ENERGY SISTEM T3250 DVB-T Přijímač Uživatelská příručka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ENERGY SISTEM T3250 DVB-T Přijímač Uživatelská příručka"

Transkript

1 ENERGY SISTEM T3250 DVB-T Přijímač Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod Čelní panel Zadní panel Dálkové ovládání Popis tlačítek Vložení baterií Použití dálkového ovladače Připojení Uživatelské rozhraní hlavní menu Nastavení TV/Rádio Příslušenství Sledování DVB-T vysílání Informace Přepínání stanic Hlasitost Seznam stanic Audio kanály Pauza vysílání Oblíbené Teletext DVB-T titulky Teletextové titulky Programový průvodce Seznam stanic MSM: Mozaika programů Chybová hlášení Řešení problémů Technické specifikace Prohlášení o shodě

2 1. Úvod Pro zajištění bezpečnosti Vaší i ostatních osob v domácnosti, přečtěte si před manipulací s produktem pečlivě bezpečnostní informace v této příručce. Příručku uschovejte pro pozdější použití. Tento symbol znamená, že tento produkt obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným hlavním napětím a uživatelskou částí přístroje. UPOZORNĚNÍ: Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Bezpečnostní doporučení: - Veškeré kabely umístěte tak, aby nebyly přiskřípnuté nábytkem a nechodilo se po nich. - Nepoužívejte set-top box ve vlhkém nebo mokrém prostředí. - Vyvarujte se navlhnutí přístroje. - Nevystavujte set-top box mrholení ani dešti. - Neumisťujte na horní kryt přístroje nádoby s tekutinou, například vázy. - Neumisťujte na horní kryt přístroje zdroj otevřeného ohně, například svíčky. Odvětrávání Štěrbiny a otvory v krytu přístroje jsou určeny pro jeho bezvadné odvětrávání. Překrytím těchto otvorů např. dekorační textilií může dojít k přehřátí přístroje. NIKDY nenechávejte děti strkat do otvorů cizí předměty. Servis Set-top box neobsahuje žádné součásti, opravitelné uživatelem. Likvidace baterií Ujistěte se, že jsou vybité baterie z dálkového ovladače likvidovány bezpečně. Nikdy nevhazujte baterie do ohně a nevyhazujte je spolu s domovním odpadem. Poraďte se s místním úřadem ohledně ekologické likvidace. Čištění Před čištěním set-top boxu jej VŽDY vypojte z elektrické sítě. Nepoužívejte tekuté nebo sprejové čističe. Produkt čistěte pouze jemným, vlhkým (nikoliv mokrým) hadříkem. 2

3 T3250 údržba a péče Umístěte produkt v dobře větrané místnosti Nevystavujte produkt přímému slunci či mrazu Kolem produktu ponechte alespoň 10cm prostor Nerozebírejte, neopravujte ani nepřestavujte produkt Neumisťujte do blízkosti přístroje nádoby s tekutinou, jako skleničky nebo vázy Nepokládejte na kryt přístroje žádné předměty 3

4 2. Čelní panel 1. POWER: Hlavní síťový vypínač set-top boxu 2. Stavová dioda: Indikuje stav přístroje: červená vypnuto, zelená zapnuto 3. IR senzor: infračervený přijímač povelů dálkového ovladače 4. Kanál nahoru/dolů: slouží k volbě stanic bez dálkového ovladače 3. Zadní panel 1. RF OUT: Konektor pro rozvod anténního signálu k dalšímu zařízení (TV, Video) 2. RF IN: Konektor pro připojení antény 3. VCR SCART: AV výstup pro připojení k video/dvd rekordéru 4. TV SCART: AV výstup pro připojení k televizoru 5. COAXIAL: Konektor digitálního S/PDIF RCA audio výstupu 6. NAPÁJENÍ: Hlavní napájecí šňůra 4

5 4. Dálkové ovládání 4.1 Popis tlačítek 1. DTV/VCR: Přepíná mezi VCR vstupem a DTV výstupem 2. INFO: Zobrazí informace o sledovaném kanálu nebo přehrávaném pořadu 3. PLAY/PAUSE: Pauza a spuštění programu 4. EPG: Detailní programové informace 5. EXIT: Návrat do předchozí nabídky 6. OK: Potvrzení volby 7. VOL+: Volič hlasitosti, procházení menu 8. FAVORITE:Seznam oblíbených programů 9. GAME: Gomoku, kalendář, kalkulačka 10. RECALL: Přechod mezi posledními kanály 11. SUBTITLE: DVB titulky (jsou-li dostupné) 12. TEXT: Teletext (je-li dostupný) 13. STANDBY: Zapíná/vypíná set-top box 14. MUTE: Vypíná/zapíná zvuk 15. MENU: Vstupuje do hlavního menu 16. CH+: Volič kanálů, procházení menu 17. VOL-: Volič hlasitosti, procházení menu 18. CH-: Volič kanálů, procházení menu 19. ČÍSELNÍK: Klávesy pro přímou volbu programů nebo zadávání čísel 20. AUDIO: Volič zvukového režimu stereo (LR), levý kanál (LL), pravý kanál (RR) 21. TV/RADIO: Přepínač mezi DVB-T TV/rádio 22. BAREVNÁ TLAČÍTKA: Různé funkce v teletextu nebo jiných režimech a menu. ČERVENÉ: funkce SLEEP ZELENÉ: funkce LIST ŽLUTÉ: MSM mozaika programů Pozn: Volby titulků, teletextu a zvukových kanálů nemusejí být dostupné na všech kanálech 5

6 4.2 Vložení baterií Odejměte kryt baterií na zadní stěně dálkového ovladače a vložte 2x AAA baterie podle vyznačené polarity. Poté kryt uzavřete. 4.3 Použití dálkového ovladače Dálkový ovladač namiřte přímo na digitální set-top box. Dálkový ovladač má dosah až 7 metrů a IR čidlo přijímá signál v úhlu 60 stupňů. 5. Připojení K digitálnímu set-top boxu můžete připojit anténní přívod, televizor, video/dvd rekordér či zvukovou aparaturu domácího kina. Popis konektorů najdete v kapitole 3. Upozornění: Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá parametrům uvedeným na zadní stěně přístroje. Pokud připojujete přijímač k dalším přístrojům (TV, VCR, zesilovač), postupujte dle instrukcí k přístroji. Před zapojováním konektorů odpojte všechny přístroje od sítě. 6. Uživatelské rozhraní hlavní menu Při prvním připojení T3250 automaticky naskočí volba Setup->Installation pro naladění TV a rádio stanic v DVB-T. Jakmile je ladění dokončeno a kanály jsou uloženy od databáze, můžete sledovat digitální televizi nebo poslouchat rozhlas. Stiskněte <MENU> pro vstup do hlavního menu, viz obr. 1. Stiskněte <INFO> pro zobrazení informací o verzi systému T3250. Obr. 1: Hlavní menu Setup 6

