Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok Daňové příjmy+poplatky ,00 Příjmy z poskytování služeb

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb"

Transkript

1 Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok Daň z příjmů FO ze záv.činnosti , Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti , Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , Daň z příjmů PO , Daň z příjmů PO za obce , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Odvody za odnětí půdy ze ZPF , Poplatek za provoz sys.shr.,sběru,odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity , Odvod výtěžku z provozování loterií , Odvod z výherních hracích přístrojů , SP , SP CzechPoint-katastr , SP CzechPoint-živnostenský rejstřík 5 000, SP CzechPoint-rejstřík trestů 6 000, SP CzechPoint-bodové hodnocení řidiče 1 000, SP CzechPoint- ostatní výpisy 2 000, SP Rybářské lístky , SP Ověřování , SP Matrika ,00 Daňové příjmy+poplatky ,00 Příjmy z poskytování služeb Služby (prodej dřeva) , Příjmy z pronájmu majetku (reklama sloupy) , Služby (příjmy z knihovny) , Služby (relace v místním rozhlase) , Služby (reklama v Hrušovanském zpravodaji) , Služby (Hala - vstupné) , Služby (keramický kroužek) , Služby (zdravotní středisko) , Služby (rehabilitační bazén) , Příjmy z prodeje zboží (rehabilitační bazén) , Služby (RZP) , Služby (byty) , Služby (st.sociálky-el.,voda,plyn) , Služby (Úřad práce a státní sociálka) , Služby (tržnice) , Služby (starý úřad) , Služby ( SoS za obřad) , Služby (pronájem hrobového místa) , Služby (příjem za vstupné - veřejné toalety) , Služby (PDO-podnikatelé) , Služby (Dům s pečovat.službou - DPS) , Služby (rozvoz obědů) , Služby (příjmy za kopírování) , Služby (příjmy za pohlednice,odznaky,knihy) 2 000,00 Stránka 1

2 Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 Příjmy z pronájmu nemovitostí: Přijaté sanční platby (STÚ) , Přijaté nekapitálové příspěvky (STÚ) , Příjmy z pronáj.mov. věcí (vodovod TS) , Příjmy z pronáj.mov.věcí (kanalizace TS) , Nájem (ZUŠ) , Nájem (letní kino) 4 200, Příjmy z pronájmu movitých věcí (hrad sk.) , Nájem (tenis.kurt) 3 000, Nájem (zdravotní středisko) , Nájem (rehabilitační bazén, vana) , Příjmy z pronájmů movitých věcí (bazén) 6 000, Nájem (RZP) , Nájem (byty) , Přijaté nekapitálové příspěvky (pohledávky) , Nájem (modrý salon,stát.sociály) , Nájem (starý obecní úřad) , Nájem (Úřad práce a státní sociálka) , Nájem (tržnice) , Nájem (TS s.r.o.) - garáže Drnholecká , Nájem (TS s.r.o.) -nebytové prostory , Nájem (Smuteční obřadní síň) , Nájem (Centrál ) , Příjmy z pronájmu pozemků , Ost.příjmy z vl.činností (věcné břemeno) , Příjem za třídění odpadu - EKOKOM , Nájem (Dům s pečov. Službou - DPS) , Nájem (globusu a ost.pronájmy) , Příjmy z úroků (na běžných účtech města) ,00 Nedaňové příjmy , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost.nemovitostí ,00 Kapitálové příjmy , Příspěvek na výkon státní správy , ÜP dotace VPP (11,12/2015) ÚZ , ÚP dotace VPP (11,12/2015) ÚZ , Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,00 Neinvestiční dotace ,00 Příjmy celkem ,00 Stránka 2

