Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze

4

5 Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č. 298 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech března Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních 4. Senátní tisk č. 299 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 5. Senátní tisk č. 292 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 6. Senátní tisk č. 293 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 7. Senátní tisk č. 244 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách 8. Senátní tisk č. 291 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 9. Evropský senátní tisk č. N 097/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky Evropský senátní tisk č. N 098/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů") Evropský senátní tisk č. N 099/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Evropský senátní tisk č. N 100/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky Evropský senátní tisk č. N 101/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce Senátní tisk č. 257 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a 1

6 Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu Senátní tisk č. 295 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12. Evropský senátní tisk č. N 115/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport 13. Senátní tisk č. 310 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů 14. Senátní tisk č. 290 Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů 15. Senátní tisk č. 302 Návrh zákona o ochraně ovzduší 16. Evropský senátní tisk č. N 139/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 17. Evropský senátní tisk č. K 123/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) 18. Evropský senátní tisk č. K 142/08 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU 19. Senátní tisk č. 294 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 20. Senátní tisk č. 296 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. 300 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik 22. Evropský senátní tisk č. K 110/08 Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) 2

7 8. funkční období Obsah 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 14. března Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Lajtoch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 298)... 2 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 2 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 3 Senátor Jaromír Strnad... 4 Senátorka Dagmar Zvěřinová... 4 Senátorka Marta Bayerová Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech března Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 6 Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková... 8 Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Richard Svoboda Senátor Petr Pakosta Senátor Petr Pakosta místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková I

8 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 299) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Vladimír Dryml Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 292) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Jiří Lajtoch Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 293) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Pavel Lebeda Senátor Petr Vícha Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Pospíšil Senátor Petr Gawlas Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaromír Štětina Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Dienstbier Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Tomáš Töpfer Senátor Petr Bratský II

9 Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Alena Dernerová Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách (senátní tisk č. 244) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 291) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Hajda Nová podoba společné zemědělské politiky po roce 2013 (evropský senátní tisk č. N 097/08, č. N 098/08, č. N 099/08, č. N 100/08, č. N 101/08) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Josef Táborský Senátor Jan Hajda Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Josef Táborský Senátor Josef Táborský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach III

10 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011 (senátní tisk č. 257) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Zdeněk Schwarz Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 295) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Marcel Chládek Senátorka Miluše Horská Senátor Marcel Chládek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Václav Homolka Senátor Marcel Chládek Senátorka Božena Sekaninová Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (evropský senátní tisk č. N 115/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Oberfalzer Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů (senátní tisk č. 310) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Lajtoch Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Vícha den schůze 15. března Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 290) IV

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Miluše Horská Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miroslav Antl Senátor Miroslav Antl Návrh zákona o ochraně ovzduší (senátní tisk č. 302) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Bis Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Pavel Eybert Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Palas Senátor Zdeněk Besta Senátor Petr Pakosta Senátor Karel Šebek Senátorka Hana Doupovcová Senátor Jiří Bis Senátor Antonín Maštalíř Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Ivo Bárek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Karel Šebek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Luděk Sefzig Senátor Petr Bratský Místopředseda Senátu Petr Pithart Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Bis Senátor Miroslav Škaloud Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Ivo Bárek Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Richard Svoboda Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa V

12 Senátor Karel Šebek Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Šebek Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Bis Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (evropský senátní tisk č. N 139/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) (evropský senátní tisk č. K 123/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU (evropský senátní tisk č. K 142/08) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Senátor Josef Táborský Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů VI

13 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 294) Poslanec Václav Cempírek Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Petr Pakosta Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Miloš Malý Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Hana Doupovcová Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Vladimír Dryml Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jaromír Jermář Senátor Miloš Malý Senátor Jiří Pospíšil Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Karel Korytář Poslanec Václav Cempírek Senátor Petr Pakosta Senátor Petr Pakosta Senátor Miloš Malý Senátor Petr Pakosta Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 296) Poslanec Jan Husák Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Ivo Bárek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Ivo Bárek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Petr Vícha Senátor Vladimír Dryml Senátor Ivo Bárek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Ivo Bárek VII

14 Senátor Ivo Bárek Senátor Ivo Bárek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (senátní tisk č. 300) Senátor Tomáš Grulich Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Miloš Malý Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Petr Vícha Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) (evropský senátní tisk č. K 110/08) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Tomáš Grulich VIII

