Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze

4

5 Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č. 298 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech března Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních 4. Senátní tisk č. 299 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 5. Senátní tisk č. 292 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 6. Senátní tisk č. 293 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 7. Senátní tisk č. 244 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách 8. Senátní tisk č. 291 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 9. Evropský senátní tisk č. N 097/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky Evropský senátní tisk č. N 098/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů") Evropský senátní tisk č. N 099/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Evropský senátní tisk č. N 100/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky Evropský senátní tisk č. N 101/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce Senátní tisk č. 257 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a 1

6 Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu Senátní tisk č. 295 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12. Evropský senátní tisk č. N 115/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport 13. Senátní tisk č. 310 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů 14. Senátní tisk č. 290 Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů 15. Senátní tisk č. 302 Návrh zákona o ochraně ovzduší 16. Evropský senátní tisk č. N 139/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 17. Evropský senátní tisk č. K 123/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) 18. Evropský senátní tisk č. K 142/08 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU 19. Senátní tisk č. 294 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 20. Senátní tisk č. 296 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. 300 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik 22. Evropský senátní tisk č. K 110/08 Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) 2

7 8. funkční období Obsah 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 14. března Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Lajtoch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 298)... 2 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 2 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 3 Senátor Jaromír Strnad... 4 Senátorka Dagmar Zvěřinová... 4 Senátorka Marta Bayerová Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech března Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 6 Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková... 8 Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Richard Svoboda Senátor Petr Pakosta Senátor Petr Pakosta místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková I

8 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 299) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Vladimír Dryml Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 292) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Jiří Lajtoch Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 293) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Pavel Lebeda Senátor Petr Vícha Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Pospíšil Senátor Petr Gawlas Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaromír Štětina Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Dienstbier Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Tomáš Töpfer Senátor Petr Bratský II

9 Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Alena Dernerová Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách (senátní tisk č. 244) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 291) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Hajda Nová podoba společné zemědělské politiky po roce 2013 (evropský senátní tisk č. N 097/08, č. N 098/08, č. N 099/08, č. N 100/08, č. N 101/08) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Josef Táborský Senátor Jan Hajda Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Josef Táborský Senátor Josef Táborský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach III

10 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011 (senátní tisk č. 257) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Zdeněk Schwarz Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 295) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Marcel Chládek Senátorka Miluše Horská Senátor Marcel Chládek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Václav Homolka Senátor Marcel Chládek Senátorka Božena Sekaninová Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (evropský senátní tisk č. N 115/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Oberfalzer Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů (senátní tisk č. 310) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Lajtoch Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Vícha den schůze 15. března Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 290) IV

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Miluše Horská Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miroslav Antl Senátor Miroslav Antl Návrh zákona o ochraně ovzduší (senátní tisk č. 302) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Bis Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Pavel Eybert Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Palas Senátor Zdeněk Besta Senátor Petr Pakosta Senátor Karel Šebek Senátorka Hana Doupovcová Senátor Jiří Bis Senátor Antonín Maštalíř Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Ivo Bárek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Karel Šebek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Luděk Sefzig Senátor Petr Bratský Místopředseda Senátu Petr Pithart Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Bis Senátor Miroslav Škaloud Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Ivo Bárek Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Richard Svoboda Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa V

12 Senátor Karel Šebek Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Šebek Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Bis Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (evropský senátní tisk č. N 139/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) (evropský senátní tisk č. K 123/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU (evropský senátní tisk č. K 142/08) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Senátor Josef Táborský Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů VI

13 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 294) Poslanec Václav Cempírek Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Petr Pakosta Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Miloš Malý Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Hana Doupovcová Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Vladimír Dryml Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jaromír Jermář Senátor Miloš Malý Senátor Jiří Pospíšil Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Karel Korytář Poslanec Václav Cempírek Senátor Petr Pakosta Senátor Petr Pakosta Senátor Miloš Malý Senátor Petr Pakosta Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 296) Poslanec Jan Husák Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Ivo Bárek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Ivo Bárek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Petr Vícha Senátor Vladimír Dryml Senátor Ivo Bárek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Ivo Bárek VII

