9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice Proton Therapy Center Prague"

Transkript

1 Program NJ 2013 Pátek ,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. Blok I: Indikace RT, cílové objemy Předsednictvo: Petera J., Soumarová R. 9,10 Perková H., Soumarová R., Maňásek V. Management léčby seminomů I. a II. stádia včera a dnes 9,25 Dědečková K. Aktuální postavení RT v léčbě maligních lymfomů v České republice 9,40 Procházka T., Pospíšil P., Kazda T., Ševela O., Vrzal M., Šimíček J., Šlampa P. Možnosti šetření hippokampu při radioterapii v oblasti hlavy MOÚ Brno 9,55 Kubeš J., Vítek P., Ondrová B., Dědečková K., Sepeši B., Vinakurau Š. Možnosti a úskalí protonové radioterapie první klinické zkušenosti 10,10 Otáhal B., Knybel L., Cvek J. ITV (Internal Target Volume) a tumory pankreatu FN OV 10,20 Dvořák P. Inteligentní margins pro extrakraniální stereotaktickou radioterapii na bázi trekingu kovových markerů The London Clinic Přestávka 10,30 11,00 Blok II: PET/CT a NM v radioterapii předsednictvo: Malinová B., Cwiertka K. 11,00 Bělohlávek O. PET/CT ve službách radioterapie Nemocnice Na Homolce 11,30 Cwiertka K., Vrána D., Cincibuch J., Koranda P. PET/CT plánování radioterapie většinou usnadní, výjimečně zkomplikuje FN Olomouc

2 11,45 Ullmann V. Onkologická diagnostika a terapie ionizujícím zářením v nukleární medicíně FN Ostrava Oběd 12,00-13,00 Blok III: Radiologické události, legislativa Předsednictvo: Horáková I., Berčík Č. 13,00 Petera J. Ekonomické aspekty radiační onkologie FN HK 13,20 Berčík Č., Petrová K. Vývoj nové legislativy a úloha SÚJB v oblasti radioterapie SÚJB Praha 13,30 Horáková I., Berčík Č. Aktuální změny v legislativě týkající se lékařského ozáření SÚRO Praha 13,40 Králik G., Kontrišová K. Zaťaženie pracovníkov pri rádioterapii 18MV žiarením OÚ Sv. Alžbety Bratislava Přestávka 13,50-14,20 14,20 Petera J. zpráva o činnosti SROBF Vyhlášení ceny Chodounského Blok IV: Brachyterapie Předsednictvo: Stankušová H., Sirák I. 14,40 Stankušová H. Brachyterapie extrahapatálních nádorů žlučových cest FN Motol 14,55 Soumarová R., Homola L., Blažek T. Permanentní BRT - video

3 15,10 Prof. Dr. med. M. Münter Ärztlicher Direktor der Klinik für Radioonkologie und Strahlentherapie / Leiter MVZ IORT: Update on TARGIT A Results and Sttutgart Clinic experience Radioonkologie und Strahlentherapie Stuttgart 15,30 Sirák I. Intersticiální BRT u ca prsu FN HK 15,50 Pospíšková M., Kohoutek M., Jakšičová A., Konečný P., Tomšů J. Přínos 3D plánování u brachyterapie karcinomu děložního čípku - naše zkušenosti KOC Zlín Přestávka 16,00 16,30 Blok V: Radiobiologie a toxicita RT Předsednictvo: Matula P., Homola L., Odrážka K. 16,30 Matula P., Končik J. Prínos rádiobiologického modelovania k optimalizácii fyzikálneho plánu VOÚ Košice 16,45 Odložilíková A., Tichá H., Šlampa P. Problematika vyhodnocení pozdních vedlejších účinků radioterapie karcinomu čípku děložního pomoci programu BioGray MOÚ Brno 17,00 Homola L., Machala S., Richterová H., Ševčíková L. LQ model - příklady z klinické praxe 17,15 Slavíček L., Blaha D., Vaněk P., Fišar J. Vyhodnocení akutní a chronické toxicity po zavedení techniky IMRT do léčby karcinomu prostaty v KOC Jihlava KOC Jihlava 17,30 Odrážka K., Doležel M., Mynařík J., Vaňásek J., Ulrych V., Hlávka A., Štuk J., Pacalová Z., Valentová E. IGRT karcinomu prostaty časná toxicita Multiscan Pardubice 17,45 Pokorný O., Kubeš J., Třebický F., Bilská K., Dvořák J. IMRT SIB 82/57,4Gy v léčbě karcinomu prostaty - dosavadní výsledky na ÚRO NNB ÚRO NNB Společenský večer 19,30 Penzion Šatlava

