Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji"

Transkript

1 Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera:

2 Obsah Úvod HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství. 1. Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a tech. vzdělávání Af: Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmů žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů Aj: Stavební úpravy škol B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ Odborná motivační přednáška Aktivita LARP D projekce Práce v jednotlivých expozicích Odborná exkurze 1.7. Závěrečná prezentace dlouhodobé práce v expozici. 1. B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a tech. vzdělávání Přírodovědné kroužky B1d: Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje.... HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ.... HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ...

3 Úvod se zapojila do projektu trochu netradičně. Opravila celou jednou čtyřpodlažní budovu na Experimentarium s interaktivními učebními pomůckami. Cílem práce v Experimentariu je motivace žáků základních škol ke studiu technických a přírodovědných oborů. Zde se snažíme ukázat, že i věda může být zajímavá, hravá, inspirativní. Toho jsme se snažili dosáhnout nápaditostí i množstvím herních a zábavných vzdělávacích pomůcek, přístrojů a vybavení v celkem osmi expozicích zaměřených na konkrétní vědní obory jako je fyzika, chemie, biologie, obráběcí stroje. Vybavení je v Experimentariu na vysoké úrovni. Žáci mohou pracovat s elektronovým mikroskopem, D scannerem, D tiskárnou, plotrem, ionosepem, nákladnými výukovými panely prakticky demonstrujících rozvoj a využití technologií v moderním domě, který zde stojí, včetně tepelného čerpadla, solárních panelů, kamerového systému atd. Ve D kině mají žáci možnost shlédnout filmy popularizující vědu a techniku. Expozice jsou koncipovány tak, aby se co nejvíce přiblížily praktickému životu. Proto mají žáci možnost se všemi přístroji a zařízeními pracovat, využívat nejmodernější technologie k jejich ovládání. Součástí sdílené výuky pro žáky základních škol byly také odborné exkurze a motivační přednášky, které vedli renomovaní vědci jako např. astrofyzik Dr. Grygar, Dr. M. Londesborough z Akademie věd, vysokoškolští pedagogové z VUT Brno nebo Univerzity Palackého v Olomouci. Velmi zajímavé byly také volnočasové aktivity, kde v 7 přírodovědných kroužcích na ZŠ a kroužcích v SPŠ Otrokovice pracovali žáci jak s moderními přístroji, technologiemi tak poznávali přírodovědné a technické taje i mimo školu při exkurzích. Od otevření Experimentaria v září 1 prošlo jejími expozicemi přes návštěvníků. V Experimentariu se denně vzdělávají nejen desítky studentů Střední průmyslové školy Otrokovice a žáků základních škol Zlínského kraje. Výuku zde absolvovali také studenti ze vzdálenějších míst, z jiných krajů naší republiky, např. ze Střední průmyslové školy chemické z Brna, Gymnázia Lesní čtvrť ze Zlína, studenti SPŠ a VOŠ stavební z Prahy, vysokoškolští studenti z Mendelovy univerzity Brno a další. Experimentarium přivítalo i zahraniční návštěvníky. Kromě studentů SPŠ Partizánske, SPŠ Púchov ze Slovenska nás navštívilo více než hostů studentů, žáků a pedagogů z Finska, Německa, Portugalska, Malty a Lotyšska. Ukazuje se, že vytvoření takového centra jako je Experimentarium, je přínosné jak pro vzdělávání žáků a studentů, tak pro firmy a praxi. Naše očekávání se naplnila.

4 1. HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH AKTIVIT 1.1 A1a: Vybavení pro laboratoře, odborné učebny, dílny a školní hospodářství V rámci projektu bylo zakoupeno toto investiční vybavení pro laboratoře a odborné učebny Experimentaria: elektronový mikroskop, přístroj pro chemickou analýzu ionosep, D kino včetně D kamery a software pro práci s D filmy, D tiskárna, D scanner, sada výukových panelů ESL, termokamera, stavebnice pro sestavení automobilu Kaipan. Nákup tohoto vybavení probíhal v převážné míře na základě výběrových řízení. Pořízené vybavení přispívá k naplňování ŠVP - prohloubila se dovednost samostatné práce, byly rozšířeny kompetence v oblasti přírodních a technických věd - jak u žáků střední školy, tak u ZŠ. Výuka byla obohacena pro práci s moderním ionosepem chemickým analyzátorem a dalšími moderními technologiemi. Citace z evaluačních dotazníků: - Překvapilo mě, jak lze provádět analýzu vody zajímavé přístroje a postupy - D kino je pro žáky obohacující zkušeností zjistili, jak vzniká D vjem - Velmi zajímavé soustředění učebních pomůcek a opravdu moderních přístrojů v jedné budově Pedagogičtí pracovníci A1a/1 Jak často jste využíval toto vybavení? 1 1 vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy

5 Pedagogičtí pracovníci A1a/Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali 1 1 pouze vyučující převážně vyučující 7 11 tak napůl převážně žáci pouze žáci A1a/ Poznámky či postřehy k této aktivitě pedagogičtí pracovníci - Pedagogové i žáci měli možnost vzít do ruky a pracovat se skutečně moderními učebními pomůckami - Žáci mohli tyto pomůcky využít v jiném prostředí podobnějším praxi a po delší dobu než je běžná vyučovací hodina 1. Aa: Vybavení prostor pro výuku hmotným neinvestičním majetkem a spotřebním materiálem pro přírodovědné a technické vzdělávání V rámci realizace projektu byl pořízen neinvestiční majetek, který byl využíván v rámci sdílené výuky žáků ZŠ, povinné výuky žáků SŠ i v rámci volnočasových aktivit ZŠ i SŠ. Průběžně byl dokupován spotřební materiál. Toto vybavení bylo využíváno vždy a téměř vždy a to jak vyučujícími, tak žáky pro získání kompetencí v oblasti přírodovědného i technického vzdělávání pochopení technologických postupů, samostatná práce, začlenění témat do celkového kontextu předmětů fyzika, chemie, pracovní výchova a další. Pořízené neinvestiční učební pomůcky byly využívány při praktických ukázkách výuky v oblasti fyziky, chemie a přírodovědy. Žáci si mohli vyzkoušet interaktivní formu výuky, která pozitivně působí na rozšíření znalostí a dovedností v daných oblastech. S učebním pomůckami se naučili zacházet také pedagogové doprovázející žáky ke sdílené výuce. Citace z evaluačních dotazníků: - Moc se nám líbila práce se stavebnicemi Merkur

6 - Žáky bavila práce s termokamerou - Žáci rádi pracovali s malými soustruhy - Oceňuji, že žáci i učitelé mají možnost všechny přístroje samostatně nebo s pomocí pedagoga SPŠ používat, vzít do ruky, nejen se dívat Pedagogičtí pracovníci 1 1 Aa/1 Jak často jste využíval toto vybavení? vždy téměř vždy občas skoro vůbec nikdy 1 Aa/ Vybavení pořízené v rámci této aktivy používali 17 1 pouze vyučující převážně vyučující tak napůl převážně žáci pouze žáci

7 1. Ab: Vzdělávání pedagogických pracovníků k obsluze strojů a zařízení K obsluze pořízeného investičního majetku bylo uskutečněno 7 školení pro pedagogické pracovníky. Konkrétně se jednalo o školení k obsluze přístroje ionosep, elektronového mikroskopu, interaktivních výukových systémů ESL, D kina. Bylo proškoleno pracovníků. Realizované aktivity byly pro všechny zúčastněné přínosné. Pedagogičtí pracovníci Ab/1 Do jaké míry bylo pro Vás toto školení/vzdělávání přínosem? 1 1 přínosné přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné Poznámky k této aktivitě: - Školení bylo přínosné, neboť bylo vedeno přímo odborníkem na danou problematiku s dlouholetou praxí s prací s tímto přístrojem. - Školení mělo vysokou úroveň, protože školení prováděl pracovník, který přístroj přímo vyvíjel. 7

8 1. Ad: Volnočasové aktivity pro žáky SŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání Činnost všech čtyř volnočasových aktivit probíhala 1 x týdně v časové dotaci hod. Pro rozšíření a prohloubení jednotlivých odborností bylo v rámci těchto VČA realizováno exkurzí, např. IQ Landia Liberec, TPCA Kolín, Jaderná elektrárna Temelín, Výroba tvarůžků Loštice, Škoda Mladá Boleslav, Svět techniky Vítkovice, Kamila chocolates Výskytná nad Jihlavou, přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně PŘÍRODOVĚDNÝ KROUŽEK Práce kroužku zaměřena na poznávání a zkoumání přírody, na antropometrická měření, na praktická měření v meteorologii, na práci s elektronovým mikroskopem, na výrobu vonných esencí, na sběr přírodnin do herbáře apod. Žáci oceňovali možnost pracovat s pokročilými technologiemi, např. elektronovým mikroskopem a dalšími analytickými přístroji. 1.. CHEMICKÝ KROUŽEK Práce zaměřena na laboratorní techniku, práci s elektronovým mikroskopem, na práci s laboratorním sklem a chemikáliemi, vytváření nových chemických pokusů apod. Žáky nejvíce zaujala možnost využívat laboratoře pro práci při přípravě nových chemických pokusů, hledání nových chemických vlastností látek. 1.. TECHNICKÝ KROUŽEK I (STAVBA AUTOMOBILU KAIPAN) Činnost kroužku zaměřena na reálnou stavbu automobilu Kaipan z jednotlivých dílů, na zdokonalování čtení technických výkresů, na výrobu jednotlivých komponentů, zlepšení znalosti automobilové elektronistalace, karosářských prací a celkové složení automobilu. Žáci oceňovali možnost podílet se na vzniku nového automobilu, hledali nové možnosti vylepšení konstrukčních prvků a ohromnou motivací pro ně byl cíl zprovoznění automobilu. 1.. TECHNICKÝ KROUŽEK II (MODELÁŘSKÝ) Kroužek se věnoval skládání modelů aut, letadel, tanků a budování velké vlakové dráhy, sestavování kolejiště, výhybek zprovoznění dráhy, tvorba krajiny, vytváření krajinných prvků. Největším přínosem bylo pochopení složitosti vytvářet model vlakové dráhy včetně její elektroinstalace, tvorba krajiny apod.

