Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4."

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne Účast: SA - přítomno 30 zástupců SA z 53 pozvaných, tj. 57 % 4bj ve vlastnictví přítomno 7 zástupců z 33 pozvaných tj. 21% Program: 1. Zahájení 2. Hospodaření SBD Třebíč 3. Stavy DPZ, pohledávky 4. Vyúčtování topné sezóny Přepočty nájemného od Revitalizace a opravy bytového fondu 7. Vyhodnocení výběrového řízení na revize elektrických a plynových zařízení 8. Různé 9. Závěr K bodu 1: Zahájení Poradu předsedů zahájil předseda představenstva Miloslav Peštál. Přivítal přítomné zástupce domů. Program jednání obdrželi všichni na pozvánkách. K bodu 2: Hospodaření SBD Třebíč Plánovaný zisk za družstvo ,-- Kč Skutečnost před zdaněním ,62 Kč Zisk po zdanění ,62 Kč 2.1. Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota celkem správa ZS ubytovna areál plán skutečnost Do výnosů bytových domů bylo zaúčtováno: Pronájmy ,- Kč Úroky z minusových stavů DPZ ,- Kč Celkem do výnosů bytových domů ,- Kč 2.2. Návrh na rozdělení zisku: Zisk družstva před zdaněním Daň z příjmů právnických osob K rozdělení do nedělitelného fondu družstva do fondu sociálních potřeb ,62 Kč ,-- Kč ,62 Kč ,62 Kč ,-- Kč 2.3. Majetek a závazky družstva Finanční prostředky Peníze + ceniny , ,-- BÚ , ,61 Hmotný majetek bytové domy , ,57 provozní budovy , ,-- bytové jednotky , ,-- movité věci , ,-- pozemky , ,44 1

2 Pohledávky na nájemném , ,-- Stav DPZ , ,78 Bankovní úvěry pořízení domů , ,95 rekonstrukce , ,35 Dotace Panel , ,-- Dotace ZÚ ,-- Dotace ZÚ projekt ,-- Dotace IPRM ,-- Dotace ČSOB ,-- Dotace za rok , Pojištění majetku družstva V roce 2011 bylo provedeno výběrové řízení na pojišťovnu na období od do Z důvodu podpojištění byla upřesněna hodnota bytových domů. Pojištění nemovitostí pojistná částka 6 mld. 241 mil. Kč Rozsah pojištění: 1) Živel, odpovědnost, vandalismus 2) Odpovědnost z provozu domácnosti Výzva k vypracování nabídek byla odeslána 7 pojistitelům. Přiložená výzva k vypracování nabídky byla zpracována dle stávajícího rozsahu pojištění s doplněním dle rozsahu rámcové pojistné smlouvy Svazu českých a moravských bytových družstev, sjednané u Kooperativa pojišťovny, a.s., VIG. Nabídku předložili: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Česká pojišťovna a.s. ČSOB Pojišťovna a.s. Kooperativa pojišťovna a.s. Vyhodnocení nabídek pojištění Nejvýhodnější nabídku předložila Česká podnikatelská pojišťovna a.s. Pojištění odpovědnosti z provozu domácnosti nabídly pouze dvě pojišťovny a to Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s. a to za stejných cenových podmínek 130,- Kč /bytová jednotka. Pro období od do byla jako nejvýhodnější vybrána Česká podnikatelská pojišťovna. Rekapitulace rozsahu pojištění a čísla smluv jsou přílohou č. 1 zápisu. K bodu 3: Stavy DPZ, pohledávky Stav k ,-- Tvorba za rok ,-- Čerpání za rok ,-- Stav k , Specifikace čerpání DPZ Vypořádání SVJ (24) ,-- Splátky úvěrů revitalizace ,-- Platby úroků revitalizace ,-- Revitalizace ,-- Opravy a revize , Tvorba DPZ K datu Kč Kč/m ,-- 16, ,-- 16, ,-- 16, ,-- 17, ,-- 17, ,-- 18,07 2

