MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE"

Transkript

1 MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne Rd měst po projednání b e r e n vědomí Zprávu o činnosti Městské policie Kopřivnice z rok 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí Zprávu o bezpečnostní situci n území působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Kopřivnice v letech 2009, 2010, 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Dodtku č. 19 k Rámcové smlouvě č o službách elektronických komunikcí o prodeji elektronických komunikčních zřízení jejich příslušenství městem Kopřivnice společností T-Mobile Czech Republic. s., se sídlem v Prze, Tomíčkov 2144/1, , IČ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 4 ke Smlouvě o umístění technického zřízení n sběr dlší zprcovávání dt pro cestovní psy se strojově čitelnými údji s nosičem dt s biometrickými údji uzvřené dne městem Kopřivnice jko příjemcem Státní tiskárnou cenin, státní podnik, se sídlem v Prze 1, Růžová 6, čp. 943, IČ jko poskytovtelem, jehož předmětem je umístění ninstlování technického zřízení n pořizování zprcovávání dt pro gendu e-psy/e-občnské průkzy, včetně progrmového vybvení, jeho předání do užívání ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. MĚSTO KOPŘIVNICE

2 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.1 k pojistné smlouvě č uzvřené dne městem Kopřivnice jko pojistníkem Koopertiv pojišťovnou,.s., Vienn Insurnce Group se sídlem v Prze 1, Templová 747, , IČ: jko pojistitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření k rozpočtu měst Kopřivnice n rok 2012 ve znění návrhu odboru finncí předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání v souldu s ustnovením 102 odst. 2 písm. f) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) 1. z r u š u j e 1.1 s účinností od : prcovní místo Referent Ovzduší, hluk (odbor životního prostředí) 1.2 s účinností od : prcovní místo Referent Mzdová účetní (oddělení personální) 2. zřizuje 2.1 s účinností od prcovní místo správce/vrátný n Ubytovně Pod Červeným kmenem 2.2 s účinností od prcovní místo Koordinátor veřejné služby (prcovní místo je zřízeno n dobu určitou do , podmíněno uzvřením smlouvy s ÚP) 3. s c h v l u j e vnitroorgnizční směrnici č. 4/2012 Orgnizční řád Městského úřdu Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 4. s t n o v u j e s účinností od celkový přepočtený počet změstnnců v prcovním poměru n 178, z toho 176 n dobu neurčitou 2 změstnnci n dobu určitou (1 koordinátor veřejné služby + 1 investiční referent) Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce 2 / 21

3 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Purpurou, o.s., se sídlem v Kozlovicích, Měrkovice 782, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n provozní neinvestiční nákldy zejmén pronájem knceláře internetové připojení v rámci projektu Aktivizčně sociální komunikční terpie ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu 1.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce občnským sdružením Podné ruce, o.s. Projekt OsA, se sídlem ve Frýdku- Místku, Zborovská 465, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Usndnění běžného život seniorům zdrvotně hndicpovným lidem prostřednictvím osobní sistence ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 1.3. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Občnským sdružením při Dětském centru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Smetnov 1122, IČ , jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n nákldy spojené s doprvou dětí osobní nákldy, PHM, mteriál n údržbu náhrdní díly v rámci projektu Podpor specilizovné doprvy. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Tyfloservisem, o.p.s., se sídlem v Prze 1, Krkovská 21, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši 5.000,- Kč n provozní neinvestiční nákldy cestovné osttní služby v rámci projektu Sociální rehbilitce zrkově znevýhodněných osob ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu 2.2. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Domovem Jitk, o.p.s., se sídlem ve Vsetíně, Jsenická 1362, IČ: / 21

