Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze"

Transkript

1 8. funkční období Těsnopisecká zpráva Senátu Parlamentu České republiky 9. schůze

2

3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY SENÁT 8. funkční období Těsnopisecká zpráva 9. schůze

4

5 Pořad 9. schůze 1. Senátní tisk č. 103 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 2. Senátní tisk č. 104 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 3. Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech června Senátní tisk č. 69 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu Senátní tisk č. 100 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 6. Senátní tisk č. 92 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 7. Senátní tisk č. 93 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 8. Senátní tisk č. 94 Návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 9. Senátní tisk č. 95 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 10. Senátní tisk č. 96 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů 11. Senátní tisk č. 97 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 12. Senátní tisk č. 76 Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok Senátní tisk č. 102 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury 14. Senátní tisk č. 38 Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 1

6 15. Senátní tisk č. 71 Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování 16. Senátní tisk č. 112 Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání 17. Senátní tisk č. 83 Konvergenční program České republiky 18. Senátní tisk č. 87 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 19. Senátní tisk č. 88 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 20. Senátní tisk č. 89 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 21. Senátní tisk č. 90 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 22. Senátní tisk č. 91 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 23. Evropský senátní tisk č. N 041/08 Návrh směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 24. Senátní tisk č. 98 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 25. Senátní tisk č. 99 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 26. Senátní tisk č. 101 Návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) 27. Senátní tisk č. 56 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót 28. Senátní tisk č. 86 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 2

7 29. Senátní tisk č. 361 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých 30. Evropský senátní tisk č. K 036/08 Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek 31. Senátní tisk č. 55 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze 32. Evropský senátní tisk č. K 037/08 Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti 33. Senátní tisk č. 68 Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok

8 8. funkční období Obsah 9. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 8. června Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 103)... 2 Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek... 2 Senátorka Božena Sekaninová... 3 Senátor Miroslav Nenutil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 104)... 4 Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek... 4 Senátor Jan Žaloudík... 7 Senátor Václav Vlček... 8 Senátorka Soňa Paukrtová... 8 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach... 9 Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Petr Gawlas Senátorka Marta Bayerová Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Soňa Paukrtová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Vladimír Dryml Senátorka Alena Dernerová Senátor Jaroslav Kubera Senátor Jan Žaloudík Senátorka Miluše Horská Předseda Senátu Milan Štěch Senátorka Jana Juřenčáková Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Petr Gawlas Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Karel Šebek Senátor Jiří Pospíšil I

9 Senátor Jan Horník Senátor Richard Svoboda Senátor Jiří Čunek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Václav Koukal Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Pavel Eybert Senátor Jaroslav Kubera Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Jan Žaloudík Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Pavel Trpák Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Jan Žaloudík Senátor Karel Korytář Senátor Jiří Oberfalzer Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Informace vlády České republiky o pozicích vlády na jednání Evropské Rady konané ve dnech června místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. 52 Senátor Luděk Sefzig Senátor Tomáš Grulich Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miroslav Nenutil Senátor Tomáš Grulich Senátor Luděk Sefzig Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách podepsaná dne 26. května 2000 a její Předpisy ve znění platném k 1. lednu 2009 (senátní tisk č. 69) Ministr dopravy ČR Radek Šmerda Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 100) Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Senátor Ivo Bárek II

10 Senátor Pavel Eybert Senátor Karel Šebek Senátor Ivo Bárek Senátor Jiří Pospíšil Senátor Luděk Sefzig Senátor Ivo Bárek Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa Senátor Karel Šebek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 92) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 93) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Návrh zákona o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 94) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (senátní tisk č. 93) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Miroslav Antl Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 96) III

11 Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátorka Jiřina Rippelová Senátorka Jiřina Rippelová Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Jiřina Rippelová Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 97) Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Senátor Vladimír Dryml Senátor Jiří Čunek Senátorka Marta Bayerová Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Jiří Dienstbier Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Senátor Petr Vícha Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2010 (senátní tisk č. 76) Pavel Varvařovský Pavel Varvařovský Senátorka Hana Doupovcová Senátor Miroslav Antl Předseda Senátu Milan Štěch Pavel Varvařovský Senátorka Hana Doupovcová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury (senátní tisk č. 102) Senátor Pavel Eybert Senátor Jiří Lajtoch Senátor Miroslav Antl Senátor Jiří Čunek Senátor Pavel Eybert Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 38) Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Miluše Horská Senátor Miroslav Nenutil IV

