Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze

4

5 Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl nový senátor platně zvolen 2. Slib senátora 3. Změna zasedacího pořádku 4. Změny v orgánech Senátu 5. Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské Rady, která se konala ve dnech 24. a 25. března Senátní tisk č. 41 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací 7. Senátní tisk č. 78 Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů 8. Senátní tisk č. 64 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony 9. Senátní tisk č. 65 Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 10. Evropský senátní tisk č. K 002/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států - Přezkum rozpočtu EU 11. Senátní tisk č. 61 Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 12. Senátní tisk č. 39 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) 13. Senátní tisk č. 53 Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok Senátní tisk č. 59 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 15. Senátní tisk č. 67 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 1

6 16. Senátní tisk č. 73 Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 17. Senátní tisk č. 77 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 18. Senátní tisk č. 72 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování 19. Evropský senátní tisk č. K 008/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod 20. Senátní tisk č. 60 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. 52 Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok Senátní tisk č. 62 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23. Senátní tisk č. 63 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 24. Senátní tisk č. 43 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách 25. Evropský senátní tisk č. K 023/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost 26. Senátní tisk č. 66 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 2

7 27. Evropský senátní tisk č. K 033/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty 28. Evropský senátní tisk č. N 035/08 Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti 29. Evropský senátní tisk č. K 018/08 Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky 30. Senátní tisk č. 79 Národní program reforem 31. Evropský senátní tisk č. K 030/08 Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě 32. Senátní tisk č. 80 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 33. Evropský senátní tisk č. K 031/08 Zpráva Komise o nepřímých změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin 3

8 8. funkční období Obsah 8. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 27. dubna Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jiří Oberfalzer Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl nový senátor platně zvolen... 2 Senátor Jaroslav Kubera... 2 Senátor Jaroslav Kubera... 3 Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Slib senátora... 3 Senátorka Dagmar Terelmešová... 4 Senátor Jiří Dienstbier... 4 Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Změna zasedacího pořádku Změny v orgánech Senátu... 5 Senátor Jiří Pospíšil... 5 Senátor Jiří Pospíšil Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 24. a 25. března Předseda vlády ČR Petr Nečas... 7 Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Petr Pithart Předseda vlády ČR Petr Nečas Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Předseda vlády ČR Petr Nečas Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České I

9 republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací (senátní tisk č. 41) Ministr obrany ČR Alexandr Vondra Senátor Tomáš Jirsa Návrhy kandidátů pro volbu osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkce inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů (senátní tisk č. 78) Senátor Tomáš Grulich Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková František Bartoš Božena Čajková Anna Čurdová Petr Krejčí Helena Mallotová Daniel Rovan Miloš Šnytr Senátor Tomáš Grulich Senátor Tomáš Grulich Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jaroslav Kubera Senátor Tomáš Grulich Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony (senátní tisk č. 64) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš Návrh zákona o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 65) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru Regionů a parlamentům členských států Přezkum rozpočtu EU (evropský senátní tisk č. K 002/08) II

10 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Luděk Sefzig Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jan Hajda Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Senátor Petr Bratský Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jan Hajda Senátor Jiří Čunek Senátor Jaroslav Kubera Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb. (senátní tisk č. 61) Drahoslav Oulehla Drahoslav Oulehla Senátor Jan Horník Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Vladimír Dryml Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miloš Vystrčil Senátor Luděk Sefzig Senátor Stanislav Juránek Senátorka Dagmar Zvěřinová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Stanislav Juránek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Martin Tesařík Senátor Miloš Vystrčil Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Jaroslav Kubera Senátor Petr Bratský Drahoslav Oulehla Senátor Jan Horník Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o výkonu trestních rozsudků v cizině (Managua, 9. června 1993) (senátní tisk č. 39) III

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Senátor Miroslav Antl Senátor Tomáš Kladívko Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2010 (senátní tisk č. 53) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Luděk Sefzig Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 59) Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Poslanec Pavol Lukša Senátor Karel Šebek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Petr Vícha Senátorka Marta Bayerová Senátor Karel Šebek Senátor Vladimír Dryml Poslanec Pavol Lukša Senátor Karel Šebek Senátorka Soňa Paukrtová Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 67) Senátor Petr Pakosta Senátor Pavel Čáslava Senátor Pavel Čáslava Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Pakosty a dalších, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 73) Senátor Petr Pakosta Senátor Stanislav Juránek Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. IV

