Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze

4

5 Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č. 298 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech března Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních 4. Senátní tisk č. 299 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů 5. Senátní tisk č. 292 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 6. Senátní tisk č. 293 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 7. Senátní tisk č. 244 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách 8. Senátní tisk č. 291 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů 9. Evropský senátní tisk č. N 097/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky Evropský senátní tisk č. N 098/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty ("nařízení o jednotné společné organizaci trhů") Evropský senátní tisk č. N 099/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) Evropský senátní tisk č. N 100/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky Evropský senátní tisk č. N 101/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o poskytování přímých plateb zemědělcům v roce Senátní tisk č. 257 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a 1

6 Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu Senátní tisk č. 295 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 12. Evropský senátní tisk č. N 115/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport 13. Senátní tisk č. 310 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů 14. Senátní tisk č. 290 Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů 15. Senátní tisk č. 302 Návrh zákona o ochraně ovzduší 16. Evropský senátní tisk č. N 139/08 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) 17. Evropský senátní tisk č. K 123/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) 18. Evropský senátní tisk č. K 142/08 Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU 19. Senátní tisk č. 294 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 20. Senátní tisk č. 296 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. 300 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik 22. Evropský senátní tisk č. K 110/08 Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) 2

7 8. funkční období Obsah 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 14. března Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Lajtoch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 298)... 2 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 2 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 3 Senátor Jaromír Strnad... 4 Senátorka Dagmar Zvěřinová... 4 Senátorka Marta Bayerová Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech března Ministr obrany ČR Alexandr Vondra... 6 Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková... 8 Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Richard Svoboda Senátor Petr Pakosta Senátor Petr Pakosta místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Informace předsedy vlády o stavu příprav Fiskální úmluvy a pozici vlády ČR při těchto jednáních Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Soňa Paukrtová Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková I

8 4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 299) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Vladimír Dryml Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Senátor Jaroslav Sykáček Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 292) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Jiří Lajtoch Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 293) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Pavel Lebeda Senátor Petr Vícha Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Pospíšil Senátor Petr Gawlas Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaromír Štětina Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Dienstbier Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Tomáš Töpfer Senátor Petr Bratský II

9 Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Senátor Karel Korytář Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Alena Dernerová Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách (senátní tisk č. 244) Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Senátor Karel Korytář Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 291) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Jan Hajda Senátor Vladimír Dryml Senátor Jan Hajda Nová podoba společné zemědělské politiky po roce 2013 (evropský senátní tisk č. N 097/08, č. N 098/08, č. N 099/08, č. N 100/08, č. N 101/08) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Josef Táborský Senátor Jan Hajda Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Josef Táborský Senátor Josef Táborský Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach III

10 10. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o sociálním zabezpečení, podepsaná v Praze 29. listopadu 2011 (senátní tisk č. 257) Ministr zemědělství ČR Petr Bendl Senátor Zdeněk Schwarz Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 295) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Marcel Chládek Senátorka Miluše Horská Senátor Marcel Chládek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Václav Homolka Senátor Marcel Chládek Senátorka Božena Sekaninová Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Marcel Chládek Senátor Marcel Chládek Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí "Erasmus pro všechny" Program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport (evropský senátní tisk č. N 115/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Miroslav Krejča Senátor Jiří Oberfalzer Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů (senátní tisk č. 310) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Lajtoch Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Vícha den schůze 15. března Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona o mediaci a o změně některých zákonů (senátní tisk č. 290) IV

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Čunek Senátor Jiří Dienstbier Senátorka Miluše Horská Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miroslav Antl Senátor Miroslav Antl Návrh zákona o ochraně ovzduší (senátní tisk č. 302) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Bis Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml Senátor Pavel Eybert Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Palas Senátor Zdeněk Besta Senátor Petr Pakosta Senátor Karel Šebek Senátorka Hana Doupovcová Senátor Jiří Bis Senátor Antonín Maštalíř Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Ivo Bárek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Karel Šebek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Luděk Sefzig Senátor Petr Bratský Místopředseda Senátu Petr Pithart Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Bis Senátor Miroslav Škaloud Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Ivo Bárek Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Richard Svoboda Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa V

