Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 řešení"

Transkript

1 2. intermezzo - Tucet dalších příkladů. Příklad 1: Čtyři studenti jisté vysoké školy skládají zkoušku z matematiky. Kolik existuje případů, že každý z nich bude mít jinou známku? Počítejte s čtyřstupňovou klasifikací. Příklad 2: Kolik náhrdelníků lze sestavit ze 7 korálků dvou velikostí: 5 menších a 2 větších jinak nerozlišitelných? Příklad 3: Kolika způsoby může při hodu dvěma kostkami padnout součet ok: a) roven 7 b) nejvýše 5 Příklad 4: Student si má vytáhnout z 10 otázek 3. Je připraven na 5 otázek. Kolik existuje způsobů, kdy si vytáhne: A právě jednu, kterou umí B právě dvě, které umí C - právě tři, které umí, D - aspoň jednu, kterou umí, E - žádnou, kterou umí, F - nejvýše jednu, kterou umí, G - aspoň dvě, které umí, H - nejvýše dvě, které umí. Příklad 5: Na osmi stejných kartičkách jsou po řadě napsána čísla 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Náhodně se vezmou dvě kartičky. Kolik existuje případů, že zlomek utvořený z těchto dvou čísel lze krátit.

2 Příklad 6: Z úplné sady kostek domina se náhodně vybere 5 kostek. Kolik případů výběru bude obsahovat aspoň jednu kostku se šestkou. Příklad 7: V šatně si odložili čtyři návštěvníci kabáty a klobouky. Protože klobouky spadly, šatnářka je musí pověsit. V kolika případech se jí podaří: A - všechny klobouky přidělit ke správným kabátům, B - aspoň dva klobouky přidělit ke správným kabátům. Příklad 8: Z úplného telefonního seznamu náhodně vybereme určité pěticiferné telefonní číslo. Kolik je případů, že A - všechny číslice budou různé, B - všechny číslice budou liché, C - všechny číslice budou stejné, Příklad 9: Ve skříni je rozházeno 6 různých párů střevíců. Večer potmě se náhodně ze skříně vybere 5 střevíců. V kolika případech platí, že se z nich nechá sestavit alespoň jeden úplný pár? Příklad 10: Výtah, ve kterém je 7 osob, zastavuje na 10 poschodích. Kolik je případů, že nevystoupí v žádném poschodí více než jedna osoba. Příklad 11: V dílně pracovalo 9 mužů a 6 žen. Došlo k výbuchu, při němž byly zraněny 4 osoby. Kolik případů odpovídá, že to byli: A jen muži B jen ženy C nejvýše jedna žena D nejvýše jeden muž

3 Příklad 12: Společnost, ve které je 5 mužů a 10 žen, se náhodně rozdělí do 5 skupin po 3 osobách. Kolik je případů, že v každé skupině bude 1 muž.

4 ŘEŠENÍ

5 příklad 1: 4 studenti, 4 různá hodnocení vyjádřená čísly 1,2,3,4 => permutace P(4) = 4! = 24 případů

6 příklad 2: je 7 míst a musíme rozmístit 2 větší (5 menších) korálky, což je možné ( 7 2) = ( 7 5) = 21 způsoby, ostatní korálky zaplní zbývající místa. Ale náhrdelník není v řadě nýbrž v kruhu, a proto výsledek musíme dělit 7, což dává konečné 3 možnosti

7 příklad 3: označme si i počet ok na 1.kostce, j počet ok na 2.kostce a celou situaci si můžeme zobrazit graficky; jednotlivé případy hodů zobrazují uspořádané dvojice (i, j) i, j=1,2,3,4,5,6 pro případy příznivé jevu A musí platit i + j = 7 a těch je 6 pro případy příznivé jevu B musí platit i + j 5 těch je 10

8 příklad 4: nezáleží na pořadí výběru, jde tedy o kombinace; jednotlivé případy musíme skládat z výběru otázek, které umí a z výběru otázek, které neumí a dále s využitím pravidel o součtu a součinu A právě jednu, kterou umí: 1 z 5, které umí a 2 z 5, které neumí => ( 5 1)( 5 2) = 50 B právě dvě, které umí: ( 5 2)( 5 1) = 50 C - právě tři, které umí: ( 5 3) = 10 D - aspoň jednu, kterou umí: tj, 1 nebo 2 nebo 3, které umí; využijeme-li předchozích výsledků je celkový počet hledaných způsobů roven součtu = 110 E - žádnou, kterou umí: ( 5 3) = 10 F - nejvýše jednu, kterou umí: = 60 G - aspoň dvě, které umí: = 60 H - nejvýše dvě, které umí: = 110

