Usnesení z 30. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí"

Transkript

1 Usnesení z 30. jednání RM konané dne Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00 - Souhlas obce 15/030/991/01/01 Odbor sociálních věcí RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila paní xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Jamajka, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/02 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila pana xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/03 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila paní xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/04 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila pana xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Pohoda, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/01/05 RM nesouhlasí, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Olomouci určila pana xxx trvale pobytem xxx za osobu užívající byt, a to za účelem bydlení v ubytovacím zařízení Jamajka, xxx. Současně pověřuje vedoucí Odboru sociálních věcí podpisem tohoto vyjádření obce podle 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. 15/030/991/02/00-3. komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období RM bere na vědomí analytické dokumenty pro tvorbu 3. komunitního plánu sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období /030/951/01/00 - Darovací smlouva xxx Odbor školství, kultury a tělovýchovy RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč z rozpočtu města Zábřeh na rok 2015 xxx, bytem xxx, který je určen k ocenění pracovních zásluh u příležitosti životního jubilea, a schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru uzavíranou s příjemcem xxx, bytem xxx, Zábřeh, na základě které bude příjemci poskytnut finanční dar ve výši Kč. 1 z 12

2 15/030/951/02/00 - Žádost Sportovních klubů Zábřeh o dotaci na údržbu a provoz stadionu Bez usnesení informativní materiál. 15/030/951/03/00 - Hodnocení a odměny ředitelů PO za II. pol RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh (MŠ, ZŠ, ŠJ a DDM) dle předloženého návrhu. 15/030/951/04/00 - ZŠ Boženy Němcové souhlas s přijetím věcného daru RM souhlasí s přijetím věcného daru, a to 15 ks tabletů a dobíjecího zařízení, v celkové hodnotě ,- Kč vč. DPH pro Základní školu Zábřeh, xxx, sídlem xxx, IČ xxx od spolku Boženka, o. s., sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/951/05/00 - Tvorba rozpočtu DDM Krasohled Zábřeh Bez usnesení informativní materiál. 15/030/951/06/00 - Porovnání variant umístění DDM (ZŠ Boženy Němcové x ZŠ Severovýchod) 15/030/951/06/01 RM bere na vědomí analýzu Umístění DDM Krasohled Zábřeh na ulici Boženy Němcové versus v prostorách ZŠ Severovýchod. Odbor finanční 15/030/931/01/00 - Návrh rozpočtu na rok 2016 a rozpočtový výhled na roky /030/931/01/01 RM doporučuje ZM schválit rozpočet města Zábřeh na rok 2016, a to následovně: příjmy ,00 Kč výdaje ,00 Kč saldo ,00 Kč Rozpis financování: ,00 Kč zapojení zůstatku z minulých let ,00 Kč zapojení úvěru kanalizace, poskytovatel ČSOB, a. s ,00 Kč splátky úvěr kanalizace, poskytovatel ČSOB, a. s. Dále RM doporučuje ZM schválit závazné ukazatele rozpočtu města Zábřeh na rok 2016, a to v rozsahu přílohy OF_01A_návrh rozpočtu /030/931/01/02 RM doporučuje ZM schválit rozpočtový výhled města Zábřeh na roky 2017 a 2018 dle předloženého návrhu. 15/030/931/01/03 RM doporučuje ZM zmocnit RM v souladu s 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění k provádění rozpočtových opatření za rok 2015 v plném rozsahu, a to jak na straně příjmů rozpočtu, tak i na straně výdajů rozpočtu. Zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření roku 2015 v plném rozsahu je platné pro období od do /030/931/01/04 RM doporučuje ZM schválit zmocnění RM k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, které neovlivní celkové příjmy a výdaje schváleného rozpočtu města na příslušný kalendářní rok, a to maximálně do výše 600 tis. Kč na jedno rozpočtové opatření, k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, které se týkají účelových dotací přijímaných z jiných rozpočtů a jejich zapojení do rozpočtu, a to bez finančního omezení, k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, kterými jsou ukládány odvody příspěvkovým organizacím zřizovaných 2 z 12