3 ,-- 18, ,-- 20, ,-- 20, Financování oprav z globálu DPZ Bytové domy s nesplacenou vnitropůjčkou 21 domů ve výši ,-- Úroky z průměrných minusových stavů DPZ byly připsány domům s kladným průměrným zůstatkem. Financování revitalizace v roce 2011 Celkem 12 bytových domů (mimo SVJ) Celkový náklad ,-- Úvěry ,-- DPZ ,-- Hodnoty revitalizací v období (mimo SVJ) Náklad ,-- Úvěry ,-- DPZ , Žádosti o půjčky na rok 2012 S účinností od je schválena představenstvem družstva změna směrnice č. 02/99 o poskytování půjček z globálu DPZ - zrušení max. výše půjčky ,- na byt - max. doba splatnosti půjčky činí 5 let - v případě požadavku na převody bytu do vlastnictví a vznik SVJ s právní subjektivitou, budou smlouvy o převodu bytu předány na vklad do KN po doplacení vnitropůjčky za celý dům Na dubnovém zasedání představenstva SBD bude podán návrh na změnu této směrnice o poskytování půjček - snížení úroků u vnitropůjčky z 5 % na 3,5 % od Objednávání oprav pro bytové domy ve vlastnictví družstva Povinnost výborů samospráv: - plán oprav projednat a schválit na členských schůzích (shromáždění vlastníků jednotek bez práv. sub.) - projednat na bytové správě družstva technické a finanční podmínky opravy, reference dodavatele apod. - projednat na EÚ finanční krytí opravy (DPZ, vnitropůjčka, mimořádná tvorba DPZ) - objednávku oprav, případně smlouvu o dílo uzavírá družstvo (termíny, záruky, sankce, zálohy, doklady) K bodu 4: Vyhodnocení topné sezóny Náklady topné sezóny V roce 2011 byly z důvodu příznivějších klimatických podmínek nižší náklady na vytápění o cca 10 %, další úspory u revitalizovaných domů. Náklady na provoz výtahů byly vyšší z důvodu vyšších nákladů na elektřinu u nových výtahů o cca 70 % a projevily se náklady na povinné inspekční prohlídky. Přehled nákladů Vytápění , ,- TUV , ,- Studená voda , ,- El. společných prostor , ,- Výtahy , , Vyúčtování topné sezóny vyúčtování služeb za rok 2011 bylo předáno na bytové domy v termínu do Současně s vyúčtováním byl předán přehled nákladů na vytápění dle jednotlivých objektů zveřejněn na webových stránkách včetně vyznačení regenerace. - připomínkové řízení končí dne , vrátit na družstvo podepsané seznamy - z přeplatků služeb byly strženy eventuelní nedoplatky u jednotlivých vlastníků (další pohledávky budou ještě strženy před odesláním přeplatků). Z přeplatků použito na nedoplatky ,- Kč. - dle vyhl. 372/2001 Sb. jsme povinni odeslat přeplatky do , v uvedeném termínu jsou splatné i nedoplatky. - přeplatky budou odeslány do (složenky, sporožiro) nebo přímo na účet, pokud bude bankovní spojení písemně sděleno do

4 4.3. Ceny energií Domovní kotelny Cena zemního plynu maloodběr m3 za rok (přepočítáno z kwh na m3 ZP) Datum Cena Poplatky Poznámka Kč/m3 Kč/m ,95 1, ,30 1,70 3,3 % ,91 1,70 5,5 % ,91 1, ,04 1,63 snížení ceny o 8,1 % ,52 0,85 zvýšení o 6,8 % CZT Třebíč od ,40 Kč/GJ od ,40 Kč/GJ od ,44 Kč/GJ zvýšení o 1,6 % CZT Náměšť nad Oslavou od ,00 Kč/GJ od ,00 Kč/GJ zvýšení ceny tepla o 12,4% od ,00 Kč/GJ snížení ceny tepla o 8,5% od ,20 Kč/GJ zvýšení o 6,7 % Vodné a stočné od ,80 Kč/m3 od ,60 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 3,8% od ,70 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 6,25% od ,73 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 13,3% od ,90 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 10,3% od ,58 Kč/m3 zvýšení ceny vodného o 2,5% od ,72 Kč/m3 zvýšení ceny /vodné+stočné/ o 6,1% od ,90 Kč/m3 zvýšení o 8,5 % Příklad snížení nákladů na vytápění po revitalizaci dům rok 2010 Revitalizace rok 2011 úspora úspora GJ Kč/dům Kč/byt GJ Kč/dům Kč/byt % Kč Revoluční ,91% Spojenců % 455 Děl.nám ,90% Děl.nám ,80% Zateplení se projevilo pouze ve druhé polovině roku K bodu 5: Přepočty nájemného od Dlouhodobá přijatá záloha - dle požadavků jednotlivých bytových domů (doložit zápis ze shromáždění a členské schůze včetně prezenční listiny) - posoudit výši stávající tvorby DPZ v návaznosti na předpokládané opravy - projednat plán oprav na shromáždění vlastníků jednotek a členské schůzi - podklady předat na ekonomický úsek do Správní poplatek - výše se nemění 5.3. Příspěvek na samosprávu - výše se nemění 4

