Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod."

Transkript

1 Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Praha, 2015

2 OBSAH 1. Zaměstnanost ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod VYMEZENÍ SKUPINY POVOLÁNÍ POČET ZAMĚSTNANÝCH ROZLOŽENÍ V ODVĚTVÍCH PROJEKCE DO ROKU 2020 EXPANZIVNÍ A NAHRAZOVACÍ POPTÁVKA MOBILITA MEZI SKUPINAMI POVOLÁNÍ Mobilita do skupiny povolání Mobilita ze skupiny povolání DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA Genderové a věkové charakteristiky Vzdělanostní struktura Kvalifikační profil skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod ÚROVEŇ KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ Kvalifikační požadavky porovnání skutečné a nejvhodnější úrovně vzdělání Požadavky pracovních míst Využití dovedností v zaměstnání ÚROVEŇ ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ Dosažená úroveň čtenářské a numerické způsobilosti a řešení problémů Úroveň náročnosti a význam kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY POVOLÁNÍ Pracovní orientace podle typu pracovního prostředí Pracovní hodnoty pracovníků Závěr Podrobný popis použité metodologie, vysvětlení kvalitativních i kvantitativních indikátorů a jejich způsob interpretace a využití cílovými skupinami, stejně jako použité datové zdroje, jsou v samostatné publikaci Manuál pro využití informačního produktu Profily skupin povolání.

3 1. Zaměstnanost ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod Vymezení skupiny povolání Do této skupiny povolání patří v ČR 2 skupiny odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 2. úrovni. Jde o skupinu Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. (ISCO 42+44). Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 37 různých detailních povolání. Největší z nich jsou uvedena v následující tabulce (seřazená sestupně podle podílu zaměstnaných ve skupině): Nejvýznamnější povolání ve skupině (5. úroveň ISCO-08) ISCO (název/kód) % z celku kumul. % Doručovatelé listovních poštovních zásilek (ISCO 44125) 11,3% 11,3% Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) (ISCO 42260) 8,4% 19,7% Přepážkoví pracovníci na poštách (ISCO 42113) 8,3% 28,0% Recepční v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních (ISCO 42240) 7,0% 34,9% Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech (ISCO 42220) 6,9% 41,9% Úředníci všeobecné správy vnitřních věcí státu (ISCO 44191) 5,9% 47,8% Knihovníci (ISCO 44110) 5,3% 53,1% Ostatní úředníci jinde neuvedení (ISCO 44199) 4,9% 58,0% Pracovníci evidence dat a archivů (ISCO 44150) 4,3% 62,3% Operátoři telefonních panelů (ISCO 42230) 4,2% 66,5% Zdroj: VŠPS Národní soustava povolání definuje 66 povolání. Jako příklad lze uvést: Poštovní doručovatel, Firemní recepční, Pracovník poštovní přepážky, Recepční, Pracovník klientského centra banky, Pracovník registrace živností samosprávního úřadu, Knihovník v knihovně pro děti, Pracovník evidence plavidel, Pomocný archivní pracovník Počet zaměstnaných Počet zaměstnaných Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. mírně narůstá. V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno 125 tisíc osob. Průměrný nárůst počtu zaměstnaných v letech v ČR v této skupině povolání představoval zhruba 0,5 % ročně. Zvýšil se i jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR, který v současnosti činí 2,5 % (16. největší skupina povolání ze 40 skupin). Nárůst počtu zaměstnaných této skupiny povolání ovlivnilo více trendů. Lze předpokládat, že výraznější nárůst byl zejména v případě pracovníků zákaznických kontaktních center a operátorů telefonních panelů. 1

4 Srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším podílem na zaměstnanosti v ČR a EU28 (2014) 8% 6% ČR EU28 4% 2% 0% Zaměstnanci v ozbrojených silách Pracovníci v oblasti Řídící pracovníci v uměleckých a oblasti ubytovacích tradičních řemesel a stravovacích a polygrafie služeb a obchodu Skupiny povolání s nejnižším podílem na zaměstnanosti Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Pracovníci v oblastiodborní pracovníci osobních služeb v obchodní sféře a veřejné správě Skupiny povolání s nejvyšším podílem na zaměstnanosti Graf ukazuje podíl dané skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v ČR a EU28 ve srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším podílem na celkové zaměstnanosti v ČR a EU28 v roce Zdroj: EU LFS V roce 2014 dosahovala míra nezaměstnanosti (počet nezaměstnaných, kteří naposledy vykonávali některé z povolání v této skupině, k celkovému počtu pracovníků ve skupině povolání) v této skupině povolání 6,0 %. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání je jejich míra nezaměstnanosti poměrně vysoká. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR (2014) 20% 15% 10% 5% 0% Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Skupiny povolání s nejnižší mírou nezaměstnanosti Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. Uklízeči a pomocníci Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Skupiny povolání s nejvyšší mírou nezaměstnanosti Graf ukazuje míru nezaměstnanosti dané skupiny povolání v ČR v roce 2014 ve srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR v roce Zdroj: VŠPS 2

5 V EU28 bylo v roce 2014 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 7,4 milionu osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 3,4 % ze všech zaměstnaných. Podíl této skupiny povolání ve struktuře zaměstnanosti v ČR je 2,5 %, tj. je o 0,9 p. b. nižší než v EU28. Ze sousedních států ČR je na Slovensku, v Rakousku i Německo podíl těchto pracovníku téměř stejný, v Polsku je podíl nižší. Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v zemi (2014, země EU28) 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% UK IE ES IT MT NL EL EU28 BE DE CY HR BG PT FI CZ EE AT HU LV DK SE SK FR LU PL SI LT RO Graf ukazuje podíl dané skupiny povolání v ČR ve srovnání s průměrem EU28 a členskými zeměmi EU28 v roce Zdroj: EU LFS 1.3. Rozložení v odvětvích Rozložení skupin povolání napříč odvětvími můžeme pro účely této publikace sledovat ze dvou úhlů pohledu z pohledu jednotlivých odvětví a skupin povolání. Pokud bychom chtěli sledovat rozložení pracovníků v odvětvích z pohledu skupiny povolání, můžeme hovořit o tzv. odvětvové koncentraci, jež indikuje míru rozptýlenosti pracovníků v rámci vybrané skupiny napříč sledovanými odvětvími. V souvislosti s koncentrací platí poměrně jednoduché pravidlo s nižší koncentrací (a tedy vyšší mírou rozptýlenosti) se zvyšuje šance na lepší pracovní uplatnění, jelikož jsou pracovníci šířeji profilováni a jejich znalosti a zkušenosti přesahují do více oblastí. Naopak, pokud je míra rozptýlenosti nízká a pracovníci jsou v rámci dané skupiny povolání výrazněji koncentrováni do určitého odvětví, možnost uplatnění se v dané skupině povolání snižuje. Jestliže bychom tedy měli skupinu povolání s nižší koncentrací (tedy vyšší mírou rozptýlenosti), znamená to, že pracovníci v rámci dané skupiny nalézají uplatnění napříč různými odvětvími a nejsou omezeni pouze na konkrétní, specifickou a úzce vymezenou oblast činnosti. Skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. je v ČR charakteristická podprůměrnou odvětvovou koncentrací. Tato skupina tedy zároveň vykazuje nadprůměrnou míru rozptýlenosti pracovníků napříč jednotlivými odvětvími. V rámci EU28 dosahuje odvětvová koncentrace Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. ve srovnání s ostatními sledovanými skupinami také podprůměrných hodnot. Z níže přiloženého grafu znázorňujícího srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou odvětvové koncentrace můžeme zároveň vidět, že úroveň koncentrace je v ČR vyšší než v EU28. 3