9 O realizované volnočasové aktivity byl ze strany žáků SŠ větší zájem u kroužků přírodovědného, chemického a technického I, menší zájem žáci projevili o technický kroužek II (modelářský). Realizace VČA na SŠ byla žáky i pedagogy pozitivně hodnocena. Největším přínosem pro účastníky volnočasových aktivit SŠ bylo používání pořízeného investičního i neinvestičního majetku, např. elektronového mikroskopu, ionosepu, stavba automobilu Kaipan. Účastníci volnočasových aktivit měli jedinečnou příležitost vyzkoušet si práci na zařízeních, která nejsou ve školách běžně dostupná. Pedagogičtí pracovníci: Ad/1 Jaký jevili žáci o tuto volnočasovou aktivitu zájem? 1 1 velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem Ad/ Domníváte se, že tato volnočasová aktivita zvýšila zájem žáků o přírodovědná a/nebo technická témata a obory?,, 1, 1, určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 9

10 ,,, 1, 1, Ad/ Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily? bavily bavily tak napůl nebavily vůbec nebavily Dotazník pro žáky na zač. aktivity chemický kroužek 1 1 Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? 1 přínosná 9 přínosná 1 nevím zcela 1

11 1 1 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? 7 1 ano ne nevím 1 1 Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 19 trochu 1 tak napůl 1 vůbec Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 11

12 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Přírodovědný kroužek Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná přínosná nevím zcela 1

13 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? ano ne nevím Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 9 1 trochu 1 tak napůl vůbec 1 1 Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1

14 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Technický kroužek I Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? 1 přínosná 1 přínosná nevím 1 zcela 1

15 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? 19 1 ano ne nevím Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 1 1 trochu tak napůl 1 vůbec Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1

16 Ad//b1 Pohlaví 1 1 chlapec dívka Technický kroužek II Ad/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? 1 přínosná přínosná nevím zcela 1

17 7 1 Ad//b1 Účastnil/a jsi se již podobné volnočasové aktivity? 7 ano ne nevím Ad//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec Ad//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? 1 určitě ano ano nevím ne vůbec ne 17

18 1 Ad//b1 Pohlaví chlapec 1 dívka Dotazník pro žáky na konci aktivity Chemický kroužek Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? 1 1 přínosná 1 přínosná 1 1 nevím zcela 1

19 1 1 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1 1 Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se 9 1 trochu 11 tak napůl vůbec Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 19

20 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Přírodovědný kroužek Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná 17 přínosná 1 nevím zcela

21 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? 1 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se 11 trochu 1 tak napůl vůbec Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1

22 Ad//b1 Pohlaví chlapec dívka Technický kroužek I Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná přínosná 1 nevím zcela

23 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se 1 1 trochu 7 tak napůl vůbec 1 1 Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne

24 Ad//b1 Pohlaví 1 1 chlapec dívka Technický kroužek II Ad/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná přínosná nevím zcela

25 7 1 Ad//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? 7 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne Ad//b O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec 7 1 Ad//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne

26 1 Ad//b1 Pohlaví chlapec 1 dívka Z porovnání dotazníků na začátku a konci aktivity vyplývá, že žáci očekávání žáků na začátku aktivity byla po jejím absolvování splněna, že o ni měli zájem. Účast v kroužcích rozhodně zvýšila zájem o studium v technických a přírodovědných oborech na vysoké škole. Citace žáků z evaluačních dotazníků: - Velmi mě zaujala výroba mýdla a svíček - Překvapila mě zajímavá práce s elektronovým mikroskopem - Velmi mě překvapilo, že laboratorní sklo lze vyrobit i ve školních podmínkách - Jsem nadšený z automobilu Kaipan - Rád bych si takové auto pořídil Kaipan - Netušil jsem, jak složité je vyrobit vlakovou dráhu a jak jemná je práce při výrobě stromů, krajiny ale má to smysl 1. Af: Dlouhodobá spolupráce středních škol a vysokých škol vedoucí k udržení/zvýšení zájmů žáků SŠ o studium technických a přírodovědných oborů V rámci této klíčové aktivity probíhala spolupráce s několika týmy pracovníků UTB Zlín a VUT Brno. Nejširší spolupráce byla navázána s FAI UTB Zlín v programování pořízených exponátů a součinnosti při jejich oživování. Byly také využívány zkušenosti odborníků při práci s elektronovým mikroskopem a to s pracovníky Ústavu inženýrství polymerů Technologické fakulty UTB Zlín.

27 Další aktivitou byla spolupráce v rámci volnočasových aktivit SŠ Technický kroužek I stavba automobilu Kaipan a zprovoznění exponátu Moderní dům v expozici Moderní technologie. Díky spolupráci s technickými poradci z UTB Zlín zprovoznili a v praxi vyzkoušeli stavebnice CNC obráběcích strojů, oživili elektroniku v mechanických stavebnicích Merkur, pomohli zpravovat počítačový program na měření rychlosti na běžecké dráze apod. Pro zvýšení zájmu o studium přírodovědných a technických oborů na VŠ jsme navázali spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno a Akademií věd ČR: Plánujeme další spolupráci a Fakultou managementu UTB Zlín, která bude realizována až po skončení aktivit projektu. Aktivity projektu byly ze strany VŠ pozitivně hodnoceny. Spolupráce SŠ s VŠ byla oboustranně přínosná Af/1 Do jaké míry byly pro Tebe tyto aktivity přínosem? 1 přínosné 1 1 přínosné nevím nepřínosné zcela nepřínosné 1 1 Af/ Zúčastnil/a by ses podobných aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 7

28 Af/ O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec Af/ Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na vyšší odborné/vysoké škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne Af/ pohlaví chlapec dívka