3 městem Zábřeh do rozpočtu města, a to bez finančního omezení, k provádění rozpočtových opatření v souvislosti s finančním vypořádáním a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, a to bez finančního omezení, k provádění rozpočtových opatření a s tím spojených změn závazných ukazatelů rozpočtu města, které se týkají příspěvkových organizací zřizovaných městem Zábřeh, a to bez finančního omezení. 15/030/931/01/05 RM doporučuje ZM zmocnit vedoucí Odboru finančního a finančního analytika - rozpočtáře Odboru finančního k rozpisu schváleného rozpočtu roku 2016 dle plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění. 15/030/931/01/06 RM doporučuje ZM schválit zmocnění vedoucí Odboru finančního a finančního analytika - rozpočtáře Odboru finančního k provádění změn rozpisu rozpočtu roku 2016 za podmínky, že se nezmění závazné ukazatele schváleného rozpočtu roku /030/931/02/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol Zábřeh RM doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx, která je určena na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace, snížení energetické náročnosti a ekologizace areálu Sokola Zábřeh, a dále RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem Tělocvičná jednota Sokol Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx. Na základě této smlouvy bude příjemci poskytnuta investiční dotace ve výši ,00 Kč určená na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu Revitalizace, snížení energetické náročnosti a ekologizace areálu Sokola Zábřeh. Vyúčtování dotace bude příjemcem provedeno nejpozději do a musí být doručeno na podatelnu Městského úřadu Zábřeh. 15/030/931/03/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace RC Team Zábřeh RM doporučuje ZM schválit poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci RC Team Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx, která je určena na úhradu nákladů spojených s realizací projektu Mistrovství ČR 2016 RC modelů EC buggy, a dále RM doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavíranou s příjemcem RC Team Zábřeh se sídlem xxx, IČ xxx. Na základě této smlouvy bude příjemci poskytnuta investiční dotace ve výši ,00 Kč určená na úhradu části nákladů spojených s realizací projektu Mistrovství ČR 2016 RC modelů EC buggy. Vyúčtování dotace bude příjemcem provedeno nejpozději do a musí být doručeno na podatelnu Městského úřadu Zábřeh. 15/030/931/04/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) se společností Zábřežská kulturní, s. r. o. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci Zábřežská kulturní, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, a dále doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) uzavíranou mezi městem Zábřeh a příjemcem Zábřežská kulturní, s. r. o., se sídlem xxx. Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou se pro účely této smlouvy rozumí zajišťování kulturních akcí a služeb poskytovaných široké veřejnosti, zejména občanům města Zábřeh. Dotace bude poskytnuta v roce 2016 maximálně ve výši ,00 Kč v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a konečné vyúčtování bude městu Zábřeh předloženo nejpozději do /030/931/05/00 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) se společností EKO servis Zábřeh, s. r. o. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2016 ve výši ,00 Kč příjemci EKO servis Zábřeh, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, a dále doporučuje ZM schválit Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) uzavíranou mezi městem Zábřeh a příjemcem EKO servis Zábřeh, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx. Službou obecného hospodářského zájmu neboli veřejnou službou 3 z 12

4 se pro účely této smlouvy rozumí zajišťování činností spojených s provozováním sportovního zařízení města městského plaveckého bazénu pro potřeby sportovního vyžití, zejména občanů města Zábřeh. Dotace bude poskytnuta v roce 2016 ve výši maximálně ,00 Kč v souladu se splátkovým kalendářem, který je nedílnou součástí této smlouvy, a konečné vyúčtování bude městu Zábřeh předloženo nejpozději do /030/931/06/00 - Návrh IX. rozpočtové změny roku 2015 RM schvaluje IX. změnu rozpočtu města roku 2015 dle předloženého návrhu rozpočtových opatření. 15/030/931/07/00 - Nařízení odvodu odpisů školským příspěvkovým organizacím do rozpočtu města Zábřeh RM doporučuje ZM uložit školským příspěvkovým organizacím 80 % odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč do rozpočtu města Zábřeh v termínu nejpozději do , a to následovně: 1) Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 2) Mateřská škola SEVERÁČEK, Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 3) Mateřská škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 4) Mateřská škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 5) Základní škola a Mateřská škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 6) Základní škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 7) Základní škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 8) Základní škola Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč 9) Dům dětí a mládeže Krasohled Zábřeh, xxx, odvod odpisů v celkové výši ,00 Kč. Odbor technické správy 15/030/981/01/00 - Rozšíření sítě veřejného osvětlení ve městě RM schvaluje rozšíření sítě VO ve městě o 2 světelná místa v ul. 28. října, přičemž po tomto rozšíření bude síť VO ve městě zahrnovat 1613 světelných míst a po již schváleném rozšíření o 4 světelná místa u budoucího Obchodního centra pak 1617 světelných míst. 15/030/981/02/00 - xxx, xxx žádost o spoluúčast města na výměně oken a balkonových dveří RM souhlasí s výměnou oken a balkonových dveří v bytě manželů xxx, xxx, a to na základě jejich žádosti a přeložené cenové nabídky firmy Montamax, s. r. o., kdy město Zábřeh uhradí výměnu oken v ceně Kč bez DPH (49 804,20 Kč vč. DPH) a manželé xxx uhradí výměnu oken a balkonových dveří ve výši ,20 Kč vč. DPH. 15/030/981/03/00 - Prodloužení smluv o nájmu bytu 15/030/981/03/01 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 2 v bytovém domě xxx v Zábřehu s manželi xxx a xxx o dva roky od do /030/981/03/02 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 6 v bytovém domě xxx v Zábřehu s manželi xxx a xxx o dva roky od do /030/981/03/03 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3 v bytovém domě xxx v Zábřehu s paní xxx a paní xxx o dva roky od do /030/981/03/04 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 3/II v bytovém domě xxx v Zábřehu s panem xxx a xxx o dva roky od do /030/981/03/05 RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu bytu č. 4/II v bytovém domě xxx v Zábřehu s paní xxx o dva roky od do z 12