12 Senátor Karel Šebek Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Šebek Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Pakosta Senátor Jiří Bis Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) (evropský senátní tisk č. N 139/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském programu monitorování Země (GMES) a jeho provozních činnostech (od roku 2014) (evropský senátní tisk č. K 123/08) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě - Globální Evropa: nový přístup k financování vnější činnosti EU (evropský senátní tisk č. K 142/08) místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg Senátor Josef Táborský Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů VI

13 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 294) Poslanec Václav Cempírek Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Petr Pakosta Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Miloš Malý Senátorka Soňa Paukrtová Senátorka Hana Doupovcová Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Vladimír Dryml Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jaromír Jermář Senátor Miloš Malý Senátor Jiří Pospíšil Senátor Vladimír Dryml Senátor Petr Vícha Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jaroslav Kubera Senátor Karel Korytář Poslanec Václav Cempírek Senátor Petr Pakosta Senátor Petr Pakosta Senátor Miloš Malý Senátor Petr Pakosta Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 296) Poslanec Jan Husák Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Ivo Bárek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jaroslav Kubera Senátor Vladimír Dryml Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Ivo Bárek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Kubera Senátor Petr Vícha Senátor Vladimír Dryml Senátor Ivo Bárek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Ivo Bárek VII

14 Senátor Ivo Bárek Senátor Ivo Bárek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik (senátní tisk č. 300) Senátor Tomáš Grulich Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Miloš Malý Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Petr Vícha Zelená kniha o právu na sloučení rodiny státních příslušníků třetích zemí, kteří pobývají v Evropské unii (Směrnice 2003/86/ES) (evropský senátní tisk č. K 110/08) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Tomáš Grulich VIII

15 Těsnopisecká zpráva z 19. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 14. března 2012 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na 19. schůzi Senátu Parlamentu České republiky. Tuto schůzi jsem svolal na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 22. února Z dnešní schůze se omluvili senátoři Otakar Veřovský, Karel Kapoun a Jan Horník. Prosím vás, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami, pokud jste tak ještě neučinili. Pro vaši informaci připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. A nyní podle 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelkami 19. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. V tuto chvíli sice nejsou zatím přítomny, nejsou ani omluveny, takže předpokládám, že se jednání budou účastnit. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Připomínky nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatelkami 19. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. V okamžiku hlasování č. 1 bylo registrováno 57 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 29, pro návrh 51, proti jeden. Návrh byl schválen, takže ověřovatelkami této naší schůze jsou senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 19. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Pan senátor Jiří Lajtoch, prosím. Senátor Jiří Lajtoch: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolil bych si vás požádat, jestli bychom mohli bod č. 25, což je návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších 1

