Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení 65. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 28. 04. 2009"

Transkript

1 Usnesení 65. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne Rd měst po projednání s ch vluje uzvření dodtku č. 1 k mndátní smlouvě ze dne městem Kopřivnice jko mndnt Regionálním muzeem v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ , zstoupeným n zákldě plné moci ze dne Ing. Lumírem Kválkem - ředitelem společnosti jko mndtář, jehož předmětem je zjištění nebytových prostor pro provoz muzejní expozice Dny Emil Zátopových, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru vzdělávání vnějších vzthů k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dohody o prominutí dluhu městem Kopřivnice jko věřitel Pěveckým sdružením Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Ktolický dům, Štrmberská 378, IČ , zstoupeným Mgr. Věrou Hnzelkovou - předsedkyní jko dlužník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dohody o prominutí dluhu městem Kopřivnice jko věřitel Domem dětí mládeže, p. o., se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jroše 1077, IČ , zstoupeným Bc. Evou Mūllerovou - ředitelkou jko dlužník, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst městem Kopřivnice jko poskytovtel 1

2 1.1.1 Dvidem Monsportem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n nájmy služby s nájmem spojené vzniklé při prvidelné činnosti tneční skupiny DREAM n její činnost, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Zákldní uměleckou školou Zdeňk Burin, Kopřivnice, příspěvková orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská 294, IČ , zstoupenou Mgr. Zdeňkem Bbincem, ředitelem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n propgci, mteriál ceny v projektu Svět dobrodružství fntzie 2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rdimem Kubošem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n propgci, mteriál ceny projektu Westernový den pro děti dospělé s hndicpem 2. ročník, ve znění uprveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Sborem dobrovolných hsičů Vlčovice, se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, IČ , zstoupeným pnem Aloisem Khánkem, strostou, jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši 2 500,- Kč n nájem sálu v Kulturním domě ve Vlčovicích ceny n výroční schůzi Oslvy 115. let zložení sboru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu Zákldní školou Mteřskou školou Motýlek, Kopřivnice, Smetnov 1122, příspěvková orgnizce, se sídlem v Kopřivnici, Smetnov 1122/1, IČ , zstoupenou Mgr. Dgmr Jnčálkovou, ředitelkou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši ,- Kč n propgci mteriál projektu Motýlek 2009 přehlídk tvorby hndicpovných dětí dotce ve výši 6 000,- Kč n částečnou úhrdu nákldů spojených s doprvou dětí doprovodu do Czestochowie n XV. Festivl Muzyczn scen integrcji Czestochow 2009 do prtnerského měst Myszków (Polsko), ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu Dvidem Mcháčkem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce ve výši Kč n propgci, mteriál, pronájmy půjčovné filmů DVD, honoráře hostů progrmu, ubytování hostů progrmu ceny do soutěží pro zjištění projektu KoprCon 2009, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu. 1.2 finnční spoluúčst měst Kopřivnice n 3. chrittivním koncertě Peníze lidem, orgnizátor Robin Suchánk, hrzenou z dotčního progrmu OVVV/2 Progrm n podporu kultury osvětové činnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e udělení obecné výjimky v souldu s čl. 6 obecně závzné vyhlášky měst Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stnovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních 2

3 podniků (dále jen vyhlášk ) z čl. 3 vyhlášky Podmínky pro pořádání veřejných hudebních produkcí dne , kdy lze n škvárovém hřišti (pod internáty) v Kopřivnici provozovt chrittivní koncert Peníze lidem v době od do hod Rd měst po projednání s o u h l s í s podáním žádosti o poskytnutí příspěvku n zchování obnovu kulturní pmátky z progrmu Podpor obnovy kulturních pmátek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností n resturování sloupu Pnny Mrie v Mniším, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel 1.1. Vldimírou Houšťvovou, se sídlem v Kopřivnici, Dukelská 693, IČ , jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n trdiční kci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. Sborem dobrovolných hsičů Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 410, IČ , zstoupeným Josefem Divínem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n trdiční kce, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 1.3. Zákldní školou Kopřivnice, 17. listopdu 1225 okres Nový Jičín, IČ , zstoupená Mgr. Jiřím Stoškem jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n trdiční kci, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e odkoupení zřízení dětského koutku Žirfk podle vrinty B předložené prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání b e r e n vědomí zprávu o kontrole odstrnění nedosttků z veřejnosprávní kontroly protokol č. 08/014-P/H provedené u příspěvkové orgnizce Správ sportovišť Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e užití znku měst Kopřivnice při propgci Těšínské Rllye v souldu s Prvidly pro užívání znku měst Kopřivnice log Projektu Zdrvé město místní Agend 21 Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 3

