PRŮKAZ NEMOVITOSTI PROVĚŘENÁ NEMOVITOST VYHODNOCENÍ. Rodinný dům. Typ. Výstavba Poslední rekonstrukce.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW.VIMJAKBYDLIM.CZ PRŮKAZ NEMOVITOSTI PROVĚŘENÁ NEMOVITOST VYHODNOCENÍ. Rodinný dům. Typ. Výstavba 1997-1998. Poslední rekonstrukce."

Transkript

1 PRŮKAZ NEMOVITOSTI číslo průkazu: Typ Výstavba Poslední rekonstrukce VYHODNOCENÍ 214-xxxxx-xx PROVĚŘENÁ NEMOVITOST Adresa TECHNICKÝ OBOR Statika Izolace proti vodě Povrchy podlah a stěn Zvuk a hluk Úniky tepla Hlavní inspektor: Vypracoval: Rodinný dům 1982 XXX XXX Bezpečnost požární a při užívání Zdravotní nezávadnost Technické zařízení budovy Ing. Vladimír Sháněl špatně Ing. Radim Mařík - hlavní inspektor NEMOPAS 3 Klimentská Praha 1 IČ: HODNOCENÍ STAVU správně 85% 36% 31% 5% % 33% 5% 36% Dne:

2 1) Všeobecně NEMOPAS Typ: Prověřená.nemovitost: Úkol: NEMOPAS Varianta: Hodnocené.technické.obory: Objednatel: Zhotovitel: Vypracoval: Hlavní inspektor: Datum průzkumu: Datum.zpracování: Inspekce nemovitosti Typ: Rok výstavby: Rok poslední rekonstrukce: Adresa: Evidenční číslo průkazu: Jméno: Příjmení: Ulice: Město a PSČ: Kontaktní osoba: Telefon: Ing. Vladimír Sháněl Rodinný dům XXX XXX 214-xxxxx-xx Zjištění technického stavu nemovitosti LITE FULL Statika Izolace proti vodě Povrchy Zvuk a hluk XXX XXX XXX XXX Ing. Radim Mařík - hlavní inspektor NEMOPAS 3 Klimentská Praha 1 IČ: Stránka 1 Úniky tepla Bezpečnost požární a při užívání (BPU) Zdravotní nezávadnost Technická zařízení budovy (TZB)

3 2) Základní informace o objektu Popis objektu: Předmětem inspekce je samostatně stojící rodinný dům, v klidné lokalitě m.č. XXX. Dům je dvojpodlažní podsklepený. Dispozičně je řešen jako bydlení pro jednu rodinu s možností rozdělení na 2 bytové jednotky. Hlavní vstup do domu je po schodišti do verandy a dále chodbou do obývacího pokoje. V 1NP se nachází také kuchyně, ložnice rodičů, koupelna a samostatné WC. Obytné podkroví ve 2NP obsahuje 3 samostatné pokoje, pracovnu, koupelnu a samostatné WC. Z chodby se schodištěm je vstup sklopnými schůdky do prostoru půdy nad kleštinami. Suterén je stejného půdorysu jako navazující patra. Je zde sklad dřeva, herna, garáž a kotelna. Dům je napojen na přípojky vody, jednotné kanalizace, plynu a elektr. energie. Vytápění je plynové, s rozvody podlahového topení a radiátorů. Střecha je sedlová se dvěma štíty a sklonem 45. Krytinu střechy tvoří falcovaný plech s udržovaným nátěrem, plech je pravděpodobně původní z 8. let. Objekt byl kolaudován v roce Dům prošel kompletní rekonstrukcí v letech Tzn. Z této doby jsou rozvody vody, elektřiny, všechny interiérové povrchy, vybavení, koupelny, vytápění, obytné podkroví atd. Podle dostupných informací byla rekonstrukce prováděna částečně svépomocí, částečně řemeslníky. Okolí domu je upravené, pozemek je oplocen. Dům je nyní obydlen 4 osobami, je udržovaný a čistý. Chybí ale komplexní pohled na řešení problémů vlhkosti, zdravého bydlení a plánování větších oprav. Nosná konstrukce: Dům je zděný převážně z dutých pálených cihel. Stropy jsou keramické, předpokládám Hurdis do ocelových I nosníků. Do nosné konstrukce domu nebylo v průběhu užívání zásadně zasahováno, statické schéma je logické a dobře čitelné. Dá se předpokládat, že dům již sedl. Geologické a hydrogeologické poměry: Podloží XXX Města je poměrně monotónní. Oblast patří do české křídové pánve a vyskytují se zde jílovité slínovce, nazývané opuky. Podloží je tedy stabilní, pevné, nepropustné. Podle radonové mapy 1:5 Českého geologického ústavu je radonový index v oblasti střední. Hladinu podzemní vody nebylo možné ověřit. Fotodokumentace: Stránka 1 MAPA ZDE

