IEC a SIMATIC Safety Matrix Nástroj pro správu životního cyklu SIS. Jan Kváč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IEC 61511 a SIMATIC Safety Matrix Nástroj pro správu životního cyklu SIS. Jan Kváč jan.kvac@siemens.com +420 2 3303 2462 +420 605 209 971"

Transkript

1 IEC a SIMATIC Safety Matrix Nástroj pro správu životního cyklu SIS Jan Kváč

2 Motivace pro konstrukci bezpečného procesu / stroje netřeba zmiňovat: Ochrana osob, technologie, živ. prostředí Typická rizika: rotující části ostré hroty vstup do nebezpečné zóny Bezpečnostní funkce zasahuje i několikrát za den Používané normy: IEC EN 62061, EN ISO , EN 954 Bezpečnost strojů Typická rizika: nebezpečí výbuchu únik nebezpečné látky Bezpečnostní funkce zasahuje na pouze vyžádání, při výskytu nebezpečné poruchy, např. 1 za rok Používané normy: IEC IEC Bezpečnost procesů

3 Cílem procesní bezpečnosti je Určení rizik procesu Minimalizace rizik Riziko Rizika technického zařízení Modifikovaný návrh procesu Další opatření vedoucí k minimalizaci rizik Bezpečnostní systém Akceptovatelné riziko Nulové riziko není dosažitelné

4 Mezinárodní bezpečnostní normy IEC61508 IEC je považována za základní normu a základ pro bezpečnostní standardizaci. Pokrývá všechny aplikace, ve kterých jsou implementovány ochranné funkce spojené s bezpečností za pomoci elektrických, elektronických nebo programovatelných (logických) řídicích systémů. IEC61511 Na základě normy IEC je postaveny specifické normy, jako je IEC pro procesní průmysl nebo IEC pro nukleární elektrárny. Tyto oborově specifické normy jsou důležité pro projektanty a provozovatele konkrétních provozů.

5 Členění normy IEC IEC61511 Na základě normy IEC je postaveny specifické normy, jako je IEC pro procesní průmysl nebo IEC pro nukleární elektrárny. Tyto oborově specifické normy jsou důležité pro projektanty a provozovatele konkrétních provozů. IEC Rozsah, definice, systémy, požadavky na hardware a software IEC Aplikační příručka část 1 IEC Příručka pro určení a odhad požadované úrovně integrity bezpečnosti

6 Bezpečnostní přístrojový systém (SIS) SIS: Kombinace senzorů, logických modulů (např. řízení) a akčních členů, které detekují abnormální provozní stavy a vrací provoz AUTOMATICKY do bezpečného stavu. Bezpečnostní přístrojová systém (SIS) Základní procesní řídicí systém (BPCS) Vstupy Výstupy Vstupy Výstupy PT 1A PT 1B I / P Reaktor FT

7 Bezpečnostní funkce SIF dle IEC Podle IEC se musí uvažovat bezpečnostní funkce celé smyčky : Senzor Bin. I Anal. I Logic processing Bin. O Aktuátor Každá bezpečnostní funkce vždy zahrnuje celý řetězec, od detekce signálu a jeho zpracování po zamýšlenou akci. Získání bezp. informace Kombinace bezp. informace Vyvolání bezp. odezvy

8 IEC životní cyklus bezpečnosti SIS Zjednodušený postup Uvádění do provozu provozování potenciálně nebezpečných provozů v procesním průmyslu podléhá mezinárodní normě IEC V této normě jsou popsány postupy implementace funkční bezpečnosti v souladu s tzv. životním cyklem bezpečnosti. Ten se skládá ze tří částí Analýzy Implementace Provozu/údržby Všechny tyto fáze funkční bezpečnosti musí být dokumentovány. Tyto dokumenty jsou základem při dokazování bezpečnosti provozu a bezpečnostního přístrojového systému SIS

9 Životní cyklus bezpečnosti Zjednodušený postup Management funkční bezpečnosti a posouzení funkční bezpečnosti a audit Fáze životních cyklů bezpečnosti SIS a vrstvy posouzení funkční bezpečnosti Struktura životního cyklu bezpečnosti a plánování 1 2 Stanovení nebezpeční a rizika Přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním 3 Specifikace bezpečnostních požadavků pro bezpečnostní přístrojový systém Návrh a technika bezpečnostního přístrojového systému Instalace zařízení do výroby a validace Provoz a údržba Modifikace Vyřazení z výroby Návrh a vývoj jiných prostředků redukce rizika Verifikace Analýza Implementace Provoz/údržba

10 Životní cyklus bezpečnosti Stanovení nebezpečí a rizika 1 Stanovení nebezpeční a rizika Cílem posouzení nebezpečí a rizik je: Určení nebezpečí a nebezpečných událostí v procesu a zařízení Určení sekvence událostí, které by mohly vést k nebezpečné události Posouzení rizik z hlediska přijatelnosti Vyjmenování všech požadavků na redukci rizika Určit potřebné bezpečnostní funkce pro dosažení potřebného snížení rizika Metody předběžné analýzy rizik PHA HAZOP, ETA, CLA, FMEA viz IEC

11 Životní cyklus bezpečnosti Stanovení nebezpečí a rizika *PHA = Process Hazard Analysis

12 Životní cyklus bezpečnosti Posouzení nebezpečí a rizika, PHA příklad 1 Porucha (odchylka od cílového stavu) Příčina: Následek: SIS bezpečnostní přístrojový systém Ref # Doporučená akce: Nefunguje míchačka v reaktoru Porucha pohonu míchačky Nehomogenní rozložení v reaktoru má za následek nekontrolovanou reakci s možností výbuchu. Zvýšení tlaku v reaktoru Alarm vysokého tlaku v řídicím systému. Bezpečné odstavení systému. P&ID # s Instalace bezpečnostního ventilu a bezpečnostní funkce pro zajištění snížení tlaku (tlaková SIF). Provedení analýzy ochranných vrstev LOPA pro identifikaci potřebné SIL

13 Životní cyklus bezpečnosti Posouzení nebezpečí a rizika, PHA příklad 1 Detekce tlaku Bezpečnostní ventil

14 Životní cyklus bezpečnosti Přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním 2 Přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním Cílem přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním: určení požadovaného stupně snížení rizika určení SIL Kvantifikovaná analýza: jak moc každé opatření přispívá k celkové redukci rizik Metoda: LOPA Level Of Protection Analysis Určení úrovně integrity bezpečnosti spojené s každou bezpečnostní funkcí SIF Metoda: Graf rizik

15 Životní cyklus bezpečnosti Přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním Civil ochrana Retenční nádrž Civilní ochrana Pasivní ochrana Pojistný ventil, přetlaková ochrana Aktivní ochrana Bezpečnostní systém (automaticky) Bezpečné odstavení Safety system (SIS) Operátor zasáhne Základní automatizace Procesní data Procesní alarm Standardní chování Procesní řídicí systém Bezpečnostní vrstvy procesu

16 Životní cyklus bezpečnosti Přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním LOPA Layer Of Protection Analysis Spuštění události PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 Následek Selhání pohonu míchačky předpoklad selhání 1 za 2 roky V reaktoru je směs nebezpečná směs je v reaktoru 50% roku Zásah operátora selhání operátora 0,1 Vysoký tlak Bezpečné odstavení Zásah přetlakového ventilu Exploze selhání SIF 0,1 selhání ventilu 0,07 1,75*10-4 0,1 Exploze 0,1 0,5 0,5 / rok Žádný následek F = 0.5 /rok * 0.5 * 0.1 * 0.1 * 0.07 = 1.75 x 10-4 /rok 1 exploze za let!