4 Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 plikci institutu veřejné služby podle 18 zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisu, ve městě (dále jen veřejná služb ) 1.2 orgnizční zjištění veřejné služby ve vrintě č. II. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. p o věřuje městský úřd zbezpečit úprvu Podpisového řádu, kterou se deleguje působnost prvomoc k uzvírání smluv o výkonu veřejné služby s osobmi v hmotné nouzi n vedoucí Odboru sociálních věcí zdrvotnictví městského úřdu Rd měst po projednání s c h v l u j e nájemce bytu zvl. určení č. 86 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Česká 320, uvedeného v příloze č. 1 podkldového mteriálu, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28,- Kč/m Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření drovcí smlouvy městem Kopřivnice jko obdrovný městem Příbor, se sídlem v Přiboře, Náměstí S. Freud 19, IČ , zstoupeným Ing. Milnem Strkošem - strostou měst jko poskytovtel, jejímž předmětem je poskytnutí peněžitého dru ve výši ,- Kč n částečnou úhrdu provozních nákldů Denního stcionáře Kopretin ve Vlčovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání j m e n u j e s účinností od Bc. Mrii Jlůvkovou do funkce vedoucího orgnizční složky Klub Kmrád Rd měst po projednání 1. s t n o v í 1.1 s účinností od plty ředitelům příspěvkových orgnizcí měst Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 s účinností od plt vedoucí Klubu Kmrád ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí IT služeb ev. č. S /2007/73 4

5 ze dne městem Kopřivnice jko uživtel Českou republikou Ministerstvem doprvy, se sídlem v Prze 1 Nové Město, Nábřeží L. Svobody 1222/12, IČ , zstoupeným Ing. Josefem Pokorným ředitelem Odboru provozu silničních vozidel jko poskytovtel, jehož předmětem je umožnění využívání poskytnuté výpočetní techniky pro potřeby městského úřdu, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí 1.1 žádost pn Frntišk Besedy o uvolnění z funkce člen Komise pro místní část Vlčovice Rdy měst Kopřivnice ve znění obsženém v zápisu, který tvoří přílohu č. 1 podkldového mteriálu, 1.2 souhlsné prohlášení pní Hny Kutáčové, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu 2. o d v o l á v á podle 102 odst. 2 písm h) zákon o obcích pn Frntišk Besedu v souldu se zápisem podle bodu 1.1. tohoto usnesení z funkce člen Komise pro místní část Vlčovice Rdy měst Kopřivnice 3. j m e n u j e podle 102 odst. 2 písm h) zákon o obcích pní Hnu Kutáčovou, v souldu s prohlášením podle bodu 1.2 tohoto usnesení do funkce členky Komise pro místní část Vlčovice Rdy měst Kopřivnice Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ve výši 7.000,- Kč pro Český svz včelřů, o.s., zákldní orgnizce Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská č.p. 555/53, IČ , n nákup 2 ks tvidl vosku s elektrickým vyvíječem páry v rámci projektu nákup zřízení n prevenci včelích nemocí ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 1.2 uzvření smlouvy č. 6/2009/OŽP o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel Českým svzem včelřů, o.s., zákldní orgnizcí Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štrmberská č.p. 555/53, IČ , zstoupenou pnem Jiřím Mtušem - předsedou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nákup 2 ks tvidl vosku s elektrickým vyvíječem páry v rámci projektu nákup zřízení n prevenci včelích nemocí, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu. 1.3 poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ve výši ,- Kč pro Český 5

6 svz ochránců přírody zákldní orgnizce Nový Jičín 70/02, se sídlem v Novém Jičíně, Plckého č.p. 74, IČ n relizci projektu záchrnná stnice Brtošovice s uzntelností nákldů od ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 1.4 uzvření smlouvy č. 7/2009/OŽP o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel Českým svzem ochránců přírody zákldní orgnizce Nový Jičín 70/02, se sídlem v Novém Jičíně, Plckého č.p. 74, IČ , zstoupenou pnem Petrem Orlem - předsedou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n zjištění záchrny volně žijících živočichů podporou provozu Stnice pro záchrnu volně žijících živočichů v Brtošovicích n Morvě, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkldového mteriálu. 1.5 poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice ve výši ,- Kč pro Český rybářský svz, místní orgnizce Frenštát pod Rdhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, P.O. Box 29, IČ , n relizci projektu znovuzrybnění mlýnského náhonu - Ttr náhonu ve Vlčovicích, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkldového mteriálu. 1.6 uzvření smlouvy č. 8/2009/OŽP o poskytnutí dotce z rozpočtu měst Kopřivnice městem Kopřivnice jko poskytovtel Českým rybářským svzem, místní orgnizcí Frenštát pod Rdhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Rdhoštěm, P.O. BOX 29, IČ , zstoupenou pnem Milošem Mrtínkem - předsedou jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí dotce n nákup násdy pstruh obecného jeho vyszení do mlýnského náhonu ve Vlčovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření odboru životního prostředí k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t uzvření smlouvy o bezúpltném převodu nemovitostí městem Kopřivnice jko nbyvtel Českou republikou Úřdem pro zstupování státu ve věcech mjetkových, se sídlem v Prze 2, Ršínovo nábřeží 42, IČ , z kterou jedná Ing. Krol Siwek, ředitel Územního prcoviště Ostrv jko dárce, jejímž předmětem je převod pozemků prc. č.234/1, prc. č. 234/11 prc. č. 563/13 v k.ú. Kopřivnice, 6

