Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze

4

5 Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 2. Senátní tisk č. 104 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 3. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech června Senátní tisk č. 69 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu Senátní tisk č. 100 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 6. Senátní tisk č. 92 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 7. Senátní tisk č. 93 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 8. Senátní tisk č. 94 Návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 9. Senátní tisk č. 95 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 10. Senátní tisk č. 96 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 11. Senátní tisk č. 97 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 12. Senátní tisk č. 76 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok Senátní tisk č. 102 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 14. Senátní tisk č. 38 Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1

6 15. Senátní tisk č. 71 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování 16. Senátní tisk č. 112 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání 17. Senátní tisk č. 83 Konvergenční program České republiky 18. Senátní tisk č. 87 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 19. Senátní tisk č. 88 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 20. Senátní tisk č. 89 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. 90 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 22. Senátní tisk č. 91 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23. Evropský senátní tisk č. N 041/08 Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 24. Senátní tisk č. 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 25. Senátní tisk č. 99 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 26. Senátní tisk č. 101 Návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) 27. Senátní tisk č. 56 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót 28. Senátní tisk č. 86 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 2

7 29. Senátní tisk č. 361 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých 30. Evropský senátní tisk č. K 036/08 Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek 31. Senátní tisk č. 55 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze 32. Evropský senátní tisk č. K 037/08 Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti 33. Senátní tisk č. 68 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok

8 8. funkční období Obsah 9. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 8. června Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 103)... 2 Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek... 2 Senátorka Božena Sekaninová... 3 Senátor Miroslav Nenutil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 104)... 4 Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek... 4 Senátor Jan Žaloudík... 7 Senátor Václav Vlček... 8 Senátorka Soňa Paukrtová... 8 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach... 9 Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Petr Gawlas Senátorka Marta Bayerová Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Vladimír Dryml Senátorka Alena Dernerová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jan Žaloudík Senátorka Miluše Horská Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Jana Juřenčáková Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Gawlas Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Pospíšil I

9 Senátor Jan Horník Senátor Richard Svoboda Senátor Jiří Čunek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Václav Koukal Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Pavel Eybert Senátor Jaroslav Kubera Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Jan Žaloudík Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Pavel Trpák Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Karel Korytář Senátor Jiří Oberfalzer Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech června místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. 52 Senátor Luděk Sefzig Senátor Tomáš Grulich Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Nenutil Senátor Tomáš Grulich Senátor Luděk Sefzig Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009 (senátní tisk č. 69) Ministr dopravy ČR Radek Šmerda Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 100) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Senátor Ivo Bárek II

10 Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Šebek Senátor Ivo Bárek Senátor Jiří Pospíšil Senátor Luděk Sefzig Senátor Ivo Bárek Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 92) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 93) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 94) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 93) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 96) III

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Jiřina Rippelová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 97) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Čunek Senátorka Marta Bayerová Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Petr Vícha Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 (senátní tisk č. 76) Pavel Varvařovský Pavel Varvařovský Senátorka Hana Doupovcová Senátor Miroslav Antl Předseda Senátu Milan Štěch Pavel Varvařovský Senátorka Hana Doupovcová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (senátní tisk č. 102) Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miroslav Antl Senátor Jiří Čunek Senátor Pavel Eybert Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 38) Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Miluše Horská Senátor Miroslav Nenutil IV

12 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování (senátní tisk č. 71) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Stanislav Juránek Senátor Stanislav Juránek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Oberfalzer Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (senátní tisk č. 112) Senátorka Soňa Paukrtová Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Soňa Paukrtová den schůze 9. června Jednání zahájila a řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Konvergenční program České republiky (senátní tisk č. 83) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Miroslav Škaloud Předseda Senátu Milan Štěch Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miloš Vystrčil Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Kubera V

13 Senátor Richard Svoboda Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Čunek Senátor Richard Svoboda Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Luděk Sefzig Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 87) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Šilar Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 88) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vítězslav Jonáš Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 89) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Miroslav Antl Senátor Václav Homolka Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Antl Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Miroslav Antl Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 90) VI

14 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Bis Senátor Miloš Malý Senátor Pavel Eybert Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 91) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Jiří Čunek Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Pospíšil Senátor Petr Pakosta Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Senátor Jiří Čunek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Vícha Senátorka Jana Juřenčáková Senátorka Jana Juřenčáková Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 98) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Pavel Eybert Senátorka Soňa Paukrtová VII

15 Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jiří Čunek Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jan Horník Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) (senátní tisk č. 101) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Antl Senátor Tomáš Kladívko Senátor Stanislav Juránek Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Antl Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót (senátní tisk č. 56) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Jaroslav Sykáček Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 86) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jan Hajda Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Soňa Paukrtová Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Pavel Eybert Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Čunek Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jan Hajda VIII