4 Obor Riziko vady Identifikace rizika statika s1 - Trhliny v konstrukcích domu založeného na více různých horninách Riziko neidentifikováno statika s2 - Trhliny v konstrukcích domu od promrzání zeminy pod základy Riziko neidentifikováno statika s3 - Trhliny v konstrukcích domu od vysychání nebo smáčení hornin chyba v generování rizik, pokud zadám NE-Dům není založen nepropustných horninách nevyskočí tabulka ale jen toto: statika s4 - Trhliny v konstrukcích domu způsobené přetížením základů nebo jejich nerovnoměrným Riziko neidentifikováno sedáním statika s5 - Trhliny stěn domu od koncentrace napětí Riziko neidentifikováno statika s6 - Trhliny zděných stěn od smršťování a dotvarování Riziko neidentifikováno statika s7 - Porušení cihelných sloupů od tlaku hodnoceno - konstrukce se nevyskytuje statika s8 - Trhliny ve stěnách, sloupech nebo pilířích oslabených otvory Riziko neidentifikováno statika s9 - Trhliny v nenosných konstrukcích vyvolané deformacemi jiných konstrukcí Riziko neidentifikováno statika s1 - Nadměrné průhyby trámových stropů Riziko neidentifikováno statika s12 - Trhliny mezi krajním nosníkem trámového stropu a stěnou Riziko neidentifikováno statika s13 - Nadměrné průhyby železobetonových stropních desek hodnoceno - konstrukce se nevyskytuje statika s15 - Trhliny ve stěnách vlivem nedostatečného vodorovného ztužení Pro nutno provést další diagnostiku statika s17 - Nadměrné deformace krovu Pro nutno provést další diagnostiku izolace proti vodě h1 - Zaplavení povrchu terénu v okolí objektu Riziko neidentifikováno izolace proti vodě 3) Rekapitulace prověřovaných rizik a vad h2 - Nahromadění vody v zásypech kolem suterénu domu v nepropustných horninách a její pronikání do konstrukcí přes hydroizolace, které nebyly dimenzovány na tlakovou vodu IDENTIFIKOVÁNA VADA izolace proti vodě h3 - Zvednutí hladiny podzemní vody k podzemí stavby a její pronikání do konstrukcí Riziko neidentifikováno izolace proti vodě h4 - Zatékání vody do konstrukcí a interiéru netěsnostmi hydroizolace spodní stavby po obvodu objektu IDENTIFIKOVÁNA VADA h5 - Zatékání vody do konstrukcí v důsledku poškození souvislosti hydroizolace spodní izolace proti vodě stavby domu umístěného v nepropustných horninách bez funkční drenáže nebo pod hladinou Riziko neidentifikováno podzemní vody izolace proti vodě h6 - Zatékání plochou střechou namáhanou tlakovou vodou Riziko neidentifikováno izolace proti vodě h7 - Zatékání střechou vlivem nadměrné degradace povlakové krytiny při nedostatečné údržbě Riziko neidentifikováno izolace proti vodě h8 - Zatékání vody netěsnostmi v detailech ploché střechy Riziko neidentifikováno izolace proti vodě h9 - Zatékání do střechy, terasy, balkonu vlivem rizikového odvodnění IDENTIFIKOVÁNA VADA izolace proti vodě h1 - Zatékání do terasy, balkonu nebo lodžie a do přilehlých konstrukcí nevhodnými detaily Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu izolace proti vodě Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud h11 - Zatékání do fasád s omítkou nebo se zateplovacím systémem vadnými krycími neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev konstrukcemi (oplechování, krycí desky apod) rizika v budoucnu izolace proti vodě h13 - Zatékání vlivem rizikového odvodnění šikmých střech Riziko neidentifikováno izolace proti vodě Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud h14 - Zatékání do konstrukcí vlivem chybějící nebo vadně odvodněné hydroizolace umístěné neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev pod krytinu šikmých střech rizika v budoucnu izolace proti vodě h15 - Pronikání velkého množství vody pod krytinu šikmé střechy IDENTIFIKOVÁNA VADA izolace proti vodě h16 - Tvorba ledových valů na skládané krytině se zatékáním při sněhové pokrývce IDENTIFIKOVÁNA VADA izolace proti vodě h17 - Zatékání vody z koupelny (mokrého provozu) do podlah a stěn Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu povrchy p1 - Systematické mechanické poškozování povrchových úprav na stěnách Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu povrchy p2 - Trhliny a boule v omítce, opadávání omítek mimo kontaktní zateplovací systémy Riziko neidentifikováno povrchy p3 - Uvolňování lepeného obkladu od podkladu, trhliny v obkladu Riziko neidentifikováno povrchy p4 - Vypadávání spárovací hmoty, trhliny ve spárovací hmotě lepeného obkladu Riziko neidentifikováno povrchy p7 - Poruchy u napojení povrchových úprav z různých materiálů mezi sebou a na navazující IDENTIFIKOVÁNA VADA konstrukce povrchy p8 - Poruchy v místě styku různých materiálů podkladu IDENTIFIKOVÁNA VADA povrchy p9 - Znečištění povrchové úpravy fasády vlivy prostředí IDENTIFIKOVÁNA VADA povrchy p1 - Znečištění povrchu fasády vandaly Riziko neidentifikováno povrchy p11 - Biotické napadení povrchové úpravy fasády IDENTIFIKOVÁNA VADA povrchy p12 - Deformace dřevěných podlahovin od zvýšené vlhkosti hodnoceno - konstrukce se nevyskytuje povrchy p13 - Prohýbání podlahy IDENTIFIKOVÁNA VADA povrchy p14 - Uvolňování lepené dlažby od podkladu, trhliny v dlažbě IDENTIFIKOVÁNA VADA povrchy p16 - Mechanické poškození dlažby IDENTIFIKOVÁNA VADA povrchy p17 - Defekty vnitřních podlah s vytápěním IDENTIFIKOVÁNA VADA bpu pbř5 - dostatečná vzdálenost rodinného domu od sousedů Riziko neidentifikováno bpu pbř6 - Chybějící nebo nedostatečná příjezdová cesta k rodinnému domu pro hasiče Riziko neidentifikováno bpu pbř7 - Chybějící nebo nedostatečný zdroj vnější vody pro hašení rodinného domu Riziko neidentifikováno bpu pbř8 - dostatečné vybavení rodinného domu či bytu z hlediska požární bezpečnosti RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO bpu pbř9 - Hořlavé materiály umístěné v okolí krbu nebo komínového tělesa rodinného domu RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO bpu b1 - Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nebezpečného stavu zábradlí RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO bpu b2 - Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nebezpečné geometrie schodiště RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO bpu b4 - Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nerovnosti nebo kluznosti nášlapných vrstev podlah RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO bpu b5 - Ohrožení bezpečnosti a zdraví v důsledku nárazu osob do části stavby nebo naopak Riziko neidentifikováno bpu b6 - Ohrožení bezpečnosti a zdraví v důsledku pádu sněhu či ledu ze střechy RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO zvuk a hluk aku4 - dostatečná zvuková izolace obvodových konstrukcí domu Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu zvuk a hluk aku5 - vyhovující prostorová akustika obytných místností Riziko neidentifikováno úniky tepla us1 - dostatečná vzduchotěsnost obálky budovy IDENTIFIKOVÁNA VADA úniky tepla us3 - Energetický průkaz RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO úniky tepla us4 - Tepelné mosty v obvodových konstrukcích IDENTIFIKOVÁNA VADA úniky tepla us5 - Vysoké náklady na vytápění domu IDENTIFIKOVÁNA VADA zdravotní nezávadnost tt1 - Kondenzace vodní páry na okenních rámech a zasklení IDENTIFIKOVÁNA VADA zdravotní nezávadnost tt2 - Riziko růstu plísní v rozích a koutech místností IDENTIFIKOVÁNA VADA zdravotní nezávadnost tt3 - Riziko růstu plísní na stěnách za nábytkem IDENTIFIKOVÁNA VADA zdravotní nezávadnost tt4 - Riziko kondenzace vodní páry a růstu plísní v místech prvků prostupujících obvodovou konstrukcí Riziko neidentifikováno zdravotní nezávadnost tt5 - Riziko růstu plísní na stěnách, které oddělují vytápěné a nevytápěné prostory nebo procházejí z nevytápěného do vytápěného prostoru Riziko neidentifikováno

5 zdravotní nezávadnost tt6 - Riziko přehřívání prostor v domě v letním období IDENTIFIKOVÁNA VADA zdravotní nezávadnost tt7 - Nadměrná kondenzace vodní páry uvnitř obvodových konstrukcí domu Pro nutno provést další diagnostiku zdravotní nezávadnost z1 - bezpečné koncentrace radonu z podloží Pro nutno provést další diagnostiku zdravotní nezávadnost z2 - bezpečné koncentrace oxidu uhličitého (CO2) RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO zdravotní nezávadnost z3 - bezpečné koncentrace formaldehydu Riziko neidentifikováno zdravotní nezávadnost z4 - bezpečná úroveň radioaktivity Pro nutno provést další diagnostiku zdravotní nezávadnost z5 - Azbest Riziko neidentifikováno zdravotní nezávadnost z6 - Legionella Riziko neidentifikováno zdravotní nezávadnost sv1 - dostatečné denní osvětlení Riziko neidentifikováno zdravotní nezávadnost sv2 - dostatečné oslunění obytných místností Riziko neidentifikováno zdravotní nezávadnost sv3 - dostatečné oslunění pozemků v okolí obytných budov Riziko neidentifikováno tzb tzb1 - Elektroinstalace Přípojková skříň IDENTIFIKOVÁNA VADA tzb tzb4 - Elektroinstalace - Zásuvky a svítidla Riziko neidentifikováno tzb tzb5 - Elektroinstalace Zónování koupelen a sprch Riziko neidentifikováno tzb tzb6 - Elektroinstalace Slaboproudé rozvody hodnoceno - konstrukce se nevyskytuje tzb tzb7 - Elektroinstalace Napětí je na hranici nebo mimo hranici normového požadavku Riziko neidentifikováno tzb tzb8 - Elektroinstalace Ochrana před bleskem RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO tzb tzb9 - Elektroinstalace Chyby revize elektroinstalace Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu tzb tzb1 - Vytápění Chyby v elektrických zdrojích tepla hodnoceno - konstrukce se nevyskytuje tzb tzb11 - Vytápění Chyby v plynových zdrojích tepla Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu tzb tzb12 - Vytápění Chyby v kotlích, kamnech a krbech na tuhá paliva Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu tzb tzb13 - Vytápění Chyby v tepelných čerpadlech hodnoceno - konstrukce se nevyskytuje tzb tzb14 - Vytápění Chyby v regulaci zdroje a soustavy IDENTIFIKOVÁNA VADA tzb tzb15 - Vytápění Vady v rozvodech vytápění a otopných tělesech Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu tzb tzb16 - Vzduchotechnika Chyby v odtahu vzduchu z kuchyní a hygienických místností IDENTIFIKOVÁNA VADA tzb tzb18 - Plyn Chyby ve vnějším plynovodu Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu tzb tzb19 - Plyn Chyby v rozvodech vnitřního plynovodu Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu tzb tzb2 - Plyn Chyby ve spotřebičích hodnoceno - konstrukce se nevyskytuje tzb tzb21 - Plyn Chyby v revizi plynového zařízení RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO tzb tzb22 - Vodovod - Chyby v rozvodech IDENTIFIKOVÁNA VADA tzb tzb23 - Vodovod Chyby v zásobování vodou Riziko neidentifikováno tzb tzb24 - Kanalizace Chyby v rozvodech Pro nutno provést další diagnostiku tzb tzb25 - Kanalizace - Chyby v likvidaci odpadních vod Pro nutno provést další diagnostiku

6 PRŮKAZ NEMOVITOSTI OBSAHUJE PŘES 1 LISTŮ PROVĚŘOVANÝCH RIZIK A VAD, SOUBOR BĚŽNĚ DOSAHUJE VELIKOSTI PŘES 5MB, ZDE UVÁDÍM JEN VÝBĚR NĚKTERÝCH VAD.