15 Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 14. března 2012 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na 19. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Tuto schůzi jsem svolal na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 22. února Z dnešní schůze se omluvili senátoři Otakar Veřovský, Karel Kapoun a Jan Horník. Prosím vás, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak ještě neučinili. Pro vaši informaci připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. A nyní podle 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelkami 19. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. V tuto chvíli sice nejsou zatím přítomny, nejsou ani omluveny, takže předpokládám, že se jednání budou účastnit. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Připomínky nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatelkami 19. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. V okamžiku hlasování č. 1 bylo registrováno 57 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 29, pro návrh 51, proti jeden. Návrh byl schválen, takže ověřovatelkami této naší schůze jsou senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 19. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Pan senátor Jiří Lajtoch, prosím. Senátor Jiří Lajtoch: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si vás požádat, jestli bychom mohli bod č. 25, což je návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 1

16 předpisů, projednat jako poslední bod dnešního jednání, aby byl tedy na pořadu dnešního jednání jako poslední bod. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, pane senátore. Táži se, zda jsou ještě další návrhy na změnu a doplnění pořadu 19. schůze? Není tomu tak, rozpravu končím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích na změnu a doplnění pořadu schůze. Byl podán pouze jeden návrh oproti návrhu Organizačního výboru, a to je návrh pana kolegy Jiřího Lajtocha, aby bod 25 byl posledním bodem dnešního pořadu, to znamená, že předpokládám, že dnes v podvečer. O tomto návrhu budeme hlasovat. Budeme hlasovat o změně pořadu naší dnešní schůze, a to tak, aby bod č. 25, což je senátní tisk č. 310, byl zařazen jako poslední bod dnešního našeho jednání. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování č. 2 registrováno 64, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 61, proti nikdo. Návrh byl schválen. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku, a to ve znění přijatého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pořadu, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování č. 3 registrováno 65, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 62, proti nikdo. Návrh byl schválen. Přijatým pořadem naší 19. schůze se budeme řídit. Tolik zahajovací procedura. Vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, dříve než přistoupíme k prvnímu bodu, dovolte mi, abych vám sdělil informaci, jejíž kopii jsem obdržel před deseti minutami. Je to sdělení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a je adresováno vedoucímu Kanceláře Senátu. Ve sdělení se praví: Vážený pane kancléři, pro informaci Senátu Parlamentu České republiky vaším prostřednictvím sděluji, že prezident republiky dne 5. března 2012 ratifikoval Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě. Pokud tomu tak je, náš požadavek z minulé schůze byl vyslyšen a naplněn. Sdělení jsem posílal na Kancelář prezidenta republiky já, odpověď přišla našemu panu kancléři, ale důležitý je obsah, a ten jsem vám nyní sdělil. Díky, že jste to vzali na vědomí. Přistoupíme k prvnímu bodu našeho jednání. Projednáme nyní 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 298) Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č Návrh uvede ministr obrany Alexandr Vondra, kterého nyní žádám, aby nás seznámil s návrhem zákona. Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Dobré ráno. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, z pověření předsedy vlády předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, který vláda České republiky schválila svým usnesením 31. srpna

