Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy"

Transkript

1 PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti , Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000, Odnětí půdy ze ZPF 1 000, PDO - občané , PDO - občané (pohledávky min. let ) , Poplatek ze psů , Poplatek za reklamu , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 1 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 2 000, Poplatek za výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování loterií , STÚ - správní poplatek , Přestupky - správní poplatky , CzechPoint-katastr , CzechPoint-obchodní rejstřík , CzechPoint-rejstřík trestů , Matrika - správní poplatek,ověřování ,00 Daňové příjmy , Prodej dřeva 3 000, STÚ - přijaté sanční platby , Prodej krátkodobého a drob.dlouh.majetku , Pronájem vodovod , Pronájem VaK dluh , Pronájem kanalizace , ZUŠ pronájem , Letní kino služby 2 000, Letní kino pronájem 3 500, Příjmy z knihovny služby , Městský ples služby , Příjem za relace v místním rozhlase , Reklama , Zdravotní středisko služby , Zdravotní středisko pronájem , Rehabilitační bazén služby , Rehabilitační bazén pronájem , RZP služby , RZP pronájem , Byty služby , Byty pronájem , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici) služby , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici ) pronájem ,00 1 Rozpočet 09 - příjmy

2 PŘÍJMY org par pol Popis Starý obecní úřad služby , Starý obecní úřad pronájem , Státní sociálka - služby (ÚP) , Státní sociálka - pronájem (ÚP) , Tržnice , Tržnice , TS s.r.o. nájem na starém OÚ , Pronájem hrobových míst + obřady , Hřbitov 3 000, Přijaté příspěvky SoS (pohřeb-chlad.zařízení) , Příjmy z věcných břemen - E.ON , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky min. let ) , Příjem za vstupné - veřejné toalety , PDO-odpad podnikatelé přeúčtování , Příjem za třídění odpadu - EKOKOM , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Rozvoz obědů 8 000, Příjmy za kopírování, pohlednice,odznaky 3 000, Pronájem globusu , Příjmy z úroků , Splátky půjček z FRB , Volby UZ vyúčtování ,00 Nedaňové příjmy , Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 (14 bytů Znojemská, RD Sklepní) Příjmy z prodeje pozemků ,00 (Západ 2/3 pro RD,BD; Střed, nám. Míru = zálohy) Kapitálové příjmy , Doplatek na výkon státní správy , Příspěvek na výkon státní správy , Příspěvek na školství , Dotace na dávky sociální péče , Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Neinvestiční dotace ,00 42 Doplatek dotace - park ,00 Investiční dotace ,00 Příjmy celkem ,00 2 Rozpočet 09 - příjmy

3 5139 Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb j. n ,00 Veterinární služba pro psy , Reklamní předměty, propagační materiály , Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno=smlouvy, inzerce v časop. ) , Členské příspěvky DSO (cyklostezka ), SMO ,00 Vnitřní obchod, služby a propagační materiál , STÚ- výkon rozhodnutí ,00 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Úroky ČS a.s. ( úvěr ,-) , Nákup služeb j. n , Oprava komunikací , Rekonstrukce komunikací (Sklepní) ,00 Silnice , Nákup materiálu (dlažba obč.-nájezdy, dopr.zn.-plnění PASPORTU) , Informační systém města (vlastní podíl-získ.dotace,orient.tabule ) , Úroky ČS a.s. (úvěr ,- ) , Opravy a udržování chodníků , Rekonstrukce chodníků (doplatek 2008 Sever 475 Strabag, ,00 PD cyklochodník 60, žádost dotace cyklochodník 221, rezerva 144) Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Opravy a udržování (opravy stávajících autobudových zastávek ) ,00 Provoz veřejné silniční dopravy , Výdaje na odtah autovraků ,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup materiálu 3 000, Úroky ČS a.s , Služby peněžních ústavů 1 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Stavby (Pvod. podíl 4,3 mil, Sklepní 0,4 mil, Západ 0,9 mil, Vrt 1,4 mil, ,00 PD rozv.vody vl. podíl 0,2mil, vlastní podíly PD/2008 0,11mil, rez.0,77) Pitná voda , Nákup materiálu 4 000, Služby peněžních ústavů 1 000, Nákup služeb (Beneš-smlouva, průzkumy) , Opravy a údržba , Stavby (ČOV 5.3mil., Západ 4.5mil., PD/08 0.8mil, Sklepní 0.23mil,...) ,00 Kanalizace a ČOV , Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb 5 000, Protipovod.opatření-dlouh.nehmotný majetek (PD) , Stavidla ,00 Úpravy drobných vodních toků ,00 3 Rozpočet 09 - výdaje