7 6.1 Nastavení Nastavení systému, viz obr Instalace Obr. 2: Setup Instalace Obr. 3: Setup Instalace (pokr.) Zvolte parametry příjmu a reprodukce programů T3250 (viz obr. 2, 3). Nastavení antény Antenna Setting zapnutí/vypnutí napájení antény +5V. Upozornění: funkci aktivujte pouze s aktivními anténami se zesilovačem! Nastavení země Country Setting volba oblasti příjmu pro automatické a ruční ladění a volbu časového pásma. Nastavení OSD jazyka OSD Language volba komunikačního jazyka. Nastavení zvukové stopy Audio Setting volba výchozí jazykové stopy pro vícejazyčné vysílání. Nastavení titulků Subtitle Setting volba výchozího jazyka DVB-T titulků, jsou-li dostupné. Nastavení LCN LCN zapnutí/vypnutí systému identifikace Logical Channel Number (je-li dostupný). Nastavení časového pásma Auto Time Zone / Time Zone zapnutí/vypnutí automatického nastavení časové zóny podle TV signálu nebo ruční volba časového pásma (viz obr. 3). Automatické ladění Auto Scan vymaže programy z databáze a znovu prohledá celé TV pásmo. Stiskněte <ČERVENÉ> tlačítko pro zahájení automatického ladění. Stiskněte <OK> pro potvrzení akce a zahájení ladění. Ladění může nějaký čas trvat. Kdykoliv můžete akci přerušit tlačítkem <EXIT>. 7

8 Ruční ladění Manual Scan - stiskněte <ZELENÉ> tlačítko pro zahájení ručního ladění. Ruční ladění pouze přidává programy do databáze, záznamy nemaže. Musíte však pro ladění specifikovat frekvenci a šířku pásma. Pokud prohledáte znovu tutéž frekvenci, předchozí uložené programy budou přepsány novými. Stiskněte <ZELENÉ> tlačítko pro vstup do nabídky ručního ladění. Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro zvýraznění volby Frequency. Stiskněte <0-9> pro zadání frekvence (MHz). Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro zvýraznění volby Bandwidth. Stiskněte <Vlevo/Vpravo> pro výběr šírky pásma. Stiskněte <OK/Exit> pro zahájení ladění nebo opuštění nabídky (viz obr. 4, 5). Obr. 4: Nastavení ručního ladění Obr. 5: Ruční ladění hotovo Nastavení TV TV Setup nastavení režimu zobrazení na TV (viz obr. 6). Obr. 6: Nastavení TV TV formát 4:3 LB (LetterBox), zvolte pro zobrazení širokoúhlého programu na TV s obrazovkou 4:3 s černými pruhy nad a pod obrazem. 4:3PS (PanScan), zvolte pro zobrazení širokoúhlého programu na celé ploše TV s obrazovkou 4:3 s ořezaným levým a pravým krajem. 16:9PB (PillarBox)/16:9 AUTO, zvolte pro použití s širokoúhlou 16:9 TV. 8

9 TV norma TV Mode zvolte podle normy vysílání na PAL, NTSC nebo AUTO. Průhlednost OSD OSD Transparency nastavení průhlednosti menu před TV obrazem. Zobrazení informací Banner Display Time nastavení času zobrazení informací o kanálu. Je-li zvoleno Always (Vždy), jsou informace zobrazeny stále. Video Výstup Video Output nastavení video výstupu na RGB / CVBS (kompozitní signál). Vylepšení obrazu Video Enhancement nastavení efektů obrazu (viz obr. 7). Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro zvýraznění volby Video Enhancement. Stiskněte <Vlevo/Vpravo> pro výběr volby Video Enhancement. Stiskněte <Nahoru/Dolů> pro volbu zvýraznění pleťových / ČB odstínů. Stiskněte <Vlevo/Vpravo> pro nastavení zvýraznění pleťových / ČB odstínů. Obr. 7: Vylepšení obrazu Obr. 8: Správa hesla Heslo Menu Password slouží k nastavení heslem chráněného zámku pro menu, určité kanály nebo cenzorský zámek a změnu hesla výchozí heslo je Zámek menu Menu lock slouží k zablokování menu před neoprávněným přístupem. Zámek kanálů Channel Lock slouží k zablokování konkrétního kanálu (viz str. 11). Cenzorský zámek Censorship Lock slouží k blokování obsahu s udanou věkovou přístupností. Pro sledování nepřístupného pořadu je pak nutné zadat heslo. 9

10 Změna hesla Change Password pro změnu hesla zvolte tuto možnost a pomocí tlačítek <Vlevo/Vpravo> a kláves <0-9> vložte staré heslo, nové heslo a potvrzení nového hesla. Pokud je akce úspěšná, objeví se hlášení Password Changed, v opačném případě se zobrazí Password Error Pokročilé časování Pod volbou Advance Timer může uživatel nastavit ručně nebo z průvodce programy EPG časovač pro sledování vybraných TV / Rádio pořadů (viz EPG, str. 11). Jakmile nastane čas události, T3250 automaticky přepne na časovaný program. Stiskem jakéhokoliv tlačítka kromě <Vol-/Vol+/Mute> lze sledovaný pořad přerušit. Neaktivní záznam v rozvrhu lze smazat Výchozí nastavení Volbou Set Default lze jednotku uvést do původního továrního nastavení a všechny TV/rádio kanály budou vymazány. 6.2 TV/Rádio V DVB-T vysílání se mohou vyskytovat dva typy stanic televizní a rozhlasové. Práce se seznamem kanálů a programy se téměř neliší. Kroky jsou dále popsány pro TV: Seznam programů Obr 9. Pod volbou List se ukrývají nástroje pro práci s programy: Oblíbené Uživatel může použít filtr Favorites pro seskupení oblíbených stanic. Menu obsahuje 8 typů stanic: News, Sport, Movie, Music, Shopping, Travel, Boy a Girl. Skupinu vyberte tlačítky <1-8>. Zámek Volbou Lock uzamknete konkrétní program, před jehož sledováním bude nutné zadat heslo při aktivním nastavení zámku (Setup-> Password-> Channel Lock). Více str

