Z OBSAHU: Rozpočet obce na rok 2004 Sokol - Jak dál? Informace z MZŠ NADĚJE o.p.s. - Burza rostlin TPCA - informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU: Rozpočet obce na rok 2004 Sokol - Jak dál? Informace z MZŠ NADĚJE o.p.s. - Burza rostlin TPCA - informace"

Transkript

1 OSEČAN 2/2004 Z OBSAHU: Zprávy z OÚ Rozpočet obce na rok 2004 Sokol - Jak dál? FŠ Velký Osek - Turnaj přípravek Informace z MZŠ NADĚJE o.p.s. - Burza rostlin TPCA - informace Zajímavosti, kvíz Dějiny Spolku sportovních rybářů ve V. Oseku 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE v Kamenici se konalo školení starostů týkající se Krizového řízení a ochrany obyvatelstva do Městského společenského domu v Kolíně svolal Krajský úřad jednání spojené s možností připomínkování připravovaných změn jízdních řádů Českých drah. Starosta vznesl připomínky týkající se zastavování některých rychlíků ve stanici Velký Osek se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Oseku VIII.veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Na programu jednání byl mimo jiné odsouhlasen rozpočet obce Velký Osek na rok 2004 s příjmy a výdaji ve výši tis.-kč, úvěr od KB a.s. ve výši 16 mil.kč na dofinancování výstavby splaškové kanalizace, obecně závazná vyhláška č.2/2003 o řádu veřejného pohřebiště v obci Velký Osek, dodatky smluv s firmami na poskytování telekomunikačních služeb týkajících se zavedení internetu v naší obci, pronájmy, koupě a prodeje pozemků aj. ( podrobnosti najdete na ) ve Ždánicích proběhla valná hromada Svazku obcí Ny-Ko. Z 38 zástupců obcí Svazku jich na valné hromadě bylo přítomno 20. Projednána a schválena byla mimo jiné inventura za rok 2003, závěrečný účet za rok 2003, rozdělení zisku ( ,76 Kč), plán hospodaření na rok 2004, odvolání člena představenstva (Marek Semerád - starosta obce Cerhenice) a jmenování člena nového (Jan Ševčík - starosta obce Kořenice) v naší obci byl prováděn nábor do TPCA Nadace Partnerství pořádala v Pardubicích exkursi na Zklidňování dopravy ve městech a obcích. Nápad s odstraněním značek na místních komunikacích se u pořadatelů setkal s pozitivním ohlasem. Dalším nápadem praktikovaným v zahraničí je možnost průjezdu kolařů v protisměru v jednosměrné ulici. Musíme si zvykat, že na prvním místě jsou chodci, pak cyklisté s bruslaři a nakonec až motoristé na Obecním úřadě proběhlo veřejné projednání EIA (dopad na životní prostředí) pro dobývací prostor Velký Osek I na Ministerstvu dopravy ČR se uskutečnil další kontrolní den pro rekonstrukci silnic II/125, II/328 a pokračování dálnice D11. Realizace a přípravy u silnic jdou podle harmonogramu, u dálnice je mírné zpoždění starosta se zúčastnil za školskou komisi Svazu měst a obcí ČR 28.schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Na programu bylo projednání nového školského zákona. SMO ČR má k návrhu řadu zásadních připomínek u místního kostela proběhlo jednání týkající se úpravy vstupního prostranství. Změna projektu byla schválena, před kostelem bude dlažba z kamene, vstupní brána bude zachována TPCA slavnostně otevřeno jídelnu pro zaměstnance automobilky a podpisy na kolejnici byla zahájena výstavba vlečky a plochy pro hotové výrobky starosta byl na jednání u hejtmana Bendla ohledně příslibu Středočeského kraje dofinancovat výstavbu cyklostezek obec Velký Osek prošla auditem se závěrem, že byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví 2

3 v Senátě Parlamentu ČR se konala konference zaměřená na spolupráci veřejného a soukromého kapitálu v ČR. Tzv. projekty PPP (Public Private Partnership) se mohou po příkladu z Velké Británie realizovat rekonstrukce škol obec Oseček uspořádala veřejné projednání návrhu územního plánu obce. Návrh starosty obce Velký Osek na zřízení propojovací komunikace ( most, lávka, přívoz ) mezi obcí a chatovou oblastí se setkal s příznivým ohlasem s tím, že připomínka bude do územního plánu zapracována obec předala projekt do grantového řízení vypsaného TPCA. Firma se rozhodla podpořit dva vybrané projekty obcí v celkové hodnotě 1,5 mil.kč. Projekt naší obce počítá s rekonstrukcí školního hřiště na OÚ Velký Osek bylo doručen dopis z Ministerstva životního prostředí ČR s rozhodnutím o rozkladu k odvolání obce proti rozhodnutí MŽP týkajícího se udělení vyjímky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Libický luh, za účelem provedení běžné údržby toku Bačovka. Údržba spočívala v ručním odstranění závalů, spadlých stromů a větví přes NPR Libický luh. Proti rozhodnutí není odvolání. Ing. J.Otta, starosta 3