7 s17 - Nadměrné deformace krovu Pro nutno provést další diagnostiku zatékání do krovu střechy objektu, pozornost věnovat též čerstvě opravené střeše výměna krytiny střechy za těžší (vysledovat krytinu typickou v okolí, vyhledat zbytky původní krytiny v podkroví, např. za pozednicemi a porovnat s novou krytinou) nové komíny / střešní okna / vikýře lze V konstrukci krovu se nachází jedno ve starším krovu (porovnat s hodnotit střešní okno ve špatném stavu. Část krovu, kterou bylo možné původním projektem nebo Maskované stopy vlhkosti. Stav zkontrolovat byla v pořádku, ovšem fotodokumentací) krovu kolem okna je nutné ověřit velká část je skryta pod izolací např. při výměně okna. Viz FOTO 1 podkroví. Doporučuji další průzkum provední konstrukcí v obytném podkroví: zobytněné podkroví namísto lze Vzhledem k provedení obytného sondy ze strany interiéru skrze původní půdy hodnotit podkroví bez provětrávané mezery sádrokartonovou konstrukci, měření nad tepelnou izolací hrozí vlhkosti dřevěných konstrukcí, degradace krovu vlivem vlhkosti. Viz přítomnost hub, termovizní měření. FOTO 2 krov domu s uvolněnými kovovými táhly (táhla obvykle viditelná na podlaze půdy) výrazné deformace krovu jako celku, obvykle viditelné na první pohled z dálky na krytině střechy značné deformace jednotlivých prvků krovu uvolněné nebo viditelně posunuté (rozevřené) prvky krovu ve spojích Foto 1 Foto 2 Stránka 8

8 h2 - Nahromadění vody v zásypech kolem suterénu domu v nepropustných horninách a její pronikání do konstrukcí přes hydroizolace, které nebyly dimenzovány na tlakovou vodu podsklepený dům na nepropustných Ano podsklepený dům na nepropustných horninách bez funkční drenáže horninách bez funkční drenáže propustné povrchy terénních úprav kolem domu (např. záhonky nebo násyp kameniva místo dlážděného okapového chodníku) srážková voda (i ze střech) likvidována vsakem na pozemku u domu, týká se i sousedních domů k domu na nepropustných horninách bez funkční drenáže vedou podzemní rozvody (přípojky sítí, tepelné čerpadlo země voda apod....) pod terén zapuštěný bazén blízko domu průsaky vody především ve spárách suterénních konstrukcí plesnivění podlahových krytin u podlaží výškově blízko úrovni terénu, případně v suterénu degradace materiálů vrstev (především tepelněizolační) v podlahách, degradace nášlapných vrstev podlah od vlhkosti (boulení, napadení dřevokazem) degradace povrchových úprav spodních partií obvodových stěn ve styku s terénem (tzv. soklů) vzlínání vody do svislých konstrukcí v podlaží pod úrovní terénu Ano Ano Ano Ano chodníček a drenáž zcela chybí viz foto, na východní straně domu terén není vyspádován, má malou vsakovací schopnost, dlouho zůstává podmáčený, tvoří se mechy. Dešťová voda není odváděna od domu, sákne do suterénu. Zjištěná vlhkost ve stěnách suterénu je vysoká, jedná se o dlouhodobě neřešený problém celého suterénu. IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Stránka 9

9 h9 - Zatékání do střechy, terasy, balkonu vlivem rizikového odvodnění plochá střecha nebo terasa má atiky a jen jeden vnitřní vtok, nemá pojistný přepad otvorem v atice plochá střecha nebo terasa je odvodněná chrličem nebo do dešťové kanalizace skrz atiku hydroizolační souvrství je staré, Ano Kvalitu hydroizolace není možné porušené, nefunkční, chyby v ověřit. Projevy vlhkosti v interiéru provedení atd. nejsou. Provedení terasy je nevhodné, na asfaltové pásy je nabetonovaná mazanina a následně nalepená dlažba. Beton odmrzá, případné vady v izolaci není možné lokalizovat ani opravovat. Kvalita dlažby je řešena v části Povrhy P14 vlhké skvrny nebo barevné změny na omítkách nebo podhledech v podlaží pod střechou vytékání vody ze stropů nebo podhledů v podlaží pod střechou, obvykle celoročně ve vazbě na dešťové srážky nebo tání sněhu vytékání vody kolem elektroinstalace v podlaží pod střechou opadaná omítka nebo vlhké mapy na stěnách pod střechou v okolí svodného potrubí dešťové kanalizace Ano viz foto - okapový plech přestal plnit svoji funkci. Tvoří se mapy na omítce. IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Stránka 11

10 h1 - Zatékání do terasy, balkonu nebo lodžie a do přilehlých konstrukcí nevhodnými detaily balkonové dveře vstupu na terasu / balkon / lodžii osazené tak, že odvodňovací otvory rámu jsou těsně nad nebo dokonce pod povrchem terasy / balkonu / lodžie, nízká svislá část hydroizolace v napojení na související konstrukce vystupující nad plochou střechu (u stěn nižší než 1 mm), práh dveří na terasu / balkon / lodžii je Ano viz foto 1 osazen níže než 8 mm od povrchu terasy / balkonu / lodžie netěsná spára mezi okrajem svislé hydroizolace a stěnou nebo komínem svislá část hydroizolace ukončena na stěně z panelů a spára mezi panely svisle protíná horní spáru hydroizolace ploché střechy stojky zábradlí kotvené horem skrz vrstvy terasy / balkonu / lodžie asfaltové pásy napojeny na plechové lemování v úrovni hydroizolace, neplatí pro okapní plechy umístění posuzovaných prostor pod cizí terasou vzlínání vody do stěn a příček místností sousedících s terasou degradace podlahy v blízkosti vstupu na terasu / balkon / lodžii vlhké skvrny nebo barevné změny na omítkách stropů či podhledů místností pod terasou vytékání vody kolem elektroinstalace v podlaží pod terasou Ano viz foto 2 Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu Foto 1 Foto 2 Stránka 12

11 h11 - Zatékání do fasád s omítkou nebo se zateplovacím systémem vadnými krycími konstrukcemi (oplechování, krycí desky apod) příčný sklon parapetů nebo říms domu je nulový nebo k fasádě venkovní plechové parapety oken Ano parapety jsou původní, různě domu nemají složené ohyby přizpůsobeny novým oknům, v koutech (v detailu mezi oknem, předokenním žaluziím. U některých ostěním a plochou parapetu je kusů chybí ohyb pod fasádu dírka) špalety, jiné jsou spojované v ploše. Přímé závady zatékající vlhkostí nenalezeny. Foto1 netěsnosti mezi krycí a stavební konstrukcí venkovní parapety oken domu jsou dodatečně vložené mezi ostění a spára je zatmelená sklon atiky domu je směrem od střechy k fasádě nebo není žádný chybí okapní nos přesahy okapních hran přes fasádu jsou menší než 3 mm barevné skvrny nebo výkvěty na površích venkovních omítek v okolí atik, parapetů nebo říms domu Foto 1 Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu Stránka 13

12 h15 - Pronikání velkého množství vody pod krytinu šikmé střechy - detaily tašky krytiny na šikmé střeše se téměř dotýkají boku komína nebo vikýře (chybí ohyb v bočním oplechování), čím širší komín, tím větší riziko skládaná krytina nad obytným podkrovým bez doplňkové hydroizolační vrstvy zjevné netěsnosti v krytině krytina na hranici trvanlivosti Ano falcovaný plech je poměrně udržovaný, je ovšem nutné obnovovat nátěr a střechu pravidelně kontrolovat výtok vody z úžlabí nad vikýřem nebo ze svodu z vyšší střechy směřuje šikmo do krytiny šikmé střechy sklon šikmé střechy je menší než hodnota bezpečného sklonu krytiny (BSK) sklon šikmé střechy je menší než hodnota mezního sklonu krytiny (MSK) hniloba na krovu šikmé střechy s fólií pod krytinou skvrny na podhledech šikmé střechy skvrny na fasádě nebo degradace jejího povrchu zatékání do podkroví Ano KOMÍN-oplechování komínu je v pořádku, vlhkost sákne vlivem zvětrávání spár mezi cihlami, chybějící stříška komínu. IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Stránka 15

13 h16 - Tvorba ledových valů na skládané krytině se zatékáním při sněhové pokrývce pod střechou nebo její částí je půda oddělená od vytápěných místností pod sebou lehkým stropem (není z betonu, cihel nebo panelů) a střecha je nedostatečně větraná (chybí větrací otvory pod okapem, u hřebene nebo nároží nebo větrací vikýře v ploše střechy nebo větrací okénka ve štítech) šikmá střecha nad vytápěným Ano Šikmá střecha s obytným prostorem v horské a podhorské podkrovím bez větrané mezery nad oblasti, střecha má přesah přes tepel. Izolací. Přesah střechy přes obvodové stěny obv. stěny. Lokalita s III.st. sněh. Zatížení. voda vytékající pod krytinou z přesahu šikmé střechy domu voda stékající od vrcholu obvodové stěny nebo prosakující zdivem domu se šikmou střechou rampouchy a ledové povlaky visící Ano nelze nyní prokázat tvorbu ledu na z konstrukcí přesahu šikmé střechy okraji střechy, ovšem podle ohnutých okapů na východní straně domu je zřejmé, že problém nastává. v zimním období ledové povlaky na fasádě domu se šikmou střechou zatékání do interiéru domu se šikmou střechou, na které se tvoří ledové valy IDENTIFIKOVÁNA VADA Stránka 16

