Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy"

Transkript

1 PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti , Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Poplatek za znečišťování ovzduší 5 000, Odnětí půdy ze ZPF 1 000, PDO - občané , PDO - občané (pohledávky min. let ) , Poplatek ze psů , Poplatek za reklamu , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného 1 000, Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za povolení vjezdu cyklostezsky 2 000, Poplatek za výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování loterií , STÚ - správní poplatek , Přestupky - správní poplatky , CzechPoint-katastr , CzechPoint-obchodní rejstřík , CzechPoint-rejstřík trestů , Matrika - správní poplatek,ověřování ,00 Daňové příjmy , Prodej dřeva 3 000, STÚ - přijaté sanční platby , Prodej krátkodobého a drob.dlouh.majetku , Pronájem vodovod , Pronájem VaK dluh , Pronájem kanalizace , ZUŠ pronájem , Letní kino služby 2 000, Letní kino pronájem 3 500, Příjmy z knihovny služby , Městský ples služby , Příjem za relace v místním rozhlase , Reklama , Zdravotní středisko služby , Zdravotní středisko pronájem , Rehabilitační bazén služby , Rehabilitační bazén pronájem , RZP služby , RZP pronájem , Byty služby , Byty pronájem , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici) služby , Modrý salonek, St.sociálka (na radnici ) pronájem ,00 1 Rozpočet 09 - příjmy

2 PŘÍJMY org par pol Popis Starý obecní úřad služby , Starý obecní úřad pronájem , Státní sociálka - služby (ÚP) , Státní sociálka - pronájem (ÚP) , Tržnice , Tržnice , TS s.r.o. nájem na starém OÚ , Pronájem hrobových míst + obřady , Hřbitov 3 000, Přijaté příspěvky SoS (pohřeb-chlad.zařízení) , Příjmy z věcných břemen - E.ON , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu pozemků (pohledávky min. let ) , Příjem za vstupné - veřejné toalety , PDO-odpad podnikatelé přeúčtování , Příjem za třídění odpadu - EKOKOM , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Dům s pečovatelskou službou - DPS , Rozvoz obědů 8 000, Příjmy za kopírování, pohlednice,odznaky 3 000, Pronájem globusu , Příjmy z úroků , Splátky půjček z FRB , Volby UZ vyúčtování ,00 Nedaňové příjmy , Příjmy z prodeje nemovitostí ,00 (14 bytů Znojemská, RD Sklepní) Příjmy z prodeje pozemků ,00 (Západ 2/3 pro RD,BD; Střed, nám. Míru = zálohy) Kapitálové příjmy , Doplatek na výkon státní správy , Příspěvek na výkon státní správy , Příspěvek na školství , Dotace na dávky sociální péče , Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Neinvestiční dotace ,00 42 Doplatek dotace - park ,00 Investiční dotace ,00 Příjmy celkem ,00 2 Rozpočet 09 - příjmy