6 Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou odvětvové koncentrace v ČR a EU28 100% 80% 60% ČR EU28 40% 20% 0% Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací Zaměstnanci v ozbrojených silách Skupiny povolání s nejnižší mírou odvětvové koncetrace Skupiny povolání s nejvyšší mírou odvětvové koncetrace Graf ukazuje srovnání míry odvětvové koncentrace v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou odvětvové koncentrace v ČR a EU28. Zdroj: EU LFS Odvětvová koncentrace Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. dosahuje v ČR nejvyšších hodnot v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti (25,3 % ze zaměstnaných osob v této skupině povolání pracuje v tomto odvětví). Vyšší hodnoty odvětvové koncentrace dále vykazují odvětví Veřejná správa a obrana (19,8 %) a Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti (12,1 %). V rámci ostatních odvětví je úroveň odvětvové koncentrace skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. poměrně nízká. Rozložení skupiny povolání do jednotlivých odvětví srovnání situace v ČR a EU28 ČR EU28 Doprava, skladování a poštovní činnosti 25,3% 16,2% Veřejná správa a obrana 19,8% 9,4% Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti 12,2% 6,7% Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti 8,4% 10,2% Ubytování, stravování a pohostinství 6,6% 5,9% Peněžnictví a pojišťovnictví 5,8% 16,0% Telekomunikační a informační technologie a činnosti 4,6% 2,7% Zdravotní a sociální péče 4,5% 7,3% Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí 2,6% 5,7% Vzdělávání 1,9% 3,1% Ostatní odvětví 8,3% 16,9% ČR Celkem 100,0% 100,0% Tabulka ukazuje, v kterých odvětvích je zastoupení dané skupiny povolání v ČR a EU28 nejvyšší (řazeno podle ČR). Zdroj: EU LFS 4

7 V EU28 je situace z hlediska rozložení skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. zcela odlišná. Nejvyšší úroveň odvětvové koncentrace vykazují v EU28 odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti (16,2 %, o 9,1 p. b. méně než v ČR) a Peněžnictví a pojišťovnictví (16,0 %, o 10,2 p. b. více než v ČR). Vyšší hodnoty odvětvové koncentrace Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. jsou evidovány také v rámci odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti (10,2 %, o 1,8 p. b. více než v ČR) a Veřejná správa a obrana (9,4 %, o 10,4 p. b. méně než v ČR). V rámci ostatních odvětví jsou podíly poměrně nízké, podobně jako v ČR. Největší část osob ze skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. je zaměstnána v Praze. Zde pracuje téměř 24 % zaměstnaných osob z této skupiny povolání (ve srovnání s podílem Prahy na celkové zaměstnanosti ČR je to o 8 p. b. více). Dalších více než 10 % pracuje v Moravskoslezském kraji (kraj se podílí na celkové zaměstnanosti ČR 11 %), téměř 10 % v Jihomoravském kraji (kraj má 11% podíl na celkové zaměstnanosti ČR) a téměř 10 % ve Středočeském kraji (11 % na celkové zaměstnanosti ČR. V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nadprůměrná. Následující mapa porovnává rozložení zaměstnaných osob ze skupiny povolání a celkové rozložení všech zaměstnaných v celé ekonomice do jednotlivých krajů. Kraje, které mají podíl na zaměstnanosti skupiny povolání vyšší, než na celkové zaměstnanosti celé ekonomiky, jsou zabarveny zelenými odstíny, tam kde je tomu naopak, jsou odstíny červené. Například v Praze, jak je uvedeno výše, je ze skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. zaměstnáno 24 % všech osob. Celkově, v celé ekonomice, má Praha podíl na zaměstnanosti v ČR jen 16 %. Počet zaměstnaných ze skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. v Praze je tedy vzhledem k velikosti kraje velmi vysoký (a proto tedy zelená barva v mapě). Počet zaměstnaných ze skupiny povolání v kraji vzhledem k velikosti kraje Mapa znázorňuje srovnání struktury zaměstnaných ve skupině povolání do jednotlivých krajů s rozdělením všech zaměstnaných do krajů. Kraje, které mají podíl na zaměstnanosti skupiny povolání vyšší, než na celkové zaměstnanosti celé ekonomiky, jsou zabarveny zelenými odstíny, tam kde je tomu naopak, jsou odstíny červené. Zdroj: VŠPS 5

8 Jestliže bychom chtěli naopak rozložení pracovníků posuzovat z hlediska vybraných odvětví, můžeme hovořit o odvětvové exkluzivitě, která nám poskytuje informaci o tom, které skupiny povolání jsou v rámci vybraných odvětvích nejvíce zastoupené. S vyšší odvětvovou exkluzivitou se zvyšuje i podíl zastoupení skupiny povolání v rámci vybraného odvětví a naopak. Jestliže tedy určitá skupina povolání dosahuje vyšší míry odvětvové exkluzivity, znamená to, že je v rámci daného odvětví zastoupena výrazně více než ostatní skupiny. Odvětvová exkluzivita skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. vykazuje v ČR ve srovnání s ostatními skupinami podprůměrné hodnoty. Z níže přiloženého grafu můžeme zároveň vidět, že se úroveň odvětvové koncentrace této skupiny blíží skupinám s nejnižší exkluzivitou. V rámci EU28 vykazuje odvětvová exkluzivita oproti ČR vyšší hodnoty, rozdíl je téměř dvojnásobný. Úroveň odvětvové exkluzivity Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. je v EU28 ve srovnání s ostatními skupinami průměrná. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou exkluzivity v ČR a EU28 60% 50% 40% ČR EU28 30% 20% 10% 0% Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Zaměstnanci v Řídící pracovníci v ozbrojených silách oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu Skupiny povolání s nejnižší mírou odvětvové exkluzivity Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Obsluha stacionárních strojů a zařízení Učitelé a ostatní Pracovníci v oblasti specialisté v oblasti osobních služeb výchovy a vzdělávání Skupiny povolání s nejvyšší mírou odvětvové exkluzivity Graf ukazuje srovnání exkluzivity v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší exkluzivitou v ČR a EU28. Zdroj: EU LFS Z pohledu sledovaných odvětví v ČR je podíl pracovníků skupiny Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. nejvyšší v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti (10,7 % zaměstnaných z tohoto odvětví tvoří právě tato skupina povolání). Vyšší podíly pracovníků této skupiny vykazují také odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti (8,1 %), Veřejná správa a obrana (7,7 %) a Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti (7,7 %). V EU28 je z pohledu odvětví nejvyšší podíl Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. v Peněžnictví a pojišťovnictví (18,8 %, o 12,9 p. b. více než v ČR). Vysoké podíly pracovníků v této skupině jsou v EU28 také v odvětvích Doprava, skladování a poštovní činnosti (11,0 %, o 0,3 p. b. více než v ČR) a Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti (8,8 %, o 0,7 p. b. více než v ČR). 6