5 5.4. Pojištění - živel, odpovědnost, vandalismus - navýšení o cca 25 %, v průměru 3 Kč/byt/měsíc - rozdíl oproti zálohám bude zúčtován s DPZ 5.5. Zálohy na služby spojené s bydlením - individuální změny do dopady změny sazby DPH od a navýšení ceny vody Stávající DPH DPH od Vytápění dodávka tepla 10 % 14 % Teplá užitková voda 10 % 14 % Studená voda 10 % 14 % - u bytu s průměrnými náklady na vytápění a spotřebu studené a TUV je třeba počítat s navýšením nákladů min ,- Kč za rok. - navýšení záloh bude provedeno u těch bytů, kde byl za rok 2011 při vyúčtování nedoplatek, pokud již nebyly provedeny úpravy k u ostatních bytů na základě individuálních žádostí. - snížení záloh na vytápění u revitalizovaných bytových domů bude řešeno individuálně dle výše přeplatků. Je nutné projednat nejdříve s technikem tepelného hospodářství a schválit na shromáždění vlastníků jednotek a členské schůzi. K bodu 6: Opravy bytového fondu, vyhodnocení VŘ revize elektrických a plynových zařízení 6.1. Provedené akce v roce 2011 Poč. SVJ Adresa Náklad Úvěr DPZ Kyjevská , , , Myslbekova , ,00 0, Demlova , , , Družstevní , , , Družstevní , , , Dělnické náměstí , , , Revoluční , , , Okrajová , , , Družstevní , , , Čeloudova , , , Dělnické náměstí , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , , Přibyslavice, Pod Tratí , , , Štefánikova , , , Budíkovická ,00 0, , J. Ježka , , , Vladislav , , , Okříšky, U Stadionu , , , Kmochova , , , Kmochova , , , Přibyslavice , , , Na Svahu , , , Na Svahu , , , Dukovanská , , , Novodvorská , , , Novodvorská , , , Okříšky, U Stadionu , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , , Náměšť n. Osl., Družstevní , , ,00 Celkem SVJ , , ,58 5

6 1 103 Obránců Míru , , , Václavské nám , , , Kněžice ,00 0, , Rudíkov , , , Jindřichova ,00 0, , Kněžice ,00 0, , Lipník ,00 0, , Rouchovany ,00 0, ,00 Modernizace výtahů a předávacích stanic - IPRM Okrajová ,00 0, , Hartm ,00 0, , Družstevní ,00 0, , Schollhornova ,00 0, ,00 Celkem SBD , , ,00 Opravy mimo regeneraci: Zateplení domu 1 bytový dům GO ZTI 5 bytových domů GO šikmých střech 3 bytové domy Výměna oken 2 bytové domy 6.2. Plán roku 2012 Stavby dokončované z roku SVJ Kmochova Brychtastav 428 SVJ Okříšky, U Stadionu KOPŘIVA, BRYCHTASTAV 108 SVJ Kyjevská TOMIreko 626 SVJ Dukovanská EKONOMSERVIS 372 SVJ Budíkovická 92 4 firma Táborský IPRM 131 SVJ Družstevní VESAS 303 SVJ Okrajová TOMIreko 305 SVJ Družstevní KOPŘIVA 307 SVJ Čeloudova AGSTAV, IZOTECH, Stavby zahájené v roce SVJ Obránců míru TOMIreko s.r.o. 639 Novodvorská AGSTAV TŘEBÍČ a.s. 469 Kmochova POZEMSTAV TŘEBÍČ s.r.o. 161 SVJ Divišova Územní řízení 126 SVJ Znojemská X. výzva 138 Václavské nám VŘ 130 Družstevní X. výzva 713 SVJ Družstevní VŘ 790 SVJ Družstevní X. výzva 791 SVJ Demlova X. výzva 6.3. Celkový přehled regenerace bytových domů Celkem Hotovo 2012 Zbývá BD/BJ BD/BJ BD/BJ BD/BJ Panelové BD 97/ /4019 3/129 5/182 Zděné BD typové 54/ /429 6/99 26/534 Zděné BD malé 110/519 4/27 106/492 6