11 Přejmenování stanice Zvolte Edit pro změnu názvu stanice. Maximální délka názvu je 20 znaků. Tlačítky <Vlevo/Vpravo> vyberte funkci Edit, tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte stanici. Stiskněte <OK> pro zobrazení informací o stanici a znovu <OK> pro přejmenování. Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo/0-9/ČERVENÉ/ZELENÉ> volte znaky. Stiskněte <OK> pro dokončení editace a návrat do informační obrazovky. Stiskněte <ČERVENÉ> pro uložení nového názvu a návrat do výpisu stanic nebo <EXIT> pro návrat na seznam bez uložení. Přesun Funkce Move umožní přesouvat stanice mezi pozicemi v seznamu a řadit tak podle požadavků uživatele. Funkce není dostupná, je-li aktivní Setup -> Installation -> LNC. Třídění Funkce Sort umožňuje třídit stanice podle abecedy nebo oddělit volné kanály od placených. Funkce není dostupná, je-li aktivní Setup -> Installation -> LNC. Přeskočit Funkce Skip umožňuje přeskočit vybrané stanice při listování seznamem tlačítky <CH+/->. Pro označení stanice stiskněte <OK>. Smazat Funkce Delete smaže stanici trvale z databáze. Stiskněte tlačítka <OK> nebo <ZELENÉ> pro smazání jednoho nebo všech stanic. Hledání Funkce Search vyhledávat stanice podle názvu. Tlačítky <Vlevo/Vpravo> vyberte funkci Search. Stiskněte <OK> pro vyvolání hledání. Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo/0-9/ČERVENÉ/ZELENÉ> volte znaky. Stiskněte <OK> pro vyhledání výrazu a návrat na výpis. Stanice obsahující hledaný výraz budou zvýrazněné. Tlačítky <ZELENÉ/ŽLUTÉ> procházejte mezi odpovídajícími stanicemi Programový průvodce (EPG) Pod funkcí Guide se skrývá elektronický programový průvodce EPG (obr. 10, 11). Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte stanici nebo EPG událost. Tlačítky <Vlevo/Vpravo> změňte událost nebo datum. Tlačítkem <OK> pro opuštění všech menu nebo zobrazení detailních informací o vybrané události (jsou-li dostupné). Stiskněte <Exit> pro návrat do předchozího menu. Stiskněte <ČERVENÉ> tlačítko pro zarezervování pořadu a < ŽLUTÉ> pro uložení po editaci. Pokud je pořad v konfliktu s již existující událostí, objeví se varovná zpráva. Po úspěšné rezervaci bude pořad přidán do časovače (Menu -> Setup -> Advanced Timer, viz sekce 6.1.4). 11

12 Obr. 10: EPG Seznam pořadů Obr. 11: EPG Detail pořadu 6.3 Příslušenství Funkce Accessory obsahuje tři přídavné aplikace: Gomoku, Kalendář, Kalkulačka Gomoku Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> zvolte režim hry a obtížnost. Stiskněte <OK> pro zahájení hry. Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> zvolte pozici, stiskněte <OK> pro položení kamene Kalendář Funkce Calendar zobrazuje rok, měsíc a den Kalkulačka Funkci Calculator lze využít k provádění základních matematických operací. 7. Sledování DVB-T vysílání 7.1 Informace Stiskem tlačítka <INFO> během sledování pořadu zobrazíte informační lištu s číslem stanice, zda je v seznamu oblíbených, názvem stanice, aktuálním a následujícím pořadem, ikonami zámku, kódování, dvb-t titulků a teletextu (viz obr. 12). Obr. 12: Informační lišta Obr. 13: Informace o stanici 12

13 7.2 Přepínání stanic Tlačítky <CH+/-> nebo přímým vložením čísla můžete přepínat mezi stanicemi. Pokud je číslo stanice neplatné, T3250 jej bude ignorovat. Tlačítkem <RECALL> můžete rychle přepínat mezi posledními dvěma stanicemi. 7.3 Hlasitost Tlačítky <VOL+/-> lze volit hlasitost. Tlačítkem <MUTE> lze zvuk zcela ztlumit. 7.4 Seznam stanic Stiskněte <OK> pro zobrazení seznamu stanic s jejich číslem, názvem a stavem příznaky zámku/kódování/přeskočení (viz obr. 14). Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/ Vpravo> zvolte stanici. Stiskněte <OK/Exit> pro sledování kanálu. Obr. 14: Seznam stanic Obr. 15: Audio kanály 7.5 Audio kanály Režim zvukového doprovodu lze přepínat mezi: LR (stereo), LL (levý kanál), RR (pravý kanál). Stiskněte <AUDIO>, tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte Kanál/Audio PID/Režim zvuku a tlačítky <Vlevo/Vpravo> nastavte požadovanou hodnotu. 7.6 Pauza vysílání Tlačítkem <PAUSE> můžete pozastavit vysílání, jakýmkoli tlačítkem pak pokračovat. 7.7 Oblíbené Často sledované stanice můžete třídit podle obsahu do skupin oblíbených (viz kap ). Stiskněte <ŽLUTÉ> pro přepnutí skupiny oblíbených v seznamu stanic. Tlačítky <CH+/-> zvolte kanál v aktivní skupině oblíbených programů. 7.8 Teletext Pomocí T3250 můžete sledovat i teletext, je-li vysílán v DVB-T (viz obr. 16, 17). Stiskněte tlačítko <TEXT> pro zobrazení úvodní stránky teletextu. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte jazyk teletextu, je-li tato volba k dispozici. Stiskněte <OK/Exit> pro opuštění volby nastavení. Tlačítky <0-9/Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> se pohybujete obsahem teletextu. 13

14 Obr. 16: Nastavení teletextu Obr. 17: Teletext 7.9 DVB-T titulky Přístroj podporuje zobrazení titulků obsažených v DVB-T signálu (jsou-li dostupné). Stiskněte <Subtitle> pro zobrazení nastavení DVB-T titulků. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte jazyk titulků, je-li tato volba k dispozici. Stiskněte <OK/Exit> pro opuštění volby nastavení Teletextové titulky Přístroj podporuje zobrazení titulků obsažených v teletextu, obvykle na straně 888. Stiskněte <Text/Subtitle> pro zobrazení teletextu nebo volbu stylu titulků. Tlačítky <Vlevo/Vpravo> zvolte TTX Subtitle. Tlačítky <Nahoru/Dolů> zvolte jazyk titulků, je-li tato volba k dispozici. Stiskněte <OK/Exit> pro opuštění volby nastavení Programový průvodce Stiskněte <EPG> během sledování TV pro zobrazení průvodce EPG (viz kap ) Seznam stanic Stiskněte <ZELENÉ> během sledování pro zobrazení seznamu stanic (viz kap ) MSM: Mozaika programů Režim MSM může zobrazit na obrazovce až 9 stanic na obrazovce najednou. Zvýrazněný program je právě sledovaný, z ostatních stanic jsou zobrazeny náhledy. Pro zobrazení MSM stiskněte <ŽLUTÉ> tlačítko. Tlačítky <Nahoru/Dolů/Vlevo/Vpravo> vyhledejte požadovaný program. Stiskněte <OK> pro přepnutí na zvolený program nebo <Exit> pro návrat. 14