16 Senátor Richard Svoboda Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Božena Sekaninová Senátor Jiří Čunek Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jan Hajda Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých (senátní tisk č. 361) Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Jozef Regec Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Vladimír Dryml Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Karel Šebek Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek (evropský senátní tisk č. K 036/08) Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaroslav Doubrava Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Alena Dernerová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jan Horník Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Škaloud Senátor Václav Koukal Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Doubrava Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze (senátní tisk č. 55) IX

17 Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Pavel Lebeda Senátor Miroslav Antl Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti (evropský senátní tisk č. K 037/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Miroslav Krejča Senátor Marcel Chládek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Marcel Chládek Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Čunek Senátor Stanislav Juránek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Bratský Senátor Vladimír Dryml Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jiří Pospíšil Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Krejča Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2010 (senátní tisk č. 68) Igor Němec Senátor Miroslav Antl Senátor Miroslav Antl X

18 Těsnopisecká zpráva z 9. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 8. června 2011 (Jednání zahájeno v 9.02 hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky a senátoři, prosím, abyste usedli na své místo, abychom mohli zahájit schůzi. Vážené paní senátorky a senátoři, milí hosté, vítám vás na 9. schůzi Senátu. Schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49, odstavec 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 19. května. Z dnešní schůze se omlouvají tito senátoři a senátorky: Dagmar Terelmešová, Eva Richtrová, Daniela Filipiová, Pavel Čáslava, Zdeněk Schwarz, Jaroslav Doubrava, Jan Hajda, Petr Pakosta, Adolf Jílek, Dagmar Zvěřinová, Jaroslav Kubera, Tomáš Jirsa, Petr Pithart, Miroslav Krejča, Petr Guziana, Přemysl Sobotka a Josef Řihák. Prosím, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami. Pro vaši informaci připomenu, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí jednacího sálu. Nyní podle 56, odstavec 4, určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 9. schůze Senátu byli senátoři Jaromír Strnad a Tomáš Kladívko. Má někdo připomínky k tomuto mému návrhu? Připomínky nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 9. schůze Senátu byli Jaromír Strnad a Tomáš Kladívko. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 bylo registrováno 52 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 27, pro návrh se vyslovilo 50, proti nikdo. Návrh byl schválen. Ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Jaromír Strnad a Tomáš Kladívko. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 9. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru byl vám rozdán na lavice. Má někdo další návrh nebo návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Nikdo se nehlásí. Děkuji. 1

19 Můžeme přistoupit k hlasování o programu dnešní schůze, protože žádný návrh na změnu nebyl. Budeme hlasovat o návrhu programu dnešní schůze tak, jak nám byl před schůzí rozdán na lavice a jak byl navržen Organizačním výborem. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 bylo registrováno 52, kvorum 27, pro návrh 51, proti nikdo. Návrh byl schválen. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho jednání, a to je 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 103) Tento návrh jste obdrželi jako senátní tisk č Návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, kterého mezi námi vítám a kterého zároveň žádám, aby nás s návrhem zákona seznámil. Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek: Dobré dopoledne, pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené senátorky a senátoři, dovolte mi, abych uvedl tento zahřívací bod, protože jde čistě o transpoziční normu, o transpozici směrnice 2009/38/ES o zřízení Evropské rady zaměstnanců. Obsahuje kromě toho také některé legislativně technické úpravy, které souvisejí s nálezem Ústavního soudu č. 116/2008. Dovolte mi v této souvislosti připomenout, že k první úpravě zákoníku práce k této problematice Evropských rad zaměstnanců došlo již v roce 2000, kdy byla transponována směrnice 94/45/ES, kterou se stanovil obecní rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství. Od té doby můžeme hovořit o rozdělení na dvě roviny práva, na právo na nadnárodní informace a na právo zaměstnanců na informace jiného než nadnárodního charakteru. Směrnice byla revidována a výsledkem je předmětná směrnice 2009/38/ES a 94/45/ES. Směrnice má převážně technický charakter, spíše upravuje a zpřesňuje jednotlivá ustanovení. Zdůrazňuje povinnost Evropské rady zabývat se jen nadnárodními informacemi a projednáváním, což v předchozí verzi nebylo tak úplně jasné, výrazně zjednodušuje klíč pro složení vyjednávací výboru a Evropské rady zaměstnanců, zpřesňuje povinný obsah dohod v těch případech, kdy dojde k podstatným organizačním změnám ve struktuře podniku, řeší také situace, jak a dokdy po účinnosti směrnice budou platit dojednaná ustanovení. Kromě této části čisté transpozice jsme také navrhli upravit některá ustanovení v intencích nálezu Ústavního soudu č. 116/2008. Tento nález průlomově umožnil, aby u zaměstnavatele působily vedle sebe jak odborová organizace, tak Rady zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde o to, že tímto nálezem Ústavního soudu bylo jasně stanoveno, že pokud je povinnost projednání nebo informování vůči zaměstnancům, musí toto informování nebo projednání učiněno jak vůči odborové organizaci, tak vůči Radě zaměstnanců či zástupci pro oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto se navrhuje drobná úprava ve spojkách tak, aby bylo jasné, že tato povinnost platí vůči oběma skupinám, tedy dřívější spojka "nebo", která dávala 2