5 15/030/981/04/00 - xxx, Zábřeh žádost o přednostní přidělení bytu RM nesouhlasí s přednostním přidělením obecního bytu panu xxx, trvale pobytem xxx v Zábřehu, na základě jeho žádosti. 15/030/981/05/00 - xxx, Zábřeh žádost o udělení souhlasu k podnájmu bytu RM schvaluje udělení souhlasu dle 2275 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nájemci paní xxx, k podnájmu bytu č. 2 v bytovém domě xxx v Zábřehu pro podnájemce paní xxx, trvale pobytem xxx, Zábřeh, v termínu do /030/981/06/00 - xxx, xxx, Zábřeh žádost k přidělení volného bytu č. 14/III v bytovém domě xxx, Zábřeh RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu bytu č. 14/III o velikosti 1+3 s příslušenstvím v bytovém domě xxx, Zábřeh s paní xxx, trvale pobytem xxx, za podmínek nájemné ve výši 53,30 Kč/m 2 započitatelné plochy bytu s možností jeho aktualizace dle rozhodnutí RM, nájem na dobu určitou dva roky s možností prodlužování v případě dodržování ustanovení smlouvy o nájmu bytu. Jistota ve výši Kč šestinásobek měsíčního nájemného. Podmínkou uzavření smlouvy o nájmu bytu je vyrovnání případných veškerých závazků vůči městu Zábřeh a vrácení bytu č. 12/I o velikosti 1+2 v bytovém domě xxx, Zábřeh, městu Zábřeh. 15/030/981/07/00 - IMOS Brno, a.s. prodloužení termínu výpůjček 15/030/981/07/01 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s firmou IMOS Brno, a. s., číslo SO 00086, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín výpůjčky do , pokud firma do smluvně zajistí u f. EKO servis Zábřeh s.r.o. zimní údržbu komunikací a chodníků v rozsahu výpůjčky na zimní období /030/981/07/02 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s IMOS Brno, a. s., číslo SO 00107, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín výpůjčky do , pokud firma do smluvně zajistí u f. EKO servis Zábřeh s.r.o. zimní údržbu komunikací a chodníků v rozsahu výpůjčky na zimní období /030/981/07/03 RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce s IMOS Brno, a. s., číslo SO 00122, ve znění dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín výpůjčky do , pokud firma do smluvně zajistí u f. EKO servis Zábřeh s.r.o. zimní údržbu komunikací a chodníků v rozsahu výpůjčky na zimní období Oddělení majetkoprávní 15/030/902/01/00 - Římskokatolická farnost Zábřeh - směna nemovitostí 15/030/902/01/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru směny nemovitostí v k. ú. Zábřeh na Moravě pozemku p. č. 2/1, zast. pl. a nádvoří o vým. 293 m 2, jehož součástí je budova Farní 9 č. p. 57, obč. vybavenost, p. č. 2/2, zast.pl. a nádvoří o vým. 21 m2, p. č. 8/2, ostatní plocha, zeleň vým. 33 m 2, p. č. 10/1, zahrada o vým. 47 m 2, pozemku p. č. 1082, zast. pl. a nádvoří o vým. 560 m 2, jehož součástí je budova Sušilova 41 č. p. 1375, obč. vybavenost, ve vlastnictví města Zábřeh, za pozemek p. č. 22/1, zahrada o vým m 2 ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Zábřeh, se sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/902/01/02 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4 o výměře cca 80 m 2 za cenu 680 Kč/m 2 do vlastnictví Římskokatolické farnosti Zábřeh, se sídlem xxx, IČ xxx. 5 z 12

