CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CORECT - ERBITUX. Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu 26. 3. 2012"

Transkript

1 CORECT - ERBITUX Klinický registr pacientů s kolorektálním karcinomem Stav registru k datu Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr. Zbyněk Bortlíček RNDr. Daniel Klimeš, PhD.

2 Centra zapojená v projektu CORECT MOÚ Brno Žlutý kopec 7, Brno Všeobecná FN Praha U Nemocnice 2, Praha 2 Nemocnice na Homolce, Praha Roentgenova 2, Praha 5 FN Motol, Praha V Úvalu 84, Praha 5 FN Na Bulovce, Praha Budínova 2, Praha 8 Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha Vídeňská 800, Praha 4 FN Olomouc I.P.Pavlova 6, Olomouc FN Hradec Králové Šimkova 870, Hradec Králové 1 FN Plzeň Alej Svobody 80, Plzeň FN Ostrava-Poruba 17. Listopadu 1790, Ostrava Nemocnice České Budějovice B. Němcové 585/54, České Budějovice FN Brno Jihlavská 20, Brno - Bohunice FN u Svaté Anny v Brně Pekařská 53, Brno Krajská nemocnice Liberec Husova 10, Liberec Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně K nemocnici 76, Nový Jičín NSPCV Chomutov Kochova 1185, Chomutov Nemocnice Pardubice Kyjevská 44, Pardubice Baťova nemocnice, Zlín Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín Nemocnice Jihlava Vrchlického 59, Jihlava Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem

3 3 Počet pacientů v registru CORECT se záznamem o léčbě Erbituxem Všichni pacienti se založeným záznamem o léčbě Erbituxem. N = 982 N = 45 N = 937 Pacienti bez zadaných klinických nebo diagnostických údajů Pacienti s dostatečně vyplněným záznamem: Datum stanovení histologie Lokalizace primárního nádoru Linie léčby pokročilého onemocnění, ve které je poprvé podáván Erbitux Datum aktualizace + současný stav Datum zahájení léčby Erbituxem

4 Počet pacientů dle jednotlivých center 4 Název centra Celkový počet pacientů se záznamem o léčbě Erbituxem Počet pacientů s dostatečně vyplněným záznamem N % N % Všeobecná FN Praha ,0% ,1% FN Motol, Praha 84 8,6% 79 8,4% Nemocnice České Budějovice 19 1,9% 18 1,9% FN Hradec Králové 82 8,4% 74 7,9% NSPCV Chomutov 10 1,0% 10 1,1% FN Nemocnice Jihlava 23 2,3% 21 2,2% Nemocnice s poliklinikou v Novém Jičíně 57 5,8% 57 6,1% FN Olomouc 29 3,0% 23 2,5% Baťova nemocnice, Zlín 40 4,1% 39 4,2% MOÚ Brno ,6% ,3% FN Plzeň 67 6,8% 58 6,2% Krajská nemocnice Liberec 36 3,7% 35 3,7% FN Ostrava 53 5,4% 52 5,5% FN u sv. Anny v Brně 8 0,8% 8,9% Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 54 5,5% 53 5,7% FN Brno 22 2,2% 20 2,1% FN Na Bulovce, Praha 1 0,1% 0 0,0% Nemocnice Pardubice 52 5,3% 52 5,5% Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 24 2,4% 24 2,6% Nemocnice Na Homolce, Praha 10 1,0% 10 1,1% Celkem ,0% ,0%

5 5 Počet pacientů zahajujících léčbu Erbituxem v daném roce Počet pacientů se zahájenou léčbou * Rok zahájení léčby N = 937 * Jedná se o údaj k

6 6 Charakteristika pacientů léčených Erbituxem Pohlaví Věk při zahájení léčby Erbituxem N = 937 Průměr 60 roků 30 34,2% Medián 61 roků Min - Max roků 24,4 19,2 19,7 65,8% 15 13,1 10 9,5 Ženy Muži N = 320 N = ,0 1,6 3,0 5,0 3,4 < >74 Věk (roky)

7 Lokalizace a histologie primárního nádoru 7 Lokalizace primárního nádoru Histologie primárního nádoru N = ,6% 0,2% 1,4% 1,0% 0,6% 62,4% 96,8% Kolon N = 585 Adenokarcinom Mucinosní adenokarcinom N = 907 N = 9 Rektum N = 352 Nediferencovaný karcinom N = 2 Jiné N = 13 Neuvedeno N = 6

8 8 Linie léčby Erbituxem a lokalizace metastáz při zahájení léčby Erbituxem Linie léčby prvního podání Erbituxu Lokalizace metastáz 1) N = 937 9,8% 8,5% Lokalizace 1) Počet % pacientů 0% 20% 40% 60% 80% Játra ,0 Plíce ,7 42,2% 39,5% Lymfatické uzliny ,1 Peritoneum ,1 1. linie léčby (N=80) 2. linie léčby (N=370) Jiná ,0 3. linie léčby (N=395) 4. linie léčby (N=92) 1) Každý pacient může mít záznam o metastázách ve více lokalizacích.

9 9 Léčba pro pokročilé onemocnění předcházející nasazení Erbituxu N = 857 pacientů léčených v 2. a vyšší linii 43,3% 39,6% Kompletní informace o léčbě pro pokročilé onemocnění předcházející nasazení Erbituxu N= 339 Částečná informace o léčbě pro pokročilé onemocnění předcházející nasazení Erbituxu N= 147 Bez záznamu o předchozí léčbě N= ,2%

10 10 Předchozí léčba pro pokročilé onemocnění dle linie léčby Erbituxem Linie podání Erbituxu* Předchozí linie léčby N % 2. linie 370 Avastin ,7 Chemoterapie 27 7,3 Některé linie léčby nejsou v datech konkretizovány, v takovém případě je v sekvenci pro danou linii uvedeno Neuvedeno. Neuvedeno ,0 3. linie 395 Avastin Neuvedeno ,8 Avastin Chemoterapie 34 8,6 Neuvedeno Avastin 25 6,3 Chemoterapie Chemoterapie 16 4,1 Chemoterapie Avastin 6 1,5 Jiná kombinace 7 1,8 Neuvedeno Neuvedeno ,9 * 4. a vyšší linie nejsou pro nízkou vyplněnost předchozích linií sumarizovány.