16 předpisů, projednat jako poslední bod dnešního jednání, aby byl tedy na pořadu dnešního jednání jako poslední bod. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, pane senátore. Táži se, zda jsou ještě další návrhy na změnu a doplnění pořadu 19. schůze? Není tomu tak, rozpravu končím. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích na změnu a doplnění pořadu schůze. Byl podán pouze jeden návrh oproti návrhu Organizačního výboru, a to je návrh pana kolegy Jiřího Lajtocha, aby bod 25 byl posledním bodem dnešního pořadu, to znamená, že předpokládám, že dnes v podvečer. O tomto návrhu budeme hlasovat. Budeme hlasovat o změně pořadu naší dnešní schůze, a to tak, aby bod č. 25, což je senátní tisk č. 310, byl zařazen jako poslední bod dnešního našeho jednání. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování č. 2 registrováno 64, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 61, proti nikdo. Návrh byl schválen. Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o návrhu pořadu schůze jako celku, a to ve znění přijatého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem pořadu, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji. Hlasování č. 3 registrováno 65, kvorum pro přijetí 33, pro návrh 62, proti nikdo. Návrh byl schválen. Přijatým pořadem naší 19. schůze se budeme řídit. Tolik zahajovací procedura. Vážené paní senátorky a vážení páni senátoři, dříve než přistoupíme k prvnímu bodu, dovolte mi, abych vám sdělil informaci, jejíž kopii jsem obdržel před deseti minutami. Je to sdělení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a je adresováno vedoucímu Kanceláře Senátu. Ve sdělení se praví: Vážený pane kancléři, pro informaci Senátu Parlamentu České republiky vaším prostřednictvím sděluji, že prezident republiky dne 5. března 2012 ratifikoval Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě. Pokud tomu tak je, náš požadavek z minulé schůze byl vyslyšen a naplněn. Sdělení jsem posílal na Kancelář prezidenta republiky já, odpověď přišla našemu panu kancléři, ale důležitý je obsah, a ten jsem vám nyní sdělil. Díky, že jste to vzali na vědomí. Přistoupíme k prvnímu bodu našeho jednání. Projednáme nyní 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 298) Tento návrh zákona jste obdrželi jako senátní tisk č Návrh uvede ministr obrany Alexandr Vondra, kterého nyní žádám, aby nás seznámil s návrhem zákona. Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Dobré ráno. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, z pověření předsedy vlády předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, který vláda České republiky schválila svým usnesením 31. srpna

17 Dovolte mi krátce představit návrh, který je již dlouho očekávám zainteresovanou veřejností. Veřejné sbírky představují rozvíjející se potenciál ojedinělého finančního zdroje, který je pro vícezdrojové financování rozličných veřejně prospěšných činností prakticky nenahraditelný. Sami občané svými dary do veřejných sbírek vyjadřují podporu různým veřejně prospěšným aktivitám a svoji vůli účastnit se na jejich řešení. Cílem této novely je umožnit rozvoj tohoto finančního zdroje, a to bez zbytečných administrativních bariér, ale zároveň ponechat státní regulaci v míře, která je s ohledem na ochranu dárců nutná a je z hlediska provozovatelů veřejných sbírek výhodná pro to, aby institut veřejných sbírek nebyl zneužíván a veřejnost tak neztratila k tomuto fenoménu důvěru. Ochota veřejnosti přispívat je důležitá právě teď, kdy podpora veřejně prospěšných aktivit a služeb z veřejných rozpočtů stagnuje nebo i meziročně klesá v důsledku ekonomické krize. Návrh tedy vyvažuje dva okruhy požadavků aplikační praxe. Na jedné straně přináší vstřícnější postoj veřejné správy k právnickým osobám, které tyto sbírky pořádají. Na druhé straně zpřesňuje nezbytnou míru státní regulace tím, že například zavádí možnost efektivní kontroly veřejných sbírek tam, kde taková kontrola zatím chyběla, například při prodeji předmětů nebo vstupenek. Návrh nově zavádí možnost konat veřejnou sbírku na dobu neurčitou. Odstraňuje se tak neodůvodněná administrativní zátěž a zbytečné finanční náklady pořadatelů kontinuálních sbírek s jejich ukončováním a obnovováním každé tři roky. Dále se zavádí možnost konat sbírku i jiným způsobem, než je taxativně uvedeno v aktuálně platném zákoně, přičemž pořádání takové sbírky je podrobeno vyšší míře správního posouzení krajských úřadů. (Velký hluk v sále.) Předseda Senátu Milan Štěch: Pane ministře, promiňte. Vážené kolegyně, vážení kolegové, atmosféra je nedůstojná vážnosti projednávání tohoto bodu. Prosím o klid! Děkuji. Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Je navrhována řada zjednodušení nakládání s pokladničkami, což je poměrně častý způsob, jak jsou tyto veřejné sbírky konány. Na druhé straně se zavádí evidence vstupenek a sbírkových předmětů, pokud je sbírka konána tímto způsobem. Tím se nově zavádí povinnost evidovat a reportovat údaje nutné k účinné kontrole nakládání s takto získanými prostředky. Zpřesňuje se správní trestání, a to v souladu se zásadami správního práva. S návrhem této novely vyslovila souhlas Poslanecká sněmovna dne 8. února 2012 a během jejího projednávání v ní nebyla navržena žádná změna vládního návrhu. Tímto vás žádám o projednání a schválení na půdě horní komory. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane ministře, a prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh projednal ústavně-právní výbor. Usnesení vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/2. Zpravodajkou výboru byla určena paní senátorka Dagmar Zvěřinová. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Výbor přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 298/1. Zpravodajem výboru je pan senátor Jaromír Strnad, kterého prosím, aby nás nyní seznámil se zpravodajskou zprávou. 3