4 Platy zaměstnanců (účetnictví, dohody, refundace ) ,00 Ochranné pomůcky 7 000,00 Léky 2 000,00 Knihy, uč. pomůcky, tisk ,00 Drobný majetek ( plynová kamna, skříňky,hrací prvky) ,00 Materiál jinde nezařazený (čistící prostředky, všeobecné ) ,00 Voda ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty (do sekačky ) 3 000,00 Služby pošt 3 000,00 Služby telekomunikací ,00 Služby peněžních ústavů, pojištění ,00 Nákup služeb - údržba účetního programu, atd ,00 Opravy a udržování (malování, okna 1 třída přízemí, běžné opravy..) ,00 Software včetně udržovacích poplatků 6 000,00 Cestovné 3 000,00 Potraviny ,00 Vybrané stravné ,00 Vybrané školné ,00 PŘÍSPĚVEK MŠ celkem , Nástavba (podíl na dotaci) ,00 Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Drobný hmotný nábytek ,00 Materiál (kancelářské potřeby, léky, čistící potřeby, údržba... ) ,00 Voda ,00 Topení ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty do sekačky 5 000,00 Služby pošt ,00 Telefon, internet ,00 Pojištění ,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn ,00 Ostatní služby (plav.výcv.140, Keo 40, mzdy 50, prov.sítě 60, kontej., ) ,00 Opravy (malby 110, lino 1.st. 58, podlaha 2.st. 35, běžné..) ,00 Programové vybavení ,00 Poplatky ,00 Příjem Coca-cola ,00 Úroky z běžného účtu ,00 Příjem školní družina ,00 PŘÍSPĚVEK ZŠ celkem , Podlaha tělocvična (smlouva) , Podíl na dotaci -zateplení, okna, střecha, plynofikace vč. EA,PD,žádosti) ,00 Základní škola se školní jídelnou , Materiál 3 000, Pojištění budovy 3 800, Ostatní služby (revize ) 6 000, Opravy a udržování , PD taneční sál (místo "rakvárny") 0,00 Základní umělecká škola , Materiál 2 000,00 4 Rozpočet 09 - výdaje

5 5154 Elektrická energie , Služby (revize, běžné) 5 000, Opravy a udržování (promítací zař., běžné opravy..) ,00 Letní kino , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 7 000, Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojištění úrazové 500, Knihy, učební pomůcky a tisk (dle plnění standardů) , Drobný majetek (lednička) 5 000, Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky , Voda 1 500, Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Telefon,internet,rádio,televize 9 000, Služby peněžních ústavů - pojištění budov 2 000, Školení 1 000, Služby-revize HP a plynových přístrojů 9 000, Opravy a udržování (oprava střechy stávající budovy) , Programové vybavení (Word, Excel ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 2 200, Poplatky DILII 1 000, Věcné dary 2 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Stavby (Rekonstrukce knih. III.fáze 0,5 vl.podíl+ dopl.08 MATES 0,06) ,00 Městská knihovna ,00 Ddětí,Jarní bál,svatovavřinecké slavnosti,rozsvícení VS 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb , Poplatky OSA 3 000, Ostatní neinvestiční transfery (divadlo,roltown,klásek ) ,00 Ostatní záležitosti kultury , Opravy a udrž. ( Sochy na Litobr., dopl.08 sochy u hřbitova) ,00 Zachování a obnova kulturních památek , Nutné udržovací práce (zámek ) - DHM 5 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. povědomí 5 000, Nové schody před kostelem ,00 Činnost registrovaných církví , Opravy a udržování , Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 7 000, Rozhlas SEVER ,00 Rozhlas a televize , Odměna redakční radě , Nákup materiálu 2 800, Služby pošt 5 000, Tisk Hrušovanského zpravodaje ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 5 Rozpočet 09 - výdaje