17 Dovolte mi krátce představit návrh, který je již dlouho očekávám zainteresovanou veřejností. Veřejné sbírky představují rozvíjející se potenciál ojedinělého finančního zdroje, který je pro vícezdrojové financování rozličných veřejně prospěšných činností prakticky nenahraditelný. Sami občané svými dary do veřejných sbírek vyjadřují podporu různým veřejně prospěšným aktivitám a svoji vůli účastnit se na jejich řešení. Cílem této novely je umožnit rozvoj tohoto finančního zdroje, a to bez zbytečných administrativních bariér, ale zároveň ponechat státní regulaci v míře, která je s ohledem na ochranu dárců nutná a je z hlediska provozovatelů veřejných sbírek výhodná pro to, aby institut veřejných sbírek nebyl zneužíván a veřejnost tak neztratila k tomuto fenoménu důvěru. Ochota veřejnosti přispívat je důležitá právě teď, kdy podpora veřejně prospěšných aktivit a služeb z veřejných rozpočtů stagnuje nebo i meziročně klesá v důsledku ekonomické krize. Návrh tedy vyvažuje dva okruhy požadavků aplikační praxe. Na jedné straně přináší vstřícnější postoj veřejné správy k právnickým osobám, které tyto sbírky pořádají. Na druhé straně zpřesňuje nezbytnou míru státní regulace tím, že například zavádí možnost efektivní kontroly veřejných sbírek tam, kde taková kontrola zatím chyběla, například při prodeji předmětů nebo vstupenek. Návrh nově zavádí možnost konat veřejnou sbírku na dobu neurčitou. Odstraňuje se tak neodůvodněná administrativní zátěž a zbytečné finanční náklady pořadatelů kontinuálních sbírek s jejich ukončováním a obnovováním každé tři roky. Dále se zavádí možnost konat sbírku i jiným způsobem, než je taxativně uvedeno v aktuálně platném zákoně, přičemž pořádání takové sbírky je podrobeno vyšší míře správního posouzení krajských úřadů. (Velký hluk v sále.) Předseda Senátu Milan Štěch: Pane ministře, promiňte. Vážené kolegyně, vážení kolegové, atmosféra je nedůstojná vážnosti projednávání tohoto bodu. Prosím o klid! Děkuji. Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Je navrhována řada zjednodušení nakládání s pokladničkami, což je poměrně častý způsob, jak jsou tyto veřejné sbírky konány. Na druhé straně se zavádí evidence vstupenek a sbírkových předmětů, pokud je sbírka konána tímto způsobem. Tím se nově zavádí povinnost evidovat a reportovat údaje nutné k účinné kontrole nakládání s takto získanými prostředky. Zpřesňuje se správní trestání, a to v souladu se zásadami správního práva. S návrhem této novely vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna dne 8. února 2012 a během jejího projednávání v ní nebyla navržena žádná změna vládního návrhu. Tímto vás žádám o projednání a schválení na půdě horní komory. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane ministře, a prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh projednal ústavně-právní výbor. Usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/2. Zpravodajkou výboru byla určena paní senátorka Dagmar Zvěřinová. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jaromír Strnad, kterého prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou. 3

18 Senátor Jaromír Strnad: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr nás seznámil s obsahem předkládaného zákona. Na včerejší schůzi výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu byly vzneseny některé legislativní připomínky. Tyto byly během včerejška a dneška vysvětleny a objasněny pracovníky ministerstva vnitra. Seznámil bych vás tedy s celkem jednoznačným usnesením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jedná se o 227. usnesení z 22. schůze konané dne 13. března Po úvodním slově zástupce předkladatele Alexandra Vondry, ministra obrany ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Strnada a po rozpravě výbor: I. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. II. Určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jaromíra Strnada. III. Pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane senátora, a prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a plnil úkoly zpravodaje. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodajka ústavně-právního výboru senátorka Dagmar Zvěřinová. Ano, prosím, paní senátorko, ujměte se slova. Senátorka Dagmar Zvěřinová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři. Ústavně-právní výbor se včera na svém zasedání rovněž zabýval tímto zákonem. Byly zde také určité legislativní připomínky a tyto byly náležitě vysvětleny. Ústavně-právní výbor přijal své 171 usnesení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákona o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č Po úvodním slově pana Dr. Alexandra Vondry, ministra obrany ČR, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátorky Dagmar Zvěřinové a po rozpravě výbor: I. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. II. Určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Dagmar Zvěřinovou. III. Pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, paní senátorko. Navrhuje někdo podle paragrafu 107 jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat? Takový návrh není podán. Přistoupíme k obecné rozpravě, kterou tímto otevírám. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Paní senátorka Marta Bayerová. Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, tentokrát vystupuji s příjemným pocitem, že projednáváme velmi užitečnou novelu zákona. Tato novela zákona o veřejných sbírkách vychází vstříc zejména potřebám obcí a občanské společnosti. Na základě 4

