Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou. rizika přechodu na biopaliva 2. generace. Presented: Martin Kubů November 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou. rizika přechodu na biopaliva 2. generace. Presented: Martin Kubů November 2013"

Transkript

1 Perspektivy rozvoje biopaliv v dopravě optikou současného dění v EU a rizika přechodu na biopaliva 2. generace Presented: Martin Kubů November 2013

2 EU a trendy spotřeby biopaliv 2

3 EU a trendy spotřeby biopaliv Pokud budou platit trendy ve spotřebě mot. paliv v EU (převaha spotřeby nafty nad benzínem), tak strategie biopaliv dalších generací nemá reálný základ ve vývoji trhu pohonných hmot. 3

4 Stav v ČR podle 19 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 6 % V/V FAME v motorové naftě: 0,94 x 36 MJ/l = 33,84 MJ/l 0,06 x 33 MJ/l = 1,98 MJ/l Výhřevnost (energetický obsah) této směsi je 35,82 MJ/l. 6 % V/V představuje 5,53 % energetického obsahu (e.o.) >> (1,98 : 0,3582 = 5,527 % e.o.) 4,1 % V/V bioethanolu v motorovém benzinu: 0,959 x 32 MJ/l = 30,688 MJ/l 0,041 x 21 MJ/l = 0,861 MJ/l Výhřevnost (energetický obsah) této směsi je 31,549 MJ/l. 4,1 % V/V představuje 2,73 % energetického obsahu (e.o.) >> (0,861 : 0,31549 = 2,729 % e.o.) Celkově ČR vlivem skladby paliv: benzín (v roce ,223 mil m3) á 2,73% + motorová nafta (v roce ,825 mil m3 ) á 5,53 % >>>>>>> 4,65% vůči cíli EU 6,0% e.o. 4

5 Závěry hlasování EP EP jakkoli nezměnil 10% cíl biopaliv v roce CAP CROP-BASED biopaliv (původní návrh vyjednavačů 5%, nyní 6% (resp.7%), další úpravy předmětem vypořádání pozm. návrhů v roce 2014) 3. Teoretické zachování DOUBLE-COUNTING pro UCOME (použité oleje) and TME (živočišné tuky) 4. Připuštění QUADRUPLE COUNTING pro biopaliva z řas (algae) a úsporu GHG získanou technologií CCS (Carbon Capture and Storage) a 5x/2,5 x EEV 5. ILUC factor bude povinný od roku Sub-target u tzv. ADVANCED BIOFUELS 2,5% (nově 0,5%), ale UCOME/TME nejsou (jsou) počítány do tohoto cíle 5

6 Co se v zápisech EP nepřečte. Hlasování rozdělilo EP na dvě části, z nich mírně větší nepodporuje radikální změny v této legislativě, navíc na základě sporných vědeckých podkladů (ILUC.) EP opakovaně odmítl přímé pověření pro zástupce ENVI výboru k zahájení přímých jednání 2. a 3. čtení proběhne už za nového složení EP = Harmonogram vypořádání je vlastně nejistý, stejně tak jako platnost závěrů 1. čtení v EP Značná obava z podvodů a záměn - většina věcných pozměňovacích návrhů směřuje do této oblasti Do segmentu EU kapalných paliv vstupuje nové prvky, tj. CCS technologie, EEV ale kde v Evropě? Do segmentu EU zemědělství vstupují nové suroviny, zejména řasy - ale kde v Evropě? 6

7 JAK TO KDO ČTE.. NĚKTEŘÍ NOVINÁŘI jako omezení biopaliv, nebo jejich ústup a snížení podílu jako záchranu zdrojů pro potraviny, záchranu přírody nebo NEUTRÁLNĚ SOUČASNÍ VÝROBCI 1G Ve většině zemí to neznamená žádné faktické omezení možná nastoupí konkurence, která nebude výrobně obchodní, ale administrativní nebudou se obchodovat suroviny/produkty/služby, ale certifikáty OPONENTI BIOPALIV Jako okamžité omezení biopaliv Jako potvrzení jejich přístupu k problematice a potvrzení závěrů některých teoretických/sporných studií Správný krok pro např. ČR, protože tím se to vyřeší BUDOUCÍ INVESTOŘI 2G Do toho se nedá investovat, za pár let to bude zase jinak, navíc je to násobně dražší jdu cestou nejmenšího odporu, ze suroviny dělám odpad bez další podpory není vhodné k realizaci = další požadavek na podpory národní/eu 7