9 příklad 5: čísla 7, 11, 13 jsou prvočísla a žádné ze zbývajících čísel není jejich násobek a zároveň všechna zbývající čísla jsou sudá, tedy z nich (těch sudých) vytvořené neuspořádané dvojice lze krátit jejich počet je => p = ( 5 2) = 10

10 příklad 6: 1. způsob celý problém si musíme rozložit na jednodušší: výběr bude obsahovat právě jednu 6 (tedy 4 bez 6) ( 6 1)( 21 4) s právě jednou 6 je celkem 06,16,26,36,46,56 šest kostek kostek bez šestky je 21 právě dvě 6 teď je to ještě komplikovanější, protože je tu dubler 66 buď dubler a ostatní bez 6, nebo (součet) bez dublera ( 1 1)( 21 4) + ( 1 0)( 6 2)( 21 3) právě tři 6 právě čtyři 6 právě pět 6 a podle pravidla součtu všechno sečteme 2. způsob před doplněk Když si uvědomíme, že požadavek aspoň jednu 6 vylučuje pouze jeden případ žádnou 6, můžeme příklad vyřešit tak, že spočítáme všechny možnosti výběru 5 kostek z 28 ( 28 5) = spočítáme všechny možnosti výběru 5 kostek z 21 bezšestkových ( 21 5) = a rozdíl představuje aspoň jednu

11 příklad 7: klobouky si můžeme představit jako čísla 1,2,3,4 a vytváříme uspořádané čtveřice A splní jediný případ (jediná čtveřice) 1234 B si rozložíme na tří případy: B2 právě dva správně, B3 právě tři správně, B4 právě 4 správně B2 jsou tyto možnosti: místo správně prohozený, místo správně prohozený nebo místo správně prohozený atd., tedy dva správně a zbývající dva mají už jedinou možnost, hledáme počet všech možností jak vybrat dvě místa, kam umístíme klobouky správně a k nim zbývající dva prohodíme celkem ( 4 2)=6 B3 nemožné; když jsou 3 klobouky správně umístěny, je pro poslední klobouk k dispozici jen jediné místo a to správné (což je případ B4) B4 = A jediný případ B = B2 B3 B4 a podle pravidla součtu dostáváme = 7 možností

12 příklad 8: vytváříme pětice z číslic 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 tel. čísla mohou začínat 0 A - všechny číslice budou různé - V(5,10) = = možností B - všechny číslice budou liché (pět číslic) V (5,5) = = 5 5 = 3125 možností C - všechny číslice budou stejné - 10 možností

13 příklad 9: Tento příklad se řeší přes doplněk, tj. určíme všechny možnosti a možností odpovídající negaci podmínky a tyto pak od sebe odečteme, viz příklad 6. 5 střevíců z 12 se dá vybrat (nezáleží na pořadí) celkem N = ( 12 5) = 792 způsoby. počet případů, kdy každý z pěti střevíců patří do jiného páru (vždycky musíme další střevíc vybírat z jiných párů; a z uspořádaných udělat neuspořádané), je k = (12 x 10 x 8 x 6 x 4)/5! = 192 celkem je tedy N k = 600

14 příklad 10: vybereme 7 pochodí a do nich necháme vystoupit po jednom člověku, na pořadí nezáleží K(7,10) = ( 10 7) = 120 možností

15 příklad 11: vybíráme zvlášť muže a zvlášť ženy a postupujeme podle pravidla součinu a součtu; nezáleží na pořadí: A jen muži (vybrána žádná žena, vybráni 4 muži) ( 6 0)( 9 4) = 126 B jen ženy ( 6 4)( 9 0) = 15 C nejvýše jedna žena ( 6 0)( 9 4) + ( 6 1)( 9 3) = 630 D nejvýše jeden muž ( 6 4)( 9 0) + ( 6 3)( 9 1) = 195

16 příklad 12: máme celkem 5 mužů a 10 žen a vytváříme neuspořádané trojice do 1. skupiny vybereme 1 muže a 2 ženy ( 5 1)( 10 2) = 225 možností po prvním výběru skupiny máme celkem 4 muže a 8 žen do 2. skupiny vyberem 1 muže a 2 ženy ( 4 1)( 8 2) = 112 možností analogicky do 3. skupiny vyberem 1 muže a 2 ženy ( 3 1)( 6 2) = 45 možností do 4. skupiny vyberem 1 muže a 2 ženy ( 2 1)( 4 2) = 12 možností do 5. skupiny již není co vybírat, zbyla = 1 možnost každý výběr skupiny se může kombinovat se všemi výběry dalších skupin, podle pravidla součinu celkem je = možností