17 Životní cyklus bezpečnosti Určení požadované SIL z LOPA Známe přípustné riziko zákaznicky specifické Potřebujeme znát potřebnou SIL pro SIF Spuštění události Selhání pohonu míchačky PL 1 PL 2 PL 3 PL 4 Následek V reaktoru je směs Zásah operátora Vysoký tlak Bezpečné odstavení Zásah přetlakového ventilu Přípustné riziko 1x za let 0,07 1x10-5??? Exploze 0,5 0,1 0,5 / rok Žádný následek PFD3 R / (F x PFD1 x PFD2 x PFD4) PFD3 (1x10-5 / rok) / (0.5 /rokx 0.5 x 0.1 x 0.07) PFD => 6 *10-3=> SIL 2

18 Životní cyklus bezpečnosti Tabulka hodnot PFD a PFH IEC Safety Integrity Level Pravděpodobnost poruchy na vyžádání (PFD) za rok (s nízkým vyžádáním) Pravděpodobnost poruchy (PFH) za hodinu (Kontinuální mód provozu) SIL 4 >=10-5 až <10-4 >=10-9 až <10-8 SIL 3 >=10-4 až <10-3 >=10-8 až <10-7 SIL 2 >=10-3 až <10-2 >=10-7 až <10-6 SIL 1 >=10-2 až <10-1 >=10-6 až <10-5 SIL: Je výkonnostní kritérium SIS, které například popisuje pravděpodobnost selhání SIS v případě poruchy.

19 Životní cyklus bezpečnosti Přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním Určení potřebné SIL na základě grafu rizik

20 Životní cyklus bezpečnosti Specifikace bezpečnostních požadavků (SRS) na SIS 3 Specifikace bezpečnostních požadavků pro bezpečnostní přístrojový systém Funkční popis všech SIF co má daná funkce dělat Definice bezpečných procesních podmínek definice bezpečných procesních stavů, dosažitelných pomocí SIF Specifikace měřících signálů a limitů seznam instrumentace, alarmů,... Kritéria pro funkční testování SIF Provozní požadavky Rozhranní na další provozní zařízení Maximální a minimální hodnoty okolních podmínek teplota, stupeň krytí IP, zóna Ex Chování SIF v případě detekce poruchy SIL pro každou SIF Testovací intervaly T1, MTTR Výstupem je specifikace bezpečnostních požadavků (SRS) na bezpečnostní systém

21 Životní cyklus bezpečnosti Návrh a konstrukce bezp. přístrojového systému SIS Souhrn požadavků na SIS 4 Návrh a technika bezpečnostního přístrojového systému Výběr zařízení Identifikace parametrů architektury (HFT, SFF, proven in use) Hodnoty v souladu se SIL? Ano Určení pravděpodobností selhání (PFD, PFH) Ne Redesign Redesign HFT hardwarová tolerance k poruše SFF podíl bezpečných poruch Proven in use komponenta ověřená praxí PFD pravděpodobnost selhání na vyžádání PFH pravděpodobnost selhání za hodinu Hodnoty v souladu se SIL? Ne Ano HW návrh ověřen

22 Životní cyklus bezpečnosti Návrh a konstrukce bezp. přístrojového systému SIS Návrh architektury HW a SW HFT Hardware Fault Tolerance N, kolik HW chyb systém snese než přestane plnit bezpečnostní funkci N = 0 => jedna chyba vede ke ztrátě N = 1 => dvě chyby vedou ke ztrátě N = 2 => tři chyby vedou ke ztrátě bezpečnostní funkce AI AI DI DO DO AI Simplex AI DI DO DO Dual 1oo1 LS Triple AI 1oo2 ventily 2oo3 PT

23 Životní cyklus bezpečnosti Systémová architektura PE (PLC) a čidel dle Všechny bezpečnostní automaty SIMATIC Minimální požadavky na HFT mohou být redukovány o 1, pokud je použit přístroj osvědčený "Proven in use"

24 Životní cyklus bezpečnosti Příklad 1: určení systémové architektury Senzor 1oo1 CPU (dvou kanálové) Akční člen 1oo1 Určení SIL: HFT N = 0 SFF = 80% HFT N = 1 HFT N = 0 Certifikace Proven in use Senzor SIL 1 (bez redukce) PLC SIL 3 SIL 1 Akční člen SIL 2 (s redukcí, proven in use) Subsystém s nejnižší SIL určuje celkovou SIL bezpečnostní funkce!

25 Životní cyklus bezpečnosti Určení pravděpodobnosti selhání hardware Kromě hardwarové architektury musí být také určeny pravděpodobnosti selhání hardware u každé bezpečnostní funkce V tomto směru jsou důležité parametry: Pravděpodobnost selhání na vyžádání (používané hlavně v procesním průmyslu) Pravděpodobnost selhání za hodinu = PFD = PFH

26 Životní cyklus bezpečnosti Příklad 1: určení systémové architektury Senzor 1oo1 CPU (dvou kanálové) Akční člen 1oo1 PFD s =2,3*10-4 PFD l =4,8*10-6 PFD a =1,3*10-2 PFD sys = PFD s + PFD l + PFD a PFD sys = 2,3* ,8* ,3*10-2 PFD sys = 1,3*10-2 => SIL 1

27 Životní cyklus bezpečnosti Příklad 2: určení systémové architektury HFT Analýza tlakové SIF (2 kanálový systém) Senzor MTA AI DO MTA Akční člen CPU 1oo1 Subsystém E Subsystém F Subsystém G Subsystém A Subsystém B Subsystém C Subsystém D ID Subsystém A Subsystém B Subsystém C Subsystém D Subsystém E Subsystém F Subsystém G Voting 1oo2 1oo2 1oo2 1oo1 1oo1 1oo1 1oo1 Proof test T1 1 rok 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 36 měsíců Popis P < 63 bar MTA F-AI F-Analog Input S7-400 F F-Digital Out MTA F-DO Gate Valve Výrobce Dummy Siemens Siemens Siemens Siemens Siemens Parker Lucifer Typ přístroje 7XYZ 1AH50-5XX0 1HE00-0AB0 417-HL04 2BF01-0AB0 1AL11-6XX0 generic Architekt. typ B B A SFF % PFDavg 5,79E-04 8,76 E E E E ,11E-03 SIL IEC SIL 2 IEC certificate SIL 3 IEC certificate SIL 3 IEC certificate SIL 3 IEC certificate SIL 3 IEC certificate SIL 3 IEC SFF 61 % SIL 2

28 Životní cyklus bezpečnosti Příklad 2: určení systémové architektury HFT Analýza tlakové SIF (2 kanálový systém) Senzor MTA AI DO MTA Akční člen CPU 1oo1 Subsystém E Subsystém F Subsystém G Subsystém A Subsystém B Subsystém C Subsystém D SIL 2 dle IEC SIL 3 dle certifikátu SIL 3 dle certifikátu SIL 3 dle certifikátu SIL 3 dle certifikátu SIL 3 dle certifikátu SIL 2 dle IEC SIL 2 SIL 3 SIL 2 Tato funkce splňuje max. SIL 2

29 Životní cyklus bezpečnosti Příklad 2: určení systémové architektury Senzor MTA AI DO MTA Akční člen CPU 1oo1 Subsystém E Subsystém F Subsystém G Subsystém A Subsystém B Subsystém C Subsystém D PFD s = 5,79* ,76* *10-5 = 6,77*10-4 PFD A = 1* ,11*10-3 = 9,12*10-3 PFD s,1oo1 =6,77*10-4 PFD s,1oo1 =6,77*10-4 PFD L,1oo1 =3,9*10-4 PFD A,1oo1 =9,12*10-3 PFD s,1oo2 = ( 4 / 3 *PFD 1oo12 )+(0,1*PFD 1oo1 ) = 6,83*10-5 PFD sys = 6,83* ,9* ,12*10-3 PFD sys = 9,58*10-3 => SIL odpovídá β =10%

30 Použité vzorce

31 Bezpečnostní systémy pro procesní průmysl Hardware a programování

32 Bezpečnostní systémy pro procesní průmysl Programovatelné automaty a I/O Bezpečné & vys. dostupné Aplikace: procesní automatizace F Systems Automaty pro PROFIBUS CPU 412H CPU 414H CPU 417H Inženýring CFC Safety matrix Failsafe Aplikace: výrobní automatizace Distributed Safety Automaty pro PROFIBUS ET 200S F-CPU CPU 315F/317F/319F CPU 416F pro PROFINET CPU 315/317F/319F CPU 416F Inženýring FBD, LAD PROFIBUS s PROFIsafe profilem Akční členy senzory PROFINET s PROFIsafe profile * ET 200M ET 200eco ET 200S ET 200pro ET 200S ET 200pro * pro vysoce dostupné CPU je připojení periferií přes Profinet v přípravě

