Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství"

Transkript

1 Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Praha, 2015

2 OBSAH 1. Zaměstnanost ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství VYMEZENÍ SKUPINY POVOLÁNÍ POČET ZAMĚSTNANÝCH ROZLOŽENÍ V ODVĚTVÍCH PROJEKCE DO ROKU 2020 EXPANZIVNÍ A NAHRAZOVACÍ POPTÁVKA MOBILITA MEZI SKUPINAMI POVOLÁNÍ Mobilita do skupiny povolání Mobilita ze skupiny povolání DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA Genderové a věkové charakteristiky Vzdělanostní struktura Kvalifikační profil skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství ÚROVEŇ KVALIFIKAČNÍCH POŽADAVKŮ Kvalifikační požadavky porovnání skutečné a nejvhodnější úrovně vzdělání Požadavky pracovních míst Využití dovedností v zaměstnání ÚROVEŇ ZNALOSTÍ, DOVEDNOSTÍ A KOMPETENCÍ PRACOVNÍKŮ Dosažená úroveň čtenářské a numerické způsobilosti a řešení problémů Úroveň náročnosti a význam kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY POVOLÁNÍ Pracovní orientace podle typu pracovního prostředí Pracovní hodnoty pracovníků Závěr Podrobný popis použité metodologie, vysvětlení kvalitativních i kvantitativních indikátorů a jejich způsob interpretace a využití cílovými skupinami, stejně jako použité datové zdroje, jsou v samostatné publikaci Manuál pro využití informačního produktu Profily skupin povolání.

3 1. Zaměstnanost ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Do této skupiny povolání patří v ČR jediná skupina odpovídající mezinárodní klasifikaci ISCO-08 na 1. úrovni. Jde o skupinu Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství (ISCO 6). Při podrobném členění povolání podle 5. úrovně klasifikace ISCO-08 spadá do této skupiny povolání celkem 29 různých detailních povolání. Největší z nich jsou uvedena v následující tabulce (seřazená sestupně podle podílu zaměstnaných ve skupině): Nejvýznamnější povolání ve skupině (5. úroveň ISCO-08) ISCO (název/kód) % z celku kumul. % Chovatelé a ošetřovatelé skotu, koz a ovcí (ISCO 61213) 21,0% 21,0% Kvalifikovaní pracovníci pro těžbu dřeva (ISCO 62102) 13,1% 34,1% Pěstitelé a chovatelé ve smíšeném hospodářství (ISCO 61300) 8,8% 42,9% Kvalifikovaní pracovníci pro pěstění a ošetřování lesa (ISCO 62101) 7,2% 50,1% Zahradníci pro pěstování zahradních rostlin (ISCO 61131) 6,7% 56,8% Pěstitelé zemědělských plodin (ISCO 61110) 6,5% 63,3% Ovocnáři, vinohradníci, chmelaři a ost. pěstitelé plodů rost.na stromech a keřích (ISCO 61120) 4,1% 67,5% Zahradníci floristé a květináři (ISCO 61133) 4,1% 71,6% Chovatelé a ošetřovatelé koní (ISCO 61211) 3,8% 75,4% Chovatelé a ošetřovatelé prasat (ISCO 61212) 3,6% 79,0% Zdroj: VŠPS Národní soustava povolání definuje 37 povolání. Jako příklad lze uvést: Chovatel a ošetřovatel skotu, Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz, Těžař dříví motomanuální, Zemědělec farmář, Lesní dělník, Florista, Pěstitel základních plodin, Ovocnář, Květinář, Chovatel a jezdec koní, Chovatel a ošetřovatel prasat, Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců P o č e t z a m ě s t n a n ý c h Počet zaměstnaných Kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství výrazně poklesl. V roce 2014 bylo v ČR v této skupině povolání zaměstnáno 60 tisíc osob. Průměrný pokles počtu zaměstnaných v letech v ČR v této skupině povolání představoval zhruba 3,2 % ročně. Snížil se i jejich podíl na celkovém počtu zaměstnaných osob v ČR, který v současnosti činí 1,2 % (5. nejmenší skupina povolání ze 40 skupin). Rapidně poklesl počet zaměstnaných v devadesátých letech, který byl důsledkem transformačních procesů v zemědělství a celé ekonomice. I v dalším období v souvislosti se zefektivňováním výroby, zvyšováním produktivity práce a nástupem moderních technologií se počet zaměstnaných snižoval a zvyšovala se kvalifikační náročnost jednotlivých povolání. Srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším podílem na zaměstnanosti v ČR a EU28 (2014) 1

4 8% 6% ČR EU28 4% 2% 0% Graf ukazuje podíl dané skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v ČR a EU28 ve srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším podílem na celkové zaměstnanosti v ČR a EU28 v roce Zdroj: EU LFS Zaměstnanci v Pracovníci v oblasti Řídící pracovníci v ozbrojených silách uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu Skupiny povolání s nejnižším podílem na zaměstnanosti Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Provozovatelé Pracovníci v oblastiodborní pracovníci prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci osobních služeb v obchodní sféře a veřejné správě Skupiny povolání s nejvyšším podílem na zaměstnanosti V roce 2014 dosahovala míra nezaměstnanosti (počet nezaměstnaných, kteří naposledy vykonávali některé z povolání v této skupině, k celkovému počtu pracovníků ve skupině povolání) v této skupině povolání 5,4 %. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání je jejich míra nezaměstnanosti poměrně vysoká. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR (2014) 20% 15% 10% 5% 0% Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Pokladníci, prodavači vstupenek a jízdenek apod. Uklízeči a pomocníci Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Skupiny povolání s nejnižší mírou nezaměstnanosti Skupiny povolání s nejvyšší mírou nezaměstnanosti Graf ukazuje míru nezaměstnanosti dané skupiny povolání v ČR v roce 2014 ve srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou nezaměstnanosti v ČR v roce Zdroj: VŠPS V EU28 bylo v roce 2014 v této skupině povolání zaměstnáno zhruba 8,7 milionů osob. V EU28 tato skupina povolání tvoří 4,0 % ze všech zaměstnaných. Podíl této skupiny povolání ve struktuře 2

5 zaměstnanosti v ČR je 1,2 %, tj. je o 2,8 p. b. nižší než v EU28. Ze zemí EU28 s výrazně vyšším podílem zaměstnaných v dané skupině povolání zcela vybočuje Rumunsko zemědělství a potravinářský průmysl má zde velmi velký význam. Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v zemi (2014, země EU28) 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% RO EL PL PT HR LT SI IE AT BG EU28 FI FR LV CY ES HU LU IT NL DK SE EE DE BE UK CZ SK MT Graf ukazuje podíl dané skupiny povolání v ČR ve srovnání s průměrem EU28 a členskými zeměmi EU28 v roce Zdroj: EU LFS R o z l o ž e n í v o d v ě t v í c h Rozložení skupin povolání napříč odvětvími můžeme pro účely této publikace sledovat ze dvou úhlů pohledu z pohledu jednotlivých odvětví a skupin povolání. Pokud bychom chtěli sledovat rozložení pracovníků v odvětvích z pohledu skupiny povolání, můžeme hovořit o tzv. odvětvové koncentraci, jež indikuje míru rozptýlenosti pracovníků v rámci vybrané skupiny napříč sledovanými odvětvími. V souvislosti s koncentrací platí poměrně jednoduché pravidlo s nižší koncentrací (a tedy vyšší mírou rozptýlenosti) se zvyšuje šance na lepší pracovní uplatnění, jelikož jsou pracovníci šířeji profilováni a jejich znalosti a zkušenosti přesahují do více oblastí. Naopak, pokud je míra rozptýlenosti nízká a pracovníci jsou v rámci dané skupiny povolání výrazněji koncentrováni do určitého odvětví, možnost uplatnění se v dané skupině povolání snižuje. Jestliže bychom tedy měli skupinu povolání s nižší koncentrací (tedy vyšší mírou rozptýlenosti), znamená to, že pracovníci v rámci dané skupiny nalézají uplatnění napříč různými odvětvími a nejsou omezeni pouze na konkrétní, specifickou a úzce vymezenou oblast činnosti. V rámci skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství vykazuje odvětvová koncentrace v ČR vysoké hodnoty, míra rozptýlenosti pracovníků napříč jednotlivými odvětvími tím pádem tedy není příliš velká. Z níže přiloženého grafu můžeme vidět, že odvětvová koncentrace u této skupiny povolání je velmi vysoká také v Evropské unii. V rámci EU28 dosahuje odvětvová koncentrace skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství ve srovnání s ČR vyšších hodnot. To je pravděpodobně způsobeno také tím, že je v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi EU stále vysoký podíl pracovní síly zaměstnán v průmyslovém sektoru. 3

