Z OBSAHU: Rozpočet obce na rok 2004 Sokol - Jak dál? Informace z MZŠ NADĚJE o.p.s. - Burza rostlin TPCA - informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z OBSAHU: Rozpočet obce na rok 2004 Sokol - Jak dál? Informace z MZŠ NADĚJE o.p.s. - Burza rostlin TPCA - informace"

Transkript

1 OSEČAN 2/2004 Z OBSAHU: Zprávy z OÚ Rozpočet obce na rok 2004 Sokol - Jak dál? FŠ Velký Osek - Turnaj přípravek Informace z MZŠ NADĚJE o.p.s. - Burza rostlin TPCA - informace Zajímavosti, kvíz Dějiny Spolku sportovních rybářů ve V. Oseku 1

2 ZPRÁVY Z RADNICE v Kamenici se konalo školení starostů týkající se Krizového řízení a ochrany obyvatelstva do Městského společenského domu v Kolíně svolal Krajský úřad jednání spojené s možností připomínkování připravovaných změn jízdních řádů Českých drah. Starosta vznesl připomínky týkající se zastavování některých rychlíků ve stanici Velký Osek se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Velkém Oseku VIII.veřejné zasedání obecního zastupitelstva. Na programu jednání byl mimo jiné odsouhlasen rozpočet obce Velký Osek na rok 2004 s příjmy a výdaji ve výši tis.-kč, úvěr od KB a.s. ve výši 16 mil.kč na dofinancování výstavby splaškové kanalizace, obecně závazná vyhláška č.2/2003 o řádu veřejného pohřebiště v obci Velký Osek, dodatky smluv s firmami na poskytování telekomunikačních služeb týkajících se zavedení internetu v naší obci, pronájmy, koupě a prodeje pozemků aj. ( podrobnosti najdete na ) ve Ždánicích proběhla valná hromada Svazku obcí Ny-Ko. Z 38 zástupců obcí Svazku jich na valné hromadě bylo přítomno 20. Projednána a schválena byla mimo jiné inventura za rok 2003, závěrečný účet za rok 2003, rozdělení zisku ( ,76 Kč), plán hospodaření na rok 2004, odvolání člena představenstva (Marek Semerád - starosta obce Cerhenice) a jmenování člena nového (Jan Ševčík - starosta obce Kořenice) v naší obci byl prováděn nábor do TPCA Nadace Partnerství pořádala v Pardubicích exkursi na Zklidňování dopravy ve městech a obcích. Nápad s odstraněním značek na místních komunikacích se u pořadatelů setkal s pozitivním ohlasem. Dalším nápadem praktikovaným v zahraničí je možnost průjezdu kolařů v protisměru v jednosměrné ulici. Musíme si zvykat, že na prvním místě jsou chodci, pak cyklisté s bruslaři a nakonec až motoristé na Obecním úřadě proběhlo veřejné projednání EIA (dopad na životní prostředí) pro dobývací prostor Velký Osek I na Ministerstvu dopravy ČR se uskutečnil další kontrolní den pro rekonstrukci silnic II/125, II/328 a pokračování dálnice D11. Realizace a přípravy u silnic jdou podle harmonogramu, u dálnice je mírné zpoždění starosta se zúčastnil za školskou komisi Svazu měst a obcí ČR 28.schůze výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Na programu bylo projednání nového školského zákona. SMO ČR má k návrhu řadu zásadních připomínek u místního kostela proběhlo jednání týkající se úpravy vstupního prostranství. Změna projektu byla schválena, před kostelem bude dlažba z kamene, vstupní brána bude zachována TPCA slavnostně otevřeno jídelnu pro zaměstnance automobilky a podpisy na kolejnici byla zahájena výstavba vlečky a plochy pro hotové výrobky starosta byl na jednání u hejtmana Bendla ohledně příslibu Středočeského kraje dofinancovat výstavbu cyklostezek obec Velký Osek prošla auditem se závěrem, že byly zjištěny nedostatky, ale nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ani neúplnost, neprůkaznost nebo nesprávnost vedení účetnictví 2

3 v Senátě Parlamentu ČR se konala konference zaměřená na spolupráci veřejného a soukromého kapitálu v ČR. Tzv. projekty PPP (Public Private Partnership) se mohou po příkladu z Velké Británie realizovat rekonstrukce škol obec Oseček uspořádala veřejné projednání návrhu územního plánu obce. Návrh starosty obce Velký Osek na zřízení propojovací komunikace ( most, lávka, přívoz ) mezi obcí a chatovou oblastí se setkal s příznivým ohlasem s tím, že připomínka bude do územního plánu zapracována obec předala projekt do grantového řízení vypsaného TPCA. Firma se rozhodla podpořit dva vybrané projekty obcí v celkové hodnotě 1,5 mil.kč. Projekt naší obce počítá s rekonstrukcí školního hřiště na OÚ Velký Osek bylo doručen dopis z Ministerstva životního prostředí ČR s rozhodnutím o rozkladu k odvolání obce proti rozhodnutí MŽP týkajícího se udělení vyjímky ze základních ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Libický luh, za účelem provedení běžné údržby toku Bačovka. Údržba spočívala v ručním odstranění závalů, spadlých stromů a větví přes NPR Libický luh. Proti rozhodnutí není odvolání. Ing. J.Otta, starosta 3

