Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví"

Transkript

1 Výběrová šetření o zdraví ČR a Evropa Nerovnosti ve zdraví Evropské ukazatele zdraví Šárka Daňková Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

2 Výběrová šetření o zdraví Health Interview Surveys HIS CR: od roku 1993, dále 1996, 1999 a 2002 Vzorek respondentů ve věku15+ EHIS respondentů ve věku15+ Dle jednotné evropské metodiky Jednotné dotazníky Srovnatelnost napříč zeměmi Šetření proběhlo v jednotlivých zemích EU v letech , dostupné vybrané ukazatele Další vlna šetření 2014 (možná odchylka 2013) V současné době příprava na 2. vlnu šetření revize nástrojů, příprava implementačního nařízení, rozsah šetření cca 10 tis. provedených rozhovorů v ČR

3 Obsah dotazníku - EHIS 2008 EBM - Background Module Pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, zaměstnání (včetně profese), velikost domácnosti, příjmy EHSM - European Health Status Module MEHM (subjektivní zdraví, přítomnost chronické nemoci, omezení běžných aktivit) zahrnut každoročně i v šetření SILC Příjmy a životní úroveň (ČSÚ) Jednotlivé chronické nemoci a jejich prevalence Úrazy doma, na pracovišti, nemoci z povolání Omezení funkcí zrak, sluch, chůze, jemná motorika Omezení v činnostech péče o sebe (hygiena, jídlo), péče o domácnost Duševní zdraví, bolesti EHCM - Health Care Module Hospitalizace, lékař (zubař, specialista,domácí péče, alternativní medicína), preventivní vyšetření (tlak, cholesterol, okultní krvácení, mamograf) Předepsané a nepředepsané léky, výdaje na zdravotní péči EHDM - Health Determinants Module Kouření, alkohol, fyzická aktivita, drogy Výška a váha, životní prostředí, stravovací návyky 12 národních otázek užívání drog, sociální kontakty, poznávací schopnosti, kvalita života

4 Výsledky šetření Průběžně vydávány Aktuální informace k problematice Duben 2011 Rozsáhlá analytická publikace ze šetření EHIS Nově jsou za každou kapitolou tabulky s absolutními počty pro vybrané ukazatele dle pohlaví a věku Kapitola 8 věnovaná sociodemografickým a ekonomickým souvislostem Kapitola 9 věnovaná vývoji Dotazník v závěru publikace

5 Souhrn kap. 5: Přehled základních charakteristik zdravotního stavu respondentů podle pohlaví a věku (vážené absolutní počty) Muži Věk Celkem Celkem Subjektivní zdraví velmi dobrý dobrý uspokojivé špatné velmi špatné celkem Dlouhodobá nemoc ano ne celkem Omezení nemocí vážně omezen omezen, ale ne vážně neomezen celkem Volnočasový úraz ano ne celkem Brýle ano ne jsem slepý, téměř nevid celkem

6 Příklad kap. 8 Položka OR odds ratio (výsledek logistické regrese) Vyjadřuje poměr šancí výskytu určitého jevu (binární proměnná) v několika skupinách, přičemž ta s hodnotou OR =1 je referenční Logistická regrese se zahrnutím vlivu věku Prezentovány statisticky významné rozdíly (5 procentní hladina významnosti) Tab. 8.4: Charakteristiky zdravotního stavu podle vzdělání (% osob, OR) Muži Ženy celkem OR celkem OR Dobré subjektivní zdraví bez maturity 84,4 50,3 42,2 67,1 1,0 79,0 41,4 25,6 53,2 1,0 s maturitou 91,4 70,5 50,0 80,3 2,0 83,4 68,5 36,7 73,7 1,9 Dlouhodobá nemoc bez maturity 26,1 60,5 79,7 45,0 1,5 34,8 58,6 81,3 54,3 1,4 s maturitou 20,0 51,9 68,6 35,3 1,0 29,6 46,5 78,0 40,1 1,0 Omezení v běžných aktivitách (vážné + lehčí) bez maturity 18,8 38,0 50,0 29,4 1,6 18,8 40,9 60,2 36,5 1,4 s maturitou 9,5 28,0 54,9 20,5 1,0 16,0 30,1 50,0 24,0 1,0 Špatné duševní zdraví (index MHI vyšší než 50) bez maturity 2,9 10,0 10,2 6,3 NSV 9,8 22,5 19,3 16,4 2,3 s maturitou 1,7 4,0 10,4 3,4 NSV 6,8 8,0 7,1 7,1 1,0 Špatné duševní zdraví (index VITAL vyšší než 50) bez maturity 9,8 22,2 28,6 16,6 2,2 20,9 33,5 41,9 30,4 1,8 s maturitou 4,9 11,0 16,0 8,1 1,0 14,0 18,0 28,1 16,7 1,0 Omezení soběstačnosti (osobní péče, péče o domácnost) bez maturity 2,8 19,0 37,1 12,9 2,4 4,4 18,5 56,0 22,2 1,6 s maturitou 0,4 4,6 35,3 5,8 1,0 3,0 12,9 43,3 10,6 1,0