9 Zastoupení skupiny povolání v rámci odvětví srovnání situace v ČR a EU28 ČR EU28 Doprava, skladování a poštovní činnosti 10,7% 11,0% Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti 8,1% 8,8% Veřejná správa a obrana 7,7% 4,8% Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti 7,7% 4,3% Peněžnictví a pojišťovnictví 5,9% 18,8% Telekomunikační a informační technologie a činnosti 5,4% 4,8% Ubytování, stravování a pohostinství 4,2% 4,6% Vydavatelské a mediální činnosti 2,2% 4,8% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 2,0% 3,5% Zdravotní a sociální péče 1,6% 2,4% Podíl na zaměstnanosti celkem 2,3% 3,4% Tabulka ukazuje, v kterých odvětvích je zastoupení dané skupiny povolání v ČR a EU28 nejvyšší (řazeno podle ČR). Zdroj: EU LFS Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v krajích ČR Kraj ČR Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti Praha 3,8% Karlovarský 3,3% Ústecký 2,9% ČR celkem 2,5% Olomoucký 2,4% Královéhradecký 2,4% Moravskoslezský 2,4% Jihomoravský 2,3% Středočeský 2,2% Zlínský 2,2% Jihočeský 2,1% Liberecký 2,1% Plzeňský 1,9% Vysočina 1,9% Pardubický 1,6% Na celkovém počtu zaměstnaných v krajích je nejvyšší podíl Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. v Praze (3,8 %), Karlovarském (3,3 %), Ústeckém (2,9 %) a Olomouckém kraji (2,4 %). Nejnižší podíl těchto pracovníků na celkové zaměstnanosti v kraji je v Pardubickém kraji a Kraji Vysočina. Geografická exkluzivita této skupiny povolání je průměrná. Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí to podporuje skutečnost, že migrace pracovní síly v ČR je tradičně velmi nízká. V jiném kraji pracuje 6,8 % osob, což je o 0,9 procentních bodů více, než je průměr v celé ČR. Tabulka ukazuje podíl dané skupiny povolání na celkové zaměstnanosti ve všech krajích ČR, ve srovnání s průměrem ČR. Kraje jsou seřazeny sestupně od kraje s nejvyšším podílem na zaměstnanosti po kraj s nejnižším podílem na zaměstnanosti (průměr let 2012 až 2014). Zdroj: VŠPS 7

10 Podíl zaměstnaných ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. na počtu zaměstnaných v kraji Mapa znázorňuje srovnání podílu zaměstnaných dané skupiny povolání v kraji na celkovém počtu zaměstnaných osob v kraji. Čím světlejší barva, tím menší podíl má daná skupina povolání na celkové zaměstnanosti v kraji ve srovnání s ostatními skupinami povolání. Zdroj: VŠPS 1.4. Projekce do roku 2020 expanzivní a nahrazovací poptávka Projekce a očekávaný vývoj v rámci jednotlivých skupin povolání jsou pro účely této publikace vyjádřeny prostřednictvím tzv. expanzivní a nahrazovací poptávky: Expanzivní poptávka nám poskytuje informaci o tom, jaký je rozdíl mezi počtem nově vytvořených a zaniklých pracovních míst ve sledovaném období v dané skupině povolání; Nahrazovací poptávka nám říká, kolik bude pracovních míst ve sledovaném období uvolněno z důvodu odchodu pracovní síly do důchodu apod. V souvislosti se změnami ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020 a vnitřními změnami profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví, lze ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. do roku 2020 očekávat snížení počtu pracovních míst. Zatímco v roce 2014 bylo v této skupině povolání v rámci VŠPS evidováno přibližně 125 tisíc osob, do roku 2020 by se měl počet pracovníků snížit minimálně o 5 tisíc, tedy přibližně o 4 %. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání dosahuje expanzivní poptávka v této skupině podprůměrné hodnoty to je koneckonců dobře patrné i z níže přiloženého grafu poskytujícího srovnání se skupinami s nejnižší a nejvyšší expanzivní poptávkou. 8

11 Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší expanzivní poptávkou v ČR mezi roky Změna počtu prac. míst v tis Expanzivní poptávka v ČR celkem Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě Skupiny povolání s nejvyšší expanzivní poptávkou Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Obsluha stacionárních strojů a zařízení Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Skupiny povolání s nejnižší expanzivní poptávkou Graf ukazuje srovnání expanzivní poptávky v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší expanzivní poptávkou v ČR. Zdroj: VŠPS, CEDEFOP, výpočty SVP PedF UK Nahrazovací poptávka je v případě Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. průměrná. Do roku 2020 by v rámci této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit (především kvůli odchodu do důchodu) téměř 13 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2020 bude ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. potřeba nově obsadit zhruba 7 tisíc pracovních míst. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší nahrazovací poptávkou v ČR mezi roky Změna počtu prac. míst v tis Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Skupiny povolání s nejvyšší nahrazovací poptávkou Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Řídící pracovníci v Pracovníci v oblasti Zaměstnanci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie ozbrojených silách Skupiny povolání s nejnižší nahrazovací poptávkou Graf ukazuje srovnání nahrazovací poptávky v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší nahrazovací poptávkou v ČR. Zdroj: VŠPS, CEDEFOP, výpočty SVP PedF UK 9

12 1.5. Mobilita mezi skupinami povolání Ze získaných údajů je zřejmé, že mobilita pracovních sil v této skupině povolání se pohybuje ve vyšších hodnotách. Jde o skupinu, ze které více lidí odejde, než do ní přijde. Podíl pracovníků, kteří ze skupiny odešli, řadí tuto skupinu povolání na 4. místo v žebříčku fluktuace pracovníků, což je celkem vysoký podíl. Vyšší podíl odcházejících pracovníků vykazují pouze skupiny povolání Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci kromě uklízečů a pomocníků, Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. a Uklízeči a pomocníci. V počtu nově příchozích patří tato skupina povolání také k těm, které vykazují vysoké hodnoty v hierarchii skupin povolání jim podle podílu nově příchozích patří 7. místo ze 40 skupin povolání. Obdobný podíl pracovníků přišel do skupiny povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci či Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví. Do této skupiny povolání přišlo 13,1 % nově příchozích a odešlo 13,6 % pracovníků. Podíl těch, kteří ze skupiny odešli a kteří do ní přišli, se tedy liší o 0,5 procentního bodu v neprospěch nově příchozích. Jde tak skupinu povolání, kde podíl nově příchozích je nižší, než podíl odcházejících pracovníků Mobilita do skupiny povolání Do této skupiny povolání přišlo ve sledovaném období celkem 13,1 % pracovníků, přičemž jejich struktura byla následující: Mobilita do skupiny povolání Přišli do skupiny povolání celkem 13,1% z toho: změnili zaměstnání, ale zůstali v této skupině povolání 5,4% přišli do této skupiny z jiné skupiny povolání 28,0% z toho nejčastěji: Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě 4,8% Administrativní pracovníci, sekretáři apod. 3,6% Pracovníci v oblasti osobních služeb 3,0% Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci 3,0% Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice 1,8% přišli ze vzdělávání (ze školy) 14,9% přišli z jiné neaktivity než ze vzdělávání 20,8% přišli z nezaměstnanosti 31,0% V této tabulce jsou uvedeny údaje o mobilitě do skupiny povolání pracovníků, kteří do uvedené skupiny povolání ve sledovaném období vstoupili, a to z uvedených typů činnosti změnili zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině, přišli ze zcela jiné skupiny povolání, přišli ze vzdělávání, přišli z jiné neaktivity než vzdělávání anebo byli předtím nezaměstnaní. Zdroj: VŠPS Jak vidíme, nejvíce pracovníků přišlo do této skupiny povolání z řad nezaměstnaných, a to 31,0 %. Jde téměř o třetinu nově příchozích. Obdobný podíl v nově příchozích do skupiny povolání najdeme například u skupin povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. Následují pracovníci, kteří do skupiny vstoupili z jiné skupiny povolání (28,0 %) a ti, kteří přišli z předchozí neaktivity (20,8 %). Absolventů škol představují 14,9 % nově příchozích do této skupiny povolání. Nejnižší zastoupení mají pracovníci, kteří změnili zaměstnání, ale zůstali ve skupině povolání (5,4 %). Pokud se podíváme na strukturu těch, kteří měli původně jiné profesní zaměření, pak šlo nejčastěji o Odborné pracovníky v obchodní sféře a veřejné správě (4,8 %). Také z ostatních skupin povolání je podíl pracovníků nízký ze skupiny povolání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. přišlo 3,6 % pracovníků, v případě Pracovníků v oblasti osobních služeb jsou to 3,0 %. Stejný podíl pracovníků tvoří ti, kteří přišli ze skupiny povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci (také 3,0 %). 10

