Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo města usnesením č. 19/534/2009 1) schválilo návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora"

Transkript

1 USNESENÍ 19. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 21. dubna 2009 usnesením č. 19/533/2009 program 19. zasedání zastupitelstva města, včetně doplnění programu o body: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi městem Třinec jako ručitelem a Českou spořitelnou, a. s., jako poskytovatelem úvěru k financování projektu Revitalizace povodí Olše" Sloučení příspěvkových organizací základních škol s polským jazykem vyučovacím v Třinci". usnesením č. 19/534/2009 návrhovou komisi ve složení: MUDr. Zdeněk Uhlář Mgr. Ivo Kaleta Martin Sikora usnesením č. 19/535/2009 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: Radim Kozlovský usnesením č. 19/536/2009 zprávu ke kontrole plnění usnesení zastupitelstva města. usnesením č. 19/537/2009 zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. usnesením č. 19/538/2009 1) vzalo na vědomí informaci o úpravách rozpočtu města schválených na Radě města Třince konané dne a ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. Strana 1 (celkem 5)

2 usnesením č. 19/539/2009 vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím usnesením č. 19/540/2009 o prodeji celého obchodního podílu města Třince v Kabelové televizi Třinec, spol. s r. o., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ , společnosti BKS Capital Partners a. s., se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, IČ ) rozhodlo o uzavření smlouvy č. 2009/14/001/Mi mezi městem Třinec a společností BKS Capital Partners a. s., se sídlem Zelený pruh 95/97, Praha 4, IČ o prodeji celého obchodního podílu města Třince v Kabelové televizi Třinec, spol. s r. o., se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, IČ , dle bodu 1). usnesením č. 19/541/2009 navýšení investičního příspěvku pro Slezský vodohospodářský svazek o částku ,-- Kč na úhradu části úroků z malého úvěru" vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím usnesením č. 19/542/2009 navýšení členského příspěvku na provoz Slezského vodohospodářského svazku na rok 2009 o částku ,-- Kč vlastní rozpočtová opatření č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím usnesením č. 19/543/2009 podání žádosti o dlouhodobý úvěr do maximální výše 30 mil. Kč u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ , na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše" 2) pověřilo starostku města RNDr. Věru Palkovskou a finanční manažerku dobrovolného svazku obcí Slezský vodohospodářský svazek, Ing. Jarmilu Šagátovou, k jednáním ve všech záležitostech souvisejících s poskytnutím úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ , na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše", zejména k podání žádosti včetně sjednání smluvních podmínek. Strana 2 (celkem 5)

3 usnesením č. 19/544/2009 přijetí dlouhodobého úvěru do maximální výše 30 mil. Kč z Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ , na realizaci projektu Revitalizace povodí Olše" uzavření smlouvy o úvěru mezi městem Třinec a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., se sídlem Jeruzalémská 964/4, Praha 1, IČ , dle bodu 1) 3) pověřilo starostku města RNDr. Věru Palkovskou podpisem smluvních dokumentů týkajících se výše uvedeného úvěru včetně smlouvy o úvěru. usnesením č. 19/545/2009 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD6/884/08/LCD ze dne (2008/02/048/Ba) mezi městem Třinec se sídlem Jablunkovská 160, Třinec, PSČ , IČ a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ , IČ , a to ve znění návrhu předloženého prostřednictvím usnesením č. 19/546/2009, že neprodá pozemek parc. č. 2084/13 ve výměře m 2 v k. ú. Horní Líštná společnosti SMEBAZ spol. s r. o., Alej Míru 321, Jablunkov, IČ , za nabízenou cenu ve výši ,-- Kč. usnesením č. 19/547/2009 a) o postoupení pohledávky ve výši ,-- Kč, kterou má město Třinec za paní M. M., bytem Třinec, z titulu dluhu na nájemném a plnění s nájmem spojená, včetně jejího příslušenství a nákladů soudního řízení panu Š. K., bytem Třinec, za úhradu ve stejné výši b) uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky č. 2009/05/070/Za. usnesením č. 19/548/2009, že nemá záměr odprodat část pozemku parc. č. 1470/1 v k. ú. Lyžbice. usnesením č. 19/549/2009 a) o výkupu pozemku parc. č. 1944/1 ve výměře 333 m 2 v k. ú. Oldřichovice u Třince od paní H. H., bytem Třinec, za dohodnutou cenu 30,--Kč/m 2 za podmínky, že město Třinec zaplatí daň z převodu nemovitostí Strana 3 (celkem 5)