15 7.14 Chybová hlášení O stavu T3250 informuje několik systémových hlášení: - Není signál Pokud T3250 nemůže zachytit signál, zkontrolujte zapojení antény. - Žádná služba Multiplex neobsahuje žádný zobrazitelný obsah. - Kódovaná služba Obsah kanálu je zakódovaný, informujte se u provozovatele stanice ohledně zobrazení placeného obsahu. - Přetížení antény Napájení antény je přetížené. - HDTV není podporováno Tento přijímač nepodporuje dekódování obsahu ve vysokém rozlišení. - Kanál uzamčen Program je chráněný proti neoprávněnému sledování, pro zobrazení je nutné zadat heslo (viz kapitola 6.1.3). 8. Řešení problémů Pokud se při používání T3250 vyskytnou potíže, vyzkoušejte následující rady: - Stavová dioda na čelním panelu nesvítí. Prověřte napájení zásuvky a připojení napájecího kabelu. - Žádný nebo špatný signál. Zkontrolujte přívod antény, prověřte směrování přijímací antény. - Žádný obraz nebo zvuk. Může být přepnutý špatný SCART výstup. Prověřte tlačítkem DTV/VCR. Zkuste přepnout na jiný program. - Obraz kostičkuje nebo zamrzá. Signál je nekvalitní. Prověřte připojení a směrování antény. - Kanál je zakódovaný. Přepněte na jiný kanál. - Zapomněl jsem heslo k zámku. Znovu nalaďte požadované stanice. - Přijímač nereaguje na povely dálkového ovládání. Přesvědčte se, že je hlavní síťový vypínač zapnutý. Namiřte ovladačem přímo na přední stěnu přijímače. Ujistěte se, že mezi ovladačem a přijímačem není žádná pevná překážka. Zkontrolujte, zda vložené baterie nejsou vybité, případně je vyměňte. - Po přesunu set-top boxu do jiné místnosti nelze přijímat digitální signál. Pokud jste zároveň se set-top boxem přesunuli také přijímací anténu, je možné, že v novém místě je horší příjem signálu. Pokuste se pomocí prodlužovacího anténního kabelu přivést signál z původního umístění. 15

16 9. Technické specifikace Tuner Frekvenční rozsah VHF: MHz / UHF: MHz Vstupní impedance 75 Ohm Úroveň signálu -78 ~ -25 dbm Šířka pásma 7 / 8 MHz Modulace Demodulátor COFDM OFDM modulace 2k, 8k FFT, SFN a MFN Konektory RF vstup IEC (samice) RF průchozí smyčka IEC (samec) SCART TV kompozitní video (CVBS), RGB, zvuk L/R SCART VCR kompozitní video (CVBS), zvuk L/R koaxiální RCA, S/PDIF digitální zvukový výstup Napájení Vstup V, Hz Spotřeba 10 W max. Obraz Dekodér PAL, NTSC Rozlišení 720x576 (PAL) 720x480 (NTSC) Poměr stran 4:3 (Letterbox, Pan&Scan), 16:9 Dekódování Video MPEG2 Transport Audio MPEG2 audio layer I & II Ostatní Ve shodě s normou ETSI EN DVB-T 10. Prohlášení o shodě Výrobce: Energy Sistem Soyntec S.A. Adresa: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, Finestrat Alicante deklaruje exkluzivní odpovědnost za to, že produkt: Energy Sistem Multimedia DVB-T Recorder Energy T3250 je ve shodě s potřebnými směrnicemi, normami a standardy Evropské Unie 39/336/ EEC (EMC směrnice). Země výroby: Čína Dovozce pro ČR: HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102a, Praha 10, 16

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka

.:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka .:: YAMADA DTV-1300 ::. uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení výrobku společnosti UMAX a doufáme, že budete s tímto výrobkem plně spokojeni. Upozornění: Veškeré údaje a parametry obsažené v tomto

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo

ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo ENERGY SISTEM D8 HDTV Combo Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod... 2 2. Čelní panel... 3 3. Zadní panel... 3 4. Dálkové ovládání... 4 1. Popis tlačítek... 4 2. Vložení baterií... 5 3. Použití dálkového

Více

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání

Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Set Top Box HE@D HD1000T Přijímač digitálního pozemního vysílání Návod k obsluze Při práci s návodem používejte orginální návod s obrázky Obsah Bezpečnost Přední panel Zadní panel Dálkové ovládání

Více

ENERGY SISTEM T5250 DVB-T Rekordér Uživatelská příručka

ENERGY SISTEM T5250 DVB-T Rekordér Uživatelská příručka Obsah ENERGY SISTEM T5250 DVB-T Rekordér Uživatelská příručka 1. Úvod... 2 2. Čelní panel... 4 3. Zadní panel... 4 4. Dálkové ovládání... 5 4.1 Popis tlačítek... 5 4.2 Vložení baterií... 6 4.3 Použití

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU

JAK ZAČÍT BEZPEČNOST VYBALENÍ DIGITÁLNÍHO DEKODÉRU JAK ZAČÍT BEZPEČNOST Odstranění krytu dekodéru může vést k vážnému a potenciálně smrtelnému elektrickému šoku. Kdykoliv odpojujete dekodér od zdroje energie, vždy odpojte síťový kabel od stěnové zásuvky

Více

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ

SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ SET TOP BOX DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ Návod k obsluze VŠEOBECNÉ INFORMACE Děkujeme Vám za zakoupení digitálního pozemního přijímače. Abychom Vám poskytli vysokou spolehlivost a stabilitu obrazu, byly

Více

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220

Digitální Pozemní Twin Tuner Přijímač SRT 5220 ZÁRUČNÍ LIST na výrobek DVB-T PŘIJÍMAČ Strong SRT 5220.. Výrobní číslo.. Datum prodeje... Razítko a podpis prodejce ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje firma Strong záruku po dobu