12 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 77) Senátorka Dagmar Terelmešová Senátor Pavel Čáslava Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování (senátní tisk č. 72) Senátor Petr Pakosta Senátorka Jana Juřenčáková den schůze 28. dubna Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Na cestě k Aktu o jednotném trhu pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství - 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod (evropský senátní tisk č. K 008/08) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Adolf Jílek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Senátor Miroslav Škaloud Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Pakosta Senátor Adolf Jílek Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Richard Svoboda Senátor Petr Pakosta Senátor Adolf Jílek Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Vícha Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátorka Jana Juřenčáková Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka V

13 20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 60) Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátorka Božena Sekaninová Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Doubrava Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger Senátorka Božena Sekaninová Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2010 (senátní tisk č. 52) František Dohnal Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Šilar Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková František Dohnal Senátor Jiří Čunek František Dohnal Senátor Petr Šilar Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 62) Ministr dopravy ČR Radek Šmerda Senátor Petr Pakosta Senátor Miloš Malý Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Petr Bratský Senátor Karel Korytář Senátor Miroslav Škaloud Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Vladimír Dryml Ministr dopravy ČR Radek Šmerda Senátor Miloš Malý Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 63) Ministr dopravy ČR Radek Šmerda Senátor Karel Korytář VI

14 24. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Gruzie o leteckých službách (senátní tisk č. 43) Ministr dopravy ČR Radek Šmerda Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Richard Svoboda Senátor Richard Svoboda Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská platforma pro boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení: evropský rámec pro sociální a územní soudržnost (evropský senátní tisk č. K 023/08) Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Pavel Trpák Senátor Pavel Trpák Senátorka Miluše Horská Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátorka Marta Bayerová Senátor Miroslav Škaloud Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Miroslav Škaloud Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Pavel Trpák Senátor Pavel Trpák Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 66) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Antl Senátor Vladimír Dryml Ministr vnitra ČR Jan Kubice Senátor Tomáš Kladívko Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o způsobech kontroly činností Europolu Evropským parlamentem, do které jsou zapojeny vnitrostátní parlamenty (evropský senátní tisk č. K 033/08) Ministr vnitra ČR Jan Kubice VII

15 Senátor Luděk Sefzig Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o používání údajů ze jmenné evidence cestujících pro prevenci odhalování, vyšetřování a stíhání teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti (evropský senátní tisk č. N 035/08) Ministr vnitra ČR Jan Kubice Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Senátor Tomáš Töpfer Senátor Vladimír Dryml Senátor Vladimír Dryml den schůze 4. května Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Budoucnost SZP do roku 2020: Řešení problémů v oblasti potravin a přírodních zdrojů a územní problematiky (evropský senátní tisk č. K 018/08) Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Senátor Pavel Trpák Senátor Jan Hajda Ministr zemědělství ČR Ivan Fuksa Senátor Pavel Trpák Národní program reforem (senátní tisk č. 79) Předseda vlády ČR Petr Nečas Senátor Jan Hajda Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Škaloud Senátor Jaromír Jermář Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Radek Sušil Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jan Žaloudík Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Čunek Senátor Petr Vícha Senátorka Marta Bayerová Senátor Pavel Lebeda Senátorka Soňa Paukrtová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jiří Bis Senátor Stanislav Juránek Senátor Jiří Lajtoch VIII

16 Senátor Vítězslav Jonáš Další část schůze řídil místopředseda Senátu Petr Pithart Senátor Vladimír Dryml Senátor Karel Korytář Senátorka Alena Dernerová Senátor Marcel Chládek Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miloš Vystrčil Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátor Petr Bratský Senátor Miroslav Škaloud Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Richard Svoboda Senátor Petr Vícha Senátor Pavel Lebeda Senátor Marcel Chládek Předseda vlády ČR Petr Nečas Senátor Jan Hajda Senátor Jan Hajda Senátor Jan Hajda Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jan Hajda Senátor Jan Hajda Senátor Jan Hajda Senátor Jan Hajda Senátor Jan Hajda Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě: Povědomí o zločinech spáchaných totalitními režimy v Evropě (evropský senátní tisk č. K 030/08) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Tomáš Grulich Senátor Petr Bratský Senátor Jaromír Jermář Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 80) Ministr kultury ČR Jiří Besser Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaromír Jermář Zpráva Komise o nepřímých změnách ve využívání půdy týkajících se biopaliv a biokapalin (evropský senátní tisk č. K 031/08) IX