4 Sobota Blok VI: Odchylky, plánování Předsednictvo: Přidal I., Šnobr J. 9,00 Richter V. Hromadné statistické zpracování měření poloh pacientů pomocí XVI - výsledky a závěry Nemocnice Liberec 9,20 Šnobr J. Vliv kontrastní látky na přesnost výpočtu dávky Nemocnice Jihlava 9,30 Novák V., Ptáček J., Gremlica D., Přidal I. Kompenzace chyb nastavení pacienta pomocí systému HexaPOD FN Olomouc 9,40 Paluga M., Lederleitner D., Hajdákova M., Podolský J., Illiťová G., Pobijaková M. Príprava overovacej rutiny pozícií HDR zdroja aplikátora Vienna Ring s využitím v 2D array dozimetra NOÚ Bratislava 9,50 Molenda L., Knybel L., Cvek J., Otáhal B., Skácelíková E., Feltl D. Redukce kovových artefaktů CT snímků FN OV 10,00 Doležel M., Mynařík J., Vaňásek J., Odrážka K., Ulrych V., Hlávka A., Štuk J., Pacasová Z. IGRT karcinomu prostaty výsledky hodnocení CBCT Multiscan Pardubice Přestávka 10,15-10,45 Blok VII: Výsledky a techniky RT Předsednictvo: Perková H., Kubeš J. 10,45 Zitterbartová J., Komínek L., Odložilíková A., Procházka A., Šlampa P. Radioterapie kraniospinální osy u dětí MOÚ Brno 10,55 Majirský M., Kubecová M., Šejdová M., Ambruš M. Chemoradioterapie v léčbě análního karcinomu zhodnocení výsledků v souboru pacientů léčených ve FN Královské Vinohrady v letech FN Královské Vinohrady

5 11,05 1) Richter I., 2) Dvořák J., 3) Urbanec M., 4) Bluml A., 1) Cvejnová J., 1) Emmerová R., 1) Hejzlarova V., 1) Chalupa J., 1) Stankuš I., 1) Ťukalová K., 1) Macháňová M., 1) Bartoš J. Neoadjuvantní radioterapie v kombinaci s kapecitabinem v léčbě adenokarcinomu rekta KOC Liberec 11,15 Wendrinski A., Soumarová R., Škrovina M., Gruna J., Bartoš J., Anděl P., Parvez J., Kudělka L. Vliv eskalace dávky neoadjuvantní RT na dosažení pcr u karcinomu rekta 11,25 Kohoutek M., Pospíšková M., Krošláková K., Kašpárková B., Zycháček M. Neoadjuvantní radiochemoterapie u karcinomu konečníku - downstaging? KOC Zlín 11,35 Sirák I., Kašaová L., Hodek M., Vošmik M., Zouhar M., Petera J. Eskalace dávky na lymfadenopatii pomocí IMRT-SIB u karcinomu cervixu - série kasuistik FN HK Přestávka 11,45-12,15 Blok VIII: Dozimetrie Předsednictvo: Vondráček V., Machala S. 12,15 Vondráček V., Zámečník L., Badraoui-Čuprová K., Šťastná S., Navrátil M., Vilímovský J., Grillová T., Andrlík M., Michaelidesová A. Dozimetrie protonů v módu skenovaného tužkového svazku 12,25 Hlavica M., Klaclová T. Propojení verifikačního systému ARIA s NIS pomocí protokolu HL7 Amedis s.r.o. 12,35 Nechvíl K., Mynařík J. Nezávislý výpočet monitorových jednotek (MU) komerčním softwarem jako součást QA plánovacího systému (TPS) Multiscan Pardubice 12,45 Machala S., Ševčíková L., Richterová H., Homola L. Využití portálového detektoru pro QA lineárního urychlovače

6 12,55 Přidal I., Horák M., Novák Využití nástroje AUTOCAL při ověřování geometrických parametrů MLC lineárního urychlovače Elekta FN Olomouc 13,05 Zámečník L., Navrátil M., Vondráček V., Vilimovský J., Andrlík M., Šťastná S., Grillová T., Badraoui-Čuprová K., Michaelidesová A. Patient related QA při IMPT 13,15 Šťastná S., Poulová Z., Dziedzicová V., Šindelář D., Vondráček V., Badraoui-Čuprova K., Grillová T., Michaelidesová A., Zámečník L., Andrlík M., Navrátil M., Vilimovský J. Srovnání klinických protonových a fotonových plánů Proton Therapy Center Pratur 13,30 Diskuse Oběd 14,00