17 KONEC

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109

( n) ( ) ( ) 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování. Předpoklady: 9109 9.1.11 Kombinatorické úlohy bez opakování Předpoklady: 9109 Pedagogická poznámka: Tato hodina slouží jednak ke zopakování probraného, ale zejména k praktickému nácviku kombinatoriky v situaci, ve které

Více

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I

9.1.1 Základní kombinatorická pravidla I 9.. Základní kombinatorická pravidla I Předpoklady: Př. : Ve třídě je 7 děvčat a 3 kluků. Kolik máme možností jak vybrat dvojici klukholka, která bude mít projev na maturitním plese? Vybíráme ze 7 holek

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP

ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP ÚLOHY VYUŽÍVAJÍCÍ DIRICHLETŮV PRINCIP Doc. PhDr. Marta Volfová, CSc., Katedra matematiky Název úloh byl zvolen podle významného německého matematika G. L. Dirichleta (1805 59). Dirichletův princip pomáhá

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín

Učební text pro Dívčí katolické střední školy Matematika Josef Civín Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Praha & EU: Evropský Investujeme sociální do vaší fond budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Učební text pro Dívčí katolické

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika

O FUNKCÍCH. Obsah. Petr Šedivý www.e-matematika.cz Šedivá matematika O FUNKCÍCH Obsah Nezbytně nutná kapitola, kterou musíte znát pro studium limit, derivací a integrálů. Základ, bez kterého se neobejdete. Nejprve se seznámíte se všemi typy funkcí, které budete potřebovat,

Více

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208

III. 4.2.12 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus. Předpoklady: 4207, 4208 4.. Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus Předpoklady: 4, 48 Pedagogická poznámka: Tato kapitola nepřináší nic nového a nemá ekvivalent v klasických učebnicích. Cílem hodiny je uspořádat v hlavách

Více

Binární kódování Poznámky pro učitele

Binární kódování Poznámky pro učitele Modulární systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků JmK v přírodních vědách a informatice CZ.1.07/1.3.10/02.0024 Binární kódování Poznámky pro učitele Binární kódování - poznámky pro učitele Tento

Více

Definice barevnosti grafu, základní vlastnosti. Varinaty problému barvení.

Definice barevnosti grafu, základní vlastnosti. Varinaty problému barvení. 7 Barevnost a další těžké problémy Pro motivaci této lekce se podíváme hlouběji do historie počátků grafů v matematice. Kromě slavného problému sedmi mostů v Královci (dnešním Kaliningradě) je za další

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník

Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník TIMSS 2011 Úlohy z matematiky a přírodovědy pro 4. ročník Svatava Janoušková Vladislav Tomášek a kol. Praha 2013 ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Tato publikace

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Uvažování o počtech, množstvích a číslech

Uvažování o počtech, množstvích a číslech Uvažování o počtech, množstvích a číslech Adam Nohejl 27. ledna 2010 Ne náhodou sdílí počítání se čtením příznačný praslovanský základ čit- s původním významem rozeznávat (podle [6]). Číst (psát) a počítat

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční

A05 Stanovení způsobů ověření Praktické předvedení praktická neznamená jen manuální nebo ruční A05 Stanovení způsobů ověření Způsob ověření se stanovuje pro každé jednotlivé kritérium. Určuje, jakým postupem je kritérium ověřováno. Základní způsoby ověření jsou: - praktické předvedení - písemné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATIKY DYSKALKULIE Z HLEDISKA STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Diplomová práce Brno 004 Vedoucí diplomové práce: RNDr. Růžena Blažková, CSc. Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník

P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník P Y T H A G O R I Á D A 38. ročník 2014/2015 OKRESNÍ KOLO KATEGORIE 5. 8. ROČNÍK Pokyny pro organizaci soutěže, zadání a řešení všech kategorií Pokyny pro zadání úloh 38. ročníku Pythagoriády Pravidla

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

15. Goniometrické funkce

15. Goniometrické funkce @157 15. Goniometrické funkce Pravoúhlý trojúhelník Ze základní školy znáte funkce sin a cos jako poměr odvěsen pravoúhlého trojúhelníka ku přeponě. @160 Měření úhlů Velikost úhlů se měří buď mírou stupňovou

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více