17 Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Miroslav Škaloud Senátor Pavel Eybert Senátor Jan Hajda Senátor Antonín Maštalíř Senátor Jaroslav Doubrava Ministr kultury ČR Jiří Besser Senátor Miroslav Škaloud X

18 Těsnopisecká zpráva z 8. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 27. dubna 2011 (Jednání zahájeno v hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte mi, abych vás přivítal na 8. schůzi Senátu. Tuto schůzi jsem se rozhodl svolat na návrh Organizačního výboru podle 49 odst. 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999, o Jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve čtvrtek 7. dubna letošního roku. Z dnešní schůze se omluvili senátoři: Martin Tesařík, Daniela Filipiová, Jaromír Štětina a z dopoledního jednání Hana Doupovcová. Prosím vás, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami. Pro vaši informaci ještě připomínám, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí Jednacího sálu. A nyní podle 56 odst. 4 určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelkami 8. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Má někdo z vás připomínky k tomuto mému návrhu? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovatelkami 8. schůze Senátu byly senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Chci požádat kolegy Miloše Vystrčila a Petra Gawlase, že asi omylem zmáčkli tlačítka přihlášení se do diskuse, tak aby si zkontrolovali své hlasování. Pan kolega Petr Gawlas je stále přihlášen do diskuse. Už tomu tak není, děkuji. Dokončíme. Konstatuji, že v okamžiku hlasování pořadové č. 1 se z přítomných 57 pro návrh vyslovilo 55, proti nikdo, návrh byl schválen. Ověřovatelkami této schůze Senátu byly určeny senátorky Miluše Horská a Soňa Paukrtová. A nyní přistoupíme ke schválení pořadu 8. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru vám byl rozdán na lavice. Jenom pro pořádek upozorňuji, že poslední dva body jsou navrhovány, aby byly doprojednány příští týden ve středu z důvodu, že vláda by nám měla předložit návrh Národního programu reforem, který dnes mám projednávat. Ptám se, má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu schůze. Prosím, pan senátor Jiří Oberfalzer. 1

19 Senátor Jiří Oberfalzer: Pane předsedo, chtěl bych požádat o vyřazení z programu bodu č. 33. Mám dlouhodobě plánovaný výjezd na 4. května, a nerad bych, aby se bod projednával beze mě. Předseda Senátu Milan Štěch: Dobře, slyším váš návrh. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak, rozpravu končím. My tady samozřejmě rozhodneme v průběhu této schůze, který další bod necháme na příští týden, ale to teď nechci řešit. Další návrhy nebyly. Budeme hlasovat o programu naší schůze. Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích a doplnění pořadu 8. schůze. Zazněl pouze jediný návrh, a to je vyřadit z programu 8. schůze Senátu bod 33. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. V okamžiku hlasování č. 2 registrováno 69, pro návrh 66, proti nikdo, návrh byl schválen. A nyní budeme hlasovat o programu naší schůze jako celku ve znění přijatého návrhu, tj. s vypuštěním bodem č. 33. Kdo souhlasí s programem schůze, tak jak byl předložen a upraven předchozím hlasováním? Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v okamžiku hlasování č. 3 bylo registrováno 69, kvórum, 35, pro návrh 68, proti nikdo, návrh byl schválen. Děkuji, a nyní přistoupíme k bodu, kterým je 1. Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl nový senátor platně zvolen Chci připomenout znění 41 odst. 1 písm. a) jednacího řádu, podle něhož mandátový a imunitní výbor zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvoleni, a svá zjištění předkládá Senátu. Nyní již uděluji slovo předsedovi MIV a žádám ho, aby nás informoval o závěrech jednání výboru. Bude hovořit pan senátor Jaroslav Kubera. Prosím. Senátor Jaroslav Kubera: Dobrý den, vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás informovat, že MIV přijal na své 3. schůzi, konané dne 26. dubna 2011 usnesení č. 6, s jehož obsahem vás nyní seznámím. Výbor: Za prvé ověřil platnost volby senátora ve volebním obvodu č. 30 se sídlem v Kladně, zvoleného ve 2. kole doplňovacích voleb do Senátu PČR ve dnech 36. a 26. března Ověření proběhlo v souladu s ustanovením 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řád Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Za druhé výbor doporučuje Senátu přijmout zjištění MIV, kterým se potvrzuje, že není překážek, aby nově zvolený senátor Jiří Dienstbier složil Ústavou předepsaný slib. Za třetí výbor pověřuje předsedu výboru senátora Jaroslava Kuberu seznámit s tímto usnesením Senát. Pro úplnost dodávám, že mandátový a imunitní výbor měl pro svá zkoumání o platnosti volby nového senátora k dispozici: 2

