SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A STAVEBNÍ TÁBOR, KOMENSKÉHO 1670 SBÍRKA PŘÍKLADŮ PRO OPAKOVÁNÍ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

2 Obsah Úvodem Dělitelnost přirozených čísel Obvody a obsahy rovinných útvarů Lineární rovnice Pythagorova věta Mocniny a odmocniny Racionální čísla Převody jednotek Konstrukční úlohy Tělesa Slovní úlohy Poměr, úměra, procenta Výrazy Státní přijímací zkoušky

3 Úvodem Milí deváťáci a deváťačky! Připravili jsme pro vás druhý díl Sbírky příkladů pro opakování na přijímací zkoušky. Sbírka obsahuje úlohy, které byste si měli natrénovat na dubnové ostré přijímací zkoušky k nám do školy. Na naši školu to bude stejně jako v loňském roce písemný test z matematiky, jehož výsledky se přičtou k bodům za prospěch na konci 8. a v pololetí 9. třídy. Do tohoto vydání jsme navíc připojili ukázkové příklady ze státních přijímacích zkoušek, vydávaných společností CERMAT, která také zajišťuje státní část maturity. Tyto státní přijímačky by měly být, podobně jako státní maturita, časem povinné pro všechny střední školy. Vás se letos zatím netýkají, ale zkuste si spočítat i tyto příklady určitě to neuškodí. Hodně úspěchů v poctivé přípravě a štěstí u vlastní zkoušky vám přeje matematická sekce komise přírodních věd 3

4 1 Dělitelnost přirozených čísel o znaky dělitelnosti čísel a použít je o rozeznat prvočíslo a číslo složené o rozložit přirozené číslo na součin prvočinitelů o určit největšího společného dělitele dvou, tří, čtyř přirozených čísel o určit nejmenší společný násobek dvou, tří, čtyř přirozených čísel o řešit slovní úlohy vedoucí k určení a přirozených čísel 1/ V květinářství dostali 144 bílých a 192 červených růží. Kolik kytic mohou svázat, má-li mít každá kytice stejný počet bílých a stejný počet červených růží? 2/ Petr a Pavel četli stejnou knihu. Petr denně přečetl 15 stran, Pavel 12 stran. Petr přečetl knihu o tři dny dříve. Kolik stran měla kniha? 3/ Zahradník má sázet na záhon střídavě řádek sazenic salátu a řádek sazenic zelí. Sazenice salátu se vysazují ve vzdálenosti 25 cm, sazenice zelí ve vzdálenosti 35 cm. Jaká musí být délka nejkratších řádků, aby byly vhodné pro výsadbu salátu i zelí? 4 (Hol)

5 2 Obvody a obsahy rovinných útvarů o znát a umět používat Pythagorovu větu o znát a umět používat základní vzorce pro obvod rovinných útvarů o znát a umět používat základní vzorce pro obsah rovinných útvarů o vyjádřit neznámou ze vzorce 1/ Obdélník ABCD má délku a = 7 cm a šířku b = 5 cm. Vypočítej obvod a obsah čtverce, který bude mít úhlopříčku stejně dlouhou jako obdélník ABCD 2/ Do čtverce ABCD je vepsána kružnice o poloměru r = 6 cm. Vypočítej délku jeho úhlopříčky. 3/ Obsahy dvou kruhů jsou v poměru 4 : 9. Větší kruh má průměr 12 cm. Vypočítej poloměr menšího kruhu. (Hol) 5

6 3 Lineární rovnice o umět úpravy používané při řešení rovnic a jejich soustav (tzv. ekvivalentní úpravy) o znát možné speciální výsledky rovnice (nekonečně mnoho řešení, žádné řešení) 2( a b) 3( a b) 4 1/ 5( a b) 7( a b) / (5y 2) (3y 1) (4y 1) 24 3/ ( x 1)( x 2) ( x 3)( x 4) (Ste) 6