13 Mobilita ze skupiny povolání Jestliže do této skupiny povolání (jak uvádíme výše) přišlo nově celkem 13,1 % pracovníků, pak z ní naopak odešlo 13,6 % pracovníků. Struktura pracovníků, kteří tuto skupinu povolání opustili, je uvedena v následující tabulce: Mobilita ze skupiny povolání Odešli ze skupiny povolání celkem 13,6% z toho: změnili zaměstnání, ale zůstali v této skupině povolání 5,1% odešli z této skupiny do jiné skupiny povolání 28,6% z toho nejčastěji: Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě 5,9% Úředníci pro zpracování číselných údajů a v logistice 3,4% Pracovníci v oblasti osobních služeb 3,4% Administrativní pracovníci, sekretáři apod. 2,5% Montážní dělníci výrobků a zařízení 2,0% odešli do vzdělávání (do školy) 9,1% odešli do jiné neaktivity než do vzdělávání 36,8% z toho odešli do důchodu 18,4% odešli mezi nezaměstnané 20,4% V této tabulce jsou uvedeny údaje o mobilitě ze skupiny povolání pracovníků, kteří z uvedené skupiny povolání ve sledovaném období odešli, a to z uvedených typů činnosti odešli do jiného zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině, odešli do zcela jiné skupiny povolání, odešli do vzdělávání, odešli do jiné neaktivity než do vzdělávání či se z nich stali nezaměstnaní. Zdroj: VŠPS Největší skupinou jsou ti, kteří odešli z profese a stali se ekonomicky neaktivními. Tato skupina tvoří podíl 36,8 % (mimo ty, kteří odešli do vzdělávání), přičemž šlo nejčastěji o pracovníky, kteří odešli do důchodu (18,4 %). Následují ti, kteří z této skupiny povolání odešli do zcela jiné skupiny povolání (28,6 %). Třetí skupinu tvoří pracovníci, kteří se po odchodu ze skupin povolání stali nezaměstnanými (20,4 %). Následují ti, kteří se stali nezaměstnanými (20,7 %) a ti, kteří odešli do vzdělávání (9,1 %). Nejméně je v této skupině těch, změnili zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině povolání (5,1 %). Pokud se podíváme podrobněji na ty, kteří odešli z této skupiny do jiné skupiny povolání, pak pracovníci nejčastěji odcházeli mezi Odborné pracovníky v obchodní sféře a veřejné správě, mezi Úředníky pro zpracování číselných údajů a v logistice a také se z nich stávali Pracovníci v oblasti osobních služeb či Administrativní pracovníci, sekretáři apod. a Montážní dělníci výrobků a zařízení. Jak můžeme vidět, je tato skupina povolání v otázce mobility pracovní síly mezi skupinami povolání spjata zejména se třemi skupinami, a to Odbornými pracovníky v obchodní sféře a veřejné správě, Pracovníky v oblasti osobních služeb a Administrativními pracovníky, sekretáři apod. Z pohledu mobility pracovní síly jde o skupinu povolání, jejíž perspektiva na pracovním trhu je spíše horší (více pracovníků z ní odchází, než do ní přichází). Z hlediska uplatnění pracovní síly na trhu práce nelze u této skupiny povolání předpokládat, že by byla schopna pojmout větší množství pracovníků. Naopak údaje ukazují, že jde o skupinu, ve které klesá počet pracovníků. 11

14 1.6. Demografická struktura Genderové a věkové charakteristiky Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 41,6 roku, což je o 0,9 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. je 14. nejmladší ze všech skupin povolání v ČR. Srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším průměrným věkem v ČR (2013, 2014) 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 Průměrný věk všech zaměstnaných v ČR Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií Zaměstnanci v ozbrojených silách Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Uklízeči a pomocníci Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Skupiny povolání s nejnižším průměrným věkem Skupiny povolání s nejvyšším průměrným věkem Graf ukazuje hodnoty průměrného věku zaměstnaných osob dané skupiny povolání ve srovnání se skupinami povolání s nejnižšími a nejvyššími hodnotami průměrného věku zaměstnaných osob v ČR (průměr dat za roky 2013, 2014). Zdroj: VŠPS Z celkového počtu zaměstnaných osob této skupiny povolání je téměř 14 % absolventů, tedy těch, kteří úspěšně ukončili (určitý stupeň) vzdělávání v posledních pěti letech (což je o 4 p. b. více, než je celkový podíl absolventů na zaměstnanosti v ČR). V porovnání s ostatními skupinami povolání se v této skupině povolání uplatňují čerství absolventi ve vyšší míře (nadprůměrně). Nadprůměrný podíl absolventů je zejména na pozicích telefonních operátorů a pracovníků zákaznických kontaktních centrech. Nabídek na pracovní uplatnění v těchto povoláních je dostatek, navíc zaměstnavatelé nevyžadují velké pracovní zkušenosti, proto zde často nacházejí uplatnění absolventi škol. Podíl zaměstnaných osob starších 60-ti let v této skupině povolání je 6,2 % a je o 1,2 p. b. nižší než podíl osob starších 60-ti let na celkové zaměstnanosti v zemi. U osob starších 60-ti let je předpoklad, že během příštích 5 let většina z nich odejde do důchodu a jimi uvolněná pracovní místa bude potřeba nahradit (více viz závěry kap. 1.4). Ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy. Ty tvoří více než 80 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 37 p. b. více, než je podíl žen mezi všemi zaměstnanými v ČR (podíl mužů je 57 %, podíl žen 43 %). Ve struktuře zaměstnaných převládají ženy v 15 skupinách povolání, z toho v 10 výrazně a Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. jsou jednou z nich. 12

15 Vzdělanostní struktura Následující graf ukazuje vzdělanostní strukturu osob zaměstnaných ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Vzdělanostní struktura u skupiny Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. v ČR v roce 2014 Terciární SŠ s MZ SŠ bez MZ Skupina povolání ČR celkem ZŠ a nižší V grafu jsou uvedeny údaje o nejvyšším ukončeném vzdělání pracovníků v dané skupině povolání. Jde o vzdělanostní skupiny základní vzdělání a nižší (ZŠ a nižší), vzdělání v oborech středního vzdělání ukončeného výučním listem (SŠ bez MZ), vzdělání v oborech středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (SŠ s MZ) a terciární vzdělání bakalářské, magisterské, doktorské či vzdělání absolvované na vyšší odborné škole ukončené absolutoriem (Terciární). Zdroj: VŠPS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Jak je z grafu patrné, ve vzdělanostní struktuře Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. je jednoznačně zcela dominantní střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou (65,0 %). Následují pracovníci s dosaženým terciárním vzděláním (16,2 %), kdy jde nejčastěji o pracovníky s magisterským vzděláním (8,8 %), dále o pracovníky s dosaženým bakalářským stupněm vzdělání (5,4 %) a o pracovníky, kteří absolvovali vyšší odbornou školu (1,9 %). Žádný z pracovníků této skupiny povolání s terciárním vzděláním nedosáhl doktorské úrovně vzdělání. Pracovníků bez maturitního vzdělání se v této skupině nachází 16,1 %, což je takřka stejný podíl jako s terciárním vzděláním. Nejméně pracovníků má pouze základní vzdělání nebo nižší (2,8 %). Z uvedených údajů je zřejmé, že pro toho, kdo chce pracovat v tomto povolání, je výhodné, pokud absolvoval zejména střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou, neboť jde o nejčastější úroveň vzdělání pro tuto skupinu povolání. Tento předpoklad podporují i údaje získané z analýzy inzertní nabídky zaměstnání z roku V inzerátech hledajících pracovníky do skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. bylo nejčastěji požadováno vzdělání na úrovni středního vzdělání s maturitní zkouškou (32,4 % inzerátů poptávajících pracovníky z této skupiny), následoval požadavek na minimálně maturitní vzdělání (22,5 %). Vysokoškolské vzdělání bylo požadováno jen ojediněle. U této skupiny nebyl požadavek na úroveň vzdělání až tak častý, jako u skupin povolání s vyšší kvalifikační náročností. Úroveň vzdělání byla požadována u cca poloviny inzerátů. Pokud jde o obor vzdělání, pak pracovníci této skupiny povolání vykazují značný rozptyl absolvovaného oboru vzdělání - v oborové struktuře se vyskytlo 113 různých oborů vzdělání bez rozlišení dosažené 1 Šťastnová, Tillner. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu NÚV. Praha