11 11 Stanovení K-ras markeru u pacientů před zahájením léčby dle roku zahájení N = % 25,4 Časové období K-ras před zahájením léčby Divoký typ Mutovaný typ Nestanoveno/ Neuvedeno 75% 3, (25,4%) 12 (3,6%) 238 (71,0%) 50% 25% 0% 89,2 71,0 3,8 7, Rok zahájení léčby (89,2%) 23 (3,8%) 42 (7,0%) Celkem 622 (66,4%) 35 (3,7%) 280 (29,9%) Divoký typ Mutovaný typ Nestanoven/Neuvedeno

12 Stav léčby Erbituxem k datu poslední aktualizace záznamu Důvod ukončení léčby 12 N = 937 Stav léčby Erbituxem 82,0% Důvody ukončení léčby Erbituxem N % Progrese onemocnění ,5% Nežádoucí účinek Erbituxu 71 9,2% Nežádoucí účinek chemoterapie 37 4,8% 18,0% Odmítnutí pacientem 36 4,7% Pacienti s probíhající léčbou Pacienti s ukončenou léčbou N = 169 N = 768 Celkové zhoršení stavu 26 3,4% Plánovaná operace 12 1,6% Kompletní remise 3 0,4% Jiný 40 5,2% Neznámo 9 1,2% Celkem ,0

13 13 Délka léčby Erbituxem u pacientů s ukončenou léčbou N = 768 pacientů s ukončenou léčbou Erbituxem 40 36,7 Počet pacientů 1) 759 Průměr 5,7 měsíců 30 25,7 Medián 4,6 měsíců 10% 90% 0,5 12,9 měsíce 20 16,7 1) U 9 pacientů není uvedeno datum ukončení léčby Erbituxem. 10 8,9 5,1 2,3 3, > 18 Délka léčby (měsíce)

14 Léčebný režim Erbituxu I 14 N = 937 Léčebný režim N % Týdenní (400 inic mg/m 2 ) ,5 Dvoutýdenní 500mg/m ,7 Dvoutýdenní 400mg/m ,5 Týdenní (400 inic mg/m 2 ) Dvoutýdenní 500 mg/m ,5 Týdenní (400 inic mg/m 2 ) Dvoutýdenní 400 mg/m 2 8 0,9 Jiné schéma 9 1,0

15 Léčebný režim Erbituxu II 15 Kombinovaná terapie Chemoterapeutika při zahájení léčby Erbituxem N = 937 % pacientů 8,6% 0% 20% 40% 60% 80% IRINOTEKAN 55,4 N=519 FOLFIRI 21,3 N=200 FOLFOX 5,8 N=54 91,4% XELIRI 3,2 N=30 modifikace FUFA 1,3 N=12 Monoterapie Erbituxem (N = 81) XELODA 1,0 N=9 Kombinace s chemoterapií (N = 856) Oxaliplatina 0,5 N=5 XELOX 0,5 N=5 81 pacientů zahájilo léčbu Erbituxem v monoterapii. Naopak 856 pacientů zahájilo léčbu Erbituxem v kombinaci s chemoterapií. Jiné 2,3 N=22

16 Nežádoucí účinky během léčby Erbituxem 16 Výskyt nežádoucích účinků Typ nežádoucích účinků 1) N = 937 % pacientů 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 12,4% 8,4% Kožní toxicita GIT toxicita 2,6 10,0 Reakce spojená s infuzí - vážná až život ohrožující 2,5 Dyspnoe 1,4 79,2% Léčba bez nežádoucích účinků N = 742 Výskyt pouze nezávažného nežádoucího účinku N = 116 Konjunktivita Nerovnováha elektrolytů Stomatitida Zvýšení jaterních enzymů Hypotenze 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 Výskyt závažného nežádoucího účinku N = 79 Jiné 3,4 1) Každý pacient může mít více typů nežádoucích účinků.

17 17 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Erbituxem Léčebná odpověď u všech pacientů Léčebná odpověď u pacientů s ukončenou léčbou Erbituxem N = 937 N = ,9% 5,0% 19,9% 16,9% 5,3% 20,3% 19,9% 24,1% 32,3% 33,3% CR N = 47 PR N = 186 SD N = 303 PD N = 186 CR N = 41 PR N = 156 SD N = 256 PD N = 185 Neznámo/ Nehodnocena N = 215 Neznámo/ Nehodnocena N = 130

18 Současný stav pacienta k datu poslední aktualizace záznamu 18 N = 937 8,1% Zemřel (N = 502) Žije (N = 359) 38,3% 53,6% Neznámo (N = 76) % úmrtí Příčiny úmrtí N = 502 Kolorektální karcinom Jiné příčiny 3,4 96,0 Neznámo 0,6

19 19 Celkové přežití od data zahájení léčby Erbituxem 1,0 0,8 Celkové přežití Počet pacientů 937 Medián OS (95% IS) 15,8 měsíce (14,6; 17,0) 0,6 0,4 Celkové přežití (%, 95% IS) 1leté přežití 63,1 (59,6; 66,6) 0,2 2leté přežití 28,8 (24,9; 32,7) 0, Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

20 20 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Erbituxem 1,0 0,8 PFS Počet pacientů 937 Medián PFS (95% IS) 6,5 měsíce (6,0; 6,9) 0,6 0,4 0,2 6měsíční přežití bez progrese 1leté přežití bez progrese PFS (%, 95% IS) 53,1 (49,8; 56,4) 25,6 (22,5; 28,7) 0, U pacientů byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

21 Celkové přežití od data zahájení léčby Erbituxem dle K-ras markeru 21 1,0 Divoký typ Celkové přežití Mutovaný typ Divoký typ Mutovaný typ Nestanoven 0,8 0,6 Nestanoven Počet pacientů Medián OS (95% IS) 17,2 měsíce (15,3; 19,2) 14,8 měsíce (13,3; 16,4) 13,8 měsíce (12,3; 15,2) Celkové přežití (%, 95% IS) Přežití Divoký typ Mutovaný typ Nestanoven 0,4 1leté přežití 65,7 (61,4; 70,0) 67,7 (51,0; 84,4) 58,4 (52,1; 64,7) 2leté přežití 35,1 (29,4; 40,9) 23,4 (3,4; 43,4) 21,5 (16,0; 27,0) 0,2 0, Čas (měsíce) Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Většina pacientů s mutovaným typem, nebo s nestanoveným K-ras markerem zahájila léčbu před rokem 2009.