6 Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou odvětvové koncentrace v ČR a EU28 100% 80% 60% ČR EU28 40% 20% 0% Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Řídící pracovníci v oblasti výroby, informačních technologií a vzdělávání Administrativní pracovníci, sekretáři apod. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací Zaměstnanci v ozbrojených silách Skupiny povolání s nejnižší mírou odvětvové koncetrace Skupiny povolání s nejvyšší mírou odvětvové koncetrace Graf ukazuje srovnání míry odvětvové koncentrace v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou odvětvové koncentrace v ČR a EU28. Zdroj: EU LFS Odvětvová koncentrace pracovníků ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství je v ČR nejvyšší v rámci odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov (85,0 % ze zaměstnaných osob v této skupině povolání pracuje v tomto odvětví). Úroveň odvětvové koncentrace pracovníků této skupiny povolání je v rámci ostatních sledovaných odvětvích velmi nízká. Mírně vyšší hodnoty odvětvové koncentrace vykazuje pouze odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti (5,6 %). Rozložení skupiny povolání do jednotlivých odvětví srovnání situace v ČR a EU28 ČR EU28 Zemědělství, lesnictví a rybolov 85,0% 88,2% Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti 5,6% 5,8% Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 3,0% 0,6% Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti 1,7% 1,6% Veřejná správa a obrana 1,2% 1,4% Potravinářský a tabákový průmysl 0,7% 0,2% Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí 0,6% 0,4% Zdravotní a sociální péče 0,6% 0,4% Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl 0,5% 0,2% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 0,5% 0,0% Ostatní odvětví 0,7% 1,1% ČR Celkem 100,0% 100,0% Tabulka ukazuje, v kterých odvětvích je zastoupení dané skupiny povolání v ČR a EU28 nejvyšší (řazeno podle ČR). Zdroj: EU LFS 4

7 V EU28 je situace z pohledu odvětvové koncentrace v rámci jednotlivých odvětví poměrně podobná. Také zde dosahuje skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství nejvyšší míru koncentrace v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov (88,2 %, o 3,2 p. b. více než v ČR). Ve srovnání s ostatními odvětvími dosahuje mírně vyšších hodnot také odvětví Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti (5,8 %, o 0,2 p. b. více než v ČR). Největší část osob ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství je zaměstnána v Jihomoravském kraji. V tomto kraji pracuje téměř 12 % zaměstnaných osob z této skupiny povolání (ve srovnání s podílem kraje na celkové zaměstnanosti ČR je to o 1 p. b. více). Dalších téměř 12 % pracuje v Jihočeském kraji (kraj se podílí na celkové zaměstnanosti ČR 6 %), více než 11 % v Moravskoslezském kraji (kraj má 11% podíl na celkové zaměstnanosti ČR) a více než 10 % ve Středočeském kraji (11 % na celkové zaměstnanosti ČR). V porovnání s ostatními skupinami povolání je geografická koncentrace této skupiny povolání v krajích ČR nízká. Následující mapa porovnává rozložení zaměstnaných osob ze skupiny povolání a celkové rozložení všech zaměstnaných v celé ekonomice do jednotlivých krajů. Kraje, které mají podíl na zaměstnanosti skupiny povolání vyšší, než na celkové zaměstnanosti celé ekonomiky, jsou zabarveny zelenými odstíny, tam kde je tomu naopak, jsou odstíny červené. Například v Jihočeském kraji, jak je uvedeno výše, je ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství zaměstnáno téměř 12 % všech osob. Celkově, v celé ekonomice, má Jihočeský kraj podíl na zaměstnanosti v ČR jen 6 %. Počet zaměstnaných ze skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství v kraji je tedy vzhledem k velikosti kraje velmi vysoký (a proto tedy zelená barva v mapě). Počet zaměstnaných ze skupiny povolání v kraji vzhledem k velikosti kraje Mapa znázorňuje srovnání struktury zaměstnaných ve skupině povolání do jednotlivých krajů s rozdělením všech zaměstnaných do krajů. Kraje, které mají podíl na zaměstnanosti skupiny povolání vyšší, než na celkové zaměstnanosti celé ekonomiky, jsou zabarveny zelenými odstíny, tam kde je tomu naopak, jsou odstíny červené. Zdroj: VŠPS 5

8 Jestliže bychom chtěli naopak rozložení pracovníků posuzovat z hlediska vybraných odvětví, můžeme hovořit o odvětvové exkluzivitě, která nám poskytuje informaci o tom, které skupiny povolání jsou v rámci vybraných odvětvích nejvíce zastoupené. S vyšší odvětvovou exkluzivitou se zvyšuje i podíl zastoupení skupiny povolání v rámci vybraného odvětví a naopak. Jestliže tedy určitá skupina povolání dosahuje vyšší míry odvětvové exkluzivity, znamená to, že je v rámci daného odvětví zastoupena výrazně více než ostatní skupiny. Na níže přiloženém grafu se můžeme podívat, jak to v rámci skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství vypadá s odvětvovou exkluzivitou. Přestože je z porovnání úrovně odvětvové exkluzivity v ČR a EU28 zřetelný velmi výrazný rozdíl, v ČR můžeme odvětvovou exkluzivitu u skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství ve srovnání s ostatními skupinami stále považovat za vysokou. Hodnoty odvětvové exkluzivity v EU28 jsou nicméně výrazně vyšší skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství vykazuje v EU28 nejvyšší úroveň odvětvové exkluzivity vůbec. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší mírou exkluzivity v ČR a EU28 60% 50% 40% ČR EU28 30% 20% 10% 0% Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Zaměstnanci v Řídící pracovníci v ozbrojených silách oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu Skupiny povolání s nejnižší mírou odvětvové exkluzivity Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Obsluha stacionárních strojů a zařízení Učitelé a ostatní Pracovníci v oblasti specialisté v oblasti osobních služeb výchovy a vzdělávání Skupiny povolání s nejvyšší mírou odvětvové exkluzivity Graf ukazuje srovnání exkluzivity v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší exkluzivitou v ČR a EU28. Zdroj: EU LFS Rozdíl v míře odvětvové exkluzivity v ČR a EU28 je také velmi dobře patrný z níže přiložené tabulky zobrazující zastoupení skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství v rámci jednotlivých odvětví. Nejvyšší podíl pracovníků této skupiny povolání vykazuje v ČR i EU28 odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov. Pokud si však srovnáme velikost podílů pracovníků v tomto odvětví, můžeme vidět, že exkluzivita je v EU28 ve srovnání s ČR na zcela jiné úrovni. Zatímco v ČR činí podíl pracovníků skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybolov 37,3 % (tedy 37,3 % zaměstnaných z tohoto odvětví tvoří právě tato skupina povolání), v EU28 je to dokonce 73,6 %. Podíly pracovníků skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství v ostatních odvětvích jsou jen minimální, a to jak v ČR, tak i v EU28. 6

9 Zastoupení skupiny povolání v rámci odvětví srovnání situace v ČR a EU28 ČR EU28 Zemědělství, lesnictví a rybolov 37,3% 73,6% Úklidové, bezpečnostní, krajinářské, agenturní a administrativní činnosti 2,6% 5,9% Umělecké, sportovní, zábavní a další činnosti 0,5% 1,2% Dřevozpracující, papírenský a tiskárenský průmysl 0,4% 0,6% Potravinářský a tabákový průmysl 0,3% 0,4% Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel 0,3% 0,2% Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 0,2% 0,1% Veřejná správa a obrana 0,2% 0,8% Profesní, vědecké a technické činnosti a činnosti v oblasti nemovitostí 0,1% 0,3% Textilní, oděvní a kožedělný průmysl 0,1% 0,0% Podíl na zaměstnanosti celkem 1,4% 4,0% Tabulka ukazuje, v kterých odvětvích je zastoupení dané skupiny povolání v ČR a EU28 nejvyšší (řazeno podle ČR). Zdroj: EU LFS Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti v krajích ČR Kraj ČR Podíl skupiny povolání na celkové zaměstnanosti Vysočina 2,8% Jihočeský 2,5% Pardubický 2,1% Plzeňský 1,4% Olomoucký 1,4% Jihomoravský 1,4% Moravskoslezský 1,3% Královéhradecký 1,3% ČR celkem 1,3% Středočeský 1,2% Zlínský 1,2% Ústecký 1,0% Liberecký 1,0% Karlovarský 0,8% Praha 0,4% Na celkovém počtu zaměstnaných v krajích je nejvyšší podíl Kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství v Kraji Vysočina (2,8 %), Jihočeském (2,5 %), Pardubickém (2,1 %) a Plzeňském kraji (1,4 %). Nejnižší podíl těchto pracovníků na celkové zaměstnanosti v kraji je v Praze a Karlovarském kraji. Geografická exkluzivita této skupiny povolání je nízká. Velká většina osob z této skupiny povolání pracuje, stejně jak je tomu v celé ČR, ve stejném kraji, kde bydlí to podporuje skutečnost, že migrace pracovní síly v ČR je tradičně velmi nízká. V jiném kraji pracuje pouze 1,9 % osob, což je o 4,1 procentních bodů méně, než je průměr v celé ČR. Tabulka ukazuje podíl dané skupiny povolání na celkové zaměstnanosti ve všech krajích ČR, ve srovnání s průměrem ČR. Kraje jsou seřazeny sestupně od kraje s nejvyšším podílem na zaměstnanosti po kraj s nejnižším podílem na zaměstnanosti (průměr let 2012 až 2014). Zdroj: VŠPS 7