3 5139 Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb j. n ,00 Veterinární služba pro psy , Reklamní předměty, propagační materiály , Nákup služeb.(zvuk.panely Znojmo,Brno=smlouvy, inzerce v časop. ) , Členské příspěvky DSO (cyklostezka ), SMO ,00 Vnitřní obchod, služby a propagační materiál , STÚ- výkon rozhodnutí ,00 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu , Úroky ČS a.s. ( úvěr ,-) , Nákup služeb j. n , Oprava komunikací , Rekonstrukce komunikací (Sklepní) ,00 Silnice , Nákup materiálu (dlažba obč.-nájezdy, dopr.zn.-plnění PASPORTU) , Informační systém města (vlastní podíl-získ.dotace,orient.tabule ) , Úroky ČS a.s. (úvěr ,- ) , Opravy a udržování chodníků , Rekonstrukce chodníků (doplatek 2008 Sever 475 Strabag, ,00 PD cyklochodník 60, žádost dotace cyklochodník 221, rezerva 144) Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Opravy a udržování (opravy stávajících autobudových zastávek ) ,00 Provoz veřejné silniční dopravy , Výdaje na odtah autovraků ,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě , Nákup materiálu 3 000, Úroky ČS a.s , Služby peněžních ústavů 1 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Stavby (Pvod. podíl 4,3 mil, Sklepní 0,4 mil, Západ 0,9 mil, Vrt 1,4 mil, ,00 PD rozv.vody vl. podíl 0,2mil, vlastní podíly PD/2008 0,11mil, rez.0,77) Pitná voda , Nákup materiálu 4 000, Služby peněžních ústavů 1 000, Nákup služeb (Beneš-smlouva, průzkumy) , Opravy a údržba , Stavby (ČOV 5.3mil., Západ 4.5mil., PD/08 0.8mil, Sklepní 0.23mil,...) ,00 Kanalizace a ČOV , Nákup materiálu 5 000, Nákup služeb 5 000, Protipovod.opatření-dlouh.nehmotný majetek (PD) , Stavidla ,00 Úpravy drobných vodních toků ,00 3 Rozpočet 09 - výdaje

4 Platy zaměstnanců (účetnictví, dohody, refundace ) ,00 Ochranné pomůcky 7 000,00 Léky 2 000,00 Knihy, uč. pomůcky, tisk ,00 Drobný majetek ( plynová kamna, skříňky,hrací prvky) ,00 Materiál jinde nezařazený (čistící prostředky, všeobecné ) ,00 Voda ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty (do sekačky ) 3 000,00 Služby pošt 3 000,00 Služby telekomunikací ,00 Služby peněžních ústavů, pojištění ,00 Nákup služeb - údržba účetního programu, atd ,00 Opravy a udržování (malování, okna 1 třída přízemí, běžné opravy..) ,00 Software včetně udržovacích poplatků 6 000,00 Cestovné 3 000,00 Potraviny ,00 Vybrané stravné ,00 Vybrané školné ,00 PŘÍSPĚVEK MŠ celkem , Nástavba (podíl na dotaci) ,00 Mateřská škola Na Vršku se školní jídelnou ,00 Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 Drobný hmotný nábytek ,00 Materiál (kancelářské potřeby, léky, čistící potřeby, údržba... ) ,00 Voda ,00 Topení ,00 Plyn ,00 Elektrická energie ,00 Pohonné hmoty do sekačky 5 000,00 Služby pošt ,00 Telefon, internet ,00 Pojištění ,00 Konzultační služby, revize elektro,plyn ,00 Ostatní služby (plav.výcv.140, Keo 40, mzdy 50, prov.sítě 60, kontej., ) ,00 Opravy (malby 110, lino 1.st. 58, podlaha 2.st. 35, běžné..) ,00 Programové vybavení ,00 Poplatky ,00 Příjem Coca-cola ,00 Úroky z běžného účtu ,00 Příjem školní družina ,00 PŘÍSPĚVEK ZŠ celkem , Podlaha tělocvična (smlouva) , Podíl na dotaci -zateplení, okna, střecha, plynofikace vč. EA,PD,žádosti) ,00 Základní škola se školní jídelnou , Materiál 3 000, Pojištění budovy 3 800, Ostatní služby (revize ) 6 000, Opravy a udržování , PD taneční sál (místo "rakvárny") 0,00 Základní umělecká škola , Materiál 2 000,00 4 Rozpočet 09 - výdaje