20 doklad o ověření jeho totožnosti, potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, usnesení Státní volební komise č. 116 ze dne 21. března 2011 k vyhlášení a uveřejnění souhrnných výsledků I. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 30 se sídlem v Kladně konaných ve dnech 18. a 19. března 2011, usnesení Státní volební komise č. 117 ze dne 28. března 2011 k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 30 se sídlem v Kladně konaných ve dnech 18. a 19. března 2011 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. března 2011 (II. kolo), čestné prohlášení senátora o neslučitelnosti funkcí. Předávám slovo předsedajícímu. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji a prosím vás, pane senátore, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. A otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Zájem o vystoupení není, takže rozpravu končím. Předpokládám, že pan předseda zpravodaj už nechce vystoupit. Ale přece, prosím. Senátor Jaroslav Kubera: Nyní vás tedy seznámím s návrhem usnesení Senátu z jeho 8. schůze konané dne 27. dubna 2011 ke zprávě mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor platně zvolen: "Senát bere na vědomí zprávu mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Jiří Dienstbier platně zvolen." Děkuji, pane předsedo. Předseda Senátu Milan Štěch: Také děkuji. A přistoupíme k hlasování o vzetí na vědomí zprávy mandátového a imunitního výboru. V sále je přítomno 71 senátorek a senátorů, potřebný počet pro přijetí návrhu je 36. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v okamžiku hlasování pořadové číslo 4 bylo registrováno 70, kvórum pro přijetí 36. Pro návrh se vyslovilo 70, proti nikdo. Návrh byl schválen. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. My se nyní vystřídáme v řízení schůze z procedurálních důvodů. (Řízení schůze se ujímá 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.) Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka. 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené kolegyně a kolegové, můžeme přistoupit k dalšímu bodu, a tím je 2. Slib senátora Podle článku 23 Ústavy České republiky skládá senátor slib na první schůzi Senátu, které se účastní. 3

21 V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením slova: "Slibuji" a podáním ruky tomu, do jehož rukou slib skládá. Složení slibu poté senátor stvrdí svým podpisem. V této souvislosti připomínám ještě článek 25 Ústavy, který upravuje zánik mandátu. Stanoví, že mandát zaniká mimo jiné odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou. Vlastní akt slibu proběhne takto: Paní senátorka Dagmar Terelmešová přednese Ústavou předepsaný slib a pan senátor Jiří Dienstbier jej složí do rukou předsedy Senátu. Poté svůj slib stvrdí podpisem. Nyní prosím, abychom všichni povstali, a paní kolegyni poprosím, aby předstoupila před řečnický pult a přečetla slib daný Ústavou. (Přítomní povstávají.) Senátorka Dagmar Terelmešová: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." Prosím za volební obvod č. 30 pana senátora Jiřího Dienstbiera. (Senátor Jiří Dienstbier přistupuje k předsedovi Senátu Milanu Štěchovi.) Senátor Jiří Dienstbier: Slibuji. (Poté senátor Jiří Dienstbier stvrdil slib svým podpisem.) 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka: Děkuji vám. Můžete se samozřejmě všichni posadit. (Přítomní usedají.) Mohu konstatovat, že senátorský slib složil pan senátor Jiří Dienstbier bez výhrad. Dovolte, abych mu osobně i za nás všechny poblahopřál a konstatoval, že od tohoto okamžiku je právoplatným členem Senátu. A protože musíme aktualizovat databázi senátorů, vyhlašuji desetiminutovou přestávku. (Jednání přerušeno v hodin.) (Jednání opět zahájeno v hodin.) Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Využil jsem znělky, abychom mohli v dostatečném počtu pokračovat v jednání. Následujícím bodem našeho dnešního jednání je 3. Změna zasedacího pořádku Paragraf 51 stanoví, že každému senátorovi je v Jednacím sále Senátu vyhrazeno stálé senátorské křeslo. Senátorský klub ČSSD navrhuje, aby senátor Jiří 4