8 VÍTĚZOVÉ & PORAŽENÍ z 9/2013 EU ZEMĚDĚLSKÝ SEKTOR omezuje pěstovat to co umí, co je efektivní a nutí je pěstovat něco jiného nebo dokonce nic likviduje pozvolný nárůst nezávislosti na dovozech proteinů implikuje nárůst dovozů do EU > Největší poražený.. VELKOOBCHOD PHM K legislativě CO2 přistoupí nový fenomén, který dále zneprůhlední trh ztráta konkurence schopnosti lokálních výrobců PHM proti globálním hráčům Otázka zdrojů/portfolia v některých regionech > Druhý poražený. VÝROBCI BIOPALIV 1G sice negativní zpráva s ohledem na U obrat EU v této oblasti (srovnej s USA, JA, ASIE), ale zatím bez okamžitých dopadů totální nejistota ohledně surovin a jejich dostupnosti KNOW HOW EURO GIGANTI bude pokračovat příliv zdrojů a dotací do rozvoje a výzkumu bez ohledu na perspektivu realizace co to bylo investováno má šanci se vrátit a/nebo další požadavek na podpory > Největší vítěz 8

9 1G vs. 2G/ Jsou strategické premisy pro tzv. Advanced biofules reálné? Celosvětově rozvinutá surovinová obchodní platforma > Konkurence limituje cenové výkyvy, trendy korelují ke komoditám Know how & investice stále umožňují růst produktivity Nulové investice do manipulace, distribuce, skladování Výborná genetika, existující BEST PRACTICES včetně řádné ekologie Nízké manipulační náklady při výrobě/ hustota energie Definice, definice, definice..! Velký prostor pro spekulace, šedý trh. Chybí reálná obchodní platforma není to komodita, není to surovina Negativní vliv na jiné segmenty, mj. i potravinářské (výroba krmných směsí, oleochemie a pod.) Nutnost nové logistiky, manipulace a přepravy Ztráta možnosti přírodního hnojení a obnovy půdního fondu Vyšší CAPEX náklady oproti 1G (až 5x/10X), stejně tak vyšší i OPEX náklady Filosoficky hlavní část úspor CO2 z definice odpad 9

10 Co je a co není surovina IIG/MN? 10

11 Co je a co není surovina IIG/MN? 11

12 Co je a co není surovina IIG/AB? 12

13 Co je a co není surovina IIG/AB? 13

14 Současná EU bilance surovin pro UCOME/TME 14

15 EU Segmentace UCOME a TME 15

16 Reálný zdroj UCO v EU vs. současné využití/sběr 16

17 EU Export/import bilance UCO/ŽT 17

18 Unifikovaná BIO EU? Pouze fikce Dnes v zemích EU existuje více než 10 schémat, jak prokazovat udržitelnost 18

19 Dopady na trh PHM CEE, tj. trhu v otevřené ekonomice Povinnost vykazovat úsporu CO2% od příštího roku, tj. admin. komplikace při velkoobchodu s PHM Střet mnoha variant řešení této povinnosti, tj. prostor pro další šedý trh s plněním povinnosti Výpočet efektu úspory v případě užití různých druhů či 2x/2,5x//4x zápočtů (Efekt Austria 2012/2013 ) Značný nárůst možností obcházení povinnosti plnění úspor CO2 >> značný nárůst náročnosti prováděcí legislativy a principů kontroly = cenová diference ve velkoobchodu s PHM Pravděpodobný nástroj konkurenčního boje mezi výrobci motorových paliv, nikoli mezi výrobci biopaliv 19