5 5154 Elektrická energie , Služby (revize, běžné) 5 000, Opravy a udržování (promítací zař., běžné opravy..) ,00 Letní kino , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 7 000, Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojištění úrazové 500, Knihy, učební pomůcky a tisk (dle plnění standardů) , Drobný majetek (lednička) 5 000, Kancelářský materiál, obaly na knihy, štítky , Voda 1 500, Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 2 500, Telefon,internet,rádio,televize 9 000, Služby peněžních ústavů - pojištění budov 2 000, Školení 1 000, Služby-revize HP a plynových přístrojů 9 000, Opravy a udržování (oprava střechy stávající budovy) , Programové vybavení (Word, Excel ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 2 200, Poplatky DILII 1 000, Věcné dary 2 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Stavby (Rekonstrukce knih. III.fáze 0,5 vl.podíl+ dopl.08 MATES 0,06) ,00 Městská knihovna ,00 Ddětí,Jarní bál,svatovavřinecké slavnosti,rozsvícení VS 5021 Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu , Nákup ostatních služeb , Poplatky OSA 3 000, Ostatní neinvestiční transfery (divadlo,roltown,klásek ) ,00 Ostatní záležitosti kultury , Opravy a udrž. ( Sochy na Litobr., dopl.08 sochy u hřbitova) ,00 Zachování a obnova kulturních památek , Nutné udržovací práce (zámek ) - DHM 5 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. povědomí 5 000, Nové schody před kostelem ,00 Činnost registrovaných církví , Opravy a udržování , Poplatky z provozování hudebních děl v rozhlase 7 000, Rozhlas SEVER ,00 Rozhlas a televize , Odměna redakční radě , Nákup materiálu 2 800, Služby pošt 5 000, Tisk Hrušovanského zpravodaje ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 5 Rozpočet 09 - výdaje

6 5021 Ostatní osobní výdaje (vč. odvodů = dohody) , Materiál (blahopřání,fixy, bloky) 3 500, Poštovné 1 000, Telekomunikační poplatky 1 000, Nákup služeb (zájezdy důchodci) , Pohoštění (Den matek, Předškoláci, Vánoční besídka důchodci ) , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary (dárkové balíčky pro jubilanty, předškoláky, devátáky) ,00 Sbor pro občanské záležitosti , Nákup materiálu 5 000, Ostatní služby , Věcné dary 5 000, Ostatní neinvestiční transfery ,00 Fotbal 490, Volejbal 140, šachy 10, ostatní Investiční transfery obč. sdružením (volejbal) ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní osobní výdaje (manažer prevence kriminality) 8 000, Sociální pojištění 2 100, Zdravotní pojištění 800, Materiál 5 000, Povinné pojištění 3 100, Opravy a udržování , Kroužek keramiky, rezerva na nový kroužek , Skatepark - kamerový systém - vl. podíl ,00 Využití volného času dětí a mládeže , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojištění 400, Ochranné pomůcky 2 000, Čistící prostředky, kbelíky, hadry, rukavice, smetáky , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 2 600, Nákup služeb (revize, běžné ) , Opravy a udržování (podl.krytiny, vodotopenářské opravy aj.) , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000, Zateplení 4.stěny ZS ,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Povinné pojistné na úrazové pojistné 900, Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdrav.materiál 500, Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Čisticí prostředky, úklidový materiál,materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie ,00 6 Rozpočet 09 - výdaje

7 5162 Telefon , Pojištění budovy, , Právní služby , Školení a vzdělávání , Rozbory vody, revize , Opravy a udržování (sklad chemie-nález BOZP + běžné opravy ) , Cestovné 2 000, Pohoštění 500, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 6 000, Úroky ČS a.s. ( hypotéka 7 ) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy , Právní služby 5 000, Ostatní služby (revize,kominík,ostatní běžné ) , Opravy a udržování (lino Znojemská schody, ostatní ) , Nákup kolků 2 000, Byty Znojemská - dodatečná kolaudace ,00 Bytové hospodářství ,00 NEBYTOVÉ PROSTORY Drobný majetek 4 000, Nákup materiálu 2 000, Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 500, Služby (revize) 5 300, Opravy 6 000,00 Úřad 428 (starý úřad) , Nákup materiálu 2 000, Voda 500, Elektrická energie , Pojištění budovy 1 500, Služby (revize, běžné ) 5 000, Opravy (podlahy II.fáze, dopl. 08 Kadlečík podl.,běžné ) ,00 Úřad práce , Nákup materiálu 2 000, Opravy a udržování ,00 Klub důchodců , Nákup materiálu j.n 4 000, Voda 9 000, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 000, Služby (revize, ostatní ) , Opravy a udržování ,00 Nová Tržnice ,00 7 Rozpočet 09 - výdaje