7 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dohody o ukončení výpůjčky městem Kopřivnice jko půjčitel mnžely Petrem Tťánou Gelnrovými jko vypůjčitelé, jejímž předmětem je ukončení výpůjčky pozemku prc. č. 3355/13 orná půd o výměře 567 m 2 v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout části pozemků jko zhrádky prc. č. 526 část B díl 3 zhrd o výměře 194 m 2 pní Mgr. Kmile Sklenářové, prc. č. 526 část B díl 13 zhrd o výměře 199m 2 pní Mrii Čblové, prc. č. 526 část A díl 22 zhrd o výměře 139 m 2 pní Ivně Lipové, prc. č. 1551/1 díl 15 trvlý trvní porost o výměře 280 m 2 pnu Petru Mičánkovi v k.ú. Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst prodt pozemek p.č. KN 28/3 - zhrd - o výměře 122 m² v k.ú. Drnholec nd Lubinou, pnu Pvlu Krupovi, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcného břemene městem Kopřivnice jko strn povinná z věcného břemene ČEZ Distribuce,.s., se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, IČ , zstoupeným pní Svtvou Sméklovou - technikem Správy nemovitého mjetku jko strn oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemku KN p.č. 1134/3 pozemku ve zjednodušené evidenci PK p.č.1134/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny tk jk je vyznčeno v geom.plánu č /2008 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst vypůjčit pozemky v k.ú. Kopřivnice 2442/3-881 m2 - lesní pozemek 2442/4-506 m2 - lesní pozemek 2442/ m2 - lesní pozemek 7

8 2443/1-615 m2 - lesní pozemek 2443/2-132 m2 lesní pozemek ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o zřízení věcných břemen městem Kopřivnice - jko strn povinná oprávněná z věcného břemene firmou A + R s.r.o., se sídlem v Rdonicích, Počernická 257, zstoupenou jednteli p. Klusem Schneiderem, Konstnz, Seehng 2, Spolková republik Německo Ing. Pvlem Kebískem, Horní Počernice, Brtrnců Veverkových 1570/19, Prh 9, IČ jko strn povinná oprávněná z věcného břemene, jejímž předmětem je ztížení pozemků p.č. 508/15, 513/1, 513/13 v k.ú. Kopřivnice, tk jk je vyznčeno v geom. plánu č /2008 ze dne /2008 ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření smlouvy o poskytnutí grntu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstv životního prostředí městem Kopřivnice jko příjemce ČR Ministerstvo životního prostředí, se sídlem v Prze 10, Vršovická 65, IČ , zstoupenou Ing. Jnem Křížem jko poskytovtel, jejímž předmětem je poskytnutí grntu n projekt Relizce Místní Agendy 21 v Kopřivnici neb Kolo kolem Kopru, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o spolupráci městem Kopřivnice jko orgnizátorem progrmu N kolo jen s přilbou MUDr. Mrtinem Sedlákem, s místem podnikání Kroměříž, Kotojedská 943, jejímž předmětem je koordince progrmu N kolo jen s přilbou, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o spolupráci městem Kopřivnice jko orgnizátor progrmu Autobus mám rád je náš kmrád společností Veoli Trnsport Morv,. s., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv,Vítkovická 3133/5, IČ , zstoupenou p. Dliborem Petrem vedoucím obchodní oblsti, 8

9 jejímž předmětem je spolupráce n progrmu Autobus mám rád je náš kmrád, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání j m e n u j e Ing. Lumír Kválk členem Řídícího výboru integrovného plánu rozvoje měst pro obytnou zónu Kopřivnice Jih Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí informci o projektu Doprvní dostupnost Průmyslového prku Kopřivnice, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e vrintu řešení projektu ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 7 k e smlouvě o dílo zk.č. 1533/DSP-2006 ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou KONEKO, spol.. r.o., se sídlem v Ostrvě Mriánské Hory, Výstvní 2224/8, IČ , zstoupenou Ing. Oldřichem Kzdou jedntelem společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce inženýrská činnost pro stvební řízení n kci: Aglomerce Kopřivnice místní část Lubin, odknlizování, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. písemnou výzvu k podání nbídek ve zjednodušeném podlimitním řízení n kci: Částečná rekonstrukce Zákldní školy Alšov, okres Nový Jičín, p.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu, 1.2. zdávcí dokumentci k zjednodušenému podlimitnímu řízení n kci: Částečná rekonstrukce Zákldní školy Alšov, okres Nový Jičín, p.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu, 1.3. všeobecné obchodní podmínky zdvtele n kci: Částečná rekonstrukce Zákldní školy Alšov, okres Nový Jičín, p.o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu. 9