19 zhruba desetileté zkušenosti s aplikací tohoto zákona byla zpracována po seriózních analýzách a konzultacích rady vlády pro neziskové organizace se zástupci jak příslušných orgánů veřejné a státní moci, tak nestátních neziskových organizací a je to na nich znát. Novela odstraňuje zbytečnou byrokracii, zkracuje povolací lhůty, zjednodušuje některé administrativní úkony, rozšiřuje možné formy pořádání sbírek a podobně. Současně však zdokonaluje systém kontroly nad průběhem a výsledky sbírek, kterým posiluje jistoty jejich organizátorů, aniž by je zatěžovalo zbytečnou administrativou. Co je na tomto návrhu novely zákona navíc překvapivé, je způsob jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. Vládní návrh zákona se nestal obětí poslanecké lidové tvořivosti a prošel pouze s jednou všeobecně přijatou administrativně legislativní změnou. Možná ale návrh novely zákona je tak dobrý hlavně proto, že se zdá být nedůležitý, že je v rámci takzvaných reformních změn něčím na okraji zájmů současné vládní koalice, případně jakoby vhodně doplňuje tím, že vytváří prostor pro to, aby si obce a občané pomáhali v krizových situacích sami, když už jim přestává pomáhat stát, a ono to asi tak bude. V takových regionech, jako je naše Znojemsko, si lidé začínají uvědomovat, že individualismus, sobeckost, péče jen sama o sebe už jim nepomůže. Začínají si uvědomovat význam vzájemné solidarity a spolupráce v rámci komunit. Vládní koalice vytváří svou asociální politikou podmínky pro růst solidarity těch chudých s ještě chudšími. Kdysi to tady už bylo. Z uvedených důvodů vítám tento návrh zákona o veřejných sbírkách a budu hlasovat pro jeho schválení. Děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Zájem není, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit. Pan ministr nemá zájem. Táži se zpravodajky ústavně-právního výboru paní senátorky Dagmar Zvěřinové, zda chce vystoupit. Garanční zpravodaj také nechce vystoupit. Přistoupíme k hlasování, protože je pouze jeden návrh z obou výborů, abychom návrh zákona schválili, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Byl podán návrh schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V sále je aktuálně přítomno 67 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 34. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 4 bylo registrováno 67, kvorum pro přijetí je 34. Pro návrh 60, proti jeden. Návrh byl přijat. Projednávání tohoto bodu končím. Děkuji zpravodajům i předkladateli. Dalším bodem je 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech března 2012 S informací vstoupí ministr obrany Alexandr Vondra. Pane ministře, máte slovo. 5

20 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce informoval o jednání Evropské rady, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 1. a 2. března tohoto roku. Jednání Evropské rady mělo na programu více bodů. Klíčovými tématy se ovšem stala hospodářská politika, mezinárodní summity a politika zahraniční. Evropská rada se také shodla na prodloužení mandátu stávajícího předsedy Evropské rady pana Hermana Van Rompuy. Na okraj zasedání pak došlo k podpisu smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení Evropské měnové unie, takzvané fiskální úmluvy, která však není sjednávána jako instrument evropského práva. Jednání proběhlo podle očekávání a nad rámec informací, které jsem vám již poskytl před dvěma týdny při představování programu, nepřinesl tento summit žádné překvapení, proběhl velice poklidně. Pokud jde o hospodářskou politiku, okruhy jednání zahrnovaly zhodnocení dosavadního vývoje evropského semestru 2012, diskuzi o aktuální ekonomické situaci po fiskálních opatřeních a především o podpoře konkurenceschopnosti. S ohledem na dlouhodobou pozici jsme při jednání podpořili důraz na klíčové oblasti, které by měly přispět k podpoře růstu a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, především konsolidaci veřejných rozpočtů, prorůstově orientovanou strukturu rozpočtových výdajů, strukturální reformy na úrovni jednotlivých členských států a posilování vnitřního trhu na evropské úrovní. Klíčový význam, který vláda přikládá politikám podporujícím růst a konkurenceschopnost, vyjadřuje také společný dopis 13 členských států, dopis, který byl pod názvem "Plán pro růst Evropy" distribuován všem členským státům a který také spoluiniciovala a signovala česká vláda. Cílem tohoto dopisu bylo identifikovat před jednáním konkrétní oblasti a opatření pro stimulaci růstu ekonomiky členských států. Jeho obsah se nakonec stal klíčovým podnětem pro hlubší debatu o hospodářské politice a výrazně se odrazil v závěrech Evropské rady. Jednotlivé iniciativy, na které dopis odkazuje, se však rozhodně nevyčerpávají jedním projednáváním na Evropské radě, ale jsou vyjádřením priorit signatářských států v oblasti vnitřního trhu na delší období. V této souvislosti bych chtěl zmínit několik konkrétních priorit ČR v této oblasti, které se podařilo prosadit do závěrů. Patří k nim zaprvé otázka služeb a jejich liberalizace. Důležité je, aby Evropská komise tuto oblast aktivně sledovala a předkládala konkrétní doporučení, která podpoří další otevření trhu se službami. Stále se nepodařilo prosadit princip země původu, trh se službami zatím funguje ve velice úzkém rámci. Následně byl do závěrů Rady přidán závazek k dokončení vnitřního digitálního trhu do roku 2015, zejména s důrazem na zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků v online obchodech a zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem. Další z priorit naší země, zmíněných ve společném dopise, které byly zohledněny v závěrech Rady, je důraz na usnadnění profesní mobility tím, že dojde ke snížení počtu regulovaných zaměstnání. Začtvrté závěry reflektují také důraz na snižování zátěže evropské regulace s zvláštním dopadem na mikropodniky. V souladu s textem dopisu došlo i k připomenutí potřeby dokončení a liberalizace vnitřního evropského energetického trhu. V neposlední řadě byla vyzdvižena i vnější dimenze obchodu včetně investiční politiky. Rád bych připomněl, že se tady nejedná jen o nějaké stylistické cvičení, členské státy zdůraznily priority, které jsou dle jejich přesvědčení nezbytné pro 6