3 VÝDAJE 2016 Rok Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb ,00 Ozdrav.hosp.zvířat (služby pro psy) , Nákup materiálu j.n. (zeleň sad) , Pohonné hmoty a maziva 2 000, Nákup služeb (výchovné zásahy v porostech dle plánu) , Nákup služeb (odborný lesní hospodář) ,00 Podpora ostatních produkčních činností , Ostatní osobní výdaje (dohody Inform.centrum) , DHDM (nové informační tabule) , Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5 000, Nákup materiálu j.n.(reklamní předměty) , Nákup ostatních služeb (inzerce v časopisech..) , Ost.nein.tansfer čl. příspěvek DSO (cyklostezka ) ZJ ,00 Cestovní ruch , Nákup ost.služeb (STÚ- výkon rozhodnutí) ,00 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví , Drobný hmotný dlouh.maj , Nákup materiálu,j.n , Nákup ostatních služeb (včetně zimní údržby) , Nákup ostatních služeb (PD plocha před hřbitovem) , Opravy a udržování , Budovy,haly,stavby (PD ul. Mlýnská) , Budovy,haly,stavby (nová vozovka u kina) , Budovy,haly,stavby (PD parkoviště za Centrálem) , Budovy,haly,stavby (parkoviště za Hruškou) , Budovy,haly,stavby (PD ul.lidická, Rudé Armády) , Budovy,haly,stavby (PD náměstí) ,00 Silnice , Nákup materiálu j.n.(dlažba občané + značení) 5 000, Nákup ostatních služeb , Služby peněžních ústavů (připojištění chodníků) 2 000, Opravy,udržování (běžné opravy) , Poskytnuté neinv.příspěvky (spoluúčast na pojist.událostech) 5 000, Budovy,haly,stavby (spoluúčast cyklostezka) , Budovy,haly,stavby(kino,R. Armády,Novosady,Mlýnská,Hřbitovní) ,00 Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Opravy a udržování (autobusových zastávek) , Výdaje na dopr. obsluž.(přísp. na integrovaný dopr.systém ) ,00 Provoz veřejné silniční dopravy , Opravy a udržování (radarů) 5 000,00 Bezpečnost silničního provozu , Nákup ost.služeb (výdaje na odtah autovraků) 5 000,00 Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,00 Stránka 3

4 5139 Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb (vodohospodář+běžné služby) , Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) , Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 000, Opravy a udržování (běžné opravy) , Opravy a udržování (vodovod u kina) , Opravy a udržování (rekonstrukce přivaděče) , Opravy a udržování (rekonstrukce staré úpravny vody) , Budovy,haly,stavby - (refinancovaný úvěr ČS, a.s. 8mil.Kč) , Budovy,haly,stavby (PD nového záložního vrtu) , Stroje,přístroje,zařízení (zabezpečení úpravny vody+kamery) ,00 Pitná voda , Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní (z půjčky SFŽP 1% na ČOV) , Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 000, Nákup služeb (odstranění septiku- ul. A.Muchy, Znojemská) , Nákup služeb (zřízení věcných břemen) , Opravy a udržování , Budovy,haly,stavby PD ul.polní) , Stroje,přístroje,zařízení (Stavidla - klapky) , Stroje,přístroje,zařízení (ČOV kamerový systém) ,00 Kanalizace a ČOV , Budovy,haly,stavby (poldr Příkopy) , Budovy,haly,stavby (Mokřad vlastní podíl) ,00 Vodní díla v zemědělské krajině , Nákup služeb (údržba plynové přípojky) 1 000, Neinvestiční transfery PO (příspěvek na provoz) , Služby peněžních ústavů (pojištění) 1 300,00 Předškolní zařízení (MŠ se školní jídelnou) , Neinvestiční příspěvky PO (příspěvek na provoz) , Nákup služeb (údržba plynové přípojky..) 1 000, Budovy,haly,stavby (PD šatny+dílny) , Stroje,přístroje,zařízení (zabezpečení dveři+kamery I.stupeň) ,00 Základní školy (ZŠ se školní jídelnou) , Nákup materiálu, j.n , Plyn 6 000, Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 200, Nákup služeb (revize) 2 000, Opravy a udržování (rekonstrukce kotelny,učebna kreslení) , Budovy,haly,stavby (PD úpravy ZUŠ) ,00 Základní umělecká škola , Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000, Nákup materiálu, j.n.(plastové prkna na lavičky) 5 000, Elektrická energie , Nákup služeb (servis HP..) , Oprava a udržování (běžné opravy + údržba promítacího zařízení) 5 000,00 Filmová tvorba,distribuce (Letní kino) ,00 Stránka 4

