>> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dobré odpoledne!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ">> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dobré odpoledne!"

Transkript

1 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dobré odpoledne!

2 The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS BLOCK - 14th of May 2013 Management & optimalizace nemocnic a úhradové mechanismy aneb zdravotně pojistné plány v praxi ústavní péče. Moderátoři: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Executive Director, GEHE Pharma Praha) Ing. Robert Sýkora (Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline CZ)

3 The Hospital TIMES CÍL A KONCEPT BLOKU 3-14th of May 2013 komplexně a interaktivně představit, rozebrat a prodiskutovat aktuální stav, problematiku a celý kontext řízení nemocnic, jejich reformu a ekonomiku se zaměřením na:

4 The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3-14th of May 2013 I. Úvodní prezentace (45 ): Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! (PharmDr. Michal Krejsta, MBA) Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna (Ing. Robert Sýkora) II. Interaktivní diskusní panel s váženými hosty nad otázkami (165 ): Aktuální vliv hospodářské situace, reformních kroků a financování na budoucí koncepci zdravotnických zařízení? Současné ekonomické výsledky a optimalizace v řízení nemocnic? Klíčové priority, rizika a příležitosti v rámci nakupování ústavní zdravotní péče? Role pojišťoven a zdravotně pojistné plány - úhrady zdravotní péče a nemocničních léčivých přípravků?

5 The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3-14th of May 2013 Efektivita a optimalizace vztahů mezi ambulantní a nemocniční péčí? Spolupráce nemocnic s výrobci a distributory? Finanční optimalizace nákupu a dodavatelsko- odběratelské vztahy? Veřejné zakázky a pozitivní listy transparentnost a efektivita? Centrální nákup léků a zdravotnických prostředků v nemocnicích? Standardy, nadstandardy a konkurence ve zdravotnictví ČR? Bezpečnost a kvalita zdravotní péče?

6 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Jiří Benedikt místopředseda představenstva nemocnic Pardubického kraje ředitel krajské pobočky VZP kraje Liberec

7 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Pavel Brůna, MBA jednatel a partner spol. Consulth

8 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Petr Chudomel, MBA ředitel, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

9 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze prezidentka České asociace sester

10 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Čeněk Merta, MBA obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc

11 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ředitel, Fakultní nemocnice v Motole

12 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Roman Prymula, MBA ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové předseda České vakcinologické společnosti

13 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 Ing. Michal Stiborek, MBA náměstek ředitele pro ekonomiku a rozvoj, IKEM

14 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >> The Hospital TIMES THE WORLD S FAMOUS LEADERS IN BLOCK - 14th of May 2013 MUDr. Lukáš Velev ředitel, Nemocnice Jihlava

15 >> 0 >> 1 >> 2 >> 3 >> 4 >>

16 Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! PhramDr. Michal Krejsta, MBA Executive Director GEHE Pharma Praha

17 Agenda Aktuální makroekonomický kontext Management nemocnic v roce 2013 Struktura a organizace ústavní zdravotní péče Optimalizace a řízení nákladů Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu v číslech

18

19

20 Makroekonomický pohled 1. Celkové výdaje na zdravotnictví dlouhodobě oscilují mezi 7-8% HDP (i přes stagnaci růstu HDP a pokles CPI v roce 2013!?) 2. Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU/ OECD s podobnou věkovou strukturou je to velmi málo (ø 9-11% HDP v EU) 3. Roční výdaje na zdravotnictví v ČR jsou cca 300 mld. Kč (1/5 léky) 4. Roční výdaje per capita v ø 20 tis. Kč (výrazné až 25% regionální rozdíly) 5. Dopad současné finanční krize bez vlivu na výběr pojistného (ø 4% růst) 6. Efektivita zdravotnictví stále relativně vysoká (nízké mzdové náklady do 50%/ 60-70%, v EU 70%/ 80% a více!?) 7. Demografické změny: rostoucí průměrná délka života a klesající porodnost 8. Ekonomické změny: rostoucí poptávka po péči 9. Změny charakteru medicíny: a) centralizace specializovaná centra pro náročnou péči po stránce odborné, finanční a technické b) potřeba ambulantních služeb, dlouhodobé péče a podpory domácího ošetřování

21 Management nemocnic v roce Obchodní bilance a hospodářský výsledek nemocnic je významně ovlivňován Zdravotně pojistným plánem a úhradovými mechanismy (ZPP na 97% roku 2011) 2. Silný tlak na mzdové náklady (slib z roku 2012), pokrytí inflace a DPH (léky 1%, zdr. prostředky 6%) a soulad s úhradovou vyhláškou 3. Disproporce ve finanční bilanci a rentabilitě nemocnic MZ ČR vs. AČMN a v hotelových nákladech na jednotlivých typech lůžek 4. Regulátoři vyvíjí ojedinělý tlak na snižování lékových nákladů (lůžka i ambulance), nicméně výsledky veřejných zakázek nemocnic nejsou jejich dlouhodobou výhodnou 5. Významná dvoukolová cenová spirála hodnocená finálně el. aukcí 6. Omezená možnost řízení fixních nákladů (skokově): a) změnou infrastruktury ZZ, b) změnou struktury poskytované péče.