10 Podíl zaměstnaných ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství na počtu zaměstnaných v kraji Mapa znázorňuje srovnání podílu zaměstnaných dané skupiny povolání v kraji na celkovém počtu zaměstnaných osob v kraji. Čím světlejší barva, tím menší podíl má daná skupina povolání na celkové zaměstnanosti v kraji ve srovnání s ostatními skupinami povolání. Zdroj: VŠPS P r o j e k c e d o r o k u e x p a n z i v n í a n a h r a z o v a c í p o p t á v k a Projekce a očekávaný vývoj v rámci jednotlivých skupin povolání jsou pro účely této publikace vyjádřeny prostřednictvím tzv. expanzivní a nahrazovací poptávky: Expanzivní poptávka nám poskytuje informaci o tom, jaký je rozdíl mezi počtem nově vytvořených a zaniklých pracovních míst ve sledovaném období v dané skupině povolání; Nahrazovací poptávka nám říká, kolik bude pracovních míst ve sledovaném období uvolněno z důvodu odchodu pracovní síly do důchodu apod. Ačkoliv lze v důsledku změn ve struktuře odvětví, které nastanou v ekonomice ČR do roku 2020, a vnitřních změn profesních struktur uvnitř jednotlivých odvětví očekávat nárůsty a poklesy v počtu pracovních míst v rámci jednotlivých skupin povolání, v případě skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství pravděpodobně k žádným výrazným změnám pravděpodobně nedojde. V roce 2014 bylo v této skupině povolání v rámci VŠPS evidováno přibližně 60 tisíc osob, do roku 2020 by se měl počet pracovníků snížit zhruba o 1 tisíc osob, tedy přibližně o 2 %. Expanzivní poptávka v této skupině povolání dosahuje ve srovnání s ostatními skupinami velmi nízkých hodnot a je téměř nulová, to je koneckonců dobře patrné i z níže přiloženého grafu. 8

11 Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší expanzivní poptávkou v ČR mezi roky Změna počtu prac. míst v tis Expanzivní poptávka v ČR celkem Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě Technici ve fyzikálních a průmyslových oborech Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě Skupiny povolání s nejvyšší expanzivní poptávkou Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Obsluha stacionárních strojů a zařízení Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Skupiny povolání s nejnižší expanzivní poptávkou Graf ukazuje srovnání expanzivní poptávky v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší expanzivní poptávkou v ČR. Zdroj: VŠPS, CEDEFOP, výpočty SVP PedF UK Ačkoliv v případě skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství nedojde do roku 2020 z hlediska počtu pracovních míst k žádným výrazným změnám, je třeba mít na paměti, že bude zapotřebí obsadit již existující pracovní místa, především z důvodu odchodu pracovníků do důchodu apod. Do roku 2020 by v rámci této skupiny povolání mělo svá současná pracovní místa opustit zhruba 7 tisíc osob. Celkově lze tedy očekávat, že do roku 2020 bude ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství potřeba nově obsadit přibližně 6 tisíc pracovních míst. Srovnání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší nahrazovací poptávkou v ČR mezi roky Změna počtu prac. míst v tis Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě Učitelé a ostatní specialisté v oblasti výchovy a vzdělávání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Řídící pracovníci v Pracovníci v oblasti Zaměstnanci v oblasti ubytovacích a stravovacích služeb a obchodu uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie ozbrojených silách Skupiny povolání s nejvyšší nahrazovací poptávkou Skupiny povolání s nejnižší nahrazovací poptávkou Graf ukazuje srovnání nahrazovací poptávky v dané skupině povolání se skupinami povolání s nejnižší a nejvyšší nahrazovací poptávkou v ČR. Zdroj: VŠPS, CEDEFOP, výpočty SVP PedF UK 9

12 1. 4. M o b i l i t a m e z i s k u p i n a m i p o v o l á n í Ze získaných údajů je zřejmé, že mobilita pracovních sil v této skupině povolání je nadprůměrná. Podíl pracovníků, kteří ze skupiny odešli, řadí tuto skupinu povolání na 13. místo žebříčku fluktuace pracovníků. Obdobný podíl pracovníků odešel například ze skupiny povolání Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací či Obsluha stacionárních strojů a zařízení. V hierarchii skupin povolání podle podílu nově příchozích jim patří 15. místo ze 40 skupin povolání. Obdobný podíl pracovníků přišel například do skupiny povolání Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií či Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě. Podíl těch, kteří ze skupiny odešli a kteří do ní přišli, se liší o 0,8 procentního bodu v neprospěch nově příchozích. Do této skupiny povolání přišlo 9,0 % nových pracovníků, přičemž jich současně odešlo 9,8 %. Jde o skupinu povolání, kde je podíl odcházejících vyšší než podíl nově příchozích Mobilita do skupiny povolání Do této skupiny povolání přišlo ve sledovaném období celkem 9,0 % pracovníků, přičemž jejich struktura byla následující: Mobilita do skupiny povolání Přišli do skupiny povolání celkem 9,0% z toho: změnili zaměstnání, ale zůstali v této skupině povolání 3,7% přišli do této skupiny z jiné skupiny povolání 20,7% z toho nejčastěji: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci kromě uklízečů a pomocníků 6,7% Pracovníci v oblasti osobních služeb 1,5% Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci 1,5% Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) 1,5% Zpracovatelé potravin, dřeva a textilu 1,5% přišli ze vzdělávání (ze školy) 7,4% přišli z jiné neaktivity než ze vzdělávání 15,6% přišli z nezaměstnanosti 52,6% V této tabulce jsou uvedeny údaje o mobilitě do skupiny povolání pracovníků, kteří do uvedené skupiny povolání ve sledovaném období vstoupili, a to z uvedených typů činnosti změnili zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině, přišli ze zcela jiné skupiny povolání, přišli ze vzdělávání, přišli z jiné neaktivity než vzdělávání anebo byli předtím nezaměstnaní. Zdroj: VŠPS Jak vidíme, nejvíce pracovníků přišlo do této skupiny povolání z nezaměstnanosti (52,6 %), což z této skupiny povolání činí čtvrtou nejdůležitější skupinu pro nástup nezaměstnaných. Následují ti, kteří přišli z jiné skupiny povolání (20,7 %). Třetí nejpočetnější skupinu představují ti, kteří přišli z neaktivity (15,6 %). Následují absolventi škol (8,4 %), jejichž podíl je spíše podprůměrný ve srovnání s jinými skupinami povolání. Obdobný podíl absolventů vstoupil například do skupiny povolání Pracovníci v oblasti uměleckých a tradičních řemesel a polygrafie nebo Zpracovatelé potravin, dřeva a textilu. Nejméně pracovníků ve sledovaném období pak změnilo zaměstnání, ale zůstalo ve stejné skupině povolání (3,7 %). Pokud se podíváme na strukturu těch, kteří měli původně jiné profesní zaměření, pak šlo nejčastěji o skupiny povolání Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci kromě uklízečů a pomocníků (6,7 %). S odstupem následují skupiny povolání Pracovníci v oblasti osobních služeb (1,5 %), Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci (1,5 %), Slévači, svářeči, mechanici a opraváři strojů a zařízení (kromě elektrických) a Zpracovatelé potravin, dřeva a textilu (1,5 %). 10