29 1. Aj: Stavební úpravy škol Pro vlastní realizaci parku bylo nutno provést stavební úpravy školy konkrétně budovy C, která v současné době plně slouží k realizaci projektu a naplňování ŠVP ZŠ i SŠ. Stavební úpravy byly realizovány na základě výběrového řízení a byly provedeny následující kroky: bourací práce, stavební úpravy, elektro rozvody a rozvody vody v souvislosti s plánovaným rozmístěním exponátů v jednotlivých expozicích, např. model plavební kamery, umístění elektronového mikroskopu apod. V parku Experimentarium vzniklo expozic sloužících k sdílené výuce žáků ZŠ a povinné výuce žáků SŠ a také k realizaci VČA ZŠ i SŠ, konkrétně se jedná o expozice Elektřina a magnetismus, Energie, Moderní technologie, Jednoduché stroje, Mechanika, Chemie, Přírodověda a Obráběcí stroje. Stavební úpravy umožnily rozvoj přírodovědného a technického vzdělávání tím, že vznikla možnost umístit v jednom prostoru množství funkčních interaktivních pomůcek a v nových prostorách i nové moderní technologie (např. inteligentní dům, ESL panely, D kino, elektronový mikroskop), které by nemohly být umístěny v dosavadních prostorách. Navíc se stavebními úpravami umožnilo využívat zakoupené přístroje a pomůcky naráz většímu počtu žáků a tím zkvalitnit výuku. 1.7 B1a: Sdílení učeben, dílen, laboratoří SŠ pro povinnou výuku ZŠ Sdílená výuka pro žáky partnerských ZŠ byla rozdělena do několika částí. Šestnáct tříd sedmi základních škol si zvolilo jednu z osmi expozic a její náplni odpovídaly všechny výše zmíněné části sdílené výuky ODBORNÁ MOTIVAČNÍ PŘEDNÁŠKA Odborná motivační přednáška měla za úkol motivovat žáky k přírodovědným a technickým tématům. Pro realizaci odborné motivační přednášky jsme pozvali přední odborníky a popularizátory vědy např. z AV ČR, univerzit a předních firem. Žáci tak měli možnost setkat se skutečnými vědci, kteří jsou zároveň skvělými popularizátory vědy AKTIVITA LARP Tato forma hraných vzdělávacích aktivit vedla žáky neformální a hravou formou k získávání informací z daného okruhu vědy, formou kvízů, her, animací apod. Měla je motivovat k jinému pohledu na řešení situací, úkolů apod. Aktivita LARP zapojila žáky do problematiky zvoleného oboru a motivovala je formou hraných aktivit k hledání řešení, bádání, týmové práci, dělení úkolů apod. 9

30 1.7. D PROJEKCE D projekce jako další část sdílené výuky prohlubovala odborné znalosti zvoleného tématu. Ve D filmech v D kině žáci shlédli vědeckopopulární film odpovídající zvolenému odbornému tématu PRÁCE V JEDNOTLIVÝCH EXPOZICÍCH Dle zvolené expozice žáci získávali další informace pro svůj dlouhodobý úkol, plnili zadání ze pracovních úkolů, které byly pro tuto expozici sestaveny, využívali zakoupených přístrojů a pomůcek pro řešení a zpracování svého úkolu. Např. práce v expozici Přírodověda obsahovala tyto části: zadání dlouhodobého úkolu, postřehové rozcvičky, hry na rozvoj smyslů, zvukové bingo, optické klamy, práce ve skupinách a plnění pracovních úkolů lidské smysly, písmenkový kvíz, video, motivační hra tělní soustavy, orientace nevidomých hra, přesmyčky, skrývačky, osmisměrka, tangramy, plnění pracovních úkolů příprava na dlouhodobý úkol, film D kino. Práce v expozici Chemie: zadání dlouhodobého úkolu, prezentace Významní chemici, motivační pokus hořící ruce, plnění pracovních úkolů na pracovištích v expozici Chemie, práce ve skupinách: zábavný kvíz Významní chemici, zábavný kvíz Běžně používaná léčiva, stavebnice Organická chemie, měření ph, práce v chemické laboratoři: chemické pokusy v domácnosti, chromatografie na tenké vrstvě, kolorimetrické stanovení dusičnanů ve vodě, zabarvení plamene chemickými prvky, chemické křížovky, dlouhodobý úkol tvorba prezentace, dotazníky. Každá třída měla možnost využívat pořízené vybavení a pomůcky v parku Experimentarium ve zvolené expozici a prakticky si ověřovat teoretické znalosti dle svého ŠVP. Současně žáci sbírali a doplňovali informace potřebné pro zpracování dlouhodobé práce ODBORNÁ EXKURZE Odborná exkurze navazovala na zvolené odborné téma, doplňovala informace přímo z praxe a uváděla do spojitosti teorii s prací. Odborné exkurze byly zvoleny tak, aby si žáci mohli doplnit své nabyté poznatky ze zvolené oblasti v reálném prostředí ZÁVĚREČNÁ PREZENTACE DLOUHODOBÉ PRÁCE V EXPOZICI Na závěr sdílené výuky a na konci projektu absolvovaly všechny zúčastněné třídy prezentaci svého dlouhodobého úkolu, na kterém pracovaly v týmu, při němž žáci využívali poznatky, které získali v průběhu všech svých aktivit v parku Experimentarium. Každá třída odprezentovala výsledky svého bádání před kolektivy jiných ZŠ. Témata dlouhodobých úkolů: Jak se liší člověk od robota (stroje)?, Jaký