4 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n provozní neinvestiční nákldy zejmén el. energie, plyn nákldy n spotřebovnou vodu v rámci projektu Podpor Domovu Jitk ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu 2.3. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Slezskou dikonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně, N Nivách 7, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n provozní neinvestiční nákldy zejmén energie, služby vzdělávání v rámci projektu Podpor provozu sociální služby Domov pro osoby se zdrvotním postižením poskytovné n středisku Krmel Tichá ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkldového mteriálu 2.4. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Slezskou dikonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně, N Nivách 7, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n provozní neinvestiční nákldy zejmén energie, nákldy n pohonné hmoty mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Eden Nový Jičín denní stcionář doplňková doprv ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkldového mteriálu 2.5. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Slezskou dikonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně, N Nivách 7, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n provozní neinvestiční nákldy zejmén energie, nákldy n pohonné hmoty mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Effth Nový Jičín, sociálně terpeutické dílny ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkldového mteriálu 2.6. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce obecně prospěšnou společností Renrkon, se sídlem v Ostrvě, Mriánskohorská 1328/29,, IČ jko příjemcem dotce, 4 / 21

5 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n zdrvotní mteriál mzdové nákldy vč. odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Terénní progrm n Novojičínsku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 11 podkldového mteriálu 2.7. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce Chritou Kopřivnice, účelovým zřízením římskoktolické církve, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 1163, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n mzdové nákldy včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Chritní pečovtelská služb Kopřivnice ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č.12 podkldového mteriálu 2.8. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce občnským sdružením Centrum pro zdrvotně postižené Morvskoslezského krje o.s., se sídlem v Ostrvě, Bieblov 3, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů zejmén energie, mteriálové mzdové nákldy včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Osobní sistence Kopřivnice, ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č.13 podkldového mteriálu 2.9. uzvření Smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce občnským sdružením Centrum pro zdrvotně postižené Morvskoslezského krje o.s., se sídlem v Ostrvě, Bieblov 3, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n úhrdu provozních neinvestičních nákldů energie, mteriálové mzdové nákldy včetně odvodů n zdrvotní sociální pojištění v rámci projektu Občnská pordn Nový Jičín, kontktní místo Kopřivnice, ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č.14 podkldového mteriálu uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem dotce obecně prospěšnou společností SALUS se sídlem v Kopřivnici, Tyršov 1015, IČ jko příjemcem dotce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- n úhrdu neinvestičních provozních nákldů mzdových nákldů vč. odvodů n zdrvotní sociální 5 / 21

6 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č pojištění v rámci projektu Domov Slus ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 15 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Dodtek č. 12 zřizovcí listiny Středisk sociálních služeb měst Kopřivnice, příspěvkové orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. udělení výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů správy pohledávek souvisejících s nájmem bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice p. Juttě Pvelcové, <nonymizováno> ve smyslu bodu 1.2. usnesení 1.2. uzvření smlouvy o nájmu bytu č. 9 o velikosti 2+1 v Kopřivnici, Msrykovo náměstí 650 z nájemné 38,05 Kč/m2 městem Kopřivnice jko pronjímtelem Juttou Pvelcovou, <nonymizováno> n dobu neurčitou Rd měst po projednání s c h v l u j e přijetí věcného dru televizoru 32 Smsung UE32D5520 Střediskem sociálních služeb měst Kopřivnice, p.o. se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ od Allen&Overy (Czech republic) LLP, orgnizční složky, se sídlem v Prze 1, V Celnici 4, IČ ve znění drovcí smlouvy předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dodtku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne čj. vkldu V-5497/2003 městem Kopřivnice jko prodávjícím Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový prk 302, , IČ jko kupujícím, jehož předmětem je výjimk z poždvků n stvbu výrobního reálu n území průmyslového prku Kopřivnice podle přílohy č. 5 kupní smlouvy ze dne , V- 5497/2003 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice pronjmout část p.č. 661/154 o výměře cc 1 h část p.č. 661/160 o výměře cc 144 m2 v k. ú. Vlčovice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 6 / 21