13 Mobilita ze skupiny povolání Jestliže do této skupiny povolání (jak uvádíme výše) přišlo nově celkem 9,0 % pracovníků, pak z ní naopak odešlo 9,8 % pracovníků. Struktura pracovníků, kteří tuto skupinu povolání opustili, je uvedena v následující tabulce: Mobilita ze skupiny povolání Odešli ze skupiny povolání celkem 9,8% z toho: změnili zaměstnání, ale zůstali v této skupině povolání 3,4% odešli z této skupiny do jiné skupiny povolání 21,6% z toho nejčastěji: Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci kromě uklízečů a pomocníků 4,1% Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci 2,7% Obsluha stacionárních strojů a zařízení 2,7% Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě 2,0% Montážní dělníci výrobků a zařízení 2,0% odešli do vzdělávání (do školy) 3,4% odešli do jiné neaktivity než do vzdělávání 24,3% z toho odešli do důchodu 18,9% odešli mezi nezaměstnané 47,3% V této tabulce jsou uvedeny údaje o mobilitě ze skupiny povolání pracovníků, kteří z uvedené skupiny povolání ve sledovaném období odešli, a to z uvedených typů činnosti odešli do jiného zaměstnání, ale zůstali ve stejné skupině, odešli do zcela jiné skupiny povolání, odešli do vzdělávání, odešli do jiné neaktivity než do vzdělávání či se z nich stali nezaměstnaní. Zdroj: VŠPS U této skupiny je zcela jednoznačné, že největší skupinou jsou ti, kteří odešli mezi nezaměstnané (47,3 %). To je druhý nejvyšší podíl ze všech sledovaných skupin povolání. Více pracovníků, kteří odešli mezi nezaměstnané, bylo pouze ve skupině povolání Řemeslníci a kvalifikovaní pracovníci hlavní stavební výroby. Druhou nejčetnější cílovou kategorií byl odchod do neaktivity (24,3 %), přičemž do důchodu odešlo 18,9 %. Následují ti, kteří odešli do jiné skupiny povolání (21,6 %). Do vzdělávání zamířilo 3,4 % pracovníků a stejný podíl pracovníků změnil zaměstnání, ale zůstal ve skupině povolání. Při pohledu na strukturu pracovníků, kteří odešli do jiné skupiny povolání, je zřejmé, že nejvíce pracovníků zamířilo mezi Pomocné a nekvalifikované pracovníky kromě uklízečů a pomocníků (4,1 %). Následuje skupina povolání Provozovatelé prodejen, prodavači a příbuzní pracovníci (25,7 %) a Obsluha stacionárních strojů a zařízení (2,7 %). K četnějším skupinám povolání, kam pracovníci odešli, také patří Odborní pracovníci v obchodní sféře a veřejné správě a Montážní dělníci výrobků a zařízení. Do ostatních skupin povolání zamířilo méně než 2 % pracovníků. Z dostupných údajů je patrné, že tato skupina povolání je nejvíce spojena se skupinou povolání Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci kromě uklízečů a pomocníků, a to jak na straně příchozích, tak na straně odcházejících pracovníků. To je zřejmě dáno nízkými kvalifikačními nároky této skupiny povolání, kdy v ní mohou uspět i pracovníci se zcela odlišným kvalifikačním profilem. Jde o skupinu povolání, která se z pohledu rozdílu mezi nově příchozími a odcházejícími jeví jako méně příznivá, kdy podíl odcházejících je vyšší než podíl pracovníků, kteří do této skupiny povolání vstoupí. Můžeme z toho usuzovat, že na trhu práce není postavení této skupinu příliš progresivní, neboť počet pracovníků se v ní snižuje. 11

14 1. 5. D e m o g r a f i c k á s t r u k t u r a Genderové a věkové charakteristiky Průměrný věk zaměstnaných osob v této skupině povolání je 44,3 let, tj. to je o 1,8 roku více než průměrný věk všech zaměstnaných v ČR. Skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství je 9. nejstarší ze všech skupin povolání v ČR. Srovnání se skupinami povolání s nejnižším a nejvyšším průměrným věkem v ČR (2013, 2014) 50,0 47,5 45,0 42,5 40,0 37,5 35,0 Průměrný věk všech zaměstnaných v ČR Technici v oblasti informačních a komunikačních technologií Zaměstnanci v ozbrojených silách Specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Uklízeči a pomocníci Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví Zákonodárci, nejvyšší státní úředníci a nejvyšší představitelé společností Skupiny povolání s nejnižším průměrným věkem Skupiny povolání s nejvyšším průměrným věkem Graf ukazuje hodnoty průměrného věku zaměstnaných osob dané skupiny povolání ve srovnání se skupinami povolání s nejnižšími a nejvyššími hodnotami průměrného věku zaměstnaných osob v ČR (průměr dat za roky 2013, 2014). Zdroj: VŠPS Z celkového počtu zaměstnaných osob této skupiny povolání je 4 % absolventů, tedy těch, kteří úspěšně ukončili (určitý stupeň) vzdělávání v posledních pěti letech (což je téměř o 6 p. b. méně, než je celkový podíl absolventů na zaměstnanosti v ČR). V porovnání s ostatními skupinami povolání se v této skupině povolání uplatňují čerství absolventi ve velmi malé míře (podprůměrně). V souvislosti se snižováním počtu zaměstnaných se snižoval i počet absolventů zemědělských oborů vzdělání, v současné době jejich počet stagnuje. S klesajícím počtem žáků se optimalizovala i síť středních škol. Podíl zaměstnaných osob starších 60-ti let v této skupině povolání je 7,1 % a je o 0,3 p. b. nižší než podíl osob starších 60-ti let na celkové zaměstnanosti v zemi. U osob starších 60-ti let je předpoklad, že během příštích 5 let většina z nich odejde do důchodu a jimi uvolněná pracovní místa bude potřeba nahradit (více viz závěry kap. 1.4). Ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství převládají mezi zaměstnanými v ČR muži. Ti tvoří více než 67 % ze všech zaměstnaných v této skupině povolání. To je o 10 p. b. více, než je podíl mužů mezi všemi zaměstnanými v ČR (podíl mužů je 57 %, podíl žen 43 %). Ve struktuře zaměstnaných převládají muži ve 25 skupinách povolání a Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství jsou jednou z nich. 12

15 Vzdělanostní struktura Následující graf ukazuje vzdělanostní strukturu osob zaměstnaných ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství. Vzdělanostní struktura u skupiny Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství v ČR v roce 2014 Terciární Skupina povolání ČR celkem SŠ s MZ SŠ bez MZ ZŠ a nižší V grafu jsou uvedeny údaje o nejvyšším ukončeném vzdělání pracovníků v dané skupině povolání. Jde o vzdělanostní skupiny základní vzdělání a nižší (ZŠ a nižší), vzdělání v oborech středního vzdělání ukončeného výučním listem (SŠ bez MZ), vzdělání v oborech středního vzdělání ukončeného maturitní zkouškou (SŠ s MZ) a terciární vzdělání bakalářské, magisterské, doktorské či vzdělání absolvované na vyšší odborné škole ukončené absolutoriem (Terciární). Zdroj: VŠPS 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jak je z grafu patrné, ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství působí nejvíce pracovníků jak se středním vzděláním ukončeném výučním listem (52,8 %), tak se středním vzděláním ukončeném maturitní zkouškou (33,3 %). Následují pracovníci se základním vzděláním, kteří představují 7,7 %. Nejmenší podíl pracovníků představují ti, kteří dosáhli terciárního vzdělání. Těch v této skupině povolání působí pouze 6,2 %. V případě, že pracovníci absolvovali terciární vzdělání, pak jde nejčastěji o pracovníky s dosaženou magisterskou úrovní vzdělání (5,7 %). Bakalářské úrovně dosáhlo 0,2 % pracovníků. Vyšší odbornou školu absolvovalo 0,3 % pracovníků. Ani jeden pracovník nedosáhl doktorské úrovně vzdělání. Z uvedených údajů je patrné, že pro možnost pracovat v této skupině povolání se jako nejvhodnější jeví absolvování středního vzdělání, a to jak maturitní úrovně, tak vyučení, neboť pracovníci s těmito úrovněmi vzdělání představují více jak 86 % všech pracovníků. Současně jde také o skupinu povolání, kde najdou uplatnění i pracovníci bez odborného vzdělání, kdy se zde mohou uplatnit i lidé se základním nebo nižším vzděláním. Tato zjištění podporují i údaje získané z analýzy inzertní nabídky zaměstnání z roku , kdy v inzerátech hledajících pracovníky do skupiny Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství bylo požadováno střední vzdělání s vyučením (61,5 % inzerátů, ve kterých byl uveden požadavek na výši vzdělání) nebo maturitní (38,5 % inzerátů, ve kterých byl uveden požadavek na výši vzdělání). Celkově byl požadavek na výši vzdělání uveden u 57,8 % inzerátů, ve kterých byli hledáni tito pracovníci. Pokud jde o obor vzdělání, pak pracovníci této skupiny povolání vykazují 60 oborů vzdělání bez rozlišení dosažené úrovně vzdělání. Obory jsou spojeny jak s terciární úrovní vzdělání (140 oborů), tak také se 1 Šťastnová, Tillner. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu NÚV. Praha