5 5011 Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody - besedy) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Léky a zdravotnický materiál 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n. (kancel.potřeby,úklid.materiál) , Voda 2 000, Plyn , Elektrická energie , Služby pošt 3 500, Služby telekomunikací (telefon,internet,) 2 500, Služby peněžních ústavů (pojištění budov) 1 000, Školení 1 000, Zpracování dat a služby související s informačními tech , Nákup služeb (revize HP a plynových přístrojů) , Cestovné 2 000, Opravy a udržování (běžné opravy) , Pohoštění 3 000, Odměny za duševní vlastnictví (poplatky DILII) 1 000, Věcné dary 2 000, Náhrada mzdy 0-14 den-nemocenská, placená zaměstnavatelem 4 000,00 Činnosti knihovnické (Městská knihovna) , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Elektrická energie (kulturní akce na náměstí) 2 000, Služby peněžních ústavů (pojištění kulturních akcí) 6 000, Nákup ost.služeb (Ddětí 70,Slavnosti 300,VS 10) , Opravy a udržování 1 000, Odměna za užití duševního vlastnictví (autorizovaný honorář) 7 000, Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2016) , Budovy,haly,stavby (PD podium v parku) ,00 Ostatní záležitosti kultury , Nákup ostatních služeb 3 000, Oprava a udržování (udržování zámku,zabezpečení) , Oprava a udržování (socha Nepomuk u Svída doplatek) , Opravy a udržování (poškozená socha u hřbitova) , Oprava a udržování (kaple oprava interiéru) , Budovy,haly,stavby (IPD zámek statika) , Budovy,haly,stavby (I.etapa statiky zámku vl.podíl) ,00 Zachování a obnova kulturních památek , Opravy a udržování (Rudoarmějec) 5 000,00 Pořízení, obnova hodnot kult., nár. a hist. Povědomí 5 000, Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování (místní rozhlas) , Odměny za užití duševního vlastnictví (provoz.hudeb. děl ) , Stroje,přístroje,zařízení (nový rozhlas) ,00 Rozhlas a televize , Ostatní osobní výdaje (odměna redakční radě) , Služby pošt 3 500, Nákup služeb (tisk a roznášení Hrušovanského zpravodaje) ,00 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 Stránka 5

6 5021 Ostatní osobní výdaje (odměny členů komise RM) , Materiál (blahopřání,fixy, bloky,spotřební materiál) 1 500, Služby telekomunikací 1 500, Cestovné (důchodci) , Pohoštění (Den matek, Beseda s důchodci) , Věcné dary (album,kytice,knížky,balíčky..) ,00 Sbor pro občanské záležitosti , Hala - platy zaměstnanců , Hala - povinné soc. pojištění , Hala - povinné zdravotní pojištění , Hala - ochranné pomůcky 2 500, Hala - léky a zdravotnický materiál 3 000, Hala - DHDM , Hala - nákup materiálu , Hala - voda , Hala - plyn , Hala - el.energie , Hala - školení 2 000, Hala - služby peněžních ústavů 8 800, Hala - zpracování dat 5 000, Hala - nákup ostatních služeb , Hala - opravy a udržování , Hala - cestovné 3 000, Hala - náhrada mzdy 0-14 Nem. placená zaměstnavatelem , Hala - budovy,haly,stavby (stavební náklady dokončení SO02) ,00 Sportovní zařízení v majetku města , Nákup materiálu, j.n , Elektrická energie (zavlažování sportovišť) , Nákup ostatních služeb (odvoz trávy ze sportoviště) , Věcné dary 5 000, Ostatní nein.transfery (Program podpory 2016) ,00 TJ Cukrovar,SK Volleyball,Bejlek,jednoráz.akce) 6121 Budovy,haly,stavby (tenisové kabiny) ,00 Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní osobní výdaje (keramický kroužek) , Nákup materiálu j.n. (skatepark,hlína) , Elektrická energie (skatepark) , Služby peněžních ústavů (skatepark - pojištění) 1 000, Nákup ostatních služeb (servis HP skatepark) 5 000, Opravy a udržování (dětská hřiště) , Budovy,haly,stavby (nové hřiště ul. Západní) , Neinves. transfery obyvatelstvu (Program podpory 2016) ,00 Využití volného času dětí a mládeže , Nákup materiálu j.n , Opravy a udržování (posilovací stroje) 3 000,00 Ostatní zájmová činnost a rekreace , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup) 5 000, Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění ,00 Stránka 6

7 5132 Ochranné pomůcky 2 000, Léky a zdrav.materiál 1 000, Nákup materiálu j.n.(kbelíky, hadry, rukavice, čistící prostředky) , Nákup materiálu j.n. (materiál určený k opravám) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací 5 000, Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 4 000, Právní služby 5 000, Zpracování dat a služby související s infor.technolog , Nákup služeb (rádio,televize-koncesionářské poplatky) 1 100, Nákup služeb (revize plynu, hasicích přístrojů) , Opravy a udržování (nutné opravy) , Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 3 000, Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) ,00 Všeobecná ambulantní péče - zdravotní stř , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje (dohody,zástup na bazénu) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky 4 000, Léky a zdrav.materiál 500, Knihy, učební pomůcky, tisk 1 000, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000, Nákup zboží za účelem prodeje , Nákup materiálu j.n. (čisticí prostředky,chemie pro bazén) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty 1 000, Služby telekomunikací (telefon) 5 000, Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 7 000, Právní služby 1 000, Školení a vzdělávání 3 000, Zpracovní dat a služby související s infor.tech 1 000, Nákup služeb (rozbory vody,ostatní,revize) , Cestovné 2 000, Opravy a udržování ( běžné opravy) , Odměna za duševní vlastnictví (Autorizovaný honorář - OSA) , Náhrada mzdy 0-14-Nemocenská placená zaměstnavatelem 6 000, Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) , Stroje,přístroje,zařízení (kamerový systém se záznamem) ,00 Ostatní ambulantní péče (Rehabilitační centrum) , Nákup materiálu , Voda , Plyn 5 000, Elektrická energie , Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 7 000, Právní služby 4 000, Zpracování dat a služby související s infor.tech , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb (revize,kominík) , Opravy a udržování (běžné opravy) ,00 Stránka 7