10 Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e zdávcí dokumentci pro zdání veřejné zkázky: Zprcování projektové dokumentce ke stvbě Domov pro seniory v Kopřivnici v tomto rozshu: 1.1. písemnou výzvu k podání nbídek ve zjednodušeném podlimitním řízení n kci Zprcování projektové dokumentce ke stvbě Domov pro seniory v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu 1.2. kvlifikční dokumentci zjednodušené podlimitní řízení n kci Zprcování projektové dokumentce ke stvbě Domov pro seniory v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkldového mteriálu 1.3. zdávcí dokumentci ke zjednodušenému podlimitnímu řízení n kci Zprcování projektové dokumentce ke stvbě Domov pro seniory v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkldového mteriálu 1.4. obchodní podmínky zdvtele n kci Zprcování projektové dokumentce ke stvbě Domov pro seniory v Kopřivnici ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 výběr zhotovitele n kci Chodník Vlčovice I/58 I. stvb 1. etpy (úsek Fonsil KD Vlčovice ), firmu JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem v Kopřivnici Lubin, Lubin 449, IČ , zstoupenou jedntelem Mrkem Poláškem, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření smlouvy o dílo n kci Chodník Vlčovice I/58 I. stvb 1. etpy (úsek Fonsil KD Vlčovice ), městem Kopřivnice jko objedntel firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem v Kopřivnici Lubin, Lubin 449, Kopřivnice, IČ , zstoupenou jedntelem Mrkem Poláškem jko zhotovitel, jejímž předmětem je vybudování nového chodníku, veřejného osvětlení místního rozhlsu ve Vlčovicích podél komunikce I/58, v úseku od fy Fonsil po KD, ve Vlčovicích, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke SOD č. zhotovitele 647/2008/4500/SOD/ ze dne n kci Výhybny Mniší Měrkovice ( I.etp relizce ) městem Kopřivnice jko objedntel 10

11 společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikov 58, IČ , zstoupenou Dgmr Křístkovou - jedntelkou společnosti jko zhotovitel, jehož předmětem je úprv SOD v části článku 3 Dob plnění, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru rozvoje měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne městem Kopřivnice jko objedntel firmou Technoprojekt,.s., se sídlem v Ostrvě Morvská Ostrv, Hvlíčkovo nábřeží 38, IČ , jko zhotovitel, zstoupenou p. Ing. Mrtinem Zuštíkem předsedou předstvenstv generálním ředitelem společnosti, jehož předmětem je vyprcování projektové dokumentce pro stvební povolení relizci stvby: Rekonstrukce modernizce vily MUDr. Ignáce Bönische v Kopřivnici, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. n e s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1, těmto ždtelům: 1.1 Zdeňku Wiszovi 1.2 Mrtinu Kolibovi ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 2 3 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e zjištění bytu podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 13 - udělování výjimek odst. 1, ždtelce: Tereze Tomšů o velikosti 1+1 ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. z r ušu j e bod v usnesení č přijté n 62. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne s ch vluje 2.1 výjimečné zjištění bytu o velikosti 1+1 ždtelce pní Aleně Pěchové, 11

12 to v souldu s článkem 13, v části čtvrté Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice, pltných od , ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2.2 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 2, pní Alenu Pěchovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívá 2.3 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 2, pní Mgdu Kvpilovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m nájemce bytu specifikovného v příloze č. 2, pní Mildu Vichrovou, z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 dále z podmínky vrácení bytu, který nyní užívá 2.5 nájemce bytu, specifikovného v příloze č. 2, pní Michelu Škpíkovou, z podmínky úhrdy dohodnuté výše dluhu, to do z dohodnuté měsíční nájemné ve výši 28 Kč/m 2 3. d oporuču j e zstupitelstvu měst s c h válit uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Michelou Škpíkovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. zru šu j e bod 3.1 v usnesení č přijté n 62. schůzi Rdy měst Kopřivnice konné dne dop o ruču je zstupitelstvu měst s c h válit uzvření dohody o přistoupení k závzku městem Kopřivnice jko věřitel pní Rdkou Vůleovou jko přistupující k závzku, jejímž předmětem je úhrd peněžitého závzku, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e s o u h l s í s Dohodou o výměně bytů, která byl uzvřen dne pnem Bronislvem Bučkem pnem Vldimírem Šugárem, to z podmínky uzvření smlouvy o kuci n byt, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 12

13 Rd měst po projednání 1. b e r e n vědomí žádost pní Vlsty Škrobákové, ze dne o prominutí popltků z prodlení podle Prvidel pro pronjímání bytů ve vlstnictví měst Kopřivnice pltných od , část čtvrtá, článek 12. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu. 2. s c h v l u j e prominutí pohledávky ve výši ,- Kč n popltcích z prodlení pní Vlstě Škrobákové, které vznikly z důvodu neplcení nájmu bytu z období definovná v pltebním rozkze ze dne , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání d o p o r učuje zstupitelstvu měst schválit uzvření smlouvy o poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu městem Kopřivnice jko poskytovtel Bytové družstvo Frncouzská 1203, se sídlem v Kopřivnici, Frncouzská 1203, IČ , zstoupeným Ing. Václvem Petrášem předsedou družstv Otkrem Kšpárkem pověřeným členem družstv jko příjemce, jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotce n oprvu společných částí domu ve výši Kč, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. bere n vědomí žádosti pní Simony Mirgové ze dne ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. schvluje 2.1 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n vyklizení bytu po uplynutí doby, n kterou byl nájem bytu sjednán, pnu Arnoštu Kunčrovi, pnu Lukáši Slezákovi, pní Simoně Mirgové, 2.2 podání návrhu měst jko žlobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně n soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu úhrdě nákldů řízení proti Arnoštu Kunčrovi v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 2.1.1, proti Lukáši Slezákovi v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 2.1.2, proti Simoně Mirgové v přípdě, že nebude vyklizen n zákldě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu

14 Rd měst po projednání s c h v l u j e postup výpočtu výše nájemného v půdních vestvbách vybudovných nájemci n vlstní nákldy v městských domech, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání n e v y h o v u j e žádosti pní Lucie Holňové Ocelkové ze dne ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e orgnizci Chrit Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1151/2, IČ , zstoupen ředitelem Miloslvem Leško, nájemcem nebytových prostor místnost č. 641 o celkové výměře 33,26 m 2 místnost č. 670 o celkové výměře 32,37 m 2, které se ncházejí v 6. NP stvby pro dministrtivu obj. čp. 1163, jednotk č. 1163/1, ul. Štefánikov, Kopřivnice, p.č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice z nájemné stnovené szbou 850,40 Kč/m 2 /rok bez DPH Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost pn Pvl Houšťvy ze dne ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. n e s c h v l u j e 2.1 výměnu dveří nebytového prostoru č umístěného v objektu čp n ulici Štefánikov v Kopřivnici 2.2 prominutí plcení nájmu pnu Pvlu Houšťvovi z období od do ve výši 6 066,90 Kč vzthující se k nebytovým prostorům č. 1001, 1002, 1011 umístěných v objektu čp n ulici Štefánikov v Kopřivnici. 3. s o u h l s í se zřízením míst podnikání pro fyzickou osobu Pvel Houšťv, IČ , v objektu čp n ulici Štefánikov v Kopřivnici Rd měst po projednání s c h v l u j e zveřejnění záměru měst pronjmout nebytové prostory sestávjící se z 5 místností o celkové výměře 112,37 m 2, které se ncházejí v 1. ndzemním podlží obj. čp. 393, ul. Sokolovská, Kopřivnice, p.č. 1261, k.ú. Kopřivnice, stvebně určeny jko provozovn holičství kdeřnictví ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e REKAZ relitní kncelář, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685, IČ , zstoupen Josefem Zimou, jedntelem společnosti nájemcem nebytových prostor 14

15 místností č.8 10 o celkové výměře 35,87 m 2 v I. ndzemním podlží objektu č.p.684, p.č.504, k.ú.kopřivnice, n ul. České v Kopřivnici z nájemné stnovené szbou ve výši 700,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, tj ,- Kč ročně bez DPH Rd měst po projednání s c h v l u j e rozpočtová optření Odboru mjetku měst k rozpočtu měst n rok 2009 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e uzvření dodtku č.3 ke Smlouvě o podnájmu ze dne městem Kopřivnice jko nájemce Kbelovou televizí Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988, IČ , zstoupenou jedntelem Ing. Jnem Bittnerem, jko podnájemce, jehož předmětem je prodloužení doby dočsného užívání prostor v objektu víceúčelové telekomunikční věže n pozemku prcel číslo 2944/3 v k.ú. Štrmberk /vyhlídková část + obslužné místnosti/ to do , ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkldového mteriálu Rd měst po projednání s c h v l u j e Aloise Uhlíře, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 875/23, IČ , nájemcem nebytových prostor gráž o výměře 15,00 m 2 ev.č.773, p.č.51, k.ú.kopřivnice n ulici Obránců míru v Kopřivnici, z nájemné stnovené szbou, ve výši 400,00 Kč/m 2 /rok bez DPH, tj ,- Kč ročně bez DPH Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í hvrijní stv prosklených částí obvodového pláště umístěných nd tribunmi hly zimního stdiónu 2. s c h v l u j e postup řešení hvrijního stvu prosklených částí obvodového pláště zimního stdiónu uvedené v důvodové zprávě podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1. udělení plné moci Ing. Mojmírovi Jnů, se sídlem v Šenově u Nového Jičín, Školní 562, IČ , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice v právních úkonech související se zprcováním projektové dokumentce n kci MŠ, Pionýrská 877, Kopřivnice odstrnění závd KHS ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu udělení plné moci p. Ivo Štegnerovi se sídlem ve Studénce, 2.květn 241, IČ , jejímž předmětem je zstupování měst Kopřivnice v právních 15