7 Další aktivity ve vazbě k EHIS 2008 Předání dat do Eurostatu v roce 2009, jejich validace, data za vybrané ukazatele a všechny země jsou nyní prezentována v rámci databáze New cronos lth/public_health/data_public_health/database Předání dat do dalších mezinárodních databází (OECD, WHO) Výpočet ukazatelů pro ECHIM Srovnání ukazatelů vypočtených na národní úrovni a Eurostatem, v rámci CG analýza srovnatelnosti dat (mezi zeměmi EU) Pravidla pro anonymizaci předávaných dat výzkumníkům (sdružování kategorií apod.)

8 Eurostat New cronos

9 Zdravotní stav - Subjektivní zdraví Jak se celkově zdravotně cítíte? 100% MUŽI ŽENY 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% VELMI ŠPATNÉ ŠPATNÉ USPOKOJIVÉ DOBRÉ 20% 10% VELMI DOBRÉ 0% Zatímco v šetření EHIS hodnotilo v roce 2008 jako velmi dobré či dobré své zdraví 73 % mužů, podle šetření SILC to bylo 65 % mužů, u žen byl rozdíl také patrný, dobré a velmi dobré zdraví uvedlo 63 % žen dotázaných v EHIS a 58 % žen zahrnutých do šetření SILC. Za celkový rozdíl v hodnocení subjektivního zdraví jsou tedy zodpovědné zejména osoby ve věku let. Zde podle šetření SILC zhruba 27 % respondentů vnímá své zdraví jako špatné či velmi špatné, zatímco v šetření EHIS je to zhruba 6 % mužů a 14 % žen.

10 Zdravotní stav chronická nemocnost Prevalence chronických nemocí v posledních 12 měsících (v %), ČR, 2008 Muži Ženy Astma 3,1 5,0 Chronická bronchitida, rozedma plic 2,1 3,4 Vysoký krevní tlak 22,3 22,4 Osteoartritida 8,8 13,6 Problémy v oblasti bederní páteře, kříže 20,6 23,3 Problémy v oblasti krční páteře 12,4 21,8 Diabetes (cukrovka) 5,7 6,5 Alergie 11,7 17,7

11 Zdravotní stav chronická 70 Astma - M nemocnost Výskyt vybraných chronických nemocí dle věku (12 měsíční prevalence) - CR, 2008 na 100 osob Vysoký krevní tlak - M Diabetes (cukrovka) - M Astma - Ž Vysoký krevní tlak - Ž Diabetes (cukrovka) - Ž

12 Prevalence diabetu ( ) (%) Romania Estonia Latvia Bulgaria Belgium Poland France Cyprus Austria France Spain Romania Belgium Spain Malta Slovakia Czech Republic Slovenia Malta Estonia Germany Greece Greece Cyprus Hungary Austria Poland Slovenia Germany Latvia Czech Republic Bulgaria Slovakia Hungary Muži / Males Ženy / Females Prevalence hypertenze ( ) (%) celoživotní cca 26 % Muži / Males Ženy / Females

13 Zdravotní stav ADL / IADL omezení Muži Ženy vstávání 75+ a lehání z/do postele nebo židle Podíl osob 75 + s potíží s aktivitami ADL / IADL ADL IADL Podíl osob s omezením ADL / IADL ze všech osob vdanévěkové skupině (v %) najíst se sám/sama svlékání a oblékání používání toalety koupel či sprchování příprava jídla telefonování nakupování braní léků lehká domácí práce těžká domácí práce finance, administrativa muži ženy

14 Zdravotní péče - prevence Respondenti s daným preventivním vyšetřením v průběhu posledních 5 let dle věku a pohlaví Podíl respondentů (%) krevní tlak - muži krevní tlak - ženy 20 cholesterol - muži glykemie - muži cholesterol - ženy glykemie - ženy