14 Senátor Ivo Bárek Senátor Ivo Bárek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (senátní tisk č. 300) Senátor Tomáš Grulich Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Miloš Malý Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Petr Vícha Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) (evropský senátní tisk č. K 110/08) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Tomáš Grulich VIII

15 Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 14. března 2012 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na 19. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Tuto schůzi jsem svolal na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 22. února Z dnešní schůze se omluvili senátoři Otakar Veřovský, Karel Kapoun a Jan Horník. Prosím vás, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak ještě neučinili. Pro vaši informaci připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. A nyní podle 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelkami 19. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. V tuto chvíli sice nejsou zatím přítomny, nejsou ani omluveny, takže předpokládám, že se jednání budou účastnit. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Připomínky nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatelkami 19. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. V okamžiku hlasování č. 1 bylo registrováno 57 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 29, pro návrh 51, proti jeden. Návrh byl schválen, takže ověřovatelkami této naší schůze jsou senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 19. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Pan senátor Jiří Lajtoch, prosím. Senátor Jiří Lajtoch: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si vás požádat, jestli bychom mohli bod č. 25, což je návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 1

16 předpisů, projednat jako poslední bod dnešního jednání, aby byl tedy na pořadu dnešního jednání jako poslední bod. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, pane senátore. Táži se, zda jsou ještě další návrhy na změnu a doplnění pořadu 19. schůze? Není tomu tak, rozpravu končím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích na změnu a doplnění pořadu schůze. Byl podán pouze jeden návrh oproti návrhu Organizačního výboru, a to je návrh pana kolegy Jiřího Lajtocha, aby bod 25 byl posledním bodem dnešního pořadu, to znamená, že předpokládám, že dnes v podvečer. O tomto návrhu budeme hlasovat. Budeme hlasovat o změně pořadu naší dnešní schůze, a to tak, aby bod č. 25, což je senátní tisk č. 310, byl zařazen jako poslední bod dnešního našeho jednání. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování č. 2 registrováno 64, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 61, proti nikdo. Návrh byl schválen. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku, a to ve znění přijatého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pořadu, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování č. 3 registrováno 65, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 62, proti nikdo. Návrh byl schválen. Přijatým pořadem naší 19. schůze se budeme řídit. Tolik zahajovací procedura. Vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, dříve než přistoupíme k prvnímu bodu, dovolte mi, abych vám sdělil informaci, jejíž kopii jsem obdržel před deseti minutami. Je to sdělení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a je adresováno vedoucímu Kanceláře Senátu. Ve sdělení se praví: Vážený pane kancléři, pro informaci Senátu Parlamentu České republiky vaším prostřednictvím sděluji, že prezident republiky dne 5. března 2012 ratifikoval Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě. Pokud tomu tak je, náš požadavek z minulé schůze byl vyslyšen a naplněn. Sdělení jsem posílal na Kancelář prezidenta republiky já, odpověď přišla našemu panu kancléři, ale důležitý je obsah, a ten jsem vám nyní sdělil. Díky, že jste to vzali na vědomí. Přistoupíme k prvnímu bodu našeho jednání. Projednáme nyní 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 298) Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č Návrh uvede ministr obrany Alexandr Vondra, kterého nyní žádám, aby nás seznámil s návrhem zákona. Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Dobré ráno. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, z pověření předsedy vlády předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, který vláda České republiky schválila svým usnesením 31. srpna

