Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera:

2 Obsah Úvod HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství. 1. Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a tech. vzdělávání Af: Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmů žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů Aj: Stavební úpravy škol B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ Odborná motivační přednáška Aktivita LARP D projekce Práce v jednotlivých expozicích Odborná exkurze 1.7. Závěrečná prezentace dlouhodobé práce v expozici. 1. B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a tech. vzdělávání Přírodovědné kroužky B1d: Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje.... HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ.... HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ...

3 Úvod se zapojila do projektu trochu netradičně. Opravila celou jednou čtyřpodlažní budovu na Experimentarium s interaktivními učebními pomůckami. Cílem práce v Experimentariu je motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Zde se snažíme ukázat, že i věda může být zajímavá, hravá, inspirativní. Toho jsme se snažili dosáhnout nápaditostí i množstvím herních a zábavných vzdělávacích pomůcek, přístrojů a vybavení v celkem osmi expozicích zaměřených na konkrétní vědní obory jako je fyzika, chemie, biologie, obráběcí stroje. Vybavení je v Experimentariu na vysoké úrovni. Žáci mohou pracovat s elektronovým mikroskopem, D scannerem, D tiskárnou, plotrem, ionosepem, nákladnými výukovými panely prakticky demonstrujících rozvoj a využití technologií v moderním domě, který zde stojí, včetně tepelného čerpadla, solárních panelů, kamerového systému atd. Ve D kině mají žáci možnost shlédnout filmy popularizující vědu a techniku. Expozice jsou koncipovány tak, aby se co nejvíce přiblížily praktickému životu. Proto mají žáci možnost se všemi přístroji a zařízeními pracovat, využívat nejmodernější technologie k jejich ovládání. Součástí sdílené výuky pro žáky základních škol byly také odborné exkurze a motivační přednášky, které vedli renomovaní vědci jako např. astrofyzik Dr. Grygar, Dr. M. Londesborough z Akademie věd, vysokoškolští pedagogové z VUT Brno nebo Univerzity Palackého v Olomouci. Velmi zajímavé byly také volnočasové aktivity, kde v 7 přírodovědných kroužcích na ZŠ a kroužcích v SPŠ Otrokovice pracovali žáci jak s moderními přístroji, technologiemi tak poznávali přírodovědné a technické taje i mimo školu při exkurzích. Od otevření Experimentaria v září 1 prošlo jejími expozicemi přes návštěvníků. V Experimentariu se denně vzdělávají nejen desítky studentů Střední průmyslové školy Otrokovice a žáků základních škol Zlínského kraje. Výuku zde absolvovali také studenti ze vzdálenějších míst, z jiných krajů naší republiky, např. ze Střední průmyslové školy chemické z Brna, Gymnázia Lesní čtvrť ze Zlína, studenti SPŠ a VOŠ stavební z Prahy, vysokoškolští studenti z Mendelovy univerzity Brno a další. Experimentarium přivítalo i zahraniční návštěvníky. Kromě studentů SPŠ Partizánske, SPŠ Púchov ze Slovenska nás navštívilo více než hostů studentů, žáků a pedagogů z Finska, Německa, Portugalska, Malty a Lotyšska. Ukazuje se, že vytvoření takového centra jako je Experimentarium, je přínosné jak pro vzdělávání žáků a studentů, tak pro firmy a praxi. Naše očekávání se naplnila.

4 1. HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 1.1 A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství V rámci projektu bylo zakoupeno toto investiční vybavení pro laboratoře a odborné učebny Experimentaria: elektronový mikroskop, přístroj pro chemickou analýzu ionosep, D kino včetně D kamery a software pro práci s D filmy, D tiskárna, D scanner, sada výukových panelů ESL, termokamera, stavebnice pro sestavení automobilu Kaipan. Nákup tohoto vybavení probíhal v převážné míře na základě výběrových řízení. Pořízené vybavení přispívá k naplňování ŠVP - prohloubila se dovednost samostatné práce, byly rozšířeny kompetence v oblasti přírodních a technických věd - jak u žáků střední školy, tak u ZŠ. Výuka byla obohacena pro práci s moderním ionosepem chemickým analyzátorem a dalšími moderními technologiemi. Citace z evaluačních dotazníků: - Překvapilo mě, jak lze provádět analýzu vody zajímavé přístroje a postupy - D kino je pro žáky obohacující zkušeností zjistili, jak vzniká D vjem - Velmi zajímavé soustředění učebních pomůcek a opravdu moderních přístrojů v jedné budově Pedagogičtí pracovníci A1a/1 Jak často jste využíval toto vybavení? 1 1 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy

5 Pedagogičtí pracovníci A1a/Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali 1 1 pouze vyučující převážně vyučující 7 11 tak napůl převážně žáci pouze žáci A1a/ Poznámky či postřehy k této aktivitě pedagogičtí pracovníci - Pedagogové i žáci měli možnost vzít do ruky a pracovat se skutečně moderními učebními pomůckami - Žáci mohli tyto pomůcky využít v jiném prostředí podobnějším praxi a po delší dobu než je běžná vyučovací hodina 1. Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání V rámci realizace projektu byl pořízen neinvestiční majetek, který byl využíván v rámci sdílené výuky žáků ZŠ, povinné výuky žáků SŠ i v rámci volnočasových aktivit ZŠ i SŠ. Průběžně byl dokupován spotřební materiál. Toto vybavení bylo využíváno vždy a téměř vždy a to jak vyučujícími, tak žáky pro získání kompetencí v oblasti přírodovědného i technického vzdělávání pochopení technologických postupů, samostatná práce, začlenění témat do celkového kontextu předmětů fyzika, chemie, pracovní výchova a další. Pořízené neinvestiční učební pomůcky byly využívány při praktických ukázkách výuky v oblasti fyziky, chemie a přírodovědy. Žáci si mohli vyzkoušet interaktivní formu výuky, která pozitivně působí na rozšíření znalostí a dovedností v daných oblastech. S učebním pomůckami se naučili zacházet také pedagogové doprovázející žáky ke sdílené výuce. Citace z evaluačních dotazníků: - Moc se nám líbila práce se stavebnicemi Merkur

6 - Žáky bavila práce s termokamerou - Žáci rádi pracovali s malými soustruhy - Oceňuji, že žáci i učitelé mají možnost všechny přístroje samostatně nebo s pomocí pedagoga SPŠ používat, vzít do ruky, nejen se dívat Pedagogičtí pracovníci 1 1 Aa/1 Jak často jste využíval toto vybavení? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy 1 Aa/ Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali 17 1 pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci

7 1. Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení K obsluze pořízeného investičního majetku bylo uskutečněno 7 školení pro pedagogické pracovníky. Konkrétně se jednalo o školení k obsluze přístroje ionosep, elektronového mikroskopu, interaktivních výukových systémů ESL, D kina. Bylo proškoleno pracovníků. Realizované aktivity byly pro všechny zúčastněné přínosné. Pedagogičtí pracovníci Ab/1 Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? 1 1 přínosné přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné Poznámky k této aktivitě: - Školení bylo přínosné, neboť bylo vedeno přímo odborníkem na danou problematiku s dlouholetou praxí s prací s tímto přístrojem. - Školení mělo vysokou úroveň, protože školení prováděl pracovník, který přístroj přímo vyvíjel. 7