31 je rozdíl mezi živou a mrtvou vodou?, Jak se mění technický svět kolem nás?, Seznam se se všemi typy zdrojů energie (elektráren) a porovnej výhody a nevýhody jedné z nich, Jak se tělesa pohybují. Elektřina a magnetismus kolem nás a jejich využití, Jednoduché stroje všude kolem nás od starověku po současnost. Aktivita Sdílená výuka byla ze strany ZŠ pozitivně hodnocena a žáci se do parku Experimentarium rádi vraceli. Žáci ZŠ B1a/1/a Do jaké míry byla pro Tebe tato aktivita přínosem? 1 1 přínosná 1 přínosná nevím zcela B1a//a Bavila Tě tato forma výuky? 1 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1

32 1 1 B1a//a Zúčastnil/a by ses podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne B1a//a O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl vůbec B1a//a Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne

33 19 B1a//a pohlaví chlapci dívky Pedagogičtí pracovníci ZŠ: B1a/1/b Do jaké míry byla pro Vás tato aktivita přínosem? přínosná přínosná nevím zcela B1a//b Do jaké míry myslíte, že byla tato aktivita přínosem pro vyučované žáky? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne

34 B1a//b Zúčastnil/a byste se podobné aktivity znova, kdybyste měl/a tu možnost? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne B1a//b Myslíte, že výuka v rámci této aktivity žáky bavila? 1 určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1 1 B1a//b pohlaví 11 muži ženy

35 1. B1b: Volnočasové aktivity pro žáky ZŠ zaměřené na přírodovědné a technické vzdělávání 1..1 PŘÍRODOVĚDNÉ KROUŽKY Volnočasové aktivity Přírodovědný kroužek ZŠ probíhaly ve školním roce 1/1 na jednotlivých partnerských ZŠ z důvodu probíhající rekonstrukce parku Experimentarium. Ve školním roce 1/1 byly tyto aktivity realizovány v Experimentariu SPŠ Otrokovice. Volnočasových aktivit se pravidelně zúčastňovalo 7 partnerských základních škol v rozsahu 1 hodin týdně. Byly to tyto základní školy: ZŠ TGM Otrokovice, ZŠ Trávníky Otrokovice, ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ Tlumačov, ZŠ Kvasice, 1. ZŠ Napajedla a. ZŠ Napajedla. Aktivity sdílené výuky byly zaměřeny na řešení problematiky dlouhodobé práce žáků ZŠ, volnočasové aktivity se naopak věnovaly všeobecnému přírodovědnému zaměření. Žáci ve volnočasových aktivitách využívali pořízené vybavení parku. Nejvíce je zaujala práce s elektronovým mikroskopem, GPS, práce v expozicích chemie a přírodověda. Velmi kladně hodnotili také různá fyzikální měření s využitím několika autodrah, běžecké dráhy a kolejiště. Žáci i jejich pedagogové ocenili možnost skutečně pracovat s drahými a netradičními učebními pomůckami a přístroji. Pedagogičtí pracovníci ZŠ: B1b/1/a Jaký jevili žáci ZŠ o tyto volnočasové aktivity zájem? 9 velký zájem mírný zájem tak napůl mírný nezájem úplný nezájem

36 B1b//a Domníváte se, že tyto volnočasové aktivity zvýšily zájem žáků ZŠ o přírodovědné a/nebo technické témata a obory? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne B1B//a Do jaké míry myslíte, že volnočasové aktivity žáky bavily? bavily bavily tak napůl nebavily vůbec nebavily Žáci ZŠ:

37 B1b/1/b1 Do jaké míry očekáváš, že pro Tebe bude tato volnočasová aktivita přínosem? přínosná 11 přínosná nevím 7 zcela B1b//b1 Účastnil/a ses již podobné volnočasové aktivity? 1 ano ne nevím 1 B1b//b1 O přírodovědná a/nebo technická témata se 1 97 trochu tak napůl 1 vůbec 7

38 9 7 1 B1b//b1 Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? 7 určitě ano ano nevím ne vůbec ne 1 B1b//b1 pohlaví chlapci 11 dívky B1b/1/b Do jaké míry byla pro Tebe tato volnočasová aktivita přínosem? 11 přínosná přínosná nevím zcela

39 1 1 1 B1b//b Zúčastnil/a by ses podobné volnočasové aktivity znova, kdybys měl/a tu možnost? určitě ano ano tak napůl ne určitě ne 1 B1b//b O přírodovědná a/nebo technická témata se trochu tak napůl 1 vůbec B1b//b Chtěl/a bys přírodovědný a/nebo technický obor studovat na střední škole? určitě ano ano nevím ne vůbec ne 9