8 5192 poskytnuté nein.příspěvky a náhrady (soud.exekuce) , Nákup kolků (k soudu vymáhání) , Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) , Budovy,haly,stavby (PD Studie Severní II.) , Budovy,haly,stavby (PD studie ul.sklepní II.) , Budovy,haly,stavby (PD byty Zahradnictví ) ,00 Bytové hospodářství ,00 NEBYTOVÉ PROSTORY Nákup materiálu, j.n , Voda 2 000, Plyn , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 000, Nákup ostatních služeb (revize,služby) 2 000, Opravy a udržování (běžné opravy) , Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 4 000,00 Úřad 428 (starý úřad) , Voda 1 500, Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 500, Nákup ostatních služeb (revize) 3 000, Opravy a udržování (běžné opravy) , Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 3 000,00 Úřad práce , Nákup materiálu j.n , Plyn , Elektrická energie 1 000, Nákup ostatních služeb (servis HP) 2 000, Opravy a udržování ,00 Klub důchodců , Nákup materiálu j.n 3 000, Voda 9 000, Plyn , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 4 000, Nákup služeb (revize) 3 500, Opravy a udržování (běžné opravy, fasáda) , Ostatní neinvestiční výdaje (vyúčtování služeb) 5 500,00 Nová Tržnice , Elektrická energie ,00 Garáže ul. Drnholecká , Elektrická energie , Budovy,haly,stavby (stará knihovna - Archiv) ,00 Stará knihovna , Drobný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu, j.n , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb (zřízení věcných břemen) ,00 Stránka 8

9 5169 Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování (vánoční výzdoby, výměna pouličních lamp) , Opravy a udržování , Stroje,přístroje,zařízení (osvětlení přechodu ul.litobr., Nádražní) ,00 Veřejné osvětlení , Nákup materiálu j.n.(čisticí a úklidové prostředky) , Plyn , Elektrická energie , Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 1 500, Nákup ostatních služeb (revize plynu) 3 000, Nákup ostatních služeb (SoS služby) , Nákup ostatních služeb (sekání trávy a úklid, urnová místa) , Opravy a udržování (běžné opravy) , Opravy a udržování (oprava zdi) , Poskytnutí nein.příspěvku (sociální pohřeb) , Budovy,haly,stavby (kolumbárium) ,00 Pohřebnictví - smuteční síň a hřbitov , Budovy,haly,stavby (stavební práce ul. Sklepní I.) , Budovy,haly,stavby (stavební práce ul. Lesní) , Budovy,haly,stavby (PD sítí Zahradnictví) , Budovy,haly,stavby (PD sítí Severní II.) ,00 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku ,00 Územní plánování , Nákup materiálu j.n , Nákup kolků (návrhy na vklad) , Nájemné (Poz.fondu a cyklochodník.,uskladnění dřeva) , Konzultační,poradenské a právní služby 5 000, Nákup služeb (znalecké posudky,geometrické plány) , Nákup služeb (odborné posudky STÚ) , Členský příspěvek ( MAS Hrušovansko,spolek) , Ostatní neinv. transfery (čl.příspěvek mikroregionu Hrušovansko) , Platby daní a poplatků - (odv. d. z nabytí nem.věcí) , Pozemky (výkup pozemků) , Centrál - Ostatní osobní výdaje (dohody) org , Centrál - Voda org , Centrál - Plyn org , Centrál - Elektrická energie org , Centrál - Služby peněžních ústavů (pojištění) org , Centrál - Opravy a udržování (běžné opravy) org , Centrál - Budovy,haly,stavby org ,00 Komunální služby a územní rozvoj j.n , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění 8 000, Nákup materiálu,j.n.(hygienické a čístící prostředky) , Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování ,00 Ostatní záležitosti komunálních služeb (WC) ,00 Stránka 9

