefit7 je dostupná prostřednictvím internetu pomocí standardního internetového prohlížeče v minimálních verzích dle následující tabulky: Základní informace o Benefit7...2 Způsob práce s aplikací...2 Přepnutí jazyků...3 Časovač odhlášení...3 Registrace uživatelského účtu...4 Přihlášení k uživatelskému účtu...5 Zjištění zapomenutého hesla...5

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google dokumenty. Tutoriál projektu MOSS studentská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google dokumenty Tutoriál projektu MOSS studentská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Gustav Žídek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks

Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh. Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization of the special tasks ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra řídící techniky Využití robota Lego Mindstorms Návrh a realizace speciálních úloh Usage of the Lego Minstorms Robots Design and realization

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks. Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Přijímač digitální satelitní TV s integrovaným dekodérem CryptoWorks CR-FOX CI Návod k obsluze Obrázek se může lišit od skutečného vzhledu výrobku. Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto výrobku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice

NÁVOD K POUŽITÍ. OCS 409 Mini hlavní stanice NÁVOD K POUŽITÍ OCS 409 Mini hlavní stanice Nejmenší volně programovatelná hlavní satelitní stanice na světě www.fseg.eu Stránka 1 z 24 Návod k použití OCS 409 Obsah 1 Obecné informace 2 2 Bezpečnostní

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více