6 15/030/902/02/00 - AMC Zábřeh směna pozemků RM doporučuje ZM schválit směnu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě: pozemku ve vlastnictví společnosti AMC Zábřeh spol., s. r. o., se sídlem xxx,, IČ xxx, části p. č. 2774/6, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 2774/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 23 m 2, do vlastnictví města Zábřeh za kupní cenu 400 Kč/m 2, celkem Kč, za pozemky ve vlastnictví města Zábřeh p. č. 2773/3, zastavěná plocha a nádvoří o vým. 35 m 2 a p. č. 2774/8, ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 57 m 2, do vlastnictví společnosti AMC Zábřeh spol., s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, za kupní cenu 400 Kč/m 2, celkem Kč, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/03/00 - ZJP spol. s r. o. prodej pozemků 15/030/902/03/01 RM bere na vědomí sdělení společnosti Zdeněk Petr firma Petr, s. r. o., ze dne /030/902/03/02 RM doporučuje ZM schválit prodej částí pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č.3143/1, 3146/1 a 3146/6 - podle geometrického plánu č /2015 se jedná o pozemky p. č. 3143/35, ostatní plocha, jiná plocha o vým m 2, p. č. 3146/12, ostatní plocha, manipulační plocha o vým m 2, p. č. 3146/13, ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 256 m 2 a p. č. 3146/14, ostatní plocha, manipulační plocha o vým. 211 m 2, do vlastnictví společnosti ZJP, s.r.o., se sídlem xxx, IČ xxx, za kupní cenu 690 Kč/m 2, celkem Kč a doporučuje ZM pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/04/00 - Žádost pana xxx o souhlas s terénními úpravami RM bere na vědomí žádost pana xxx ze dne o udělení souhlasu s terénními úpravami a vybudováním příjezdu na pozemku p. č. 169/24 v k. ú. Pivonín ve vlastnictví města Zábřeh a trvá na splnění usnesení č. 12/042/902/07/01 ze dne , dále požaduje, aby k žádosti doložil stanovisko odborníka z oboru dopravy s vyjádřením, zda lze na pozemku vybudovat příjezdovou komunikaci, pokud ano, jak tato komunikace bude vypadat a jaká opatření s ohledem na sousední nemovitosti by bylo nutno provést. 15/030/902/05/00 - xxx prodej části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku v k.ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 1602/1 podle geometrického plánu č /2015 je jedná o pozemek p. č. 1602/5, zahrada o výměře 160 m 2 do vlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx za kupní cenu 600 Kč/m 2, tj. celkem Kč a doporučuje ZM pověřit starostu uzavřením kupní smlouvy. 15/030/902/06/00 - xxx žádost o prodej pozemku RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě částí p. č. 1518/4 a 1510/1, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 1510/4, ost. pl., ost. komunikace o vým. 101 m 2 do podílového spoluvlastnictví xxxx, trvalým pobytem xxx podílem 1/5, xxx, trvalým pobytem xxx podílem 2/5 a xxx, trvalým pobytem xxx, podílem 2/5, za kupní cenu 1000 Kč/m 2, celkem Kč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/07/00 - xxx + xxx prodej pozemků v Hněvkově RM doporučuje ZM schválit prodej pozemků v k. ú. Hněvkov p. č. st. 73, zastavěná plocha a nádvoří o vým. 72 m 2 a části p. č. 650/10, dle geometrického plánu č /2015 se jedná o p. č. 650/21, ostatní plocha, jiná plocha o vým m 2, do podílového spoluvlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx podílem ½ za kupní cenu Kč a do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xx, podílem ½ za kupní cenu Kč, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/08/00 - xxx žádost o převod práv 15/030/902/08/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru převodu práv a povinností ze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne s xxx, trvalým pobytem xxx, na prodej bytové jednotky 2091/4 v bytovém domě čp (xxx), který je součástí pozemku p. č. 6 z 12

7 4928/156 v k. ú. Zábřeh na Moravě a spoluvlastnického podílu 157/5000 na společných částech domu čp a na pozemku p. č. 4928/156, za kupní cenu Kč, na xxx, trvalým pobytem xxx. 15/030/902/08/02 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru zřízení zástavního práva k pozemku p. č.1961, jehož součástí je stavba č. p. 648 v k. ú. Zábřeh na Moravě ve prospěch xxx, trvalým pobytem xxx, pro pohledávku ve výši Kč. 15/030/902/09/00 - Středomoravská kapitálová, s. r. o. žádost o prodej pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemků v k.ú. Zábřeh na Moravě částí p.č. 4687/10, 4693/3 a 4671/1 podle žádosti Středomoravské kapitálové, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx z důvodu rozporu žadatelem zamýšleného využití pozemků s platným Územním plánem města Zábřeh. 15/030/902/10/00 - xxx prodej pozemku v k. ú. Dolní Bušínov RM doporučuje ZM schválit prodej pozemku p. č. 677/2, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 172 m 2 v k. ú. Dolní Bušínov, do podílového spoluvlastnictví podílem ½ xxx, trvalým pobytem xxx za kupní cenu 110 Kč/m 2, celkem Kč a podílem ½ do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 110 Kč/m 2, celkem Kč a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/11/00 - xxx žádost o prodej pozemku v k. ú. Dolní Bušínov RM doporučuje ZM nesouhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Dolní Bušínov p. č. 632, lesní pozemek o vým. 543 m 2 podle žádosti manželů xxx, trvalým pobytem xxx, manž. xxx, trvalým pobytem xxx a p. xx, trvalým pobytem xxx. 15/030/902/12/00 - xxx - majetkoprávní vypořádání 15/030/902/12/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4867/1, zahrada o vým. cca 70 m2 do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx a části p. č. 4867/1, zahrada o vým. cca 25 m 2 do společného jmění manželům xxx a xxxx, oba trvalým pobytem xxx, za kupní cenu 280 Kč/m 2. 15/030/902/12/02 RM souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě části p. č. 4867/1, zahrada o vým. 36 m 2 xxx, trvalým pobytem xxx, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za cenu 3 Kč/m 2 /rok, pro zahrádkářské účely. 15/030/902/13/00 - xxx žádost o prodej pozemků na ul. Sokolská a na ul. Valová 15/030/902/13/01 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1510/1, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. cca 30 m 2 v k. ú. Zábřeh na Moravě do vlastnictví xxx, trvalým pobytem xxx. 15/030/902/13/02 RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 4403/3, ostatní plocha, neplodná, o vým. cca 150 m 2 v k. ú. Zábřeh na Moravě do společného jmění manželům xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx. 15/030/902/14/00 - xxx výkup pozemku RM doporučuje ZM schválit převod pozemků v k. ú. Dolní Bušínov částí p. č. 760/15 a p. č. 760/16, dle geometrického plánu č /2015 se bude jednat o díl a o vým. 6 m 2 z p. č. 760/15 a díl b o vým. 3 m 2 z p. č. 760/16 z podílového spoluvlastnictví xxx a xxx, oba trvalým pobytem xxx, do vlastnictví města Zábřeh, za kupní cenu 110 Kč/m 2, celkem 990 Kč, a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 7 z 12