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 18. schůze Pořad 18. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Pověření dalších senátorů

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 61 9. funkční období 61 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek 2013 Parlament České republiky Senát

Více

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy

1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého vztahu úředníků veřejné správy III. Informace o průběhu přípravy návrhu zákona o právních poměrech a vzdělávání zaměstnanců ve veřejné správě (zákon o úřednících) a o možnostech dalšího postupu 1. Jednotná právní úprava zaměstnaneckého

Více

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005

Z á z n a m. Program. 1. Kontrola záznamu z 52. Plenární schůze RHSD ČR konané dne 10. 3. 2005 Z á z n a m ze zasedání 53. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR, které se konalo dne 14. dubna 2005 od 9.00 hodin na Úřadu vlády ČR. Přítomni: podle prezenční listiny Program: Program

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 17. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 17. schůze Pořad 17. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 33. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona o podporovaných

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení

JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK. I. Společná ustanovení JEDNACÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva POKROK I. Společná ustanovení Čl. 1 Vymezení obsahu jednacího řádu Tento jednací řád upravuje postup orgánů družstva (shromáždění delegátů, představenstva, kontrolní

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 27. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 27. února 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k zápisu)

Více

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE

JEDNACÍ ŘÁD. obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE JEDNACÍ ŘÁD obecního zastupitelstva OBCE VELHARTICE Schválen zastupitelstvem obce dne 19.12.2002 JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA OBCE VELHARTICE Zastupitelstvo obce VELHARTICE (dále jen obecní zastupitelstvo)

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

XXXI. zasedání Akademického sněmu Akademie věd České republiky Praha, 18. prosince 2007 Bod programu: 6 ZPRÁVA DOZORČÍ KOMISE AKADEMICKÉHO SNĚMU Zpráva Dozorčí komise za období mezi XXX. a XXXI. zasedáním

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté

Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Pakt pro růst a zaměstnanost: Rok poté Zpráva Evropské radě, 27. a 28. června 2013 PAKT PRO RŮST A ZAMĚSTNANOST: ROK POTÉ ZPRÁVA EVROPSKÉ RADĚ, 27. A 28. ČERVNA 2013 Pakt pro růst a zaměstnanost byl schválen

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 31. března 2015 Částka 2 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 23. února 2015 č. 126 o Akčním plánu prevence domácího a genderově

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI))

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2134(INI) 19. 9. 2012. o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 19. 9. 2012 2012/2134(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zlepšení přístupu malých a středních podniků k financování (2012/2134(INI)) Hospodářský a měnový výbor

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad 15. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

číslo: 132 ze dne: 27. června 2014 Dohoda o financování krajů v příštím období, přípravě návrhu státního rozpočtu ČR na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 2017 a čerpání fondů EU I. schvaluje

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2010 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh zákona, kterým

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s.

STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. STANOVY SPOLKU Šumava domovem, z. s. Článek I. Název, působnost, sídlo 1. Název: Šumava domovem, z. s. 2. Působnost: Členské státy Evropské unie 3. Sídlo: Kubova Huť 1, 385 01 Vimperk Článek II. Charakter,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více