10 5169 Nákup služeb ,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů , Služby pošt (poplatek za SIPO) 8 000, DHDM (sběrný dvůr - nákup kontejnerů) , Nákup materiálu j.n , Nákup ost. služeb (ASA. + úklid hromádek) , Nákup ostatních služeb (odvoz na skládku) , Opravy a udržování (drobné opravy) 5 000, Nákup ostatních služeb (sběrný dvůr provoz org.180) ,00 Sběr a svoz komunálních odpadů , Ost.neinvestiční transfery DSO (skládka Pravice) ,00 Ostatní nakládání s odpady , Platy zaměstnanců (VPP vl.podíl) , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Potraviny 2 000, Ochranné pomůcky (VPP) , Léky a zdravotnický materiál 1 000, Nákup materiálu j.n. (veřejná služba) 5 000, Nákup materiálu j. n , Plyn (VPP) 4 500, PHM , Nájemné (pitný automat VPP) 1 500, Nákup ostatních služeb (stravné VPP) , Nákup ostatních služeb (zeleň) , Nákup ostatních služeb (kácení) , Opravy a udržování , Opravy a udržování , Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady (výsadba zeleně) 1 000, Náhrada mzdy 0-14 den nemoci ( VPP vl.podíl) , Nákup ostatních služeb (Lesopark neinves.dotace) , Nekup ostatních služeb (Lesopark - II. Etapa PD) ,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ost.neinvestiční transfery (Program podpory 2016,ostatní) ,00 Ostatní činnosti pro obyvatelstvo , Platy zaměstnanců , Ostatní osobní výdaje 5 000, Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Potraviny 1 100, Ochranné pomůcky 1 000, Léky a zdravotní materiál 300, DHDM 5 000, Nákup materiálu j.n. (čisticí a úklidový materiál) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací 8 000, Služby peněžních ústavů (pojištění budovy) 8 000, Služby školení a vzdělávání 2 000, Zpracování dat 1 000, Nákup ostatních služeb (revize,servis výtahu) ,00 Stránka 10

11 5171 Opravy a udržování (běžné opravy) , Cestovné 1 000, Pohoštění (akce,přednášky,besedy,besídky,schůze) 6 000, Neinvestiční transfer cizím p.o. (pečovatelky) , Náhrada mzdy 0-14 den,nemocenská placená zaměstnavatelem 6 000, Ost.neinvestiční výdaje (vratky přeplatku služeb) , Budovy,haly,stavby (Komunitní dům) ,00 Osobní asistence,pečovatelská služba (DPS) , Nákup materiálu j.n. (papír na tisk jídelníčků) 500, Pohonné hmoty a maziva , Nákup služeb (toner na tisk jídelníčku) 500, Nákup služeb (rozvoz obědů důchodcům) ,00 Ost. služby a činnost v oblasti soc.péče (služby pro seniory) , Nespecifikované rezervy ,00 Ochrana obyvatelstva , Služby telekomunikací (SMS prostřed.jmk -varovný systém) 500,00 Ostatní správa v oblasti krizového řízení , Nákup ost. služeb (dle smlouvy) , Ost. nein.transfery obyvat.(pomoc při odhalení pachatelů) 5 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek , Ostatní neinvestiční transfery (Program podpory 2016) ,00 Požární ochrana - profesionální částt , Ostatní osobní výdaje (včetně odměn komisím) , Odměny členů ZM , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění , Knihy,učební pomůcky,tisk 9 000, DHDM , Nákup materiálu j.n , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů (pojištění) , Konzultační, poradenské a právní služby , Školení , Nákup ostatních služeb (provoz) , Opravy a udržování , Cestovné , Pohoštění , Věcné dary , Nákup kolků 2 000, Platby daní a poplatků (dálniční známka) 1 500, Náhrada mezd 0-14 den Nemocenská uvolněný zastupitel , Dary obyvatelstvu (peněžité dary) ,00 Zastupitelstva obcí , Platy zaměstnanců , Platy zaměstnanců (dotace projekt praxe pro mladé) , Ostatní osobní výdaje (dohody) , Povinné sociální pojištění , Povinné zdravotní pojištění ,00 Stránka 11