4 ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2004 PŘÍJMY v tis.kč ŠKOLNÉ - MŠ 100,0 PLATY UČITELEK, POMŮCKY, aj. - MŠ 1700,0 ŠKOLNÉ - MZŠ 70,0 PLATY UČITELŮ, POMŮCKY, aj. - MZŠ 9.500,0 PŘÍSPĚVKY NA ŽÁKY MZŠ 451,5 NÁJEM Z BYTŮ 620,0 SPRÁVNÍ POPLATKY 200,0 POPLATKY ZE PSŮ 20,0 GLOBÁLNÍ DOTACE ZE SR 646,7 NÁJEM LESA 20,0 NÁJEM POLÍ 40,0 PRONÁJMY NEBYTOVÝCH PROSTOR 200,0 PRONÁJEM PRO MOBIL. OPERÁTORY 150,0 SVOZ TKO - občané 551,8 DOPRAVA - odvoz fekálií 50,0 SDÍLENÉ DANĚ ,0 DAŇ Z NEMOVITOSTI 900,0 PRODEJ PRZ 5.800,0 PRONÁJEM PRZ 50,0 PRODEJ - STAVEBNÍ PARCELY 3.000,0 SFŽP VYÚČTOVÁNÍ PLYNOFIKACE 600,0 SFŽP VYÚČTOVÁNÍ ODBAHNĚNÍ 170,0 ODKANAL.OBCE - DOTACE SFŽP 8.886,0 ODKANAL.OBCE - PŮJČKA SFŽP 2.962,0 DARY OD OBČANŮ NA EKOLOGII 4.500,0 ÚVĚR OD KOMERČNÍ BANKY ,0 DODAVATELSKÝ ÚVĚR OD GEOSANU 2.962,0 CELKEM ,0 4

5 ROZPOČET OBCE VELKÝ OSEK NA ROK 2004 VÝDAJE v tis. Kč MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA - provoz platy, pomůcky aj MATEŘSKÁ ŠKOLA - provoz platy, pomůcky aj OBECNÍ POLICIE 300 DĚLNICKÝ DŮM 800 SOCIÁLNÍ DŮM 50 PEČOVATELSKÝ DŮM KNIHOVNA 300 HASIČSKÁ ZBROJNICE 50 KOMUNIKACE 100 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - provoz opravy 400 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 100 ODBAHNĚNÍ RYBNÍKA MÁČIDLO 202 REALIZACE ÚP - výkup pozemků PLYNOFIKACE OBCE OBECNÍ ÚŘAD - el.,tel.pošt.,rozhl PHM,údržba,stočné,sil.daň pojištění mzdy a ostatní SVOZ TKO - NYKO BYTY ÚVĚR ČMHB a.s. - splátka 560 ÚROKY Z PŮJČKY - STP a.s 300 PNEU. PŘEPRAVA NA ČOV KOLÍN SPLÁTKA SFŽP - PLYN.ŠKOL 270 BYT. DŮM ÚVĚR ČS a.s. - splátka doplatek dodavateli 220 SPORTOVNĚ-KULTURNÍ GRANTY 100 ODKANALIZOVÁNÍ OBCE - stavba úroky KB a.s. 300 VRÁCENÍ PENĚZ ČMP a.s PŘÍPRAVA VÝSTAVBY ZA LÁVKAMI 400 DODAVATELSKÝ ÚVĚR GEOSAN VĚCNÉ BŘEMENO STÁTNÍ SILNICE 400 SPOLUFINANCOVÁNÍ II/ REZERVA CELKEM