16 úrovně vzdělání. Obory jsou spojeny jak s terciární úrovní vzdělání (36 oborů), tak také se středním vzděláním s maturitní zkouškou (48 oborů) i se středním vzděláním bez maturity (27 oborů). Z tohoto velkého množství oborů vzdělání se nejvyšší podíl pracovníků soustředí zejména do dvou oborů, a to do oboru Obecné vzdělání (12,0 %) na maturitní úrovni vzdělání a Management a správa (8,6 %) také na maturitní úrovni. Následují pracovníci, kteří absolvovali v oboru Ekonomie (5,1 %) a Účetnictví a daně (5,0 %) na maturitní úrovni vzdělání. Mezi 5 3 % pak se pohybují pracovníci, kteří absolvovali jak obor bez maturitní zkoušky Velkoobchod a maloobchod (4,7 %) a obory s maturitní zkouškou, a to obor Přepravní služby a spoje (3,6 %) a Strojírenství, kovovýroba a metalurgie (3,5 %). Nejčastější obory vzdělání u skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. v ČR v roce % 10% 5% 0% 01-Obecné vzdělání (SŠ s MZ) 20-Management (SŠ s MZ) 12-Ekonomie (SŠ s MZ) 19-Účetnictví (SŠ s MZ) 16-Obchod (SŠ bez MZ) 56-Doprava a spoje (SŠ s MZ) 30-Strojírenství (SŠ s MZ) V grafu jsou uvedeny údaje o oborové struktuře dosaženého vzdělání pracovníků v dané skupině povolání. Jsou uváděny údaje o nejčastěji se vyskytujících oborech vzdělání v dané skupině povolání. Zdroj: VŠPS Jak vidíme v grafu, zastoupení oborů se neprojevuje žádná výrazná dominance jednoho oboru. Ačkoliv nejčetnější obor vzdělání (Obecné vzdělání) je výrazněji zastoupen než jiné obory, jeho náskok není příliš velký. Uvedeným nejčastějším oborů vzdělání odpovídají i údaje zjištěné z analýzy inzertní nabídky zaměstnání z roku , kdy zaměstnavatelé uváděli požadovaný obor vzdělání u zhruba třetiny inzerátů, které byly zaměřeny na hledání pracovníků z této skupiny povolání. V případě, že zaměstnavatelé uvedli požadavek na vzdělání, pak v 75,4 % poptávali ekonomicky zaměřené vzdělání. Jen ojediněle hledali technické vzdělání či jiné. 2 Šťastnová, Tillner. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu NÚV. Praha

17 2. Kvalifikační profil skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Zatímco první kapitola analyzuje charakteristiky lidí, kteří ve skupině povolání skutečně pracují, tato kapitola se orientuje na požadavky pracovních míst, tedy popisuje, jaké nároky by měla osoba, která dané pracovní místo obsadí, co nejlépe splňovat. Kvalifikační profil skupiny povolání shrnuje řadu charakteristik, které popisují různé dimenze kvalifikačních požadavků a předpokladů pro výkon daného povolání. Zahrnuje tři základní úrovně, které jsou rozděleny do sedmi dimenzí. První úroveň představují kvalifikační požadavky, které obsahují stupeň požadovaného vzdělání a obor vzdělání a vyjadřují v podstatě složitost povolání. Druhou úroveň tvoří výsledky učení, jako jsou znalosti, dovednosti a kompetence požadované na daném pracovním místě. Třetí úroveň představují sociálně-psychologické dimenze práce. V rámci kvalifikačního profilu sem řadíme profesní zájmy a preference a hodnoty práce Úroveň kvalifikačních požadavků Kvalifikační požadavky porovnání skutečné a nejvhodnější úrovně vzdělání Každé pracovní místo klade na pracovníka určité kvalifikační požadavky. Ve skupině Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. převažují pracovníci s vyšším sekundárním vzděláním, tedy vyučení nebo pracovníci s maturitou (73 % pracovníků). Přibližně 2 % pracovníků dosahují vyššího odborného vzdělání, asi 5 % bakalářské úrovně vzdělání a 19 % magisterské úrovně. Nejvhodnější struktura vzdělání je odlišná jen mírně, a to zejména v požadavku na mírně vyšší zastoupení pracovníků s nižším sekundárním vzděláním. Kvalifikační požadavky v ČR na pracovníky v této skupině povolání se tedy výrazně neliší od skutečné vzdělanostní úrovně. Porovnáme-li situaci v ČR se zeměmi EU, pak podobně jako u řady dalších skupin povolání, jsou v průměru v zemích EU více zastoupeni pracovníci s nižší úrovní vzdělání (15 % pracovníků s nižší sekundární úrovní vzdělání), na druhé straně je vyšší zastoupení pracovníků s vyšším odborným vzděláním (10 %). Ve srovnání s ČR je zde tedy na jedné straně vyšší podíl pracovníků s velmi nízkým vzděláním a na druhé straně pak i s terciárním vzděláním. Nejvhodnější struktura v průměru za země EU by zahrnovala zejména ještě další zvýšení podílu pracovníků s nižším sekundárním vzděláním (na 20 %). Pro pracovníky z této skupiny se povolání jako nejvhodnější vzdělanostní předpoklady jeví absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe pak v ekonomicky zaměřených oborech (ekonomie, Účetnictví a daně, Management a správa, apod.). Uplatnění zde najdou i absolventi technických oborů. 15

18 Porovnání dosažené a nejvhodnější struktury vzdělání skupina Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. ČR - dosažená úroveň vzdělání ČR - nejvhodnější úroveň vzdělání EU - dosažená úroveň vzdělání EU - nejvhodnější úroveň vzdělání 0% 20% 40% 60% 80% 100% Primární nebo nižší (ISCED 1 nebo nižší) Nižší sekundární (ISCED 2, ISCED 3C krátké) Vyšší sekundární (ISCED 3A-B, C dlouhé) Post-sekundární, ne terciární (ISCED 4A-B-C) Terciární vyšší odborné (ISCED 5B) Terciární bakalářské (ISCED 5A) Terciární magisterské/doktorské (ISCED 5A/6) Terciární bakalářské/magisterské/doktorské (ISCED 5A/6) Graf porovnává dosaženou a nejvhodnější strukturu vzdělání v dané skupině povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC 2012, EU LFS Požadavky pracovních míst Ve skupině Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. jsou požadavky pracovních míst přibližně na úrovni průměru ze všech skupin povolání. Vyžadována je především schopnost dalšího učení, kde jsou nároky lehce nad průměrem (index 2,1 oproti 2,0 v průměru) a dále schopnost ovlivňovat ostatní pracovníky (index 1,9 oproti 1,8 v průměru), kde jsou naopak mírně nad průměrem. Poměrně nízké, a to i v porovnání s ostatními skupinami povolání jsou požadavky na míru plánování (index 1,9 oproti 2,2 v průměru) a míru nezávislosti (1,8 oproti 2,2 v průměru). Srovnání se situací v zemích EU ukazuje, že pracovní místa v zemích EU na Pracovníky informačních služeb, na přepážkách apod. kladou celkově nižší požadavky. 16