14 p7 - Poruchy u napojení povrchových úprav z různých materiálů mezi sebou a na navazující konstrukce napojení sádrokartonové konstrukce stěny nebo podhledu na omítnutý povrch přilehlé stěny nebo stropu napojení kontaktního zateplovacího systému na omítnutou stěnu bez zateplení napojení povrchové úpravy na plastové rámy oken bez speciálních lišt napojení povrchové úpravy na parapety bez speciálních lišt trhliny v místech napojení dvou různých povrchových úprav trhliny v místech napojení povrchové úpravy a rámů oken a dveří trhliny v napojení sádrokartonového povrchu a omítky Ano Ano viz foto viz foto Ano viz foto 1 Ano viz foto 2 IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Stránka 19

15 p11 - Biotické napadení povrchové úpravy fasády vyústění větracího potrubí / komínů na fasádě atiky, římsy a střechy, z nichž může voda stékat na fasádu blízký zdroj znečištění povrchové úpravy fasády stěny s tepelným odporem odpovídajícím ekvivalentu tepelné izolace z EPS tl. 14 mm a více zastíněné stěny, stěny orientované na sever stěny orientované na sever v blízkosti stromů a vzrostlých keřů záhony s květinami podél stěn Ano viz foto, problém se projevuje kolem orientované na sever celého domu. vyústění otvorů větrání střechy, fasády, podlahy nerovnoměrná změna barvy povrchu Ano omítka dlouhodobě nemůže fasády vyschnout vlivem zastínění a velké dotace vody. Foto 1 Foto 2 IDENTIFIKOVÁNA VADA Stránka 22

16 p13 - Prohýbání podlahy vrstva tepelné izolace v podlaze Ano jiný případ příčiny, je popsána u tloušťky větší 15 mm projevu. průhyb podlahy při zatížení Ano ve 2NP je betonová mazanina pohlahy vyrovnána násypem písku a polysytrenem tl.4cm. Písek a polystyren se v místech nejčastějšího zatěžování vyštlapal a podlaha mírně pruží. Foto 1 IDENTIFIKOVÁNA VADA Stránka 23

17 p14 - Uvolňování lepené dlažby od podkladu, trhliny v dlažbě absence dilatační spáry v dlažbě mezi Ano vada koupelna: popis u projevu místnostmi a ve členitém půdorysu s "výběžky" velké plochy dlažby ve venkovním Ano vada terasa:popis u projevu, viz také prostředí H 9 dlažba ve venkovním prostředí položena na konstrukci, která leží přímo na terénu dlažba ve vnějším prostředí mladší 3 let dutiny mezi lepenou dlažbou a podkladem plochy s lepenou dlažbou často namáhané vodou (např. sprchové kouty, bazény apod.) vrypy, škrábance, trhlinky a důlky v povrchové úpravě (omítka, obklady, dlažba) trhliny v jednotlivých obkladech a dlaždicích vypadávání spárovací hmoty ze spár obkladu nebo dlažby, trhlinky ve spárovací hmotě oddělování nášlapné vrstvy podlahy (dlažba, parkety) od podkladu průběžné trhliny v povrchové vrstvě podlahy trhliny v místech zúžení podlahy (např. dveře, přechody z místnosti do chodby apod.) Ano Ano Ano Ano Ano vada koupelna, terasa: popis u projevu Terasa: na terase nad verandou je použita nevhodná skladba zastřešení. Slinutá dlažba lepená na betonový potěr je v ploše odmrzlá, spáry jsou popraskané, zarůstají mechem. koupelna 1NP: dlažba v koupelně je u vstupu cca 1m2 kompletně odlepena od podkladu, v podlaze je topení a chybí dilatace u vany. IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Stránka 24

18 p17 - Defekty vnitřních podlah s vytápěním absence dilatační spáry v dlažbě mezi místnostmi a ve členitém půdorysu s "výběžky" plocha podlahy vetší 4 m2 bez rozdělení dilatačními spárami vytápěné podlahy mladší 3 let vysokoteplotní zdroj tepla bez Ano podlahové topení je napojeno na speciálního nízkoteplotního okruhu odvodní potrubí z radiátorů, pro podlahové vytápění (vše mimo spoléhá se na to, že voda v tepelné čerpadlo) radiátorech se dostatečně ochladí aby podlahu nepřehřívala. Myslím, že jde o chytré domácí řešení, ale bez jakékoliv regulace je riziko přehřívání podlahy. vypadávání spárovací hmoty ze spár obkladu nebo dlažby, trhlinky ve spárovací hmotě rozestupování spár podlahovin oddělování nášlapné vrstvy podlahy (dlažba, parkety) od podkladu průběžné trhliny v povrchové vrstvě podlahy trhliny v místech zúžení podlahy (např. dveře, přechody z místnosti do chodby apod.) trhliny ve spárovací hmotě nebo její vypadávání ve spáře mezi podlahou a stěnou (soklíkem z dlažby) Ano viz P14 - zjištěno pouze v koupelně Dlažba v obývacím pokoji a kuchyni odpovídá stáří a způsobu namáhání. nalezeny vady způsobené špatnou pokládkou nebo výrazné mech. poškození. IDENTIFIKOVÁNA VADA Stránka 26

19 b1 - Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nebezpečného stavu zábradlí absence zábradlí na volném okraji porůzné plochy vedle prostoru hlubšího 5 mm a širšího 15 mm zábradlí výšky pod 9 mm při hloubce volného prostoru,5-3 m zábradlí výšky pod 1 mm při hloubce volného prostoru 3-12 m zábradlí výšky pod 11 mm při hloubce volného prostoru 12-3 m zábradlí výšky pod 12 mm při hloubce volného prostoru nad 3 m svislé a šikmé (do 45 od svislice) mezery mezi prvky výplně zábradlí širší 12 mm vodorovné a šikmé (nad 45 od svislice) mezery mezi prvky výplně zábradlí širší 18 mm mezera mezi zábradlím a pochůznou plochou nebo jinou navazující konstrukcí širší 12 mm půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a volným okrajem porůzné plochy širší 5 mm výplň zábradlí v bytových domech do výšky min. 6 mm bez plné nebo svislé výplně (výplň umožňující vyručkování) schodiště nebo šikmá rampa zcela bez madla madlo schodiště nebo šikmé rampy s výstupky nebo ostrými hranami tvar madla schodiště nebo šikmé rampy, kterému nelze opsat ¾ kružnici poloměru 4 5 mm trubkové madlo schodiště nebo šikmé rampy s nezakrytými nebo neohnutými konci mezera mezi madlem schodiště nebo šikmé rampy a stěnou menší 6 mm madlo schodiště nebo šikmé rampy plynule nenavazuje (obvykle v místech změny směru) zábradlí ve vnějším prostředí starší 15 let zábradlí s výplní z drátoskla nebo z plastové desky Ano Ano terasa: dřevěné laťky zábradlí jsou 2mm nad dlažbou terasy, hrozí podlézání dětí pod zábradlím. Vstup na terasu není uzamikatelný. Zábradlí na terase je starší, nyní zatím dostatečně pevné. Ale smrkové laťky připevněné jedním vrutem degradují velmi rychle. Začínající hlubší koroze uchycení zábradlí. Foto 1 RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO Stránka 28

20 b2 - Ohrožení bezpečnosti a zdraví osob v důsledku nebezpečné geometrie schodiště sklon schodiště v domě je nad 35 průchodná šířka ramene schodiště pod 9 mm u rodinného domu resp. pod 11 mm u bytového domu podchodná výška schodiště se sklonem 25 až 35 je pod mm, resp. u rodinných domů a vnitřních schodišť bytů pod 21 mm (nejmenší délka svislice protínající spojnici hran stupňů a s ní vedenou rovnoběžku nejnižším místem výše uloženého ramene) průchodná výška schodiště se sklonem 25 až 35 je pod 2 19 mm (nejmenší kolmá vzdálenost mezi spojnicí hran stupňů a její rovnoběžkou vedenou nejnižším místem výše uloženého ramene) půdorysná vzdálenost zárubně dveří od hrany schodišťového stupně je menší 35 mm křídlo dveří vedoucích na podestu v jakékoliv poloze zmenšuje průchodnou šířku podesty (netýká se podružných schodišť např. do suterénu nebo u staveb pro individuální rekreaci) schodiště před vstupem do objektu nemá u vstupu podestu délky min. 6 mm (vstupní dveře otevírané do interiéru) resp. nemá délku min. 6 mm před otevřené vstupní dveře (vstupní dveře otevírané do interiéru) schodiště má různě vysoké stupně v jednom rameni (např. v důsledku úprav nášlapných vrstev podlah nástupního a / nebo výstupního podlaží) výška schodišťového stupně je pod 15 mm nebo nad 18 mm šířka schodišťového stupně na výstupní čáře je pod 21 mm nejmenší šířka schodišťového stupně nepřímého schodiště je pod 13 mm vztah mezi výškou (h) a šířkou (b) schodišťového stupně nesplňuje vztah 2h + b = (6 až 65) [mm] počet výšek stupňů v jednom schodišťovém rameni je pod 3 nebo nad 18 šířka podesty vložené do schodišťového ramene není násobkem 63 mm zvýšeným o šířku jednoho stupně stupnice schodiště nejsou vodorovné Ano Vstup do domu, poslední stupeň je o 2 cm menší, první nástupní stupeň navazuje na nerovnou bet. dlažbu a je o 4cm vyšší, ostatní v toleranci +-1cm. Foto viz B3 RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO Stránka 29