8 1. Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Činnost všech čtyř volnočasových aktivit probíhala 1 x týdně v časové dotaci hod. Pro rozšíření a prohloubení jednotlivých odborností bylo v rámci těchto VČA realizováno exkurzí, např. IQ Landia Liberec, TPCA Kolín, Jaderná elektrárna Temelín, Výroba tvarůžků Loštice, Škoda Mladá Boleslav, Svět techniky Vítkovice, Kamila chocolates Výskytná nad Jihlavou, přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Práce kroužku zaměřena na poznávání a zkoumání přírody, na antropometrická měření, na praktická měření v meteorologii, na práci s elektronovým mikroskopem, na výrobu vonných esencí, na sběr přírodnin do herbáře apod. Žáci oceňovali možnost pracovat s pokročilými technologiemi, např. elektronovým mikroskopem a dalšími analytickými přístroji. 1.. CHEMICKÝ KROUŽEK Práce zaměřena na laboratorní techniku, práci s elektronovým mikroskopem, na práci s laboratorním sklem a chemikáliemi, vytváření nových chemických pokusů apod. Žáky nejvíce zaujala možnost využívat laboratoře pro práci při přípravě nových chemických pokusů, hledání nových chemických vlastností látek. 1.. TECHNICKÝ KROUŽEK I (STAVBA AUTOMOBILU KAIPAN) Činnost kroužku zaměřena na reálnou stavbu automobilu Kaipan z jednotlivých dílů, na zdokonalování čtení technických výkresů, na výrobu jednotlivých komponentů, zlepšení znalosti automobilové elektronistalace, karosářských prací a celkové složení automobilu. Žáci oceňovali možnost podílet se na vzniku nového automobilu, hledali nové možnosti vylepšení konstrukčních prvků a ohromnou motivací pro ně byl cíl zprovoznění automobilu. 1.. TECHNICKÝ KROUŽEK II (MODELÁŘSKÝ) Kroužek se věnoval skládání modelů aut, letadel, tanků a budování velké vlakové dráhy, sestavování kolejiště, výhybek zprovoznění dráhy, tvorba krajiny, vytváření krajinných prvků. Největším přínosem bylo pochopení složitosti vytvářet model vlakové dráhy včetně její elektroinstalace, tvorba krajiny apod.

9 O realizované volnočasové aktivity byl ze strany žáků SŠ větší zájem u kroužků přírodovědného, chemického a technického I, menší zájem žáci projevili o technický kroužek II (modelářský). Realizace VČA na SŠ byla žáky i pedagogy pozitivně hodnocena. Největším přínosem pro účastníky volnočasových aktivit SŠ bylo používání pořízeného investičního i neinvestičního majetku, např. elektronového mikroskopu, ionosepu, stavba automobilu Kaipan. Účastníci volnočasových aktivit měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci na zařízeních, která nejsou ve školách běžně dostupná. Pedagogičtí pracovníci: Ad/1 Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? 1 1 velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem Ad/ Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,, 1, 1, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 9

10 ,,, 1, 1, Ad/ Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily? bavily bavily tak napůl nebavily vůbec nebavily Dotazník pro žáky na zač. aktivity chemický kroužek 1 1 Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? 1 přínosná 9 přínosná 1 nevím zcela 1

11 1 1 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? 7 1 ano ne nevím 1 1 Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 19 trochu 1 tak napůl 1 vůbec Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 11

12 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Přírodovědný kroužek Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná přínosná nevím zcela 1

13 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? ano ne nevím Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 9 1 trochu 1 tak napůl vůbec 1 1 Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1

14 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Technický kroužek I Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? 1 přínosná 1 přínosná nevím 1 zcela 1

15 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? 19 1 ano ne nevím Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 1 1 trochu tak napůl 1 vůbec Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1

16 Ad//b1 Pohlaví 1 1 chlapec dívka Technický kroužek II Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? 1 přínosná přínosná nevím zcela 1

17 7 1 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? 7 ano ne nevím Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 1 určitě ano ano nevím ne vůbec ne 17

18 1 Ad//b1 Pohlaví chlapec 1 dívka Dotazník pro žáky na konci aktivity Chemický kroužek Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? 1 1 přínosná 1 přínosná 1 1 nevím zcela 1

19 1 1 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1 1 Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se 9 1 trochu 11 tak napůl vůbec Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 19

20 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Přírodovědný kroužek Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná 17 přínosná 1 nevím zcela

21 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? 1 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se 11 trochu 1 tak napůl vůbec Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1

22 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Technický kroužek I Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná přínosná 1 nevím zcela

23 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se 1 1 trochu 7 tak napůl vůbec 1 1 Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne

24 Ad//b1 Pohlaví 1 1 chlapec dívka Technický kroužek II Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná přínosná nevím zcela

25 7 1 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? 7 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec 7 1 Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne

26 1 Ad//b1 Pohlaví chlapec 1 dívka Z porovnání dotazníků na začátku a konci aktivity vyplývá, že žáci očekávání žáků na začátku aktivity byla po jejím absolvování splněna, že o ni měli zájem. Účast v kroužcích rozhodně zvýšila zájem o studium v technických a přírodovědných oborech na vysoké škole. Citace žáků z evaluačních dotazníků: - Velmi mě zaujala výroba mýdla a svíček - Překvapila mě zajímavá práce s elektronovým mikroskopem - Velmi mě překvapilo, že laboratorní sklo lze vyrobit i ve školních podmínkách - Jsem nadšený z automobilu Kaipan - Rád bych si takové auto pořídil Kaipan - Netušil jsem, jak složité je vyrobit vlakovou dráhu a jak jemná je práce při výrobě stromů, krajiny ale má to smysl 1. Af: Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmů žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů V rámci této klíčové aktivity probíhala spolupráce s několika týmy pracovníků UTB Zlín a VUT Brno. Nejširší spolupráce byla navázána s FAI UTB Zlín v programování pořízených exponátů a součinnosti při jejich oživování. Byly také využívány zkušenosti odborníků při práci s elektronovým mikroskopem a to s pracovníky Ústavu inženýrství polymerů Technologické fakulty UTB Zlín.

27 Další aktivitou byla spolupráce v rámci volnočasových aktivit SŠ Technický kroužek I stavba automobilu Kaipan a zprovoznění exponátu Moderní dům v expozici Moderní technologie. Díky spolupráci s technickými poradci z UTB Zlín zprovoznili a v praxi vyzkoušeli stavebnice CNC obráběcích strojů, oživili elektroniku v mechanických stavebnicích Merkur, pomohli zpravovat počítačový program na měření rychlosti na běžecké dráze apod. Pro zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů na VŠ jsme navázali spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno a Akademií věd ČR: Plánujeme další spolupráci a Fakultou managementu UTB Zlín, která bude realizována až po skončení aktivit projektu. Aktivity projektu byly ze strany VŠ pozitivně hodnoceny. Spolupráce SŠ s VŠ byla oboustranně přínosná Af/1 Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? 1 přínosné 1 1 přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné 1 1 Af/ Zúčastnil/a by ses podobných aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 7

28 Af/ O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec Af/ Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne Af/ pohlaví chlapec dívka

29 1. Aj: Stavební úpravy škol Pro vlastní realizaci parku bylo nutno provést stavební úpravy školy konkrétně budovy C, která v současné době plně slouží k realizaci projektu a naplňování ŠVP ZŠ i SŠ. Stavební úpravy byly realizovány na základě výběrového řízení a byly provedeny následující kroky: bourací práce, stavební úpravy, elektro rozvody a rozvody vody v souvislosti s plánovaným rozmístěním exponátů v jednotlivých expozicích, např. model plavební kamery, umístění elektronového mikroskopu apod. V parku Experimentarium vzniklo expozic sloužících k sdílené výuce žáků ZŠ a povinné výuce žáků SŠ a také k realizaci VČA ZŠ i SŠ, konkrétně se jedná o expozice Elektřina a magnetismus, Energie, Moderní technologie, Jednoduché stroje, Mechanika, Chemie, Přírodověda a Obráběcí stroje. Stavební úpravy umožnily rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání tím, že vznikla možnost umístit v jednom prostoru množství funkčních interaktivních pomůcek a v nových prostorách i nové moderní technologie (např. inteligentní dům, ESL panely, D kino, elektronový mikroskop), které by nemohly být umístěny v dosavadních prostorách. Navíc se stavebními úpravami umožnilo využívat zakoupené přístroje a pomůcky naráz většímu počtu žáků a tím zkvalitnit výuku. 1.7 B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ Sdílená výuka pro žáky partnerských ZŠ byla rozdělena do několika částí. Šestnáct tříd sedmi základních škol si zvolilo jednu z osmi expozic a její náplni odpovídaly všechny výše zmíněné části sdílené výuky ODBORNÁ MOTIVAČNÍ PŘEDNÁŠKA Odborná motivační přednáška měla za úkol motivovat žáky k přírodovědným a technickým tématům. Pro realizaci odborné motivační přednášky jsme pozvali přední odborníky a popularizátory vědy např. z AV ČR, univerzit a předních firem. Žáci tak měli možnost setkat se skutečnými vědci, kteří jsou zároveň skvělými popularizátory vědy AKTIVITA LARP Tato forma hraných vzdělávacích aktivit vedla žáky neformální a hravou formou k získávání informací z daného okruhu vědy, formou kvízů, her, animací apod. Měla je motivovat k jinému pohledu na řešení situací, úkolů apod. Aktivita LARP zapojila žáky do problematiky zvoleného oboru a motivovala je formou hraných aktivit k hledání řešení, bádání, týmové práci, dělení úkolů apod. 9