22 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Erbituxem dle K-ras markeru 22 1,0 Divoký typ Divoký typ PFS Mutovaný typ Nestanoven 0,8 Mutovaný typ Nestanoven Počet pacientů Medián PFS (95% IS) 6,7 měsíce (5,9; 7,4) 4,6 měsíce (2,0; 7,2) 6,1 měsíce (5,4; 6,8) 0,6 Přežití bez známek progrese Divoký typ PFS (%, 95% IS) Mutovaný typ Nestanoven 0,4 6měsíční přežití 54,4 (50,1; 58,7) 44,2 (26,7; 61,5) 51,3 (45,2; 57,4) 0,2 1leté přežití 28,7 (24,6; 32,8) 17,2 (2,7; 31,7) Přežití bez známek progrese bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. 21,3 (16,2; 26,4) 0, Čas (měsíce) Většina pacientů s mutovaným typem, nebo s nestanoveným K-ras markerem zahájila léčbu před rokem 2009.

23 Subanalýza pacientů s prokázaným divokým typem K-ras markeru

24 24 Charakteristika pacientů léčených Erbituxem - wt KRAS Pohlaví Věk při zahájení léčby Erbituxem N= 622 Průměr 61 roků Medián Min - Max 62 roků roků 30 33,8% 25, ,6 20, ,2% 15 11,9 10 9,8 Ženy Muži N = 210 N = ,1 1,6 3,2 3,2 3,4 < >74 Věk (roky)

25 25 Lokalizace a histologie primárního nádoru - wt KRAS N= 622 Lokalizace primárního nádoru 36,0% Histologie primárního nádoru 1,0% 0,6% 1,3% 64,0% 97,1% Kolon N = 398 Adenokarcinom Mucinosní adenokarcinom N = 604 N = 8 Rektum N = 224 Jiné N = 6 Neuvedeno N = 4

26 26 Linie léčby Erbituxem a lokalizace metastáz při zahájení léčby Erbituxem - wt KRAS Linie léčby prvního podání Erbituxu Lokalizace metastáz 1) N = 622 7,4% 9,8% Lokalizace 1) Počet Játra 444 % pacientů 0% 20% 40% 60% 80% 71,4 Plíce ,5 38,7% 44,1% Lymfatické uzliny 179 Peritoneum ,2 28,8 1. linie léčby (N=61) Jiná ,5 2. linie léčby (N=274) 3. linie léčby (N=241) Další linie léčby (N=46) 1) Každý pacient může mít záznam o metastázách ve více lokalizacích.

27 27 Léčba pro pokročilé onemocnění předcházející nasazení Erbituxu - wt KRAS N = 561 pacientů léčených v 2. a vyšší linii 34,6% 47,4% Kompletní informace o léčbě pro pokročilé onemocnění předcházející nasazení Erbituxu Částečná informace o léčbě pro pokročilé onemocnění předcházející nasazení Erbituxu N= 266 N= ,0% Bez záznamu o předchozí léčbě N= 194

28 28 Předchozí léčba pro pokročilé onemocnění dle linie léčby Erbituxem - wt KRAS Linie podání Erbituxu* Předchozí linie léčby N % 2. linie 274 Avastin ,3 Chemoterapie 19 6,9 Neuvedeno 57 20,8 Některé linie léčby nejsou v datech konkretizovány, v takovém případě je v sekvenci pro danou linii uvedeno Neuvedeno. 3. linie 241 Avastin Neuvedeno 66 27,4 Avastin Chemoterapie 29 12,0 Neuvedeno Avastin 19 7,9 Chemoterapie Chemoterapie 7 2,9 Chemoterapie Avastin 5 2,1 Jiná kombinace 6 2,5 Neuvedeno Neuvedeno ,2 * 4. a vyšší linie nejsou pro nízkou vyplněnost předchozích linií sumarizovány.

29 29 Stav léčby a důvody jejího ukončení - wt KRAS Stav léčby Erbituxem N = ,2% 22,8% Důvody ukončení léčby Erbituxem N % Progrese onemocnění ,3% Nežádoucí účinek Erbituxu 54 11,3% Nežádoucí účinek chemoterapie 23 4,8% Odmítnutí pacientem 23 4,8% Pacienti s probíhající léčbou Pacienti s ukončenou léčbou N = 142 N = 480 Celkové zhoršení stavu 16 3,3% Plánovaná operace 10 2,1% Kompletní remise 1 0,2% Jiný 19 3,9% Neznámo 6 1,3% Celkem ,0

30 30 Délka léčby u pacientů s ukončenou léčbou - wt KRAS N = 480 pacientů s ukončenou léčbou Erbituxem 40 37,7 Počet pacientů 1) ,7 Průměr Medián 5,7 měsíců 4,6 měsíců ,3 9,9 4,8 2,9 3,6 10% 90% 0,5 13,0 měsíců 1) U 5 pacientů není uvedeno datum ukončení léčby Erbituxem > 18 Délka léčby (měsíce)

31 Léčebný režim Erbituxu I - wt KRAS 31 N = 622 Léčebný režim N % Týdenní (400 inic mg/m 2 ) ,5 Dvoutýdenní 500mg/m ,3 Dvoutýdenní 400mg/m ,0 Týdenní (400 inic mg/m 2 ) Dvoutýdenní 500 mg/m ,9 Týdenní (400 inic mg/m 2 ) Dvoutýdenní 400 mg/m 2 7 1,1 Jiné schéma 7 1,1