40 1 B1b//b pohlaví chlapec 11 dívka Převážná většina žáků hodnotila přínos volnočasových aktivit pozitivně a podobných aktivit by se většinou chtěli zúčastnit znovu. Jejich zájem o přírodní a technické vědy a o studium těchto oborů na střední škole zůstal vysoký. 1.9 B1d: Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje Spolupráce probíhala po celou dobu projektu. Cílem bylo obohatit výuku využitím odborníků z praxe a přenesením jejich know-how do sdílené výuky a práce ve volnočasových aktivitách i v rámci výuky žáků SŠ. Do této aktivity byly různou měrou zapojeny firmy z regionu, které podpořily realizaci aktivit parku dodávkou spotřebního materiálu či jiných pomůcek, které byly následně využívány žáky ZŠ i SŠ. Byly to firmy Continental-Barum Otrokovice, Taimac Zlín-Malenovice, Firma Parzlich, s. r. o. Otrokovice, firma Hanák nářadí Fryšták a další, které nám pomáhají doplňovat některé pomůcky, vyrábět je, zásobují nás spotřebním materiálem pro provoz našich přístrojů a zařízení. Tato aktivita byla pro účastníky aktivit i rozvoj parku Experimentarium přínosná, protože pomohla zkvalitnit práci v Experimentariu.. HODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ Plnění monitorovacích indikátorů probíhalo bez problémů. Vytyčené hodnoty byly v průběhu realizace projetu naplněny, ve většině sledovaných ukazatelů jsme naopak dosáhli vyšších hodnot. Tato skutečnost svědčí o smysluplnosti, potřebnosti a vysokém zájmu nejen cílové skupiny.

41 V případě nové realizace projetu bychom rozšířili cílovou skupinu i o žáky I. stupně ZŠ, neboť z jejich strany jsme zaznamenali velký zájem o návštěvy parku Experimentarium. NÁZEV INDIKÁTORU ZÁMĚR SKUTEČNOST Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání Počet podpořených osob pracovníků v dalším vzdělávání Počet podpořených osob poskytovatelé služeb Počet nově vytvořených/ inovovaných produktů HODNOCENÍ DOSAŽENÍ HLAVNÍHO CÍLE PROJEKTU Hlavní cíl projektu zvýšení zájmu žáků o technické a přírodovědné vzdělávání byl splněn. Vzhledem k tomu, že park Experimentarium byl v provozu až od září 1, a aktivit se účastnili v převážné většině žáci 7. a. ročníku ZŠ, neprojevil se výrazně vzestup počtu uchazečů o studium na naší škole. Tato skutečnost je ovlivněna také velikostí vycházejícího populačního ročníku, kdy demografická křivka v našem regionu vykazuje stále klesající tendenci. Zájem o přírodovědné a technické obory jsme zaznamenali díky realizaci volnočasových aktivit jak na ZŠ, tak i na SŠ. Také na naší škole se projevil vliv aktivit v Experimentariu na zvýšeném zájmu o studium na VŠ technického a přírodovědného zaměření. Školní rok Počet uchazečů o studium technických a přírodovědných oborů SPŠ SOŠ Celkem 1/11 VL + MT 9 11/1 VL + MT 1 1 1/1 VL 19 + MT 1 1/1 MT VL 1 1/1 MT VL 1 1/1 MT VL 1 17 VL = učňovský obor s výučním listem, MT maturitní obor 1

42 Pokles počtu uchazečů o studium přičítáme několika faktorům, které s projektem nesouvisí. To je neustálý pokles zájmu žáků základních škol o učňovské obory, dále stále ještě se snižující demografické křivce, poloze školy ve stínu krajského města Zlína a sloučení škol, které mezi veřejností ještě není zcela akceptováno. Došlo také k tomu, že projekt oslovoval nižší ročníky základních škol., 7.,. tř. Jen 1 třída z 1 zúčastněných byla z 9. ročníku. Protože hodnocení aktivit projektu všech zúčastněných bylo vynikající, předpokládáme, že se to projeví v počtech uchazečů o studium v příštím školním roce.. SHRNUTÍ A ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Realizace projektu probíhala na Střední průmyslové škole Otrokovice bez větších potíží. Na problémy jsme narazili pouze při realizaci veřejné zakázky, kdy jsme byli nuceni veřejnou zakázku zrušit a opětovně vyhlásit z důvodu nepodání nabídky žádnou firmou. Obtížné bylo také specifikovat předmět veřejné zakázky, která byla složena ze stovek drobných učebních pomůcek. Při realizaci jsme zaznamenali negativní dopad zrušení praktických dílen na ZŠ, kdy žákům chybí základní manuální zručnost. Vytvoření parku Experimentarium přineslo možnost pro žáky všech věkových kategorií pracovat s moderními přístroji i technologiemi, propojit teorii s praxí a pomocí pokusů a experimentů zpopularizovat přírodovědné a technické obory. Pedagogové měli možnost rozšířit své kompetence v oblasti práce s pořízeným investičním majetkem. Hodnocení aktivit projektu bylo ze strany všech zúčastněných hodnoceno po všech stránkách pozitivně.

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI NEWSLETTER 5 PROJEKT OP VK PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Klíčová aktivita 1: Inovace a vybavení dílen praktického vyučování

Více

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Příručka dobré praxe. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji. Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Příručka dobré praxe Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 11 Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládežnická 380 Klíčová

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod... 3 1. HODNOCENÍ

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod... I. HODNOCENÍ

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 14 Střední průmyslová škola chemická,

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ../../. Název partnera: Střední průmyslová škola polytechnická

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 78 (P6) Obsah Popis projektu...

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na SPŠE a VOŠ Pardubice O škole historie i současnost školy 1. Tradice škola poskytuje již více než 60 let úplné střední odborné vzdělání s maturitou 2.

Více

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu. Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu. Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44. Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště partner P14 projektu Centra vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Základní škola, Uherské

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 6. 10. 2016 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí; Odbor finanční Ing.