22 7. Silný tlak na management ceny a spotřeby: a) šetření nákladů (pracovní kapitál v zásobách, P2P náklady, lhůta splatnosti a distribuční marže), b) spolehlivost & bezpečnost & dostupnost dodávek, c) kompenzace při přecenění, Management nemocnic v roce 2013 d) Tender Management (PPL, přímé a nepřímé bonusy) e) přímý prodej (DTP, komisionář, mandát) f) nové logistické a obchodní modely (komise, konsignace)

23 Struktura ústavní péče 62 tis. lůžek (5,9/ tis. obyvatel) ve 189 nemocnicích. 51,5 tis. lůžek akutních (83%) s využitím 75% méně než 3,1 lůžek/ tis. obyvatel ohrožuje dostupnost a přináší tzv. waiting lists V ČR z počtu 189 nemocnic zřizuje: MZd ČR 19 (27% lůžek, ÚZIS 101), kraje 24 (15%, ÚZIS 102), města a obce 25 (7%, ÚZIS 102), a 121 (51%, ÚZIS 102) je soukromých včetně a.s. v majetku krajů. Nemocnice jsou strukturovány ve 3 asociacích: AČMN, AN ČR, AKN Jeden uniformní systém pro Tender Management vojenských nemocnic (ÚVN, OL, BRNO) Horizontální a vertikální integrace a obchodní konsolidace ke zvýšení vyjednávací síly a generování úspor z rozsahu (15% privátních holdingů/ 30% sdružení nemocnic obojí s Centrálním nákupem)

24 Akutní lůžka/ tis. obyvatel

25 Disproporce v nákladech

26 Optimalizace aneb řízení nemocnic jako podniku

27 Řízení variabilních nákladů 1. Snižování nákupních (pořizovacích) cen: výběrová řízení, konsignační sklady. 2. Řízení spotřeby: sledování spotřeby materiálu: mezisklady na odděleních (jasné vykazování spotřebovaného materiálu) objednávkový systém (k predikci spotřeby, pozitivní listy, výsledky VZ) limity v MIS

28 Řízení fixních nákladů 1. Změnu nákladů lze provést pouze skokově: změnou infrastruktury ZZ, změnou struktury poskytované péče. 2. K tomu je ale nutné stabilní prostředí v oblasti úhradových mechanismů (upside/ downside): administrativní snižování akutních lůžek, reorganizací akutních lůžek na následná lůžka, konsolidací oddělení, koncepční kroky MZ.

29 Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY SALES PPG Growth 3 0 HOSPITAL SALES PPG Growth 1-4 DIRECT SALES PPG Growth TOTAL SALES PPG Growth 2-1 MAT 03/2011 (.000 CZK) MS (%) MAT 03/2012 (.000 CZK) MS (%) MAT 03/2013 (.000 CZK) MS (%) PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET Q (.000 CZK) MS (%) Q (.000 CZK) MS (%) Q (.000 CZK) MS (%) Q (.000 CZK) MS (%) PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET ,0

30 Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Volume MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY UNITs PPG Growth -5-4 HOSPITAL UNITs PPG Growth -6-5 DIRECT UNITs PPG Growth TOTAL UNITs PPG Growth -6-4 MAT 03/2011 MS (%) MAT 03/2012 MS (%) MAT 03/2013 UNITs PHARMACY MARKET , , ,2 HOSPITAL MARKET , , ,3 DIRECT SALES , , ,5 TOTAL MARKET MS (%) Q (UNITs) MS (%) Q (UNITs) MS (%) Q (UNITs) MS (%) Q (UNITs) MS (%) PHARMACY MARKET , , , ,8 HOSPITAL MARKET , , , ,7 DIRECT SALES , , , ,4 TOTAL MARKET

31 Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value Březen 2013 Q v Kč TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO MARKET VOLUME MG ± PM % 14,01% 14,76% 6,46% 15,49% Únor 2013 YTD 02/ MG ± PY % -4,43% -3,76% -9,27% -3,95% -3,69% -2,37% -2,03% -7,46% v Kč TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO TOTAL PRAHA OSTRAVA BRNO MARKET VOLUME MG ± PM % -17,30% -17,80% -22,17% -13,65% MG ± PY % -9,14% -7,20% -6,40% -14,54% -3,31% -1,63% 1,76% -9,23%

32 Vývoj v Q1 2013

33 Český nemocniční trh: shrnutí čísel PPG růst za MAT 03/2013-4,0% (-5,0% ve Volume) PPG růst za YTD 03/ ,7% PPG růst za 03/ ,4% Pharmacy Market 3x pozitivnější výkon v Q (-1,2%)! Ø měsíční objem nemocničních prodejů za MAT 03/2013 1,3 Mld Kč MS nemocničního obchodu za MAT 03/2013 k Total Marketu: 30% ve Value, 14% ve Volume.