6 O čem se hovoří? Stihne se termín dokončení rekonstrukce silnice II/125? Ano stihne. Od bude silnice průjezdná. Do té doby dojde ještě k určitým omezením průjezdnosti zejména v termínu od kdy se bude provádět vodorovné značení komunikace. A co termín spuštění podtlakové kanalizace? Tak ten se opravdu nestihne. Z důvodu rekonstrukce silnice a omezení provozu po ni se nepodařilo provést komplexní zkoušky trasy a přípojek, které půjdou do provozu. Je totiž třeba naplnit cisternami jednotlivé šachty a vyzkoušet funkci podtlakových ventilů a vývěv v podtlakové stanici. V souvislosti s tím bude třeba umožnit realizační firmě přístup k šachtám. Všichni vlastníci napojovaných objektů pak budou včas písemně informováni a vyzváni k propojení šachet svojí gravitační přípojkou. Ing. J.Otta, starosta Zajímá Vás další osud sokolovny? Máte nápad, jak ji využít? Sokolové pořádají besedu! Ve čtvrtek od 18 hod. se koná v přísálí sokolovny beseda se starostou obce Velký Osek Ing.Jiřím Ottou zaměřená na sportovní a kulturní vyžití v obci. Všichni kulturní a sportovní nadšenci jsou srdečně zváni. Pokud Vám není lhostejný současný kulturní a sportovní život obce nebo nejste s nabídkou sportů a kultury spokojeni, určitě si udělejte čas a do sokolovny přijd te. výbor Sokola Velký Osek Fotbalová škola Velký Osek - Turnaj přípravek V sobotu od 8-15 hod. se koná 6.ročník Polabského poháru přípravek v kopané. Na obecním fotbalovém stadiónu se utkají žáci narození r.1993 a mladší. Utkání se hrají ve dvou skupinách systémem každý s každým 2x12 min. Pozvánku na turnaj přijaly od pořádajícího mužstva FŠ Velký Osek, MFK Pardubice, FK Polaban Nymburk, FK Přelouč, FC Vrchlabí, 1.FK Nová Paka, FK Kolín, TJ Mělník-Pšovka. výbor FŠ Velký Osek 6

7 Jarní burza rostlin a vandalové Tak jako na podzim proběhla i toto jaro další Burza rostlin. Konala se v místní Sokolovně. Chladné jaro vystřídalo několik velmi teplých dní a vylákalo zahrádkáře a skalničkáře k práci na svých malých venkovních panstvích. Proto jsme očekávaly velký nápor darovaných pokojových i venkovních květinek i rostlin. Oproti podzimní burze množství darovaných rostlinek bylo podstatně menší, ale sortimentově velmi rozmanité. Takzvaně staří skalní dodavatelé nezklamali. O tom, že květiny půjdou na dračku, nebylo pochyb.už od zimy jsem zaznamenávala dotazy ohledně Burzy rostlin.přesto, že jsme původně nechtěly burzu konat, tak nás váš zájem natolik potěšil, že jsme se rozhodly vás nezklamat. Klub maminek totiž pozastavil svoje působení v místním Sokole. Je nás velmi málo, jedna z nás se odstěhovala a ve 3-4 osobách je pořádání různých akcí opravdu velmi náročné. Musím ale velmi pochválit všechny, které jsem oslovila, aby nám pomohli s přípravou a průběhem akce, že opravdu, tak jak slíbili, také přišli a přiložili ruku k dílu. Bylo to skvělé. Všichni byli nadšeni, moc se mi to líbilo. O květiny byl opravdu velký zájem a všechny byly záhy rozprodány. Utržená částka činí Kč a bude opět vložena na konto Naděje o.p.s. Za pronájem Sokolovny jsme zaplatily 100 Kč. Částka z dobrovolného vstupného bude použita na některých dalších akcích pro děti. Děkujeme všem těmto dárcům, kteří přinesli své přebytky na Burzu rostlin: - p.štěpařová, p.kubíčková, p.jehličková, p.šímová, p.kazdová, p.pavelková, p.hovorková, p.hotovcová, p.dočkalová, p.balabánová, p.dařílková, p.bednář, p.košvancová, p.novotná, p.kurková, p.saboová, p.kněžínková, p.květoňová, p.kazdová, p.stará, p.jindrová. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla! Jako dovětek ale musím napsat, co se mi vůbec nelíbilo: Všichni jsme 1.května slavili vstup našeho státu do Evropské Unie a těšili se, jaké budeme mít lepší možnosti v různých oblastech, jak pracovních, studijních atd... Nevím, zda vandalismus, který jsem viděla, mám přičítat ještě opožděným oslavám či k bohapustému nočnímu řádění zajisté značně společensky unavených osob. Jak si jinak vysvětlit roztrhaný a zničený plátěný plakát na burzu, poničenou sokolskou vlajku, plovoucí odpadkové kontejnery v potoce. Tito aktéři nočních akcí asi nevědí, s jakým nadšením děvčata vyráběla po večerech ten plakát, a že do všeho vkládáme svůj volný čas a svou energii. Je velice jednoduché přijít a něco zničit. Doufám, že nám to nevezme elán cokoliv podnikat a na podzim se na další burze setkáme znovu. M.Kubíčková 7