30 1.7. D PROJEKCE D projekce jako další část sdílené výuky prohlubovala odborné znalosti zvoleného tématu. Ve D filmech v D kině žáci shlédli vědeckopopulární film odpovídající zvolenému odbornému tématu PRÁCE V JEDNOTLIVÝCH EXPOZICÍCH Dle zvolené expozice žáci získávali další informace pro svůj dlouhodobý úkol, plnili zadání ze pracovních úkolů, které byly pro tuto expozici sestaveny, využívali zakoupených přístrojů a pomůcek pro řešení a zpracování svého úkolu. Např. práce v expozici Přírodověda obsahovala tyto části: zadání dlouhodobého úkolu, postřehové rozcvičky, hry na rozvoj smyslů, zvukové bingo, optické klamy, práce ve skupinách a plnění pracovních úkolů lidské smysly, písmenkový kvíz, video, motivační hra tělní soustavy, orientace nevidomých hra, přesmyčky, skrývačky, osmisměrka, tangramy, plnění pracovních úkolů příprava na dlouhodobý úkol, film D kino. Práce v expozici Chemie: zadání dlouhodobého úkolu, prezentace Významní chemici, motivační pokus hořící ruce, plnění pracovních úkolů na pracovištích v expozici Chemie, práce ve skupinách: zábavný kvíz Významní chemici, zábavný kvíz Běžně používaná léčiva, stavebnice Organická chemie, měření ph, práce v chemické laboratoři: chemické pokusy v domácnosti, chromatografie na tenké vrstvě, kolorimetrické stanovení dusičnanů ve vodě, zabarvení plamene chemickými prvky, chemické křížovky, dlouhodobý úkol tvorba prezentace, dotazníky. Každá třída měla možnost využívat pořízené vybavení a pomůcky v parku Experimentarium ve zvolené expozici a prakticky si ověřovat teoretické znalosti dle svého ŠVP. Současně žáci sbírali a doplňovali informace potřebné pro zpracování dlouhodobé práce ODBORNÁ EXKURZE Odborná exkurze navazovala na zvolené odborné téma, doplňovala informace přímo z praxe a uváděla do spojitosti teorii s prací. Odborné exkurze byly zvoleny tak, aby si žáci mohli doplnit své nabyté poznatky ze zvolené oblasti v reálném prostředí ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE DLOUHODOBÉ PRÁCE V EXPOZICI Na závěr sdílené výuky a na konci projektu absolvovaly všechny zúčastněné třídy prezentaci svého dlouhodobého úkolu, na kterém pracovaly v týmu, při němž žáci využívali poznatky, které získali v průběhu všech svých aktivit v parku Experimentarium. Každá třída odprezentovala výsledky svého bádání před kolektivy jiných ZŠ. Témata dlouhodobých úkolů: Jak se liší člověk od robota (stroje)?, Jaký