20 BIO u nás a kolem nás. ČR jako odstrašující příklad řešení BIO Legislativa na poslední chvíli Fundamentální střet mezi petrochemickým segmentem a lokálními výrobci BIO Defenzíva místo hledání ziskovosti a zlepšení marží pro rafinérie i BIO segment SLOVENSKO jako příklad řešení ETOH pouze v technologii ETBE (sice výrobně dražší, ale protiimportní a snadno kontrolovatelné opatření) Rozdílná sazba SPD na PHM bez BIO > fakticky nulový výskyt BEZ BIO = nulová konkurence Německo, Rakousko dlouhodobá legislativa fakticky do roku 2020 státní podpora E10 (mimochodem dnes možná i v ČR) fond na podporu OZE v segmentu PHM (Rakousko/OMV) Francie, Nizozemí, Belgie Kvótní systém (není pozitivní, ale zachovává vliv lokálních rafinérií) Podpora vysokoprocentních směsí, nikoli 100 % biopaliv (= zachování vlivu na distribuci a potřebu kooperace s rafinérským průmyslem) 20

21 ČR a biopaliva - dekáda promarněných příležitostí ČR se vypořádala s problematikou BIOPALIV NEJHŮŘE ze zemí CEE Nevyužila možností dané např. celoevropským daňovým odlišením tzv. vysokoprocentních biopaliv Nezajistila možnost zlepšení fungování trhu PHM Nepřinesla spolupráci sektoru BIO a RAF, spíše naopak BIOPALIVA nepřinesla primární zhoršení tržní pozice zpracovatelů ropy v regionu vůči konkurenci> museli se s tím vyrovnat všichni NEPŘIPRAVENOSTÍ sektoru PHM přinesla zvýšenou konkurenci na finálním trhu PHM v ČR, což tento sektor negativně ovlivňuje, ale samotná biopaliva za to nemohou. 21

22 V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r v ČR 22

23 V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r v ČR Řeší agresivitu výrobců biopaliv na další navyšování podílu biopaliv Řeší zájmy segmentu provozovatelů starých motorových vozidel Zajišťuje podíl výroby AUBI v českých rafinériích Řeší náklady rafinérií 23

24 V co jsme věřili a co z toho bylo poprvé. Omezení obsahu ETOH v AUBI na úrovni 5% v.v. do r v ČR Řeší agresivitu výrobců biopaliv na další navyšování podílu biopaliv Řeší zájmy segmentu provozovatelů starých motorových vozidel Zajišťuje podíl výroby AUBI v českých rafinériích Řeší náklady rafinérií Pravděpodobná potřeba revokace tohoto ustanovení z důvodu nikoli výrobců biopaliv, ale dodržení povinnosti redukce CO2 Nemožnost využití modelu GERMANY, tj. Rozdílná SPD na blend nad 5 % 24

25 V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé. Připuštění volné kvality FAME 25

26 V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé. Připuštění volné kvality FAME Řeší agresivitu domácích výrobců biopaliv Snižuje náklady na pořízení biosložky v ČR Sníží dopad na cenu PHM v ČR Obecně dobré pro trh PHM 26

27 V co jsme věřili a co z toho bylo podruhé. Připuštění volné kvality FAME Řeší agresivitu domácích výrobců biopaliv Snižuje náklady na pořízení biosložky v ČR Sníží dopad na cenu PHM v ČR Obecně dobré pro trh PHM Výhodné pro sektor mimo klíčové hráče v rafinérském průmyslu Rozlišuje podmínky zima/léto Obecně postihuje image trhu PHM, tj. rafinérského průmyslu Obecně sporné pro trh 27

28 V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají 28

29 V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají S tím nechceme mít nic společného, my jsme rafinérský průmysl Za jejich distribuci nechť odpovídá někdo jiný Nežádoucí na trhu, protože snižují výrobu v českých rafinériích Obecně špatné pro trh PHM 29

30 V co jsme věřili a co z toho bylo potřetí. Vysoko procentní biopaliva jsou šmejd a nás nezajímají S tím nechceme mít nic společného, my jsme rafinérský průmysl Za jejich distribuci nechť odpovídá někdo jiný Nežádoucí na trhu, protože snižují výrobu v českých rafinériích Obecně špatné pro trh PHM Významně řeší plnění tzv. biopovinnosti, bohužel většinou nikoli u klíčových hráčů, ale u Vytváří nový segment na trhu PHM mimo klíčové hráče Podporuje tvorbu alternativních skladovacích/výrobních kapacit 30

31 V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté. Možnost nulového obsahu BIO v PHM 31

32 V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté. Možnost nulového obsahu BIO v PHM Řeší riziko výpadku výroby v rafinériích Řeší speciální produkty (ARCTIC, BA 98, BA 100+, letecká paliva apod.) Umožní flexibilitu při výrobě Výhodné z pohledu rafinérií 32