4 ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2004 PŘÍJMY v tis.kč ŠKOLNÉ - MŠ 100,0 PLATY UČITELEK, POMŮCKY, aj. - MŠ 1700,0 ŠKOLNÉ - MZŠ 70,0 PLATY UČITELŮ, POMŮCKY, aj. - MZŠ 9.500,0 PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY MZŠ 451,5 NÁJEM Z BYTŮ 620,0 SPRÁVNÍ POPLATKY 200,0 POPLATKY ZE PSŮ 20,0 GLOBÁLNÍ DOTACE ZE SR 646,7 NÁJEM LESA 20,0 NÁJEM POLÍ 40,0 PRONÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR 200,0 PRONÁJEM PRO MOBIL. OPERÁTORY 150,0 SVOZ TKO - občané 551,8 DOPRAVA - odvoz fekálií 50,0 SDÍLENÉ DANĚ ,0 DAŇ Z NEMOVITOSTI 900,0 PRODEJ PRZ 5.800,0 PRONÁJEM PRZ 50,0 PRODEJ - STAVEBNÍ PARCELY 3.000,0 SFŽP VYÚČTOVÁNÍ PLYNOFIKACE 600,0 SFŽP VYÚČTOVÁNÍ ODBAHNĚNÍ 170,0 ODKANAL.OBCE - DOTACE SFŽP 8.886,0 ODKANAL.OBCE - PŮJČKA SFŽP 2.962,0 DARY OD OBČANŮ NA EKOLOGII 4.500,0 ÚVĚR OD KOMERČNÍ BANKY ,0 DODAVATELSKÝ ÚVĚR OD GEOSANU 2.962,0 CELKEM ,0 4

5 ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2004 VÝDAJE v tis. Kč MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA - provoz platy, pomůcky aj MATEŘSKÁ ŠKOLA - provoz platy, pomůcky aj OBECNÍ POLICIE 300 DĚLNICKÝ DŮM 800 SOCIÁLNÍ DŮM 50 PEČOVATELSKÝ DŮM KNIHOVNA 300 HASIČSKÁ ZBROJNICE 50 KOMUNIKACE 100 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - provoz opravy 400 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 100 ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA MÁČIDLO 202 REALIZACE ÚP - výkup pozemků PLYNOFIKACE OBCE OBECNÍ ÚŘAD - el.,tel.pošt.,rozhl PHM,údržba,stočné,sil.daň pojištění mzdy a ostatní SVOZ TKO - NYKO BYTY ÚVĚR ČMHB a.s. - splátka 560 ÚROKY Z PŮJČKY - STP a.s 300 PNEU. PŘEPRAVA NA ČOV KOLÍN SPLÁTKA SFŽP - PLYN.ŠKOL 270 BYT. DŮM ÚVĚR ČS a.s. - splátka doplatek dodavateli 220 SPORTOVNĚ-KULTURNÍ GRANTY 100 ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - stavba úroky KB a.s. 300 VRÁCENÍ PENĚZ ČMP a.s PŘÍPRAVA VÝSTAVBY ZA LÁVKAMI 400 DODAVATELSKÝ ÚVĚR GEOSAN VĚCNÉ BŘEMENO STÁTNÍ SILNICE 400 SPOLUFINANCOVÁNÍ II/ REZERVA CELKEM

