Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy"

Transkript

1 PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti , Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000, Odnětí půdy ze ZPF 1 000, PDO - občané , PDO - občané (pohledávky min. let ) , Poplatek ze psů , Poplatek za reklamu , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 1 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 2 000, Poplatek za výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování loterií , STÚ - správní poplatek , Přestupky - správní poplatky , CzechPoint-katastr , CzechPoint-obchodní rejstřík , CzechPoint-rejstřík trestů , Matrika - správní poplatek,ověřování ,00 Daňové příjmy , Prodej dřeva 3 000, STÚ - přijaté sanční platby , Prodej krátkodobého a drob.dlouh.majetku , Pronájem vodovod , Pronájem VaK dluh , Pronájem kanalizace , ZUŠ pronájem , Letní kino služby 2 000, Letní kino pronájem 3 500, Příjmy z knihovny služby , Městský ples služby , Příjem za relace v místním rozhlase , Reklama , Zdravotní středisko služby , Zdravotní středisko pronájem , Rehabilitační bazén služby , Rehabilitační bazén pronájem , RZP služby , RZP pronájem , Byty služby , Byty pronájem , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici) služby , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici ) pronájem ,00 1 Rozpočet 09 - příjmy

2 PŘÍJMY org par pol Popis Starý obecní úřad služby , Starý obecní úřad pronájem , Státní sociálka - služby (ÚP) , Státní sociálka - pronájem (ÚP) , Tržnice , Tržnice , TS s.r.o. nájem na starém OÚ , Pronájem hrobových míst + obřady , Hřbitov 3 000, Přijaté příspěvky SoS (pohřeb-chlad.zařízení) , Příjmy z věcných břemen - E.ON , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky min. let ) , Příjem za vstupné - veřejné toalety , PDO-odpad podnikatelé přeúčtování , Příjem za třídění odpadu - EKOKOM , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Rozvoz obědů 8 000, Příjmy za kopírování, pohlednice,odznaky 3 000, Pronájem globusu , Příjmy z úroků , Splátky půjček z FRB , Volby UZ vyúčtování ,00 Nedaňové příjmy , Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 (14 bytů Znojemská, RD Sklepní) Příjmy z prodeje pozemků ,00 (Západ 2/3 pro RD,BD; Střed, nám. Míru = zálohy) Kapitálové příjmy , Doplatek na výkon státní správy , Příspěvek na výkon státní správy , Příspěvek na školství , Dotace na dávky sociální péče , Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Neinvestiční dotace ,00 42 Doplatek dotace - park ,00 Investiční dotace ,00 Příjmy celkem ,00 2 Rozpočet 09 - příjmy

3 5139 Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb j. n ,00 Veterinární služba pro psy , Reklamní předměty, propagační materiály , Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno=smlouvy, inzerce v časop. ) , Členské příspěvky DSO (cyklostezka ), SMO ,00 Vnitřní obchod, služby a propagační materiál , STÚ- výkon rozhodnutí ,00 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Úroky ČS a.s. ( úvěr ,-) , Nákup služeb j. n , Oprava komunikací , Rekonstrukce komunikací (Sklepní) ,00 Silnice , Nákup materiálu (dlažba obč.-nájezdy, dopr.zn.-plnění PASPORTU) , Informační systém města (vlastní podíl-získ.dotace,orient.tabule ) , Úroky ČS a.s. (úvěr ,- ) , Opravy a udržování chodníků , Rekonstrukce chodníků (doplatek 2008 Sever 475 Strabag, ,00 PD cyklochodník 60, žádost dotace cyklochodník 221, rezerva 144) Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Opravy a udržování (opravy stávajících autobudových zastávek ) ,00 Provoz veřejné silniční dopravy , Výdaje na odtah autovraků ,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup materiálu 3 000, Úroky ČS a.s , Služby peněžních ústavů 1 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Stavby (Pvod. podíl 4,3 mil, Sklepní 0,4 mil, Západ 0,9 mil, Vrt 1,4 mil, ,00 PD rozv.vody vl. podíl 0,2mil, vlastní podíly PD/2008 0,11mil, rez.0,77) Pitná voda , Nákup materiálu 4 000, Služby peněžních ústavů 1 000, Nákup služeb (Beneš-smlouva, průzkumy) , Opravy a údržba , Stavby (ČOV 5.3mil., Západ 4.5mil., PD/08 0.8mil, Sklepní 0.23mil,...) ,00 Kanalizace a ČOV , Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb 5 000, Protipovod.opatření-dlouh.nehmotný majetek (PD) , Stavidla ,00 Úpravy drobných vodních toků ,00 3 Rozpočet 09 - výdaje