6 5021 Ostatní osobní výdaje (vč. odvodů = dohody) , Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 3 500, Poštovné 1 000, Telekomunikační poplatky 1 000, Nákup služeb (zájezdy důchodci) , Pohoštění (Den matek, Předškoláci, Vánoční besídka důchodci ) , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary (dárkové balíčky pro jubilanty, předškoláky, devátáky) ,00 Sbor pro občanské záležitosti , Nákup materiálu 5 000, Ostatní služby , Věcné dary 5 000, Ostatní neinvestiční transfery ,00 Fotbal 490, Volejbal 140, šachy 10, ostatní Investiční transfery obč. sdružením (volejbal) ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní osobní výdaje (manažer prevence kriminality) 8 000, Sociální pojištění 2 100, Zdravotní pojištění 800, Materiál 5 000, Povinné pojištění 3 100, Opravy a udržování , Kroužek keramiky, rezerva na nový kroužek , Skatepark - kamerový systém - vl. podíl ,00 Využití volného času dětí a mládeže , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 400, Ochranné pomůcky 2 000, Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 2 600, Nákup služeb (revize, běžné ) , Opravy a udržování (podl.krytiny, vodotopenářské opravy aj.) , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Zateplení 4.stěny ZS ,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojistné 900, Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdrav.materiál 500, Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Čisticí prostředky, úklidový materiál,materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie ,00 6 Rozpočet 09 - výdaje

7 5162 Telefon , Pojištění budovy, , Právní služby , Školení a vzdělávání , Rozbory vody, revize , Opravy a udržování (sklad chemie-nález BOZP + běžné opravy ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 500, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 6 000, Úroky ČS a.s. ( hypotéka 7 ) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy , Právní služby 5 000, Ostatní služby (revize,kominík,ostatní běžné ) , Opravy a udržování (lino Znojemská schody, ostatní ) , Nákup kolků 2 000, Byty Znojemská - dodatečná kolaudace ,00 Bytové hospodářství ,00 NEBYTOVÉ PROSTORY Drobný majetek 4 000, Nákup materiálu 2 000, Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 500, Služby (revize) 5 300, Opravy 6 000,00 Úřad 428 (starý úřad) , Nákup materiálu 2 000, Voda 500, Elektrická energie , Pojištění budovy 1 500, Služby (revize, běžné ) 5 000, Opravy (podlahy II.fáze, dopl. 08 Kadlečík podl.,běžné ) ,00 Úřad práce , Nákup materiálu 2 000, Opravy a udržování ,00 Klub důchodců , Nákup materiálu j.n 4 000, Voda 9 000, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 000, Služby (revize, ostatní ) , Opravy a udržování ,00 Nová Tržnice ,00 7 Rozpočet 09 - výdaje

8 5154 Elektrická energie 9 000,00 Garáže ul. Drnholecká , Drobný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 1 800, Elektrická energie , Poplatky 200, Opravy a udržování 5 000, Osvětl.II.čás.aleje, 2 sl.sklepní, osvětl.přech.(litobr.,nádražní ) ,00 Veřejné osvětlení , Materiál , Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 300, Ostatní služby (revize plynu, sociální pohřeb ) , Opravy a udržování (zábradlí,běžné opravy) ,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov , Změna územního plánu (č.2/190,č.3/10 Altyn) ,00 Územní plánování , Materiál 2 000, Nákup kolků 1 000, Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV,za zdr..) 7 000, Konzultační,poradenské a právní služby 5 000, Znalecké posudky,geometrické plány , Dotace mikroregionu Hrušovansko , Příspěvek na provoz Technických služeb PO , Nákup kolků 2 000, Odvody daně z převodu nemovitostí , Vratky za parcely na SEVERU , Výkup pozemků (pod vrtem Pastviny, ostatní..) , Stroj pro TS víceúčelový - leasing ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 1 700, Hygienické a čisticí prostředky , Náhrada mzdy (nemocenská) 3 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Služby pošt (poplatek za SIPO ) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup materiálu (obnova výsadby v parku, mobiliář ) , Ostatní služby ,00 8 Rozpočet 09 - výdaje

9 5171 Opravy a udržování ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální dávky ,00 Příspěvek na živobytí , Sociální dávky ,00 Doplatek na bydlení , Sociální dávky ,00 Mimořádná okamžitá pomoc , Sociální dávky ,00 Ostatní dávky sociální pomoci , Sociální dávky ,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 300, Čisticí a úklidový materiál , Úroky ČS a.s , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 100, Telefon , Pojištění budovy 8 000, Právní služby 3 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Pohoštění a dary ( 5 let výročí DPS) 7 000, Příspěvek na pečovatelky , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Pečovatelská služba (DPS) , Pohonné hmoty a maziva , Rozvážení obědů důchodcům ,00 Služby pro seniory , JMK varovný systém (SMS) 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie , Odsávací zařízení , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje (včetně odměn členů komisí, výborů-nezastup.) , Odměny ZM , Povinné sociální pojištění ,00 9 Rozpočet 09 - výdaje