6 O čem se hovoří? Stihne se termín dokončení rekonstrukce silnice II/125? Ano stihne. Od bude silnice průjezdná. Do té doby dojde ještě k určitým omezením průjezdnosti zejména v termínu od kdy se bude provádět vodorovné značení komunikace. A co termín spuštění podtlakové kanalizace? Tak ten se opravdu nestihne. Z důvodu rekonstrukce silnice a omezení provozu po ni se nepodařilo provést komplexní zkoušky trasy a přípojek, které půjdou do provozu. Je totiž třeba naplnit cisternami jednotlivé šachty a vyzkoušet funkci podtlakových ventilů a vývěv v podtlakové stanici. V souvislosti s tím bude třeba umožnit realizační firmě přístup k šachtám. Všichni vlastníci napojovaných objektů pak budou včas písemně informováni a vyzváni k propojení šachet svojí gravitační přípojkou. Ing. J.Otta, starosta Zajímá Vás další osud sokolovny? Máte nápad, jak ji využít? Sokolové pořádají besedu! Ve čtvrtek od 18 hod. se koná v přísálí sokolovny beseda se starostou obce Velký Osek Ing.Jiřím Ottou zaměřená na sportovní a kulturní vyžití v obci. Všichni kulturní a sportovní nadšenci jsou srdečně zváni. Pokud Vám není lhostejný současný kulturní a sportovní život obce nebo nejste s nabídkou sportů a kultury spokojeni, určitě si udělejte čas a do sokolovny přijd te. výbor Sokola Velký Osek Fotbalová škola Velký Osek - Turnaj přípravek V sobotu od 8-15 hod. se koná 6.ročník Polabského poháru přípravek v kopané. Na obecním fotbalovém stadiónu se utkají žáci narození r.1993 a mladší. Utkání se hrají ve dvou skupinách systémem každý s každým 2x12 min. Pozvánku na turnaj přijaly od pořádajícího mužstva FŠ Velký Osek, MFK Pardubice, FK Polaban Nymburk, FK Přelouč, FC Vrchlabí, 1.FK Nová Paka, FK Kolín, TJ Mělník-Pšovka. výbor FŠ Velký Osek 6

7 Jarní burza rostlin a vandalové Tak jako na podzim proběhla i toto jaro další Burza rostlin. Konala se v místní Sokolovně. Chladné jaro vystřídalo několik velmi teplých dní a vylákalo zahrádkáře a skalničkáře k práci na svých malých venkovních panstvích. Proto jsme očekávaly velký nápor darovaných pokojových i venkovních květinek i rostlin. Oproti podzimní burze množství darovaných rostlinek bylo podstatně menší, ale sortimentově velmi rozmanité. Takzvaně staří skalní dodavatelé nezklamali. O tom, že květiny půjdou na dračku, nebylo pochyb.už od zimy jsem zaznamenávala dotazy ohledně Burzy rostlin.přesto, že jsme původně nechtěly burzu konat, tak nás váš zájem natolik potěšil, že jsme se rozhodly vás nezklamat. Klub maminek totiž pozastavil svoje působení v místním Sokole. Je nás velmi málo, jedna z nás se odstěhovala a ve 3-4 osobách je pořádání různých akcí opravdu velmi náročné. Musím ale velmi pochválit všechny, které jsem oslovila, aby nám pomohli s přípravou a průběhem akce, že opravdu, tak jak slíbili, také přišli a přiložili ruku k dílu. Bylo to skvělé. Všichni byli nadšeni, moc se mi to líbilo. O květiny byl opravdu velký zájem a všechny byly záhy rozprodány. Utržená částka činí Kč a bude opět vložena na konto Naděje o.p.s. Za pronájem Sokolovny jsme zaplatily 100 Kč. Částka z dobrovolného vstupného bude použita na některých dalších akcích pro děti. Děkujeme všem těmto dárcům, kteří přinesli své přebytky na Burzu rostlin: - p.štěpařová, p.kubíčková, p.jehličková, p.šímová, p.kazdová, p.pavelková, p.hovorková, p.hotovcová, p.dočkalová, p.balabánová, p.dařílková, p.bednář, p.košvancová, p.novotná, p.kurková, p.saboová, p.kněžínková, p.květoňová, p.kazdová, p.stará, p.jindrová. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla! Jako dovětek ale musím napsat, co se mi vůbec nelíbilo: Všichni jsme 1.května slavili vstup našeho státu do Evropské Unie a těšili se, jaké budeme mít lepší možnosti v různých oblastech, jak pracovních, studijních atd... Nevím, zda vandalismus, který jsem viděla, mám přičítat ještě opožděným oslavám či k bohapustému nočnímu řádění zajisté značně společensky unavených osob. Jak si jinak vysvětlit roztrhaný a zničený plátěný plakát na burzu, poničenou sokolskou vlajku, plovoucí odpadkové kontejnery v potoce. Tito aktéři nočních akcí asi nevědí, s jakým nadšením děvčata vyráběla po večerech ten plakát, a že do všeho vkládáme svůj volný čas a svou energii. Je velice jednoduché přijít a něco zničit. Doufám, že nám to nevezme elán cokoliv podnikat a na podzim se na další burze setkáme znovu. M.Kubíčková 7