32 Léčebný režim Erbituxu II - wt KRAS 32 N = 622 Kombinovaná terapie 9,8% Chemoterapeutika při zahájení léčby Erbituxem % pacientů 0% 20% 40% 60% 80% IRINOTEKAN 48,6 N=302 FOLFIRI 25,4 N=158 FOLFOX 7,9 N=49 90,2% XELIRI 4,2 N=26 modifikace FUFA 1,6 N=10 Monoterapie Erbituxem (N = 61) XELODA 0,6 N=4 Kombinace s chemoterapií (N = 561) Oxaliplatina 0,5 N=3 XELOX 0,5 N=3 61 pacientů zahájilo léčbu Erbituxem v monoterapii. Naopak 561 pacientů zahájilo léčbu Erbituxem v kombinaci s chemoterapií. Jiné 1,0 N=6

33 33 Nežádoucí účinky během léčby Erbituxem - wt KRAS Výskyt nežádoucích účinků Typ nežádoucích účinků 1) N = 622 % pacientů 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 11,6% 9,3% Kožní toxicita GIT toxicita 2,9 9,6 Reakce spojená s infuzí - vážná až život ohrožující 2,6 Dyspnoe 1,9 79,1% Léčba bez nežádoucích účinků N = 492 Výskyt pouze nezávažného nežádoucího účinku N = 72 Konjunktivita Nerovnováha elektrolytů Stomatitida Zvýšení jaterních enzymů Hypotenze 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 Výskyt závažného nežádoucího účinku N = 58 Jiné 4,2 1) Každý pacient může mít více typů nežádoucích účinků.

34 34 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Erbituxem - wt KRAS Léčebná odpověď u všech pacientů Léčebná odpověď u pacientů s ukončenou léčbou Erbituxem N = 622 N = 480 4,2% 24,9% 19,8% 17,7% 4,2% 20,0% 18,8% 24,2% 32,3% 34,0% CR N = 26 PR N = 123 SD N = 201 PD N = 117 CR N = 20 PR N = 96 SD N = 163 PD N = 116 Neznámo/ Nehodnocena N = 155 Neznámo/ Nehodnocena N = 85

35 Současný stav pacienta - wt KRAS 35 N = 622 8,0% Zemřel (N = 269) Žije (N = 303) 43,2% Neznámo (N = 50) 48,7% % úmrtí Příčiny úmrtí N = 269 Kolorektální karcinom Jiné příčiny 3,3 96,3 Neznámo 0,4

36 36 Celkové přežití od data zahájení léčby Erbituxem - wt KRAS 1,0 0,8 Celkové přežití Počet pacientů 622 Medián OS (95% IS) 17,2 měsíce (15,3; 19,2) 0,6 0,4 0,2 Celkové přežití (%, 95% IS) 1leté přežití 65,7 (61,4; 70,0) 2leté přežití 35,1 (29,4; 40,9) 0, Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

37 37 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Erbituxem - wt KRAS 1,0 0,8 PFS Počet pacientů 622 Medián PFS (95% IS) 6,7 měsíce (5,9; 7,4) 0,6 0,4 0,2 6měsíční přežití bez progrese 1leté přežití bez progrese PFS (%, 95% IS) 54,4 (50,1; 58,7) 28,7 (24,6; 32,8) 0, U pacientů byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Čas (měsíce)

38 Analýza podsouboru pacientů s prokázaným divokým typem K-ras markeru léčených Erbituxem v I. linii

39 39 Počet pacientů zahajujících léčbu Erbituxem v daném roce - wt KRAS I.linie 40 N = 61 Počet pacientů se zahájenou léčbou * Rok zahájení léčby * Jedná se o údaj k

40 40 Charakteristika pacientů léčených Erbituxem - wt KRAS I.linie Pohlaví Věk při zahájení léčby Erbituxem N= 61 Průměr 59 roků Medián Min - Max 60 roků roků 35 36,1% 30 29, ,9% Ženy Muži N = 22 N = ,0 9,8 1,6 6,6 6,6 16,4 13,1 14,8 1,6 < >74 Věk (roky)

41 41 Lokalizace a histologie primárního nádoru - wt KRAS I.linie Lokalizace primárního nádoru Histologie primárního nádoru N= 61 39,3% 3,3% 1,6% 60,7% 95,1% Kolon N = 37 Adenokarcinom Mucinosní adenokarcinom N = 58 N = 2 Rektum N = 24 Jiné N = 1

42 42 Lokalizace metastáz při zahájení léčby Erbituxem - wt KRAS I.linie N= 61 Lokalizace 1) Počet % pacientů 0% 20% 40% 60% 80% Játra 42 68,9 Lymfatické uzliny 20 32,8 Plíce 17 27,9 Peritoneum 12 19,7 Jiná 10 16,4 1) Každý pacient může mít záznam o metastázách ve více lokalizacích.

43 Léčebný režim Erbituxu II - wt KRAS I.linie 43 N = 61 Kombinovaná terapie 1,6% Chemoterapeutika při zahájení léčby Erbituxem % pacientů 0% 20% 40% 60% 80% FOLFOX 48,3 N= 29 FOLFIRI 31,7 N= 19 98,4% IRINOTEKAN 13,3 N= 8 Monoterapie Erbituxem (N = 1) Kombinace s chemoterapií (N = 60) XELIRI modifikace FUFA 1,7 1,7 N= 1 N= 1 XELOX 1,7 N= 1 1 pacient zahájil léčbu Erbituxem v monoterapii. Naopak 60 (98,4%) pacientů zahájilo léčbu Erbituxem v kombinaci s chemoterapií. Jiné 1,7 N= 1

44 44 Stav léčby a důvody jejího ukončení - wt KRAS I.linie Stav léčby Erbituxem N = 61 41,0% 59,0% Důvody ukončení léčby Erbituxem N % Progrese onemocnění 22 61,1% Nežádoucí účinek Erbituxu 4 11,1% Nežádoucí účinek chemoterapie 3 8,3% Pacienti s probíhající léčbou Pacienti s ukončenou léčbou N = 25 N = 36 Odmítnutí pacientem 2 5,6% Celkové zhoršení stavu 2 5,6% Plánovaná operace 2 5,6% Jiný 1 2,8% Celkem ,0

45 45 Délka léčby u pacientů s ukončenou léčbou - wt KRAS I.linie N = 36 pacientů s ukončenou léčbou Erbituxem ,7 Počet pacientů 36 Průměr 5,1 měsíců 30 25,0 Medián 3,9 měsíců 10% 90% 0,2 11,1 měsíců 20 16, ,3 2,8 2,8 2, > 18 Délka léčby (měsíce)