7 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst Kopřivnice pronjmout část pozemku prc. č. 1377/6 osttní ploch, zeleň v k.ú. Kopřivnice o výměře 41 m 2 stávjícímu nájemci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření kupní smlouvy městem Kopřivnice jko prodávjícím pnem Josefem Benišem, <nonymizováno>vlstou Benišovou, <nonymizováno>, ob <nonymizováno> jko kupujícími, jejímž předmětem prodej pozemku prc. č. 953/62 - osttní ploch, zeleň o výměře 41 m 2 v k. ú. Kopřivnice, který vznikl n zákldě Geometrického plánu č /2011, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r u č u j e z s t u p i t e l s t v u m ě s t s c h v á l i t uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovným pní Ludmilou Feixovou, <nonymizováno> jko drující, jejímž předmětem je drování spoluvlstnického podílu ve výši 2/49 pozemku prc. č osttní ploch, osttní komunikce o výměře 1950 m 2 v k. ú. Větřkovice u Lubiny, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, , IČ , DIČ CZ , zápis v obchodním rejstříku vedeném Krjským soudem v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145, jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení části pozemku prc. č. 3371/20 v k.ú. Kopřivnice, v rozshu, jk je vyznčeno v geometrickém plánu /2011 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene 7 / 21

8 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko strnou povinnou z věcného břemene MIRAMO spol. s r.o., se sídlem v Albrechtičkách 69, , IČ jko strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č. 563/3, p.č.1426/1, p.č. 1426/2 p.č.1480 v ktstrálním území Kopřivnice telekomunikčním - optickým kbelem tk, jk je vyznčeno v geometrickém plánu č /2011 ze dne vyhotoveném Ing. Tomášem Grosmnem ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, , IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemku p.č. 833 v ktstrálním území Mniší energetickým zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko budoucí strnou povinnou z věcného břemene společností ČEZ Distribuce,.s. se sídlem v Děčíně IV Podmokly, Teplická 874/8, , IČ jko budoucí strnou oprávněnou z věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí ztížení pozemků p.č. 1085/1, p.č. 2000/4 budovy č.p. 410 n poz. p.č v ktstrálním území Kopřivnice energetickým zřízením ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst směnit část p.č. 740/14 o rozloze cc 66 m2 část p.č. 563/11 o rozloze cc 8 m2 v k.ú. Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. zdávcí dokumentci ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v pltném znění pro otevřené podlimitní řízení n kci Rozšíření kpcity zylového domu zřízení denního centr v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. udělení plné moci společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Jurečkov 16/1812, , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice ve věci výkonu 8 / 21

9 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č práv povinností zdvtele podle ustnovení 151 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění, související se zdáváním podlimitní veřejné zkázky Rozšíření kpcity zylového domu zřízení denního centr v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. j m e n u j e v souldu s zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek pro výběr zhotovitele stvby: Rozšíření kpcity zylového domu zřízení denního centr v Kopřivnici ve složení: 2.1. Bc. Dgmr Rysová, předsed komise její náhrdník Ing. Miroslv Kopečný 2.2. Ing. Ivn Viskupič, místopředsed komise jeho náhrdník Ing. Lenk Šimečková 2.3. Ing. Jn Klímová, člen komise její náhrdník Ing. Ev Mündleinová 2.4. Ing. Bohuslv Hruškovský, člen komise jeho náhrdník Mrtin Lpčík 2.5. Ludvík Michlec, člen komise jeho náhrdník Ing. Pvlín Gjdušková Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1.zdávcí dokumentci ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v pltném znění pro otevřené podlimitní řízení n kci IPRM Jih II.etp Veřejná prostrnství ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. udělení plné moci společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Jurečkov 16/1812, , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice ve věci výkonu práv povinností zdvtele podle ustnovení 151 zákon č. 37/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění, související se zdáváním podlimitní veřejné zkázky IPRM Jih II.etp Veřejná prostrnství ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. j m e n u j e v souldu s zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek pro výběr zhotovitele stvby: IPRM Jih II.etp - Veřejná prostrnství ve složení: 2.1. Ing. Miroslv Kopečný, předsed komise její náhrdník Ing.Jroslv Šul 2.2. Ing. Ivn Viskupič, místopředsed komise jeho náhrdník Ing.Lenk Šimečková 2.3. Ing. Arch. Miln Šmíd, člen komise jeho náhrdník Jiří Juřen 2.4. Ing. Bohuslv Hruškovský, člen komise jeho náhrdník Mrtin Lpčík 2.5. Ludvík Michlec, člen komise jeho náhrdník Ing. Pvlín Gjdušková Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření Smlouvy číslo Z_S24_12_ o relizci přeložky distribučního 9 / 21