8 3000 volných pracovních míst v Kolíně Důležitým tématem posledních měsíců je nezaměstnanost. V České republice není příliš mnoho regionů, které by nabízely větší množství volných pracovních míst. Jedním takovým pozitivním ostrovem však je Kolín, průmyslová zóna Ovčáry. Automobilka TPCA zde počátkem roku 2005 zahajuje výrobu automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroën. Nyní se prostory TPCA zaplňují nejnovější technologií a současně probíhá masový nábor zaměstnanců do výroby. Někteří lidé žijí v domnění, že pro práci v automobilce je třeba mít již obdobnou pracovní zkušenost. Není tomu tak! Automobilka potřebuje především lidi, kteří pracovat opravdu chtějí! Vzdělání nebo vyučení v určitém oboru nehrají hlavní roli. Jak vyrábět automobily Vás v TPCA naučí za pár týdnů. Ne nadarmo říkají uchazečům: Přijd te si vyrobit svůj automobil! Velkou, možná životní šanci mají absolventi, kteří se při hledání zaměstnání potýkají se svou nedostatečnou praxí. K získání práce v nové automobilce je třeba vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání. Ten je k dispozici v náborovém centru automobilky nebo na jejich webových stránkách. Můžete také kontaktovat náborové centrum telefonicky a dotazník si vyžádat. Pro uchazeče o zaměstnání byla zřízena zelená linka pro volání ZDARMA. Zde se dozvíte veškeré základní informace o možnostech zaměstnání v automobilce. Každý uchazeč o zaměstnání v automobilce, včetně dělnických profesí, musí projít výběrovým řízením. V Čechách to není příliš obvyklé, nicméně i tento požadavek prověří, kdo má o práci opravdový zájem. Kdo neváhá, má již z části vyhráno. Výběrové řízení slouží i ke zjištění, jaké jsou Vaše přednosti a jaká práce bude pro Vás tou nejlepší. Již ve výběrovém řízení máte možnost okusit opravdovou týmovou práci, některá cvičení absolvujete společně s dalšími uchazeči. Na závěr testů a praktických cvičení uchazeče čeká finální pohovor. Pokud uspějete, bude Vám nabídnuto místo. Pro ty, kteří nedostanou přímou a konkrétní nabídku, to však neznamená, že již v TPCA pracovat nemohou. Všichni uchazeči jsou i nadále vedeni v databázi uchazečů a mohou být kontaktováni později. V okolí Kolína jsme zjišt ovali, co se o novém zaměstnavateli v kraji říká. Jedna z odpovědí byla, že se tam lidé učí šroubovat šroubky a matičky. Ano, i s takovou formou praktického testu se můžete setkat. Tento test nemá za úkol nic jiného, než prověřit šikovnost rukou ve spolupráci s hlavou a ukázat uchazečům, že i takové jednoduché úkoly mají své stanovené pracovní postupy, které pak celý úkon velmi zjednodušují. Ve spolupráci s úřady práce i s městskými a obecními úřady automobilka TPCA připravuje pravidelná setkání s uchazeči v širokém okolí Kolína. Na těchto informačních dnech mají uchazeči příležitost dozvědět se velké množství poznatků o možnostech zaměstnání. Mohou přímo zde vyplnit dotazník uchazeče a učinit tak první krok k získání dobrého místa. Automobilka se chystá nabídnout volná místa také uchazečům z regionů s vysokou nezaměstnaností, jako je např. Ostravsko, kde se uchazeči potýkají s problémy své úzce zaměřené kvalifikace. Tento problém v TPCA odpadá. Jak překonat vzdálenost Ostrava - Kolín apod.? Touto problematikou se automobilka zabývá společně s městem Kolín. V loňském roce schválila vláda ČR finanční dotaci na výstavbu nových bytů v Kolíně. Při nedávném slavnostním otevření administrativní části automobilky učinilo město Kolín, reprezentované starostou panem Kaislerem, společně s managementem spol. TPCA následující společné prohlášení: Vzhledem k tomu, že poptávka po pracovní síle pro průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry překročila možnosti nabídky v regionu, přislíbila vláda ČR a město Kolín zajistit výstavbu 850 bytů. Tyto byty budou určeny především pro zaměstnance TPCA. Přidělování bytů bude prováděno podle kritérií vypracovaných společně městem Kolín a TPCA. Prvních 64 bytů bude k dispozici v červnu 2004 a tyto byty pokryjí akutní potřebu bydlení zaměstnanců a zahraničních školitelů. Další byty budou předány ve dvou fázích bytů do konce roku 2004 a 559 bytů v červnu Půjde o byty s regulovaným nájemným. Výstavba bytů je klíčovou podmínkou plynulého náboru nových pracovníků, nebot plán výstavby a plán náboru pracovních sil jsou úzce provázány. TPCA pevně věří, že město Kolín včas splní své závazky ohledně zajištění bydlení. Na základě tohoto prohlášení můžeme říci, že i tento krok, stejně jako samotná investice TPCA v České republice a vytvoření takového počtu nových pracovních míst, nemá mezi zahraničními investory v ČR 8