8 15/030/902/15/00 - xxx výkup pozemku RM doporučuje ZM schválit nabytí pozemku v k. ú. Pivonín části p. č. 276/9 (dle geometrického plánu se jedná o p. č. 276/11 o vým. 154 m 2 ) ve vlastnictví xxx, bytem xxx do vlastnictví města Zábřeh za kupní cenu 100 Kč/m 2, tj. celkem Kč a pověřit starostu města uzavřením kupní smlouvy. 15/030/902/16/00 - xxx žádost o prominutí nájemného za nebytový prostor 15/030/902/16/01 RM schvaluje, v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v ulici Žižkova, snížení nájemného v nebytovém prostoru v budově xxx v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 104, v k. ú. Zábřeh na Moravě, pronajatém xxx, trvalým pobytem xxx, za měsíce listopad, prosinec na Kč a pověřuje starostu uzavřením dodatku. 15/030/902/16/02 RM schvaluje, v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v ulici Žižkova, snížení nájemného v nebytovém prostoru v budově xxx v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 104 v k. ú. Zábřeh na Moravě, pronajatém xxx, trvalým pobytem xxx, za měsíce listopad, prosinec na Kč a pověřuje starostu uzavřením dodatku. 15/030/902/17/00 - xxx žádost o prodloužení termínu podpisu KS RM doporučuje ZM schválit prodloužení termínu podpisu kupní smlouvy a úhrady kupní ceny za prodej pozemku v k. ú. Dolní Bušínov p. č. 627/5, ostatní plocha, jiná plocha o vým. 553 m 2 podle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne s xxx, trvalým pobytem xxx, xxx, trvalým pobytem xxx, xxx, trvalým pobytem xxx, do a pověřuje starostu města uzavřením dodatku. 15/030/902/18/00 - Olomoucký kraj bezúplatný převod pozemku RM doporučuje ZM schválit bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/65 o vým. 24 m 2 ve vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví města Zábřeh a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/19/00 - Olomoucký kraj bezúplatný převod pozemků, kruhový objezd, Postřelmovská ulice RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/56, ostatní plocha, silnice o vým m 2, pozemku dle geometrického plánu č /2014 p. č 5463/1, ostatní plocha silnice o vým m 2 a pozemku p. č 5463/17, ostatní plocha, silnice o vým. 802 m 2, do vlastnictví Olomouckého kraje, se sídlem xxx, s právem hospodařit pro Správu silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/902/20/00 - Správa silnic Olomouckého kraje právo provést stavbu, nájem, věcné břemeno 15/030/902/20/01 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podle projektu s názvem: Autobusové zastávky ve městě Zábřeh, SO-401 Rozvody VO na části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5459/1, jejímž stavebníkem bude město Zábřeh, s vlastníkem pozemku p. č. 5459/1, kterým je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, IČ xxxa pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/02 RM schvaluje nájem části pozemku p. č. 5459/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, IČ xxx, do nájmu městu Zábřeh, za podmínek: doba nájmu určitá s ukončením ke dni uvedeném v protokolu o převzetí stavby protlak silnice III. tř. 300 Kč/bm nájemné ve výši Kč za překop silnice III. tř Kč/ks za umístění sloupů VO za účelem realizace stavby Autobusové zastávky ve městě Zábřeh, SO-401 Rozvody VO a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/03 8 z 12