7 4 Pythagorova věta o znát Pythagorovu větu o umět použít Pythagorovu větu pro výpočet třetí strany pravoúhlého trojúhelníku, zná-li zbylé dvě 1/ V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem v bodě C, známe velikost odvěsen a=80cm, b= 60 cm. Vypočítejte velikost těžnice na přeponu t c. 2/ Jaké rozpětí má most, který je částí kružnice o poloměru 30 m a jeho výška je 6 m? 3/ Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky kvádru, jehož rozměry jsou a=5cm, b= 6cm, c= 10 cm. (Ste) 7

8 5 Mocniny a odmocniny o znát pravidla pro počítání s mocninami s přirozeným mocnitelem a mocnitelem nula (násobení, dělení, umocňování mocnin) o znát pravidla pro počítání s odmocninami o umět bez kalkulačky druhé mocniny a odmocniny některých přirozených čísel ( ; o umět zapsat číslo pomocí zápisu 1/ Vypočítejte: 2/ Určete bez použití kalkulačky: = 3/ Zapište čísla pomocí zápisu, kde : (Kol) 8

9 6 Racionální čísla o pojmy: přirozená čísla, celá čísla, racionální čísla, navzájem opačná čísla, převrácená čísla (resp. převrácené hodnoty) o pořadí provádění početních operací a způsob odstraňování závorek o počítání s číselnými zlomky (tzn. sčítání, odčítání, násobení, dělení), krácení a rozšiřování zlomků, složené zlomky, smíšená čísla, základní tvar zlomku o počítání s desetinnými čísly, vztah mezi zlomkem a desetinným číslem 1/ 2/ 3/ (For) 9

10 7 Převody jednotek o veličiny a jejich jednotky probírané ve fyzice na ZŠ o násobné a dílčí předpony před názvem jednotek o převod jednotek v desítkové soustavě pohybem desetinné čárky, příp. zápisem čísel ve tvaru kde (viz. kapitola mocniny a odmocniny) o převody jednotek obsahu a objemu (např. odvozením z převodů jednotek délky zdvojnásobením, resp. ztrojnásobením počtu desetinných míst, o které posouváme ) o převody jednotek času (tzn. v šedesátkové soustavě) o převody jednotek hustoty, rychlosti, apod. o převod jednotek zapsaných zlomkem do zápisu součinu se záporným mocnitelem 1/ Vyjádřete v daných jednotkách 2/ Vyjádřete v daných jednotkách 10

11 3/ Vyjádřete v daných jednotkách (For) 11

12 8 Konstrukční úlohy o náležitosti konstrukčních úloh: náčrt útvaru s rozborem vlastností, zápis konstrukce /postup/, vlastní konstrukce, diskuze/počet řešení/ popř. kontrola o konstrukce základních geometrických útvarů (osa úsečky, kružnice opsaná a vepsaná, rozdělení úsečky v poměru, ) o znalost základních geometrických pojmů a jejich vlastností 1/ Sestrojte trojúhelník ABC, známe-li strany, výšku. 2/ Sestrojte rovnoramenný lichoběžník o základnách, a výšce. 3/ Sestrojte trojúhelník se stranami velikosti,. Jaký trojúhelník vznikl? Zdůvodněte svůj názor. V tomto trojúhelníku sestrojte: a/ kružnici opsanou b/ kružnici vepsanou (Tra) 12

13 9 Tělesa S tělesy se setkáváme v běžném životě, jak uvidíte z následujících úloh. o vždy si musíte ujasnit, v jakých jednotkách budete úlohu řešit. o než napíšete odpověď na položenou otázku, zamyslete se nad její smysluplností. o také při zaokrouhlování se řídíme nejen matematickým pravidlem, ale i zdravým rozumem. 1/ Kolik dekagramů váží cukrová homole, která má tvar kuželu s průměrem podstavy 7 cm, výškou 12 cm, když tabulky uvádějí hustotu cukru kg/m 3. 2/ Zahradní bazén má tvar válce s poloměrem podstavy 1,8 m. Při přípravě na zimu se musí hladina vody snížit přibližně o 25 cm. Kolik minut bude trvat odpouštění vody, když čerpadlo pracuje rychlostí 3l vody za vteřinu? 3/ V nádrži jsou 24 m 3 vody, která sahá do výšky 2,8m. O kolik cm klesne hladina, odčerpáme-li 90 hl vody? 13 (Noj)