18 Senátor Jaromír Strnad: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr nás seznámil s obsahem předkládaného zákona. Na včerejší schůzi výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu byly vzneseny některé legislativní připomínky. Tyto byly během včerejška a dneška vysvětleny a objasněny pracovníky ministerstva vnitra. Seznámil bych vás tedy s celkem jednoznačným usnesením výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jedná se o 227. usnesení z 22. schůze konané dne 13. března Po úvodním slově zástupce předkladatele Alexandra Vondry, ministra obrany ČR, po zpravodajské zprávě senátora Jaromíra Strnada a po rozpravě výbor: I. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. II. Určuje zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu senátora Jaromíra Strnada. III. Pověřuje předsedu výboru senátora Jana Hajdu, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu. Děkuji. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji, pane senátora, a prosím vás, abyste se posadil ke stolku zpravodajů a plnil úkoly zpravodaje. Ptám se, zda si přeje vystoupit zpravodajka ústavně-právního výboru senátorka Dagmar Zvěřinová. Ano, prosím, paní senátorko, ujměte se slova. Senátorka Dagmar Zvěřinová: Dobrý den. Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, páni senátoři. Ústavně-právní výbor se včera na svém zasedání rovněž zabýval tímto zákonem. Byly zde také určité legislativní připomínky a tyto byly náležitě vysvětleny. Ústavně-právní výbor přijal své 171 usnesení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákona o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů senátní tisk č Po úvodním slově pana Dr. Alexandra Vondry, ministra obrany ČR, který vystoupil jako zástupce navrhovatele, po zpravodajské zprávě senátorky Dagmar Zvěřinové a po rozpravě výbor: I. Doporučuje Senátu Parlamentu ČR projednávaný návrh zákona schválit, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. II. Určuje zpravodajem výboru pro projednání této věci na schůzi Senátu senátorku Dagmar Zvěřinovou. III. Pověřuje předsedu výboru senátora Miroslava Antla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, paní senátorko. Navrhuje někdo podle paragrafu 107 jednacího řádu, aby Senát vyjádřil vůli návrhem zákona se nezabývat? Takový návrh není podán. Přistoupíme k obecné rozpravě, kterou tímto otevírám. Kdo se hlásí do obecné rozpravy? Paní senátorka Marta Bayerová. Senátorka Marta Bayerová: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, tentokrát vystupuji s příjemným pocitem, že projednáváme velmi užitečnou novelu zákona. Tato novela zákona o veřejných sbírkách vychází vstříc zejména potřebám obcí a občanské společnosti. Na základě 4