16 středním vzděláním s maturitní zkouškou (26 oborů) a se středním vzděláním ukončeným výučním listem (19 oborů). Nejčastější obory vzdělání u skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství v ČR v roce % 10% 5% 0% 41-Zemědělství (SŠ s MZ) 34-Dopr. Prostředky (SŠ bez MZ) 01-Obecné vzdělání 30-Strojírenství (SŠ bez MZ) Zemědělství (SŠ bez MZ) 40-Stavebnictví (SŠ bez MZ) 42-Zahradnictví (SŠ bez MZ) 42-Zahradnictví (SŠ s MZ) 36-Oděvnictví (SŠ bez MZ) V grafu jsou uvedeny údaje o oborové struktuře dosaženého vzdělání pracovníků v dané skupině povolání. Jsou uváděny údaje o nejčastěji se vyskytujících oborech vzdělání v dané skupině povolání. Zdroj: VŠPS Pokud jde o oborovou strukturu, je patrné, že mezi pracovníky panuje značná oborová rozptýlenost, i když se zde vyskytují specificky zaměřené obory na zemědělství a zahradnictví, ve kterých absolvovala celkem téměř polovina pracovníků této skupiny povolání. Mezi četnější obory vzdělání patří zejména obor Rostlinná a živočišná výroba a rybářství na úrovni středního vzdělání s maturitou (10,4 %), dále učební obor Motorová vozidla, lodě a letadla (8,0 %), základní vzdělání (7,7 %), učební obory Strojírenství, kovovýroba a metalurgie (7,5 %), Rostlinná a živočišná výroba a rybářství (7,4 %), Stavebnictví a inženýrské stavitelství (6,4 %), a také maturitní obor Zahradnictví (4,9 %). Čtyřprocentní hranici překročil ještě obor Výroba textilu, oděvů a obuvi, zpracování kůže (4,6 %). Ačkoliv u této skupiny povolání najdeme pracovníky se 60 obory vzdělání, v uvedených oborech absolvovalo 62 % pracovníků této skupiny povolání. Pokud se podíváme na údaje získané z analýzy inzertní nabídky zaměstnání z roku , vidíme, že v inzerátech hledajících pracovníky do této skupiny povolání byl obor vzdělání požadován jen velmi ojediněle (požadovaný obor vzdělání byl uveden pouze u jediného inzerátu). Je zřejmé, že pro zaměstnavatele pracovníků této skupiny povolání není oborové zaměření jejich zaměstnanců příliš důležité. 2 Šťastnová, Tillner. Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu NÚV. Praha

17 2. Kvalifikační profil skupiny povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Zatímco první kapitola analyzuje charakteristiky lidí, kteří ve skupině povolání skutečně pracují, tato kapitola se orientuje na požadavky pracovních míst, tedy popisuje, jaké nároky by měla osoba, která dané pracovní místo obsadí, co nejlépe splňovat. Kvalifikační profil skupiny povolání shrnuje řadu charakteristik, které popisují různé dimenze kvalifikačních požadavků a předpokladů pro výkon daného povolání. Zahrnuje tři základní úrovně, které jsou rozděleny do sedmi dimenzí. První úroveň představují kvalifikační požadavky, které obsahují stupeň požadovaného vzdělání a obor vzdělání a vyjadřují v podstatě složitost povolání. Druhou úroveň tvoří výsledky učení, jako jsou znalosti, dovednosti a kompetence požadované na daném pracovním místě. Třetí úroveň představují sociálně-psychologické dimenze práce. V rámci kvalifikačního profilu sem řadíme profesní zájmy a preference a hodnoty práce Ú r o v e ň k v a l i f i k a č n í c h p o ž a d a v k ů Kvalifikační požadavky porovnání skutečné a nejvhodnější úrovně vzdělání Každé pracovní místo klade na pracovníka určité kvalifikační požadavky. Ve skupině Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství převažují pracovníci s vyšším sekundárním vzděláním, tedy vyučení nebo pracovníci s maturitou (86 % pracovníků). Přibližně 8 % pracovníků dosahuje jen nižšího sekundárního vzdělání, naopak přibližně 6 % má magisterské vzdělání. Nejvhodnější struktura vzdělání je přitom mírně odlišná. Podle názoru části pracovníků v této skupině povolání by pro výkon jejich povolání dostačovalo nižší vzdělání. Porovnáme-li situaci v ČR se zeměmi EU, pak podobně jako u řady dalších skupin povolání, jsou v průměru v zemích EU více zastoupeni pracovníci s nižší úrovní vzdělání (22 % pracovníků s nižší sekundární úrovní vzdělání a 9 % s primární úrovní nebo nižší), na druhé straně je vyšší zastoupení pracovníků s terciárním vzděláním, zejména vyšším odborným vzděláním (7 %). Nejvhodnější struktura v průměru za země EU by zahrnovala další zvýšení podílu pracovníků s nižší úrovní vzdělání. Pro pracovníky z této skupiny se povolání jako nejvhodnější vzdělanostní předpoklady jeví absolvování středního vzdělání jak na úrovni vyučení, tak na maturitní úrovni. Pokud jde o oborové zaměření, lze doporučit vzdělání v zemědělsky orientovaných oborech. 15

18 Porovnání dosažené a nejvhodnější struktury vzdělání skupina Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství ČR - dosažená úroveň vzdělání ČR - nejvhodnější úroveň vzdělání EU - dosažená úroveň vzdělání EU - nejvhodnější úroveň vzdělání 0% 20% 40% 60% 80% 100% Primární nebo nižší (ISCED 1 nebo nižší) Nižší sekundární (ISCED 2, ISCED 3C krátké) Vyšší sekundární (ISCED 3A-B, C dlouhé) Post-sekundární, ne terciární (ISCED 4A-B-C) Terciární vyšší odborné (ISCED 5B) Terciární bakalářské (ISCED 5A) Graf porovnává dosaženou a nejvhodnější strukturu vzdělání v dané skupině povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC 2012, EU LFS Terciární magisterské/doktorské (ISCED 5A/6) Požadavky pracovních míst Ve skupině Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství jsou požadavky pracovních míst poměrně nevyvážené. Zatímco nároky na nezávislost pracovníků při práci jsou vysoce nadprůměrné, požadavky na ovlivňování ostatních pracovníků jsou naopak velmi nízké. Na pracovních místech Kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství je tedy vyžadována především vysoká míra nezávislosti při práci (index 2,7 oproti 2,2 v průměru). Dále kladou tato pracovní místa relativně značné nároky na míru plánování (index 2,3 oproti 2,2 v průměru). Naopak nižší je potřeba dalšího učení, a to i ve srovnání s průměrem (index 1,7 oproti 2,0 v průměru) a velmi nízké jsou požadavky na ovlivňování ostatních pracovníků (index 1,3 oproti průměru 1,8). Celkově jsou tedy na pracovníky v této skupině v ČR kladeny vyšší požadavky, než odpovídá průměru ze všech skupin povolání v rámci ČR v oblasti míry nezávislosti, naopak pracovníci vzhledem k charakteru povolání nepotřebují ovlivňovat ostatní spolupracovníky. Srovnání se situací v zemích EU ukazuje, že ve všech oblastech jsou nároky na pracovníky v průměru za země EU nižší než v ČR. 16