19 Požadavky pracovních míst skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. 2,5 2,0 Index Požadavků pracovního místa 1,5 1,0 0,5 0,0 Skupina povolání ČR Všechny skupiny povolání - průměr ČR Skupina povolání - průměr EU Všechny skupiny povolání - průměr EU Míra ovlivňování ostatních Míra plánování Míra nezávislosti Schopnost dalšího učení Graf zobrazuje požadavky na pracovní místo v dané skupině povolání a srovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání v ČR a EU z hlediska sledovaných charakteristik. Zdroj: PIAAC 2012 Kvalifikační požadavky jsou zřejmé i z obvykle požadované doby vzdělávání, která je potřebná pro získání pracovního místa v této skupině povolání. Ve skupině Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. požadovaná doba vzdělávání dosahuje v průměru 12,9 roku, je tedy mírně kratší než průměrná doba za všechny skupiny povolání, která činí 13,1 roku. Postačující doba vzdělávání přitom v České republice činí 12,5 roku. Srovnání ČR se zeměmi EU ukazuje, že úroveň vzdělání pracovníků vyjádřená počtem let vzdělávání je v zemích EU v průměru ještě mírně nižší. Obvyklá doba vzdělávání činí 12,5 roku a postačující 12,1 roku Využití dovedností v zaměstnání Jaké dovednosti pracovníci skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. nejvíce využívají? Pracovníci této skupiny povolání využívají mírně nadprůměrně písemné dovednosti a informační technologie (index využití 2,1 oproti průměru 2,0). Stejně často využívají i numerické dovednosti, ve srovnání s průměrem ze všech skupin povolání je ovšem jejich využití méně časté (index 2,1 oproti 2,2 v průměru). Pracovníci relativně často potřebují i čtenářské dovednosti (index 2,0 oproti 1,9). V rámci zemí EU je četnost využití uvedených dovedností ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. mírně nižší než činí průměr ze všech skupin povolání. Celková náročnost povolání a potřeba zvládání informačních technologií je zřejmá ze skutečnosti, že v této skupině nepracují pracovníci bez zkušenosti s prací na PC. Podobná situace je i v ostatních zemích EU. 17

20 Četnost využití dovedností v zaměstnání skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. 3,0 2,5 2,0 Index Využití dovedností v práci 1,5 1,0 0,5 0,0 Skupina povolání ČR Všechny skupiny povolání - průměr ČR Četnost využití čtenářských dov. Četnost využití numerických dov. Skupina povolání - průměr EU Všechny skupiny povolání - průměr EU Četnost využití písemných dov. Používání informačních technologií Graf zobrazuje četnost využití dovedností v dané skupině povolání a srovnání s ostatními skupinami povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC Úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků Dosažená úroveň čtenářské a numerické způsobilosti a řešení problémů Úroveň kompetencí pracovníků se v různých povoláních výrazně liší. To je dáno jak rozdílnými vstupními požadavky, tak tím, že práce v jednotlivých povoláních rozvoj některých dovedností a znalostí podporuje. Pracovníci ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. dosahují průměrné úrovně ve čtenářských dovednostech a dovednostech řešit problémy. Mírně podprůměrných výsledků dosáhli v numerických dovednostech. Podíváme-li se na úroveň jejich dovedností podrobněji, pak v řešení problémů dosahují skóre 282 bodů, což dopovídá přesně průměru v ČR. Podobný výsledek získali i ve čtenářských dovednostech, kde bodové ohodnocení 277 odpovídá rovněž přibližně průměru. Numerické dovednosti jsou ve srovnání s předchozími mírně nižší. Bodové ohodnocení 274 je zároveň přibližně 5 bodů pod průměrem. Ve srovnání se zeměmi EU jsou pracovníci v ČR v této skupině na zhruba obdobné úrovni. Například úroveň dovedností řešit problémy pracovníků v ČR přibližně odpovídá situaci v Rakousku, ale je lepší než u pracovníků v Německu nebo Polsku. 18

21 Úroveň schopností a dovedností skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod Počet bodů - PIAAC Čtenářská dovednost Numerická dovednost Dovednost řešit problémy Skupina povolání ČR Sk. povolání - průměr EU Všechny sk. povolání - průměr ČR Všechny sk. povolání - průměr EU Graf zobrazuje úroveň schopností a dovedností v dané skupině povolání a porovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC Úroveň náročnosti a význam kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání Z hlediska důležitosti kompetencí jsou pro výkon povolání ve skupině Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. nejpodstatnější osobnostní kompetence, konkrétně především spolehlivost, zásadovost, schopnost spolupráce, sebeovládání, přizpůsobivost a zájem o ostatní. Dále jsou pro tyto pracovníky podstatné sociální schopnosti, které jsou z hlediska důležitosti nad průměrem ze všech skupin povolání. Pracovníci potřebují zejména schopnost navázat kontakt, dále vstřícnost, nápomocnost a sociální vnímavost. Na nižší úrovni je důležitost metodologických kompetencí. Z této oblasti pracovníci potřebují zejména schopnost samostatně se rozhodovat, strukturovat si vhodným způsobem práci, organizovat, plánovat a stanovit priority při práci práce, pracovat v časové tísni, mít vliv na rozhodování, organizování, plánování. Vzhledem k charakteru povolání pracovníci využijí zejména znalosti z oblasti zákaznických a osobních služeb, dále znalost úřednické práce, administrativy a řízení. Zde je úroveň náročnosti i důležitosti ve srovnání s ostatními skupinami oborů nadprůměrná. Jednoznačně nejdůležitější dovedností pro toto povolání jsou schopnost komunikovat v mateřském jazyce. Pracovníci nejčastěji potřebují komunikovat s nadřízenými, kolegy či podřízenými, využívat elektronickou poštu a komunikovat osobně tváří v tvář. Podstatné jsou i kognitivní dovednosti, zejména rozhodování a řešení problémů, zpracování informací, doplňování a využívání informací. Relativně podstatná je dále i schopnost se učit. Praktické činnosti zahrnují především dokumentaci a získávání informací, monitorování procesů a používání počítačů při práci. 19

22 Úroveň náročnosti a důležitost kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osobnostní schopnosti Sociální schopnosti Metodologické schopnosti Vzdělání a výchova Humanitní ob. a umění Společenské ob., obchod a právo Přírodovědné ob., mat. a inf. Technické ob., výroba a staveb. Zdravotnictví a sociální péče Služby Podnikání, administr. a řízení Kognitivní dovednosti Praktické dovednosti Komunikace v mateřském jazyce Numerické dovednosti Schopnost se dále učit Kompetence Znalosti Dovednosti Důležitost Důležitost - průměr Úroveň náročnosti Úroveň náročnosti - průměr Graf zobrazuje úroveň náročnosti a důležitosti kompetencí v dané skupině povolání a srovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET), Sociálně-psychologické charakteristiky povolání Pracovní orientace podle typu pracovního prostředí Každou skupinu povolání lze charakterizovat na základě preferencí obsahu a stylu práce a pracovního prostředí a podle převažujících prvků ji zařadit do určitého typového modelu. Ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. převažuje systematická a přesná práce s čísly a fakty, administrativní činnosti, práce podle pokynů jiných lidí (Konvenčnost). Dále je významnou složkou řízení, ovlivňování a přesvědčování lidí, prodejní a ekonomické činnosti (Podnikavost). Rovněž jsou zastoupeny informační a poradenské činnosti (Sociálnost). Tyto oblasti jsou zastoupeny více, než činí průměr ze všech skupin povolání. V menší míře jsou obsaženy i manuálně technické činnosti (Realističnost). Ve srovnání s ostatními skupinami povolání jsou nadprůměrně zastoupeny zejména práce s daty a čísly, dále řízení lidí a informační činnosti. 20