12 Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátu Poslaneckou sněmovnou k dopracování (senátní tisk č. 71) Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Stanislav Juránek Senátor Stanislav Juránek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Jiří Oberfalzer Senátor Jiří Oberfalzer Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (senátní tisk č. 112) Senátorka Soňa Paukrtová Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Soňa Paukrtová den schůze 9. června Jednání zahájila a řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Konvergenční program České republiky (senátní tisk č. 83) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Luděk Sefzig Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Vladimír Dryml Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vladimír Dryml Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Miloš Vystrčil Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Miroslav Škaloud Předseda Senátu Milan Štěch Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miloš Vystrčil Senátor Vladimír Dryml Senátor Jaroslav Kubera V

13 Senátor Richard Svoboda Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Dienstbier Senátor Jiří Čunek Senátor Richard Svoboda Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Vítězslav Jonáš Senátor Luděk Sefzig Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 87) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Petr Šilar Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 88) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Soňa Paukrtová Senátor Vítězslav Jonáš Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 89) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Miroslav Antl Senátor Václav Homolka Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Antl Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Veronika Vrecionová Senátor Miroslav Antl Senátorka Veronika Vrecionová Senátorka Veronika Vrecionová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 90) VI

14 Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Bis Senátor Miloš Malý Senátor Pavel Eybert Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Předseda Senátu Milan Štěch Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Senátor Miloš Malý Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 91) Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátor Jiří Lajtoch Senátor Jiří Čunek Senátor Vladimír Dryml Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Senátorka Jana Juřenčáková Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Pospíšil Senátor Petr Pakosta Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Senátor Jiří Čunek Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Vícha Senátorka Jana Juřenčáková Senátorka Jana Juřenčáková Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Luděk Sefzig Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Senátorka Soňa Paukrtová Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (senátní tisk č. 98) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Pavel Eybert Senátorka Soňa Paukrtová VII

15 Senátor Miloš Vystrčil Senátor Jiří Čunek Další část schůze řídil předseda Senátu Milan Štěch Senátor Jan Horník Další část schůze řídil 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Návrh zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice) (senátní tisk č. 101) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Tomáš Kladívko Senátor Miroslav Antl Senátor Tomáš Kladívko Senátor Stanislav Juránek Senátor Vladimír Dryml Senátor Miroslav Antl Senátor Luděk Sefzig Senátor Luděk Sefzig Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu, která byla sjednána formou výměny nót (senátní tisk č. 56) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jiří Bis Senátor Jaroslav Sykáček Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 86) Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jan Hajda Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Soňa Paukrtová Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Pavel Eybert Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátorka Jiřina Rippelová Senátor Jiří Čunek Senátor Luděk Sefzig Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Jan Hajda VIII

16 Senátor Richard Svoboda Senátorka Božena Sekaninová Senátorka Božena Sekaninová Senátor Jiří Čunek Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kocourek Senátor Jan Hajda Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu se sjednáním Dohoda o převozu těl zemřelých (senátní tisk č. 361) Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Jozef Regec Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Karel Šebek Senátor Karel Šebek Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Vladimír Dryml Místopředsedkyně Senátu Alena Palečková Senátor Karel Šebek Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Zelená kniha o modernizaci politiky EU v oblasti zadávání veřejných zakázek Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek (evropský senátní tisk č. K 036/08) Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jaroslav Doubrava Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátorka Alena Dernerová Další část schůze řídila místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jan Horník Místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Škaloud Senátor Miroslav Škaloud Senátor Václav Koukal Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jaroslav Doubrava Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem, podepsaná dne 23. února 2011 v Praze (senátní tisk č. 55) IX

17 Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Senátor Pavel Lebeda Senátor Miroslav Antl Sdělení Komise - kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti (evropský senátní tisk č. K 037/08) Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Miroslav Krejča Senátor Marcel Chládek Senátor Jaroslav Kubera Senátor Marcel Chládek Senátor Jiří Pospíšil Senátor Jiří Čunek Senátor Stanislav Juránek Další část schůze řídil místopředseda Senátu Zdeněk Škromach Senátor Petr Bratský Senátor Vladimír Dryml Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Senátor Petr Vícha Senátor Jaroslav Doubrava Senátor Jiří Pospíšil Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Krejča Senátor Miroslav Krejča Místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2010 (senátní tisk č. 68) Igor Němec Senátor Miroslav Antl Senátor Miroslav Antl X