8 3000 volných pracovních míst v Kolíně Důležitým tématem posledních měsíců je nezaměstnanost. V České republice není příliš mnoho regionů, které by nabízely větší množství volných pracovních míst. Jedním takovým pozitivním ostrovem však je Kolín, průmyslová zóna Ovčáry. Automobilka TPCA zde počátkem roku 2005 zahajuje výrobu automobilů značek Toyota, Peugeot a Citroën. Nyní se prostory TPCA zaplňují nejnovější technologií a současně probíhá masový nábor zaměstnanců do výroby. Někteří lidé žijí v domnění, že pro práci v automobilce je třeba mít již obdobnou pracovní zkušenost. Není tomu tak! Automobilka potřebuje především lidi, kteří pracovat opravdu chtějí! Vzdělání nebo vyučení v určitém oboru nehrají hlavní roli. Jak vyrábět automobily Vás v TPCA naučí za pár týdnů. Ne nadarmo říkají uchazečům: Přijd te si vyrobit svůj automobil! Velkou, možná životní šanci mají absolventi, kteří se při hledání zaměstnání potýkají se svou nedostatečnou praxí. K získání práce v nové automobilce je třeba vyplnit dotazník uchazeče o zaměstnání. Ten je k dispozici v náborovém centru automobilky nebo na jejich webových stránkách. Můžete také kontaktovat náborové centrum telefonicky a dotazník si vyžádat. Pro uchazeče o zaměstnání byla zřízena zelená linka pro volání ZDARMA. Zde se dozvíte veškeré základní informace o možnostech zaměstnání v automobilce. Každý uchazeč o zaměstnání v automobilce, včetně dělnických profesí, musí projít výběrovým řízením. V Čechách to není příliš obvyklé, nicméně i tento požadavek prověří, kdo má o práci opravdový zájem. Kdo neváhá, má již z části vyhráno. Výběrové řízení slouží i ke zjištění, jaké jsou Vaše přednosti a jaká práce bude pro Vás tou nejlepší. Již ve výběrovém řízení máte možnost okusit opravdovou týmovou práci, některá cvičení absolvujete společně s dalšími uchazeči. Na závěr testů a praktických cvičení uchazeče čeká finální pohovor. Pokud uspějete, bude Vám nabídnuto místo. Pro ty, kteří nedostanou přímou a konkrétní nabídku, to však neznamená, že již v TPCA pracovat nemohou. Všichni uchazeči jsou i nadále vedeni v databázi uchazečů a mohou být kontaktováni později. V okolí Kolína jsme zjišt ovali, co se o novém zaměstnavateli v kraji říká. Jedna z odpovědí byla, že se tam lidé učí šroubovat šroubky a matičky. Ano, i s takovou formou praktického testu se můžete setkat. Tento test nemá za úkol nic jiného, než prověřit šikovnost rukou ve spolupráci s hlavou a ukázat uchazečům, že i takové jednoduché úkoly mají své stanovené pracovní postupy, které pak celý úkon velmi zjednodušují. Ve spolupráci s úřady práce i s městskými a obecními úřady automobilka TPCA připravuje pravidelná setkání s uchazeči v širokém okolí Kolína. Na těchto informačních dnech mají uchazeči příležitost dozvědět se velké množství poznatků o možnostech zaměstnání. Mohou přímo zde vyplnit dotazník uchazeče a učinit tak první krok k získání dobrého místa. Automobilka se chystá nabídnout volná místa také uchazečům z regionů s vysokou nezaměstnaností, jako je např. Ostravsko, kde se uchazeči potýkají s problémy své úzce zaměřené kvalifikace. Tento problém v TPCA odpadá. Jak překonat vzdálenost Ostrava - Kolín apod.? Touto problematikou se automobilka zabývá společně s městem Kolín. V loňském roce schválila vláda ČR finanční dotaci na výstavbu nových bytů v Kolíně. Při nedávném slavnostním otevření administrativní části automobilky učinilo město Kolín, reprezentované starostou panem Kaislerem, společně s managementem spol. TPCA následující společné prohlášení: Vzhledem k tomu, že poptávka po pracovní síle pro průmyslovou zónu Kolín - Ovčáry překročila možnosti nabídky v regionu, přislíbila vláda ČR a město Kolín zajistit výstavbu 850 bytů. Tyto byty budou určeny především pro zaměstnance TPCA. Přidělování bytů bude prováděno podle kritérií vypracovaných společně městem Kolín a TPCA. Prvních 64 bytů bude k dispozici v červnu 2004 a tyto byty pokryjí akutní potřebu bydlení zaměstnanců a zahraničních školitelů. Další byty budou předány ve dvou fázích bytů do konce roku 2004 a 559 bytů v červnu Půjde o byty s regulovaným nájemným. Výstavba bytů je klíčovou podmínkou plynulého náboru nových pracovníků, nebot plán výstavby a plán náboru pracovních sil jsou úzce provázány. TPCA pevně věří, že město Kolín včas splní své závazky ohledně zajištění bydlení. Na základě tohoto prohlášení můžeme říci, že i tento krok, stejně jako samotná investice TPCA v České republice a vytvoření takového počtu nových pracovních míst, nemá mezi zahraničními investory v ČR 8