9 RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 5459/1 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, IČ xxx, spočívajícího ve strpění uložení zemního vedení VO a sloupů v rámci stavby Autobusové zastávky ve městě Zábřeh, SO-401 Rozvody VO, ve prospěch oprávněného města Zábřeh, za podmínek: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bude jednorázově úplatné na základě odborného posouzení soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá) a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/04 RM schvaluje nájem části pozemku p. č. 5462/8 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, do nájmu městu Zábřeh, za podmínek: doba nájmu neurčitá s tříměsíční výpovědní lhůtou nájemné ve výši Kč/rok za zřízení sjezdu do 20 m 2 /rok, silnice II. třídy za účelem realizace stavby Dopravní připojení p. č. 1483/1, k. ú. Zábřeh na Mor. k silnici, p. č. 5462/8, k. ú. Zábřeh na Mor. ulice Dvorská, Zábřeh a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/05 RM doporučuje ZM schválit zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 5462/8 v k. ú. Zábřeh na Moravě, jejímž vlastníkem je Olomoucký kraj, se sídlem xxx, zastoupený Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx, spočívajícího ve strpění zřízení sjezdu v rámci stavby Dopravní připojení p. č. 1483/1, k. ú. Zábřeh na Mor. k silnici, p. č. 5462/8, k. ú. Zábřeh na Mor. ulice Dvorská, Zábřeh, ve prospěch oprávněného města Zábřeh, za podmínek: věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, bude jednorázově úplatné na základě odborného posouzení soudním znalcem (cena v místě a čase obvyklá) a pověřit starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/20/06 RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu podle projektu s názvem: Silnice č. II/315- zárubní zeď ul. Sušilova, Zábřeh na části pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 1218/2, 1230 a 1231 se stavebníkem Olomouckým krajem, se sídlem xxxx, zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem xxx a pověřuje starostu města uzavřením smlouvy. 15/030/902/21/00 - VNŘ pronájem parkovacího stání Nerudova 7 15/030/902/21/01 RM bere na vědomí výpověď xxx, bytem xxx, z nájmu parkovacího stání č. 26 v budově xxx, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě, k s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Nájem skončí /030/902/21/02 RM souhlasí s vypsáním volného nabídkového řízení na pronájem parkovacího stání č. 26 v budově Nerudova 2082/7, která je součástí pozemku p. č. 1603/5, k. ú. Zábřeh na Moravě za podmínek: min. nájemné ve výši 600 Kč + DPH/měs. s valorizací, doba neurčitá s jednoměsíční výpovědní lhůtou a jistota ve výši Kč. 15/030/902/22/00 - Žádosti o souhlas s umístěním sídla spolku 15/030/902/22/01 RM souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Divadlo Václav, z. s., IČ xxx na adrese xxx. Budova č. p. xxx u Zábřeha je součástí pozemků p. č. 114 v k. ú. Václavov u Zábřeha a p. č. 191 v k. ú. Svébohov. 15/030/902/22/02 RM souhlasí s umístěním sídla nově vznikajícího spolku Svaz tělesně postižených v České republice, z. s., organizace Zábřeh, IČ xxx na adrese xxx. Budova č. p Zábřeh je součástí pozemku p. č. st. 2204/84 v k. ú. Zábřeh na Moravě. 15/030/902/23/00 - Pronájem prodejních stánků 15/030/902/23/01 9 z 12