33 V co jsme věřili a co z toho bylo počtvrté. Možnost nulového obsahu BIO v PHM Řeší riziko výpadku výroby v rafinériích Řeší speciální produkty (ARCTIC, BA 98, BA 100+, letecká paliva apod.) Umožní flexibilitu při výrobě Výhodné z pohledu rafinérií Faktická nemožnost dohledu orgánů celní správy Zápočet BIO povinnosti proti mandatornímu blendingu Znehodnocení CAPEX v rafinériích v objemu < 100 mil CZK Silně proimportní opatření 33

34 A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé.? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu. 34

35 A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé.? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu. Vyřeší problém s povinným snížením CO2 v PHM Sníží náklady na blending. Zlepší tržní pozici klíčových hráčů.. Zlepší kvalitu PHM. Vyřeší konečně výrobce 1G. 35

36 A v co věříme dnes čelem k 2G a co z toho bude poprvé.? BIO 2G zachrání segment rafinérského průmyslu v ČR. Vyřeší problém s povinným snížením CO2 v PHM Sníží náklady na blending. Zlepší tržní pozici klíčových hráčů.. Zlepší kvalitu PHM. Konečně výrobce 1G. 1x/2x/4x bude likvidační pro trh PHM Dnešní biopaliva 1G jsou již přes 50% CO2 úspory 2G nemá v EU surovinovou jistotu Pravděpodobně nikdy se nebudou vyrábět v ČR Ekonomika nejasná FOOD vs.energy sporné 36

37 Na sklonku roku 2013 Rádio JEREVAN hlásí.. 09 October 2013 The world's first plant for the production of second generation biofuels has been opened in Northern Italy. Bio-refinery is owned by Beta Renewables, a joint venture between Biochemtex,a Mossi Ghisolfi Group engineering company, the American fund TPG (Texas Pacific Group), and the Danish company Novozymes, a world leader in bioinnovation. 37

38 SUMMARY 1. výrobny 2G v EU Crescentino (IT) /ALPHA (USA) projekt CAPEX : 150 million Euro (4,05 mld CZK!!) Výrobní kapacita: tun tzv. cellulosic bioethanol /rok (max až t/r), tj. CAPEX na 1 mt 2G ETOH cca CZK Surovina/biomasa: t/r ( max. potential) Kapacita skladování: t Výroba 13MW elektrická energie, zdroj energie lignin Počet zaměstnanců: cca

39 Proesa - konec biopaliv 1G a rafinérského průmyslu? Proesa proces konkurenční od úrovně 70 USD/bbl Cit.: From tons of dry* biomass, 1 ton of ethanol is produced a současně cit.: Low-cost investments (simple process, non-complex industrial plants and Efficient performance even in small scale industrial plants (zdroj:www.betarenewables.com) Cena fementovatelných cukrů 0,20 /kg (5,4 CZK/kg), cena ETOH 2G 0,30 /kg (8,1 CZK/kg, cca 6,48 CZK/ltr) Cit: Maximum flexibility in the use of raw materials: dedicated plant varieties (energy crops) such as Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass, bagasse. (zdroj:www.betarenewables.com, * zvýraznění autor) 39

40 Proesa - konec biopaliv 1G a rafinérského průmyslu a zároveň konec střetu zájmů energie vs. potraviny? Podruhé Cit: Maximum flexibility in the use of raw materials: dedicated plant varieties (energy crops) such as Arundo Donax, agricultural waste, woody biomass, bagasse. 40

41 Děkuji Vám za pozornost Thanks you for your kind attention Použité zdroje a citace: 1) Statistické výkazy MPO ČR za rok ) greenea Analysis of UCOME and TME markets ) výsledky hlasování EP ze dne ) Materiály SVB ČR 5) 6) Studie The Role of biofuels beyond element energy, (commisioned by BP),

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

BIOPALIVA JAKO ODPOVĚĎ NA ZMĚNU KLIMATU? (1)