14 10 Slovní úlohy o o o o o o řešit slovní úlohy vedoucí na lineární rovnici o jedné neznámé řešit slovní úlohy vedoucí na soustavu dvou rovnic o dvou neznámých řešit slovní úlohy o pohybu, řešit slovní úlohy o společné práci pozorně si přečíst zadání a označit neznámou (neznámé) zapsat jednotlivé informace ze zadání jako matematické výrazy sestavit rovnici (rovnice) a vyřešit ji o provést zkoušku dosazením do zadání a ověřit si, zda vypočítaný výsledek dává smysl, zapsat logicky správnou odpověď 1/ Zkušený maratonec důchodového věku z Tábora chce ke svému sportu přivézt i svého vnuka, spíše dobrého matematika než sportovce. V rámci motivace pro něj vymyslí příklad: Tradičního vytrvalostního závodu v běhu lesem Pintovka s námi poběží ještě 148 závodníků. 20% trasy poběžíme polní cestou, 7 5 trasy lesem a zbývajících 3,6 km podél řeky Lužnice. Kolik kilometrů uběhneme? a) 19 km b) 24 km c) 32 km d) 42 km 14

15 2/ Z Tábora do Zlína po nové dálnici D1 měří trasa 260km. Zlínský rodák momentálně žijící v Táboře jede po této dálnici na setkání se svými spolužáky z gymnázia Holešov, kde maturoval. Vyjede v 8 hodin ráno průměrnou rychlostí 60 km za hodinu. O 8:30 hod. mu vyjede naproti po stejné trase z Holešova nedočkavá bývalá spolužačka průměrnou rychlostí 80 km za hodinu. Za jak dlouho a kolik km od Tábora se oba bývalí spolužáci setkají? Holešov je po dálnici o 20km z Tábora blíž než Zlín. a) za 1,5 hod. 90 km od Tábora b) za 2 hod 120 km od Tábora c) za 2,5 hod 150 km od Tábora d) úloha nedává smysl, protože žádná žena přece nepojede naproti svému bývalému spolužákovi, když ví, že za ní přijede 3/ Matěj je drobný škudlil a navíc, jako téměř každý člověk, má drobnou úchylku. Ta spočívá v tom, že si střádá do pokladničky pouze pětikoruny a dvoukoruny. Jako každý lakomec i Matějovi činí největší radost si peníze přepočítávat. Včera penízky vysypal z pokladničky a spočítal si, že našetřil 178 Kč. Při hraní s penězi zjistil, že když položí na každou pětikorunu dvě dvoukoruny, tak mu jedna dvoukoruna chybí. Kolik kterých mincí si Matěj nastřádal? a) 40 dvoukorun, 21 pětikorun b) 26 dvoukorun, 25 pětikorun c) 24 dvoukorun, 18 pětikorun d) 39 dvoukorun, 20 pětikorun 15 (Pas)

16 11 Poměr, úměra, procenta o pozorně si přečíst zadání o u procent pochopit, co je základ, procentová část a počet procent o jednoduché úlohy řešit zpaměti přes 1 procento o řešit procenta trojčlenkou jako přímou úměrnost o rozlišit přímou a nepřímou úměrnost o řešit nepřímou úměrnost úvahou nebo pomocí trojčlenky o u slovních úloh napsat logicky správnou odpověď 1/ Rozměry kvádru jsou v poměru 9:5:4. Vypočtěte jeho objem, pokud víte, že součet délek nejkratší a nejdelší strany je 65 cm. a) 2,5 dm b) 22 c) 2,2 d) / Do obchodu přivezli 360 kg brambor. První den se prodalo 126 kg, druhý den 144 kg brambor. Kolik procent dodávky zbylo po dvou dnech v obchodě? a) 25 b) 35 c) 40 d) 75 16