9 obdoby. Výstavba bytů je dalším potvrzením principu, že zaměstnanci jsou v TPCA na prvním místě. Pokud Vás tyto informace zaujaly, kontaktujte náborové centrum automobilky na zelené lince pro uchazeče - volejte zdarma nebo písemně na adrese TPCA, Tyršova ul., Kolín 2. (T. V.) Citáty pro každý den Pokud máte dostatek odhahy, dokážete cokoli. (J.K.Rowlingová)... Stárnout začínáme, když rezignujeme na mládí. (W. Churchill)... Kouzlo je v každém z nás. V žádné křišt álové kouli. (D. Partonová)... Tvá láska je útěchou ve smutku, poklidem v rozruchu, odpočinkem v únavě, nadějí v zoufalství. (M. C.Garrettyová)... 9

10 ZE ŠKOLNÍHO ŽIVOTA Velký úspěch malých fotbalistů Spokojenost a radost z výborného umístění - takový byl návrat z regionálního finále soutěže v kopané žáků 2. a 3. tříd Mc Donald s Cup, které se uskutečnilo v Mladé Boleslavi. Naše družstvo si nejprve muselo vybojovat postup na okrskovém a okresním kole, kde svým soupeřům z Býchor, Kolína, Plaňan a Peček nedalo žádnou šanci na vítězství a suverénně se stalo nejlepší v okrese Kolín. Tyto výsledky nám umožnily reprezentovat nejen školu, ale i celý okres, na regionálním finále v Mladé Boleslavi. Bylo nám jasné, že zde to již nebude tak jednoduché. V úvodním utkání jsme podlehli pozdějšímu vítězi z Říčan výsledkem 0:3. Pak však následovaly samé výhry - nejprve nad Kralupy n/vltavou 1:0, poté nad Nymburkem 4:0 a nakonec nad Mladou Boleslaví 5:2. Tyto zápasy rozhodly o tom, že naše družstvo obsadilo celkové 2. místo a zaznamenalo tedy výrazný úspěch v regionálním měřítku. A kdo jsou ti slavní fotbalisté? Žáci 2. a 3. tříd naší školy: E.Rezek, J.Sodoma, J.Beran, Z.Hübst, M.Tuček, M.Černý, O.Šamša, A.Bezucha, M.Koška, D.Pelikán, M.Svoboda a L.Šindelář. Další sportovní úspěchy O tom, že škola úspěšně reprezentuje v celé řadě sportovních odvětví svědčí následující přehled umístění na soutěžích za poslední období: Orion florbal Cup - okresní kolo soutěže 5.tříd 3.místo chlapci Karela, Týma, Novotný, Danko, Dvořák, Marhons, Peterka, Josífek 2.místo dívky Wolframová, Piroutková, Kurková, Koutová, Jílková, Pánková Florbal - okresní kola žáků II.stupně (účast 16 škol okresu) 3.místo chlapci Hartman, Fořt, Pokorný, Paroulek, Kureš, Kurka, Hlaváček, Mašek, Souček, Jaroš Atletický čtyřboj žactva - okresní kolo soutěže žáků 5.tříd (11 škol okresu) 5.místo chlapci Peterka, Dvořák, Nechvíl, Týma, Karela 7.místo dívky Formánková, Kurková, Pánková, Pelikánová, Wolframová Atletický čtyřboj žactva - okresní kolo soutěže žáků 8.-9.tříd (9 škol) 3.místo dívky Fišiová, Nobilisová, Táchová, Machurková, Košnerová 6.místo chlapci Pokorný, Fořt, Munzar, Paroulek, Mašek Pohár rozhlasu - atletická soutěž žáků 6.-7.tříd (17 škol okresu) 5.místo chlapci Fiši, Novotný, Pospíšil, Machurka, Jiránek, Jaroš, Bayer, Tříška, Kratochvíl 8.místo dívky Piroutková, Strejčková, Lut hová, Plačková, Peterková, Semanská, Bernatová, Zelená, Havlinová, Singrová 10

11 Výsledky předmětových soutěží a olympiád Okresní kolo fyzikální olympiády: L.Paroulek 3.místo Okresní kolo dějepisné olympiády: J.Kurka 4.místo Okresní kolo matem.olympiády Z9: J.Hartman 2.místo Okresní kolo matem.olympiády Z8: H.Nobilisová 2.-3.místo Matematická soutěž Klokan : P.Hlaváček 1.místo Okresní kolo biologické olympiády: J.Kurka 4.místo Hlídky mladých zdravotníků: družstvo 5.tř. 4.místo Mladý zahrádkář - mladší: T.Drahovzalová 1.místo J.Ešnerová 4.místo Mladý zahrádkář - starší: J.Kurka 1.místo O.Kurka 3.místo L.Melezínek 4.místo P.Šašma, zástupce ředitele školy 11