19 Požadavky pracovních míst skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 3,0 2,5 2,0 Index Požadavků pracovního místa 1,5 1,0 0,5 0,0 Skupina povolání ČR Všechny skupiny povolání - průměr ČR Skupina povolání - průměr EU Všechny skupiny povolání - průměr EU Míra ovlivňování ostatních Míra plánování Míra nezávislosti Schopnost dalšího učení Graf zobrazuje požadavky na pracovní místo v dané skupině povolání a srovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání v ČR a EU z hlediska sledovaných charakteristik. Zdroj: PIAAC 2012 Kvalifikační požadavky jsou zřejmé i z obvykle požadované doby vzdělávání, která je potřebná pro získání pracovního místa v této skupině povolání. Ve skupině Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství požadovaná doba vzdělávání dosahuje v průměru jen 10,6 roku, je tedy výrazně kratší než průměrná doba za všechny skupiny povolání, která činí 13,1 roku. Postačující doba vzdělávání přitom v České republice v této skupině dosahuje jen 10,3 roku. Srovnání ČR se zeměmi EU ukazuje, že úroveň vzdělání pracovníků vyjádřená počtem let vzdělávání je v zemích EU v průměru ještě mírně nižší. Obvyklá doba vzdělávání činí 10,3 roku a postačující 10,0 roku Využití dovedností v zaměstnání Jaké dovednosti Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství nejvíce využívají? Pracovníci v této skupině povolání využívají ve srovnání s jinými skupinami povolání většinu sledovaných dovedností poměrně málo často. Nejčastěji potřebují numerické dovednosti, i zde je ovšem četnost jejich využití pod průměrem (index využití těchto dovedností dosahuje 1,7 oproti 2,2 v průměru za všechny skupiny povolání v rámci ČR). Ještě nižší je využití čtenářských dovedností (index 1,6 oproti 1,9 v průměru). Velmi málo často pak potřebují ICT dovednosti (index četnosti využití 1,5 oproti 2,0 v průměru za všechna pracovní místa) a písemné dovednosti (index 1,2 oproti 2,0 v průměru). Porovnáme-li využívání dovedností v rámci této skupiny povolání v ČR a EU, je četnost využívání uvedených dovedností na podobně nízké úrovni. Celkově nízká náročnost povolání a nepříliš vysoká potřeba zvládání informačních technologií je zřejmá i z podílu pracovníků, kteří nemají zkušenost s prací na PC (kolem 12,0 % oproti průměru 5,0 %), v zemích EU tento podíl činí dokonce 25,0 % oproti průměru 7,0 %. 17

20 Četnost využití dovedností v zaměstnání skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 2,5 2,0 Index Využití dovedností v práci 1,5 1,0 0,5 0,0 Skupina povolání ČR Všechny skupiny povolání - průměr ČR Četnost využití čtenářských dov. Četnost využití numerických dov. Skupina povolání - průměr EU Všechny skupiny povolání - průměr EU Četnost využití písemných dov. Používání informačních technologií Graf zobrazuje četnost využití dovedností v dané skupině povolání a srovnání s ostatními skupinami povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC Ú r o v e ň z n a l o s t í, d o v e d n o s t í a k o m p e t e n c í p r a c o v n í k ů Dosažená úroveň čtenářské a numerické způsobilosti a řešení problémů Úroveň kompetencí pracovníků se v různých povoláních výrazně liší. To je dáno jak rozdílnými vstupními požadavky, tak tím, že práce v jednotlivých povoláních rozvoj některých dovedností a znalostí podporuje. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství dosahují poměrně nízké úrovně ve všech sledovaných oblastech. Relativně nejvyšší je jejich schopnost řešit problémy, i ta je ovšem ve srovnání s jinými skupinami povolání výrazně pod průměrem. Ještě nižší jsou čtenářské a numerické dovednosti. Podíváme-li se na úroveň jejich dovedností podrobněji, pak v řešení problémů dosahují Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství skóre pouze 261 bodů, to je o 21 bodů méně, než činí průměr (282 bodů). Pro lepší představu tento rozdíl činí v průměru přibližně 3 roky vzdělávání. Ještě nižší je úroveň numerických dovedností, kde Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství dosahují jen 256 bodů, což je 24 bodů pod průměrem. Podobný výsledek se vztahuje i ke čtenářským dovednostem, kde bodové ohodnocení 250 bodů je přibližně 26 bodů pod průměrem. Ve srovnání se zeměmi EU jsou pracovníci v ČR v této skupině na obdobné, tedy poměrně výrazně nízké úrovni. V porovnání s okolními státy je ovšem např. úroveň dovednosti řešit problémy v této skupině povolání v ČR příznivější než u pracovníků v Polsku, Německu nebo Slovensku. 18

21 Úroveň schopností a dovedností skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Počet bodů - PIAAC Čtenářská dovednost Numerická dovednost Dovednost řešit problémy Skupina povolání ČR Sk. povolání - průměr EU Všechny sk. povolání - průměr ČR Všechny sk. povolání - průměr EU Graf zobrazuje úroveň schopností a dovedností v dané skupině povolání a porovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání v ČR a EU. Zdroj: PIAAC Úroveň náročnosti a význam kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání Z hlediska důležitosti kompetencí jsou pro výkon povolání ve skupině Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství podobně jako v ostatních povoláních, nejpodstatnější osobnostní kompetence, konkrétně především spolehlivost, schopnost spolupráce, sebeovládání, zájem o ostatní a odolnost vůči stresu. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání je ovšem význam osobnostních kompetencí zhruba na úrovni průměru. Poměrně důležité jsou metodologické kompetence, a to i ve srovnání s ostatními skupinami povolání. Pracovníci potřebují zvládat samostatnost v rozhodování a poměrně velkou četnost rozhodování a být schopni se poučit z chyb. Dále potřebují koordinovat práci a činnosti jiných lidí a strukturovat práci. Důležitá je odpovědnost za výsledky a výstupy. Nižší, i když ve srovnání s jinými skupinami povolání opět zhruba na úrovni průměru, je význam sociálních kompetencí. Pracovníci potřebují především umět pracovat ve skupině, navazovat a zdržovat kontakty a koordinovat práci. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství potřebují znalosti z oblasti zákaznických a osobních služeb a bezpečnosti, dále znalosti administrativy a řízení, obchodní a účetnické znalosti a přehled v oblasti práva. Z přírodních oborů by měli mít přehled z chemie, biologie, případně matematiky. Pro výkon povolání jsou potřebné dostatečné kognitivní dovednosti. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství potřebují umět zhodnotit informace, posoudit stav věcí, rozhodovat se a řešit problémy. Rovněž potřebují i analytické a kritické myšlení. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání jsou ovšem nároky v této oblasti mírně podprůměrné. Z praktických dovedností, které jsou v této skupině poměrně významné, pracovníci potřebují umět dokumentovat a zpracovávat informace, monitorovat procesy, operativně kontrolovat a dohlížet, odhadovat měřitelné vlastnosti, identifikovat a monitorovat stavy a podobně. 19

22 Úroveň náročnosti a důležitost kompetencí, znalostí a dovedností pro výkon povolání skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 100% 80% 60% 40% 20% 0% Osobnostní schopnosti Sociální schopnosti Metodologické schopnosti Vzdělání a výchova Humanitní ob. a umění Společenské ob., obchod a právo Přírodovědné ob., mat. a inf. Technické ob., výroba a staveb. Zdravotnictví a sociální péče Služby Podnikání, administr. a řízení Kognitivní dovednosti Praktické dovednosti Komunikace v mateřském jazyce Numerické dovednosti Schopnost se dále učit Kompetence Znalosti Dovednosti Důležitost Důležitost - průměr Úroveň náročnosti Úroveň náročnosti - průměr Graf zobrazuje úroveň náročnosti a důležitosti kompetencí v dané skupině povolání a srovnání s průměrem za ostatní skupiny povolání. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET), S o c i á l n ě - p s y c h o l o g i c k é c h a r a k t e r i s t i k y p o v o l á n í Pracovní orientace podle typu pracovního prostředí Každou skupinu povolání lze charakterizovat na základě preferencí obsahu a stylu práce a pracovního prostředí a podle převažujících prvků ji zařadit do určitého typového modelu. Ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství převažují pohybové a manuální, resp. manuálně-technické činnosti. Práce probíhá často venku v přírodě a zahrnuje péči o rostliny a zvířata (Realističnost). Významným prvkem jsou dále činnosti ekonomického a organizačního charakteru (Podnikavost). Relativně významně zastoupeny jsou i administrativní činnosti a práce s čísly a fakty (Konvenčnost). Naopak vzdělávací, informační nebo poradenské činnosti jsou vykonávány málo často. Ve srovnání s ostatními skupinami povolání se pracovníci věnují výrazněji již zmíněným manuálně technickým činnostem, práci s rostlinami a zvířaty a činnostem probíhajícím venku. Dále vykonávají organizační a ekonomické činnosti. Lehce pod průměrem je zastoupení administrativních činností a práce s čísly. 20

23 Pracovní orientace skupina povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství Kreativita 100% 80% Sociálnost 60% 40% Konvenčnost 20% 0% Skupina povolání Průměr za všechna pracovní místa Realističnost Podnikavost Investigativn ost Graf ukazuje převažující obsah, styl práce a pracovní prostředí ve sledované skupině povolání v porovnání s průměrem se všemi pracovními místy. Výsledky jsou založeny na tzv. metodě RIASEC, kterou zformuloval John L. Holland. Pro oblast pracovního prostředí vytvořil typologii šesti modelů pracovního prostředí, do kterých je možné zařadit všechna povolání podobně jako typy osobností. Zdroj: US Occupational Information Network (O*NET), Pracovní hodnoty pracovníků Pro spokojenost pracovníků ve skupině povolání Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství je podstatná především nezávislost v práci, dále pak sociální vztahy a dostatečná podpora jejich práce. Méně důležité jsou dobré pracovní podmínky a úspěch a relativně nejméně důležité je uznání. Ve srovnání s jinými skulinami povolání je nadprůměrně významná hlavně nezávislost v práci. Důležitost ostatních hodnot pro pracovní spokojenost Kvalifikovaných pracovníků v zemědělství, lesnictví a rybářství je lehce pod průměrem. 21

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod.