17 3/ Vzdálenost mezi dvěma chatkami je 5,4km. Na mapě je tato vzdálenost vyjádřena úsečkou délky 72mm. Určete měřítko mapy. a) 1: b) 1: c) 1: d) 1: (Pas) 17

18 12 Výrazy o uvědomit si rozdíl mezi konstantou /číslem/ a proměnnou o zopakovat si: co vše může obsahovat výraz o pojmy opačný výraz, hodnota výrazu, členy výrazu o sčítání a odečítání výrazů o násobení výrazů /jednočlenů a mnohočlenů/, vytýkání před závorku o vzorce, rozklady výrazů na součin 1/ Upravte výraz, určete jeho hodnotu pro, k upravenému výrazu vytvořte výraz opačný: 2/ Upravte do co nejjednoduššího tvaru: 3/ Upravte do co nejjednoduššího tvaru a pak určete hodnotu výrazu pro : (Tra) 18

19 13 Státní přijímací zkoušky V této kapitole jsou na ukázku připraveny příklady z připravovaných státních přijímacích zkoušek. K těmto příkladům nejsou dovoleny ani tabulky, ani kalkulačka!! 1/ Vypočtěte, kolikrát kratší je časový interval 45 sekund oproti časovému intervalu 4,5 minuty. 2/ Vypočítejte: 3/ Odstraňte závorky a zjednodušte: 4/ Řešte rovnici a proveďte zkoušku: 19

20 5/ Matěj nasbírá za 45 minut půl džbánu malin. Vypočtěte, za jak dlouho by tři děti naplnily celý džbán, kdyby každé z nich pracovalo stejným tempem jako Matěj. Výchozí text a tabulka k úloze 6: 6/ a) Vypočtěte, kolik pokojů skupina obsadila. b) Vypočtěte cenu ubytování pro celou skupinu za jeden den. Výchozí obrázek k úloze 7: 7/ Vypočtěte šířku s podlážky stanu. 20

21 Výchozí text a obrázek k úloze 8: 8/ Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda je pravdivé (A), či nikoliv (N): 9/ Kolik cm 2 je jedna šestnáctina z jednoho m 2? A) 6,25 cm 2 B) 16 cm 2 C) 625 cm 2 D) cm 2 E) jiný výsledek 21

22 10/ Přiřaďte ke každé následující úloze odpovídající výsledek (A-E): A) 8 B) 9 C) 12 D) 18 E) 26 (Cermat) 22

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 9. Matematika 104 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Témata absolventského klání z matematiky :

Témata absolventského klání z matematiky : Témata absolventského klání z matematiky : 1.Dělitelnost přirozených čísel - násobek a dělitel - společný násobek - nejmenší společný násobek (n) - znaky dělitelnosti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10 - společný

Více

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2

MANUÁL. Výukových materiálů. Matematický kroužek 9.ročník MK2 MANUÁL Výukových materiálů Matematický kroužek 9.ročník MK2 Vypracovala: Mgr. Hana Vocelková 2014 Matematický kroužek 2 - Matematický kroužek pro žáky s výchovnými, naukovými problémy a pro žáky se zdravotním

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace 5.2.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází z obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

Více

Matematika - 6. ročník

Matematika - 6. ročník Matematika - 6. ročník Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Přirozená čísla - zápis čísla v desítkové soustavě - zaokrouhlování - zobrazení na číselné ose - početní operace v oboru

Více

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM...

Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE...4 OČEKÁVANÉ VĚDOMOSTI A DOVEDNOSTI...5 TÉMATICKÉ OKRUHY...6 TEST 1 ZADÁNÍ...10 TEST 1 TABULKA S BODOVÝM HODNOCENÍM... TEST 1 ŘEŠENÍ...5 TEST ZADÁNÍ...40 TEST TABULKA S BODOVÝM

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika se vyučuje ve všech ročnících. V primě a sekundě je vyučováno 5 hodin týdně, v tercii a kvartě 4 hodiny týdně. Předmět je tedy posílen o 2 hodiny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Matematika je předmět, který je v základním vzdělávání založen především na aktivních

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1. Obsahové vymezení předmětu Matematika prolíná celým základním vzděláváním a její výuka vede žáky především předmět Matematika zahrnuje vzdělávací Matematika

Více

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9.