10 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č zřízení určeného k dodávce elektrické energie městem Kopřivnice jko ždtelem společností ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně IV-Podmokly, Teplická 874/8, , IČ , DIČ , zpsné v OR vedeném u Krjského soudu v Ústí nd Lbem, oddíl B, vložk 2145 jko provozovtelem distribuční soustvy kbelového vedení NN ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. zdávcí dokumentci vč. Návrhu smlouvy o dílo ve smyslu zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění pro otevřené podlimitní řízení n kci Cyklostezk Příbor Lubin ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 pokldového mteriálu udělení plné moci společnosti Unitender, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Jurečkov 16/1812, , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice ve věci výkonu práv povinností zdvtele podle ustnovení 151 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, v plném znění, související se zdáváním podlimitní veřejné zkázky Cyklostezk Příbor Lubin ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 2. j m e n u j e v souldu s zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, v pltném znění komisi pro otevírání obálek s nbídkmi komisi pro posouzení hodnocení nbídek pro výběr zhotovitele stvby: Cyklostezk Příbor Lubin ve složení: 2.1. Ing. Josef Jlůvk, předsed komise jeho náhrdník Ing. Miroslv Kopečný 2.2. Ing. Jroslv Šul, člen komise jeho náhrdník Mgr.Lumír Pospěch 2.3. Ing. Ivn Viskupič, místopředsed jeho náhrdník Ing. Lenk Šimečková 2.4. Ing. Bohuslv Hruškovský, člen komise jeho náhrdník Ing. Pvlín Gjdušková 2.5. Mrtin Lpčík, člen komise jeho náhrdník Ludvík Michlec Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí zprávu o průběhu relizce projektu Odknlizování vybrných obcí měst regionu Novojičínsk ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit dodtek č. 2 ke Stnovám dobrovolného svzku obcí Svzek obcí regionu Novojičínsk ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 10 / 21

11 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 přijetí dotce z rozpočtu Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko , to v souldu s usnesením Výboru Regionální rdy regionu soudržnosti Morvskoslezsko č. 50/542 ze dne , registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Revitlizce ulice Štefánikov včetně přilehlého veřejného prostrnství v mximální výši poskytnuté dotce ,60 Kč. 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu Regionální rdy n projekt relizovný v rámci Regionálního operčního progrmu NUTS II Morvskoslezsko registrovný pod číslem CZ.1.10/3.2.00/ názvem Revitlizce ulice Štefánikov včetně přilehlého veřejného prostrnství městem Kopřivnice jko příjemcem dotce Regionální rdou regionu soudržnosti Morvskoslezsko se sídlem v Ostrvě, N Jízdárně 2824/2, IČ: , DIČ: CZ jko poskytovtelem dotce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu. 1.3 udělení plné moci Ing. Lence Šimečkové, vedoucí oddělení strtegického plánování, k převzetí unikátního přístupového klíče k elektronické plikci Přehled účetních dokldů k činění všech úkonů s tím spojených k finlizci podávání žádostí o pltbu v elektronické plikci Přehled účetních dokldů k projektu Revitlizce ulice Štefánikov včetně přilehlého veřejného prostrnství, reg. č. CZ.1.10/3.2.00/ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 1.1 dohodu o budoucí relizci stvby Silnice II/480 rekonstrukce mostu ev.č přes trť MK včetně rmp v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 rozpočtové optření, zhrnující finnční spoluúčst měst Kopřivnice rekonstrukce mostu ev.č ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3 Smlouvu o úprvě vzájemných práv povinností vzthů k třetím osobám ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí informci o investiční kci Morvskoslezského krje Oprv mostu ev.č v obci Lubin přes řeku Lubin 11 / 21