20 možnost výběru, se nahrazuje spojkou "a", aby bylo naprosto zřejmé, že povinnost je třeba plnit jak vůči odborové organizaci, tak vůči Radě zaměstnanců. Chci zdůraznit, že přípravu novely jsme pečlivě konzultovali jak se sociálními partnery, tak s budoucími uživateli. Všechny připomínky byly vypořádány, v meziresortním připomínkovém řízení nebyly uplatněny žádné rozpory. Pokud jsem správně informován, tak i jednotlivé senátní výbory, které tento návrh projednávaly jak ústavně-právní výbor, tak výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, předložený návrh doporučily. Protože jsme pod kuratelou termínů, dokdy musí být tato oblast zharmonizována, dovolil bych si vás požádat o schválení této technické a troufám si říci bezproblémové normy. Děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Prosím, pane ministře, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Senátní tisk projednal ústavně-právní výbor, který přijal usnesení, jež vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 3/2. Zpravodajem výboru je pan senátor Miroslav Nenutil. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1. Zpravodajkou výboru je paní senátorka Božena Sekaninová, kterou prosím, aby vás nyní seznámila se zpravodajskou zprávou. Senátorka Božena Sekaninová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Hlavním účelem předloženého návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku Podstata této úpravy spočívá v tom, že zaměstnanci velkých nadnárodních zaměstnavatelů v Evropské unii, což jsou v zásadě zaměstnavatelé, kteří působí nejméně ve dvou členských států, zaměstnávají více než tisíc zaměstnanců, a v každém z nejméně dvou členských států je zaměstnáváno aspoň 150 zaměstnanců, mají právo, aby byli informováni a aby s nimi byly projednány nejdůležitější záležitosti, zejména změny činnosti jejich zaměstnavatele či organizaci práce. Postup předávání informací a projednání se má dohodnout mezi vedením a zaměstnanci zpravidla tím, že je ustavena Evropská rada zaměstnanců, a to na základě dohody sjednané mezi vyjednávacím výborem a ústředím. Podmínky pro ustavení a řádnou činnost vyjednávacího výboru, Evropské rady zaměstnanců nebo jiný ujednaný postup pro nadnárodní informace a projednání je povinen vytvořit na svůj náklad zaměstnavatel. Kromě čisté transpozice jsou upravena některá ustanovení dle nálezu Ústavního soudu z roku 2008, který umožnil, aby u zaměstnavatele působily vedle sebe jak odborové organizace, tak i jiní zástupci zaměstnanců jako je Rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, a pokud k tomu dojde, musí mít rovné postavení při zastupování zaměstnanců. V Poslanecké sněmovně byl návrh zákona schválen ve znění předloženém vládou, byly k němu přijaty pouze dvě drobné úpravy legislativně technické povahy a změna v navrhovaném termínu účinnosti. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se tímto návrhem zabýval a doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, paní senátorko. Prosím, abyste se posadila ke stolku zpravodajů, sledovala rozpravu a zaznamenávala další případné návrhy, k nimž můžete po skončení rozpravy zaujmout stanovisko. 3

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 3. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 3. schůze Pořad 3. schůze 1. Senátní tisk č. 10

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 11. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh na zkrácení zákonné

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 21. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 24. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 24. schůze Pořad 24. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 14. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 14. schůze Pořad 14. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 5. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 5. schůze Pořad 5. schůze 1. Senátní tisk č. 37

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 22. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 22. schůze Pořad 22. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 20. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 20. schůze Pořad 20. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 22. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Informace vlády České

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 10. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 10. schůze Pořad 10. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 9. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 61 9. funkční období 61 Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek 2013 Parlament České republiky Senát

Více

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách

DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém nediverzifikovaný velmi solidární/rovnostářský pokračovat v postupných parametrických úpravách DŮVODY REFORMY Současný důchodový systém v ČR je nediverzifikovaný (asi 95 % příjmů důchodců pochází ze základního důchodového pojištění) a velmi solidární/rovnostářský. V současné době by se dalo zjednodušeně

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 26. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 26. schůze Pořad 26. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 12. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 12. schůze Pořad 12. schůze 1. Informace vlády

Více

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 359/11 V Praze dne 11. května 2011 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 25. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 25. schůze Pořad 25. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 136/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 136/0 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 42. schůze Poslanecké sněmovny 1. Vládní návrh zákona o

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 6. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 6. schůze Pořad 6. schůze 1. Senátní tisk č. 42