4 Platy zaměstnanců (účetnictví, dohody, refundace ) ,00 Ochranné pomůcky 7 000,00 Léky 2 000,00 Knihy, uč. pomůcky, tisk ,00 Drobný majetek ( plynová kamna, skříňky,hrací prvky) ,00 Materiál jinde nezařazený (čistící prostředky, všeobecné ) ,00 Voda ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty (do sekačky ) 3 000,00 Služby pošt 3 000,00 Služby telekomunikací ,00 Služby peněžních ústavů, pojištění ,00 Nákup služeb - údržba účetního programu, atd ,00 Opravy a udržování (malování, okna 1 třída přízemí, běžné opravy..) ,00 Software včetně udržovacích poplatků 6 000,00 Cestovné 3 000,00 Potraviny ,00 Vybrané stravné ,00 Vybrané školné ,00 PŘÍSPĚVEK MŠ celkem , Nástavba (podíl na dotaci) ,00 Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Drobný hmotný nábytek ,00 Materiál (kancelářské potřeby, léky, čistící potřeby, údržba... ) ,00 Voda ,00 Topení ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty do sekačky 5 000,00 Služby pošt ,00 Telefon, internet ,00 Pojištění ,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn ,00 Ostatní služby (plav.výcv.140, Keo 40, mzdy 50, prov.sítě 60, kontej., ) ,00 Opravy (malby 110, lino 1.st. 58, podlaha 2.st. 35, běžné..) ,00 Programové vybavení ,00 Poplatky ,00 Příjem Coca-cola ,00 Úroky z běžného účtu ,00 Příjem školní družina ,00 PŘÍSPĚVEK ZŠ celkem , Podlaha tělocvična (smlouva) , Podíl na dotaci -zateplení, okna, střecha, plynofikace vč. EA,PD,žádosti) ,00 Základní škola se školní jídelnou , Materiál 3 000, Pojištění budovy 3 800, Ostatní služby (revize ) 6 000, Opravy a udržování , PD taneční sál (místo "rakvárny") 0,00 Základní umělecká škola , Materiál 2 000,00 4 Rozpočet 09 - výdaje

5 5154 Elektrická energie , Služby (revize, běžné) 5 000, Opravy a udržování (promítací zař., běžné opravy..) ,00 Letní kino , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 7 000, Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojištění úrazové 500, Knihy, učební pomůcky a tisk (dle plnění standardů) , Drobný majetek (lednička) 5 000, Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky , Voda 1 500, Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Telefon,internet,rádio,televize 9 000, Služby peněžních ústavů - pojištění budov 2 000, Školení 1 000, Služby-revize HP a plynových přístrojů 9 000, Opravy a udržování (oprava střechy stávající budovy) , Programové vybavení (Word, Excel ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 2 200, Poplatky DILII 1 000, Věcné dary 2 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Stavby (Rekonstrukce knih. III.fáze 0,5 vl.podíl+ dopl.08 MATES 0,06) ,00 Městská knihovna ,00 Ddětí,Jarní bál,svatovavřinecké slavnosti,rozsvícení VS 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb , Poplatky OSA 3 000, Ostatní neinvestiční transfery (divadlo,roltown,klásek ) ,00 Ostatní záležitosti kultury , Opravy a udrž. ( Sochy na Litobr., dopl.08 sochy u hřbitova) ,00 Zachování a obnova kulturních památek , Nutné udržovací práce (zámek ) - DHM 5 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. povědomí 5 000, Nové schody před kostelem ,00 Činnost registrovaných církví , Opravy a udržování , Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 7 000, Rozhlas SEVER ,00 Rozhlas a televize , Odměna redakční radě , Nákup materiálu 2 800, Služby pošt 5 000, Tisk Hrušovanského zpravodaje ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 5 Rozpočet 09 - výdaje