15 Zdravotní péče - prevence Podíl žen v daném věku (v %) s prevencí, EU mamograf 2 roky (50-69 let) France Austria Spain Belgium Germany Czech Republic Hungary Poland Cyprus Slovakia Greece Slovenia Latvia Estonia Malta Bulgaria Romania děložní čípek 3 roky (20-69 let) Latvia Germany Slovenia France Poland Greece Belgium Spain Cyprus Czech Republic Hungary Slovakia Malta Bulgaria Estonia Romania

16 Zdravotní determinanty - BMI Struktura respondentů podle hodnoty BMI 100% 90% 80% 70% 60% Muži Ženy 50% 40% 30% 20% obezita nadváha normální váha podváha 10% 0%

17 Zdravotní determinanty - BMI Podíl osob s nadváhou a obezitou (v %), EU nadváha obezita celkem muži Malta Slovenia Czech Republic Greece Poland Spain Cyprus Hungary Germany Slovakia Bulgaria Romania Austria Latvia Belgium Estonia France nadváha obezita celkem ženy Latvia Malta Hungary Greece Czech Republic Estonia Slovenia Poland Germany Bulgaria Romania Spain Belgium Slovakia Austria Cyprus France

18 Zdravotní determinanty - alkohol Konzumace alkoholu podle dnů v týdnu, věku a pohlaví 100% 5,0 90% 4,5 80% 4,0 Podíl konzumujících osob 70% 60% 50% 40% 30% 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 Průměrný počet nápojů 20% muži - podíl ženy - podíl 1,0 10% muži - průměr ženy - průměr 0,5 0% pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle 0,0

19 Zdravotní determinanty - kouření Podíl denních kuřáků v %, EU ( ) muži Latvia Bulgaria Estonia Cyprus Greece Romania Hungary Poland ČR Spain Slovakia Austria Germany Malta Slovenia Belgium ženy Greece Hungary Spain Germany Austria ČR Bulgaria Poland Belgium Slovenia Malta Estonia Cyprus Latvia Slovakia Romania

20 Nerovnosti ve zdraví Relativně málo zdrojů dat jak v ČR, tak v EU Úmrtnost (Střední délka života dle SES) málo dostupné informace, problém jak na straně čitatele (zemřelí), tak na straně jmenovatele (populace) Nemocnost dle SES v některých zdrojích dat sice informace o SES je, avšak není uváděna Výběrové šetření je dobrým zdrojem dat, neboť spojuje informace několika typů: SES charakteristiky, zdravotní stav, využívání zdravotních služeb a zdravotní determinanty (životní styl, prostředí apod.)

21 celkem / total MUŽI 100 dolní kvartil / lowest quartile 90 horní kvartil / highest quartile Podíl osob s dobrým a velmi dobrým subjektivním zdravím podle věku a příjmu (%) nízké / low střední / medium vyšší / high Podíl osob s dobrým a velmi dobrým subjektivním zdravím podle věku a vzdělání (%) ŽENY Celkem / Total Celkem / Total

22 Nerovnosti ve zdraví Podíly respondentů s vybranou charakteristikou dle kategorie vzdělání a věku (v %) Výsledky logistické regrese (OR adjustováno na věk) Muži / Males Maturita celkem OR 95 % interval spolehlivost i pro OR / conf. Int. Ženy / Females celkem OR dobré a velmi dobré pozitivní zdraví / good and very good subjective health 95 % interval spolehlivost i pro OR / conf. Int. NE 84,4 50,3 42,2 67,1 1,0 79,0 41,4 25,6 53,2 1,0 1,5-2,7 1,4-2,6 ANO 91,4 70,5 50,0 80,3 2,0 83,4 68,5 36,7 73,7 1,9 přítomnost dlouhodobé nemoci / presence of long term health problem NE 26,1 60,5 79,7 45,0 1,5 34,8 58,6 81,3 54,3 1,4 1,1-1,9 1,1-1,8 ANO 20,0 51,9 68,6 35,3 1,0 29,6 46,5 78,0 40,1 1,0 jiná než dobrá kvalita života / other than good and very good quality of life NE 17,0 33,9 25,8 24,1 2,0 30,8 47,1 42,2 38,9 3,0 1,4-2,8 2,2-4,1 ANO 13,2 12,3 17,6 13,5 1,0 14,6 12,6 33,3 16,1 1,0