17 Dovolte mi krátce představit návrh, který je již dlouho očekávám zainteresovanou veřejností. Veřejné sbírky představují rozvíjející se potenciál ojedinělého finančního zdroje, který je pro vícezdrojové financování rozličných veřejně prospěšných činností prakticky nenahraditelný. Sami občané svými dary do veřejných sbírek vyjadřují podporu různým veřejně prospěšným aktivitám a svoji vůli účastnit se na jejich řešení. Cílem této novely je umožnit rozvoj tohoto finančního zdroje, a to bez zbytečných administrativních bariér, ale zároveň ponechat státní regulaci v míře, která je s ohledem na ochranu dárců nutná a je z hlediska provozovatelů veřejných sbírek výhodná pro to, aby institut veřejných sbírek nebyl zneužíván a veřejnost tak neztratila k tomuto fenoménu důvěru. Ochota veřejnosti přispívat je důležitá právě teď, kdy podpora veřejně prospěšných aktivit a služeb z veřejných rozpočtů stagnuje nebo i meziročně klesá v důsledku ekonomické krize. Návrh tedy vyvažuje dva okruhy požadavků aplikační praxe. Na jedné straně přináší vstřícnější postoj veřejné správy k právnickým osobám, které tyto sbírky pořádají. Na druhé straně zpřesňuje nezbytnou míru státní regulace tím, že například zavádí možnost efektivní kontroly veřejných sbírek tam, kde taková kontrola zatím chyběla, například při prodeji předmětů nebo vstupenek. Návrh nově zavádí možnost konat veřejnou sbírku na dobu neurčitou. Odstraňuje se tak neodůvodněná administrativní zátěž a zbytečné finanční náklady pořadatelů kontinuálních sbírek s jejich ukončováním a obnovováním každé tři roky. Dále se zavádí možnost konat sbírku i jiným způsobem, než je taxativně uvedeno v aktuálně platném zákoně, přičemž pořádání takové sbírky je podrobeno vyšší míře správního posouzení krajských úřadů. (Velký hluk v sále.) Předseda Senátu Milan Štěch: Pane ministře, promiňte. Vážené kolegyně, vážení kolegové, atmosféra je nedůstojná vážnosti projednávání tohoto bodu. Prosím o klid! Děkuji. Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Je navrhována řada zjednodušení nakládání s pokladničkami, což je poměrně častý způsob, jak jsou tyto veřejné sbírky konány. Na druhé straně se zavádí evidence vstupenek a sbírkových předmětů, pokud je sbírka konána tímto způsobem. Tím se nově zavádí povinnost evidovat a reportovat údaje nutné k účinné kontrole nakládání s takto získanými prostředky. Zpřesňuje se správní trestání, a to v souladu se zásadami správního práva. S návrhem této novely vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna dne 8. února 2012 a během jejího projednávání v ní nebyla navržena žádná změna vládního návrhu. Tímto vás žádám o projednání a schválení na půdě horní komory. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane ministře, a prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh projednal ústavně-právní výbor. Usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/2. Zpravodajkou výboru byla určena paní senátorka Dagmar Zvěřinová. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jaromír Strnad, kterého prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou. 3

18 Senátor Jaromír Strnad: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr nás seznámil s obsahem předkládaného zákona. Na včerejší schůzi výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu byly vzneseny některé legislativní připomínky. Tyto byly během včerejška a dneška vysvětleny a objasněny pracovníky ministerstva vnitra. Seznámil bych vás tedy s celkem jednoznačným usnesením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jedná se o 227. usnesení z 22. schůze konané dne 13. března Po úvodním slově zástupce předkladatele Alexandra Vondry, ministra obrany ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Strnada a po rozpravě výbor: I. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. II. Určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jaromíra Strnada. III. Pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane senátora, a prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a plnil úkoly zpravodaje. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodajka ústavně-právního výboru senátorka Dagmar Zvěřinová. Ano, prosím, paní senátorko, ujměte se slova. Senátorka Dagmar Zvěřinová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři. Ústavně-právní výbor se včera na svém zasedání rovněž zabýval tímto zákonem. Byly zde také určité legislativní připomínky a tyto byly náležitě vysvětleny. Ústavně-právní výbor přijal své 171 usnesení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákona o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č Po úvodním slově pana Dr. Alexandra Vondry, ministra obrany ČR, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátorky Dagmar Zvěřinové a po rozpravě výbor: I. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. II. Určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Dagmar Zvěřinovou. III. Pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, paní senátorko. Navrhuje někdo podle paragrafu 107 jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat? Takový návrh není podán. Přistoupíme k obecné rozpravě, kterou tímto otevírám. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Paní senátorka Marta Bayerová. Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, tentokrát vystupuji s příjemným pocitem, že projednáváme velmi užitečnou novelu zákona. Tato novela zákona o veřejných sbírkách vychází vstříc zejména potřebám obcí a občanské společnosti. Na základě 4