7 6.4. Současný stav v poskytování podpor: Program Zelená úsporám Přerušeno přijímání žádostí Počet podaných žádostí o podporu na PD a stav. práce Stav k Vyplacená dotace (projekt + stav. práce) Vyplacená dotace (pouze projekt) 17 bytových domů 12 bytových dom3 5 bytových domů Program Nový Panel V období byl obnoven na všech pobočkách Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) příjem nových žádostí o podporu na rok Družstvo vyřídilo žádosti o podporu pro 9 bytových domů tis. Kč. Program IPRM - X. výzva uzávěrka , připraveny jsou stř. 126, 130, 790, 791 (790 a bytové domy ve správě RK Drašar) Revize elekrického a plynového zařízení Periodické revize a následné opravy výše uvedených zařízení byly zajišťovány: Elektro fa TIPA Telekom plus, a.s. Třebíč (IČ: ), Hrotovická 169, Třebíč na základě SoD ze dne Plyn - fa Miroslav Coufal CMG (IČ: ), Dobrá Voda č.40, Křižanov Na základě SoD č.1/2007 ze dne Usnesením PD SBD Třebíč č.1407 bylo rozhodnuto o vypsání nového výběrového řízení na poskytovatele těchto služeb. Dne (Horácké noviny) a (MF Dnes, krajské vydání) byly zveřejněny Výzvy na podání nabídek v rámci vypsaného výběrového řízení. Dne byli navíc významní poskytovatelé podobných (stejných) služeb z regionu Třebíč osloveni písemně. Zadávací podmínky si na SBD Třebíč vyzvedlo 11 firem pro zajištění revizí elektrických zařízení a 3 firmy pro zajištění revizí plynových zařízení: Ke dni termín pro podání nabídek byly na SBD Třebíč doručeny nabídky těchto uchazečů: pro zajištění revizí elektrických zařízení: - Stanislav Kousal, Pokojovice 33 - ZAME, s.r.o., Praha - TIPA Telekom plus, a.s. Třebíč - Karel Průša Kp elektro, Střítež pro zajištění revizí plynových zařízení: - Miroslav Coufal CMG, Dobrá Voda Výběrová komise vyhodnotila výsledky výběrového řízení a doporučila uzavřít smlouvy o dílo: TIPA Telekom plus a.s. Třebíč cenově nejvýhodnější nabídka, SOD uzavřena na Zajištění periodických revizí, kontrol, následných oprav elektrického zařízení a hromosvodů a havarijní služby v objektech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč od , havarijní služba - tel , ). Ceník prací k nahlédnutí u vedoucího provozně technického úseku. Miroslav Coufal CMG, Dobrá Voda jediná nabídka, SOD na Zajištění periodických revizí, kontrol, následných oprav plynových zařízení v objektech ve vlastnictví a správě SBD Třebíč od , ceník prací k nahlédnutí u vedoucího provozně technického úseku. K bodu 7: Různé 7.1. Problematika odečtu bytových vodoměrů. Bytové vodoměry teplá a studená voda podléhají povinnosti ověřování a schvalování typu měřidla; u vodoměrů na měření teplé vody se jednalo ve smyslu vyhl. č.345/2002 Sb. o lhůtu 4 roků, u vodoměrů na měření spotřeby studené vody se jednalo o lhůtu 6 roků. Vyhl. č. 285/2011 Sb. s účinností od se tyto lhůty sjednocují na 5 roků. Výhody: - 1x přístup do bytů 7