12 5038 Ostatní povin.poj.hrazené zaměstnavatelem , Potraviny - voda barely 1 000, Ochranné pomůcky 8 000, Léky a zdravotní materiál 1 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , DHDM , Nákup materiálu j.n.(kancelářský, čisticí a úklidový materiál) , Voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací , Služby peněžních ústavů (pojištění) , Nájemné 1 000, Konzultační, poradenské a právní služby , Služby školení a vzdělávání , Zpracování dat a služby související s infor.technologiemi , Služby (sociální fond) , Služby- (stravné, skartační firma,informatika) , Opravy a udržování - (nutné opravy, nátěr chodeb,wc I.patro) , Programové vybavení , Cestovné , Pohoštění 8 000, Účastnické poplatky , Ostatní nákupy j.n. (ošatné oddávajícím a matrikářce) , Členský příspěvek SMO , Odměny za užití duševního vlastnictví (poplatky DILII) , Poskytnuté nei.přísp. (cestovného + ušlá mzda = svědečné) 5 000, Věcné dary , Ost.neinv.transfery nezisk.organizací (OH) 500, Nákup kolků 2 000, Náhrada mezd 0-14den-Nemocenská placená zaměstnavatelem , Ostatní neinvestiční transtery obyvatelstvu 1 000, Platby daní popl.státnímu rozpočtu (dálniční známky) 1 500, Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 000,00 Činnost místní správy , Úroky vlastní (KB-refinancování) 3 200, Služby peněžních ústavů (poplatky bankám) ,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Služby peněžních ústavů (poj. budovy ZŠ a MŠ, auto pečovat.) ,00 Pojištění funkčně nespecifikované , Platby daní a poplatků (daň z příjmů PO za obce) , Platby daní a poplatků (DPH 4Q/2015) , Platby daní a poplatků (DPH 2016) ,00 Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání ÚZ (dotace soc.práce 2015) ,00 Finanční vypořádání minulých let ,00 Výdaje celkem ,00 Stránka 12

13 Financování Financování 2016 Popis Kč Kč Splátka úvěru KB (13,5) -začát konec ,00 Splátka půjčky ČOV konec ,00 Splátka úvěru ČS (8) -začát konec ,00 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ( 8124 ) ,00 Přebytek z minulého roku , ,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ( 8123 ) 0,00 Celkem ,00 Stránka 13

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč

Příjmy celkem ,00. Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč Stránka 1 Příjmy 2013 org par pol Popis 2 Kč 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 505 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 10 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 56 000,00 1121

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY. org par pol Popis rok 2009rok 2010

Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY. org par pol Popis rok 2009rok 2010 Schválený rozpočet na rok 2010 - PŘÍJMY org par pol Popis rok 2009rok 2010 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 4 700 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 2 300 000,00 1113 Daň z příjmů FO

Více

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy

Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč 2 013 2014 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Návrh rozpočtu města Heřmanův Městec Příjmy: v Kč v Kč parag. polož. org. 2 013 2014 Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 10 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 250 000 300 000

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Schválený rozpočet pro rok 2016 VÝDAJE

Schválený rozpočet pro rok 2016 VÝDAJE 1014 2141 2212 2219 Ozdravování hospodářských zvířat - zatoulaní psi ( pobyt v útulku,veterinární péče) 25 000 - dar útulek Němčovice 5 004 Informační středisko - mzdové náklady 482 000 - DHDM stojan na

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 v tis. Kč Tř. Text návrh 2016 1. daňové příjmy 183 620 2. nedaňové příjmy 63 633 3. kapitálové příjmy 8 000 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 273 704 5. běžné výdaje

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE POTEČ ZA ROK 2012 P Ř Í J M Y DANĚ Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti... 1.155.410,43Kč Daň z př. fyz. osob se SVC... 160.730,35Kč Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů...

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2012 Vyvěšeno elektronicky i na úřední desce : 13.4.2012 Zpracoval : Remeš René - starosta Předkládá : Remeš René starosta Vyvěšeno : 13.4.2012 Sňato : 30.4.2012

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012.

Návrh rozpočtu na rok 2012. Návrh rozpočtu na rok 2012. Příjmy: pol. Daňové příjmy pol. částka daň ze závislé činnosti 1111 2 900 000 daň z příjmů FO 1112 270 000 srážková daň, kap. výnosy 1113 290 000 daň z příjmů PO 1121 3 080

Více

Rozpočet obce na rok 2015

Rozpočet obce na rok 2015 Rozpočet obce na rok 2015 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 3 000 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 80 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kap.

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013

NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ Č.2/2013 K ROZPOČTU MĚSTA BOJKOVICE NA R. 2013 PŘÍJMY rozpočt. opatření rozpočt. opatření rozdíl Daň z příjmu FO - závislá činnost 8 500 000,00 8 500 000,00 0,00 Daň z příjmu

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy:

Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: Rozpočet města Heřmanův Městec na rok 2012 Příjmy: v Kč parag. polož. org. Daňové příjmy 1111 daň z příj. FO ze závislé činnosti 7 000 000 1112 daň z příj. FO - OSVČ 300 000 1113 daň z př. fyz. osob z

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis

Návrh rozpočtu 2013. Pol. Par. Příjmy Popis Návrh rozpočtu 2013 vize rozpočtu v tis.kč na r. 2013 Pol. Par. Příjmy Popis 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1800 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 360 dle předpokladu 1113 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 600 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob z jejich podnikání OSVČ 130 000,-Kč 1113 Daň z příjmu fyzických osob

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2015 / v tis.kč/ ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os. z kapit.výn.