23 Pracovní orientace skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Kreativita 80% 60% Sociálnost 40% Konvenčnost 20% 0% Skupina povolání Průměr za všechna pracovní místa Realističnost Podnikavost Investigativn ost Graf ukazuje převažující obsah, styl práce a pracovní prostředí ve sledované skupině povolání v porovnání s průměrem se všemi pracovními místy. Výsledky jsou založeny na tzv. metodě RIASEC, kterou zformuloval John L. Holland. Pro oblast pracovního prostředí vytvořil typologii šesti modelů pracovního prostředí, do kterých je možné zařadit všechna povolání podobně jako typy osobností. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET), Pracovní hodnoty pracovníků Pro spokojenost Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. jsou v práci nejdůležitější hodnotou sociální vztahy, dále pak podpora. Relativně podstatné je i vytvoření dobrých pracovních podmínek, úspěch a nezávislost, ovšem ve srovnání s průměrem za všechny skupiny povolání jsou tyto hodnoty pro spokojenost pracovníků méně podstatné. Na rozdíl od řídících pracovníků nebo odborníků pro ně není tak podstatná nezávislost a uznání. V porovnání s ostatními skupinami povolání jsou pro Pracovníky informačních služeb, na přepážkách apod. nadprůměrně podstatné hlavně sociální vztahy. 21

24 Náplně a významy práce důležité pro spokojenost pracovníků skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Úspěch 80% 60% Pracovní podmínky 40% Nezávislost 20% 0% Skupina povolání Průměr za všechna pracovní místa Podpora Uznání Vztahy Graf ukazuje porovnání pracovních hodnot, které charakterizují náplň a význam práce, které jsou důležité pro spokojenost pracovníků ve vybrané skupině povolání a jejich porovnání s průměrnými hodnotami za všechna pracovní místa. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET),

25 3. Závěr Skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. v sobě na základě 5. úrovně klasifikace ISCO 08 zahrnuje 37 různých povolání. Největší z nich jsou Doručovatelé listovních poštovních zásilek (ISCO 44125) a Recepční (kromě recepčních v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních) (ISCO 42260). Podíl zaměstnaných pracovníků v této skupině povolání na celkovém podílu zaměstnaných osob v ČR je poměrně vysoký z hlediska podílu zaměstnaných osob se v ČR jedná o 16. největší skupinu povolání ze sledovaných 40 skupin. Podíl zaměstnaných pracovníků je podprůměrný z hlediska srovnání s průměrem EU28 ze sousedních států ČR je na Slovensku, v Rakousku i Německo podíl těchto pracovníku téměř stejný, v Polsku je podíl nižší. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání v ČR je nezaměstnanost Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. poměrně vysoká v roce 2014 dosahovala míra nezaměstnanosti 6,0 %. Skupina povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. je z hlediska rozložení pracovníků napříč jednotlivými odvětvími charakteristická podprůměrnou odvětvovou koncentrací a to jak v ČR tak i v EU28. V ČR jsou pracovníci v rámci této skupiny povolání nejčastěji koncentrováni v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti. Vyšší hodnoty odvětvové koncentrace dále vykazují odvětví Veřejná správa a obrana a Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti. Exkluzivitu skupiny povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. lze v ČR také považovat za podprůměrnou. V EU28 dosahuje odvětvová exkluzivita v této skupině téměř dvakrát tak vyšších hodnot. Z pohledu sledovaných odvětví v ČR je podíl pracovníků nejvyšší v odvětví Doprava, skladování a poštovní činnosti. Z hlediska očekáváného vývoje lze očekávat, že ve skupině povolání Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. dojde ve srovnání s ostatními skupinami k poklesu počtu pracovních míst do roku 2020 by se zde měl počet pracovníků snížit minimálně o 5 tisíc. Nahrazovací poptávka dosahuje v rámci této skupiny povolání průměrných hodnot svá současná pracovní místa by mělo opustit téměř 13 tisíc osob. Do roku 2020 tak bude v této skupině povolání potřeba nově obsadit zhruba 7 tisíc pracovních míst. Fluktuace pracovníků je v případě Pracovníků informačních služeb, na přepážkách apod. ve srovnání s ostatními skupinami povolání vyšší. Do této skupiny povolání vstupují nezaměstnaní, odcházející míří do neaktivity. Tato skupina povolání je v otázce mobility pracovní síly mezi skupinami povolání spjata zejména se třemi skupinami, a to Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě, Pracovníci v oblasti osobních služeb a Administrativní pracovníci, sekretáři apod. Z pohledu mobility pracovní síly jde o skupinu povolání, jejíž perspektiva na pracovním trhu je spíše horší, kdy z ní více pracovníků odchází, než do ní přichází. Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 41,6 roku, což je o 0,9 roku méně, než je průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. V dané skupině povolání převládají mezi zaměstnanými v ČR velmi výrazně ženy ty tvoří více než 80 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. Z hlediska vzdělanostní struktury převažují pracovníci s vyšším sekundárním vzděláním, tedy vyučení nebo pracovníci s maturitou (73 % pracovníků). Přibližně 2 % pracovníků dosahují vyššího odborného vzdělání, asi 5 % bakalářské úrovně vzdělání a 19 % magisterské úrovně. Kvalifikační požadavky v ČR na pracovníky v této skupině povolání se tedy výrazně neliší od skutečné vzdělanostní úrovně. Porovnáme-li situaci v ČR se zeměmi EU, pak podobně jako u řady dalších skupin povolání, je ve srovnání s ČR zde na jedné straně vyšší podíl pracovníků s velmi nízkým vzděláním a na druhé straně pak i s terciárním, zejména vyšším odborným vzděláním. Ve skupině Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. jsou požadavky pracovních míst přibližně na úrovni průměru ze všech skupin povolání. Vyžadována je schopnost dalšího učení a schopnost ovlivňovat ostatní pracovníky. Srovnání se situací v zemích EU ukazuje, že přestože nároky jsou v rámci ČR zhruba jen na úrovni průměru, pracovní místa v zemích EU kladou na Pracovníky informačních služeb, na přepážkách apod. celkově ještě nižší požadavky. Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. využívají písemné dovednosti, informační technologie i numerické dovednosti. Četnost využití těchto dovedností se pohybuje kolem průměru. 23

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Odborní

Více

Zaměstnanci v ozbrojených silách

Zaměstnanci v ozbrojených silách Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Zaměstnanci

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Všeobecné

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě

Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Specialisté

Více

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pomocní

Více

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodu a administrativy

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodu a administrativy Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Řídící

Více

Specialisté v oblasti právní, sociální a kulturní

Specialisté v oblasti právní, sociální a kulturní Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Specialisté

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

Řidiči motocyklů, automobilů, autobusů a tramvají

Řidiči motocyklů, automobilů, autobusů a tramvají Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Řidiči