10 5032 Povinné zdravotní pojištění , Knihy,učební pomůcky,tisk , DHDM , Materiál jinde nezařazený , PHM , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační služby , Školení , Nákup služeb 8 000, Opravy a udržování , Cestovné 500, Pohoštění , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary , Dary obyvatelstvu , Nákup kolků 2 000, Dálniční známka (Octavia ) 1 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců , Platy zaměstnanců (ÚZ 98116) , Ostatní osobní výdaje ( dohody ) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdravotní materiál 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Kancelářský, čisticí a úklidový materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby, revize , Školení zaměstnanců , Služby (sociální fond, stravné, skartace, Keo, auditor DAP) , Opravy a udržování (malování, zábradlí venk., vým.oken náměs., informat , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění a dary , Účastnické poplatky 5 000, Ošatné oddávajícím a matrikářce , Poplatky DILII + svědečné 3 000, Věcné dary 3 000, Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 4 000, Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 2 000, Nákup kolků 4 000, Platby daní popl.státnímu rozpočtu , Náhrada mezd (nemocenská) ,00 Činnost místní správy ,00 10 Rozpočet 09 - výdaje

11 5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) ,00 Ostatní finanční operace , Vratka UZ (sociální dávky ) 1 000,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdaje celkem ,00 11 Rozpočet 09 - výdaje

12 FINANCOVÁNÍ Popis Kč Kč Splátka úvěru ČS a.s. (5) ,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) ,00 Splátka hypotéky ČS (4) ,00 Splátka hypotéky ČS (7) ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Přebytek z minulého roku ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Celkem ,00 12 Rozpočet 09 - financování

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava

Příjmy Výdaje Poznámka kap. 02 - životní prostředí celkem kap. 02 - životní prostředí 5 785 000 19 623 201 kap. 10 - doprava Město Týnec nad Sázavou Rozpočet pro rok 2010 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí 2310 pitná voda 2132 příjmy z pronájmu 1 000 000 vodohospodářská infrastruktura 3122 přijaté příspěvky na vodovod 450

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč

10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč 10/03/2015 Rozpočet MČ Praha-Suchdol na rok 2015 prijmy 1/10 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2015 Paragraf Položka ORJ Text tisíc Kč Třída 1 - daňové příjmy 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 140 1361

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet

ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 2212 Silnice 2272 Provoz ostatních drah 2310 Pitná voda 2412 Internet ROZPOČET 2007 PŘÍJMY schválený 1. úprava 2.úprava 3. úprava 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 100 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000-250 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 10 000 1121

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1

Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 Město Týnec nad Sázavou Schválený rozpočet pro rok 2006 Stránka 1 kap. 02 - životní prostředí xxx xxx 2310 - pitná voda xxx xxx -5171 opravy a udržování 200 000 izolace ve VDJ v Chrástě -5171 opravy a

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2014 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.453.091,09Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 46.438,05Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 ROZPOČET NA ROK 2013 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Druh příjmu rozpočet 2013 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 000,0 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E

R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E R O Z P O Č E T M Ě S T A L I T O M Ě Ř I C E N A R O K 2014 (návrh údaje uváděné v tis. Kč) listopad 2013 Zpracoval: ekonomický odbor Vyvěšeno dne: 27. listopadu 2013 Sejmuto: 13.12.2013 NÁVRH ROZPOČTU

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00

PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 1 ROZPOČET MĚSTA LITOVEL NA ROK 2014 PŘÍJMY 597 500 000,00 VÝDAJE 693 609 000,00 FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Třída 8 - FINANCOVÁNÍ 96 109 000,00 Přijaté úvěry Krátkodobé úvěry 24 979 000,00 Dlouhodobý úvěr

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Přehled schváleného rozpočtu

Přehled schváleného rozpočtu NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Strana 1 / 13 01 KAP odbor ekonomický 1000 odbor ekonomický 01.01. rezerva na nepředvídané výdaje 15 308,00 01002 rozpočtová rezerva 0,00 15 308,00 0,00 01.01. bankovní poplatky 01.01.

Více