31 je rozdíl mezi živou a mrtvou vodou?, Jak se mění technický svět kolem nás?, Seznam se se všemi typy zdrojů energie (elektráren) a porovnej výhody a nevýhody jedné z nich, Jak se tělesa pohybují. Elektřina a magnetismus kolem nás a jejich využití, Jednoduché stroje všude kolem nás od starověku po současnost. Aktivita Sdílená výuka byla ze strany ZŠ pozitivně hodnocena a žáci se do parku Experimentarium rádi vraceli. Žáci ZŠ B1a/1/a Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? 1 1 přínosná 1 přínosná nevím zcela B1a//a Bavila Tě tato forma výuky? 1 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1

32 1 1 B1a//a Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne B1a//a O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec B1a//a Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne

33 19 B1a//a pohlaví chlapci dívky Pedagogičtí pracovníci ZŠ: B1a/1/b Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? přínosná přínosná nevím zcela B1a//b Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne

34 B1a//b Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne B1a//b Myslíte, že výuka v rámci této aktivity žáky bavila? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1 1 B1a//b pohlaví 11 muži ženy

35 1. B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání 1..1 PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY Volnočasové aktivity Přírodovědný kroužek ZŠ probíhaly ve školním roce 1/1 na jednotlivých partnerských ZŠ z důvodu probíhající rekonstrukce parku Experimentarium. Ve školním roce 1/1 byly tyto aktivity realizovány v Experimentariu SPŠ Otrokovice. Volnočasových aktivit se pravidelně zúčastňovalo 7 partnerských základních škol v rozsahu 1 hodin týdně. Byly to tyto základní školy: ZŠ TGM Otrokovice, ZŠ Trávníky Otrokovice, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Tlumačov, ZŠ Kvasice, 1. ZŠ Napajedla a. ZŠ Napajedla. Aktivity sdílené výuky byly zaměřeny na řešení problematiky dlouhodobé práce žáků ZŠ, volnočasové aktivity se naopak věnovaly všeobecnému přírodovědnému zaměření. Žáci ve volnočasových aktivitách využívali pořízené vybavení parku. Nejvíce je zaujala práce s elektronovým mikroskopem, GPS, práce v expozicích chemie a přírodověda. Velmi kladně hodnotili také různá fyzikální měření s využitím několika autodrah, běžecké dráhy a kolejiště. Žáci i jejich pedagogové ocenili možnost skutečně pracovat s drahými a netradičními učebními pomůckami a přístroji. Pedagogičtí pracovníci ZŠ: B1b/1/a Jaký jevili žáci ZŠ o tyto volnočasové aktivity zájem? 9 velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem

36 B1b//a Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a obory? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne B1B//a Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily? bavily bavily tak napůl nebavily vůbec nebavily Žáci ZŠ:

37 B1b/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná 11 přínosná nevím 7 zcela B1b//b1 Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity? 1 ano ne nevím 1 B1b//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 1 97 trochu tak napůl 1 vůbec 7

38 9 7 1 B1b//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? 7 určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1 B1b//b1 pohlaví chlapci 11 dívky B1b/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? 11 přínosná přínosná nevím zcela

39 1 1 1 B1b//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1 B1b//b O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl 1 vůbec B1b//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 9

40 1 B1b//b pohlaví chlapec 11 dívka Převážná většina žáků hodnotila přínos volnočasových aktivit pozitivně a podobných aktivit by se většinou chtěli zúčastnit znovu. Jejich zájem o přírodní a technické vědy a o studium těchto oborů na střední škole zůstal vysoký. 1.9 B1d: Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje Spolupráce probíhala po celou dobu projektu. Cílem bylo obohatit výuku využitím odborníků z praxe a přenesením jejich know-how do sdílené výuky a práce ve volnočasových aktivitách i v rámci výuky žáků SŠ. Do této aktivity byly různou měrou zapojeny firmy z regionu, které podpořily realizaci aktivit parku dodávkou spotřebního materiálu či jiných pomůcek, které byly následně využívány žáky ZŠ i SŠ. Byly to firmy Continental-Barum Otrokovice, Taimac Zlín-Malenovice, Firma Parzlich, s. r. o. Otrokovice, firma Hanák nářadí Fryšták a další, které nám pomáhají doplňovat některé pomůcky, vyrábět je, zásobují nás spotřebním materiálem pro provoz našich přístrojů a zařízení. Tato aktivita byla pro účastníky aktivit i rozvoj parku Experimentarium přínosná, protože pomohla zkvalitnit práci v Experimentariu.. HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Plnění monitorovacích indikátorů probíhalo bez problémů. Vytyčené hodnoty byly v průběhu realizace projetu naplněny, ve většině sledovaných ukazatelů jsme naopak dosáhli vyšších hodnot. Tato skutečnost svědčí o smysluplnosti, potřebnosti a vysokém zájmu nejen cílové skupiny.