6 5021 Ostatní osobní výdaje (vč. odvodů = dohody) , Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 3 500, Poštovné 1 000, Telekomunikační poplatky 1 000, Nákup služeb (zájezdy důchodci) , Pohoštění (Den matek, Předškoláci, Vánoční besídka důchodci ) , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary (dárkové balíčky pro jubilanty, předškoláky, devátáky) ,00 Sbor pro občanské záležitosti , Nákup materiálu 5 000, Ostatní služby , Věcné dary 5 000, Ostatní neinvestiční transfery ,00 Fotbal 490, Volejbal 140, šachy 10, ostatní Investiční transfery obč. sdružením (volejbal) ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní osobní výdaje (manažer prevence kriminality) 8 000, Sociální pojištění 2 100, Zdravotní pojištění 800, Materiál 5 000, Povinné pojištění 3 100, Opravy a udržování , Kroužek keramiky, rezerva na nový kroužek , Skatepark - kamerový systém - vl. podíl ,00 Využití volného času dětí a mládeže , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 400, Ochranné pomůcky 2 000, Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 2 600, Nákup služeb (revize, běžné ) , Opravy a udržování (podl.krytiny, vodotopenářské opravy aj.) , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Zateplení 4.stěny ZS ,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojistné 900, Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdrav.materiál 500, Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Čisticí prostředky, úklidový materiál,materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie ,00 6 Rozpočet 09 - výdaje

7 5162 Telefon , Pojištění budovy, , Právní služby , Školení a vzdělávání , Rozbory vody, revize , Opravy a udržování (sklad chemie-nález BOZP + běžné opravy ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 500, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 6 000, Úroky ČS a.s. ( hypotéka 7 ) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy , Právní služby 5 000, Ostatní služby (revize,kominík,ostatní běžné ) , Opravy a udržování (lino Znojemská schody, ostatní ) , Nákup kolků 2 000, Byty Znojemská - dodatečná kolaudace ,00 Bytové hospodářství ,00 NEBYTOVÉ PROSTORY Drobný majetek 4 000, Nákup materiálu 2 000, Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 500, Služby (revize) 5 300, Opravy 6 000,00 Úřad 428 (starý úřad) , Nákup materiálu 2 000, Voda 500, Elektrická energie , Pojištění budovy 1 500, Služby (revize, běžné ) 5 000, Opravy (podlahy II.fáze, dopl. 08 Kadlečík podl.,běžné ) ,00 Úřad práce , Nákup materiálu 2 000, Opravy a udržování ,00 Klub důchodců , Nákup materiálu j.n 4 000, Voda 9 000, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 000, Služby (revize, ostatní ) , Opravy a udržování ,00 Nová Tržnice ,00 7 Rozpočet 09 - výdaje

8 5154 Elektrická energie 9 000,00 Garáže ul. Drnholecká , Drobný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 1 800, Elektrická energie , Poplatky 200, Opravy a udržování 5 000, Osvětl.II.čás.aleje, 2 sl.sklepní, osvětl.přech.(litobr.,nádražní ) ,00 Veřejné osvětlení , Materiál , Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 300, Ostatní služby (revize plynu, sociální pohřeb ) , Opravy a udržování (zábradlí,běžné opravy) ,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov , Změna územního plánu (č.2/190,č.3/10 Altyn) ,00 Územní plánování , Materiál 2 000, Nákup kolků 1 000, Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV,za zdr..) 7 000, Konzultační,poradenské a právní služby 5 000, Znalecké posudky,geometrické plány , Dotace mikroregionu Hrušovansko , Příspěvek na provoz Technických služeb PO , Nákup kolků 2 000, Odvody daně z převodu nemovitostí , Vratky za parcely na SEVERU , Výkup pozemků (pod vrtem Pastviny, ostatní..) , Stroj pro TS víceúčelový - leasing ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 1 700, Hygienické a čisticí prostředky , Náhrada mzdy (nemocenská) 3 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Služby pošt (poplatek za SIPO ) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup materiálu (obnova výsadby v parku, mobiliář ) , Ostatní služby ,00 8 Rozpočet 09 - výdaje