Více

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de

- T o p C H - D V T 1 0 1 0. - T S e t. B o x D V B. Návod k obsluze. B e d i e n u n g s a n l e i t u n g. www.cyberhome.de D V B - T S e t - T o p C H - D V T 1 0 1 0 B o x Návod k obsluze B e d i e n u n g s a n l e i t u n g www.cyberhome.de CyberHome CH - DVT 1010 zkrácený návod k zapojení a obsluze strana 2 PRŮVODCE RYCHLOU

Více

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10

Návod k obsluze ORT 8812. Jenotunerový pozemní digitální přijímač. Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 Návod k obsluze ORT 8812 Jenotunerový pozemní digitální přijímač ION FAIBL AT ION FAIBL AT ONSOMM EC ONSOMM EC Réf : 708812 ORT 8812-10/06/10 2 3 Obsah ZAČÍNÁME... 6 Bezpečnost...6 Technická charakteristika...6

Více

ENERGY SISTEM D2800 DVB-T/DVD Combo Uživatelská příručka

ENERGY SISTEM D2800 DVB-T/DVD Combo Uživatelská příručka Obsah ENERGY SISTEM D2800 DVB-T/DVD Combo Uživatelská příručka 1. Úvod... 2 2. Čelní panel... 4 3. Zadní panel... 4 4. Dálkové ovládání... 5 4.1 Popis tlačítek... 5 4.2 Vložení baterií... 6 4.3 Použití

Více

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box

Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200. Digitální pozemní přijímač, Set Top Box Digital Terrestrial Receiver DI-WAY T-2200 Digitální pozemní přijímač, Set Top Box České MENU, Český elektronický průvodce programy (EPG) TV modulátor pro připojení např. druhé TV Jednoduchá instalace

Více

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3

Obsah. 3. Remote Control...2. 4. První instalace...3 Obsah 1. Vlastnosti a p íslušenství...1 2. P ipojení...2 3. Remote Control...2 4. První instalace...3 5. Main Functions...4 5.1 Uspo ádání Menu...4 5.2 Hlavní Menu...4 5.3 Seznam program...5 5.4 Hledání

Více

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT

Návod k použití. Koscom DTR 4000. Digitální přijímač DVBT Návod k použití Koscom DTR 4000 Digitální přijímač DVBT 0 Obsah Bezpečnost...3 Předmluva...4 Obsah Slovník...5 Dálkové ovládání...6 Přední panel / Zadní panel...8 Připojení...9 Normální provoz...10 1.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní

1. PŘEHLED FUNKCÍ. DVB & VBI Teletext. v PŘÍJEM: 200 kanálů. DVB-T kompatibilní OBSAH OBSAH... 1 1. PŘEHLED FUNKCÍ... 2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 3 3. PŘÍPRAVA... 4 3.1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ... 4 3.2. PŘIPOJENÍ... 4 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TV... 4 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VCR... 5 3.2.3. UVEDENÍ

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz MC1000T - 20060823 Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1000T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR. Současný stav pozemského digitálního vysílání v ČR k 1.8.2006. Provozovatel Vysílané programy Oblast : Parametry vysílání ČT1, ČT2, ČT24, ČT4, NOVA TV

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP BOXU MOTOROLA VIP 1003 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR

UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR UŽIVATELSKÝ MANUÁL GS 1010 CR ÚVOD Návod k obsluze na terestriální přijímač GS 1010 Před instalací a spuštěním set top boxu si přečtěte tento manuál! Bezpečnostní informace: Abyste zabránili nebezpečí

Více

Dual HD DVB-T přijímač/rekordér. Delta HD. www.evolveo.com

Dual HD DVB-T přijímač/rekordér. Delta HD. www.evolveo.com Dual HD DVB-T přijímač/rekordér Delta HD www.evolveo.com PŘEDSTAVENÍ Přední panel Senzor dálkového ovládání Tlačítko napájení DUAL HD DVB-T recorder LED displej TV kanál nahoru/dolů USB port Zadní panel

Více

ENERGY SISTEM T5850 HD DVB-T Rekordér Uživatelská příručka

ENERGY SISTEM T5850 HD DVB-T Rekordér Uživatelská příručka Obsah ENERGY SISTEM T5850 HD DVB-T Rekordér Uživatelská příručka 1. Úvod... 2 2. Čelní panel... 4 3. Zadní panel... 4 4. Dálkové ovládání... 5 4.1 Popis tlačítek... 5 4.2 Vložení baterií... 6 4.3 Použití

Více

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1

TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitálního přijímače TELESTAR 2 STARSAT 1 Technisat DIGIT F1 Příručka uživatele www.omko.cz OBSAH 1. Základní informace... 3 1.1 Hlavní vlastnosti... 3 1.2 Bezpečnost... 3 1.3 Složení

Více

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz

Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T. Návod k obsluze. www.mascom.cz. e-mail : info@mascom.cz Přijímač pozemského digitálního vysílání DVB-T MC 1300T Návod k obsluze www.mascom.cz e-mail : info@mascom.cz Vážený zákazníku, využíváme této příležitosti, abychom vám poděkovali za zakoupení tohoto digitálního

Více

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE

BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR STF70-1002/7 TEXT NÁVOD K OBSLUZE - 1 - Obsah Tipy k ovládání televizoru Zapnutí televizoru Ovládání televizoru pomocí tabulky MENU Výběr jazyka v menu Nastavení obrazu a zvuku Naladění

Více

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka

DVB-T přijímač/rekordér. Uživatelská příručka DVB-T přijímač/rekordér Uživatelská příručka 01. Upozornění 1. Nepřechovávejte nebo nepoužívejte přijímač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností 2. Výrobce nenese odpovědnost

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1

Obsah - 1 - 01-CEK-14438-1243UK-AK56-MN1P-50116251.P65 1 Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Přední panel a přípojná místa... 2 Připojení periferních zařízení... 2 Připojení antény... 2 Mapa nabídky... 3 Příprava... 3 Doplňky... 3 Bezpečnostní opatření...

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVBT 118 U NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Digitální přijímač pozemní televize Digitálny prijímač pozemnej televízie DVB Terrestrial Receiver DůleŽité bezpečnostní pokyny 1. 2. 3.