46 46 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Erbituxem - wt KRAS I.linie Léčebná odpověď u všech pacientů Léčebná odpověď u pacientů s ukončenou léčbou Erbituxem N = 61 N = 36 26,2% 8,2% 8,3% 8,3% 23,0% 19,4% 25,0% 11,5% 31,1% 38,9% CR N = 5 PR N = 14 SD N = 19 PD N = 7 CR N = 3 PR N = 9 SD N = 14 PD N = 7 Neznámo/ Nehodnocena N = 16 Neznámo/ Nehodnocena N = 3

47 47 Nežádoucí účinky během léčby Erbituxem - wt KRAS I.linie Výskyt nežádoucích účinků Typ nežádoucích účinků 1) N = 61 9,8% 8,2% % pacientů 0% 2% 4% 6% 8% Kožní toxicita 4,9 82,0% Reakce spojená s infuzí - vážná až život ohrožující anafylaktoidní reakce Dyspnoe 4,9 4,9 Léčba bez nežádoucích účinků GIT toxicita 1,6 N = 50 Výskyt nežádoucího nezávažného účinku Hypotenze 1,6 N = 6 Výskyt nežádoucího závažného účinku N = 5 Jiné 3,3 1) Každý pacient může mít více typů nežádoucích účinků.

48 Současný stav pacienta - wt KRAS I.linie 48 N = 61 4,9% 21,3% Zemřel (N = 13) Žije (N = 45) Neznámo (N = 3) 73,8% Více jak 75 % pacientů stále žije, nebo pacienti byli ztraceni ze sledování. Tedy tito pacienti jsou při vyhodnocování celkového přežití cenzorováni k datu poslední informace o pacientovi. V důsledku vysokého podílu cenzorovaných pacientů jsou výsledné odhady přežití zatíženy velkou variabilitou.

49 49 Celkové přežití od data zahájení léčby Erbituxem - wt KRAS I.linie 1,0 0,8 Celkové přežití Počet pacientů 61 Medián OS (95% IS) 17,8 měsíce (13,6; 22,0) 0,6 0,4 Celkové přežití (%, 95% IS) 1leté přežití 79,3 (65,0; 93,6) 0,2 0, Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. Čas (měsíce) Jedná se o pilotní data. Uvedené výsledky budou v budoucnu upřesněny na větším souboru pacientů.

50 50 Přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Erbituxem - wt KRAS I.linie 1,0 0,8 PFS Počet pacientů 61 Medián PFS (95% IS) 9,9 měsíce (6,8; 13,0) 0,6 0,4 0,2 6měsíční přežití bez progrese 1leté přežití bez progrese PFS (%, 95% IS) 60,9 (45,8; 76,0) 34,2 (16,0; 52,4) 0, U pacientů byla spočítána analýza doby bez známek progrese (PFS) pomocí metodiky Kaplana-Meiera. Čas (měsíce) Jedná se o pilotní data. Uvedené výsledky budou v budoucnu upřesněny na větším souboru pacientů.

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu

CORECT - VECTIBIX. Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem. Stav registru k datu CORECT - VECTIBIX Klinický registr pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr

Více

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin

Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Pravidelný report projektu BREAST - Avastin Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 26. 3. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 26. 3. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012

TULUNG - AVASTIN. Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic. Stav registru k datu 17. 9. 2012 TULUNG - AVASTIN Klinický registr pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic Stav registru k datu 17. 9. 2012 Management projektu: Analýza dat: Technické zajištění: Mgr. Karel Hejduk, Ing. Petr Brabec Mgr.

Více

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr

Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Analytický report projektu AVASTIN klinický registr Karcinom prsu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Avastin je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká Institut t onkologická biostatistiky společnost

Více

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů

15. Forum Onkologů Klinická zpráva z lékových registrů 15. Forum Onkologů 22.5.2009 Klinická zpráva z lékových registrů Stav k datu 31. 3. 2009 R.Vyzula, L.Dušek, P.Brabec Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Analytická zpráva projektu

Více

Statistická analýza dat k

Statistická analýza dat k ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY AVASTINEM Statistická analýza dat k 30. 9. 2006 R. Vyzula, D. Némethová, A. Svobodník et al. I ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientů v jednotlivých centrech Celkový počet zařazených

Více

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah

Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah Praxe hodnocení cílené biologické léčby zhoubných nádorů v ČR a její edukační obsah R. Vyzula, P. Brabec, L. Dušek, J. Fínek Stav k datu 30. 10. 2010 Informační a edukační obsah sledování cílené léčby

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 10. 2011 Analýza dat: Mgr. Zbyněk Bortlíček Informační technologie: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D. Management projektu: Ing. Petr Brabec, Mgr. Karel

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k 30. 4. 2006 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, O. Coufal I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.1. Počet pacientek v jednotlivých centrech Celkový počet

Více

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012:

Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: Age Related Macular Degeneration in Patients in the Czech Republic Analytická zpráva a přehled stavu registru k 25. 1. 2012: 12měsíční a 24měsíční sledování určeno pro VZP jako doklad mapující v diagnostické

Více

STRUKTURA REGISTRU CORECT

STRUKTURA REGISTRU CORECT Vstupní parametry a diagnostika STRUKTURA REGISTRU CORECT 1. Vstupní parametry 1. Kód zdravotní pojišťovny (výběr) 1. 111 2. 201 3. 205 4. 207 5. 209 6. 211 7. 213 8. 217 - do 1.10.2012 9. 222 - do 1.10.2009

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 31. 3. 2014 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva

Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 6 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu tlustého střeva Schválili:

Více

Parametrická struktura databáze Erbitux

Parametrická struktura databáze Erbitux Parametrická struktura databáze Erbitux Diagnostika a předchozí léčba... 2 Vstupní parametry... 2 Diagnostika... 4 Pokročilé onemocnění... 5 Předchozí léčba... 6 Předchozí operace v souvislosti s dg. kolorektálního