33 Procesní automatizace Redundantní bezpečnostní CPU Stejné CPU jako standardní H, bezpečnostní funkce se v nich aktivuje licencí na S7F Systems! Pro splnění požadavků SIL3 stačí pouze jedno CPU, druhé je CPU se přidává pro zvýšení dostupnosti systému! CPU 412-3H CPU 414-4H CPU 417-4H Pracovní paměť Load memory (plug-in) 768 kb 256 kb* 64 MB 2,8 MB 256 kb* 64 MB 30 MB 256 kb* 64 MB Procesní obraz PII/PIO 8 kb/8 kb 8 kb/8 kb 16 kb/16 kb FB/FC/FB 2048/2048/ /2048/ /6144/8192 Bitová paměť 64 kbytes 64 kbytes 128 kbytes * integrovaná

34 Bezpečné a výpadky tolerující S7 systémy... SIS a Standardní řídicí systém, oddělené řešení SIS S7-400FH Standardní ŘS S7-400FH s jedním CPU S7-400H ET 200M ET 200S PROFIBUS-DP s PROFIsafe profilem Distribuované I/O se standardními a bezpečnými I/O moduly Se standardními a bezpečnými I/O moduly (také bezpečnostní motorové startéry)

35 Bezpečné a výpadky tolerující S7 systémy... SIS a Standardní řídicí systém, integrované řešení S7-400FH S7-400FH s jedním CPU S7-400H ET 200M ET 200S PROFIBUS-DP s PROFIsafe profilem Distribuované I/O se standardními a bezpečnými I/O moduly Se standardními a bezpečnými I/O moduly (také bezpečnostní motorové startéry)

36 Flexibilní modulární redundance (FMR) AI DI DO DO Jakoukoliv komponentu můžete mít redundantní

37 Flexibilní modulární redundance (FMR) AI DI DO DO Jakoukoliv komponentu můžete mít redundantní Fyzicky oddělené automaty AI DI

38 Flexibilní modulární redundance (FMR) AI DI DO DO Jakoukoliv komponentu můžete mít redundantní Fyzicky oddělené automaty AI DI AI DO AI

39 Flexibilní modulární redundance (FMR) AI DI DO DO Dual Jakoukoliv komponentu můžete mít redundantní Fyzicky oddělené automaty AI DI AI DO Simplex AI Triple

40 Flexibilní modulární redundance (FMR) AI DI DO DO Jakoukoliv komponentu můžete mít redundantní AI AI DI AI DO Fyzicky oddělené automaty Toleruje několik poruch bez vlivu na bezpečnost

41 Flexibilní modulární redundance (FMR) Obrovská flexibilita při výběru úrovně redundance, tak aby vyhověla každé bezpečnostní funkci (SIF) AI AI DI DO DO AI AI AI DI DO 2oo2D (Dual 1oo1D) 1oo1D 2oo3 1oo2D 1oo3 3oo3 DO

42 Bezpečnostní decentrální periferie ET 200 Pro montáž do rozváděče ET 200S Universální zařízení s velkým množstvím použitelných modulů ET 200M Multi-kanálové S7-300 I/O ET 200iSP periferie do Ex ET 200 pro Malé a multifunkční ET 200eco Digitální I/O blok v IP65/67 Bez rozváděče Systematická konfigurace, velké množství funkcí Snadná instalace a kanálově specifická diagnostika SIMATIC ET 200: Vhodné I/O řešení pro každý požadavek

43 Bezpečnostní decentrální periferie ET 200 ET 200M F-AI a F-DO jsou široké pouze 40 mm Redukce velikosti rozvaděče Vyšší hustota kanálů F-AI HART, 6 kanálů SIL 3 0/4 20 ma, max délka kabelu 1000m podpora HART, lze deaktivovat F-DO, 10 kanálů 24VDC/2A Diagnostika Energized-to-Trip Pro aplikace ve fire and gas, EN54 nebo NFPA72 Hold last valid value jako bezpečný stav

44 Bezpečnostní decentrální periferie ET 200 ET 200M Použití safety protektoru Kombinace standardních a bezpečnostních karet v ET 200M 1) Zdroj 2) IM ) standardní karty 4) Safety protector 5) bezpečnostní karty Novinka: Dosažení SIL 3 i bez oddělovacího modulu medulu mezi standardními a bezpečnostními kartami Popis karty Objednací číslo Šířka SM326, 24DI, fail-safe 6ES7326-1BK02-0AB0 80 mm SM336, 6AI, HART, fail-safe 6ES7336-4GE00-0AB0 40 mm SM326, 10DO, fail-safe 6ES7326-2BF10-0AB0 80 mm SM326, 8DO, fail-safe 6ES7326-2BF41-0AB0 40 mm Typy karet pro použití bez oddělovacího modulu

45 Bezpečnostní decentrální periferie ET 200 Bezpečnostní periferie do zóny 1 a 21 ET 200iSP F umožňuje (v zóně 1 a 2) Výměnu modulů (napájení, interface a IO) Připojení a odpojení sběrnice Připojení a odpojení senzorů Připojení a odpojení akčních členů Čištění modulů Update FW Konfigurace během Run Nové parametry modulům Přidání modulu

46 Bezpečnostní decentrální periferie ET 200 SIMATIC ET 200iSP F Digitální vstupní modul F-DI8 NAMUR 8 kanálů NAMUR (8 x 1oo1, 4 x 1oo2) Prodlužování pulzů prodloužení délky pulzu na definovaný čas Kontrola diskrepance mezi dvěma kanály Funkce časových značek update FW přes HW config Systémová diagnostika/monitorování linky Zkrat, přerušení vedení Flutter monitoring (rychlé změny z 0 na 1) Dig. výstup. modul F-DO 4, 17,4V DC 40mA Použití pro jiskrově bezpečné akční členy, solenoidnové ventily, DC relé Max. výstupní proud 80mA při paralelním zapojení aktuáoru Diagnostika přerušení vedení, zkratu a přetížení Diagnostické LED Interní diagnostický buffer Analogový vstupní modul F-AI4 HART Použitelná pro jiskrově bezpečné bezpečnostní převodníky HART funkce 4 kanály se vstupními rozsahy ma/ ma nebo mA with HART Monitorování přetečení a podtečení Diagnostika zkratu a přerušeného vedení Interní diagnostický buffer

47 Bezpečnostní systémy pro procesní průmysl Programování

48 Bezpečnostní systémy pro procesní průmysl Možnosti programování SIMATIC S7F Systems V6.1 SIMATIC Safety Matrix V6.2 Knihovna certifikovaných bezpečnostních bloků pro tvorbu bezpečnostního programu pro FH systémy. Stejné rozhranní jako u klasického CFC editoru. Nástroj pro správu životního cyklu bezpečnosti, který lze použít jak pro projektování a programování bezpečnosti, tak i během provozu a údržby.

49 F-programování: stejný vzhled a chování" jako u programování standardního Konfigurace bezpečnostních funkcí v S7F systems Jeden konfigurační nástroj pro realizaci standardních a bezpečnostních programů Programování pomocí CFC ve známém prostředí STEP 7 Integrovaná, certifikovaná knihovna se všemi standardními bezpečnostními funkcemi Testovací signály (např. přerušení vedení, zkrat nebo monitorování diskrepance) bez nutnosti programování Automatická kontrola programu (dělení nulou, kontrola typu proměnných, přetečení) Systematická správa dat v jednom projektu

50 Bezpečnostní systémy pro procesní průmysl S7F Systems

51 SIMATIC Safety Matrix Nástroj pro správu životního cyklu SIS

52 SIMATIC Safety Matrix Hlavní vlastnosti Certifikovaný nástroj pro správu životního cyklu bezpečnosti Uplatnění najde už při fázi analýzy a dále realizaci a provozu Jednoduchá konfigurace bez nutnosti programování Sledování změn a správa verzí Propojení příčin a účinků pomocí parametrů Automatické generování bezpečnostního programu, včetně bloku pro odstavení a OS bloků Integruje signalizační i dokumentační funkce Dynamické a barevně značené stavové zobrazení Online ovládání z vizualizace Safety Matrix