18 Těsnopisecká zpráva z 9. schůze Senátu Parlamentu České republiky 1. den schůze 8. června 2011 (Jednání zahájeno v 9.02 hodin.) Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch. Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky a senátoři, prosím, abyste usedli na své místo, abychom mohli zahájit schůzi. Vážené paní senátorky a senátoři, milí hosté, vítám vás na 9. schůzi Senátu. Schůze byla svolána na návrh Organizačního výboru podle 49, odstavec 1 zákona o jednacím řádu Senátu. Pokud budu zmiňovat jednotlivé paragrafy, jedná se o ustanovení zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána ve středu 19. května. Z dnešní schůze se omlouvají tito senátoři a senátorky: Dagmar Terelmešová, Eva Richtrová, Daniela Filipiová, Pavel Čáslava, Zdeněk Schwarz, Jaroslav Doubrava, Jan Hajda, Petr Pakosta, Adolf Jílek, Dagmar Zvěřinová, Jaroslav Kubera, Tomáš Jirsa, Petr Pithart, Miroslav Krejča, Petr Guziana, Přemysl Sobotka a Josef Řihák. Prosím, abyste se nyní zaregistrovali svými identifikačními kartami. Pro vaši informaci připomenu, že náhradní karty jsou k dispozici u prezence v předsálí jednacího sálu. Nyní podle 56, odstavec 4, určíme dva ověřovatele této schůze. Navrhuji, aby ověřovateli 9. schůze Senátu byli senátoři Jaromír Strnad a Tomáš Kladívko. Má někdo připomínky k tomuto mému návrhu? Připomínky nejsou, přistoupíme k hlasování. Budeme hlasovat o návrhu, aby ověřovateli 9. schůze Senátu byli Jaromír Strnad a Tomáš Kladívko. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 1 bylo registrováno 52 senátorek a senátorů, kvorum pro přijetí 27, pro návrh se vyslovilo 50, proti nikdo. Návrh byl schválen. Ověřovateli této schůze Senátu byli určeni senátoři Jaromír Strnad a Tomáš Kladívko. Nyní přistoupíme ke schválení pořadu 9. schůze Senátu. Návrh na jeho změnu a doplnění v souladu s usnesením Organizačního výboru byl vám rozdán na lavice. Má někdo další návrh nebo návrh na změnu či doplnění pořadu schůze? Nikdo se nehlásí. Děkuji. 1

19 Můžeme přistoupit k hlasování o programu dnešní schůze, protože žádný návrh na změnu nebyl. Budeme hlasovat o návrhu programu dnešní schůze tak, jak nám byl před schůzí rozdán na lavice a jak byl navržen Organizačním výborem. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 2 bylo registrováno 52, kvorum 27, pro návrh 51, proti nikdo. Návrh byl schválen. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu našeho jednání, a to je 1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (senátní tisk č. 103) Tento návrh jste obdrželi jako senátní tisk č Návrh uvede ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, kterého mezi námi vítám a kterého zároveň žádám, aby nás s návrhem zákona seznámil. Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek: Dobré dopoledne, pane předsedo, děkuji za slovo. Vážené senátorky a senátoři, dovolte mi, abych uvedl tento zahřívací bod, protože jde čistě o transpoziční normu, o transpozici směrnice 2009/38/ES o zřízení Evropské rady zaměstnanců. Obsahuje kromě toho také některé legislativně technické úpravy, které souvisejí s nálezem Ústavního soudu č. 116/2008. Dovolte mi v této souvislosti připomenout, že k první úpravě zákoníku práce k této problematice Evropských rad zaměstnanců došlo již v roce 2000, kdy byla transponována směrnice 94/45/ES, kterou se stanovil obecní rámec pro informování zaměstnanců a projednávání se zaměstnanci v Evropském společenství. Od té doby můžeme hovořit o rozdělení na dvě roviny práva, na právo na nadnárodní informace a na právo zaměstnanců na informace jiného než nadnárodního charakteru. Směrnice byla revidována a výsledkem je předmětná směrnice 2009/38/ES a 94/45/ES. Směrnice má převážně technický charakter, spíše upravuje a zpřesňuje jednotlivá ustanovení. Zdůrazňuje povinnost Evropské rady zabývat se jen nadnárodními informacemi a projednáváním, což v předchozí verzi nebylo tak úplně jasné, výrazně zjednodušuje klíč pro složení vyjednávací výboru a Evropské rady zaměstnanců, zpřesňuje povinný obsah dohod v těch případech, kdy dojde k podstatným organizačním změnám ve struktuře podniku, řeší také situace, jak a dokdy po účinnosti směrnice budou platit dojednaná ustanovení. Kromě této části čisté transpozice jsme také navrhli upravit některá ustanovení v intencích nálezu Ústavního soudu č. 116/2008. Tento nález průlomově umožnil, aby u zaměstnavatele působily vedle sebe jak odborová organizace, tak Rady zaměstnanců a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jde o to, že tímto nálezem Ústavního soudu bylo jasně stanoveno, že pokud je povinnost projednání nebo informování vůči zaměstnancům, musí toto informování nebo projednání učiněno jak vůči odborové organizaci, tak vůči Radě zaměstnanců či zástupci pro oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Proto se navrhuje drobná úprava ve spojkách tak, aby bylo jasné, že tato povinnost platí vůči oběma skupinám, tedy dřívější spojka "nebo", která dávala 2