4 b) uzavřít kupní smlouvu č. 2009/05/087/Vi. usnesením č. 19/550/2009 o uzavření Dohody o zrušení předkupního práva č. 2009/05/118/Př mezi městem Třinec a panem M. K., bytem Třinec, dle předkládací a důvodové zprávy přednesu. usnesením č. 19/551/2009 a) o odprodeji pozemku parc. č. 390/5 ve výměře 10 m 2 v k. ú. Dolní Líštná paní E. F., bytem Třinec, za odhadní cenu tj ,-- Kč bez DPH b) uzavřít kupní smlouvu č. 2009/05/105/Sk. usnesením č. 19/552/2009 a) o odprodeji id. ½ pozemku parc. č. 340 z výměry 295 mm v k. ú. Dolní Líštná společnosti SLD Trading Třinec s. r. o., se sídlem Třinec, Dolní Líštná 14, PSČ , IČ , za cenu tj. 300,-- Kč/m 2 bez DPH b) uzavřít kupní smlouvu č. 2009/05/106/Sk. usnesením č. 19/553/2009 a) o odprodeji spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 ke garáži na pozemku parc.č. 552/9 a pozemku parc.č. 552/9 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Český Těšín panu A. V., bytem Český Těšín, za cenu ,-- Kč bez DPH b) uzavřít kupní smlouvu č. 2009/05/110/ Př. usnesením č. 19/554/2009 1) vzalo na vědomí informaci o odstoupení společnosti PR market, s. r. o., Lidická 544, Třinec, IČ , od prodeje pozemku parc. č. 1293/1 ve výměře m 2 v k. ú. Dolní Líštná za cenu 300,-- Kč/m 2. usnesením č. 19/555/2009 zrušení usnesení zastupitelstva města č. 5/176/2007 ze dne zrušení usnesení zastupitelstva města č. 10/318/2008 ze dne Strana 4 (celkem 5)

5 3) schválilo sloučení Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkové organizace, IČ a Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Koperníkova 696, příspěvkové organizace, IČ , a podání žádosti o následný výmaz z rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, IČ , ke dni ) schválilo že přejímající organizací bude Základní škola a mateřská škola s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace, IČ ) rozhodlo že všechna práva a závazky Základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Koperníkova 696, příspěvkové organizace, IČ , včetně majetku svěřeného zřizovací listinou a majetku nabytého po dobu její existence, přejdou dnem sloučení na přejímající příspěvkovou organizaci Základní školu a mateřskou školu s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvkovou organizaci, IČ RNDr. Věra Palkovská Radim Kozlovský STAROSTKA MĚSTA OVĚŘOVATEL USNESENÍ... MUDr. Zdeněk Uhlář PŘEDSEDA NÁVRHOVÉ KOMISE Strana 5 (celkem 5)

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města.

zprávu o činnosti rady města a orgánů zastupitelstva města mezi zasedáními zastupitelstva města. USNESENÍ 30. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 7. září 2010 usnesením č. 30/804/2010 program 30. zasedání zastupitelstva města včetně doplnění programu o body Rozdělení objektu čp. 48 v

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 13/365/2008 1) schválilo program 13. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 13. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 10. června 2008 usnesením č. 13/365/2008 program 13. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 13/366/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu:

Mgr. Ivo Klen Ing. Zbigniew Chodura JUDr. Jitka Kyvalská Zastupitelstvo města usnesením č. 10/292/2008 1) určilo ověřovatele usnesení a zápisu: USNESENÍ 10. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 4. března 2008 usnesením č. 10/290/2008 program 10. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 10/291/2008 návrhovou komisi ve složení: Mgr.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 118. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 118. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. dubna 2014 usnesením č. 2014/4311 program 118. schůze rady města, konané dne 28.04.2014. usnesením č. 2014/4312 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského.

Rada města usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Radima Kozlovského. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. února 2015 usnesením č. 2015/186 program 5. schůze rady města, konané dne 02.02.2015. usnesením č. 2015/187 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5.

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 71. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 71. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 28. ledna 2013 usnesením č. 2013/2594 program 71. schůze rady města, konané dne 28.01.2013. usnesením č. 2013/2595 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015

Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 Usnesení z 11. schůze Rady obce Doubrava, konané dne 10. 06. 2015 136/11/15 Rada obce Doubrava program 11. schůze Rady obce Doubrava konané dne 10. 06. 2015 1. Zahájení a procesní záležitosti 2. Představení

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově.

I.část. z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova. konaného dne 17.12.2012 v Kulturním domě RADOST v Havířově. U S N E S E N Í z 16. zasedání Zastupitelstva města Havířova v Kulturním domě RADOST v Havířově I.část Č.jed. KP/95 267/Vl/2012 V Havířově dne 17.12.2012 Zapsala: Monika Krpelíková, odd. kancelář primátora

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města

6) Dodatek zřizovací listiny Městského kulturního střediska Strakonice (bez čísla usnesení) 7) Poskytnutí dotace z rozpočtu města - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění U s n e s e n í z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila

U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 03.12.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu nebytových prostor a věcí movitých restaurace Victoria

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více