53 SIMATIC Safety Matrix Hlavní vlastnosti Podpora fáze bezpečnostního živ. cyklu Použití Provozní módy Použitý hardware Safety Matrix Editor Fáze analýzy a implementace Vytvoření, konfigurace, testování a dokumentace logiky bezpečnostní matice. Vytvoření CEM importovacího souboru Offline provoz Samostatné PC Safety Matrix inženýrské nástroje Fáze analýzy, implementace, fáze provoz a údržba Vytvoření, konfigurace, testování a dokumentace logiky bezpečnostní matice. Import/export CEM souboru. Přenos matice do projektu, kompilace, nahrání a monitorování bezpečnostního programu v CFC. Porovnání bezpečnostních matic na bázi CEM souborů a CFC. Konfigurace reportů a kontrola správnosti a validační report Online a offline provoz Samostatné PC s instalací PCS 7 Safety Matrix Viewer Provoz a údržba Ovládání a monitorování bezpečnostního programu Online provoz Operátorská stanice PCS 7

54 SIMATIC Safety Matrix Uživatelské rozhranní Seznam bezpečnostní funkcí SIF Účínek Následek (efekt) Příčina Průsečík

55 SIMATIC Safety Matrix Hlavní vlastnosti Stanovení nebezpeční a rizika Přiřazení bezpečnostních funkcí k ochranným úrovním Specifikace bezpečnostních požadavků pro SIS Implementace Provoz Funkce matice během fáze analýzy Instalace na jakékoliv PC bez inženýrských nástrojů Nejsou vyžadovány žádné programátorské znalosti, projektant může na základě identifikovaných bezpečnostních rizik k jednotlivým událostem (příčinám) přiřadit reakce bezpečnostního systému (účinky) Zadávání bezpečnostních funkcí, jejich popis Definice logiky příčin a účinků Až 3 vstupy na příčinu Až 4 výstupy na účinek (efekt) Export matice do nástrojů ES

56 SIMATIC Safety Matrix Hlavní vlastnosti Stanovení nebezpeční a rizika Přiřazení bezpečnostníc h funkcí k ochranným úrovním Specifikace bezpečnostních požadavků pro SIS Implementace Provoz Funkce matice během fáze implementace Vytvoření vztahu mezi příčinami jako 2oo3, AND, OR Definice hodnot odstavení při konfiguraci příčiny Posouzení časových požadavků na příčinu a účinek Posouzení chyb signálu a modulů Před zpracování hodnot (preprocessing) Účinek může řídit přímo až 4 akční členy Integrované funkce pro simulaci a bypass Integrovaná limitace simulace na 1 převodník ve voting skupině Vyvolání po aktivaci příčiny, bez blokace, s blokací a nutným resetem Vyvolání po aktivaci příčiny, možnost bypassu, výběr XooN Generování bezpečnostních skupin, alarmové skupiny, předběžné alarmy a alarmy diskrepance

57 SIMATIC Safety Matrix Definice příčin Ukázka Definice názvu příčiny Definice časové závislosti Možnost Definice nastavit tagu bypass interní, SW externí nebo HW pro účely údržby Možnost nastavit potlačení příčiny např. při nájezdu technologie Definice typu a počtu vstupů Definice závislosti vstupů Pokud není zaškrtnuté, musí oper. odkvitovat příčinu Indikace příčiny, která nastala jako první. Příčiny lze dělit do skupin a zobrazovat první došlou ve skupině

58 SIMATIC Safety Matrix Definice účinků Zpoždění efektu Ukázka Výběr až 4 tagů Bypass efektu ze SW Definice názvu efektu Popis akce Resetovací nebo deblokovací tag Čas pro deblokovacíi Možnost na výstup poslat místo efektu procesní hodnotu.

59 SIMATIC Safety Matrix Definice průsečíků Ukázka Definice chování Definice chování

60 SIMATIC Safety Matrix Hlavní vlastnosti Stanovení nebezpeční a rizika Přiřazení bezpečnostníc h funkcí k ochranným úrovním Specifikace bezpečnostních požadavků pro SIS Implementace Provoz Ukázka Funkce matice během fáze provozu Kompletní integrace do ŘS SIMATIC PCS 7 Zobrazení a uložení první došlé poruchy Integrované provozní funkce bypass, reset, override a změna parametrů Zobrazení sekvence událostí a její uložení Automatické ukládání zásahů operátora pro potřeby správy životního cyklu bezpečnosti Sledování verzí Dokumentace modifikací

61 SIMATIC Safety Matrix Hlavní vlastnosti Stanovení nebezpeční a rizika Přiřazení bezpečnostníc h funkcí k ochranným úrovním Implementace Specifikace bezpečnostních požadavků pro SIS i Aktivní druhé čidlo nad limitem varování příčiny, a následné vyvolání tlak nad limitem účinku Provoz Ukázka

62 Alarmy a konfigurace alarmů Nastavení barev Použití PCS 7 Standardů Nebo výběr uživatelských barev Uživatelsky def. PCS 7 Standard Možnost uzpůsobení barev podle potřeb a místních pozadavků

63 Alarmy a konfigurace alarmů Nastavení barev Předdefinované zobrazení příčin a účinků

64 SIMATIC Safety Matrix Ukázka CPU 414FH DO0 DO1 Přívod paliva DO4 DO5 Přívod vzduchu F-AI 2oo3 DI0 DI1 DI2 Měření tlaku 2oo3

65 SIMATIC Safety Matrix Přínosy použití Safety Matrix během realizace Snadné programování s využitím metody příčin a účinků, není nutná znalost programovacích technik Konfigurovatelná funkce předzpracování vstupního signálu, funkce generování výstrah a dostupnost diagnostické informace u každé jednotlivé příčiny i účinku včetně symbolického označení veličiny předběžné výstrahy u analogových signálů, Volitelné barevné schéma zobrazení zpráv a výstražných hlášení Automatické generování bezpečnostních programů ve tvaru CFC včetně ovladačů Automatické sledování verzí Vestavěné sledování změn Tisk úplné matice příčin a účinků.

66 SIMATIC Safety Matrix Přínosy použití Safety Matrix během provozu Integrace do řídicího systému SIMATIC PCS 7 Zobrazení konfigurace SIS i výstrah s použitím matice příčin a účinků Zobrazení symbolického označení veličiny ve výstražném hlášení Zobrazení a ukládání sekvence událostí Okamžité zobrazení a ukládání výstrah Vestavěné obslužné funkce typu přemostění, nastavení počáteční hodnoty, vložení přednostní hodnoty a změny hodnoty parametru, Automatické ukládání a dokumentování všech zásahů operátora Automatické sledování verzí, Automatické dokumentování změn.

67 Děkuji za pozornost Jan Kváč

Distributed Safety: Koncepce

Distributed Safety: Koncepce Distributed Safety: Koncepce Siemens s.r.o. 2009 SIMATIC Distributed Safety HW Standardní CPU CPU35-2PN/DP Safety CPU CPU35F-2PN/DP Standardní ET200S Safety ET200S Distributed Safety Strana 2 Siemens s.r.o.

Více

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC

Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC. Spolehlivé softwarové PLC SIMATIC WinAC RTX (F) 2009 - Novinka Softwarové PLC Deterministické řízení v reálném čase Optimalizované z hlediska zátěže PC Připojení SIMATIC ET200 přes Profibus Připojení SIMATIC ET200 přes Profinet

Více

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850

Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Web klient Simatic PDM Asset management Procesní historian Virtualizace HW IEC 61850 Simatic PCS 7 V8.0 Novinky v software Operační systém Novinky Simatic PDM Procesní historian HW Jan Kváč Siemens, s.r.o. jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Podporované operační systémy Funkce pro ES,

Více

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan

Moderní metody projektování. Siemens + Eplan Moderní metody projektování Siemens + Eplan Listopad 2014, Praha, Ostrava SIRIUS Safety SIRIUS SIMOCODE Zdeněk Bekr Luboš Holubec Tel: 499 903 131 E-mail: zdenek.bekr@siemens. @siemens.com, Tel.: 499 903

Více

PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY. Přetrubkování kondenzátoru TG8 N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 5 Dotazníky ... Plzeňská energetika a.s.

PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY. Přetrubkování kondenzátoru TG8 N Á V R H S M L O U V Y O D Í L O Příloha 5 Dotazníky ... Plzeňská energetika a.s. PŘÍLOHA 5 DOTAZNÍKY Strana: 1 / 15 OBSAH 1. KONDENZÁTOR TG... 3 2. ČERPACÍ STANICE CHLADÍCÍ VODY... 4 2.1 CHLADÍCÍ ČERPADLO... 4 2.2 UZAVÍRACÍ ARMATURY A SERVOPOHONY... 5 2.3 KOMPENZÁTORY... 6 3. KONTINUÁLNÍ

Více

SIMATIC Safety V11. Jan Kváč. Siemensova 1 155 00 Praha 13 jan.kvac@siemens.com

SIMATIC Safety V11. Jan Kváč. Siemensova 1 155 00 Praha 13 jan.kvac@siemens.com Jan Kváč Siemensova 1 155 00 Praha 13 jan.kvac@siemens.com Plná integrace bezpečnosti do inženýrského systému STEP 7 Potřebuji pro bezpečnost nějaký další inženýrský systém? Bezpečnostní technika je integrovanou

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ŘÍDICÍ TECHNIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řídicí systém zařízení pro regeneraci odpadního vzduchu Praha Martin Novotný 3 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

WAGO Úspora elektrické energie

WAGO Úspora elektrické energie WAGO Úspora elektrické energie 1 WAGO profil firma založena v roce 1951, Minden, Německo specializace: pružinová připojení elektrických vodičů řídící systémy pro automatizaci budov a průmysl přes 4500

Více

SIMATIC Safety Integrated pro stroje s různými strukturami a flexibilními požadavky na bezpečnostní funkce

SIMATIC Safety Integrated pro stroje s různými strukturami a flexibilními požadavky na bezpečnostní funkce SIMATIC pro stroje s různými strukturami a flexibilními požadavky na bezpečnostní funkce Využijte větší flexibilitu ve strojní bezpečnosti. Jan Kváč jan.kvac@siemens.com Ivo Žižka ivo.zizka@siemens.com

Více

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens

Průmyslová komunikace. Vladimír Ševčík Siemens Průmyslová komunikace Vladimír Ševčík Siemens Použití sběrnic Až 70% úspora místa + 40% úspora nákladů Rozvaděč Rozvaděč Terminal blocks Terminal blocks PROFIBUS Terminla blocks Safety barrier Pohon Instrumentace

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská Ústav fyziky a měřicí techniky

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská Ústav fyziky a měřicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta chemicko-inženýrská Ústav fyziky a měřicí techniky Návod na laboratorní úlohu Řízení plnění a vyprazdňování nádrží pomocí PLC Teoretický úvod Programovatelný

Více

SIMOTION novinky v4.4

SIMOTION novinky v4.4 SIMOTION novinky v4.4 Přehled Control every machine Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. siemens.com/simotion SIMOTION v TIA Portal Dnes SIMOTION působí ve všech průmyslových odvětvích

Více

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II

Program. 13:00 13:05 Úvod. 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace. 14:15 14:45 Přestávka I. 14:45 15:45 Profinet. 15:45 16:15 Přestávka II Program 13:00 13:05 Úvod 13:05 14:15 Simatic - Přehled komunikace 14:15 14:45 Přestávka I 14:45 15:45 Profinet 15:45 16:15 Přestávka II 16:15 17:10 Novinky Simatic, ET 200, 17:10 17:15 Diskuze, závěr Profinet

Více

Řídicí bloky CPX-CEC

Řídicí bloky CPX-CEC Použití řídicí systém Systémy CODESYS jsou moderní řídicí systémy pro terminály CPX, které umožňují programování v prostředí CODESYS dle IEC 61131-3. programování ve světovém jazyce Systém CODESYS dodávaný

Více

Novinky v SIMATIC PLC a HMIT 200 Přehled. TIA na dosah Listopad 2012

Novinky v SIMATIC PLC a HMIT 200 Přehled. TIA na dosah Listopad 2012 Novinky v SIMATIC PLC a HMIT 200 Přehled TIA na dosah Listopad 2012 SIMATIC ET 200 Novinky a tipy TIA na dosah Listopad 2012 SIMATIC ET 200 Profibus, Profinet DP Master IO Controller DP Slave IO Device

Více

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0

Process Device Manager SIMATIC PDM V9.0 Ideální servisní a parametrizační nástroj Process Device Manager V9.0 www.siemens.com/process-automation Současné trendy provozů a podniků v procesním průmyslu Krátké časy pro uvedení do provozu Nepřetržitý

Více

Bezpečnostní relé 3SK2

Bezpečnostní relé 3SK2 Technika Bezpečnostní relé 3SK2 siemens.cz/sirius Uplatnění pro 3SK2 Jestliže uživatel požaduje: bezpečnost nezávisle na standard automatizačních systémech è automatizační kocept: Stand-Alone menší bezpečnostní

Více

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO

ATICS-2-ISO ATICS-2-80A-ISO ATICS-2-80A-ISO Vlastnosti Kompaktní zařízení pro zajištění přepínání mezi přívody s provozní a funkční bezpečnostní dle EN 108 (SIL 2) Monitorování poďpětí a přepětí Nastavení zpoždění reakce a uvolnění

Více

Série OS Měřící zařízení

Série OS Měřící zařízení Série OS Měřící zařízení MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR MAX PRESS: 16 BAR 2 Měřící zařízení pro stlačený vzduch Měřící zařízení pro stlačený vzduch Stlačený vzduch je jednou z nejpoužívanějších, ale

Více

Modulární bezpečnostní systém 3RK3

Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Modulární bezpečnostní systém 3RK3 Výchozí situace Modulární systém MSS Komponenty Funkce Integrace Shrnutí Výchozí situace Řídicí funkce bezpečnostních obvodů jsou často realizovány několika jednotlivými

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

TIA na dosah: květen 2016

TIA na dosah: květen 2016 TIA na dosah: květen 2016 Ondřej Rakušan Řídící systémy SIMATIC RC-CZ DF FA Siemensova 1, Praha 13 Telefon: +420 23303 2470 E-mail: ondrej.rakusan@siemens.com www.siemens.cz/micro TIA na dosah spolupráce

Více

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL

Řídicí systémy řady 400 str.2 z 16 MICROPEL Řídicí systémy řady 400 2. verze dokumentu, MICROPEL s.r.o. 01.2014 - opravena chyba v číslování svorek I/O na str.7 - aktualizovány všechny ilustrace na změněné umístění portu Řídicí systémy řady 400

Více

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA

Specifikace Záložního zdroje napájení. AEG Protect Blue 1000kVA Specifikace Záložního zdroje napájení AEG Protect Blue 1000kVA Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS) Se statickým Bypassem (SBS) a externím manuálním Bypassem a se samostatnou baterií. Klasifikace dle IEC

Více

KS vario Modulární regulační systém

KS vario Modulární regulační systém PMA a Company of WEST Control Solutions KS vario Modulární regulační systém Plně modulární systém pro 4 až 30 smyček: Komunikační modul, regulační modul a moduly vstupů a výstupů Zvolené moduly se k sobě

Více

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP20 TI-BL20-DPV1-2

sada pro Profibus-DPV1 se stupněm krytí IP20 TI-BL20-DPV1-2 Typové označení Identifikační číslo 1545004 Počet kanálů 2 Rozměry 72.5 x 128.9 x 74.4 mm délka kabelu mezi interface a čtecí/ zapisovací hlavou až 50 m 2 dekadické otočné přepínače pro nastavení Profibus

Více

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5

Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 Programovatelné automaty SIMATIC S7 a S5 ST-7UEBER přehledové školení zaměřené na PLC SIMATIC S7 délka kurzu 1 den - Přehled a výkonové charakteristiky automatizačních a programovacích zařízení - Struktura,

Více

Sinamics Safety Integrated

Sinamics Safety Integrated Sinamics Safety Integrated Ukázka nastavení bezpečnostních funkcí pohonu Sinamics S110 Certifikace dle EN 61508, SIL 2 a EN ISO 13849-1, PL d (v přípr.) Přehled rozhraní S110 s CU305 X100: Snímač DRIVE

Více

MVK Metall Kompaktní sběrnicový modul IP67

MVK Metall Kompaktní sběrnicový modul IP67 MVK Metall Kompaktní sběrnicový modul IP67 Robustní Odolný proti vibracím Těsný 02 03 MVK METALL PLNĚ ZALITÁ KOVOVÁ POUZDRA PRO DRSNÉ PROSTŘEDÍ Oblasti použití obráběcí stroje a obráběcí centra tvářecí

Více

Bezpečnost strojních zařízení. Produkty pro realizace bezpečnostního řízení. Simatic Safety Integrated. Jan Kváč jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462

Bezpečnost strojních zařízení. Produkty pro realizace bezpečnostního řízení. Simatic Safety Integrated. Jan Kváč jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Bezpečnost strojních zařízení Produkty pro realizace bezpečnostního řízení Simatic Safety Integrated Jan Kváč jan.kvac@siemens.com tel: 2 3303 2462 Bezpečnostní programovatelné automaty Přehled produktů

Více

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1

Bezpečnostní systém DeviceNet NE1A/DST1 systém Společnost Omron nyní nabízí bezpečnostní systém kompatibilní s prostředím, který lze použít třemi způsoby: jako samostatnou řídicí jednotku, jako bezpečnostní sít' rozšiřitelnou pomocí vzdálených

Více

SMX. Bezpečnost pro stroje a zařízení. Safety advanced Bezpečnostní řídicí systém naplňuje heslo Vhodný pro každou aplikaci!