8 5154 Elektrická energie 9 000,00 Garáže ul. Drnholecká , Drobný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu 1 800, Elektrická energie , Poplatky 200, Opravy a udržování 5 000, Osvětl.II.čás.aleje, 2 sl.sklepní, osvětl.přech.(litobr.,nádražní ) ,00 Veřejné osvětlení , Materiál , Voda 2 200, Plyn , Elektrická energie , Pojištění budovy 3 300, Ostatní služby (revize plynu, sociální pohřeb ) , Opravy a udržování (zábradlí,běžné opravy) ,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov , Změna územního plánu (č.2/190,č.3/10 Altyn) ,00 Územní plánování , Materiál 2 000, Nákup kolků 1 000, Nájemné za půdu (Poz.fondu za pozemky u ČOV,za zdr..) 7 000, Konzultační,poradenské a právní služby 5 000, Znalecké posudky,geometrické plány , Dotace mikroregionu Hrušovansko , Příspěvek na provoz Technických služeb PO , Nákup kolků 2 000, Odvody daně z převodu nemovitostí , Vratky za parcely na SEVERU , Výkup pozemků (pod vrtem Pastviny, ostatní..) , Stroj pro TS víceúčelový - leasing ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 1 700, Hygienické a čisticí prostředky , Náhrada mzdy (nemocenská) 3 000,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Služby pošt (poplatek za SIPO ) , Nákup služeb ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , Nákup materiálu (obnova výsadby v parku, mobiliář ) , Ostatní služby ,00 8 Rozpočet 09 - výdaje

9 5171 Opravy a udržování ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Sociální dávky ,00 Příspěvek na živobytí , Sociální dávky ,00 Doplatek na bydlení , Sociální dávky ,00 Mimořádná okamžitá pomoc , Sociální dávky ,00 Ostatní dávky sociální pomoci , Sociální dávky ,00 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér.bytu , Platy zaměstnanců , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povinné pojistné 300, Ochranné pomůcky 2 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 300, Čisticí a úklidový materiál , Úroky ČS a.s , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 100, Telefon , Pojištění budovy 8 000, Právní služby 3 000, Ostatní služby , Opravy a udržování , Pohoštění a dary ( 5 let výročí DPS) 7 000, Příspěvek na pečovatelky , Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Pečovatelská služba (DPS) , Pohonné hmoty a maziva , Rozvážení obědů důchodcům ,00 Služby pro seniory , JMK varovný systém (SMS) 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Dary občanům za pomoc při odhalení pachatelů ,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , Pohonné hmoty a maziva, opravy Avie , Odsávací zařízení , ,00 Požární ochrana - dobrovolná část , Ostatní osobní výdaje (včetně odměn členů komisí, výborů-nezastup.) , Odměny ZM , Povinné sociální pojištění ,00 9 Rozpočet 09 - výdaje

10 5032 Povinné zdravotní pojištění , Knihy,učební pomůcky,tisk , DHDM , Materiál jinde nezařazený , PHM , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační služby , Školení , Nákup služeb 8 000, Opravy a udržování , Cestovné 500, Pohoštění , Ostatní nákupy 1 500, Věcné dary , Dary obyvatelstvu , Nákup kolků 2 000, Dálniční známka (Octavia ) 1 000, Náhrada mzdy (nemocenská) 5 000,00 Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců , Platy zaměstnanců (ÚZ 98116) , Ostatní osobní výdaje ( dohody ) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky 5 000, Léky a zdravotní materiál 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Kancelářský, čisticí a úklidový materiál , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů , Konzultační, poradenské a právní služby, revize , Školení zaměstnanců , Služby (sociální fond, stravné, skartace, Keo, auditor DAP) , Opravy a udržování (malování, zábradlí venk., vým.oken náměs., informat , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění a dary , Účastnické poplatky 5 000, Ošatné oddávajícím a matrikářce , Poplatky DILII + svědečné 3 000, Věcné dary 3 000, Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 4 000, Ost.neinv.transferyveřejným rozpočtům ESOM 2 000, Nákup kolků 4 000, Platby daní popl.státnímu rozpočtu , Náhrada mezd (nemocenská) ,00 Činnost místní správy ,00 10 Rozpočet 09 - výdaje