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská (PO)

Více

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti

11Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti 11Příloha MZ partner 11 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední

Více

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech

Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech CZ.1.07/1.1.16/01.0030 Motivace žáků ZŠ a SŠ pro vzdělávání v technických oborech Program 9:00 9:05 zahájení a představení týmu, aktivity 9:05 9:15 spolupráce SŠ se ZŠ 9:15 9:25 spolupráce s profesní sférou,

Více

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č.

Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. Metodická doporučení pro tvorbu Příručky dobré praxe a Evaluačních zpráv Metodický dokument pro příjemce a partnery IPo výzvy č. 44 Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 25 Střední průmyslová škola Edvarda

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../44. Název partnera: Obsah Úvod... 3. HODNOCENÍ

Více

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11

Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Příloha k MZ zhodnocení klíčových aktivit Partner 11 Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Obsah Úvod.... HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ../../. Zpracovatel: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Zpracovatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777 (P07) 1 Obsah 1

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Reg.č.: CZ.1.07/1.1.00/44.0012 Partner 9 Střední odborné učiliště Svitavy Obsah Obsah 1 1. Identifikace projektu

Více

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Setkání příjemců z výzvy č. 44 22. dubna 2014, MŠMT Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji I CZ.1.07/1.1.00/44.0013

Více

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání

Cíl projektu. Číslo výzvy: 21. Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Číslo výzvy: 21 Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec 384 21 Husinec, Kostnická 227 / IČO 47 258 365 / tel.388 331 234/ E-mail: reditel@zshusinec.cz/ Web: www.zshusinec.cz / Registrační

Více

Za poznáním technických oborů a řemesel

Za poznáním technických oborů a řemesel OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Za poznáním technických oborů a řemesel reg. č.: CZ.1.07/1.1.24/02.0061 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení projektu Název: Za poznáním technických

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 16 Střední průmyslová škola a Vyšší

Více

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.

Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54. Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 Ing. Bedřich Musil, SST, supervizor projektu Rok 2015 je vyhlášen

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: Střední průmyslová škola strojnická

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Evaluační zpráva. Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ..7/../. Název partnera: P - Střední průmyslová škola

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

1. Identifikace partnera Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Trnkova 113, Brno Ing. Roman Moliš

1. Identifikace partnera Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Trnkova 113, Brno Ing. Roman Moliš 1. Identifikace partnera Název: Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno, Trnkova 113 Adresa: Trnkova 113, 628 00 Brno Statutární zástupce: Ing. Roman Moliš Kontaktní údaje: telefon 544 422 813

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 8 Střední škola informatiky, poštovnictví

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní

Více

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín

15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín 15. 4. 2014 navštívili žáci partnerských základních škol sdílené dílny SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín Zúčastnily se ZŠ Halenkov a ZŠ Velké Karlovice Tentokrát se žáci věnovali i strojírenským oborům, obrábění

Více

vývojvoj a perspektivy

vývojvoj a perspektivy Příprava učitelu itelů fyziky na JU vývojvoj a perspektivy Jiří Tesař, katedra fyziky PF JU Brno 13. 14. 9. 2007 Historie přípravyp pravy učitelu itelů na PF JU 1948 Pedagogická fakulta (pod UK Praha)

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/

Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/ Hej rup spojme sílu, Hej rup ruce k dílu registrační číslo CZ.1.07/1.2.31/02.0011 V březnu 2013 odstartovala ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Lazaretní 25, Plzeň pod záštitou Plzeňského kraje

Více

Souhrnná evaluační zpráva projektu

Souhrnná evaluační zpráva projektu Souhrnná evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: BDO Advisory s.r.o. Obsah. Popis projektu.... Klíčové aktivity hodnocení realizace..... Klíčová

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 10 Střední škola strojírenská a elektrotechnická

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice

Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Jak to vidíme my Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Ing. Libor Láznička, Ph.D. Uherský Brod 20. 9. 2012 Tires* elektro silno + slaboproud strojaři CNC zpracování plastů a pryže chemik polymerní

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler

VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU. Jana Škrabánková Vít Schindler VYUŽITÍ ICT VE VÝUCE FYZIKY NA GYMNÁZIU Jana Škrabánková Vít Schindler Struktura prezentace 1. Připomínka ke stavu výuky přírodovědných předmětů na území ČR, speciáně fyziky 2. Specifické profesní kompetence

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 15 Gymnázium, Brno, třída Kapitána

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 18.2.2010 Datum ukončení realizace 30.6.2012

Více

Příloha MZ Partner 11 / 6.MZ

Příloha MZ Partner 11 / 6.MZ Příloha MZ Partner 11 / 6.MZ Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto,

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ..7/../.7 Zpracovatel: Střední škola, České Velenice, Revoluční (P) Obsah Popis projektu... Klíčové aktivity hodnocení realizace....

Více

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji. SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Josef Kašpar Cíl projektu Podnícení zájmu o technické předměty Popularizace technického vzdělávání Zvýšení podílu praktických

Více

Evaluační zpráva projektu

Evaluační zpráva projektu Evaluační zpráva projektu Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji CZ.1.7/1.1./44.7 Zpracovatel: Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671 (P2) 1 Obsah 1 Popis projektu... 3 2 Klíčové aktivity

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY KA3 V prvním týdnu července a posledním týdnu srpna 2014 probíhalo v Brně vzdělávání 4 pedagogických pracovníků v obsluze výukových panelů pneumatiky a hydrauliky od

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0045 Název projektu Sbližování teorie s praxí Příjemce Střední odborná

Více

Využití výstupů z projektů OPVK

Využití výstupů z projektů OPVK Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Využití výstupů z projektů OPVK Autor: Jiří Sumbal, VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Datum: 23.