41 V případě nové realizace projetu bychom rozšířili cílovou skupinu i o žáky I. stupně ZŠ, neboť z jejich strany jsme zaznamenali velký zájem o návštěvy parku Experimentarium. NÁZEV INDIKÁTORU ZÁMĚR SKUTEČNOST Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU Hlavní cíl projektu zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání byl splněn. Vzhledem k tomu, že park Experimentarium byl v provozu až od září 1, a aktivit se účastnili v převážné většině žáci 7. a. ročníku ZŠ, neprojevil se výrazně vzestup počtu uchazečů o studium na naší škole. Tato skutečnost je ovlivněna také velikostí vycházejícího populačního ročníku, kdy demografická křivka v našem regionu vykazuje stále klesající tendenci. Zájem o přírodovědné a technické obory jsme zaznamenali díky realizaci volnočasových aktivit jak na ZŠ, tak i na SŠ. Také na naší škole se projevil vliv aktivit v Experimentariu na zvýšeném zájmu o studium na VŠ technického a přírodovědného zaměření. Školní rok Počet uchazečů o studium technických a přírodovědných oborů SPŠ SOŠ Celkem 1/11 VL + MT 9 11/1 VL + MT 1 1 1/1 VL 19 + MT 1 1/1 MT VL 1 1/1 MT VL 1 1/1 MT VL 1 17 VL = učňovský obor s výučním listem, MT maturitní obor 1

42 Pokles počtu uchazečů o studium přičítáme několika faktorům, které s projektem nesouvisí. To je neustálý pokles zájmu žáků základních škol o učňovské obory, dále stále ještě se snižující demografické křivce, poloze školy ve stínu krajského města Zlína a sloučení škol, které mezi veřejností ještě není zcela akceptováno. Došlo také k tomu, že projekt oslovoval nižší ročníky základních škol., 7.,. tř. Jen 1 třída z 1 zúčastněných byla z 9. ročníku. Protože hodnocení aktivit projektu všech zúčastněných bylo vynikající, předpokládáme, že se to projeví v počtech uchazečů o studium v příštím školním roce.. SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Realizace projektu probíhala na Střední průmyslové škole Otrokovice bez větších potíží. Na problémy jsme narazili pouze při realizaci veřejné zakázky, kdy jsme byli nuceni veřejnou zakázku zrušit a opětovně vyhlásit z důvodu nepodání nabídky žádnou firmou. Obtížné bylo také specifikovat předmět veřejné zakázky, která byla složena ze stovek drobných učebních pomůcek. Při realizaci jsme zaznamenali negativní dopad zrušení praktických dílen na ZŠ, kdy žákům chybí základní manuální zručnost. Vytvoření parku Experimentarium přineslo možnost pro žáky všech věkových kategorií pracovat s moderními přístroji i technologiemi, propojit teorii s praxí a pomocí pokusů a experimentů zpopularizovat přírodovědné a technické obory. Pedagogové měli možnost rozšířit své kompetence v oblasti práce s pořízeným investičním majetkem. Hodnocení aktivit projektu bylo ze strany všech zúčastněných hodnoceno po všech stránkách pozitivně.