Více

Acer TV10-F. Uživatelská příručka

Acer TV10-F. Uživatelská příručka Acer TV10-F Uživatelská příručka 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...2 Obsah balení...3 Dálkový ovladač...4 Pokyny pro instalaci...5 Obsluha televizního modulu...7 Volba vstupu...9 OSD nabídka...9 Teletext...12

Více

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44

Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV. Obj. č.: 117 64 44 Přenosný přijímač digitální televize DVB-T LED0714DV Obj. č.: 117 64 44 1. Úvod (účel použití přístroje) Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho barevného přenosného přijímače digitálního

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/

UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ UŽIVATELSKÝ MANUÁL Digitální přijímač teresteriální televize TECHNISAT DigiPal 2 http://www.omko.cz/ Zkrácená verze uživatelského manuálu. BEZPEČNOST PRÁCE S PŘIJÍMAČEM Než začnete s přijímačem pracovat

Více

DIGAM 6. Provozní pokyny INSTALACE

DIGAM 6. Provozní pokyny INSTALACE DIGAM 6 Provozní pokyny Digam-6 se skládá z napájecího zdroje, 6ti digitálních COFDM přijímačů (4 tunery), 6 DSB Nicam stereo TV-modulátorů a běžného výstupu zesilovače. INSTALACE Digam-6 může být instalován

Více

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,,

=WOXPLW 3URJUDPÃQDKRUX. 1DEtGND. 9êE U 'RO. 6WUiQNDÃQDKRUX LQVWDODFH. 6WUiQNDÃGRO 79'79. 2EQRYLWÃÃâ,52.é 0(18 '() $%& *+, 012 -./ 345 9:; <= 7(;7 ,,, Obsah Dálkový ovladaè... 2 Tlaèítka ovládacího panelu a zadní panel... 3 Pøíprava... 4 Funkce... 4 Bezpeènostní opatøení... 4 Pøed zapnutím televizoru... 6 Pøipojení napájení... 6 Pøipojení ke vstupnímu

Více

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač

Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač CZE_111292 Uživatelská příručka Digitální HD kabelový přijímač Tuto příručku si pečlivě přečtěte a uchovejte ji pro budoucí potřeby. STB_HD ZAPPER_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Cze.indd 1 2010-01-28 2:21:13

Více

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1.

OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. DVB 655 T2 OBSAH 1. OBECNÉ VLASTNOSTI...2 2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...3 3. PŘÍPRAVA...4 3.1. DÁLKOVÝ OVLADAČ...4 3.2. PŘIPOJENÍ...5 3.2.1. PŘIPOJENÍ K TELEVIZORU...5 3.2.2. PŘIPOJENÍ K VIDEOREKORDÉRU...5

Více

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 OBSAH BALENÍ POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PŘEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Připojení síťového kabelu 7 Připojení antény 7 Připojení ke konektoru SCART 8

Více

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka

MIKADO 200. Automobilový DVB-T tuner. Uživatelská příručka MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele před nebezpečným vysokým napětím

Více

Přijímač Digitálního Pozemního Vysílání SRT 5200/SRT 5202/SRT5205

Přijímač Digitálního Pozemního Vysílání SRT 5200/SRT 5202/SRT5205 Přijímač Digitálního Pozemního Vysílání SRT 5200/SRT 5202/SRT5205 Simulace obrazu Návod k obsluze Návod k obsluze 1.0 Pokyny 2 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Skladování 2 1.3 Příprava k použití 3 1.4

Více

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO

DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO DIGITÁLNÍ POZEMNÍ PŘIJÍMAČ DTR 1760 MICRO CZ-GMM0200 OBSAH Základní informace Obsah balení Příjem digitálních stanic Zvláštnosti vašeho digitálního přijímače Umístění a zabezpečení Vnější pohled Digitální

Více

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ

NÁVOD K OBSLUZE BAREVNÝ TELEVIZOR MASCOM MC3733S IDTV DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ Výsledná kvalita je i při příjmu DVB-T vysílání v prvé řadě závislá na úrovni a kvalitě vstupního signálu přiváděného do přijímače. Nejlepšího výsledku samozřejmě dosáhnete při použití odpovídající

Více

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál

Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T. Uživatelský manuál Digitální pozemní přijímač Opticum 7001T Opticum 7101T Uživatelský manuál Uživatelský manuál Bezpečnostní opatření Tento přijímač byl navržen v souladu s mezinárodními bezpečnostními standardy. Prosíme,

Více

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka

Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD. Uživatelská příručka Digitální kabelový přijímač s vysokým rozlišením a zabudovaným dekodérem systému CONAX AC-8000HD Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Kapitola 1 - Neţ začneme... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balení...

Více

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy

Více

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem

CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem CTD-H2 Multimediální přehrávač s DVB-T tunerem Uživatelská příručka Obsah Instrukce pro bezpečné používání výrobku...3 Hlavní funkce multimediálního přehrávače...4 DVD přehrávač...4 DVB-T tuner...4 Funkce

Více

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579

Vaše uživatelský manuál STRONG SRT 7002 http://cs.yourpdfguides.com/dref/5775579 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011

Uživatelský manuál CZ. Terestriální přijímač GS 1011 Uživatelský manuál CZ Terestriální přijímač GS 1011 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Abyste předešli nebezpečí vzniku ohně nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 LCD Obrazovka... 3 Zapojení do televizního rozvodového systému (kabelová televize atd.) z ladiče... 4 Licenční upozornění (volitelné)...

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DVB-T tuner UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Pokyny k bezpečnému používání 2 Popis tuneru a dálkového ovládání 3-4 Připojení tuneru 5-6 Ovládání pomocí dálkového ovladače 7-14 První kroky 7-8 Zapnutí tuneru

Více

Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Terrestrial Receiver. české EPG

Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Terrestrial Receiver. české EPG Přijímač digitálního pozemního vysílání Digital Terrestrial Receiver Professor DVBT - 202 SET-TOP BOX s českým OSD menu AUTO INSTALL AUTOMATICKÁ INSTALACE OSD TXT V češtině české EPG 2x SCART 1000 programových

Více

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum!

USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš. PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! DVB S4 Uživatelský manuál USB 2.0 DVB-T Stick, změní Váš PC / notebook v přenosné digitální multimediální centrum! Obsah balení: USB 2.0 DVB-T Stick, dálkové ovládání, DVB-T anténa, Drive & Aplikace CD,

Více

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01

Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 Uživatelská příručka Set-top-box WCD 1205 V. 2011/01 1 Vážený účastníci kabelové televize, Set-top-box WCD 1205 je určen pro příjem digitálních televizních a rozhlasových programů v sítích společnosti

Více

DTR 540 DVB-T přijímač

DTR 540 DVB-T přijímač DTR 540 DVB-T přijímač Návod k obsluze Montážní pokyny Obsah Obsah...3 Všeobecně...4 Upozornění k bezpečnosti a instalaci...4 Ovládací prvky, indikátory a přípojky...6 Připojení přijímače...7 Dálkové

Více

Digital Terrestrial Receiver PRIMA IV

Digital Terrestrial Receiver PRIMA IV Digital Terrestrial Receiver PRIMA IV Picture similar User Manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisateur Istruzioni d uso Manual de usuario Návod k obsluze OBSAH 1.0 POKYNY 2 1.1 Bezpečnostní pokyny

Více

FD Trinitron Colour Television

FD Trinitron Colour Television R FD Trinitron Television Barevný televizní přijímač FD Trinitron Návod k obsluze KV-14LM1K 2000 by Sony Corporation Vytištěno v České republice K MENU Úvod Děkujeme vám, že jste si vybrali barevný televizor

Více

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo

ZÁRUČNÍ LIST ALMA T2200. Uživatelská příručka. na výrobek. Zápis záručních oprav ... Výrobní číslo ZÁRUČNÍ LIST na výrobek ALMA T2200.. Výrobní číslo.. Datum prodeje.... Razítko a podpis prodejce ALMA T2200 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 1. ZÁRUČNÍ DOBA Na tento výrobek poskytuje výrobce záruku po dobu 24 měsíců

Více

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech

Obsah Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.... 18 Czech Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájení... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Žár a plameny... 4 Blesky... 5

Více

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu.

Záruka se nevztahuje na díly, které se porouchají z důvodu chybného použití informací z tohoto návodu. Poznámka Děkujeme, že jste zvolili produkt HUMAX. Přečtěte si důkladně tento návod k použití, abyste byly schopni bezpečně instalovat a používat tento produkt při zachování jeho plné funkčnosti. Návod

Více

42PMA225EZ. Návod k použití

42PMA225EZ. Návod k použití 42PMA225EZ Návod k použití POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona o technických požadavcích na elektrická zařízení

Více

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze

DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26) / 76 cm (30) Návod k obsluze DV2680/DV3080 LCD televizor s úhlopříčkou 66 cm (26") / 76 cm (30") Návod k obsluze Copyright Copyright BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena,

Více

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD

PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD PDP 913 SUHDVBT NÁVOD K POUŽITÍ PŘENOSNÉ DVD OBsAH Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Označení ovládacích prvků... 4 Hlavní jednotka... 4 Dálkový ovladač... 5 Nastavení

Více

Digitální pozemní přijímač MX56

Digitální pozemní přijímač MX56 Digitální pozemní přijímač MX56 OBSAH Bezpečnostní informace... 4 Hlavní zdroj... 4 Přepětí... 4 Tekutiny... 4 Čištění... 4 Ventilace... 4 Připojení k anténě... 4 Balení... 5 Zadní panel... 5 Dálkový ovladač...

Více

DVB-T Recorder Series

DVB-T Recorder Series DVB-T Recorder Series Návod k použití ACTEON COLISEUM VICTORIA VAROVÁNÍ ABYJSTE PŘEDEŠLI SPÁLENÍ PŘÍSTROJE NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NIKDY NEZAPOJUJTE ZAŘÍZENÍ DO NEOVĚŘRENÉ ZÁSUVKY, NEBO PRODLUŽOVAČKY.

Více

Obsah. Czech - 1 - 01-CEK-22784W-MB30-PANEU IDTV-1055UK-(WO 1 SVHS-PC)-50125866.p65 05.04.2008, 11:15

Obsah. Czech - 1 - 01-CEK-22784W-MB30-PANEU IDTV-1055UK-(WO 1 SVHS-PC)-50125866.p65 05.04.2008, 11:15 Obsah Funkce... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Napájecí zdroj... 4 Napájecí kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 5 Ventilace... 5 Horko a oheň... 5 Blesky...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka HIGH DEFINITION DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ se čtečkou IRDETO 1x COMMON INTERFACE Uživatelská příručka GS 7020HDi GS7020HDi_manual_cz.indd 1 23.6.2010 14:18:15 2 GS 7020HDi Uživatelská příručka Upozornění

Více

Manuál pro LED HDTV (cz)

Manuál pro LED HDTV (cz) Manuál pro LED HDTV (cz) Upozornění: Než začnete zařízení používat, přečtěte si pozorně tento manuál! Obsah 1. Instrukce.2 2. Informace...3 3. Specifikace..4 4. Úvod.5 5. Příslušenství 5 6. Připevnění

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890

Návod k použití. Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB. Ref. č.: 708890 Návod k použití Pozemní digitální přijímač pro HD MPEG4 i SD MPEG2 + vstup USB Ref. č.: 708890 OBSAH Začněte správně....strana 4 Popis......Strana 5 Přední strana....strana 4 Zadní strana...strana 4 Dálkové

Více

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky

TX-50AS600E. e Nápověda. Česky TX-32AS600E TX-39AS600E TX-42AS600E TX-50AS600E TX-32AS600EW TX-39AS600EW TX-42AS600EW e Nápověda Česky Můj Home Screen Můj Home Screen Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Barva OSD 13 Seznam aplikací

Více

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2

dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 dvblogic DVB-T Tuner DVB-MFD2 Určeno k montáži do vozidel vybavených navigačními systémy: Volkswagen MFD2/RNS2 Škoda Nexus Pouze pro vozidla BEZ originální kamery při couvání Základní vlastnosti a funkce

Více

Příslušenství. Vlastnosti

Příslušenství. Vlastnosti Obsah Vlastnosti... 3 Příslušenství... 3 Úvod... 4 Příprava... 4 Bezpečnostní opatření... 4 Zdroj energie... 4 Síťový kabel... 4 Vlhkost a voda... 4 Čištění... 4 Větrání... 4 Teplo a plameny... 4 Blýskání...