Pracovníci informačních služeb, na přepážkách apod. Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu

Lékaři a další specialisté v oblasti zdravotnictví. Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Výstup projektu Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Lékaři

Více

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky

Pracovníci v oboru elektroniky a elektrotechniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pracovníci

Více

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví

Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Odborní

Více

Zaměstnanci v ozbrojených silách

Zaměstnanci v ozbrojených silách Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Zaměstnanci

Více

Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Uplatnění absolventů škol na trhu práce Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Uplatnění absolventů škol na trhu práce 2012 Jeny Burdová Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Daniela Chamoutová Jan Koucký Martin Lepič Pavlína Šťastnová Jana

Více

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva

4. Ekonomická aktivita obyvatelstva 4. Ekonomická aktivita obyvatelstva Ekonomická aktivita charakterizuje ekonomický status osoby, její zařazení mezi osoby zaměstnané, nezaměstnané nebo ekonomicky neaktivní. Otázku o ekonomické aktivitě

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015. Mgr. Martin Úlovec Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2015 Mgr. Martin Úlovec Praha 2015 1 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a hospodářská krize... 4 3. Počty

Více

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004

Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Železniční doprava zboží mezi lety 2003 a 2004 Autor: Simo PASI Obsah Nejdůležitější údaje.2 Celková doprava zboží 2 Vnitrostátní doprava 4 Mezinárodní doprava...5 Rozdělení do skupin zboží...8 1 Nejdůležitější

Více

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce ZEMĚDĚLSTVÍ. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: ZEMĚDĚLSTVÍ Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově

Více

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci

Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Pomocní

Více

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce OBCHOD. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: OBCHOD Mgr. Pavla Chomová Mgr. Gabriela Doležalová Ing. Jana Trhlíková Ing. Jiří Vojtěch a kolektiv autorů Praha 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací

Všeobecné sestry a porodní asistentky se specializací Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Všeobecné

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodu a administrativy

Řídící pracovníci v oblasti správy podniku, obchodu a administrativy Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Řídící

Více

Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě

Specialisté v oblasti financí, personální, marketingu a veřejné správě Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Specialisté

Více

Řidiči motocyklů, automobilů, autobusů a tramvají

Řidiči motocyklů, automobilů, autobusů a tramvají Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Řidiči

Více

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země

Rozdílná míra vybavenosti výpočetní technikou mezi zeměmi nebo uvnitř jedné země Tisková zpráva Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe [Klíčové údaje o informačních a komunikačních technologiích ve školách v Evropě] Vydání 4 Rozvíjení potenciálu multimediálních

Více

makroekonomický pohled

makroekonomický pohled Cestovní ruch v ČR: makroekonomický pohled Vít t BártaB poradce viceguvernéra ra ČNB Poslanecká sněmovna Parlamentu 2. září 2009 Makroekonomické ukazatele Podíl l cestovního ruchu na HDP 4,0 3,5 3,0 3,4

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU AUTOMECHANIK, TECHNICKÉ PRÁCE V AUTOSERVISU Zakázka: Projekt: Dodavatel:

Více

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce

Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Analýza demografického vývoje s ohledem na dopady do oblasti trhu práce Sociotrendy 2015 ISBN 978-80-87742-30-3 Obsah 1. Obsah a cíle demografické analýzy... 3 2. Metodologie analýzy... 3 3. Analýza vývoje

Více

Specialisté v oblasti právní, sociální a kulturní

Specialisté v oblasti právní, sociální a kulturní Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Specialisté

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Podíl kraje na objemu HDP se mírně snížil Dynamika růstu hrubého domácího produktu (HDP) v kraji byla do roku 2008 stejná jako na úrovni ČR, v průměru 6,6 % ročně. K zásadnímu

Více

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci

Kováři, nástrojaři a příbuzní pracovníci Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Kováři,

Více

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví:

Absolventi středních škol a trh práce PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE. Odvětví: Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: PEDAGOGIKA, UČITELSTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí

Více

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE

KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE KONKURENCESCHOPNOST V GLOBALIZOVANÉ A ZNALOSTNĚ ZALOŽENÉ EKONOMICE Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Praha - 5. 12. 2006 Nová dělba práce v globální ekonomice Rychlé zvyšování

Více

Oblast 1.5 Ekonomika

Oblast 1.5 Ekonomika Oblast 1.5 Ekonomika 1.5.1 Struktura ekonomických subjektů Vývoj počtu ekonomických subjektů na daném území je jedním z ukazatelů ekonomické aktivity. Mezi těmito subjekty jsou zahrnuty nejen soukromé

Více

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa,

Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, Inovace v digitálním věku: Evropa nabírá opět správný kurs Prezentace J. M. Barossa, předsedy Evropské komise, pro Evropskou radu ve dnech 24. a 25. října 213 Index globální konkurenceschopnosti 213 214

Více

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů

Absolventi středních škol a trh práce DOPRAVA A SPOJE. Odvětví: Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Absolventi středních škol a trh práce Odvětví: DOPRAVA A SPOJE Ing. Mgr. Pavla Paterová Mgr. Gabriela Doležalová a kolektiv autorů Praha 2015 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Nově přijatí žáci a absolventi

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 69 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2013 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010

EU-Projekt INNO 2 Berlín 6. 8. 7. 2010 Zpracovatelský průmysl V ČR vyrábí velkou škálu výrobků, z nichž většina je zařazena do samostatných odvětví. Patří sem výroba nábytku, klenotů, hudebních nástrojů, sportovních potřeb, hraček, bižuterie,

Více

Specialisté v oblasti vědy a techniky

Specialisté v oblasti vědy a techniky Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí P R O F I L S K U P I N Y P O V O L Á N Í Specialisté

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání (Vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006)

Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání (Vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006) Analýza profesní struktury pracovních sil v České republice z pohledu sféry vzdělávání (Vývojové trendy zaměstnanosti v ČR období let 1991 až 2006) Mgr. Gabriela Doležalová Mgr. Robert Sukup Ing. Jiří

Více

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /..,

ANNEX 1 PŘÍLOHA. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.11.2014 C(2014) 8734 final ANNEX 1 PŘÍLOHA NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.., kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

Více

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor

Průzkum mezi podniky v Moravskoslezském kraji 2006 Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor - Dílčí deskriptivní analýza výsledků průzkumu za sektor jinde neuvedený (subsekce DN) OBSAH 1. KONCEPT A CÍL ANALÝZY 1 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTECH 2 3. PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ 4 4. HODNOCENÍ

Více

Správa. Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Vnitřní trh a služby

Správa. Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Vnitřní trh a služby Správa Zjednotného trhu 2012 ČESKÁ REPUBLIKA Vnitřní trh a služby Z ČESKÁ Správa jednotného trhu 2012 REPUBLIKA Informace a názory obsažené v této zprávě jsou informace a názory autorů a nevyjadřují nutně

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Dosavadní účast ČR v ARTEMIS a ENIAC Přehled účasti ČR v ARTEMIS a ENIAC JU Výsledky prvních tří výzev:

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města Prahy PRAHA 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ ODBOR UMĚLECKÝCH ŠKOL, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Obsah

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo. Počet nezaměstnaných absolventů a mladistvých/ 1 volné pracovní místo Hlavní město Praha Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2009 činila míra v Hl. m. Praha 2,7 % 1 a celkový počet dosahoval 21 189 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ

Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011. PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Stav trhů el.komunikací a úkoly ČTÚ roku 2010-2011 PhDr.Pavel Dvořák, CSc. Předseda Rady ČTÚ Obsah Stav trhu elektronických komunikací Hlavní úkoly ČTÚ pro období roku 2012 Tržby ze služeb el. komunikací

Více

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8

ČR 2003 2282 44,9 12,4 2004 2604 40,8 12,5 2005 2987 31,6 8,6 2006 5286 16,7 6,1 2007 8932 8,1 3,3 2008 13316 4,0 1,9 2009 3586 20,0 8,8 Moravskoslezský Celková nezaměstnanost v i - V dubnu 2009 činila míra v Moravskoslezském i 11,1 % 1 a celkový počet dosahoval 71 553 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2008

Více

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce

Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Analýza nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi na českém trhu práce Klára Kalíšková CERGE-EI a VŠE Seminář Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti ČR Poslanecká sněmovna

Více

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová

2011/12. Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2011/12

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.1.2012 KOM(2012) 17 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2010 ZPRÁVA KOMISE

Více

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 Analýza

Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 Analýza ROČENKA KONKURENCESCHOPNOSTI KVALITA LIDSKÝCH ZDROJŮ Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2005 Analýza Část - Kvalita lidských zdrojů Souhrnné výsledky analýzy 1. Znalosti a flexibilita obyvatelstva

Více

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti

III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti III/5 Trh práce a politika zaměstnanosti Cíl kapitoly Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti

Více

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016

SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK. Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 SEKCE STRATEGIÍ A POLITIK Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2016 únor 2016 IPR Praha, Sekce strategií a politik Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace

Více

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla?

Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Potřebuje česká fiskální politika pevná pravidla? Zdeněk Tůma Připraveno ve spolupráci s OGResearch 10. října, 2014 Ačkoliv se celková externí pozice EZ od krize výrazně zlepšila, zadluženost veřejného

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008

Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2008 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Kontaktní pracoviště FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 28 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014

TABULKA I: RYBOLOVNÁ LOĎSTVA JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ (EU-28) V ROCE 2014 EVROPSKÝ RYBOLOV V ČÍSLECH Níže uvedené tabulky uvádějí základní statistické údaje týkající se několika oblastí souvisejících se společnou rybářskou politikou (SRP), a to konkrétně: rybolovných loďstev

Více

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace

Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Nominální konvergence české ekonomiky současný stav a vybrané implikace Václav Žďárek CES VŠEM, Praha www.cesvsem.cz Seminář MF ČR, Smilovice, 6. června 2007 Struktura prezentace 1. Úvod 2. Celkový pohled

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ TECHNIKA

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ TECHNIKA SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ TECHNIKA Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání

Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání Jan Koucký Konkurenceschopnost chemického průmyslu, kvalifikační požadavky a uplatnění absolventů vysokých škol: vývoj a srovnání www.kredo.reformy-msmt.cz Obsah prezentace: Konkurenceschopnost chemického

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Telekomunikační a informační technologie a činnosti

Telekomunikační a informační technologie a činnosti Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí O D V Ě T V O V Á S T U D I E Telekomunikační

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2002 2000 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2002 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Již čtvrté vydání roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled oblasti přímých zahraničních investic

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Mzdová atraktivita zaměstnání ve výzkumu a vývoji 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE SLAĎOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ NABÍDKY S POTŘEBAMI TRHU PRÁCE PILOTNÍ INFORMAČNÍ PRODUKT PRO POTŘEBY SEKTOROVÝCH RAD ANALÝZA VZDĚLÁVACÍHO OBORU LESNÍ VÝROBA, LESNICKÉ PRÁCE Zakázka: Projekt: Dodavatel: Zajištění

Více

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě

Formál ál í n vzdě d lávání d osp lých: Koncepce a praxe v Evropě BG Formální vzdělávání á dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Evropská komise Formální vzdělávání dospělých: Koncepce a praxe v Evropě Tento dokument vydala Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.11.2012 COM(2012) 659 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2011 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Orientace ve světě práce

Orientace ve světě práce Orientace ve světě práce Anotace V textu se čtenáři dozvědí informace týkající se hlavních oblastí světa práce, naučí se orientovat v informacích o povolání. Dále se zde objevují informace o ukazatelích

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo

Počet volných pracovních Počet nezaměstnaných/ 1 volné pracovní místo Kraj Celková nezaměstnanost v kraji - V dubnu 2010 činila míra v kraji 9,6 % 1 a celkový počet dosahoval 26 039 evidovaných na úřadech práce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 je zaznamenán nárůst

Více

Ě Ř Ž ÁŘ Ě Ň Á Í Á ÁŽ ŮŽ ů Ž Ž ůž Ž ů ů Ž Ž Ž Ť Ž Ž Ž Ž ů ď ů ť ď ď Í Ž Ž Č ú ů Ž ď ú Ž Í ů Ž ú Ž Ž ů ů ů Ž ů Ž ů ť Ž Ž Ž Ž Ů ň ů ů Í Ž Ž ů ůž ť ÁŽ ť Í Ě Ř Č ů Ž Ž ů Ž ú Ž Í ÍÍ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ů Ž Ž Ž Í Í

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol

Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Postoje zaměstnavatelů k zaměstnávání absolventů škol Zpráva ze šetření zaměstnavatelů v technických odvětvích Mgr. Gabriela Doležalová Praha 2013 OBSAH 1. Celkový pohled na problém uplatnění absolventů...

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce

Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Základní kompetence předpoklad uplatnění na trhu práce Kompetence, vzdělávání a uplatnění na trhu práce Workshop 4. 6. 2014 Hana Říhová rihova@nvf.cz Tereza Vavřinová vavrinova@nvf.cz zaměstnaní krátkodobě

Více

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004

PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE. Březen 2004 2002 PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE Březen 2004 1. ÚVOD Zaměření a obsah publikace Roční publikace Přímé zahraniční investice přináší podrobný přehled statistiky přímých zahraničních investic v České republice

Více

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRACOVNÍ ŽIVOT V SOUČASNÉ ČESKÉ SPOLEČNOSTI Hana Víznerová, Marta Vohlídalová V současných vyspělých západních společnostech, v nichž je ekonomické zajištění rodiny závislé na participaci (obou) partnerů

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.12.2015 COM(2015) 665 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O POTRAVINÁCH A SLOŽKÁCH POTRAVIN OŠETŘOVANÝCH IONIZUJÍCÍM ZÁŘENÍM ZA ROK 2014 CS CS ZPRÁVA KOMISE

Více

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011

Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 Šetření akreditovaných a neakreditovaných vzdělávacích programů MŠMT za rok 2011 1 ÚVOD... 5 2 SBĚR DAT... 7 3 STRUKTURA SOUBORU... 10 3.1 Regionální zastoupení... 10 3.2 Struktura dotazovaných organizací

Více

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ

EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ EVROPSKÉ PRIORITY V OBLASTI INOVACÍ Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Evropě hrozí, že ztratí svou pozici II. Co se v Evropě

Více

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ MZDOVÝCH ÚROVNÍ A STRUKTUR Za referenční rok 2002 bylo provedeno pan-evropské strukturální šetření mezd zaměstnanců (SES) ve všech dnešních členských státech Evropské unie kromě Malty

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE

JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI JUSTIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČLENSKÝCH STÁTECH EVROPSKÉ UNIE SHRNUTÍ Abstrakt Tato studie

Více

ANALÝZA POTŘEB ÚZEMÍ PRO POTŘEBU KRAJSKÉH O AKČNÍHO PLÁNU ROZV OJE VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

ANALÝZA POTŘEB ÚZEMÍ PRO POTŘEBU KRAJSKÉH O AKČNÍHO PLÁNU ROZV OJE VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ANALÝZA POTŘEB ÚZEMÍ PRO POTŘEBU KRAJSKÉH O AKČNÍHO PLÁNU ROZV OJE VZDĚLÁVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Květen 2016 Obsah 1. Úvod do problematiky... 1 1.1. Úvod... 1 1.2. Metodika... 1 2. Vstupní analýza a

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 4 Analytikův občasník PROSINEC 2006 O BSAH: TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23.

Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku. Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. Turbulence na finančních trzích a jejich vliv na Českou republiku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Česká národní banka Praha, 23. květen 2012 Obsah prezentace 1. Postavení ČR v zrcadel dluhových problémů

Více

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze

www.czso.cz TRH PRÁCE 2012 v Praze Vydal v květnu 2013: Český statistický úřad Na padesátém 81 100 82 Praha 10 www.czso.cz ISBN 978-80-250-2416-4 Český statistický úřad, 2013 TRH PRÁCE 2012 v Praze Kód: 103125-13 Praha D ostala se Vám do

Více

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH

Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH Administrativní zatížení vyplývající z povinnosti k DPH 15.02.2006-15.03.2006 Zadaným kritériím odpovídá 589 dotazníků z 589. Uveďte hlavní odvětví vaší činnosti D - Výroba 141 23,9% G - Velkoobchod a

Více

Zemědělství, lesnictví a rybolov

Zemědělství, lesnictví a rybolov Výstup projektu Předvídání kvalifikačních potřeb (PŘEKVAP) Zpracoval: Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí O D V Ě T V O V Á S T U D I E Zemědělství, lesnictví

Více

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu

Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Energetické úspory jako nástroj ke zvyšování konkurenceschopnosti a technologické vyspělosti českého průmyslu Vladimír Dlouhý prezident Hospodářské komory ČR konference Energetické úspory jako příležitost

Více