10 RM schvaluje pronájem 3 ks prodejních stánků obci Dubicko, se sídlem xxx, IČ xxx na den za cenu 50 Kč + DPH za stánek, za účelem pořádání malého vánočního jarmarku v Dubicku a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 15/030/902/23/02 RM schvaluje pronájem 3 ks prodejních stánků Základní škole a mateřské škole Lesnice, se sídlem xxx, IČ xxx na den za cenu 50 Kč + DPH za stánek, za účelem pořádání malého vánočního jarmarku v Lesnici a pověřuje starostu uzavřením smlouvy. 15/030/902/24/00 - Prodej pračky RM schvaluje prodej pračky WML BEKO, inv. č. 6987, do vlastnictví xxx, bytem xxx, za kupní cenu Kč včetně DPH 21 % a pověřuje vedoucí majetkoprávního oddělení uzavřením kupní smlouvy. 15/030/902/25/00 - Věcné břemeno xxx zrušení usnesení, plynovodní přípojka 15/030/902/25/01 RM ruší usnesení č. 15/019/902/15/02 ze dne , kterým RM schválila zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/11 spočívající v uložení přípojky plynu ve prospěch xxx, bytem xxx. 15/030/902/25/02 RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku v k. ú. Zábřeh na Moravě p. č. 5457/11 spočívající v umístění plynovodní přípojky ve prospěch RWE GasNet, s. r. o, se sídlem xxx, IČ xxx. 15/030/902/26/00 - HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. prodloužení nájmu pozemku RM souhlasí se zveřejněním záměru prodloužení doby nájmu na užívání části pozemku p. č. 5463/3 k. ú. Zábřeh na Moravě podle nájemní smlouvy ze dne , uzavřené se společností HORSTAV Olomouc spol. s r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, do , s možností ukončení nájmu dohodou. 15/030/902/27/00 - Umístění vánočního stromu u Levandulové kavárny RM souhlasí s tím, aby xxx, se sídlem xxx, IČ xxx umístil na pozemku p. č. 5459/2 v k.ú. Zábřeh na Moravě, v sousedství předzahrádky Levandulové kavárny, vánoční strom za podmínek, že xxx bere na sebe odpovědnost za veškeré případné škody vzniklé zejména při manipulaci, instalaci, odstraňování či pádem tohoto stromu nebo ozdob, a že pozemek bude po odstranění stromu řádně uklizen a uveden do původního stavu. Odbor rozvoje a územního plánování 15/030/971/01/00 - Zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení stavby Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu III. etapa dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD00054 ze dne na zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení stavby Rekonstrukce Masarykova náměstí v Zábřehu III. etapa mezi městem Zábřeh a Atelierem PROMIKA, s. r. o., xxx, IČ xxx. Dodatkem č. 1 je upraven termín plnění, a to nejpozději do 13 měsíců od uzavření smlouvy o dílo. 15/030/971/02/00 - Priority v rámci staveb týkajících se komunikací ve vlastnictví Olomouckého kraje RM doporučuje ZM schválit seznam prioritních dopravních staveb na území města Zábřeh na komunikacích II. a III. třídy v následujícím pořadí: Celková oprava silnice č. III/31530 Růžové údolí Pivonín v celé délce. Rekonstrukce a úprava křižovatky silnic II/315 a II/369 (ul. Dvorská x Sušilova) odstranění dopravní závady stabilizované v platném územním plánu odbočovací pruhy, rozšíření křižovatky. Rekonstrukce komunikace III/31527 (ulice Postřelmovská) od stávajícího kruhového objezdu a křížení s II/315 po ceduli města Zábřeh (doplnění komunikace o cyklopásy). Rekonstrukce a úprava křižovatky II/315 a III/31519 (křížení ulic Leštinská a ČSA u BENZINY). Celková oprava silnice č. III/31534 Zábřeh Nemile, v úseku od stávajícího městského hřbitova do obce Nemile. 10 z 12

11 Rekonstrukce a úprava křižovatky silnic II/315 a III/31534 (ul. Sokolská x ul. Sušilova) kruhový objezd. Rekonstrukce ulice Havlíčkova - rekonstrukce komunikace III/31537 (ulice Havlíčkova) od křížení s místní komunikací U vodárny po křižovatku s místní komunikací Oborník u plaveckého areálu Zábřeh. 15/030/971/03/00 - VZ Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu - námitky 15/030/971/03/01 RM ruší usnesení č. 15/029/971/01/00 ze dne RM ruší zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu. 15/030/971/03/02 RM vyhovuje námitkám proti rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu ze dne /030/971/03/03 RM ruší zadávací řízení na realizaci veřejné zakázky Rekonstrukce venkovního bazénu v Zábřehu s tím, že odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bude obsahovat konkrétní důvod zrušení tohoto zadávacího řízení, aby rozhodnutí bylo přezkoumatelné. Odbor informatiky 15/030/911/01/00 - Rozšíření diskového pole zakázka malého rozsahu 15/030/911/01/01 RM schvaluje na základě doporučení komise výběr dodavatele na akci Rozšíření diskového pole zakázka malého rozsahu. Jako nejvhodnější byla stanovena nabídka firmy MERIT GROUP, a. s., xxx, IČ xxx. Celková nabídková cena činí ,00 Kč včetně DPH ve výši 21 %. 15/030/911/01/02 RM schvaluje uzavření Kupní smlouvy s firmou MERIT GROUP, a. s., xxx, IČ xxx na rozšíření diskového pole za cenu celkem ,- Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této Kupní smlouvy. Odbor vnitřních věcí 15/030/901/02/00 - Žádost o povolení stánkového prodeje 15/030/901/02/01 RM povoluje v souladu s ustanoveními Nařízení města Zábřeh č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád, xxx, bytem xxx, IČ xxx, prodej svařeného vína, punče a jiných alkoholických a nealkoholických nápojů a drobného občerstvení na náměstí Osvobození na pozemku p. č. 1640, k. ú. Zábřeh na Moravě (chodník), a to ve dnech od do denně v době od 10:00 do 22:00 hod. Rozsah záboru veřejného prostranství činí cca 5 m 2. 15/030/901/02/02 RM povoluje v souladu s ustanoveními Nařízení města Zábřeh č. 2/2011, kterým se vydává tržní řád, společnosti Zábřežská kulturní, s. r. o., se sídlem xxx, IČ xxx, konání vánočního jarmarku dne od do hodin před Městským úřadem Zábřeh prostranství amfiteátru před zámkem a v horní části Masarykova náměstí, kde bude umístěno cca 40 ks prodejních stánků. 15/030/901/03/00 - Žádost o udělení výjimky podle čl. 4 odst. 2 OZV č. 1/2015 RM rozhoduje o udělení výjimky z ustanovení čl. 3 OZV č. 1/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, pro xxx, bytem xxx, IČ xxx, a to na každý den od do v době od 10:00 do 22:00 hod. na celé náměstí Osvobození, Zábřeh. 15/030/901/04/00 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů RM doporučuje ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně přílohy. 11 z 12