9 obdoby. Výstavba bytů je dalším potvrzením principu, že zaměstnanci jsou v TPCA na prvním místě. Pokud Vás tyto informace zaujaly, kontaktujte náborové centrum automobilky na zelené lince pro uchazeče - volejte zdarma nebo písemně na adrese TPCA, Tyršova ul., Kolín 2. (T. V.) Citáty pro každý den Pokud máte dostatek odhahy, dokážete cokoli. (J.K.Rowlingová)... Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí. (W. Churchill)... Kouzlo je v každém z nás. V žádné křišt álové kouli. (D. Partonová)... Tvá láska je útěchou ve smutku, poklidem v rozruchu, odpočinkem v únavě, nadějí v zoufalství. (M. C.Garrettyová)... 9

10 ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Velký úspěch malých fotbalistů Spokojenost a radost z výborného umístění - takový byl návrat z regionálního finále soutěže v kopané žáků 2. a 3. tříd Mc Donald s Cup, které se uskutečnilo v Mladé Boleslavi. Naše družstvo si nejprve muselo vybojovat postup na okrskovém a okresním kole, kde svým soupeřům z Býchor, Kolína, Plaňan a Peček nedalo žádnou šanci na vítězství a suverénně se stalo nejlepší v okrese Kolín. Tyto výsledky nám umožnily reprezentovat nejen školu, ale i celý okres, na regionálním finále v Mladé Boleslavi. Bylo nám jasné, že zde to již nebude tak jednoduché. V úvodním utkání jsme podlehli pozdějšímu vítězi z Říčan výsledkem 0:3. Pak však následovaly samé výhry - nejprve nad Kralupy n/vltavou 1:0, poté nad Nymburkem 4:0 a nakonec nad Mladou Boleslaví 5:2. Tyto zápasy rozhodly o tom, že naše družstvo obsadilo celkové 2. místo a zaznamenalo tedy výrazný úspěch v regionálním měřítku. A kdo jsou ti slavní fotbalisté? Žáci 2. a 3. tříd naší školy: E.Rezek, J.Sodoma, J.Beran, Z.Hübst, M.Tuček, M.Černý, O.Šamša, A.Bezucha, M.Koška, D.Pelikán, M.Svoboda a L.Šindelář. Další sportovní úspěchy O tom, že škola úspěšně reprezentuje v celé řadě sportovních odvětví svědčí následující přehled umístění na soutěžích za poslední období: Orion florbal Cup - okresní kolo soutěže 5.tříd 3.místo chlapci Karela, Týma, Novotný, Danko, Dvořák, Marhons, Peterka, Josífek 2.místo dívky Wolframová, Piroutková, Kurková, Koutová, Jílková, Pánková Florbal - okresní kola žáků II.stupně (účast 16 škol okresu) 3.místo chlapci Hartman, Fořt, Pokorný, Paroulek, Kureš, Kurka, Hlaváček, Mašek, Souček, Jaroš Atletický čtyřboj žactva - okresní kolo soutěže žáků 5.tříd (11 škol okresu) 5.místo chlapci Peterka, Dvořák, Nechvíl, Týma, Karela 7.místo dívky Formánková, Kurková, Pánková, Pelikánová, Wolframová Atletický čtyřboj žactva - okresní kolo soutěže žáků 8.-9.tříd (9 škol) 3.místo dívky Fišiová, Nobilisová, Táchová, Machurková, Košnerová 6.místo chlapci Pokorný, Fořt, Munzar, Paroulek, Mašek Pohár rozhlasu - atletická soutěž žáků 6.-7.tříd (17 škol okresu) 5.místo chlapci Fiši, Novotný, Pospíšil, Machurka, Jiránek, Jaroš, Bayer, Tříška, Kratochvíl 8.místo dívky Piroutková, Strejčková, Lut hová, Plačková, Peterková, Semanská, Bernatová, Zelená, Havlinová, Singrová 10

11 Výsledky předmětových soutěží a olympiád Okresní kolo fyzikální olympiády: L.Paroulek 3.místo Okresní kolo dějepisné olympiády: J.Kurka 4.místo Okresní kolo matem.olympiády Z9: J.Hartman 2.místo Okresní kolo matem.olympiády Z8: H.Nobilisová 2.-3.místo Matematická soutěž Klokan : P.Hlaváček 1.místo Okresní kolo biologické olympiády: J.Kurka 4.místo Hlídky mladých zdravotníků: družstvo 5.tř. 4.místo Mladý zahrádkář - mladší: T.Drahovzalová 1.místo J.Ešnerová 4.místo Mladý zahrádkář - starší: J.Kurka 1.místo O.Kurka 3.místo L.Melezínek 4.místo P.Šašma, zástupce ředitele školy 11