Více

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Zařízení nikdy nevystavujte vlhkosti. V opačném případě hrozí úraz elektrickým proudem. UPOZORNĚNÍ: Baterie nevystavujte zdrojům tepla a dopadu slunečních paprsků. LED TV s DVD přehrávačem

Více

PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder

PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder PVR3050 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Přijímač digitálního vysílání s HDD Prijímač digitálného vysílánia Personal video recorder OBSAH FUNKCE 5 DÁLKOVÝ OVLADAČ 5 ZAČÍNÁME 5 ČELNÍ A ZADNÍ

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10

Návod k obsluze ORT 8841. Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem. Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 FAIBLE CONSOMMATION FAIBLE CONSOMMATION Návod k obsluze ORT 8841 Multimediální digitální pozemní přijímač s jedním tunerem Výr. č.: 708841 ORT 8841 Version3-21/07/10 2 A. DŮLEŽITÉ Než začnete s tímto digitálním

Více

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT

SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT SLT 1630DVBT SLT 1930DVBT LCD televizor UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CZ OBSAH Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV...3 Důležité bezpečnostní instrukce...4 Úvod...7 Funkce TV...7 Dálkové ovládání...8 Funkce dálkového

Více

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz.

Napájení přístroje Pro napájení přístroje smí být použito pouze střídavé napětí v rozsahu od 90 do 260 V, 50/60 Hz. Digitální PVR - satelitní ; pozemní přijímač Příručka uživatele Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním se prosím seznamte s jeho návodem

Více

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10

Návod k obsluze ORT 8841. Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia. Výr. č. : 708841. ORT 8841 Version2-25/02/10 Návod k obsluze ORT 8841 Pozemní digitální přijímač s jedním tunerem + Multimédia Výr. č. : 708841 ORT 8841 Version2-25/02/10 Obsah ZAČÍNÁME...4 Bezpečnost... 4 Technická charakteristika... 4 Obsah balení

Více

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze

Digit MF4-T. Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů. Návod k obsluze Digit MF4-T Přijímač digitální pozemní TV a digitálních rádiových kanálů Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah..................................................2 2 Vyobrazení..............................................5

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální satelitní přijímač obsahující přístupové rozhraní a Cryptoworks Uţivatelská příručka - strana 2 Důležité bezpečnostní instrukce 1. Čtěte tyto instrukce. 2. Uschovejte si

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Bezpečnostní opatření 5. 3. Kontrola před použitím 7. 4. Ovládací prvky / Funkce 8. 5. Používání dálkové ovládání 14 OBSAH 1. Úvod 4 1.1. Přehled 1.2. Klíčové vlastnosti 2. Bezpečnostní opatření 5 2.1. Bezpečnost 2.2. Opatření 3. Kontrola před použitím 7 3.1. Příslušenství 3.2. Satelitní anténa 4. Ovládací prvky / Funkce

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

SET TOP BOX SDB 5001T2 NÁVOD K OBSLUZE

SET TOP BOX SDB 5001T2 NÁVOD K OBSLUZE SET TOP BOX SDB 5001T2 NÁVOD K OBSLUZE CZ Obsah CZ Obsah BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 ÚVOD Přední panel...7 Zadní panel...7 Dálkový ovladač... 8 PŘIPOJENÍ SYSTÉMU Obecné informace... 9 Připojení televizoru...

Více

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR

AV-21KJ1SEF COLOUR TELEVISION INSTRUCTIONS KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR AV-21KJ1SEF ENGLISH POLSKI ÈESKY MAGYAR ÁÚËÃAPCKÈ ROMANIAN COLOUR TELEVISION KOLOROWY ODBIORNIK TELEWIZYJNY BAREVNY TELEVIZOR SZÍNES TELEVÍZIÓ ÖBETEH TEËEBÈÇOP TELEVIZOR COLOR INSTRUCTIONS INSTRUKCJA OBSLUGI

Více

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18

Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Barva OSD 15. Informace 16 Použití 17 Nastavení 18 TX-32DS600E TX-24DS503E TX-32DS503E TX-40DS503E TX-49DS503E TX-55DS503E TX-24DS500E TX-32DS500E TX-40DS500E TX-49DS500E TX-55DS500E TX-32DS500ES TX-40DS500ES TX-49DS500ES TX-40DS400E TX-40DSU501 TX-49DSU501

Více

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1

Přijímač pozemní digitální TV. model série TeVeMaster T1 Přijímač pozemní digitální TV model série TeVeMaster T1 Návod pro uvedení přístroje do provozu Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Po vybalení přístroje z přepravního kartonu překontrolujte

Více

Návod k použití Digitální satelitní přijímač

Návod k použití Digitální satelitní přijímač Návod k použití Digitální satelitní přijímač OPTICUM HD X100 2010 Překlad a tisk ATOS spol. s r.o. www.atoselektro.cz OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny... 3 2. Ochrana životního prostředí... 5 3. Vlastnosti...

Více

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky

TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E. enápověda. Česky TX-L32E6E TX-L39E6E(K)(W) TX-L42E6E(K)(W) TX-L50E6E enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 10 Použití 11 Nastavení 12 Základy Zapojení 14 Výběr kanálu 16 Informační pruh 17 Volby 19 Titulky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Digitální pozemní DVB-T/T2 HD přijímač TS 6700 T2 HD DVB-T/T2 HD PVR READY TIMESHIFT Distributor: ALLCOM, spol. s r.o., www.allcom.cz OBSAH 1 Bezpečnostní informace... 3 2 POPIS A

Více

UPC Digitální televize DIGITÁLNÍ KABELOVÝ PŘIJÍMAČ HANDAN CV-7000 HD

UPC Digitální televize DIGITÁLNÍ KABELOVÝ PŘIJÍMAČ HANDAN CV-7000 HD UPC Digitální televize DIGITÁLNÍ KABELOVÝ PŘIJÍMAČ HANDAN CV-7000 HD OBSAH ČÁST I: INSTALACE Bezpečnostní pokyny... 5 Základní informace o výrobku... 6 Dálkový ovladač... 8 Připojení set top boxu... 10

Více

OPTICUM DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560

OPTICUM DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560 OPTICUM CZ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PŘIJÍMAČ HD OPTICUM HD9600 / HDTS9600 OPTICUM HDX550 / HDX560 www.opticum.tv OPTICUM 3 OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny.................................................................3

Více

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T)

Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T. Lemon 010-T. (Inverto IDL 1000-T) Přijímač digitálního terestrického vysílání DVB-T Lemon 010-T (Inverto IDL 1000-T) Obsah 1. Bezpečnostní pokyny...3 2. Ovládací prvky a přípojná místa...3 3. Dálkové ovládání...4 4. Připojení a provoz

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Dvb-t02 DVB-T tuner Uživatelská příručka Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Doporučení k provozu zařízení...2 Technické

Více

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3

Nej NET TV. Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz. v. 1.3 Nej NET TV Uživatelský manuál IPTV od Nej.cz v. 1.3 Vážení zákazníci, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb zvolili právě naši společnost Nej.cz. Naše síť umožňuje přenos televizního

Více