BIOPALIVA JAKO ODPOVĚĎ NA ZMĚNU KLIMATU? (1) BIOPALIVA JAKO ODPOVĚĎ NA ZMĚNU KLIMATU? Na následujících stránkách se zabýváme otázkou udržitelné produkce biopaliv. Text je stručným příspěvkem do často velmi polarizované diskuse nad uhlíkovou stopou

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

Národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (NAPEOZ)... 3. Dopady podpory biopaliv na produkci potravin... 3

Národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (NAPEOZ)... 3. Dopady podpory biopaliv na produkci potravin... 3 AKTUALIZAČNÍ STUDIE LEGISLATIVNÍHO RÁMCE A PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ BIOPALIV Obsah Úvod... 2 Národní akční plány pro energii z obnovitelných zdrojů (NAPEOZ)... 3 Dopady podpory biopaliv na produkci potravin...

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha srpen 2012 Poslání a rámec Státní energetické koncepce Hlavním posláním Státní energetické koncepce (dále též SEK) je zajistit spolehlivou,

Více

III.2.3. Energetické zdroje

III.2.3. Energetické zdroje Souhrn III.2.3. Energetické zdroje (Podpora dlouhodobě udržitelného zajištění energetických zdrojů) Energetika je páteří ekonomiky a její zajištění, v důsledku klesajících zásob energetických surovin,

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

1. Struktura a cíle prioritní oblasti

1. Struktura a cíle prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů: Podrobná specifikace prioritní oblasti Světová energetika je vystavena bezprecedentní nejistotě. Primární zdroje jsou na Zeměkouli nerovnoměrně rozděleny

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI

MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI MODERNÍ VYUŽITÍ BIOMASY TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI ČESKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA TECHNOLOGICKÉ A LOGISTICKÉ MOŽNOSTI OBSAH 1. ÚVOD 6 1.1 CÍL PUBLIKACE 6 1.2 HISTORICKÁ ROLE BIOMASY V OBLASTI USPOKOJOVÁNÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Praha červenec 2010 Operační program Podnikání a inovace 2007 2013 po změnách schválených Evropskou komisí Rozhodnutím K(2010)4355 ze dne 8. července 2010

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu

Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Ekologické daně jako nástroj environmentální politiky státu The environmental taxes as an instrument of state environmental policy Aneta

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE

PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ PLÁN ZALOŽENÍ ČERPACÍ STANICE BUSINESS

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic

Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Státní podpora venture kapitálu v České republice State Support of Venture Capital in the Czech Republic Toman Petr, Kousalová Lucie Abstrakt Článek je zaměřen na státní podporu venture kapitálu v České

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY

PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY PERSPEKTIVY ČESKÉ ENERGETIKY SOUČASNOST A BUDOUCNOST Kompilace 13.7. 2012 s připomínkami MPO a členů NEK II, poslední revize 15.7.2012 POPIS VERZE A JEJÍ HISTORIE: Podklady k této verzi byly sestaveny

Více

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce

Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Energetická bezpečnost a Státní energetická koncepce Petr Lang, programový koordinátor PSSI Andrej Nosko, spolupracovník PSSI Jiří Schneider, programový ředitel PSSI Praha, 30. srpna 2009 Shrnutí Energetická

Více

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by:

D.3.4.3, WP 3. This Project (Contract No. IEE/09/848/SI2.558364) is supported by: IEE Project BiogasIN Materiál pro Českou republiku Seminář pro administrativní sektor o realizaci projektů výroby a využití bioplynu D.3.4.3, WP 3 Česká bioplynová asociace, o.s. (CzBA) Za přispění Henning

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Motto Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán! Toto všeobecně známé přísloví má pro nás velký význam. Začneme-li tím, druhým, horším konstatováním, stačí si připomenout různé požáry

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 2. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.

Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Nové směry reformy Společné zemědělské politiky po roce 2013 Prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc. Témata a struktura kurzu 1. Úvod do problematiky Zemědělství v současné etapě vývoje Formování agrárních trhů

Více

3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE

3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE 3. PŘEHLED AKTIVIT V ČESKÉ REPUBLICE ČR podepsala Rámcovou úmluvu 13.6.1993 a přistoupila k ní 7.10.1993; Kjótský protokol podepsala 23.10.1998 (usnesení vlády č.669/1998) a ratifikační proces ve smyslu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR (bakalářská práce) Autor: Jan Siuda Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Více