12 12

13 13

14 Dějiny spolku rybářů ve Velkém Oseku - pokračování Na členské schůzi byl prozatím stanoven zákaz chytání kaprů na Labi, štiky byly povoleny bez ohledu na jejich délku. Taktéž bylo povoleno sportování na Starém Labi. V dubnu 1940 bylo stanoveno, že se na Máčidle bude chytat jeden měsíc od do a bylo povoleno ulovit tři kapry a jednu štiku o délce nejméně 40 cm. V tomto měsíci chytlo 45 členů 97 zdravých kaprů, 28 nakažených kaprů a 3 štiky. Bylo povoleno chytat ještě další měsíc a za každého uloveného kapra měl člen zaplatit 5 Kč. Za rok 1940 bylo na Máčidle vyloveno 1408 kg ryb, z toho 35,15 kg štik a 8,4 kg kaprů. Na pruty bylo uloveno 435,41 kg ryb. V roce 1941 není v zápisech o úlovcích žádná zpráva. V červenci 1942 bylo povoleno chytat na Máčidle s podmínkou, že ulovený kapr, lín a štika musejí být vráceny vodě. Dále bylo povoleno chytat ve středu a v sobotu nástrahové rybičky na spolkový čeřínek a prodávat členům jeden kus za 0,20 Kč. Výlov Máčidla se konal V Malém Máčidle bylo vyloveno 40 kg bílých ryb a 16 štik o váze 10 kg. Na Velkém Máčidle bylo vyloveno 40 kg bílých ryb a 6 štik o váze 9 kg. V roce 1943 bylo povoleno lovit štiky na Starém Labi od na udici. V říjnu bylo sloveno Máčidlo, protože rybám hrozilo uhynutí pro nedostatek vody. Bylo vyloveno 277 štik, 3 malí kapři, 4 velcí kapři a 300 kg ryb jiného druhu. Všechny vylovené ryby byly přeneseny do Starého Labe. Za rok 1943 členové odevzdali 30 statistik. Na Starém Labi ulovili 413 ks ryb o váze 152,78 kg : 3 kapři, 22 štik, 124 línů, 5 úhořů, 4 karasy, 19 sumečků, 46 okounů a 188 bílých ryb. Na Máčidle 180 ks o váze 60,45 kg : 3 kapři, 31 štik, 17 línů, 7 úhořů, 1 karas, 27 okounů a 24 bílých ryb. V roce 1945 nebyly úlovky vůbec uvedeny. Na výborové schůzi bylo navrženo chytat jen na rybičku a na malý háček na těsto. Na červy bylo chytání zakázáno se konal výlov Máčidla a ryby byly prodány mezi členstvem. Celkem bylo vyloveno 56,5 kg ryb, z toho 5,5 kg štik a 51 kg plevelných ryb. Roku 1947 se někdy na jaře konal zkušební přelov Máčidla a bylo vyloveno 427 kg ryb. Na členské schůzi bylo doporučeno sportování na Máčidle od do veškerou rybu kromě štiky ve všední dny v době hod., v neděli v době 6-11 hod. a 16-21hod. Každý člen směl chytit 4 kapry se konal výlov Máčidla a také bylo usneseno vylovit ryby z Malého Máčidla a přemístit je do Starého Labe. V roce 1948 bylo na členské schůzi 2.4. usneseno, aby se v tomto roce na Máčidle nesportovalo, na Malém Máčidle ano. V roce 1949 bylo povoleno sportování na Máčidle od 1.8. do konce září a to v neděli a ve svátek v době 6-11 hod. a hod, ve všední dny v době hod. Každý člen směl chytit 4 kapry. Štika se směla chytat na Máčidle od pouze na živnou rybku. Na den byly stanoveny na Máčidle závody v rámci osecké pobočky (v této době byl už osecký spolek pobočkou kolínských rybářů). Sportování štik na Labi bylo povoleno od Od tohoto data bylo také možné chytat na dva pruty. Na výborové schůzi byl stanoven další program na Máčidle: sportování ve všední dny v době hod., v neděli hod. Každou sobotu bylo povoleno chytání nástražních rybiček do čeřínků od 16 do 18 hod. Kapr se směl chytat do konce září a štika do konce listopadu. V roce 1950 bylo povoleno chytání na Starém Labi a na Máčidle od Dne se na Máčidle chytalo o ceny. Měl vyhrát ten, kdo chytil největší rybu. Jinak bylo povoleno chytat kapra od 2.7. do 30.9., štiku do konce září, a to v době od 16 hod. do setmění ve všední dny, 5-11 hod. a od 14 hod. do setmění ve svátek a v neděli. V říjnu roku 1950 nastal na Máčidle kritický stav v důsledku sucha. Jednalo se o tom, že když nepřijdou deště, nebude Velké Máčidlo loveno. V opačném případě by se lovilo. Kapr by se přesadil do Starého Labe a bílá ryba by se prodala. Ale o tom jak byl problém vyřešen bohužel už zápis v knize není. - pokračování v dalším čísle Osečanu 14