12 15/030/901/05/00 - Žádost pana xxx o splátkový kalendář a prominutí úroků z prodlení 15/030/901/05/01 RM schvaluje uzavření dohody o splátkách s panem xxx, bytem xx, za těchto podmínek: pan xxx bude povinen zaplatit svůj dluh ve výši 4.909,60 Kč ve čtyřech měsíčních splátkách à 1.000,- Kč a jedné měsíční splátce à 909,60 Kč, jednotlivé splátky budou splatné vždy nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce počínaje měsícem listopad 2015 a konče měsícem březen 2016 mimořádné splátky budou možné jen po předchozím souhlasu města, a pověřuje Mgr. Jitka Sekaninovou, vedoucí Odboru vnitřních věcí, uzavřením této dohody. 15/030/901/05/02 RM promíjí panu xxx, nar. xxx, bytem xxx, povinnost zaplatit úroky z prodlení z dluhu na nájemném garážového státní č. 23 v budově xxx v Zábřehu za podmínky, že celý dluh bude splacen nejpozději do 31. března Oddělení životního prostředí 15/030/943/01/00 - Smlouva o poskytnutí dotace Olomouckého kraje městu Zábřeh na hospodaření v lesích RM bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na hospodaření v lesích od Olomouckého kraje, se sídlem Olomouc, xxx, městu Zábřeh, se sídlem Zábřeh, xxx, ve výši ,- Kč dle předložené smlouvy. Společnosti s majetkovou účastí města 15/030/003/01/00 - Svolání valné hromady spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. RM bere na vědomí pozvánku na jednání valné hromady spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s., která se koná RNDr. Mgr. František John Ph.D., v. r. starosta PaedDr. Karel Crhonek, v. r. místostarosta 12 z 12

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Usnesení z 15. jednání RM konané dne 26. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení z 15. jednání RM konané dne 26. 05. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení z 15. jednání RM konané dne 26. 05. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/015/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Odbor

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013

Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Přijatá usnesení z 32. Rady města Rousínova konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení 32/01/13R: RM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu plynárenského zařízení Rodinné domy Za dvorkama

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 139/02-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23. 09. 2014 a 16. 12. 2014. U S N E S E N Í z 6. schůze Rady města Kojetína, konané dne 11. února 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města (tisk

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 59. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 02.12.2013 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje

Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 R A D A M Ě S T A. I. revokuje. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 18. schůze v roce 2013, konané 20. září 2013 Usnesení s termínem č.: 281 taj. (ONI) 02.10. 746 taj. (ONI) 16.10. 1180 taj. (ONI) 16.10. 747 taj. (ONI) 16.10. Splněná

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 73. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 01.09.2014 od 14:00 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 01. Žádost pana Xxxx o prominutí smluvní pokuty a poplatku z prodlení.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Rumburk, konaného dne 26. března 2015 1) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a: a) zvolilo návrhovou komisi ve složení:

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 16/453/2008 1) schválilo program 16. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 16. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 16. prosince 2008 usnesením č. 16/453/2008 program 16. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 16/454/2008 návrhovou komisi ve složení:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 10.04.2013, 02.10.2013 a 13.11.2013. U S N E S E N Í ze 79. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. prosince 2013, ve 14:30 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Plnění usnesení rady

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje

Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 R A D A M Ě S T A. I. pověřuje. II. ukládá. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 16. schůze v roce 2013, konané 14. srpna 2013 Usnesení s termínem č.: 516 taj. (OD) 28.08. 623 taj. (OSVaZ) 28.08. 1180 taj. (ONI) 18.09. 281 taj. (ONI) 02.10.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015

U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 U S N E S E N Í č. 15 z 15. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 21. 07. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu

Více

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014

USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 USNESENÍ z 21. jednání rady města, konaného dne 10. 12. 2014 Usnesení č. 269/14/21 RM schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy se stávající nájemnicí bytu č. 6, ul. Moskevská 115, na dobu určitou do 31.

Více

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015

Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Zápis č. 18 z jednání Rady města Řevnice dne 20.3.2015 Přítomni: Ing. T. Smrčka, Mgr. O. Skripnik PhD. (odešel po projednání bodu č. 16), I. Kovářová, Ing. P. Kozák Omluven: Hosté: MgA. M. Reslová, M.

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514

Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák. Usnesení č. 484-514 U S N E S E N Í 95. schůze Rady města Hranice, konané dne 2. 10. 2014 na MěÚ Hranice od 10.00 hod. Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák Usnesení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015

Příloha č. 01. usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Příloha č. 01 usnesení ze 08. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. června 2015 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: I. ZÁMĚR PRODEJE POZEMKŮ: 3. a) přesné určení nemovitosti: část poz.p.č.

Více