21 aku4 - dostatečná zvuková izolace obvodových konstrukcí domu okna pobytové místnosti do vzdálenosti 2 m od komunikací I. a II. Třídy okenní výplně starší 15 let v Ano trochu jinak, přesto upozorňuji: v bytových a rodinných domech ložnici 1NP je staré špaletové okno, sousedících s rušnou městskou ulicí soused je postarší pán se 4 psy nebo s ulicí s městskou dopravou uvázanými na zahradě.??!! (nejrizikovější jsou tramvaje) například dřevěné dvojité okna s nedostatečně utěsněnou spárou mezi rámem a křídlem nadměrný přenos hluku z exteriéru do interiéru (nejčastěji se jedná o hluk z dopravy) Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu Stránka 32

22 us1 - dostatečná vzduchotěsnost obálky budovy obytné podkroví se zateplením střechy Ano Podkroví: parotěsná vrstva pod mezi krokvemi (čím složitější tvar sádrokartonovou konstrukcí není střechy tím je riziko nekvalitně přístupná a nelze ji zkontrolovat. provedené vzduchotěsnící vrstvy Vzhledem k vlhkostním problémům vyšší) domu je velice pravděpodobné že provedení parozábrany v podkroví není funkčně provedené. obvodový plášť je tvořen lehkou deskovou konstrukcí doplněnou tepelnou izolací prvky (trámy, ocelové nosníky, zděné příčky, komíny), které do interiéru prostupují skrz lehké obvodové konstrukce domu např. sádrokartonové podhledy nebo stěny, palubkové obklady apod. domy realizované jako dřevostavby (nedostatečná vzduchotěsnost se však může týkat i zděných staveb) připojovací spára oken není těsněna Ano popis viz projevy. netěsnosti funkční a zasklívací spáry oken vysoké náklady na vytápění domu i při papírově velmi dobrých tepelněizolačních vlastnostech obvodových konstrukcí růst plísní nebo kondenzace vodní páry na vnitřním povrchu obvodových konstrukcí (zpravidla v místech prostupů) proudění vzduchu nad podlahami, ve schodišti proudění vzduchu do objektu skrz rozvody elektroinstalace, kolem oken nebo spárami a trhlinami Ano Ano podrobný popis je uveden v oddíle TT, zdravotní nezávadnost. Kondenzace a plísně se projevují ve většině rohů napojení sádrokartonu na zdivo. V roce 1997, kdy proběhla rekonstrukce ještě nebylo na stavbách běžné kvalitní napojení parozábrany na obvodovou konstrukci. Problém je spojen s nekvalitním rozložením tepelné izolace v konstrukci. v roce průběžně probíhala výměna oken za plastová. Špalety jsou provedeny poměrně dobře, nejsou ale použity žádné systémové těsnící pásky, tmely atd. mezery kolem oken se postupně projevují. Kondenzuje vodní pára a vznikají plísně. IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Stránka 33

23 us3 - Energetický průkaz v rozporu s požadavky legislativy hodnocen PENB nebyl předložen. dům nemá energetický průkaz nebo o u bytu faktury za energie energetický průkaz není originál hodnocen o energetický průkaz není opatřen hodnocen originálním podpisem o energetický průkaz není autorizován hodnocen oprávněnou osobou o tepelně izolační parametry obálky hodnocen budovy se liší od hodnot uvedených o v průkazu plochy obálky budovy se liší od hodnocen hodnot uvedených v průkazu o způsob užívání budovy se liší od hodnocen způsobu užívání uvedeného o v průkazu způsob vytápění nebo ohřevu teplé hodnocen vody nebo větrání se liší od způsobu o uvedeného v průkazu byt, u kterého je povinnost splněna Ano je možné doložit fa. za plyn a předložením faktur, je užíván jen elektřinu, je nutné započítat částečně přitápění krbem, podle dřeva uloženého v pergole odhaduji, že v domě se navíc protopí cca 8m3 dřeva za zimu RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO Stránka 34

24 us4 - Tepelné mosty v obvodových konstrukcích změna tloušťky obvodových konstrukcí, Ano Radiátory osazeny v nikách v zeslabení stěn obvodové stěně, zeslabení stěny o 15cm. Viz. foto 5 zateplení stropu nad nevytápěným Ano strop suterénu je částečně podlepen suterénem je provedeno pouze v ploše polystyrenem tl. 5cm, ne v celé ploše a stropu bez přesahu na obvodové stěny bez napojení na stěny, nenefektivní (alespoň 5 mm) řešení. Viz foto 6 nerovnoměrně položená tepelná izolace na stropě půdy, případně na sádrokartonovém podhledu stěny prostupující tepelněizolační vrstvou stropu nad posledním podlažím lokální tvorba kondenzátu nebo růst plísní v ploše konstrukce jiná než očekávaná spotřeba tepla na vytápění Ano Ano viz foto 1, celkově se jedná o malou tloušťku tep. Izolace, původně cca 12cm. Jsou místa, kde není správně rozložena, zejména kolem krajních krokví a kleštin. viz foto 3, některé příčky jsou vyzděny nad tepelnou izolaci a nejsou překryty izolací. Ano viz. Foto 4 Ano neověřeno, podle dané konstrukce vada nastane přehřívání místností v létě Ano neověřeno, podle dané konstrukce vada nastane Foto 1 - pohled do kleštin, kde chybí tepelná izolace IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 5 Foto 6 Doporučuji kompletní projekt opatření, viz závěrečná doporučení. Foto 2 - pohled za poslední krokev, kde by měla být tepel. Izolace Foto 3 Foto 4 Stránka 35

25 us5 - Vysoké náklady na vytápění domu identifikováno riziko Tepelné mosty Ano viz US4 nezateplené významné plochy Ano dům nemá zateplenou fasádu ani konstrukcí. sokl. identifikováno riziko dostatečná Ano výměna vzduchu v domě je vzduchotěsnost obálky budovy nedostatečná, přesto "táhne" ze sklepa, spárami kolem oken, z půdy. Dům bude obtížné vytopit. obvodové konstrukce mají součinitel Ano obvodová stěna tl. 4cm z dutých prostupu tepla vyšší než je normový pálených cihel nevyhovuje požadavek požadavku. Zateplení podkroví je také nedostatečné. výplně otvorů mají součinitel Ano některá okna jsou původní prostupu tepla vyšším než je špaletová s jednoduchým normový požadavek zasklením. náklady na vytápění jsou vyšší než Ano ze zkušeností podobných domů 4 tis Kč ročně bez zateplení je možné očekávat při plném topení v zimě roční fa. až 6 kč. přehřívání místností v létě Ano neověřeno, podle dané konstrukce vada nastává IDENTIFIKOVÁNA VADA Doporučuji kompletní projekt opatření, viz závěrečná doporučení. Stránka 36

26 tt1 - Kondenzace vodní páry na okenních rámech a zasklení IDENTIFIKOVÁNA VADA stará okna s jednoduchým Ano některá okna jsou původní výměna okna zasklením a netěsnostmi ve funkční špaletová s jednoduchým spáře zasklením, na nátěru je vidět degradaci rámu vlhkostí poškozené těsnění ve funkční spáře Ano plastová okna mají "vybehaná servisní technik zajistí výměnu, okna těsnění" již je objednáno netěsnosti v zasklívací a připojovací spáře pod oknem ve vytápěné místnosti Ano tělesa pod okny jsou, ale v nice do parapetů vyřezat prostupy a není otopné těleso ustoupeného zdiva, parapet překrýt mřížkou. přesahuje celé topné těleso, proudění vzduchu k oknu je omezeno. okna nebo dveře při zavírání drhnou, nejde dovřít klička atypické umístění okenní výplně (okenní výplně sahající až ke stropu nebo až k podlaze, okna umístěná až na vnějším líci stěny, tzn. s velmi hlubokým parapetem hlubším než 3 mm apod.) rohová nebo koutová okna střešní okno v koupelně vysoká relativní vlhkost vnitřního Ano Při inspekci byla okna suchá, zajistit dostatečnou výměnu vzduchu nad 55% (nedostatečné kondenzace vody na skle vzduchu, snížit vlhkost větrání) neprobíhala. Rohy zasklení všech způsobem užívání, zejména oken byly začernalé od plísně, používat ventilaci koupelen, střešní okno výrazně poškozené omezit sušení prádla v interiéru vlhkostí. V domě těžký, vlhký atd. vydýchaný vzduch. nízkoteplotní otopná soustava (např. teplotní spád 55/45 C) v kombinaci s okny se součinitelem prostupu tepla větším než 2, růst plísní na rámech oken Ano viz foto tvorba kondenzátu na zasklení Ano viz foto vlhkostní mapy na konstrukcích Ano viz foto přilehlých k okenním výplním nejčastěji na obložení sádrokartonovými deskami u střešních oken Foto 1 Foto 2 Stránka 37