Více

Lékový registr ALIMTA

Lékový registr ALIMTA Lékový registr Pravidelný report Maligní pleurální mezoteliom (MPM) Stav registru k datu 19. 10. 2015 Pneumoonkologická centra zapojená v projektu Alimta 1. FN Brno Jihlavská 20, 625 00 Brno - Bohunice

Více

TARCEVA klinický registr

TARCEVA klinický registr TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu 10. 4. 2011 Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz Stav registru

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k :

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k : Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 14. 12. 2016: Hodnocení

Více

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE"

Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v 5. výzvě VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE Projekty schválené ŘO IROP k poskytnutí dotace v. výzvě "VYSOCE SPECIALIZOVANÁ PÉČE V OBLASTECH ONKOGYNEKOLOGIE A PERINATOLOGIE" Pořadí CZ.../././_/ FN Brno modernizace onkogynekologického centra Fakultní

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 18.11.2009 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

První rok řešení projektu DRG Restart. Podklady pro tiskovou konferenci 18.11. 2015

První rok řešení projektu DRG Restart. Podklady pro tiskovou konferenci 18.11. 2015 První rok řešení projektu DRG Restart Podklady pro tiskovou konferenci 18.11. 2015 Projekt DRG Restart Hlavní metodické cíle Hlavní cíle projektu Projekt DRG Restart směřuje k obnově špatně nastaveného

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ 8 PARDUBICE HRADEC KRÁLOVÉ 6 BRNO SVITAVY 6 7 8 OLOMOUC 9 9 10 OSTRAVA LOKET 3 3 5 ÚSTÍ NAD LABEM ČESKÉ BUDĚJOVICE PRAHA MĚLNÍK 4 5 TELČ

Více

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis

Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Počty pacientů v lékových registrech Herceptin, Avastin, Tarceva, Lapatinib (Tyverb), Erbitux a Renis Průběžná zpráva - stav k datu 1. 10. 2009 R. Vyzula, M. Šticha, P. Brabec, L. Dušek Celkový přehled

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

Zápis z jednání. 1. Cíle a milníky projektu DRG Restart

Zápis z jednání. 1. Cíle a milníky projektu DRG Restart Zápis z jednání Označení: Zápis z porady (ZP) Klasifikace: Pracovní skupina Typ jednání: Porada OA III. Datum jednání: 27. 4. 2016 Jednání řídil: Ing. Mašek, Ing. Bartůňková Místo konání: ÚZIS ČR PROGRAM:

Více

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1

Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Výsledek posouzení výzkumných organizací - Fáze 1 Schváleno Radou pro výzkum, vývoj a inovace na základě Postupu při posuzování výzkumných organizací na jejím zasedání konaném dne 30. srpna 2013 Název

Více

Jednání KR a VR ČNHP. Pařízkovy dny, Ostrava, 5.3.2015

Jednání KR a VR ČNHP. Pařízkovy dny, Ostrava, 5.3.2015 Jednání KR a VR ČNHP Pařízkovy dny, Ostrava, 5.3.2015 Program 1. Stav zadávání dat do registru, termíny roku 2015, provedené úpravy v registru (Ovesná, Smejkal, Blatný) 2. Aktualizace financování ČNHP

Více

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550

BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Oddělení klinické mikrobiologie Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BENEŠOV Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Máchova 400 256 30 Benešov tel.: 317 756 550 BRNO Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 20 625 00 Brno tel.: 532 232 392, 602 729 849 BRNO IFCOR-99, s.r.o.

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60)

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 ( Praha 2, P.O.BOX 60) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2, Palackého nám. 4 (128 01 Praha 2, P.O.BOX 60) k rukám j ednatele Váš dopis č.j. I ze dne 13. prosince 2017 Naše č.j. UZIS/0 I 0528/20

Více

Návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX

Návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX Návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX Z pověření výboru ČUS zpracoval doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. ke dni 1. 5. 2015 Postup u pacientů s neurogenním měchýřem 1. V současné době je na základě jednání

Více

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení

342/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví. Úvodní ustanovení 342/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají Ministerstvo zdravotnictví v

Více

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM

ČTVRTEK 19. 10. 2006 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ STAVBA STÁNKŮ A REGISTRACE VYSTAVOVATELŮ SATELITNÍ SYMPÓZIA SPOLEČENSKÝ PROGRAM ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP XIII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka

Více

Příloha č. 1 - Vakcinační centra

Příloha č. 1 - Vakcinační centra MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Příloha č. 1 - Vakcinační centra Praha + Středočeský kraj Fakultní nemocnice Na Bulovce Budínova 2 180 81 Praha 8 266 082 256 Fakultní Thomayerova nemocnice Vídeňská

Více

Souhrn povinné publicity

Souhrn povinné publicity Souhrn povinné publicity v rámci operace "Zvýšení akceschopnosti Hasičského záchranného sboru pro záchranné a likvidační práce při HZS počet polepů deska Pardubického kraje 5 1 Moravskoslezského kraje

Více

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 Místa konání a lokální garanti KOC Brno, hotel International, místní garant prim. MUDr. Ivo Kocák, Ph.D. Olomouc, NH Hotel Olomouc, místní

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnickéh jsou tato akreditovaná

Více

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter

BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ. Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter BENEFITY A ÚSKALÍ MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 RNDr. Tomáš Raiter Obsah příspěvku: Filozofie metody Metodické poznámky Informace o výzkumu

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má definované výstupy Projekt..

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz. rmgnew.registry.