34 Výzvy: Ústavní část Veřejná část EXKLUZIVNÍ PODMÍNKY & LOGISTICKÉ PARTNERSTVÍ KLIENTSKÝ PROGRAM & TRAINING TENDER & PORTFOLIO MANAGEMENT CATMAN & POZITVNÍ LISTY

35 Závěr: Dynamika nemocničního obchodu: Negativní trend s akcelerující zápornou volume game Trh je poháněn centrovou léčbou a inovativními LP Velmi výrazný tlak na snižování cen léků na oddělení skrze e-aukce a nepřímé bonusování ambulancí Nemocniční léková politika: Náklady FNs tvoří násobky regionálních ZZ a následné péče Následná péče dostává zlomky úhrady akutních lůžek Velmi komplikované financování (paušály, balíčky, DRG, ambulance, centra) Nerovnosti v DRG (základní ref. sazba a sjednaná individuální) Radikální změny v řízení nemocnic: Centralizace řízení integrovaných nemocnic Konsolidace nemocnic MZd ČR s odbornými ústavy Zřizování oddělení centrálního nákupu Externí advisoring pro Pozitivní Listy

36

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce

Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce IIR 15. 16. října 2013 Kongresové centrum U Hájků, Praha Odborná konference IIR Efektivní nákup ve zdravotnictví veřejné zakázky elektronizace distribuce Seznamte se s pokračujícími reformami v českém

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

ve farmacii Trade Marketing Management

ve farmacii Trade Marketing Management Trade Marketing Management ve farmacii Your Name PharmDr. Michal Krejsta, MBA Generální ředitel/ Předseda představenstva OMEGA Pharma a.s. Czech Republic & Slovakia Tajemník asociace velkodistributorů

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové,

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013

Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 NÁVRH Zdravotně pojistný plán Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví na rok 2013 Schváleno Správní radou OZP dne 25.10.2012 Předkládá Ing. Ladislav Friedrich, CSc. generální

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU

Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Podpora konkurenceschopnosti ČR a společná obchodní politika EU Prof. Michal Mejstřík EEIP, a.s. International Chamber of Commerce ČR Seminář Programy a nástroje EU využitelné českými podniky Černínský

Více

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1

Obsah 1 ÚVOD 1 2 KONCEPČNÍ MATERIÁLY 3 3 ZÁVĚR 8 4 PŘEHLED LITERATURY 9 5 PŘÍLOHA METODOLOGICKÝ LIST 22. 1.1 Účel a cíle materiálu 1 Pracovní tým Kulatého stolu k financování českého zdravotnictví, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2 http: //www.kulatystul.cz, info@kulatystul.cz, tel.: +420 224 972 853, fax: +420 224 972 647 PŘEHLED KONCEPČNÍCH

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010

BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010 BAROMETR MEZI ŘEDITELI ČESKÝCH NEMOCNIC A ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN 2010 www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek druhého ročníku speciálního celostátního

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 205, Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP...6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP 8 1 Vstupní údaje...9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v roce 2010...9

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2003 VZP ČR duben 2004 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje 5 Charakteristika vývoje v roce 2003 7 Orgány Pojiš ovny 11 3.1

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2015 Výzkum mezi řediteli nemocnic www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové, předkládáme Vám výsledek sedmého ročníku speciálního celostátního

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Třetí konference z cyklu Zdravotnictví: šest klíčů k reformě Patří do zdravotnictví slovo byznys?

Třetí konference z cyklu Zdravotnictví: šest klíčů k reformě Patří do zdravotnictví slovo byznys? Informační bulletin projektu Euro Forum Třetí konference z cyklu Zdravotnictví: šest klíčů k reformě Patří do zdravotnictví slovo byznys? Klíč třetí: role poskytovatelů zdravotní péče Hledání odpovědí

Více

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh)

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh) (návrh) 205 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1 Vstupní údaje... 9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření

Více

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

PŘEHLED KLÍČOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Sesouhlasení regulatorního a účetního kapitálu 7 Kapitálové požadavky 7 Úvodní slovo předsedy představenstva 9 Profil společnosti

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý

Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Fond veřejného zdravotního pojištění v ČR Ivan Malý Úvod Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP se u nás v posledních letech pohybuje kolem 7% ( 2001 7,4%) a je od roku 1993, kdy došlo ke skokovému zvýšení

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

Šebestová Jarmila. Klíčová slova: zdravotnictví, výzkum, plánování, kooperace, strategie, klastry, sítě podniků

Šebestová Jarmila. Klíčová slova: zdravotnictví, výzkum, plánování, kooperace, strategie, klastry, sítě podniků Analýza využití strategie kooperace do oblasti zdravotnických služeb Advantage of Cooperative Strategies Analysis of their Application in Health Care Services Šebestová Jarmila Abstrakt Článek se zabývá

Více

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění

Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Zvýšení transparentnosti finančních toků a podpora ekonomické efektivity poskytovaných zdravotních služeb v systému veřejného zdravotního pojištění Analýza pro Ministerstvo financí České republiky Verze

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více