8 Nevýhody: - zvýšení finanční zátěže na DPZ jednotlivých byt. domů při jednorázové výměně 2 ks vodoměrů za předpokladu, že dojde k sjednocení termínu výměny vodoměrů na základě požadavku samosprávy příslušného byt. domu. Je v zájmu jednotlivých samospráv provést porovnání součtu naměřených hodnot u bytových vodoměrů s celkovou spotřebou domu za předchozí zúčtovací období (tzn ). Elektronický odečet vodoměrů (dálkový přístup) V návaznosti na sjednocení lhůty ověření vodoměrů na 5 let se nabízí možnost osazení vodoměrů s dálkovým odečtem, kdy není nutný vstup do bytu. Tyto vodoměry zajistí okamžitou kontrolu spotřeby vody. Na upravený vodoměr je osazen modul s pamětí. Radiomodul na vodoměr má optické snímání reflexního terčíku s detekcí zpětného toku, rovněž detekuje sejmutí z vodoměru, životnost baterie modulu je minimálně 10 let. Ověření vodoměru po době platnosti lze provést s modulem. Radiomodul vysílá telegram, obsahem telegramu je číslo vodoměru, historie objemu, historie zpátečního toku, ovlivnění magnetem a sundání modulu. Informační hlášení podává při překročení průtoku na 120 minut, nebo pokud doba prostoje překročí 21 dní. Dále detekuje příliš vysoký průtok nad 4 m3. Cena vodoměru včetně modulu činí cca 710,- Kč Průkaz energetické náročnosti budovy připravuje se novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Energetické štítky budou muset zajistit stavitelé, vlastníci budov nebo společenství vlastníků na nových budovách nebo při jejich přestavbách a také při pronájmu nebo prodeji jednotlivých bytů. Administrativní budovy i bytové domy s tzv. energeticky vztažnou plochou větší než 1500 metrů čtverečních přijdou na řadu jako první (2015). O dva roky (2017) později dopadne tato povinnost na budovy nad 1000 metrů a od roku 2019 na budovy do 1000 metrů čtverečních zákonem stanovené plochy. Novela ale přináší i další povinnosti, například povinnou instalaci měřičů tepla v bytech s ústředním topením, a to od 1. ledna Pokud majitel bytu neumožní instalaci tohoto měřiče nebo jeho kontrolu a údržbu, bude mu hrozit pokuta až korun Elektrická energie společné prostory bytového domu Rozhodná místa spotřeby: - osvětlení společných prostor - výtahy - ventilátory - ostatní (satelitní TV, internet, sdělovací zařízení - prádelny a mandlovny Možné úspory el. energie: - osvětlení společných prostor (optimalizace osvětlení nasvícení pouze určitých částí společných prostor pohybová čidla, osazení jiných typů zářivek a žárovek /úsporné, LED apod./) - bodový BD (32/40 bytů) úspora cca 70 85% - řadový BD - úspora % - výtahy (u rekonstruovaných výtahů se jedná vesměs o cca 70 % nárůst spotřeby el. energie vyplývající z požadavků na bezpečnost výtahů /vnitřní dveře, měniče, osvětlení šachet, osvětlení kabin, sdělovací zařízení apod./ - tzn. bez možnosti snížení spotřeby investičními opatřeními) - ventilátory (úspory el. energie problematické) - ostatní (prakticky bez možnosti úspory el. energie) - prádelny a mandlovny (úprava způsobu užívání, případně rušení předmětných částí společných prostor) Vztah možných úspor k investicím: - osvětlení společných prostor (investice do pohybových čidel cca 350,- až 750,- Kč/ks podle požadovaných vlastností; klasické žárovky v.s. úsporky/led cca 12,50 Kč v.s. cca 130,- Kč/ks; vedení (lišty apod.)) - bodový BD (32/40 bytů) náklady cca tis.kč - řadový BD - náklady cca tis. Kč - výtahy (bez možnosti samostatně snížit spotřebu investičními opatřeními) - ventilátory(náhrada el. ventilátorů za samoodtahové ventilační hlavice LOMANCO) - ostatní (viz výše uvedené) - prádelny a mandlovny (viz výše uvedené) 7.4. Členská schůze a shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity - 1x ročně společná schůze nájemců a vlastníků bytů tj. členská schůze nájemců bytů a shromáždění vlastníků jednotek bez právní subjektivity - pozvánka 8 dní dopředu zveřejnit na vývěsce domu - prezenční listinu si můžete vyzvednout pí. Bendová, pí. Schneiderová nebo telefonicky, em - účast i hlasování se počítá: 8