20 možnost výběru, se nahrazuje spojkou "a", aby bylo naprosto zřejmé, že povinnost je třeba plnit jak vůči odborové organizaci, tak vůči Radě zaměstnanců. Chci zdůraznit, že přípravu novely jsme pečlivě konzultovali jak se sociálními partnery, tak s budoucími uživateli. Všechny připomínky byly vypořádány, v meziresortním připomínkovém řízení nebyly uplatněny žádné rozpory. Pokud jsem správně informován, tak i jednotlivé senátní výbory, které tento návrh projednávaly jak ústavně-právní výbor, tak výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, předložený návrh doporučily. Protože jsme pod kuratelou termínů, dokdy musí být tato oblast zharmonizována, dovolil bych si vás požádat o schválení této technické a troufám si říci bezproblémové normy. Děkuji za pozornost. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Prosím, pane ministře, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Senátní tisk projednal ústavně-právní výbor, který přijal usnesení, jež vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 3/2. Zpravodajem výboru je pan senátor Miroslav Nenutil. Organizační výbor určil garančním výborem pro projednávání tohoto návrhu zákona výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, který přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1. Zpravodajkou výboru je paní senátorka Božena Sekaninová, kterou prosím, aby vás nyní seznámila se zpravodajskou zprávou. Senátorka Božena Sekaninová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Hlavním účelem předloženého návrhu zákona je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady z roku Podstata této úpravy spočívá v tom, že zaměstnanci velkých nadnárodních zaměstnavatelů v Evropské unii, což jsou v zásadě zaměstnavatelé, kteří působí nejméně ve dvou členských států, zaměstnávají více než tisíc zaměstnanců, a v každém z nejméně dvou členských států je zaměstnáváno aspoň 150 zaměstnanců, mají právo, aby byli informováni a aby s nimi byly projednány nejdůležitější záležitosti, zejména změny činnosti jejich zaměstnavatele či organizaci práce. Postup předávání informací a projednání se má dohodnout mezi vedením a zaměstnanci zpravidla tím, že je ustavena Evropská rada zaměstnanců, a to na základě dohody sjednané mezi vyjednávacím výborem a ústředím. Podmínky pro ustavení a řádnou činnost vyjednávacího výboru, Evropské rady zaměstnanců nebo jiný ujednaný postup pro nadnárodní informace a projednání je povinen vytvořit na svůj náklad zaměstnavatel. Kromě čisté transpozice jsou upravena některá ustanovení dle nálezu Ústavního soudu z roku 2008, který umožnil, aby u zaměstnavatele působily vedle sebe jak odborové organizace, tak i jiní zástupci zaměstnanců jako je Rada zaměstnanců, zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví, a pokud k tomu dojde, musí mít rovné postavení při zastupování zaměstnanců. V Poslanecké sněmovně byl návrh zákona schválen ve znění předloženém vládou, byly k němu přijaty pouze dvě drobné úpravy legislativně technické povahy a změna v navrhovaném termínu účinnosti. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku se tímto návrhem zabýval a doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, paní senátorko. Prosím, abyste se posadila ke stolku zpravodajů, sledovala rozpravu a zaznamenávala další případné návrhy, k nimž můžete po skončení rozpravy zaujmout stanovisko. 3