12 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č ve znění předloženém důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. v y l učuje n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu v souldu s ust. 76 odst. 6 zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, tyto uchzeče o veřejnou zkázku: Rekonstrukce vestibulu rdnice v Kopřivnici : 1.1. Severomorvská stvební společnost, s.r.o., se sídlem v Šenově u Nového Jičíně,Suvorovov 573, , IČ: ALPROTEL OFFICE, s.r.o., se sídlem v Dobré, Dobrá 543, , IČ: STAVITELSTVÍ DANIEL STRYK, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 868/37, , IČ: Studio works, s.r.o., se sídlem v Ostrvě, Nádržní 545/140, , IČ: r o z h o d u j e 2.1. n zákldě zprávy o posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu v souldu 81 odst. 1 písm. ) zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nbídky veřejné zkázky n zhotovitele stvby Rekonstrukce vestibulu rdnice v Kopřivnici, společnost BS Vsetín, s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, 4. květn 870, , IČ: n zákldě protokolu o posouzení hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu v souldu s 81 odst. 4 písm. b) zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dlším pořdí uchzečů veřejné zkázky Rekonstrukce vestibulu rdnice, tkto: Beskydská stvební,.s., se sídlem v Třinci, Frýdecká 225, , IČ: FICHNA HUDECZEK,.s., se sídlem v Píšti, Píšť 535, , IČ: KELTEX, spol. s r. o., se sídlem v Brně Králově Poli, Křižíkov, , IČ: Bystroň zteplení,.s., se sídlem v Ostrvě Přívozu, Chopinov 576/1, , IČ: GRIGAR, s.r.o., se sídlem v Opvě, U Náhonu 2832/6, , IČ: První KEY STAV,.s., se sídlem v Třinci, Lánská 128, IČ: VITÁSEK, s.r.o., se sídlem ve Frýdku Místku, Beskydská 1488 B, , IČ: Antonín Essler RENOVA, se sídlem v Krvřích, Bezručov 584/99, , IČ: s c h v l u j e uzvření smlouvy o dílo n relizci stvby: Rekonstrukce vestibulu rdnice v Kopřivnici z dodržení podmínek 82 zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zkázkách, ve znění pozdějších předpisů 12 / 21

13 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko objedntelem společností BS Vsetín s.r.o., se sídlem ve Vsetíně, 4. květn 870, , IČ: jko zhotovitelem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst vzít n vědomí vyhodnocení plnění Akčního plánu rozvoje měst Kopřivnice pro období ve znění předloženém prostřednictvím uprvené přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit Akční plán rozvoje měst Kopřivnice pro období ve znění návrhu předloženého prostřednictvím uprvené přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení plné moci Ing. Lence Šimečkové, vedoucí oddělení strtegického plánování Ing. Kteřině Hlštové, projektový koordinátor oddělení strtegického plánování, jejíž předmětem je jednání se Státním fondem Životního prostředí k projektu ZŠ Mildy Horákové - energetická optření - I. etp. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtelem Bytové družstvo Zdeňk Burin , se sídlem v Kopřivnici, Zdeňk Burin 825, IČ jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pn Dvid Jurjdy, ze dne o Prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e prominutí pohledávky ve výši Kč n popltcích z prodlení pnu Dvidu Jurjdovi, které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období definovná v pltebních rozkzech 60 Ro 2270/2002 ze dne Ro 2953/2003 ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 13 / 21

14 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 nájemce bytu <nonymizováno> pn Miroslv Gumn <nonymizováno>, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> mnžele Pvl Dušek, <nonymizováno> Nděždu Dušekovou, <nonymizováno> z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m nájemce bytu <nonymizováno> pn Ahmed Rešiti, <nonymizováno> z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m 2 2. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitelem pnem Miroslvem Gumnem <nonymizováno> jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne Kteřinou Suchánkovou, <nonymizováno> Věrou Musilovou, <nonymizováno> ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1. protokol z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek n kci Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2. protokol z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek n kci Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. v y l učuje 2.1. nbídku firmy Hrušecká stvební, spol. s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 14 / 21