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00

Rozpočet na rok 2014. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 571 000,00 Rozpočet na rok 2014 a)příjmy paragraf RS položka RS název rok 2014 návrh 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 600 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 300 000,00 1113 Daň z

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00

** 0000 0525 1361 00000000 Správní poplatky - matrika 83 000,00 správní poplatky - matrika, VHP Org: 0525 MÚ 83 000,00 strana: 1 / 18 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 6 350 000,00 0000 0000 1113 00000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA PRO ROK 2016 0,00 SU OdPa Pol ÚZ Orj Org NR 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 231 xxx 1111 41 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 14 720 000,00 231 xxx 1112 41 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Příjmy. Výdaje. Financování

Příjmy. Výdaje. Financování Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2011 Celkové příjmy rozpočtu ve výši : 155.808.410,- Kč Financování ve výši 14.219.400,- Kč Celkové zdroje ve výši 170.027.810,- Kč Běžné výdaje ve výši 85.304.100,-

Více

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY

SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015. Příjmová část rozpočtu. Výdajová část rozpočtu. Sociální fond V RÁMCI 2. ZMĚNY Komentář ke 2. změně SOUHRNNÉ ÚDAJE K 2. ZMĚNY ROZPOČTU NA R. 2015 Příjmová část V rámci 2. změny je navrhováno celkové zvýšení rozpočtovaných příjmů o 439,5 tis. Kč. Celkové rozpočtované příjmy po zahrnutí

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy

Město Hrušovany nad Jevišovkou. Rozpočet na rok 2009 (v Kč) org par pol Popis. 1 Rozpočet 09 - příjmy PŘÍJMY org par pol Popis 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 5 300 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samost.výděl.činnosti 1 550 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 436 000,00 1121 Daň z příjmů

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

900 000 900 000 158 215 17,6. Stránka 1

900 000 900 000 158 215 17,6. Stránka 1 Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k 30.6.2014 Příjmy: v Kč v Kč v Kč % schválený upravený skutečnost uprav. parag. polož. org. Daňové příjmy rozpočet rozpočet 30.6.2014 rozpoč. 1111 daň z příj. FO

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY

Rozbor hospodaření ke PŘÍJMY Rozbor hospodaření ke 31.12.2016 PŘÍJMY příjmy daňové pol. rozpočet 2016 po změnách 2016 skutečnost 2016 plnění % Daň fyzických osob ZČ 1111 4 100 000 4 623 904 4 623 904 100,00 Daň fyzických osob z podnikání

Více

Změna rozpočtu 2016 č. 1

Změna rozpočtu 2016 č. 1 Změna rozpočtu 2016 č. 1 0,00 0,00 0,00 SU OdPa Pol Orj Org Příkazce rozpočtu Správce rozpočtu NR 2016 úprava 1. změna 2016 Daňové příjmy 80 222 652,00 500 000,00 80 722 652,00 231 xxx 41 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

P Ř Í J M Y ÚZ položka

P Ř Í J M Y ÚZ položka ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY na rok 2015 v tisících Kč Rozpočet je zpracován na základě rozpočtového výhledu. SCHVÁLEN ZM dne 26. února 2015 P Ř Í J M Y ÚZ položka schválený rozpočet Daňové příjmy - celkem

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org.

Schválený rozpočet 2014. Název. Stránka 1. Položka. Oddíl, Org. Org. Z D R O J E 1111 Daň ze záv. činnosti 6200,000 1112 Daň z příjmu FO - OSVČ 250,000 1113 Daň ze záv.činn.srážková 600,000 1121 Daň z příjmu PO 5300,000 1122 Daň z příjmu PO - placená obcí 650,000 1211

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007

Město Hrušovany nad Jevišovkou. FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007 FINANCOVÁNÍ Návrh rozpočtu na 2007 Popis Splátka FRB -1 000,00 Splátka úvěru ČS a.s. (5) -708,00 Splátka úvěru ČS a.s. (7,6) -642,00 Splátka hypotéky ČS (4) -383,00 Splátka hypotéky ČS (7) -254,00 Uhrazené

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015

Schválený rozpočet města Vítkova na rok 2015 Příloha č. 1 Organizace: 00300870 - Město Vítkov 1 1111 DPFO ze závislé činnosti 14 400,00 1 1112 DPFO ze samostné výdělečné činnosti 700,00 1 1113 DPFO z kapitálových výnosů 1 300,00 1 1121 DPPO 12 800,00

Více

I 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 24 Pronájem - hostinec I Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 24

I 2141 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 24 Pronájem - hostinec I Paragraf: 2141 - Vnitřní obchod 24 Návrh rozpočtu na rok 2011 ( v tis. Kč ) Obec Ctiněves PŘíJMY: Strana: 1 ::~ri:r :~o!;: 1::::::::::::::::::::: :r~xf::::::::::::::::::::r:~qipqc~~:v:~~;~::i:::::: ::::::::::::::::::::::::::::~~~~ř::: :::::::::::::::::::::::::::::::

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008

Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Rozbor hospodaření za I. pol. 2008 Příjmy Rozpočet = 5 800 000 Kč Upravený Rozpočet = 5 905 360 Kč Plnění rozpočtu = 3 097 290,03 Kč Příjmy daňové 1111 daň z příj. fyzických osob ze ZČ 1112 daň z příj.