16 úkonech související se zprcováním projektové dokumentce n kci ZŠ M. Horákové, Kopřivnice oprv sociálních zřízení ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkldového mteriálu Rd měst po projednání 1. b e r e n v ě d o m í žádost pní Zdeňky Špčkové o finnčním vyrovnání z provedené stvební úprvy nebytového prostoru v objektu č.p. 393 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 2. s c h v l u j e pořízení znleckého posudku, který stnoví výši protihodnoty toho, o co se zvýšil hodnot nebytového prostoru stvebními úprvmi relizovnými nájemcem v objektu č.p. 393 n ulici Sokolovské v Kopřivnici Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření dohody o spolupráci městem Kopřivnice jko objedntel Medi Mrketing Services.s., se sídlem v Prze 2, Koperníkov 794, IČ , zstoupenou Evou Brožovou regionální obchodní ředitelkou, jko dodvtel, jejímž předmětem je zjištění reklmní kmpně n propgci letní soutěže Lšské brány Beskyd Kdo hledá njde, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkldového mteriálu 1.2 uzvření dílčích obchodních smluv městem Kopřivnice jko objedntel Medi Mrketing Services.s., se sídlem v Prze 2, Koperníkov 794, IČ , zstoupenou Evou Brožovou regionální obchodní ředitelkou, jko dodvtel, jejímž předmětem je zjištění reklmního spotu specifikce rozshu kmpně n propgci letní soutěže Lšské brány Beskyd Kdo hledá, njde, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 3 podkldového mteriálu. Vldislv Kryške místostrost Ing. Josef Jlůvk strost 16

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009

Usnesení 57. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 20. 01. 2009 Usnesení 57. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2394 - Rd měst po projednání s c h v l u j e doplnění týmu CAF o DiS. Ivnu Rškovou, koordinátorku projektu Zdrvé město MA 21. 2395 - Rd měst po projednání

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 57545/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1883-1895 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 63. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 27.11.2012

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 20681/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 308-347 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 10. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 29.04.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 29399/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2444-2500 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 77. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 02.07.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Zstupitelstvo měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 41/2006/OPE&33934/2010/Šo ZPRACOVATEL: Kteřin Šodková ČÍSLA USNESENÍ: 575-597 Usnesení 26. zsedání Zstupitelstv

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 19020/2013/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2258-2301 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 72. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 30.04.2013

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 1964/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1076-1132 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 30. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 17.01.2012

Více

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007

Usnesení 13. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 24. 04. 2007 Usnesení 13. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 528 - Rd měst po projednání uzvření dodtku č.1 ke smlouvě o dílo n zprcování "Urbnisticko-rchitektonické studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 51/2010/OPE&34122/2011/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 617-675 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 18. schůze Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006

Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 13. 11. 2006 Usnesení 1. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 1 - Rd měst po projednání 1. s c h v l u j e 1.1 uzvření smlouvy o výpůjčce městem Kopřivnice jko půjčitel Mgr. Dgmr Jnčálkovou - členkou Rdy měst Kopřivnice

Více

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008

Usnesení 54. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 25. 11. 2008 Usnesení 54. schůze Rdy měst Kopřivnice, konné dne 2246 - Rd měst po projednání 1. d o p o r učuje zstupitelstvu měst s c h v á l i t 1.1. rozpočet měst Kopřivnice n rok 2009 v celkovém objemu 422 687,9

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 14700/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 163-247 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 8. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 24.03.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 25227/2015/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 348-408 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 11. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 19.05.2015

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE k Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 5735/2014/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 2928-2969 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení z 93. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne 04.02.2014

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE F Rd měst Kopřivnice PŘÍLOHA č. 1 k č. j.: 8633/2012/KnD ČÍSLA USNESENÍ: 1179-1234 ZPRACOVATEL: Dniel Knpková Usnesení ze 32. schůze Rdy měst Kopřivnice ze dne

Více

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008

Usnesení. konaného dne 18. 11. 2008 z 15. zsedání Zstupitelstv měst Usnesení z 15. zsedání Zstupitelstv měst, 319 - Zstupitelstvo měst po projednání 1. b ere n věd o mí zprávu ověřovtelů zápisu pn MUDr. Rudolf Bbince pn RSDr. Krl Kuboše

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 12. zsedání Zstupitelstv městského obvodu Ostrv-Jih které se konlo 13. 9. 2012 09:00 (usn. č. 0354/12 - usn. č. 0376/12) Mgr. Krel Sibinský

Více

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014

U S N E S E N Í 1. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 24.11.2014 U S N E S E N Í 1. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 24.11.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1/1 bere n vědomí výsledky

Více

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rada obce Dětmarovice po projednání a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Zveřejněný text usnesení je s ohledem n ochrnu osobních údjů uprven v souldu se zák. o ochrně osobních údjů. U S N E S E N Í 24. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 18.4.2012 Rd obce Dětmrovice po projednání

Více

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015

U S N E S E N Í 7. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 13.4.2015 U S N E S E N Í 7. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 13.4.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 176/7 schvluje poskytnutí

Více

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014

U S N E S E N Í 62. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 8.9.2014 U S N E S E N Í 62. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 8.9.2014 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 1601/62 bere n vědomí informci

Více

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012

Usnesení z 25. schůze Rady města Cvikova 4. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 25. schůze Rdy měst Cvikov 4. prosince 2012 účst: ze 7 členů přítomno: 6 členů, 1 omluven Ing. Dostál 468/12 Středisko pro rnou péči Liberec s.r.o n zákldě žádosti schvluje příspěvek

Více

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015

U S N E S E N Í 12. schůze Rady obce Dětmarovice. konané dne 7.9.2015 U S N E S E N Í 12. schůze Rdy obce Dětmrovice. konné dne 7.9.2015 Rd obce Dětmrovice po projednání v souldu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 374/12 bere n vědomí informci

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 17.9.2012 Zápis ze zsedání zstupitelstv měst Rychnov u Jblonce nd Nisou ze dne 17.9.2012 Ověřitelé: Ing. Jromír Plán, Oldřich Preisler Přítomni: dle prezenční listiny, od zčátku jednání přítomno zstupitelů 12 zstupitelů.