27 tt2 - Riziko růstu plísní v rozích a koutech místností čerstvě vymalovaný dům postavený Ano plastová okna, nezateplený dům, před rokem 198 bez vnějšího špatné návyky větrání, pokusy o zateplovacího systému s novými nové výmalby, přetírání plísně. okny byt pod plochou střechou nebo terasou byt nad nevytápěným suterénem Ano obytné místnosti jsou nad nebo naopak byt pod nevytápěnou suterénem, nebo pod půdou. půdou stěny prostupující mezi vytápěným a nevytápěným prostorem nejsou zatepleny nadměrná členitost vnějšího tvaru budovy (kaskádové domy) strop bytu v posledním podlaží je Ano obytné podkroví je takto řešeno. řešen zatepleným sádrokartonovým podhledem byt v podkroví růst plísní v rozích a koutech Ano viz foto, stopy plísně ve všech místností problémových detailech, kouty, přechody materiálů, napojení sádrokartonu na stěny lokální tvorba kondenzátu Ano viz foto viditelné mapy v malbě v rozích a Ano viz foto, i přes pokusy o přetírání koutech (stopy po vysušeném plísně je zřejmý celkový projev kondenzátu) vady. IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Doporučuji kompletní projekt opatření, viz závěrečná doporučení. Stránka 38

28 tt5 - Riziko růstu plísní na stěnách, které oddělují vytápěné a nevytápěné prostory nebo procházejí z nevytápěného do vytápěného prostoru není provedeno zateplení stropu suterén není vytápěn, zateplení nad nevytápěným suterénem nebo stropu je částečné, zdivo je vlhké, je provedeno pouze v ploše stropu plísně u podlahy 1NP se objevují. bez přesahu na obvodové stěny Foto i popis jako u předchozích (alespoň 5 mm) částí Riziko neidentifikováno Stránka 4

29 tt6 - Riziko přehřívání prostor v domě v letním období obytné podkroví Ano viz projev. větší množství střešních oken nebo střešních světlíků v pobytových místnostech orientovaných na JV až JZ včetně velké prosklené plochy orientované jižním směrem bez možnosti clonění z vnější strany převládající tmavé barvy na fasádě domu zimní zahrada u domu prosklená plochá střecha dodatečně instalovaná klimatizace v domě vysoká teplota v domě v letním Ano jižní strana 2NP bude mít sklon k období přehřívání, neprovětrávaná plechová střecha, slabá vrstva tepel. izolace. IDENTIFIKOVÁNA VADA Stránka 41

30 z1 - bezpečné koncentrace radonu z podloží nepodsklepený objekt nebo objekt s obytnými místnostmi v suterénu postavený před rokem 1997 se nachází v lokalitě s jiným, než nízkým radonovým rizikem absence povlakové izolace v kontaktní konstrukci (podlaze) objektu v lokalitě s jiným, než nízkým radonovým rizikem vlhkostní poruchy spodní stavby lze objektu v lokalitě s jiným, než hodnotit nízkým radonovým rizikem (je-li izolace domu netěsná pro vodu, je automaticky netěsná i pro radon) nedostatečná výměna vzduchu lze větráním - méně než,5 h-1 (např. hodnotit starší objekt s novými těsnými okny) v lokalitě s jiným, než nízkým radonovým rizikem Pro nutno provést další diagnostiku suterén je vlhký, výměna vzduchu v interiéru malá, v oblasti je střední radonové riziko, doporučuji provést měření radonu v interiéru, také z důvodu rizika Z4. Stránka 43

31 z2 - bezpečné koncentrace oxidu uhličitého (CO2) těsná okna s celobvodovým kováním Ano větrání domu není dostatečně bez přívodu vzduchu klapkou v okně řešeno, kvalita vzduchu není dobrá nebo průvětrníkem ve stěně přítomnost plynových spotřebičů bez odtahu spalin (např. sporák, stará plynová lednice) RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO komplexní návrh řešení kvality vzduchu, viz TZB 17 Stránka 44

32 z4 - bezpečná úroveň radioaktivity objekt postavený v 6. až 8. letech lze lze spolehlivě dohledat původ 2. stol. s použitím odpadních hodnotit použitých materiálů, je velká surovin (popílek, škvára, struska pravděpodobnost použití apod.), např. rynholecký škvárobetonových bloků v částech škvárobeton či poříčský plynosilikát zdiva a použití škváry jako zásyp hurdisek ve stropě. Pro nutno provést další diagnostiku doporučuji provést měření radonu v interiéru Stránka 45

33 tzb1 - Elektroinstalace Přípojková skříň Stáří objektu více než 2 let, kde je elektroinstalace v původním stavu Materiál a parametry přípojkových skříni nejsou typizované (například podomácky vyrobené) Umístění přípojkové skříně kabelového vedení níž, než,6 m nad úroveň definitivně upraveného terénu Umístění přípojkové skříně závěsného vedení v úrovni 2,5 3m nad úroveň definitivně upraveného terénu Šíře prostoru pro přístup k rozvodné skříni je menší než,8 m přesazení přípojkové skříně před hranu stěny objektu nebo instalačního pilíře Zatékání do přípojkové skříně Přípojka není řádně označena proti úrazu elektrickým proudem nebo symbolem blesku v červené barvě Elektrická a plynová přípojka umístěné od jednoho společného instalačního pilíře nejsou těsně odděleny Přípojková skříň neumožňuje zaplombování nebo uzamčení skříně pomocí speciálního klíče dle dodavatele elektrické energie Degradace nebo destabilizace přípojkové skříně Probíjení neživých částí skříně Ano Ano chybí označení viz foto, skříňka není označena a není uzavřena, hrozí vážné nebezpečí úrazu el. proudem IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Stránka 46

34 tzb3 - Elektroinstalace - Bytové a domovní rozvody silnoproudu Provedení rozvodů ve dvouvodičové soustavě (TN-C) Materiálem vodičů za elektroměrem je hliník Chybí značení jističů Ano chybí celý kryt v domovním rozvaděči, nebezpečný stav!! Provádění zásahů do elektroinstalace Ano Na dveřích není popis a výstražné svépomocí označení Vedení, zásuvky, spínače a vývody jsou umístěny mimo instalační zóny vhodné umístění, uložení vodičů Špatně izolované vodiče, porušené kryty vodičů jsou odděleny okruhy světelné a zásuvkové obvody Větší domácí elektrické spotřebiče (elektrický bojler, elektrická trouba, elektrokotel...) jsou připojeny volným kabelem do zásuvky Chybí oddělení zásuvkových rozvodů s větším příkonem (např. v dílně) Porucha na spotřebičích Přehřívání vodičů Padání jističů Probíjení neživých částí Výkyvy napětí vlivem současného provozu více spotřebičů Absence ochrany proti úniku proudu, zejména v prostorách se zvýšenou vlhkostí Blikání osvětlení, provozní výkyvy elektrospotřebičů Ano lze hodnotit lze hodnotit lze hodnotit lze hodnotit foto 3 - krabička zaklopena podhledem, není přístupná například odpadávající kryt rozvodné inspekce elektroinstalace revizním krabičky, krabička je 3cm nad zemí, technikem, proměření, vydání aktuální hrozí úder proudem!!! revizní zprávy Viz foto 4. během inspekce byly základním způsobem náhodně vyzkoušeny spotřebiče, závady v užívání nenalezeny. FOTO 1 FOTO 2 Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu inspekce elektroinstalace revizním technikem, proměření, vydání aktuální revizní zprávy FOTO 3 FOTO 4 Stránka 47

35 tzb7 - Elektroinstalace Napětí je na hranici nebo mimo hranici normového požadavku Vzdálenost objektu od trafostanice je větší než 1 km Rodinný dům je v těsné blízkosti trafostanice do 1 m nebo je na trafostanici napojen jako první Orientačním měřením bylo zjištěno během inspekce bylo měřené napětí mimo normové rozpětí tj. napětí vpořádku 23/4 V ±1% Kolísání napětí výkonové výkyvy Přepálení žárovek správná funkčnost nebo poškození spotřebičů Riziko neidentifikováno Stránka 48

36 tzb8 - Elektroinstalace Ochrana před bleskem Volně stojící, vysoký objekt bez hromosvodu Chybí hromosvod na stavbě, kde je legislativou vyžadován Poškození jímače, svodu nebo Ano hromosvod je vizualně v pořádku, uzemnění pouze zemnící dráty nejsou v místě přechodu pod zem ošetřeny proti korozi při vstupu do fasády chybí chránička, případně "netříštivá trubka". Viz foto Rozpojení jímacích zařízení a svodičů v místě svorek jsou spojeny vodivé neživé předměty se zemničem (např. antény, oplechování, obslužný žebřík, ) RIZIKO IDENTIFIKOVÁNO Foto 1 Foto 2 Stránka 49