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 19. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 19. schůze Pořad 19. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 8. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 8. schůze Pořad 8. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

ZÁKON. ze dne ,

ZÁKON. ze dne , ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad 1. schůze 1. Zpráva Mandátového

Více

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

8. funkční období. Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 23. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 23. schůze Pořad 23. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 2. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 2. schůze Pořad 2. schůze 1. Pověření dalších senátorů

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze Pořad

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze 10. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 7. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 10. funkční období Těsnopisecká zpráva 7. schůze Pořad 7. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 15. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 15. schůze Pořad

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ 576. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 24. července 2014 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana

Více

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu

MPSV poř. č. 5. Název legislativního úkolu MPSV poř. č. 5 I. Název legislativního úkolu návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady

Více

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o

V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rada vlády Č. j.: 435/07 V Praze dne 3. května 2007 Výtisk č.: S t a n o v i s k o Legislativní rady vlády a) k návrhu zákona o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 1. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období Těsnopisecká zpráva 1. schůze Pořad

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 11. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 11. schůze Pořad 11. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod.

Penzijní systém ČR. Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Penzijní systém ČR Pátek 30. března 2007 S 34 13:45 17:00 hod. Rozložení tématického okruhu do dílčích témat Podstata systému tradičního veřejného sociálního pojištění a jeho stručná historie v ČR Hlavní

Více

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT. 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA. Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 6. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Zápis ze shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek Společenství vlastníků dům Vondroušova 1154 1160, Praha 6 Se sídlem Praha 6, Vondroušova 1158/5, IČ: 24755222, zapsané v rejstříku společenství

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 VII. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 34. schůze Poslanecké sněmovny 1. Návrh poslance Jana

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 13. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 13. schůze Pořad 13. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Českomoravské konfederace odborových svazů

Českomoravské konfederace odborových svazů Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení

Více

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR

VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR VÝVOJOVÉ DIAGRAMY LEGISLATIVNÍHO PROCESU V ČR PhDr. Petr Kolář, Ph.D. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Informační podklad č. 1.172

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 18. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 18. schůze Pořad 18. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění

Důsledky nálezu Ústavního soudu. v nemocenském pojištění Změny v nemocenském pojištění v souvislosti s Nálezem Důsledky nálezu Ústavního soudu (č. 166/2008 Sb.) Ústavního soudu v nemocenském pojištění Petr Nečas místopředseda vlády ministr Květen práce 2008

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s.

Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. Stanovy Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. (dále jen spolek ) Článek I. Název a sídlo spolku. 1) Název spolku zní Cech provozovatelů Malých vodních elektráren, z.s. 2) Sídlem spolku je:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Hlasovací a jednací řád

Hlasovací a jednací řád Hlasovací a jednací řád I Základní ustanovení článek 1 Jednací a volební řád Společenství vlastníků jednotek Puškinova č.o/č.p 523/45, 524/47 a 525/49 Vyškov ( dále jen SVJ) upravuje postup orgánů družstva

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014. Tisková konference 8. listopadu 2011 PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 2011-2014 Tisková konference 8. listopadu 2011 PLÁN ČINNOSTI PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE 17. února 2011 vznik Pražské protikorupční rady (PRAPOR), opřipomínkování

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období

227/1 227/1 USNESENÍ. 9. funkční období 227/1 9. funkční období 227/1 USNESENÍ Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice č. 203 ze dne 14. května 2014 SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 9. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ,

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách MSMT- 31537/2013-30 - Počet

Více

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U

P O Z V Á N K A V A L N O U H R O M A D U P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., svolává V A L N O U H R O M A D U Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., se sídlem Jeruzalémská 964/4,

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 4. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 4. schůze Pořad 4. schůze 1. Senátní tisk č. 16

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU

8. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU Příloha č. 1 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ POLITIKU ZÁPIS Z 19. SCHŮZE 18. 1. 2012 od 9:30 hodin Ověřovatel: Pavel Čáslava Omluveni: Radek Sušil, Miluše Horská, Petr Guziana Přítomno:

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA

Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Připravovaná novela stavebního zákona Novela zákona EIA Praha 24. března 2015 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ VLÁDY V oblasti územního plánování a stavebního řádu připraví vláda novelu stavebního zákona, která přinese

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze

Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze 9. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 21. schůze PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 9. funkční období Těsnopisecká zpráva 21. schůze Pořad 21. schůze 1. Senátní tisk č.

Více

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády

SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE. tvorba zákonů v rovině moci výkonné. JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády SKRYTÁ ČÁST LEDOVCE tvorba zákonů v rovině moci výkonné JUDr. Michal Žižlavský, advokát člen Legislativní rady vlády 1 Počátek procesu většinu zákonů připravují orgány moci výkonné málo známý proces (na

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více