Více

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem:

S M L O U V A O S M L O U VĚ BUDOUCÍ. Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi těmito smluvními stranami: obchodní společnost se sídlem: Níže uvedeného dne, měsíce roku byl uzvřen mezi těmito smluvními strnmi: obchodní společnost se sídlem: IČ: DIČ: zpsná zstoupen (dále jen jko budoucí strn prodávjící ) v obchodním rejstříku vedeném, oddíl,

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení n služby v rámci projektu Hospodárné odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude finncován ze zdrojů EU "Pordenství

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: KOPPA, v.o.s., se sídlem Mozrtov 679/21, 460 01 Liberec, ustnovená prvomocným Usnesením č.j. KSUL 44 INS 5060/2014-A-13, ze dne 04. dubn 2014, insolvenčním správcem

Více

Národní centrum výzkumu polárních oblastí

Národní centrum výzkumu polárních oblastí Národní centrum výzkumu polárních oblstí Dohod o spolupráci při výzkumu polárních oblstí Země Msrykov univerzit Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, zstoupená rektorem Prof. PhDr. Petrem Filou,

Více

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE

Zastupitelstvo městské části USNESENÍ. 15. zasedání Zastupitelstva ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Městská část Prh-Lysolje Zstupitelstvo městské části USNESENÍ 15. zsedání Zstupitelstv konného dne 31. říjn 2012, od 18:00 hodin ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LYSOLAJE Usnesení č. 1/15/2012 s c h

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 38. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 19. 1. 1 z 23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 38. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 19. 1. 2012 09:00 (usn. č. 1694/38 - usn. č. 1754/38) Mgr. Krel Sibinský Bc.

Více

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence:

Konvence Integrovaného dopravního systému Libereckého kraje (IDOL) Účastníci Konvence: Konvence Integrovného doprvního systému Libereckého krje (IDOL) Účstníci Konvence: KORID LK, spol. s r.o. Liberecký krj Město Česká Líp Město Jblonec nd Nisou Sttutární město Liberec Město Turnov České

Více

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014.

Z Á P I S. ze 7. zasedání zastupitelstva obce Albrechtice nad Vltavou konaného dne 15. prosince 2014. Albrechtice nd Vltvou Z Á P I S ze 7. zsedání zstupitelstv obce Albrechtice nd Vltvou konného dne 15. prosince 2014. Místo konání: OÚ Albrechtice n. Vlt. Zčátek: 19,00 hodin Zsedání řídil: strost ing.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 97. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 3. 4. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 97. schůze Rdy městského obvodu Ostrv-Jih která se konl 3. 4. 2014 09:00 (usn. č. 4893/97 - usn. č. 4969/97) Mgr. Krel Sibinský Ing. Pvel

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smlouv o prtnerství s finnčním příspěvkem uzvřená podle 1746 odst. 2 zákon č. 89/2012 Sb., občnský zákoník Článek I Smluvní strny PROFIMEDIA s.r.o. sídlo: tříd Spojenců 550/18, 74601 Opv - Předměstí zpsná

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu

Jedštěd 73, spolek Horní Hanychov 153 468 08 Liberec 8 Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu ROZVAHA dle vyhlášky 54/22 1.1.-31.12.213 Název, sídlo právní form s účinností pro účetní jednotky (v celých tisích Kč) účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné orgnizce IČO Jedštěd

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05

ROZVAHA Burza cenných papírů Praha a.s. v plném rozsahu 31.3.2015 (v celých tisících Kč) Rybná 14 Praha 1 47115629 110 05 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/00 Sb ROZVAHA v plném rozshu ke dni... 3.3.05 (v celých tisících Kč) IČ 47569 Obchodní firm nebo jiný název účetní jednotky Burz cenných ppírů Prh.s.

Více

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa

Smlouva o ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá a opuštěná zvířata odchycená na území města Česká Lípa Smlouv o ustájení zjišťování veterinární péče pro toulvá opuštěná zvířt odchycená n území měst Česká Líp Smluvní strny Objedntel: Město Česká Líp, náměstí TGM 1,47001 Česká Líp Zstoupené : p. Jiřím Pzourkem,

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 105/04 Oprava usnesení č. 96/04 ze schůze RMO ze dne 17.6.2004 s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 18.8. 2004 od 9.00 do 13.15 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 105/04 Oprava usnesení

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Podmínky externí spolupráce

Podmínky externí spolupráce Podmínky externí spolupráce mezi tlumočnicko překldtelskou genturou Grbmüller Jzykový servis předstvující sdružení dvou fyzických osob podniktelů: Mrek Grbmüller, IČO: 14901820, DIČ: CZ6512231154, místo