Více

Zatraktivnění technických oborů

Zatraktivnění technických oborů Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání Praxe a praktická výuka ve firmách Daňové úlevy Úpravy RVP a ŠVP Obsah přizpůsobený zaměstnavateli (při zachování univerzálnosti absolventa) Hodinové dotace POSPOLU

Více

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D.

Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17. RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel na Středním odborném učilišti, Kyjov, Havlíčkova 1223/17 RNDr. Petr Koiš, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva Jihomoravského

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 11 Střední škola technická a gastronomická

Více

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Fyzikální praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzikální praktika je časové vymezení dáno učebním

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Evaluační zpráva Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.1 Název partnera: Integrovaná

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: Projektový záměr. Název projektu: EU peníze školám Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec IČ: 47258365 Projektový záměr Název projektu: EU peníze školám Zpracoval: Mgr. Václav Kuneš 7.1.2011 Číslo výzvy: 21 Název programu: Operační program

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU HODNOTÍCÍ ZPRÁVA K PROJEKTU Přírodovědná učebna v přírodě a přírodovědná laboratoř Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.32/02.0088 Příjemce: Základní škola J. A. Komenského Lysá nad Labem Projekt byl realizován

Více

Příloha MZ Partner 11 / 5.MZ

Příloha MZ Partner 11 / 5.MZ Příloha MZ Partner 11 / 5.MZ Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto,

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK

MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Z OP VK Strana 1 z 30 1. Identifikační údaje Název projektu: Číslo projektu: Název příjemce: IČ příjemce: Číslo smlouvy: Datum zahájení realizace projektu: Datum

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY

KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY KELTSKÉ AKTIVITY JAKO PROSTŘEDEK K PROHLOUBENÍ VÝUKY Bc. Anna Frantalová Občanské sdružení Boii o. s., Nasavrky Porada ředitelů základních škol, samostatných školních jídelen a pracovníků ORP 14. 15. 11.

Více

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení:

1/11 PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA. Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST - ZADÁNÍ OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 1/11 Jméno: Datum: Třída: Hodnocení: PRACOVNÍ LIST / ZADÁNÍ - OSOBNÍ PROJEKT ŽÁKA 2/11 Motivace - úvod: V předchozích hodinách předmětu Člověk a svět práce ses

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 20 Gymnázium J. G. Mendela a jeho

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Seznam autorských děl

Seznam autorských děl Seznam autorských děl Rozsah/počet PČ Registrační číslo projektu Název výstupu Typ výstupu (MD č. 28) EL stran 1. CZ.1.07/1.1.14/01.0003 Vzdělávací program pro žáky ZŠ inovace vzdělávacího programu 1 ks

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE k projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Údaje o projektu Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Realizace: 01.09.2014-31.07.2015 Rozpočet: 10,6 mil. Kč

Více

Koncepce odborného vzdělávání

Koncepce odborného vzdělávání Koncepce odborného vzdělávání Jiří Nantl 1. náměstek ministra Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní strojírenský klastr, Ostrava, 23. 4. 2013 Hlavní problémy v oblasti odborného vzdělávání

Více

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Představení projektu sciencezoom2. Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Představení projektu sciencezoom2 Tomáš Lysenko-Chvíla / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2014 11.11.2014 O projektu Název: sciencezoom 2 popularizace VaV na JU Příjemce: Jihočeská univerzita

Více

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PODPORA TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI PaedDr. Petr Navrátil Konference Škola ve firmě Firma ve škole Uherský Brod, 6. 10. 2016 2 Obsah prezentace Demografie Volba oborů středního vzdělávání

Více

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011

Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Stručné zhodnocení akce MIKROKLIMA 2011 Dne 31. 5. 2011 proběhla na Náměstí OSN tradiční akce s názvem Mikroklima 2011. Protože OSN vyhlásilo rok 2011 "Mezinárodním rokem lesů", zvolili jsme za hlavní

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

V TECHNICE JE BUDOUCNOST

V TECHNICE JE BUDOUCNOST V TECHNICE JE BUDOUCNOST - METODICKÉ POKYNY PRO PEDAGOGY - Vážené pedagožky, vážení pedagogové, velmi nás těší, že jste pro své žáky vybrali některý z programů projektu Národního technického muzea V technice

Více

Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Příloha MZ partner MZ o zajištění udržitelnosti. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Příloha MZ partner 10 1. MZ o zajištění udržitelnosti Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Partner č. 10 - Střední

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Příloha MZ Partner 11 / 4.MZ

Příloha MZ Partner 11 / 4.MZ Příloha MZ Partner 11 / 4.MZ Název projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji Část 1 - Identifikační údaje Název partnera Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto,

Více

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA

ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA ANALÝZA POTŘEB NA ŠKOLÁCH VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ KRAJ VYSOČINA CÍLE ŠETŘENÍ Zmapování aktuální situace škol a jejich potřeb v rámci oblastí vymezených OP VVV (Operační program výzkum, vývoj a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 27 Gymnázium, Střední odborná škola

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více