15 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č nbídku firmy Pátá stvební,.s., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.3. nbídku firmy RENOMIX plus CZ s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.4. nbídku firmy BDSTAV MORAVA s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.5. nbídku firmy BIZAP s. r. o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.6. nbídku firmy JAMI-STAV s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.7. nbídku firmy Mrin Gálik, n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.8. nbídku firmy Hrušecká stvební, spol. s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.9. nbídku firmy STAVO ČESTAV, spol. s r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu nbídku firmy KELTEX spol. s r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení 15 / 21

16 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu nbídku firmy RENOMIX plus CZ s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu nbídku firmy BDSTAV MORAVA s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu nbídku firmy BIZAP s. r. o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu nbídku firmy JAMI-STAV s.r.o., n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 3. r o z h o d u j e 3.1. n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, která tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci zkázky, kterou je nbídk uchzeče THERM spol. s.r.o., z cenu plnění ve výši Kč včetně 14 % DPH 3.2. n zákldě protokolu z jednání komise pro otevírání hodnocení nbídek, n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici, která tvoří přílohu č. 2 podkldového mteriálu, o výběru nejvhodnější nbídky n relizci zkázky, kterou je nbídk uchzeče THERM spol. s.r.o., z cenu plnění ve výši Kč včetně 14 % DPH 4. d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 tohoto mteriálu 5. s c h v l u j e 5.1. uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntelem THERM spol. s.r.o., se sídlem v Ostrvě Zábřehu, Pvlovov 1351/44, 16 / 21

17 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č IČ jko zhotovitelem n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu 5.2. uzvření smlouvy o dílo městem Kopřivnice jko objedntelem THERM spol. s.r.o., se sídlem v Ostrvě Zábřehu, Pvlovov 1351/44, IČ jko zhotovitelem n kci: Zteplení obvodových konstrukcí stropů, rekonstrukce blkónů n bytových domech Obránců míru č.p v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst vypůjčit budovu občnské vybvenosti bez č.p. n pozemku číslo prcely st.92, stvebně určená jko kple pozemek prcel číslo st.92 umístěného v ktstrálním území Mniší ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory 1.NP o výměře 49 m 2 objektu občnské vybvenosti č.p.926 umístěného n pozemku prcel č.110/1 v ktstrálním území Kopřivnice n ulici Školní v Kopřivnici, stvebně určené jko skld ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Kteřiny Hořelkové ze dne ve věci udělení výjimky z Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e prominutí kuce ve výši trojnásobku měsíčního nájemného záloh podle Prvidel pro pronjímání bytů správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice účinných od , část pátá, článek 15 udělování výjimek, odst. 1 ždtelce Kteřině Hořelkové ve znění žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření nájemní smlouvy 17 / 21

18 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č městem Kopřivnice jko pronjímtelem společností TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, ulice Štefánikov č.p. 1163, IČ jko nájemcem jejímž předmětem je pronájem pozemků pro výstvbu kombinovné výrobny elektřiny tepl ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informce o metodě nákupu elektrické energie n komoditní burze Kldno ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s o u h l s í s nákupem elektrické energie pro město Kopřivnice n komoditní burze Kldno včetně zdání nlýzy stávjících odběrů dohodci ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o metodě EPC ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy 2. s o u h l s í 2.1. s relizcí energetických úspor n mjetku měst Kopřivnice metodou EPC ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy 2.2. s podáním žádosti o dotci v rámci progrmu E.2 MPO EFEKT 2012 n podporu nlýzy objektů v mjetku měst vhodných pro metodu EPC Rd měst po projednání s c h v l u j e podání výpovědi z nájmu nebytových prostor, které se ncházejí v 2. NP objektu občnské vybvenosti čp. 889 umístěném n pozemku p.č. 100 k.ú. Kopřivnice, n ulici Školní v Kopřivnici nájemci Libuši Zbloudilové, IČ s místem podnikání v Kopřivnici, 17.listopdu 1230/10 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o převodu práv povinností ze stvebního rozhodnutí městem Kopřivnice jko převádějícím společností TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, ulice Štefánkov č.p. 1163, IČ jko nbyvtelem jejímž předmětem je převod práv povinností ze stvebního rozhodnutí v rámci projektu Modernizce CZT v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 18 / 21