19 zhruba desetileté zkušenosti s aplikací tohoto zákona byla zpracována po seriózních analýzách a konzultacích rady vlády pro neziskové organizace se zástupci jak příslušných orgánů veřejné a státní moci, tak nestátních neziskových organizací a je to na nich znát. Novela odstraňuje zbytečnou byrokracii, zkracuje povolací lhůty, zjednodušuje některé administrativní úkony, rozšiřuje možné formy pořádání sbírek a podobně. Současně však zdokonaluje systém kontroly nad průběhem a výsledky sbírek, kterým posiluje jistoty jejich organizátorů, aniž by je zatěžovalo zbytečnou administrativou. Co je na tomto návrhu novely zákona navíc překvapivé, je způsob jeho projednávání v Poslanecké sněmovně. Vládní návrh zákona se nestal obětí poslanecké lidové tvořivosti a prošel pouze s jednou všeobecně přijatou administrativně legislativní změnou. Možná ale návrh novely zákona je tak dobrý hlavně proto, že se zdá být nedůležitý, že je v rámci takzvaných reformních změn něčím na okraji zájmů současné vládní koalice, případně jakoby vhodně doplňuje tím, že vytváří prostor pro to, aby si obce a občané pomáhali v krizových situacích sami, když už jim přestává pomáhat stát, a ono to asi tak bude. V takových regionech, jako je naše Znojemsko, si lidé začínají uvědomovat, že individualismus, sobeckost, péče jen sama o sebe už jim nepomůže. Začínají si uvědomovat význam vzájemné solidarity a spolupráce v rámci komunit. Vládní koalice vytváří svou asociální politikou podmínky pro růst solidarity těch chudých s ještě chudšími. Kdysi to tady už bylo. Z uvedených důvodů vítám tento návrh zákona o veřejných sbírkách a budu hlasovat pro jeho schválení. Děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Kdo další se hlásí do rozpravy? Zájem není, rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda si přeje vystoupit. Pan ministr nemá zájem. Táži se zpravodajky ústavně-právního výboru paní senátorky Dagmar Zvěřinové, zda chce vystoupit. Garanční zpravodaj také nechce vystoupit. Přistoupíme k hlasování, protože je pouze jeden návrh z obou výborů, abychom návrh zákona schválili, ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Byl podán návrh schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. V sále je aktuálně přítomno 67 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí je 34. Zahajuji hlasování. Kdo s návrhem souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 4 bylo registrováno 67, kvorum pro přijetí je 34. Pro návrh 60, proti jeden. Návrh byl přijat. Projednávání tohoto bodu končím. Děkuji zpravodajům i předkladateli. Dalším bodem je 2. Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech března 2012 S informací vstoupí ministr obrany Alexandr Vondra. Pane ministře, máte slovo. 5