Více

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10)

Ke schválení technické způsobilosti vozidla je nutné doložit: Musí být doložen PROTOKOL O TECHNICKÉ KONTROLE? ANO NE 10) ÚTAV INIČNÍ A MĚTKÉ DPRAVY.s., Prh 4,Chodovec, Türkov 1001,PČ 149 00 člen skupiny DEKRA www.usmd.cz,/ Přehled zákldních vrint pltných pro dovoz jednotlivých vozidel dle zákon č.56/2001b. ve znění zákon

Více

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce

3/2014. Z obsahu: POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trasu. Citát měsíce 3/ POČÁTKY MAJÍ NOVOU TURISTICKOU trsu Modřínovou lejí k prmenům je název nové, počátecké turistické trsy, kterou iniciovl předdkyně počáteckého SPV Ing. Hn Benešová n podnět turisty tělem i duší Oldřich

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012. Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Kpitol 381 Nejvyšší kontrolní úřd O B S A H A. Zpráv k závěrečnému účtu kpitoly státního rozpočtu 381 Nejvyšší kontrolní úřd z rok 2012. ÚVOD... 4. PŘÍJMY... 5. VÝDAJE... 8 V.

Více

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky

Komuniké. předsedy Nejvyššího kontrolního úřadu Slovenské republiky. prezidenta Účetního dvora Slovinské republiky Komuniké předsedy Nejvyššího kontrolního úřdu Slovenské republiky prezident Účetního dvor Slovinské republiky prezident Nejvyššího kontrolního úřdu, Česká republik prezident rkouského Účetního dvor o výsledcích

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 8589 Společenství

Více

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01

ROZVAHA. ke dni... Roset s.r.o. 31. 12. 2011. Raisova 1004 Strakonice 386 01 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 31. 12. 2011 jednotky: 1000 Kč Rok Měsíc IČ 2011 1 2 28065280 Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Roset s.r.o. Sídlo

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. ROZVAHA ke dni... 3 1. 1 2. 2 0 1 0 jednotky: 1000 Kč Ochodní firm neo jiný název účetní jednotky Správ městských sportovišť Kolín,.s. Sídlo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU ke dni 31. prosine 2013 ( údje jsou vyčísleny v elýh tisííh Kč ) sestvená v souldu se zákonem č. 563/1991 S. o účetnitví, ve znění pozdějšíh předpisů, s vyhláškou

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 18.6.2015 297/10R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma

Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2012 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo a právní forma Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..0 ( v celých tisících Kč ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 643695 Ndce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Hranice, konané dne 11.05. 2011 od 15.00 hod. na MěÚ Hranice Přítomni : Miroslav Picka, František Jurčák, PhDr. Hana Levá, František Černý, Michal Bláha Usnesení

Více

Rozvh podle Přílohy č. vyhlášky č. 504/00 S. Účetní jednotk doručí: x příslušnému fin. orgánu Rozvh v plném rozshu k 3..03 ( v hléřích ) Název, sídlo právní form účetní jednotky IČO 6674354 Ndční fond

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0

ROZVAHA. ke dni... BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 Praha 9 190 00 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 Minimální závzný výčet informcí podle vyhlášky č. 500/2002 S. Písemnost yl podán elektronicky dne: 20.6.2012 Podcí : 2172526 Heslo zjištění stvu: c3d895fe Stv podání: vyřízeno ROZVAHA ke dni... 3 1. 1

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004. STÁLÁ UŽITNÁ ZTÍŽENÍ ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1): Ztížení konstrukcí Objemové tíhy, vlstní tíh užitná ztížení pozemních stveb. Prh : ČNI, 004. 1. Stálá ztížení stálé (pevné) ztížení stvebních prvků zhrnuje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00

2219 **** 580 000,00 580 000,00 2223 **** 50 000,00 50 000,00 2321 **** 0,00 0,00 294 915,49 100 000,00 100 000,00 29 520,00 2212 Silnice 2212 5169 Nákup osttních služe 50 00 50 00 2212 5171 Výdje n dodvtel.zjišť.oprvy údrž 500 00 500 00 41 654,40 2212 **** 550 00 550 00 41 654,40 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikcí 2219

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy,

Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení. z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, Přehled přijatých usnesení z 22. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 19. 12. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: Kontrola přijatých usnesení z 20. schůze Rady

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 9 Rozeslána dne 23. ledna 2015 Cena Kč 27, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částk 9 Rozeslán dne 23. ledn 2015 Cen Kč 27, O B S A H : 11. Vyhlášk, kterou se mění vyhlášk č. 289/2007 Sb., o veterinárních hygienických poždvcích n živočišné

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky

ROZVAHA (BILANCE) sestavená k 31.12.2006. Základní škola Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno A K T I V A. Název, sídlo a právní forma jednotky Příloh účetní závěrky dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 505/2002 S. ROZVAHA (BILANCE) (v tisících Kč n 2 des. míst) sestvená k Název, sídlo právní form jednotky Zákldní škol Přemyslovo nám. 1 627 00 Brno příspěvková

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více