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103

Více

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.)

(3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) 1 (3. den schůze 21. června 2006) (Jednání zahájeno ve 13.03 hodin.) Předseda Senátu Přemysl Sobotka: Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, milí hosté, dovolte, abych vás přivítal na pokračování

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 79

Více

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015

STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 1 STENOZÁPIS z 6. zasedání Zastupitelstva hl. města Prahy ze dne 14. dubna 2015 (Jednání zahájeno v 13.09 hodin.) Prim. Krnáčová: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. města Prahy, vážené paní poslankyně

Více

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí.

správně, aby prokazování bezdlužnosti bylo automatickou součástí. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů,

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob

6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Ručení obce za závazky třetích osob MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 6/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: XVIII. kongres starostů Ručení obce za závazky třetích osob Role měst

Více

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003

STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 STENOZÁPIS z 13.zasedání ZHMP ze dne 18.12.2003 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, páni a paní starostové a starostky, dovolím si vás přivítat a zahájit 13. zasedání ZHMP, na kterém

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství?

11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Přímá volba starostů. Poučíme se z historie financování regionálního školství? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 11/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Program celostátní finanční konference Přímá volba starostů Novela zákona

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona BŘEZEN 2013 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ, IVETA PALIČKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO, BŘEZEN 2013 Z NEJNOVĚJŠÍCH PUBLIKACÍ CDK O. KRUTÍLEK,

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014).

EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) Delegace naleznou níže závěry Evropské rady (26. a 27. června 2014). EVROPSKÁ RADA Brusel 27. června 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO"CL 2 PRŮVOD"Í POZ"ÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Rady Příjemce : Delegace Předmět : EVROPSKÁ RADA 26. a 27. ČERV"A 2014 ZÁVĚRY

Více

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR

čtvrtek dne 22. listopadu 2007 Jednací sál Senátu Parlamentu ČR PODVÝBOR PRO DOPRAVU VÝBORU PRO HOSPODÁŘSTVÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A DOPRAVU SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY Sborník textů z konference na téma: "BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU S OHLEDEM NA ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍCH

Více

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003

STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 STENOZÁPIS z 8.zasedání ZHMP ze dne 29.května 2003 Vážené členky a členové ZHMP, vážení hosté, zahajuji 8. zasedání ZHMP, na kterém vás všechny srdečně vítám. Zasedání bylo řádně svoláno a byli na něj

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.

11/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr. Z OBSAHU Vesnice roku 2003 Den malých obcí Změna DPH 11. ROČNÍK 11/2003 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02 140197/00

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády České republiky kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 1 9/29/08 10:54:47 AM kdyz se r ekne lisabonska smlouva.indd 2 9/29/08 10:54:47 AM Když se

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků?

5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Kongres starostů. Kdo je vlastníkem chodníků? MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 5/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Hodnocení krajských setkání Kongres starostů Kdo je vlastníkem chodníků?

Více

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006

STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 1 STENOZÁPIS z 40. zasedání Zastupitelstva hl.m.prahy ze dne 14. 9. 2006 Dámy a pánové, vážené členky a členové ZHMP, paní starostky, páni starostové, vzácní hosté, dovoluji si zahájit 40. zasedání ZHMP,

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více