20 Ministr obrany ČR Alexandr Vondra: Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás krátce informoval o jednání Evropské rady, které se uskutečnilo v Bruselu ve dnech 1. a 2. března tohoto roku. Jednání Evropské rady mělo na programu více bodů. Klíčovými tématy se ovšem stala hospodářská politika, mezinárodní summity a politika zahraniční. Evropská rada se také shodla na prodloužení mandátu stávajícího předsedy Evropské rady pana Hermana Van Rompuy. Na okraj zasedání pak došlo k podpisu smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení Evropské měnové unie, takzvané fiskální úmluvy, která však není sjednávána jako instrument evropského práva. Jednání proběhlo podle očekávání a nad rámec informací, které jsem vám již poskytl před dvěma týdny při představování programu, nepřinesl tento summit žádné překvapení, proběhl velice poklidně. Pokud jde o hospodářskou politiku, okruhy jednání zahrnovaly zhodnocení dosavadního vývoje evropského semestru 2012, diskuzi o aktuální ekonomické situaci po fiskálních opatřeních a především o podpoře konkurenceschopnosti. S ohledem na dlouhodobou pozici jsme při jednání podpořili důraz na klíčové oblasti, které by měly přispět k podpoře růstu a konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, především konsolidaci veřejných rozpočtů, prorůstově orientovanou strukturu rozpočtových výdajů, strukturální reformy na úrovni jednotlivých členských států a posilování vnitřního trhu na evropské úrovní. Klíčový význam, který vláda přikládá politikám podporujícím růst a konkurenceschopnost, vyjadřuje také společný dopis 13 členských států, dopis, který byl pod názvem "Plán pro růst Evropy" distribuován všem členským státům a který také spoluiniciovala a signovala česká vláda. Cílem tohoto dopisu bylo identifikovat před jednáním konkrétní oblasti a opatření pro stimulaci růstu ekonomiky členských států. Jeho obsah se nakonec stal klíčovým podnětem pro hlubší debatu o hospodářské politice a výrazně se odrazil v závěrech Evropské rady. Jednotlivé iniciativy, na které dopis odkazuje, se však rozhodně nevyčerpávají jedním projednáváním na Evropské radě, ale jsou vyjádřením priorit signatářských států v oblasti vnitřního trhu na delší období. V této souvislosti bych chtěl zmínit několik konkrétních priorit ČR v této oblasti, které se podařilo prosadit do závěrů. Patří k nim zaprvé otázka služeb a jejich liberalizace. Důležité je, aby Evropská komise tuto oblast aktivně sledovala a předkládala konkrétní doporučení, která podpoří další otevření trhu se službami. Stále se nepodařilo prosadit princip země původu, trh se službami zatím funguje ve velice úzkém rámci. Následně byl do závěrů Rady přidán závazek k dokončení vnitřního digitálního trhu do roku 2015, zejména s důrazem na zvýšení důvěry spotřebitelů a obchodníků v online obchodech a zlepšení pokrytí vysokorychlostním internetem. Další z priorit naší země, zmíněných ve společném dopise, které byly zohledněny v závěrech Rady, je důraz na usnadnění profesní mobility tím, že dojde ke snížení počtu regulovaných zaměstnání. Začtvrté závěry reflektují také důraz na snižování zátěže evropské regulace s zvláštním dopadem na mikropodniky. V souladu s textem dopisu došlo i k připomenutí potřeby dokončení a liberalizace vnitřního evropského energetického trhu. V neposlední řadě byla vyzdvižena i vnější dimenze obchodu včetně investiční politiky. Rád bych připomněl, že se tady nejedná jen o nějaké stylistické cvičení, členské státy zdůraznily priority, které jsou dle jejich přesvědčení nezbytné pro 6

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 16. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 16. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 45. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na volbu místopředsedů

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů Tisk č. 324 Audiozáznam k bodu schůze Videozáznam k bodu schůze Senátní tisk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Obsah Poslání.............................................................1 Úvodní slovo....................................................... 2 Členové pléna......................................................

Více

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR

7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Koordinační dohody obcí s Policií ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 7/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Proč finanční úřady krátí nároky obcí? Koordinační dohody obcí s Policií

Více

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného

2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žádost o vrácení pojistného MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 2/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Činnost Svazu v roce 2009 Žádost o vrácení pojistného Co přinese obcím

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ

SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ SOCIÁLNÍ DIALOG V PRAXI ZAMĚSTNAVATELŮ A ZAMĚSTNANCŮ Učební manuál manuál vytvořený experty Českomoravské konfederace odborových svazů a Svazu průmyslu a dopravy České republiky v rámci projektu Realizace

Více

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí

12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Jak řešit případné předlužení obcí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 12/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XII. finanční konference Jak řešit případné předlužení obcí Z jednání

Více

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15

Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 Informační bulletin Občanské demokratické strany 3 / 2011 Důchody: cílem je udržitelný systém strana 4 6 Odborné komise naplno pracují str. 8 9 Spravedlivá sociální reforma str. 15 REGIONY Aktuální události

Více

15.10 hodin) (pokračuje Heger)

15.10 hodin) (pokračuje Heger) 4. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/11/ - vrácený prezidentem republiky Stanovisko

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4

Zápis 12. zasedání. Zastupitelstva městské části Praha 4 Zápis 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 konané dne 7. února 2013 na radnici Praha 4, Táborská 500 (Stenografický záznam jednání.) 12. ZMČ 2 O b s a h : Zahájení. 4 1. Návrh k volbě návrhového

Více