19 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí písemnost ze dne žádost o zmenšení prostor nájmu v č.p.1163 n ul. Štefánikov v Kopřivnici podnou Miloslvem Leškem, ředitelem Chrity Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e 2.1 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově MÚ Kopřivnice místnost č.0265 o výměře 16,44 m 2 umístěnou ve 2. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 2.2 zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory v budově MÚ Kopřivnice místnost č.0642 o výměře 16,05 m 2 místnost č.0643 o výměře 16,10 m 2, umístěné v 6. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163, k.ú.kopřivnice, p.č.1921/1 n ulici Štefánikov v Kopřivnici, ve znění předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se z místnosti č. 14, č. 15, č. 16 o celkové výměře 140,14 m 2 umístěných v I. ndzemním podlží objektu č.p. 49/36, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 2430/2, n ulici Husov v Kopřivnici, v objektu reálu koupliště ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory brusírny o celkové výměře 11,15 m 2 umístěných v I. ndzemním podlží objektu č.p.540, k.ú. Kopřivnice, prcel číslo 1950/1 n Msrykově náměstí v Kopřivnici - Zimní stdion ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 Zprávu o činnosti plnění úkolů Městské knihovny Kopřivnice v roce 2011 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 1.2 Plán činnosti Městské knihovny Kopřivnice v roce 2012 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 rozpočtové optření oddělení školství, kultury cestovního ruchu k rozpočtu 19 / 21

20 32. schůze Rdy měst Kopřivnice, , usnesení č měst n rok 2012 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtelem Římskoktolickou frností Vlčovice se sídlem v Kopřivnici, Vlčovice 28, IČ , jko příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n oprvu vnitřních omítek objektu kostel Všech Svtých ve Vlčovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. z r u š u j e usnesení č přijté n 31. schůzi Rdy měst Kopřivnice dne , jehož předmětem bylo schválení dotce Sdružení přátel městského dechového orchestru Rd měst po projednání b e r e n vědomí výsledky zápisů do prvních tříd pro školní rok 2012/2013 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání u děluje souhls Domu dětí mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jroše 1077, příspěvkové orgnizci, pro právní úkon přijetí dru dárce ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r u š u j e bod 1.2. v usnesení č přijtém n 30. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit 2.1. dodtek č. 9 ke zřizovcí listině Mteřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2. dodtek č. 9 ke zřizovcí listině Zákldní školy Kopřivnice - Lubin okres Nový Jičín, příspěvkové orgnizce ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2.3. dodtek č. 11 ke zřizovcí listině Zákldní školy dr. Mildy Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst 20 / 21

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škol strojní, stvební doprvní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková orgnizce 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY z školní rok 2009/2010 Zprcovl : J. Folkrtová

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka

Život. Znovuotevření parku Jiřího Holíka Život 5 6/2009 5 6/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Znovuotevření prku Jiřího Holík 1. Znovuotevření prku Jiřího Holík... 1 2. Slovo redkce...4 3. Zstupitelstvo

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 28. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 28. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 24. října 2011 usnesením č. 2011/1017 program 28. schůze rady města, konané dne 24.10.2011. usnesením č. 2011/1018 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020

Město Třinec Strategický plán města Třince pro období 2014-2020 Strtegický plán měst Třince pro období 20142020 Tr inec fjne mı sto pro z ivot Leden 2014 Obsh Vize rozvoje měst... 4 I Oborová koncepce Doprv... 6 1 Stručná nlýz oblsti Doprvy... 7 1.1 Interpretce problémového

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010

USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ z 6. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 17. března 2010 USNESENÍ RK/6/310/2010 při výkonu působnosti Valné hromady společnosti Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje a. s.,

Více

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 19. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 19. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. června 2011 usnesením č. 2011/668 1) schválila program 19. schůze rady města, konané dne 27.06.2011. usnesením č. 2011/669 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 14. schůze 14. 7. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 24. zasedání dne 12.12.2011 1. Plnění usnesení RZK a ZZK 1109/R24/11 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více