23 Nerovnosti ve zdraví Střední délka života při narození podle vzdělání, ČR, ,2 72,7 78,4 76,2 81,1 79,6 82,9 72,1 78, , ženy muži 0 základní střední bez maturity střední s maturitou vysokoškolské celkem Zdroj: K.Zeman: Úmrtnostní tabulky podle nejvyššího ukončeného vzdělání, ČR, 2001 (Demografie 3/2006, s )

24 Nerovnosti ve zdraví Počet osob (na ) které uvedly depresivní onemocnění v posledních 12 měsících podle vzdělání, EU nízké střední vyšší Belgie (2008) Česká rep. (2008) Estonsko (2006) Francie (2008) Itálie(2005) Maďarsko (2009) Malta (2008) Německo (2009) Rakousko (2006) Řecko (2009) Slovensko(2009) Slovinsko (2007) Počet osob, které uvedly danou nemoc na všech osob

25 ECHIM Evropské ukazatele zdraví European Community Health Indicators (monitoring) Jedná se o 88 ukazatelů vztahujících se k několika oblastem (zdraví, péče, determinanty, podpora zdraví ) Řada ukazatelů vychází z EHIS v současné době probíhá pilotní sběr a analýza dat zejména za ukazatele, které nejsou dosud zcela dokončeny z hlediska definice a podrobné specifikace Na národní úrovni jsou informace o ukazatelích na webu + budou zařazeny do systému DPSkraje (formou uživatelského seznamu)

26 ECHIM Ukazatele využívající EHIS 21. (A) Diabetes, self-reported prevalence 23. (A) Depression, self-reported prevalence 26. (A) Asthma, self-reported prevalence 27. (A) COPD, self-reported prevalence 29.(A) Injuries: home/leisure, violence 30. (A) Injuries: road traffic, self-reported prevalence 33. Self-perceived health 34. Self-reported chronic morbidity 35. Long-term activity limitations 36. Physical and sensory functional limitations 42. Body mass index 43. Blood pressure 44. Regular smokers 49. Consumption/availability of fruit 50. Consumption/availability of vegetables 54. Social support 57. Influenza vaccination rate in elderly 58. Breast cancer screening 59. Cervical cancer screening 60. Colon cancer screening 71. (A) General practitioner (GP) utilisation 72. (A) Other outpatient visits 74. Medicine use, selected groups 80. Equity of access to health care services

27

28

29

30 Souhrnné ukazatele zdraví Naděje dožití podle zdravotního stavu (Health expectancies) výpočet z měr úmrtnosti dle věku a ukazatele zdravotního stavu jednotlivých věkových skupin HLY Healthy life years : Délka života ve zdraví - Strukturální indikátor ( k monitorování cílů Lisabonské strategie EU) založen na ukazateli omezení běžných činností ze zdravotních důvodů (GALI) Další ukazatele subjektivní zdraví, uváděná chronická nemocnost - naděje dožití v dobrém subjektivním zdraví, naděje dožití bez chronické nemoci. Tyto ukazatele zahrnuty v ECHIM Zdrojem dat pro zdravotní proměnné SILC (ČSÚ)

31

32 Délka života ve zdraví při narození v r Healthy Life Years at birth in muži / males 45 ženy / females 40 Sweden Slovakia Latvia Estonia Hungary Germany Lithuania Portugal Finland Poland Austria Romania Greece Slovenia Czech Republic Netherlands Denmark Bulgaria France Spain Belgium Ireland Cyprus Luxembourg Iceland Norway Malta Ženy LE 80,5, HLY 62,5 (77 %), Muži LE 74,2, HLY 60,9 (82 %)

33 Děkuji za pozornost

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008 Duben 2011

Více

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989

Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 Vydáno k 50. výročí ÚZIS ČR Září 2010 Vývoj zdravotnictví České republiky po roce 1989 ÚZIS

Více

Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI

Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI Zdravotnické ukazatele Evropské unie ECHI Systém srovnatelných zdravotnických ukazatelů v Evropě Jitka Láchová a Tomáš Roubal 1 Přehled prezentace 1) Historie a vznik ECHIM 2) Klíčoví aktéři 3) Role ÚZIS

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog

Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky zaměřené na zneužívání drog ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY INSTITUTE OF HEALTH INFORMATION AND STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC Výběrové šetření o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel České republiky

Více

Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace

Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Škola veřejného zdravotnictví Ruská 85, 100 05 Praha 10 Disabilita - problém ovlivňující kvalitu života stárnoucí populace Vypracovala: MUDr.