9 5171 Opravy a udržování ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální dávky ,00 Příspěvek na živobytí , Sociální dávky ,00 Doplatek na bydlení , Sociální dávky ,00 Mimořádná okamžitá pomoc , Sociální dávky ,00 Ostatní dávky sociální pomoci , Sociální dávky ,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 300, Čisticí a úklidový materiál , Úroky ČS a.s , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 100, Telefon , Pojištění budovy 8 000, Právní služby 3 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Pohoštění a dary ( 5 let výročí DPS) 7 000, Příspěvek na pečovatelky , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Pečovatelská služba (DPS) , Pohonné hmoty a maziva , Rozvážení obědů důchodcům ,00 Služby pro seniory , JMK varovný systém (SMS) 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie , Odsávací zařízení , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje (včetně odměn členů komisí, výborů-nezastup.) , Odměny ZM , Povinné sociální pojištění ,00 9 Rozpočet 09 - výdaje

10 5032 Povinné zdravotní pojištění , Knihy,učební pomůcky,tisk , DHDM , Materiál jinde nezařazený , PHM , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační služby , Školení , Nákup služeb 8 000, Opravy a udržování , Cestovné 500, Pohoštění , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary , Dary obyvatelstvu , Nákup kolků 2 000, Dálniční známka (Octavia ) 1 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců , Platy zaměstnanců (ÚZ 98116) , Ostatní osobní výdaje ( dohody ) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdravotní materiál 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Kancelářský, čisticí a úklidový materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby, revize , Školení zaměstnanců , Služby (sociální fond, stravné, skartace, Keo, auditor DAP) , Opravy a udržování (malování, zábradlí venk., vým.oken náměs., informat , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění a dary , Účastnické poplatky 5 000, Ošatné oddávajícím a matrikářce , Poplatky DILII + svědečné 3 000, Věcné dary 3 000, Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 4 000, Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 2 000, Nákup kolků 4 000, Platby daní popl.státnímu rozpočtu , Náhrada mezd (nemocenská) ,00 Činnost místní správy ,00 10 Rozpočet 09 - výdaje

11 5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) ,00 Ostatní finanční operace , Vratka UZ (sociální dávky ) 1 000,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdaje celkem ,00 11 Rozpočet 09 - výdaje

12 FINANCOVÁNÍ Popis Kč Kč Splátka úvěru ČS a.s. (5) ,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) ,00 Splátka hypotéky ČS (4) ,00 Splátka hypotéky ČS (7) ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Přebytek z minulého roku ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Celkem ,00 12 Rozpočet 09 - financování

Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007

Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007 FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007 Popis Splátka FRB -1 000,00 Splátka úvěru ČS a.s. (5) -708,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -642,00 Splátka hypotéky ČS (4) -383,00 Splátka hypotéky ČS (7) -254,00 Uhrazené

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY. org par pol Popis rok 2009rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY. org par pol Popis rok 2009rok 2010 Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok 2010 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 4 700 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 2 300 000,00 1113 Daň z příjmů FO

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ

Návrh rozpočtu pro rok 2011. Výpis dle paragrafů, položek a UZ Návrh rozpočtu pro rok 2011 P Ř Í J M Y Par. Pol. Popis rozpočet návrh ke schválení 0 1111 daň z příjmu FO ZČ 3 500 000 1112 daň z příjmu OSVČ 850 000 1113 daň z příjmů FO z kapitál. 300 000 1121 daň z

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012

Schválený rozpočet Města Buštěhradu na rok 2012 Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 web: http://www.mestobustehrad.cz email: meu@mestobustehrad.cz Schválený rozpočet

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 470 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 15 000,00

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016.

ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. ROZPOČET OBCE OKNA NA ROK 2016. PŘÍJMY č. jedn. OúO/341/2015 Daňové příjmy Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 770 000 1112 Daň z příjmů FO ze Svč. 10 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnosů 75 000

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008

Městys Boleradice. Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Městys Boleradice Schválený rozpočet na r. 2008 - podrobný VÝDAJE 2008 Nákup materiálu jinde nezařaze 2 500,00 Kč 1039 Ostatní záležitosti lesního hosp. 2 500,00 Kč (opravy komunikací) (úklid sněhu) Nové

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2014 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 250 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH

v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH v, PRIJMY ROZPOČET NA ROK 2015 NÁVRH Účtování T e x t Skut.2013 UR 2014 k 31.12.2014 R 2015 I I I 1 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 941870,16 950 986528,17 950 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více