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol

Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů. Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol Příloha ke sborníku Sociální partnerství očima zaměstnavatelů Příklady dobré praxe Spolupráce zaměstnavatelů a odborných škol OBSAH 1 SLOVÁCKÉ STROJÍRNY 3 2 BORSODCHEM MCHZ, s. r. o. 6 3 BAYER s. r. o.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/200 /2008 Brno dne 22. 9. 2008 Ing. Lubomír Štefka ředitel školy 1 A. ZÁKLADNÍ

Více

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity

Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika klíčové aktivity motivační aktivity Metodika vypracovaná v rámci Individuálního projektu národního Podpora technických a přírodovědných oborů expertním týmem klíčové aktivity Motivační aktivity

Více

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu

1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy. 1.2. Dosavadní vzdělávací program a tvorba nového školního vzdělávacího programu 1. Koncepce školy, vzdělávací program a nabídka školy 1.1. Koncepce rozvoje školy do roku 2010 V roce 2004 byla přijata koncepce rozvoje školy do roku 2010. Tento materiál se stal východiskem pro zpracovávání

Více

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S

Sociální partnerství odborných škol. Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S Sociální partnerství odborných škol Sborník příspěvků z konference konané 1. března 2011 v Brně v rámci projektu Kurikulum S 1 Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného

Více

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Úvod. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb. doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Řízení extrakurikulárních aktivit a grantové činnosti na Gymnáziu Cheb Úvod doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc. Původním účelem projektu bylo přinést příklady praxe v oblasti autoevaluace našich škol se zaměřením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Střední škola technická a ekonomická,

Více

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů

Pilotní ověření systému popularizace technických a přírodovědných oborů vytváření vazeb vysokých škol na školy nižších stupňů Objednatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7 118 12 Praha 1 IČ: 00022985 Poskytovatel: Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 617/9 611 37 Brno IČ: 00216224 Pilotní ověření systému

Více

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026. Souhrnná informace o realizaci projektu

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026. Souhrnná informace o realizaci projektu MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ VÝUKY NA ZŠ VOLARY CZ.1.07/1.1.14/02.0026 Souhrnná informace o realizaci projektu I. Kariérní poradenství a podpore výuky v technických oblastech Bylo vytvořeno poradenské centrum

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Obráběč kovů 23-56-H/01Obráběč kovů Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Rozvoj kompetencí pedagoga II.

Rozvoj kompetencí pedagoga II. VÝSTUPY A VÝSLEDKY PROJEKTU Rozvoj kompetencí pedagoga II. CZ.1.07/1.3.05/03.0032 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah Obsah str. 1 Úvodní

Více

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín

Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011. GRANTmagazín Časopis projektů globálních grantů Moravskoslezského kraje z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 01/2011 GRANTmagazín ÚVODNÍ SLOVO OBSAH Vážení čtenáři, Zvyšování kvality ve vzdělávání Výuka na ZŠ Provaznické

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Koncepční záměr rozvoje školy 2014

Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Česká zahradnická akademie Mělník střední škola a vyšší odborná škola příspěvková organizace Koncepční záměr rozvoje školy 2014 Ing. Martin Braunšveig pověřený řízením školy Mělník, září 2014 Obsah 1.

Více

LEONARDO INFOVážení čtenáři,

LEONARDO INFOVážení čtenáři, 16/2005 dostává se Vám do rukou informační bulletin Leonardo INFO, který je celý věnován projektům mobilit programu Leonardo da Vinci. Kromě projektů mobilit zahrnuje program Leonardo ještě pilotní projekty,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor školství, mládeže a tělovýchovy KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE odbor ství, mládeže a tělovýchovy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Karlovarského e 2012 V Karlových Varech dne 19. dubna 2012 Mgr. Monika Šperglová

Více

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk

Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Koncepční záměr rozvoje Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel SOŠ a SOU Nymburk V Nymburce dne 30. září 2014 1. Plnění cílů z předchozího období A) Oborová

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Závěrečná zpráva Zpracoval Řídící výbor RIS za podpory společnosti Berman Group 31.1.2014 Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Obsah 1 Úvod... 4 2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více