7 Sestřičky: Autor: Raszyková Halina Název přednášky: Stomie Autor: Urbanczyková Soňa Název přednášky: Národní onkologický registr Autor: Ferancová Pavlína Název přednášky: Nežádoucí účinky chemoterapie Autor: Nováková Barbara Název přednášky: Podkožní porty Autor: Ivanovičová Lenka Název přednášky: Neutropenie " Dědičnost nádorů prsu a vaječníků - genetické poradenství, preventivní opatření Jančálková Anna, MUDr. Kateřina Kyselová KOC Nový Jičín přednášející: Jančálková Anna Název poster: Souhrn a analýza radiologických událostí v radioterapii v ČR za období Autoři: Horáková, Dufek, Berčík Název poster: Celotelové ožiarenie pred plánovanou transplantáciou kostnej drene Autoři: Lučenič Andrej, Šandorová Monika, Králik Gabriel Název poster: Rakovina kože ožarovanie na rtg. terapii Autoři: Matulová Eva, Králik Gabriel, Bolješíková Elena Název poster: Externá rádioterapia HG gliómov mozgu Autoři: Kendiová Ivana, Švantnerová Monika, Lojko Dalibor Název poster: Porovnanie ožarovacích pomôcok pri nádoroch v malej panve Autoři: Babrňáková Eva, MUDr. Danijela Ščepanovič Poster: Srovnání dozimetrických parametrů 2 technik ozařování prsu (2 pole x IMRT) Autoři: Pavel Krupa, Veronika Ošmerová, Tomáš Procházka POSTER: Nutriční podpora u pacientů s karcinomem jícnu Autoři: *J.Hornová, D.Čermáková, M.Pokorná, * R.Zapletal, P.Kohout, Z.Beneš,* T.Büchler, *J.Abrahámová POSTER: Představení nového pracoviště Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Nový Jičín a.s. Autoři: Kohutová R., Petrušková A.

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK

4D-CT data pro plánování radioterapie a respiratory gating zavádění do klinické praxe ve FNHK Pátek 25.9.2009 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie 21. století, vize a perspektivy 2. 9,30 Dušek L., Feltl D.,

Více

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy Pátek 3.10.2008 9,00 Zahájení, organizační pokyny: Soumarová R. I. blok předsednictvo: Soumarová R., Petera J., Machala S. 1. 9,15 Macháček J. Radioterapie - její rizika v průběhu století, realita a fámy

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE

ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE MASARYKOVA UNIVERZITA Lékařská fakulta Klinika radiační onkologie LF MU ZÁKLADY RADIAČNÍ ONKOLOGIE Ludmila Hynková, Pavel Šlampa a kolektiv Brno 2012 Pořadatelé: 1 MUDr. Hynková Ludmila Prof. MUDr. Šlampa

Více

Z P R A V O D A J 1/2005

Z P R A V O D A J 1/2005 Z P R A V O D A J 1/2005 Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Činnost výboru SROBF v roce 2004 Zpráva o činnosti výboru SROBF za rok 2004 Činnost výboru SROBF v roce

Více

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013

Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Otázky k atestační zkoušce z radiační onkologie verze 2013 Zpracoval: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. I. Radiofyzika, radiobiologie, praktická radioterapie 1. Struktura atomu, radioaktivní rozpad. Elektromagnetické

Více

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19.

SBORNÍK ABSTRAKT. XXXVII. Brněnské onkologické dny. a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. 18. 19. SBORNÍK ABSTRAKT XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky Svoboda M., Slabý O. 8. 9. dubna 203 Brno We take cancer personally PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A PARTNERŮM

Více

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM

24. 25. dubna 2014 Veletrhy Brno XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY. XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky ODBORNÝ PROGRAM XXXVIII. BRNĚNSKÉ ONKOLOGICKÉ DNY XXVIII. KONFERENCE PRO NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY 24.

Více

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor:

20. ROČNÍK SYMPÓZIA. Hotel Sladovna Černá Hora u Brna. a 10. ročník pro NLZP se zájmem o onkologickou problematiku. Organizátor: Oddělení radiační a klinické onkologie Nemocnice Znojmo 20. ROČNÍK SYMPÓZIA LÉKAŘI 4.3. - 6.3. 2015 Hotel Sladovna Černá Hora u Brna NELÉKAŘI 5.3. 2015 Onkologie v praxi (v mammologii, gynekologii, urologii

Více

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky

!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky Z P R A V O D A J 1/2002!!!!!!!! Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky O B S A H Úvodní slovo Zápis ze schůze výboru SROBF konané 10.7.2001 Zápis ze schůze výboru SROBF konané 25.9.2001 Zápis

Více

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK

Program. kolokvia. Lékaři a sestry společně proti zhoubným nádorům. 1. LF UK pořádá ve spolupráci s 2. a 3. LF UK Pod záštitou Evropské onkologické společnosti Záštitu nad kolokviem dále převzaly: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR Česká onkologická společnost ČLS JEP Česká

Více

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE

PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE PŘEDATESTAČNÍ TEST Z RADIAČNÍ ONKOLOGIE Verze pro rok 2013 Na základě návrhů přednostů radioterapeutických odd., členů výboru SROBF, specializační oborové rady (SOR) a Akreditační komise MZ ČR zpracoval