SMX. Bezpečnost pro stroje a zařízení. Safety advanced Bezpečnostní řídicí systém naplňuje heslo Vhodný pro každou aplikaci! BBH PRODUCTS SMX Bezpečnost pro stroje a zařízení Safety advanced Bezpečnostní řídicí systém naplňuje heslo Vhodný pro každou aplikaci! Produktová řada SMX je tou správnou odpovědí na požadavky norem kladené

Více

Kompaktní procesní stanice

Kompaktní procesní stanice MXPLC Kompaktní procesní stanice Shrnutí MXPLC je kompaktní procesní stanice s integrovaným I/O modulem se skladbou I/O optimalizovanou pro aplikace VVK a domovní techniky. Stanice může být po sběrnici

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 29.260.20 Prosinec 2014 Výbušné atmosféry Část 29-3: Detektory plynů Požadavky na funkční bezpečnost stabilních systémů pro detekci plynů ČSN EN 60079-29-3 33 2320 idt IEC 60079-29-3:2014

Více

iemens Automation Productivity Tour Perfect Interplay in Factory Automation

iemens Automation Productivity Tour Perfect Interplay in Factory Automation Automatizace and Drives S iemens Perfect Interplay in Factory and Drives Dnešní program Uvítání, představení modelů a technologie 13:00 13:30 Kosek; Vojanec SW/; ukázky SIMATIC PLC SIMATIC DP 13:30 14:30

Více

PŘEHLED SENZORIKA AUTOMATIZACE

PŘEHLED SENZORIKA AUTOMATIZACE PŘEHLED SENZORIKA AUTOMATIZACE AUTOMATIZACE PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY S OPERÁTORSKÝM PANELEM textový nebo barevný grafický displej s dotykovou obrazovkou nebo klávesnicí KOMUNIKAČNÍ ROZHRANÍ Ethernet (TCP/IP),

Více

TIA na dosah. Decentrální periferie ET200SP. Únor Vojtěch Kubáň. Siemens 2013.

TIA na dosah. Decentrální periferie ET200SP. Únor Vojtěch Kubáň. Siemens 2013. Decentrální periferie ET200SP Únor 2014 TIA na dosah Vojtěch Kubáň Siemens 2013. Motivace k přechodu na ET 200SP Požadavky Lepší využití místa v rozvaděči Bez manuálního nastavování na I/O Ŕychlý přenos

Více

Ovladače motorů CMMD-AS, pro servomotory

Ovladače motorů CMMD-AS, pro servomotory Srovnání ovladačů motoru ovladač motoru CMMD-AS CMMS-AS CMMP-AS CMMS-ST pro druh motoru servomotor servomotor servomotor krokový motor počet polohovacích pohybů v paměti 2x 63 63 255 63 odměřovací systém

Více

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka

AWGD 46 MWGD 46. Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO. Uživatelská příručka AWGD 46 MWGD 46 Dveřní moduly APS mini / APS mini Plus s rozhraním WIEGAND s podporou zámků APERIO Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE

VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE VIBRODIAGNOSTICKÝ SOFTWARE NADSTAVBA ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU MS6000 DIAGNOSTICKÝ DATAMONITOR ROZŠÍŘENÍ MONITOROVÁNÍ STAVU STROJŮ PREVENTIVNÍ DETEKCE ZÁVAD NÁSTROJ PREDIKTIVNÍ ÚDRŢBY MMS 6850 1/7 R 1/2010

Více

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060

C 208. Dálkové ovládání GB060. Aplikační list. Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 C 208 Dálkové ovládání GB060 Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací telefonním terminálem GB060 Aplikační list Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním

Více

SINAMICS Safety Integrated

SINAMICS Safety Integrated SINAMICS Safety Integrated Novinky ve firmware V4.5 pohonů SINAMICS S120 Přehled novinek Safety v SINAMICS V4.5 SS1E (Safe Stop 1 Extern) Safety bez ovládání - trvale aktivní Nové telegramy PROFIsafe SLP

Více

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91

Obsah. Zobrazovací a ovládací prvky na čelním panelu. Účel použití. Elektrické zapojení. Obr. 5.2-1: Analogový vstupní modul 07 AI 91 5. Analogový vstupní modul 07 AI 91 8 vstupů, konfigurovatelných pro teplotní senzory nebo jako proudové nebo napěťové vstupy, napájení 4 V DC, CS31 - linie 1 1 3 4 Obr. 5.-1: Analogový vstupní modul 07

Více

Plant-wide Automation

Plant-wide Automation Plant-wide Automation Totálně Integrovaná Automatizace v potravinásřví Unrestricted @ Siemens AG 2016 siemens.com Potravinářský průmysl Celosvětové trendy Posílení konkurenceschopnosti Uvedení výrobků

Více

Hardwarová konfigurace. vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus

Hardwarová konfigurace. vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Hardwarová konfigurace vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Hardwarová konfigurace vysokorychlostní sběrnice SPEED-Bus Abstrakt SPEED-Bus je vysokorychlostní 32bitová paralelní sběrnice, která je implementovaná

Více

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření

Wisensys Platforma bezvodičového měření. Bezdrátový přenos. automatizace a měření Bezdrátový přenos automatizace a měření Wisensys Platforma bezvodičového měření Vydání z března 2015 Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Sp. z o.o. 40-519, Katovice, ul. Kościuszki 112 tel.:

Více

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka

GO80 TargGR-EM. Čtečka tf hit pro panely Targha. Kompletní příručka GO80 TargGR-EM Čtečka tf hit pro panely Targha Kompletní příručka 2014, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2014/06/06, platné pro FW

Více

PCS7: DŮLEŽITÉ NOVINKY V HW - SIMATIC INDUSTRIAL PC - SIMATIC PCS 7 CPU 410. - PROFINET a DECENTRÁLNÍ PERIFEFIE. Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

PCS7: DŮLEŽITÉ NOVINKY V HW - SIMATIC INDUSTRIAL PC - SIMATIC PCS 7 CPU 410. - PROFINET a DECENTRÁLNÍ PERIFEFIE. Siemens AG 2014. All Rights Reserved. PCS7: DŮLEŽITÉ NOVINKY V HW - SIMATIC INDUSTRIAL PC PCS 7 OS server Industrial Ethernet, plant bus - SIMATIC PCS 7 CPU 410 Fault-tolerant AS PCS 7 CPU410-5H PROFINET, field bus - PROFINET a DECENTRÁLNÍ

Více

# 09 VZ vozík. Eda Sobotík. PTZ kamera. obr. 1 - Pùdorysná dispozice detekce pøítomnosti a rizikových stavù osob on-line v prùmyslové hale

# 09 VZ vozík. Eda Sobotík. PTZ kamera. obr. 1 - Pùdorysná dispozice detekce pøítomnosti a rizikových stavù osob on-line v prùmyslové hale copyright 2013 Merya RTLS Merya RTLS je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových pracovišt?ch pomoc?inteligentn?ch RFID tagù a detektorù. Osobní tagy mají zabudované senzory pro

Více

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01

TIA na dosah Advanced Engineering System. SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 TIA na dosah 2013 Advanced Engineering System SIMATIC PCS 7 Verze 8.01 SIMATIC PCS 7 Advanced Engineering System Motivace pro použití AdvancedES Pro realizaci řídicího systému se používají různé plánovací

Více

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA OVLÁDACÍHO PANELU VODOU CHLAZENÝ CHILLER SE ŠROUBOVÝM KOMPRESOREM REGULÁTOR MICROTECH III D EOMWC00A11-11CS

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA OVLÁDACÍHO PANELU VODOU CHLAZENÝ CHILLER SE ŠROUBOVÝM KOMPRESOREM REGULÁTOR MICROTECH III D EOMWC00A11-11CS PROVOZNÍ PŘÍRUČKA OVLÁDACÍHO PANELU VODOU CHLAZENÝ CHILLER SE ŠROUBOVÝM KOMPRESOREM REGULÁTOR MICROTECH III D EOMWC00A11-11CS Obsah ÚVOD... 2 PROVOZNÍ LIMITY OVLADAČE:... 3 VLASTNOSTI ŘÍDICÍHO SYSTÉMU...