Více

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014.

Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Plnění rozpočtu obce k 31.12.2013 a návrh rozpočtu 2014. Paragraf Položka rozpočtové příjmy Plnění 2013 Návrh 2014 1111 daň z příjmu fyz. osob závislá činnost sdílená+1,5% motivace 5 541.45 5 600.00 1112

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA KAŠPERSKÉ HORY NA ROK 2009 v tisících Kč P Ř Í J M Y ÚZ položka rozpočet Daňové příjmy - celkem 22250 daň z příjmu fyz.osob ze záv.čin. 1111 2800 daň z př.fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1112

Více

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu obce Hukvaldy na rok 2015 1 daňové příjmy 21288,7 2 daň z příjmu fyz. Osob ze závislé činnosti 3893,0 3 daň z příjmu fyzických osob -1,5 % 70,0 4 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30,0 5 daň z příjmu fyzických osob -30% 30,0 6

Více

Rozpočtové výdaje - 2012

Rozpočtové výdaje - 2012 Rozpočtové výdaje - 2012 Popis Kč 1031 5137 Drobný hm. majetek 0,00 1031 5139 Nákup materiálu jinde neuvedený - stromky 15 000,00 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 000,00 1031 5169 Nákup ostatních služeb-těžební

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty)

Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2013 - PŘÍJMY A VÝDAJE po vnitřní konsolidaci položek 4134 a 5345 (převody mezi běžnými účty) DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin.

Více

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014

Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 7. změna rozpočtu města 2014 Su paragraf položka ÚZ Orj Org 6. změna 2014 Plnění 1-12/2014 % úprava 7. změna 2014 Daňové příjmy 85 545 716,72 92 746 487,69 108,42 6 363 000,00 91 908 716,72 231 xxx 1111

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007

Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 Rozpočet Obce Bánov na rok 2007 P ř í j m o v á č á s t Daňové příjmy celkem: 0000 15 788 000,- - daň z příjmu FO ze záv. čin. 3 900 tis. - daň z příjmu FO ze SVČ 270 tis. - daň z příjmu FO z kap. výn.

Více

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ

Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ Příloha k usnesení zastupitelstva Obce Lánov ze dne 13.3.2008 příjmy Stránka 1 Rozpočet Obce Lánov na rok 2008 část příjmová plnění RZ paragrafy za 12/07 č. 1 6171/3111 prodej pozemků 500,00 44.611 6171/2131

Více

ROZPOČET na rok 2013-návrh Výdaje Rozp Podnikání v zemědělství Pěstební činnost Produkční činnost v lese Silnice

ROZPOČET na rok 2013-návrh Výdaje Rozp Podnikání v zemědělství Pěstební činnost Produkční činnost v lese Silnice 5165 Nájem půdy 6 6 6 6 0 0 Podnikání v zemědělství 6 33 7 6 0 0 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 0 0 0 0 10 10 5139 Nákup materiálu 113 20 18 52 105 105 5163 Služby peněžních ústavů 3 3 1 3 3 3 5169 Nákup

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6

N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 Č.j.:18/R-2016 1. N Á V R H R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 1 6 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 1.200.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 280.000,- 1113 Daň z příjmů FO z kap.výnosů 140.000,- 1121 Daň

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2016 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2016 9 400 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017

Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Rozpočet obce Habřina pro rok 2017 Závazný ukazatel je paragraf Příjmy Daňové příjmy ODPA POL Text Částka 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 720 000,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze

Více

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění

9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 9. změna rozpočtu 2015 včetně plnění 0,00 0,00 0,00 0,00 Su OdPa Pol UZ Or j Org 8. změna rozpočtu 2015 úprava 9. změna rozpočtu 2015 Plnění 01-12/2015 % Daňové příjmy 86 791 863,78 0,00 86 791 863,78

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011

Městys Častolovice. Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Městys Častolovice Návrh rozpočtu na rok 2011 Podklad pro veřejné jednání OZ dne 9.3.2011 Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.činnosti v tis. Kč 2.000 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.ze

Více