Více

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011

ÚZIS Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Mgr. Jiří Holub, ÚZIS ČR Konference ČZF 12. 10. 2011 Mgr. Jiří Holub, ČR Vyuţití dostupných dat o zdraví lidí (Informační základna) Konference ČZF 12. 10. 2011 Úvod Obsah sdělení NZIS základní pojetí ČR a hlavní úkoly Zdroje dat pro NZIS Formy poskytování

Více

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy

Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy 1 Praha 2015 Zpráva o zdraví obyvatel hlavního města Prahy Hygienická stanice hlavního města Prahy 2015 2 Autorský

Více

SOUČASNÁ SITUACE V ČR

SOUČASNÁ SITUACE V ČR Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury SOUČASNÁ SITUACE V ČR Tento školící materiál bude sloužit studentům na Univerzitě Palackého a Ostravské univerzitě v inovovaných předmětech Rekreologie

Více

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních

Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních Sociálně ekonomické determinanty zdraví spolupráce k snižování zdravotních nerovností Hana Janatová Státní zdravotní ústav This work is part of EQUITY ACTION which has received funding from the European

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ

Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR. Hana Janatová, SZÚ Sociální a ekonomické determinanty a jejich ukazatelé v EU a ČR Hana Janatová, SZÚ DETERMINE Spolufinancován: DG SANCO, Program pro veřejné zdraví 2003-2008 Trvání: červen 2006 květen 2010 Nositel grantu:

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2012 32 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj

Více

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek

Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek VÝZKUMNÁ ZPRÁVA 7 Pavla Chomynová Ladislav Csémy Lucie Grolmusová Petr Sadílek Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) Výsledky průzkumu v České republice v roce 011 NÁRODNÍ MONITOROVACÍ

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ŽENY A MUŽI V ČÍSLECH ZDRAVOTNICKÉ STATISTIKY Srpen 2003 Ženy a muži v číslech zdravotnické statistiky ÚZIS ČR 2003 Zpracoval Ústav zdravotnických

Více

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory

Financování sociálních pobytových služeb pro seniory Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Financování sociálních pobytových služeb pro seniory BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice

Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice 06 sobestacnost.qxd 1.9.2010 16:15 Stránka 1 Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Katedrou řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích Fakulta humanitních studií Univerzity

Více

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009

Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Název: Romská populace a zdraví Česká republika Národní zpráva 2009 Realizátoři

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì Zdravotní ústav se sídlem v Ostravì ZÁVÌREÈNÁ ZPRÁVA Vliv ivotního stylu a socioekonomického postavení na zdraví obyvatel Ostravy a vytipování cílových rizikových skupin pro zdravotní intervenci Financováno

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

NEZAMĚSTNANOST A ZDRAVÍ. P. Chobotová, H. Šlachtová, H. Tomášková, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ředitel: RNDr.

NEZAMĚSTNANOST A ZDRAVÍ. P. Chobotová, H. Šlachtová, H. Tomášková, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ředitel: RNDr. NEZAMĚSTNANOST A ZDRAVÍ P. Chobotová, H. Šlachtová, H. Tomášková, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Ředitel: RNDr. Petr Hapala Úvod Společenské změny závěru 20. st. přinesly do českého

Více

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE POHLEDY NA ZDRAVOTNICTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Pohledy z dané země podávají celkový přehled zdravotní situace v zemi a tam, kde je to možné, také srovnání její pozice ve vztahu k ostatním zemím v regionu.

Více

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ JAK JSME ZDRAVÍ VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ Analýza a vyhodnocení základních ukazatelů zdravotního stavu obyvatel ORP Valašské Meziříčí Komise pro Zdravé město Valašské Meziříčí 1. Úvod Zdraví je to nejcennější,

Více

Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Kopřivnice. -výzkumná zpráva-

Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Kopřivnice. -výzkumná zpráva- Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě -výzkumná zpráva- HBSC 214 Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě výzkumná zpráva Výzkumná zpráva vznikla na základě smluvního výzkumu uskutečněného

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Age Management Komparativní analýza podmínek a přístupů

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let. Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová, Ladislav Csémy, Věra Kernová Státní zdravotní ústav, 2014 1 Státní zdravotní ústav Publikace

Více

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku

BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku BOZP A RIZIKOVÉ FAKTORY PRACOVNÍKŮ NAD 50 LET uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na úrovni odvětví a podniku (číslo úkolu VÚBP, v.v.i.: 6033; číslo projektu MPSV: HR 177/08)

Více