Více

Control IT AC31 / S500 automatizační technologie. Technologie, která se přizpůsobí Vašim představám. nových operátorských panelů. +++ včetně +++ abb

Control IT AC31 / S500 automatizační technologie. Technologie, která se přizpůsobí Vašim představám. nových operátorských panelů. +++ včetně +++ abb Control IT AC31 / S500 automatizační technologie Technologie, která se přizpůsobí Vašim představám +++ včetně +++ nových operátorských panelů abb Industrial IT pro Vaše aplikace Vyšší produktivita s nižšími

Více

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s.

ATOMEX 25-26.10.2011 Praha. ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ATOMEX 25-26.10.2011 Praha ŘÍDICÍ SYSTÉMY ZAT a.s. ČESKÁ REPUBLIKA & JADERNÝ PRŮMYSL Česká republika je jednou z evropských zemí, která je schopná projektovat, konstruovat a bezpečně provozovat jaderné

Více

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect.

Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Chcete jednodušší a efektivnější automatizaci u-remote maximalizuje váš výkon Let s connect. Technologie elektronického rozhraní - Remote I/O ve třídě IP 20 Snadná instalace Úsporná a flexibilní konfigurace

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Návod k obsluze KL6904. Logická svorka TwinSAFE Logic se 4 chráněnými výstupy

Návod k obsluze KL6904. Logická svorka TwinSAFE Logic se 4 chráněnými výstupy Návod k obsluze KL6904 Logická svorka TwinSAFE Logic se 4 chráněnými výstupy Verze: 1.1.4 Date: 04.12.2006 Obsah Obsah 1 Předmluva 3 1.1 Informace o příručce 3 1.1.1 Záruční podmínky 3 1.1.2 Dodací podmínky

Více

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Martin Baumruk Jiří Kopenec Siemens PLM Connection 2012 Česká republika 3. 5. června, Seč Dněšní workflow

Více

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1

New Automation Technology. Beckhoff I/O. Průmyslová PC. Beckhoff Image 1 New Automation Technology Beckhoff Průmyslová PC Software I/O Pohony Beckhoff Image 1 Beckhoff Automation Vývoj celosvětového obratu Beckhoff Image 2 PC-based Control Architektura pro otevřené řízení HMI

Více

Distribuované průmyslové měřicí systémy

Distribuované průmyslové měřicí systémy Distribuované průmyslové měřicí systémy vývoj směřuje k rozdělení měř. systémů na laboratorní a průmyslový provoz. 1. Základní charakteristiky laboratorního a průmyslového provozu Laboratorní provoz Průmyslový

Více

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla

SONOMETER TM 1000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla SONOMETER TM 000 Kompaktní ultrazvukový měřič tepla Popis/Použití S certifikátem MID č.: DE-07-MI004-PTB02 SONOMETER TM 000, statický kompaktní ultrazvukový měřič tepla s plně elektronickým způsobem měření,

Více

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup

Dálkové ovládání GB060. Umožní jednoduché ovládání otopné soustavy. Osm binárních vstupů / výstupů a jeden reléový výstup Dálkové ovládání GB060 C 208 Aplikační list Dálkové ovládání regulátorů a přenos technologických informací GSM komunikací Profesionální řešení pro dálkové ovládání otopné soustavy mobilním telefonem GSM.

Více

Safety Integrated Sinamics S120

Safety Integrated Sinamics S120 Safety Integrated Sinamics S120 Stručný přehled a novinky Možnosti využití bezpečnostních funkcí integrovaných v pohonech Sinamics - hardware Ovládání přes EP - svorky jen STO, SS1, SBC Ovládání přes F-DI

Více

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014

Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G1501S 706326 / 00 01 / 2014 Originální návod k provozu Bezpečnostní spínací přístroj s releovými výstupy G50S 706326 / 00 0 / 204 Obsah Úvodní poznámka 4. Použité symboly 4 2 Bezpečnostní pokyny 4 3 Rozsah dodávky 6 4 Použití z hlediska

Více

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje

Průmyslové pece Tepelné procesy Sušárny a klimatizační komory Zkušebny Technologické linky Stroje PMA a Company of WEST Control Solutions KS 108 easy Kompaktní řídicí a regulační přístroj pro průmyslové aplikace Kombinované funkce regulace, sekvenčního řízení a ovládání Rozsáhlá knihovna funkcí a ovládacích

Více

multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP

multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a Modbus TCP multiprotokolová komunikační ethernet brána pro PROFINET, EtherNet/IP a programování dle IEC 61131-3 pomocí CODESYS V3 Ethernet a USB rozhraní stupeň krytí IP20 s integrovaným napájením LED pro indikaci

Více

kybez nutnosti stálé kontroly

kybez nutnosti stálé kontroly . kybez nutnosti stálé kontroly ky ThinkTop AS-Interface 29.5-31.6 VDC Použití Jednotka ThinkTop zajišťuje optimální řízení všech Alfa Laval sanitárních ventilů a je kompatibilní se všemi hlavními PLC

Více

The easy way to connect. Produktová informace

The easy way to connect. Produktová informace www.eaton.cz www.eaton.sk The easy way to connect. Produktová informace Platnost od 1..2012 SmartWire-DT. Od jednoduché konektivity po jednoduchou automatizaci. Pomocí dodatečné inteligence vzdálených

Více

Integrace SIMOCODE pro do PCS 7. Restricted / Siemens AG 2013. All rights reserved.

Integrace SIMOCODE pro do PCS 7. Restricted / Siemens AG 2013. All rights reserved. Integrace SIMOCODE pro do PCS 7 siemens.com/answers Aplikace Rozvaděč Systém Přehled systému SIMOCODE pro PCS 7 Úvod Operátorská stanice Inženýrská stanice Stanice údržby Symboly bloků Faceplates bloky

Více

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky

KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky PMA a Company of WEST Control Solutions KS 40-1 pro hořáky Speciální regulátor pro průmyslové hořáky Čelní komunikační BluePort a BlueControl software Manažer údržby a seznam poruch Modulační, dvoustupňová

Více

Vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky Vyhodnocovací jednotky 242 Přehled Vyhodnocovací jednotky 248 VEGAMET 381, 391, 624, 625 252 VEGASCAN 693 253 ISO pouzdro 254 VEGATOR série 100, 256C, 632 262 VEGASTAB 690 263 Komponenty 241 Přehled Vyhodnocovací

Více

Obslužný software. vizualizaci zařízení

Obslužný software. vizualizaci zařízení 5 645 Obslužný software pro vizualizaci zařízení ACS715 Obslužný, alarmový a software pro zpracování úloh v systému s centrálami OCI600, OCI611, OZW10 a OZW111 Servisní software pro regulátory s komunikací

Více

Profinet iniciativa 2008 celosvětová akce. Výsledky:

Profinet iniciativa 2008 celosvětová akce. Výsledky: Profinet iniciativa 2008 celosvětová akce Výsledky: Proč Profinet ANO: Ethernet je výkonná síť Flexibilní topologie sítě, jednoduchá instalace sítě Jednoduché napojení na nadřazený Ethernet, IT služby

Více

SIMATIC IPC. The more Industrial PC. Siemens AG 2010. All Rights Reserved.