37 tzb9 - Elektroinstalace Chyby revize elektroinstalace chybí revize elektroinstalace domu Ano revize nedoložena, drobné zásahy postaveného před rokem 198 nebo do instalace proběhly není revize u domu s pozdějším zásahem do elektroinstalace, zásah neprošel stavebním řízením revize neodpovídá skutečnému provedení (byla provedena přístavba, rekonstrukce) správně fungující elektrické zařízení nebo spotřebič Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu doporučuji kompletní prověření stavu elektroinstalace, doplnění chybějících částí a krytů. Stránka 5

38 tzb11 - Vytápění Chyby v plynových zdrojích tepla Stáří zařízení 15 let a více Ano Při inspekci byl kotel spuštěn, ohřev topné vody byl v pořádku. Kotel nemá aktuální revizi, udržba dlouho neproběhla. Plamen byl drobně nažloutlý, což může značit nesprávné spalování se vznikem jedovatého CO!!! Plynový spotřebič typ B, který vzduch nutný ke spalování odebírá z místnosti. Jediný přívod vzduchu je ovšem pootevřené okno do kotelny, což je nedostačující. odborné dodatečné zásahy do systému Absence kontrolních a měřících přístrojů Chybí prostup pro přívod větracího vzduchu Malý prostor a špatný přístup pro montáž a údržbu zařízení systémové řešení funkční termostat na kotli Chybová signalizace zařízení Příliš pomalý zátop kotle nebo nedostatečný výkon kotle při plném zatížení dochází k ohřevu topné vody v soustavě, ale topná ve zdroji je teplá Kotel píská Příliš vysoká teplota na zdroji Při kombinované přípravě tepla a teplé vody neteče teplá voda Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu Foto 1 Foto 2 Revize kotle zkušeným revizním technikem, vyčištění, seřízení, doporučení dalšího postupu. Stránka 51

39 tzb14 - Vytápění Chyby v regulaci zdroje a soustavy Ruční ovládání Stáří termostatů a jiné elektroniky více než 2 let Dodatečné částečné zásahy do Ano Je osazena regulace topení s řídící systému (například výměna jednotkou v ob. pokoji. Každá otopných těles, osazení místnost má své teplotní čidlo a termostatických ventilů, nástavby ) řízené term. hlavice na radiátorech mají regulovat teplotu. Systém je bohužel neudržovaný a funkční jen částečně. Použití regulace podle vnitřní teploty u velkých nebo dvougeneračních objektů dotápění objektu vlivem špatného nastavení topné křivky vhodné umístění čidel vnitřní nebo venkovní teploty s ohledem na nežádoucí zdroj tepla (např. oslunění, krb, svítidla...) vhodně zvolený způsob regulace vzhledem k provozním požadavkům vhodné umístění nebo zakrytí termostatické ventilu vybavením vhodné umístění termostatického ventilu Stáří termostatických ventilů a hlavic více než 1 let Ano viz foto, některé hlavice jsou odpojeny a nahrazeny jiným kohoutem bez napojení do systému. funkčnost systému regulace Ano V tomto stavu není regulace topení plně použitelná. Přetápění nebo nedotápění objektu nebo jeho částí, s tím související tepelná nepohoda v místnosti a případné tepelně vlhkostní problémy Hlučnost soustavy Vysoká potřeba tepla na vytápění Zvýšené náklady na provoz vytápění IDENTIFIKOVÁNA VADA Foto 1 Foto 2 Pro správnou funkci systému je nutný kompletní servis, seřízení a nastavení. Výměna nefunkčních částí. Stránka 53

40 tzb15 - Vytápění Vady v rozvodech vytápění a otopných tělesech Stáří zařízení více než 2 let Potrubí nejsou vhodně napojována Dodatečné částečné zásahy do hodnocen systému o Dlouhé rovné úseky potrubí hodnocen o Pevné uložení potrubí v dlouhých hodnocen úsecích o dostatečný spád potrubí hodnocen o dostatečná izolace potrubí vhodný kontakt měděného potrubí se stavebními materiály Vedení plastového potrubí v místech blízko krbových kamen nebo jiných zdrojů tepla s teplotami přesahujících 1 C Zastínění nebo zakrytí otopných těles vhodné umístění otopných těles Vedení rozvodů ve velmi chladných prostorech nebo konstrukcích Zavzdušněná otopná tělesa Ano Ve 2NP je poklepem na radiátory patrné naplnění vodou cca do poloviny objemu, to značí větší úniky vody a tlaku ze systému. Výkyvy tlaků v soustavě Stopy kapaliny stékající po potrubí Koroze potrubí Koroze nebo netěsnosti armatur Koroze nebo netěsnosti otopných těles Deformace potrubí Absence odvzdušňovacích ventilů v nejvyšších bodech potrubních rozvodů Hlučnost potrubí lze hodnotit Přetápění nebo nedotápění místností nebo nadměrné výkyvy teploty lze hodnotit Identifikován rizikový faktor, obvyklé projevy se dosud neprojevily nebo jsou maskovány, nelze vyloučit projev rizika v budoucnu během inspekce nebylo možné natápění systému dostatečně prověřit. Pro správnou funkci systému je nutný kompletní servis, seřízení a nastavení. Výměna nefunkčních částí. Stránka 54

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI

INSPEKCE NEMOVITOSTI KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI INSPEKCE NEMOVITOSTI Objekt Stavba Název objektu Název stavby Inspektor Zpracovatel Objednatel KRYCÍ LIST NEMOVITOSTI Typ inspekce Zakázkové číslo Počet listů Prohlídka provedena: Použité podklady Inspektor:

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY

POZEMNÍ STVITELSTVÍ 4B PŮDNÍ VESTAVBY PŮDNÍ VESTAVBY Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 31) 30.3.2015 O B Y T N É P O D K R O V Í a) rodinný domek nebo činžovní dům b) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty

Více

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 O ceně nemovitostí - pozemek parc. č. 3071/649, jehož součástí je budova bez č. p. /č. e. garáž, pozemek parc. č. 3071/64 a pozemek parc. č. 3071/282, jehož

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Technická zpráva ke studii

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Vyjádření k reklamovaným vadám

Vyjádření k reklamovaným vadám M&K DEVELOPMENT, a.s. Kolbenova 882/5a, 190 00 Praha 9 www.mkdevelopment.cz Vyjádření k reklamovaným vadám Dobrý den, Na základě mailem zaslané reklamace předkládáme naše stanovisko k reklamovaným vadám

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

OBSAH ZNALECKÉHO POSUDKU ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Ing. Milan Indra oceňování nemovitostí ZNALECKÝ POSUDEK č. 1828 150 / 15 zjištění obvyklé ceny nemovitosti a ocenění jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených v katastrálním území Vyškov, obec

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ

LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Rozsah prací a dodávek STANDARDNÍ PROVEDENÍ Od horní hrany spodní stavby, platnost od 1. 1. 2012 (MODEL 2012) LIMITOVANÁ EDICE HARMONY 2 JUNIOR STAVBA NA KLÍČ Tento Rozsah prací a dodávek popisuje rodinný

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ. č. 1905-70/11. Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství a pozemky ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ NEMOVITOSTÍ ------------------------------------------------------------------------------------------------- č. 1905-70/11 Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 934/36, příslušenství

Více

Rodinný dům 2011. Vonoklasy Vonoklasy LITE FULL R. D. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX

Rodinný dům 2011. Vonoklasy Vonoklasy LITE FULL R. D. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 1) Všeobecně NEMOPAS Typ: Prověřená.nemovitost: Inspekce nemovitosti Typ: Rok výstavby: Rok poslední rekonstrukce: Adresa: Evidenční číslo průkazu: Rodinný dům 211 bez rekonstrukce Vonoklasy Vonoklasy

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3677/271/2014 6 NEMOVITOST: Pozemek p.č. st. 7 jehož součástí je stavba čp. 66, to vše v k.ú. Nový Hrádek obce Nový Hrádek. Adresa nemovitosti: Hradní

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3843-20/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Brno-venkov, obec Dolní Kounice, k.ú. Dolní Kounice Adresa nemovité věci: Bezručova

Více

Znalecký posudek č. 250-03-2016

Znalecký posudek č. 250-03-2016 Znalecký posudek č. 250-03-2016 o obvyklé ceně nemovité věci pozemku parcelní číslo St. 7/1 (součástí je stavba: Vrbička č.p.13, bydlení), rodinného domu č.p. 13, pozemku parcelní číslo St. 7/2 včetně

Více

Znalecký posudek číslo 2945 175/14

Znalecký posudek číslo 2945 175/14 Znalecký posudek číslo 2945 175/14 O obvyklé ceně pozemku parcelní číslo st. 99, jehož součástí je stavba bydlení číslo popisné 83 a garáže bez čp/če na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo st. 183

Více

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU

ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU ZPRÁVA Z PROHLÍDKY OBJEKTU Na Kněžině č.p. 37, Týnec nad Sázavou Vypracoval: Ing. Radek Novák. OBSAH: 1 Zadání... 3 2 Podklady... 3 3 Technický popis stávajících konstrukcí... 3 3.a Stavebně-technický

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Profilové okruhy Název: Poruchy staveb Autor: Ing. Jiří Rieger Datum, třída: ; ICT/9/3/6, 21.3.2012, 4.B Stručná

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ...