19 zhruba desetileté zkušenosti s aplikací tohoto zákona byla zpracována po seriózních analýzách a konzultacích rady vlády pro neziskové organizace se zástupci jak příslušných orgánů veřejné a státní moci, tak nestátních neziskových organizací a je to na nich znát. Novela odstraňuje zbytečnou byrokracii, zkracuje povolací lhůty, zjednodušuje některé administrativní úkony, rozšiřuje možné formy pořádání sbírek a podobně. Současně však zdokonaluje systém kontroly nad průběhem a výsledky sbírek, kterým posiluje jistoty jejich organizátorů, aniž by je zatěžovalo zbytečnou administrativou. Co je na tomto návrhu novely zákona navíc překvapivé, je způsob jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. Vládní návrh zákona se nestal obětí poslanecké lidové tvořivosti a prošel pouze s jednou všeobecně přijatou administrativně legislativní změnou. Možná ale návrh novely zákona je tak dobrý hlavně proto, že se zdá být nedůležitý, že je v rámci takzvaných reformních změn něčím na okraji zájmů současné vládní koalice, případně jakoby vhodně doplňuje tím, že vytváří prostor pro to, aby si obce a občané pomáhali v krizových situacích sami, když už jim přestává pomáhat stát, a ono to asi tak bude. V takových regionech, jako je naše Znojemsko, si lidé začínají uvědomovat, že individualismus, sobeckost, péče jen sama o sebe už jim nepomůže. Začínají si uvědomovat význam vzájemné solidarity a spolupráce v rámci komunit. Vládní koalice vytváří svou asociální politikou podmínky pro růst solidarity těch chudých s ještě chudšími. Kdysi to tady už bylo. Z uvedených důvodů vítám tento návrh zákona o veřejných sbírkách a budu hlasovat pro jeho schválení. Děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Zájem není, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit. Pan ministr nemá zájem. Táži se zpravodajky ústavně-právního výboru paní senátorky Dagmar Zvěřinové, zda chce vystoupit. Garanční zpravodaj také nechce vystoupit. Přistoupíme k hlasování, protože je pouze jeden návrh z obou výborů, abychom návrh zákona schválili, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Byl podán návrh schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V sále je aktuálně přítomno 67 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 34. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 4 bylo registrováno 67, kvorum pro přijetí je 34. Pro návrh 60, proti jeden. Návrh byl přijat. Projednávání tohoto bodu končím. Děkuji zpravodajům i předkladateli. Dalším bodem je 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech března 2012 S informací vstoupí ministr obrany Alexandr Vondra. Pane ministře, máte slovo. 5