12 12

13 13

14 Dějiny spolku rybářů ve Velkém Oseku - pokračování Na členské schůzi byl prozatím stanoven zákaz chytání kaprů na Labi, štiky byly povoleny bez ohledu na jejich délku. Taktéž bylo povoleno sportování na Starém Labi. V dubnu 1940 bylo stanoveno, že se na Máčidle bude chytat jeden měsíc od do a bylo povoleno ulovit tři kapry a jednu štiku o délce nejméně 40 cm. V tomto měsíci chytlo 45 členů 97 zdravých kaprů, 28 nakažených kaprů a 3 štiky. Bylo povoleno chytat ještě další měsíc a za každého uloveného kapra měl člen zaplatit 5 Kč. Za rok 1940 bylo na Máčidle vyloveno 1408 kg ryb, z toho 35,15 kg štik a 8,4 kg kaprů. Na pruty bylo uloveno 435,41 kg ryb. V roce 1941 není v zápisech o úlovcích žádná zpráva. V červenci 1942 bylo povoleno chytat na Máčidle s podmínkou, že ulovený kapr, lín a štika musejí být vráceny vodě. Dále bylo povoleno chytat ve středu a v sobotu nástrahové rybičky na spolkový čeřínek a prodávat členům jeden kus za 0,20 Kč. Výlov Máčidla se konal V Malém Máčidle bylo vyloveno 40 kg bílých ryb a 16 štik o váze 10 kg. Na Velkém Máčidle bylo vyloveno 40 kg bílých ryb a 6 štik o váze 9 kg. V roce 1943 bylo povoleno lovit štiky na Starém Labi od na udici. V říjnu bylo sloveno Máčidlo, protože rybám hrozilo uhynutí pro nedostatek vody. Bylo vyloveno 277 štik, 3 malí kapři, 4 velcí kapři a 300 kg ryb jiného druhu. Všechny vylovené ryby byly přeneseny do Starého Labe. Za rok 1943 členové odevzdali 30 statistik. Na Starém Labi ulovili 413 ks ryb o váze 152,78 kg : 3 kapři, 22 štik, 124 línů, 5 úhořů, 4 karasy, 19 sumečků, 46 okounů a 188 bílých ryb. Na Máčidle 180 ks o váze 60,45 kg : 3 kapři, 31 štik, 17 línů, 7 úhořů, 1 karas, 27 okounů a 24 bílých ryb. V roce 1945 nebyly úlovky vůbec uvedeny. Na výborové schůzi bylo navrženo chytat jen na rybičku a na malý háček na těsto. Na červy bylo chytání zakázáno se konal výlov Máčidla a ryby byly prodány mezi členstvem. Celkem bylo vyloveno 56,5 kg ryb, z toho 5,5 kg štik a 51 kg plevelných ryb. Roku 1947 se někdy na jaře konal zkušební přelov Máčidla a bylo vyloveno 427 kg ryb. Na členské schůzi bylo doporučeno sportování na Máčidle od do veškerou rybu kromě štiky ve všední dny v době hod., v neděli v době 6-11 hod. a 16-21hod. Každý člen směl chytit 4 kapry se konal výlov Máčidla a také bylo usneseno vylovit ryby z Malého Máčidla a přemístit je do Starého Labe. V roce 1948 bylo na členské schůzi 2.4. usneseno, aby se v tomto roce na Máčidle nesportovalo, na Malém Máčidle ano. V roce 1949 bylo povoleno sportování na Máčidle od 1.8. do konce září a to v neděli a ve svátek v době 6-11 hod. a hod, ve všední dny v době hod. Každý člen směl chytit 4 kapry. Štika se směla chytat na Máčidle od pouze na živnou rybku. Na den byly stanoveny na Máčidle závody v rámci osecké pobočky (v této době byl už osecký spolek pobočkou kolínských rybářů). Sportování štik na Labi bylo povoleno od Od tohoto data bylo také možné chytat na dva pruty. Na výborové schůzi byl stanoven další program na Máčidle: sportování ve všední dny v době hod., v neděli hod. Každou sobotu bylo povoleno chytání nástražních rybiček do čeřínků od 16 do 18 hod. Kapr se směl chytat do konce září a štika do konce listopadu. V roce 1950 bylo povoleno chytání na Starém Labi a na Máčidle od Dne se na Máčidle chytalo o ceny. Měl vyhrát ten, kdo chytil největší rybu. Jinak bylo povoleno chytat kapra od 2.7. do 30.9., štiku do konce září, a to v době od 16 hod. do setmění ve všední dny, 5-11 hod. a od 14 hod. do setmění ve svátek a v neděli. V říjnu roku 1950 nastal na Máčidle kritický stav v důsledku sucha. Jednalo se o tom, že když nepřijdou deště, nebude Velké Máčidlo loveno. V opačném případě by se lovilo. Kapr by se přesadil do Starého Labe a bílá ryba by se prodala. Ale o tom jak byl problém vyřešen bohužel už zápis v knize není. - pokračování v dalším čísle Osečanu 14