Matematika. Vzdělávací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.9. 5.9. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika vychází ze

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: rozlišuje pojmy násobek, dělitel definuje prvočíslo, číslo složené, sudé a liché číslo, čísla soudělná

Více

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel

1. Dělitelnost v oboru přirozených čísel . Dělitelnost v oboru přirozených čísel Zopakujte si co to je násobek a dělitel čísla co je to prvočíslo jak se hledá rozklad složeného čísla na prvočinitele největší společný dělitel, nejmenší společný

Více

5.2 Matematika a její aplikace

5.2 Matematika a její aplikace 5.2 Matematika a její aplikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzděláváním založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu:

MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. Blok předmětů: MATEMATIKA. Název předmětu: Blok předmětů: Název předmětu: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Matematika je předmět, který by měl být chápan jako odraz reálných vztahů v hmotném

Více

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika

6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika 6.2 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.2.1 Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 6.2.1.1 Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY

ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY ZÁKLADNÍ POZNATKY Z MATEMATIKY Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník

Sbírka úloh z matematiky. 6. - 9. ročník Sbírka úloh z matematiky 6. - 9. ročník Pro základní školy srpen 2011 Vypracovali: Mgr. Jaromír Čihák Ing. Jan Čihák Obsah 1 Úvod 2 2 6. ročník 3 2.1 Přirozená čísla.................................. 3

Více

Učební osnovy oblasti

Učební osnovy oblasti školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - pie Sluníčko oblasti 1 a její aplikace Charakteristika oblasti Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast je založena

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět matematika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku 5 hodin týdně ve třídách s rozšířenou

Více

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+

Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ Příloha č. 1 KATALOG POŽADAVKŮ PRO NEPOVINNOU ZKOUŠKU PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZE STŘEDOŠKOLSKÉ MATEMATIKY MATEMATIKA+ 2 Úvod Účel a obsah katalogu Katalog požadavků výběrové nepovinné zkoušky

Více

Matematika nižší gymnázium

Matematika nižší gymnázium Matematika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Předmět Matematika rozvíjí průřezová témata: Osobnostní

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 MATEMATIKA Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a

Více

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.6 Matematika. Matematika a její aplikace VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Matematika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.6 Matematika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Matematika je předmět, který poskytuje vědomosti

Více

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha)

Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013 pro 9. ročník (1. 6. úloha) Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977 Řešení úloh v testech Scio z matematiky zadaných ve školním roce 2012/2013

Více

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů

Sbírka příkladů z matematiky pro 1. ročník tříletých učebních oborů Sbírka příkladů z matematiky pro. ročník tříletých učebních oborů Jméno: Třída: Obsah. Teorie množin. Přirozená čísla 6 Dělitelnost čísel 8. Celá čísla 0 4. Racionální čísla Zlomky 4 5. Reálná čísla Intervaly

Více

Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Předmět: Matematika 2.stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Na 2. stupni základního vzdělávání je nutné v matematice pokračovat v budování základů matematické gramotnosti.

Více

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika

4. 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 4.2.1 Matematika 2 VZDĚLÁVACÍ OBLAST MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Nižší stupeň víceletého gymnázia 1 Matematika Hodinová dotace Matematika 4 4 4 4 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace RVP ZV. Matematika

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace. Obor vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávací oblasti: Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3. obdobích základního vzdělávání v oboru Matematika.

Více

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 16 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Získá zájem o předmět, posílí vědomí, že matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě. Zopakuje a upevní učivo o přirozených číslech a geometrie z předchozích ročníků. Modeluje

Více