15 1. Víte, co znamená slovo apologie? a) obrana b) potupa c) odmítnutí Kvíz pro volné chvíle 2. Co by mohl znamenat termín kontrasignace? a) omluva b) námitka c) spolupodepsání 3. A co Vám říká slovo koedukovaný? a) shodný b) společný původ c) vychovávající společně chlapce a děvčata 4. Ve které zemi byl vynalezen tenký plátek brambory hranolek? a) Itálie b) Belgie c) USA 5. J.W.Goethe se narodil ve Frankfurtu. Ve kterém městě zemřel? a) Výmar b) Aachen c) Drážd any 6. Jakou cenu získávají nejlepší filmy na MFF v Karlových Varech? a) Zlatého lva b) Zlatý glóbus c) Křišt álový glóbus 7. Jak se jmenuje hlavní město Saudské Arábie? a) Sana b) Ryad c) La Mecque 8. Ve kterém roce bylo zahájení pravidelné autobusové dopravy v Praze? a) 1925 b) 1926 c) Víte, kolik je na zemi celkem sopek (a z toho aktivních)? a) 1595 (600) b) 1600 (650) c) 1600 (700) 10. Kde byste hledali Španělské schody? a) v Barceloně b) v Římě c) v Madridu 11. Víte, co má společného tavolník a jeřáb břek? a) oba rostou vysoko v horách b) jejich kořeny tvoří jedlá cibule c) oba jsou druhy jeřabin 12. Kdo řekl, že jen příroda dělá velké věci zadarmo? a) René Descartes b) Ota Pavel c) Bedřich Moldan 15

16 Zajímavosti Vezměte vejce na milost Až o velikonocích dostanete chut na dvě tři vajíčka, klidně si je dopřejte. Nový výzkum totiž jasně dokázal, že jedno vejce denně riziko srdečních a cévních nemocí u zdravých lidí nezvyšuje. Žloutek kromě cholesterolu obsahuje také antioxidant zvaný lutein, který jim naopak pomáhá předcházet. Tato nedávno málem zakázaná potravina má ale i mnohé další přednosti: - ve vejcích je hodně cholinu, který podle všeho podporuje dobrou funkci paměti - vajíčka jsou bohatým zdrojem vitamínu D nezbytného pro správný vývoj kostí - vejce obsahují karotenoidy snižující riziko šedého zákalu a makulární degenerace ve vyšším věku - jedno velké vajíčko má pouze 85 kcal, je v něm 5g tuku a 6g bílkovin Zdroj: Výběr Hrubý domácí produkt Kdo u nás pracuje, nepřímo živí jednu osobu, která nic nevydělává. Na tvorbě hrubého domácího produktu se totiž nepodílí: - 3 miliony dětí - 1,3 milionu lidí pobírajících starobní důchod invalidních důchodců nezaměstnaných - neznámý počet lidí pracujících v černé ekonomice Sečteno to odhadem činí 50% obyvatel České republiky. Zdroj: Zdravotnické noviny EVRA - stačí jedna na týden Evra první antikoncepční náplast je od loňského září na předpis dostupná i pro naše ženy. Po nalepení uvolňuje pomalu přes kůži do těla dva hormony zabraňující početí. Tenká čtvercová náplast se může lepit na břicho, hýždě, vnější část paže nebo horní část trupu s výjimkou prsou a lze s ní provozovat všechny běžné aktivity včetně koupání, plavání nebo cvičení. Jedna náplast působí sedm dní, poté se vymění za novou. Po třech nedělích aplikace náplasti se jeden týden vynechává. Uvolňování účinných látek přes kůži rovnou do krve šetří trávicí trakt a játra. Zdroj: Výběr Kvíz - správné odpovědi: 1.a, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 6.c, 7.b, 8.a, 9.c, 10.b, 11.c, 12.a Podklady pro kvíz, zajímavosti a citáty dodala p. Libuše Kirchnerová 16

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004 INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELIKONOCE V LORETĚ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA fotografie k článku na straně 23 - autor Antonín Fibigr USNESENÍ ZE 33. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA konaného dne 15. března 2004

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší!

VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY. září / 2013. Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan. Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY září / 2013 Hlavní téma: Finanční úspěch Říčan Úroky z dluhu za školu budou o 5 milionů nižší! Slovo úvodem Michal Mrázek radní pro zdravotní a sociální péči Po horkém

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu

leden - únor Vážení spoluobčané, 01/2012 z obsahu 01/2012 leden - únor z obsahu z radnice str. 2-9 radniční hodiny ze zastupitelstva poplatky finanční arbitr sociální reforma dotace kultura str. 10-12 muzeum knihovna oriflame komunikace s úřadem policie

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Podivínský. zpravodaj

Podivínský. zpravodaj Podivínský Ročník XL číslo 2 ČERVEN 2010 VYDÁVÁ MĚSTO PODIVÍN 1 Informace ze zasedání zastupitelstva města č. XXI ze dne 09.03. 2010 a č. XXII ze dne 21.04. 2010 Zastupitelstvo města na svém zasedání projednalo

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií

Skvělé výsledky elektronické aukce. duben / 2013. Hlavní téma: Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY duben / 2013 Hlavní téma: Skvělé výsledky elektronické aukce Občané města ušetří spoustu peněz na cenách energií Slovo úvodem Vladimír Levický ředitel Husovy knihovny,

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ

ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ ŠTÍTINSKÝ ZPRAVODAJ OBSAH KVĚTEN 2015 Úvodní slovo starosty...1 Obsah...1 Z jednání zastupitelstva...2 Obecní úřad informuje...2 Cíle Zastupitelstva obce Štítina pro období 2015 2016 2 Závazné ukazatele

Více

SeFoKl se představil v archivu

SeFoKl se představil v archivu Ročník XVI. číslo 2 Pátek 29. února 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 10 Kč Co najdete v tomto čísle SN: Z jednání rady města... 3 Velikonoční koncert Kruhu přátel hudby... 15 Za tajemstvím

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu

Listujeme: měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné. Poslanec Evropského parlamentu navštíví Kutnou Horu měsíčník :: číslo 5 / 2005, vychází 29. 4. 2005 květen 2005 neprodejné Frankfurt (Oder) oder Crossing the Border Úspěšné vystoupení na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Mělníku

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků

BUŠTĚHRADSKÝ. Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků BUŠTĚHRADSKÝ zpravodaj INFORMAČNÍ BULLETIN MĚSTA BUŠTĚHRADU Číslo 4 vyšlo v dubnu 2013 Ročník 37. Náklad 1100 výtisků informace z radnice město neziskové organizace kultura sport inzerce 2013 Psychologická

Více

První Farmářský obchod zahájil provoz

První Farmářský obchod zahájil provoz informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 3 červen 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA jhrákulasevíce přiblíží divákům - str.1 2 j Něchtěné dárky ve schránkách str.7 j Netradiční

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM

NASE NOVINY ČISTÁ VYSOČINA NAŠE ŠKOLA. Mateřská škola Ždírec nad Doubravou DRUHÁ KVĚTNOVÁ NEDĚLE PATŘÍ VŠEM MAMINKÁM NASE NOVINY 2015 ČISTÁ VYSOČINA Do VII. ročníku úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem Čistá Vysočina 2015 v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina, který vyhlašuje Krajský úřad Kraje Vysočina,

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008

V únorovém čísle: roãník 17, ãíslo únor 2008 roãník 17, ãíslo únor 2008 2 cena 12 Kã Hrádek se rozrûstá... Přestože v loňském roce se v našem městě narodilo o 11 dětí méně proti roku 2006, v celkových počtech se Hrádek nad Nisou opět posunul výše.

Více

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce

Tradiční vítání nového roku na Štěpánce 2 únor 2015 Vydává MěÚ Tanvald XXXIII. ROČNÍK Cena: 7 Kč www.tanvald.cz Pozvánka na zasedání zastupitelstva Ve velké zasedací místnosti radnice se uskuteční ve středu 11. února od 16 hod. jednání zastupitelů

Více

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč

Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Únor 2011/číslo 2 Ročník VIII. (Králicko XX.) Cena 12 Kč Hora Matky Boží klášter ve změnách roku 2010 Vážení občané Králík. Další rok je za námi a v mnoha věcech bilancujeme, což dává také podnět k závazkům

Více

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle:

Komunální volby. Do konce pfií tího roku bude mít Hrádek 36 nov ch bytû. V říjnovém čísle: fiíjen 2006 10 Komunální volby 20. 21. 10. 2006 Vážení čtenáři HRÁDECKA, říjnové vydání je posledním před komunálními volbami, které se uskuteční 20. 21. října 2006. V tomto čísle proto najdete nejenom

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více