15 1. Víte, co znamená slovo apologie? a) obrana b) potupa c) odmítnutí Kvíz pro volné chvíle 2. Co by mohl znamenat termín kontrasignace? a) omluva b) námitka c) spolupodepsání 3. A co Vám říká slovo koedukovaný? a) shodný b) společný původ c) vychovávající společně chlapce a děvčata 4. Ve které zemi byl vynalezen tenký plátek brambory hranolek? a) Itálie b) Belgie c) USA 5. J.W.Goethe se narodil ve Frankfurtu. Ve kterém městě zemřel? a) Výmar b) Aachen c) Drážd any 6. Jakou cenu získávají nejlepší filmy na MFF v Karlových Varech? a) Zlatého lva b) Zlatý glóbus c) Křišt álový glóbus 7. Jak se jmenuje hlavní město Saudské Arábie? a) Sana b) Ryad c) La Mecque 8. Ve kterém roce bylo zahájení pravidelné autobusové dopravy v Praze? a) 1925 b) 1926 c) Víte, kolik je na zemi celkem sopek (a z toho aktivních)? a) 1595 (600) b) 1600 (650) c) 1600 (700) 10. Kde byste hledali Španělské schody? a) v Barceloně b) v Římě c) v Madridu 11. Víte, co má společného tavolník a jeřáb břek? a) oba rostou vysoko v horách b) jejich kořeny tvoří jedlá cibule c) oba jsou druhy jeřabin 12. Kdo řekl, že jen příroda dělá velké věci zadarmo? a) René Descartes b) Ota Pavel c) Bedřich Moldan 15

16 Zajímavosti Vezměte vejce na milost Až o velikonocích dostanete chut na dvě tři vajíčka, klidně si je dopřejte. Nový výzkum totiž jasně dokázal, že jedno vejce denně riziko srdečních a cévních nemocí u zdravých lidí nezvyšuje. Žloutek kromě cholesterolu obsahuje také antioxidant zvaný lutein, který jim naopak pomáhá předcházet. Tato nedávno málem zakázaná potravina má ale i mnohé další přednosti: - ve vejcích je hodně cholinu, který podle všeho podporuje dobrou funkci paměti - vajíčka jsou bohatým zdrojem vitamínu D nezbytného pro správný vývoj kostí - vejce obsahují karotenoidy snižující riziko šedého zákalu a makulární degenerace ve vyšším věku - jedno velké vajíčko má pouze 85 kcal, je v něm 5g tuku a 6g bílkovin Zdroj: Výběr Hrubý domácí produkt Kdo u nás pracuje, nepřímo živí jednu osobu, která nic nevydělává. Na tvorbě hrubého domácího produktu se totiž nepodílí: - 3 miliony dětí - 1,3 milionu lidí pobírajících starobní důchod invalidních důchodců nezaměstnaných - neznámý počet lidí pracujících v černé ekonomice Sečteno to odhadem činí 50% obyvatel České republiky. Zdroj: Zdravotnické noviny EVRA - stačí jedna na týden Evra první antikoncepční náplast je od loňského září na předpis dostupná i pro naše ženy. Po nalepení uvolňuje pomalu přes kůži do těla dva hormony zabraňující početí. Tenká čtvercová náplast se může lepit na břicho, hýždě, vnější část paže nebo horní část trupu s výjimkou prsou a lze s ní provozovat všechny běžné aktivity včetně koupání, plavání nebo cvičení. Jedna náplast působí sedm dní, poté se vymění za novou. Po třech nedělích aplikace náplasti se jeden týden vynechává. Uvolňování účinných látek přes kůži rovnou do krve šetří trávicí trakt a játra. Zdroj: Výběr Kvíz - správné odpovědi: 1.a, 2.c, 3.c, 4.b, 5.a, 6.c, 7.b, 8.a, 9.c, 10.b, 11.c, 12.a Podklady pro kvíz, zajímavosti a citáty dodala p. Libuše Kirchnerová 16

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5.