20 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce informoval o jednání Evropské rady, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 1. a 2. března tohoto roku. Jednání Evropské rady mělo na programu více bodů. Klíčovými tématy se ovšem stala hospodářská politika, mezinárodní summity a politika zahraniční. Evropská rada se také shodla na prodloužení mandátu stávajícího předsedy Evropské rady pana Hermana Van Rompuy. Na okraj zasedání pak došlo k podpisu smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení Evropské měnové unie, takzvané fiskální úmluvy, která však není sjednávána jako instrument evropského práva. Jednání proběhlo podle očekávání a nad rámec informací, které jsem vám již poskytl před dvěma týdny při představování programu, nepřinesl tento summit žádné překvapení, proběhl velice poklidně. Pokud jde o hospodářskou politiku, okruhy jednání zahrnovaly zhodnocení dosavadního vývoje evropského semestru 2012, diskuzi o aktuální ekonomické situaci po fiskálních opatřeních a především o podpoře konkurenceschopnosti. S ohledem na dlouhodobou pozici jsme při jednání podpořili důraz na klíčové oblasti, které by měly přispět k podpoře růstu a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, především konsolidaci veřejných rozpočtů, prorůstově orientovanou strukturu rozpočtových výdajů, strukturální reformy na úrovni jednotlivých členských států a posilování vnitřního trhu na evropské úrovní. Klíčový význam, který vláda přikládá politikám podporujícím růst a konkurenceschopnost, vyjadřuje také společný dopis 13 členských států, dopis, který byl pod názvem "Plán pro růst Evropy" distribuován všem členským státům a který také spoluiniciovala a signovala česká vláda. Cílem tohoto dopisu bylo identifikovat před jednáním konkrétní oblasti a opatření pro stimulaci růstu ekonomiky členských států. Jeho obsah se nakonec stal klíčovým podnětem pro hlubší debatu o hospodářské politice a výrazně se odrazil v závěrech Evropské rady. Jednotlivé iniciativy, na které dopis odkazuje, se však rozhodně nevyčerpávají jedním projednáváním na Evropské radě, ale jsou vyjádřením priorit signatářských států v oblasti vnitřního trhu na delší období. V této souvislosti bych chtěl zmínit několik konkrétních priorit ČR v této oblasti, které se podařilo prosadit do závěrů. Patří k nim zaprvé otázka služeb a jejich liberalizace. Důležité je, aby Evropská komise tuto oblast aktivně sledovala a předkládala konkrétní doporučení, která podpoří další otevření trhu se službami. Stále se nepodařilo prosadit princip země původu, trh se službami zatím funguje ve velice úzkém rámci. Následně byl do závěrů Rady přidán závazek k dokončení vnitřního digitálního trhu do roku 2015, zejména s důrazem na zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků v online obchodech a zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem. Další z priorit naší země, zmíněných ve společném dopise, které byly zohledněny v závěrech Rady, je důraz na usnadnění profesní mobility tím, že dojde ke snížení počtu regulovaných zaměstnání. Začtvrté závěry reflektují také důraz na snižování zátěže evropské regulace s zvláštním dopadem na mikropodniky. V souladu s textem dopisu došlo i k připomenutí potřeby dokončení a liberalizace vnitřního evropského energetického trhu. V neposlední řadě byla vyzdvižena i vnější dimenze obchodu včetně investiční politiky. Rád bych připomněl, že se tady nejedná jen o nějaké stylistické cvičení, členské státy zdůraznily priority, které jsou dle jejich přesvědčení nezbytné pro 6

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015

ZÁPIS. z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 ZÁPIS z 11. schůze Senátu konané dne 12. srpna 2015 Přítomni za vládu České republiky: ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr vnitra Milan Chovanec, místopředseda vlády a ministr financí ČR

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02

N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 /02 a K 042 / 10 / 02 10. funkční období N 040 / 10 / 02, N 041 / 10 / 02 a K 042 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Informace vlády

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Pozvánka. na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Pozvánka na 26. schůzi Senátu, která bude zahájena ve středu 24. října 2012 v 10.00 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce Příloha: - návrh pořadu 26. schůze Senátu Návrh pořadu 26. schůze 1. Informace

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 5. schůze Pořad 5. schůze 1. Senátní tisk č. 37

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02

N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 10. funkční období N 062 / 10 / 02 a K 063 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č. 10

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 10. funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 20. schůze Pořad 20. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Mgr. Petra Bartošková. listopad Informační podklad č Obsah:

Mgr. Petra Bartošková. listopad Informační podklad č Obsah: Informační podklad k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů Mgr. Petra Bartošková listopad 2013 Informační

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004

Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Zápis z 30. schůze zahraničního výboru která se konala dne 25. března 2004 Přítomni: Omluveni: posl. V. Laštůvka, V. Holáň, J. Karas, J. Kavan, J. Kohlíček, H. Mallotová, J. Mládek, V. Nájemník, D. Šeich,

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 8934/2016-OLP Z Á P I S ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 31.03.2016 Úřad vlády České republiky Přítomni / omluveni:

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 7. schůze Pořad 7. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Návrh usnesení Senátu

Více

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci.