9 - nájemci každý nájemce má jeden hlas - vlastníci - dle spoluvlastnických podílů, které jsou uvedeny na prezenční listině - společní vlastníci jednotky (SJM) a společní nájemci družstevní bytu manželé jsou zastoupeni pouze jedním členem Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů samosprávy. - není-li v hodinu uvedenou pro konání členské schůze samosprávy přítomna nadpoloviční většina jejich členů, může se schůze konat o čtvrt hodiny později za přítomnosti nejméně tří členů samosprávy. Může však jednat a rozhodovat pouze o záležitostech, které byly uvedeny na pořadu jednání. K platnosti usnesení v takovém případě se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů. Toto ustanovení musí být uvedeno na pozvánce. Shromáždění vlastníků je usnášeníschopné, je-li přítomná nadpoloviční většina vlastníků bytů = SP jednotlivých vlastníků bytů + SP družstva (je-li členská schůze usnášeníschopná) K přijetí usnesení je zapotřebí: - u běžného hlasování, volba orgánů nadpoloviční většina hlasů přítomných vlastníků a nájemců - modernizace, rekonstrukce, opravy spol. částí domu tříčtvrtinové většiny všech vlastníků a nájemců - Hlasuje vždy nejdříve členská schůze. Výsledky hlasování členské schůze přecházejí poté do hlasování shromáždění vlastníků jednotek celkovým spoluvl. podílem družstva pro proti. - Poté hlasuje shromáždění vlastníků jednotek tj. jednotliví vlastníci bytů dle spoluvl. podílu. K výsledku se přičte spoluvl. podíl SBD dle hlasování členské schůze. Vzor zápisu je přílohou č. 2. K bodu 8: Diskuse tabulky vyúčtování služeb za rok 2011 na jednotlivé domy včetně oprav - telefonní čísla havárií včetně elektroinstalací - pojištění - vzory zápisů ze shromáždění a členské schůze - informační portál dokumenty: stanovy SBD, zápisy ze shromáždění a členské schůze 8.2. Revize elektro a porevizní opravy - kontrola soupisu závad ve spolupráci se zástupcem domu - především jsou důležité revize el. rozvodů v bytech lze provést v celém bytovém domě na základě rozhodnutí členské schůze a shromáždění vlastníků 8.3. Solární systémy - připravit finanční kalkulaci solárních systémů na ohřev teplé vody K bodu 9: Závěr Předseda představenstva družstva a ředitel družstva poděkovali všem přítomným za účast. Miloslav Peštál v.r. předseda představenstva Ing. Zdeněk Veškrna v.r. ředitel družstva Zapsala: Bendová Ivana 9

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 11.4.2012 Účast: SVJ - přítomno 53

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna Areál plán 137 0 209 267 613. skutečnost 766 5 185 335 1291 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 21.4.2010 Účast: přítomno

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014

Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou. Směrnice č. 3/2014 Stavební bytové družstvo Kralupy nad Vltavou, Štefánikova 720, Kralupy nad Vltavou Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05 553780700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553732965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 20.4.2011 Účast: SVJ - přítomno 62

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA BYTOVÉHO DRUŽSTVA PAVLIŠOVSKÁ 2283, 2284 a 2285 ZA ROK 2013 1. ÚVOD 2. PŘEDMĚT ČINNOSTI 3. ORGÁNY DRUŽSTVA 3.1 PŘEDSTAVENSTVO DRUŽSTVA 3.2 KONTROLNÍ KOMISE 3.3 ČLENSKÁ SCHŮZE 4. ÚDAJE O

Více

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 196, 197 Holoubkov Holoubkov 196 Mobil: 724 221 907 338 01 HOLOUBKOV E-mail: m.balda@seznam.cz Zápis ze 2. schůze shromáždění SVJ domu č.p. 196, 197 Holoubkov

Více

čl. l Předmět a rozsah úpravy

čl. l Předmět a rozsah úpravy Z Á S A D Y pro stanovení výše nájemného z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a místností nesloužících k bydlení (garáže) (1) Tyto zásady upravují

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Stavební bytové družstvo RADOST, Komenského 22, 680 01 Boskovice Organizační směrnice č. 1/2014 Nájemné z bytů a nebytových prostorů a úhrady za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1)

Více

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby.