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kováři,

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa,

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, předsedy Evropské komise, pro Evropskou radu ve dnech 24. a 25. října 213 Index globální konkurenceschopnosti 213 214

Více

Specialisté v oblasti vědy a techniky

Specialisté v oblasti vědy a techniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Specialisté

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Dosavadní účast ČR v ARTEMIS a ENIAC Přehled účasti ČR v ARTEMIS a ENIAC JU Výsledky prvních tří výzev:

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 Analýza

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 Analýza ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI KVALITA LIDSKÝCH ZDROJŮ Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 Analýza Část - Kvalita lidských zdrojů Souhrnné výsledky analýzy 1. Znalosti a flexibilita obyvatelstva

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

makroekonomický pohled

makroekonomický pohled Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít t BártaB poradce viceguvernéra ra ČNB Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009 Makroekonomické ukazatele Podíl l cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5 3,0 3,4

Více

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku

Absolutní rozdíl mezi ženami a muži v mírách zaměstnanosti (ženy a muži ve věku Absolutní rozdíl mezi ženami a v mírách zaměstnanosti ( a ve věku 15 64 let) v členských státech EU a přistupujících zemích 1998 a 2002 (Rozdíl mezi mírami zaměstnanosti žen a mužů) levý sloupec: 1998

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI Hana Víznerová, Marta Vohlídalová V současných vyspělých západních společnostech, v nichž je ekonomické zajištění rodiny závislé na participaci (obou) partnerů

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor jinde neuvedený (subsekce DN) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 4 4. HODNOCENÍ

Více

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Hana Říhová rihova@nvf.cz Tereza Vavřinová vavrinova@nvf.cz zaměstnaní krátkodobě

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Správa. Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Vnitřní trh a služby

Správa. Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Vnitřní trh a služby Správa Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA Vnitřní trh a služby Z ČESKÁ Správa jednotného trhu 2012 REPUBLIKA Informace a názory obsažené v této zprávě jsou informace a názory autorů a nevyjadřují nutně

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8 Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Moravskoslezském i 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 71 553 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Klára Kalíšková CERGE-EI a VŠE Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR Poslanecká sněmovna

Více

Orientace ve světě práce

Orientace ve světě práce Orientace ve světě práce Anotace V textu se čtenáři dozvědí informace týkající se hlavních oblastí světa práce, naučí se orientovat v informacích o povolání. Dále se zde objevují informace o ukazatelích

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR

DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR DOPADY EVROPSKÉ MĚNOVÉ INTEGRACE NA ČR Růžena Vintrová, CES VŠEM ruzena.vintrova@vsem.cz Konference IREAS a KAS ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR dne 21. 11. 2006 Obsah: Dvojí pohled na přijetí eura

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o zápis do registru PZ Pro potřeby České národní banky vypracoval řešitel systému ISPOZ společnost AQUASOFT, spol. s r.o. Autor: Aquasoft,

Více

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011 PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Obsah Stav trhu elektronických komunikací Hlavní úkoly ČTÚ pro období roku 2012 Tržby ze služeb el. komunikací

Více

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické

Ministerstvo financí ČR a Česká národní banka Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické mechanismus směnných kurzů, vstup do eurozóny, plnění konvergenčních kritérií, ekonomická sladěnost, kritérium cenové stability, kritérium stavu veřejných financí, kritérium účasti v mechanismu směnných

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2011/12

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Pracovní mobilita v EU v české perspektivě

Pracovní mobilita v EU v české perspektivě Pracovní mobilita v EU v české perspektivě OSTEU Podkladový materiál 3/2016 Shrnutí Volný pohyb pracovníků je jedním ze základních kamenů evropského integračního procesu. Již Smlouva o založení Společenství

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg)

Mezinárodní přehled cen mléka v jednotlivých mlékařských společnostech za prosinec 2008. Cena ( /100 Kg) za prosinec 2008 BE 27,46 33,03 DE 28,82 35,16 DE 25,85 31,39 DK 32,36 37,13 FI 46,49 45,40 FR 32,52 35,47 FR 35,13 36,95 FR 32,62 35,27 FR 29,51 35,00 GB 31,85 32,73 GB 28,60 31,03 IE 30,28 33,54 IE 28,85

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz SENIOŘ ŘI V ČR Daniel Chy ytil, Ondřej Nývlt, Ilona Nová áková Tisková konference, 9. října 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Stručná charakteristika prezentace

Více

8.3 Dotazníkové šetření

8.3 Dotazníkové šetření 8.3 Dotazníkové šetření SOUHRNNÉ VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Vznikly dvě sady otázek a byly identifikovány otázky, které se doplňují, vzájemně se ověřují a především slouží ke srovnání mezi jednotlivými

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 19.2.2009, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.2.2009 K(2009) 1201 NENÍ URČENO KE ZVEŘEJNĚNÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19.2.2009, kterým se mění čtyřicet devět rozhodnutí uvedených v přílohách,

Více

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce

NÚOV Kvalifikační potřeby trhu práce Zadavatel: Národní ústav odborného vzdělávání v Praze se sídlem: Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, IČ: 00022179 zastoupený : RNDr. Miroslavem Procházkou, CSc. prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Analýza situace na trhu práce Moravskoslezský kraj

Analýza situace na trhu práce Moravskoslezský kraj Analýza situace na trhu práce Moravskoslezský kraj Moravskoslezský kraj a jeho charakteristika Rozloha: 5 445 km2 (cca 7 % rozlohy České republiky) Počet obyvatel: 1,217,676 (cca 12 % obyvatel České republiky)

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ

V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.6.2014 COM(2014) 371 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ Druhá zpráva Komise Radě o provádění doporučení Rady 2009/C 151/01 o bezpečnosti pacientů včetně prevence a kontroly infekcí

Více

NAP Čistá mobilita a CNG MSV Brno 2013 Které segmenty uplatnění zemního plynu vypadají nejslibněji?

NAP Čistá mobilita a CNG MSV Brno 2013 Které segmenty uplatnění zemního plynu vypadají nejslibněji? NAP Čistá mobilita a CNG MSV Brno 2013 Které segmenty uplatnění zemního plynu vypadají nejslibněji? Ing. Jan RUML Executive Director Czech Gas Association Proč zemní plyn v dopravě? Světové zásoby zemního

Více

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala

Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala Jaký by měl být optimální důchodový věk? (v ČR, SR, Evropě) Tomáš Fiala 1 Ryze demografická kritéria: Konstantní (např. let) Možné nastavení důchodového věku (měřeno od okamžiku narození) Konstantní doba

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva Ekonomika Národní hospodářství Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v kraji 9,6 % 1 a celkový počet dosahoval 26 039 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán nárůst

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formuláře: http://simap.eu.int

Více

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011

Natura 2000 v České republice. Kněžičky, 3.6. 2011 Natura 2000 v České republice Kněžičky, 3.6. 2011 Obsah prezentace Dosavadní komunikace s vlastníky, nájemci a správci v průběhu vyhlašování lokalit Stav vyhlašování (finalizace) soustavy Natura 2000 v

Více

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT

ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA SITUACE NA TRHU PRÁCE PRO STUDIJNÍ OBOR PROVOZ, ORGANIZACE A EKONOMIKA POŠT Zakázka: Projekt:

Více

(DE)REGULACE EVROPSKÝCH ŽELEZNIC A AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVĚ

(DE)REGULACE EVROPSKÝCH ŽELEZNIC A AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVĚ (DE)REGULACE EVROPSKÝCH ŽELEZNIC A AKTUÁLNÍ VÝVOJOVÉ TRENDY V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVĚ Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Filip Chvátal Mgr. Kateřina Nedvědová Geografický ústav Přírodovědecká fakulta

Více