SIMATIC IPC. The more Industrial PC. Siemens AG 2010. All Rights Reserved. SIMATIC IPC The more Industrial PC Proč SIMATIC IPC? Vyplatí se to? Strana 2 Říjen-2010 Ladislav Plachý SIMATIC IPC Robusnost Vývoj vlastních základních desek Vysoce kvalitní komponenty pro 24 hodinový

Více

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry

Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Převodníky SensoTrans DMS P32200, A 20220 pro tenzometry Univerzální napájení (P 32200) Infraport pro komunikaci (P 32200) Montáž na DIN lištu Šířka modulu 6 mm POPIS Převodníky SensoTrans DMS P 32200

Více

TIA Portal V12 Diagnostika se SIMATIC S7-1500

TIA Portal V12 Diagnostika se SIMATIC S7-1500 TIA Portal V12 Diagnostika se SIMATIC S7-1500 Diagnostika Úvod Možnosti Přínosy Podmínky LED Jasné informace přímo na zařízení Pouze lokálně PG/ Detailní diagnostické informace Nezbytný Step 7 STEP 7 Systémová

Více

Základní normalizované datové přenosy

Základní normalizované datové přenosy Základní normalizované datové přenosy Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka

AREM 63 MREM 63. Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus. Uživatelská příručka AREM 63 MREM 63 Čtecí moduly APS mini / APS mini Plus Uživatelská příručka 2004 2012, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2012/04/25,

Více

Rostislav Kosek NEW SIMATIC S7-1500C. Stav Siemens AG All Rights Reserved. siemens.com/s7-1500

Rostislav Kosek NEW SIMATIC S7-1500C. Stav Siemens AG All Rights Reserved. siemens.com/s7-1500 Rostislav Kosek SIMATIC S7-500C NEW Stav 205.05 Siemens AG 205. All Rights Reserved. siemens.com/s7-500 Posílení portfólia SIMATIC Advanced Controller S7-500 s Advanced Controller 5(F) 5C NEW 52C NEW 53(F)

Více

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení

Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Bezpečnostní logické obvody (BLO) strojů a strojních zařízení Určeno pro studenty bakalářských studijních programů na FBI Obsah: Úvod do legislativy bezpečnosti strojů a strojního zařízení 1. Obecně 2.

Více

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management Katalog výrobků Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management MicroCorr Digital DX Digitální radiový přenos Digitální senzor MicroCALL+ DigiCALL MicroCorr 7 SoundSens "i" Analogový senzor

Více

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu

Automatizace a pohony. PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu Automatizace a pohony PROcess FIeld NET Standard Prmyslového Ethernetu PROFINET Automatizace a pohony # $ # % $ PROFINET je oteveným standardem prmyslového Ethernetu pro automatizaci PROFINET užívá TCP/IP

Více

Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob

Mobile. Merya RTLS. H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s * H i - T e c h R F I D t e c h n o l o g i e s monitorování pohybu osob Merya RTLS Merya RTLS mobile je bezdrátový systém pro monitorování osob pracuj?c?ch na rizikových nebo standardn?ch pracoviðt?ch pomoc? mobilních telefonù s OS Android a s bezpeènostní aplikací RLH-Mobile.

Více

MK800. Signalizační a testovací panel

MK800. Signalizační a testovací panel Signalizační a testovací panel MK800 s pouzdrem pro montáž na desku Vlastnosti Zobrazení pracovních a chybových z monitorovacích systémů firmy BENDER Podsvětlený LC displej s textovým menu (4x 20 znaků,

Více

M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek

M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek M Sens 2 On line měření vlhkosti pevných látek Použití Systém M-sens 2 je speciálně vyroben pro kontinuální měření vlhkosti pevných látek během jejich dávkování. Tento systém zajišťuje nepřetržité monitorování.

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

Pr P eze e n ze t n ace a ce fir i my Verze 08/2009

Pr P eze e n ze t n ace a ce fir i my Verze 08/2009 Prezentace firmy Verze 08/2009 Základní údaje Založení firmy: 2008 Počet poboček: 1 Profil firmy: Rize česká inženýrská firma Poradenství, automatizace, zpracování dat Chemický, farmaceutický a potravinářský

Více

Sběrnicová připojení Link struktura DDL DDL - X - Tool. Katalogová brožurka

Sběrnicová připojení Link struktura DDL DDL - X - Tool. Katalogová brožurka Sběrnicová připojení Link struktura DDL DDL - X - Tool Katalogová brožurka 2 Sběrnicová připojení Link struktura DDL DDL - X - Tool V provedení, Volitelný nástroj k zjednodušení uvádění komponent DDL do

Více

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53 Obsah Jednotky RTU pro řízení, chránění, sběr dat a komunikaci...1 Kompaktní RTU...11...17 Signalizační a HMI panely...45 Příslušenství k RTU...49 Testovací přístroje...53 Redundantní napájecí zdroj RPS

Více

Safety novinky. Roadshow 2017

Safety novinky. Roadshow 2017 Safety novinky Roadshow 2017 Obsah prezentace Safety PLC: EL6910 a EJ6910 SC terminály Přehled dostupných verzí Příklady použití (SpeedMonitor, ) Kompaktní Safety PLC: EK1960 Specifické vlastnosti Modelová

Více

Obsah přednášky. Úvod. Úvod

Obsah přednášky. Úvod. Úvod Obsah přednášky Diagnostika a HiL testování elektronických systémů automobilů Ing. Michal Kubík 2. 5. 200 ZČU-FST-KKS Plzeň Přednáška v rámci r projektu CZ..07/2.3.00/09.0086 Podpora VaV a vzdělávání pro

Více

Modul analogových vstupů M-AI4

Modul analogových vstupů M-AI4 ... komunikační linka RS 485, protokol Modbus RTU 4 analogové vstupy volba typu vstupu: (PT 100, PT1000, Ni 1000, 0 100Ω, 0 1000Ω, 0 5V, 0 10V, 4 20mA, 0 20mA) Popis MAI4 je modul čtyř jednotlivě konfigurovatelných

Více

Evoluce integrovaného inženýringu: SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator

Evoluce integrovaného inženýringu: SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator Evoluce integrovaného inženýringu: SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator siemens.com/pcs7 Klíčové otázky Jak urychlit a zefektivnit inženýring a zvýšit kvalitu? Jak efektivně spravovat data? Jak lépe

Více

ecolink520 526: Modul odloučených I/O

ecolink520 526: Modul odloučených I/O SAUTER EYmodulo 5 PDS 94.075 cz Katalogový list EYEM520...526 ecolink520 526: Modul odloučených I/O Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Optimální přizpůsobení aplikací díky modulární technologii.

Více

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V

Hard r wa w ro r v o á ko n igu ig ra c řa ř dy d 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Hardwarová konfigurace řady 100V a 200V Abstrakt Tento aplikační postup ukazuje na příkladu CPU 214-2BM02 hardwarovou konfiguraci VIPA CPU řad 100V a 200V ve vývojovém

Více

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.

Maturitní témata. Informační a komunikační technologie. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Maturitní témata předmět Informační a komunikační technologie Dominik Janák 2015 třída 4I Dominik Janák Maturitní otázky Výpočetní

Více

INFORMACE O PRODUKTU. MLD 500, MLD 300 Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory a transceiver s funkcí utlumení (muting)

INFORMACE O PRODUKTU. MLD 500, MLD 300 Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory a transceiver s funkcí utlumení (muting) INFORMACE O PRODUKTU MLD 500, MLD 300 Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory a transceiver s funkcí utlumení (muting) MLD cenově výhodná alternativa Nové vícepaprskové bezpečnostní světelné závory

Více

www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM

www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM www.eatonelektrotechnika.cz Vzduchové jističe IZM Katalog Platnost od 1.1.2010 Eaton partner pro domovní a průmyslové instalace Instalační a jisticí přístroje pro montáž do rozváděčů Modulové jističe od

Více

AS-i ifm electronic Radovan Řeháček AS-Interface

AS-i ifm electronic Radovan Řeháček AS-Interface AS-i 2010 ifm electronic Radovan Řeháček AS-Interface Agenda AS-i Specifikace 3.0 Nové řídící AS-i moduly (master) AC1355 Profibus Gateway s WEB serverem Nové AS-i řízené moduly (slave) AC5235 ClassicLine

Více

PowerOPTI. Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Kotle a energetická zařízení, Brno 2016

PowerOPTI. Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren. Kotle a energetická zařízení, Brno 2016 PowerOPTI Řízení tepelné účinnosti elektráren a tepláren Kotle a energetická zařízení, Brno 2016 PowerOPTI = Výkonná množina Nástrojů & Řešení & Servisu Kdo jsou zákazníci? Vyrovnání Dat = Celostní přístup

Více