Směrnice S 106/11 I. ÚČEL: NAHRAZUJE: GESTOR NORMY: SCHVÁLENO: V. ÚČINNOST OD: 07/2011. Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. Směrnice S 106/11 ZÁSADY PRO STANOVENÍ A ROZÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO Z BYTŮ A GARÁŽÍ A STANOVENÍ ÚHRADY I. ÚČEL: Úprava zásad pro změnu výše záloh na služby. II. NAHRAZUJE: Směrnici S 106/03 schválenou představenstvem

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014

Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko. Směrnice č. 3/2014 Macocha, stavební bytové družstvo, Pražská 66, 678 30 Blansko Směrnice č. 3/2014 O nájemném z bytů a nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2010 Vypracovala: 13.3.2011 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy

Čl. I Předmět úpravy. Čl. II Základní pojmy Směrnice č. 3/2014 o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových prostorů a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a nebytových prostorů (1) Tato směrnice upravuje Čl. I Předmět úpravy

Více

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002

Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh. Směrnice č. 3/2002 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70, Ostrava-Zábřeh Směrnice č. 3/2002 pro rozúčtování nákladů za spotřebované teplo pro vytápění, za spotřebovanou TUV a za VaS v domech spravovaných

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH

Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Organizační směrnice č. 3/07 POMĚROVÉ MĚŘENÍ SPOTŘEBY TEPLA A VODY V DOMÁCNOSTECH Úvod Směrnice upravuje vztahy mezi družstvem a členy nájemci družstevních bytů, členy vlastníky bytů, nečleny vlastníky

Více

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012

Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Pravidla pro rozúčtování nákladů domů SVJ Jilmová 4-10, schválená členskou schůzí dne 21. 06. 2012 Výtah elektrická energie hrazeno ve službách dle počtu nahlášených osob v bytové jednotce *). Spotřeba

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II

ZPRAVODAJ. č. 2/2014. Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Na Valech 176, 537 01 Chrudim II ZPRAVODAJ č. 2/2014 PROSINEC 2014 - Určeno pro potřebu samospráv, jejich členů, pro potřebu společenství vlastníků ve správě družstva a jejich členů (Ustanovení vyplývající

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2011 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186, Praha 8 IČ 34398, DIČ CZ34398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 78, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská 86 Sídlo:

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Platnost od 1. 1. 2011 Nerudova 1190/3 674 01 Třebíč IČ 00050016 Směrnice č. 01/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí

Seminář k revitalizaci bytových domů. 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Seminář k revitalizaci bytových domů 5. 3. 2013 Komise regenerace sídliště a životního prostředí Agenda Uvítání J. Mikulecký Stav revitalizace sídliště - J. Mikulecký Proč revitalizovat? R.Vybíral Pozemky

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ bytových domů ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 23.04.2014 Účast: SA

Více

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU

Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Pravidla ARTAV PRO ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ NA TEPLO A VODU Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu vydává tato pravidla pro odborné použití ustanovení 6, zákona č.67/2013sb., kterým se upravují některé

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-0514 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940

Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940 Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne 4. 11. 2014 od 19.00

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008:

Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: Příloha č.1 Návazně na ukončenou účetní závěrku a audit SBD Nový domov za rok 2008 předkládá výbor výsledky hospodaření SVJ 237 k 31.12.2008: údaje v Kč hospodářský výsledek 199 ZOBF 1 586 271 příjmy z

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek Františkova 903 911, Praha 9 Černý Most konaného dne 22.11.2009 od 19,00 hodin ve společných prostorách domu č.p. 908 Jednání se konalo dne 22.11.2011

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci

Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Energetický fond pre nízkoenergetickú renováciu mestských bytových domov a verejných budov v Brně Novém Lískovci Jan Sponar, sponar@nliskovec.brno.cz úřad městské části Brno-Nový Lískovec Brno Nový Lískovec

Více

Organizační směrnice č. 1/2014

Organizační směrnice č. 1/2014 Organizační směrnice č. 1/2014 SMĚRNICE O NÁJEMNÉM Z DRUŽSTEVNÍCH BYTŮ A DRUŽSTEVNÍCH NEBYTOVÝCH PROSTORŮ A ÚHRADÁCH ZA PLNĚNÍ SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM TĚCHTO BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR 1. Předmět úpravy 1.1