11 5163 Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění budovy ZŠ a MŠ a auta pro pečovatelky ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) ,00 Ostatní finanční operace , Vratka UZ (sociální dávky ) 1 000,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdaje celkem ,00 11 Rozpočet 09 - výdaje

12 FINANCOVÁNÍ Popis Kč Kč Splátka úvěru ČS a.s. (5) ,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) ,00 Splátka hypotéky ČS (4) ,00 Splátka hypotéky ČS (7) ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,00 Přebytek z minulého roku ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ,00 Celkem ,00 12 Rozpočet 09 - financování

Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007

Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007 FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007 Popis Splátka FRB -1 000,00 Splátka úvěru ČS a.s. (5) -708,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -642,00 Splátka hypotéky ČS (4) -383,00 Splátka hypotéky ČS (7) -254,00 Uhrazené

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY. org par pol Popis rok 2009rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY. org par pol Popis rok 2009rok 2010 Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok 2010 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 4 700 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 2 300 000,00 1113 Daň z příjmů FO

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh

Rozpočet obce Tchořovice na rok příjmy (v tis. Kč) - návrh Rozpočet obce Tchořovice na rok 2017 - příjmy () - návrh Par POL druh příjmů příjmy 2017 Daňové a nedaňové příjmy 1111 daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. a fun. požitků 510 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM

MĚSTYS OSTROVAČICE. Rozpočet na rok 2017 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - ÚHRN PŘÍJMŮ - PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM strana 1 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ř. Položka Uz / Org. Druh příjmu 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti (zálohová daň) 2390000 2 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti (OSVČ) 5 3 1113

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2017 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 280 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 7 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 870 000,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 700 1112 DPFO ze závislé činnosti 25 1113 DPFO vybírané srážkou 235 1121 DPPO 2 200 1122 DPPO za

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014

NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 V Jezeřanech-Maršovicích dne 15.11.2013 Počet listů: 9 NÁVRH ROZPOČTU OBCE PRO ROK 2014 PŘÍJMY par. pol. název 2014 poznámka 0 1111 Daň

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 60 000 0000

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00

3612 0000 2132 000000000 Základní běžný účet územ.samospr.celků 41 400,00 roku 2015 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 200 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 80 000,00

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

Schválený rozpočet roku 2014

Schválený rozpočet roku 2014 strana: 1 /10 pří J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 1111 0 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé čin. A funkčních požitků 230,00 1112 0 Daň z příjmů fyz.osob ze samo Výděl.činnosti 3,00 1113 0 Daň

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV IČO: 484776 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 paragraf položka IČO: 484776 OBEC VELKÝ VŘEŠŤOV NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 430 000 1112 Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti 40 000 1113 Daň z příjmu FO

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu ,00. Org: ,00. Org: ,00. Org: ,00 roku 2014 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 700 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017

Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Návrh rozpočtu obce pro rok 2017 Rekapitulace Pos. Položka A Rozpočtové příjmy 18 404 650,00 Kč B Rozpočtové výdaje 18 404 650,00 Kč Hospodaření 2016 0,00 V návrhu rozpočtu mj. zařazeno: odhad

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012

Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Návrh rozpočtu obce Štěpánovice na rok 2012 Vyvěšeno : Sejmuto : Schváleno zastupitelstvem obce dne : Starosta obce : ing.václav Kopačka I. PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 470 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 15 000,00

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více