Obec Bantice. Závěrečný účet obce za rok 2009 IČ:00600113. Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010. Vyvěšeno dne : 21.5. Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2009 Schváleno Zastupitelstvem obce dne : 24.6.2010 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce : René Remeš Vyvěšeno dne : 21.5.2010 Zveřejněno elektronicky

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 Přítomni: Prkno, Hájek, Pačesová, Rubeš, Baborský, Němec, Jeník Program: 1) Schválení podpisu smlouvy o smlouvě budoucí k zřízení věcného břemene na

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu města Městec Králové Návrh závěrečného účtu města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet města Městec Králové na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč

2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč 2.úprava schválený rozpočet úprava rozpočtu Výdaje celkem rok 2010 53 647 400,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje na investice 27 730 000,00 Kč 2212org.612 dešťová kanalizace Šánovická 1 300 000,00 Kč 2219org.612

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč)

OBEC MNICHOV. Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) OBEC MNICHOV Schválený rozpočet na rok 2015( v tis. Kč) Položka název položky schválený rozpočet v tis.kč PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů FO ZČ a funkčních požitků 1 136,35 0000 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín

Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Zápis č. 9/2010 z jednání zastupitelstva obce Pičín, konaného dne 20. 12. 2010 od 18:30 hod. v kanceláři Obecního úřadu Pičín Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatel: viz prezenční listina Ing. Petr Kollert,

Více

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1

Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 Obec Hradec nad Svitavou Rozpočet na rok 2014 / v tis.kč/ Příloha č.1 ROZPOČTOVÉ PŘIJMY 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin. 2700 1112 Daň z příjmu fyz.os.z sam.výd.č. 70 1113 Daň z příj.fyz.os.

Více

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje

Dle pravidel rozpočtové skladby příjmy + financování = výdaje Závěrečný účet obce za rok 2011 Dne 16. 12. 2010 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet pro rok 2011 ve výši příjmů 24.927.556,00 Kč a výdajů 24.927.556,00 Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný.

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5

N Á V R H R O Z P O Č T U MĚSTA ČESKÁ SKALICE NA ROK 2 0 1 5 M ě s t o Česká Skalice Příloha usn. RM24 č. 24/338/XI/2014 Česká Skalice 19. listopadu 2014 Pro jednání zastupitelstva města dne 15.prosince 2014 Pro jednání rady města dne 19.listopadu 2014 Pro jednání

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23 ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: Omluveno: 9 členů zastupitelstva obce 2 členové zastupitelstva obce 4 občané

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČ: 00278742 Návrh rozpočtu na rok 2014 P Ř Í J M Y / V Ý D A J E r.2014 DPFO - závislá činnost 5 820 500 DPFO - OSVČ - (sdílená i teritoriální) 157 500 DPFO

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis č. 9/14. obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Zápis č. 9/14 ze zasedání Zastupitelstva obce Lhota, které se konalo dne 15. 5. 2014 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Program: 1} Zahájení 2} Volba návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Více

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007

Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Návrh závěrečného účtu hospodaření obce Suchovršice za rok 2007 Obsah: 1 Hospodaření obce... 1 1.1 Rozpočet, plnění rozpočtu... 1 1.2 Majetek obce... 2 2 Dlouhodobé závazky - úvěry... 2 2.1 Úvěr za bytovou

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17)

Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) Závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2010 (dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17) 1. Informace o účetní jednotce - Obec Hladké Životice - Hladké Životice, Hlavní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 4. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 4. 2. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 4.1. Návrh rozpočtu MČ Praha Zličín na rok 2015, návrh investičních akcí

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 18. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 21. 09. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 Obec Tvarožná Tvarožná 40 664 05 Tvarožná IČ 00282731 Návrh závěrečného účtu Obce Tvarožná za rok 2014 zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Obsah závěrečného

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2013 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 586

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet za rok 2009.

Závěrečný účet za rok 2009. Obec Lenora Závěrečný účet za rok 2009. Závěrečný účet roku 2009 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - Hostašovice, IČ: 72545691 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPI1W Čj.: MSK 23979/2015 Sp. zn.: KON/17692/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE BATŇOVICE ZA ROK 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Schválený Údaje

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2009

Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Návrh závěrečného účtu za rok 2009 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 ( údaje jsou v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet % výsledek od začátku roku Třída 1 daňové příjmy 3 863 600,- 4 036

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013

Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Závěrečný účet Obce Bratčice za rok 2013 Účetní závěrka výsledek hospodaření obce za rok 2013 Rozpočet a jeho plnění : schválený : upravený : skutečnost : Daňové příjmy 13.970.800,-- 13.618.800,-- 12.466.515,31

Více

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu

Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977. Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Návrh závěrečného účtu obce Olší za rok 2014 IČO: 00294977 Na základě zákona č. 250/2000Sb, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Olší návrh na závěrečný účet za rok 2014 Účetní závěrka

Více