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní

ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008. Datum konání: 25.02.2008. Program: 1. Jednání výboru 2. Úkoly 3. Ostatní Na Pískách 579, 254 01 Jílové u Prahy zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, oddíl S, vložka.. IČ: ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ č. 03/2008 Datum

Více

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300

Šance. pro váš dům. Spočítejte si splátku sami. www.csob.cz. www.csob.cz. Infolinka 800 300 300. Infolinka 800 300 300 Spočítejte si splátku sami Úvěry od ČSOB jsou dostupné pro většinu BD a SVJ. Porovnejte si měsíční vklady do vašeho fondu oprav s anuitní splátkou potřebného úvěru a v řadě případů zjistíte, že z důvodu

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

F O N D O P R A V SMĚRNICE Č. 1/ 2012 STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ SMĚRNICE Č. 1/ 2012 PRAVIDLA PRO TVORBU A POUŽITÍ DLOUHODOBÉ ZÁLOHY NA OPRAVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ OPRAV V DOMĚ F O N D O P R A V Valašské

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu

Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588, 199 00 Praha 9, zasedací místnost v suterénu domu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 588, ulice Malkovského, Praha 18 - Letňany Identifikační číslo: 271 93 110 Zápis ze shromáždění vlastníků konaného dne 26.2.2015 Místo konání: Malkovského 588,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne 25. 3. 2013 Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto

Více

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01

Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv, pověřených členů samospráv a zástupců čtyřbytových domů ve vlastnictví Stavebního bytového družstva

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o.

v roce 1970 V roce 1996 Bytové družstvo Dolní 28, Prostějov, družstvo. V roce 1998 2001/2002 EKONOMSERVIS s.r.o. Panelová výstavba domu v Prostějově, na ulici Dolní 28 byla dokončena v roce 1970. Panelový dům byl dostavěn s 60-ti bytovými jednotkami, dvěma prádelnami a dalším zázemí pro potřeby bydlících. V roce

Více

Stavební bytové družstvo, Na Valech 176, 537 01 Chrudim II Směrnice č. 1/2011 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato

Více

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009

Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Zápis ze shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Třebíč konaného dne 27.5.2009 Shromáţdění delegátů se konalo dne 27.5.2009 v 15.00 hod. v kině Pasáţ na Masarykově náměstí v Třebíči. Bylo řádně

Více

Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou. 1965-2015 50. výročí založení

Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou. 1965-2015 50. výročí založení Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou 1965 215 5. výročí založení Některé informace o SBD LIAZ a prezentace prováděných činností Údaje ke květnu 215 Tato prezentace je současně umístěna na

Více

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000

Hospodaření středisek (v tis. Kč) stř/hodnota 970 správa ZS ubytovna areál plán 1 043 000 0 311 000 210 000 1 564 000 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a pověřených členů samospráv Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 13.4.2011 Účast: samosprávy:

Více

Vyúčtování 2014. Důležité informace

Vyúčtování 2014. Důležité informace Vyúčtování 2014...1 Důležité informace...1 Způsob rozúčtování nákladů...2 Rozúčtování nákladů na spotřebu vody...2 Rozúčtování nákladů tepla...3 Rozúčtování tepla pro ústřední topení...3 Rozúčtování tepla

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623)

Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Zápis z jednání řádné členské schůze bytového družstva Na Klášterním 6 (IČ 62408623) Den konání: 9.12.2014 Místo konání: Na Klášterním 6, č.p. 1898 162 00 Praha 6 Schůzi zahájil a řídil Václav Vrána Celkem

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010

Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 2. Seznámení s přípravou revitalizace domu Podkladový materiál pro shromáždění SVJ Voskovcova 727/2 v Olomouci 5. 9. 2010 Příprava revitalizace domu: Příprava revitalizace typicky zahrnuje následující

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov

Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva Jaro, IČ 283 35 287, se sídlem nám. E. Husserla 16, 796 01 Prostějov Datum konání členské schůze: Dne 21. 6. 2013 v hotelu AVION, nám. E. Husserla, Prostějov

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026

Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026. Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Společenství vlastníků bytových jednotek Tesaříkova 1024-1026 Adresa: SVBJ, Tesaříkova 1025, 102 00 Praha 10 IČO: 26480166 DIČ: CZ26480166 Zápis ze shromáždění vlastníků SVBJ, Tesaříkova 1024 1026 Datum

Více

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2014. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2014 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2014, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více