Více

6. PŘEHLED SOUČASNÝCH LÉČEBNÝCH POSTUPŮ V RADIAČNÍ ONKOLOGII, KLINICKÉ VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ (Karel Odrážka)

6. PŘEHLED SOUČASNÝCH LÉČEBNÝCH POSTUPŮ V RADIAČNÍ ONKOLOGII, KLINICKÉ VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ (Karel Odrážka) KLINICKÁ RADIOBIOLOGIE 103 6. PŘEHLED SOUČASNÝCH LÉČEBNÝCH POSTUPŮ V RADIAČNÍ ONKOLOGII, KLINICKÉ VYUŽITÍ RADIOBIOLOGICKÝCH POZNATKŮ (Karel Odrážka) 6.1 Postavení radiační onkologie v komplexní léčbě zhoubných

Více

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví

Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Tematické okruhy k SZZ v bakalářském studijním oboru Radiologický asistent bakalářského studijního programu B5345 Specializace ve zdravotnictví Dle čl. 7 odst. 2 Směrnice děkana pro realizaci bakalářských

Více

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny

THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES. XXXIX. brněnské onkologické dny THE JOURNAL OF THE CZECH AND SLOVAK ONCOLOGICAL SOCIETIES KLINICKÁ ONKOLOGIE XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 8. 0. 4. 205, Brno Vydává ČLS JEP.

Více

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK

ONKOLOGIE. Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK Martina Kubecová a kolektiv ONKOLOGIE Učební texty pro studenty 3. lékařské fakulty UK 2011 Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF a FNKV Martina

Více

Klinický radiologický fyzik

Klinický radiologický fyzik Okruhy otázek k atestační zkoušce specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika Klinický radiologický fyzik Zaměření Nukleární medicína Část I. 1) Radionuklidy a radiofarmaka fyzikální charakteristiky

Více

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno

Autoři. MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno Autoři MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. Klinika komplexní onkologické péče, MOÚ a LF MU, Brno a prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha prof. MUDr. Zdeněk

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ OKRESNÍ SDRUŢENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE XXI. Jihočeské onkologické dny Český Krumlov 16. 18. října 2014 DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN A VARLAT PROGRAM DIAGNOSTIKA A LÉČBA NÁDORŮ LEDVIN

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Olga Baráthová Možnosti terapie karcinomu pankreatu Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Vlastislav Šrámek Olomouc

Více

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Onkologické centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Historie: Onkologické oddělení bylo otevřeno v nemocnici Na Královských Vinohradech již v roce 1949 a později se stalo součástí Radiologické kliniky

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové

BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 15. 17. 9. 2011. Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové BORNÍK ABSTRAKT HRADEC KRÁLOVÉ 5. 7. 9. 20 XLVIII DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY Pořádá Česká společnost nukleární medicíny ČLS JEP a Oddělení nukleární medicíny FN Hradec Králové XLVIII. DNY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

Více

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV

Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Organizačně provozní řád Onkologického centra FNKV Úvod: v zájmu zlepšení prevence, diagnostiky a komplexní terapie onkologicky nemocných se zhoubnými nádory ve FNKV je nutno zlepšit koordinaci všech odborností,

Více

Onkologická sympozia

Onkologická sympozia ČESKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP ČESKÁ UROLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP THOMAYEROVA NEMOCNICE Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) NADAČNÍ FOND ONKOLOGIE PRO 21. STOLETÍ pořádají pod záštitou

Více

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění)

ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) ODBORNÝ PROGRAM (Aktualizace ke dni 11. května 2013 s výhradou dalších změn a upřesnění) SEKCE LÉKAŘŮ (Sál Nadir, 3. poschodí) Z odborného programu sekce lékařů je pořizován kompletní videozáznam, který

Více

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen.

5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň. Program. www.chirurgieplzen. 5. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu 8. 9. 6. 2011, Kongresové centrum Parkhotelu Plzeň Program www.chirurgieplzen.cz generální partneři hlavní partner partneři 2 vystavovatelé Rous Surgical

Více

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004

PROGRAM. XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí. 2.- 5. června 2004 PROGRAM XVIII. Olomouckých hematologických dnů s mezinárodní účastí 2.- 5. června 2004 STŘEDA - 2. června 2004 Místo konání: Konvikt - Umělecké centrum Univerzity Palackého Konvikt - Umělecké centrum UP

Více

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.

ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ NEMOCNICE MUDr. Václav Janovský, primář onkologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. Pro Centrum komplexní onkologické péče byly pořízeny přístroje a vybavení v hodnotě 83,05 mil Kč. Obměna plánovacího systému pro brachyterapii Modernizace pracoviště lineárních urychlovačů Doplnění přístrojů

Více