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... Část Tělocvična základní školy a mateřské školy D. TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH STR 1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ... 2 2 VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ... 2 3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ... 2 4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ... 3 5 BEZBARIÉROVÉ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti

Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti Znalecký posudek odhadu obvyklé ceny nemovitosti číslo 2827/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům - bez nebytových prostor, Rodinný dům č.p. 1137, Sokolov Kraj: Karlovarský Okres: Sokolov Obec: Sokolov Katastrální

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu "Pod Strání".

Za účelem získání praktických zkušeností s výstavbou a provozem byl na východě Čech realizován projekt energeticky úsporného domu Pod Strání. Energeticky úsporné domy - projekt "Pod Strání" O potřebě stavět energeticky úsporné domy dnes snad již nikdo nepochybuje. S teoretickými informacemi, jak navrhovat a stavět tyto domy se setkáváme dnes

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2

ODHAD č.342/24/2013 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS. Jan Adamík, Libín 4, 37373 Libín, 1 / 2 ODHAD č.342/24/203 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v ČMSS Předmět ocenění:. Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: 4 Na pozemku parc. č.: st.25/ Pozemky parc. č.:

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitých věcí číslo 3690/284/2014 6 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 199, který je součástí pozemku p.č. st. 134, s příslušenstvím a pozemky p.č. st. 134 a p.č. 1008/1, vše v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3620-443/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3620-443/2013 O ceně podílu o velikosti 1/6 rodinného domu v Benešově, Hráského č.p.771, včetně příslušenství a pozemku p.č.577/1, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 203 m 2, vše

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0179-019/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 0179-019/2011 o obvyklé ceně bytového domu č.p. 1184 v Nýřanech a pozemků parcelního čísla 1869/5, 1869/7 a 1869/9 v katastrálním území Nýřany, obec Nýřany Objednatel posudku: Účel

Více

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti

Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti Stanovení obvyklé hodnoty nemovitosti stanovení ceny obvyklé pozemku parc.č st. 513 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kudlovice, obec Kudlovice, jehož součástí je stavba č.p. 379 rodinný dům a pozemku parc

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ rozestav. budovy stojící na pozemku parc.č. 1042/2, a pozemku parc.č. 1042/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 124, pro obec Dříteň a katastrální území Záblatí Vlastník:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 5252/100/2013 NEMOVITOST: rodinný dům čp. 121 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kutná Hora, obec Křesetice, k.ú. Křesetice Adresa nemovitosti: Křesetice 121, 285 47 Křesetice

Více

strana 1 Popis č. 4113/2014

strana 1 Popis č. 4113/2014 strana 1 Popis č. 4113/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 200, jehož součástí je rodinný dům č.p. 109 stojící na pozemku parc.č. st. 200, a pozemek parc.č. 341; pozemky a budova k datu 18.9.2014

Více

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE - ZATEPLENÍ OBJEKTU, VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ Soupis chybějících prací pro dokončení SUTERÉN Býv. uhelna, sklad 0.01 Chodba 0.02 + plyn. přípojka 0.03 Kotelna 0.04 Místo Neprovedené

Více

Znalecký posudek č. 2721-125/10

Znalecký posudek č. 2721-125/10 čj.: 137Ex 15384/09 Znalecký posudek č. 2721-125/10 O ceně obvyklé bytu 1+kk č. 3393/8 v domě č.p. 3393, Jablonec nad Nisou, ul. Budovatelů, včetně podílu na příslušenství a pozemku stp.č. 4420, katastrální

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3985-1/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3985-1/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3985-1/2015 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.186 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 291m 2 včetně rodinného domku čp.202, jež je součástí pozemku p.č.st.186, pozemku p.č.st.965

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4107-123/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.303+ pozemky p.č.st.75,p.č.264/6,p.č.264/8 Katastrální údaje : Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí, obec

Více

Znalecký posudek č. 2011/362

Znalecký posudek č. 2011/362 Znalecký posudek č. 2011/362 O ceně nemovitosti: Spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitostem zapsaným na LV č. 454 pro katastrální území Nýdek, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 152 na parcele č.

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ

RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY 47 MODERNÍCH RODINNÝCH DOMŮ RODINNÉ DOMY DEKHOME Výběr esteticky i funkčně vhodného domu je náročný úkol, na jehož úspěšné splnění má vliv řada různorodých faktorů, zejména tvar, velikost

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI

RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU, OBCI Znalecký posudek o ceně obvyklé č. 3057/125/13 pro potřeby insolventního řízení Předmět ocenění: RODINNÝ DŮM ČP. 97 NA ST. P.Č. 20, SE STAVEBNÍ PARCELOU Č. 20, UMÍSTĚNÝ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BŘEZOVÁ NAD

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč

ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 OBVYKLÁ CENA. 1 464 000 Kč ZNALECKÝ POSUDEK Č. 1904-08/016 NEMOVITOST: Byt č. 550/7 Katastrální údaje: Kraj Vysočina, okres Třebíč, obec Náměšť nad Oslavou, k.ú. Náměšť nad Oslavou Adresa nemovitosti: Náměšť nad Oslavou, Husova

Více

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

900 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28. odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6618/28 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby podle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 98 Na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4037-53/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4037-53/2015 O ceně nemovitých věcí, tj.: - pozemku p.č.st.37 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 47m 2 - pozemku p.č.st.92/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 289m 2 včetně součásti

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou

pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Znalecký posudek č. 220-2650/09 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) Předmět ocenění: pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 76 na pozemku parc.č. 1233/1,

Více

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 100-3900/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1617-17/2016 o ceně nemovitosti - pozemků p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345,

Více

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 14-3351/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Spoluvlastnický podíl o velikosti id. ½ na

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1998-584/2014. Zjištění ceny obvyklé nemovité věci pro exekuční řízení č.j. 143 EX 00036/11 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1998-584/2014 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 96 na parcele č. st. 311/2, včetně pozemků p.č. st. 311/2 a p.č. 701/4, součástí a příslušenství ( LVč. 114), v k.ú. a

Více

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1800/2015 Ocenění nemovitých věcí: St. parcela č. 73/1 o výměře 870 m2 zastavěná plocha a nádvoří, Součástí je stavba: Studánka, č.p. 55, rod.dům, Stavba stojí na pozemku

Více

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St.

Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. Znalecký posudek číslo S 252/01/2015 6 NEMOVITOST: Podíl ve výši 1/2 na rodinném domě č. p. 33, který je součástí pozemku parc. č. St. 15 Adresa nemovitosti: Katastrální údaje: Ostatní stavby: Pozemky:

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Kvalitativní+standardy.doc

Kvalitativní+standardy.doc Košumberk 80, 538 54 Luže, IČ: 0083024, DIČ: CZ0083024 OBSAH:. Všeobecně 2. Charakteristiky funkčních geometrických parametrů 3. Související normy a předpisy 4. Požadované vlastnosti některých konstrukcí

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ POHODA NÁRAMEČ - REALIZACE STAVBY INVESTOR: Vrbová Daniela Nárameč 42, 675 03 Budišov MÍSTO STAVBY: k.ú. Nárameč, p.č. st. 57/2, st. 57/6, st. 57/7 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Březen 2014 POHODA NÁRAMEČ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 189/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 189/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 32 na pozemku p. č. st. 25 a pozemku p. č. st. 25, 188/1, 188/2 a 197 s příslušenstvím, LV číslo 68, katastrální území Markoušovice,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s.

650 000 Kč. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. ZNALECKÝ POSUDEK č.6531/181 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel dražby dle metodiky v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Stávající Číslo popisné: 263 Na

Více

Znalecký posudek č. 2013/486

Znalecký posudek č. 2013/486 Znalecký posudek č. 2013/486 o ceně nemovitostí, rozestavěné stavbě rodinného domu na parcele č. 1175 a pozemků, parcel č. 1175, 1176, 1973, v katastrálním území Postřelmov, obec Postřelmov, v okrese Šumperk,

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4057-73/2015 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, Rodinný dům čp.28 s pozemky p.č.st.47,p.č.16/2,p.č.412/1 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Havlíčkův Brod, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3919-42/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3919-42/2014 O ceně nemovitostí, tj. pozemku p.č.st.156 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 273m2, včetně jeho součástí tj. stavby bydlení čp.142 stojící na pozemku p.č.st.156, a pozemku

Více