Lenalidomid. Statistická analýza léčeb z českých center / rmgnew.registry.cz.   rmgnew.registry. 1 Lenalidomid Statistická analýza 1 761 léčeb z českých center 2013 11/2016 Léčebné centrum 2 Celkový počet záznamů N = 1 761 OKH České Budějovice 1,6 KN Liberec 1,8 FNKV Plzeň 3,2 FNKV Praha 8,4 HO Nový

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

AKUTNÍ LEUKEMIE KLINICKÝ REGISTR. Uživatelský manuál k registru

AKUTNÍ LEUKEMIE KLINICKÝ REGISTR. Uživatelský manuál k registru Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně Česká hematologická společnost ČLS JEP Projekt ALERT. AKUTNÍ LEUKEMIE KLINICKÝ REGISTR Uživatelský manuál k registru. Realizační tým Odborná garance projektu:

Více

Registr Avastin Kolorektální karcinom

Registr Avastin Kolorektální karcinom I. Diagnostika a předchozí léčba Registr Avastin Kolorektální karcinom Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) na 7 oblastí: AKTUALIZACE - 10.3.16 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Chemoterapie pokročil kolorektáln. karcinomu

Chemoterapie pokročil kolorektáln. karcinomu Chemoterapie pokročil ilého kolorektáln lního karcinomu Jindřich ich FínekF Chemoterapie pokročil ilého kolorektáln lního karcinomu v prvé linii Incidence ve světě Incidence a mortalita v ČR Stádia onemocnění

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR Věstník Ročník 2014 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 2 Vydáno: 29. DUBNA 2014 Cena: 56 Kč OBSAH: Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví ČR v období leden

Více

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU

SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU SPECIÁLNÍ OPTICKÉ POMŮCKY U SLABOZRAKÝCH PACIENTŮ DĚTSKÉHO VĚKU Filip Beránek CENTRUM ZRAKOVÝCH VAD podpořeno projektem OPPA 31764 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti ÚVOD SOP celé věkové spektrum:

Více

C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19

C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19 C1A I. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA - U19 PODZIM 2015 1. kolo (1.) 01.08.2015 00:00 C1A0101 Příbram - Jihlava C1A0102 Opava - Liberec C1A0103 Pardubice - Sparta C1A0104 Fastav Zlín - Mladá Boleslav C1A0105

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze 11.3.2008 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.,

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM ALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická aalýza dat k..7 AUTOŘI: R. Vyzula, D. Némethová, T. Pavlík, L. Dušek I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU I.. Počet pacietek v cetrech - celkem Celkový počet zařazeých

Více

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex

Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Adresy lékařů a pracovišť v ČR, kde se předepisují sluchadla Widex Stav k 15. říjnu 2015 Benešov: Beroun: Blansko: Boskovice: Brno: Nemocnice Benešov, ORL oddělení, Máchova 400, 256 30 Benešov, MUDr. Králiková

Více

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ

SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ SEZNAM AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz

3 kredity Tel. 257273945 e-mail: petr.cap@homolka.cz ČESKÁ SPOLEČNOST ALERGOLOGIE A KLINICKÉ IMUNOLOGIE PŘEHLED AKCÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ NA ROK 2008 + SSAKI Název akce: 25. sjezd České a Slovenské společnosti alergologie a klinické imunologie XII.kongres

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Zdravotní pojištení cizincu ERGO

Zdravotní pojištení cizincu ERGO www.pojistenicizincu.cz/cs Email: info@pojistenicizincu.cz +420 224 247 478 Praha Zdravotní pojištení cizincu ERGO Seznam smluvních zdravotnických zarízení - komplexní zdravotní pojištení pro cizince v

Více

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart

Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart - Stav k 30.11. 2014 - DRG RESTART je PROJEKT.. má začátek a konec.. má

Více

Počty pacientů v lékových registrech ČOS

Počty pacientů v lékových registrech ČOS Počty pacientů v lékových registrech ČOS Průběžná zpráva - stav k říjnu 2010 Registry: Herceptin, Avastin, Tarceva, Erbitux, Renis, Alimta, Lapatinib R.Vyzula, L.Dušek Celkový přehled stavu registrů validní

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi

Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Přírodovědecká a Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika Síť MEFANET a podpora výuky onkologie v klinické praxi L. Dušek, D. Schwarz Formy elektronické

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002

PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 PŘEHLED SEMINÁŘŮ POŘÁDANÝCH LŮŽKOVÝMI UROLOGICKÝMI PRACOVIŠTI V I. POLOLETÍ ROKU 2002 Vážení kolegové, po dohodě s ambulantními urology na sjezdu v Novém Městě na Moravě a se souhlasem Katedry urologie

Více

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení

Datová a analytická základna DRG. Projekt DRG restart a stav řešení Datová a analytická základna DRG Projekt DRG restart a stav řešení DRG v ČR Realita současného stavu Stávající situace: prediktivní síla systému? 363 DRG bazí (1024 DRG skupin) Celkem byly identifikovány

Více

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016

Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Seznam poskytovatelů služeb založených na znalostech pro Jihočeské podnikatelské vouchery 2016 Název instituce IČ instituce Adresa sídla instituce Agritec Plant Research s.r.o. 26784246 Zemědělská 2520,

Více

STRUKTURA REGISTRU MPM

STRUKTURA REGISTRU MPM STRUKTURA REGISTRU MPM 1. Vstupní parametry 1. Kouření (výběr) 1. Kuřák 2. Bývalý kuřák (rok před stanovením DG - dle WHO) 3. Nekuřák 4. Neuvedeno 2. Výška [cm] (reálné číslo) 3. Hmotnost pacienta v době

Více

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14.

RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. TISKOVÁ ZPRÁVA 14. RNDr. Tomáš Raiter řešitel projektu KVALITA OČIMA PACIENTŮ projekt podporuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR TISKOVÁ ZPRÁVA 14. května 2012 Řešitel projektu Kvalita Očima Pacientů zveřejňuje výsledky

Více

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body

Ohodnocené výsledky celkem. Právní forma. Kód org. j. Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Počet Body Hodnocené výsledky agregované podle výzkumných organizací a podle jejich organizačních jednotek seřazené abecedně s uvedením právní formy výzkumné organizace Tabulka 4 přílohy 3 Metodiky hodnocení výsledků

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP

Seznam členů SKNIL a zároveň ČNS ČLS JEP Příjmení Jméno Titul Pracoviště (korespondenční adresa) Adam Pavel Doc. MUDr., CSc. Topelex, U vojenské nemocnice 1200, Praha 6, 162 00 Adámková Jana MUDr. Nemocnice Č. B., Boženy Němcové 54, 370 87 Adamová

Více

Odborní garanti pro akce ČLnK

Odborní garanti pro akce ČLnK Odborní garanti pro akce ČLnK PharmDr. Josef Bakeš PhD. Ústavní lékárna Masarykovy nemocnice v Rakovníku, Dukelských hrdinů 200, 269 01 Rakovník Tel.: 606 633 632 E-mail: josbak@seznam.cz / bakes@nemorako.cz