Delegace v příloze naleznou závěry Rady o strategii Evropa 2020, na nichž se dne 8. června 2010 dohodla Rada pro hospodářské a finanční věci. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. června 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 POZNÁMKA Odesílatel: Rada pro hospodářské a finanční

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období

N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 10. funkční období N 072 / 10 / 02, K 073 / 10 / 02, K 074 / 10 / 02 a N 075 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 22. schůze Pořad 22. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období

N 049/10/02 a K 057/10/ funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 10. funkční období N 049/10/02 a K 057/10/02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 277 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Spojeného království na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Spojeného

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období hospodářský výbor Z Á P I S Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 6. volební období 2010 hospodářský výbor Z Á P I S z 21. schůze výboru, která se konala dne 8. prosince 2011 Zápis z 21. schůze hospodářského výboru Poslanecké

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

10. funkční období USNESENÍ

10. funkční období USNESENÍ 52/1 10. funkční období 52/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 88 ze dne 5. listopadu 2015 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/2001(BUD) Výboru pro regionální rozvoj. pro Rozpočtový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 28. 6. 2010 2010/2001(BUD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Rozpočtový výbor k postoji Parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2011

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 270 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Polska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Polska z roku 2015

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 2015/2011(BUD) 5.3.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Rozpočtový výbor k návrhu opravného : Evropský fond

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut

Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha. Statut Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02

N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 10. funkční období N 111 / 10 / 02, N 112 / 10 / 02, N 113 / 10 / 02 a N 114 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2220/04 V Praze dne 3. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 10. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády

Více

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů

S t a n o v i s k o. I. K celkovému zaměření návrhů Legislativní rada vlády Č. j.: 293/04 V Praze dne 9. srpna 2004 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o rovném zacházení

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky dne 20.02.2015 Schůzi Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní

Více

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363)

Z á p i s. 3. Vládní návrh zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (tisk 363) Z á p i s z 36. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu, která se konala dne 1. 12. 2011 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A III. volební období. hospodářský výbor Z Á P I S P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y P O S L A N E C K Á S N Ě M O V N A 1 9 9 8 III. volební období hospodářský výbor Z Á P I S ze 12. schůze výboru, která se konala dne 16. prosince 1998 Z á

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011)

Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Priority polského předsednictví v Radě EU (1. července 31. prosince 2011) Polsko v rámci svého předsednictví v Radě EU hodlá nastartovat ekonomický a politický růst Evropské unie pomocí těchto priorit:

Více

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci

Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Zápis z jednání valné hromady Svazu průmyslu a dopravy ČR konaného dne 29. října 2008 od 13.00 h v Třinci Místo konání: Kulturní dům TRISIA, Třinec Přítomni: Omluveni: dle prezenční listiny dle prezenční

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.5.2015 COM(2015) 276 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Švédska na rok 2015 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu Švédska z roku 2015

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání.

Delegace naleznou v příloze závěry, které přijala Evropská rada na výše uvedeném zasedání. Evropská rada Brusel 18. března 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Delegace Předmět: Zasedání Evropské rady (17. a 18.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 17. února 2016 v 09:00 h V Praze 11. února 2016 Čj. 2208/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad 1. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II

9251/08 dhr/zc/mji 1 DG E II RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. května 2008 (20.05) (OR. en) 9251/08 PROBA 18 DEVGEN 65 AGRI 126 WTO 87 COAFR 141 RELEX 298 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Pracovní skupina pro komodity Datum: 14. května

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 503. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 5. volební období 503. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 62. schůze konané dne 18. února 2010 ke Sdělení Komise Hlavní závěry zprávy o zaměstnanosti

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Identifikační číslo: MAD 13 Příloha OM OP RLZ A1 1/7 Řízená kopie elektronická 15.1.2008 Číslo vydání: 1 Číslo revize: 2 Strana 1

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

298/1 298/1 USNESENÍ. 10. funkční období

298/1 298/1 USNESENÍ. 10. funkční období 298/1 10. funkční období 298/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 191 ze dne 6. října 2016 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná v pondělí 16. ledna 2017 v 10:00 h V Praze 10. ledna 2017 Čj. 2200/17 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu

Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti. MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Evropská regulace pracovněprávních vztahů v sociální oblasti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu Právní normy EU Sociální politika i politika zaměstnanosti jsou v plně k kompetenci národních

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více