Více

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Koncepce soudního lékařství. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Koncepce soudního lékařství doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. 1 Definice oboru Soudní lékařství jest nauka o použití neboli vynaložení vědomostí a zkušeností lékařských k účelům soudním. prof. Josef Reinsberg,

Více

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz

4. setkání hrudních chirurgů. Hotel & Congress centre PRIMAVERA. Plzeň 3. 6. 2010. www.hrudnichir-plzen.cz 4. setkání hrudních chirurgů 4. setkání hrudních chirurgů Hotel & Congress centre PRIMAVERA Plzeň 3. 6. 2010 www.hrudnichir-plzen.cz Chirurgická klinika LF UK a FN Plzeň Česká chirurgická společnost ČLS

Více

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ

SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Aktualizace ke dni: 30.2016 SEZNAM NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ Podle 17 odst. 10 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a intenzivní medicína ze dne 12.4.2010 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA, prof. MUDr. Vladimír

Více

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb

Závodu míru 16 Karlovy Vary 360 17 tel. spojovatelka KŘ PČR 974 376 111 Oddělení pobytových agend Cheb 17. listopadu 2103/40 Cheb Oddělení pobytových agend Jihočeský kraj Oddělení pobytových agend České Budějovice působnost: okresy České Budějovice, Prachatice a Český Krumlov Oddělení pobytových agend Písek působnost: okresy Písek

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Registr TULUNG. Klinický manuál pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Registr TULUNG. Klinický manuál pro uživatele. Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Registr TULUNG Klinický manuál pro uživatele Vytvořil: Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Cílem registru je sledování nákladné farmakologické léčby

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015

Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR. Výkazy pro roky 2015 Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví ČR Výkazy pro roky 2015 Program statistického zjišťování Ministerstvo zdravotnictví vykonává státní statistickou službu za podmínek a v rozsahu

Více

Provoz pobočky v době vánočních svátků

Provoz pobočky v době vánočních svátků pobočka Praha, Bělehradská 21.12.16 22.12.16 22.00 22.00 22.00 12.00 16.00 pobočka Praha, Chlumecká pobočka Praha, Dejvická 12.00 10.00 pobočka Praha, Českomoravská pobočka Praha, Lazarská 12.00 15.00

Více

HER2 diagnostika v ČR - současný stav a očekávání do budoucnosti

HER2 diagnostika v ČR - současný stav a očekávání do budoucnosti HER2 diagnostika v ČR - současný stav a očekávání do budoucnosti AlešRyška (+ZVRHL) Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové Onkofórum květen 2009 -účast patologů (děkujeme!) - 6 referenčních

Více

Organizace péče o pacienty s CMP v ČR: Výsledky indikátorů kvality péče za rok 2014

Organizace péče o pacienty s CMP v ČR: Výsledky indikátorů kvality péče za rok 2014 Organizace péče o pacienty s CMP v ČR: Výsledky indikátorů kvality péče za rok 2014 Výbor Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP: Tomek A., Škoda O., Bar M., Herzig R., Mikulík R., Neumann J., Šaňák D., Školoudík

Více

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st.

Přehled nové otevírací doby poboček UniCredit Bank od 1. června 2008 Overwiew of UniCredit Bank Branches opening hours, valid from June 1 st. Overwiew of Brno - Divadelní Divadelní 2 Út: 08:30 17:00 601 57 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Kobližná Kobližná 2 Út: 08:30 17:00 601 80 Brno St: 08:30 18:00 Brno - Spielberk Office Centre Holandská 2 Út:

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví

Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Zápis ze zasedání Akreditační komise oboru Anesteziologie a resuscitace ze dne 6.11.2007 Ministerstvo zdravotnictví Přítomni: abecedně, prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., doc. MUDr. Alena Černá, CSc.,

Více

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Nádory podjaterní krajiny Onkologická terapie Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D. Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha Český a slovenský gastroenterologický kongres 13.11.2015

Více

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET

Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Systémová léčba lokálně pokročilých a metastatických GEP-NET Jiří Tomášek Masarykův onkologický ústav, Brno Vzácné nádory a raritní stavy v oblasti GITu Seminář pro onkology, gastroenterology,radiology

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 www.ecpa-cz.com poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ

Více

Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice

Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice Příloha č. 1: Neurologická lůžková zařízení v České republice Město Benešov Název Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Název kliniky/oddělení Blansko Nemocnice Blansko Brno Brno Fakultní Brno Neurologická

Více

The Cost Study of First- line Treatment of Metastatic Colorectal Carcinoma with Bevacizumab- containing Regimen in the Czech Republic

The Cost Study of First- line Treatment of Metastatic Colorectal Carcinoma with Bevacizumab- containing Regimen in the Czech Republic PŮVODNÍ PRÁCE Analýza nákladů na 1. linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu při podání režimů s bevacizumabem data z reálné klinické praxe v České republice The Cost Study of First- line Treatment

Více

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat

Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat Strategie České onkologické společnosti ČLS JEP při organizaci onkologické péče v ČR na základě nových dat Jana Prausová Česká onkologická společnost ČLS JEP Strategie 1: spolupráce, rozumná míra centralizace

Více

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010

Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Žebříček českých nemocnic pro r. 2010 Tisková zpráva V rámci Středoevropské odborné konference Efektivní nemocnice 2010 (29.-30.11.2010, hotel Clarion Praha) proběhlo oficiální vyhlášení žebříčku českých

Více

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM

RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM RMG = nutná součást dalšího zlepšování péče o pacienty s MM V. Maisnar za Českou myelomovou skupinu Epidemiologická data MM (dle NOR) 1% všech malignit, 10% hematologických Muži/Ženy = 3/2, medián věku:

Více

Iktus nepatří do ambulance praktického lékaře

Iktus nepatří do ambulance praktického lékaře prim. MUDr. Jaroslav Elis Neurologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice, Praha Iktus nepatří do ambulance praktického lékaře Souhrn: Diagnostika a léčba akutních cévních mozkových příhod zaznamenala

Více